-> 11]
Firmware 5.2 – what’s new?
LiPo
3S
2200mAh
STORE MODE START
4.20V/C
CHG.
:
2.1 A
DCHG. :
10.0A
3.0V/C
� 0 ] NiMH
6S
3300mAh
CYCLE
:
C->D
1X 10m
:
3.3A
5mV/C
� CHG.
DCHG.
:
5.0A
0.8V/C
-> 11]
LiPo
3S
STORE MODE START
TURNING OFF THE DELTA-PEAK DETECTION FOR NiCd/NiMH BATTERIES
In order to allow the initial “forming” (i.e. slow charging typically at 0.1C rate) of NiCd/NiMH
batteries the delta-peak detection can be turned off now. Activate the delta-peak detection
sensitivity field in the CHG menu and hold the (-) button pressed down until “ZEROpk” appears
instead of the numerical value.
CAUTION: Selecting “ZEROpk” you will disable the delta-peak detection completely.
Unless you set up the SAFETY TIMER, temperature cut-off (CUT. TEMPER.) or capacity cut
-off (MAX. CAPACITY), the charger will not end the charging process automatically.
CHG.
:
2.1 A
DCHG.
:
10.0A
11] NiMH
6S
� 0 ] NiMH
6S
CYCLE
:
C->D
C->D
->CYCLE
CHG.
::
3.3A
3.3A
� CHG.
DCHG. : : 10.0A
DCHG.
:
5.0A
-> 0 ] NiMH
6S
CYCLE
:
C->D
:
3.3A
� CHG.
DCHG.
:
5.0A
11] NiMH
NiMH
11]
CYCLE
CYCLE
::
-> CHG.
->
CHG.
::
DCHG.
:
DCHG. :
CAUTION: This option is supposed to be used for slow charging (0.1-0.2C) ONLY as under
these circumstations there is no risk of overcharging.
CAUITION: Do not try to use this charging mode for fast charging – without the properly
working automatic cut-off there is very serious risk of overcharging leading to the explosion of your batteries.
-> 0 ] NiMH
->
0 ] NiMH
CYCLE
:
CYCLE
:
CHG.
:
CHG.
:
DCHG.
:
DCHG.
:
�
11] NiMH
6S
6S
C->D
C->D
3.3A
3.3A
10.0A
10.0A
2200mAh
4.20V/C
3.0V/C
3300mAh
3300mAh
1x 10m
1X5mV/C
10m
5mV/C
0.8V/C
0.8V/C
3300mAh
1X 10m
5mV/C
0.8V/C
3300mAh
3300mAh
1x 10m
10m
1x
5mV/C
ZEROpk
0.8V/C
0.8V/C
6S
6S
C->D
C->D
3.3A
3.3A
5.0A
5.0A
3300mAh
3300mAh
1X 10m
1X 10m
5mV/C
5mV/C
0.8V/C
0.8V/C
6S
3300mAh
1x 10m
ZEROpk
0.8V/C
CYCLE
:
C->D
ADJUSTABLE END POINT CHARGING VOLTAGE FOR LITHIUM BATTERIES
-> CHG.
:
3.3A
Koncové napětí nabíjení
Delta-peak Sensitivity
Citlivost delta-peak detekce
:
The end point charging voltage for lithium batteries is adjustable now. You can finish the chargingDCHG.
process
at10.0A
a voltage lower than the standard end point
-> 0 ] NiMH
6S
3300mAh
voltage (this is useful if the batteries are being charged at low temperature – during winter – it reduces
the dangers
related
to the fact that the voltage of
CYCLE
:
C->D
1X 10m
lithium cells is strongly temperature dependent) or at a higher voltage.
CHG.
:
3.3A
5mV/C
:
5.0A
0.8V/C
CAUTION: THIS OPTION IS FOR SKILLED USERS ONLY WHO HAVE INTENTIONALLY DECIDED TODCHG.
USE THE
HIGHER
END
POINT VOLTAGE, ARE AWARE
OF RELATED RISKS, AND ARE DOING IT AT THEIR SOLE RESPONSIBILITY.
WARNING: IF YOU ARE NOT READY TO ACCEPT THIS RESPONSIBILITY, NEVER SET THE END POINT VOLTAGE HIGHER THAN THE STANDARD VALUE:
4.20 V/cell FOR LiPo, 4.10 V/cell FOR LiIon or 3.60 V/cell FOR LiFe BATTERIES.
Open the end point voltage adjustment field in the GHG menu and set the required value using
(-) or (+) buttons.
-> 11]
LiPo
3S
STORE MODE START
CHG.
