ƒƒ Bezpečnosť elektrických inštalácií
ƒƒ Izolačný a zemný odpor, ochranné pripojenie
ƒƒ Bezpečnosť elektrického ručného náradia,
spotrebičov, pracovných strojov, rozvadzačov
ƒƒ Analýza kvality energie
ƒƒ Certifikácia LAN kabeláže
ƒƒ Kvalita vnútorného prostredia
ƒƒ Digitálne multimetre / Kliešťové multimetre /
Testery napätia a spojitosti
ƒƒ Regulovateľné transformátory /
Prístrojové vybavenie laboratórií a škôl
KATALÓG 2012/13
www.metrel.si
MERACIE A TESTOVACIE PRÍSTROJE
Measuring and Regulation Equipment Manufacturer
UK market
Test and Measuring Equipment
Metrel UK
Unit 1, Hopton House, Ripley Drive,
Normanton, West Yorkshire, WF6 1QT
Tel.: +44 (0) 1924 245 000
E-mail: info∞metrel.co.uk
www.metrel.co.uk
GERMAN market
Mess und Prüftechnik
Metrel GmbH
Orchideenstraße 24
90542 Eckental
Tel.: +49 (0) 9126 28996-0
E-mail: metrel∞metrel.de
www.metrel.de
GLOBAL market
Measuring and Regulation Equipment
METREL d.d.
Ljubljanska c. 77
SI-1354 Horjul
Tel: +386 (0)1 7558 200
E-mail: metrel∞metrel.si
www.metrel.si
2
Metrel - výrobca meracích a testovacích prístrojov
Metrel je medzinárodná skupina, ktorej
činnosťou je výskum, vývoj a výroba
meracích a testovacích prístrojov.
Značka Metrel je celosvetovo známa a
spájaná s meracími prístrojmi vysokej
kvality.
tálym tréningom našich pracovníkov
a zvyšovaním ich kvalifikácie trvale
zvyšujeme kvality celého procesu od
výskumu a vývoja cez výrobu až po
následné služby.
Prístroje Metrel poskytujú riešenia pre
testy a merania v rozličných oblastiach,
ako napríklad testovanie elektrických
inštalácií, testovanie elektrických zariadení, analýza kvality energie, analýza
sieťovej kabeláže, analýza kvality vnútorného životného prostredia. Povedané
v skratke, produkty Metrel pomáhajú
získavať informácie o bezpečnosti a
funkčnosti rôznych inštalácií a prostredí.
pomocou inovatívneho dizajnu, elektronických a softvérových riešení poskytujeme presné, spoľahlivé a bezpečné
používanie našich prístrojov.
Spoločnosť usiluje o dosiahnutie svojho
cieľa stať sa lídrom v náročných technologických riešeniach, preto viac než 10%
svojho ročného obratu investuje do výskumu a vývoja.
Naša široká ponuka produktov je podporovaná kompletným balíkom následných služieb, ktorý obsahuje opravy a
kalibrácie, technickú podporu a školenia
úžívateľov. Detailný kalibračný list je
štandardnou súčasťou každého meracieho prístroja Metrel.
VÝROBKY
EKOLÓGIA
Meracie a testovacie prístroje Metrel plne
vyhovujú požiadavkám RoHS a WEEE.
Metrel robí maxzimum pre to, aby v čo
najväčšej miere využíval obnoviteľné
zdroje a čo najmenej zaťažoval životné
prostredie.
PREDAJNÁ SIEŤ
Produkty Metrel sú predávané a servisované vo viac než 80 krajinách
sveta prostredníctvom siete miestnych
predajcov. naše pripojené spoločnosti
sú riadené odborníkmi, ktorí poznajú
požiadavky miestneho trhu. Predajcovia
sú špeciálne vyškolení na to, aby vedeli svojim zákazníkom poskytnúť prvotriedne služby.
interné služby vrátane testu komponentov, čiastkových zostáv a prototypov.
Vďaka tomu môže Metrel ponúkať na
trh spoľahlivé a bezpečné výrobky. Toto
laboratórium vykonáva testy podľa Low
Voltage Directive (2006/95/EC) a EMC
Directive (2004/108/EC). Metrel tiež aplikuje normy IEC/EN 61010 a IEC/EN
61326.
VÝSKUM, VÝVOJ
A VÝROBA
Nemecký trh je podporovaný priamo
spoločnosťou Metrel GmbH zo sídlom
v Eckental (www.metrel.de). Trh v UK je
podporovaný Metrel UK so sídlom v Normanton (www.metrel.co.uk). Požiadavky
z iných krajín spracúva priamo Metrel
d.d., zo sídlom v Slovinsku (www.metrel.
si).
Výskum, vývoj aj výroba produktov
Metrel sa realizuje v Slovinsku v rámci
spoločnosti Metrel d.d. Spoločnosť
prísne sleduje kvalitu celého procesu
prostredníctvom svojho oddelenia kontroly kvality.
Naši inžinieri s R&D oddelenia neustále
pracujú na pokrokových a inovatívnych
riešeniach.
ZÁVÄZOK KVALITY
TESTOVACIE LABORATÓRIUM
Sustém kvality v spoločnosti Metrel je
založený na BS EN ISO 9001. Neus-
Špičkovo vybavené testovacie laboratóruim v Metrel d.d. poskytuje kvalitné
Metrel výrába meracie a testovacie
zariadenia určené pre použitie v týchto
oblastiach:
• Test
bezpečnosti
elektrických
inštalácií (IEC/EN 61557, VDE 0413,
VDE 0100, BS 7671, HD 60364, CEI
64.8, AS/NZS 3017, AS/NZS3760).
• Test bezpečnosti prenosného náradia a spotrebičov, pracovných strojov a rozvadzačov (IEC/EN 60204-1,
IEC/EN 61439-1, IEC/EN 60335-1,
VDE 0701-0702).
• Meranie na sieťovej kabeláži (TIA/
EIA-568-B, ISO 11801, EN 50173, EN
50346, IEC/EN 61935).
• Test výkonových distribučných
systémov a analýza kvality energie
(EN 50160).
• Analýza kvality vnútorného prostredia (DIN 5032, IEC/EN 60584-1, EN
12599, EN ISO 7726, ISO 11664).
• Zariadenia pre vybavenie laboratórií
a školských odborných učební: Metrel vyrába širokú škálu prístrojov a
zariadení pre laboratóriá a odborné
vzdelávanie. Ide najmä o demo panely, napájacie zdroje, RLC dekády.
• Transformátory: Metrel vyrába dva
druhy toroidných transformátorov:
nastaviteľné transformátory (podľa
normy EN60989) a výkonové transformátory (podľa normy EN 61558).
Okrem vyššie spomenutých prístrojov
a zariadení vyrábaných spoločnosťou
Metrel d.d. ponúkame aj výrobky a
služby našej dcérskej spoločnosti Metrel Mehanika d.o.o., ktorá sa zameriava na spracovanie kovov. Ich hlavnou
náplňou je výroba plechov, zákazkové
frézovanie a sústruženie, výroba nástrojov a ochrana povrchov. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie navštívte
stránku www.metrel-mehanika.si.
3
Metrel - výrobca zariadení pre meranie a kontrolu
SLUŽBY
Metrel poskytuje širokú škálu služieb
pre svojich zákazníkov a partnerov. Ide
hlavne o odborné školenia a tréningy,
opravy a kalibrácie. tieto sú poskytované podľa najvyšších priemyselných
štandardov.
OPRAVY
Metrel zabezpečuje rýchle a účinné
opravy vo vlastnom servisnom stredisku
priamo sídle spoločnosti alebo prostredníctvom cez odborne vyškolených obchodných partnerov.
KALIBRÁCIE
Kalibračné laboratórium pri Metrel DUS
je schopné realizovať kalibrácie meracích a testovacích prístrojov v súlade
s požiadavkami ISO/IEC 17025. Laboratóruim je akreditované spoločnosťou
Slovenian Accreditation (SA), ktorá je
členom European Accreditation (EA),
signatárom Multilateral Agreements for
the European Co-operation for Accreditation (EA) a International Laboratory
Accreditation Co-operation (ILAC) pre
kalibrácie a testovanie.
Prístroje, ktoré prešli kalibráciou, môžu
byť expedované spolu s dokladom o
kontrole a kalibračným listom (neakrditovaným). Akreditovaný kalibračný list
vieme dodať na objednávku.
TECHNICKÁ PODPORA
Metrel poskytuje svojim zákazníkom a
distribútorom tieto druhy podpory:
• On-line technická podpora: každá
požiadavka súvisiaca s produktami
Metrel môže byť odoslaná na niektorú
z emailových adries:
- [email protected] - všeobecný kontakt;
- [email protected] - pre Slovensko.
• Telefonická podpora: telefonickú pomoc môžete dostať na číslach:
+386 (0)1 7558 200 - Metrel Slovinsko;
+421 (0) 48 4725 730 - Micronix SK.
• B2B web podpora: tento druh podpory je určený výlučne pre obchodných
partnerov. Môžu tu získať technické a
marketingové inormácie.
• Download centrum: Výrobca poskytuje všetkým záujemcom možnosť
získať aktuálne technické informácie
a súvisiace súbory. Navštívte stránku
www.metrel.si/support/download-centre.html.
Kontakty
Sídlo spoločnosti
Kontakt pre Slovensko
Measuring and Regulation Equipment
METREL d.d.
Ljubljanska c. 77
SI-1354 Horjul
MICRONIX, spol. s r.o.
Dívízia Meracia technika
Jegorovova 37
SK-974 01 Banská Bystrica
Tel: +386 (0)1 75 58 200
E-mail: [email protected]
Web: www.metrel.si
Tel.: +421 (0)48 4725 730
E-mail: [email protected]
Web: www.micronix.sk
4
ŠKOLIACE CENTRUM
Metrel d.d. ponúka svojim zákazníkom a
distribútorom:
• Školenie na prístroje Metrel: toto
školenie môže byť prispôsobené konkrétnym požiadavkám zákaznika. Metrel ponúka školenia týkajúce sa technických noriem, metód merania alebo
obsluha a použitie prístrojov Metrel.
• Kompletné školenie distribútorov:
pre každého nového distribútora je pripravený kompletný balík školení a tréningov zahŕňajúci technické školenie
dotýkajúce sa celej ponuky prístrojov
Metrel, prípadne školenie na opravy a
kalibrácie (podľa požiadaviek).
• Školenie zamerané na opravy a
kalibrácie prístrojov Metrel: toto
školenie je určené pre existujúcicjh aj
nových distribútorov umožňujúce im
udržiavať vysoký štandard pri poskytovaní služieb svojim zákazníkom, ktorí
si zakúpili výrobok Metrel.
• Školenie na zákazku pre veľkých
koncových zákazníkov: V prípade,
že veľký zákazník používajúci prístroje Metrel požaduje zaškolenie svojich pracovníkov, Metrel môže takéto
školenie po dohode pripraviť.
Prístroje konštruované s výhľadom na budúcnosť
METREL patrí medzi popredných
svetových výrobcov a predajcov vysokokvalitných prístrojov na meranie a
testovanie v elektrotechnike. Naše inovatívne riešenia nachádzajú uplatnenie
v týchto oblastiach:
Bezpečnosť elektrických inštalácií
Metrel ponúka jednoúčelové aj multifunkčné
testery elektrických inštalácií. Tieto prístroje
sú používane pre prvotné, ako aj pre opakované testovanie bezpečnosti inštalácií v
domácnostiach i v priemysle, v jedno i viacfázových TT, TN, IT a 115V napájacích
sieťach. Testery Metrel ponúkajú širokú
škálu funkcií a meraní, v závislosti od konkrétneho modelu. Všetky prístroje vyhovujú
európskemu štandardu IEC/EN 61557.
Vysokonapäťová diagnostika
Vysokonapäťové diagnostické zariadenia Metrel (5 ... 10 kV) sú používané
pre testovanie izolácie motorov a
káblov, periodické testovanie a údržbu
výrobných liniek, analýza a zisťovanie
porúch
na izolácii všetkého druhu.
Poskytujú výborné výsledky aj ťažkých
a zarušených prostrediach. Umožňujú
(podľa modelu) test PI, DD, DAR, R(t)
graf, nabíjanie vysokým prúdom 5 mA,
voliteľný šumový filter a podobne.
Testovanie el. spotrebičov a náradia,
pracovných strojov a rozvadzačov
Testery Metrel môžu byť použité na profesionálne testovanie, všeobecné tetsovanie, testy vo výrobe a skladoch a testy
po opravách. Testery Metrel ponúkajú
množstvo úžitočných funkcií, ako automatická postupnosť testovania, vyhodnotenie výsledkov dobre / zle, test RCD,
vytvirenie projektu v PC a jeho prenos do
testera, podpora čítačky čiarového kódu,
flash test, podpora napájania 230V /
115V a ešte omnoho viac.
Analýza kvality napájacej energie
Analyzátory kvality energie majú široké
využitie pre všeobecné posúdenie kvality napájacej energie v distribučných
a priemyselných elektrických sieťach,
podľa EN 50160. Funkcie: záchyt a
záznam udalostí v napájaní, meranie
flickrov (blikanie svietidiel), meranie za
účelom návrhu kompenzácie, meranie
harmonických, záznam transientov (krátkych prechodových javov), odhad spotreby, návrh UPS a podobne.
Cetrifikácia LAN kabeláže
Testery LAN sietí Metrel sú určené
na testovaní metalických (medených)
káblových sietí do kategórie CAT VI /
Trieda E, vyhľadávanie porúch vo vedenich a konektoroch v IT sieťach.
Kvalita vnútorného prostredia
Prístroje na meranie kvality vnútorného
prostredia Metrel sú určené pre meranie,
záznam a analýzu rôznych parametrov
vnútorného prostredia. Testery majú
zabudované množstvo inovatívnych
riešení a vyhovujú väčšine požiadaviek,
ako napr. testovanie kvality vzduchu v
miestnostiach a výrobných halách, overenie vhodnosti použitého osvetlenia,
kúrenia, ventilácie a klimatizácie, test
úrovne hluku, test akustických zariadení
a podobne.
Digitálne multimetre / Kliešťové
merače / Testery napätia a spojitosti
Prístroje tejto skupiny sú používané pre
všeobecné a základné testovanie až
po vysokopresné merania v priemysle,
lokalizovanie problémov a vyhľadávanie
zdrojov porúch, servisné merania a
náročné merania v obtiažnych podmienkach. Medzi významné vlastnosti týchto
prístrojov (v závislosti od modelu) patria
TRMS meranie, vysoká presnosť, meranie teploty, meranie vodivosti, záznam
nameraných údajov, možnosť pripojenia
prístroja ku počítaču a prenos nameraných výsledkov do počítača a podobne.
WEB stránky Metrel
Metrel WEB stránky vám ponúkajú:
• Všeobecné informácie o produktoch vrátane praktickej vyhľadávacej
funkcie SEARCH.
• Detailné informácie o našich produktoch uvedené v rozšírenej špecifikácii.
• Aktuálne informácie o školeniach a
seminároch.
• Informácie o ponúkaných službách.
• Dokumenty na stiahnutie.
• Zlepšená funkcia Helpdesk.
• Odpovede na najčastejšie otázky (rubrika FAQ).
• Informácie o novinkách, pripravovaných výstavách, veľtrhoch a konferenciách.
• Rýchle a efektívne aktivity súvisiaces
našou sieťou predajcov po celom
svete (B2B).
• Odkazy na ďalšie zaujímavé a súvisiace stránky, napr. bezpečnosť, kalibrácia, normy, technické poznatky, skúsenosti z praxe a pod.
5
Obsah
Bezpečnosť elektrických
inštalácií
1.1 - 1.60
Certifikácia LAN kabeláže Vysokonapäťová
diagnostika
2.1 - 2.30
Kvalita vnutorného prostredia
Bezpečnosť elektrických spotrebičov, náradia,
pracovných strojov a
rozvadzačov
3.1 - 3.38
Analýza kvality energie
4.1 - 4.22
6
5.1 - 5.08
6.1 - 6.16
Digitálne multimetre
/ Kliešťové prístroje /
Skúšačky
7.1 - 7.31
Regulovateľné transformátory / Vybavenie pre školské
laboratóriá
8.1 - 8.05
ƒƒ High Voltage Insulation / Continuity / Earth
ƒƒ Appliance / Machine / Switchboard Safety
ƒƒ Power Quality Analysis
ƒƒ LAN Cabling Certification
ƒƒ Indoor Environment Quality
ƒƒ Digital Multimeters / Clamp Meters /
Voltage and Continuity Testers
ƒƒ Variable transformers /
Equipment for laboratories and Schools
DOBRÉ VEDIEŤ
Testovanie bezpečnosti elektrických inštalácií TESTER FOTOVOLTAICKÝCH A ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ
Sprievodca výberom testerov fotovolt. a elektrických inštalácií
MI 3108 EurotestPV NOVÉ MI 3109 EurotestPV Lite NOVÉ MULTIFUNKČNÉ TESTERY
Sprievodca výberom multifunkčných testerov
MI 3105 EurotestXA MI 3101 EurotestAT MI 3102H CL EurotestXE 2,5 kV MI 3102 EurotestXE MI 3100 EurotestEASI MI 3125B EurotestCOMBO MI 3125 EurotestCOMBO
MI 2086 Eurotest 61557 MI 2088 Earth - Insulation Tester
JEDNOÚČELOVÉ TESTERY
Sprievodca výberom jednoúčelových testerov
MI 3121H 2,5 kV Insulation / Continuity
MI 3121 Insulation / Continuity
MI 3122 Z Line-Loop / RCD
MI 3123 Earth / Clamp
MI 2126 Earth 2/3
MI 3103 GigaOhm 1 kV
MI 2150 Installcheck
ĎALŠIE PRÍSTROJE / ADAPTÉRY / PRÍSLUŠENSTVO
A 1143 Euro Z 290 A MI 2093 Line Tracer A 1199 ρ adapter
CS 2099 Eurocheck
DEMONŠTRAČNÉ PANELY
MA 2067 Demonštračný panel MI 3099 Demonštračný panel MI 2166 Demonštračný panel PC SOFTWARE
EuroLink PRO a EuroLink PRO Plus
Sprievodca výberom príslušenstva
1
-
02
1
1
1
-
-
-
07
08
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
32
34
36
38
40
42
43
44
1
1
1
1
-
-
-
-
45
46
47
48
1
1
1
-
-
-
49
50
51
1 - 52
1- 54
KATALÓG 2012/13
v súlade s normou IEC/EN 61557
ƒƒ Bezpečnosť
Electrical Installation
elektrických
Safety
inštalácií
Bezpečnosť elektrických inštalácií
MEASURING INSTRUMENTS AND TESTERS
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
DOBRÉ VEDIEŤ
Testovanie bezpečnosti elektrickej inštalácie
Zistite si viac o testovaní bezpečnosti
elektrickej inštalácie
Podľa požiadaviek európskych noriem testovanie bezpečnosti elektrickej inštalácie
zahŕňa kombináciu nasledovných testov:
• Izolačný odpor,
• Odpor pripojenia ochranného vodiča a
pospájania na vyrovnanie potenciálov,
• test RCD (prúdových chráničov),
• Impedancia poruchovej slučky a siete,
• Test zemného odporu (dvojvodičová
metóda bez sond, troj/štvorvodičová
metóda s dvomi sondami, metóda s
dvomi sondami a prúdovými kliešťami,
metóda s dvomi prúdovými kliešťami)
• Špecifický (merný) zemný odpor,
• Poradie fáz, napätie a frekvencia.
Účelom týchto testov je uistiť sa, že je
adekvátne zabezpečená ochrana osôb,
domácich zvierat a majetku proti úrazu
elektrickým prúdom, a tiež sa uistiť, že
zariadenia na automatické vypnutie napájania v prípade poruchy pracujú správne.
Izolačný odpor
Účelom izolácie je zabrániť kontaktu so
živou časťou, a odolávať mechanickému,
chemickému, elektrickému a tepelnému
namáhaniu. Test izolácie odhalí poruchy
izolácie spôsobené nečistotou, vlhkosťou,
poškodením izolačného materiálu a pod.
Meranie izolačného odporu je definované v
norme IEC / EN 61557-2.
Napájanie musí byť vypnuté a inštalácia
musí byť rozpojená skôr, než sa vykoná
test, čím sa zabezpečí, že testované
napätie nebude aplikované na iné elektrické zariadenia pripojené k testovanej
inštalácii, obzvlášť na zariadenia, ktoré
sú citlivé na napäťové nárazy.
Izolačný odpor sa testuje medzi:
• Fázovými vodičmi navzájom,
• Fázovými a PE vodičom,
• Fázovými a neutrálnym (N) vodičom,
• N a PE vodičmi.
Zapojenie pre meranie izolačného odporu
1. 2
Zapojenie pre meranie izolačného odporu
Test izolačného odporu je vykonaný DC
(jednosmerným) napätím na obvode bez
napätie. Výsledný odper musí byť vyšší
než limit stanovaný príslušnými normami
a nariadeniami.
Limitné hodnoty pre elektrickú inštaláciu
podľa IEC 60364-6:
Testovacie
napätie
(Vdc)
Izolačný odpor
(MΩ)
LV secondary switchboard or LV main
switshboard
250
≥0.5
Less than or equal to
500 V including LV main
switchboard
500
≥1.0
1.000
≥1.0
Menovité napätie
obvodu (V)
Greater
METREL radí:
EurotestAT a EurotestXA sú vybavené funkciou “Izolácia komplet”, ktorá umožňuje vykonanie všetkých testov pri trojvodičovom
zapojení (L-N, L-PE, N-PE alebo L1-L2, L1L3, L2-L3) v jednom meracom cykle. Táto
fukcia ušetrí mnoho času, hlavne pri meraní
na el. zásuvkách.
Spojitosť ochranných vodičov a
ochranného pospájania
Účelom merania spojitosti je kontrola
spojitosti ochranných vodičov a hlavného
a pomocného pospájania na vyrovnanie
potenciálu.
Test sa vykonáva pomocou meracieho
prístroja schopného poskytnúť napätie
naprázdno 4 až 24 V (DC alebo AC) a
minimálny prúd 200 mA.
Zapojenie pre meranie spojitosti R200 mA
Zapojenie pre súvislé meranie odporu
Test RCD
RCD (prúdové chrániče) sa používajú ako
ochrana proti nebezpečnému poruchovému napätiu a poruchovému prúdu. Na
testovanie RCD sa požaduje vykonanie
viacerých testov, ako o tom hovorí norma
EN 61557-6.
ide o tieto testy:
• overenie správnej funkcie RCD;
• overenie času vypnutia a veľkosti vypínacieho prúdu RCD;
• overenie, že v predmetnej inštalácii
netečú žiadne alebo len veľmi malé
poruchové prúdy.
Na RCD môžu byť vykonané tieto merania a testy:
• Dotykové napätie,
• Čas vypnutia,
• Vypínací prúd,
• RCD autotest.
O meraní spojitosti hovorí norma EN
61557-4.
Nameraná hodnota odporu musí byť
nižšia než hodnota špecifikovaná pre
testovanú inštaláciu, čo je obvykle 2Ω.
Keďže ide o nízku hodnotu, je potrebné
kompenzovať odpor meracích vodičov,
hlavne ak sa použíjú dlhé vodiče.
METREL radí:
EurotestAT a EurotestXA môžu vykonať
N – PE test medzi pólom N na prístroji a
PE svorkou. To umožňuje testovanie tohto
parametra na zásuvke pomocou meracieho
kábla so zástrčkou.
Zapojenie pre testovanie RCD
METREL radí:
Testery inštalácií METREL majú zabudovanú funkciu “RCD AUTO”, ktorá Príslušenstvo
vykoná
test RCD pri x1/2, x1 a x5 násobkoch
prúdu pri oboch polvlnách 0° a 180° automaticky. Pomocou tejto funkcie možno
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
DOBRÉ VEDIEŤ
Testovanie bezpečnosti elektrickej inštalácie
vykonať všetky relevantné testy RCD v
jednom kroku, čo test výrazne zjednoduší
a urýchli.
Tabuľka typov RCD podľa ich citlivosti:
AC typ
U
U
U
U
t
t
t
A typ



B typ





U
U
U
t
t
U
U
Bez reakcie


Bez reakcie
Bez reakcie

t
t
t
t
Impedancia siete
Impedancia siete sa meria v slučke,
ktorá zahŕňa zdroj napätia a káblové
vedenie (medzi fázovým a neutrálnym
vodičom, alebo medzi fázovými vodičmi
v 3-fázovej sústave). Meranie je popísané v norme EN 61557-3.
Účelom testu impedancie siete je:
• overiť činnosť inštalovaných nadprúdových zariadení;
• overiť vnútornú impedanciu pre účely
napájania.
Vyskratovaný obvod L-N sa skladá z:
• Impedancia sekundárneho vinutia
transformátora ZT,
• ZL (fázový vodič od zdroja ku poruche),
• ZN (N vodič od zdroja ku poruche).
Impedancia L-N súčtom impedancií a
odporov, ktoré vytvárajú L-N slučku. V
trojfázovej sústave sú tri L-N impedancie
(ZL1-N, ZL2-N, ZL3-N).
IPSC musí býť vyšší než menovitý prúd vypnutia nadprúdovej ochrany. Impedancia
L-N (prípadne L-L) by mala byť dosť malá,
aby prípadný skratový prúd bol dosť veľký
na to, aby sa aktivovala inštalovaná nadprúdová ochrana, ktorá rozpojí skratovaný obvod v predpísanom čase.
METREL radí:
Testery inštalácií METREL majú zabudovanú tabuľku s parametrami istiacich
prvkov a RCD. Po vykonaní testu je nameraná hodnota automaticky porovnaná
z maximálnou hodnotou podľa normy
(EN 61557) a nasledne sa zobrazí symbol DOBRE alebo ZLE, čím je užívateľ
ihneď informovaný o výsledku testu.
Impedancia poruchovej slučky
Poruchová slučka je slučka obsahujúca
zdroj napätia a vedenia L a PE. Meranie je
definované v norme EN 61557-3.
Účelom tohto testu je:
• overiť činnosť inštalovaných nadprúdových zariadení a RCD;
• overiť impedanci uporuchovej slučky,
možný skratový prúd a poruchové napätie.
V systéme TN pruchová slučka ZL-PE zahŕňa:
• ZT (impedancia sekundárneho vinutia transformátora);
• ZL (fázové vedenie od zdroja ku
poruche);
• RPE (PE / PEN vedenie od poruchy ku
zdroju).
Impedancia poruchovej slučky je súčet
impedancií a odporov, ktoré vytvárajú
poruchovú slučku.
ZLN = ZL+ ZN+ZTLN
Možný skratový prúd IPSC je definovaný
ako:
o: strana
ULN >Ia
IPSC= ____
ZLN
Zapojenie pre meranie impedancie siete
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
METREL radí:
estery inštalácií METREL majú zabudovanú tabuľku s parametrami istiacich
prvkov a RCD. Po vykonaní testu je nameraná hodnota automaticky porovnaná
z maximálnou hodnotou podľa normy
(EN 61557) a nasledne sa zobrazí symbol DOBRE alebo ZLE, čím je užívateľ
ihneď informovaný o výsledku testu.
Zemný odpor
Testovanie zemného odporu sa používa v
sieťach TN, TT a IT na overenie, že odpor
zemnej elektródy je dostatočne nízky na
to, aby sa v prípade poruchy neobjavilo
nebezpečné napätie na žiadnej časti
inštalácie alebo na zariadení, ktoré má
spojenie zo zemou.
Toto meranie sa vykonáva podľa EN
61557-6.
Účelom testovania zemného odporu je:
• Overiť, že napätie na vodivých prístupných častiach zostane v prípade
poruchy pod požadovanou úrovňou.
V sieti TN je uzemnenie realizované
hneď pri zdroji a / alebo bodoch distribúcie, čo je dôvodom, že zemný odpor
je v týchto prípadoch zvyčajne veľmi
malý (pod 1Ω).
Siete TT majú svoje vlastné hlavné
zemnenie. Odpory sú obvykle vyššie než
v sieťach TN (od niekoľko Ω až do stoviek
Ω). Z toho vyplýva, že nebezpečné dotykové napätie a dotykový prúd sa môžu
vyskytnúť aj pri malých poruchových
prúdoch. Preto sú inštalácie TT zvyčajne
vybavené dodatočnou RCD ochranou.
ZLPE = ZL+ RPE+ZT
Možný skratový prúd IPSC je definovaný ako:
ULPE >Ia
IPSC= ____
ZLPE
Zapojenie pre meranie impedancie poruchovej slučky
Používajú sa tieto metódy merania zemného odporu:
• Štandardná 3-vodičová (4-vodičová)
metóda;
• 3-vodičová (4-vodičová) metóda s jednými kliešťami, určená pre merania
odporu individuálnych zemničov;
• Metóda s dvomi kliešťami pre meranie odporu indiiduálnych zemničov
(odporúčané v norme IEC 60364-6 pre
zastavané oblasti);
• Špecifický zemný odpor (nameraná
hodnota napomáha presnejšiemu
výpočtu pripravovaného zemniaceho
systému, napr. pre vačšie objekty, osvetlenie a pod.).
1. 3
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
DOBRÉ VEDIEŤ
Testovanie bezpečnosti elektrickej inštalácie
Schémy zapojení:
Odporúčané metódy pre meranie zemného odporu:
TN systém
L1
L2
L3
N
TN
PE
Dvojkliešťová metóda (kliešte okolo hlavného vodiča N/PE)
Zapojenie pre 3-vodičové meranie
TT systém
Zapojenie pre meranie napätia
L1
L2
L3
N
TT
PE
2-vodičová metóda (test v zásuvke medzi N a PE)
IT systém
Zapojenie pre 3-vodičové meranie
L1
L2
L3
N
TT
PE
3-vodičová metóda (meracie káble do trojuholníka)
Bleskozvod
Zapojenie pre meranie s dvomi kliešťami
Metóda s dvomi kliešťami
Zapojenie pre meranie s jednými kliešťami
Limity:
2 Ω – nad zemou,
10 Ω – celý systém,
20 Ω – individuálny zenič alebo 8%
špecifického zemného odporu.
Zapojenie pre meranie napätia, frekvencie a poradia fáz
METREL radí:
Testery inštalácií METREL msú vybavené tzv. on-line napäťovým monitorom, ktorý je aktívny pri všetkých meraniach a neustále zobrazuje napäťové
pomery medzi L - PE, L - N a N - PE (v
jednofázovom systéme) alebo L1 - L2,
L2 - L3 a L1 - L3 (v 3-fázovom systéme).
Táto funkcia umožňuje rýchle zistiť prípadné chyby pri zapojení.
Test pripojenia PE
Veľmi nebezpečná situácia nastane
v prípade, že na PE vodiči alebo na
inej prístupnej vodivej časti sa objaví
nebezpečné napätie. Spoločným dôvodom tejto poruchy býva nesprávne zapojenie. Prístroje METREL sú vybavené
dotykovou PE elektródou (tlačidlo
TEST). tak je zaistené, že pri každom
spustení merania sa automaticky vykoná
test správneho zapojenia PE ochranného vodiča.
Poradie fáz, napätie a frekvencia
Test poradia fáz sa používa na určenie
poradia fázových napätí v 3-fázovom
systéme. Toto poradie určuje smer
otážania motorov a generátorov.
Zapojenie pre meranie špecifického zemného odporu
1. 4
Toto meranie je opísané v norme EN
61557-7.
Príklad použitia testu PE zapojenia
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
DOBRÉ VEDIEŤ
Testovanie bezpečnosti elektrickej inštalácie
Prepäťová kategória
Prepäťová
kategória
špecifikuje
najvyššie sieťové napätie (alebo výboj
blesku, skrat v dôsledku nesprávneho
zapojenia a pod.), ktoré prístroj vydrží
bez toho, aby sa poškodil. Norma definuje štyri prepäťové kategórie. Prepäťová
kategória ovplyvňuje veľkosť komponentu a vzduchovej medzery. Čím vyššia je
kategória, tým je väčšia vzdialenosť od
zdroja.
CAT I - elektronické zariadenia, úroveň
signálov.
CAT II - spotrebiče pre domácnosť,
prenosné náradie, jednofázové záťaže,
zásuvky (>10 m od CAT III; >20 m od
CAT IV).
CAT III - trojfázové distribučné systémy, bleskozvody vo veľkých bodovách,
rozvadzače.
CAT IV - trojfázové systémy v elektrárňach,
merače spotreby, vonkajšie inštalácie a
napájacie káblové vedenia.
CAT I
CAT II
CAT III
• ide o 1-fázovú alebo 3-fázovú sústavu;
• či je v inštalácii použitý RCD.
Aby bol výber vhodnej postupnosti
jednoduhší, s prístrojom sa dodáva aj
podrobná karta s možnosťami výberu.
Po výbere AUTO SEQUENCE® a
nastavení limitných hodnôt obsluha iba
stlačí tlačidlo TEST a zvolená postupnosť
automaticky vykovná všetky predefinované testy. Po ukončení prístroj zo-
brazí celkové hodnotenie DOBRE alebo
ZLE. Všetky výsledky možno uložiť do
štrukturovanej pamäte pre ďalšie spracovanie a automatické vygenerovanie
správy o meraní pomocou programu PC
SW EuroLink PRO.
Táto revolučná AUTO SEQUENCE®
procedúra až 5x skráti čas testov v porovnaní s bežnou metódou testovania.
CAT IV
AUTO SEQUENCE®
Ide o unikátnu procedúru, ktorú má Metrel patentovanú. Umožňuje vykonanie
postupnosti testov na jedno stlačenie
tlačidla TEST. Výsledky každého testu
sú automaticky porovnávané s prednastavenými limitnými hodnotami a ihneď
aj vyhodnotené.
Sprievodca meraniami na nízkonapäťových inštaláciách: IEC 60364-6
Okrem rýchleho, efektívneho a jednoduchého vykonania testu funkcia AUTO
SEQUENCE® garantuje bezpečnosť obsluhy tým, že automaticky zisťuje možné
nevhodné podmienky na inštalácii.
Určitý počet testovacích postupností je
už uložený v prístroji. Avšak okrem toho
si užívateľ môže vytvoriť a uložiť vlastnú
postupnosť.
Obsluha si môže vybrať vhodnú predprogramovanú AUTO SEQUENCE®
postupnosť podľa týchto kritérií:
• ktorá časť inštalácie sa má testovať;
• aký zemniaci systém je použitý (TN,
TT alebo IT);
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 1.54
1. 5
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
TESTER FOTOVOLTAICKÝCH A ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ
Tester fotovoltaických
a elektrických inštalácií:
MI 3108 EurotestPV
1. 6
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
TESTER FOTOVOLTAICKÝCH A ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ
Sprievodca výberom testerov fotovoltaických a elektrických inštalácií
MI 3108
EurotestPV
Model
Meranie
BEZPEČNOSŤ
ELEKTRICKEJ
INŠTALÁCIE
Popis
Izolačný odpor do 1000 V


Spojitosť 200 mA


Impedancia siete / poruchovej slučky

–
RCD A, AC, B

–
Zemný odpor

–
Poradie fáz
Isc, Uoc
Automatická postupnosť testov
MERANIA NA FV
ZDROJI
MERANIE
PROSTREDIA
MERANIA NA FV
NAPÁJACOM
SYSTÉME
ROZŠÍRENÉ
MERANIA VÝKONU
MI 3109
EurotestPV Lite

–
1000 V / 15 A
1000 V / 15 A
–

I-V krivka


Umpp, Impp, Pmax


Extrapolácia k STC

*
Rs (vypočítaný v PC SW)


Intenzita žiarenia

*
Teplota panelu

*
Merania na DC strane - U, I, P


Merania na AC strane (1-fázovo) - U, I, P


Účinnosť konverzie energie FV panelu


P, Q, S, THDU, PF/cos ϕ

–
AC/DC prúd

–
Scope funkcia

–
Energia

–
Harmonické (do 11-tej)
Veľkosť pamäte
Napájanie
–

I-V krivka: asi 500 meraní
Ostatné: asi 1800 meraní
6 x AA
Vstavaný nabíjač batérií

Displej
128 x 64 BW LCD
CAT II / 1000 V DC
CAT III / 600 V
CAT IV / 300 V


VŠEOBECNÉ ÚDAJE Prepäťová kategória
PC pripojenie
PC Software

EuroLink PRO
EuroLink PRO
Hmotnosť (kg)
1.3
1.3
Rozmery (mm)
230 x 103 x 115
230 x 103 x 115
Hrotový ovládač

–
Opt.
Opt.

Opt.
Vzdialená jednotka (logger)
FV bezpečnostná sonda
PRÍSLUŠENSTVO
ŠTANDARDNÉ / NA Adaptéry MC3 a MC4
OBJEDNÁVKU (Opt.) Prúdový kliešťový adaptér AC/DC




Pyranometer (merač intenzity slnečného žiarenia)

Opt.
Snímač teploty

Opt.
* Údaje prostredia možno vložiť manuálne alebo merať pomocou príslušenstva na objednávku
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
1. 7
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
TESTER FOTOVOLTAICKÝCH A ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ
MI 3108 EurotestPV
MI 3108 Eurotest PV je kombinovaný tester. Umožňuje kompletné testovanie elektrických inštalácií podľa EN 61557 a
navyše aj všetky testy požadované pre jednofázové fotovoltaické (FV) inštalácie. Toto zahŕňa všetky testy podľa normy
EN 62446, ale aj I-U charakteristiky, výpočet STC (štandardné podmienky testovania) hodnôt a merania výkonu na strane
DC aj AC.
Prístroj je konštruovaný pre použitie v reálnych pracovných podmienkach (napätie do 1000V, prúd do 15A dc). Prístroj je
dodávaný s PV bezpečnostnou sondou, ktorá umožňuje bezpečné odpojenie kedykoľvek počas merania, čím sa výrazne
zvyšuje bezpečnosť obsluhy.
MERANIA:
Fotovoltaické inštalácie:
• Merania na DC strane FV inštalácie:
• Napätie, prúd, výkon, energia
• Uoc (napätie naprázdno) a Isc (skratový prúd)
• I-U charakteristika FV panelov a
reťazcov
• Intenzita žiarenia
• Teplota panelu.
• Meranie na AC strane FV inštalácie
(kvalita energie):
• Napätie, prúd, frekvencia, výkon, PF,
energia, harmonické
• Účinnosť FV panelu, invertora, výpočet
FV systému
Elektrické inštalácie:
• Izolačný odpor
• Odpor pripojenia PE vodičov
• Impedancia siete
• Impedancia slučky (vysokým prúdom,
alebo bez vypnutia RCD)
• Test prúdových chráničov (RCD), typy
AC, A a B
• Zemný odpor
• Prúd AC (pracovný aj unikajúci)
• TRMS napätie, frekvencia, poradie fáz
• Výkon, energia, harmonické.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
Fotovoltaické inštalácie:
• Výpočet STC hodnôt: namerané
hontory napätia a prúdu sú, podľa
aktuálnych vonkajších podmienok,
prepočítané na STC (Štandardné podmienky testovania), čím je umožnené
porovnávať výsledky získané za
rozličných podmienok testovania.
• Grafické znázornenie: I-V charakteristika FV panelu alebo reťazca je graficky
zobrazená na LCD dipleji.
• Meranie výkonu a účinnosti: dva
napäťové a dva prúdové kanály pre
súčasné meranie AC a DC parametrov.
• FV vzdialená jednotka: Jednotka
na objednávku pre súčasné meranie
slnečného žiarenia a teploty FV panelu.
1. 8
Elektrické inštalácie
• RCD Auto: Automatizované testovanie RCD výrazne znižuje čas testovania.
• Test bez vypnutia RCD: Test impedancie slučky je vykonaný bez vypnutia
RCD.
• B typ RCD: je podporovaný.
• Meranie zemného odporu: Prístroj
podporuje 3-vodičovú metódu testu
zemného odporu.
• Zabudovaná databáza istiacich
prvkov: automatické vyhodnotenie
výsledkov meranie impedancie siete /
slučky.
• Online napäťový monitor: sleduje
všetky tri vstupy v reálnom čase.
• Scope: zobrazenie U/I v reálnom čase.
• Analýza
harmonických:
1-fázový výkon a energia s analýzou
harmonických do 11-tej.
• Pamäť: Možno uložiť až 1800 testov
alebo 500 grafických výsledkov.
• SW podpora: PC SW EuroLink PRO
umožňuje prenos výsledkov do PC, ich
prezeranie, analýzu a tlač protokolu z
merania.
POUŽITIE:
• Testovanie,
vyhodnotenie
a
vyhľadávanie
porúch
na
FV
inštaláciách.
• Meranie výkonu a účinnosti (AC a DC).
• Prvotné a periodické testovanie
domácich a priemyselných 1-fázových
a 3-fázových elektrických inštalácií.
POUŽITÉ NORMY:
Funkcia:
IEC/EN 61557 séria;
IEC 62446 (pre fotovoltaiku).
Ďalšie normy pre testovanie:
BS 7671;
EN 61008;
EN 61009;
EN 60364-4-41;
AS/NZ 3760
Elektromagnetická kompatibilita:
EN 61326
Bezpečnosť:
EN 61010-1;
EN 61010-2-030;
EN 61010-031;
EN 61010-2-032
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
TESTER FOTOVOLTAICKÝCH A ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ
TECHNICKÉ ÚDAJE:
MERANIE NA FOTOVOLTAICKÝCH INŠTALÁCIÁCH
Funkcia
Rozsah merania
0 VDC ... 999 VDC
Napätie
0 VAC ... 999 VAC
I-V m.: 0 VDC ... 999 VDC
Panel m.: 0.0 mA ... 300 ADC
Prúd
Invert. m.: 0.0 mA ... 300 AAC
I-V m.: 0.00 A ... 15 ADC
Panel m.: 0 ... 200 kW
Výkon
I-V m.: 0 ... 15 kW
Energia
0.000 Wh - 1999 kWh
U / I krivka
1000 V / 15 A / 15 kW
Harmonické
do 11-tej
Slnečné žiarenie
0 ... 2000 W/m2
Teplota
-10 °C ... + 85 °C
MERANIE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH
Funkcia
Rozsah merania
U = 50, 100, 250 VDC:
R: do 199.9 MΩ
Izolačný odpor (EN 61557-2)
U = 500 VDC, 1 kVDC:
R: do 999 MΩ
Spojitosť, 200 mA (EN 61557-4)
0.00 Ω ... 1999 Ω
Spojitosť, 7 mA
0.0 Ω ... 1999 Ω
Impedancia slučky (EN 61557-3)
0.00 Ω ... 9.99 kΩ
Impedancia siete (EN 61557-3)
0.00 Ω ... 9.99 kΩ
Napätie
0 VAC ... 550 VAC
Frekvencia
0.00 Hz ... 499.9 Hz
Poradie fáz (EN 61557-7)
1.2.3 alebo 3.2.1
Test RCD (EN 61557-6)
I∆N: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A
- Dotykové napätie UC
0.0 V ... 99.9 V
- Čas vypnutia
0 ms ... max. čas
- Vypínací prúd
0.2 x I∆N ... 2.2 x I∆N
Zemný odpor (EN 61557-5)
0.00 Ω ... 9999 Ω
Všoebecné
Hlavná jednotka
Displej
128 x 64 maticový displej s podsvietením
Napájanie
6 x 1.2 V NiMH akumulátory, typ AA
Prepäťová kategória
CAT II / 1000 VDC; CAT III / 600 V; CAT IV / 300 V
Ochranná trieda
dvojitá izolácia
COM port
RS232 a USB
Rozmery
230 x 103 x 115 mm
Hmotnosť
1.3 kg
Základná presnosť
±(1.5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(1.5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
±(1.5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(1.5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(2.5 % z meranej hodnoty + 6 dig.)
±(3 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
± 5 dig.
Základná presnosť
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
±(0.2 % z meranej hodnoty + 1 dig.)
(-0 % / +15 %) z meranej hodnoty
±1 ms
±0.1 x I∆N
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
Vzdialená jednotka
128 x 64 maticový displej s podsvietením
6 x 1.2 V NiMH akumulátory, typ AA
RS232
140 x 230 x 80 mm
1.0 kg
SÚČASŤ DODÁVKY:
MI 3108 ST
• Prístroj MI 3108 EurotestPV
• Taška na prenášanie, 2 ks
• Merací kábel so Schuko zástrčkou
• Merací kábel, 3 x 1.5 m
• Merací hrot, 4 ks (červený, zelený, modrý,
čierny)
• Krokosvorka, 4 ks (červená, zelená, modrá,
čierna)
• FV bezpečnostná sonda
• FV MC3/4 male/female adaptéry
• AC/DC prúdové kliešte
• Pyranometer
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
• Snímač teploty
• USB a RS232 - PS/2 káble
• napájací adaptér + 6 NiMH aku, typ AA
• PC SW EuroLink PRO
• Sada pásov na uchytenie
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
MI 3108 PS
• MI 3108 ST
• EurotestPV vzdialená jednotka
• Hrotový ovládač
MI 3108 PS
1. 9
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
TESTER FOTOVOLTAICKÝCH A ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ
MI 3109 EurotestPV Lite
MI 3109 EurotestPV Lite je tester fotovoltaických (FV) inštalácií, ktorý vykonáva všetky testy požadované pre tento typ
inštalácií. Zahŕňa to všetky testy požadované normou EN 62446, ale tiež ponúka meranie I - U charakteristík, výpočet
STC hodnôt a meranie výkonu na DC a AC strane 1-fázového invertora. MI 3109 EurotestPV Lite má zabudovanú funkciu
Autotest, ktorá umožňuje vykonať všetky požadované testy podľa EN 62446 len na jedno stlačenie tlačidla. Prístroj je
určený tak na prvotné testovanie FV inštalácie, ako aj na jeho periodické kontroly a odhaľovanie možných porúch. S
príslušenstvom na objednávku môže tento tester vykonať rovnaké testy na FV inštalácii ako tester MI 3108 EurotestPV.
MERANIA:
Fotovoltaické inštalácie:
• Merania na DC strane FV inštalácie:
• Izolačný odpor;
• Spojitosť PE pripojenia;
• Uoc (napätie naprázdno) a Isc (skratový prúd);
• I - U krivka FV panelu a reťazca;
• Napätie, prúd a výkon panelu alebo
reťazca;
• Slnečné žiarenie;
• Teplota modulu.
• Merania na AC strane FV inštalácie:
• Napätie, prúd, výkon;
• Účinnosť panelu, invertora, výpočet FV
systému.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Meranie izolačného odporu a I-U
charakteristík v jednom prístroji:
stačí vám jeden prístroj MI 3109 a
viete vykonať test izolácie až do 1000V
na overenie bezpečnosti FV inštalácie
a aj meranie I-U charakteristík potrebné pre vyhodnotenie FV panelov alebo
reťazcov.
• Autotest: Táto funkcia vykoná na
jedno stlačenie kompletné testy
požadovane podľa EN 62446:
• izolačný odpor medzi kladným pólom
výstupu a zemou;
• izolačný odpor medzi záporným pólom
výstupu a zemou;
• napätie naprázdno;
• skratový prúd.
• Výpočet STC hodnôt: namerané
hontory napätia a prúdu sú, podľa
aktuálnych vonkajších podmienok,
prepočítané na STC (Štandardné podmienky testovania), čím je umožnené
porovnávať výsledky získané za
rozličných podmienok testovania.
• Meranie účinnosti: dva napäťové
a dva prúdové kanály pre súčasné
meranie AC a DC parametrov.
• FV vzdialená jednotka: Jednotka
na objednávku pre súčasné meranie
1. 10
slnečného žiarenia a teploty FV panelu.
• Grafické znázornenie: I-V charakteristika FV panelu alebo reťazca je graficky
zobrazená na LCD dipleji.
• Pamäť: Možno uložiť až 1800 testov
alebo 500 grafických výsledkov.
• SW podpora: PC SW EuroLink PRO
umožňuje prenos výsledkov do PC, ich
prezeranie, analýzu a tlač protokolu z
merania.
POUŽITIE:
EN 61009;
EN 60364-4-41;
AS/NZ 3760
Elektromagnetická kompatibilita:
EN 61326
Bezpečnosť:
EN 61010-1;
EN 61010-2-030;
EN 61010-031;
EN 61010-2-032
• Prvotná revízia inštalácie.
• Periodické kontroly.
• Hodnotenie
FV
inštalácií
a
vyhľadávanie porúch.
• Meranie výkonu a účinnosti (AC a DC).
POUŽITÉ NORMY:
Funkcia:
IEC/EN 61557 séria;
IEC 62446 (forovoltaika).
Ďalšie normy pre testovanie:
BS 7671;
EN 61008;
Accessories:
page 1.54
Príslušenstvo:
strana
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
TESTER FOTOVOLTAICKÝCH A ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÍ
TECHNICKÉ ÚDAJE:
MERANIE NA FOTOVOLTAICKÝCH INŠTALÁCIÁCH
Funkcia
Rozsah merania
0 VDC ... 999 VDC
Napätie
0 VAC ... 999 VAC
I-V m.: 0 VDCC ... 999 VDC
Panel m.: 0.0 mA ... 300 ADC
Prúd
Invert. m.: 0.0 mA ... 300 AAC
I-V m.: 0.00 A ... 15 ADC
Panel m.: 0 ... 200 kW
Výkon
I-V m.: 0 ... 15 kW
U / I krivka
1000 V / 15 A / 15 kW
Slnečné žiarenie
0 ... 2000 W/m2
Teplota
-10 °C ... + 85 °C
MERANIE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH
Funkcia
Rozsah merania
U = 50, 100, 250 VDC:
R: do 199.9 MΩ
Izolačný odpor (EN 61557-2)
U = 500 VDC, 1 kVDC:
R: do 999 MΩ
Spojitosť, 200 mA (EN 61557-4)
0.00 Ω ... 1999 Ω
Spojitosť, 7 mA
0.0 Ω ... 1999 Ω
Displej
128 x 64 maticový displej s podsvietením
Napájanie
6 x 1.2 V NiMH akumulátory, typ AA
Prepäťová kategória
CAT II / 1000 VDC; CAT III / 600 V; CAT IV / 300 V
Ochranná trieda
dvojitá izolácia
COM port
RS232 a USB
Rozmery
230 x 103 x 115 mm
Hmotnosť
1.3 kg
Základná presnosť
±(1.5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(1.5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
±(1.5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(1.5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(2.5 % z meranej hodnoty + 6 dig.)
±(3 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
± 5 dig.
Základná presnosť
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
SÚČASŤ DODÁVKY:
MI 3109 ST
• Prístroj MI 3109 EurotestPV Lite
• Taška na prenášanie
• Univerzálny merací FV kábel, 3 x 1.5 m
• FV merací kábel na spojitosť, 2 x 1,5 m
• Merací hrot, 3 ks (červený, zelený, modrý)
• Krokosvorka, 3 ks (červená, zelená, modrá)
• FV MC3/4 male/female adaptéry
• AC/DC prúdové kliešte
• Napájací adaptér + 6 NiMH aku, typ AA
• USB a RS232 - PS/2 kábel
• PC SW EuroLink PRO
• Pás na zavesenie
Accessories:strana
page 1.54
Príslušenstvo:
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
MI 3109 PS
• MI 3109 ST
• EurotestPV vzdialená jednotka
• FV bezpečnostná sonda
• Pyranometer
• Snímač teploty
• Taška na prenášanie
MI 3109 PS
1. 11
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
MULTIFUNKČNÉ TESTERY INŠTALÁCIÍ
Sprievodca výberom multifunkčných testerov
Model
Meranie
IZOLÁCIA
SPOJITOSŤ
IMPEDANCIA
SIETE/SLUČKY
TEST RCD
NAPÄTIE,
FREKVENCIA
PORADIE FÁZ
ZEMNÝ ODPOR
AUTO SEQUENCE
ĎALŠIE MERANIA
ĎALŠIE
VLASTNOSTI
PORTY
PAMÄŤ
SOFTWARE
1. 12
MI 3101
EurotestAT

