Čistá pitná voda je základní lidskou potřebou. Bohužel, více než každý šestý
člověk nemá přístup k jejímu bezpečnému zdroji
Jak můžeme pomoci?
Po více než 140 let chlorování pitné vody, tím že eliminovalo patogenní organismy
v nezabezpečených zdrojích, zachránilo bezpočet životů. 140 let je velmi dlouhá doba!
Přesněji, v době, kdy bylo poprvé představeno chlorování, nebyly ještě vynalezeny
automobily, ani telefon ba dokonce ani rádio. Dosáhli jsme snad již před 140 lety ideálního
způsobu dezinfekce vody? Není zapotřebí dalšího pokroku? Není úplně pravdou, že by se
technologové po celém světě dále průběžně nesnažili přijít s něčím lepším řešením než je
chlor.
Jedinečný, pokročilý a bezpečný koncept dezinfekce pitné vody.
TwinOxide®
TwinOxide® je distribuován v podobě dvou práškových komponent poskytujících
99 % čistý roztok oxidu chloričitého o koncentraci 0,3 % bez vedlejších produktů.
TwinOxide® je velmi schopné oxidační, dezinfekční činidlo, více než 2,6krát silnější než
chlor. Tato oxidační schopnost je základním pilířem jeho dezinfekční schopnosti a hraje také
důležitou roli při odmanganování a odželezňování vody. Při úpravě pitné vody TwinOxide®
velmi dobře eliminuje její případný nepříjemný zápach, speciálně u vod s vysokou
koncentrací fenolů (při použití chloru vznikají chlorfenoly, které celkově velmi znatelně
zhoršují organoleptické vlastnosti vody) a velmi účinně pomáhá i u vod napadených sinicemi.
TwinOxide®:
Jedinečné výhody:
• Skvělá dezinfekční schopnost
• Vysoce selektivní oxidant
• Není korozivní
• Velmi účinný již v malých
koncentracích
• Účinek takřka nezávislý na pH
• Bez vedlejších produktů
• Je potřebný krátký kontaktní čas
• Dlouhý reziduální efekt
• Velmi účinné odstraňování biofilmu
1
Chemická aktivita TwinOxide®
Přátelský k životnímu prostředí
Jeho reakcí nevzniká volný chlor,
chloritany a chlorečnany jsou pod mezí
stanovitelnosti.
Dezinfekční
schopnost
v rozmezí
hodnot pH 4 – 10.
Jako silné oxidační činidlo pomáhá
snižovat i obsah železa, manganu,
arsenu, hydrogensulfidů a pesticidů ve
vodách.
Po aplikaci zůstává stabilně v systému
80 – 90 % původního množství.
TwinOxide® poskytuje dezinfekci vody
po dalších více než 72 hodin.
Eliminuje řasy, plísně, endospory,
endotoxiny a neutralizuje nepříjemný
zápach vody.
Nereaguje s rozpuštěnými formami
amoniaku nebo většinou organických
látek za vzniku halogenderivátů.
Jeho dezinfekcí nevznikají žádné
potenciálně karcinogenní
vedlejší
produkty.
V porovnání s chlorem a chlornanem
vykazuje
vysokou
TwinOxide®
účinnost při poklesu tvorby THM,
halogenoctové kyseliny a mutagenu X,
které jsou velmi nebezpečné pro lidské
zdraví.
Doba trvanlivosti roztoku je 30 - 60
dní.
Není korozivní.
Netvoří žádné negativní vedlejší
produkty reakce.
Snižuje nežádoucí zabarvení vody
Samostatné složky jsou 5 let naprosto
stabilní.
Velmi dobrá rozpustnost u vod s nízkou teplotou.
Stabilní roztok do teploty až 45˚C
Minimální vstupní investice, jednoduchá aplikace se standardním dávkovacím vybavením.
Přímá příprava roztoku.
Dvou komponentní prášková souprava.
Bezpečný transport i skladování.
2
TwinOxide® a biofilm
Mikroorganismy se ve svém přirozeném prostředí mohou vyskytovat disperzně, nebo
mohou ve skupinách ulpívat na površích, kde se chrání polysacharidovou matricí –
biofilmem. Bakteriální biofilm vykazuje vysokou odolnost vůči dezinfekčním a
antimikrobiálním přípravkům včetně chloru. Biofilm se může vytvářet na různorodých
površích, počínaje zdravotnickým vybavením, v potrubí a potravinářském průmyslu konče.
TwinOxide® výkonně a kompletně odstraňuje mikrobiální biofilm tím, že
narušuje buněčnou stavbu bakterií tvořící nebezpečný biofilm.
