Osvětlení
Rady, tipy, informace
Obsah
Legislativa
2
Základní parametry světelných zdrojů
3
Typy světelných zdrojů
6
Klasické žárovky
Halogenové žárovky
Kompaktní zářivky
Lineární zářivky
LED osvětlení
6
7
8
9
9
Mýty o úsporných světelných zdrojích
12
Kolik můžeme ušetřit?
13
Světlovody a střešní světlíky
14
Rady pro správný výběr
16
Osvětlení pro byt a dům
18
Kuchyně
Koupelna
Obývací pokoj
Ložnice
Dětský pokoj
Domácí kancelář
Chodba a schodiště
18
19
20
21
22
23
23
Osvětlení zahrady a okolí domu
25
Osvětlení společných prostor bytového domu
27
Osvětlení na pracovišti
29
Co s rozbitou zářivkou?
30
Zpětný odběr úsporných světelných zdrojů
31
Závěr
32
Osvětlení
Úvod
Elektrické osvětlení vnímáme jako naprostou samozřejmost. Pro naši pohodu, pracovní výkon i bezpečnost má zásadní význam. Uvnitř budov trávíme až
devadesát procent času a každodenně jsme po řadu
hodin odkázáni výhradně na umělé osvětlení. Jeho
vhodná volba nás ochrání před únavou i zdravotními problémy, dotvoří styl interiéru, postará se o naši
bezpečnost a v neposlední řadě – ušetří nám peníze.
Moderní světelné zdroje dokáží vyhovět většině našich požadavků, je však třeba splnit základní podmínku – správně si vybrat.
Synonymem světelných zdrojů pro nás po dlouhá desetiletí byly klasické žárovky s wolframovým vláknem a trubicové (lineární) zářivky. V posledních letech však osvětlovací technika prochází velkými změnami. Počátečním
impulzem byl celosvětový tlak na snižování energetické
náročnosti a zvyšující se úsilí o ochranu životního prostředí.
Zejména klasické žárovky, které jsou schopny na světlo
proměnit pouze 8 % dodávané energie, jsou učebnicovým příkladem neefektivního využívání elektřiny. Při výrobě energie, kterou za rok spotřebuje běžná 25W žárovka,
se vyprodukuje přes 10 kg CO2, zatímco nejmodernější
LED zdroje jsou příčinou emise pouze 1,26 kg CO2. Při
předpokládané životnosti LED zdrojů kolem 25 let se celkový rozdíl za toto období vyšplhá až na 231 kg oxidu
uhličitého.
Další výraznou zátěž představuje také výroba nových
žárovek kvůli jejich častější obměně. Úsporné a LED žárovky je navíc na rozdíl od klasických žárovek možné recyklovat a získat tak až 96 % původního objemu surovin
využitých na jejich výrobu.
Rady, tipy, informace
1
Legislativa
Éra klasických žárovek začala díky Thomasi Alva Edisonovi 21. října 1879 a v důsledku Nařízení komise (ES) č. 244/2009
o regulaci světelných zdrojů skončila
30. srpna 2012. Důvodem byla jejich nízká energetická účinnost a s ní související
vysoká zátěž pro životní prostředí. Zmíněná směrnice EU stanovuje harmonogram
stahování klasických žárovek z výroby
uvedený v tabulce na protější straně.
V současné době byla ukončena výroba
všech obvyklých typů klasických žárovek.
V dalších obdobích bude kladen důraz na
zvyšování kvality tak, aby od 1. září 2016
byly do prodeje uváděny výhradně světelné zdroje energetických tříd A a B.
Kromě požadavku na vyšší účinnost světelných zdrojů nařízení Evropské komise
č. 244/2009 o regulaci světelných zdrojů
detailně stanovuje požadavky na jejich
ostatní kvalitativní vlastnosti a také na
informace, které musejí výrobci uvádět
na obalu výrobku nebo na internetových
stránkách s volným přístupem. Tyto požadavky slouží k ochraně spotřebitele před
nekvalitními výrobky a pomáhají k větší
informovanosti.
Úsporné světelné zdroje prošly v průběhu
posledních let výrazným vývojem. V prodeji je množství nejrůznějších typů, které
nám umožňují volit intenzitu i barvu osvětlení. Důležitá je také možnost vybrat si
podle tvaru, takže úsporné zdroje můžeme
nainstalovat i do starších svítidel.
2
Osvětlení
Základní parametry světelných zdrojů
Ukončení výroby a distribuce některých typů žárovek
neznamená, že se s nimi již nemůžeme setkat v prodeji.
Podle výše zásob může ještě po určité období probíhat
doprodej existujících maloobchodních zásob a využívání
klasických žárovek v domácnostech.
z
speciální světelné zdroje, jako jsou například zdroje pro domácí spotřebiče
(například žárovky do lednic, trub),
zzdroje vyzařující světlo považované za
nebílé (blíže definováno ve směrnici).
Nařízení komise (ES) č. 244/2009 o regulaci světelných
zdrojů definuje následující výjimky, na které se výše uvedené nařízení nevztahuje:
Za klasické žárovky, jejichž výroba byla
ukončena, jsou na trhu již delší dobu
k dostání vhodné alternativy. Ve srovnání
s klasickými žárovkami jsou při stejném
množství vydávaného světla významně
energeticky úspornější, čímž pomáhají
šetřit jak životní prostředí, tak naši peněženku.
zsvětelné zdroje se světelným tokem menším než
60 lumenů nebo větším než 12 000 lumenů,
zvysokotlaké výbojky (například sodíkové),
zfluorescenční zdroje bez integrovaného předřadníku,
Harmonogram stahování klasických žárovek z výroby
Fáze
Platnost od
1
2
3
4
5
6
1. září 2009
1. září 2010
1. září 2011
1. září 2012
1. září 2013
1. září 2016
Světelné zdroje, které již nebude možné dávat do oběhu
všechny matné žárovky a čiré žárovky s příkonem nad 100 W (950 lm)
čiré žárovky s příkonem nad 75 W (725 lm)
čiré žárovky s příkonem nad 60 W (450 lm)
čiré žárovky s příkonem 40 W, 25 W a 15 W (60 lm)
kompaktní zářivky a LED světelné zdroje, které nesplní vyšší kvalitativní nároky
všechny halogenové žárovky energetické třídy C
Zdroj: Nařízení komise (ES) č. 244/2009 o regulaci světelných zdrojů
Základní parametry světelných zdrojů
Při porovnávání různých typů světelných zdrojů, které trh
v současnosti nabízí, se setkáme s několika pojmy, jejichž významu bychom měli porozumět. Pomůže nám to
nejen vybrat světelný zdroj, odpovídající našim požadavkům, ale také odlišit spolehlivé výrobky, které nám budou
dlouho dobře sloužit, od těch méně kvalitních.
Mezi základní parametry každého světelného zdroje patří
příkon, světelný tok, typ patice nebo závitu a garantovaný
Rady, tipy, informace
počet spínacích cyklů. Sledovat bychom
měli energetickou účinnost, barevnou teplotu světla, index podání barev, životnost
a poskytovanou délku záruky (u kvalitních
LED a zářivek bývá delší než zákonem stanovené dva roky). Všechny tyto údaje jsou
výrobci povinni uvádět na obalech, stejně
jako energetický štítek se zařazením daného zdroje do energetické třídy.
3
Základní parametry světelných zdrojů
Příkon
Jednotkou elektrického příkonu je watt
(W). Veličina vyjadřuje, kolik energie světelný zdroj spotřebuje za sekundu svého
provozu. Obecně platí, že čím je příkon
spotřebiče nižší, tím je toto zařízení úspornější, může to však také znamenat, že
jeho výkon není takový, jaký požadujeme,
proto je třeba zároveň sledovat i další parametry.
Světelný tok
Jednotkou světelného toku je lumen (lm).
Veličina popisuje, kolik světla zdroj vyzáří do prostoru kolem sebe. U bodových
zdrojů (směrových světel – bodovek) se
informace o množství vyzařovaného světla udává nikoli jako světelný tok, ale jako
svítivost (jednotkou je kandela) a úhel vyzařování. Z těchto dvou údajů lze odvodit
přibližný světelný tok v různých směrech.
jedna a často se zapisuje v procentech. U zdrojů světla
se můžeme setkat také s účinností světelnou, která je
vyjádřena jako poměr příkonu a světelného toku, tedy ve
wattech na lumen (W/lm).
Životnost světelného zdroje
Životnost světelného zdroje se udává v hodinách. Experimentálně bylo zjištěno, že běžná domácnost svítí přibližně 2,7 hodiny denně, tedy zhruba tisíc hodin za jeden rok,
takže životnost tisíc hodin představuje přibližně rok provozu světelného zdroje. U klasické žárovky se průměrná
životnost pohybuje kolem 1 000 hodin svícení, 2 000 až
3 000 hodin vydrží svítit moderní halogenové žárovky, asi
10 000 až 20 000 hodin kompaktní zářivky a u LED žáro-
Energetická účinnost
Tato bezrozměrná veličina vyjadřuje, kolik
dodané energie (příkonu) je daný spotřebič schopen přeměnit na požadovaný
výkon (v případě světelných zdrojů na
světlo). Vzhledem k tomu, že vždy dochází
k určitým ztrátám, je účinnost menší než
Již řadu let se setkáváme s reflektorovými
světelnými zdroji. Nejčastěji jsou zabudovávány do podhledů,
kde pak plní funkci
stropního plošného
osvětlení. Typickým
místem použití jsou
chodby a koupelny,
v poslední době se
setkáváme také s jejich
umístěním v podlaze.
4
Osvětlení
Základní parametry světelných zdrojů
Zajímavou alternativou stropního osvětlení jsou velmi plochá LED svítidla ve tvaru obdélníku s tloušťkou pouhých
10 mm a životností 30 let. Svítidlo
s příjemným bílým světlem je
k dispozici v několika základních modulech, které můžeme libovolně kombinovat.
vek může doba provozu podle experimentálního
měření dosáhnout až 45 000 hodin. Životnost významně ovlivňuje konečnou ekonomickou efektivitu.
Počet spínacích cyklů
To, jak dlouho světelný zdroj vydrží v provozu, však závisí také na počtu cyklů zapnutí a vypnutí. V dobách, kdy
byla technologie kompaktních zářivek novinkou, mělo
na jejich životnost zásadní vliv to, kolikrát byla zářivka
zapnuta. V současnosti vyráběné kvalitní zářivky, které
jsou vybaveny předehříváním, už s častým rozsvěcením
a zhasínáním problém nemají. U velké části z nich platí,
že je lze teoreticky každý den mnohokrát zapínat a vypínat po dobu 20 až 30 let. Na druhou stranu je třeba mít
na paměti, že v prodeji jsou také méně kvalitní výrobky,
které takto vysoký počet spínacích cyklů nevydrží.