50 … 1000


50 … 1000











A, AC, B






Na objednávku
Na objednávku


Na objednávku

Na objednávku
Na objednávku

14 … 500 Hz







10 / 2000


CAT III / 600 V
CAT IV / 300 V
6 x AA

1.37
230 x 103 x 115










A, AC, B





–
–
Na objednávku

–
–

Na objednávku
Na objednávku
–
14 … 500 Hz







10 / 2000

Na objednávku
CAT III / 600 V
CAT IV / 300 V
6 x AA

1.32
230 x 103 x 115
Popis
Izolačný odpor
Testovacie napätie (VDC)
Autotest izolácia L-PE, N-PE, L-N
Diagnostický test (výpočet PI, DAR)
Spojitosť PE pripojenie s automatickou zmenou polarity, prúd 200 mA
Meranie malých odporov (súvislé meranie), prúd 7 mA
Impedancia siete s výpočtom Ipsc (možného skratového prúdu)
Impedancia poruchovej slučky s výpočtom Ipsc
Impedancia slučky bez vypnutia RCD
Zabudovaná databáza istiacich prvkov s vyhodnotením DOBRE / ZLE
Meranie dotykového napätia bez vypnutia RCD
Čas vypnutia RCD
Skutočný vypínací prúd RCD (test postupne narastajúcim prúdom)
Automatický test RCD
Typ RCD (všeobecný a selektívny)
Meranie AC napätia
On-line napäťový monitor
Meranie frekvencie
L1 - L2 - L3
3-(4-)vodičová metóda
3-(4-)vodičová metóda s prídavnými prúdovými kliešťami
Metóda s dvomi prúdovými kliešťami
Špecifický zemný odpoer
Automatické testovanie
TRMS unikajúci prúd / prúd do záťaže
Meranie osvetlenia
Test varistorov
Vyhľadávač poistiek a vedení
Impedancia slučky s vysokým rozlíšením (mΩ)
Test zariadení na sledovanie izolácie (IMD) v IT sieťach
Nominálny frekvenčný rozsah
Vyhodnotenie výsledkov DOBRE / ZLE
Podpora IT sietí
Podpora nízkonapäťových napájacích systémov
Dotyková elektróda
HELP menu
RS232
USB
Počet úrovní / pamäťových miest
Profesionálny PC SW
Rozšírený PC SW
Bezpečnostná kategória
VŠEOBECNÉ
MI 3105 (EU)
EurotestXA
Batérie
Zabudovaný nabíjač
Hmotnosť (kg)
Rozmery (mm)
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 1.54
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
MULTIFUNKČNÉ TESTERY INŠTALÁCIÍ
MI 3102H CL
EurotestXE 2.5kV
MI 3102
EurotestXE
MI 3100
EurotestEASI
MI 3125B
EurotestCOMBO
MI 3125
EurotestCOMBO
MI 2086 (EU)
Eurotest 61557
MI 2088
Earth Insulation

100 … 2500
–











A, AC





–
Na objednávku
–
–
Na objednávku
Na objednávku
–
–
–
–
45 … 65 Hz

–
–




3 / 500

–
CAT III / 600 V
CAT IV / 300 V
6 x AA

1.31
230 x 103 x 115

100 … 1000
–
–










A, AC





–
–
–
–
Na objednávku
Na objednávku
–
–
–

45 … 65 Hz







3 / 500

Na objednávku
CAT III / 600 V
CAT IV / 300 V
6 x AA

1.31
230 x 103 x 115

100 … 1000
–
–










A, AC




–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
45 … 65 Hz





–
–
–
–
–
CAT III / 600 V
CAT IV / 300 V
6 x AA

1.31
230 x 103 x 115

50 … 1000
–
–










A, AC, B





–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
45 … 65 Hz

–
–




3 / 1700

Na objednávku
CAT III / 600 V
CAT IV / 300 V
6 x AA

1.0
140 x 80 x 230

50 … 1000
–
–

–








A, AC




–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
45 … 65 Hz

–
–


–
–
–
–
–
CAT III / 600 V
CAT IV / 300 V
6 x AA

1.0
140 x 80 x 230

50 … 1000
–

50 … 1000
–




 (R)
–




A, AC

–




Na objednávku

–

Na objednávku

Na objednávku
Na objednávku
–
45 … 65 Hz
–
–
–



Na objednávku
3 / 3000


CAT III / 300 V
CAT II / 600 V
4xC
–
2.1
265 x 110 x 185


–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Na objednávku
Na objednávku
 (bez ρ adapt)
–
Na objednávku
–

–
–
–
45 … 65 Hz
–
–
–
–
–

Na objednávku
2 / 1000

–
CAT III / 300 V
CAT II / 600 V
4xC
–
1.7
265 x 110 x 185
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
1. 13
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
MULTIFUNKČNÉ TESTERY INŠTALÁCIÍ
MI 3105 EurotestXA
MI 3105 EurotestXA je najvyšším modelom spomedzi testerov inštalácií Metrel. Ponúka viacero unikátnych funkcií, ktoré
z neho robia naozaj špičkový prístroj: test “All-in-one”, test AUTO SEQUENCE ®, zabudovanú databázu s chrakteristikami istiacich prvkov a prúdových chráničov (vrátane typu B), vyhodnotenie výsledkov merania DOBRE / ZLE, 10-úrovňová
pamäťová štruktúra a zabudovaný nabíjač batérií. Okrem toho prístroj umožňuje meranie TRMS prúdu, meranie zemného odporu viacerými metódami (3-vodičová / jednými kliešťami / dvomi kliešťami), špecifický zemný odpor, meranie
osvetlenia a vyhľadávanie poistiek a trasy vedenia. Všetky výsledky možno jednoducho uložiť a preniesť do PC pomocou programu EuroLink PRO software, ktorý umožňuje vyhodnotenie výsledkov a tlač profesionálnej správy z merania.
Prístroj MI 3105 EurotestXA meria spojitosť, izoláciu, RCD, slučku, sieť, napätie, frekvenciu, zemný odpor, varistory a
poradie fáz v súlade s požiadavkami EN 61557.
MERANIA:
• Izolačný odpor DC napätím;
• Spojitosť 200mA so zámenou polarity;
• Spojitosť 7mA;
• Impedancia siete;
• Impedancia poruchovej slučky;
• Impedancia slučky bez vypnutia RCD;
• TRMS napätie a frekvencia;
• Poradie fáz;
• Test RCD (G a S, typy AC, A a B);
• Zemný odpor (3-vodičová metóda, jedny kliešte, dvoje klieští);
• Špecifický zemný odpor;
• TRMS unikajúci a záťažový prúd;
• Test prepäťových ochrán (varistorov);
• Osvetlenie;
• Vyhľadávanie trasy vedenia (option);
• Test sledovačov izolácie (IMD);
• Prvý poruchový prúd v IT sieti;
• Veľmi presné meranie slučky (mΩ).
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Autosequencia: Testovanie s funkciou AUTO SEQUENCE ® je až 5x
rýchlejšie v porovnaní s bežným
spôsobom merania.
• All-in-one izolácia: Test izolácie medzi
L-N, L-PE a N-PE môže byť vykonaný
naraz do 10 sekúnd.
• Testy v zdravotníckych zariadeniach:
Meranie prvého poruchového prúdu
(ISFL) a test sledovačov izolácie (IMD).
• Štruktúra
objektu:
požadovaná
štruktúra skutočnej inštalácie (do 10
úrovní) môže byť vytvorená priamo v
prístroji alebo v programe a následne
odoslaná do prístroja. Výsledky sú tak
vždy uložené na správne miesto.
• Podpora čítania čiarových kódov:
Čítanie údajov zo štítkov v inštalácii
urýchli správne pomenovanie pazícií v
pamäti.
• Hľadanie poistiek: Táto funkcia
umožňuje vyhľadávanie poistiek a trasy
vedenia pomocou lokátora A 1191.
• Meranie zemného odporu: Tester
ponúka až tri metódy merania zemného
odporu, a tiež meranie špecifického
zemného odporu.
• SW podpora: prenos údajov do PC cez port
USB alebo RS232 pomocou dodávaného
programu.
• Funkcia HELP: prístroj ponúka help
obrazovky pre každú funkciu.
• Zabudované údaje poistiek: Táto unikát-
1. 14
na vlastnosť umožňuje automatické vyhodnotenie impedancií slučky v súlade s
príslušnými normami.
• Online napäťový monitor: sleduje
všetky tri napätia v reálnom čase.
• Aktualizácia: Ak dôjde k zmene noriem, pomocou upgrade firmware
možno prístroj stále udržiavať v aktuálnom stave.
• Zmena polarity: Automatická zmena
polarity pri teste spojitosti.
• Rozsah merania izolácie: Široký
rozsah testovacích napätí od 50 V do
1000 V, meranie až do 1000 MΩ.
• Funkcia Trip Lock: Funkcia Zs (RCD)
vykoná meranie impedancie slučky
bez vypnutia prúdového chrániča.
• Podpora
viacerých
systémov:
merať možno na sieťach TT, TN, IT a
znížených napäťových sieťach.
• Široký rozsah frekvencií: 14 ... 500 Hz.
• Zabudovaný nabíjač nabíjacích batérií: Prístroj má zabudovaný nabíjač
vložených akumulátorových batérií, ktoré
už sú súčasťou dodávky.
• RCD autotest: Automatický test parametrov RCD výrazne skracuje čas
potrebný na testovanie.
• B typ RCD je podporovaný.
• PC SW EuroLink PRO je súčasťou
dodávky. Umožňuje prenos nameraných údajov do PC a vytvorenie
správy z merania.
POUŽITIE:
• Prvotné a periodické testovanie
domácich a priemyselných inštalácií;
• Testy vysoko- a nízko-frekvenčných
inštalácií, napr. v letectve, na železnici
a pod.;
• Testy na jedno alebo viacfázových systémoch;
• Test sietí TT, TN, IT a 115 V sietí;
• Rozsiahle a náročné testy (priemysel, letectvo, železnica, baníctvo, chémia, lodná doprava a pod.);
• Test zdravotníckych inštalácií.
POUŽITÉ NORMY:
Funcia: IEC/EN 61557
Ďalšie normy pre testovanie:
IEC/EN/HD 60364; IEC/EN 61008;
IEC/EN 61009; IEC/EN/TR 60755;
BS 7671; AS/NZ 3760; AS/NZ 3018; AS/
NZ 3017; CEI 64.8; HD 384; VDE 0413
Elektromagnetická kompatibilita:
IEC/EN 61326-1; IEC/EN 61326-2-2
Bezpečnosť:
IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-031
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
MULTIFUNKČNÉ TESTERY INŠTALÁCIÍ
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Funkcia
Izolačný odpor (EN 61557-2)
Spojitosť 200mA PE pripojenia
so zámenou polarity (EN 61557-4)
Spojitosť 7 mA (súvislé meranie)
Impedancia siete (EN 61557-3)
Úbytok napätia
Impedancia slučky (EN 61557-3)
Napätie
Frekvencia
Poradie fáz (EN 61557-7)
Test RCD (EN 61557-6)
- Dotykové napätie UC
- Čas vypnutia
- Vypínací prúd
Zemný odpor (EN 61557-5)
(3-vodič. metóda; metóda 1x kliešte)
Zemný odpor
(metóda sdvomi kliešťami)
Špecifický zemný odpor
TRMS Prúd
Osvetlenie (Typ B)
Test varistorov
Napájanie
Prepäťová kategória
Ochranná trieda
COM port
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah merania
Rozlíšenie
U=50, 100, 250 VDC:
0.01 MΩ
R: 0.00 MΩ … 19.99 MΩ
0.1 MΩ
20.0 MΩ … 99.9 MΩ
0.1 MΩ
100.0 MΩ … 199.9 MΩ
U= 500 VDC, 1 kVDC:
0.01 MΩ
R: 0.00 MΩ … 19.99 MΩ
0.1 MΩ
20.0 MΩ … 199.9 MΩ
1 MΩ
200 MΩ … 299 MΩ
1 MΩ
300 MΩ … 1000 MΩ
0.01 Ω
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.1 Ω
20.0 Ω … 199.9 Ω
1Ω
200 Ω … 1999 Ω
1Ω
2000 Ω … 9999 Ω
0.1 Ω
0.0 Ω … 19.9 Ω
1Ω
20 Ω … 1999 Ω
1Ω
2000 Ω … 9999 Ω
0.01 Ω
0.00 Ω … 9.99 Ω
0.1 Ω
10.0 Ω … 99.9 Ω
1Ω
100 Ω … 999 Ω
10 Ω
1.00 kΩ … 9.99 kΩ
100 Ω
10.0 kΩ … 19.9 kΩ
0.0 % … 99.9 %
0.1 &
0.01 Ω
0.00 Ω … 9.99 Ω
0.1 Ω
10.0 Ω … 99.9 Ω
1Ω
100 Ω … 19999 Ω
0 V … 550 V
1V
0.00 Hz … 999.99 Hz
0.01 Hz
1.2.3 alebo 3.2.1
I∆N: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A
0.0 V … 19.9 V
0.1 V
20.0 V … 99.9 V
0.1 V
0.0 ms … 40.0 ms
0.1 ms
0.0 ms … max. čas
0.1 ms
0.2 x I∆N … 1.1 x I∆N (AC typ)
0.05 x I∆N
0.2 x I∆N … 1.5 x I∆N (A typ, I∆N ≥ 30 mA)
0.05 x I∆N
0.2 x I∆N … 2.2 x I∆N (A typ, I∆N < 30 mA)
0.05 x I∆N
0.2 x I∆N … 2.2 x I∆N (B typ)
0.05 x I∆N
0.01 Ω
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.1 Ω
20.0 Ω … 199.9 Ω
1Ω
200 Ω … 1999 Ω
1Ω
2000 Ω … 9999 Ω
0.01 Ω
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.1 Ω
20.0 Ω … 30.0 Ω
0.1 Ω
30.1 Ω … 39.9 Ω
0.1 Ωm
0.0 Ωm … 99.9 Ωm
1 Ωm
100 Ωm … 999 Ωm
0.01 kΩm
1.00 kΩm … 9.99 kΩm
0.1 kΩm
10.0 kΩm … 99.9 kΩm
1 kΩm
> 100 kΩm
0.1 mA
0.0 mA … 99.9 mA
1 mA
100 mA … 999 mA
0.01 A
1.00 A … 19.99 A
0.01 lux
0.00 lux … 19.99 lux
0.1 lux
20.0 lux … 199.9 lux
1 lux
200 lux … 1999 lux
10 lux
2.00 klux … 19.99 klux
0 … 625 VAC; 0 … 1000 VDC
1V
6 x 1.2 V nabíjateľné batérie, typ AA
CAT III / 600 V; CAT IV / 300 V
Dvojitá izolácia
RS232 a USB
230 x 103 x 115 mm
1.3 kg
Presnosť
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±10 % z meranej hodnoty
±20 % z meranej hodnoty
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±10 % z meranej hodnoty
±10 % z meranej hodnoty
±20 % z meranej hodnoty
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±5 % z meranej hodnoty
±5 % z meranej hodnoty
len orientačne
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
len orientačne
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
Podľa presnosti impedancie siete
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
±(0.2 % z meranej hodnoty + 1 digit)
(-0 % / +15 %) z mer. hodnoty ± 10 dig.
(-0 % / +15 %) z meranej hodnoty
±1 ms
±3 ms
±0.1 x I∆N
±0.1 x I∆N
±0.1 x I∆N
±0.1 x I∆N
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±5 % z meranej hodnoty
±10 % z meranej hodnoty
±(10 % z meranej hodnoty + 10 dig.)
±20 % z meranej hodnoty
±30 % z meranej hodnoty
±5 % z meranej hodnoty
±5 % z meranej hodnoty
±5 % z mer. hodnoty; ±10 % z mer. hodn.
±10 % z mer. hodnoty; ±20 % z mer. hodnoty
±20 % z meranej hodnoty
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
SÚČASŤ DODÁVKY:
MI 3105 ST
• Prístroj EurotestXA
• Zásuvkový ovládač, 1.5 m
• Merací kábel, 3 x 1.5 m
• Napájací adaptér + 6x NiMH aku, typ AA
• Merací hrot, 3 ks (modrý, čierny, zelený)
• Krokosvorka, 3 ks (modrá, čierna, zelená)
• RS232 - PS/2 kábel
• USB kábel
• Taška na prenášanie
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
• Pás na zavesenie na krk
• PC Software EuroLink PRO
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
MI 3105 EU
• MI 3105 ST
• Prúdové kliešte A 1018 (nízkorozsahové)
• PC Software EuroLink PRO Plus
MI 3105 EU
1. 15
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
MULTIFUNKČNÉ TESTERY INŠTALÁCIÍ
MI 3101 EurotestAT
Prístroj MI 3101 EurotestAT je prvým testerom bezpečnosti inštalácií, , ktorý bol vybavený unikátnou patentovanou technológiou automatizovaného testovania AUTO SEQUENCE ®. Okrem toho tento prístroj disponuje množstvom ďalších
užitočných funkcií, ako napr. funkciou kompletného testu v jednom kroku “All-in-one”, integrovanou databázou charakteristík istiacich prvkov a RCD (vrátane typu B), funkciou vyhodnotenia výsledkov DOBRE / ZLE, a tiež 10-úrovňovou
pamäťovou štruktúrou. EurotestAT je vybavený ďalšími funkciami: možnosť vyhľadávania istiacich prvkov a trasy vedení, merania špecifického zemného odporu a zabudovaný nabíjač batérií. Všetky namerané výsledky môžu byť okamžite
uložené do pamäte a pomocou programu EuroLink PRO software (ktorý je súčasťou dodávky), prenesené do počítača
na vyhodnotenie a vyhotovenie správy o meraní. MI 3101 EurotestAT vykonáva merania spojitosti, izolácie, RCD, impedancie slučky a siete, varistory, meria napätie, frekvenciu, zemný odpor a poradie fáz v súlade s požiadavkami EN 61557.
MERANIA:
• Izolačný odpor DC napätím;
• Spojitosť pripojenia PE vodičov prúdom
200mA so zámenou polarity;
• Spojitosť pripojenia PE vodičov prúdom 7 mA (súvislé meranie) bez vypnutia RCD;
• Impedancia siete;
• Impedancia slučky;
• Impedancia slučky bez vypnutia RCD;
• TRMS napätie a frekvencia;
• Poradie fáz;
• test RCD (všeobecné a s oneskorením, typy AC, A a B);
• Zemný odpor (3-vodičová metóda);
• Špecifický zemný odpor;
• Test prepäťových ochrán;
• Vyhľadávanie vedení;
• Presná impedancia slučky (mΩ).
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Autosequencia: Testovanie s funkciou AUTO SEQUENCE ® je až 5x
rýchlejšie v porovnaní s bežným
spôsobom merania.
• All-in-one izolácia: Test izolácie medzi
L-N, L-PE a N-PE môže byť vykonaný
naraz do 10 sekúnd.
• Štruktúra
objektu:
požadovaná
štruktúra skutočnej inštalácie (do 10
úrovní) môže byť vytvorená priamo v
prístroji alebo v programe a následne
odoslaná do prístroja. Výsledky sú tak
vždy uložené na správne miesto.
• Podpora čítania čiarových kódov:
Čítanie údajov zo štítkov v inštalácii
urýchli správne pomenovanie pazícií v
pamäti.
• Hľadanie poistiek: Táto funkcia
umožňuje vyhľadávanie poistiek a trasy
vedenia pomocou lokátora A 1191.
• Meranie zemného odporu: Tester
ponúta test 3-vodičovou metódou a tiež
meranie špecifického zemného odporu.
• SW podpora: prenos údajov do PC cez port
USB alebo RS232 pomocou dodávaného
programu.
• Funkcia HELP: prístroj ponúka help
obrazovky pre každú funkciu.
• Zabudované údaje poistiek: Táto unikátna vlastnosť umožňuje automatické vyhodnotenie impedancií slučky v súlade s
1. 16
príslušnými normami.
• Online napäťový monitor: sleduje
všetky tri napätia v reálnom čase.
• Aktualizácia: Ak dôjde k zmene noriem, pomocou upgrade firmware
možno prístroj stále udržiavať v aktuálnom stave.
• Zmena polarity: Automatická zmena
polarity pri teste spojitosti.
• Rozsah merania izolácie: Široký
rozsah testovacích napätí od 50 V do
1000 V, meranie až do 1000 MΩ.
• Funkcia Trip Lock: Funkcia Zs (RCD)
vykoná meranie impedancie slučky
bez vypnutia prúdového chrániča.
• Podpora
viacerých
systémov:
merať možno na sieťach TT, TN, IT a
znížených napäťových sieťach.
• Široký rozsah frekvencií: 14 ... 500 Hz.
• Zabudovaný nabíjač nabíjacích batérií: Prístroj má zabudovaný nabíjač
vložených akumulátorových batérií, ktoré
už sú súčasťou dodávky.
• RCD autotest: Automatický test parametrov RCD skracuje čas testu.
• B typ RCD je podporovaný.
• PC SW EuroLink PRO je súčasťou
dodávky. Umožňuje prenos nameraných údajov do PC a vytvorenie
správy z merania.
POUŽITIE:
• Prvotné
a
periodické
testovanie
domácich a priemyselných inštalácií;
• Testovanie na jedno alebo viacfázových
napájacích systémoch;
• Test sietí TT, TN, IT a 115 V sietí;
• Rozsiahle a náročné testy (priemysel, letectvo, železnica, baníctvo, chémia, lodná doprava a pod.).
NORMY:
Funkcia: IEC/EN 61557
Ďalšie normy pre testovanie:
IEC/EN/HD 60364; IEC/EN 61008;
IEC/EN 61009; IEC/EN/TR 60755;
BS 7671; AS/NZ 3760; AS/NZ 3018; AS/
NZ 3017; CEI 64.8; HD 384; 0VDE 413
Elektromagnetická kompatibilita:
IEC/EN 61326-1; IEC/EN 61326-2-2
Bezpečnosť:
IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-031
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
MULTIFUNKČNÉ TESTERY INŠTALÁCIÍ
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Funkcia
Rozsah merania
U=50, 100, 250 VDC:
R: 0.00 MΩ … 19.99 MΩ
20.0 MΩ … 99.9 MΩ
100.0 MΩ … 199.9 MΩ
U= 500 VDC, 1 kVDC:
R: 0.00 MΩ … 19.99 MΩ
20.0 MΩ … 199.9 MΩ
200 MΩ … 299 MΩ
300 MΩ … 1000 MΩ
0.00 Ω … 19.99 Ω
20.0 Ω … 199.9 Ω
200 Ω … 1999 Ω
2000 Ω … 9999 Ω
0.0 Ω … 19.9 Ω
20 Ω … 1999 Ω
2000 Ω … 9999 Ω
0.00 Ω … 9.99 Ω
10.0 Ω … 99.9 Ω
100 Ω … 999 Ω
1.00 kΩ … 9.99 kΩ
10.0 kΩ … 19.9 kΩ
0.0 % … 99.9 %
0.00 Ω … 9.99 Ω
10.0 Ω … 99.9 Ω
100 Ω … 19999 Ω
0 V … 550 V
0.00 Hz … 999.99 Hz
1.2.3 alebo 3.2.1
I∆N: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A
0.0 V … 19.9 V
20.0 V … 99.9 V
0.0 ms … 40.0 ms
0.0 ms … max. čas
0.2 x I∆N … 1.1 x I∆N (AC typ)
0.2 x I∆N … 1.5 x I∆N (A typ, I∆N ≥ 30 mA)
0.2 x I∆N … 2.2 x I∆N (A typ, I∆N < 30 mA)
0.2 x I∆N … 2.2 x I∆N (B typ)
0.00 Ω … 19.99 Ω
20.0 Ω … 199.9 Ω
200 Ω … 1999 Ω
2000 Ω … 9999 Ω
0.1 V
0.1 V
0.1 ms
0.1 ms
0.05 x I∆N
0.05 x I∆N
0.05 x I∆N
0.05 x I∆N
0.01 Ω
0.1 Ω
1Ω
1Ω
Špecifický zemý odpor
0.0 Ωm … 99.9 Ωm
100 Ωm … 999 Ωm
1.00 kΩm … 9.99 kΩm
10.0 kΩm … 99.9 kΩm
> 100 kΩm
0.1 Ωm
1 Ωm
0.01 kΩm
0.1 kΩm
1 kΩm
Test varistorov
Napájanie
Prepäťová kategória
Ochranná trieda
COM port
Rozmery
0 … 625 VAC; 0 … 1000 VDC
6 x 1.2 V nabíjateľné batérie, typ AA
CAT III / 600 V; CAT IV / 300 V
Dvojitá izolácia
RS232 a USB
230 x 103 x 115 mm
1V
Izolačný odpor (EN 61557-2)
Spojitosť 200mA PE pripojenia so
zámenou polarity (EN 61557-4)
Spojitosť 7 mA (súvislé meranie)
Impedancia siete (EN 61557-3)
Úbytok napätia
Impedancia slučky (EN 61557-3)
Napätie
Frekvencia
Poradie fáz (EN 61557-7)
Test RCD (EN 61557-6)
- Dotykové napätie UC
- Čas vypnutia
- Vypínací prúd
Zemný odpor (EN 61557-5)
(3-vodičová metóda)
Rozlíšenie
Presnosť
0.01 MΩ
0.1 MΩ
0.1 MΩ
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±10 % z meranej hodnoty
±20 % z meranej hodnoty
0.01 MΩ
0.1 MΩ
1 MΩ
1 MΩ
0.01 Ω
0.1 Ω
1Ω
1Ω
0.1 Ω
1Ω
1Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1Ω
10 Ω
100 Ω
0.1 &
0.01 Ω
0.1 Ω
1Ω
1V
0.01 Hz
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±10 % z meranej hodnoty
±10 % z meranej hodnoty
±20 % z meranej hodnoty
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±5 % z meranej hodnoty
±5 % z meranej hodnoty
len orientačne
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
len orientačne
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
Podľa presnosti impedancie siete
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
±(0.2 % z meranej hodnoty + 1 digit)
(-0 % / +15 %) z mer. hodn. ± 10 dig.
(-0 % / +15 %) z meranej hodnoty
±1 ms
±3 ms
±0.1 x I∆N
±0.1 x I∆N
±0.1 x I∆N
±0.1 x I∆N
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±5 % z meranej hodnoty
±10 % z meranej hodnoty
±5 % z meranej hodnoty
±5 % z meranej hodnoty
±5 % z meranej hodnoty; ±10 % z
meranej hodnoty
±10 % z meranej hodnoty; ±20 % z
meranej hodnoty
±20 % z meranej hodnoty
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Prístroj EurotestAT
• Zásuvkový ovládač, 1.5 m
• Merací kábel, 3 x 1.5 m
• Napájací adaptér + 6x NiMH aku, typ AA
• Merací hrot, 3 ks (modrý, čierny, zelený)
• Krokosvorka, 3 ks (modrá, čierna, zelená)
• RS232 - PS/2 kábel
• USB kábel
• taška na prenášanie
• Pás na zavesenie na krk
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
• PC Software EuroLink PRO
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
1. 17
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
MULTIFUNKČNÉ TESTERY INŠTALÁCIÍ
MI 3102H CL EurotestXE 2,5 kV
Prístroj MI 3102H CL EurotestXE 2,5 kV vychádza z osvedčeného modelu MI 3102 EurotestXE, avšak navyše má rozšírené
merania izolačného odporu a zemného odporu. Okrem toho, že ponúka všetky testy potrebné pre kompletné overenie
bezpečnosti inštalácie, vykonáva meranie izolačného odporu napätím až do 2.5 kV (rozsah merania je do 10 GΩ), a tiež
umožňuje diagnostické testovanie - výpočet indexov PI a DAR. MI 3102H CL ponúka aj ponúka online napäťový monitoring, test poradia fáz, meranie zemných odporov nielen klasickou 3-vodičovou metódou, ale aj metódou pomocou dvoch
prúdových klieští, meranie osvetlenia a TRMS meranie prúdu. Má zabudovanú databázu istiacich prvkov pre rýchle vyhodnotenie výsledkov merania. Všetky namerané výsledky môžno uložiť do pamäte prístroja a potom preniesť do počítača
pomocou programu EuroLink PRO (ktorý je súčasťou dodávky), pre neskoršie spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania. MI 3102H CL EurotestXE 2,5 kV testuje spojitosť, izoláciu, RCD, impedanciu slučky i siete, napätie, frekvenciu, zemný
odpor a poradie fáz v súlade s požiadavkami EN 61557.
MERANIA:
•Izolačný odpor DC napätím;
• Diagnostický test (výpočet PI, DAR);
• Spojitosť PE vodiča prúdom 200 mA so
zmenou polarity;
• Spojitosť PE vodiča prúdom 7 mA
(súvislé meranie) bez vypnutia RCD;
• Impedancia siete;
• Impedancia slučky;
• Impedancia slučky bez vypnutia RCD;
• TRMS napätie a frekvencia;
• Poradie fáz;
• Test RCD (všeobecné i selektívne,
typy AC, A);
• Zemný odpor (metódy 3-vodičová a
2-kliešťová);
• TRMS prúd, záťažový aj unikajúci;
• Osvetlenie.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Rozsah merania izolácie: napätia od
100 V do 2500 V, až do 10 GΩ.
• Zemný odpor: prístroj umožňuje meranie 3-vodičovou metódou s dvomi
pomocnými sondami a tiež metódou s
dvomi kliešťami.
• SW podpora: prenos výsledkov z
pamäte do PC pomocou káblu RS232
alebo USB, potrebný SW je súčasťou
dodávky.
• Funkcia HELP: prístroj ponúka help
obrazovky pre každú funkciu.
• Zabudované údaje poistiek: Táto unikátna vlastnosť umožňuje automatické vyhodnotenie impedancií slučky v súlade s
príslušnými normami.
• Hrotový ovládač: je zahrnutý v
základnej dodávke prístroja, uľahčuje
meranie spojitosti a izolácie.
• Online napäťový monitor: sleduje
všetky tri napätia v reálnom čase.
• Aktualizácia: Ak dôjde k zmene noriem, pomocou upgrade firmware
možno prístroj stále udržiavať v ak-
1. 18
tuálnom stave.
• Zmena polarity: Automatická zmena
polarity pri teste spojitosti.
• Funkcia Trip Lock: Funkcia Zs (RCD)
vykoná meranie impedancie slučky
bez vypnutia prúdového chrániča.
• Zabudovaný nabíjač batérií: Prístroj má
zabudovaný nabíjač vložených akumulátorových batérií, ktoré už sú súčasťou
dodávky.
• RCD autotest: Automatický test parametrov RCD skracuje čas testu.
• PC SW EuroLink PRO je súčasťou
dodávky. Umožňuje prenos nameraných údajov do PC a vytvorenie
správy z merania.
NORMY:
Funkcia:
IEC/EN 61557
Ďalšie normy pre testovanie:
IEC/EN/HD 60364;
IEC/EN 61008;
IEC/EN 61009;
IEC/EN/TR 60755;
BS 7671;
AS/NZ 3018;
CEI 64.8;
HD 384;
VDE 0413
POUŽITIE:
Elektromagnetická kompatibilita:
• Prvotné a periodické testovanie
domácich a priemyselných inštalácií;
• Testovanie na jedno alebo viacfázových
napájacích systémoch;
• Testy na sieťach typu TT a TN.
IEC/EN 61326-1; IEC/EN 61326-2-2
Bezpečnosť:
IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-031;
IEC/EN 61010-2-032
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
MULTIFUNKČNÉ TESTERY INŠTALÁCIÍ
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Funkcia
Izolačný odpor (EN 61557-2)
DAR, PI (U = 500 VDC; 1 kVDC; 2.5
kVDC)
Spojitosť 200 mA so zmenou polarity
(EN 61557-4)
Meranie malých odporov prúdom
7 mA (súvislé meranie)
Impedancia slučky (EN 61557-3)
Impedancia siete (EN 61557-3)
Napätie
Frekvencia
Poradie fáz (EN 61557-7)
Test RCD (EN 61557-6)
- Dotykové napätie UC
- Čas vypnutia
- Vypínací prúd
Zemný odpor, 3-vodiče (EN 61557-5)
Zemný odpor, 2x kliešte
TRMS prúd
Osvetlenie (Typ B)
Napájanie
Prepäťová kategória
Ochranná trieda
COM port
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah merania
Rozlíšenie
U = 100, 250 VDC:
R: 0.000 MΩ … 1.999 MΩ
0.001 MΩ
2.00 MΩ … 99.99 MΩ
0.01 MΩ
100.0 MΩ … 199.9 MΩ
0.1 MΩ
U = 500 VDC, 1 kVDC:
R: 0.000 MΩ … 1.999 MΩ
0.001 MΩ
2.00 MΩ … 99.99 MΩ
0.01 MΩ
100.0 MΩ … 199.9 MΩ
0.1 MΩ
200 MΩ … 999 MΩ
1 MΩ
U = 2.5 kVDC:
R: 0.000 MΩ … 1.999 MΩ
0.001 MΩ
2.00 MΩ … 99.99 MΩ
0.01 MΩ
100.0 MΩ … 199.9 MΩ
0.1 MΩ
200 MΩ … 1999 MΩ
1 MΩ
2.00 GΩ … 9.99 GΩ
10 MΩ
0.01 ... 9.99
0.01
10.0 ... 100.0
0.1
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.01 Ω
20.0 Ω … 99.9 Ω
0.1 Ω
100 Ω … 1999 Ω
1Ω
0.0 Ω … 99.9 Ω
0.1 Ω
100 Ω … 1999 Ω
1Ω
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.01 Ω
20.0 Ω … 99.9 Ω
0.1 Ω
100 Ω … 1999 Ω
1Ω
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.01 Ω
20.0 Ω … 99.9 Ω
0.1 Ω
100 Ω … 1999 Ω
1Ω
0 V … 500 V
1V
45.0 Hz … 65.0 Hz
0.1 Hz
1.2.3 alebo 2.1.3
I∆N: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A
0.0 V … 9.9 V
0.1 V
10.0 V … 99.9 V
0.1 V
0 ms … 300 ms (1/2 x I∆N, I∆N)
1 ms
0 ms … 150 ms (2 x I∆N)
1 ms
0 ms … 40 ms (5 x I∆N)
1 ms
0.2 x I∆N … 1.1 x I∆N (AC typ, I∆N=10 mA)
0.05 x I∆N
0.2 x I∆N … 2.2 x I∆N (A typ, I∆N=10 mA)
0.05 x I∆N
0.2 x I∆N … 1.1 x I∆N (AC typ, I∆N ≥ 30 mA)
0.05 x I∆N
0.2 x I∆N … 1.5 x I∆N (A typ, I∆N ≥ 30 mA)
0.05 x I∆N
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.01 Ω
20.0 Ω … 99.9 Ω
0.1 Ω
100 Ω … 1999 Ω
1Ω
0.01 Ω
0.00 Ω … 9.99 Ω
0.1 Ω
10.0 Ω … 19.9 Ω
0.1 Ω
20.0 Ω … 29.9 Ω
0.1 Ω
30.0 Ω … 39.9 Ω
0.0 mA … 99.9 mA
0.1 mA
100 mA … 999 mA
1 mA
1.00 A … 19.99 A
0.01 mA
0.01 lux … 19.99 lux
0.01 lux
20.0 lux … 199.9 lux
0.1 lux
200 lux … 1999 lux
1 lux
2.00 klux … 19.99 klux
10 lux
6 x 1.2 V nabíjateľné batérie, typ AA
CAT III / 600 V; CAT IV / 300 V
Dvojitá izolácia
RS232 a USB
230 x 103 x 115 mm
1.3 kg
Presnosť
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±10 % z meranej hodnoty
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±10 % z meranej hodnoty
±10 % z meranej hodnoty
±(5 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
±5 dig.
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±5 % z meranej hodnoty
±5 % z meranej hodnoty
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
±2 dig.
(-0 % / +10 %) z mer. hodnoty ± 2 dig.
(-0 % / +10 %) z meranej hodnoty
±3 ms
±3 ms
±3 ms
±0.1 x I∆N
±0.1 x I∆N
±0.1 x I∆N
±0.1 x I∆N
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(10 % z meranej hodnoty + 10 dig.)
±10 % z meranej hodnoty
±20 % z meranej hodnoty
±30 % z meranej hodnoty
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±5 % z meranej hodnoty
±5 % z meranej hodnoty
±(5 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
±5 % z meranej hodnoty
±5 % z meranej hodnoty
±5 % z meranej hodnoty
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Prístroj EurotestXE 2,5 kV
• Hrotový ovládač, 1.5 m
• Testovací kábel so zástrčkou (Schuko)
• 2.5 kV merací kábel, 2 x 1.5 m
• Merací kábel, 3 x 1.5 m
• Sada na zemné odpory (kábel 4 m; 2 x kábel 20
m, 2 x pomocné sondy, taška)
• Napájací adaptér + 6x NiMH nabíjacie
batérie, typ AA
• PC Software EuroLink PRO
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
• Merací hrot, 3 ks (modrý, čierny, zelený)
• Krokosvorka, 3 ks (modrá, čierna, zelená)
• RS232 - PS/2 kábel
• USB kábel
• Pás na zavesenie
• Taška na prenášanie
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
1. 19
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
MULTIFUNKČNÉ TESTERY INŠTALÁCIÍ
MI 3102 EurotestXE
Tester MI 3102 EurotestXE je ideálnym prístrojom pre pracovníkov, ktorí realizujú vysoké množstvo testov bezpečnosti na
elektrických inštaláciách. Prístroj ponúka všetky testy nevyhnutné pre kompletné testovanie, a navyše umožňuje online
napäťový monitoring vstupov, test poradia fáz, meranie zemného odporu 3-vodičovou metódou (potrebné príslušenstvo
už je zahrnuté v základnej dodávke), osvetlenie a TRMS meranie prúdu. EurotestXE ije vybavený zabudovanými charakteristikami isticich prvkov a RCD, čo umožňuje okamžité vyhodnotenie nameraných hodnôt. šetky namerané výsledky
môžno uložiť do pamäte prístroja a potom preniesť do počítača pomocou programu EuroLink PRO (ktorý je súčasťou
dodávky), pre neskoršie spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania. MI 3102 EurotestXE testuje spojitosť, izoláciu,
RCD, impedanciu slučky i siete, napätie, frekvenciu, zemný odpor a poradie fáz v súlade s požiadavkami EN 61557.
MERANIA:
•Izolačný odpor DC napätím;
• Spojitosť PE vodiča prúdom 200 mA so
zmenou polarity;
• Spojitosť PE vodiča prúdom 7 mA
(súvislé meranie) bez vypnutia RCD;
• Impedancia siete;
• Impedancia slučky;
• Impedancia slučky bez vypnutia RCD;
• TRMS napätie a frekvencia;
• Poradie fáz;
• Test RCD (všeobecné i selektívne,
typy AC, A);
• Zemný odpor (metóda 3-vodičová);
• TRMS prúd, záťažový aj unikajúci;
• Osvetlenie;
• Test zariadení na monitorovanie izolácie (IMD);
• Prvý poruchový prúd v IT sieťach.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Meranie zemného odporu: prístroj
meria zemný odpor 3-vodičovou metódou s dvomi zemnými sondami.
• Testy v zdravotníctve: meranie prvého
poruchového prúdu (ISFL) a kontrola
strážičov izolácie (IMD).
• SW podpora: prenos výsledkov z
pamäte do PC pomocou káblu RS232
alebo USB, potrebný SW je súčasťou
dodávky.
• Funkcia HELP: prístroj ponúka pomoc priamo na mieste merania prostredníctvom help obrazovky pre každú
funkciu.
• Zabudované údaje poistiek: Táto unikátna vlastnosť umožňuje automatické vyhodnotenie impedancií slučky v súlade s
príslušnými normami.
• Hrotový ovládač: je zahrnutý v
základnej dodávke prístroja, uľahčuje
meranie spojitosti a izolácie.
• Online napäťový monitor: sleduje
všetky tri napätia v reálnom čase.
• Aktualizácia: Ak dôjde k zmene no-
1. 20
riem, pomocou upgrade firmware
možno prístroj stále udržiavať v aktuálnom stave.
• Zmena polarity: Automatická zmena
polarity pri teste spojitosti.
• Test izolácie: široký rozsah testovacích napätí od 100 V do 1000 V, rozsah merania do 1000 MΩ.
• Funkcia Trip Lock: Funkcia Zs (RCD)
vykoná meranie impedancie slučky
bez vypnutia prúdového chrániča.
• Podpora viacerých systémov: merať
možno na sieťach TT, TN, IT a 115V
sieťach.
• Zabudovaný nabíjač batérií: Prístroj má
zabudovaný nabíjač vložených aku batérií, ktoré už sú súčasťou dodávky.
• RCD autotest: Automatický test parametrov RCD skracuje čas testu.
• PC SW EuroLink PRO je súčasťou
dodávky. Umožňuje prenos nameraných údajov do PC a vytvorenie
správy z merania.
POUŽITIE:
• Prvotné a periodické testovanie
domácich a priemyselných inštalácií;
• Testovanie na jedno alebo viacfázových
napájacích systémoch;
• Test v sieťach TT, TN, IT a 115 V;
• Testovanie zdravotníckych inštalácií.
NORMY:
Funkcia:
IEC/EN 61557
Ďalšie normy pre testovanie:
IEC/EN/HD 60364; IEC/EN 61008;
IEC/EN 61009; IEC/EN/TR 60755;
BS 7671; AS/NZ 3018; CEI 64.8; HD
384; VDE 0413
Elektromagnetická kompatibilita:
IEC/EN 61326-1; IEC/EN 61326-2-2
Bezpečnosť:
IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-031;
IEC/EN 61010-2-032
Accessories:strana
page 1.54
Príslušenstvo:
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
MULTIFUNKČNÉ TESTERY INŠTALÁCIÍ
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Funkcia
Izolačný odpor (EN 61557-2)
Spojitosť 200 mA so zmenou polarity
(EN 61557-4)
Meranie malých odporov prúdom
7 mA (súvislé meranie)
Impedancia slučky (EN 61557-3)
Impedancia siete (EN 61557-3)
Napätie
Frekvencia
Poradie fáz (EN 61557-7)
Test RCD (EN 61557-6)
- Dotykové napätie UC
- Čas vypnutia
- Vypínací prúd
Zemný odpor (EN 61557-5)
TRMS prúd
Osvetlenie (Type B)
Napájanie
Prepäťová kategória
Ochranná trieda
COM port
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah merania
Rozlíšenie
U = 100, 250 VDC:
R: 0.000 MΩ … 1.999 MΩ
0.001 MΩ
0.01 MΩ
2.00 MΩ … 99.99 MΩ
100.0 MΩ … 199.9 MΩ
0.1 MΩ
U = 500 VDC, 1 kVDC:
R: 0.000 MΩ … 1.999 MΩ
0.001 MΩ
2.00 MΩ … 99.99 MΩ
0.01 MΩ
100.0 MΩ … 199.9 MΩ
0.1 MΩ
200 MΩ … 999 MΩ
1 MΩ
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.01 Ω
20.0 Ω … 99.9 Ω
0.1 Ω
100 Ω … 1999 Ω
1Ω
0.0 Ω … 99.9 Ω
0.1 Ω
100 Ω … 1999 Ω
1Ω
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.01 Ω
20.0 Ω … 99.9 Ω
0.1 Ω
100 Ω … 1999 Ω
1Ω
0.01 Ω
0.00 Ω … 19.99 Ω
20.0 Ω … 99.9 Ω
0.1 Ω
100 Ω … 1999 Ω
1Ω
0 V … 500 V
1V
45.0 Hz … 65.0 Hz
0.1 Hz
1.2.3 alebo 2.1.3
I∆N: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A
0.0 V … 9.9 V
0.1 V
10.0 V … 99.9 V
0.1 V
0 ms … 300 ms (1/2 x I∆N, I∆N)
1 ms
0 ms … 150 ms (2 x I∆N)
1 ms
0 ms … 40 ms (5 x I∆N)
1 ms
0.2 x I∆N … 1.1 x I∆N (AC typ, I∆N=10 mA)
0.05 x I∆N
0.2 x I∆N … 2.2 x I∆N (A typ, I∆N=10 mA)
0.05 x I∆N
0.2 x I∆N … 1.1 x I∆N (AC typ, I∆N ≥ 30 mA)
0.05 x I∆N
0.05 x I∆N
0.2 x I∆N … 1.5 x I∆N (A typ, I∆N ≥ 30 mA)
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.01 Ω
20.0 Ω … 99.9 Ω
0.1 Ω
100 Ω … 1999 Ω
1Ω
0.0 mA … 99.9 mA
0.1 mA
100 mA … 999 mA
1 mA
1.00 A … 19.99 A
0.01 mA
0.01 lux … 19.99 lux
0.01 lux
20.0 lux … 199.9 lux
0.1 lux
200 lux … 1999 lux
1 lux
2.00 klux … 19.99 klux
10 lux
6 x 1.2 V nabíjateľné batérie, typ AA
CAT III / 600 V; CAT IV / 300 V
Dvojitá izolácia
RS232 a USB
230 x 103 x 115 mm
1.3 kg
Presnosť
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±10 % z meranej hodnoty
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±5 % z meranej hodnoty
±5 % z meranej hodnoty
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
±2 dig.
(-0 % / +10 %) z mer. hodnoty ± 2 dig.
(-0 % / +10 %) z meranej hodnoty
±3 ms
±3 ms
±3 ms
±0.1 x I∆N
±0.1 x I∆N
±0.1 x I∆N
±0.1 x I∆N
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±5 % z meranej hodnoty
±5 % z meranej hodnoty
±(5 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
±5 % z meranej hodnoty
±5 % z meranej hodnoty
±5 % z meranej hodnoty
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Prístroj EurotestXE
• Hrotový ovládač, 1.5 m
• Testovací kábel so zástrčkou (Schuko)
• Merací kábel, 3 x 1.5 m
• Sada na zemné odpory (kábel 4 m; 2 x kábel 20
m, 2 x pomocné sondy, taška)
• Napájací adaptér + 6x NiMH nabíjacie
batérie, typ AA
• PC Software EuroLink PRO
• Merací hrot, 3 ks (modrý, čierny, zelený)
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
• Krokosvorka, 3 ks (modrá, čierna, zelená)
• RS232 - PS/2 kábel
• USB kábel
• Pás na zavesenie
• Taška na prenášanie
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
1. 21
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
MULTIFUNKČNÉ TESTERY INŠTALÁCIÍ
MI 3100 EurotestEASI
MI 3100 EurotestEASI je rýchly, presný a jednoducho použiteľný tester inštalácií. Má veľký jasný LCD displej s výkonným
podsvietením, čo umožňuje prácu aj v tmavých svetelných podmienkach. Je vybavený online monitoringom napätia a
testom poradia fáz, je s ním teda možné pracovať tak na jednofázových, ako aj na trojfázových sieťach. Prístroj obsahuje plný schematický help pre každú funkciu merania, kde je podrobne znázornené ako sa prístroj pripája k obvodu
a ako sa vykonáva test. Prístroj má tiež zabudovanú databázu s chrakteristikami ističov, poistiek a RCD s okamžitým
vyhodnotením nameraných výsledkov. MI 3100 EurotestEASI meria spojitosť, izoláciu, RCD, impedanciu slučky a siete,
napätie, frekvenciu a poradie fáz v súlade s normou EN 61557.
MERANIA:
•Izolačný odpor DC napätím;
• Spojitosť PE vodičov prúdom 200 mA a
zámenou polarity testovacieho prúdu;
• Spojitosť PE vodičov prúdom 7 mA
(súvislé meranie) bez vypnutia RCD;
• Impedancia siete;
• Impedancia slučky;
• Impedancia slučky bez vypnutia RCD;
• TRMS napätie a frekvencia;
• Poradie fáz;
• Test RCD (všeobecné a selektívne,
typ AC, A).
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Funkcia HELP: prístroj ponúka pomoc priamo na mieste merania prostredníctvom help obrazovky pre každú
funkciu.
• Zabudované údaje poistiek: Táto unikátna vlastnosť umožňuje automatické vyhodnotenie impedancií slučky v súlade s
príslušnými normami.
• Hrotový ovládač: je zahrnutý v
základnej dodávke prístroja, uľahčuje
meranie spojitosti a izolácie.
• Online napäťový monitor: sleduje
všetky tri napätia v reálnom čase.
• Aktualizácia: Ak dôjde k zmene noriem, pomocou upgrade firmware
možno prístroj stále udržiavať v aktuálnom stave.
• Zmena polarity: Automatická zmena
polarity pri teste spojitosti.
• Test izolácie: široký rozsah testovacích napätí od 100 V do 1000 V, rozsah merania do 1000 MΩ.
• Funkcia Trip Lock: Funkcia Zs (RCD)
vykoná meranie impedancie slučky
bez vypnutia prúdového chrániča.
1. 22
• Podpora viacerých systémov: merať
možno na sieťach TT, TN, IT a 115V
sieťach.
• Zabudovaný nabíjač batérií: Prístroj má
zabudovaný nabíjač vložených aku batérií, ktoré už sú súčasťou dodávky.
• RCD autotest: Automatický test parametrov RCD skracuje čas testu.
POUŽITIE:
• Prvotné a periodické testovanie
domácich a priemyselných inštalácií;
• Testovanie na jedno alebo viacfázových
napájacích systémoch;
• Test v sieťach TT, TN, IT a 115 V;
• Testovanie zdravotníckych inštalácií.
NORMY:
Funkcia:
IEC/EN 61557
Ďalšie normy pre testovanie:
IEC/EN/HD 60364;
IEC/EN 61008;
IEC/EN 61009;
IEC/EN/TR 60755;
BS 7671;
AS/NZ 3018;
CEI 64.8;
HD 384;
VDE 0413
Elektromagnetická kompatibilita:
IEC/EN 61326-1;
IEC/EN 61326-2-2
Bezpečnosť:
IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-031
Accessories:strana
page 1.54
Príslušenstvo:
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
MULTIFUNKČNÉ TESTERY INŠTALÁCIÍ
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Funkcia
Izolačný odpor (EN 61557-2)
Spojitosť 200 mA so zmenou polarity
(EN 61557-4)
Meranie malých odporov prúdom
7 mA (súvislé meranie)
Impedancia slučky (EN 61557-3)
Impedancia siete (EN 61557-3)
Napätie
Frekvencia
Poradie fáz (EN 61557-7)
Test RCD (EN 61557-6)
- Dotykové napätie UC
- Čas vypnutia
- Vypínací prúd
Napájanie
Prepäťová kategória
Ochranná trieda
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah merania
Rozlíšenie
U = 100, 250 VDC:
R: 0.000 MΩ … 1.999 MΩ
0.001 MΩ
2.00 MΩ … 99.99 MΩ
0.01 MΩ
100.0 MΩ … 199.9 MΩ
0.1 MΩ
U = 500 VDC, 1 kVDC:
R: 0.000 MΩ … 1.999 MΩ
0.001 MΩ
2.00 MΩ … 99.99 MΩ
0.01 MΩ
100.0 MΩ … 199.9 MΩ
0.1 MΩ
200 MΩ … 999 MΩ
1 MΩ
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.01 Ω
20.0 Ω … 99.9 Ω
0.1 Ω
100 Ω … 1999 Ω
1Ω
0.0 Ω … 99.9 Ω
0.1 Ω
100 Ω … 1999 Ω
1Ω
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.01 Ω
20.0 Ω … 99.9 Ω
0.1 Ω
1Ω
100 Ω … 1999 Ω
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.01 Ω
20.0 Ω … 99.9 Ω
0.1 Ω
100 Ω … 1999 Ω
1Ω
0 V … 500 V
1V
45.0 Hz … 65.0 Hz
0.1 Hz
1.2.3 alebo 2.1.3
I∆N: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A
0.0 V … 9.9 V
0.1 V
10.0 V … 99.9 V
0.1 V
1 ms
0 ms … 300 ms (1/2 x I∆N, I∆N)
1 ms
0 ms … 150 ms (2 x I∆N)
0 ms … 40 ms (5 x I∆N)
1 ms
0.05 x I∆N
0.2 x I∆N … 1.1 x I∆N (AC typ, I∆N=10 mA)
0.2 x I∆N … 2.2 x I∆N (A typ, I∆N=10 mA)
0.05 x I∆N
0.05 x I∆N
0.2 x I∆N … 1.1 x I∆N (AC typ, I∆N ≥30 mA)
0.2 x I∆N … 1.5 x I∆N (A typ, I∆N ≥30 mA)
0.05 x I∆N
6 x 1.2 V nabíjateľné batérie, typ AA
CAT III / 600 V; CAT IV / 300 V
Dvojitá izolácia
230 x 103 x 115 mm
1.3 kg
Presnosť
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±10 % z meranej hodnoty
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±5 % z meranej hodnoty
±5 % z meranej hodnoty
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
±2 dig.
(-0 % / +10 %) z mer. hodnoty ±2 dig.
(-0 % / +10 %) z meranej hodnoty
±3 ms
±3 ms
±3 ms
±0.1 x I∆N
±0.1 x I∆N
±0.1 x I∆N
±0.1 x I∆N
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Prístroj EurotestEASI
• Hrotový ovládač, 1.5 m
• Testovací kábel so zástrčkou (Schuko)
• Merací kábel, 3 x 1.5 m
• Napájací adaptér + 6x NiMH nabíjacie
batérie, typ AA
• Merací hrot, 3 ks (modrý, čierny, zelený)
• Krokosvorka, 3 ks (modrá, čierna, zelená)
• Pás na zavesenie
• Taška na prenášanie
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
1. 23
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
MULTIFUNKČNÉ TESTERY INŠTALÁCIÍ
MI 3125B EurotestCOMBO
MI 3125B EurotestCOMBO vykonáva všetky merania potrebné na testovanie bezpečnosti inštalácií na TT a TN systémoch. Veľký grafický displej s podsvietením umožňuje spoľahlivé zobrazenie výsledkov, symbolov, parametrov merania
a upozornení. Dva veľké LED Dobre/Zle indikátory sú umiestnené po oboch stranách displeja. MI 3125B EurotestCOMBO
obsahuje integrované charakteristiky poistiek a RCD (vrátane typu B) pre rýchle vyhodnotenie merania. Ku každému
testu možno zobraziť schému pripojenia meracieho prístroja k meranému obvodu. Všetky výsledky možno jednoducho uložiť do pamäte prístroja a následne pomocou EuroLink PRO software (ktorý je súčasťou dodávky), stiahnuť
do počítača. MI 3125B EurotestCOMBO meria spojitosť, izoláciu, RCD, impedanciu slučky, impedanciu siete, napätie,
frekvenciu, zemný odpor a poradie fáz podľa požiadaviek normy EN 61557.
MERANIA:
• Izolačný odpor DC napätím;
• Spojitosť PE vodičov prúdom 200 mA
so zmenou polarity;
• Spojitosť PE vodičov prúdom 7 mA
(súvislé meranie) bez vypnutia RCD;
• Impedancia siete;
• Impedancia slučky;
• Impedancia slučky bez vypnutia RCD;
• TRMS napätie a frekvencia;
• Poradie fáz;
• Test RCD (všeobecné a selektívne,
typy AC, A a B);
• Zemný odpor (3-vodičová metóda).
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• LED indikátory Dobre/Zle: dva indikátory upozorňujúce na výsledok
vyhodnotenia nameranej hodnoty sú
umiestnené po stranách displeja.
• Funkcia HELP: prístroj ponúka pomoc priamo na mieste merania prostredníctvom help obrazovky pre každú
funkciu.
• Meranie zemného odporu: prístroj
meria zemný odpor 3-vodičovou metódou s dvomi zemnými sondami.
• Zabudované údaje poistiek: Táto unikátna vlastnosť umožňuje automatické vyhodnotenie impedancií slučky v súlade s
príslušnými normami.
• Online napäťový monitor: sleduje
všetky tri napätia v reálnom čase.
• Aktualizácia: Ak dôjde k zmene noriem, pomocou upgrade firmware
možno prístroj stále udržiavať v aktuálnom stave.
• Zmena polarity: Automatická zmena
polarity pri teste spojitosti.
• Test izolácie: široký rozsah testovacích napätí od 50 V do 1000 V, rozsah merania do 1000 MΩ.
1. 24
• Funkcia Trip Lock: Funkcia Zs (RCD)
vykoná meranie impedancie slučky
bez vypnutia prúdového chrániča.
• Podpora viacerých systémov: merať
možno na sieťach TT a TN sieťach.
• Zabudovaný nabíjač batérií: Prístroj má
zabudovaný nabíjač vložených aku batérií, ktoré už sú súčasťou dodávky.
• RCD autotest: Automatický test parametrov RCD skracuje čas testu.
• Typ B RCD: je podporovaný.
• PC SW EuroLink PRO je súčasťou
dodávky. Umožňuje prenos nameraných údajov do PC a vytvorenie
správy z merania.
POUŽITIE:
• Prvotné
a
periodické
testovanie
domácich a priemyselných inštalácií;
• Testovanie na jedno alebo viacfázových
napájacích systémoch;
• Test v sieťach TT a TN.
NORMY:
Funkcia: IEC/EN 61557
Ďalšie normy pre testovanie:
VDE 0413; IEC/EN 61008; IEC/EN
61009; IEC/EN/HD 60364; HD 384; BS
7671; IEC/TR 60755; CEI 64.8; AS/NZ
3760; AS/NZ 3018
Elektromagnetická kompatibilita:
IEC/EN 61326-1; IEC/EN 61326-2-2
Bezpečnosť:
IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-031
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 1.54
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
MULTIFUNKČNÉ TESTERY INŠTALÁCIÍ
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Funkcia
Izolačný odpor (EN 61557-2)
Spojitosť 200 mA so zmenou polarity
(EN 61557-4)
Meranie malých odporov prúdom
7 mA (súvislé meranie)
Impedancia slučky (EN 61557-3)
Impedancia siete (EN 61557-3)
Úbytok napätia
Napätie
Frekvencia
Poradie fáz (EN 61557-7)
Test RCD (EN 61557-6)
- Dotykové napätie UC
- Čas vypnutia
- Vypínací prúd
Zemný odpor (EN 61557-5)
Napájanie
Prepäťová kategória
Ochranná trieda
COM port
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah merania
Rozlíšenie
U = 50, 100, 250 VDC:
R: 0.00 MΩ … 19.99 MΩ
0.01 MΩ
20.0 MΩ … 99.9 MΩ
0.1 MΩ
100.0 MΩ … 199.9 MΩ
0.1 MΩ
U = 500 VDC, 1 kVDC:
R: 0.00 MΩ … 19.99 MΩ
0.01 MΩ
20.0 MΩ … 99.9 MΩ
0.1 MΩ
200 MΩ … 999 MΩ
1 MΩ
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.01 Ω
20.0 Ω … 199.9 Ω
0.1 Ω
200 Ω … 1999 Ω
1Ω
0.0 Ω … 19.9 Ω
0.1 Ω
20 Ω … 1999 Ω
1Ω
0.00 Ω … 9.99 Ω
0.01 Ω
10.0 Ω … 99.9 Ω
0.1 Ω
100 Ω … 999 Ω
1Ω
1.00 kΩ … 9.99 kΩ
10 Ω
0.00 Ω … 9.99 Ω
0.01 Ω
10.0 Ω … 99.9 Ω
0.1 Ω
1Ω
100 Ω … 999 Ω
10 Ω
1.00 kΩ … 9.99 kΩ
0.0 % … 99.9 %
0.1 &
0 V … 550 V
1V
0.00 Hz … 9.99 Hz
0.01 Hz
10.0 Hz … 499.9 Hz
0.1 Hz
1.2.3 alebo 3.2.1
I∆N: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A
0.0 V … 19.9 V
20.0 V … 99.9 V
0.1 V
0.1 V
0 ms … 40.0 ms
0 ms … max. čas
0.2 x I∆N … 1.1 x I∆N (AC typ)
0.2 x I∆N … 2.2 x I∆N (A typ, I∆N < 30 mA)
0.2 x I∆N … 1.5 x I∆N (A typ, I∆N ≥ 30 mA)
0.2 x I∆N … 2.2 x I∆N (B typ)
0.00 Ω … 19.99 Ω
20.0 Ω … 199.9 Ω
200 Ω … 9999 Ω
6 x 1.2 V nabíjateľné batérie, typ AA
CAT III / 600 V; CAT IV / 300 V
Dvojitá izolácia
RS232 a USB
140 x 80 x 230 mm
1.0 kg
0.1 ms
0.1 ms
0.05 x I∆N
0.05 x I∆N
0.05 x I∆N
0.05 x I∆N
0.01 Ω
0.1 Ω
1Ω
Presnosť
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±10 % z meranej hodnoty
±20 % z meranej hodnoty
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±5 % z meranej hodnoty
±10 % z meranej hodnoty
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±5 % z meranej hodnoty
±5 % z meranej hodnoty
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±10 % z meranej hodnoty
±10 % z meranej hodnoty
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±10 % z meranej hodnoty
±10 % z meranej hodnoty
Podľa presnosti merania imp. siete
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
±(0.2 % z meranej hodnoty + 1 dig.)
(-0 % / +15 %) z mer. hodnoty ±10
dig.
(-0 % / +15 %) z meranej hodnoty
±1 ms
±3 ms
±0.1 x I∆N
±0.1 x I∆N
±0.1 x I∆N
±0.1 x I∆N
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Prístroj EurotestCOMBO
• Sada pásov na uchytenie
• Merací kábel, 3 x 1.5 m
• Kábel so zástrčkou (Schuko), 1.5 m
• Merací hrot, 3 ks (modrý, čierny, zelený)
• Krokosvorka, 3 ks (modrá, čierna, zelená)
• Napájací adaptér + 6x NiMH nabíjacie
batérie, typ AA
• USB kábel
• RS232 - PS/2 kábel
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
• PC SW EuroLink PRO
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
1. 25
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
MULTIFUNKČNÉ TESTERY INŠTALÁCIÍ
MI 3125 EurotestCOMBO
MI 3125 EurotestCOMBO je ten správny prístroj pre testovanie bezpečnosti elektrických inštalácií v sieťach TT a TN.
Veľký grafický displej s podsvietením ponúka zreteľné zobrazenie výsledkov, symbolov a hlásení. Dva veľké LED indikátory sú umiestnené po oboch stranách displeja a informujú o vyhodnotení výsledku. EurotestCOMBO obsahuje zabudované charakteristiky istiacich prvkov a RCD tým umožňuje vyhodnotenie nameraných hodnôt. Ovládanie prístroja je
také jednoduché, aké len môže byť. Pre každé meranie možno vyvolať na displeji schému pripojenia prístroja a postup
merania. MI 3125 EurotestCOMBO meria spojitosť, izolačný odpor, prúdové chrániče, impedanciu slučku a siete, napätie,
frekvenciu a poradie fáz v súlade s normou EN 61557.
MERANIA:
• Izolačný odpor DC napätím;
• Spojitosť PE vodičov prúdom 200 mA
so zmenou polarity;
• Impedancia siete;
• Impedancia slučky;
• Impedancia slučky bez vypnutia RCD;
• TRMS napätie a frekvencia;
• Poradie fáz;
• Test RCD (všeobecné a selektívne,
typy AC, A a B)
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• LED indikátory Dobre/Zle: dva indikátory upozorňujúce na výsledok
vyhodnotenia nameranej hodnoty sú
umiestnené po stranách displeja.
• Funkcia HELP: prístroj ponúka pomoc priamo na mieste merania prostredníctvom help obrazovky pre každú
funkciu.
• Zabudované údaje poistiek: Táto unikátna vlastnosť umožňuje automatické vyhodnotenie impedancií slučky v súlade s
príslušnými normami.
• Online napäťový monitor: sleduje
všetky tri napätia v reálnom čase.
• Aktualizácia: Ak dôjde k zmene noriem, pomocou upgrade firmware
možno prístroj stále udržiavať v aktuálnom stave.
• Zmena polarity: Automatická zmena
polarity pri teste spojitosti.
• Test izolácie: široký rozsah testovacích napätí od 50 V do 1000 V, rozsah merania do 1000 MΩ.
• Funkcia Trip Lock: Funkcia Zs (RCD)
vykoná meranie impedancie slučky
bez vypnutia prúdového chrániča.
• Podpora viacerých systémov: merať
možno na sieťach TT a TN sieťach.
• Zabudovaný nabíjač batérií: Prístroj má
1. 26
zabudovaný nabíjač vložených aku batérií, ktoré už sú súčasťou dodávky.
• RCD autotest: Automatický test parametrov RCD skracuje čas testu.
POUŽITIE:
• Prvotné a periodické testovanie
domácich a priemyselných inštalácií;
• Testovanie na jedno alebo viacfázových
napájacích systémoch;
• Test v sieťach TT a TN.
NORMY:
Funkcia: IEC/EN 61557
Ďalšie normy pre testovanie:
VDE 0413; IEC/EN 61008; IEC/EN
61009; IEC/EN/HD 60364; HD 384; BS
7671; IEC/TR 60755; CEI 64.8; AS/NZ
3760; AS/NZ 3018
Elektromagnetická kompatibilita:
IEC/EN 61326-1; IEC/EN 61326-2-2
Bezpečnosť:
IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-031
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
MULTIFUNKČNÉ TESTERY INŠTALÁCIÍ
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Funkcia
Rozsah merania
U = 50, 100, 250 VDC:
R: 0.00 MΩ … 19.99 MΩ
20.0 MΩ … 99.9 MΩ
100.0 MΩ … 199.9 MΩ
U = 500 VDC, 1 kVDC:
R: 0.00 MΩ … 19.99 MΩ
20.0 MΩ … 199.9 MΩ
200 MΩ … 999 MΩ
Rozlíšenie
Presnosť
0.01 MΩ
0.1 MΩ
0.1 MΩ
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±10 % z meranej hodnoty
±20 % z meranej hodnoty
0.01 MΩ
0.1 MΩ
1 MΩ
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±5 % z meranej hodnoty
±10 % z meranej hodnoty
Spojitosť 200 mA so zmenou polarity
(EN 61557-4)
0.00 Ω … 19.99 Ω
20.0 Ω … 199.9 Ω
200 Ω … 1999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1Ω
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±5 % z meranej hodnoty
±5 % z meranej hodnoty
Impedancia slučky (EN 61557-3)
0.00 Ω … 9.99 Ω
10.0 Ω … 99.9 Ω
100 Ω … 999 Ω
1.00 kΩ … 9.99 kΩ
0.01 Ω
0.1 Ω
1Ω
10 Ω
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±10 % z meranej hodnoty
±10 % z meranej hodnoty
Impedancia siete (EN 61557-3)
0.00 Ω … 9.99 Ω
10.0 Ω … 99.9 Ω
100 Ω … 999 Ω
1.00 kΩ … 9.99 kΩ
0.01 Ω
0.1 Ω
1Ω
10 Ω
Izolačný odpor (EN 61557-2)
Úbytok napätia
0.0 % … 99.9 %
0.1 &
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±10 % z meranej hodnoty
±10 % z meranej hodnoty
Podľa presnosti merania imp. siete
Napätie
0 V … 550 V
1V
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
Frekvencia
Poradie fáz (EN 61557-7)
Test RCD (EN 61557-6)
- Dotykové napätie UC
- Čas vypnutia
- Vypínací prúd
Napájanie
Prepäťová kategória
Ochranná trieda
Rozmery
Hmotnosť
0.00 Hz … 9.99 Hz
0.01 Hz
10.0 Hz … 499.9 Hz
0.1 Hz
1.2.3 alebo 3.2.1
I∆N: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A
0.0 V … 19.9 V
0.1 V
20.0 V … 99.9 V
0.1 V
0 ms … 40.0 ms
0.1 ms
0 ms … max. čas
0.1 ms
0.2 x I∆N … 1.1 x I∆N (AC typ)
0.05 x I∆N
0.2 x I∆N … 2.2 x I∆N (A typ, I∆N < 30 mA)
0.05 x I∆N
0.2 x I∆N … 1.5 x I∆N (A typ, I∆N ≥ 30 mA)
0.05 x I∆N
6 x 1.2 V nabíjateľné batérie, typ AA
CAT III / 600 V; CAT IV / 300 V
Dvojitá izolácia
140 x 80 x 230 mm
1.0 kg
±(0.2 % z meranej hodnoty + 1 dig.)
(-0 % / +15 %) z mer.hodn. ±10 dig.
(-0 % / +15 %) z meranej hodnoty
±1 ms
±3 ms
±0.1 x I∆N
±0.1 x I∆N
±0.1 x I∆N
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Prístroj EurotestCOMBO
• Sada pásov na uchytenie
• Merací kábel, 3 x 1.5 m
• Kábel so zástrčkou (Schuko), 1.5 m
• Merací hrot, 3 ks (modrý, čierny, zelený)
• Krokosvorka, 3 ks (modrá, čierna, zelená)
• Napájací adaptér + 6x NiMH nabíjacie batérie, typ AA
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
1. 27
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
MULTIFUNKČNÉ TESTERY INŠTALÁCIÍ
MI 2086 Eurotest 61557
MI 2086 Eurotest 61557 vykonáva kompletné testovanie bezpečnosti elektrických inštalácií a ponúka tiež množstvo
ďalších funkcií vrátane meranie TRMS prúdu prúdovými kliešťami, tri metódy zemného odporu (4-vodičová, 1x kliešte,
2x kliešte), meranie špecifického zemného odporu, meranie osvetlenia a vyhľadávanie vedení. Ovládanie prístroja je jednoduché a intuitívne. Pre každý test je možné zobraziť na displeji schému pripojenia prístroja k obvodu. Všetky výsledky
možno uložiť do pamäte prístroja a pomocou programu EuroLink LITE preniesť do počítača na ďalšie vyhodnotenie a
tvorbu správy z merania. MI 2086 Eurotest 61557 meria spojitosť, izolačný odpor, RCD, impedanciu slučky a siete, napätie, frekvenciu, zemný odpor a poradie fáz v súlade s požiadavkami normy EN 61557.
MERANIA:
• Izolačný odpor DC napätím;
• Spojitosť PE vodičov prúdom 200 mA
so zmenou polarity;
• Spojitosť PE vodičov prúdom 7 mA
(súvislé meranie) bez vypnutia RCD;
• Impedancia siete;
• Impedancia slučky;
• Impedancia slučky bez vypnutia RCD;
• TRMS napätie a frekvencia;
• Poradie fáz;
• Test RCD (všeobecné a selektívne,
typ AC a A);
• Zemný odpor
(4-vodičová metóda,
metóda s jednými kliešťami,
dvojkliešťová metóda);
• Špecifický zemný odpor;
• TRMS prúd záťaže, aj unikajúci;
• Test prepäťových ochrán;
• Osvetlenie;
• Vyhľadávanie inštalácií;
• Presné meranie impedancie (mΩ).
• Analýza harmonických
• Meranie výkonu a energie
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Vyhľadávanie poistiek: táto funkcia
umožňuje vyhľadávanie poistiek, vedení
a porúch pomocou prijímača A1005 (na
objednávku).
• Meranie zemného odporu: prístroj
ponúka 4-vodičovú metódu s dvomi pomocnými sondami, 4-vodičovú metódu
v kombinácii s jednými prúdovými
kliešťami, meranie dvomi kliešťami
bez rozpojenia zvodu, a aj meranie
špecifického zemného odporu.
• Prenos údajov: Hodnoty uložené v
pamäti možno preniesť do PC pomocou RS232 kábla, program je súčasťou
základnej dodávky.
• Help okná: prístroj ponúka schémy
zapojenia pre každé meranie.
1. 28
• Zmena polarity: Automatická zmena
polarity pri teste spojitosti.
• Test izolácie: široký rozsah testovacích napätí od 50 V do 1000 V, rozsah merania do 1000 MΩ.
• Funkcia Trip Lock: Funkcia Zs (RCD)
vykoná meranie impedancie slučky
bez vypnutia prúdového chrániča.
• RCD autotest: Automatický test parametrov RCD skracuje čas testu.
• PC SW EuroLink LITE je súčasťou
dodávky. Umožňuje prenos nameraných údajov do PC a vytvorenie
správy z merania.
POUŽITIE:
• Prvotné
a
periodické
testovanie
domácich a priemyselných inštalácií;
• Testovanie na jedno alebo viacfázových
napájacích systémoch;
• Test v sieťach TT a TN.
NORMY:
Funkcia:
IEC/EN 61557
Ďalšie normy pre testovanie:
IEC/EN/HD 60364; IEC/EN 61008;
IEC/EN 61009; IEC/EN/TR 60755; AS/
NZ 3018; CEI 64.8; HD 384; BS 7671;
VDE 0413
Elektromagnetická kompatibilita:
EN 50081 - 1; EN 50082 - 1
Bezpečnosť: IEC/EN 61010-1; IEC/EN
61010-031; IEC/EN 61010-2-032
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 1.54
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
MULTIFUNKČNÉ TESTERY INŠTALÁCIÍ
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Funkcia
Rozsah merania
Rozlíšenie
Presnosť
U = 50, 100 VDC:
R: 0.000 MΩ … 1.999 MΩ
0.001 MΩ
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
2.00 MΩ … 19.99 MΩ
0.01 MΩ
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
20.0 MΩ … 199.9 MΩ
0.1 MΩ
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
Izolačný odpor (EN 61557-2)
U= 250, 500, 1000 VDC:
R: 0.000 MΩ … 1.999 MΩ
0.001 MΩ
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
2.00 MΩ … 19.99 MΩ
0.01 MΩ
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
20.0 MΩ … 199.9 MΩ
0.1 MΩ
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
200 MΩ … 1000 MΩ
1 MΩ
±10 % z meranej hodnoty
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.01 Ω
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
Spojitosť 200 mA so zmenou polarity
20.0 Ω … 199.9 Ω
0.1 Ω
±3 % z meranej hodnoty
(EN 61557-4)
200 Ω … 1999 Ω
1Ω
±3 % z meranej hodnoty
0.0 Ω … 199.9 Ω
0.1 Ω
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
Meranie malých odporov prúdom
7 mA (súvislé meranie)
200 Ω … 2000 Ω
1Ω
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.01 Ω
Impedancia slučky (EN 61557-3)
20.0 Ω … 199.9 Ω
0.1 Ω
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
200 Ω … 2000 Ω
1Ω
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.01 Ω
Impedancia siete (EN 61557-3)
20.0 Ω … 199.9 Ω
0.1 Ω
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
200 Ω … 2000 Ω
1Ω
Napätie
0 V … 440 V
1V
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
Poradie fáz (EN 61557-7)
1.2.3 alebo 2.1.3.
Test RCD (EN 61557-6)
I∆N: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A
0.0 V … 9.99 V
0.01 V
(-0 / +10 %) z mer. hodn. ± 0.2 V
- Dotykové napätie UC
10.0 V … 100.0 V
0.1 V
(-0 / +10 %) z meranej hodnoty
- Čas vypnutia
0 ms … 500 ms
1 ms
±3 ms
0.05 x I∆N
±0.1 x I∆N
0.2 x I∆N … 1.1 x I∆N (AC typ)
- Vypínací prúd
0.05 x I∆N
±0.1 x I∆N
0.2 x I∆N … 1.5 x I∆N (A typ)
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.01 Ω
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
Zemný odpor (EN 61557-5) (4-vodičová
20.0 Ω … 199.9 Ω
0.1 Ω
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
metóda; 4-vodičová metoda s jednými
200 Ω … 1999 Ω
1Ω
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
kliešťami)
2.00 kΩ … 19.99 kΩ
10 Ω
± 5 % z meranej hodnoty
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.01 Ω
±(10 % z mer. hodnoty + 2 dig.)
Zemný odpor, dvojkliešťová metóda
20.0 Ω … 100.0 Ω
0.1 Ω
± 20 % z meranej hodnoty
0.0 mA … 99.9 mA
0.1 mA
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
100 mA … 999 mA
1 mA
± 5 % z meranej hodnoty
Prúd TRMS
1.00 A … 9.99 A
0.01 A
± 5 % z meranej hodnoty
10.0 A … 99.9 A
0.1 A
± 5 % z meranej hodnoty
100 A … 200 A
1A
± 5 % z meranej hodnoty
Test varistorov
0 V … 1000 V
1V
± (5 % z meranej hodnoty +10 V)
0.00 lux … 19.99 lux
0.01 lux
20.0 lux … 199.9 lux
0.1 lux
Osvetlenie (Typ B)
±(5 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
200 lux … 1999 lux
1 lux
2.00 klux … 19.99 klux
10 lux
Napájanie
4 x 1.2 V nabíjateľné batérie alebo 4 x 1.5 V alkalické batérie, typ C
Prepäťová kategória
CAT III / 300 V; CAT II / 600 V
Ochranná trieda
Dvojitá izolácia
COM port
RS232
Rozmery
265 x 110 x 185 mm
Hmotnosť
2.1 kg
SÚČASŤ DODÁVKY:
MI 2086 ST
• Prístroj Eurotest 61557
• Zásuvkový ovládač, 1.5 m
• Merací kábel, 3 x 1.5 m
• Krokosvorka
• Merací hrot, 2 ks (modrý, čierny)
• RS232 kábel
• PC Software EuroLink LITE
• Sada pásov na uchytenie
• Taška na prenášanie
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
MI 2086 EU
• MI 2086 ST
• Prúdové kliešte A 1018 (nízkorozsahové)
• Merací kábel, 4 m
• PC Software EuroLink PRO
MI 2086 EU
1. 29
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
MULTIFUNKČNÉ TESTERY INŠTALÁCIÍ
MI 2088 Tester izolačného a zemného odporu
MI 2088 je vysoko profesionálny multifunkčný prístroj určený na testovanie zemného odporu, izolačného odporu a spojitosti pripojenia ochranného vodiča. Prístroj umožňuje meranie zemných odporov 4-vodičovou metódou, 4-vodičovou
metódou v kombinácii s jednými kliešťami, dvomi kliešťami, 4-vodičové meranie špecifického zemného odporu a mrenie
TRMS prúdu. Prístroj ponúka aj testovanie prepäťových ochrán (varistorov). Všetky výsledky možno uložiť do pamäte
prístroja a potom preniesť pomocou programu EarthLink software do počítača za účelom vyhodnotenia a tvorby protokolu z merania. MI 2088 meria zemný odpor, spojitosť, izoláciu a napätia v súlade s normou EN 61557.
MERANIA:
• Izolačný odpor DC napätím;
• Spojitosť PE vodičov prúdom 200 mA
so zmenou polarity;
• Spojitosť PE vodičov prúdom 7 mA
(súvislé meranie) bez vypnutia RCD;
• Napätie;
• Zemný odpor (4-vodičová metóda, 1x
kliešte, 2x kliešte).
• Špecifický zemný odpor;
• TRMS prúd, do záťaže aj unikajúci;
• Test prepäťových ochrán.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Meranie zemného odporu: prístroj
vykonáva meranie zemného odporu
metódami: 4-vodičová s dvomi pomocnými sondami; 4-vodičová v kombinácii
s jednými prúdovými kliešťami, meranie pomocou dvoch prúdových klieští
bez prerušenia meraného obvodu,
meranie špecifického zemného odporu.
• Prenos údajov: Hodnoty uložené v
pamäti možno preniesť do PC pomocou RS232 kábla, program je súčasťou
základnej dodávky.
• Zmena polarity: Automatická zmena
polarity pri teste spojitosti.
• Test izolácie: široký rozsah testovacích napätí od 50 V do 1000 V, roz-
1. 30
NORMY:
sah merania do 30 GΩ.
• PC SW EarthLink zahrnutý v dodávke
umožňuje
stiahnutie
výsledkov
z
prístroja do počítača a vytvorenie
správy o meraní.
POUŽITIE:
• IPrvotné
a
periodické
testovanie
domácich a priemyselných inštalácií;
• Testovanie na jedno alebo viacfázových
napájacích systémoch;
• Test v sieťach TT a TN.
Funkcia:
IEC/EN 61557
Ďalšie normy pre testovanie:
IEC/EN/HD 60364;
AS/NZ 3018;
CEI 64.8;
HD 384;
BS 7671;
VDE 0413
Elektromagnetická kompatibilita:
EN 50081-1; EN 50082-1
Bezpečnosť:
IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-031;
IEC/EN 61010-2-032
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
MULTIFUNKČNÉ TESTERY INŠTALÁCIÍ
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Funkcia
Izolačný odpor (EN 61557-2)
Spojitosť 200 mA so zmenou polarity
(EN 61557-4)
Meranie malých odporov prúdom
7 mA (súvislé meranie)
Zemný odpor, 4-vodičová metóda
Zemný odpor, 4-vodičová metóda +
1x kliešte
Meranie pomocou dvoch klieští
Špecifický zemý odpor (EN 61557-5)
TRMS Prúd
Test varistorov
Napájanie
Prepäťová kategória
Ochranná trieda
COM port
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah merania
Rozlíšenie
Presnosť
U ≥ 250 VDC:
R: 0.000 MΩ … 1.999 MΩ
0.001 MΩ
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
2.00 MΩ … 19.99 MΩ
0.01 MΩ
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
20.0 MΩ … 199.9 MΩ
0.1 MΩ
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
200 MΩ … 1999 MΩ
1 MΩ
±(1 % of r. / 1 GΩ + 2% of r. + 2 dig.)
2.00 GΩ … 19.99 GΩ
10 MΩ
±(1 % of r. / 1 GΩ + 2% of r. + 2 dig.)
20.0 GΩ … 29.9 GΩ
100 MΩ
±(1 % of r. / 1 GΩ + 2% of r. + 2 dig.)
U < 250 VDC:
R: 0.000 MΩ … 1.999 MΩ
0.001 MΩ
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
2.00 MΩ … 19.99 MΩ
0.01 MΩ
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
20.0 MΩ … 199.9 MΩ
0.1 MΩ
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.01 Ω
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
20.0 Ω … 199.9 Ω
0.1 Ω
±3 % z meranej hodnoty
200 Ω … 1999 Ω
1Ω
±3 % z meranej hodnoty
0.0 Ω … 199.9 Ω
0.1 Ω
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
200 Ω … 1999 Ω
1Ω
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.01 Ω
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
20.0 Ω … 199.9 Ω
0.1 Ω
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
200 Ω … 1999 Ω
1Ω
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
2.00 kΩ … 19.99 kΩ
10 Ω
±5 % z meranej hodnoty
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.01 Ω
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
20.0 Ω … 199.9 Ω
0.1 Ω
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
200 Ω … 999 Ω
1Ω
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
1.00 kΩ … 1.99 kΩ
10 Ω
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.01Ω
±(10 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
20.0 Ω … 100.0 Ω
0.1Ω
±20 % z meranej hodnoty
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.01 Ω
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
20.0 Ω … 199.9 Ω
0.1 Ω
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
200 Ω … 1999 Ω
1Ω
±(2 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
2.00 kΩ … 19.99 kΩ
10 Ω
±5 % z meranej hodnoty
20.0 kΩ … 199.9 kΩ
0.1 kΩ
±5 % z meranej hodnoty
200 kΩ … 999 kΩ (a < 8 m)
1 kΩ
±5 % z meranej hodnoty
200 kΩ … 1999 kΩ (a ≥ 8m)
1 kΩ
±5 % z meranej hodnoty
0.0 mA … 99.9 mA
0.1 mA
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
100 mA … 999 mA
1 mA
±5 % z meranej hodnoty
1.00 A … 9.99 A
0.01 A
±5 % z meranej hodnoty
10.0 A … 99.9 A
0.1 A
±5 % z meranej hodnoty
100 A … 200 A
1A
±5 % z meranej hodnoty
0 V … 1000 V
1V
±(5 % z meranej hodnoty + 10 V)
4 x 1.2 V nabíjateľné batérie alebo 4 x 1.5 V alkalické batérie, typ C
CAT III / 300 V; CAT II / 600 V
Dvojitá izolácia
RS232
265 x 110 x 185 mm
1.7 kg
SÚČASŤ DODÁVKY:
MI 2088 ST
• Prístroj MI 2088 ST
• Meracie káble, 2 x 1,5 m
• Taška na prenášanie
• RS232 kábel
• Merací hrot, 2 ks (červený, čierny)
• Krokosvorka
• PC Software EarthLink
• Návod na obsluhu
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
MI 2088 - 20 m
• MI 2088 ST
• Sada na zemné odpory 20m (merací kábel
4 x 1 m; 2 x kábel 20 m; 2 x kábel 4.5 m; 4
x pomocná zemná sonda; malá taška)
MI 2088 - 50 m
• MI 2088 ST
• Sada na zemné odpory 50m (merací kábel
4 x 1 m; 2 x kábel 50 m; 2 x kábel 4.5 m; 4
x pomocná zemná sonda; malá taška)
MI 2088 - 50 m
1. 31
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
JEDNOÚČELOVÉ TESTERY
Sprievodca výberom jednoúčelových testerov
MI 3121H
2,5 kV Izolácia/Spojitosť
Model
Meranie
Popis
Izolačný odpor
IZOLÁCIA
SPOJITOSŤ A
MERANIE MALÝCH
ODPOROV
MI 3121
Izolácia/Spojitosť
Testovacie napätie (VDC)
Rozsah merania izolačného odporu
Diagnostický test (výpočet PI, DAR)
Spojitosť pripojenia PE vodiča s automatickou zámenou
polarity, testovací prúd 200mA
Meranie malého odporu (súvislé meranie),
merací prúd 7 mA.
Impedancia siete s výpočtom Ipsc


