Kostel Povýšení Svatého Kříže, Loukovec
Návrh na restaurování oken a dveří
Celkový pohled na kostel
_________________________________________________________________________________________________________________
© PhDr. Daniel Ebel 2012
Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže
-
1-
Hlavní vstupní dveře pod věží
Rozměr: 260 x 160 cm
Vstupní dveře tvoří dvě křídla a pevné nadpraží. Mají dvojvrstevnou
konstrukci. Vnitřní část tvoří spárovková deska zpevněná svlaky, která je zhotovena
z měkkého dřeva. Na tuto konstrukční část je připevněna vnější zdobná strana.
Skládá se z jednotlivých vlysů s profilacemi, které jsou klasovitě složené. Jsou
přichyceny kolíky a kovanými hřeby. Tato vnější vrstva je dubová. Dveře jsou po
rubové straně opatřeny kováním, deseti závěsy se závěsníky, krabicovým zámkem a
záporami.
_________________________________________________________________________________________________________________
© PhDr. Daniel Ebel 2012
Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže
-
2-
Dveře jsou poškozeny zásadním způsobem. Nosná vrstva je rozeschlá, ve
spodní části uhnilá. Přední klasovité skládání je poškozené povětrností, ve spodní
části chybí. Dubové vlysy jsou na tomto místě nahrazeny oplechováním.
Rámcový návrh na restaurování
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
demontáž dveří, zhotovení provizorního uzávěru
odvoz do atelieru, vstupní průzkum
demontáž kování
sejmutí dubové vrstvy z podložky
odstranění novodobých nátěrů z pohledové části konstrukční desky
zpevnění konstrukce a doplnění chybějících částí, nastavení dveří
oprava dubových vlysů, jejich doplnění, vytvarování a celkové vybroušení,
výměna devastovaných vlysů. Předpoklad je nahradit 40 až 50 %.
8. impregnace, preventivní ošetření proti dřevokazům
9. sestavení dveří, moření nahnědo dle schváleného odstínu, nátěr polomatným
lakem na bázi alkydové pryskyřice
10. restaurování kování, odstranění korozí, funkční oprava, zhotovení
chybějících dílů, základní nátěr, vrchní nátěr grafitovou barvou
11. závěrečná montáž
12. fotodokumentace a restaurátorská zpráva
_________________________________________________________________________________________________________________
© PhDr. Daniel Ebel 2012
Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže
-
3-
Rubová strana dveří
_________________________________________________________________________________________________________________
© PhDr. Daniel Ebel 2012
Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže
-
4-
Boční vstupní dveře, západní strana
Rozměr: 250 x 155 cm
Dveře mají stejnou konstrukci jako hlavní vstup. Tvoří dvě křídla a pevné
nadpraží. Jsou dvouvrstevné. Vnitřní část tvoří spárovková deska se svlaky, která je
zhotovena z měkkého dřeva. Na tuto konstrukční část je připevněna vnější zdobná
strana. Skládá se z jednotlivých vlysů s profilacemi, které jsou klasovitě složené.
Jsou přichyceny kolíky a kovanými hřeby. Tato vnější vrstva je dubová.
Kování není možné popsat, protože z vnitřní strany stojí oltář.
_________________________________________________________________________________________________________________
© PhDr. Daniel Ebel 2012
Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže
-
5-
Dvoukřídlé. Nosná vrstva je rozeschlá, ve spodní části uhnilá. Přední
klasovité skládání je poškozené povětrností, ve spodní části chybí. Dubové vlysy
jsou nahrazeny vlysy z měkkého dřeva. Dveře jsou zatlučeny prkny do tvaru kříže.
Detail poškození dveří
_________________________________________________________________________________________________________________
© PhDr. Daniel Ebel 2012
Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže
-
6-
Dveře do sakristie
Rozměr 200 x 135 cm
Dveře jsou jednokřídlé, dvouvrstevné konstrukce. Nosná deska je zhotovena
z klížené spárovky, vnější strana je zdobena klasovitým skládáním.
Poškození a postup restaurátorských prací je identický s předešlými dveřmi.
_________________________________________________________________________________________________________________
© PhDr. Daniel Ebel 2012
Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže
-
7-
Věžní žaluzie – 3 kusy
Rozměr: 300 x 174 cm
Žaluzie jsou pevně vsazeny do obvodového rámu. Jsou zhotovené
z měkkého dřeva. Vlivem povětrnosti jsou zcela devastované, napadené dřevokazy.
Navrhuji proto zhotovit nové žaluzie, které by byly tvarovou kopií původních.
Vzhledem k exponovanému místu bych k výrobě doporučil modřín nebo dub.
