Ascalona
- Písničky k táboráku
C
Emi
F
C G
C
1. Táborák zvolna zhasíná, osada už jde spát,
F
C
D7
G
kytara tiše doznívá, do duše padá chlad,
C
Emi F
C G
C
stařičký šerif už líně ruku po láhvi vztáh',
F
C
D7
G
pistole chová na klíně, brouká si v temnotách.
G
C
C7
F
R: Když jsem byl mlád, bývala Ascalona
Fmi
C
G
C
nejhezčí osadou, kterou jsem znal,
G
C
C7
F
jak častokrát hýřila Ascalona
Fmi
C
G
C
divokou náladou, již Bůh nám přál,
C7
F
C
však slávě pistolí už zvolna dozvání
C7
F
D7
G
a lesem nehlučí to vlčí volání,
C
C7
F
já půjdu spát, však vlajka Ascalony
Fmi
C
G
C
musí nad mým hrobem navěky vlát.
2. Vyschly už láhve na stole, pohasl ohňů žár,
šerif své těžké pistole pověsil na stožár,
na vlajku smutně se dívá, kytaru pohladí
a jeho hlava šedivá vzpomíná na mládí.
R:
Dajána
- Písničky k táboráku
C
Ami
F
G
1. Tam, kde leží věčný sníh, tam uslyšíš dívčí smích,
C
Ami
F
G
tam, kde můžeš jenom snít, věrnou lásku těžko mít.
C
Ami
F
G
přece ta zem dívku má, je smutná a je sama,
C Ami F
G
C Ami F G
krásné jméno má Dajána.
2. Lidé o ní říkají, že je v lásce nevěrná,
ona zatím potají jediného v mysli má,
na toho, kdo klid jí vzal, dnem i nocí čeká dál,
krásná, bláhová Dajána.
F
Fmi
R: Srdce které zasteklo si
C
C7
s úsměvem teď žal svůj nosí.
F
Fmi
Stále však, čeká dál.
G
Óo óo óooo oooo..
3. Ten, kdo jí klid navždy vzal, odešel si bůhvíkam,
Dajána má v srdci žal, žije v marných vzpomínkách,
předstírá-li ve dne smích, pláče v nocích bezesných,
krásná,bláhová Dajána.
4. Ospalá jde ulicí, nezbaví se lásky pout,
sny, jež voní skořicí, sny, jež nelze obejmout,
navždy bude sama snít, nenalezne nikdy klid,
krásná, bláhová Dajána.
Červená řeka
- Písničky k táboráku
D
D7
G
1. Pod tou skálou, kde proud řeky syčí
D
H7
E7 A7
a kde ční červený kamení,
D
D7
G
žije ten, co mi jen srdce ničí,
D
A7
D
koho já ráda mám k zbláznění.
2. Vím, že lásku jak trám lehce slíbí,
já ho znám, srdce má děravý,
ale já ho chci mít, mně se líbí,
bez něj žít už mě dál nebaví.
3. Často k nám jezdívá s kytkou růží,
nejhezčí z kovbojů v okolí,
věstu má ušitou z hadích kůží,
bitej pás, na něm pár pistolí.
4. Hned se ptá, jak se mám, jak se daří,
kdy mu prý už to svý srdce dám,
ale já odpovím, že čas maří,
srdce blíž Červený řeky mám.
5.=1.
6.=2.
7. Když je tma a jdu spát, noc je černá,
hlavu mám bolavou závratí,
ale já přesto dál budu věrná,
dokud sám se zas k nám nevrátí.
Děti z Pirea
- Písničky k táboráku
G
D
1. Každého jitra z toho přístavu
G
vyplují bárky a lodě do moří,
D
a slunce kulaté jak míč
G
v ranním úsvitu v dáli se z hlubin vynoří.
D
Jen děti z Pirea se po břehu loudají,
G
moře jim nohy omývá,
D
ty modré nedozírné dálky je lákají
G
víc nežli země šedivá.
G
D
R. Co moře zpívá pod křídly kormoránů,
C
G
o tom se zdává k ránu všem dětem z Pirea,
D
snad každý mívá své jedno velké přání,
C
G
sní o něm za svítání, jak děti z Pirea.
2. Každého večera se k přístavu,
bárky a lodě vracejí,
ty čluny připlouvají s nákladem ryb,
starých lásek a nových nadějí.
Jen děti z Pirea už nejsou zde na břehu,
dávno už musely jít spát,
a budou do ranního úsvitu snít o tom všem,
o čem snily tolikrát.
R.
Chodím po Broadwayi
- Písničky k táboráku
D
(A)
1. [: Chodím po Broadwayi hladov sem a tam, :]
D
G
chodím po Broadwayi, po Broadwayi,
D
A
D
po Broadwayi hladov sem a tam.
D
R: Singi jou jou jupí jupí jou,
A
singi jou jou jupí jupí jou,
D
G
singi jou jou jupí, jou jou jupí,
D
A
D
singi jou jou jupí jupí jou.
2. [: Moje černé děti mají stále hlad, :]
moje černé děti, černé děti,
černé děti mají stále hlad.
R:
3. [: Práci nedostanu, černou kůži mám, :]
práci nedostanu, nedostanu,
protože já černou kůži mám.
R:
4. [: A já pevně věřím, že zas přijde den, :]
a já pevně věřím, pevně věřím,
že zas bude černoch svoboden.
R:
Generál Laudon
- Písničky k táboráku
Generál Laudon
3/4
C
G7
C
Generál Laudon jede zkrz vesnici,
G7
C
generál Laudon jede zkrz ves.
F
C
G7
C
Jede zkrz vesnici, má novou čepici
G7
C
generál Laudon jede zkrz ves.
Recitace :
Stůj ! Kdo tam ? Patrola ! Jaká ? Vojenská !
Kdo jí vede ? Ženská ! Jaká ? Pihatá !
( Zrzavá ?.)
Ref. :
2/4
C
G7
Pihatou , pihatou, tu já mám nejradši
C
pihatou , pihatou, tu já mám rád.
G7
C
Já ji pomiluju, ona zase mne, mne mne,
G7
C
že je pihatá trápí srdce mé
Chajda
- Písničky k táboráku
G
(C) G
(C)
D
G
1. /:V dáli za horama stojí chajda malá, :/
C
G
D
G G7
/:pod ní teče řeka, za ní černá skála. :/
2. /:Přišla velká voda, vzala chajdu malou, :/
/:ti dva kamarádi nemaj' si kam lehnout. :/
3. /:Smutně bloudí světem, hledaj chajdu svoji, :/
/:tam, kde chajda stála, černá skála stojí. :/
4. /:Neplač, kamaráde, pro tu chajdu malou, :/
/:dřív než jaro přijde, postavíme novou. :/
Japonečka
- Písničky k táboráku
G
A
D7
G
V Jokohamě v přístavu, kde noc vládne tmou,
A
D7
G
loučil se tam námořník se svou dívenkou
G7
C
Cmi
G
/:a Japonečce malé slzičky stékají,
D7
G
když jeho rety rudé slova lásky šeptají :/
1.