100 … 2500
50 … 1000
do 100 GΩ

do 30 GΩ




–
–
–
Impedancia slučky s výpočtom Ipsc
–
–
Impedancia slučky bez vypnutia RCD (Trip Lock)
–
–
Zabudovaná databáza poistiek s vyhodnotením
–
–
Dotykové napätie bez vypnutia RCD
–
–
Čas vypnutia RCD
–
–
Vypínací prúd RCD (postupne narastajúci prúd)
–
–
Automatický test RCD
–
–
Typ RCD (všeobecný a selektívny)
–
–
NAPäTIE,
FREKVENCIA
Meranie AC napätia


Online napäťový monitor
Meranie frekvencie
–

–

PORADIE FÁZ
L1 - L2 - L3
–
–
Zemný odpor 3-(4-)vodičová metóda
–
–
Zemný odpor 3-(4-)vodičová metóda s prúdovými kliešťami (1x)
–
–
Zemný odpor s dvomi prúdovými kliešťami
–
–
Špecifický odpor pôdy
–
–
TRMS prúd
Vyhodnotenie výsledkov Dobre/Zle
–

–

Dotyková elektróda
–
–
Help menu
RS232
–

–

USB


Pamäť


2 / 1500
2 / 1500
Profesionálny PC SW
Na objednávku
Na objednávku
Rozšírený PC SW
Na objednávku
Na objednávku
Bezpečnostná kategória
CAT III / 600 V
CAT IV / 300 V
CAT III / 600 V
CAT IV / 300 V
6 x AA

6 x AA

IMPEDANCIA
SLUČKY / SIETE
TEST RCD
ZEMNÝ ODPOR,
PRÚD
ĎALŠIE
VLASTNOSTI
PORTY
PAMäŤ, PROGRAM
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Počet úrovní pamäte / pamäťových miest
Batérie
Zabudovaný nabíjač batérií
Hmotnosť
Rozmery (mm)
1. 32
850 g
850 g
140 x 80 x 230
140 x 80 x 230
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
JEDNOÚČELOVÉ TESTERY
MI 3122
Z Line-Loop / RCD
MI 3123
Earth / Clamp
MI 2126
Earth 2-3
MI 3103
GigaOhm 1 kV
MI 2150
Installcheck
–
–
–


–
–
–
250 … 1000
500
–
–
–
do 2 GΩ
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–



–
–
–


–
–
–


–
–
–


–
–
–

–
–
–
–


–
–
–


–
–
–


–
–
–
–
A , AC
–
–
–
A, AC (standard)
–
–
–

–

–
–
–
–

–
–
–

–

–
–

–
–

–
–
–
Na objednávku
–
–
–
–
Na objednávku

–
–
–
–
–
–
–
–

Na objednávku

–
–
–
–
–


–

–
–


–
–
–


–
–
–


–
–
–


–
–
–
3 / 1500
3 / 1500
–
–
–
Na objednávku
Na objednávku
–
–
–
Na objednávku
Na objednávku
–
–
–
CAT III / 600 V
CAT IV / 300 V
CAT IV / 50 V
–
CAT III / 300 V
CAT III / 300 V
6 x AA