Čas potřebný pro odstranění biofilmu
‫ ٭‬ilustrační obrázek
3
Biocidní účinnost TwinOxide®
TwinOxide® účinně eliminuje drtivou většinu důležitých skupin mikroorganismů
ohrožujících lidské zdraví: bakterie, viry i prvoky. Nepřekonatelnou výhodou tohoto
přípravku je účinná inhibice patogenů rezistentních vůči chloru. TwinOxide® vykazuje v
porovnání s chlorem významně kratší potřebný kontaktní čas, pohybující se mezi 1 - 10
minutami.
Důležitou výhodou TwinOxide® je vysoká účinnost při eliminaci řas a sinic, jejichž toxiny
jsou velmi nebezpečné pro lidské zdraví.
Bakterie
Viry
Plísně
Kontaktní
čas
(minuty)
Procenta
eliminace
(%)
Lactobacillus spp.
Pseudorabies virus
Aspergillus spp.
1
100
Salmonella spp.
Herpes I
Penicillium spp.
1
100
Listeria monocytogenes
Herpes II
Fusaruim spp.
1
100
Proteus spp.
Adenovirus
Mucor sp.
1
100
Escherichia coli
Coxsackie virus
Trichophyton spp.
1
100
Staphylococcus aureus
Influenza
Candida albicans
1
100
Pseudomonas aeruginosa
Poliovirus
Saccharomyces sp.
1
100
Bacillus spp.
Parainfluenza
1
100
Clostridium spp.
1
100
Enterobacter spp.
1
100
Corynebacterium spp.
1
100
Campylobacter jejuni
1
100
Pediococcus spp.
1
100
Legionella spp.
1
100
Flavobacterium spp.
1
100
Streptococcus faecalis
1
100
10
100
Mycobacterium bovis
New castle desease
virus
4
TwinOxide® vs. chlor
Chlor byl a je používán pro mikrobiální zabezpečení vody po desetiletí. Díky tomu je
jeho mechanismus účinku velmi dobře známý. Proč to tedy měnit? Uveďme tedy namátkou
některé z výhod, které nabízí TwinOxide®, v porovnání s dezinfekčními prostředky
fungujícími na bázi chloru:
TwinOxide®
Chlor
Reaguje s vodou za vzniku volného chloru (HClO), který konečně
reaguje s mikroorganismy.
1. TwinOxide® neuvolňuje volný chlor.
Mezi dezinfikanty, TwinOxide® (0,3% ClO2) vykazuje nejlepší
2. účinnost. Experimentální studie zaměřené na ClO2 ukazují široké
spektrum antimikrobiální aktivity.
Velmi velká dezinfekční síla postihující bakterie, viry, prvoky,
3. řasy a plísně.
Mezi dezinfikanty oxid chloričitý vykazuje nejlepší účinnost v
Mezi dezinfikanty chlor vykazuje nízkou účinnost a má omezené
spektrum antimikrobiální aktivity.
Slabá dezinfekční síla proti virům, prvokům atd.
4. širokém rozsahu pH.
Mezi dezinfikanty chlor vykazuje účinnost v malém rozsahu pH.
5. Jeho účinek proti mikrobům je rychlý 1 - 10 minut.
Jeho účinek proti mikrobům trvá až 0,5 - 1 hod.
Větší reziduální efekt. U odběratele stále 80 - 90 % původního
U odběratele i 20 % původního dávkovaného množství. Riziko
nedostatečného sekundárního zabezpečení.
Narušuje biofilm v distribuční síti, svým působením biofilm
Chlor v koncentracích obsažených v pitné vodě nenarušuje a
neodstraňuje biofilm.
6. množství dezinfikantu.
7. naprosto eliminuje.
Požadovaná koncentrace je dosažená optimalizací dávkovacího
8. procesu.
Stabilita přípravku ve vodném prostředí je velmi vysoká,
9. hydrolyzuje 10 milionkrát pomaleji než chlor.
Běžně 1 - 2 ppm.
Rychlá hydrolýza v distribučním systému.
Nulový korozivní efekt na materiály a celkové prostředí
10. distribučního systému.
Chlor je přirozeně velmi korozivní.
11. Mikroorganismy si nevytváří rezistenci na oxid chloričitý.
Řada mikroorganismů je rezistentních proti chloru.
12. Velmi dobře oxiduje železnaté a manganaté ionty.
Oxidační schopnost je nižší.
Velmi účinně oxiduje hydrogensulfidy, fenoly, merkaptany,
13. kyanidy, pesticidy apod.
Neoxiduje uvedené látky.
Neovlivňuje negativně chuť a pach upravené vody, nejčastější
14. komentáře hodnotí chuť vody jako svěží.
Chlorová chuť, chlorový zápach.