R1. Má japonečko malá, dřív než zvadne sakur květ,
tvoje láska neskonalá přivede mě k tobě zpět,
/:ta chvíle odloučení rozplyne se jako dým
a potom děvče milé, budu navždy jenom tvým :/
2.
Byl to ale námořník, co pro ženy žil
a v každičkém přístavu z číše lásky pil,
/:na Japonečku malou dávno už zapomněl,
na její rety rudé, které kdysi líbat směl :/
R2. Má Japonečko malá, až zas budu s tebou sám,
tvoje láska neskonalá povede mě ke hvězdám
/:a jaro až se vrátí všude bude plno krás
pak děvče moje milé, já se k tobě vrátím zas :/
My pluli dál a dál
- Písničky k táboráku
1.
2.
G
D
My pluli dál a dál v zelené lesy,
D7
G
kde vlnka s vlnkou slaví své plesy,
G7
C
my pluli dál a dál v zelený háj,
G
D
G
my pluli dál a dál v zelený háj.
Loďka je malá, vesla jsou krátký,
poplujem hoši, poplujem zpátky,
/:či máme plouti dál v zelený háj. :/
3.
My pluli dál a dál v rákosí tmavé,
kde rybka s rybkou spolu si hraje,
/:my pluli dál a dál v zelený háj. :/
4.
My
my
my
my
pluli
pluli
pluli
pluli
dál
dál
dál
dál
a
a
a
a
dál
dál
dál
dál
s malou lodičkou,
tichou vodičkou,
v neznámý svět,
a nikdy zpět.
Na osadě hráli
- Písničky k táboráku
D
A7
1.Sedáváme zvečera s Madlou u buku,
D
vodím ji až za šera domů za ruku.
Emi
Její otec nadlesní doma o svý Madle sní,
A7
D
A7
D7
kluci říkaj: "Dej si bacha, nechoď Karle s ní."
G
D
D7
R.Na osadě hráli na harmoniku, aby jsme se báli,
G
Cmi
G
Ami
jen tak ze zvyku, dole u Kocáby, kuňkaly dvě žáby,
D7
G
D
G
lesní ten doma běsní, že na to hajnej nestačí,
D7
G
D7
G
denně mu zaručeně v revíru někdo pytlačí.
2.Jednou jsem se posadil s Madlou na pařez,
sotva jsem ji pohladil, vyčmuchal nás pes.
Hrozně jsme se ulekli, div jsme sebou nesekli,
jen tak tak tak nadlesnímu z mušky utekli.
Okoř
- Písničky k táboráku
G
1. Na Okoř je cesta jako žádná ze sta,
D7
G
vroubená je stromama,
když jdu po ní v létě, samoten na světě,
D7
G G7
sotva pletu nohama,
C
G
A7
D7
na konci té cesty trnité stojí krčma jako hrad,
G
tam zapadli trampi, hladoví a sešlí,
D7
G
začli sobě notovat.
G
D7
R: Na hradě Okoři světla už nehoří,
G
D7
G
bílá paní šla už dávno spát,
D7
ta měla ve zvyku podle svého budíku
G
D7
G G7
o půlnoci chodit strašívat,
C
G
od těch dob, co jsou tam trampové,
A7
D7
nesmí z hradu pryč,
G
D7
a tak dole v podhradí se šerifem dovádí,
G
D7
G
on jí sebral od komůrky klíč.
2. Jednoho dne z rána roznesla se zpráva,
že byl Okoř vykraden.
nikdo neví dodnes, kdo to tenkrát vodnes',
nikdo nebyl dopaden,
šerif hrál celou noc mariáš s bílou paní v kostnici,
místo, aby hlídal, vášnivě jí líbal,
dostal z toho zimnici.
John Brown
- Písničky k táboráku
G
1. Černý muž pod bičem otrokáře žil,
C
G
černý muž pod bičem otrokáře žil,
H7
Emi
černý muž pod bičem otrokáře žil,
Ami
D7
G
kapitán John Brown to zřel.
G
R: Glory, glory, haleluja,
C
G
glory, glory, haleluja,
H7
Emi
glory, glory, haleluja,
Ami
D7
G
kapitán John Brown to zřel.
2. [: Sebral z Virginie černých přátel šik, :]
sebral z Virginie černých přátel šik,
prapor svobody pak zdvih'.
R: Glory, glory, haleluja,
glory, glory, haleluja,
glory, glory, haleluja,
prapor svobody pak zdvih'.
3. [: V čele věrných město Harper's Ferry jal, :]
v čele věrných město Harper's Ferry jal,
právo vítězí a čest.
R: Glory, glory, haleluja,
4.
R:
5.
R:
6.
R:
glory, glory, haleluja,
glory, glory, haleluja,
právo vítězí a čest.
[: Hrstka statečných však udolána jest, :]
hrstka statečných však udolána jest,
kapitán John Brown je jat.
Glory, glory, haleluja,
glory, glory, haleluja,
glory, glory, haleluja,
kapitán John Brown je jat.
[: Zvony Charlestonu z dáli temně zní, :]
zvony Charlestonu z dáli temně zní,
Johnův den to poslední.
Glory, glory, haleluja,
glory, glory, haleluja,
glory, glory, haleluja,
Johnův den to poslední.
[: John Brown mrtev jest a jeho tělo tlí, :]
John Brown mrtev jest a jeho tělo tlí,
jeho duch však kráčí dál.
Glory, glory, haleluja,
glory, glory, haleluja,
glory, glory, haleluja,
jeho duch však kráčí dál.
7. [: Kráčí dál a v košili se třepotá, :]
kráčí dál a v košili se třepotá,
je mu zima veliká.
R: Glory, glory, haleluja,
glory, glory, haleluja,
glory, glory, haleluja,
je mu zima veliká.
8. [: Jeho kosti byste marně hledali, :]
jeho kosti byste marně hledali,
černoši je sežrali.
R: Glory, glory, haleluja,
glory, glory, haleluja,
glory, glory, haleluja,
černoši je sežrali.
Chata na vodě
- Písničky k táboráku
1. Má to svoje výhody míti chajdu u vodu,
dneska se to všeobecně říká,
přijde ale potopa,
udělá to pochopa z nájemníka máte nebožtíka,
jářku ještě tohleto,
jen tak přeci nejde to rybám svoje lepé tělo dát,
vzal jsem rozum do hrsti a pohladil jej po srsti
a tak jsem lehce přišel na nápad. - Heja hou!
