Diplomy z AMAK (MAŘP) jsou platné v celé EU.
Na základě diskuse, která se rozvinula ohledně právního postavení AMAK a jejích
studentů, případně jejich perspektiv jako absolventů zahraniční, u nás působící VŠ,
pro všechny zájemce celou problematiku na tomto místě shrneme a vyjasníme
přesně a pravdivě, aby nevznikaly dohady a nejasnosti.
Tedy:
AMAK realizuje studijní programy zahraniční školy (Meziregionální akademie řízení
personálu z Kyjeva - MAŘP), která je u nás zastoupena svou pobočkou Otevřená
evropská akademie ekonomiky a politiky - jako taková je registrovaná ve vyhlášce
MŠMT mezi ostatními zahraničními VŠ, které u nás působí - např. University of New
York Prague atd. Tyto zahraniční školy vydávají diplomy, které mají platnost ve všech
zemích tzn. boloňského procesu - jde o země EU, Rusko, Ukrajinu Turecko a pár
dalších.
Boloňský proces je systém mezistátních dohod, které zjednodušeně řečeno zajišťují
prostupnost a obdobnost studijních programů na VŠ v účastnických zemích
Bol.procesu. Jde tedy např. o členění studia na bc., mgr. a PhD., které je identické ve
všech zemích Bol.procesu. Díky tomu také mohou být uznávány (nostrifikovány)
diplomy, a to nárokově - přesně to popisuje právní expert na našich stránkách v
článku
Nejčastěji kladené otázky:
Jinými slovy - nemusíte se obávat, že by výsledek Vašeho studia na AMAK - diplom
bc. či mgr. (či později PhD.) neměl identickou hodnotu jako diplomy z kterékoli jiné
VŠ v ČR. Rozdíl je skutečně jen v tom, že ryze české VŠ akredituje česká Akreditační
komise, zatímco zahraniční registruje na základě jejich domovských akreditací ona
vyhláška MŠMT. Vzorové diplomy AMAK – MAŘP a Certifikační listinu uznávající
diplom AMAK – MAŘP najdete v odkazu „škola“ a „pro uchazeče“. 
Download

Diplomy z AMAK