16. V porovnání s chlorem netvoří vedlejší produkty reakce.
Možnost tvorby stovek potenciálně nebezpečných halogen
sloučenin.
17.
18.
19.
20.
21.
Vedlejší produkty dezinfekce: 1. THM (Trihalomethany) vysoko a
Vedlejší produkty dezinfekce: 1. THM (Trihalomethany) netvoří, často překračuje povolené limity 2. HAA (halogenoctová kys.)
2. HAA (halogenoctová kys.) netvoří, 3.chloritany a chlorečnany vysoko a často překračuje povolené limity, 3.chloritany a
- zanedbatelné množství (pod mezí stanovitelnosti)
chlorečnany - v závislosti na kvalitě přípravku často překračuje
limity.
Vysoká manipulační bezpečnost.
Nízká manipulační bezpečnost.
Nereaguje s amoniakem.
Chlor reaguje s amoniakem.
Jednoduchá instalace a aplikace.
Obtížná jak instalace tak aplikace.
Účinné v rozmezí pH 4 - 10
Účinek chloru je silně ovlivňován hodnotou pH.
99% inhibice Giardie oxidem chloričitým při 25 °C při
22. podmínkách 7,3 mg.min/l a pH 6 - 9
Chlor není příliš efektivní proti Giardii.
99% inhibice cryptospiridia oxidem chloričitým při 22 °C při
23. podmínkách 40 mg.min/l a pH 6 - 9.
Nezabíjí cryptospiridium.
24. TwinOxide® není explozivní/nebezpečný.
25. TwinOxide® je naprosto stabilní do teploty 45 °C.
Chlor je explozivní/nebezpečný.
Chlor se rozkládá již od teploty 30 °C.
5
TwinOxide® vs. klasicky generovaný oxid chloričitý.
TwinOxide 0,3% je produkt založený na principu oxidu chloričitého. Proto vyvstává otázka,
jsou nějaké rozdíly mezi naším produktem a klasickým oxidem chloričitým? Nabízí se pár
odpovědí:
TwinOxide®
1.
Klasicky generovaný oxid chloričitý
TwinOxide® je 0,3% roztok oxidu chloričitého, není
explozivní a jeho trvanlivost je minimálně 30 dní.
Oxid chloričitý se velmi rychle rozkládá pokud
překročí koncentraci 0,5 % a stává se explozivním.
Aplikace TwinOxide® komponentů A a B zaručuje
2. přesnou koncentraci 0,3% roztoku (za dodržení
jednoduchého návodu k použití).
Oxid chloričitý je ředěn během procesu a
koncentrace může kolísat.
Je zapotřebí pouze PE-HD uskladňovací barel na
3. připravený 0,3% roztok, a to díky jedinečnému
složení přípravku TwinOxide®. Žádný reaktor!
Vyžaduje složitá a drahá zařízení a vybavení (reaktor,
mísič atd.)
Chemické sloučeniny tvořící složky A a B jsou
certifikované a splňují svou čistotou nejpřísnější
4.
kritéria (mezi nimi i např. Evropskou regulaci EN
12671)
Ke generaci oxidu chloričitého jsou používány
toxické a nebezpečné chemické sloučeniny.
5. Čistota TwinOxide® 0,3% je stabilně 99,9 %.
Obecně čistota roztoku oxidu chloričitého začíná od
65 %.
TwinOxide® 0,3% roztok může být vytvářen na místě
nebo jinde a pak odvezen na potřebné místo. Pokud
jsou dodrženy skladovací podmínky a instrukce
6.
uvedené v bezpečnostních listech, doba trvanlivosti je
30 dní. Reziduální efekt takto generovaného oxidu
chloričitého je po aplikaci více než 72 hodin.
Oxid chloričitý musí být generován na místě a ihned
použit. Je velmi málo stabilní. Z toho vyplývá, že
reziduální efekt klasického oxidu chloričitého je z
části limitován.
Je připravován z práškových velmi stabilních
7. komponent. V případě dodržení instrukcí v návodě a
v bezpečnostních listech je doba trvanlivosti 5 let.
Oxid chloričitý připravován z kapalných komponentů
se rozkládá velmi rychle (nelze zaručit a kontrolovat
přesné složení nestabilních, kapalných komponent).
8.
Za dodržení skladovacích podmínek je doba
trvanlivosti roztoku minimálně 30 dní.
Musí být aplikován bezprostředně, nelze ho
skladovat. Během několika hodin se zcela rozloží.
Vytváří vysoký obsah chloritanů, chlorečnanů,
volného chloru.
9. Tvoří z 99,9% čistý oxid chloričitý.
10.
Během jeho generace může vznikat volný chlor, který
reaguje s organickými látkami na produkty podezřelé
z karcinogenity (THM apod.).