R. I-nu, mám dívenko chajdu na vodě,
postavil jsem si ji na dno do lodě,
jako ňákej plavčík se toulám světem,
kde zakotvím to nechám náhodě. Heja hou!
Na stožáru vlajka už se třepetá,
pojedem dívenko spolu do světa,
kde měsíček vykoukne nad palubou,
tam láska ro-zkvé-tá.
2. Ten, kdo musí po souši, věčně osud pokouší,
z vlaku leze zmuchlanej jak sláma,
lehce přijde k úrazu,
svrchu sjede po vazu, pak ho čeká na Olšanech jáma.
Nelež dívko na trávě, brouk tě kousne na hlavě,
pojď se radši na sluníčko hřát,
do plachet nám vítr duje, kolem racek poletuje,
všude ticho nikde žádnej chvat.
R.
3. Pevnina je nejistá, vždycky něco uchystá
na každýho šije ňákou boudu,
ať je květen, prosinec, v osadě je blázinec
a v poledne všude plno čmoudu.
Všechno se tu hlemýždí, do bot lezou hlemýždi,
myška v hrnci leckým zahýbá,
co i cowboy na prérii musí honit koltem zmiji,
s námi nehne ani velryba.
R.
Jaro
- Písničky k táboráku
Ami
C
G
Ami
1. My čekali jaro, a zatím přišel mráz,
C
G
Ami
tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás,
C
G
Ami
zvěř z okolních lesů nám stála u dveří,
C
G
Ami
mnozí, co se smáli, náhle uvěří.
C
G
Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá,
Dmi
G
nouze, nám tak cizí, se rychle ozývá,
C
G
ve stájích je ticho, seno dochází,
Dmi
G
Ami
pod malými okny bílá smrt obchází, a stále blíž.
2. A potom to přišlo, co muselo se stát,
od údolí k horám začalo všechno tát,
tenkrát přišel soused, a jak mluví, téměř lká:
"Moje žena myslí, že se jara nedočká."
Půjčil jsem mu koně, a když saně zapřahal,
ještě, než se rozjel, jsem ho rychle varoval:
"Nevracej se brodem, ledy už praskají,
nejpozději zítra se na pouť vydají tam v údolí."
3. Už padalo šero, když se navracel,
delší cestou přes most však čas už neztrácel,
kůň se marně vzpínal, dál nechtěl jet,
a, jak jsem mu říkal, pod nimi prasknul led.
Zvíře strachem hnané ty saně strhlo zpět
a nad ním se tam v brodu navždy zavřel led,
hledali ho dlouho, a když zmizel zbylej sníh,
pod mostem ležel na schodech kamenných, kudy měl jít.
Ami
C
G
Ami
*: Někdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací ..
Mám malý stan
- Písničky k táboráku
C7 G7 C7 F
C7
F
1. Mám malý stan, mně na nohy táhne snad ze všech stran.
F7
Bb
Bbmi
Jen mi řekněte, jak dostanu své dlouhé nohy do stanu,
F
C7
Cdim
C7
až chladem třást se přestanu, já ze stanu nevstanu.
2. Stan malý mám a nohy tak dlouhé, ach, kam je dám?
Tak se zmítám z rohu do rohu a hledám vhodnou polohu,
F
Gmi
C7
F
snad uznáte, že nemohu mít nohu v batohu.
E7
A
E7
R. Ó, prochladlý jsem na kvadrát, takhle už se nedá spát,
A
C7
když se vkrádá na má záda mráz, zíma a chlad.
3. Mám malý stan, mně na nohy táhne snad ze všech stran,
a tak snívám často o chatě, kde spal bych jako ve vatě,
F
Gmi C7
F
kde neničíte jehličí a kam vítr nefičí.
Niagára
- Písničky k táboráku
D
A7
1.Na břehu Niagary, stojí tulák starý,
D
na svou první lásku vzpomíná.
A7
Jak tam stáli spolu, dívali se dolů,
D
až jim půlnoc spadla do klína.
A7
D
R.Teskně hučí Niagara, teskně hučí do noci,
D7
G
D
A7 D
/:komu vášeň v srdci hárá, tomu není pomoci:/
2.Střemhlav do propasti padá proud,
na něm vidím tebe děvče plout,
/:škoda že ten přelud krásný nelze obejmout:/
R.
3.Osud tvrdou pěstí, zničil lidské štěstí
i ten nejkrásnější jara květ
i ten kvítek jara vzala Niagára
a nevrátí jej nikdy zpět.
R.
Montgomery (Jižní eskadrona)
- Písničky k táboráku
Rec: Dávno utichly boje, i vítr odvál dunění kopyt někam tam, kde
se vyprahlá poušť trávy snoubí s obzorem, dávno pohasl lesk
v očích dívky, již osud zanechal tak samotnou, se srdcem
navždy, navždy prázdným.
D
G
Em
1. Déšť ti, holka, smáčel vlasy,
A7
D
A7
z tvých očí zbyl prázdnej kruh,
D
G
Em
kde je zbytek z tvojí krásy,
A7
D
to ví dneska jenom Bůh.
Ref.:Z celé jižní eskadrony
nezbyl ani jeden muž,
v Montgomery bijou zvony,
déšť ti smejvá ze rtů rúž
2. Tam na kopci v prachu cesty
leží i tvůj generál,
v ruce šátek od nevěsty,
ale ruka leží dál.
Ref.:
3. Tvář má zšedivělou strachem,
zbylo v ní pár těžkých chvil.
proužek krve stéká prachem,
déšť mu slepil vlasy jak jíl.
Ref.:
Rec: Nedočkáš se, holka, svý jižní eskadrony,
tý velký chlouby nás, mrtvejch všech,
dříve najdeš hroby mezi stromy
anebo šest stop hlíny tam, v těch smutnejch zdech.
4. Tam na kopci v prachu cesty
leží i tvůj generál.
V ruce šátek od nevěsty,
ale ruka leží dál
Rec: Vím, že nejsem sama, které osud odepřel jedinou lásku, a
také vím, že tak jako mně, i mnoha jiným se stále vrací ono
tragické "proč".
5. Déšť ti šeptá jeho jméno,
šeptá ho i listoví,
lásku měl rád víc než život,
to ti nikdy nepoví.