Jednou z novinek evropské legislativy však je, že na
obalech světelných zdrojů musí výrobce uvádět jak životnost, tak počet spínacích cyklů, takže spotřebitel bude
mít možnost přesnějšího srovnání různých výrobků. Renomovaní výrobci navíc nabízejí na své světelné zdroje
prodlouženou, několikaletou záruku.
Index podání barev
Reprodukce barev, neboli index barevného podání (Ra,
CRI), vyjadřuje věrnost barevného vjemu. Světelný zdroj
s charakteristikou Ra = 100 reprodukuje všechny barvy
tak, jak bychom je viděli na denním světle. Čím je hodnota Ra nižší, tím méně barvy, které vnímáme odpovídají
tomu, jak bychom je viděli na denním světle. I z tohoto
Rady, tipy, informace
důvodu se vyplatí koupě kvalitního výrobku. U levných zdrojů neznámých značek
lze očekávat horší podání barev a nepřirozené osvětlení s barevným posunem.
Barva světla
(teplota chromatičnosti)
Barva světla je při výběru jedním z nejopomíjenějších parametrů, přestože většina
zákazníků požaduje, aby nový světelný
zdroj nahrazující žárovku měl nejen nižší
spotřebu energie, ale i obvyklé teplé bílé
světlo. Proto je pro nás důležitá informace
o teplotě chromatičnosti, která se udává
v kelvinech (K). Na některých obalech
může být barva světla vyjádřena i slovně –
například jako denní bílá nebo teplá bílá.
Klasická žárovka má teplotu chromatičnosti 2 700 K. Teplé světlo má teplotu
méně než 3 300 K, studené světlo mezi
3 300 až 5 000 K. Údaje o reprodukci
barev a teplotě chromatičnosti bývají na
obalech uváděny společně jako trojmístné číslo. Například údaj 827 znamená, že
index Ra ≥ 80 a teplota chromatičnosti je
2 700 K.
5
Typy světelných zdrojů
Závit
V domácnostech nejčastěji používané závity žárovek se značí velkým písmenem E
(takzvaný Edisonův závit), za nímž následuje číslovka udávající průměr v milimetrech. Obvykle přicházíme do kontaktu
s nejběžnějším E27 a u svítidel s nižším
příkonem (lampičky na noční stolek, osvětlení digestoře či trouby) s E14 (mignon –
miňonka). Pro bodová světla a halogenové
lampičky se používají patice GU10 a G9
(napětí 230 V), respektive GU5.3 (napětí
12 V), setkat se ale můžeme s celou řadou
dalších. Pokud si nejste jisti, jakou patici či
závit má váš starý světelný zdroj, vezměte
jej při nákupu nového úsporného zdroje
raději s sebou.
Zleva doprava v horní řadě závity E27
a E14, v dolní řadě patice GU10 a GU5.3,
uprostřed patice G9
Typy světelných zdrojů
Elektrické osvětlení je i přes svoji více než
stoletou historii vlastně nováčkem – řada
míst byla elektrifikována teprve v období
mezi první a druhou světovou válkou.
Žárovka se však brzy stala běžným vybavením a spolu s trubicovou zářivkou představovala
po mnoho let prakticky jediný
zdroj umělého světla v domácnostech. Rozhodování bylo díky
tomu jednoduché – při nákupu
jsme volili jen podle příkonu, velikosti objímky a čirého či matnéhoo
skla. S vývojem nových druhů svěětelných zdrojů se situace na trhu stala
ala
6
poněkud nepřehlednou a výběr vhodného osvětlení podstatně obtížnější. Podívejme se proto, jaké možnosti dnes
jednotlivé skupiny světelných zdrojů nabízejí.
Klasické žárovky
Kvůli velmi neefektivnímu provozu a významným negativním dopadům na životní prostředí byla k 30. srpnu 2012 výroba
klasických žárovek ukončena. Setkávat se
ss nimi však budeme ještě řadu let. Po určité
období může probíhat doprodej v obchodech,
ob
další žárovky budou mít i ti, kteří nakoupili do
da
zásoby. Proto je v našem přehledu uvádíme.
zá
Osvětlení
Typy světelných zdrojů
Dalším důvodem je i možnost srovnání s novými typy
světelných zdrojů.
Klasické žárovky byly více než století využívány především kvůli své nízké výrobní ceně. Vezmeme-li ovšem
v úvahu provozní náklady, výhodnost této koupě už není
tak velká. Úsporné světelné zdroje totiž v porovnání se
standardní žárovkou spotřebují o 25 až 90 % méně elektřiny, a to při zachování stejného světelného toku. Klasická žárovka 92 % přijaté energie přemění na teplo a jen
8 % na světlo. Nemluvě o životnosti, která je v porovnání s úspornými zdroji
světla až desetkrát kratší.
Žárovky fungují na principu světelného vyzařování tělesa o vysoké teplotě. Průchodem elektrického proudu se tenké wolframové
vlákno rozžhaví natolik, že začne vydávat světlo. Skleněná baňka vyplně-ná inertním plynem brání tomu, aby se
k vláknu dostal kyslík a došlo k jeho rychhlé oxidaci – přepálení. Nízký tlak uvnitř
itř
baňky ovšem způsobuje, že materiál vlákákna se při používání postupně uvolňuje, až se
vlákno natolik ztenčí, že dojde k jeho přetržení (žárovka
„praskne“).
Žárovky mívají obvykle barevnou teplotu kolem 2 700 K,
vydávají tedy teplé bílé světlo. Jejich světelné spektrum
je spojité (jsou v něm ve větším či menším množství zastoupeny všechny barvy spektra) a vysoký index barevného podání (Ra = 100), takže většina barev vnímaných
v žárovkovém světle se nám jeví přirozeně. Vzhledem ke
světelným charakteristikám byla tato technologie pro
osvětlení domácností upřednostňována před kompaktními zářivkami.
Alternativou ke standardním žárovkám jsou halogenové
žárovky, kompaktní zářivky a LED žárovky. Barvou světla,
vlastnostmi i pořizovací cenou je klasické žárovce nejbližší halogenová žárovka.
Rady, tipy, informace
Klasická žárovka
+ vynikající podání barev
+ nízká pořizovací cena
+ stmívatelnost
− velmi krátká životnost
− velmi nízká účinnost
− vysoké provozní náklady
Halogenové žárovky
Standardní halogenové žárovky můžeme zjednodušeně označit za zdokonalené žárovky klasické. Liší se od
nich v podstatě pouze tím, že inertní plyn
vyplňující
baňku je doplněn malým množv
stvím halogenu (jód, brom). To umožňuje
st
zvýšit jeho tlak a teplotu, při které halogezv
nové žárovky fungují. Výsledkem je vyšší
no
světelná účinnost (10 až 30 lm/W oproti
maximálně 14 lm/W u klasických žárovek)
a dvakrát delší životnost (wolfram se díky
přítomnosti halogenu a vyššímu tlaku plynu v baňce z vlákna uvolňuje pomaleji).
Z provozního hlediska jsou tedy halogenové žárovky ekonomičtější než klasické –
umožňují ušetřit v průměru 30 % nákladů díky lepšímu využití tepelného záření.
Technologicky nejnovější typy mají baňku
opatřenou speciálním povlakem, který
odráží teplo vyzařované spirálou zpět, což
teplotu vlákna i účinnost přeměny elektřiny na světlo dále zvyšuje.
Zatím nejvyšší účinnosti bylo dosaženo
u halogenových žárovek plněných xenonem nebo kryptonem – ve srovnání
7
Typy světelných zdrojů
s klasickými žárovkami přeměňují elektřinu na světlo až
o 50 % efektivněji. Vydávají
bílé světlo o barevné teplotě kolem 3 200 K. Tyto
halogenové žárovky jsou
obvykle zařazeny v energetické třídě C nebo B.
Mezi přednosti halogenových
žárovek patří možnost spojitého stmívání, tedy regulace
intenzity vydávaného světla.
V některých případech může být omezující
jejich vysoká pracovní teplota – nehodí se
proto například do velmi nízkých podhledů. Zejména u menších žárovek, kde není
baňka kryta další vrstvou skla, je třeba se
při instalaci vyhnout přímému kontaktu
žárovky a prstů. I malé množství potu,
které na povrchu baňky ulpí, může totiž
Halogenová žárovka
+ přímá zaměnitelnost za klasickou
žárovku
+ vynikající podání barev
+ stmívatelnost
+ o 25 až 30 % nižší příkon
v porovnání s klasickou žárovkou
+ okamžitý náběh na plný výkon
+ neomezený počet spínacích cyklů
+ dvakrát delší životnost oproti
klasické žárovce
− vyšší spotřeba v porovnání
s kompaktními zářivkami
− mírně vyšší cena oproti klasickým
žárovkám
8
způsobit její zničení. Příčinou je opět vysoká teplota, na
kterou se žárovka brzy po zapnutí zahřeje. Vlhkost a nečistoty se rychle odpaří, což sklo nerovnoměrně ochladí,
a vznikne pnutí, které může vést k jeho prasknutí.
Svými tvary i pořizovací cenou mohou halogenové žárovky klasickým žárovkám směle konkurovat. Protože se
vyrábějí se shodnými závitovými paticemi i jmenovitým
napětím jako klasické žárovky (E27, 230 V), je jejich výměna zcela bez problémů. K dispozici jsou i s paticí E14
pro použití do rustikálních nebo historických svítidel.
Kompaktní zářivky
Tento typ světelného zdroje má vee
srovnání s klasickou žárovkou
se stejným světelným tokem
spotřebu nižší až o 80 %. Delší
je i jeho životnost – dosahuje
až 20 000 hodin. Kvalitním výrobkům nevadí časté zhasínání
a rozsvěcování, takže je lze použít jako přímou náhradu standardních žárovek se závitem
E27 i E14.
Na rozdíl od žárovek není samozřejmostí stmívatelnost. Na obale
ale
musí být uvedeno, že kompaktní
tní
zářivka tuto vlastnost má (obvykle
kle
jako DIM, dimmable a podobně). Regulaci intenzity světla lze zpravidla provádět v rozsahu
od 15 % do 100 %. Kvalitní kompaktní zářivky určené
spotřebitelům mají index barevného podání vyšší než 80
(Ra ≥ 80).
Úsporné kompaktní zářivky pracují na principu luminiscence. Skládají se z trubice plněné inertním plynem
(obvykle argonem) a rtuťovými parami o nízkém tlaku.