Nevytváří volný chlor a netvoří halogen deriváty
organických látek.
Po reakci zbudou dvě neškodné soli: síran sodný a
11. chlorid sodný. Neškodí lidskému organismu ani
životnímu prostředí.
12.
Chloritany, chlorečnany a halogen deriváty
organických sloučenin poškozují lidské zdraví a škodí
životnímu prostředí.
Je aplikován v malých koncentracích, které nejsou
Je velmi korozívní.
korozívní.
6
Jednoduchá příprava a aplikace
Jednoduché použití.
Snadná manipulace.
Pouze je nutné přichystat množství vody,
odpovídající množství přípravku dle
návodu.
A složka je přidávána první.
B složka je přidávána druhá.
Nechat plně rozpustit a reagovat
(max. 3 hodiny).
Opatrně zamíchat.
TwinOxide® je připraven k použití.
Zařízení a instalace
Je zapotřebí pouze jednoduché zařízení například schema uvedené níže.
HD-PE uzavřený
zásobník nepropouštějící
UV záření,
10 % vzduchové vůle
v zásobníku,
Kynar nebo FEP
trubičky,
dávkovací čerpadlo.
7
TwinOxide® - možnosti aplikace
Úprava pitné vody
Kontrola THM
Úprava vody
Kontrola chutě a zápachu
Odmanganování a odželezňování
Dezinfekce odpadních vod
Mikrobiální zabezpečení chladících a užitkových vod
Kontrola zápachu
Odmanganování a odželezňování
Užitkové vody
Odstranění fenolů a kyanidů oxidací
Dezinfekce odpadních vod
Proti kontaminaci filtrů reverzní osmózy
Čiření vody
Papírenský průmysl
Kontrola obsahu železa
Bělení papíru
Dezinfekce/ kontrola THM
Kontrola zápachu (aminy, sloučeniny síry)
Potravinářský průmysl, pivovarnictví a nápojářský průmysl
CIP čištění
Mikrobiální zabezpečení
Mikrobiální zabezpečení ropných vrtů a studní
Odstraňování sulfidů
Čištění potrubí a nádrží
Ropa a plyn
Kontrola THM
Odmanganování a odželezňování
Dezinfekce odpadních vod
Odstraňování sulfanu a fenolů
Kontrola zápachu
Odstraňování organických látek
Životní prostředí
Odstraňování oxidů dusíku (NOx)
Odstraňování oxidů síry (SOx)
Textilní průmysl
Bělení
Mikrobiální zabezpečení (včetně MRSA)
Zdravotnictví
CIP čištění
Kontrola jodu
Chladící řetězce, transport, prodloužení doby trvanlivosti
Rybolov
Zabezpečení odpadních vod
Dezinfekce povrchů
Odstraňování řas, hygienické zabezpečení
Lázeňství
Kontrola zápachu
Zahradnictví
Odstraňování řas a hlístic
Dezinfekce teplé a bazénové vody
Elektronika
Příprava elektrosoučástek
Dezinfekce odp. vod
Čištění odpadních vod
Odstranění fenolů, kyanidů, sulfidů oxidací
Čištění vzduchu
Bakterie, viry,není korozivní
Chladicí věže
Dezinfekce chladících a užitkových vod
Hotely, lodě, veřejné instituce
Hygienické zabezpečení vody, čištění povrchů
Farmy
Dezinfekce, kontrola zápachu, řízení produkce drůbeže
8
Mezinárodní certifikáty
TwinOxide® byl úspěšně podroben zkouškám a schválen v souladu s následujícími
normami:
TUV Independent Organization for Technical Inspection and Safety
DIN & ISO (European Standards for Purity and Quality):
DIN EN 12671
DIN 38405-32
DIN EN ISO 5961Purity Standard DIN
EN938 (Europe)
DIN 38406-11
DIN EN ISO 11969
DVGW W224 (DVGW = German
Regulatory Authority).
DIN EN 12338
DVGW W624
DIN 38406-6
Trinkwasserverordnung 2001 §11
(Drinking Water Standard – Germany)
DIN 38405-23
Institute ISS of the University of
Duisburg, Germany
DIN EN ISO 10304-1
DIN: National Standard Institute
Germany
DIN EN ISO 1233
Samozřejmě splňujeme
požadavky vyhlášky MZ
č. 409/2005 Sb.
NSF Std 60 (USA Drinking Water
Standard) EPA (2Q, 2008)
9
TwinOxide CZ,
s.r.o.
Národní třída 43, 110 00 Praha 1
mobil: 602 661 188; fax: 224 238 927
e-mail: [email protected]; www.twinoxide.cz
Download

Katalog.pdf