Ref.:
Ruty-šuty
- Písničky k táboráku
A
1. Když projížděl jsem starým Coloradem,
E E7
tu uslyšel jsem výkřik vzdálený,
A
A7 D
Dmi
[: jel jsem podle hlasu a, k mému úžasu,
E
E7
A
ležel tam muž k zemi skolený. :]
A
R: Ruty-šuty, Arizona, Texas,
E E7
ruty-šuty, Arizona má,
A
A7 D
Dmi
jel jsem podle hlasu a, k mému úžasu,
E
E7
A
ležel tam muž k zemi skolený.
2. Sklonil jsem se k jeho obličeji,
poznal jsem v něm svého dvojníka,
[: jeho tělo bylo probodáno nožem,
teplá krev mu z rány vytéká. :]
R: Ruty-šuty, Arizona, Texas,
ruty-šuty, Arizona má,
jeho tělo bylo probodáno nožem,
teplá krev mu z rány vytéká. :]
3. Pravil ke mně hlasem zmírajícím:
"Příteli můj, padre jediný,
[: byla to na mě léčka, já to nevěděl,
a jako starej vůl jsem naletěl. :]
R: Ruty-šuty, Arizona, Texas,
ruty-šuty, Arizona má,
byla to na mě léčka, já to nevěděl,
a jako starej vůl jsem naletěl.
4. Když chceš, hochu, Arizonu znáti,
musíš umět jezdít, bít se, pít,
[: musíš umět střílet, ženy milovat,
potom můžeš Arizonu znát. :]
R: Ruty-šuty, Arizona, Texas,
ruty-šuty, Arizona má,
[: musíš umět střílet, ženy milovat,
potom můžeš Arizonu znát. :]
Řeka hučí
- Písničky k táboráku
G
C G
D7
G
1. Řeka hučí v klínu rozervaných skal,
C G
A7
D7
vítr skučí, jak by se všemu jen smál,
Ami
D7
G
Emi
A7
D7
peřej kánoí zmítá, v dívce dlouho již skrytá
G
C G
A7
D7
mizí tíseň, když slyší jeho píseň:
G
C
D7
R: Poplujem spolu tam dolů tou peřejí,
G
snad se tvé srdéčko té dálky nebojí,
D7
tam v zátočině je naše chajda malá,
C G
C
G
A7
D7
skrytá před světem, jak sis přála,
G
C D7
pohádku lesů přenesu do tvých očí
G
a svět se s námi v té samotě zatočí,
D7
G7 C
G
[: řeka nám píseň bude hrát,
D7
G
že tebe, děvčátko, stále mám rád. :]
2. Měsíc, hvězdy na nebi jasně vzplály,
proud jen šeptal, když před svou chatou stáli,
šťasten byl ve své touze, tiskl, líbal ji dlouze,
pak jí zpíval píseň, kterou rád míval:
R:
Odešel kamarád
- Písničky k táboráku
1.
R.:
2.
D
A7
D
D7 G
D
Do osady přišla dívka, slzy v černých očích má,
A7
D
E7
A
Podává nám lístek bílý třesoucíma rukama.
Emi
A7
D
A7
Shlukli se všichni kol dívky zdrcené osudem zlým.
D
A7
D
když v tom druh pozvedne oči,praví k nám hlasem tichým.
D
A7
Povstaňte,kamarádi,přestaňte jásat a hrát,
D
odešel nám již navždy náš drahý kamarád.
(nebude slyšet)
D+ G
Nikdo už neuslyší v osadě jeho hlas,
Gmi
(již)
D
Emi
A7
D
Nikdy už nepřijde hoch ten do chaty mezi nás.
Smutno je v okolí celém,kde dřív zněl jásot a zpěv.
Nad osadou vlajka černá věští nám osudu hněv.
Z dáli hlas zvonu dolíhá,v duších nám leží tíseň,
vzpomínkou na tebe,hochu,v dáli zní naše píseň.
R.:
Povstaňte.....
Vlajka
- Písničky k táboráku
Ami
E
1. Vše tone v snách a život kolem ztich',
E7
Ami
jen dole v tmách kol ohně slyšet smích,
A
Dmi
tam srdce všem jen spokojeně zabuší,
Ami
E7
A
z písniček známých vše jistě vytuší.
A
D
E7
A
R: Vlajka vzhůru letí k radosti svých dětí,
C#
D
hned se s mráčky snoubí,
A
E7
vlát bude zas, až mládí čas
A
opustí nás.
2. Po létech sám až zabloudíš v ten kraj
a staneš tam, kde býval kdys' tvůj ráj,
vzpomeneš chvil těch, kterés' míval tolik rád,
tak jako kdysi ozvěnou slyšíš hrát.
R:
Pampelišky
- Písničky k táboráku
D
A
D
A
1. Hora skrývá slunce pod klobouk, z oblaků do pampelišek fouk.
A7
D
D7
G
Jak zlaté kvítí jasné hvězdy jsou,
Gmi
D
A
D
snad až k tobě, moje drahá, dolétnou.
2. Z oblaků až k tobě doletí, podle nich budeš mít děti tři.
Ty budou krásné tak, jako jsi ty, dobrou noc,
má drahá, tak už spi.
3. Kouzelná je řeka na horách, po ní plul jsem jako v mátohách.
Tys byla krásná, první láska má, mně se zdá,
že se na mě z nebe usmíváš.
4. Tichá píseň nese se nocí, ostrejch hochů toulavejch srdcí.
Umlkla banja, ztichly kytary, sbohem buď,
mé krásné děvčě z Montany.
5. Tam v kolíbce malý hošík spí, přemýšlím, o čem tak asi sní.
Zdědil mou hůl a tornu toulavou, půjde tam,
kde pampelišky zlaté jsou.
Frankie Dlouhán
- Písničky k táboráku
1.
R.:
G
C
Kolik je smutného, když mraky černé jdou
G
D
C
G
lidem nad hlavou,smutnou dálavou,
G
C
G
já slyšel příběh,který velkou pravdu měl,
D
C
G
za čas odletěl,každý zapoměl.
G
D
Měl kapsu prázdnou Frankie Dlouhán,
C
G
po státech toulal se jen sám,
C
G
D
a že byl veselej,tak každej měl ho rád.
C
G Emi
Tam ruce k dílu mlčky přiloží a zase jede dál,
C
D
a každej kdo s ním chvilku byl,
C
D
G
tak dlouho se pak smál.
2.
Tam kde byl pláč,tam Frankie hezkou píseň měl,
slzy neměl rád,chtěl se jenom smát.
A když pak ranče večer tiše usínaj,
Frankův zpěv jde dál,nocí s písní dál.
3.
Tak Frankieho vám jednou našli,přestal žít,
jeho srdce spí,tiše klidně spí.
Bůh ví jak,za co,tenhle smíšek konec měl,
farář píseň pěl,umíráček zněl.