6 x AA

4xC
4xC
4 x AA
–
–
–
930 g
850 g
410 g
490 g
600 g
140 x 80 x 230
140 x 80 x 230
280 x 70 x 80
280 x 70 x 80
200 x 100 x 50
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
1. 33
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
JEDNOÚČELOVÉ TESTERY
MI 3121H
2,5 kV Insulation / Continuity
MI 3121H Smartec 2,5 kV Insulation / Continuity je prenosný merací prístroj pre kompletné diagnostické testovanie
izolačného odporu a pre meranie spojitosti. Vďaka vysokému rozsahu testovacích napätí izolačných odporov, až do 2.5
kV (rozsah merania je do 100 GΩ), a výpočtu indexov PI a DAR je tento prístroj vhodný pre testovanie izolácie káblov,
prúdových a napäťových transformátorov, elektrických motorov a pod. Prístroj umožňuje nastaviť limitné hodnoty pre
konkrétne meranie, takže každý výsledok môže byť ihneď vyhodnotený pomocou LED kontroliek (červená, zelená).
Prístroj je vybavený držiakom so silným magnetom, vďaka ktorému možno prístroj prichytiť k akémukoľvek kovovému
povrchu. V prístroji je tiež zabudovaný nabíjač batérií. MI 3121H je kompatibilný s programom EuroLink PRO, ktorý
umožňuje prenos nameraných výsledkom z pamäte prístroja do PC pre vyhodnotenie a vytvorenie správy z merania.
MERANIA:
• Izolačný odpor DC napätím do 2.5 kV;
• Diagnostický test (výpočet PI, DAR)
• Spojitosť pripojenia PE vodiča prúdom
200mA so zmenou polarity;
• Spojitosť pripojenia PE vodiča prúdom
7 mA (súvislé meranie) bez vypnutia
RCD;
• TRMS napätie a frekvencia.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Vysoký rozsah merania: až do 100
GΩ, testovacie napätie od 100 do 2500
V.
• Diagnostika izolácie: výpočet PI a
DAR pre určenie kvality, príp. kontaminácie izolácie.
• Pripojenie Guard: pre elimináciu
možných povrchových unikajúcich prúdov.
• Zmena polarity: automatická zmena
polarity pri teste spojitosti.
• Analógová stupnica: výsledok testu
je zobrazený v číslicovej aj analógovej
podobe.
• Nastavenie limitov: pri teste izolácie
aj spojitosti je možné nastaviť limitné hodnoty. na ich základe je potom
výsledok výhodnotený veľkou zelenou
LED ako dobrý, alebo červenou LED
ako nevyhovujúci.
• Bezpečnosť: prístroj je vhodný pre
testovanie v prostredí CAT IV.
• Zabudovaný nabíjač batérií: Prístroj má
zabudovaný nabíjač vložených aku NiMH
batérií, ktoré už sú súčasťou dodávky.
• Pamäť:
dvojúrovňová
pamäťová
štruktúra pre uloženie výsledkov a
poarametrov.
• Prenos údajov: výsledky uložené v
pamäti možno preniesť do PC pomocou programu EuroLink PRO, cez RS
232 alebo USB pripojenie.
• Jednoduché použitie: veľký kontrastný displej a veľké tlačidlá dovoľujú jednoduché ovládanie (aj v rukaviciach).
• Magnetický
držiak:
zabudovaný
1. 34
magnet pre uchytenie prístroja na
ľubovoľné kovové povrchy uvoľňuje
ruky pre prácu.
POUŽITIE:
• Meranie izolačného odporu transformátorov, motorov, káblov, strojov a pod.;
• Testovanie na inštaláciách kategórie
CAT IV (distribučná strana inštalácií,
výrobné podniky a pod.);
• Sledovanie trendov izolácie;
• Testovanie spojitosti pripojenia PE
vodičov.
NORMY:
Funkcia:
IEC/EN 61557, časti 1,2, 4, 10
IEC/EN 60364
VDE 100
BS 7671 vydanie17
CEI 64.8
Elektromagnetická kompatibilita:
IEC/EN 61326-1;
Bezpečnosť:
IEC/EN 61010-1;
EN 61010 - 031
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 1.54
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
JEDNOÚČELOVÉ TESTERY
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Funkcia
Izolačný odpor (EN 61557-2)
PI, DAR
Spojitosť PE pripojenia prúdom 200
mA so zámenou polarity (EN 61557-4)
Meranie malého odporu prúdom 7mA
(súvislé meranie)
Napätie
Frekvencia
Napájanie
Prepäťová kategória
Ochranná trieda
COM port
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah merania
U = 500, 1000, 2500 VDC:
R: 0.00 MΩ … 19.99 MΩ
20.0 MΩ … 199.9 MΩ
200 MΩ … 999 MΩ
1.00 GΩ … 4.99 GΩ
5.00 GΩ … 19.99 GΩ
20.0 GΩ … 99.9 GΩ
U = 100, 250 VDC:
R: 0.00 MΩ … 19.99 MΩ
20.0 MΩ … 199.9 MΩ
200 MΩ … 999 MΩ
0.01 … 9.99
10.0 … 100.0 0.00 Ω … 19.99 Ω
20.0 Ω … 199.9 Ω
200 Ω … 1999 Ω
0.0 Ω … 19.9 Ω
20 Ω … 1999 Ω 0.0 V … 99.9 V
100 V … 550 V
0.00 Hz … 19.99 Hz
20.0 Hz … 199.9 Hz
200 Hz … 500 Hz
6 x 1.2 V nabíjateľné batérie, typ AA
CAT III / 600 V; CAT IV / 300 V
Dvojitá izolácia
RS232 a USB
140 x 230 x 80 mm
0.85 kg
Rozlíšenie
Presnosť
0.01MΩ
0.1MΩ
1 MΩ
10 MΩ
10 MΩ
100 MΩ
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±5 % z meranej hodnoty
±5 % z meranej hodnoty
±10 % z meranej hodnoty
±20 % z meranej hodnoty
±20 % z meranej hodnoty
0.01 MΩ
0.1 MΩ
1 MΩ
0.01
0.1
0.01 Ω
0.1 Ω
1Ω
0.1 Ω
1Ω
0.1 V
1V
0.01 Hz
0.1 Hz
1 Hz
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±10 % z meranej hodnoty
±20 % z meranej hodnoty
±(5 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
±5 % z meranej hodnoty
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±5 % z meranej hodnoty
±10 % z meranej hodnoty
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±10 % z meranej hodnoty
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(0.2 % z meranej hodnoty + 1 dig.)
HLAVNÉ VLASTNOSTI
Veľký LCD displej s indíkátormi vyhodnotenia
výsledkov merania.
Jednoduché a rýchle ovládanie.
USB a RS232 komunikačné porty.
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Prístroj MI 3121H Smartec 2,5 kV
• Pás na uchytenie do ruky
• Merací kábel, 2 x 1.5 m
• Meracie hroty, 2 ks (čierny, červený)
• Krokosvorky, 2 ks (čierny, červený)
• Napájací adaptér + 6ks NiMH nabíjacích
batérií, typ AA
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
Accessories:strana
page 1.54
Príslušenstvo:
1. 35
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
JEDNOÚČELOVÉ TESTERY
MI 3121 SMARTECInsulation / Continuity
The MI 3121 SMARTEC Insulation / Continuity je prístroj novej generácie určený na testovanie inštalácií bez napätia.
Prístroj výsledky zobrazuje v digitálnej aj analógovej podobe. Poskytuje presné výsledky pri meraní spojitosti do rozsahu 2000 Ω a pri meraní izolácie až do 30 GΩ. Prístroj umožňuje nastavenie limitných hodnôt a následné okamžité
vyhodnotenie výsledkov pomocou veľkých LED indikátorov (červený, zelený), ktoré sú veľmi dobre viditeľné aj v zlých
svetelných podmienkach. V prístroji je zabudovaný nabíjač vložených akumulátorových batérií a je vybavený aj silným
magnetíckým držiakom, takže prístroj nie je potrebné pri práci držať v rukách. Všetky namerané výsledky možno uložiť
do pamäte prístroja a následne pomocou programu EuroLink PRO (A1291) alebo EuroLink PRO Plus (A1290) preniesť
do počítača a vytvoriť správu z merania. MI 3121 SMARTEC Insulation / Continuity meria spojitosť, izolačný odpor, AC
napätie a frekvenciu.
MERANIA:
• Izolačný odpor DC napätím;
• Spojitosť pripojenia PE vodiča prúdom
200mA so zmenou polarity;
• Spojitosť pripojenia PE vodiča prúdom
7 mA (súvislé meranie) bez vypnutia
RCD;
• TRMS napätie a frekvencia.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Rozsah merania: testovacie napätie
od 50 V do 1000 V, rozsah merania až
do 30 GΩ.
• Analógová stupnica: výsledok testu
je zobrazený v číslicovej aj analógovej
podobe.
• Prenos údajov: výsledky uložené v
pamäti možno preniesť do PC pomocou programu, cez RS 232 alebo USB
pripojenie.
• Aktualizácia: Ak dôjde k zmene noriem, pomocou upgrade firmware
možno prístroj stále udržiavať v aktuálnom stave.
• Zmena polarity: automatická zmena
polarity pri teste spojitosti.
• Zabudovaný nabíjač batérií: Prístroj má
zabudovaný nabíjač vložených aku NiMH
batérií, ktoré už sú súčasťou dodávky.
• Nastavenie limitov: pri teste izolácie
aj spojitosti je možné nastaviť limitné hodnoty. na ich základe je potom
výsledok výhodnotený veľkou zelenou
LED ako dobrý, alebo červenou LED
ako nevyhovujúci.
• Jednoduché použitie: veľký kontrastný displej a veľké tlačidlá dovoľujú jednoduché ovládanie (aj v rukaviciach).
• Magnetický
držiak:
zabudovaný
magnet pre uchytenie prístroja na
ľubovoľné kovové povrchy uvoľňuje
ruky pre prácu.
1. 36
POUŽITIE:
• Domáce inštalácie bez napätia;
• Inštalácie bez napätia v priemysle;
• Testy na telekomunikačných systémoch;
• Meranie odporu.
NORMY:
Funkcia:
IEC/EN 61557
Ďalšie normy pre testovanie:
IEC/EN/HD 60364;
AS/NZ 3018;
CEI 64.8;
HD 384;
BS 7671;
VDE 0413
Elektromagnetická kompatibilita:
IEC/EN 61326-1;
IEC/EN 61326-2-2
Bezpečnosť:
IEC/EN 61010-1;
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
JEDNOÚČELOVÉ TESTERY
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Funkcia
Rozsah merania
U = 500, 1000 VDC:
R: 0.00 MΩ … 19.99 MΩ
20.0 MΩ … 199.9 MΩ
200 MΩ … 999 MΩ
1.00 GΩ … 4.99 GΩ
5.00 GΩ … 19.99 GΩ
Izolačný odpor (EN 61557-2)
20.0 GΩ … 29.9 GΩ
U = 50, 100, 250 VDC:
R: 0.00 MΩ … 19,99 MΩ
20.0 MΩ … 99.9 MΩ
100.0 MΩ … 199.9 MΩ
0.00 Ω … 19.99 Ω
Spojitosť pripojenia PE prúdom 200mA
20.0 Ω … 199.9 Ω
so zmenou polarity (EN 61557-4)
200 Ω … 1999 Ω
Meranie malého odporu prúdom 7mA
0.0 Ω … 19.9 Ω
(súvislé meranie)
20 Ω … 1999 Ω 0.0 V … 99.9 V
Napätie
100 V … 550 V
0.00 Hz … 19.99 Hz
Frekvencia
20.0 Hz … 199.9 Hz
200 Hz … 500 Hz
Napájanie
6 x 1.2 V nabíjateľné batérie, typ AA
Prepäťová kategória
CAT III / 600 V; CAT IV / 300 V
Ochranná trieda
Dvojitá izolácia
COM port
RS232 a USB
Rozmery
140 x 230 x 80 mm
Hmotnosť
0.85 kg
Rozlíšenie
Presnosť
0.01MΩ
0.1MΩ
1 MΩ
10 MΩ
10 MΩ
100 MΩ
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±5 % z meranej hodnoty
±5 % z meranej hodnoty
±10 % z meranej hodnoty
±20 % z meranej hodnoty
Len približne
0.01 MΩ
0.1 MΩ
0.1 MΩ
0.01 Ω
0.1 Ω
1Ω
0.1 Ω
1Ω
0.1 V
1V
0.01 Hz
0.1 Hz
1 Hz
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±10 % z meranej hodnoty
±20 % z meranej hodnoty
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±5 % z meranej hodnoty
±10 % z meranej hodnoty
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±10 % z meranej hodnoty
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(0.2 % z meranej hodnoty + 1 dig.)
HLAVNÉ VLASTNOSTI
Veľký LCD displej s indíkátormi na vyhodnotenie výsledkov merania.
Jednoduché a rýchle ovládanie.
USB a RS232 komunikačné porty.
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Prístroj MI 3121 Smartec
• Pás na uchytenie do ruky
• Merací kábel, 2 x 1.5 m
• Meracie hroty, 2 ks (čierny, červený)
• Krokosvorky, 2 ks (čierny, červený)
• Napájací adaptér + 6ks nabíjacích akumulátorových batérií typ AA
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
1. 37
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
SINGLE-FUNCTIONAL
TESTERS
JEDNOÚČELOVÉ
TESTERY
MI 3122 SMARTECZ Line-Loop / RCD
The MI 3122 SMARTEC Z Line-Loop / RCD je určený ne testovanie obvodov pod napätím. Prístroj vďaka zabudovaným
charakteristikám najpoužívanejších poistiek a prúdových chráničov umožňuje vyhodnotenie nameraných výsledkov.
Online napäťový monitor poskytuje obsluhe neustály prehľad toho, čo sa deje na troch napäťových vstupoch prístroja.
Prístroj je vybavený jasnými indikátormi (červená, zelená) pre vyhodnotenie merania. Pre každý test je možné vyvolať
help obrazovku, ktorá ukáže, ako pripojiť prístroj k obvodu. Všetky namerané výsledky možno uložiť do pamäte prístroja
a následne pomocou programu EuroLink PRO (A1291) alebo EuroLink PRO Plus (A1290) preniesť do počítača a vytvoriť
správu z merania. MI 3122 SMARTEC Z Line-Loop / RCD vykonáva test RCD, impedancie slučky a siete, meria AC napätie,
frekvenciu a poradie fáz v súlade s požiadavkami normy EN 61557.
MERANIA:
• Impedancia siete;
• Impedancia slučky;
• Impedancia slučky bez vypnutia RCD;
• TRMS napätie a frekvenciu;
• Poradia fáz;
• Test RCD (všeobecné a selektívne,
typy AC a A).
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Funkcia HELP: prístroj ponúka pomoc
prostredníctvom help obrazovky pre
každú funkciu.
• LED indikátory Dobre/Zle: dva
výrazné LED indikátory pre vyhodnotenie výsledkov sú umiestnené po
stranách displeja.
• Zabudované údaje poistiek: Táto unikátna vlastnosť umožňuje automatické vyhodnotenie impedancií slučky v súlade s
príslušnými normami.
• Online napäťový monitor: zobrazuje aktuálny stav na všetkých troch
napäťových vstupoch.
• Prenos údajov: výsledky uložené v
pamäti možno preniesť do PC pomocou programu, cez RS 232 alebo USB
pripojenie.
• Aktualizácia: Ak dôjde k zmene noriem, pomocou upgrade firmware
možno prístroj stále udržiavať v aktuálnom stave.
• Funkcia Trip Lock: Funkcia Zs (RCD)
vykoná test impedancie slučky bez vypnutie RCD.
• Zabudovaný nabíjač batérií: Prístroj má
zabudovaný nabíjač vložených aku NiMH
batérií, ktoré už sú súčasťou dodávky.
• RCD autotest: Automatický test parametrov RCD skracuje čas testu.
1. 38
• Jednoduché použitie: veľký kontrastný displej a veľké tlačidlá dovoľujú jednoduché ovládanie (aj v rukaviciach).
• Magnetický
držiak:
zabudovaný
magnet pre uchytenie prístroja na
ľubovoľné kovové povrchy uvoľňuje
ruky pre prácu.
POUŽITIE:
• Testovanie obvodov pod napätím v
domácnostiach i v priemysle;
• Test na jedno- i trojfázových sieťach
TT a TN.
NORMY:
Funkcia:
IEC/EN 61557
Ďalšie normy pre testovanie:
IEC/EN/HD 60364; IEC/EN 61008;
IEC/EN 61009; IEC/EN/TR 60755; AS/
NZ 3760; AS/NZ 3018; CEI 64.8; HD
384; BS 7671; VDE 0413
Elektromagnetická kompatibilita:
IEC/EN 61326-1;
IEC/EN 61326-2-2
Bezpečnosť:
IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-031
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
JEDNOÚČELOVÉ TESTERY
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Funkcia
Test RCD (EN 61557-6)
- Násobok pre nominálny prúd I∆N
- Dotykové napätie UC
- Vypínací prúd
- Vypínací čas
Impedancia slučky (EN 61557-3)
Impedancia siete (EN 61557-3)
Napätie
Frekvencia
Poradie fáz (EN 61557-7)
Napájanie
Prepäťová kategória
Ochranná trieda
COM port
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah merania
Rozlíšenie
I∆N: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A
x 0.5; x 1; x 2; x 5
0.0 V … 19.9 V
0.1 V
20.0 V … 99.9 V
0.1 V
0.05 x I∆N
(0.2 … 1.1) x I∆N (AC type)
(0.2 … 1.5) x I∆N (A type, I∆N ≥ 30 mA)
0.05 x I∆N
(0.2 … 2.2) x I∆N (A type, I∆N < 30 mA)
0.05 x I∆N
0.0 ms … 40.0 ms
0.1 ms
0.0 ms … max. čas
0.1 ms
0.00 Ω … 9.99 Ω
0.01 Ω
10.0 Ω … 99.9 Ω
0.1 Ω
100 Ω … 999 Ω
1Ω
1.00 kΩ … 9.99 kΩ
10 Ω
0.00 Ω … 9.99 Ω
0.01 Ω
10.0 Ω … 99.9 Ω
0.1 Ω
100 Ω … 999 Ω
1Ω
1.00 kΩ … 9.99 kΩ
10 Ω
0 V … 550 V
1V
15.0 Hz … 499.9 Hz
0.1 Hz
1.2.3 alebo 3.2.1
6 x 1.2 V nabíjateľné batérie, typ AA
CAT III / 600 V; CAT IV / 300 V
Dvojitá izolácia
RS232 a USB
140 x 230 x 80 mm
0.93 kg
Presnosť
(-0%/+15%) z mer. hodn. ± 10 dig.
(-0%/+15%) z meranej hodnoty
± 0.1x I∆N
± 0.1x I∆N
± 0.1x I∆N
± 1 ms
± 3 ms
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±10 % z meranej hodnoty
±10 % z meranej hodnoty
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig.)
±10 % z meranej hodnoty
±10 % z meranej hodnoty
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig.)
±(0.2 % z mer. hodnoty + 1 digit)
HLAVNÉ VLASTNOSTI
Veľký LCD displej s indíkátormi na vyhodnotenie výsledkov merania.
Jednoduché a rýchle ovládanie.
USB a RS232 komunikačné porty.
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Prístroj MI 3122 Smartec
• Pás na uchytenie do ruky
• Testovací kábel so Schuko zástrčkou
• Testovací kábel, 3 x 1.5 m
• Meracie hroty, 3 ks (modrý, čierny, zelený)
• Krokosvorky, 3 ks (modrá, čierna, zelená)
• Napájací adaptér + 6ks nabíjacích akumulátorových batérií typ AA
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
1. 39
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
JEDNOÚČELOVÉ TESTERY
MI 3123SMARTEC Earth / Clamp
MI 3123 SMARTEC Earth / Clamp je tester zemných odporov novej generácie, ktorý ponúka meranie zemných odporov
4-vodičovou metódou a tiež 4-vodičovú metódu na meranie špecifického zmeného odporu. S prúdovými kliešťami
A1018 a A1019 dokáže prístroj vykonať 4-vodičové meranie zemného odporu s jednými kliešťami, bezkontaktné meranie zemného odporu pomocou dvoch klieští, a aj meranie prúdu do 20A. Možno tiež nastaviť limity pre každé meranie a
následne vyhodnotiť meranie ako vyhovujúce alebo nevyhovujúce. Namerané výsledky možno uložiť do pamäte prístroja a následne preniesť do počítača na vyhodnotenie a vytvorenie správy z merania. Vďaka svojim vlastnostiam (ľahká a
kompaktná konštrukcia, veľký LCd displej, zabudovaná funkcia Help, možnosť pripojenia cez RS232 aj USB, kategória
CAT IV) je MI 3123 skvelou voľbou pre meranie zemných odporov.
MERANIA:
• Zemný odpor, 4-vodičová metóda;
• Zemný odpor, 4-vodičová metóda s
jednými kliešťami;
• Zemný odpor, metóda s dvomi
kliešťami;
• Špecifický zemný odpor;
• TRMS prúd.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Meranie zemného odporu: prístroj
vykonáva
štandardné
meranie
4-vodičovou metódou s dvomi pomocnými sondami a špecifický zemný
odpor.
• Selektívne meranie zemného odporu: 4-vodičové meranie v kombinácii
s jednými prúdovými kliešťami sa
používa pre meranie na jednotlivých
zvodoch bez nutnosti ich rozpojenia.
• Meranie dvomi kliešťami: meranie
zemného odporu pomocou dvoch
klieští bez pomocných sond sa používa
na meranie odporu jednotlivých zvodov. Táto metóda sa odporúča hlavne
pre meranie v mestských zástavbách.
• Prenos údajov: výsledky uložené v
pamäti možno preniesť do PC pomocou programu, cez RS 232 alebo USB
pripojenie.
• Aktualizácia: Ak dôjde k zmene noriem, pomocou upgrade firmware
možno prístroj stále udržiavať v aktuálnom stave.
• Funkcia HELP: prístroj ponúka pomoc
prostredníctvom help obrazovky pre
každú funkciu.
• Zabudovaný nabíjač batérií: Prístroj má
zabudovaný nabíjač vložených aku NiMH
batérií, ktoré už sú súčasťou dodávky.
1. 40
• LED indikátory Dobre/Zle: dva
výrazné LED indikátory pre vyhodnotenie výsledkov sú umiestnené po
stranách displeja.
• Jednoduché použitie: veľký kontrastný displej a veľké tlačidlá dovoľujú jednoduché ovládanie (aj v rukaviciach).
• Magnetický
držiak:
zabudovaný
magnet pre uchytenie prístroja na
ľubovoľné kovové povrchy uvoľňuje
ruky pre prácu.
Funkcia: IEC/EN 61557
POUŽITIE:
IEC/EN 61326-1; IEC/EN 61326-2-2
• Testovanie v sieťach TT a TN;
• Testovanie uzemňovacích systémov a
bleskozvodov.
NORMY:
Ďalšie normy pre testovanie:
IEC/EN/HD 60364; AS/NZ 3018; CEI
64.8; HD 384; BS 7671; VDE 0413
Elektromagnetická kompatibilita:
Bezpečnosť: IEC/EN 61010-1; IEC/EN
61010-031; IEC/EN 61010-2-032
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
JEDNOÚČELOVÉ TESTERY
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Funkcia
Rozsah merania
0.00 Ω … 19.99 Ω
Zemný odpor (4-vodičová metóda podľa
20.0 Ω … 199.9 Ω
EN 61557-5); 4-vodičová metóda s
200 Ω … 1999 Ω
jednými kliešťami)
2000 Ω … 9999 Ω
0.00 Ω … 19.99 Ω
Zemný odpor (metóda s dvomi
20.0 Ω … 30.0 Ω
kliešťami)
30.1 Ω … 99.9 Ω
0.0 Ωm … 99.9 Ωm
100 Ωm … 999 Ωm
Špecifický zemný odpor (EN 61557-5)
1.00 kΩm … 9.99 kΩm
10.0 kΩm … 99.9 kΩm
>100 kΩm
0.0 mA … 99.9 mA
TRMS prúd
100 mA … 999 mA
1.00 A … 19.99 A
Napájanie
6 x 1.2 V nabíjateľné batérie, typ AA
Prepäťová kategória
CAT IV / 50 V
Ochranná trieda
Dvojitá izolácia
COM port
RS232 a USB
Rozmery
140 x 230 x 80 mm
Hmotnosť
0.85 kg
Rozlíšenie
0.01 Ω
0.1 Ω
1Ω
1Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
0.1 Ω
0.1 Ωm
1 Ωm
0.01 kΩm
0.1 kΩm
1 kΩm
0.1 mA
1 mA
0.01 A
Presnosť
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
±5 % z meranej hodnoty
±10 % z meranej hodnoty
±(10 % z meranej hodnoty + 10 dig.)
±20 % z meranej hodnoty
±30 % z meranej hodnoty
Vypočítaná hodnota, presnosť podľa
4-vodičovej metódy merania zemného
odporu
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig.)
HLAVNÉ VLASTNOSTI
Veľký LCD displej s indíkátormi na vyhodnotenie výsledkov merania.
Jednoduché a rýchle ovládanie.
USB a RS232 komunikačné porty.
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Prístroj MI 3123 Smartec
• Pás na uchytenie do ruky
• Merací kábel, 4.5 m (modrý)
• Merací kábel, 4.5 m (červený)
• Merací kábel, 20 m (zelený)
• Merací kábel, 20 m (čierny)
• Zemné pomocné sondy, 4 ks
• Napájací adaptér + 6ks nabíjacích akumulátorových batérií typ AA
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
1. 41
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
JEDNOÚČELOVÉ TESTERY
MI 2126 Earth 2/3
MI 2126 Earth 2/3 je vysokokvalitný prístroj určený pre profesionálne testovanie zemného odporu 3-vodičovou metódou
v súlade s normou EN 61557-5. Prístroj bol vyvinutý na základe mnohoročných skúseností z vývoja a výroby prístrojov
na meranie zemného odporu a testovanie elektrických inštalácií.
MERANIA:
• Zemný odpor, 3-vodičová metóda.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Meranie zemného odporu: prístroj
vykonáva
štandardné
meranie
3-vodičovou metódou s dvomi pomocnými sondami.
• Jednoduchá obsluha: na prístroji
sú len tri ovládacie tlačidlá. Podrobný
popis práce s prístrojom je uvedený v
priloženom návode na obsluhu.
• Prenosný: MI 2126 sa vyznačuje nízkou hmotnoťou a batériovým napájaním.
• Spoľahlivosť:
prístroj
poskytuje
hodnoverné výsledky aj pri teste v
zarušenom prostredí.
• Opakovateľnosť:
prístroj
meria
spoľahlivo aj v prípade, že pomocné
sondy sú umiestnené v prostredí s vysokým odporom (napr. piesočná alebo
kamenistá pôda).
POUŽITIE:
• test zemných odporov 3-vodičovou
metódou;
• Test sústav s jedným alebo viacerýmy
zemničmi.
NORMY:
Funkcia:
IEC/EN 61557-1; IEC/EN 61557-5
Ďalšie normy pre testovanie:
IEC/EN/HD 60364; AS/NZ 3018;
CEI 64.8; HD 384; BS 7671; VDE 0413
Elektromagnetická kompatibilita:
IEC/EN 61326
Bezpečnosť: IEC/EN 61010-1;
IEC/EN 61010-031
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Funkcia
Zemný odpor
Napájanie
Ochranná trieda
Rozmery
Hmotnosť
1. 42
Rozsah merania
Rozlíšenie
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.01 Ω
20.0 Ω … 199.9 Ω
0.1 Ω
200 Ω … 999 Ω
1Ω
1.000 kΩ … 1.999 kΩ 1 Ω
2.00 kΩ … 19.99 kΩ
10 Ω
4 x 1.5 V alkalické batérie, typ C
Dvojitá izolácia
280 x 70 x 80 mm
410 g
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Prístroj MI2126 Earth 2/3
• Pás na zavesenie
• Merací kábel, 4.5 m (čierny)
• Merací kábel, 15 m (červený)
• Merací kábel, 20 m (modrý)
• Pomocné zemné sondy, 2 ks
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
Presnosť
± (2% z mer.hodn. + 10 dig.)
± (2% z mer.hodn. + 10 dig.)
± (2% z mer.hodn. + 10 dig.)
± (2% z mer.hodn.+ 10 dig.)
±5% z meranej hodnoty
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
JEDNOÚČELOVÉ TESTERY
MI 3103 GigaOhm 1 kV
MI 3103 GigaOhm 1 kV sa vyznačuje jednoduchou obsluhou a poskytuje presné, rýchle a efektívne meranie izolačného
odporu a spojitosti pripojenia PE vodičov. Meria aj AC napätie. Má odolnú konštrukciu, zreteľné zobrazovanie na displeji
a rotačný prepínač pre voľbu funkcií, ktorý je možné ovládať aj v rukaviciach. Tieto vlastnosti robia z neho vysokohodnotný a praktický tester.
MERANIA:
• Izolačný odpor DC napätím;
• Spojitosť PE vodičov prúdom 200 mA
so zmenou polarity;
• Spojitosť PE vodičov prúdom 7 mA
(súvislé meranie) bez vypnutia RCD;
• Napätie.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Jednoduchá obsluha: prístroj sa obsluhuje len rotačným prepínačom a
tromi tlačidlami.
• Rozsah merania: prístroj ponúka tri
testovacie napätia pre izoláciu (250,
500 a 1000 V), rozsah merania do
2 GΩ.
• Zmena polarity: automatická zmena
polarity pri testovaní spojitosti.
• Kompenzácia odporu meracích
káblov: možná až do hodnoty 5 Ω.
POUŽITIE:
• Testovanie inštalácií bez napätia.
• Periodické testovanie inštalácií.
NORMY:
Funkcia: IEC/EN 61557-1, IEC/EN 61557-2,
IEC/EN 61557-4, IEC/EN 61557-10,
Ďalšie normy pre testovanie:
IEC/EN/HD 60364; AS/NZ 3018;
CEI 64.8; HD 384; BS 7671; VDE 0413
Elektromagnetická kompatibilita: IEC/
EN 61326
Bezpečnosť: IEC/EN 61010-1;
IEC/EN 61010-031
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Funkcia
Izolačný odpor
(EN 61557-2)
Spojitosť prúdom 200
mA so zámenou polarity
(EN 61557-4)
Meranie malých
odporov prúdom 7mA
(súvislé meranie)
Napätie
Napájanie
Prepäťová kategória
Rozmery
Rozsah merania
Rozlíšenie
U = 500, 1000 VDC:
R: 0.000 MΩ … 1.999 MΩ 0.001 MΩ
2.00 MΩ … 19.99 MΩ
0.01 MΩ
20.0 MΩ … 199.9 MΩ
0.1 MΩ
> 200 MΩ
1 MΩ
U = 250 VDC:
R: 0.000 MΩ … 1.999 MΩ 0.001 MΩ
2.00 MΩ … 19.99 MΩ
0.01 MΩ
20.0 MΩ … 199.9 MΩ
0.1 MΩ
200 MΩ … 1999 MΩ
1 MΩ
0.11 Ω … 19.99 Ω
0.01 Ω
20.0 Ω … 199.9 Ω
0.1 Ω
200 Ω … 1999 Ω
1Ω
0.0 Ω … 199.9 Ω
0.1 Ω
200 Ω … 999 Ω
1Ω
1000 Ω … 1999 Ω
1Ω
0 V … 600 V
1V
4 x 1.5 V alkalické batérie, typ C
CAT III / 300 V
280 x 70 x 80 mm
Hmotnosť
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 1.54
SÚČASŤ DODÁVKY:
Presnosť
± (3% z mer.hodn. + 3 dig.)
± (3% z mer.hodn. + 3 dig.)
± (3% z mer.hodn. + 3 dig.)
± 10% z meranej hodnoty
± (5% z mer.hodn. + 3 dig.)
± (5% z mer.hodn. + 3 dig.)
± (5% z mer.hodn. + 3 dig.)
± 15% z meranej hodnoty
±(3% z mer.hodn. + 3 dig.)
±(3 % z mer.hodn. + 3 dig.)
±5% z meranej hodnoty
±(5% z mer.hodn. + 3 dig.)
±10% z meranej hodnoty
±10% z meranej hodnoty
±(3% z mer.hodn. + 3 dig.)
• Prístroj MI3103 GigaOhm 1 kV
• Pás na zavesenie
• Merací kábel s hrotom, 2 m, (čierny)
• Merací kábel s hrotom, 2 m, (červený)
• Krokosvorka (čierna)
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
490 g
1. 43
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
JEDNOÚČELOVÉ TESTERY
MI 2150 Installcheck
UKONČENÁ VÝROBA
1. 44
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
OSTATNÉ PRÍSTROJE / ADAPTÉRY / PRÍSLUŠENSTVO
A 1143 Euro Z 290 A
A 1143 Euro Z 290 A je prenosný profesionálny tester impedancie vysokým prúdom. Poskytuje veľmi presné meranie
impedancie siete a impedancie vypínacej slučky v podmienkach do CAT IV / 310 V.
MERANIA:
• Presné meranie impedancie siete;
• Presné meranie impedancie poruchovej slučky;
• Dotykové napätie.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Nezávislosť: prístroj može pracovať
nezávisle alebo v spojení s: MI 2086
Eurotest 61557, MI 3101 EurotestAT,
MI 3105 EurotestXA a MI 3321 MultiServicerXA.
• Široký rozsah merania: od 0.1 mΩ do
19.99 Ω.
• Podpora viacerých systémov: môže
testovať jednofázové alebo trojfázové
siete(115 V až 440 V).
• Výpočet IPSC and IPFC: Prúdy IPSC a IPFC
sú počítané až do 400 kA.
• 4-vodičové meranie: pre elimináciu
úbytku napätia na meracích kábloch.
• Pohodlné prenášanie: prístroj aj
kompletné príslušenstvo sú uložené v
pevnom odolnom kufríku.
• LCD displej: zabudovaný displej pre
samostatné meranie.
POUŽITIE:
• Vysokopresné prenie impedancie
slučky a siete;
• Merania na vinutiach transformátorov
a motorov.
NORMY:
Funkcia: IEC/EN 61557
Ďalšie normy pre testovanie:
IEC/EN/HD 60364; AS/NZ 3018;
CEI 64.8; BS 7671; VDE 0413
Elektromagnetická kompatibilita:
IEC/EN 61326-1; IEC/EN 61326-2-2
Bezpečnosť: IEC/EN 61010-1;
IEC/EN 61010-031
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Funkcia
Presné meranie impedancie
siete a slučky
Rozsah merania napätia
Max. testovací prúd (pri 230 V)
Max. testovací prúd (pri 400 V)
Max. testovací prúd (pri 530 V)
Dotykové napätie
Napájanie
Prepäťová kategória
Ochranná trieda
Stupeň znečistenia
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah merania
Rozlíšenie
0.1 mΩ … 199.9 mΩ 0.1 mΩ
200 mΩ … 1999 mΩ 1 mΩ
2.00 Ω … 19.99 Ω
10 mΩ
90 V … 530 V
154 A (10 ms)
267 A (10 ms)
350 A (10 ms)
0 V … 100 V
1V
4 x 1.5 V alkalické batérie, typ C
310 V / CAT IV
Dvojitá izolácia
2
345 x 160 x 335 mm
5.0 kg
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
Presnosť
±(5% z mer.hodn.+ 1 mΩ)
±(5% z mer.hodn.+ 1 mΩ)
±(5% z mer.hodn.+10 mΩ)
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Prístroj Euro Z 290 A
• Merací kábel 2-vodičový, 2 ks
• Testovací kábel, čierny, 2 m
• Merací hrot, červený, 2 ks
• Krokosvorka, čierna, 3 ks
• Krokosvorka, červená, 2 ks
• RS232 kábel
• RS232-PS/2 kábel
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
±(10% z mer.hodn. + 3 dig.)
1. 45
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
OSTATNÉ PRÍSTROJE / ADAPTÉRY / PRÍSLUŠENSTVO
MI 2093 Line Tracer
MI 2093 Line Tracer je univerzálny prístroj určený na určenie trasy skrytých vodičov v stenách, podlahách a v zemi, alebo
pre určenie konkrétneho vodiča v zväzku vodičov. Tiež je možné identifikovať poistku patriacu ku konktrétnej zásuvke
alebo k obvodu. Line Tracer pomôže aj pri hľadaní skrytých problémov na vedení (skrat, prerušenie vedenia).
FUNKCIE:
• Vyhľadávanie vedení v stenách, stropoch, podlahách a v zemi;
• Vyhľadávanie vedení pod napätím alebo bez napätia;
• Vyhľadávanie káblových skratov a
prerušení;
• Vyhľadávanie skrytých zásuviek a
rozvodných krabíc;
• Lokalizácia poistky patriacej ku konkrétnemu obvodu;
• Určenie konkrétnej žily v zväzku
vodičov;
• Vyhľadávanie rúrok a iných slučiek z
vodivého materíalu.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Možno dosiahnuť hĺbku detekcie 2m.
• Práca na živých aj neživých kábloch.
• Vysokocitlivý prijímač R10K detekuje
vyslaný signál okolo vodiča.
• Trojúrovňové nastavenie citlivosti
prijímača: nízka, stredná a vysoká.
Každá z týchto úrovní ešte može byť
presne doladená.
• Dvojitá indikácia, bargraf a zvukový
signál zabezpečujú spoľahlivú prácu v
hluku alebo pri slabom svetle.
POUŽITIE:
NORMY:
• Práca na elektrických inštaláciách;
• Práca na káblových rozvodoch;
• Hľadanie na rúrkových rozvodoch;
• Práca na telekomunikačných sieťach.
Elektromagnetická kompatibilita:
IEC/EN 61326
Bezpečnosť:
IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-031
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Vysielač T10K
Napájanie
Prepäťová kategória
Rozmery
Hmotnosť
Prijímač R10K
Napájanie
Rozmery
Hmotnosť
1. 46
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Vysielač T10K
• Prijímač R10K
• Merací kábel pre R10K so zabudovaným
odporom a hrotom, 1.5 m
• Merací kábel pre T10K, 1.5 m, 2 ks
• Špeciálna selektívna sonda
• Merací hrot, čierny, 2 ks
• Krokosvorka, čierna, 2 ks
• Taška na prenášanie
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
4 x 1.5 V alkalické alebo 4 x 1.2 V nabíjacie batérie, typ AA
CAT III / 300 V
80 x 50 x 150 mm
280 g
1 x 9 V batéria
45 x 450 x 210 mm
140 g
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
Bezpečnosť
elektrických
inštalácií
Electrical Installation
Safety
OSTATNÉ PRÍSTROJE / ADAPTÉRY / PRÍSLUŠENSTVO
A 1199 ρ-Adaptér
Tento ρ-Adaptér je konľštruovaný pre použitie s prístrojmi MI 3101 Eurotest AT a MI 3105 EurotestXA. Je
určený na meranie špecifického zemného odporu.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Adaptér je určený pre meranie
špecifického
zemného
odporu
4-vodičovou metódou;
• Spolupracuje len s testermi MI 3101
Eurotest AT a MI 3105 EurotestXA;
• Dodáva sa kompletne so 4-vodičovým
meracím káblom, 15m predlžovacím
káblom, dvomi pomocnými sondami a
taškou na prenášanie;
• Priložený návod podrobne opisuje
postup pri meraní;
• Odporúča sa používať tento adaptér
spolu s 20m sadou na zemné odpory
(S 2026).
POUŽITIE:
• 4-vodičové meranie odporu;
• Meranie špecifického zemného odporu.
NORMY:
Funkcia: IEC/EN 61557
Ďalšie normy pre testovanie:
IEC/EN/HD 60364; AS/NZ 3018;
CEI 64.8; BS 7671; VDE 0413
Elektromagnetická kompatibilita:
IEC/EN 61326
Bezpečnosť:
IEC/EN 61010-1
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Napájanie
Prepäťová kategória
Rozmery
Hmotnosť
4 x 1.5 V alkalické batérie alebo 4 x 1.2 V nabíjateľné batérie, typ AA
CAT IV / 50 V
100 x 200 x 50 mm
390 g
SÚČASŤ DODÁVKY:
• ρ-adaptér A1199
• Malá taška na prenášanie
• Zemné sondy, 2 ks
• Merací kábel, červený, 15 m
• Kábel pre pripojenie
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
1. 47
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
OSTATNÉ PRÍSTROJE / ADAPTÉRY / PRÍSLUŠENSTVO
CS 2099 Eurocheck
The CS 2099 Eurocheck je profesionálny multifunkčný prenosný kalibrátor určený pre kontrolu testerov inštalácie. Zlúži
na overenie presnosti a funkčnosti všetkých testerov inštalácií Metrel a tiež väčšinu testerov inštalácíí od iných výrobcov. CS 2099 Eurocheck poskytuje možnosť rýchlo a operatívne skontrolovať väčšinu funkcií testerov inštalácií.
FUNKCIE:
• kalibrácia merania izolácie napätím až
do 1000 V;
• Kalibrácia rozsahov merania malých
odpororv - spojitosti;
• Kontrola merania impedancie slučky,
aj bez vypnutia RCD (všetky testovacie
prúdy podporované testermi Metrel);
• Kalibrácia funkcie merania časy vypnutia RCD;
• Kalibrácia merania impedancie siete;
• Kalibrácia napätia a frekvencie;
• Kontrola funkcie PE testovacieho terminálu;
• Overenie funkcie automatickej zmeny
polarity.
POUŽITIE:
• Operatívna kontrola testerov inštalácií;
• Príležitostná alebo pravidelná kontrola
testerov inštalácií.
NORMY:
Elektromagnetická kompatibilita:
IEC/EN 61326
Bezpečnosť:
IEC/EN 61010-1
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Napájanie
Prepäťová kategória
Rozmery
Hmotnosť
230 V, 50 / 60 Hz
CAT II / 300 V
103 x 61 x 205 mm
780 g
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Prístroj Eurocheck
• Small taška na prenos
• Návod na obsluhu
1. 48
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 1.54
Bezpečnosť
elektrických
inštalácií
Electrical Installation
Safety
DEMONŠTRAČNÉ PANELY
MA 2067 Demonštračný panel
Demonstračný panel MA 2067 je výborný vzdelávací nástroj, ktorý simuluje skutočné podmienky v nízkonapäťových elektrických inštaláciách. Obsahuje všetky prvky, ktoré sa v inštaláciách vyskytujú, ako prúdové chrániče (RCD) rôznych typov,
ističe, PE lištu na vyrovnanie potenciálov, 1-fázové a 3-fázové zásuvky, viacero spotrebičov elektrickej energie a rôzne zemniace systémy (TT, TN, IT). Demonštračný panel MA 2067 umožňuje simuláciu rôznych typov porúch v inštalácii. Kompletné
testovanie a vyhľadávanie chýb je možné pomocou rôznych prístrojov.
FUNKCIE:
• Je možných 65 rôznych meraní podľa
EN 61557 (izolačný odpor, spojitosť
pripojenia PE vodiča, zemný odpor,
špecifický zemný odpor, impedancia
siete, impedancia slučky, poradie fáz,
unikajúci prúd, test RCD, napätie a
frekvencia).
• Dá sa nasimulovať 19 rozličných chýb.
• Panel obsahuje rôzne typy prúdových
chráničov (RCD), na ktorých je možné
merať čas vypnutia, vypínací prúd a
dotykové napätie.
• Simulation of TT, TN and IT earth systems.
• Možnosť pripojenia k jednofázovému
alebo trojfázovému napájaniu.
• Booklet with theory and exercises for
schools and training centers is included in a standard set.
POUŽITIE:
• Vzdelávanie študentov elektrotechnických odborov;
• Vzdelávanie a praktocké cvičenia pre
pracovníkov v elektrotechnike;
• Prezentácia možností merania rôznych
meracích prístrojov.
NORMY:
Elektromagnetická kompatibilita:
IEC/EN 61326
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Demonštračný panel
• Prepojky, 4 ks
• Držiak pre vertikálne použitie
• Adaptér z 3-fáz. na 1-fázové napájanie
• 1-fázový prívodný kábel
• Návod na obsluhu
• Brožúra s príkladmi cvičení
• Calibration certificate
Bezpečnosť:
IEC/EN 61010-1
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Napájanie
Rozmery
Hmotnosť
230 V / 400 V, 50 Hz
680 x 450 mm
12.5 kg
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 1.54
1. 49
Bezpečnosť
elektrických
inštalácií
Electrical Installation
Safety
DEMONŠTRAČNÉ PANELY
MI 3099 Demonštračný panel
Demonštračný panel MI 3099 simuluje typickú elektrickú inštaláciu, ktorú môžete vidieť v obytných priestoroch. Obsahuje všetky dôležité prvky, ktoré sa tam vyskytujú na strane rozvadzača alebo obvodov. Panel je určený hlavne pre
obchodných zástupcov, ktorí takto môžu prezentovať možnosti prístrojov na testovanie elektrických inštalácií, špeciálne
pre nové testery Metrel s funkciou AUTOSEQUENCE.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Panel obsahuje skutočné prvky elektrických inštalácií, ako napr. RCD,
ističe, žiarovky, 1-fázové aj 3-fázové
pripojenie, zbernicu N a PE.
• Možno prezentovať všetky štandardné
metódy testovania.
• Možno nasimulovať TN alebo TT systém s alebo bez RCD.
• Možnosť pripojenia ku jedno alebo trojfázovému napájaniu.
• Podpora prezentácie rôznych Autosequence postupností, ktorými disponujú
prístroje EurotestAT a EurotestXA.
• Panel je dodávaný v pevnom prenosnom kufríkovom puzdre.
POUŽITIE:
• Prezentácia kompletného testovania
na elektrickej inštalácií;
• Prezentácia možností rôznych testerov
elektrických inštalácií.
NORMY:
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Elektromagnetická kompatibilita:
IEC/EN 61326
Bezpečnosť:
IEC/EN 61010-1
Napájanie
Prepäťová kategória
Rozmery
Hmotnosť
230 V / 400 V, 50 Hz
CAT II / 300 V
480 × 387 × 136 mm
5 kg
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Demonštračný panel
• Prepojka
• Špecílna sonda, 3 ks
• Hlavný napájací kábel
• Adaptér z 3f na 1f napájanie
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
1. 50
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
Bezpečnosť
elektrických
inštalácií
Electrical Installation
Safety
DEMONŠTRAČNÉ PANELY
MI 2166 Demonštračný panel
Demonštračný panel MI 2166 simuluje všeobecnú elektrickú inštaláciu, akú možno vidieť v obytných a kancelárskych
priestoroch. Panel je určený hlavne pre pracovníkov v obchode, ktorí môžu pomocou tohto panelu prezentovať možnosti
rôznych prístrojov na testovanie elektrických inštalácií. Panwl podporuje viacero metód merania.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Je možné prezentovať viacero meraní podľa EN 61557 (izolačný odpor,
spojitosť PE vodiča, zemný odpor
(štvorvodičová metóda a metóda s
dvomi kliešťami), špecifický zený
odpor, impedancia slučky a siete, poradie fáz, prúd do záťaže, test RCD,
dotykové napätie a pod.).
• Panel obsahuje skutočné prvky, ako
napr. RCD, vypínač s kontrolkou, zásuvka, pripojovacie body.
• Možno použiť všetky štandardné
metódy testovania.
• Pomocou spínačov možno simulovať
až 5 rôznych porúch.
• Simulácia sietí TN alebo TT.
• Panel je umiestnený v pevnom prenosnom kufríku.
POUŽITIE:
• Prezentácia kompletného testovania
na elektrickej inštalácií;
• Prezentácia možností rôznych testerov
elektrických inštalácií.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
NORMY:
Elektromagnetická kompatibilita:
IEC/EN 61326
Bezpečnosť:
IEC/EN 61010-1
Napájanie
230 V, 50 Hz
Prepäťová kategóriay
Rozmery
CAT II / 300 V
Hmotnosť
3.56 kg
450 × 330 × 110 mm
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Demonštračný panel
• Prepojka, 2 ks
• Napájací kábel
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
1. 51
Bezpečnosť
Electrical
Installation
elektrických
Safety
inštalácií
PC SOFTWARE
EuroLink PRO a EuroLink PRO Plus
Počítačové programy EuroLink PRO / PRO Plus sú určené pre spoluprácu s testermi inštalácií Metrel. Program automaticky vyhľadá pripojený prístroj a umožňuje prenos v ňom uložených výsledkov, prezeranie nameraných hodnôt,
ich premiestnenie (ak je potrebné), tlač správy z merania a tlač štruktúry inštalácie pre uloženie v rozvadzači. Niektoré
prístroje Metrel umožňujú prenos štruktúry pripravenej v počítači do prístroja, takže ukladanie výsledkov priamo pri meraní korešponduje so skutočnou štruktúrou inštalácie. Verzia EuroLink PRO Plus navyše ponúka možnosť automatického generovania profesionálneho PRO Plus protokolu z merania.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Automatické rozpoznanie prístroja:
prístroj je po pripojení ku počítaču automaticky rozpoznaný.
• Jednoduchá grafická vizualizácia
štruktúry inštalácie: táto vizualizácia uľahčuje orientáciu v testovanej
inštalácii.
• 10-úrovňová štruktúra: v spolupráci
s prístrojmi MI 3105 a MI 3101 tento
program dovoľuje vytvorenie štruktúry
s až 10-mi úrovňami.
• Zmena štruktúry: jednotlivé prvky
štruktúry môžu byť premiestnené a
premenované.
• Tlač štruktúry inštalácie: štruktúra
môže byť vytlačená a uložená napr.
v rozvadzači, čo neskôr uľahčí identifikáciu jednotlivých prvkov.
• Prenos štruktúry do prístroja:
štruktúra inštalácie, ktorá sa maá
testovať, sa môže pripraviť vopred na
PC a preniesť do prístroja (platí len
pre MI 3105, MI 3101, MI 3125B); prípadné odchýlky môžu byť upravené v
prístroji.
• Export výsledkov testu: výsledky
testu možu byť exportované do iných
programov (MS Excel, MS Word).
• Automatické generovanie PRO reportu: umožňuje automatické generovanie PRO reportu z testu (úroveň detailov: nízka, stredná, vysoká).
• Automatické generovanie PRO Plus
reportu (len verzia PRO Plus): správa z testu PRO Plus obsahuje vizuálnu
kontrolu testovaného objektu a výsledky vo forme tabuľky.
PC SW EuroLink PRO / PRO Plus je
kompatibliný s:
• MI 3105 EurotestXA
• MI 3101 EurotestAT
• MI 3102 EurotestXE
• MI 3102H EurotestXE 2,5 kV (len
verzia PRO)
• MI 3002 EurotestLITE
• MI 3125B EurotestCOMBO
• MI 3121 SMARTEC Insulation / Continuity
1. 52
• MI 3121H SMARTEC 2,5 kV Insulation / Continuity
• MI 3122 SMARTEC Z Line-Loop RCD
• MI 3123 SMARTEC Earth Clamp
Hlavné vlastnosti PRO Plus správ z
merania:
• Výsledky prenesené z meracieho
prístroja sú automaticky vložené do
formulára PRO Plus.
• Dovoľuje vyplniť časť formulára o
vizuálnej kontrole.
• Automaticky vyberie najhoršie výsledky pre vyplnenie formulára.
• Jednoduchá tlač reportu a možnosti
prezerania.
Eurolink PRO Plus umožňuje vytvorenie týchto správ:
• PRO Plus Test Report
• NICEIC certificates (UK)
• ZVEH certificates (Germany)
• SiNa certificates (Switzerland)
• UNE – 202008 certificates (Spain)
OCHRANA HESLOM:
PC SW EuroLink PRO je chránený heslom pre tieto prístroje:
• MI 3121
• MI 3121H
• MI 3122
• MI 3123
• MI 3125B
PC SW EuroLink PRO Plus je chránený
heslom pre všetky testery inštalácií Metrel.
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA:
• A 1291 PC SW EuroLink PRO s USB a
RS232-PS/2 káblami
• A 1290 PC SW EuroLink PRO Plus s
USB a RS232-PS/2 káblami
• A 1292 Upgrade z verzie EuroLink
PRO na EuroLink PRO Plus
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
Bezpečnosť
elektrických
inštalácií
Electrical Installation
Safety
PC SOFTWARE
Stromové zobrazenie štruktúry inštalácie možno jednoducho upravovať.
PRO Test Report.
PRO Plus Test Report.
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
1. 53
Bezpečnosť
elektrických
inštalácií
Electrical Installation
Safety
Foto
MI 3108
MI 3109
MI 3105
MI 3101
MI 3102H CL
MI 3102
MI 3100
MI 3125B
MI 3125
MI 2086
MI 2088
MI 3121H
MI 3121
MI 3122
MI 3123
MI 2126
MI 3103
MI 2150
MI 2093
Príslušenstvo pre testery inštalácií
Obj.
číslo
Popis
A 1143
Euro Z 290 A
Presné meranie impedancie slučky a siete
– –   – – – – –  – – – – – – – – –
s rozlíšením 0.1 mΩ.
A 1199
Ro-adaptér
Ro-adaptér je určený na meranie
špecifického zemného odporu, v spolu- – –   – – – – – – – – – – – – – – –
práci s testermi Metrel.
EurotestPV
Remote
PV vzdialená jednotka pre meranie a
  – – – – – – – – – – – – – – – – –
záznam intenzity osvetlenia a teploty.
A 1378
CS 2099 Eurocheck
Použitie
Eurocheck je profesionálny multifunkčný
kalibrátor pre overenie presnosti testerov – –          –      – –
inštalácií.
A 1160
Rýchly nabíjač
pre 8 AA batérií so
sadou 6 ks NiMH
batérií, typ AA
A 1169
Rýchly nabíjač
Rýchly nabíjač pre až 12 ks AA, 6 ks C
pre AA, C, D a 9 V alebo D nabíjateľných batérií, 4 ks 9 V                   
batérie
doštičkové batérie.
A 1083
Napájací adaptér
so 6 ks NiMH
batérií, typ AA
Napájací adaptér so 6 ks NiMH batérií,
typ AA
A 1102
Luxmeter, snímač,
typ B
Luxmeter, snímač, typ B,pre vysokopresné
– – – – – – – – –  – – – – – – – – –
meranie osvetlenia.
A 1119
Luxmeter, snímač,
typ C
Luxmeter, snímač, typ C, pre všeobecné
– – – – – – – – –  – – – – – – – – –
použitie.
A 1172
Luxmeter, snímač,
typ B ( PS/2)
Luxmeter, snímač, typ B,pre vysokopresné
– –  –   – – – – – – – – – – – – –
meranie osvetlenia.
A 1173
Luxmeter, snímač,
typ C (PS/2)
Luxmeter, snímač, typ C, pre všeobecné
– –  –   – – – – – – – – – – – – –
použitie.
A 1005
Vyhľadávač
poistiek a káblov
Vyhľadávač poistiek a káblov pre použitie
na elektrických inštaláciách.
Rýchly nabíjač pre 8 AA batérií so sadou 6
         – –     – –  
ks NiMH batérií, typ AA.
         – – –    – – – –
– – – – – – – – –  – – – – – – – – –

1. 54
Na obj.
–
Nedostupné
Accessories:strana
page 1.54
Príslušenstvo:
Bezpečnosť
elektrických
inštalácií
Electrical Installation
Safety
Foto
Obj.
číslo
Popis
Použitie
MI 3108
MI 3109
MI 3105
MI 3101
MI 3102H CL
MI 3102
MI 3100
MI 3125B
MI 3125
MI 2086
MI 2088
MI 3121H
MI 3121
MI 3122
MI 3123
MI 2126
MI 3103
MI 2150
MI 2093
Príslušenstvo pre testery inštalácií
A 1191
Prijímač R10K
Používa sa pre identifikáciu istenia apre
– –   – – – – – – – – – – – – – – –
vyhľadávanie vedení.
A 1192
Selektívna sonda
pre R10K
Veľmi citlivý induktívny senzor pre bezkontaktné hľadanie poistiek a káblov. Používa – –   – – – – – – – – – – – – – – 
sa spolu s A 1191.
A 1067
Merací kábel pre
R10K, 1.5 m, so
zabudovaným
odporom
Merací kábel s hrotom pre rýchle a presné
určenie poistku a obvodu. Používa sa sp- – –   – – – – – – – – – – – – – – 
olu s A 1191.
A 1168
Jednofázový ovládač so schuko zástrčkou
Zásuvkový ovládač
a tlačidlami TEST a BACKLIGHT pre mer- – – – – – –  –  – – – – – – – – – –
(pre MI 3100)
anie na jednofázových zásuvkách.
A 1256
Jednofázový ovládač so schuko zástrčkou
Zásuvkový ovládač
a tlačidlami TEST a MEM pre meranie na – –     –  –  – – –  – – – – –
(priamy kábel)
jednofázových zásuvkách.
A 1170
Jednofázový ovládač so schuko zástrčkou
Zásuvkový ovládač a tlačidlami TEST a MEM pre meranie na – –     –  – – – – – – – – – – –
jednofázových zásuvkách.
A 1272
Jednofázový ovládač so schuko zástrčkou
Zásuvkový ovládač
a tlačidlami TEST a MEM pre meranie na – – – – – – –  – – – – –  – – – – –
(pre Smartec)
jednofázových zásuvkách.
A 1314
Jednofázový 3-vodičový ovládač s
tlačidlami TEST a MEM a RGB LED indikáZásuvkový ovládač
 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
torom pre bezpečné meranie izolačného
odporu s prístrojom MI 3108.
A 1401
Hrotový ovládač
Jednofázový 3-vodičový ovládač s
tlačidlami TEST a MEM a RGB LED indiká – – – – – – – – – – – – – – – – – –
torom pre bezpečné meranie izolačného
odporu s prístrojom MI 3108.
A 1002
Hrotový ovládač
Jednofázový 2-vodičový ovládač s mer– – – – – – – – –  – – – – – – – – –
acím hrotom a tlačidlami START a SAVE.
A 1175
Hrotový ovládač
(pre MI 3100)
Jednofázový 2-vodičový ovládač s meracím hrotom a tlačidlami TEST a BACK- – – – – – –  –  – – – – – – – – – –
LIGHT.
A 1176
Hrotový ovládač
Single phase 2-wire commander with test
tip and TEST and MEM function keys for – –     –  – – – – – – – – – – –
installation safety measurements.