:
2.1 A
DCHG. :
10.0A
� 0 ] NiMH
6S
CYCLE
:
C->D
3.3A
�->CHG.
11] LiPo :
3S
DCHG.
:
5.0A
STORE MODE START
Adjustable range:
LiPo: 3.90-4.25 V/cell
LiIon: 3.80-4.15 V/cell
LiFe: 3.30-3.70 V/cell
CHG.
:
2.1 A
DCHG. :
10.0A
� 0 ] NiMH
6S
CYCLE
:
C->D
3.3A
� CHG.
11] NiMH:
6S
DCHG.
5.0A
CYCLE
::
C->D
-> CHG.
:
3.3A
DCHG. :
10.0A
Co je nového ve firmwaru 5.2?
VYPNUTÍ DELTA PEAK DETEKCE PRO NiCd/NiMH AKUMULÁTORY
-> 0 ] NiMH
Pro účely formování NiCd/NiMH akumulátorů – tj. pomalého nabíjení proudem 0,1C – je nyní
možné vypnout delta-peak detekci. V menu v řádku nabíjení (CHG) otevřete pole pro nastavení
citlivosti delta-peak detekce a tlačítko (-) držte stisknuté tak dlouho, dokud se namísto číselné
hodnoty citlivosti neobjeví nápis „ZEROpk”.
POZOR: Nastavením volby „ZEROpk” zcela vyřadíte automatické ukončení nabíjení s pomocí delta-peak detekce. POKUD NEMÁTE NASTAVENO UKONČENÍ PODLE ČASU (SAFETY
TIMER), TEPLOTY (CUT. TEMPER.) NEBO KAPACITY (MAX. CAPACITY), NABÍJEČ SÁM NABÍJENÍ NEUKONČÍ.
POZOR: Tato funkce je určena pro nabíjení malými proudy (0,1-0,2C), při němž nehrozí
poškození akumulátoru přebitím.
CYCLE
:
11] NiMH :
� CHG.
DCHG. : :
CYCLE
-> CHG.
:
DCHG.
:
11] NiMH
6S
C->D
6S3.3A
5.0A
C->D
2200mAh
4.20V/C
3.0V/C
3300mAh
1X 10m
5mV/C
2200mAh
0.8V/C
4.20V/C
3.0V/C
3300mAh
1X 10m
5mV/C
3300mAh
0.8V/C
1x
10m
3300mAh
1X 10m
5mV/C
3300mAh
1x0.8V/C
10m
CYCLE
:
CHG.
11] NiMH :
DCHG. : :
CYCLE
C->D
6S3.3A
5.0A
C->D
0.8V/C
3300mAh
1X 10m
5mV/C
3300mAh
1x0.8V/C
10m
6S
C->D
3.3A
5.0A
3300mAh
1X 10m
5mV/C
0.8V/C
:
-> 0 ] NiMH
CYCLE
:
CHG.
:
DCHG.
:
POZOR: Nepokoušejte se tento režim používat pro rychlonabíjení – bez správně fungujícího automatického ukončení nabíjení hrozí nebezpečí přebití akumulátorů a jejich
exploze.
3.3A
10.0A
Delta-peak Sensitivity
Citlivost delta-peak detekce
5mV/C
0.8V/C
3300mAh
3300mAh
1x 10m
1XZEROpk
10m
0.8V/C
5mV/C
3.3A
10.0A
6S
6S
C->D
3.3A
C->D
10.0A
3.3A
5.0A
6S
:
Koncové napětí nabíjení
5mV/C
0.8V/C
->CYCLE
0 ] NiMH :
->CYCLE
CHG.
::
DCHG.
: :
CHG.
�
DCHG.
-> 0 ] NiMH:
-> CHG.
DCHG.
CHG End Point Voltage
ZEROpk
0.8V/C
NASTAVENÍ KONCOVÉHO NAPĚTÍ PRO NABÍJENÍ LITHIOVÝCH AKUMULÁTORŮ
Koncové napětí pro nabíjení lithiových akumulátorů je nyní nastavitelné. Můžete tak nabíjení ukončit při nižším napětí než je standardní koncové napětí (to
je vhodné při nabíjení v zimních podmínkách, kdy se tak eliminuje riziko spojené s teplotní závislostí napětí lithiových článků) nebo při vyšším napětí.