Přijď na malou chvíli
- Písničky k táboráku
D
A
1. Před chajdou, až oheň bude plát,
D
já budu vzpomínat na štěstí,
A
D
jež uprchlo mi v dál.
A
Děvče, které měl jsem tolik rád,
D
mi přebral kamarád a bude jí
A
D
na kytaru hrát.
D
R. Přijď jen na malou chvíli,
A
D
až den se schýlí, slunko jde spát,
možná, že píseň zaplaší tíseň
A
D
v srdci tě bude hřát.
G
D
Ty víš, že mám jen tebe rád,
G
D
A
tobě chci svoje srdce dát,
D
pohádko mládí, mějme se rádi,
A
D
šťasten, ten kdo je mlád.
2. Až tě jednou chlapec opustí,
přijď na kraj propasti, kde chajda
je ukrytá tmou.
Tam tě čeká věrný kamarád,
který tě měl tak rád,
a bude ti na kytaru hrát.
Parta z ranče Ypsilon
- Písničky k táboráku
D
Každé ráno sjíždí
D
každé ráno sjíždí
D
G
mezi nima jede na
D
G
mezi nima jede na
A
z hor ta parta z ranč Ypsilon,
A
z hor ta parta z ranč Ypsilon,
D
A
D
koni cowboy jménem Joe
D
A
D
koni cowboy jménem Joe
Tam dole, tam dole u řeky stojí opuštěnej srub,
ještě nedávno tam bývala má plavovlasá Ruth,
Co asi, co asi stalo se s mojí plavovlasou Ruth?
copak asi se jí mohlo stát že opustila srub?
Vrátíš-li se jednou zpět přijď se na mě podívat,
Tebe moje plavovlasá Ruth budu mít stále rád,
Tam dole, tam dole u řeky stojí opuštěnej strom,
nedávno se na něm oběsil ten cowboy jménem Joe,
Každé ráno sjíždí z hor ta parta z ranč Ypsilon,
mezi nima dnes už nejede cowboy jménem Joe
Zelený pláně
- Písničky k táboráku
Zelený
pláně
Ami
Dmi Ami
E7
1. Tam kde zem duní kopyty stád
Ami
Dmi
C
znám plno vůní co dejchám je tak rád
F
G
C
Ami
čpí tam pot koní a voní tymián
Dmi
G
C
kouř obzor cloní jak dolinou je hnán
Ami
Dmi
Ami
E7
Ami
rád žiju na ni v tý plá - ni
zelený.
G
E7
2. Tam kde mlejn s pilou proud řeky hnal
já mněl svou milou a moc jsem o ni stál
až přišlo psaní ať na ni nečekám
prý k čemu lhaní a tak jsem zůstal sám
sám znenadání v tý pláni zelený.
F
G
R: Dál čistím chlív a lovím v ořeší
F
C
E7
jen jako dřív mě žití neteší
Ami
Dmi
když hlídám stáj a slyším vítr dout
Ami
Dmi
Ami
prosím ať ji poví
že mám v srdci troud.
C
E7
3. Kdo ví až se doví z větrnejch stran
dál že jen pro ni tu voní tymián
vlak hned ten ranní ji u nás vyloží
a ona k spaní se šťastná uloží
sem do mejch dlaní v tý pláni zelený.
Bessie
- Písničky k táboráku
D
E
1. Než se dívko spolu rozejdeme, nač si máme lhát,
A7
E
A7
možná, že se víc už nesejdeme, pozdě budeš lkát.
D
E
Pohlédni, tam za těmi horami nechci býti sám,
D
Dmi
řekni slovíčko jen, dřív, než krásný náš sen
E
A7 A7+
zůstane vzpomínkám.
D
R. V dáli, tam kdesi za těmi lesy,
E
v dáli, u řeky kout najdeme si,
A7
až poplujem spolu peřejemi,
D
E
A7
snad tvé srdce lásku dopřeje mi.
D
V dáli, tam kdesi za těmi lesy,
E
v dáli, má krásná jediná Bessie,
D
H7
než se vznítí jitro zlaté,
E
A7
D
chci ti svou lásku dát.
2. Přijdu dřív, než sluníčko zapadne, polibek si vzít,
snad tě, dívko, konečně napadne, máš-li se mnou jít.
Pohlédni, tam za těmi horami celý svět je náš,
tam ti lásku svou dám, kdybych odešel sám, zpátky mě zavolá
Chlupatý kaktus
- Písničky k táboráku
D
A7-5+ D
A7-5+
Chlupatý kaktus mám tak rád,
D
E7
je to můj zelený kamarád,
Emi
A7
E7
A7
chlupatý kaktus mám tak rád,
A7-5+
D
ten musí na stráži stát,
když jdu spát.
G
G7
Roste, od desíti k pěti,
D
na své poušti smutkem zavátý,
G
G7
narodily se mu čtyři děti,
D
G#dim
Emi
A7
přišly na svět vousatý.
Dům U vycházejícího slunce (House Of The
Rising Sun)
- Písničky k táboráku
Ami
C
D
F
1. Snad znáš ten dům za New Orleans,
Ami
C
E
ve štítu znak slunce má,
Ami
C
D
F
je to dům, kde lká sto chlapců ubohejch
Ami
E
Ami C D F Ami E Ami E
a v němž jsem zkejs' i já.
2. Mé mámě Bůh dal věnem
jen prát a šít blue jeans,
táta můj se flákal jen
sám po New Orleans.
3. Bankrotář se zhroutil před hernou,
jenom bídu svou měl a chlast,
k putykám pak táh' tu pouť mizernou
a znal jenom pít a krást.
4. Být matkou, dám svým synům
lepší dům, než má kdo z vás,
ten dům, kde spím, má emblém sluneční,
ale je v něm jen zima a chlad.
5. Kdybych směl se hnout z těch kleští,
pěstí vytrhnout tu mříž,
já jak v snách bych šel do New Orleans
a měl tam k slunci blíž.
6.=1.
R.
Shane
- Písničky k táboráku
Ami
G
Ami
1. Tam někde v dálce oheň kvet', a tak jsem k němu jel,
G
F
E
jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl,
F
G
F
E
ten stařík s tváří vrásčitou jak dubovej kmen
Ami
G
Ami
vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
G
Ami
G
Ami
R: Byl to Shane, byl to Shane.
2. Je v kraji klid, však bejval čas, kdy Reed tu s bandou vlád',
všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemoh' spát,
Reed zabíjel a všechno krad, všechno včetně žen,
Reed strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
R:
3. Ten Shane, to je zlý svědomí lumpů jako Reed,
i když je člověk jako my, líp se umí bít,
a pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen,
a den nato se objevil střelec jménem Shane.