Accessories:
page 1.54
Príslušenstvo:
strana
Na obj.
–
Nedostupné
1. 55
Bezpečnosť
elektrických
inštalácií
Electrical Installation
Safety
Foto
Obj.
číslo
Popis
Použitie
MI 3108
MI 3109
MI 3105
MI 3101
MI 3102H CL
MI 3102
MI 3100
MI 3125B
MI 3125
MI 2086
MI 2088
MI 3121H
MI 3121
MI 3122
MI 3123
MI 2126
MI 3103
MI 2150
MI 2093
Príslušenstvo pre testery inštalácií
A 1194
Hrotový ovládač,
3-vodič
Jednofázový 3-vodičový ovládač
s tlačidlami TEST a Podsvietenie.
– – – – – –  –  – – – – – – – – – –
A 1197
Hrotový ovládač,
3-vodič
Jednofázový 3-vodičový ovládač
s tlačidlami TEST a MEM.
– –     –  – – – – – – – – – – –
A 1244
Hrotový ovládač,
2-vodič, rovný
kábel.
Jednofázový 2-vodičový ovládač
s tlačidlami TEST a SAVE.
– –     – – –  – –   – – – – –
A 1270
Hrotový ovládač
(pre Smartec)
Jednofázový 2-vodičový ovládač
s tlačidlami TEST a MEM.
– – – – – – –  – – – –   – – – – –
A 1300
Hrotový ovládač
3-vodič (pre
Smartec)
Jednofázový 3-vodičový ovládač
s tlačidlami TEST a MEM.
– – – – – – –  – – – – –  - – – – –
A 1018
Prúdové kliešte
(pre malé a unikajúce prúdy)
A 1019
Prúdové kliešte
A 1068
Pripojovací kábel
pre kliešte, dĺžka
1.5 m
Kábel pre pripojenie prúdových klieští k
– – – – – – – – – – – – – – – – – – 
prístroju MI 2093.
A 1074
Mini prúdové
kliešte 200 A /
0.2 A
Mini prúdové kliešte s prevodom 200 A /
0.2 A s kliešťami 15 mm for meranie prúdu – –  –   – – –   – – –  – – – 
v stiesnených priestoroch.
AC/DC prúdové
kliešte
AC/DC prúdové kliešte s rozsahom 40 a
  – – – – – – – – – – – – – – – – –
300 A.
A 1011
Merací kábel,
3 x 1.5 m
3-vodičový univerzálny kábel pre meranie
 –         – – –  – – –  –
na jedno aj trojfázových inštaláciách.
A 1021
Merací kábel,
4x1m
4-vodičový merací kábel.
A 1391
Presné prúdové kliešte s prevodom 1000
A / 1 A s otvorom klieští 52 mm a pevným
káblom 1,5m pre meranie prúdu do záťaže,    –   – – –   – – –  – – – –
unikajúceho prúdu a pre meranie zemných
odporov.
Prúdové kliešte s prevodom 1000 A / 1 A
s otvorom klieští 52 mm a pevným káblom
1,5m pre všeobecné meranie prúdu a v spo- – –  –  – – – –   – – –  – – – 
lupráci s A1018 meranie meranie zemných
odporov.
– – – – – – – – –   – – – – – – – –

1. 56
Na obj.
–
Nedostupné
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
Bezpečnosť
elektrických
inštalácií
Electrical Installation
Safety
Foto
MI 3108
MI 3109
MI 3105
MI 3101
MI 3102H CL
MI 3102
MI 3100
MI 3125B
MI 3125
MI 2086
MI 2088
MI 3121H
MI 3121
MI 3122
MI 3123
MI 2126
MI 3103
MI 2150
MI 2093
Príslušenstvo pre testery inštalácií
Obj.
číslo
Popis
A 1055
Merací kábel,
2 x 1.5 m
2-vodičový merací kábel pre meranie spo– – – – – – – – – – – –  – – – – – –
jitosti a izolácie.
A 1319
2.5 kV merací
kábel,
3 x 1.5 m
3-vodičový merací kábels GUARd pripojením pre meranie izolácie napätím do 2,5
– – – – – – – – – – –  – – – – – – –
kV. Odporúča sa pre meranie veľmi vysokých odporov (>10 GΩ).
Meracie káble s
poistkou
Merací kábel pre súčasné meranie AC/DC
  – – – – – – – – – – – – – – – – –
výkonu a účinnosti invertorov.
S 2001
Sada na zemné
odpory,
4-vodič 20 m
Sada obsahuje: kábel, 4 x 1 m; kábel, 20
m, 2 ks; kábel, 4 m, 2 ks; pomocné sondy, – – – – – – – – –   – – – – – – – –
4 ks; taška.
S 2002
Sada na zemné
odpory,
4-vodič, 50 m
Sada obsahuje: kábel, 4 x 1 m; kábel, 50
m, 2 ks; kábel, 4 m, 2 ks; kábel, 1 m, 2 ks; – – – – – – – – –   – – – – – – – –
pomocné sondy, 4 ks; taška.
S 2007
Sada na zemné
Sada obsahuje: kábel, 50 m, 2 ks; kábel, 4
odpory, 4-vodič,
m, 2 ks; kábel, 1 m, 2 ks; pomocné sondy, – – – – – – – – – – – – – –  – – – –
50m (pre Smartec) 4 ks; taška.
S 2026
Sada na zemné
odpory,
3-vodič, 20 m
Sada obsahuje: kábel, 20 m, 2 ks; kábel,
 –     –  – – – – – – – – – – –
4.5 m; pomocné sondy, 2 ks; taška.
S 2027
Sada na zemné
odpory,
3-vodič, 50 m
Sada obsahuje: kábel, 50 m, 2 ks; kábel,
4.5 m; kábel, 1 m, 2 ks; pomocné sondy,  –     –  – – – – – – – – – – –
2 ks; taška.
A 1052
EuroLink PRO je profesionálny PC SoftPC SW EuroLink
ware, ktorý umožňuje prenos a správu – – – – – – – – –  – – – – – – – – –
PRO (pre MI 2086)
výsledkov a prípravu tlače reportu.
A 1290
PC SW EuroLink
PRO Plus s
káblami USB a
RS232-PS/2
Profesionálny PC Software EuroLink PRO
Plus dovoľuje prenos a správu výsledkov a – – – – – – – – – – – –    – – – –
prípravu tlače reportu.
A 1291
PC SW EuroLink
PRO s káblami
USB a RS232PS/2
PC Software EuroLink PRO dovoľuje
– – – – – – – – – – –     – – – –
prenos a správu výsledkov a tlač reportu.
A 1292
Upgrade z EuroLink PRO na
EuroLink PRO
Plus
Heslo pre upgrade PC software EuroLink
    –  –  – – – –    – – – –
PRO na PC SW EuroLink PRO Plus.
A 1385
Použitie

Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
Na obj.
–
Nedostupné
1. 57
Bezpečnosť
elektrických
inštalácií
Electrical Installation
Safety
Foto
MI 3108
MI 3109
MI 3105
MI 3101
MI 3102H CL
MI 3102
MI 3100
MI 3125B
MI 3125
MI 2086
MI 2088
MI 3121H
MI 3121
MI 3122
MI 3123
MI 2126
MI 3103
MI 2150
MI 2093
Príslušenstvo pre testery inštalácií
Obj.
číslo
Popis
A 1012
Merací kábel,
zelený, 4 m
Predlžovací merací kábel pre testovanie
          – – – – – – – – –
spojitosti.
A 1154
Merací kábel,
čierny, 4 m
Predlžovací merací kábel pre testovanie
– –            –     –
spojitosti a zemného odporu.
A 1026
Merací kábel,
červený, 20 m
Predlžovací merací kábel pre testovanie
– –          –  –     –
spojitosti.
A 1153
Merací kábel,
čierny, 20 m
Predlžovací merací kábel pre testovanie
– –            –     –
spojitosti a zemného odporu.
A 1164
Merací kábel,
čierny, 50 m
Predlžovací merací kábel pre testovanie
– –          –  –     –
spojitosti a zemného odporu.
S 2009
Sada meracích
káblov, 2 m, 4 ks
Sada káblov pre určená pre pripojenie
klieští ku prístroju pri meraní zemného – – – – – – – – – – – – – –  – – – –
odporu kliešťami.
S 2012
Merací kábel, 10
m, 2 ks (červený,
čierny)
Predlžovacie káble pre test spojitosti.
S 2025
Merací kábel, 1.5
m, 2 kss (čierny,
červený)
Prepojovacie káble pre univerzálne mer– –          –  –     
anie.
A 1013
Korokosvorka,
čierna
Krokosvorky pre bezpečné a spoľahlivé
– –             – –   
pripojenie.
A 1064
Krokosvorka,
červená
Krokosvorky pre bezpečné a spoľahlivé
  – – – – – – – – – –  – – –  – –
pripojenie.
A 1309
Krokosvorka,
zelená
Krokosvorky pre bezpečné a spoľahlivé
– –         –  –  – – –  –
pripojenie.
A 1310
Krokosvorka,
modrá
Krokosvorky pre bezpečné a spoľahlivé
– –         – – –  – – –  –
pripojenie.
Použitie
– –          –  –     

1. 58
Na obj.
–
Nedostupné
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 1.54
Bezpečnosť
elektrických
inštalácií
Electrical Installation
Safety
Foto
Obj.
číslo
Popis
Použitie
MI 3108
MI 3109
MI 3105
MI 3101
MI 3102H CL
MI 3102
MI 3100
MI 3125B
MI 3125
MI 2086
MI 2088
MI 3121H
MI 3121
MI 3122
MI 3123
MI 2126
MI 3103
MI 2150
MI 2093
Príslušenstvo pre testery inštalácií
A 1014
Merací hrot, čierny Merací hrot so vstupom pre 4mm banánik. – –             – –   
A 1015
Merací hrot, modrý Merací hrot so vstupom pre 4mm banánik.           – – –  – – –  –
A 1016
Merací hrot,
červený
A 1062
Merací hrot, zelený Merací hrot so vstupom pre 4mm banánik.           – – –  – – –  –
A 1198
Magnetická meracia sonda
A 1201
Určený pre meranie izolácie a spojitosti
Dlhý izolovaný hrot na ťažko dosiahnuteľných miestach, napr.              – – –   –
osvetľovacích telesách.
A 1202
Prídavné
predĺženie
pre A 1201
Prídavné predĺženie pre A 1201
             – – –   –
A 1006
Taška na
prenášanie
Veľká taška pre prístroj a príslušenstvo.
– – – – – – – – –   – – – – – – – –
A 1289
Taška na
prenášanie
Veľká taška pre prístroj a príslušenstvo.
– –        – –     – – – –
A 1020
Malá taška
Malá taška pre uloženie prístroja alebo
– – – – – – – – – – – – – – – – –  
príslušenstva.
A 1271
Malá taška
Malá taška pre uloženie prístroja alebo
– – – – – – –   – –     – – – –
príslušenstva.
A 1115
Ochranné puzdro
Ochranné puzdro chráni prístroj pred
– – – – – – – – – – – – – – – – –  –
poškodením.
Merací hrot so vstupom pre 4mm banánik.   – – – – – – – –    – – –   –
Sonda so vstupom pre 4mm banánik
poskytuje spoľahlivý kontakt na mag-               – –   –
netických povrchoch.

Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 1.54
Na obj.
–
Nedostupné
1. 59
Bezpečnosť
elektrických
inštalácií
Electrical Installation
Safety
Foto
Obj.
číslo
Popis
Použitie
MI 3108
MI 3109
MI 3105
MI 3101
MI 3102H CL
MI 3102
MI 3100
MI 3125B
MI 3125
MI 2086
MI 2088
MI 3121H
MI 3121
MI 3122
MI 3123
MI 2126
MI 3103
MI 2150
MI 2093
Príslušenstvo pre testery inštalácií
A 1302
Sada pásov
Sada upínacích pásov na zavesenie
– – – – – – –   – – –    – – – –
prístroja na krk
A 1303
Pás na ruku
Mäkký pás pre držanie prístroja v ruke.
A 1245
Držiak pre ovládač
Držiak uvoľňujúci ruky pre uchytenie
– –      – – – – – – – – – – – –
ovládača, keď sa nepoužíva.
A 1110
Trojfázový adaptér
3-fázový adaptér na testovanie na zásu          – – –  – – – – –
vkách typu 16 A 3CEE.
A 1111
Trojfázový adaptér 3-fázový
adaptér
s
11-polohovým
          – – –  – – –  –
s prepínačom
prepínačom, pre zásuvky typu 16 A 3CEE.
A 1171
Adaptér RS232 /
USB s káblom 1m
RS232 / USB adaptér pre prístroje bez
– – – – – – – – –   – – – – – – – –
USB portu.
A 1293
PC SW Eurotest
2Mobile/Smart
s modemom a
káblom
PC Software Eurotest2Mobile / Smart
umožňuje Bluetooth spojenie medzi Smart tel- – –   – – – – – – – – – – – – – – –
efónom a meracím prístrojom.
A 1017
Kábel RS232
RS232 kábel pre pripojenie prístroja ku
– – – – – – – – –   – – – – – – – –
počítaču.
A 1105
Čítačka čiarového
kódu
Čítač čiarového kódu pre identifikáciu
prvkov označených štítkom s čiarovým     – – – – – – – – – – – – – – –
kódom.
AM 1337 RFID HGL
RFID čítač
– – – – – – –   – – –    – – – –
  – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. 60
Na obj.
–
Nedostupné
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 1.54
ƒƒ High Voltage Insulation / Continuity / Earth
ƒƒ Appliance / Machine / Switchboard Safety
ƒƒ Power Quality Analysis
ƒƒ LAN Cabling Certification
ƒƒ Indoor Environment Quality
ƒƒ Digital Multimeters / Clamp Meters /
Voltage and Continuity Testers
ƒƒ Variable transformers /
Equipment for laboratories and Schools
GOOD TO KNOW
High Voltage Insulation / Continuity / Earth
Selection Guide for CONTINUITY Insulation Testers
Selection Guide for HV Insulation Testers
EARTH TESTER
MI 3295 Step Contact Voltage Measuring System
CONTINUITY TESTERS
MI 3252 MicroOhm 100A
MI 3252 MicroOhm 10A NOVÉ MI 3242 MicroOhm 2A NOVÉ HIGH VOLTAGE INSULATION TESTERS
MI 3200 TeraOhm 10 kV MI 3201 TeraOhm 5 kV Plus MI 2077 TeraOhm 5 kV MI 3202 GigaOhm 5 kV PC SOFTWARE
HVLink PRO
DEMONSTRATION BOARD
MI 3299 HV demo BOX
Selection Guide for HV Accessories
2
2
2
-
-
-
02
06
07
2
-
08
2
2
2
-
-
-
10
12
14
2
2
2
2
-
-
-
-
16
18
20
22
2
-
24
2
2
-
-
26
27
CATALOGUE 2012/13
Accessories: page 2.27
High Voltage Insulation Resistance Diagnostics / Accurate Low Resistance Measurements
ƒƒ Electrical Installation Safety
High Voltage Insulation / Continuity / Earth
MEASURING INSTRUMENTS AND TESTERS
Itot
Itot
IRiso
Riss1
IRiss
IRCpi
Cpi
Riso
Rpi
Riss2
ICiso
Vysokonapäťová
izolácia
/ Spojitosť // Earth
Uzemnenie
High Voltage Insulation
/ Continuity
DOBRÉ VEDIEŤ
Rtot
Guard
Itot
Ciso
IRiss
0
Insulation contaminated with
dirt and moisture
IRiso
IRCpi
Riss1
1
Cpi
Riso
200
Zistite si viac o technikách merania
izolačného odporu
Izolácia je vlastnosť materiálu a je merIsf
aná ako izolačný odpor. Charaktristiky
IRiso majú tendenciu sa z časom
izolácie
meniť,IRissobvykle k horšiemu. Je to preto, lebo
IRCpi na stave izolácie sa prejavuje
vplyv rôznych fyzikálnych javov, ako
400
600
800 t (s)
teplota,
vlhkosť,
nečistota,
mechanické
a elektrické sily, radiácia a pod. Drsné
podmienky inštalácie, najmä teplotné
extrémy a chemické vplyvy, spôsobujú
poškodenie izolácie.
spot
Najdôležitejšietest parametre
result
zariadení
obsahujúcich izoláciu sú bezpečnosť,
funkčnosť a spoľahlivosť. Toto je dôvodom, prečo sa izolácia meria. izolácia
sa testuje pri uvedení zariadenia do
prevádzky a aj neskôr, hlavne po prípadt (s)
60
ných opravách. Meranie môže byť jednoduché alebo diagnostické.
Základy merania izolácie
Discharging of
Podľa
Ohmovho zákona,
Cpi
harge of
Ciss
20
IRiss
IRiso
Riss1
IRCpi
Guard
Rpi
Riss2
Tslope
ICiso
Cpi
Riso
Ttest
+
U
Ciso
t
Izolačný odpor a kapacitný model, prúdy čiastočné a celkový.
Aplikované testovacie napätie
µA
Riss1 & Riss2
Povrchové zvodové odpory
Riso
40
Izolačný odpor
30
Riss2
ICiso
Isf
Izolačná kapacita
Rpi
Polarizačný odpor
IRiso
Cpi
20
Polarizačná kapacita
10
Celkový prúd Itot
0
čiastkové
prúdy.
0
200
400
2. 2
Rpi
Celkový prúd
IRiss
IRCpiobsahuje
600
štyri
800 t (s)
10 t (min)
+
U
Ciso
Izolačný unikajúci prúd
Polarizačný absorpčný prúd
Kapacitný nabíjací prúd
U2
U1
µA
0 40
0
30
T1
ICiso
T2
T3
T4 IsfT5
t
IRiso
20
Rins
400
600
V praxi sa na meranie izolácie nepoužíva
Bad
ideálny zdroj napätia. Na začiatku
meraspot insulation
nia je celý dostupný výkon test
zdroja krátt
result
0
kodobo použitý na nabitie kapacity Ciso.
Preto napätie na bodoch pripojenia poklesne.
t (s)
60
Itot
IRiso
I tot
0
0
200
Discharging of
IRiss
Cpi
IRCpi
400
600
800
t (s)
Prúdový diagram pre ideálny zdroj napätia.
Bad
insulation
U1
0
Rins
20
Discharge of
Ciss
10
Ciso
Good insulation
0
800 t (s)
Good
Typický diagram prúd / čas pre reálny zdroj napätia
insulation
200
Rpi
Riss2
U2
IRCpi
0
Rins0
+
U
spôsob
testovania izolácie. Nanešťastie,
µA
len
jeden
test, bez žiadnych predchádza40
IsfInsulation contaminated with
I
Ciso
dirtlen
and hrubý
moistureobraz
júcich
testov, môže dať
30
IRiso
1
10 t (min)
o 20
skutočnom0stave
predmetnej izolácie.
IRiss
Pri
tomto
teste
je
testvací
prístroj
pripo10
IRCpi
jený
na izoláciu,
ktorá je predmetom skúU5
0
0
200
400
800 t (s)
mania.
Testovacie
napätie600
je aplikované
U4
počas pevnej doby, zvyčajne je to jedna
U3
minúta, ako ukazuje obrázok:
IRiss
10
ICiso
Cpi
Rtot
ICiso
Povrchový unikajúci prúd
30
Itot
Ciso
U5IRiss
IRiso
U4
IRCpi
U3ICiso
40
Bad
prúd nezávisí na čase.
Ale už jednoduinsulation
ché meranie izolačného
odporu ukazuje,
Good
že prúd sa s časom
mení. Dôvodom
insulation
pre
takéto
t sú
(s) rôzne javy v
30 40
50 správanie
60 70
izolačnom materiáli po tom, ako bolo aplikované napätie. Typický model izolácie
vyzerá takto:
U
Guard
Itot
µA
0
U
I= __
R
10
IRCpi
Riso
+
U
HV, Krokové / Dotykové napätie a Zemný odpor
ICiso
IRiso
Riss1
Good insulation
0
T1
T2
spot
T3test T4
result
Rins
60
T5
t (s)
Typický diagram odpor / čas pre jednobodový test
Tento
test je možné
vykonať len v príDischarge of
Discharging of
Ciss teplota
Cpiizolácie je vyššia ako
pade, keď
I tot
aktuálny
rosný bod.
0
METREL radí:
Dolná hranica izolačného odporu Bad
môže
insulation
Good
byť často stanovená podľa pravidla
µA
insulation
0
“Jeden
Mega Ohm”:
0
10 20 4030 40 50 60 70 Itot t (s)
Izolačný odpor by mal byť aspoň 1 MΩ
30
IRiso
pre každý kilovolt pracovného napätia,
20
ale nie menší než 1 MΩ (napr. motor
IRiss
10
pracujúci
na napätie
5kV by malIRCpi
mať
U
0
izolačný
odpor aspoň
5 MΩ).
Ustop
0
200
400
600
Good
insula
Bad
insula
Hneď
ako sa DC napätie pripojí Good
na izoinsulation
U0
láciu,
začne
tiecť
vysoký
testovací
prúd
800
t (s)
0
10 20
30 40 50 60 70
a postupne Rstotčasom klesá, až Good
sa ustáli
insulation
na určitej hodnote. Tento unikajúci prúd
Metóda nárastu času / Polarizačný
Ustart
sa už s časom nemení, preto práve on
index / Pomer dielektrickej absorpcie
Ustart
je primárnym faktorom,
podľa ktorého
Ub
Po
aplikovaní Utestovacieho napätia zlá
Umožno posúdiť stav izolácie.
0
Tslope
Ttest
0
izolácia
spôsobí
pokles hodnoty
Riso at
U0
stop
Varistor
Defective
0
t
Insulation
contaminated
with
nárast unikajúceho prúdu IRiso. Absorpčný
Typy testovania
breakedown izolácieinsulation
dirt and moisture
Na určenie charakteristiky izolácie sa
prúd je prekrytý týmto vysokým izolačným
1 testovania.
10 t (min)
Upoužívajú
start
Ustart
rôzne0 tyoy
unikajúcim prúdom. IzolačnýUb unikajúci
prúd zostáva na približne rovnakej úrov0Test DC napätím a test AC napätím
0
T
slope U5
T
test
ni a výsledný nameraný
odpor je nízky.Defective
Varistor
0
t
0
AC napätie je viac vhodné na vykobreakedown
insulation
Dobrá izolácia vykazuje postupný nárast
nanie skúšky U4
príložným napätím alebo
dielektrických testov. Naproti tomu DC
izolačného odporu počas určitej doby.
test poskytuje U3
presnejší obraz o kvaliToto je spôsobené absorpciou, ktorú je
tatívnom stave U2
testovanej izolácie.
takto jasne vidieť. Tento efekt absorpcie
U1
trvá omnoho dlhšie než je čas potrebný
Jednobodový test
0
Toto je najjednoduchší a najrýchlejší
pre nabitie
kapacity izolácie.
t
0
T1
T2
T3
T4
T5
Accessories:
page 2.27
Príslušenstvo:
strana
t
Itot
Itot
IRiss
IRiss
Itot
Rtot
Rtot
Vysokonapäťová
izolácia/ Continuity
/ Spojitosť // Earth
Uzemnenie
High Voltage Insulation
DOBRÉ VEDIEŤ
IRiss
IRiso
Riso
Riss1
Guard
Riss2
Guard
Riss1 IRCpi
IRiso
Riss1
Guard
CpiIRCpi
Cpi
RisoRiss2 Rpi
Rpi
Riss2
IRiso
ICiso
ICiso
Riso
Ciso
IRCpi
+
U
ICiso
Cpi
+Rpi
U
+
U
0
µA
teriál
3040
ICiso
ICiso
2030
1020
10
Insulation contaminated0with
dirt and moisture
0
0
0
1
0prúd indikuje, že izolácia je kontaminoIRCpi
t (s)
0
200
400
t (s)600kvoli 800
400 najčastejšie
600
800
vaná,
to býva
vlhkosti.
200
0
10 t (min)200
U5
Výsledkom tohto merania jeRpolarizačný
ins
U4
index (PI), ktorý je definovaný R
ako
pomer
ins
U3
meraného
odporu v dvoch časoch (typickyU2je to pomer hodnoty po 10minútach
ku U1
hodnote po 1 minúte pri súvislom
meraní).
0
1 - 1.5
Zlý (staré typy materiálov)
0
2-4
(typicky 3)
Dobrý (staré typy materiálov)
4 (veľmi dobrá
izolácia)
Rins
Moderné typy izolačných materiálov
Typické hodnoty polarizačného indexu
Rtot (10 min)
PI= ________
Rtot (1 min)
600
800
t (s)
Stav testovaného materiálu
Zlý
Hraničný
Dobrý
spot
test
result
spot
test
spot
result
Idis (1 min) test
result
Hodnoty DD
DD=
t
0
400
DD hodnota
>4
2 -4
Rins< 2
Time diagrams of good and bad insulation tested with the
time-rise method
0
T1 Stav
T2 testovaného
T3 T4 materiálu
T5
PI hodnota
sa nechá pripojený na testovacie
napätie po dobu 10 ... 30 minút a potom
40
Isf
Isf
ICiso vybitý pred tým, ako sa vykoná
je ešte
30
IRiso sa meria vybíjací
IRisoIsf Po 1 minúte
DD test.
20
IRiss
prúd, IRiss
čím
sa
zisťuje
náboj zachytený v
IRiso
10
izolačnom
materiáli.
IRCpi Vysoký vybíjací
IRiss
IRCpi
40µA
Good insulation
U
0
Ciso
vybíjací prúd meraný 1 minútu po odpojení
testovacieho napätia
t (s)
testovacie
60
t (s)
60 napätie
kapacita testovaného materiálu
60
t (s)
10 t (min)
1
U5
U5
U4U5
IRiss
U3U4
U4
U2U3
Itot
U3
Riss1
IRiso
U2
U1
U1U2
IRCpi
ICiso
Cpi
Riso
Guard
Rpi
0
0 U1
Riss2
T3
0
T1 T2
T3 0 T4 T1T5 T2
0
0
T1 T2
T3 T4 T5
Typické meranie krokovým napätím
+
U
Ciso
T4
T5t
t
Rins
ins
RµA
Good
insulation
Good
insulation
Good
insula
Bad
insula
600
Bad
insulation
Bad
insulation
t
800 t (s)
Typické
0 výsledky testu krokovým napätím
t
Rins
40
30
U Ciso
Idis (1 min)
Good insulation
Insulation
Insulation contaminated
with contaminated with
dirt and moisture dirt and moisture
Insulation contaminated with
0 moisture
1
10 t (min)
dirt and
10 t (min)
1
0
µA
Good insulation
Ciso
Ciso
HV, Krokové / Dotykové napätie a Zemný odpor
Rtot
Good insulation
Rtot
Isf
ICiso
IRiso
20
IRiss
10
0
00
IRCpi
0
400
200
Význam jednotlivých veličín zo vzťahu pre výpočet DD
Discharge
of of
Discharge of
Discharging
Ciss
CissGood
Cpi
Discharge of
Discharging of
insulation I tot
I tot
Ciss
Cpi
Discharging of
Cpi
I tot
Bad
Bad
Bad
Výsledky tejto metódy merania insulation
nie
insulation
insulation
Bad
sú závislé od teploty, metóda môže
Good
Good
t
insulation
0
insulation
insulation
poskytnúť jasné informácie o0stave izo0
Good
t (s)
t50
(s) 60 70
10 20
30 0 40 1050 2060 3070 40insulation
lácie bez potreby porovnania 0s pred0
Diagram prúd / čas pre dobrú a zlú izoláciu testovanú metóchádzajúcimi testami.
t (s)
0
10 20 dou30DD 40 50 60 70
Dielektrický pomer absorpcie (DAR) je
µA
podobný
parameter ako polarizačný
inItot U
dex.40Jediný rozdiel sú iné časové periódy
U
Ustop
pre 30
získanie výsledku, zvyčajne
je to 30
IRiso
stop
sekúnd (alebo 15 sekúnd) a 1 Uminúta.
Test DD je úžitočný hlavne pre testovanie
izolačných materiálov.
Uviacvrstvových
Ustop
Test iolačného odporu krokovým
20
napätím
IRiss
Ustart
Ustart
Testovanie napätím nižším než by
DAR10
hodnota Stan testovaného materiálu
IRCpi
<1
Zlá izolácia
sa čakalo, často odhalí vlhkosť a
Ustart
0
1 ≤ DAR
0 ≤
200 izolácia
400
600
800 t (s)0znečistenie izolácie, keďže vplyvy star0
Dobrá
Ttest
slope
Ttest
1.25
0
t
Tslope nutia
T
0
tpoškodenia
a mechanického
rela> 1.4
Veľmi dobrá izolácia 0
Tslopetivne čistej Ta
test suchej izolácie
0
t
nemožno
Typické hodnoty DAR
zistiť pri nízkom testovacom napätí. Inými slovami, test krokovým napätím nám
Rtot (1 min)
U ________
DAR=
poskytne užitočné informácie, aj keď
Rtot (30 s)
nemáme práve k dispozícii prístroj ktorý
by poskytol testovacie napätie potrebné
Dielektrické vybitie
pre bežne požadovaný test izolácie.
Je obtiažne určiť hodnotu polarizačného
Ustart
indexu, ak polarizačný
absorpčný
prúd
Ub
Testované zariadenie je vystavené rôzIRCpi je v porovnaní s odtatnými prúdmi
nym testovacím napätiam, ktoré sú
príliš0 malý. V tom prípade je výhodnejšie
Varistor
Defective
0
t
aplikované v krokoch. napätie začne
vykonať test
dielektrického
vybitia
(DD).
breakedown
insulation
pri najnižšej hodnote a v definovaných
DD test sa vykonáva po kompletnom
krokoch stúpa k najvyššej hodnote.
ukončení testu izolácie. izolačný ma-
Accessories:strana
page 2.27
Príslušenstvo:
Tvar výslednej krivky reprezentuje kvalitu izolácie:
µA
µA
•insIzolačný odpor
poškodenej izolácie
R
spot
Itot
Itot
bude prudko40klesať.
40µA
test
result
• Hodnota izolačného
odporu
dobej
Itot
30
3040
IRiso
IRisopribližne rovnakej
izolácie zostane na
20
2030
úrovni pri všetkých
napätiach.
IRiso
IRiss
1020
10
IRiss
IRCpi
IRiss
IRCpi
Test skúšobným
napätím
0
0 10
0 napätím
400
600
IRCpi200
(s)
Test
so
0 skúšobným
200
400
600je jedným
800 tt (s)
0
60
0
základných
testov
izolácie.
Jeho
princíp
t
(s)
0
200
400
600
800
je veľmi jednoduchý - tetsovcie napätie
je aplikované na testovanú izoláciu, až
pokým
neuplynieDischarging
určený ofčas, alebo neDischarge of
U
U
nastane
Cissprieraz. Cpi
U
I tot
Najdôležitejšie parametre testu sú:
časový gradient narastajúceho napätia,
Ustart
U
start
maximálne
napätie
a čas Upôsobenia
b
Ub
Bad
maximálneho
napätia. Ich hodnoty
záUstart
insulation
b
U
visia
od
typu
testovaného
zariadenia
0
Good a
0
Varistor
Varistor
Defectivenormách.
insulation
tDefective
sú00 definované
v0 príslušných
breakedown
insulation
0
breakedown
insulation
t
(s)
0
10
20
30
40
50
60
70
Znakom
prierazu je prudkýDefective
nárast prúdut
Varistor
0
breakedown
insulation
tečúceho
izoláciou, pričom
sa prekročí
vopred definovaná hodnota.
U
Ustop
Ustart
0
0
Tslope
Ttest
t
Procedúra pri teste skúšobným napätím.
2. 3
800
t
µA
Itot
40
Vysokonapäťová
izolácia
/ Spojitosť // Earth
Uzemnenie
High Voltage Insulation
/ Continuity
DOBRÉ VEDIEŤ
30
IRiso
20
IRiss
10
IRCpi
0
HV, Krokové / Dotykové napätie a Zemný odpor
0
200
400
600
800
t (s)
U
Ustart
0
0
Ub
Varistor
breakedown
Defective
insulation
t
Meranie izolačného odporu komunikačného kábla použitím
guard pripojenia. Odpor sa meria medzi vodičom a tienením.
Meranie izolačného odporu vysokonapäťového vinutia voči
kovovému krytu
Procedúra testu pre test skúšbným napätím.
Typické zapojenie pre:
Prívodné napájacie káble
Meranie izolačného odporu komunikačného kábla použitím
guard pripojenia. Odpor sa meria medzi jedným vodičom a
ostatnými vodičmi.
Meranie izolčného odporu kábla medzi jedným vodičom a
ostatnými vodičmi vrátane plášťa kábla
Domáce spotrebiče a podobné elektrické zariadenia
Meranie spotrebičov v domácnosti, ochranná trieda I a II
Meranie izolačného odporu kábla medzi jedným vodičom
a ostatnými vodičmi vrátane plášťa kábla, s využitím guard
pripojenia na eliminovanie vplyvu únikov na konci kábla
Indukčný motor
Meranie izolačného odporu kábla medzi vodičom a plášťom
Meranie izolačného odporu indukčného motora medzi
všetkými tromi fázami a kovovým krytom motora
Riadiace a komunikačné káble
Ochranné pripojenie
Správne ochranné pripojenie dostupných
vodivých častí zariadenia zabezpečuje,
že v prípade poruchy zostane napätie na
nich na bezpečnej nízkej úrovni. Ak taká
porucha nastane, poruchový prúd bude
tiecť cez ochranný vodič.
Okolo uzemňovacej elektródy sa
rozprestiera typické rozdelenie napätia,
tzv. napäťový lievik. Poruchové prúdy
v blízkosti výkonových distribučných
zariadení môžu byť veľmi vysoké, až
do 200 kA. Toto môže byť príčinou
nebezpečných krokových a dotykových napätí. Ak v tom priestore existujú
podzemné kovové vedenia (zámerné,
alebo neznáme), rozdelenie napätia môže nadobudnúť atypické tvary a
nebezpečné napätia sa môžu vyskytnúť
ďaleko od miesta poruchy.
Preto
rozloženie napätia v prípade poruchy
musí byť detailne analyzované.
Výkonový transformátor
Nebezpečné napätia na nesprávnom zemniacom systéme
Meranie izolačného odporu kominukačného kábla medzi jedným vodičom a ostatnými vodičmi s tienením
2. 4
Najjednoduchšie meranie izolačného odporu transformátora
Norma IEC 61140 definuje tieto vzťahy
medzi maximálnym dovoleným časom a
dotykovým napätím:
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 2.27
Vysokonapäťová
izolácia/ Continuity
/ Spojitosť // Uzemnenie
High Voltage Insulation
Earth
DOBRÉ VEDIEŤ
HV, Krokové / Dotykové napätie a Zemný odpor
Max. čas pôsobenia
Napätie
> 5 s až ∞
UC ≤ 50 VAC alebo ≤ 120
VDC
< 0.4 s
UC ≤ 115 VAC alebo
≤180 VDC
< 0.2 s
UC ≤ 200 VAC
< 0.04 s
UC ≤ 250 VAC
Meranie zemného odporu
Pre meranie zemného odporu sa
používajú napäťová a prúdová pomocná
elektróda. Kvôli rozloženiu napätia je
dôležité, aby tieto pomocné sondy poli
umiestnené správne.
Typické zapojenia pre:
Maximálny čas trvania podľa chybového napätia
Pre dlhšie trvanie musí dotykové napätie zostať nižšie než 50V.
Počas merania je testovací prúd
vnútený do obvodu cez pomocnú elektródu. Použitie vysokého prúdu zlepšuje
odolnosť testu voči rušivým zemným
prúdom.
Pripojenie rozpínača obvodu
Meranie zemného odporu
Meranie krokového napätia
Meranie krokového napätia je medzi
dvomi bodmi od seba vzdialenými 1m.
Meracie sondy s hmotnosťou 25 kg
simulujú nohy. napätie medzi sondami
je merané voltmetrom s vnútorným
odporom 1 kΩ, ktorý simuluje odpor
ľudského tela.
Špecifický zemný odpor
Pri meraní špecifického zemného odporu je testovací prúd vnútený medzi dve
prúdové sondy (C1/H a C2/E).
Medzi týmito prúdovými sondami sú
umiestné dve napäťové sondy (S a ES),
pričom sa berie do úvahy ekvidištančná
vzdialenosť “a”. Použitie rozdielných
vzdialeností “a” znamená, že sa meria
materiál v rôznych hĺbkach. Zvyšovaním
vzdialenosti “a” sa merajú hlbšie vrstvy
materiálu.
Pripojenie zbernice
Meranie krokového napätia
Meranie dotykového napätia
Meranie dotykového napätia sa vykonáva medzi uzemnenou dostupnou
vodivou časťou a zemou. napätie medzi
týmito bodmi je merané voltmetrom s
vnútorným odporom 1 kΩ , čím sa simuluje odpor ľudského tela.
Contact voltage measurement
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 2.27
Meranie špecifického zemného odporu.
Meranie malých odporov
4-vodičová Kelvinova metóda
Pri meraní odporov menších než 20 Ω
je v záujme dosiahnutia vyššej presnosti
vhodné použiť 4-vodičovú Kelvinovu
metódu merania. Pri tomto spôsobe
merania nie je odpor meracích káblov
zahrnutý do výsledky, takže odpadáva
potreba jeho kalibrácie a kompenzácie.
Pripojenie zariadenia (všeobecne)
Merací prúd tečie cez neznámy odpor
Rx pomocou pripojovacieho vedenia C1
a C2. Ich pripojenie nie je kritické, musí
však byť z vonkajšej strany vodičov P1a
P2. Úbytok napätia na odpore Rx je snímaný v bodoch pripojenia P1 a P2, ktoré
by mali byť umiestnené presne v miestach, kde sa má merať.
2. 5
Vysokonapäťová
izolácia/ Continuity
/ Spojitosť // Uzemnenie
High Voltage Insulation
Earth
TESTERY SPOJITOSTI
Sprievodca výberom testerov spojitosti
MI 3252
MicroOhm 100A
MI 3250
MicroOhm 10A NEW
MI 3242
MicroOhm 2A NEW
Rozsah merania
1 nΩ ... 20 Ω
100 nΩ ... 2 kΩ
1 µΩ ... 200 Ω
Počet rozsahov
6
7
6
Prúd do záťaže
1 Ω pri 2 A
Model
MERANIA
2 mΩ pri 100 A
200 mΩ pri 10 A
Najvyššie rozlíšenie
1 nΩ
0.1 µΩ
1 µΩ
Základná presnosť
0.25 %
0.25 %
0.25 %
100 A, 50 A, 10 A, 1 A, 100 mA
10 A, 1 A, 100 mA, 10 mA, 1 mA
2 A, 100 mA, 10 mA
Jednorazový, spojitý
Jednorazový, automatický,
induktívny, spojitý
Jednorazový, automatický,
induktívny, spojitý
Testovací prúd
ĎALŠIE VLASTNOSTI
Režimy merania
4-vodičová, jednocestná
4-vodičová, dvojcestná
4-vodičová, dvojcestná
Automatická voľba rozsahov
−


Indikácia Dobre / Zle



Kompenzácia teploty
−

−
RS232



USB



Metóda
KOMUNIKÁCIA
PAMÄŤ, SOFTWARE
Pamäť



1000 / 2 úrovne
1000
1500
HVLink PRO
HVLink PRO
HVLink PRO
Displej
Grafický LCD
Grafický LCD
Grafický LCD
Podsvietenie

CAT IV / 50 V
CAT II / 300 V

CAT IV / 300 V
CAT II / 300 V

CAT IV / 300 V
CAT III / 600 V
Počet pamäťových miest
Software
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Bezpečnostná kategória
Nabíjateľné batérie



12 V / 12 Ah
6 x NiMH, typ HR14
6 x NiMH, typ AA
Zabudovaná nabíjačka
−


Indikácia slabých batérií

115 / 230 V AC, 50 / 60 Hz, 200
VA
11.8 kg


90-260 V AC, 45-65 Hz, 50 W
−
2.8 kg
0.8 kg
410 x 175 x 370
310 x 130 x 250
140 x 80 x 230
Batérie
Sieťové napätie
Hmotnosť
Rozmery (mm)
2. 6
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 2.27
Vysokonapäťová
izolácia
/ Spojitosť // Earth
Uzemnenie
High Voltage Insulation
/ Continuity
TESTERY IZOLÁCIE
Sprievodca výberom testerov izolácie
Model
MI 3200
TeraOhm 10 kV
MI 3201
TeraOhm 5 kV Plus
MI 2077
TeraOhm 5 kV
MI 3202
GigaOhm 5 kV
500 VDC … 10 kVDC
250 VDC … 5 kVDC
250 VDC … 5 kVDC
250 VDC … 5 kVDC
MERANIA
Rozsah testovacích napätí
Nastavovanie napätia
Rozsah merania izolačného odporu
25 V
25 V
50 V
250 V; 500 V; 1 kV;
2.5 kV; 5 kV
10 TΩ
10 TΩ
5 TΩ
1 TΩ
Výpočet DD, DAR, PI



−
Test skúšobným napätím



−
Test rampovým napätím



−
Meranie unikajúceho prúdu



−
Meranie kapacity



−
Skratový (nabíjací) prúd
5 mA
5 mA
1.4 mA
5 mA
Meranie napätia AC / DC
do 600 V
do 600 V
do 600 V
do 600 V
Programovateľný časovač



−
Automatické vybitie po skončení testu




Graf R(t)


−
−
Bargraf




Automatické nastavenie




Automatická voľba rozsahov




Zvukové upozornenie




Guard terminál




Tienené testovacie vodiče


na objednávku

USB


na objednávku
−
RS232



−
ĎALŠIE VLASTNOSTI
KOMUNIKÁCIA
PAMÄŤ, SOFTWARE
Pamäť
Počet pamäťových miest
Software



−
1000
1000
1000
−
Na obj. (HVLink PRO)
Na obj. (HVLink PRO)
Na obj. (TeraLink)
−
Grafický LCD
Grafický LCD
Grafický LCD
Zákaznícky LCD




CAT IV / 600 V
CAT IV / 600 V
CAT III / 600 V
CAT IV / 600 V
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Displej
Podsvietenie
Bezpečnostná kategória
Nabíjateľné batérie