CHG End Point Voltage
3S PŘEKROČIT
2200mAh
-> 11] LiPo
POZOR: TATO MOŽNOST JE URČENA VÝHRADNĚ PRO ZKUŠENÉ UŽIVATELE, KTEŘÍ SE ROZHODLI
ÚMYSLNĚ
STANDARDNÍ KONCOVÉ
STORE MODE START
NAPĚTÍ, JSOU SI VĚDOMI RIZIK Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍCH, A ČINÍ TAK VÝHRADNĚ NA SVOJI VLASTNÍ
ODPOVĚDNOST.
4.20V/C
CHG.
:
2.1 A
DCHG. KONCOVÉ
:
10.0A NAPĚTÍ
3.0V/CPRO NABÍJENÍ VĚTŠÍ NEŽ 4,20
VAROVÁNÍ: POKUD NEJSTE PŘIPRAVENI TUTO ODPOVĚDNOST PŘIJMOUT, NIKDY NENASTAVUJTE
0 ] NiMH
6S
3300mAh
V/článek PRO LiPo, 4,10 V/článek PRO LiIon NEBO 3,60 V/článek PRO LiFe AKUMULÁTORY. �CYCLE
:
C->D
1X 10m
V menu v řádku nabíjení (CHG) otevřete pole pro nastavení koncového napětí a pomocí tlačítek
(-) a (+) nastavte požadované koncové napětí.
Rozsah nastavení:
LiPo: 3,90-4,25 V/článek
LiIon: 3,80-4,15 V/článek
LiFe: 3,30-3,70 V/článek
�
CHG.
DCHG.
:
:
3.3A
5.0A
5mV/C
0.8V/C
-> 11]
Koncové napětí nabíjení
LiPo
3S
2200mAh
STORE MODE START
4.20V/C
CHG.
:
2.1 A
DCHG. :
10.0A
3.0V/C
� 0
] NiMH
6S
3300mAh
11]
NiMH
6S
3300mAh
CYCLE
C->D
1X
CYCLE
: : C->D
1x 10m
10m
3.3A
5mV/C
�
->CHG.
5mV/C
CHG.
::
3.3A
DCHG.
5.0A
0.8V/C
DCHG. : : 10.0A
0.8V/C
Delta-peak Sensitivity
-> 0 ] NiMH
CYCLE
:
:
� CHG.
DCHG.
:
11] NiMH
CYCLE
11] NiMH:
-> CYCLE
CHG.
::
DCHG. :
Citlivost delta-peak detekce
6S
C->D
3.3A
5.0A
6S
C->D
6S
3.3A
C->D
10.0A
3300mAh
1X 10m
5mV/C
0.8V/C
3300mAh
1x 10m
3300mAh
1x5mV/C
10m
0.8V/C
Firmware 5.2 – Was ist Neu?
STORE MODE START
4.20V/C
CHG.
:
2.1 A
DCHG. :
10.0A
3.0V/C
� 0 ] NiMH
6S
3300mAh
CYCLE
:
C->D
1X 10m
:
3.3A
5mV/C
� CHG.
DCHG.
:
5.0A
0.8V/C
ABSCHALTEN DER DELTA-PEAK ERKENNUNG FÜR NICD/NIMH BATTERIEN
Um das Formieren (z. B. langsames Laden mit 0,1C) von NiCd/NiMH Batterien zu ermöglichen kann die Delta-Peak Erkennung nun ausgeschaltet werden. Aktivieren Sie das Delta-Peak Feld im CHG Menü und drücken Sie die (-) Taste bis „ZEROpk“ erscheint anstatt
einem numerischen Wert.
ACHTUNG: “ZEROpk” schaltet die Delta-Peak Erkennung und somit Abschaltung des Ladevorgangs komplett aus. Sofern nicht der SAFETY
TIMER, Temperatur Abschaltung (CUT.TEMPER), oder die Kapazitätsabschaltung (MAX.CAPACITY) aktiviert sind, wird der Lader den Ladevorgang nicht automatisch abschalten!
ACHTUNG: Diese Option wird nur für langsames Laden (0,1-0,2C) empfohlen, da hierbei keine Gefahr für ein Überladen besteht.
ACHTUNG: Versuchen Sie nicht „ZEROpk“ einzusetzen bei Schnellladungohne die automatische Abschaltung besteht das Risiko der Überladung.
Dies kann zu Feuer oder Explosion führen.
11] NiMH
CYCLE
:
-> CHG.
:
DCHG. :
�
6S
C->D
3.3A
10.0A
-> 0 ] NiMH
CYCLE
:
CHG.
:
DCHG.
:
11] NiMH
CYCLE
:
-> CHG.
:
DCHG. :
6S
C->D
3.3A
5.0A
3300mAh
1x 10m
5mV/C
0.8V/C
3300mAh
1X 10m
5mV/C
0.8V/C
6S
C->D
3.3A
10.0A
-> 0 ] NiMH
CYCLE
:
CHG.