Startér, tlumivku, konvekční předřadník a kompenzační kondenzátor, se kterými jsme se setkávali u starších
Osvětlení
Typy světelných zdrojů
Kompaktní zářivka
+ až 80% úspora elektrické energie oproti klasické
žárovce
+ šestkrát až dvacetkrát delší životnost oproti
klasické žárovce
+ možnost volby barvy světla podle potřeby
+ různé tvary a provedení kompaktních zářivek
− oproti klasické žárovce pomalejší náběh na plný
světelný výkon (do 120 sekund podle kvality)
− vyšší pořizovací cena
− stmívání je možné jen u typů k tomu určených
(uvedeno na obalu)
− méně věrné podání barev než u klasických žárovek
− nutnost recyklace (vrácení vyhořelé zářivky
prodejci)
lineárních zářivek, nahrazuje elektronický předřadník,
který zajišťuje rozsvícení a napájení kompaktní zářivky.
Elektrický proud vytvoří v trubici doutnavý výboj a rtuťové páry začnou vyzařovat v ultrafialové části spektra.
UV záření je však pro lidské oko neviditelné, proto je na
vnitřních stěnách trubice nanesený luminofor, který je
přeměňuje na viditelné světlo. Výhodou
tohoto řešení je možnost určení barevné teploty vydávaného světla volbou
vhodného luminoforu.
Zdánlivou nevýhodou kompaktních zářivek je jejich vyšší pořizovací cena.
Pokud ale porovnáme jejich provozní náklady s klasickými žárovkami
za delší časové období, zjistíme,
že kompaktní zářivky jsou k naší
peněžence výrazně šetrnější. Tedy ty
kvalitní, které mají dostatečně dlouhou
životnost. Například 6 000 hodin svícení
by mělo patřit mezi standard a 10 000 hoRady, tipy, informace
din svítí velmi kvalitní zdroje, existují však
i typy s garantovanými 20 000 hodinami
svícení, což odpovídá zhruba dvaceti letům používání (za předpokladu, že budou
v provozu průměrně 2,7 hodiny denně).
Lineární
zářivky
Moderní lineární zářivky
pracují na stejném
m principu jako
kompaktní zářivky s tím rozdílem, že
elektronický předřadník
adník není součásti trubice, ale je umístěnn odděleně ve svítidle.
Lineární zářivky s nízkým výkonem se
obvykle používají v kuchyních k osvětlení
prostoru „pod skříňkami“, v předsíních,
koupelnách a šatních skříních. Pokud zářivky zvolíme k osvětlení bytu, je vhodné
vybírat zdroje s barvou světla, která není
studeně bílá.
Lineární zářivky mají dlouhou životnost,
vysokou kvalitu světla a barvu danou použitým luminoforem. Obsahují jen minimální množství rtuti.
LED osvětlení
Osvětlení obvykle tvoří až pětinu spotřeby
elektrické energie domácností. Přechodem na LED (Light Emitting Diode – dioda
vyzařující světlo) světelné zdroje lze ve
srovnání s tradičními žárovkami ušetřit
až 85 % energie. Svítivé diody s příkonem 12 W dodávají více světla než 60W
žárovka, ale mají o 80 % nižší spotřebu
elektřiny. Na trhu se už můžeme setkat
9
Typy světelných zdrojů
LED žárovka
+ nízká spotřeba energie
+ dlouhá životnost
+ odolnost vůči nárazům
+ okamžitý náběh na plný výkon
+ neobsahují rtuť
+ stmívatelnost některých typů
− vysoká pořizovací cena
− vyšší hmotnost kvůli chladiči
i s LED žárovkami, které nahrazují 75W klasickou žárovku. Podle odborníků proto budoucnost patří právě tomuto
typu světelných zdrojů. Ačkoliv se s touto technologií jako
běžní uživatelé častěji setkáváme až v posledních letech,
vznikly první LED již v šedesátých letech 20. století. V té
době však bylo možné dosáhnout pouze nízkých světelných výkonů a velmi omezené barevnosti.
Základem LED jsou polovodičové materiály schopné měnit energii elektrického proudu přímo na viditelné světlo.
K hlavním výhodám LED osvětlení patří okamžité rozsvícení na plný světelný výkon, extrémně dlouhá životnost
i možnost plynulého stmívání. Jsou také odolnější vůči
vibracím, častému spínání a vnějším vlivům než klasické žárovky. Na rozdíl od kompaktních zářivek neobsahují
rtuť a v jejich světle se nevyskytuje UV záření, takže se
hodí i k nasvícení citlivých povrchů, například obrazů,
kde by jinak docházelo k vyblednutí barev. Ve srovnání
s ostatními světelnými zdroji má LED osvětlení nízkou
provozní teplotu. Provoz je bezpečný
i díky napájení nízkým napětím..
Je možné regulovat jeho výkon a použitím různých polovodičů vytvořit celé spektrum barev. Díky malým
rozměrům se LED uplatní
také v designových konstrukcích. Snadná je i jejich
recyklace.
Na trhu se už objevují i první
svítidla s technologií OLED cožž
je zjednodušeně řečeno LED nové
vé
generace. Mají ještě o něco nižší
ižší
spotřebu, hlavním jejich přínosem
sem
je ale kvalitnější světlo. OLED
D je
Stolní lampa Osram PirOLED se skládá z pěti OLED disků,
z nichž každý lze samostatně natáčet a dosáhnout tak
různé intenzity osvětlení v okolí lampy. Charakter světla
je podobný plameni svíčky.
10
Osvětlení
Typy světelných zdrojů
zdroj, jehož světlo neoslňuje, což nabízí možnosti využití
například pro podsvícení zrcadel nebo navození atmosféry v interiéru. Nevýhodou je zatím vyšší pořizovací cena
a fakt, že nedosahují takových světelných výkonů.
Předpokládaná životnost světelných zdrojů s LED je nejméně pětadvacetkrát delší než u klasické žárovky – to
znamená, že LED žárovka by měla vydržet v provozu přibližně 25 let. Jedná se ale o statistický odhad, v praxi
velmi záleží na kvalitě a konstrukci použitých součástek,
výkonu a chlazení. Celková teplota LED žárovky je sice
nízká, u zdrojů s výkonem nad 3 W je ale potřeba dostatečně rychle odvádět teplo z diodových čipů a napájecího
zdroje, který je součástí LED žárovky. Svítidla jsou většinou rovnou připravena k zapojení, nebo se jedná o jednoduché stavebnice, které obsahují vše potřebné včetně
předřadníku.
Mezi nevýhodami je nejčastěji zmiňována
vyšší cena, technologie LED se ale rychle
vyvíjí a s délkou prodeje se výroba postupně zlevní. Segment LED žárovek je nicméně stále v začátcích a pro
laika může být nepřehledný. Proto je
třeba se vyvarovat
neznámých výrobců, kteří bez bližších technických
detailů udávají velmi dlouhé životnosti
či proklamují náhradu
klasických žárovek
LED zdroji s velmi
nízkým příkonem.
Tabulka ekvivalentů klasických žárovek
z různých skupin úsporných světelných zdrojů
Jmenovitý světelný tok světelného zdroje [lm],
v závorce jeho orientační přepočet na příkon daného zdroje [W]
Kompaktní zářivky
125 (4 až 5)
229 (5 až 7)
432 (10 až 8)
741 (12 až 15)
970 (18)
1 398 (20 až 23)
2 253
3 172
Halogenové žárovky
LED a jiné světelné zdroje
119
217 (18)
410 (28)
702 (42)
920 (52)
1 326 (70)
2 137
3 009
136 (2 až 4)
249 (6 až 7)
470 (8)
806 (12)
1 055 (14,5)
1 521
2 452
3 452
Uváděný ekvivalentní příkon
klasické žárovky [W]
15
25
40
60
75
100
150
200
Zdroj: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES
Tabulka uvádí jmenovitý světelný tok energeticky úsporných světelných zdrojů (kompaktní zářivky, halogenové žárovky, LED žárovky) v lumenech a odpovídající ekvivalentní příkon klasické žárovky ve wattech. Pokud chce spotřebitel nahradit například klasickou 60wattovou žárovku jiným světelným zdrojem, může tak učinit s tím, že tento úsporný světelný zdroj bude v případě LED žárovky mít světelný tok
806 lumenů, u halogenové žárovky 702 lumenů a u kompaktní zářivky 741 lumenů. Je tedy pouze na
spotřebiteli samotném, jaký typ úsporného zdroje světla zvolí jako náhradu žárovek.
Rady, tipy, informace
11
Mýty o úsporných světelných zdrojích
Dlouho trvá, než se rozsvítí.
Kvalitní úsporné světelné zdroje se rozsvítí téměř okamžitě a také jejich náběh na
plný výkon je otázkou maximálně několika
desítek sekund.
domácnosti (25 žárovek) dokáže výměna klasických žárovek za úsporné LED žárovky snížit výdaje na elektřinu
až o několik set korun za měsíc. Návratnost investice do
dražšího úsporného světelného zdroje je přibližně půl roku
a spočítat si ji můžete v Centru energetického poradenství PRE nebo na webu www.energetickyporadce.cz.
Blikají a bzučí.
Opět záleží na kvalitě výrobku. Kompaktní
zářivky mají vysokofrekvenční elektronický
předřadník pracující na frekvenci šestsetkrát vyšší, než měly staré lineární zářivky,
proto blikání není okem postřehnutelné.
Elektronické předřadníky rovněž zcela
eliminují bručení, způsobené u lineárních
zářivek mechanickou vibrací tlumivky. Ta
díky předřadníku není potřeba.
Svítí nepříjemným bílým světlem.
Navzdory obecně rozšířenému mínění jsou
na trhu běžně k dispozici světelné zdroje
vydávající „teplé“, pro oči příjemné světlo
s barvou podobnou světlu klasické žárovky, tedy o teplotě chromatičnosti 2 700 K.
Vybrat si můžete i jinou barvu světla od
teplých bílých (žluté) až po chladné bílé
(namodralý odstín).
Hlavní obrazovka Kalkulačky osvětlení, která vám spočítá
dobu návratnosti investice do úsporného zdroje.
Nesmějí se často zapínat a vypínat.
Jsou příliš drahé.
Záleží na úhlu pohledu. Při nákupu úsporného světelného zdroje opravdu zákazník utratí více než při zakoupení klasické
žárovky. Pokud vybral kvalitní výrobek,
úspora se dostaví v průběhu jeho používání. Například u LED světelných zdrojů lze
očekávat životnost až třicetkrát vyšší než
u klasické žárovky. Navíc příkon potřebný k jejich provozu bývá až o 80 % nižší.