Option

Zabudovaná nabíjačka




Indikácia slabých batérií




4 h pri 10 kV
4 h pri 5 kV
4 h pri 5 kV
4 h pri 5 kV
Výdrž batérií (bez pripojenej záťaže)
Hmotnosť
Rozmery (mm)
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 2.27
5.5 kg
3 kg
2.1 kg
3 kg
345 x 160 x 335
310 x 130 x 250
265 x 110 x 185
310 x 130 x 250
2. 7
Vysokonapäťová
izolácia
/ Spojitosť// Earth
Uzemnenie
High Voltage Insulation
/ Continuity
TESTERY ZEMNÉHO ODPORU
MI 3295 Systém na meranie krokového napätia
MI 3295 je systém pre meranie napätia určený pre testovanie a overenie ochranného zemnenia zariadení pre energetiku.
Systém obsahuje stanicu pre generovanie prúdu a nezávislý merač napätia. Vzhľadom na vysoký testovací prúd (až do
55 A) a účinné potlačenie šumu ponúka MI3295 veľmi presné a stabilné výsledky merania krokového napätia s rozlíšením
až 10 µV. Pre rýchlejšiu analýzu distribúcie napätia okolo testovaného objektu možno použiť aj viac voltmetrov. Všetky
namerané výsledky a parametre môžu byť uložené do pamäte prístroja. Neskôr môžu byť prenesené do PC, analyzované
a môže byť vytlačená správa z merania pomocou programu PC SW HVLink PRO.
MERANIA:
• Krokové napätie;
• Dotykové napätie;
• Špecifický zemný odpor;
• Zemný odpor.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Presnosť: vysoká presnosť merania
je zabezpečená použitím vysokého
meracieho prúdu (až 55A) a účinným
potlačením šumu.
• Šumová imunita: excelentná šumová
odolnosť protí rušivým prúdom.
• Nezávislý merač napätia: nie je
potrebné ťahať dlhé prívodné vodiče;
je možné použiť viac meračov napätia
súčasne.
• Bezpečnosť: vysoká bezpečnosť
je zebezpečená použitím nízkeho
výstupného napätia (55 V).
• Nízka hmotnosť: hmotnosť stanice je
len 29,5 kg.
• Pamäť: možno uložiť až 1000 výsledkov do vnútornej trojúrovňovej pamäte.
• PC SW HVLink PRO je už zahrnutý v štandardnej dodávke prístroja.
Umožňuje prenos údajov, ich analýzu
a tlač výsledkov.
POUŽITIE:
Meearnie ochranného zemnenia:
• Elektrárne;
• Rozvodné stanice;
• Ďalšie výkonové systémy.
NORMY:
Funkčnosť:
RAT 2008;
HD 673 N4;
ANSI/IEEE Std 81;
EN 61557-5
Elektromagnetícká kompatibilita:
EN 61326
Bezpečnosť:
EN 61010-1; EN 61010-031
2. 8
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Prístroj MI 3295M
• Prístroj MI 3295S
• Napájací sieťový kábel
• Sondy na krokové napätie (25 kg), 2 ks
• Prúdová zemná elektróda
• Napäťová zemná elektróda
• Prúdový merací vodič, 50 m, čierny, 10
mm2, s krokosvorkou, na cievke
• Prúdový merací vodič, 10 m, čierny, 10
mm2, s krokosvorkou
• Testovací vodič, čierny, 2 x 3 m
• Testovací vodič, zelený, 10 m
• Testovací vodič, čierny, 1.5 m
• Testovací vodič, červený, 50 m
• Vodič s krokosvorkou, červený, 1 m
• Krokosvorka, 4 ks
• RS232 kábel
• USB kábel
• Taška, 2 ks
• Pás na krk
• NiMH nabíjacie batérie, typ AA, 6 ks
• Napájací adaptér
• CD s PC SW HVLink PRO
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 2.27
Vysokonapäťová
izolácia
/ Spojitosť // Earth
Uzemnenie
High Voltage Insulation
/ Continuity
TESTERY ZEMNÉHO ODPORU
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Funkcia
Krokové napätie, Dotykové napätie
(rozsah merania Um)
Krokové napätie, Dotykové napätie
(vypočítaný rozsah merania U)
Testovací prúd
Testovacie napätie
Testovacia frekvencia
Prúd
Zemný odpor
Špecifický zemný odpor
Napätie naprázdno
Testovací prúd
Testovacia frekvencia
STANICA
Napájanie
Komunikácia
Pamäť
Prepäťová kategória
Meracia kategória
Krytie
Displej
Rozmery
Hmotnosť
VOLTMETER
Napájanie
Komunikácia
Pamäť
Meracia kategória
Krytie
Displej
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah merania
0.01 … 19.99 mV
20.0 … 199.9 mV
200 … 1999 mV
2.00 … 19.99 V
20.0 V … 59.9 V
0.0 … 199.9 V
200 … 999 V
55 A max
< 55 V
55 Hz
0.00 … 9.99 A
10.0 … 99.9 A
0.001 … 1.999 Ω
2.00 … 19.99 Ω
20.0 … 99.9 Ω
100.0 … 199.9 Ω
0.00 … 9.99 Ωm
10.0 … 99.9 Ωm
100 … 999 Ωm
1.00 k … 9.99 kΩm
10.0 k … 99.9 kΩm
< 50 VAC
< 7.5 A
55 Hz
Rozlíšenie
0.01 mV
0.1 mV
1 mV
0.01 V
0.1 V
0.1 V
1V
Presnosť
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig)
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig)
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig)
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig)
±(2 % z meranej hodnoty + 2 dig)
0.01 A
0.1 A
0.001 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
0.1 Ω
0.01 Ωm
0.1 Ωm
1 Ωm
10 Ωm
100 Ωm
±(3 % z meranej hodnoty + 5 dig)
±(3 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(2 % z meranej hodnoty + 5 dig)
±(2 % z meranej hodnoty + 5 dig)
±(2 % z meranej hodnoty + 5 dig)
±5 % z meranej hodnoty)
Vypočítaná hodnota*
Vypočítaná hodnota, potrebné vziať
do úvahy presnosť merania zemného
odporu
230 V / 50 or 60 Hz
RS232
1000 miest
CAT II / 300 V
CAT IV / 50 V
IP 30
LCD s podsvietením (128 x 64 bodov)
563 x 275 x 257 mm
29.5 kg
6 x 1.2 V nabíjacie batérie, typ AA
USB, RS232
1500 miest
CAT IV / 50 V
IP 40
LCD s podsvietením (128 x 64 bodov)
230 x 103 x 115 mm
1.3 kg
*Zobrazené krokové / dotykové napätie je získané na základe výpočtu:
US = Umeas·Ifault / Igen; UC = Umeas·Ifault / Igen;
Ifault (voliteľné): 1 A ... 200 kA
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 2.27
2. 9
Vysokonapäťová
izolácia/ Continuity
/ Spojitosť // Earth
Uzemnenie
High Voltage Insulation
TESTERY SPOJITOSTI
MI 3252 MicroOhm 100A
MI 3252 MicroOhm 100A je prenosný ohmmeter určený na meranie malých odpor kontaktov rozpínačov, ochrán a spojov
použitím testovacieho prúdu od 100 mA do 100 A. Použitie 4-vodičovej Kelvinovej metódy testovania je zárukou vysokej
presnosti výsledkov (0.25%), keďže je eliminovaný odpor meracích káblov. Prístroj môže byť napájaný zo siete aj z batérií. Program PC SW HVLink PRO je dodávaný ako štandardné príslušenstvo a umožňuje prenos výsledkov do PC, ich
analýzu a tlač protokolu z merania.
MERANIA:
• Meranie odporu nastaviteľným prúdom
(100 mA … 100 A);
• Meranie úbytku napätia.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Presnosť: Najlepšie rozlíšenie 1 nΩ ,
presnosť 0.25%.
• Bargraf: zobrazený na displeji.
• Napájanie z batérií: Prístroj je schopný dodávať z batérií testovací prúd
100 A po dobu 10 minút.
• Bezpečnosť: v prípade nesprávneho
zapojenia vydrží externé napätie, kategória CAT IV / 50 V; automaticky detekuje spojitosť prúdového obvodu.
• Jednorazový a spojitý merací režim.
• Limitné hodnoty: možno nastaviť limity pre okamžité vyhodnotenie výsledku.
• Prenosný: odolný pevný kufor s
rukoväťou (hmotnosť menej než
12kg) umožňuje pohodlné prenášanie
prístroja.
• Vysoká úroveň krytia: IP 64.
• Pamäť: zabudovaná pamäť umožňuje
uloženie 1000 výsledkov.
• SW podpora: výsledky z pamäte
možno preniesť do PC (cez RS232
alebo USB) pomocou programu HVLink PRO software.
POUŽITIE:
Meranie odporu:
• Vysoko a nízkonapäťové rozpojovače;
• Spínače;
• Spojenia zberníc;
• Spoje káblov;
• Zvárané spoje.
NORMY:
Funkcia:
IEC 62271-100;
2. 10
IEC 62271-1;
ANSI C37.09;
ASTM B 539;
NMEA AB 4-1996;
El Real Decreto 223/2008
Elektromagnetická kompatibilita:
IEC 61326-1 Class B
Bezpečnosť:
EN 61010-1
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 2.27
Vysokonapäťová
izolácia
/ Spojitosť// Earth
Uzemnenie
High Voltage Insulation
/ Continuity
TESTERY SPOJITOSTI
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Funkcia
Odpor
Funkcia
Napätie
Napájanie (sieť)
Napájanie (batéria)
Kategória
Displej
Komunikácia
Pamäť
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah merania
Rozlíšenie
Presnosť
Prúd
10.000 … 199.999 μΩ
0.20000 … 1.99999 mΩ
2.0000 ... 19.9999 mΩ
20.000 … 199.999 mΩ
0.20000 … 1.99999 Ω
2.0000 … 19.9999 Ω
Rozsah odporu
Napäťový rozsah
200 μΩ
1.000 mV … 20.000 mV
2 mΩ
20.00 mV … 200.00 mV
10.00 mV … 100.00 mV
20 mΩ
100.0 mV … 1.0000 V
20.0 mV … 200.0 mV
200 mΩ
200.0 mV … 2.0000 V
20.0 mV … 200.0 mV
1 nΩ
10 nΩ
100 nΩ
1 μΩ
10 μΩ
100 μΩ
Rozlíšenie
1 μV
10 μV
10 μV
0.1 mV
0.1 mV
0.1 mV
0.1 mV
±0.25 % z mer. hodn.
±0.25 % z mer. hodn.
±0.25 % z mer. hodn.
±0.25 % z mer. hodn.
±0.25 % z mer. hodn.
±0.25 % z mer. hodn.
Presnosť
±0.25 % z mer. hodn.
±0.25 % z mer. hodn.
±0.25 % z mer. hodn.
±0.25 % z mer. hodn.
±0.25 % z mer. hodn.
±0.25 % z mer. hodn.
±0.25 % z mer. hodn.
100 A
100 A / 50 A
50 A / 10 A
1 / 10 A
1 A / 100 mA
100 mA
Prúd
100 A
100 A
50 A
50 A
10 A
1A
10 A
2Ω
0.1 mV
0.1 mV
0.1 mV
±0.25 % z mer. hodn.
±0.25 % z mer. hodn.
±0.25 % z mer. hodn.
1A
100 mA
100 mA
200.0 mV … 2.0000 V
20.0 mV … 200.0 mV
200.0 mV … 2.0000 V
20 Ω
230 / 115 VAC
12 VDC / 12 Ah
CAT IV / 50 V
320 x 240 LCD s podsvietením
RS 232 a USB
512 kB (1000 výsledkov)
410 x 175 x 370 mm
11.8 kg
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Prístroj MicroOhm 100A
• Prúdové vodiče s krokosvorkami, 5 m,
25mm2, 2 ks
• Napäťové vodiče, 5 m, 2 ks (červený,
čierny)
• Meracie hroty, 2 ks (červený, čierny)
• Krokosvorky, 2 ks (červený, čierny)
• Sieťový napájací kábel
• RS232 kábel
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 2.27
• USB kábel
• Taška pre príslušenstvo
• PC SW HVLink PRO
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
2. 11
Vysokonapäťová
izolácia/ Continuity
/ Spojitosť // Uzemnenie
High Voltage Insulation
Earth
TESTERY SPOJITOSTI
MI 3250 MicroOhm 10A
The MI 3250 MicroOhm 2A je prenosný merač malých odporov určený pre meranie prechodových odporov vypínačov a
spínačov, pripojovacích zberníc, káblových spojov, odporov transformátorov a vinutí motorov a pod. prúdom do 10A.
Veľmi vysoká presnosť (0,25%) je zabezpečená použitím 4-vodičových Kelvinových meracích káblov a automatického
obojsmerného merania. Prístroj môže byť napájaný zo siete 230V alebo zo vstavaných nabíjateľných batérií. Výsledky
merania možno uložiť do pamäte prístroja a pomocou PC software HVLink PRO (ktorý je dodávaný ako štandardná
súčasť dodávky) je možné tieto výsledky preniesť do počíta za učelom vyhodnotenia a tlače.
MERANIA:
• Obojsmerné meranie odporu od 0,1
µΩ až do 2000 Ω prúdom až do 10 A;
• Teplotná kompenzácia (s externým
snímačom teploty, nie je súčasť
dodávky).
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Presnosť: 0.1 nΩ najlepšie rozlíšenie
s presnosťou 0.25%.
• Bargraf: na displeji.
• Napájanie z batérií: plne nabité batérie umožňujú vykonať viac než 1000
testov pri prúde 10A.
• Bezpečnosť: CAT IV / 300 V.
•Štyri režimy merania: Automatický,
jednorazový, súvislý a indukčný.
• Automatická tepelná EMF eliminácia: s automatickým obojsmerným
meraním.
• Teplotná
kompenzácia:
meraný
odpor môže byť nastavený podľa
teploty okolia, ktorú možno vložiť
manuálne, alebo odmerať externým
snímačom teploty.
• Limitné hodnoty: po vložení limitných
hodnôt prístroj automaticky vyhodnotí
výsledok ako vyhovujúci (PASS) alebo
nevyhovujúci (FAIL).
• Prenosný: nízka hmotnosť prístroja
len 3 kg umožňuje jeho pohodlné
prenášanie.
• Pamäť: zabudovaná pamäť umožňuje
uloženie až 1000 výsledkov merania.
• Prenos výsledkov do PC: uložené
výsledky možno cez RS232 alebo USB
rozhranie preniesť do PC použitím programu HVLink PRO software, ktorý
umožňuje prehliadanie, analýzu aj tlač
výsledkov.
2. 12
POUŽITIE:
NORMY:
Meranie odporu:
• Zberníc a spojov
• Vinutí motorov a transformátorov
• Káblov
• Istiacich prvkov
• Káblových zväzkov
• Kovových spojov
• Spojov vodičov na osvetlenie
Elektromagnetická kompatibilita:
IEC 61326-1
Bezpečnosť:
EN 61010-1;
EN 61010-031
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 2.27
Vysokonapäťová
izolácia
/ Spojitosť // Earth
Uzemnenie
High Voltage Insulation
/ Continuity
TESTERY SPOJITOSTI
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Funkcia
Odpor
Napájanie (sieť)
Napájanie (batérie)
Výdrž batérií
Kategória
Ochrana
Displej
Komunikácia
Pamäť
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah merania
Rozlíšenie
1.9999 mΩ
0.1 µΩ
19.999 mΩ
1 µΩ
199.99 mΩ
10 µΩ
1.9999 Ω
100 µΩ
19.999 Ω
1 mΩ
19.999 Ω
10 mΩ
199.99 Ω
10 mΩ
199.99 Ω
100 mΩ
1.9999 kΩ
1Ω
90 ... 260 VAC / 60 VA
6 x 1.2 V NiMH 3500 mAh batérie, typeC
> 1000 samostatných testov
CAT IV / 300 V
Dvojitá izolácia
320 x 240 LCD s podsvietením
RS232 a USB
1000 pamäťových miest
310 x 130 x 250 mm
2.8 kg
Presnosť
±(0.25 % z mer. hodnoty + 0.01 % FS)
±(0.25 % z mer. hodnoty + 0.01 % FS)
±(0.25 % z mer. hodnoty + 0.01 % FS)
±(0.25 % z mer. hodnoty + 0.01 % FS)
±(0.25 % z mer. hodnoty + 0.01 % FS)
±(1 % z mer. hodnoty + 0.1 % FS)
±(0.25 % z mer. hodnoty + 0.01 % FS)
±(1 % z mer. hodnoty + 0.25 % FS)
±(1 % z mer. hodnoty + 0.25 % FS)
Prúd
10 A
10 A/1 A
10 A/1 A/100 mA
1 A/100 mA/10 mA
100 mA/10 mA
1 mA
10 mA
1 mA
1 mA
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Prístroj MI 3250
• Merací kábel, 2 m, s Kelvinovými krokosvorkami, 2 ks
• Merací kábel, 2 m, 4 ks (2 x čierny, 2 x
červený)
• Krokosvorky, 4 ks (2 x čierna, 2 x červená)
• Merací hrot, 2 ks (červený, čierny)
• Hlavný napájací kábel
• USB kábel a RS232 kábel
• NiMH nabíjacie batérie, typ C, 6 ks
• PC SW HVLink PRO
• Taška na príslušenstvo
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
Rýchle a jednoduché nastavenie
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 2.27
Veľký analógovo / digitálny displej
s podsvietením
Pripojovacie vstupy pre štyri bezpečnostné
banániky
2. 13
Vysokonapäťová
izolácia/ Continuity
/ Spojitosť // Earth
Uzemnenie
High Voltage Insulation
MI 3242 MicroOhm 2A
MI 3242 MicroOhm 2A je prenosný merač malých odporov určený pre meranie prechodových odporov vypínačov a
spínačov, relé, konektorov, pripojovacích zberníc, káblových spojov, odporov transformátorov, cievok, vinutí motorov,
zváraných kovových spojov a pod. prúdom do 2A
MERANIE:
• Dvojsmerné meranie odporu od 1 μΩ
do 199,9 Ω testovacím prúdom do 2 A.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
•Štyri
režimy merania: Automatický,
jednorazový, súvislý a indukčný.
• Automatická tepelná EMF eliminácia: s automatickým obojsmerným
meraním.
• Presnosť: najlepšie rozlíšenie 1 µΩ
s presnosťoui 0.25%.
• Potlačenie šumu: Detekcia a
potlačenie šumu 50 Hz / 60 Hz.
• Napájanie z batérií: viac než 800
meraní odporu 500 mΩ testovacím
prúdom 2 A a trvaní 15 s.
• Bezpečnosť: Vysoká prepäťová kategória umožňuje vykonať merania aj
v proiestoroch CAT III / 600 V. Vnútorná ochrana zaisťujú maximálnu
bezpečnosť obsluhy aj prístroja pri
náhodnom
pripojení
testovacích
káblov na obvod pod napätím.
• Limity: Predprogramované limitné
hodnoty umožňujú okamžité vyhodnotenie výsledku ako vyhovujúceho
(PASS) alebo nevyhovujúceho (FAIL)
so súčasným rozsvietením zeleného
alebo červeného indikátora.
• Prenosný: Prístroj je ľahký a jednoducho sa prenáša.
• Pamäť: Do vnútornej pamäte možno
uložiť až 1500 výsledkov, každý s
časovou značkou.
• Prenos výsledkov do PC: uložené
výsledky možno cez RS232 alebo USB
rozhranie preniesť do PC pomocou
HVLink PRO software, ktorý umožňuje
prehliadanie, analýzu aj tlač výsledkov.
2. 14
POUŽITIE:
Meranie odporu:
Indukčný režim:
• Vinutia motorov a generátorov
• Výkonové transformátory
• Výkonové cievky
• Odpor káblov a vodičov
Odporový režim:
• Relé
• Spínače
• Konektory
• Zbernice
• Rozvadzače
NORMY:
Elektromagnetická kompatibilita:
EN 61326 Trieda A
BezpečnosťSafety:
EN 61010-1
EN 61010-031
EN 61010-2-30
Accessories:
page 2.27
Príslušenstvo:
strana
Vysokonapäťová
izolácia/ Continuity
/ Spojitosť / Uzemnenie
High Voltage Insulation
Earth
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Funkcia
Odpor
Napätie
Frekvencia
Napájanie (batérie)
Výdrž
Kategória
Ochrana
Displej
Komunikácia
Pamäť
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah merania
Rozlíšenie
9.999 mΩ
1 µΩ
99.99 mΩ
10 µΩ
999.9 mΩ
100 µΩ
99.99 mΩ
10 µΩ
999.9 mΩ
100 µΩ
9.999 Ω
1 mΩ
19.99 Ω
10 mΩ
999.9 mΩ
100 µΩ
9.999 Ω
1 mΩ
99.99 Ω
10 mΩ
199.9 Ω
100 mΩ
0 ÷ 49.9
0.1 V
50 ÷ 550
1V
10.0 ÷ 99.9
0.1 Hz
100 ÷ 500
1 Hz
9 VDC (6 x 1.5 V batérie alebo aku, typ AA)
> 800 samostartných meraní
CAT III / 600 V; CAT IV / 300 V
Dvojitá izolácia
128 x 64 grafický s podsvietením
RS232 a USB
1500 pamäťových miest
140 x 80 x 230 mm
0.8 kg
Presnosť
Prúd
2A
±(0.25 % s meranej hodnoty + 2 dig)
100 mA
10 mA
±(2 % of reading + 2 digits)
±(0.2 % of reading + 1 digit)
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Prístroj MI 3242 MicroOhm 2A
• Testovací kábel 4 vodičový, 2.5 m
• Krokosvorky, 4 ks (2x čierne, 2x červené)
• Merací hrot, 2 ks (čierny)
• Napájací sieťový adaptér
• 1.2 V NiMH nabíjacie batérie, 6ks
• RS232 kábel
• USB kábel
• Taška na prenášanie
• PC SW HVLink PRO
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
Veľký analógovo / digitálny LCD displej
s podsvietením
Accessories:
page 2.27
Príslušenstvo:
strana
Rýchle a jednoduché nastavenie parametrov
testu
Pripojovacie konektory pre RS232 a USB
káble
2. 15
Vysokonapäťová
izolácia/ Continuity
/ Spojitosť // Earth
Uzemnenie
High Voltage Insulation
TESTERY IZOLÁCIE VYSOKÝM NAPÄTÍM
MI 3200 TeraOhm 10 kV
Nový tester izolácie MI 3202 TeraOhm 10 kV je prenosný prístroj určený na meranie izolačného odporu vysokým DC
napätím až do 10kV. Umožňuje meranie izolačného odporu až do hodnoty 10 TΩ, test krokovým napätím, test skúšobným
napätím, výpočet PI, DD a DAR a meranie kapacity. Veľký LCD displej umožňuje zobrazenie charakteristiky R(t) v reálnom čase. Výsledky možno uložiť do pamäte a preniesť do PC cez rozhranie USB alebo RS232 pomocou HVLink PRO
software (nie je súčasť dodávky). Test izolácie vykonaný týmto kvalitným prístrojom je rýchly a presný.
MERANIA:
• Meranie izolačného odporu;
• Test izolácie krokovým napätím;
• Test skúšobným napätím;
• Diagnostický test (PI, DD, DAR);
• Zobrazenie grafu R(t);
• Meranie kapacity;
• Meranie napätia;
• Meranie frekvencie.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Rozsah merania až do 10 TΩ.
• Široký rozsah DC testovacích
napätí: od 500 V až do 10000 V s
krokom 25 V.
• Skúšobné napätie: test izolácie
programovateľným rampovým nárastom napätia od 500 V až do 10 kV a
programovateľná hodnota prúdu.
• Krokové napätie: meranie izolačného
odporu piatimi diskrétnymi proporcionálne nastavenými napätiami a
časmi trvania pre každú úroveň.
• Automatizované testovanie: Výpočet
hodnôt PI, DD, DAR s automatickou
voľbou rozsahu odporu. Všetky údaje
sú zobrazené počas merania.
• Guard pripojovací terminál: slúži na
elimináciu možných povrchových unikajúcich prúdov.
• Hľadanie
porúch:
plne
programovateľné krokové napätie a
test skúšobným napätím napomáhajú
pri identifikovaní poruchy izolácie.
• Graf R(t): zobrazenie závislosti R(t) v
reálnom čase ilustruje reakciu materiálu na piložené napätie.
• Zabudovaný
časovač:
programovateľný časovač od 1 s do
100 min.
• Automatické vybitie testovaného objektu po ukončení testu.
• Rýchly test: 5 mA prúdový zdroj pre
rýchle nabitie kapacitných záťaží.
• Presnosť:
voliteľné
filtre
pre
potlačenie šumu a tienené testovacie
vodiče (súčasť dodávky) zabezpečujú
maximálnu presnosť testu.
2. 16
• Bezpečnosť: kategória CAT IV/600 V.
• Zabudovaný nabíjač a akumulátory: prístroj je dodávaný so sadou
NiMH nabíjateľných batérií a zabudovaným nabíjacím obvodom.
• Prenosný: nízka hmotnosť len 5.5 kg
dovoľuje pohodlné prenášanie.
POUŽITIE:
• Test izolačných odporov rotačných
strojov, káblov, transformátorov, HV
generátorov, iprepäťových ochrán;
• Periodické testovanie vo výrobe a
údržbe;
• Vyhľadávanie porúch a analýza
všetkých druhov problémov izolácie;
• Účinné meranie aj v zarušených
prostrediach;
• Diagnostický test.
NORMY:
Funkcia:
IEC/EN 61557-2
Elektromagnetická kompatibilita:
EN 61326 class B
Bezpečnosť:
EN 61010-1;
EN 61010-031
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 2.27
Vysokonapäťová
izolácia/ Continuity
/ Spojitosť // Earth
Uzemnenie
High Voltage Insulation
TESTERY IZOLÁCIE VYSOKÝM NAPÄTÍM
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Funkcia
Izolačný odpor
Testovacie napätie
Izolačný unikajúci prúd
Pomer dielektrickej absorpcie (DAR)
Polarizačný index (PI)
Dielektrické vybitie (DD)
Napätie AC/DC
Frekvencia
Kapacita
Napájanie
Displej
Kategória
Ochrana
COM port
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah merania
5 kΩ … 999 kΩ
1.00 MΩ … 9.99 MΩ
10.0 MΩ … 99.9 MΩ
100 MΩ … 999 MΩ
1.00 GΩ … 9.99 GΩ
10.0 GΩ … 99.9 GΩ
100 GΩ … 999 GΩ
1.00 TΩ … 10.00 TΩ
0 V … 9999 V
≥ 10 kV
0.00 nA … 9.99 nA
10.0 nA … 99.9 nA
100 nA … 999 nA
1.00 µA … 9.99 µA
10.0 µA … 99.9 µA
Rozlíšenie
1 kΩ
10 kΩ
100 kΩ
1 MΩ
10 MΩ
100 MΩ
1 GΩ
10 GΩ
1V
0.1 kV
0.01 nA
0.1 nA
1 nA
10 nA
100 nA
100 µA … 999 µA
1 µA
1.00 mA … 5.50 mA
10 µA
0.01 … 9.99
0.01
10.0 … 100.0
0.1
0.01 … 9.99
0.01
10.0 … 100.0
0.1
0.01 … 9.99
0.01
10.0 … 100.0
0.1
0 V … 600 V
1V
45.0 Hz … 65.0 Hz
0.1 Hz
0.0 nF … 99.9 nF
0.1 nF
100 nF … 999 nF
1 nF
1.00 µF … 50.00 µF
10 nF
6 × 1.2 V NiMH nabíjateľné batérie, typ D
Matrixový LCD displej s podsvietením, 160 x 116 bodov
CAT IV / 600 V
Dvojitá izolácia
RS232 a USB
345 x 160 x 335 mm
5.5 kg
Presnosť
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(15 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(3 % z meranej hodnoty + 3 V)
±3 % z meranej hodnoty
±(5% z meranej hodnoty + 0.05 nA)
±(5 % z meranej hodnoty + 2 dig)
±5 % z meranej hodnoty
±(5 % z meranej hodnoty + 2 dig)
±5 % z meranej hodnoty
±(5 % z meranej hodnoty + 2 dig)
±5 % z meranej hodnoty
±(3 % z meranej hodnoty + 4 V)
±0.2 Hz
±(5 % z meranej hodnoty + 2 dig)
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Instrument TeraOhm 10 kV
• Sieťový napájací kábel
• 10 kV tienený kábel s hrotom, 2 m
• 10 kV tienený kábel čierny s hrotom, 2 m
• 10 kV tienený kábel červený s hrotom, 2 m
• 10 kV krokosvorka, 2 ks (čierna, červená)
• Guard vodič, zelený, 2 m
• Krokosvorka zelená
• 6 x 1.2 V NiMH nabíjacích batérií, typ D
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 2.27
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
2. 17
Vysokonapäťová
izolácia
/ Spojitosť// Earth
Uzemnenie
High Voltage Insulation
/ Continuity
TESTERY IZOLÁCIE VYSOKÝM NAPÄTÍM
MI 3201 TeraOhm 5 kV Plus
Nový tester izolácie MI 3201 TeraOhm 5 kV Plus je prenosný prístroj určený na meranie izolačného odporu DC napätím až
do 5kV. TeraOhm 5 kV Plus umožňuje meranie izolácie až do hodnoty 10 TΩ, test krokovým napätím, skúšku príložným
napätím, výpočet parametrov PI, DD a DAR, a meranie kapacity. Veľký LCD grafický displej umožňuje zobrazenie závislosti R(t) v reálnom čase. Výsledky testov možno uložiť do pamäte a preniesť do počítača cez USB alebo RS232 pomocou programu HVLink PRO. Tento vynikajúci prístroj je dodávaný spolu s tienenými meracími káblami a kavlitným
príslušenstvom. Testovanie je rýchle a účinné.
MERANIA:
• Meranie izolačného odporu;
• Test izolácie krokovým napätím;
• Test príložným napätím;
• Diagnostické testy (PI, DD, DAR);
• Zobrazenie grafu R(t);
• Meranie kapacity;
• Meranie napätia;
• Meranie frekvencie.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Rozsah merania až do 10 TΩ.
• Široký rozsah testovacích napätí: od
250 V až do 5000 V s krokom 25 V.
• Skúška príložným napätím: test
izolácie s programovateľným rampovým napätím od 250 V až do 5 kV a
nastaviteľným prúdovým limitom.
• Krokové napätie: meranie izolačného
odporu piatimi diskrétnymi proporcionálne nastaviteľnými napätiami a aj
nastaviteľnými časmi trvania pre každý
krok.
• Automatické testovanie: Výpočet
PI, DD, DAR s automatickou voľbou
rozsahov. Všetky údaje sú zobrazené
počas každého testu.
• Guard pripojovací terminál: slúži na
elimináciu možných povrchových unikajúcich prúdov.
• Hľadanie
porúch:
plne
programovateľné krokové napätie a
test skúšobným napätím napomáhajú
pri identifikovaní poruchy izolácie.
• Graf R(t): zobrazenie závislosti R(t) v
reálnom čase ilustruje reakciu materiálu na piložené napätie.
• Zabudovaný
časovač:
programovateľný časovač od 1 s do
10+0 min.
• Automatické vybitie testovaného objektu po ukončení testu.
• Rýchly test: 5 mA prúdový zdroj pre
rýchle nabitie kapacitných záťaží.
• Presnosť:
voliteľné
filtre
pre
potlačenie šumu a tienené testovacie
vodiče (súčasť dodávky) zabezpečujú
2. 18
maximálnu presnosť testu.
• Bezpečnosť: kategória CAT IV/600 V
• Zabudovaný nabíjač a akumulátory: prístroj je dodávaný so sadou
NiMH nabíjateľných batérií a zabudovaným nabíjacím obvodom.
• Prenosný: nízka hmotnosť len 3 kg
dovoľuje pohodlné prenášanie v ruke
alebo cez plece.
POUŽITIE:
• Testovanie
izolačného
odporu
rotačných strojov, káblov, transformá-
torov a pod.;
• Testy vo výrobe a údržbe;
• Vyhľadávanie porúch a analýza
všetkých druhov problémov izolácie;
• Diagnostické testy.
NORMY:
Funkčnosť:
IEC/EN 61557-2
Elektromagnetická kompatibilita:
EN 61326 class B
Bezpečnosť:
EN 61010-1; EN 61010-031
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 2.27
Vysokonapäťová
izolácia
/ Spojitosť // Earth
Uzemnenie
High Voltage Insulation
/ Continuity
TESTERY IZOLÁCIE VYSOKÝM NAPÄTÍM
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Funkcia
Izolačný odpor
Testovacie napätie
Izolačný unikajúci prúd
Pomer dielektrickej absorpcie
(DAR)
Polarizačný index (PI)
Dielektrické vybitie (DD)
Napätie AC/DC
Frekvencia
Kapacita
Napájanie
Displej
Kategória
Ochrana
COM port
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah merania
5 kΩ … 999 kΩ
1.00 MΩ … 9.99 MΩ
10.0 MΩ … 99.9 MΩ
100 MΩ … 999 MΩ
1.00 GΩ … 9.99 GΩ
10.0 GΩ … 99.9 GΩ
100 GΩ … 999 GΩ
1.00 TΩ … 10.00 TΩ
0 V … 5500 V
0.00 nA … 9.99 nA
10.0 nA … 99.9 nA
100 nA … 999 nA
1.00 µA … 9.99 µA
10.0 µA … 99.9 µA
100 µA … 999 µA
1.00 mA … 5.50 mA
Rozlíšenie
1 kΩ
10 kΩ
100 kΩ
1 MΩ
10 MΩ
100 MΩ
1 GΩ
10 GΩ
1V
0.01 nA
0.1 nA
1 nA
10 nA
100 nA
1 µA
10 µA
Presnosť
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(15 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(3 % z meranej hodnoty + 3 V)
0.01 … 9.99
10.0 … 100.0
0.01
0.1
±(5 % z meranej hodnoty + 2 dig)
±5 % z meranej hodnoty
0.01 … 9.99
0.01
10.0 … 100.0
0.1
0.01 … 9.99
0.01
10.0 … 100.0
0.1
0 V … 600 V
1V
45.0 Hz … 65.0 Hz
0.1 Hz
0.0 nF … 99.9 nF
0.1 nF
100 nF … 999 nF
1 nF
1.00 µF … 50.00 µF
10 nF
6 × 1.2 V NiMH nabíjateľné batérie, typ C
Matrixový LCD displej s podsvietením, 160 x 116 bodov
CAT IV / 600 V
Dvojitá izolácia
RS232 a USB
310 x 130 x 250 mm
3 kg
±(5 % z meranej hodnoty + 0.05 nA)
±(5 % z meranej hodnoty + 2 dig)
±5 % z meranej hodnoty
±(5 % z meranej hodnoty + 2 dig)
±5 % z meranej hodnoty
±(3 % z meranej hodnoty + 4 V)
±0.2 Hz
±(5 % z meranej hodnoty + 4 nF)
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Prístroj TeraOhm 5 kV Plus
• Malá taška
• Sieťový napájací kábel
• 10 kV tienený testovací kábel s hrotom,
čierny, 2 m
• 10 kV tienený testovací kábel s hrotom,
červený, 2 m
• 10 kV krokosvorka, 2 ks (čierna, červená)
• Guard kábel, zelený, 2 m
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 2.27
• Krokosvorka zelená
• 6 x 1.2 V NiMH nabíjateľné batérie, typ C
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
2. 19
Vysokonapäťová
izolácia/ Continuity
/ Spojitosť // Earth
Uzemnenie
High Voltage Insulation
TESTERY IZOLÁCIE VYSOKÝM NAPÄTÍM
MI 2077 TeraOhm 5 kV
MI 2077 TeraOhm 5 kV je pokročilý, v praxi overený vysokonapäťový diagnostický tester izolácie. Jeho malé rozmery
umožňujú pohodlné prenášanie, displej je dobre čitateľný aj v zlých svetelných podmienkach. TeraOhm 5 kV ponúka
meranie izolácie až do hodnoty 5 TΩ, test krokovým napätím, test príložným napätím, výpočet PI, DD a DAR a meranie
kapacity. Zabudovaná pamäť a program PC SW TeraLink (na objednávku) umožňujú ukladanie nameraných údajov, ich
prenos do PC s následnou analýzou a tlačou protokolu z merania.
MERANIA:
• Meranie izolačného odporu;
• Test krokovým napätím;
• Test príložným napätím;
• Diagnostický test (PI, DD, DAR);
• Meranie kapacity;
• Meranie napätia;
• Meranie frekvencie.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Rozsah merania až do 5 TΩ.
• Široký rozsah testovacích DC
napätí: od 250 V do 5000 V, krok 50V.
• Príložné napätie: programovateľné
rampové napätie od 250V do 5 kV a
nastaviteľným prúdovým limitom.
• Krokové napätie: Meranie izolácie
v piatich samostatne nastaviteľných
napätiach a časom pre každý krok.
• Automatizované testy: Výpočet PI,
DD, DAR s automatickou voľbou rozsahov. Počas testu sú zobrazené
všetky údaje.
• Hľadanie
porúch:
plne
programovateľné krokové napätie a
test skúšobným napätím napomáhajú
pri identifikovaní poruchy izolácie.
• Guard pripojovací terminál: eliminácia možných povrchových unikajúcich
prúdov.
• Automatické vybitie testovaného objektu po ukončení testu.
• Presnosť:
voliteľné
filtre
pre
potlačenie šumu a tienené testovacie
vodiče (súčasť dodávky) zabezpečujú
maximálnu presnosť testu.
• Zabudovaný
časovač:
programovateľný časovač od 1 s do 90
min.
• Pamäť: slúži na uloženie až 1000
výsledkov spolu s dátumom a časom.
• Čitateľný displej: veľký matrixový displej s bargrafom a podsvietením.
• Zabudovaný nabíjač: v prístroji je
zabudovaný nabíjací obvod, ktorý
umožňuje meranie počas nabíjania.
• Prenosný: nízka hmotnosť len 2,1 kg
dovoľuje pohodlné prenášanie v taške
2. 20
alebo zavesenie na krku.
POUŽITIE:
• Test izolačného odporu motorov,
káblov, transformátorov a podobne;
• Testovanie vo výrobe a údržbe;
• Vyhľadávabnie a analýza problémov
izolácie každého druhu;
• Diagnostické testy.
NORMY:
Funkcia:
IEC/EN 61557-2
Elektromagnetická kompatibilita:
EN 61326 Class B
Bezpečnosť:
EN 61010-1;
EN 61010-031
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Prístroj TeraOhm 5 kV
• Taška na prenášanie
• Sieťový napájací kábel
• Merací kábel, čierny, 2 m
• Merací kábel, červený, 2 m
• Guard kábel, zelený, s krokosvorkou, 2 m
• Merací hrot, čierny
• Merací hrot, červený
• Krokosvorka, černa, 2 ks
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 2.27
Vysokonapäťová
izolácia/ Continuity
/ Spojitosť // Uzemnenie
High Voltage Insulation
Earth
TESTERY IZOLÁCIE VYSOKÝM NAPÄTÍM
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Funkcia
Izolačný odpor
Testovacie napätie
Izolačný unikajúci prúd
Pomer dielektrickej absorpcie (DAR)
Polarizačný index (PI)
Dielektrické vybitie (DD)
Napätie AC / DC
Frekvencia
Kapacita
Batérie
Displej
Prepäťová kategória
Ochrana
COM port
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah merania
Rozlíšenie
0 kΩ … 999 kΩ
1 kΩ
1.00 MΩ … 9.99 MΩ
10 kΩ
10.0 MΩ … 99.9 MΩ
100 kΩ
100 MΩ … 999 MΩ
1 MΩ
1.00 GΩ … 9.99 GΩ
10 MΩ
10.0 GΩ … 99.9 GΩ
100 MΩ
100 GΩ … 999 GΩ
1 GΩ
1.00 TΩ … 5.00 TΩ
10 GΩ
0 V … 5500 V
1V
0.00 nA … 9.99 nA
0.01 nA
10.0 nA … 99.9 nA
0.1 nA
100 nA … 999 nA
1 nA
1.00 µA … 9.99 µA
10 nA
10.0 µA … 99.9 µA
100 nA
100 µA … 999 µA
1 µA
10 µA
1.00 mA … 1.54 mA
0.01 … 9.99
0.01
10.0 … 100.0
0.1
0.01 … 9.99
0.01
10.0 … 100.0
0.1
0.01 … 9.99
0.01
10.0 … 100.0
0.1
0 V … 600 V
1V
45.0 Hz … 65.0 Hz
0.1 Hz
0.0 nF … 99.9 nF
0.1 nF
100 nF … 999 nF
1 nF
1.00 µF … 50.00 µF
10 nF
6 x 1.2 V NiMH nabíjacie batérie, typ CB
Matrixový LCD s podsvietením, 160 x 116 bodov
CAT III / 600 V
Dvojitá izolácia
RS232 (na objednávku USB konvertor)
265 × 110 × 185 mm
2.1 kg
Presnosť
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(3 % z meranej hodnoty + 3 V)
±(5 % z meranej hodnoty + 0.05 nA)
±(5 % z meranej hodnoty + 2 dig)
±5 % z meranej hodnoty
±(5 % z meranej hodnoty + 2 dig)
±5 % z meranej hodnoty
±(5 % z meranej hodnoty + 2 dig)
±5 % z meranej hodnoty
±(3 % z meranej hodnoty + 3 V)
±0.2 Hz
±(5 % z meranej hodnoty + 2 dig)
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
Veľký zákaznícky LCD matrixový displej s
bargrafom a podsvietením.
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 2.27
Prehľadne usporiadané tlačidlá podporujú
rýchle nastavenie a jednoduché ovládanie.
Guard pripojovací terminál pre eilimáciu
vplyvu povrchových prúdov.
2. 21
Vysokonapäťová
izolácia
/ Spojitosť // Earth
Uzemnenie
High Voltage Insulation
/ Continuity
TESTERY IZOLÁCIE VYSOKÝM NAPÄTÍM
MI 3202 GigaOhm 5 kV
MI 3202 GigaOhm 5 kV ponúka rýchle a presné testovanie izolačného odporu. Päť testovacích napätí do 5kV a rozsah
merania do 1 TΩ postačuje pre väčšinu aplikácií v priemysle a distribúcii energie. Veľký analógovo / digitálny displej s
podsvietením umožňuje čitateľné zobrazenie nameraných výsledkov. Prístroj je vybavený odolným puzdrom vhodným
aj do drsných podmienok.
MERANIA:
• Meranie izolačného odporu;
• Meranie napätia;
• Meranie frekvencie.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Rozsah merania do 1 TΩ.
• Analógovo / digitálny LCD: namerané hodnoty sú zobrazené v digitálnej
aj analógovej podobe.
• Rýchle nastavenie: rýchla a jednoduchá voľba testovacieho napätia (250
V; 500 V; 1 kV; 2,5 kV; 5 kV).
• Rýchly test: 5 mA prúdový zdroj pre
rýchle nabitie kapacitných záťaží.
• Guard pripojenie: pre elimináciu povrchových prúdov.
• Automatické vybitie objektu po
skončení testu.
• Bezpečnosť: CAT IV / 600 V.
• Čitateľný displej: veľký displrej s
podsvietením.
• Zabudovaný nabíjač a nabíjateľné
batérie: prístroj je dodávaný zo sadou
nabíjateľných NiMH batérií a je vybavený zabudovanou nabíjačkou.
• Vysokokvalitné
príslušenstvo:
tienené testovacie káble sú súčasťou
dodávky.
• Prenosný: nízka hmotnosť len 3 ks
umožňuje prenáčanie v ruke alebo na
ramene.
POUŽITIE:
• Testovanie
izolačného
odporu
rotačných strojov a káblov;
• Testovanie vo výrobe a v údržbe;
• Vyhľadávanie a odstraňovanie problémov izolácie každého druhu.
NORMY:
Funkcia:
IEC/EN 61557-2
Elektromagnetická kompatibilita:
EN 61326 class B
Bezpečnosť: EN 61010-1; EN 61010031
2. 22
SÚČASŤ DODÁVKY:
• Prístroj GigaOhm 5 kV
• Hlavný sieťový kábel
• 10 kV tienený kábel s hrotom, čierny, 2 m
• 10 kV tienený kábel s hrotom, červený, 2 m
• 10 kV krokosvorka, 2 ks (čierna, červená)
• Guard vodič, zelený, 2 m
• Krokosvorka, zelená
• 6 x 1.2 V NiMH nabíjateľné batérie, typ C
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 2.27
Vysokonapäťová
izolácia
/ Spojitosť // Earth
Uzemnenie
High Voltage Insulation
/ Continuity
TESTERY IZOLÁCIE VYSOKÝM NAPÄTÍM
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Funkcia
Izolačný odpor
Testovacie napätie
Napätie AC / DC
Frekvencia
Batérie
Displej
Kategória
Ochranná trieda
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah merania
Rozlíšenie
5 kΩ … 999 kΩ
1 kΩ
1.00 MΩ … 9.99 MΩ
10 kΩ
10.0 MΩ … 99.9 MΩ
100 kΩ
100 MΩ … 999 MΩ
1 MΩ
1.00 GΩ … 9.99 GΩ
10 MΩ
10.0 GΩ … 99.9 GΩ
100 MΩ
100 GΩ … 999 GΩ
1 GΩ
0 V … 5500 V
1V
0 V … 600 V
1V
45.0 Hz … 65.0 Hz
0.1 Hz
6 × 1.2 V NiMH nabíjateľné batérie, typ C
Analógovo / digitálny LCD s podsvietením
CAT IV / 600 V
Dvojitá izolácia
310 x 130 x 250 mm
3 kg
Presnosť
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(10 % z meranej hodnoty + 3 dig)
±(3 % z meranej hodnoty + 3 V)
±(3 % z meranej hodnoty + 4 V)
±0.2 Hz
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
Jednoduché a rýchle nastavenie parametrov
testu
Accessories:
page 2.27
Príslušenstvo:
strana
Veľký analógovo / digitálny displej
s podsvietením.
Guard pripojenie
2. 23
Vysokonapäťová
izolácia/ Continuity
/ Spojitosť // Earth
Uzemnenie
High Voltage Insulation
PC SOFTWARE
HVLink PRO
Program HVLink PRO spolupracuje s najnovšími HV testermi izolácie Metrel, systémom pre meranie krokového napätia
a s testerom MicroOhm. Program automaticky rozpozná pripojený prístroj a umožňuje preniesť uložené údaje z prístroja
do počítača, prezerať si výsledky, premenovať alebo premiestniť údaje (ak je potrebné), a vytlačiť protokol z merania.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Automatické rozpoznanie prístroja:
po pripojení prístroja ku PC ho program automaticky rozpozná.
• Stromová zoradenie: v záujme
lepšieho spracovania sú všetky výsledky zobrazené v prehľade typu strom.
• Zmena štruktúry: jednotlivé prvky
stromu
možno
premenovať
a
premiestňovať.
• Graf R(t): ak pri meraní prístrojom
MI3200 alebo MI3201 bolo nastavené
zobrazenie grafu R(t), tento môže byť v
programe zobrazený a vytlačený.
• Tabuľky: ak pri meraní prístrojom
MI3200 alebo MI3201 bolo nastavené
zobrazenie grafu R(t), program
umožňuje vytvorenie a tlač tabuľky s
hodnotami.
• Export
nameraných
hodnôt:
výsledky v textovom formáte možno
exportovať do ďalších programov (MS
Excel, MS Word).
• Automatické generovanie protokolu
o meraní: program ponúka generovanie protokolu (Test Report), a to v
troch úrovniach detailov.
Test report
PC SW HVLink PRO je kompatibilný s:
• MI 3200 TeraOhm 10 kV
• MI 3201 TeraOhm 5 kV Plus
• MI 3295 Systém merania krokového
napätia
• MI 3252 MicroOhm 100A
OCHRANA HESLOM:
PC SW HVLink PRO je chránený heslom
pre tieto prístroje:
• MI 3200
• MI 3201
KÓD PRE OBJEDNANIE:
• A 1275 PC SW HVLink PRO s káblami
USB a RS232-PS/2
2. 24
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 2.27
Vysokonapäťová
izolácia
/ Spojitosť // Earth
Uzemnenie
High Voltage Insulation
/ Continuity
PC SOFTWARE
Stromová štruktúra s tromi úrovňami
prezentácie výsledkov.
Možno nakresliť Graf R(t).
Možno nakresliť tabuľku s hodnotami
R(t).
Accessories:strana
page 2.27
Príslušenstvo:
2. 25
Vysokonapäťová
izolácia/ Continuity
/ Spojitosť // Earth
Uzemnenie
High Voltage Insulation
DEMONŠTRAČNÝ PANEL
MI 3299 HV demo BOX
The MI 3299 vysokonapäťový demonštračný panel 10 kV bol vyvinutý za účelom prezentovania možností vysokonapäťovej
diagnostiky izolácie. Simuluje izoláciu typických elektrických inštalácií, ktoré možno bežne nájsť v priemyselnom prostredí. Obsahuje vysokokvalitné odpory rôznych hodnôt, vysokonapäťové kondenzátory a obvody na simuláciu prierazu
v plynoch. Navyše ponúka meranie polarizačného indexu (PI), dielektrické vybitie (DD) a pomer dielektrickej absorpcie (DAR). Spolu s doddávaným príslušenstvom je je vhodný na základnú kalibráciu prístrojov na meranie izolačného
odporu vysokým napätím.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Obsahuje odpory s odolnosťou do 10
kV a nízkym napäťovým koeficientom.
• Odpory s hodnotami 200 kΩ, 500 MΩ,
200 GΩ a 2 TΩ.
• Vysokonapäťové kondenzátory s hodnotami 2.5 μF a 5 nF.
• Zabudované iskrište a plynová výbojka.
• Možná demonštrácia prierazov v
plynoch.
• Voľba dvoch druhov izolačných materiálov (dobrý a zlý kábel) umožňuje
demonštráciu správania sa izolácie v
reálnych podmienkach.
• Demonštračný panel je zabudovaný v
pevnom odolnom kufríku s rukoväťou.
POUŽITIE:
• Demonštrácia diagnostického merania
izolácie DC testovacím napätím;
• Demonštrácia
funkcií
vysokonapäťových testerov izolácie;
• Školiace centrá, školy, laboratóriá;
• Základná kalibrácia vysokonapäťových
testerov izolácie.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozmery
Hmotnosť
440 × 320 × 110 mm
4 kg
SÚČASŤ DODÁVKY:
• MI3299HV demo BOX 10 kV
NORMY:
Bezpečnosť:
EN 61010-1
2. 26
• HV pripojovacie káble, 2 ks
• Návod na obsluhu
• Kalibračný certifikát
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 2.27
Vysokonapäťová
izolácia
/ Spojitosť // Earth
Uzemnenie
High Voltage Insulation
/ Continuity
Foto
Obj.
číslo
Popis
MI 3295
MI 3252
MI 3250
MI 3242
MI 3200
MI 3201
MI 2077
MI 3202
Sprievodca výberom príslušenstva
Použitie
MI
3295M
Set
Sada na meranie
krokového napätia
Prídavná sada pre súčasné meranie krokového a dotykového napätia v rôznych bodoch. Sada cobsahuje prístroj
MI 3295M, meracie káble 2 x 3 m, tašku, pás na krk, NiMH
batérie typ AA, 6 ks, napájací adaptér.

–
–
–
–
–
–
–
A 1013
Krokosvorka čierna
Krokosvorka pre zabezpečenie spoľahlivého kantaktu na
zberniciach, skrutkách a pod.
–
–
–
–
–
–

–
A 1064
Krokosvorka červená
Krokosvorka pre zabezpečenie spoľahlivého kantaktu na
zberniciach, skrutkách a pod.
–
–
–
–
–
–

–
A 1309
Krokosvorka zelená
Krokosvorka pre zabezpečenie spoľahlivého kantaktu na
zberniciach, skrutkách a pod.
–
–
–
–
   
S 2036
HV krokosvorky, 2 ks
(červená, čierna)
10 kV krokosvorky pre meranie HV izolácie. Zabezapečujú
spoľahlivý kontakt na zberniciach, skrutkácj a pod.
–
–
–
–
   
A 1046
1.2 V NiMH batérie,
typ C, 6 kss
Sada 6 ks nabíjateľných batérií, typ C.
–
–
–
–
–
A 1169
Rýchlonabíjač pre AA, Rýchly nabíjač batérií pre 12ks AA, 6ks C alebo D a 4 ks 9V

C, D a 9 V batérie
nabíjateľných batérií.
–
     
A 1017
Komunikačný kábel
RS232
Kábel RS232 pre pripojenie prístroja ku PC.
–
–
–
–
  
–
A 1171
RS232 / USB adaptér
na kábli 1 m
RS232 / USB adaptér pre pripojenie prístroja bez USB
rozhrania.
–
–
–
–
–
–

–
A 1056
PC SW TeraLink
s káblom RS232
PC Software TeraLink dodávaný s prepojovacím káblom
RS232 umožňuje prenos výsledkov z prístroja do PC a vytvorenie protokolu z merania.
–
–
–
–
–
–

–
A 1275
PC SW HVLink PRO
HVLink PRO je program pre prenos údajov a ich správu s
možnosťou tlače grafu R=f(t) pre HV testery izolácie.Je dodá-  
vaný s káblami RS232 a USB.
–
–
 
–
–
A 1333
Odporový bočník
750 µΩ
Je určený pre overenie presnosti prístrojov na meranie
malých odporov.
 
–
–
–
–

Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 2.27
–
Na obj.
–
  
–
Nedostupné
2. 27
Vysokonapäťová
izolácia/ Continuity
/ Spojitosť / Uzemnenie
High Voltage Insulation
Earth
Foto
Obj.
číslo
Popis
MI 3295
MI 3252
MI 3250
MI 3242
MI 3200
MI 3201
MI 2077
MI 3202
Sprievodca výberom príslušenstva
Použitie
A 1323
Prúdové zemné
sondy
(s káblom 3 m)
Pomocné prúdové zemné sondy pre použitie s MI 3295 pre

zníženie odporu zemných sond.
–
–
–
–
–
–
–
A 1353
Sondy na meranie
krokového napätia
(25 kg), 2 ks
Prídavné napäťové sondy pre meranie krokového napätia.