_________________________________________________________________________________________________________________
© PhDr. Daniel Ebel 2012
Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže
-
8-
Detaily poškození žaluzií
_________________________________________________________________________________________________________________
© PhDr. Daniel Ebel 2012
Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže
-
9-
Hlavní okna Z 01, 8 kusů
Rozměr: 280 x 150 cm
Jednoduchá okna jsou zhotovena z měkkého dřeva, opatřena vrchním
kováním, závěsy se závěsníky a obrtlíky. Svislými a vodorovnými příčkami jsou
členěna do šesti polí. Okno v průčelí kostela je částečně členěno dřevěnými
příčkami na jednotlivé malé tabulky. Ostatní okna tohoto typu jsou zasklena do
olova s šestibokými popřípadě čtvercovými tabulkami.
_________________________________________________________________________________________________________________
© PhDr. Daniel Ebel 2012
Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže
-
10 -
Okna s šestibokými tabulkami
Rámy a křídla oken jsou poškozeny jednak povětrnostními vlivy, jednak
mechanicky. Rámy jsou svěšené, čepované spoje uhnilé a rozlámané. Části křídel
chybějí.
Kování je zkorodované, nekompletní.
Návrh postupu restaurátorských prací
1.
2.
3.
4.
vyjmutí oken ze zdiva, zabezpečení proti rozlomení
převoz do atelieru, demontáž vitrají a kování
průzkum barevnosti oken
rozebrání oken na jednotlivé vlysy, odstranění starých povrchových úprav,
očištění dřevní hmoty
5. ošetření proti dřevokazům, petrifikace
6. výměna poškozených částí, zhotovení tvarových kopií, výměna poškozených
čepů, sestavení oken, předpoklad 30 % výměny
7. sestavení oken, povrchová úprava dle výsledků průzkumu
8. očištění a oprava kování, doplnění chybějících částí, povrchová úprava
grafitovým nátěrem
9. kompletace a osazení oken
10. fotodokumentace a restaurátorská zpráva
_________________________________________________________________________________________________________________
© PhDr. Daniel Ebel 2012
Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže
-
11 -
Čtvercová okna na boční schodiště, levá strana
Rozměr: 90 x 90 cm
_________________________________________________________________________________________________________________
© PhDr. Daniel Ebel 2012
Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže
-
12 -
Čtvercová okna na boční schodiště, pravá strana
Rozměr: 90 x 90 cm
Čtvercová jednoduchá okna jsou zhotovena z měkkého dřeva. Křídla jsou
dělena středovým křížem. Okna jsou poškozena mechanicky a působením
povětrnosti. Rohové spoje jsou uvolněné, příčky rozlámané. Jedno okno chybí.
Jednotlivé tabulky jsou zasklené do olova.
_________________________________________________________________________________________________________________
© PhDr. Daniel Ebel 2012
Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže
-
13 -
Návrh postupu restaurátorských prací
1.
2.
3.
4.
vyjmutí oken ze zdiva, zabezpečení proti rozlomení
převoz do atelieru, demontáž vitrají a kování
průzkum barevnosti oken
rozebrání oken na jednotlivé vlysy, odstranění starých povrchových úprav,
očištění dřevní hmoty
5. ošetření proti dřevokazům, petrifikace
6. výměna poškozených částí, zhotovení tvarových kopií, výměna poškozených
čepů, sestavení oken, předpoklad 25 % výměny
7. sestavení oken, povrchová úprava dle výsledků průzkumu
8. výroba chybějícího okna
9. očištění a oprava kování, doplnění chybějících částí, povrchová úprava
grafitovým nátěrem
10. kompletace a osazení oken
11. fotodokumentace a restaurátorská zpráva
Detail vrchního kování
_________________________________________________________________________________________________________________
© PhDr. Daniel Ebel 2012
Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže
-
14 -
Malá okna na východní a jižní straně, 3 ks
Rozměr: 150 x 108 cm
_________________________________________________________________________________________________________________
© PhDr. Daniel Ebel 2012
Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže
-
15 -
Jednoduchá okna jsou členěna středovým profilovaným křížem na čtyři
křídla. Jsou zhotovena z měkkého dřeva, zdobená profilacemi.
Poškození oken i postup restaurátorských prací je obdobný, jako u předešlých oken
Návrh postupu restaurátorských prací
1.
2.
3.
4.
vyjmutí oken ze zdiva, zabezpečení proti rozlomení
převoz do atelieru, demontáž vitrají a kování
průzkum barevnosti oken
rozebrání oken na jednotlivé vlysy, odstranění starých povrchových úprav,
očištění dřevní hmoty
5. ošetření proti dřevokazům, petrifikace
6. výměna poškozených částí, zhotovení tvarových kopií, výměna poškozených
čepů, sestavení oken, předpoklad 20 % výměny
7. sestavení oken, povrchová úprava dle výsledků průzkumu
8. výroba chybějícího okna
9. očištění a oprava kování, doplnění chybějících částí, povrchová úprava
grafitovým nátěrem
10. kompletace a osazení oken
11. fotodokumentace a restaurátorská zpráva
2012-07-07
PhDr. Daniel Ebel
_________________________________________________________________________________________________________________
© PhDr. Daniel Ebel 2012
Loukovec, kostel Povýšení Svatého Kříže
-
16 -
Download

Kostel Povýšení Svatého Kříže, Loukovec