U některých typů LED žárovek je rozdíl
dokonce až 93 %. V případě průměrné
12
Značkové kompaktní zářivky a LED žárovky jsou testovány na 500 000 vypnutí a zapnutí, což je pro běžný provoz v domácnosti zcela dostačující. Tyto zkoušky ukazují,
že kvalitní světelné zdroje vypínat a zapínat mnohokrát
denně po dobu 20 až 30 let. Na schodiště, chodby či další místa, kde je zapínání a vypínání častější, je možné
instalovat i speciální kompaktní zářivky, které jsou spínatelné neomezeně, bez vlivu na životnost. Podle směrnice
Evropského parlamentu musí výrobci uvádět očekávaný
počet cyklů zapnutí / vypnutí do selhání. Díky tomu mají
spotřebitelé k dispozici více informací, na jejichž základě
se při nakupování mohou rozhodovat.
Osvětlení
Kolik můžeme ušetřit?
Nelze je použít pro svícení venku.
předřadníkem, který se nachází v objímce
kompaktní zářivky. Dosud neexistují žádné
důkazy pro to, že by elektromagnetické
pole v blízkosti kompaktních zářivek mělo
jakýkoliv vliv na zdraví. Dosah tohoto pole
se navíc podařilo v uplynulých letech výrazně omezit. Přecitlivělé osoby se mohou
riziku vystavení vlivu záření vyhnout tím,
že si budou od světelného zdroje udržovat
určitý minimální odstup – alespoň 30 cm.
Lze zakoupit i varianty úsporných světelných zdrojů, které jsou určeny pro venkovní provoz.
Jsou dlouhé a nemají hezký tvar.
V současnosti je možné koupit úsporné světelné zdroje i ve tvaru a rozměrech shodných se žárovkami. Jsou
k dostání velké baňky, svíčky, tvar klasické žárovky, existují miniaturní verze TWIST se stočenými trubicemi. Desítky tvarů a příkonů uspokojí každý požadavek.
Zářivky představují zdravotní riziko.
Je zbytečné vyměnit funkční
žárovku za úsporný zdroj.
Při běžném používání zářivky zdraví nijak neškodí. Jediný vliv by potenciálně mohlo mít ultrafialové záření. Jeho
účinky však mohou být patrné pouze při dlouhodobém
působení na vzdálenosti menší než 20 cm. Další otázkou, která bývá v souvislosti se zářivkami často diskutována, je efekt elektromagnetického záření emitovaného
Opak je pravdou, čím dříve obyčejnou žárovku nahradíte úspornou zářivkou, tím
dříve začnete spořit energii i své finance.
Okamžitá výměna se vyplatí především
na místech, kde svítíte nejdéle.
Kolik můžeme ušetřit?
Spotřeba energie v důsledku zvyšujícího se počtu elektrospotřebičů v domácnostech stále narůstá. Osvětlení
se v současné době na celkovém účtu za elektřinu podílí
přibližně 20 až 25 %. To je poměrně zásadní důvod, proč
se úsporné světelné zdroje staly sledovaným a často diskutovaným tématem. Pořizovací cena kompaktních zářivek je sice
vyšší než cena klasických žárovek, pokud
Porovnání spotřeby jednotlivých zdrojů světla
Typ světelného zdroje
Příkon
Životnost
Náklady na pořízení daného světelného
zdroje v průběhu 25 let *
Náklady na elektřinu v průběhu 25 let **
Celkové náklady v průběhu 25 let
Klasická
žárovka
60 W
1 rok
Halogenová
žárovka
52 W
2 roky
Kompaktní
zářivka
12 W
12 let
250 Kč (25 ks)
600 Kč (12,5 ks)
270 Kč (2,1 ks)
500 Kč (1 ks)
6 810 Kč
7 060 Kč
5 902 Kč
6 502 Kč
1 643 Kč
1 913 Kč
1 232 Kč
1 732 Kč
LED žárovka
9 W
25 let
* náklady na pořízení světelného zdroje jsou uvedeny v současných cenách a nezohledňují inflaci
** pro odhad provozních nákladů byla použita průměrná cena elektřiny v roce 2012 (4,54 Kč/kWh)
zdroj: www.e-svetlo.cz
Rady, tipy, informace
13
Kolik můžeme ušetřit?
však porovnáme provozní náklady úsporných světelných
zdrojů a žárovek v delším časovém období, zjistíme, že
úsporné zdroje jsou výhodnější.
Například výměnou jediné 100W žárovky za kvalitní zářivku ušetříte na energii během patnácti let jejího
předpokládaného provozu přes 3 100 Kč (v současných
cenách). Vždy se proto vyplatí investovat do značkového
zdroje s delší životností. Doba, po kterou bude funkční,
může být ve srovnání nekvalitními zdroji až pětinásobná
a lze u něj očekávat i lepší barevné vlastnosti vydávaného světla.
Kromě úspory peněz se pořízení úsporného zdroje výrazně projeví i na snížené zátěži pro životní prostředí
v podobě menších emisí CO2. Rozhodně se nejedná o zanedbatelné množství: Pokud například místo 100W žárovky použijete 20W zářivku, snížíte emise CO2 za 25 let
o téměř 400 kg.
Světlovody a střešní světlíky
V předchozích kapitolách byly úspory vztahovány především ke zdrojům umělého světla. Finance i životní prostředí ale můžeme ušetřit i díky chytrým řešením, která
umožňují dovést denní světlo tam, kde bychom byli jinak
odkázáni výhradně na osvětlení elektrické.
Účinnost světlovodu je překvapivě vysoká – dokonce i v zimě při zatažené obloze
přivádí do místnosti tolik světla, kolib by
vydávala klasická 60W žárovka. Výhodou
je nejen nulová spotřeba, ale také přirozená barva světla.
14
Přivést denní světlo do místnosti bez oken není zdaleka
tak obtížné, jak se na první pohled může zdát. Důležité
je, že kvůli tomu není třeba provádět výrazné stavební
úpravy. Jak světlovod funguje? Světlo proniká přes průhlednou kopuli umístěnou na střeše domu do tubusu, jehož vnitřní povrch je pokrytý vysoce reflexní zrcadlovou
vrstvou. Paprsky se mezi stěnami odráží a jsou vedeny
dále až do stropního difuzoru. Ten je rozptyluje po místnosti, takže nedochází k oslnění a prostor je osvětlen
rovnoměrně.
Doporučená délka tubusu se pohybuje v rozpětí od dvou
do osmi metrů v závislosti na zvoleném průměru a maOsvětlení
Kolik můžeme
ušetřit?
Název kapitoly
teriálu. Čím kratší tubus zvolíme, tím budou nižší nejen
pořizovací náklady, ale i ztráty světla. Pro světlovody jsou
ideální rovné střechy, u šikmých je vhodná instalace na
jižní, případně západní stranu.
Dalším řešením, jak nahradit umělé osvětlení denním
světlem, jsou střešní světlíky. Dříve byly známy především z průmyslové oblasti, kdy byly osazovány do plochých střech výrobních a skladových hal. V novém pojetí
dostaly moderní vzhled a detailnější propracování. V této podobě se začínají stále více prosazovat i v obytných
prostorách bytových a rodinných domů.
Střešní světlíky jsou zasklené izolačním dvojsklem s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi a akrylátovou
kopulí. Nevyžadují prakticky žádnou údržbu a lze je instalovat do ploché střechy se sklonem 0° až 15°. Některé typy lze otevírat pomocí elektromotoru. V těchto
případech slouží nejen k prosvětlení, ale umožňují i větrání interiéru. Tyto střešní světlíky lze vybavit dešťovým
senzorem, který zajistí automatické uzavření v případě,
že začne pršet.
Funkční exponát světlovodu si můžete
prohlédnout v Centru energetického poradenství PRE.
Ušetříte i se stmívači
Stmívače fungují na jednoduchém manuálním principu. Intenzitu světla si tedy každý určuje sám
podle své vlastní potřeby a nálady. Rozhodně ne každé světlo je stmívačem vybaveno, ale můžeme
jej dokoupit samostatně. Pouze pro osvětlení napájené z transformátoru (většinou bodová světla na
napětí 12 V) je nutné mít i speciální stmívač a žárovky, určené výhradně pro stmívání. Stmívače lze
doinstalovat na libovolné svítidlo, které je vybaveno žárovkou s vláknem (obyčejnou nebo halogenovou). Chceme-li stmívat zářivky, musíme si vybrat typ k tomu speciálně určený. Pozor také u LED
žárovek – ne všechny stmívání umožňují.
Rady, tipy, informace
15
Název kapitoly
Rady pro správný výběr
Vhodně zvolené osvětlení dokáže výrazně
ovlivnit celkovou atmosféru domu nebo
bytu. Umí navodit pocit tepla a pohody,
stejně jako se stát zajímavým prvkem dokonale promyšleného moderního interiéru.
Vodítkem pro správný výběr jsou odpovědi
zejména na dvě otázky: Svítíme na daném
místě dlouhodobě? Jaký účel zde bude
osvětlení mít?
Velmi důležité je, jakou činnost v místě,
kam osvětlení kupujeme, nejčastěji vykonáváme. Jiné nároky jsou kladeny na
osvětlení u jídelního stolu, kde děti píší úkoly, nebo se zde
věnujeme jemným domácím pracím, než když toto místo
slouží výhradně ke stolování. Doporučené minimální hodnoty umělého osvětlení obytného prostředí jsou uvedeny
v českých technických normách.
Před výběrem konkrétního světelného zdroje musíme
zjistit, s jakým místem uvnitř svítidla pro něj můžeme počítat. Některé typy úsporek jsou o něco delší než klasické
žárovky, jiné jsou krátké, ale mohou být širší. Bez změření
prostoru ve svítidle tedy hrozí, že koupíte kompaktní zářivku nebo LED žárovku, která se do něj nevejde. Důležitý
je také typ objímky nebo patice pro uchycení světelného
zdroje – podle něj zvolíme správný závit.
Vedle užitných vlastností se výrobci úsporných světelných zdrojů zaměřují i na vzhled. Zejména v posledních
letech došlo k výraznému zlepšení a v současné době
jsou kompaktní zářivky i halogenové žárovky nabízeny
v různých typech, tvarech, velikostech a s běžně používanými závity E14 / E27, takže je jimi možné nahradit
klasické žárovky. Můžeme běžně vybírat z řady variant
pro nejrůznější typy osvětlení. Z tohoto pohledu nabízí
největší možnosti LED zdroje.
Cestu k širšímu využívání diodového osvětlení otevřely
moderní technologie, umožňující vyrábět diody vydávající přirozené bílé světlo, zvýšení světelného výkonu
a miniaturizace součástek. Kromě LED zdrojů ve tvaru
klasických žárovek se začaly objevovat také miniaturní
LED čipy, zabírající jen několik milimetrů, které se stáva-
Díky možnostem daným technologickým pokrokem se
osvětlení stále častěji prosazuje i jako svébytný prvek,
dotvářející styl bydlení. Zatímco dříve bylo při stavbě
nebo rekonstrukci nejdůležitější promyslet, jak osvětlení
rozmístit, dnes je běžnou součástí návrhu i výběr konkrétních svítidel, případně alespoň jejich stylu.