R:
4. Měl tváře prachem šedivý a oči jako len,
měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane,
my všichni na něj koukali, co se bude dít,
pak jména svý jsme říkali, a on dal koni pít.
R:
5. Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám,
a unavenej na zem pad' k žlutejm diviznám,
a pak se zdvih', řek':"Už jsem fit," jen trochu přitom zív',
a řek' nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
R:
6. A v saloonu tou dobou Reed se svojí bandou byl,
ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil,
že dostane ho pistolník s očima jako len,
štíhlej jako řeholník, muž toho jména Shane.
R:
7. Shane bouchačku si spustil níž, než do saloonu vlez',
a my nad ním udělali kříž, vidím to jako dnes,
a pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran,
a tím, že rány zazněly, zhas' celej Reedův klan.
8. Shane vyšel ven, měl pevnej krok a řek':"Je hotovo,"
však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo,
pak řek', že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn,
a v saloonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane.
R:
9. Ten večer rosou zastudil a na kůži sed' chlad,
i já, ač jsem se nenudil, jsem řek', že půjdu spát,
my dali jsme si po loku, už stařík spí svůj sen,
jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.
R:
R:
Sedmnáct dnů
Ryvola Wabi a Miki
1964
Emi
Ami
Jak zavoláš,
Emi
když ti dávno v hrdle vyschnul hlas
H7
tvůj krk je připravenej na provaz,
Emi Ami Emi
kterej se houpá blíž a blíž.
Ami
Kam zavoláš,
Emi
když tvoje oči vidí pustinu,
H7
nejradši lehnul bysis do stínu
Emi Ami Emi
jenom kdyby tu ňákej byl.
E7
Ami
R: Sedmnáct dnů máš v patách ostrý hochy z patroly,
D7
G
noc beze snů a pravou ruku furt na pistoli.
H7
C
V hrdle máš prach a tvůj kůň teď už neví kam má jít,
H7
Emi Ami Emi
máš asi strach, jseš ale chlap a desperát.
Jezdci jsou blíž,
pustinou jenom dusot kopyt zní,
ubal si cigaretu poslední,
než zazní obávanej hlas.
Hands up old boy,
bouchačku uchop rukou za hlaveň,
ať šerif ví, ze máš furt úroveň,
že v očích ještě ocel máš.
R: Kdo prohrát zná, i když měl předtím v očích temný strach,
ten právo má, aby řek šerif o něm: Byl to chlap.
Tak naposled pohleď na slunce smutným úsměvem,
život je boj a tys ho předčasně prohrál.
Píseň včelích medvídků
- Filmové melodie
Písně včelích medvídků
1) Tam kde v noci jasně svítí světlušky, tam kde za srdce tě berou berušky.
EAH EAH
Tam kde vesele si žijou čmeláci, tam kde brouk se z brouka dělá
legraci.
EAH EAH
Tam nás dneska večer možná čekají, pojďte po špičkách a potají.
AHAHE
2) Na políčku v jetelíčku, tam kde potok pramení,
FC
dobře je nám po tělíčku, zákonem jsme chráněni.
FC
Sosáčkama sosáme, bez přestání to samé.
FCFC
Do pěti, do pěti, musíme být u maminky v doupěti. FCFC FCF
3) Čmeláku chlupatý už ti šlapu na paty, zima tě opřádá, už ti lezu na
záda.
Mámo, táto ona mě honí, vypadá to, že mě dohoní.
Potvora studená, až ji chytím bude má, zavřu ji v sednici, udělám z ní
lednici.
4) Přátelé chvátám, chvátám, nemám chvíli klid. Já tam, já tam dávno už měl
být.
Ne, ne, ne nesnídám, nesvačím, nestihnu to nestačím.
Promiňte vážení, mám veliké zpoždění.
Bez dechu, ve spěchu ženu si to po mechu. Pověřen úkoly ženu si to po
poli.
Přátelé chvátám, … zpoždění.
5) Tak jsme čapli zlodějíčka, šlo to jako na drátku.
Pošleme ho ze sluníčka na pár týdnů do chládku.
Dělá hmyzu ostudu, zavřeme ho do sudu.
Do sudu, do sudu, tam si asi nějaký čas pobudu.
Tak jsme čapli Pučmelouna, že se trochu nestydí.
Samý podfuk, samá bouda, pochytil to od lidí.
Dělá hmyzu ostudu, … pobudu.
6) Slunce už vysouší loužičky, nebudou studené nožičky,
slunce má k sušení vlohy, osuší mé dlouhé nohy.
Žádný vítr, žádné blesky, to je hezky, to je hezky.
Teplý vánek houpe tě, to je hezky na světě.
Slunce už vysouší obilí i moje nožičky kobylí.
Vzbudíme strýčka i tetu, aby se chystali k letu. Žádný vítr, … na
světě.
7) Já si plavu se svou lodí, do přízemí, do poschodí. Propluju vám celý
dům.
Devět mil a sedm pídí, čeká ještě před mou přídí, během plavby piju
RUM.
8) Spadla kroupa do kraje, hraj si sní než roztaje. Spadla kroupa z nebe,
sáhni si jak zebe. E
9) Nás by tak nejvíce vábilo, natírat celý svět na bílo.
Motýla i jeho larvu, milujeme bílou barvu.
Bílá, bílá, bílá, bílá komu by se nelíbila. Bílá vrána bílá noc, bílé
není nikdy moc.
Čmeláci, vys jste snad šílení, okamžitě nechte bílení.
Kdo se někam neuchýlí, za chviličku bude bílý.
Bílá, bílá, bílá,
bílá ...
S tebou mě baví svět
- Filmové melodie
z filmu "S tebou mě baví svět"
C
Ami
Když jsem byl ještě malej kluk, nosil jsem péro, šíp a luk,
Dmi
G
teď už mě praky nebaví myslim na holky toulavý (hlavně v noci).
Úvozem voněl modrej bez, pod keřem únavou jsem kles,
proč už mě Emča nebaví, znám jiný holky toulavý (hlavně v noci).
C
R: S tebou
G
já bych
s tebou
F
já bych
mě baví svět, má milá Emčo,
tě láskou sněd, má sladká Emčo,
mě baví svět má sladká Emčo,
C
tě láskou sněd (hlavně v noci).
U chajdy oheň plápolá, do bytu skřítek zavolá,
proč už tě holky nebaví, máš radši boty toulavý (hlavně v noci).
V rybníce kváká hejno žab a já sním o královně Mab,
proč už mě Hanča nebaví, znám jiný holky toulavý (hlavně v noci).
R: S tebou mě...