:
DCHG.
:
6S
C->D
3.3A
5.0A
Delta-Peak Einstellung
3300mAh
1x 10m
ZEROpk
0.8V/C
3300mAh
1X 10m
5mV/C
0.8V/C
EINSTELLBARE LADESCHLUSSSPANNUNG FÜR LITHIUM BATTERIEN
Die Ladeschlussspannung für Lithiumbatterien ist nun einstellbar. Sie können nun den Ladevorgang bei niedriger oder höherer Ladeschlussspannung beenden. (Eine niedrigere Spannung ist nützlich, wenn die Batterien bei niedrigen Temperaturen geladen werden – z. b. im Winter, da die Spannung der Lithium
Batterien stark Temperaturabhängig ist.
ACHTUNG: EINE HÖHERE LADESCHLUSSSPANNUNG IST NUR FÜR ERFAHRENE ANWENDER, DIE ABSICHTLICH ENTSCHIEDEN HABEN
EINE HÖHERE SPANNUNG FÜR DIE ABSCHALTUNG ZU WÄHLEN. SEIEN SIE SICH ÜBER DAS RISIKO BEWUSST BERÜCKSICHTIGEN SIE
DASS SIE DIES AUF EIGENE VERATWORTUNG TUN.
WARNUNG: FALLS SIE SICH DIESER VERANTWORTUNG NICHT BEWUSST SIND, STELLEN SIE DIE LADESCHLUSSSPANNUNG NIE
HÖHER ALS STANDARD EIN: 4,2V/ZELLE FÜR LIPO; 4;!V/ZELLE FÜR LIION; 3,60V/ZELLE FÜR LIFE BATTERIEN.
Öffnen Sie das Feld Abschaltspannungs-Einstellung im CHG Menü und stellen Sie den
gewünschten Wert mit den (-) und (+) Tasten ein.
Einstellbarer Bereich:
LiPo: 3,90-4,25 V/Zelle
LiIon: 3,80-4,15 V/Zelle
LiFe: 3,30-3,70 V/Zelle
-> 11]
LiPo
3S
2200mAh
STORE MODE START
4.20V/C
CHG.
:
2.1 A
DCHG. :
10.0A
3.0V/C
� 0 ] NiMH
6S
3300mAh
11]
LiPo
3S
2200mAh
->
CYCLE
:
C->D
1X 10m
STORE
MODE
:
3.3A START
5mV/C
� CHG.
: 5.0A 2.1 A 0.8V/C4.20V/C
DCHG. CHG.
:
DCHG. :
10.0A
0 ] NiMH
6S
CYCLE
:
C->D
:
3.3A
� CHG.
DCHG.
:
5.0A
�
Firmware 5.2: Čo je nové?
11] NiMH
CYCLE
:
-> CHG.
:
DCHG. :
Na účely formovania NiCd / NiMH akumulátorov - tj pomalého nabíjania prúdom 0,1 C - je teraz
6S
C->D
3.3A
10.0A
3.0V/C
3300mAh
1X 10m
5mV/C
0.8V/C
3300mAh
1x 10m
5mV/C
0.8V/C
VYPNUTIE DELTA PEAK DETEKCIE PRE NiCd / NiMH AKUMULÁTORY
CHG Abschaltspannung
Koncové napětí nabíjení
Delta-Peak Einstellung
11] NiMH
6S
3300mAh
6S
3300mAh
:
C->D
1x 10m
C->D
1X
10m
5mV/C
:
3.3A
:3.3A 10.0A 5mV/C 0.8V/C
-> 0 ] NiMH
možné vypnúť delta-peak detekciu. V menu v riadku nabíjania (CHG) otvorte pole pre nastaveCYCLE
CYCLE-> CHG.
:
nie citlivosti delta-peak detekcie a tlačidlo (-) držte stlačené tak dlho, kým sa namiesto číselnej
CHG.
:
DCHG.
�
hodnoty citlivosti neobjaví nápis „ZEROpk“.
Citlivost delta-peak detekce
DCHG. -> 0: ] NiMH
5.0A 6S 0.8V/C
3300mAh
CYCLE
:
POZOR: Nastavením voľby „ZEROpk“ úplne vyradíte automatické ukončenie nabíjania s
� CHG.
6S :
pomocou delta-peak detekcie. AK NEMÁTE NASTAVENÉ UKONČENIE PODĽA ČASU (SAFE-11] NiMH
DCHG.