16
Osvětlení
Rady proNázev
správný
výběr
kapitoly
Číst údaje na obalu se vyplatí
Základními informacemi na obale světelného zdroje jsou příkon (W), světelný tok (lm), teplota
chromatičnosti (K), index podání barev, životnost světelného zdroje (h) a počet spínacích cyklů.
Povinnou výbavou je také energetický štítek. Ten graficky určuje zařazení světelného zdroje pro
použití v domácnostech do jedné ze sedmi tříd energetické účinnosti, přičemž písmenem A jsou
označeny nejúspornější zdroje.
rozměry
rozsah provozních teplot
příkon
světelný tok v lumenech (lm)
barva světla
podání barev
doba náběhu
možnost stmívání (zde žádná)
životnost v hodinách
počet spínacích cyklů
obsah rtuti
napětí a frekvence napájecí sítě
závit (patice)
Pokud světelný zdroj nelze použít pro stmívání, musí být na obalu tato informace uvedena. Pro
spotřebitele jsou důležité také informace o rozměrech, provozní teplotě, typu závitu (patice) a pracovním napětí (nejčastěji síťové napětí 230 V nebo nízké stejnosměrné napětí 12 V).
Dále na obalu naleznete označení výrobce a samotného produktu, zemi původu, certifikáty a informace o způsobu likvidace obalu i světleného zdroje. Symbol CE znamená, že výrobek vyhovuje
směrnicím EU. Výrobky bez tohoto označení nekupujte, nemusí být bezpečné. Obsahuje-li světelný zdroj rtuť, musí být na obalu uvedeno její množství v miligramech.
jí součástí hotových svítidel. Ta už není problém vtěsnat
například pod poličku s knihami, do soklu kuchyňské
linky nebo je schovat na hranu zrcadla. Jejich využití je
stejně snadné pro běžné osvětlení jako pro zajímavé světelné efekty, pokrokové designérské návrhy nebo moderní světelná řešení.
Běžně jsou dnes k dostání i ohebné LED pásky s dynamickými barvami v modelu RGB. Jejich barevnými
světelnými akcenty lze náladově osvětlit jakýkoliv prostor v obývací stěně, knihovně nebo za televizí. Lze je
pohodlně regulovat pomocí dálkového ovládání a měnit
tak aktuální typ a intenzitu barvy nebo spouštět barevné
Rady, tipy, informace
světelné scény. Upevňují se samolepicími
páskami a díky kompletnímu dodání včetně transformátoru a kabeláže je zvládne
instalovat každý.
LED pásky naleznou uplatnění na mnoha
místech interiéru. Během několika minut
můžete proměnit všední skříňky v zajímavý designový prvek, osvětlení přitom
neztrácí nic ze své účelnosti. Zvolíme-li
neutrální barvu světla, můžeme tyto prvky
používat i jako praktické doplňkové nebo
orientační osvětlení.
17
Název kapitoly
Osvětlení
pro byt a dům
Každá místnost by měla být vybavena
centrálním osvětlením (většinou se jedná
o stropní svítidlo), které je podle potřeby
doplněno světly nástěnnými a bodovými.
Nejdůležitějším kritériem při výběru osvětlení je účel, pro který jsou daná místnost
či osvětlovaný prostor využívány. Pokud si
osvětlení pořizujete do nového domu, měl
by být jeho návrh součástí architektonického projektu, aby bylo zajištěno splnění
všech funkčních i estetických požadavků.
Kuchyně
Standardní výbavou by mělo být světlo nad
varnou plochou – to je většinou součástí
digestoře. Pro osvětlení pracovní linky se
často využívají lineární zářivkové trubice,
které mají pro tento účel ideální vlastnosti.
Kromě životnosti až 12 000 hodin oceníte
i jejich úspornost – mají zhruba čtyřikrát
menší spotřebu než klasické žárovky.
K celkovému osvětlení kuchyně můžeme
využít bodová světla. Alternativní řešení
představují svítidla zapuštěná, která jsou
méně vystavená znečištění.
Novinkou na trhu jsou kompaktní svítidla dodávaná včetně pevně zabudovaných LED zdrojů světla. Vzhledem
k velmi dlouhé životnosti svítivých diod v řádu desítek
tisíc provozních hodin se nemusíme obávat, že svítidla
přestanou fungovat dříve, než je budeme chtít sami vyměnit za novější.
Intenzita osvětlení souvisí i s barvami
Při výběru osvětlení berte v potaz také celkovou barevnost místnosti a to, jak jednotlivé materiály
na světlo reagují. Hladké, světlé a lesklé plochy světlo z větší části odrážejí, tmavé a strukturované
povrchy ho spíše pohlcují. S lesklými povrchy výrazných barev proto pracujte opatrně.
18
Osvětlení
OsvětleníNázev
pro bytkapitoly
a dům
Bodové osvětlení volte s citem
Používáme-li bodové osvětlení k orientaci či k nasvícení určité plochy nebo předmětu, je nutné je
směrovat tak, aby příchozí v žádném úhlu pohledu neoslňovalo. Jeho intenzita by měla být nižší, než
u standardního osvětlení prostoru. S bodovkami bychom měli zacházet umírněně – efekt nasvícené
plochy bývá v prostoru dominantní a příliš mnoho takových prvků prostor rozbíjí na části. Bodové
osvětlení by také nemělo sloužit jako centrální, protože způsobuje velké kontrasty a ostré
přechody ze světla do stínu.
Dostatečné osvětlení kuchyňské linky je i otázkou bezpečnosti – právě nevhodné světlo je často příčinou úrazů
popálením či pořezáním. Na uměle osvětlené pracovní
desce nesmějí vznikat odlesky či stíny, které při každodenním používání kuchyňské linky působí velmi nepříjemně.
V případě, že se v kuchyni nachází jídelní stůl, je vhodné
nad něj umístit stropní svítidlo. To by mělo dostatečně
osvětlovat celý stůl a přitom nikoho neoslňovat. Ideální vzdálenost svítidla od stolu je zhruba 55 cm. Jedním
z možných řešení je lustr se stahovacím stínidlem, který,
když se vytáhne, dokáže zastoupit i hlavní světlo v místnosti. I když bude osvětlení jídelního stolu dominantní,
jeho funkce je spíše doplňková, nejdůležitější jsou svítidla osvětlující pracovní plochu.
Aby jídlo při umělém osvětlení nevypadalo jinak než na
denním světle, je dobré do kuchyně a jídelny zvolit světlo s věrným podáním barev (minimálně Ra ≥ 80, ideálně
Ra = 100). Do stropního svítidla se nejvíce hodí kompaktní zářivka baňkovitého tvaru (21 W). Nad pracovní plochu
kuchyňské linky pak lineární zářivka s měkkým rozptýleným světlem. Máte-li osvětlení i nad jídelním stolem, můžete vybírat z halogenových žárovek (42 W), kompatních
zářivek (21 W) nebo LEDek (8 až 14 W).
Rady, tipy, informace
Koupelna
Centrální světlo v koupelně by mělo být
doplněno minimálně jedním doplňkovým
zdrojem, například nad zrcadlem. Nezapomeňte, že v koupelně je třeba při výběru
a umístění osvětlení dodržovat bezpečnostní předpisy. Světla, která jsou určena
pro použití ve vlhkém prostředí, musí mít
vyšší stupeň ochrany. Svítidla mají dvojí izolaci a ochranu před stříkající vodou.
Proto do koupelny vybírejte taková, která
mají krytí alespoň IP44.
Velkou pozornost v koupelně věnujte osvětlení zrcadla. Vhodné je umístit
k němu podélná svítidla, která nevytvářejí
ostré stíny v obličeji. Podobné svítidlo je
možné umístit i nad zrcadlo. Vyhnout se
naopak snažte světlům bodovým – jsou
příčinou příliš tvrdých světelných přechodů, navíc by mohla oslňovat. Koupelna je
často využívána i jako místo odpočinku,
proto i zde najdou uplatnění stmívače pro
navození klidné, relaxační atmosféry.
19
Osvětlení
pro byt a dům
Název kapitoly
Osvětlení interiéru
ovlivňuje naše pocity
zSilnější osvětlení zpravidla povzbuzuje k činnosti, zvyšuje
pozornost a živost. Obvykle se
při něm cítíme svěžejší, spokojenější a veselejší.
zSlabší osvětlení podporuje atmosféru uvolnění, odpočinku,
důvěry a intimity.
Do stropního svítidla dejte úspornou zářivku (15 W) nebo
halogenovou žárovku (42 W). Do menšího svítidla nad
umyvadlo (většinou se závitem E14) se kompatní zářivka
(11 W) hodí také, zvolit můžete i LED diody (8 W). Tyto
zdroje by však měly mít index podání barev Ra ≥ 80,
ideální jsou proto i halogenové žárovky, které mají Ra =
= 100. Tvář jimi bude nasvícena v reálných, nezkreslených barvách. Na toaletě musí být světla dostatek, ale
protože se zde ve srovnání s koupenou svítí jen krátce,
zato rozsvěcí a zhasíná často, je vhodné použít halogenovou žárovku (42 W) nebo LEDku (8 W).
Obývací pokoj
Do obývacího pokoje je ideální měkké a dobře rozptýlené
světlo. Vhodné jsou teplé odstíny, při kterých se budete
v místnosti cítit příjemněji. Pro obývací pokoj je typické
využití více různých druhů osvětlení rozdělujícího prostor
na zóny s odlišnými funkcemi.
Osvětlení koupelny nesmí oslňovat a světlo by mělo být rozptýlené, aby nevytvářelo
ostré stíny. Ideální jsou svítidla podlouhlého tvaru s krytem z bílého matného skla.
Pomocí bodových světel lze v místnosti snadno zdůraznit
dekorace, umělecké předměty či další zajímavé prvky.
V lustru v obývacím pokoji bývá často několik žárovek.
Ideální je nahradit je kompaktními zářivkami klasického
baňkovitého tvaru (3 × 15 W) nebo LED světelnými zdroji
(3 × 14 W). Kužel světla by neměl směřovat přímo na
zeď, aby se světlo mohlo dostatečně rozptýlit. V případě
nižšího stropu nezapomeňte na stínítko, které zabrání
oslnění.
Bezpečnost na prvním místě
Bezpečnost použití svítidla souvisí především s úrovní ochrany před úrazem elektrickým proudem
a před požárem při běžném použití svítidla. Lze předpokládat, že se tyto vlastnosti testují před
uvedením svítidla do prodeje, přesto však není na škodu svítidlo prověřit s ohledem na uvedené
vlastnosti, zvláště na požární bezpečnost. Je vhodné se zaměřit na praktické záležitosti, jako je
například stabilita přenosných svítidel, teplota krytu halogenových lamp (zvláště bodovek) a praktičnost výměny světelných zdrojů.