–
–
–
–
–
–
–
A 1012
Merací vodič zelený,
4m
Predlžovací merací kábel.
–
–
–
–
   
A 1383
Snímač teploty na
kábli 2m
Snímač teploty z rozsahom merania od -55 °C do +125 °C
pre meranie teploty okolia.
–
–

–
–
–
–
–
A 1407
Kelvinove meracie
káble 500 A, 2,5 m
Meracie káble 500A s Kelvinovými krokosvorkami pre presné
a rýchle meranie prístrojom MI 3242
–
–
–

–
–
–
–
A 1408
Kelvinove meracie
káble 2,5 m
Meracie káble Kelvinovými krokosvorkami pre presné a rýchle meranie prístrojom MI 3242
–
–
–

–
–
–
–
S 1072
Káble na meranie
spojitosti s krokosvorkami,
2 x 2.5 m, 2 ks
Kelvinove meracie káble skrokosvorkami a tienením ako
ľahšia alternatíva ku štandardne dodávaným káblom.
–
–

-
–
–
–
–
S 2046
Prúdové meracie
káble s izolovanými
krokosvorkami, 5 m,
25 mm2, 2 ks
100 A prúdové testovacie vodiče s izolovanými krokosvorkami
pre presné meranie odporu prístrojom MI 3252.
–

–
–
–
–
–
–
S 2052
Prúdové meracie
káble s krokosvorkami, 10 m,
50 mm2, 2 ks
Rozšírené 100 A prúdové meracie káble pre presné meranie
prístrojom MI 3295
–

–
–
–
–
–
–
S 2003
5 kV sada meracích
káblov,
2 m, 2 ks
5 kV sada meracích káblov vrátane krokosvoriek, pre
bezpečné testovanie izolácie.
–
–
–
–
–
–

–
S 2029
10 kV tienené meracie káble, 8 m, 2 ks
10 kV tienené káble zvyšujú presnosť testovania izolácie vysokým napätím v prostredí so silným vonkajším elektromagnetickým rušením.
–
–
–
–
 
–

S 2030
10 kV tienené meracie káble, 15 m, 2 ks
10 kV tienené káble zvyšujú presnosť testovania izolácie vysokým napätím v prostredí so silným vonkajším elektromagnetickým rušením.
–
–
–
–
 
–


2. 28
Na obj.
–
Nedostupné
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 2.27
Vysokonapäťová
izolácia/ Continuity
/ Spojitosť // Earth
Uzemnenie
High Voltage Insulation
Foto
Obj.
číslo
Popis
MI 3295
MI 3252
MI 3250
MI 3242
MI 3200
MI 3201
MI 2077
MI 3202
Sprievodca výberom príslušenstva
Použitie
S 2039
5 kV tienené káble,
15 m, 2 ks
5 kV tienené káble pre MI2077 zvyšujú presnosť testovania
izolácie vysokým napätím v prostredí so silným vonkajším
elektromagnetickým rušením.
–
–
–
–
–
–

–
S 2042
5 kV tienené káble s
hrotmi, 10 m, 2 ks
Sada 5 kV tienených meracích káblov s hrotmi a Guard vodičom
s krokosvorkou pre MI2077 zvyšuje presnosť testovania izolácie vysokým napätím v prostredí so silným vonkajším elektromagnetickým rušením.
–
–
–
–
–
–

–
S 2044
5 kV tienené káble s
hrotmi, 15 m, 2 ks
5 kV tienené káble pre MI2077 zvyšujú presnosť testovania
izolácie vysokým napätím v prostredí so silným vonkajším
elektromagnetickým rušením.
–
–
–
–
–
–

–
A 1271
Malá taška
Malá taška pre uloženie príslušenstva.
–
–
–
–
–
  
A 1006
Taška
Veľká taška pre uloženie prístroja a príslušenstva.
–
–
–
–
–
–

Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 2.27
Na obj.
–

–
Nedostupné
2. 29
Vysokonapäťová
izolácia/ Continuity
/ Spojitosť // Earth
Uzemnenie
High Voltage Insulation
Test spojitosti, izolácie a uzemnenia
2. 30
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 2.27
ƒƒ High Voltage Insulation / Continuity / Earth
ƒƒ Appliance / Machine / Switchboard Safety
ƒƒ Power Quality Analysis
ƒƒ LAN Cabling Certification
ƒƒ Indoor Environment Quality
ƒƒ Digital Multimeters / Clamp Meters /
Voltage and Continuity Testers
ƒƒ Variable transformers /
Equipment for laboratories and Schools
DOBRÉ VEDIEŤ
Testing the safety of electrical appliances
PAT TESTERS
Selection Guide for PAT testers
MI 3305 OmegaGT Plus and MI 3304 BetaGT Plus
MI 3310A SigmaGT and MI 3310 SigmaGT MI 3309 DeltaGT MI 3311 GammaGT
MI 2142 AlphaPAT OTHER INSTRUMENTS / ADAPTERS / ACCESSORIES
A 1322 Active 3-phase Adapter NEW DEMONSTRATION BOARD
MI 3300 Portable Appliance Simulation Board
GOOD TO KNOW
Testing the safety of electrical appliances, machines and switchboards
MACHINE AND SWITCHBOARD TESTERS
Selection Guide for Machine and Switchboard testers
MI 2094 CE MultiTester MI 3321 MultiServicerXA
MI 2170 MultiServicer PC SOFTWARE
PATLink PRO and PATLink PRO Plus
Selection Guide for PAT Accessories
3
-
02
3
3
3
3
3
3
-
-
-
-
-
-
05
06
08
10
12
14
3
-
16
3
-
18
3
-
20
3
3
3
3
-
-
-
-
23
24
26
28
3
3
-
-
30
32
CATALOGUE 2012/13
Accessories: page 3.32
In-service Inspection and Testing of Electrical Equipment
ƒƒ Electrical Installation Safety
Appliance / Machine / Switchboard Safety
MEASURING INSTRUMENTS AND TESTERS
Appliance /spotrebičov
Bezpečnosť
Machine / /Switchboard
pracovných strojov
Safety/ rozvádzačov
DOBRÉ VEDIEŤ
Testovanie el. spotrebičov a náradia
Zistite si viac o testovaní bezpečnosti
elektrických zariadení.
Hlavný účel testovania elektrických
zariadení je ich používanie bez rizika.
Najčastejšie úrazy spôsobené
elektrickými zariadeniami sú:
• Zásah elektrickým prúdom v dôsledku
poruchy zariadenia;
• Úrazy spôsobené prehriatím
zariadenia;
• Úrazy v dôsledku požiaru alebo výbuchu zariadenia.
Aby sa zabránilo možným rizikám a úrazom pri používaní elektrických
zariadení, je potrebné zariadenie testovať.
Testovacia procedúra nie je rovnaká v
rôznych krajinách. Napríklad v Nemecku,
Veľkej Británii alebo v Austrálii je testovanie všetkých elektrických zariadení
striktne predpísané zákonom. Keďže
dosahujú dobré výsledky, je možné, že
takýto zákon sa rozšíri aj do iných krajín.
Bezpečnosť elektrických zariadení závisí
od rôzných faktorov, ktoré môžu zlepšiť
alebo zhoršiť úroveň bezpečnosti.
• Výhrevné zariadenia;
• Ručné náradie;
• Svietidlá;
• Spotrebná elektronika;
• Informačné a komunikačné technológie (počítače, faxy, skenery a
pod.);
• Predlžovacie káble, IEC prívodné
káble;
• Zdravotnícke zaraidenia.
Klasifikácia podľa triedy ochrany:
Podľa konštrukcie možno elektrické zariadenia rozdeliť do troch tried. Rozdiely
medzi nimi sú opísané v tabuľke:
Trieda
I
II
Značenie
nie je

Periodické testovanie
Pripojenie k
ochrannému
vodiču (PE)
inštalácie.
Nezávislá certifikácia
Typový test
všetky prístupnie
né kovové časti
sú pripojené
ku PE.
áno
áno
áno / nižšie
limity
Doplnková
alebo zosilnená izolácia
všeobecne nie
je potrebná,
iba ak sú
tam kovové
neuzemnené
časti
áno
nie je potrebné
Prívodný kábel
Trojvodičový
(L,N, PE)
môže byť
2-vodičový
2-vodičový
Poznámky
Inštalácia musí
mať adekvátny
zemný odpor
Vek
Obotrebovanie
Zlé podmienky
Testovací signál je aplikovaný medzi PE
kontakt prívodného kábla a prístupné kovové časti.
Izolačný odpor
Kontroluje sa izolačný odpor medzi
živými vodičmi a prístupnými kovovými
časťami (zemnenými a izolovanými).
Tento test odhalí chyby spôsobené
znečistením,
vlhkosťou,
stranutím
izolačného materiálu a pod.
žiadne pripojenie ku sieti
Základná
izolácia
Správny servis a údržba
Správne používanie
III
áno
100 %
Remaining risk
III
Test ochranného pripojenia
musí byť napájaný zo zdroja
SELV (safety
low voltage),
najčastejšie
12 V alebo 24 V
Test izolačného odporu pre spotrebič triedy I.
Vysoké DC napätie je aplikované medzi
kontakty pre napájacie napätie a PE kontakt na prívodnom kábli. Neuzemnené
prístupné kovové časti NIE sú v tomto teste zahrnuté; testujú sa ako pre
spotrebič triedy II.
Vhodný dizajn
Zohľadnenie bezpečnostných noriem
Poškodeni
0%
Existujú tieto typy bezpečnostných testov:
• Typové testovanie;
• Testovanie po výrobe;
• Testovanie v údržbe;
• Periodické testovanie.
Elektrické zriadenia možno podľa
príslušných noriem rozdeliť na:
• Elektrické spotrebiče a náradie;
• Elektrické zdravotnícke zariadenia;
• Elektrické stroje;
• Elektrické rozvádzače.
Klasifikácia podľa oblasti použitia:
• Laboratórne zariadenia;
• Meracie a regulačné prístroje;
• Napájacie zdroje;
3. 2
Ručné náradie a spotrebiče - merania:
Vizuálna kontrola
Vizuálny test zariadenia má potvrdiť,
že na zariadení nie sú žiadne viditeľné
znaky poškodenia alebo poruchy.
Väčšina prístrojov Metrel umožňuje
zadať a uložiť výsledky vizuálnej kontroly do vnútornej pamäte prístroja.
Test izolačného odporu pre spotrebič triedy II.
Test ochranného pripojenia (spojitosť
pripojenia ochranného vodiča)
Tento test má potvrdiť, že:
• Kontakty medzi prístupnými kovovými
časťami a PE vodičom sú pevné.
• PE vodič v prívodnom kábli je
nepoškodený.
• Nie sú žiadne znaky zlých kontaktov,
korózie a pod.
Náhradný unikajúci prúd
Pri tomto teste sú fázový a neutrálny
vodič spolu spojené. Napätie 30 až 50V
AC sa pripája medzi tento bod a a PE
vodič (trieda I) alebo medzi sondu pripojenú na prístupnú kovovú časť (trieda I
a trieda II). Tento test zisťuje, aký veľký
prúd uniká z pracovných vodičov do
meraného miesta.
Vysoké DC napätie je aplikované medzi
kontakty pre napájacie napätie a prístupné izolované kovové časti.
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 3.32
Appliance /spotrebičov
Bezpečnosť
Machine / /Switchboard
pracovných strojov
Safety/ rozvádzačov
DOBRÉ VEDIEŤ
Testovanie el. spotrebičov a náradia
Rozdielový unikajúci prúd
Testo test spočíva v meraní rozdielu
prúdov tečúcimi fázovým a neutrálnym
vodičom. Výsledkom je skutočná celková hodnota prúdu tečúceho do zeme.
meraný spotrebič od napájacej siete.
• Možno merať prúd každým vodičom
samostatne.
• Prúdy možno merať bez potreby
rozpojenia obvodu.
Meranie rozdielového unikajúceho prúdu pre triedu I.
Prúdové kliešte sú vhodné pre:
• funkčný test pevne pripojených
spotrebičov;
• funkčný test spotrebičov s nominálnym
prúdom >16 A;
• problémy s určovaním cesty prúdu v
spotrebičoch.
Spotebič musí byť zapnutý. Unikajúci
prúd meraný ako rozdiel prúdov tečúcich
L a N vodičmi. Neuzemnené prístupné
kovové časti nie sú v tomto teste zahrnuté. Tieto musia byť posúdené ako trieda II a testované na dotykový unikajúci
prúd.
Meranie prúdu pomocou prúdových klieští
Meranie náhradného unikajúceho prúdu pre triedu I.
AC testovací signál je privedený medzi spojené živé kontakty a PE kontakt
prívodného kábla. Izolované prístupné
kovové časti NIE sú testované a treba
ich testovať ako triedu II.
Meranie náhradného unikajúceho prúdu pre triedu II.
AC testovací signál je privedený medzi
spojené živé kontakty a prístupné izolované kovové časti.
Unikajúci prúd
v tomto teste sa zisťuje súčet všetkých
unikajúcich
prúdov
spôsobených
izolačnými odpormi a kapacitami
spotrebiča. Veľké unikajúce prúdy sú
najčastejšie
spôsobené
zhoršením
stavu izolácie (znečistením, starnutím,
vlskosťou) alebo poruchami v hlavných
obvodoch zariadenia.
Vo všeobecnosti sa merajú tri unikajúce
prúdy: rozdielový unikajúci prúd, prúd
PE vodičom (priame meranie) a dotykový unikajúci prúd.
Meranie prúdu PE vodičom
Dotykový unikajúci prúd
Dotykový unikajúci prúd je prúd, ktorý
by tiekol z izolovanej prístupnej kovovej
časti, keby sa jej dotkol dobre uzemnený
človek.
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 3.32
Funkčný test
Tento test preveruje, či testovaný
spotrebič pracuje správne. Použitie
dômyselnejších testovacích prístrojov
dovoľuje test pod záťažou, ktroý môže
poukázať na možné problámy testovaného spotrebiča.
Dotykový unikajúci prúd pre triedu II.
Spotrebič musí byť zapnutý. Pomocou
sondy sa meria prúd tečúci z izolovanej
časti (každá časť sa testuje izolovane).
Test zapojenia
Testo test kontroluje správnosť zapojenia
IEC prívodných káblov, predlžovacích
prívodov a podobne. Test odhalí skraty,
prerušenia a zámeny žíl káblov.
Test prúdu inkajúceho PE vodičom pre triedu I
Spotrebič musí byť zapnutý. Meria sa
prúd tečúci PE vodičom. Spotrebič musí
byť položený na podložke izolovanej
voči zemi. Neuzemnené prístupné kovové časti nie sú v tomto teste zahrnuté.
Tieto musia byť posúdené ako trieda II
a testované na dotykový unikajúci prúd.
Spotrebič musí byť napájaný. Prúd sa
meria obopnutím konkrétneho vodiča
prúdovými kliešťami.
Funkčný test
Test PRCD
Tento test kontroluje, či čas vypnutia
prenosných prúdových chráničov vyhovuje predpísanej dobe, t.j. či chránič
vypne včas v prípade poruchy na
spotrebiči.
Test polarity
Meranie záťaže a test unikajúceho
prúdu kliešťovými adaptérmi.
Výhody merania kliešťami sú:
• Pri meraní nie je potrebné odpájať
Test PRCD
3. 3
Appliance /spotrebičov
Bezpečnosť
Machine / /Switchboard
pracovných strojov
Safety/ rozvádzačov
DOBRÉ VEDIEŤ
Testing PAT
nájsť všetky prístupné vodivé časti.
Test následne prebehne automaticky,
čo je pre obsluhu veľkou pomocou.
Test PRCD
Aktívny test zapojenia
Táto funkcia ponúka testovanie prívodných káblov so zabudovanou RCD
ochranou, pričom je aplikované sieťové
napätie.
Aktívny test zapojenia
Autosekvencie
Všetky PAT testery (testery elektrických spotrebičov) Metrel už obsahujú
zabudované preddefinované postupnosti merania, ktoré zahŕňajú nielen
kontrétne merania, ale aj limitné hodnoty a parametre. Vhodný test sa vyberá na základe typu a triedy testovaného spotrebiča. Je tiež potrebné
Sekvencie nastaviteľné obsluhou
V prípade, že sa testuje špeciálny typ
spotrebiča, pre test ktorého nevyhovuje žiadna z preddefinovaných postupností, obsluha si môže vytvoriť vlastnú
postupnosť testov.
Prenos projektu do testera
Ak sa testuje opakovane na tom istom
mieste, je možné do prístroja poslať
údaje z predchádzajúceho testu, čím
sa urýchli testovanie aj vyhodnotenie
stavu testovaných spotrebičov.
Porovnanie tendencie
Táto vlastnosť umožňuje porovnanie testov toho istého spotrebiča
z rozličných dátumov a tým je
možné odhaliť trend prípadného
postupného
zhoršovania
niektorých bezpečnostných parametrov
spotrebiča. Ak sa takýto stav zistí, je
následne možné urobiť primerané preventívne opatrenia.
Príručka testovaním na nízkonapäťových inštaláciách : VDE 701/702
3. 4
Obj. číslo
MERANIA
Spojitosť 200 mA
Spojitosť 10 A
Spojitosť 25 A
Izolačný odpor 250 VDC
Izolačný odpor 500 VDC
Rozdielový unikajúci prúd
Dotykový unikajúci prúd
Náhradný unikajúci prúd
Unikajúci prúd kliešťami
Flash test
Test PRCD
Test zapojenia (IEC prívodných káblov)
Funkčný test (pri záťaži)
Napätie TRMS
ĎALŠIE VLASTNOSTI
Vyhodnotenie DOBRE / ZLE
Test napájania
Zabudovaný Checkbox
Grafický LCD
Grafický on-line help
Podsvietenie
Reálny čas
QWERTY klávesnica
Autotestovanie (organizér, zákaznícke
testy)
Autotest spustený čítačkou čiar.kódu
Comunikačné porty
USB / RS232 / BLUETOOTH
“Test and tag” (čítačka čiarových kódov +
tlač štítkov)
Predos údajov do PC
Prenos projektu z PC do prístroja
Porovnanie tendencie na displeji
Trendy s PC SW PATLink PRO Plus
Počet pamäťových miest
PRÍSLUŠENSTVO (štandardné / na obj.)
Čítačka čiarových kódov
Tlačiateň štítkov
Tlačiareň výsledkov
Základný PC SW
Rozšírený PC SW
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Hmotnosť
Rozmery
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 3.32
Appliance /spotrebičov
Bezpečnosť
Machine / /Switchboard
pracovných strojov
Safety/ rozvádzačov
TESTERY ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV A NÁRADIA
Selection Guide for PAT testers
MI 3305
OmegaGT Plus
MI 3304
BetaGT Plus
MI 3310A
SigmaGT
MI 3310
SigmaGT
MI 3309
DeltaGT
MI 3311
GammaGT
MI 2142
AlphaPAT













−









−



−


−






−





−
−






−





−
−






−





−
−


−
−

−
−
−

−










−
−


−


−







−







na objednávku







na objednávku







−




−







−


−




−














//−
//−
//
//−
//−
//−
na objednávku /  / −






−




6500




6500




6000




6000

−
−
−
1500

−
−
−
1500

−
−
−
1100
na objednávku
na objednávku
na objednávku

na objednávku
na objednávku
na objednávku
na objednávku

na objednávku
na objednávku
na objednávku
na objednávku

na objednávku
na objednávku
na objednávku
na objednávku

na objednávku
na objednávku
na objednávku
na objednávku

na objednávku
na objednávku
na objednávku
na objednávku
Option
na objednávku
na objednávku
−
na objednávku
Option
−
0.86 kg
140 x 80 x 230
0.86 kg
140 x 80 x 230
3.5 kg
265 x 110 x 185
8.4 kg
345 x 160 x 335
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 3.32
5 kg
310 x 130 x 250
3. 5
Appliance /spotrebičov
Bezpečnosť
Machine / /Switchboard
pracovných strojov
Safety/ rozvádzačov
TESTERY ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV A NÁRADIA
MI 3305 OmegaGT Plus a MI 3304 BetaGT Plus
Inovatívne prístroje MI 3305 OmegaGT Plus a MI 3304 BetaGT Plus sú testery vysokej priedy určené pre testovanie
elektrickej bezpečnosti prenosných elektrických spotrebičov a náradia, zariadení IT, IEC prívodných káblov a prenosných prúdových chráničov v súlade s normami IEC/EN a VDE. Tester je vstavaný v elekantnom kufríku, takže prenos
prístroja je ľahký a jednoduchý. Je vybavený veľkým jasným LCD displejom, ktorý je dobre čitateľný aj v zlých svetelných podmienkach. Medzi nové vlastnosti patrí test prenosných prúdových chráničov, meranie unikajúceho prúdu
kliešťami, flash test (iba MI 3305), prenos projektu z PC do prístroja, funkcie recall a retest, test pevne pripojených
spotrebičov, možná tlač štítkov DOBRÝ / ZLÝ a porovnanie výsledkov testov priamo na mieste.
MERANIA:
• Test spojitosti (200 mA,10 A, 25 A);
• Izolačný odpor;
• Náhradný unikajúci prúd;
• Rozdielový unikajúci prúd;
• Dotykový unikajúci prúd;
• Test zapojenia IEC káblov;
• Meranie unikajúceho a pracovného
TRMS prúdu pomocou klieští.
• Test prenosných RCD;
• HV Flash test (len MI 3305);
• Funkčný test.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Autosekvencie: 24 preddefinovaných
testovaných postupností s možnosťou
vytvárania
vlastných
postupností
významne urýchľujú test a minimalizujú riziko zabudnutia nejakého testu.
• Automatizovaný: automatické testovanie s vyhodnotením nemeraných
výsledkov DOBRE/ZLE.
• Uploading projektu: predchádzajúce
podklady k testu možno preniesť do
testera pre urýchlenie testovania.
• Scan a test: Nový test je rýchlejší s
podporou čítačky čiarového kódu a
tlače štítkov DOBRE/ZLE.
• RFID: podpora identifikácie RFID.
• Priateľský: veľký LCD displej, plná
QWERTY klávesnica, help menu vyznamne uľahčujú testovanie.
• Multifukčný: prístroj ponúka viacero
prúdov na test spojitosti, test izolácie
napätím 250V a 500V, tri metódy na unikajúci prúd, funkčný test a test zapojenia.
• Flash test: test dielektrickej odolnosti
(len MI 3305).
• Test PRCD: meranie času vypnutia
prenosných RCD.
• Meranie
unikajúceho
prúdu
kliešťami: rýchle meranie unikajúceho prúdu priamo na kábli bez nutnosti
odpájať spotrebiča od napájania.
• Funkcia Trend: do prístroja možno
preniesť z PC predchádzajúce výsledky testu a porovnať ich z novými
výsledkami.
• Prenos do PC: do dvojúrovňovej
pamäte prístroja možno uložiť až 6500
výsledkov testu a súvisiacich para-
3. 6
metrov a následne ich pomocou programu PC SW PATLink PRO preniesť
do počítača.
• PC SW PATLink PRO je súčasťou
štandardnej dodávky a umožňuje prenos
výsledkov z prístroja do PC, ich prezeranie, tlač a export do iných formátov
za účelom ďalšieho spracovania.
• PC SW PATLink PRO Plus ponúka
rozšírené možnosti anályzy výsledkov
testov. Umožňuje tiež prenos štruktúry,
predchádzajúcich výsledkov a predprogramovaných postupností z PC do
prístroja. Umožňuje aj vytvorenie profesionálneho protokolu z merania.
POUŽITIE:
• Profesionálne testovanie spotrebičov;
• Všeobecné testovanie;
• testy vo výrobe a skladoch;
• Testovanie po oprave.
NORMY:
Funkčnosť:
IEC 60335-1; IEC 60598-1; IEC 60745;
IEC 60745; VDE404-1; VDE404-2;
VDE 0701; VDE 0702
EMC:
EN 61326
Bezpečnosť: EN 61010-1; EN 61010031
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 3.32
Appliance /spotrebičov
Bezpečnosť
Machine / /Switchboard
pracovných strojov
Safety/ rozvádzačov
TESTERY ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV A NÁRADIA
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Funkcia
Spojitosť (10 A, 25 A)
Spojitosť (200 mA)
Izolačný odpor (250 VDC, 500 VDC)
Náhradný unikajúci prúd
Dotykový unikajúci prúd
Rozdielový unikajúci prúd
Funkčný test: zdanlivý výkon
Meranie prúdu kliešťami
Flash test izolácie (len MI 3305)
Test času vypnutia prenosných RCD
(IΔN= 10 mA, 15 mA, 30 mA)
Test zapojenia
Napájanie
Kategória
Ochranná trieda
COM port
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah merania
0.00 Ω …1.99 Ω
2.00 Ω …19.99 Ω
0.00 Ω … 1.99 Ω
2.00 Ω … 9.99 Ω
10.0 Ω … 19.9 Ω
0.000 MΩ … 0.500 MΩ
0.501 MΩ … 1.999 MΩ
2.00 MΩ … 19.99 MΩ
20.0 MΩ … 199.9 MΩ
0.00 mA … 19.99 mA
0.00 mA … 1.99 mA
0.00 mA … 9.99 mA
0.00 kVA … 4.00 kVA
0.00 mA … 9.99 mA
10.0 mA … 99.9 mA
100 mA … 999 mA
1.00 A … 9.99 A
10.0 A … 24.9 A
0.00 mA … 2.50 mA
0 ms … 1999 ms (½xI∆N)
0 ms … 300 ms (I∆N)
0 ms … 40 ms (5xI∆N)
Testovacie napätie < 50 VAC
115 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz
CAT II / 300 V
I
RS232 a USB
345 x 160 x 335 mm
8.4 kg
Rozlíšenie
0.01 Ω
0.01 Ω
0.01 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
0.001 MΩ
0.001 MΩ
0.01 MΩ
0.1 MΩ
0.01 mA
0.01 mA
0.01 mA
0.01 kVA
0.01 mA
0.1 mA
1 mA
0.01 A
0.1 A
0.01 mA
1 ms
1 ms
1 ms
Presnosť
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(10 % z mer. hodnoty)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(10 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(10 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±3 ms
HLAVNÉ VLASTNOSTI
Rýchly a jedenoduchý prístup k testom:
vyberte autotest a stlačte START.
Vstupy a výstupy:
• Čítačka čiarového kódu
• Tlačiareň
• PC
SÚČASŤ DODÁVKY:
MI 3305 alebo MI 3304
• Prístroj OmegaGT Plus alebo BetaGT Plus
• Kábel na meranie spojitosti a únikov
• Kábel na test prenosných RCD
• Kábel pre Flash test (len MI 3305)
• PC SW PATLink PRO
• RS232 kábel
• USB kábel
• Krokosvorka zelená
• Krokosvorka čierna
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 3.32
• Merací hrot zelený
• Meací hrot čierny
• Merací kábel zelený 1.5 m
• Merací kábel čierny 1.5 m
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
MI 3305
3. 7
Appliance /spotrebičov
Bezpečnosť
Machine / /Switchboard
pracovných strojov
Safety/ rozvádzačov
TESTERY ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV A NÁRADIA
MI 3310A SigmaGT a MI 3310 SigmaGT
MI 3310 / MI 3310A SigmaGT je multifunkčný prenosný tester určený na vykonanie všetkých testov pre kompletné testovanie elektrickej bezpečnosti elektrických spotrebičov a náradia. Je vybavený mnohými komfortnými funkciami, ako
podpora dvojitého napájania, zabudovaný nabíjač batérií, nízka hmotnosť, veľký displej, Qwerty klávesnica, vnútorná
pamäť na 6000 výsledkov, Bluetooth komunikácia, ale i test prívodných káblov so zabudovaným prúdovým chráničom
a podpora testovania pevne pripojených spotrebičov. Výkonný PC software PATLink PRO umožňuje prenos uložených
výsledkov a parametrov a tlač protokolu z merania.
MERANIA:
• Test spojitosti prúdom 10A (MI3310A);
• Test spojitosti prúdom 200 mA;
• Izolačný odpor;
• Izolačný odpor izolovaných prístupných kovových častí;
• Náhradný unikajúci prúd;
• Náhradný unikajúci prúd izolovaných
prístupných kovových častí;
• Rozdielový unikajúci prúd;
• Dotykový unikajúci prúd;
• Test zapojenia IEC káblov;
• Unikajúci a pracovný prúd kliešťami;
• Test RCD a prenosných RCD;
• Funkčný test.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Autosekvencie:
predprogramované postupnosti merania, možnosť
vytvoriť až 50 vlastných sekvencií,
výber autosekvencie čiarovým kódom.
Tieto možnosti urýchľujú testovanie
a zabezpečia, že sa žiadny test nezabudne vykonať.
• Aktívny test zapojenia: inovatívny
test prívodných káblov so zabudovanou RCD ochranou, pričom je aplikované sieťové napätie.
• Dvojité napájanie: prístroj môže byť
napájaný z batérií alebo zo siete.
• Test pevne pripojených spotrebičov:
dodatočné vstupy a príslušenstvo pre
test pevne pripojených spotrebičov.
• Scan a test: Nový test je rýchlejší s
podporou čítačky čiarového kódu a
tlače štítkov DOBRE/ZLE.
• RFID: podpora identifikácie RFID.
• Bluetooth komunikácia s tlačiarňou a
čítačkou čiarového kódu.
• Uploading projektu: predchádzajúce
podklady k testu možno preniesť do
testera pre urýchlenie testovania.
• Funkcia Trend: do prístroja možno
preniesť z PC predchádzajúce výsledky testu a porovnať ich z novými
výsledkami.
• Pamäť: do pamäte možno uložiť až
6000 výsledkov a následne preniesť do
PC pomocou PC SW PATLink PRO.
• Priateľský: veľký LCD displej, plná
QWERTY klávesnica, help menu vyznamne uľahčujú testovanie.
• Meranie
unikajúceho
prúdu
3. 8
kliešťami: rýchle meranie unikajúceho prúdu priamo na kábli bez nutnosti
odpájať spotrebiča od napájania.
• Test RCD: prístroj ponúka test času
vypnutia prúdových chráničov (RCD) a
prenosných RCD.
• PC SW PATLink PRO je súčasťou
štandardnej dodávky a umožňuje prenos
výsledkov z prístroja do PC, ich prezeranie, tlač a export do iných formátov
za účelom ďalšieho spracovania.
• PC SW PATLink PRO Plus ponúka
rozšírené možnosti anályzy výsledkov
testov. Umožňuje tiež prenos štruktúry,
predchádzajúcich výsledkov a predprogramovaných postupností z PC do
prístroja. Umožňuje aj vytvorenie profesionálneho protokolu z merania.
POUŽITIE:
• Profesionálne testovanie;
• Všeobecné testovanie.
NORMY:
Funkcia:
VDE 0404-1; VDE 0404-2;
VDE 0701-0702; EN 60204-1 Ed.5;
EN 60439; EN 61439-1;
AS / NZS 3760; NEN 3140
EMC:
EN 61326-1
Bezpečnosť:
EN 61010-1;
EN 61010-031;
EN 61010-2-032
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 3.32
Appliance /spotrebičov
Bezpečnosť
Machine / /Switchboard
pracovných strojov
Safety/ rozvádzačov
TESTERY ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV A NÁRADIA
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Funkcia
Spojitosť prúdom 10 A (len MI 3310A)
Spojitosť 200 mA
Izolačný odpor (250 VDC, 500 VDC)
Náhradný unikajúci prúd
Dotykový unikajúci prúd
Rozdielový unikajúci prúd
Funkčný test: zdanlivý výkon
Meranie prúdu kliešťami
Prenosné RCD: čas vypnutia
(IΔN= 10 mA, 15 mA, 30 mA)
RCD: čas vypnutia
(IΔN= 10 mA, 15 mA, 30 mA)
Test zapojenia
Napájanie
Kategória
COM port
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah merania
Rozlíšenie
Presnosť
0.00 Ω …1.99 Ω
0.01 Ω
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
2.00 Ω …19.99 Ω
0.01 Ω
±10 % z mer. hodnoty
0.00 Ω … 1.99 Ω
0.01 Ω
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
2.00 Ω … 9.99 Ω
0.01 Ω
±10 % z mer. hodnoty
10.0 Ω … 19.9 Ω
0.1 Ω
±10 % z mer. hodnoty
0.000 MΩ … 0.500 MΩ
0.001 MΩ
±(10 % z mer. hodnoty + 5 dig)
0.501 MΩ … 1.999 MΩ
0.001 MΩ
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
2.00 MΩ … 19.99 MΩ
0.01 MΩ
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
20.0 MΩ … 199.9 MΩ
0.1 MΩ
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
0.00 mA … 19.99 mA
0.01 mA
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
0.00 mA … 3.99 mA
0.01 mA
±(10 % z mer. hodnoty + 5 dig)
0.00 mA … 9.99 mA
0.01 mA
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
0.00 kVA … 4.00 kVA
0.01 kVA
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
0.00 mA … 9.99 mA
0.01 mA
±(5 % z mer. hodnoty + 10 dig)
10.0 mA … 99.9 mA
0.1 mA
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
100 mA … 999 mA
1 mA
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
1.00 A … 9.99 A
0.01 A
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
10.0 A … 24.9 A
0.1 A
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
0 ms … 300 ms (½xI∆N)
1 ms
0 ms … 300 ms (I∆N)
1 ms
±3 ms
0 ms … 40 ms (5xI∆N)
1 ms
0 ms … 300 ms (½xI∆N)
0.1 ms
±3 ms
0 ms … 300 ms (I∆N)
0.1 ms
±3 ms
0 ms … 40 ms (5xI∆N)
0.1 ms
±1 ms
Testovacie napätie < 50 VAC
6 x 1.2 V NiMH nabíjateľné batérie, typ C; 230 V, 50 Hz / 60 Hz
CAT II / 300 V
RS232 a USB
310 x 130 x 250 mm
5 kg
SÚČASŤ DODÁVKY:
MI 3310A
• Prístroj MI 3310A SigmaGT
• Malá taška na prenášanie
• Merací kábel , 1.5 m, 3 ks (hnedý, zelený,
čierny)
• Krokosvorky, 3 ks (hnedá, zelená, čierna)
• Merací hrot, 3 ks (hnedý, zelený, čierny)
• IEC merací kábel, 2 m
• Hlavný napájací kábel 16 A
• NiMH nabíjateľné batérie, typ C, 6 ks
• PC software PATLink PRO
• RS232 kábel
• USB kábel
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
SÚČASŤ DODÁVKY:
MI 3310
• IPrístroj MI 3310 SigmaGT
• Malá taška na prenášanie
• Merací kábel čierny, 1.5 m
• Krokosvorka čierna
• Merací hrot čierny
• IEC merací kábel, 2 m
• Hlavný napájací kábel 16 A
• NiMH nabíjateľné batérie, typ C, 6 ks
• PC software PATLink PRO
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 3.32
• RS232 kábel
• USB kábel
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
3. 9
Appliance /spotrebičov
Bezpečnosť
Machine / /Switchboard
pracovných strojov
Safety/ rozvádzačov
TESTERY ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV A NÁRADIA
MI 3309 DeltaGT
Tester MI 3309 DeltaGT je multifinkčný prístroj určený na testovanie bezpečnosti elektrických spotrebičov a prenosného náradia. Je napájaný ako batériami, tak i zo siete. Obsahuje unikátnu technológiu na testovanie prenosných RCD,
pričom počas testu nedôjde ku vypnutiu hlavného RCD. Veľký grafický displej s podsvietením je vybavený veľkými
farebnými indikátormi Dobre/Zle. Help menu ukáže odporúčané zapojenie pre každé meranie. Do vnútornej pamäte
možno uložiť až 1500 výsledkov testov. Následne ich možno preniesť do počítača a vytlačiť správu z merania. Jeho
vlastnosti, ako aj malé rozmery a nízka hmotnosť, predprogramované postupnosti merania, podpora čítania čiarových
kódov a technológie RFID, robia z tohto testera ideálny prístroj pre vysokoobjemové testovanie el. spotrebičov a
náradia.
MERANIA:
• Funkčná a vizuálna kontrola;
• Odpor ochranného pripojenia;
• Izolačný odpor;
• Izolačný odpor izolovaných prístupných vodivých častí;
• Náhradný unikajúci prúd;
• Náhradný unikajúci prúd izolovaných
prístupných vodivých častí;
• Rozdielový unikajúci prúd;
• Dotykový prúd;
• Test RCD a prenosných RCD;
• Výkonový test;
• Test zapojenia IEC káblov;
• TRMS meranie napätia.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Autosekvencie:
predprogramované postupnosti merania, možnosť
vytvoriť až 50 vlastných sekvencií,
výber autosekvencie čiarovým kódom.
Tieto možnosti urýchľujú testovanie
a zabezpečia, že sa žiadny test nezabudne vykonať.
• Dvojité napájanie: prístroj môže byť
napájaný z batérií alebo zo siete.
• Vyhodnotenie
Dobre/Zle:
zelený
a červený indikátor umiestnené po
stranách displeja zobrazujú výsledok
testu.
• Test pevne pripojených spotrebičov:
dodatočné vstupy a príslušenstvo pre
test pevne pripojených spotrebičov..
• Scan and test: Nový test je rýchlejší
s podporou čítačky čiarového kódu a
tlače štítkov DOBRE/ZLE.
• RFID: podpora identifikácie RFID.
• Test RCD: prístroj ponúka test času
vypnutia prúdových chráničov (RCD) a
prenosných RCD.
• Pamäť: do pamäte možno uložiť až
1500 výsledkov a následne preniesť do
PC.
• Zabudovaná nabíjačka a nabíjacie
batérie v dodávke: prístroj má zabudovanú nabíjačku a dodáva sa so sadou
3. 10
nabíjateľných NiMH batérií.
• PC SW PATLink PRO je súčasťou
štandardnej dodávky a umožňuje prenos
výsledkov z prístroja do PC, ich prezeranie, tlač a export do iných formátov
za účelom ďalšieho spracovania.
• PC SW PATLink PRO Plus ponúka
rozšírené možnosti anályzy výsledkov
testov. Umožňuje tiež prenos štruktúry,
predchádzajúcich výsledkov a predprogramovaných postupností z PC do
prístroja. Umožňuje aj vytvorenie profesionálneho protokolu z merania.
POUŽITIE:
• Profesionálne testovanie;
• Všeobecné testovanie;
• Testy po oprave.
NORMY:
Funkcia:
EN 61557; VDE 0404-1; VDE 0404-2;
VDE 0701-0702; NEN 3140
EMC:
EN 61326
Bezpečnosť: EN 61010-1; EN 61010031
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 3.32
Appliance /spotrebičov
Bezpečnosť
Machine / /Switchboard
pracovných strojov
Safety/ rozvádzačov
TESTERY ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV A NÁRADIA
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Funkcia
Spojitosť PE vodiča (200 mA)
Izolačný odpor (250 VDC, 500 VDC)
Náhradný unikajúci prúd (30 VAC)
Dotykový unikajúci prúd
Rozdielový unikajúci prúd
Funkčný test: Zdanlivý výkon
Vypínací čas RCD a PRCD
(IΔN= 10 mA, 15 mA, 30 mA)
Napätie TRMS
Test zapojenia
Napájanie
Kategória
COM port
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah merania
Rozlíšenie
Presnosť
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.01 Ω
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
20.0 Ω … 199.9 Ω
0.1 Ω
Iba približne
200 Ω … 1999 Ω
1Ω
Iba približne
0.00 MΩ … 19.99 MΩ
0.01 MΩ
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
20.0 MΩ … 49.9 MΩ
0.1 MΩ
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
50.0 MΩ … 199.9 MΩ
0.1 MΩ
Iba približne
0.00 mA … 9.99 mA
0.01 mA
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
10.0 mA … 20.0 mA
0.1 mA
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
0.00 mA … 7.00 mA
0.01 mA
±(10 % z mer. hodnoty + 5 dig)
0.00 mA … 19.99 mA
0.01 mA
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
0.00 kVA … 4.00 kVA
0.01 kVA
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
0 ms … 300 ms (½xI∆N)
0.1 ms
±3 ms
0 ms … 300 ms (I∆N)
0.1 ms
±3 ms
0 ms … 40 ms (5xI∆N)
0.1 ms
±1 ms
80 V ... 300 V
1V
±(2 % z mer. hodnoty + 2 dig)
Testovacie napätie < 50 VAC
6 x 1.2 V NiMH nabíjacie batérie, typ AA; 230 V, 50 Hz / 60 Hz
CAT II / 300 V
RS232 a USB
140 x 80 x 230 mm
1.2 kg
SÚČASŤ DODÁVKY:
MI 3309
• Prístroj MI 3309 DeltaGT
• Taška na prístroj a príslušenstvo
• Kábel IEC, 2 m, 2 ks
• Merací kábel, čierny, zelený, hnedý, 1.5 m
• Krokosvorka, čierna, zelená, hnedá
• Meací hrot, čierny, zelený, hnedý
• PC software PATLink PRO
• RS232 kábel
• USB kábel
• NiMH nabíjacie batérie, typ AA, 6 ks
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
HLAVNÉ VLASTNOSTI
Vstupy pre testovanie pevne pripojených
zariadení.
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 3.32
Veľký grafický displej s farebnými indikátormi
stavu testu.
3. 11
Appliance /spotrebičov
Bezpečnosť
Machine / /Switchboard
pracovných strojov
Safety/ rozvádzačov
TESTERY ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV A NÁRADIA
MI 3311 GammaGT
Nový MI 3311 GammaGT je batériovo napájaný multifunkčný tester určený na testovanie bezpečnosti prenosného
ručného náradia a spotrebičov. Je vybavený veľkým grafickým displejom s podsvietením, dvomi farebnými indikátormi úspešnosti testu a HELP nápovedou pre správne pripojenie testovaného spotrebiča. Práca s prístrojom je jednoduchá a rýchla. Do vnútornej pamäte je možné uložiť až 1500 výsledkov testu, a následne ich preniesť do PC pomocou
programu a vytlačiť správu z merania. Prístroj má nízku hmotnosť, odolnú konštrukciu, ponúka možnosť využiť predprogramované postupnosti merania, podporuje pripojenie čítačky čiarového kódu a RFID, a aj zabudovanú kalibračnú
jednotku. Tieto vlastnosti z neho robia ideálny prístroj aj na testovanie veľkého množstva spotrebičov.
MERANIA:
• Spojitosť prúdom 200 mA;
• Izolačný odpor;
• Izolačný odpor izolovaných prístupných vodivých častí;
• Náhradný unikajúci prúd;
• Náhradný unikajúci prúd izolovaných
prístupných vodivých častí;
• Test zapojenia káblov IEC;
• TRMS napätie;
• Funkčná a vizuálna kontrola.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Auutosekvencie:
predprogramované postupnosti merania, možnosť
vytvoriť až 50 vlastných sekvencií,
výber autosekvencie čiarovým kódom.
Tieto možnosti urýchľujú testovanie
a zabezpečia, že sa žiadny test nezabudne vykonať.
• Checkbox: zabudovaná kalibračná
jednotka umožňuje kaibráciu prístroja.
Výsledky sú automaticky uložené do
pamäte prístroja.
• Vyhodnotenie
Dobre/Zle:
zelený
a červený indikátor umiestnené po
stranách displeja zobrazujú výsledok
testu.
• Scan and test: Nový test je rýchlejší
s podporou čítačky čiarového kódu a
tlače štítkov DOBRE/ZLE.
• RFID: podpora identifikácie RFID.
• Priateľský: veľký LCD displej, indikátory Dobre/Zle, HELP menu výrazne
zjednodušujú prácu s prístrojom.
• Viacfunkčnosť: prístroj vykonáva
test spojitosti, izolačný odpor napätím
250V a 500V, náhradný unikajúci prúd
a test zapojenia káblov.
• Pamäť: do pamäte možno uložiť až
1500 výsledkov merania a následne
preniesť do PC pomocou programu
PATLink PRO.
• Zabudovaná nabíjačka a nabíjacie
batérie v dodávke: prístroj má zabudo-
3. 12
vanú nabíjačku a dodáva sa so sadou
nabíjateľných NiMH batérií.
• PC SW PATLink PRO umožňuje prenos
výsledkov z prístroja do PC, ich prezeranie, tlač a export do iných formátov
za účelom ďalšieho spracovania.
• PC SW PATLink PRO Plus ponúka
rozšírené možnosti anályzy výsledkov
testov. Umožňuje tiež prenos predprogramovaných postupností z PC do
prístroja a vytvorenie profesionálneho
protokolu z merania.
POUŽITIE:
• Profesionálne testovanie;
• Všeobecné testovanie;
• Testy po oprave.
NORMY:
Funkcia:
EN 61557; VDE 0404-1; VDE 0404-2;
VDE 0701; VDE 0702; NEN 3140
EMC:
EN 61326
Bezpečnosť:EN 61010-1;EN61010-031
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 3.32
Bezpečnosť/spotrebičov
pracovných strojov
Appliance
Machine / /Switchboard
Safety/ rozvádzačov
TESTERY ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV A NÁRADIA
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Funkcia
Rozsah merania
Rozlíšenie
Spojitosť pripojenia PE vodiča (200 mA)
0.00 Ω … 19.99 Ω
20.0 Ω … 199.9 Ω
200 Ω … 1999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1Ω
Izolačný odpor (250 VDC, 500 VDC)
0.00 MΩ … 19.99 MΩ
20.0 MΩ ... 49.9 MΩ
50.0 MΩ ... 199.9 MΩ
0.01 MΩ
0.1 M Ω
0.1 M Ω
Náhradný unikajúci prúd
Napätie
Test zapojenia
Napájanie
Kategória
COM port
Rozmery
Hmotnosť
0.00 mA … 9.99 mA
0.01 mA
10.0 mA … 20.0 mA
0.1 mA
0 V … 300 V
1V
Testovacie napätie < 50 VAC
6 x 1.2 V NiMH nabíjacie batérie, typ AA
CAT II / 300 V
RS232 a USB
140 x 80 x 230 mm
0.86 kg
Presnosť
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
Iba priblížne
Iba približne
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
Iba približne
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(2 % z mer. hodnoty + 2 dig)
SÚČASŤ DODÁVKY:
MI 3311
• Prístroj GammaGT
• Malá taška
• IEC kábel, 2 m
• Merací hrot čierny
• Merací kábel čierny, 1.5 m
• Krokosvorka čierna
• Napájací adaptér
• NiMH nabíjacie batérie, typ AA,
6 ks
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
HLAVNÉ VLASTNOSTI
Veľký LCD displej s podsvietením a indikátormi úspešnosti testu.
Accessories:strana
page 3.32
Príslušenstvo:
Jednoduchá obsluha a rýchla manipulácia.
USB a PS/2 konektory pre pripojenie ku PC
a čítačky čiarového kódu.
3. 13
Appliance /spotrebičov
Bezpečnosť
Machine / /Switchboard
pracovných strojov
Safety/ rozvádzačov
TESTERY ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV A NÁRADIA
MI 2142 AlphaPAT
AlphaPAT je prenosný testovací prístroj určený na overovanie bezpečnosti elektrických spotrebičov a prenosného
náradia, zariadení informačnej techniky a IEC káblov. Režim autosekvencií ponúka 110 predprogramovaných postupností roztriedených podľa typu a triedy spotrebiča, dĺžky prívodného kábla, maximálneho prúdu a pod. Je tiež možné
naprogramovať 50 vlastných postupností. Do vnútornej pamäte prístroja je možné uložiť až 1100 výsledkov merania a
preniesť ich do počítača pomocou PC SW PATLink PRO, ktorý je súčasťou štandardnej dodávky. Menu prístroja je jednoduché a prehľadné, displej je jasný a dobre čitateľný, výsledky sú ihneď na displeji vyhodnotené Dobre alebo Zle. Ku
prístroju je možné pripojiť čítačku čiarových kódov a RFID čítačku/zapisovačku.
MERANIA:
• Spojitosť (200 mA, 10 A, 25 A);
• Izolačný odpor;
• Náhradný unikajúci prúd;
• Rozdielový unikajúci prúd;
• Dotykový unikajúci prúd;
• Test zapojenia IEC káblov;
• Unikajúci prúd a TRMS prúd záťaže
kliešťami;
• Funkčný test.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Autosekvencie: zabudované predprogramované postupnosti merania
urýchľujú testovanie a zabezpečujú,
že žiadny test sa nezabudne vykonať.
• Automatické
vyhodnotenie:
okamžité automatické vyhodnotenie
testu Dobre / Zle.
• Multifunkčný: test spojitosti rôznymi
prúdmi, izolácia napätím 250V alebo
500V, viacero metód na unikajúce
prúdy, test záťaže a iné.
• Pripojenie ku PC: pamäť s kapacitou
1100 výsledkov, ktoré možno preniesť
do PC na ďalšie spracovanie.
NORMY:
Funkcia:
VDE 0701;
VDE 0702;
BS 89;
IEC 60335-1;
IEC 60598-1;
IEC 60745;
IEC 60950
POUŽITIE:
EMC:
EN 61326
• Testy spotrebičov pre domácnosť;
• Testovanie v hoteloch;
• Všeobecné testovanie;
• Testy vo výrobe a skladoch.
Bezpečnosť:
EN 61010-1
3. 14
SÚČASŤ DODÁVKY:
MI 2142
• Prístroj AlphaPAT
• Taška na prenos
• Kábel na spojitosť a úniky
• PC software PATLink PRO
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 3.32
Bezpečnosť/spotrebičov
pracovných strojov
Appliance
Machine / /Switchboard
Safety/ rozvádzačov
TESTERY ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV A NÁRADIA
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Funkcia
Spojitosť (25 A, 10 A, 200 mA)
Izolačný odpor (250 VDC, 500 VDC)
Náhradný unikajúci prúd
Rozdielový unikjúci prúd
Dotykový prúd
Funkčný test
Prúd kliešťami
Napájanie
Kategória
Trieda
COM port
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah merania
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.000 MΩ … 0.500 MΩ
0.501 MΩ … 1.999 MΩ
2.00 MΩ … 19.99 MΩ
0.00 mA … 19.99 mA
0.00 mA … 19.99 mA
0.00 mA … 1.99 mA
0.00 kVA … 3.70 kVA
0.00 mA … 9.99 mA
10.0 mA … 99.9 mA
100 mA … 999 mA
1.00 A … 9.99 A
10.0 A … 24.9 A
230 V, 50 Hz / 60 Hz
CAT II / 300 V
I
RS232
265 x 110 x 185 mm
3.5 kg
Rozlíšenie
0.01 Ω
0.001 MΩ
0.001 MΩ
0.01 MΩ
0.01 mA
0.01 mA
0.01 mA
0.01 kVA
0.01 mA
0.1 mA
1 mA
0.01 A
0.1 A
Presnosť
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(10 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(10 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
HLAVNÉ VLASTNOSTI
Klávesnica typu “mobil” pre rýchle vloženie
údajov.
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 3.32
Vstupy/výstupy: čítačka čiarových kódov a
RFID, tlačiareň, PC.
Prístroj je svojou konštrukciou vhodný do
rôznych prostredí.
3. 15
Appliance /spotrebičov
Bezpečnosť
Machine / /Switchboard
pracovných strojov
Safety/ rozvádzačov
ĎALŠIE PRÍSTROJE / ADAPTÉRY / PRÍSLUŠENSTVO
A 1322 Active 3-phase Adapter
Multifunkčný adaptér A 1322 je určený pre pravidelné testovanie na trojfázových zariadeniach a strojoch, ako aj pre
vyhľadávanie zdrojov porúch. Je vybavený unikátnymi funkciami, napr. aktívny test zapojenia, test unikajúceho prúdu,
test trojfázových prúdových chráničov (RCD), ktorými tento adaptér rozširuje možnosti obvyklého testovania. Adaptér je
určený pre spoluprácu s testermi MI 3321 MultiservicerXA a MI 3310/MI 3310A SigmaGT. Možno testovať spotrebiče až do
prúdu 40A. Pripojovacie zásuvky na adaptéri dovoľujú test predlžovacích trojfázových káblov, ktoré môžu byť vybavené
prúdovými chráničmi.
Keďže adaptér spolupracuje s prístrojmi, su vybavené spracovaním nameraných údajov, aj údaje z tohto adaptéra možno
uložiť do pamäte a spracované pomocou programu PATLink Pro.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Možno vykonať všetky testy na 3f zariadeniach, vrátane testu unikajúceho
prúdu pri plnej funkcii, príkonu, zapojenia, RCD a aktívneho zapojenia.
• Jednoduché pripojenie ku testeru pomocou automatického zistenia.
• Jednoduché meracie postupy, ako pri
teste jednofázového spotrebiča.
• Na základe vložených testovacích
kódov a vstupného napätia sa automaticky nastaví testovacia postupnosť.
• Vybavenie zásuvkami: CEE 3-PH/32A
5-kolík, CEE 3-PH/16A 5-kolík, a CEE
1-PH/16A 3-kolík.
• Adaptér je dodávaný s kompletným
príslušenstvom a je vybavený odolným
vodotesným kufríkovým puzdrom.
POUŽITIE:
• Profesionálne 3-fázové testy prenosných zariadení
• Profesionálne 3-fázové testovanie pracovných strojov
NORMY:
Funkcia:
VDE 0404-1; VDE 0404-2; VDE 07010702; EN 60204-1 Ed.5; EN 60439; EN
61439-1; AS / NZS 3760; NEN 3140
Elektromagnetická kompatibilita:
EN 61326-1
Bezpečnosť:
EN 61010-1;
EN 61010-031
3. 16
SÚČASŤ DODÁVKY:
A 1322
• Adaptér A 1322
• Taška pre príslušenstvo
• Pripojovací kábel ku testeru
• 3-fázový hlavný napájací kábel16 A male /
32 A female, 5-kolík, 2 m
• RS232 kábel
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 3.32
Appliance /spotrebičov
Bezpečnosť
Machine / /Switchboard
pracovných strojov
Safety/ rozvádzačov
ĎALŠIE PRÍSTROJE / ADAPTÉRY / PRÍSLUŠENSTVO
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Funkcia
Rozdielový unikajúci prúd (230/400
VAC alebo 120/208 VAC)
Príkon / Funkčný test
(230/400 VAC alebo 120/208 VAC)
Činný výkon
Jalový výkon
Power factor readout
3-fázový RCD / Test. prúd
(10 mA, 15 mA, 30 mA, 100 mA,
300 mA)
Čas vypnutia prenosných RCD
(B typ PRCD)
Napájanie
Kategória
Trieda
COM port
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah merania
Rozlíšenie
Presnosť
0.00 mA … 9.99 mA
0.01 mA
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig)
0.00 kVA … 24.29 kVA
0.01 kVA
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig)
0.00 kW … 24.29 kW
0.00 kVAr … 24.29 kVAr
0.00 … 1.00
0 ms … 300 ms (½ x I∆N, I∆N )
0 ms … 150 ms (2 x I∆N)
0 ms … 40 ms (5 x I∆N)
0.01 kW
0.01 kVAr
0.01
1 ms
1 ms
1 ms
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig)
±(5 % z meranej hodnoty + 5 dig)
±3 ms
±3 ms
±3 ms
0.2 x I∆N … 2.2 x I∆N
0.05 x I∆N
±0.1 x I∆N
230 V ±10 %
CAT II / 300 V
I
RS232
335 x 160 x 335 mm
7.2 kg
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
Odolná konštrukcia je vhodná aj do priemyselného prostredia.
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 3.32
Pomocou predefinovaných postupností merania sa predlžovacie káble testujú automaticky.
3. 17
Appliance /spotrebičov
Bezpečnosť
Machine / /Switchboard
pracovných strojov
Safety/ rozvádzačov
DEMONŠTRAČNÝ PANEL
MI 3300 Prenosný simulátor el. spotrebičov
The MI 3300 demonštračný panel je vynikajúce zariadenie pre vyučovanie a tréning testovania elektrických spotrebičov
a náradia. MI 3300 dokáže simulovať mnoho prenosných elektrických spotrebičov v ich normálnej funkcii ako aj typické
možné poruchy, a to len prepnutím prepínača. Kufríkové vyhotovenie dovoľuje jednoduché prenášanie. Tento demo
kufrík néjde uplatnenie pri vyučovaní na odborných školách, v tréningových centrách, na odborných seminároch a podobne.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Simulovanie
prakticky
neobmedzeného
druhu
spotrebiča
(prenosné spotrebiče, pracovné stroje,
rozvadzače) pomocou rôznych tabuliek (osem je súčasťou dodávky).
• Na požiadanie možno dodafť nové
tabuľky, a tým rozšíriť možnosti
použitia simulátora.
• Prepínačmi možno navoliť normálnu
alebo poruchovú situáciu daného
spotrebiča.
• Možno simulovať tieto poruchy: Chyba
PE pripojenia, porucha spojitosti PE
vodiča, porucha izolácie, unikajúci
prúd, dotykový prúd, chyba zapojeniaa
porucha funkcia.
• Odolný kufrík s rukoväťou, priestor pre
káble a návod.
POUŽITIE:
• Prezentácia
metód
testovania
ľubovoľného elektrického spotrebiča.
• Pomôcka pri prezentácií vlastností
testera el. spotrebičov predajcom.
NORMY:
Bezpečnosť:
EN 61010-1
3. 18
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 3.32
Bezpečnosť
pracovných strojov
Appliance /spotrebičov
Machine / /Switchboard
Safety/ rozvádzačov
DEMONŠTRAČNÝ PANEL
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Trieda
Nominálne vstupné napätie
Na vyžiadanie
Príkon
Kategória
Frekvenčný rozsah
Znečistenie
Rozmery
Hmotnosť
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
I
230 V
115 V
15 VA max.
CAT II / 300 V
45 Hz … 66 Hz
2
345 x 160 x 335 mm
2.76 kg
Normálny alebo poruchový stav možno
navoliť prepínačmi.
8 demo tabuliek (žehlička, prijímač,,
kábel IEC, predlžovačka, kávovar, práčka,
rozvádzač)
SÚČASŤ DODÁVKY:
MI 3300
• Simulačný demo kufrík
• 8 demo tabuliek (žehlička, prijímač,, kábel
IEC, predlžovačka, kávovar, práčka,
rozvádzač)
• Prepojka
• IEC kábel
• Napájací kábel
• Prívodný kábel triedy I
• Prívodný kábel triedy II
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 3.32
• Testovací kábel pre test času vybitia
• Obal pre demo tabuľky
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
3. 19
Bezpečnosť
pracovných strojov
Appliance /spotrebičov
Machine / /Switchboard
Safety/ rozvádzačov
DOBRÉ VEDIEŤ
Testovanie bezpečnosti strojov a rozvádzačov
Zistite si viac o testovaní pracovných
strojov.
Typické nebezpečné stavy elektrických
zariadení všeobecne sú:
• poruchy zariadenia, ktoré môžu
spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar;
• poruchy ovládania, ktoré môžu
spôsobiť chybnú funkciu stroja;
• poruchy napájania a napájacích obvodov sktoré môžu spôsobiť chybnú
funkciu stroja;
• strata elektrického spojenia kvôli
poruche kontaktov, ktorá môže vyústiť
do nebezpečnej situácie;
• elektrické rušenie pochádzajúce z
vonkajších alebo vnútorných obvodov,
ktoré môže spôsobiť chybnú funkciu
zariadenia;
• uvoľnenie uloženej energie (elektrickej alebo mechanickej), ktoré
môže spôsobiť elektrický úraz alebo
neočakávaný pohyb zariadenia, ktorý
môže viesť ku zraneniu;
• vysoká úroveň hluku, ktorá môže
spôsobovať zdravotné problémy;
• povrchová teplota, ktorá môže spôsobiť
zranenie.
Pre overenie elektrickej bezpečnosti
strojov je potrebné vykonať tieto merania:
• po výrobe zariadenia;
• po inštalácii zariadenia;
• po oprave alebo inovácii zariadenia;
• periodické testy počas životnosti zariadenia.
Overenie bezpečnosti strojov
Podľa IEC/EN 60204, Ed.5 je pre overenie bezpečnosti strojov potrebné
vykonať:
• Kontrolu, či zaraidenie sa zhoduje s
technickou dokumentáciou;
• Overenie ochrany proti nepriamemu
kontaktu automatickým rozpojením;
• Test izolačného odporu;
• Vysokonapäťový test;
• Ochranu proti zvyškovému napätiu;
3. 20
• Funkčný test.
Bezpečnosť - merania:
Vizuálny test
Vizuálna kontrola sa musí vykonať pred
elektrickými testami.
Vizuálna kontrola odhalí väčšinu porúch!
Kontroluje sa:
• Body pripojenia vodičov, špeciálne
pripojenie PE vodiča !
• Ochranné kryty
• Bezpečnostné nápisy a značky, musia
byť dobre čitaťeľné a viditeľné
• Rozloženie káblov, ich zahnutia, izolácia
• Spínače, ovládače, kontroly a svetlá.
• Časti podliehajúce opotrebovaniu
• Elektrické a mechanické ochranné
prvky a zariadenia (bariéry, vypínače,
poistky, alarmy)
• Otvory, filtre
• Technická dokumentácia, návod na
obsluhu
• Inštalácia musí byť vykonaná v súlade
s odporúčaním výrobcu
• Počas vizuálnej kontroly sa určia body
pre testovanie.
Skontrolujte, či na stroji nie sú známky:
• Poškodenia
• Znečistenia alebo vlhkosti, ktoré môžu
ohroziť bezpečnosť
• Korózie
• Prehriatia
Overenie ochrany proti nepriamemu
kontaktu automatickým rozpojením
Tento krok je vcelku komplexný a musí
buť vykonaný podľa určitého postupu.
Norma EC/EN 60204, Ed.5 dovoľuje
zjednodušenú procedúru testu podľa
stavu stroja.
vaný, plne poskladaný);
• Technickej dokumentácie (dostupnosť
už existujúcej správy o elektrickej
výbave stroja);
• Dĺžky vodičov po inštalácii;
• Vstupujúcej vlastnosti napájacej sietes
- impedancia slučky.
Ako správne určiť stav stroja a rozsah
testov, je opísané v EN/IEC 60204,
Tabuľka 9.
Keď sa určí stav a rozsah testovania pre
konkrétny stroj, je potrebné určiť aj limity
pre spojitosť a impedanciu slučky.
Test spojitosti
Tento test overuje, že pripojenia PE
vodiča a vodičov na vyrovnanie potenciálov vo vnútri stroja majú odpory vyhovujúce ich dĺžke a prierezu.
Veľkosť testovacieho prúdu by mala byť
medzi aspoň 200mA a 10A. Vyššie prúdy
sú preferované, ak hodnoty odporov sú
nízke (t.j. vodiče majú veľký prerez a/
alebo malú dĺžku).
Pred samotným testovaním spojitosti je
potrebné vykonať kompenzáciu odporu
meracích káblov, aby nebola ovplyvnená
nameraná hodnota.
Test spojitosti
Stav stroja možno určiť podľa:
• Podmienok dodania stroja (rozmonto-
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 3.32
Appliance /spotrebičov
Bezpečnosť
Machine / /Switchboard
pracovných strojov
Safety/ rozvádzačov
DOBRÉ VEDIEŤ
Testovanie bezpečnosti strojov a rozvádzačov
Test izolácie
Tento test odhalí chyby izolačného
materálu
zapríčinené
znečistením,
vlhkosťou, starnutím a podobne.
Kontroluje sa odpor medzi živými
vodičmi a prístupnými (zemnenými alebo izolovanými) vodivými časťami.
Test izolačného odporu
vané podľa svojich špecifikácií, môžu
byť počas testu odpojené.
Impedancia slučky a možný skratový
prúd
Testovací prístroj odmeria impedanciu
poruchovej slučky a vypočíta možný
skratový prúd. Výsledok môže byť porovnaný s nastavenými limitnými hodnotami nastavenými podľa parametrov
konkrétnych istiacich prvkov v obvode.
Toto meranie vyhovuje norme EN
61557-3.
Súčiastky a prvky, ktoré by mohli byť pri
teste poškodené napätím, treba pred
testom odpojiť.
V prípade citlivých elektronických komponentov je možné použiť nižšie testovacie napätie.
Vysokonapäťový test skúšobným
napätím
Tento test má potvrdiť celistvosť a
odolnosť izolačného materiálu. Počas
testu je izolácia stroja vystavená
vyššiemu napätiu než počas bežnej
prevádzky. Výkonný AC zdroj napätia
je aplikovaný medzi živý/neutrálny vodič
a kovový kryt stroja. Tester sa vypne,
ak unikajúci prúd prekročil nastavenú
úroveň.
Test impedancie slučky
Test prúdových chráničov (RCD)
je
požadovaných
testov.
Tieto
niekoľko
meranie
Živé časti stroja, na ktorých zostane po
vypnutí zvyškové napätie výššie než
60V, by mali byť vybité na úroveň 60v
alebo nižšiu v čase do 5 sekúnd od vypnutia stroja.
Ak pripojovacie konektory stroja obsahujú odkryté časti (napr. piny konektora),
tak vybitie pod 60V musí prebehnúť do 1
sekundy po odpojení napájania.
rôznych
zodpovedajú
požiadavkám EN 61557-6 standard.
vykonávajú sa nasledujúce testy a merania:
• Dotykové napätie,
• Vypínací prúd,
• RCD autotest.
Test skúšovným napätím
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 3.32
Čas vybitia
Ak elektrické obvody stroja obsahujú
veľké kapacity, v prípade vypnutia na
nich často zostane zvyškový náboj.
Pre overenie správnej funkcie RCD
• Vypínací čas,
Súčiastky a prvky, ktoré by mohli byť pri
teste poškodené napätím, treba pred
testom odpojiť.
Súčiastky a prvky, ktoré už boli testo-
Test RCD v elektrickej inštalácií
TestRCD iv zariadení chránenom pomocou RCD
Test času vybitia
Funkčný test
Úlohou tohto testu je zistiť, stroj pracuje
správne..
Počas chodu stroja by mali byť skontrolované tieto časti a parametre:
• Regulácia a monitorovanie teploty;
• RCD a iné vypínacie zariadenia;
• Činnosť funkčných odpojovacích zariadení;
• Činnosť spínačov, kontroliek ,tlačidiel;
• Rotujúce časti, motory, pumpy;
• Spotreba energie a pod.
3. 21
Bezpečnosť
pracovných strojov
/ rozvádzačov
Appliance /spotrebičov
Machine //Switchboard
Safety
Testovanie bezpečnosti strojov a rozvádzačov
CE MultiTester integrated into the automated production line.
3. 22
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 3.32
Bezpečnosť
pracovných strojov
Appliance /spotrebičov
Machine / /Switchboard
Safety/ rozvádzačov
TESTERY PRACOVNÝCH STROJOV A ROZVÁDZAČOV
Sprievodca výberom testerov pracovných strojov
Model
MERANIA
Test skúšobným napätím 1000 VAC
Test skúšobným napätím 1890 VAC
Test skúšobným napätím 2500 VAC
Test skúšobným napätím 100 ... 5000 VAC (500 VA)
Spojitosť 100 mA
Spojitosť 200 mA
Spojitosť 10 A
Spojitosť 25 A
Úbytok napätia 10 A
Izolačný odpor 250 VDC
Izolačný odpor 500 VDC
Izolačný odpor 1000 VDC
Rozdielový unikajúci prúd
Dotykový unikajúci prúd
Náhradný unikajúci prúd
Čas vybitia
Unikajúci prúd meraný pomocou klieští
Test RCD
Impedancia siete
Impedancia slučky
Meranie napätia
Meranie frekvencie
Indikácia poradia fáz
Test polarity (zapojenie IEC káblov)
Funkčný test (pri záťaži)
ĎALŠIE VLASTNOSTI
Vyhodnotenie Dobre / Zle
Autokontrola napájania
Grafický LCD displej
Grafická on-line pomoc
Podsvietenie
Reálny čas
QWERTY klávesnica
Auto testovanie (organizér, zákaznícke autotesty)
Spustenie eutotestu pomocou čítačky čiarového kódu
Komunikačné porty RS232 / USB
“Test and tag” (čítačka čiar. kódu + tlač štítkov)
Prenos údajov do PC
Prenos projektu z PC do prístroja
Zobrazenie trendu a porovnanie na displeji prístroja
Trend s PC SW PATLink PRO Plus
Počet pamäťových miest
PRÍSLUŠENSTVO ŠTANDARDNÉ / NA OBJEDNÁVKU
Čítačka čiarového kódu
Tlačiareň štítkov
Tlačiareň výsledkov
PC SW PATLink PRO (prenos do PC, protokol, export dát)
PC SW PATLink PRO Plus (prenos do PC, PRO Plus protokol, export dát, trend)
PC SW CE Link (prenos do PC, protokol, editácia autotestov)
VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Napájanie
Hmotnosť
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 3.32
MI 2094
CE MultiTester
MI 3321
MultiServicerXA
MI 2170
MultiServicer
















