Vizualizace
Vážení uživatelé kotlů
a Hamont
chtěli bychom Vás touto cestou informovat o neustálé aktivitě v oblasti vývoje a zároveň Vám umožnit tyto nové
poznatky integrovat do Vámi používaných zařízení.
Jedná se o možnost vzdáleného dozoru a změn některých parametrů Vašeho zařízení. Tato jednoduchá vizualizace
Vám umožňuje kontrolu vstupních a výstupních teplot kotle, teplotu regulovaných topných okruhů a provozního
stavu kotle. Dále Vám umožňuje dálkově nastavit požadovanou výstupní teplotu kotle, parametry topných okruhů
nebo zařízení dálkově zapnout či vypnout.
Síťová zásuvka
Co budete potřebovat k realizaci:
řídící jednotka kotle musí být vybavena rozšiřujícím modulem – WEB server
přenos dat probíhá sériovým komunikačním kanálem RS232 nebo RS485, kterými jsou řídicí systémy
Hareg a Amap99 standardně vybaveny
Web serveru je poskytnuta pevná IP adresa a připojen UTP kabelem k internetu
ke komunikaci Vám stačí zadat IP adresu do Vašeho běžného internetového prohlížeče
Výstavní 2937/132A
703 00 Ostrava-Vítkovice
www.catfire-service.com
Tel: +420 596 753 009
[email protected]fire-service.com
Deflektor
Vážení uživatelé kotlů
a Hamont
chtěli bychom Vás touto cestou informovat o neustálé aktivitě v oblasti vývoje a zároveň Vám umožnit tyto nové
poznatky integrovat do Vámi používaných zařízení.
Nabízený prvek umístěný nad hořákem, tzv.
deflektor, je katalyzátorem spalování, a vrací
vytvořené žárové teplo zpět k hořáku.
Deflektor díky svému tvaru a poloze prodlužuje
cestu spalinových plynů a tím dobu, kdy spaliny
zůstávají ve spalovací komoře, čímž se
optimalizuje proces spalování. Tím dochází ke
zvýšení účinnosti spalování až o 1,5% a snižují
se emise pevných látek ve spalinách až o 2,5%.
Původní koncepce deflektorů ze žáropevných
ocelí
byla
materiálem,
nahrazena
čímž
dojde
kompozitním
k
prodloužení
životnosti deflektorů, neboť materiál lépe
odolává agresivnímu prostředí nad hořákem
bez ohledu na použité palivo.
Přechodem na kompozitní materiál dojde po
nezbytných nákladech na úpravu uchycení ke
zlevnění tohoto spotřebního náhradního dílu
o 30%. Z našich podkladů servisního oddělení
jsme vyhodnotili, že v některých případech již deflektory z žáropevného materiálu podlehly agresivnímu prostředí
a přestaly plnit svou funkci. Nové kompozitní deflektory je možné instalovat do všech kotlů CATfire nebo Hamont.
U výkonové řady 40-100kW je montáž kompozitního deflektoru téměř bez dodatečných úprav v závislosti na stavu
stávajícího uchycení. U kotlů 150-500kW je nutné provést výměnu stávajícího uchycení za nové.
Využijte možnosti zmodernizovat používané zařízení a kontaktujte nás.
Výstavní 2937/132A
703 00 Ostrava-Vítkovice
www.catfire-service.com
Tel: +420 596 753 009
[email protected]fire-service.com
Download

Vizualizace - CATfire service & trading