:
CYCLE
:
C->D
TY TIMER), TEPLOTY (CUT. TEMPER.) ALEBO KAPACITY (MAX. CAPACITY), NABÍJAČ SÁM
-> CHG.
:
3.3A
NABÍJANIE NEZASTAVÍ.
DCHG. : 11] NiMH
10.0A
CYCLE
-> 0 ] NiMH
POZOR: Táto funkcia je určená pre nabíjanie malými prúdmi (0,1-0,2 C), pri ktorom nehro-> CHG.
CYCLE DCHG.
:
zí poškodenie akumulátora prebitím.
:
C->D
1X 10m
3.3A
5mV/C
3300mAh
5.0A
0.8V/C
1x 10m
ZEROpk
6S
3300mAh
0.8V/C
C->D
1x 10m
6S:
3300mAh
ZEROpk
3.3A
C->D
:
10.0A1X 10m 0.8V/C
CHG. -> 0: ] NiMH
3.3A 6S 5mV/C
3300mAh
POZOR: Nepokúšajte sa tento režim používať pre rýchlonabíjanie - bez správne fungujúDCHG. CYCLE
:
5.0A
:
C->D0.8V/C
1X 10m
ceho automatického ukončenia nabíjania hrozí nebezpečenstvo prebitia akumulátorov
a ich explózia.
CHG.
DCHG.
:
:
3.3A
5.0A
5mV/C
0.8V/C
NASTAVENIE KONCOVÉHO NAPÄTIA PRE NABÍJANIE LÍTIOVÝCH AKUMULÁTOROV
Koncové napätie pre nabíjanie lítiových akumulátorov je teraz nastaviteľné. Môžete tak nabíjanie ukončiť pri nižšom napätí ako je štandardné koncové
napätie (to je vhodné pri nabíjaní v zimných podmienkach, kedy sa tak eliminuje riziko spojené s teplotnou závislosťou napätia lítiových
článkov)
alebo pri
CHG End
Point Voltage
3S
2200mAh
-> 11] LiPo
vyššom napätí.
STORE MODE START
POZOR: TÁTO MOŽNOSŤ JE URČENÁ VÝHRADNE PRE SKÚSENÝCH UŽÍVATEĽOV, KTORÍ SA ROZHODLI
PREKROČIŤ
ŠTANDARDNÉ KONCO4.20V/C
CHG.
: ÚMYSELNE
2.1 A
:
10.0A
3.0V/C
VÉ NAPÄTIE, SÚ SI VEDOMÍ RIZÍK Z TOHO VYPLÝVAJÚCICH, A ROBÍ TAK VÝHRADNE NA SVOJUDCHG.
VLASTNÚ
ZODPOVEDNOSŤ.
�
0 ] NiMH
6S
3300mAh
VAROVANIE: AK NIE STE PRIPRAVENÍ TÚTO ZODPOVEDNOSŤ PRIJAŤ, NIKDY NENASTAVUJTE KONCOVÉ
PRE
NABÍJANIE VÄČŠIE AKO 4,20 V /
CYCLE
: NAPÄTIE
C->D
1X 10m
:
3.3A
5mV/C
článok PRE LiPo, 4,10 V / článok PRE LiIon ALEBO 3,60 V / článok PRE LiFe AKUMULÁTORY. � CHG.
DCHG.
V menu v riadku nabíjania (CHG) otvorte pole pre nastavenie koncového napätia a pomocou
tlačidiel (-) a (+) nastavte požadované koncové napätie.
Rozsah nastavenia:
LiPo: 3,90-4,25 V/článok
LiIon: 3,80-4,15 V/článok
LiFe: 3,30-3,70 V/článok
:
5.0A
-> 11]
LiPo
3S
STORE MODE START
CHG.
:
2.1 A
DCHG. :
10.0A
� 0
]
NiMH
6S
11] NiMH
6S
CYCLE
C->D
CYCLE
: : C->D
3.3A
�
->CHG.
CHG.
::
3.3A
DCHG.
5.0A
DCHG. : : 10.0A
�
-> 0 ] NiMH
CYCLE
:
CHG.
:
DCHG.
:
11] NiMH
6S
C->D
3.3A
5.0A
6S
0.8V/C
2200mAh
4.20V/C
3.0V/C
3300mAh
3300mAh
1X
1x 10m
10m
5mV/C
5mV/C
0.8V/C
0.8V/C
3300mAh
1X 10m
5mV/C
0.8V/C
3300mAh
Koncové napětí nabíjení
Delta-peak Sensitivity
Citlivost delta-peak detekce
Download

Co je nového ve firmwaru 5.2? Firmware 5.2