Princezna ze mlejna
- Filmové melodie
Princezna ze mlejna
C
F
C
1. Vím jedno oudolí, vím já pěknej mlejn,
F
vedle něj rybník s rákosím,
F
C
/: bydlí tam panenka, voči má jak pomněka,
G
C
jinou už na tom světě nehledám. :/
2. Vím jedno oudolí, vím já pěknej mlejn,
míří sem cesta s přívozem,
/: kde cesta necesta, tady je má nevěsta,
nerovná se jí žádná z princezen. :/
3. Vím jedno oudolí, vím já pěknej mlejn,
vedle něj rybník s rákosím,
/: ta dívčí, co ji znám je má bílá princezna,
tu si já od pantáty vyprosím. :/
Máme doma obludu
- Filmové melodie
C
G
1. Máme doma obludu, já vím, my víme,
C
přihnala se k obědu, já vím, my víme.
F
Teď má pusu od medu, já vím, my víme.
C
G
C
Odjela na mopedu - stalo se to ve středu.
2. Máme doma upíra, já vím, my víme,
na půdě se zavírá, já vím, my víme.
Čuchal česnek s cibulí, já vím, my víme,
Zub mu vypad, teď bulí - stalo se to v pondělí.
3. Máme doma strašidlo, já vím, my víme,
do povidel upadlo, já vím, my víme.
Spí pod bílým papírem, já vím, my víme,
uteklo i s upírem - stalo se to předvčírem.
Katuša
- Lidové písně
Emi
H7
Emi
Razcvětaly jabloni i gruši, poplyli tumany nad rekoj,
Emi G
Ami
Emi
Ami Emi
H7
Emi
vychadila na běreg Kaťuša, na vysokij, na běreg krutoj.
Emi
H7
Emi
Vychadila, pěsňu zavadila pro stěpnovo - sizovo orla.
Emi
G
Ami
Emi
Ami
Emi
H7
Emi
Pro tavo, katorovo ljubila, pro tavo, či pisma běregla.
Emi
H7
Emi
Oj, ty pěsňa, pěseňka děvična,ty leti za jasnym solncem vsled.
Emi G
Ami
Emi
Ami
Emi H7
Emi
I bajcu na dalněm pograničje ot katjuši peredaj privět.
Emi
H7
Emi
Pusť on vzpomnit děvušku prostuju, pusť uslyšit, kak ona pajot.
Emi
G
Ami
Emi
Ami Emi
H7
Emi
Pusť on zemlju berežjot rodnuju a ljubiť Kaťušusběrežjot.
---------------Em
H7
Расцветали яблони и груши,
Em
Поплыли туманы над рекой.
Em C G E7 Am6
Em E7
Выходила на берег Катюша,
Am
Em
H7
Em (H7)
Hа высокий берег на крутой.
Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.
Ой ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.
Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поет.
Пусть он землю бережет родную,
А любовь Катюша сбережет.
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
Hа высокий берег на крутой.
=================================
Kvítky krášlí v sadě větve stromů,
v dálce mráčky plují nad řekou,
šla Kaťuša, vyšla čile z domu,
říčce blíž nad skálu vysokou.
Kráčí výš a písničku si zpívá,
v dáli svého orla kdesi má,
za ním s láskou a s důvěrou se dívá,
věrnou lásku jeho dobře zná.
Oj, ty písni. Dívčina si zpíva,
v dálku leť, tam slunku záři vstříc,
bojovníku u hranic jenž dlívá,
od Kaťuši pozdrav spěchej říct.
Dívky své ať často vzpomínává,
z dálky její píseň slyší znít,
na vlast svou ať dobrý pozor dává,
ráda jej Kaťuša bude mít.
Tři oříšky
- Filmové melodie
G
C
G
D
1. Marně se vlastního osudu ptáš, co dnes a zítra schystá,
G
C
G
D
představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá moc vyzrát,
Ami
D
G
D
G
D
na ty, kdo s cílem zlým chtějí tvou bránu zkřížit.
G
C
G
D
Šetři si oříšky pro chvíli zlou, kdy sám si náhle přiznáš,
G
C
G
D
život je pohádkou nedopsanou, vše stát se smí jen třikrát,
Ami
D
G
D
G
snad ti to může znít, dnes jako bláznovství.
G7
C
D
R. Veř mi, že to je ta na světě nejlepší zpráva
G
Emi
pro ty, kdo uvěří stane se zázrak
Ami
C
D
G
D
G
možná možná, možná, kdo jen to pozná, pozná, pozná.
G7
C
D
Veř mi, že to je ta na světě nejlepší zpráva
G
Emi
Ami
C
D
kouzlo tří oříšků křídla ti dává, vyhrát, vyhrát, vyhrát
Ami
C
D
jednou, dvakrát, třikrát ...
2. Na na na na na ...
snad ti to může znít, dnes jako bláznovství.
G7
C
D
R. Veř mi, že to je ta na světě nejlepší zpráva
G
Emi
pro ty, kdo uvěří stane se zázrak
Ami
C
D
G
D
G
možná možná, možná, kdo jen to pozná, pozná, pozná.
G7
C
D
Veř mi, že to je ta na světě nejlepší zpráva
G
Emi
Ami
C
D
kouzlo tří oříšků křídla ti dává, vyhrát, vyhrát, vyhrát
Ami
C
D
nad všemi jednou, dvakrát, třikrát ...
G7
C
D
*: Veř mi že království padne, když schází v něm láska,
G
Emi
Ami
C
D
chraň své tři oříšky třeba tě zázrak potká, potká, potká
Ami
C
D
možná taky stokrát.
Z mechu a kapradí
- Filmové melodie
G
D
G
C
Vy ten dům snad líp nežli já budete znát
G
A7
D
D7
střecha šikmá má z jehličí trám
G
D
G
C
cestu znám jen já ale vám prozradím rád
G
D7
G
C G
jak se chodí z té chaloupky k nám.
G
Hmi
C
D
Z mechu pár kroků dál přes dvě pápěří
G
Hmi
D
D7
stéblo trávy a háj z mravenčích klád
G
D
G
C
cestu znám jen já ale vám řeknu ji rád
G
D
G
C
ať struny dětství v nás dál mohou hrát.
G
Sladké mámení
- Filmové melodie
G
D
R. Sladké mámení, chvíle závrátí,
D7
C
G
střípky zázraků, které čas už nevrátí.
G
D
Sladké mámení, dálek lákavých,
D7
C
G
vůně snů těch starých snů nádherných.
D
C
1. Léta tryskem pádí, čas nikoho příliš nešetří,
D
G
rychle k městu zády nebo jako v mládí na Petřín,
D
Ami
žádné jízdní řády, žádný shon a žádné závětří,
C
vytáhnout z tajných skrýší sny,
D
D7
ten starý song pořád nejlíp zní.