20
Osvětlení
OsvětleníNázev
pro bytkapitoly
a dům
Bodové osvětlení může plnit i dekorační funkci. Stejně
dobře nám však poslouží pro lehké přisvícení interiéru
například při poslechu hudby. Důležitá je nejen základní
funkce osvětlení – některé světelné zdroje pomohou prostoru dodat na originalitě.
Ložnice
Specifické osvětlení potřebuje i ložnice. Jeho výběr záleží
hlavně na tom, k jakému účelu ložnice především slouží. Pokud jsou v ní umístěné pouze postele, je třeba jiné
osvětlení, než když se zde nacházejí úložné prostory či
dokonce pracovní koutek.
V ložnici můžete využít i malé lineární zářivky, nebo LED
pásky, které vám ve skříních pomohou vybrat si oblečení. Bodové zdroje na zdi mohou zvýraznit oblíbený obraz
Rady, tipy, informace
Jaké světlo je
příjemné?
Umělé osvětlení by mělo mít dostatečnou intenzitu, na druhou stranu
by ale nemělo být nepříjemně ostré. Ideální je světlo teplé a měkké,
tedy takové, které připomíná světlo
denní. Pro náš zrak je tento odstín
nejpřirozenější a na psychiku působí neutrálním až uklidňujícím
způsobem. Studené bílé světlo
s modravým nádechem zlepšuje
koncentraci, na druhou stranu v nás
ale vyvolává i subjektivní pocit zimy.
21
Osvětlení
pro byt a dům
Název kapitoly
či fotografii. Samozřejmostí by měly být
noční lampičky, ale příjemná je i možnost
ovládat z lůžka centrální osvětlení ložnice.
K vyššímu komfortu přispěje stmívač, díky
kterému si budete moct intenzitu osvětlení
nastavit podle své aktuální potřeby.
Podobně jako do obývacího pokoje je
i pro ložnici vhodné světlo v teplejším
tónu (2 500 K). Výjimkou je noční stolek –
nad ten se hodí odstín, který každému
individuálně vyhovuje na čtení. Nejčastěji
se používají zdroje s barevnou teplotou
2 800 až 3 000 K.
Do stropního svítidla je vhodná úsporná
zářivka (15 W) s odděleným předřadníkem
(lze stmívat) nebo LED zdroj (8 nebo 14 W).
Na noční stolek je nejvhodnější nastavitelná lampička s neprůhledným stínidlem,
z něhož neuniká světlo do stran, vybavená
kompaktní zářivkou (11 W), halogenovou
žárovkou (28 W) či LEDkou (8 W).
Dětský pokoj
Osvětlení dětských pokojů je nutné věnovat zvláštní pozornost – nevhodné světlo
může způsobovat řadu zdravotních problémů – od bolestí hlavy až po zánět spojivek. Podstatný je i vliv světla na psychiku
dítěte. Jistě jste sami na sobě zpozorovali,
že nedostatečné osvětlení vede k duševní
nepohodě. Pokud by kvalitní světlo v dětském nebo studentském pokoji chybělo,
může to mít za následek podrážděnost,
sníženou schopnost učit se a soustředit.
Nezbytné je jedno centrální osvětlení, které je doplněno podle potřeby a věku dítěte.
Pro mladší děti se hodí barevná dekorativ-
22
Díky miniaturizaci můžeme s osvětlením počítat i na tak
nezvyklých místech, jako je třeba zásuvka prádelníku.
LED zdroje navíc spotřebují jen minimum elektřiny.
ní svítidla, pro studenty jsou zase nepostradatelné stolní
lampičky, aby měli dostatek světla na psaní domácích
úkolů. Na stůl jsou ideální lampy s kloubovým ramenem,
které je možné si přizpůsobit a nasměrovat podle potřeby.
Zejména v pokojích malých dětí dbejte i na bezpečnost
osvětlení. Ideální jsou dotyková svítidla, která mohou být
v dosahu dětí, a přitom nehrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Osvětlení
OsvětleníNázev
pro bytkapitoly
a dům
Doporučená intenzita osvětlení
Čtení, psaní, příprava jídla, ruční práce
500 lx
Psací stůl pro přípravu školních úkolů
500 lx
Jemné ruční práce, modelářství, šití 300 až 750 lx
Čtení na lůžku v ložnici
150 až 200 lx
Obývací pokoj
200 lx
Koupelna a WC
100 až 200 lx
Tyto hodnoty stanovuje norma ČSN EN 12464-1
Světlo a osvětlení (Osvětlení pracovních prostorů –
Část 1: Vnitřní pracovní prostory).
Domácí kancelář
Kvalitní osvětlení domácí kanceláře zlepší produktioduktivitu práce. Kromě centrálního světla nezapomeňeňte na osvětlení s regulovatelnou intenzitou v okolí
olí
vašeho pracovního stolu. Příliš silné světlo dopadající na papír unavuje oči stejně jako nadměrný kontrast mezi jasnou obrazovkou a tmavým
pozadím. Zvolte nastavitelné osvětlení stěny či
prostoru za obrazovkou a použijte nástěnné světlo v blízkosti vašeho monitoru nebo stolní lampu
tak, abyste zamezili oslnění a stínům. Soustředění a koncentraci podporuje chladnější bílé světlo
s barevnou teplotou od 3 000 K výše.
Chodba a schodiště
Do chodby, která plní funkci předsíně, je vhodné umístit
osvětlení zajišťující dostatek světla při vstupu. Prostor
chodeb je často omezený, proto nejčastěji volíme stropní
osvětlení, v moderních interiérech jsou oblíbenou variantou bodová světla v podhledu. Chodby by ideálně měly
být osvětleny stejně intenzivně jako zbytek domácnosti, aby se oko nemuselo stále přizpůsobovat rozdílným
intenzitám světla. Ve větších halách může mít osvětlení
Rady, tipy, informace
i dekorační význam – například zvýrazňovat obrazy na zdech.
Při výběru zdroje zvažte, jak často v těchto
prostorách svítíte. Pokud tudy pouze procházíte, stačí halogenová žárovka (42 W)
nebo kompaktní zářivka s rychlým náběhem, která je určená pro časté spínání
(8 až 14 W). V případě, že v místnosti není
okno a svítíte zde proto téměř neustále,
volte raději standardní kompaktní zářivku,
která se postará o běžné
osvětlení, v kombinaci
s LED žárovkou s minimální spotřebou
energie. Ta v noci
bude sloužit jako
oorientační světlo.
Kombinace kompaktní
zářivky a LED technologie
v jednom světelném zdroji
může plnit více funkcí. Kompaktní zářivku lze využít jako
všeobecný zdroj světla, LED pro
noční nebo orientační osvětlení.
Orientační osvětlení
přijde vhod
V rodinném domě i v bytě oceníme
integrované noční osvětlení, zvyšující bezpečnost pohybu. Ideální jsou
LED diody umístěné nízko nad zemí,
které budou osvětlovat členité či
jinak potenciálně nebezpečné prostory, jako je třeba schodiště.
23
Osvětlení
pro byt a dům
Název kapitoly
Správné osvětlení je základní podmínkou pro bezpečný pohyb po bytě či domě. Nemusíme přitom vždy
rozsvěcet hlavní světla.
V případě schodiště plní osvětlení zejména bezpečnostní funkci. Řešit jej můžeme
buď pomocí vestavných LED světel zabudovaných do jednotlivých schodišťových
stupňů, nebo s využitím nástěnných svítidel různých typů a tvarů, které schodiště
osvětlí jako celek.
Dlouhé úzké prostory doporučují architekti
pomocí osvětlení rozčlenit. Vhodné je například světlo v polovině schodiště nebo
reflektorové svítidlo namířené na objekt
v nejzazším konci haly.
24
Světlo a hra s prostorem
z
Převažující osvětlení stropními svítidly interiér
opticky zvětšuje.
zNasměrování světla na podlahu vyvolává efekt
ztemnění interiéru a snížení jeho výšky.
zInteriér osvětlený převážně nástěnnými svítidly
působí menší.
zNasvícené výklenky (niky) vypadají větší a více
vyniknou.
zNasvícení horních částí stěn místnosti navozuje dojem, že je strop vyšší.
Osvětlení
Název kapitoly
Osvětlení zahrady a okolí domu
Myslet na osvětlení zahrady je třeba hned při jejím zakládání, protože později byste museli brát ohledy na již
stojící zahradní stavby, stromy a další výsadbu. Realizaci
ale můžete vzít do vlastních rukou. Nejdříve je nutné vědět, kde a v jaké míře potřebujete v noci vidět. Světlo
patří hlavně na příjezdovou cestu a ke vstupu do domu.
Praktické je i tam, kde stojí zahradní nábytek, například
na terase či pod pergolou nebo v altánu. Orientační světla postačí u postranních cestiček. Nezapomeňte také na
osvětlení vodních zákoutí.
Obecně platí, že používáme méně intenzivní světelné zdroje, protože velký kontrast mezi světlem a tmou není přínosný
ani pro náš zrak, ani pro výsledný estetický dojem. K cestám se obvykle instalují
klasické sloupkové lampy. Jejich výška
se pohybuje mezi 50 a 120 cm, přičemž
padesáticentimetrové osvětlují celý kruh
nebo půlkruh kolem sebe a stodvaceticentimetrové bývají mírně nakloněné, aby
nesvítily do očí.
Typy do výšky 60 cm zahradní architekti
doporučují pro osvětlení květinových ploch
a trávníků, výška 120 cm je vhodná pro
pěší komunikace, vyšší svítidla osvětlují bližší okolní prostor. Právě s využitím těchto informací bychom měli výběr
zahradního osvětlení začínat. Nevhodný
postup je takový, kdy se nám nějaký typ
osvětlení prostě jen zalíbí a teprve po jeho
koupi uvažujeme, kde a jakým způsobem
jej využijeme.
Ke zvýraznění architektury zahrady a také
rostlin jsou nejvhodnější reflektory, které
vrhají světelný kužel požadovaným směrem. U vchodu do domu můžete umístit
jednoduché svítidlo kryté čirým či mléčným sklem. Nezapomeňte, že by nemělo
Osvětlení vstupu do domu často doplňujeme pohybovým čidlem. Pokud se ale v zahradě pohybují zvířata, musíme věnovat
více pozornosti nastavení, aby nedocházelo k nežádoucímu rozsvěcení. Vhodnost
vybraného typu čidla se před jeho zakoupením vyplatí konzultovat s odborníkem.
