Kdy k restaurátorovi? A za kolik?
Jedna z nejčastějších otázek, kterou slýcháme v naší praxi je „ A kolik to bude stát, vyplatí se to vůbec
opravovat?“
Pokusíme se na tyto otázky rámcově opovědět.
Konstantní cena renovace nábytku neexistuje. Stejně jako každý starožitný kus je v podstatě originál,
stejně individuální je i čas, který je k restaurování potřeba.
A od času se odvíjí i cena renovace. Naše hodinová sazba je 350,- Kč bez DPH.
Náš odborník odhadne kolik času bude pravděpodobně potřeba k renovaci a stanoví nejnižší a
nejvyšší hranici konečné částky. Toto rozmezí je potřeba z několika důvodů.Předně proto, že při
prvotní prohlídce nelze zcela přesně určit rozsah poškození. Po započetí restaurátorských prací se
jednotlivé etapy upřesní. Pokud se během prací vyskytne jakýkoliv problém vyžadující prodloužení
času oprav je věc neprodleně konzultována s klientem. Během celého procesu je pečlivě vedena
fotodokumentace jednotlivých postupů a kroků.
Na závěr je vypracovaná restaurátorská zpráva, která mapuje celý průběh prací.
Jinak je to u čalounění sedacího nábytku. Tam je cena daná dle typu a ceníku, ovšem zase se mění
spotřebovaný materiál dle náročnosti oprav a také podle vybrané potahové látky.
Jak zjistit tedy předběžnou cenu?
Nejkratší cesta je poslat obrázek mailem pokud možno i s detaily. Na základě této fotografie jsme
schopni určit přibližnou cenu a usnadnit Vám tak rozhodování zda opravovat či nikoliv.
Na otázku zda se vyplatí renovovat nějaký konkrétní kus, není jednoznačná odpověď. Může se stát, že
cena oprav přesáhne prodejní cenu kusu, ale pro majitele má věc zcela jinou nevyčíslitelnou hodnotu
a opravit ji přesto nechá. Obecně ovšem platí, že dobře provedená renovace hodnotu nábytku
naopak zvýší.
I případě, že si nejste zcela jisti hodnotou Vašeho nábytku a tedy rovnicí cena versus hodnota Vám
rádi poradíme.
Pokud tedy váháte pošlete mailík, zavolejte, nebo přineste fotografie a my vám obratem vypočítáme
cenu a dobu renovace.
Download

Kdy k restaurátorovi? A za kolik?