R.
2. Kvést jak jarní louka, uspořádat tajnou výpravu,
plout, kam vítr fouká, pryč od nudných vod a přístavů
a do slunce se koukat, všechny trable házet za hlavu,
být jak pták, vznést se k oblakům, dát nový lak oprýskaným snům.
Nad stádem koní
Buty
D
A
1. Nad stádem koní
Emi
G
D
podkovy zvoní, zvoní
A
Emi
černý vůz vlečou
G
a slzy tečou
D
a já volám:
Tak neplač můj kamaráde
náhoda je blbec když krade
D
A
2. Je tuhý jak veka
Emi
a řeka ho splaví
G
Máme ho rádi
C
No tak co
G
tak co
A
tak co
3. Vždycky si přál
až bude popel
i s kytarou, hou
Vodou ať plavou
jen žádný hotel
s křížkem nad hlavou
4. až najdeš místo
kde je ten pramen
A kámen co praská
Budeš mít jisto
Patří sem popel
a každá láska
No tak co
tak co
tak co
5. Nad stádem koní
podkovy zvoní zvoní
černý vůz vlečou
a slzy tečou
a já šeptám
6. Vysyp ten popel
kamaráde
do bílé vody vody
Vyhasnul kotel
a Náhoda
G
je Štěstí od podkovy
D
7. Vysyp ten popel / Heja hej ....
A
Emi
kamaráde
/ Heja hej ....
D
A Emi
do bílé vody vody / Heja hej ....
D
Vyhasnul kotel / Heja hej ....
A
Emi
a Náhoda je / Heja hej ....
G
Štěstí od podkovy / Heja hej ....
Co jste hasiči
- Lidové písně
A
D
A
E
1. Co jste hasiči, co jste dělali,
E7
A
E7
A
že jste nám ten pívo, pívo pívovárek shořet nechali.
2. Shořet nechali, i tu hospodu,
my staří mazáci, staří ulejváci, máme pít vodu.
3. Vodu nepijem, my pijeme rum,
my vínečko pijem, vesele si žijem, za pár jdem domů.
4. Za pár za čtyři, už tu nebudem,
už vás milí páni, páni lampasáci, zdravit nebudem.
Rolničky, rolničky
- Vánoční koledy
D
G
Sláva, už je sníh, jedem na saních,
A7
D
kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich,
D
G
kouká na syna, uši napíná,
A7
D
co to slyší v rolničkách, na co vzpomíná.
D
G
D
R: Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas,
G
D
E
A
Kašpárek maličký nebo děda mráz,
D
G
D
rolničky, rolničky, co to zvoní v nich,
G
D
A7
D
maminčiny písničky, vánoce a sníh.
Zvonky dětských let, rozezněte svět,
těm, co už jsou dospělí, ať je zase pět,
zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka,
vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká.
Den kdy se vrátí láska
- Filmové melodie
Db
Db/C
Db/B
Db/Ab
1. Mít svůj cíl a zázemí, cestou přímou jít
Gdim7
Gb
Fmi7
C#mi/E
Schůzka náhodná a je to silnější než já
Eb4
Ab
Db
Teď už vím, že nestačí jen chtít.
2. Hříšníci i andělé,obývají svět
Jsme jen Ty a Já a tak vážně se mi zdá
Že dneska žádný anděl nepřilét
F#mi7
Bmi
A něžná svítání, nás neminou
D#mi7
Ab
B
Jednou je najdem, náhodou nás naleznou.
Eb
Eb/G
Ab
R: Zas přijde den kdy láska vrátí se k nám
Fmi
B
Cmi B
Nabízí náruč dokořán.
Eb
Eb/G
Ab
Nebude dál samotná nebude sám
Fmi
B
Den kdy se vrátí láska k nám.
3. Na rozcestí osudů,křídla rozpínat
Když nejvíc chceš se rvát,překvapí Tě náhlý pád
A já už vím,že nestačím jim dát.
4. A jen na tom záleží,musíme se dát
Cestou zdlouhavou s vlastním nebem nad hlavou
A slunce tvé to nedokáže lhát
A něžná svítání,nás neminou
Jednou je najdem,náhodou nás naleznou.
R: Zas přijde den...
Vrátí se k nám,vrátí se k nám.
V den kdy se vrátí láska k nám.
Balíček čokolády
- Písničky k táboráku
1
D
G
Za jasné noci nad Brnem
D
A7
letěla celá v stříbrném
D
A7
D
letka amerických letadel.
D
G
Lidé utíkaj do krytu,
D
A7
jen malá dívenka stojí tu
D
G
A7
D
a mává a mává letadlům do křídel.
D
G
D
A7
D
ref: Malej balíček čokolády, tobě drahá posílám,
G
D
A7
D
ať víš jak se máme v US army, ať víš, že nezapomínám.
G
D
A7
D
Jednou se k tobě drahá vrátím, jednou až příjde čas
G
D
A7
D
jednou sek tobě drahá vrátím, ať víš, že nezapomínám.
2
Jak se tak dívám nahoru, zahučí jeden z motorů
a malej balíček jí padá do klína.
ref:
3
Malej balíček čokolády...
ref:
Letadla mizej za lesy, děvčátko k sobě tiskne si
malej balíček a lístek se slovy.
Malej balíček čokolády...
Dělání
- Písničky z pohádek
G C G C
G
C
Když máš srdce zjihlé, když máš potíže
G
C
Tak dej cihlu k cihle, těsto do díže
Ami D
G
Emi
Upeč třeba chleba, postav třeba zeď
C
D
G
Emi
Žal se krásně vstřebá, začni s tím hned teď
C
D
G
G C G C
Začni s tím hned teď
C
Dělání,
C
Dělání,
C
Dělání,
C
Dělání,
D
dělání
D
dělání
D
dělání
D
dělání
G
Emi
všechny smutky zahání
G
je lék
G
Emi
to nám úsměv zachrání
G
je lék
Včelka Mája
- Filmové melodie
E
B
Bb
Učení páni zkušení
A
E
Já rád bych k vám teď podotknul
E
B
Bb
A
Nikdo z vás nemá tušení,
A
E
že v dálce stojí malý úl.
B
E
F#mi
Z něj každé ráno vyletá včelka Mája
B
E
Naše kamarádka včelka Mája
B
Máme ji co závidět
E
B
B/C#
B/D#
Výšku, z které vidí svět
B
E
F#mi
A o tom vypráví nám potom včelka Mája
B
C#mi F#
Malá uličnice včelka Mája
E
A F#
Mávne křídly včelka Mája
E
Mája, Mája
A/F#
Mája, Mája
E
B
E
Mája zas míří mezi nás.
Download

Písničky k táboráku