Rady, tipy, informace
25
Osvětlení
zahrady a okolí domu
Název kapitoly
oslňovat – všesměrová svítidla, jako jsou
koule, lucerny a podobně, nejsou vhodná,
protože většina světla uniká do prostoru
bez užitku. Užitečné je používat snímače
pohybu, které po soumraku osvětlení automaticky zapnou, pokud v jeho blízkosti
zaznamenají přítomnost člověka, a to jen
na určitou, předem nastavenou dobu. Důležité je správné nastavení citlivosti čidel,
aby k rozsvěcení nedocházelo například
pohybem zvířat.
Na předních místech stojí
u venkovního osvětlení bezpečnost. Zásadní
podmínkou je používat
výhradně svítidla, která
jsou výrobcem určena
pro využití ve venkovních
LED osvětlení zapustitelné do podkladu lze využít například podél cest
či v okolí vodních ploch.
Svítilny na solární napájení
je možné přenášet a umisťovat podle toho, kde je světlo
právě potřeba.
Bez ohledu na to, jestli jsme se pro zahradní osvětlení
rozhodli z praktických, či spíše z estetických důvodů,
měli bychom ho vybírat citlivě tak, aby vhodně doplnilo
styl zahrady. Ať chceme nebo ne, svítidla se stávají její
nedílnou součástí i v době, kdy nesvítí.
Zdroje vhodné do exteriéru
Také pro osvětlení zahrady hledáme úsporné světelné zdroje. I ve venkovních svítidlech se stále
častěji setkáváme s LED zdroji. Využít můžeme také solární lampy. Protože ke svému provozu nepotřebují napájecí kabel, lze je snadno instalovat a v případě potřeby přemisťovat. Měly by být umístěné
tak, aby na ně sluneční paprsky dopadaly co nejdelší část dne. Energii získanou ze solárních článků
a uloženou v akumulátoru dokážou po západu slunce poskytovat v podobě světla přibližně šest hodin.
Nevýhodou je jejich závislost na počasí a nižší intenzita světla. Proto se používají spíš jen jako orientační či dekorativní osvětlení.
26
Osvětlení
Osvětlení společných prostor bytového
domu
Název kapitoly
podmínkách. Zahradní osvětlení musí odpovídat normě
především s ohledem na působení vlhkosti a veškeré
elektrické rozvody musí být jištěny proudovým chráničem. Osvětlení může být napájeno ze zdroje o napětí 230
V, výjimkou jsou pouze vodní plochy – do 3 m od břehu je
povoleno pouze 12 V.
Solární energií mohou být napájena i svítidla trvale upevněná na dlažbě či jiném
pevném podkladu.
Venkovní svítidla i zásuvky musí být napojeny na samostatné okruhy s proudovou ochranou. To se týká nejen
světel v zahradě, ale i v otevřeném altánu nebo světel
umístěných na vnější stěně domu, pod pergolou a podobně. Vyšší lampy musí být navzájem propojeny samostatným zemničem a musí mít krytí určené pro venkovní
provoz.
Osvětlení společných prostor bytového domu
Osvětlení je často diskutovaným tématem také na schůzích bytových družstev a SVJ. Hlavním námětem bývá
úspora elektřiny, v případě bytových domů by však měl
být záběr podstatně širší. Nejběžnější řešení spočívá
v náhradě stávajících zdrojů, obvykle klasických žárovek,
úspornějšími. V minulosti možnosti končily instalací žárovek s nižším příkonem.
Podle požadavků normy ČSN EN 12464-1 je minimální
intenzita osvětlení na chodbách a schodištích 100 lx. Na
místo žárovek nastoupila řada nových světelných zdrojů,
ne všechny jsou ale do společných prostor vhodné. Nehodí se sem především takové, které vydrží méně než
půl milionu spínacích cyklů a doba jejich náběhu na plný
světelný výkon je delší než jedna minuta.
Na osvětlení chodby bytového domu jsou kladeny vysoké
nároky – majitelé objektů požadují energeticky úsporný
provoz, dlouhou životnost a vysokou odolnost vůči vandalismu. Výrobci na tyto požadavky pamatují a nabízejí
i speciální typy osvětlení se zvýšenou odolností proti poškození nebo odcizení.
Rady, tipy, informace
27
Osvětlení
společných prostor bytového domu
Název kapitoly
Kromě splnění hygienických předpisů je správně nastavené osvětlení
společných prostor domu zcela
nezbytné i pro naši bezpečnost –
například pro okamžitou orientaci
při využití únikových zón. Budeme-li
světelné zdroje porovnávat podle pořizovací ceny, nejlevnější osvětlení společných
prostor domu zajistí klasická a halogenová žárovka.
Za optimální zdroj osvětlení je v poměru
cena / výkon považována kompaktní zářivka, ovšem pouze taková, která je pro
tento typ provozu určena, tedy má rychlý
náběh a časté spínání nezkracuje její životnost. Zvolíme-li standardní typ, může
přestat svítit již za dva měsíce. Údaj, zda
je světelný zdroj vhodný pro časté spínání, je uveden na obalu. I zde pochopitelně
platí podmínka nákupu kvalitního výrobku
za odpovídající cenu. Problémy se spínacími cykly odpadají u LED osvětlení. Protiargumentem je vysoká cena, násobená
počtem světel ve vícepatrovém domě.
K ovládání osvětlení na chodbách bytových domů nejčastěji slouží stropní pohybová čidla
s PIR senzorem reagujícím na
teplo vydávané lidským tělem.
Veškeré nové světelné zdroje jsou v současnosti dražší,
než byly klasické žárovky. Jestliže se v domech ztrácely
žárovky s pořizovací cenou několik korun, zcizování dražších úsporných typů je ještě pravděpodobnější. Řešením
mohou být nejrůznější ochranné štíty a konstrukce (označují se jako „anti-vandal“), které jsou buď uzamykatelné,
nebo vyžadují speciální nástroj k otevření. Vhodné jsou
také kryty z neprůhledného bílého skla, které propouštějí
světlo, avšak neupozorňují na typ světelného zdroje.
Výše úspor elektřiny souvisí také s nastaveným systémem osvětlení. Základním modelem je standardní schodišťový automat, který rozsvěcí světlo v celém domě a po
uplynutí nastaveného intervalu je vypíná. Čím má dům
více pater, tím je však toto řešení méně efektivní. Zejména bytová družstva a SVJ, která hradí veškeré náklady
z vlastních zdrojů, hledají vhodnější řešení. Nejčastěji
doplňují standardní systém osvětlení pohybovými čidly.
Bezplatná studie systému osvětlení bytového domu
od Centra energetického poradenství PRE
Cena kompletního řešení světelné soustavy bytového domu se může pohybovat v řádu statisíců
korun. Jeho návrhu je proto nutné věnovat profesionální pozornost. Projekt musí vycházet jak
z typu domu, tak i z informací o obvyklém pohybu obyvatel po domě. Není proto možné vycházet
ze zkušeností jiného domu.
Bezplatnou studii systému osvětlení bytového domu si můžete zdarma nechat zpracovat v Centru
energetického poradenství PRE. Studie slouží k detailnějšímu seznámení s možnostmi, náklady
a úsporami, které jsou při správně nastaveném systému osvětlení reálné. Z dokumentu vyplývá
i návratnost investice.
28
Osvětlení
OsvětleníNázev
na pracovišti
kapitoly
Nejpoužívanější typy reagují na infračervené záření (teplo) vydávané lidským tělem, respektive na změnu jeho
úrovně v různých směrech, ke které dochází při pohybu
člověka chodbou.
Také u těchto součástek trh nabízí značné cenové rozpětí – až v řádu stokorun na jeden pohybový spínač. Nákup
nejlevnějších typů může paradoxně náklady na spotřebu elektřiny zvýšit, protože při ztrátě funkčnosti mohou
světla zůstat rozsvícena až do výměny senzoru za nový.
Dalším poměrně častým nedostatkem levných pohybových spínačů je omezený prostorový záběr, nedostatečné
možnosti nastavení citlivosti, případně nevhodné umístění čidla. V praxi to pak vypadá tak, že po vstupu do chod-
by příchozí poskakuje a mává rukama, aby
ho senzor vůbec zaregistroval.
Pro chodby s přístupem denního světla
je kromě pohybových senzorů nezbytný
také soumrakový spínač. Zajišťuje, aby
se osvětlení v domě spínalo pouze tehdy,
když intenzita přirozeného denního světla
pronikajícího dovnitř okny poklesne pod
stanovenou mez. Vzhledem k výši výdajů
za osvětlení společných prostor v domě se
vyplatí nechat si optimální řešení navrhnout zkušeným elektroprojektantem nebo
specializovanou firmou.
Osvětlení na pracovišti
Zatímco v kancelářích se většinou setkáváme s kombinací denního světla a umělého osvětlení, výrobní haly, sklady, ale například i prostoryy
obchodních center bývají zpravidla
odkázány pouze na světlo umělé.
Pracovní osvětlení by mělo splňovat několik podmínek. Světlo je třeba
nastavit správným směrem a zabránit tak
t
vzniku stínů v místě zrakového vjemu. Mělo
M
by být rovnoměrné a se stálou intenzitou
t odtou
povídající vykonávané činnosti – to znamená,
že
m
mená,
nesmí oslňovat.
LED osvětlení je stále častěji vyskytuje ve spojení
s efektním designem. Šestnáct vysoce svítivých
diod o celkovém příkonu 4 W instalovaných v tomto svítidle, vydává teple bílé světlo s barevnou teplotou 3 000 K, které lampu předurčuje k širokému
využití – od čtení přes lokální osvětlení pracovního
místa až po funkci doplňkového světla pro vstupní
halu. Předpokládaná životnost diod je
30 000 hodin.
Rady, tipy, informace
Světlo ovlivňuje
prac
pracovní výkonnost
N
Nevhodné
Ne
osvětlení na pracovišti
š má za následek zvýšenou
únavu, bolesti hlavy, pálení
očí, podrážděnost. Vzhledem
k tomu, že v zaměstnání
zpravidla trávíme třetinu
dne nebo více a pracovní
výsledky jsou na našem
duševním rozpoložení závislé, mělo by být v zájmu
zaměstnavatele zajistit optimální světelné podmínky.
Intenzita světla je určena
charakterem vykonávané
práce, jeho barva by měla
být chladně bílá až namodralá (nad 3 300 K).
29
Co s rozbitou zářivkou?
Intenzita osvětlení by pro kancelářskou
práci měla dosahovat 500 lx a jeho barva
by se měla co nejvíce blížit barvě světla
přirozeného. V samostatných kancelářích
musí být osvětlení variabilní, aby bylo
možné je přizpůsobit. K osvětlení se proto používají stojací lampy, které nepřímo
osvětlují pracovní plochu rozptýleným
světlem, nástěnná svítidla a jednotlivá závěsná svítidla nebo závěsné systémy.
