Návštěva Izraele 2013
Letos, již po desáté firma Lukrom milk, s.r.o., uspořádala exkurzi na vybraných izraelských
farmách pro české farmáře a uživatele systému pro řízení stáda Afifarm.
„Účastníci zájezdu“
Během čtyřdenní návštěvy státu Izrael měli účastníci exkurze možnost navštívit tři mléčné
farmy a prohlídku firmy Afimilk Ltd. a jejího vývojového centra. První navštívenou farmou,
stejně jako v minulosti, byla farma Yonatan v severní části Golanských výšin. Druhý den
jsme navštívili farmy Shvil Hachalav a Hof Hasharon, obě nedaleko Tel Avivu.
Po farmách nás provázeli specialista na systém AfiFarm pan Avishai Antman a regionální
obchodní manažerka pro Českou republiku firmy Afimilk Ltd. paní Orit Attias.
Vývojové centrum firmy Afimilk,Ltd.
Na farmě Yonatan je chováno přibližně 890 holštýnských krav rozdělených do stočlenných
skupin dle laktace. Dále je stádo tvořeno 90 zasušenými krávami, 850 jalovicemi a 80 telaty.
1
Průměrná roční užitkovost farmy se pohybuje okolo 12 300 litrů mléka (305 dní) s obsahem
mléčných složek 3,2 % bílkovin a 3,75 % tuku. Počet somatických buněk (PSB) se pohybuje
okolo 220 tisíc/ml v závislosti na ročním období. Mléčná kvóta farmy činí 10 milionů litrů
mléka. Dojení probíhá třikrát denně a to v paralelní dojírně 2 x 20. Účastníci měli možnost
vidět nové typy průtokoměrů MPC, které zahrnují všechny výhody předešlých modelů. Tyto
průtokoměry měří také teplotu vody při proplachu. Dále byly k vidění analyzátory mléka
Afilab. Tyto analyzátory jsou dnes již standardním vybavením na většině dojíren v Izraeli.
Afilaby měří obsah jednotlivých složek mléka (tuk, bílkoviny, laktóza), dokáží detekovat krev
v mléce a odhadují počet somatických buněk ve čtyřech úrovních. Na farmě Yonatan Afilaby
využívají k třídění mléka s vyšším obsahem složek, hlavně bílkovin. Za toto mléko dostávají
farmáři vyšší cenu za 1 litr mléka.
Druhou navštívenou farmou byla farma Shvil Hachalav. Po farmě nás prováděl hlavní
manažer farmy Ami Arzi. Na farmě Shvil Hachalav chovají 340 dojených krav, 40
zasušených krav, 250 jalovic a 20 telat. Průměrná užitkovost je 11 900 l mléka (305 dní),
obsah tuku 3,65% , obsah bílkovin 3,2% a počet somatických buněk 200 tisíc/ml mléka. Tato
farma má mléčnou kvótu 4,5 milionů litrů mléka. Je zde paralelní dojírna 2 x 16, dojení se
provádí třikrát denně.
Paralelní dojírna 2x 16 na farmě Shvil Hachalav.
Třetí navštívenou byla farma Hof Hasharon. Tato farma je vlastněna třemi kibucy (Kibucem
Shefayim, Kibucem Gaash a Kibucem Yakum). Byla postavena v roce 2003 na ploše 35 akrů.
Tato farma patří k nejmodernějším v Izraeli. Chovají zde 750 krav, 80 zasušených, 700
jalovic a 100 telat. Do budoucna zde plánují rozšíření stáda. Průměrná roční užitkovost
dosahuje 12 200 litrů (305 dní) s obsahem mléčných složek 3,6% tuku 3,33 % bílkovin, počet
somatických buněk se pohybuje okolo 230 tisíc/ml mléka. Roční kvóta je 9 milionů litrů
mléka. Na farmě jsou dvě dojírny, první paralelní 2 x 30 je podsklepená, druhá menší 2 x 10
slouží pro dojení nemocných krav. Krávy se zde dojí také třikrát denně.
2
Podsklepená paralelní dojírna 2 x 30,farma Hof Hasharon, nahoře …a dole, „všechno hezky zdokumentovat.“ I zde mají Afilaby.
Pravděpodobně největším rozdílem vůči České republice, který jsme mohli vidět, je systém
ustájení. Stáje jsou jednoduché celokovové konstrukce, plně otevřené kvůli optimální
cirkulaci vzduchu. Na mnoha izraelských farmách, tak jako na Yonatanu a farmě Hof
Hasharon, je střecha opatřena pohyblivými panely. V letním období je možné střechu zavřít,
aby poskytovala co nejvíc stínu, a v noci ji lze otevřít k ochlazení zvířat.
Střecha na farmě Hof Hasharon. Otevření střechy pomáhá k lepší
cirkulaci vzduchu a vysoušení podestýlky.
V období, ve kterém jsme navštívili farmu, byla střecha otevřená i během dne, aby sluneční
paprsky vysušovaly podestýlku.
Dojnice jsou ustájeny v kotcích na hluboké podestýlce. Jako stelivo se používají usušené
výkaly, což může znít nehygienicky a dalo by se předpokládat, že krávy budou špinavé. Ale
ve skutečnosti byly velice čisté a spokojené. Podestýlka je upravovaná kultivátorem dvakrát
denně a to v době, kdy jsou krávy v dojírně. Po 4 až 6 letech se všechna podestýlka odstraní a
nahradí novou. Podestýlka bývá během letního období suchá, prašná téměř rašelinové
konzistence. Z krmiště je kejda odklízena shrnovacími lopatami. Odpovídající plocha na
jednu dojnici se pohybuje okolo 24 čtverečních metrů.