ňuje instalaci odpovídajících typů svítidel v jednotlivých
zónách, v nichž se provádějí činnosti s odlišnými požadavky na intenzitu a typ osvětlení.
Ostrůvkové kanceláře jsou určené pro
menší skupinu pracovníků. V těchto prostorech bývá velké množství oken, proto je
třeba myslet na to, že umělé světlo bude
doplňkem světla přirozeného. Poměrně
velká plocha ostrůvkové kanceláře umož-
Svítidel použitelných pro osvětlení pracoviště existuje nepřeberná řada, ne všechna se ale hodí pro každý
prostor. K jednotlivým pracovištím je nutné přistupovat
individuálně a vzhledem k počtu hodin, které v zaměstnání trávíme, věnovat správnému osvětlení dostatečnou
pozornost.
V kancelářích s velkým otevřeným prostorem bývají svítidla často montována na strop v pravidelných rozestupech v řadách či do mřížky. Intenzita osvětlení by měla
být regulovatelná. Zároveň je třeba počítat i s lokálním
osvětlením jednotlivých pracovních míst pomocí světelných clon, stojanových či stolních lamp.
Co s rozbitou zářivkou?
Obsah rtuti v jedné kompaktní zářivce je
přibližně 2 až 5 mg, tedy asi třistakrát až
tisíckrát méně než v běžném lékařském
rtuťovém teploměru. Negativnímu vlivu
této rtuti můžete být vystaveni pouze v případě, že zářivku mechanicky rozbijete. Jak
postupovat, pokud k tomu dojde?
V případě, že se zářivka rozbila ve svítidle zapnutá, byla rtuť v trubici v plynném
stavu, proto co nejdříve otevřete okna
a minimálně patnáct minut intenzivně větrejte. Mezitím se ujistěte, že jste vypnuli
přívod elektrického proudu, aby nemohlo
dojít k úrazu, a opatrně odmontujte zbytek
zářivky z objímky.
Větší kusy zářivky posbírejte ze země
a ostatní zameťte, pokud je to možné.
K odstranění malých částeček skla a pra-
30
S rozbitými kompaktními i lineárními zářivkami je třeba
zacházet opatrně kvůli rtuti, kterou v malém množství
obsahují. Nejdůležitější je dobře vyvětrat a co nejdříve
z interiéru odstranit všechny části poškozené zářivky.
Osvětlení
Zpětný odběr úsporných zdrojů světla
chu použijte jednorázový hadr, který poté vyhodíte, nebo
lepicí pásku. Vysavač by měl přijít na řadu pouze v případě, že povrch (například koberec) neumožňuje popsaný
postup. Při pokojové teplotě je rtuť kapalinou, která se
pomalu odpařuje, proto všechny části zářivky a sáček od-
padkového koše nebo vysavače, který jste
použili při úklidu, co nejdříve vyneste. Důkladně vyvětrejte i tehdy, pokud se zářivka
rozbila ve vypnutém stavu, aby v místnosti
nezůstaly žádné rtuťové páry.
Zpětný odběr úsporných zdrojů světla
Životnost každého osvětlení má
svou hranici. Úsporné zdroje
ovšem na rozdíl od klasických
a halogenových žárovek nemůžeme jen tak vyhodit do popelnice.
Kompaktní zářivky a LED žárovky
obsahují elektronické součástky,
kvůli kterým se řadí k takzvanému
elektroodpadu. Trubice všech zářivek v sobě navíc mají malé množství
rtuti, která při rozbití unikne a poškozuje životní prostředí i lidské zdraví.
Proto jsou úsporná světla jedním
z mnoha produktů v Evropské unii,
které podléhají recyklaci v rámci
ci
směrnice OOEZ2. V maloobchodní ceně
něě je
již zahrnuta částka, kterou je třeba zaplatit
zaaplatit na recyklaci, a výrobci a dovozci jsou povinni
vinni nefunkční
kompaktní zářivky zpětně odebírat. Recyklovat
eccyklovat lze až
90 % všech použitých materiálů a 95 %
5 % rtuti obsažené ve výrobku.
Do malé sběrné nádoby patří vysloužilé (ale nerozbité) kompaktní zářivky, výbojky, lineární (trubicové)
zářivky do délky 40 cm a LED světelné zdroje. Do
nádoby se nevhazují, ale opatrně vkládají,
aby nedošlo k úniku rtuti. Odběr lineárních zářivek delších než 40 cm
provádějí sběrné dvory a obchody
prodávající nové zářivky.
Rady, tipy, informace
Sběr
Sběěr nefunkčních úsporných
zdrojů
zdroo světla probíhá odděleně
od běžného odpadu. Vysloužiléé zářivky není nutné odevzdat na místě, kde byly
zakoupeny, ale lze to
provést na jakémkoli
místě zpětného odběru.
Běžný spotřebitel může
staré zářivky zdarma
vrátit ve většině elektroobchodů (i supermarketů), ve sběrných dvorech
a na dalších místech
vybavených speciálními sběrnými kontejnery
na svítidla. Jejich
seznam najdete na
J
www.ekolamp.cz/mapa.
www.ekolam
Pro ty, kteří nnechtějí se zářivkami cestovat do sběrného
dvora nebo k obchodsběrnn
níkovi, byla zřízena místa vybavená
malou sběrnou
sběrnno nádobou ve školách, na
úřadech, v administrativních
budovách
a
a podobně.
V České
V Čessk republice zajišťuje zpětnýý odběr i recyklaci úsporných
zářivek kolektivní systém Ekolamp s více než
3 300 místy se sběrnými
nádobami. Jen v roce
31
Závěr
2011 se prostřednictvím Ekolampu sebralo 1 053 tun světelných zdrojů a svítidel,
což představuje 17% meziroční nárůst.
Přesto máme se správnou likvidací vysloužilých zdrojů světla ještě značné rezervy, správný postup totiž dodržuje jen
asi 40 % domácností. Zbylé zdroje končí
ve spalovnách či na skládkách. A právě
odtud z nich do okolí unikají jedovaté látky, které škodí
jak životnímu prostředí, tak i lidskému organismu.
Nedbat na správný postup se ale nevyplácí i z jiného
důvodu. Nesprávné nakládání s vysloužilými světelnými
zdroji může mít pro každého jednotlivce citelné finanční
důsledky. Obecní úřad má pravomoc podle zákona o odpadech uložit za odložení světla jinam než na specializovaná místa pokutu až do výše 20 000 Kč.
Vysloužilé kompaktní a lineární zářivky můžete zdarma
odevzdat k recyklaci také v Centru energetického poradenství PRE.
Které světelné zdroje se recyklují a které vyhazují?
Zpětnému odběru podléhají úsporné kompaktní zářivky, lineární (trubicové) zářivky, vysokotlaké výbojky a světelné zdroje typu LED. Do běžné popelnice patří klasické, reflektorové a halogenové žárovky. Recyklovatelné světelné zdroje je důležité odevzdat v nerozbitém stavu na místa k tomu určená.
Závěr
Světelné zdroje jsou významným současným i budoucím tématem. Ačkoliv lze předpokládat další zdokonalení prakticky u všech současných technologií úsporných
světelných zdrojů, budoucnost odborníci vidí především
v LED technologii, která má před sebou řadu dalších
možností rozvoje.
Jisté je, že LED budou úspornější a dostupné ve stále
výkonnějším provedení. Jak dalekou cestu ještě dokážou ujít, je zatím spíše v oblasti teorie. Přesto se už
ale objevují zcela konkrétní myšlenky, podle nichž i jednotlivé LED svítidlo bude schopné s námi komunikovat
přes internet. Pomocí chytrého telefonu pak bude možné
ovládat či naprogramovat osvětlení v našich domovech
a kancelářích.
32
Je kromě LED osvětlení možné nabídnout
světu ještě něco zcela nového? Vědci se
domnívají, že ano. Vize budoucnosti v jejich podání sahá až k žárovkám, které nebudou závislé na připojení k elektrickému
vedení. Tímto osvětlením založeným na
luminiscenci se zabývají vědci z americké
univerzity v Connecticutu. Místo wolframové spirály použili vlákna DNA, která
získali z lososů a obohatili speciálními
barvivy. Ta po osvícení UV zářením absorbují jeho energii a následně sama světlo
vydávají. Pro běžné uživatele jsou ale žárovky založené na této technologii hudbou
daleké budoucnosti.
Osvětlení
Analyzujte spotřebu v domácnosti
a podívejte se pod omítku
Sady na měření spotřeby elektřiny:
•
zapůjčte si zdarma základní nebo profesionální sadu
•
změřte si Vaše domácí spotřebiče
•
s profi sadou můžete využít až 3 zásuvkové moduly najednou, vyhodnotit
data v reálném čase v počítači nebo je uložit pro pozdější analýzu
•
naměřené hodnoty Vám pomůžeme vyhodnotit
Detekční sada umožňuje:
•
vyhledávání objektů ve stěnách, stropech a podlahách
•
rozpoznání kovových objektů, dřevěných trámů, plastových trubek,
rozvodů a kabelů
Rezervace všech měřicích přístrojů on-line na www.energetickyporadce.cz
Centrum energetického poradenství PRE
Jungmannova 747/28 (palác TeTa), Praha 1
Otevírací doba: Po – Pá 10.00 – 18.00
tel.: 840 550 055, e-mail: [email protected]
www.energetickyporadce.cz
www.facebook.com/energetickyporadce
Uvedené publikace a řadu dalších si můžete zdarma vyzvednout
v Centru energetického poradenství PRE
nebo stáhnout na www.energetickyporadce.cz.
Okna
energii
Šetříme nosti
v domác
Pa sivní
Pa
domy
siv
ní, info
Rady,
důrma
m ce
tipy
Rady,
y, tipy
tipy,, info
Rad
informa
rmace
ce
Rady, tipy, informace
OB-1
Publikaci Osvětlení – rady, tipy, informace
vydala pro své zákazníky Pražská energetika, a. s.
Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10
Zákaznická linka PRE: 840 550 055
Centrum energetického poradenství PRE
Jungmannova 747/28 (Palác TeTa), Praha 1
www.pre.cz, www.energetickyporadce.cz
www.facebook.com/energetickyporadce
Texty: Centrum energetického poradenství PRE, Net Press Media
Obrázky: E-svetlo.cz, Eglo, Ekolamp, IKEA, Osram,
Panasonic, Philips, Velux a archiv Net Press Media
Grafické zpracování: Net Press Media
Vyšlo v Praze v listopadu 2012
Download

PDF ke stažení - Energetický poradce PRE