Mezi lehárnou a krmištěm jsou umístěna napajedla, do kterých se v letních měsících přidává
led. Další napajedla jsou umístěna na cestě do dojírny a v čekárně. Tato napajedla jsou vždy
zastřešená.
3
Krávy na hluboké podestýlce.
Jalovice jsou ustájeny ve stájích shodné technologické úrovně jako krávy. Jediný rozdíl, který
jsme mohli vidět, je umístění antén pro snímání pohybové aktivity umístěných mezi ložištěm
a krmištěm. Na izraelských farmách je běžné používání systému AfiAct pro sledování
pohybové aktivity a určování říje i u jalovic.
Anténa pro snímání dat z pedometrů u jalovic.
Na všech farmách, které jsme navštívili, je využíván třídící systém s průchozí váhou
umístěnou cestou z dojírny. Pravidelné vážení zvířat poskytuje informace o jejich kondici,
výživě a zdravotním stavu. Pokles váhy dokáže upozornit na možný problém tři dny před
poklesem produkce. To, čemu izraelští farmáři věnují velkou pozornost, je prevence
onemocnění zvířat. A to hlavně proto, že léčba zvířat v Izraeli je drahá a navíc nemocné zvíře
neprodukuje žádný zisk.
4
Průchozí váha, farma Yonatan.
Třídící systém usnadňuje řízení každodenních prácí na farmě. Krávy, které potřebují léčbu
nebo které budou inseminovány, jsou po ranním dojení vytříděny do speciálního prostoru.
Kvůli eliminaci stresu zvířat nejsou veterinární, ani jiné úkony nikdy prováděny v dojírně.
Všechna zvířata na farmách byla označena ušní známkou a číslem vypáleným suchým ledem
na tmavé části hřbetu. Toto číslo se vypaluje okolo tří měsíců. Po zahojení je bílé a roste spolu
se zvířetem. Proto není nikdy možné ho ztratit ani zaměnit. Ušní známka je povinná, ostatní
značení je dobrovolné.
Paralelní dojírna na farmě Hof Hasharon.
Bílé číslo na hřbetě zvířat je nepřehlédnutelné.
Technologie chlazení je také na vysoké technické úrovni. V každé čekárně je umístěn nejprve
mlžící systém - sprcha, která krávy osprchuje. V další části jsou umístěny větráky, které
zvířata osuší a ochladí, aby byl minimalizován tepelný stres. Ve stájích je chladící systém
umístěn v oblasti krmného stolu. Větráky ve stáji slouží k ventilaci vzduchu, k chlazení zvířat
a také k vysoušení podestýlky.
5
Chladící systém ve stáji na farmě Shvil Hachalav.
Všechny tři navštívené farmy mají vlastní nutriční centrum připravující krmiva i pro okolní
farmy. Krávy jsou krmeny směsnou krmnou dávkou (TMR). Protože v Izraeli nejsou všude
příznivé klimatické podmínky pro pěstování objemného krmiva, krmná dávka je tvořena 65 %
koncentráty a 35 % objemnými krmivy. Celý proces krmení je plně řízen, od kontroly kvality
krmiv a sestavování krmných dávek až po distribuci krmiva zvířatům.
Krmný vůz.
V celém procesu jsou plně využity softwary pro stanovení krmné dávky s ohledem na
vyrovnanost dávky pro různá stádia laktace. Krmná dávka je vypočítána pro optimální
nutriční a ekonomickou efektivitu. Jalovicím je podávána stejná TMR jako kravám a navíc je
jim přidávána krmná směs pro jalovice.
Telata jsou krmena mlezivem, sušeným mlékem a vyřazeným mlékem. Pokud farma
vyprodukuje víc mléka, než činí přidělená kvóta, krmí telata i tímto mlékem.
6
V těchto klecích jsou telata 2 -3 dny po narození.
Až se naučí sama pít, jsou přesunuta do společného kotce.
Hlavní manažer farmy Shvil Hachalav zdůraznil, že je velice důležitá kvalita krmiv a
pravidelné čištění krmného stolu. Zbytky krmení jsou zkrmovány jalovicím.
V nutričním centru farmy Hof Hasharon jsme viděli, jak klasická krmiva, tak i vedlejší
produkty z potravinářského průmyslu. Zde konkrétně mají zvířata obohacenou krmnou dávku
o keksy, soletky a také o slupky z citrusů.
Soletky, keksy, …
V Izraeli je nejvyšší průměrná produkce mléka na krávu na světě. Průměrná roční produkce
v roce 2011, podle asociace Israel Cattle Breeders Association, dosáhla 11 667 kg/krávu/rok,
s obsahem mléčných složek 3,20 % bílkovin (373 kg) a 3,62% tuku (423 kg).
7
Jak nám sdělil hlavní manažer farmy Shvil Hachalav pan Ami Arzi je potřeba tří věcí –
genetiky - to je základ, nejlepší krmení a dokonalý management.
Věříme, že exkurze izraelských farem byla pro účastníky prospěšná a mohli si odnést mnoho
cenných rad a nápadů pro zkvalitnění a zefektivnění práce na českých farmách. Také musíme
dodat, že klimatické podmínky a chované plemeno krav jsou odlišné od ČR, a některé
technologické postupy nelze aplikovat v ČR.
Datum 20.5.2013
Ing. Irena Kolmanová
LUKROM milk, s.r.o.
8
Download

Návštěva Izraele 2013.pdf