−
−
−
−

−
−
−




−
−


−
−


−














−

−
−


−

−

−




−
−
−
−

−
−
−




−


−

−
/ Na obj.
−

−
−
−
1638









/





6000



−
−
−
−
−
−
/ Na obj.
−

−
−

62
Na objednávku
−
Na objednávku
−
−
Na objednávku
Na objednávku
Na objednávku
Na objednávku

Na objednávku
−
−
−
−

Na objednávku
−
115 V / 230 V
13.5 kg
115 V / 230 V
8.4 kg
230 V
9.5 kg
3. 23
Bezpečnosť
pracovných strojov
Appliance /spotrebičov
Machine / /Switchboard
Safety/ rozvádzačov
TESTERY PRACOVNÝCH STROJOV A ROZVÁDZAČOV
MI 2094 CE MultiTester
MI 2094 CE MultiTester je určený pre testovanie elektrickej bezpečnosti elektrických spotrebičov, pracovných strojov a
rozvádzačov. Je vhodný na testovanie elektrických zariadení po opravách a aj v rámci bežnej údržby. Aj napriek svojej
schopnosti testovať široký rozsah zariadení je to tester prenosný, bezpečný a nenáročný na obsluhu. PC software CE
Link (na objednávku) umožňuje upload (prenos z PC do testera) automatizovaných testovacích sekvencií, download
(prenos z testera do PC) výsledkov testovania, automatické uloženie výsledkov do súboru a tlač protokolu z merania.
Vzhľadom na ponúkané funkcie, odolnú konštrukciu a možnosti PC SW je tento CE MultiTester výborným nástrojom na
testovanie vo väčšine prostrediach, ako napr. v laboratóriách, na výrobných linkách alebo špecializovaných dielňach.
MERANIA:
• Skúšobné programovateľné napätie;
• Test príložným napätím;
• Vysokonapäťový test na prieraz;
• Testy spojitosti;
• Meranie izolačného odporu;
• Náhradný unikajúci prúd;
• Rozdielový unikajúci prúd;
• Dotykový unikajúci prúd;
• Čas vybitia;
• Funkčný test (výkon, napätie, prúd,
cos fí, frekvencia).
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• Autotestovanie: pomocou SW CE
Link možno vytvoriť až 10 testovacích
postupností, každá môže obsahovať
až do 50 krokov vrátane páuz a komentárov. Tieto možno uložiť do
pamäte prístroja.
• Test príložným napätím: test izolácie
programovateľným napätím až do 5kV.
• Test na prieraz: tester vykoná test
izolácie s nastaviteľným prierazným
prúdom.
• Test spojitosti: široký výber testovacích
prúdov (100 mA, 200 mA, 10 A, 25 A).
• Jednoduché použitie: voľba testu
rotačným prepínačom. Pri použití autosekvencie sa žiadny test nezabudne
vykonať.
• Prenosný: prístroj je zabudovaný v
odolnom kufríku s nízkou hmotnosťou,
takže ho možno poľahky prenášať
medzi miestami testov.
• Bezpečný:
vysokokvalitné
príslušenstvo a prídavné bezpečnostné
zariadenia (ovládací pedál, kontrolky) zabezpečujú najvyššiu úroveň
bezpečnosti.
• Rack mount: vzhľadom na svoje vlastnosti (autotesty, diaľkové ovládanie)
možno tester zabudovať do automatizovanej výrobnej alebo testovacej linky
pre výstupnú kontrolu výrobkov.
• Podpora rôznych systémov: tester
možno použiť v sieťach TT, TN, IT a
115 V.
3. 24
• Prenos údajov: program PC SW
CE Link dovoľuje upload testovacích
postupností,
download
výsledkov,
uloženie výsledkov a tlač reportu.
NORMY:
Funkčnosť:
EN 61557; EN 60204-1; EN 60335-1;
EN 60439-1; EN 60598-1; IEC 60745;
POUŽITIE:
• Testovanie prenosných spotrebičov a
náradia, rozvádzačov a pracovných
strojov;
• Testy a overenie kvality pri výrobe;
• Testy po opravách a pri údržbe.
•
•
•
IEC 60755; EN 61010-1; IEC 60950;
IEC 61029; IEC 61558-1; EN 60065;
VDE 701 T1; VDE 702 T1
Bezpečnosť: IEC 61010-1
Elektromagnetická kompatibilita:
EN 61326
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 3.32
Bezpečnosť
pracovných strojov
/ rozvádzačov
Appliance /spotrebičov
Machine / /Switchboard
Safety
TESTERY PRACOVNÝCH STROJOV A ROZVÁDZAČOV
TECHNICKÉ PARAMETRE:
Funkcia
Merací rozsah
Test príložným napätím (PROG.HV a HV)
0.100 kV … 0.999 kV
- Testovacie napätie (AC)
1.000 kV … 5.000 kV
- Testovací prúd
0.0 mA … 500.0 mA
Spojitosť PE pripojenia
0.000 Ω … 0.999 Ω
- Testovací prúd 10 A a 25 A
1.000 Ω … 2.000 Ω
2.001 Ω … 9.999 Ω
0.00 Ω … 9.99 Ω
- Testovací prúd 100 mA
10.0 Ω … 100.0 Ω
0.00 Ω … 9.99 Ω
- Testovací prúd 200 mA
10.0 Ω … 100.0 Ω
0.000 MΩ … 1.999 MΩ
Izolačný odpor
2.000 MΩ … 199.9 MΩ
200 MΩ … 999 MΩ
0.00 mA … 3.99 mA
Rozdielový unikajúci prúd
4.0 mA … 20.0 mA
Náhradný unikajúci prúd
0.00 mA … 20.00 mA
Dotykový unikajúci prúd
0.00 mA … 2.00 mA
Funkčný test
0.0 … 199.9
- Činný a zdanlivý výkon (W alebo VA)
200 … 3500
- Napätie
0 V … 400 V
0.000 A … 0.999 A
- Pracovný prúd spotrebiča
1.00 A … 15.99 A
- cos fí
0.00 … 1.00
- Frekvencia
45.00 Hz … 65.00 Hz
Čas vybitia
0 s … 10 s
Napájacie napätie
115 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz
Prepäťová kategória
CAT III / 300 V; CAT II / 600 V
Ochranná trieda
I
COM port
RS232 a USB
Rozmery
410 x 175 × 370 mm
Hmotnosť
13.5 kg
Rozlíšenie
Presnosť
0.001 kV
0.001 kV
0.1 mA
±(2 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(3 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
0.001 Ω
0.001 Ω
0.001 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
0.001 MΩ
0.001 MΩ, 0.01 MΩ, 0.1 MΩ
1 MΩ
0.01 mA
0.1 mA
0.01 mA
0.01 mA
±(3 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(3 % z mer. hodnoty + 10 dig)
Indicator only
±(5 % z mer. hodnoty + 12 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 6 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 6 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 6 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 10 dig)
±(3 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(10 % z mer. hodnoty + 10 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
0.1
1
1V
0.001 A
0.01 A
0.01
0.01 Hz
0.1 s
±(5 % z mer. hodnoty + 10 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(2 % z mer. hodnoty + 2 dig)
±(3 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(3 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(0.1 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(2 % z mer. hodnoty + 0.2 s)
SÚČASŤ DODÁVKY:
MI 2094
• Prístroj CE MultiTester
• HV testovacie pištoľové káble 2 m, 2 ks
• Káble na spojitosť, 2.5 m, 2 ks
• Káble na izoláciu, , 2.5 m, červený a čierny
• Krokosvorka čierna, 3 ks
• Krokosvorka červená, 2 ks
• Kábel na test času vybitia
• Hlavný napájací kábel
• Taška na príslušenstvo
Accessories:strana
page 3.32
Príslušenstvo:
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
3. 25
Bezpečnosť
pracovných strojov
Appliance /spotrebičov
Machine / /Switchboard
Safety/ rozvádzačov
TESTERY PRACOVNÝCH STROJOV A ROZVÁDZAČOV
MI 3321 MultiServicerXA
Multifunkčný prenosný tester MI 3321 MultiServicerXA je určený na vykonávanie všetkých testov potrebných na overenie
elektrickej bezpečnosti prenosného ručného náradia, elektrických spotrebičov, pracovných strojov a rozvádzačov. Je to
prvý tester pracovných strojov, ktorý plne pokrýva všetky testy podľa novej normy IEC/EN 60204 ed.5 vrátane testu impedancie slučky, RCD a HV testu. MultiServicerXA ponúka meranie času vybitia, príkonu, spotreby prúdu a odolnosti voči
prepätiu, čo sú hlavné parametre bezpečnosti veľkých motorov a strojov. Prístroj sa vyznačuje jednoduchým ovládaním,
veľkým grafickým LCD displejom, QWERTY klávesnicou, HELP menu so schémami pripojení a extra vstupmi pre testovanie pevne pripojených zariadení. MI 3321 je skrátka to najlepšie riešenie pre testovanie elektrickej bezpečnosti.
MERANIA:
• Spojitosť (200 mA, 10 A);
• Izolačný odpoer;
• Test skúšobným napätím (1000 V,
1890 V, 2500 V);
• Náhradný unikajúci prúd;
• Rozdielový unikajúci prúd;
• Dotykový unikajúci prúd;
• Test zapojenia IEC káblov;
• Meranie unikajúceho a pracovného
TRMS prúdu pomocou klieští;
• Test prenosných RCD;
• Test RCD;
• Impedancia slučky a siete;
• Vysokopresné meranie impedancie (mΩ).
• Čas vybitia;
• Poradie fáz;
• Funkčný test.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• 3 v 1: tester vykonáva testy prenosných spotrebičov (podľa VDE 0701
0702), pracovných strojov (podľa IEC/
EN 60204 Ed.5) a rozvádzačov (podľa
IEC/ EN 60439 a novej IEC 61439) vrátane funkčného testu a testu únikov pre
zariadenia do výkonu 3.5 kW.
• Viac úloh: až 18 rozdielnych meraní
môže byť vykonaných ako jeden test
alebo predprogramovaná postupnosť
testov (PAT mód).
• Automatizovaný: automatické testovanie a vyhodnotenie nameraných
výsledkov.
• Prenos projektu do prístroja: výsledky predchádzajúceho testu možno
preniesť do prístroja v záujme rýchleho
opakovaného testu.
• Scan a test: pomocou čítačky čiarového
kódu (na obj.) je možné urýchliť vykonanie testu.
• RFID: podpora rozšíreného RFID systému.
• Priateľský: veľký displej, QWERTY
klávesnica, help okná a upozornenia
uľahčujú prácu s prístrojom.
• Test pevne pripojených spotrebičov:
vstupy, káble a ďalšie príslušenstvo
plne podporujú testovanie pevne pripojených zariadení.
• Test RCD: prístroj ponúka test RCd a
prenosných RCD.
• Meranie prúdu kliešťami: rýchle meranie unikajúceho prúdu preiamo na kábli
3. 26
bez nutnosti rozpájať obvod.
• Test času vybitia: testuje ako dlho
trvá vybitie vnútorného náboja po
odpojení napájania.
• Test príložným napätím: k dispozícii
sú napätia 2500 VAC, 1890 VAC a 1000
VAC s nastaviteľnými prúdovými limitmi.
• Trend
funkcia:
predchádzajúce
výsledky testu možno preniesť do
testra a porovnať s aktuálnymi priamo
na mieste.
• Prenos do PC: v dvojúrovňovej
pamäti možno uložiť až 6000 výsledkov a preniesť ich do Pc pomocou SW
PATLink PRO.
• PC SW PATLink PRO je súčasťou
dodávky. Umožňuje stiahnutie výsledkov, ich prezeranie, tlač aj export do iných
formátov.
• PC SW PATLink PRO Plus ponúka
rozšírené možnosti analýzy výsledkov,
prenos štruktúry a údajov do prístroja,
prenos predpripravenej autopostupnosti a tlač vytvorenie profesionálnej
správy z merania.
POUŽITIE:
• Testovanie strojov vo výrobe;
• Testovanie v priemysle;
• Test prenosného ručného náradia;
• Test rozvádzačov.
NORMY:
Funkcia: IEC/EN 61557; IEC 60439-1; EN
60204; IEC/EN 60204-1 Ed.5;
IEC/EN 60439; IEC 60755; IEC 60598-1;
VDE 0404; VDE 0701-0702
EMC: EN 61326
Bezpečnosť: EN 61010-1; EN 61010031
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 3.32
Bezpečnosť
pracovných strojov
/ rozvádzačov
Appliance /spotrebičov
Machine / /Switchboard
Safety
TESTERY PRACOVNÝCH STROJOV A ROZVÁDZAČOV
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:
Funkcia
Skúška napätím 1890 VAC a 2500 VAC:
- Testovacie napätie
- Prúd
Skúška napätím 1000 VAC:
- Testovacie napätie
Rozsah merania
Rozlíšenie
Presnosť
0 V … 3000 V
0.0 mA … 99.9 mA
1V
0.1 mA
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(10 % z mer. hodnoty + 8 dig)
1V
0.1 mA
1 mA
0.001 MΩ
0.001 MΩ
0.01 MΩ
0.1 MΩ
0.001 MΩ
0.001 MΩ
0.01 MΩ
0.01 Ω
0.001 Ω
0.01 Ω
0.01 Ω
0.1 s
0.01 mA
0.01 mA
0.01 mA
0.01 kVA
0.01 mA
0.1 mA
1 mA
0.01 A
0.1 A
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(10 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(10 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 6 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(10 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 10 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
Test RCD
0 V … 1500 V
0.0 mA … 199.9 mA
200 mA … 500 mA
0.000 MΩ … 0.500 MΩ
0.501 MΩ … 1.999 MΩ
2.00 MΩ … 19.99 MΩ
20.0 MΩ … 199.9 MΩ
0.000 MΩ … 0.500 MΩ
0.501 MΩ … 1.999 MΩ
2.00 MΩ … 19.99 MΩ
0.00 Ω … 1.99 Ω
0.000 Ω … 0.999 Ω
1.00 Ω … 1.99 Ω
0.00 Ω … 1.99 Ω
0.0 s … 9.9 s
0.00 mA … 9.99 mA
0.00 mA … 19.99 mA
0.00 mA … 2.50 mA
0.00 kVA … 4.00 kVA
0.00 mA … 9.99 mA
10.0 mA … 99.9 mA
100 mA … 999 mA
1.00 A … 9.99 A
10.0 A … 24.9 A
I∆N: 10, 15, 30 mA
0 ms … 300 ms (1/2xI∆N)
0 ms … 300 ms (I∆N)
0 ms … 40 ms (5xI∆N)
I∆N: 10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA
1 ms
1 ms
1 ms
±3 ms
±3 ms
±3 ms
- Dotykové napätie
0.0 V … 19.9 V
20.0 V … 99.9 V
0.1 V
0.1 V
- Čas vypnutia
0.0 ms … 40.0 ms
0.0 ms … 300.0 ms
0.2×I∆N … 1.1×I∆N (AC type)
0.2×I∆N … 1.5×I∆N (A type, I∆N ≥30 mA)
0.2×I∆N … 2.2×I∆N (A type, I∆N <30 mA)
0.00 Ω … 9.99 Ω
10.0 Ω … 99.9 Ω
100 Ω … 1999 Ω
0 V … 550 V
0.1 ms
0.1 ms
0.05×I∆N
0.05×I∆N
0.05×I∆N
0.01 Ω
0.1 Ω
1Ω
1V
Frekvencia
14.0 Hz … 499.9 Hz
0.1 Hz
Napájanie
Kategória
Trieda
COM port
Rozmery
Hmotnosť
115 V / 230 V, 50 Hz / 60 Hz
CAT II / 300 V
I
RS232 a USB
345 x 160 x 335 mm
8.4 kg
(-0 %/+15 %) z mer. hodnoty
±10 dig.
(-0 %/+15 %) z mer. hodnoty
±1 ms
±3 ms
±0.1×I∆N
±0.1×I∆N
±0.1×I∆N
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±10 % z mer. hodnoty
±(2 % z mer. hodnoty + 2 dig)
±(0.2 % z mer. hodnoty + 1
digit)
- Prúd
Izolačný odpor napätím 250 VDC; 500 VDC
Izolačný odpor - S, napätie 250 VDC; 500 VDC
Spojitosť 10 A (PAT)
Spojitosť 10 A (iné)
Spojitosť 200 mA
Čas vybitia
Rozdielový unikajúci prúd
Náhradný unikajúci prúd
Dotykový unikajúci prúd
Funkčný test
TRMS prúd kliešťami
Test prenosných RCD
- Čas vypnutia
- Vypínací prúd
Impedacia poruchovej slučky / Impedancia siete
Napätie
SÚČASŤ DODÁVKY
MI 3321
• Prístroj MultiServicerXA
• HV testovací kábel
• Testovací kábel so zástrčkou
• 3-vodičový testovací kábel
• Testovací vodič, 1.5 m, červený, čierny
• Testovací vodič, 4 m, červený
• Testovací vodič, 1.5 m, zelený
• Testovací hrot, 4 ks (čierny, červený,
zelený, modrý)
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 3.32
• Krokosvorka, 3 ks, čierna
• Taška na príslušenstvo
• PC SW PATLink PRO s káblami RS232 a
USB
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
3. 27
Bezpečnosť
pracovných strojov
Appliance /spotrebičov
Machine / /Switchboard
Safety/ rozvádzačov
TESTERY PRACOVNÝCH STROJOV A ROZVÁDZAČOV
MI 2170 MultiServicer
The MI 2170 MultiServicer je multifunkčný prenosný tester určený na vykonanie všetkých testov potrebných pre testovanie elektrickej bezpečnosti pracovných strojov, rozvádzačov a prenosného náradia. Okrem izolačného odporu, spojitosti a unikajúcich prúdov MultiServicer meria aj čas vybitia, spotrebu prúdu a odolnosť voči prepätiam. MultiServicer
je vstavaný do odolného vodotesného kufríku, takže je možné ho používať aj v náročných priemyselných prostrediach.
Práca s prístrojom je jednoduchá aj vďaka rýchlemu grafickému návodu na obsluhu, veľkému LCD displeju, výberu
funkcie rotačným prepínačom.
MERANIA:
• Izolačný odpor;
• Skúška napätím (1000 V, 2500 V);
• Test spojitosti (200 mA, 10 A);
• Úbytok napätia;
• Náhradný unikajúci prúd;
• Rozdielový unikajúci prúd;
• Dotykový unikajúci prúd;
• Čas vybitia;
• Funkčný test.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
• 3 v 1: prístroj testuje prenosné spotrebiče, pracovné stroje a
rozvádzače, vrátane funkčného testu
a unikajúcich prúdov pre zariadenia do
príkonu 3.5 kW.
• Jednoduché ovládanie: prístroj sa
vyznačuje jednoduchým ovládaním
pomocou rotačného prepínača.
• DOBRE / ZLE: nastaviteľné limitné
hodnoty umožňujú okamžité vyhodnotenie výsledkov.
• Test pevne pripojených spotrebičov:
vstupy, meracie káble a ďalšie
príslušenstvo plne podporujú testovanie pevne pripojených spotrebičov.
• Čas vybitia: tastuje, ako dlho trvá
vybitie vnútorného náboja po vypnutí
stroja.
• Skúška príložným napätím: k dispozícii sú napätia 2500 VAC a 1000 VAC
s nastaviteľnými prúdovými limitmi.
• Prenos výsledkov: výsledky testu
možno uložiť do dvojúrovňovej pamäte
a preniesť do PC.
• PC SW PATLink PRO je zahrnutý v
štandardnčej dodávke. Umožňuje stiahnutie výsledkov, ich prezeranie, tlač
a export.
• PC SW PATLink PRO Plus ponúka
rozšírené možnosti analýzy a vytvorenie profesionálneho reportu.
3. 28
APLIKÁCIA:
• Testovanie vo výrobe;
• Testovanie v priemysle;
• Test bezpečnosti prenosného náradia;
• Test bezpečnosti rozvadzačov.
•
NORMY:
Funkcia:
IEC 60204; IEC 60439-1; VDE 701;
VDE 702; IEC 60598-1; IEC 60755;
IEC 50144-1
EMC:
EN 50081-1;
EN 61000-6-1
Bezpečnosť:
EN 61010-1
Accessories:
page 3.32
Príslušenstvo:
strana
Bezpečnosť
pracovných strojov
/ rozvádzačov
Appliance /spotrebičov
Machine //Switchboard
Safety
TESTERY PRACOVNÝCH STROJOV A ROZVÁDZAČOV
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:
Funkcia
Skúška napätím 2500 VAC:
- Testovacie napätie
- Prúd
Skúška napätím 1000 VAC:
- Testovacie napätie
- Prúd
Izolačný odpor napätím 500 VDC
Úbytok napätia
Spojitosť prúdom 200 mA
Spojitosť prúdom 10 A
Spojitosť prúdom 200 mA
Čas vybitia
Rozdielový unikajúci prúd
Náhradný unikajúci prúd
Dotykový unikajúci prúd
Funkčný test; prúd
Napájanie
Kategória
Trieda
COM port
Rozmery
Hmotnosť
Rozsah merania
Rozlíšenie
Presnosť
0.00 kV … 3.00 kV
0.0 mA … 99.9 mA
0.01 kV
0.1 mA
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
0.00 kV … 1.50 kV
0.0 mA … 109.9 mA
110 mA … 500 mA
0.00 MΩ … 19.99 MΩ
0.00 V … 11.99 V
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.000 Ω … 1.999 Ω
0.00 Ω … 19.99 Ω
0.0 s … 9.9 s
0.00 mA … 19.99 mA
0.00 mA … 19.99 mA
0.00 mA … 1.99 mA
0.00 A … 15.99 A
230 V, 50 Hz
CAT III / 300 V
I
RS232
345 x 160 x 335 mm
9.5 kg
0.01 kV
0.1 mA
1 mA
0.01 MΩ
0.01 V
0.01 Ω
0.001 Ω
0.01 Ω
0.1 s
0.01 mA
0.01 mA
0.01 mA
0.01 A
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 5 dig)
±(5 % z mer. hodnoty + 3 dig)
SÚČASŤ DODÁVKY:
MI 2170
• Prístroj MultiServicer
• HV testovacie káble
• Merací kábel, 2 m, 2 ks, čierny, červený
• Merací hrot, 2 ks, čierny, červený
• Krokosvorka 2 ks, čierna, červená
• PC SW PATLink PRO s RS232 káblom
• Taška na príslušenstvo
• Návod na obsluhu
• Kalibračný list
Accessories:strana
page 3.32
Príslušenstvo:
3. 29
Bezpečnosť
pracovných strojov
/ rozvádzačov
Appliance /spotrebičov
Machine / /Switchboard
Safety
PC SOFTWARE
PATLink PRO a PATLink PRO Plus
PC software PATLink PRO is pokročilý, k užívateľovi priateľský programový balík určený pre spoluprácu s testermi
spotrebičov a náradia Metrel. Grafické rozhranie programu pracuje systémom “potiahni a pusť ”, obsahuje tiež filter
na údaje, funkcie pre archiváciu údajov a funkciu automatického generovania správy z merania. Tieto aj iné funkcie
umožňujú široké využitie tohto programu, vrátane profesionálnej správy s logom spoločnosti. PATLink PRO Plus software navyše zahŕňa možnosť odosielania dát do prístroja (ak je toto prístrojom podporované), vyhodnotenia trendu
meraní a ponúka aj širšie možnosti tvorby protokolu z merania.
HLAVNÉ VLASTNOSTI:
Plné filtrovanie dát: Všetky údaje
možno filtrovať podľa rôznych kritérií
(dátum testu, názov projektu, užívateľ a
pod.)
Zobrazenie
typu
strom
alebo
tabuľkové: Možnosť výberu zobrazenia.
Potiahni a pusť: Jednotlivé prvky
štruktúry
možno
premiestniť
aj
premenovať.
Databáza zákazníkov: Užívateľ može
vytvoriť svoju vlastnú databázu z
požadovanými údajmi.
Vloženie loga: Logo spoločnosti môže
byť vytlačené na protokole.
Zálohovanie údajov: všetky stiahnuté
údaje možno zálohovať a tak predísť
ich neočakávanej strate, napr. v prípade
poruchy harddisku v PC.
Editovanie údajov spotrebiča: napr.
dátum testu, kód opravy, poznámky a
pod.
Export výsledkov: Údaje zvoleného
spotrebiča spolu s výsledkami testu
možno exportovať do iných programov
(MS Excel, MS Word).
PDF report: Protokol z merania možno
uložiť vo formáte pdf.
Fukcia HELP: Integrované manu HELP
obsahuje podrobné info o programe a
jeho funkciách.
Automatický záznam self testu (len pre
MI3311): Výsledky funkcie CHECKBOX
môžu byť automaticky odoslané do PC a
vytlačené ako súčasť protokolu z merania.
“Plug & Play”: Po pripojení prístroja
ku PC je tento automaticky programom
rozpoznaný.
Upload údajov naspäť do testeru:
Užívateľ može odoslať výsledky predchádzajúceho testu (napr. z minulého
roku) do prístroja, takže test môže byť
ľahko zopakovaný a výsledky môžu byť
porovnané (MI 3321, MI 3305, MI 3304,
MI 3310A, MI 3310).
Upload autosekvencií: Autosekvencie
možno pripraviť v programe a potom odoslané do prístroja (MI 3321, MI 3305, MI
3304, MI 3310A, MI 3310, MI 3309, MI
3311), čím sa urýchli testovanie.
Upload štruktúry: Štruktúru testovaného
miesta si možno vopred pripraviť v PC a
potom odoslať do prístroja (MI 3321, MI
3305, MI 3304, MI 3310A, MI 3310); prí-
3. 30
padné korekcie je možné urobíť aj priamo
v prístroji na mieste merania.
Analýza vývoja: Porovnanie minulých a
aktuálnych výsledkov testu.
Automatická tvorba správy PRO:
štandardná, alebo s detailami.
PATLink PRO Plus profesionálna správa: PRO Plus report zobrazí výsledky podobne ako PRO verzia, ale umožňuje ich
úpravu pred tlačou.
• Report METREL PRO s plnými de-
PC SW PATLink PRO / PRO Plus spolupracuje s testermi:
• MI 3321 MultiservicerXA
• MI 2170 Multiservicer
• MI 3305 OmegaPAT Plus
• MI 3304 BetaPAT Plus
• MI 3310 / MI 3310A SigmaGT
• MI 3309 Delta GT
• MI 3311 GammaGT
• MI 3311
Tieto typy protokolov sú možné vo
verzii PRO:
• Report PRO s plnými detailami;
• Report METREL PAT PRO.
Tieto typy protokolov sú možné vo
verzii PRO Plus:
• Report METREL PRO Plus (Single);
tailami;
• Report METREL PAT PRO Plus.
OCHRANA HESLOM:
PC SW PATLink PRO je chránený heslom pre prístroj:
PC SW PATLink PRO Plus je chránený
heslom pre všetky testery Metrel.
INFORMÁCIE PRE OBJEDNANIE:
• A 1305 PC SW PATLink PRO s káblami USB a RS232-PS/2
• A 1306 PC SW PATLink PRO Plus s
káblami USB a RS232-PS/2
• A 1203 Kód pre upgrade z PATLink
PRO na PATLink PRO Plus
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 3.32
Bezpečnosť
pracovných strojov
Appliance /spotrebičov
Machine / /Switchboard
Safety/ rozvádzačov
PC SOFTWARE
PRO Report s plnými detailami
PRO Plus Report s plnými detailami
Analýza vývoja (funkcia Trend - porovnanie výsledkov z testov urobených v
rôznom čase)
V programe je možné pripraviť si vlastnú
autosekvenciu a potom ju preniesť do
testeru.
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 3.32
3. 31
Bezpečnosť
pracovných strojov
Appliance /spotrebičov
Machine / /Switchboard
Safety/ rozvádzačov
Foto
Obj.
číslo
Popis
Použitie
MI 3305
MI 3304
MI 3310A
MI 3310
MI 3309
MI 3311
MI 2142
A 1322
MI 2094
MI 3321
MI 2170
Sprievodca výberom príslušenstva pre testery spotrebičov
A 1143
Euro Z 290 A
Euro Z 290 A je tester impedancie umožňujúci
test slučky / siete s rozlíšením až 0.1 mΩ.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
A 1322
Aktívny 3-fázový
adaptér
A 1322 je určený pre vyhľadávanie prúch,
ale aj pre periodické testovanie 3-fázových
spotrebičov a strojov.
–
–
 
–
–
–
–
–

–
A 1207
Trojfázový adaptér
Je určený pre meranie unikajúceho prúdu,
izolačného odporu a test spojitosti na zariadeni-       
ach vybavených zástrčkami 16A a 32A CEE.
–
  
A 1316
3-fázový adaptér
(16 A CEE-Schuko)
Pre testovanie 3-fázových spotrebičov.
      
–
  
A 1317
3-fázový adaptér
(32 A CEE-Schuko)
Pre testovanie 3-fázových spotrebičov.
      
–
  
A 1110
3-fázový adaptér
Pre testovanie bezpečnosti elektrických inštalácií
so zásuvkami 16 A 3CEE.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
A 1111
3-fázový adaptér s
prepínačom
Pre testovanie bezpečnosti elektrických inštalácií
so zásuvkami 16 A 3CEE. Umožňuje prepínanie
medzi meraniami.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
A 1373
3-fázový hlavný kábel
/ adapter 32 A male
/ 32 A female, 5 pin,
2m
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
A 1375
1-fázový hlavný kábel
/ adapter 32 A / 16 A
Schuko, 3 pin, 2 m
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
A 1376
3-fázový adaptér 16 A
male / 16 A female, 5 Pre testovanie 3-fázových predlžovacích káblov
pin, 2 m
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
A 1394
1-fázový adaptér 16 A
male / 16 A female, 3 Pre testovanie 1-fázových predlžovacích káblov
pin, 2 m
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
1-fázový adaptér
16 A,
3 pin female / 16 A
Schuko male, 2 m
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
A 1418
Pre testovanie 3-fázových predlžovacích káblov
a pre napájanie adaptéru A1322
Pre 1-fázové napájanie A1322
Pre testovanie 1-fázových predlžovacích káblov

3. 32
Na obj.
–
Nedostupné
Accessories:strana
page 3.32
Príslušenstvo:
Bezpečnosť
pracovných strojov
/ rozvádzačov
Appliance /spotrebičov
Machine //Switchboard
Safety
Foto
Obj.
číslo
MI 3305
MI 3304
MI 3310A
MI 3310
MI 3309
MI 3311
MI 2142
A 1322
MI 2094
MI 3321
MI 2170
Sprievodca výberom príslušenstva pre testery spotrebičov
Popis
Použitie
1-fázový adaptér 16 A,
3 pin male / 16 A
Schuko female, 2 m
Pre testovanie 1-fázových predlžovacích káblov
–
–
–
–

–
–
–
A 1283
Tienené prúdové
kliešte
Pre presné meranie unikajúcich prúdov s vy   
sokým rozlíšením
–
–
–
–
–

–
A 1388
Adaptér Schuko /
Schuko
Pre meranie unikajúcich aj pracovných prúdov.
   
Všetky žily kábla sú samostatné.
–
–
–
–
–

–
A 1389
Adaptér CEE 5-P 16A Pre meranie unikajúcich aj pracovných prúdov.
   
/ CEE 5-P 16A
Všetky žily kábla sú samostatné.
–
–
–
–
–

–
A 1390
Adaptér CEE 5-P 32A Pre meranie unikajúcich aj pracovných prúdov.
   
/ CEE 5-P 32A
Všetky žily kábla sú samostatné.
–
–
–
–
–

–
A 0941
Pedál na diaľkové
ovládanie
Pre bezpečný štart vysokonapäťového testu,
ponecháva voľné ruky.
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
A 0942
Kontrolná lampa
Signalizuje prebiehajúci VN test
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
A 1059
Adaptér pre izoláciu a
1-fázový 6 A CEE adaptér
spojitosť
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
A 1060
Rozdeľovač napájania
Typ T, pre meranie na pracovných strojoch a
pre meranie času
rozvádzačoch.
vybitia
–
–
–
–
–
–
–
–
  
S 1057
HV testovací kábel, 5
m, 2 ks
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
S 1058
Kábel pre test spojitoPredlžovacie káble
sti, 2 x 10 m, 2 ks
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
S 1072
Kábel pre test spojitoPredlžovacie tienené káble s krokosvorkami pre
sti s krokosvorkami, 2
test spojitosti veľkým prúdom (10 A, 25 A).
x 2.5 m, 2 ks
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
A 1419
Dlhý kábel pre meranie na rozmerných zariadeniach
–
–
–

Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 3.32
Na obj.
–
Nedostupné
3. 33
Bezpečnosť
pracovných strojov
/ rozvádzačov
Appliance /spotrebičov
Machine / /Switchboard
Safety
Foto
Obj.
číslo
Popis
Použitie
MI 3305
MI 3304
MI 3310A
MI 3310
MI 3309
MI 3311
MI 2142
A 1322
MI 2094
MI 3321
MI 2170
Sprievodca výberom príslušenstva pre testery spotrebičov
S 2012
Káble pre test
spojitosti, 10 m, 2 ks
(červený, čierny)
Predlžovacie káble pre test spojitosti
–
–
–
–
–
–
–
–
  
S 2025
Meracie káble, 1.5
m, 2 kss (červený,
čierny)
Pripojovacie káble pre rozličné merania
–
–
–
–
–
–
–
–
  
A 1095
Adaptér pre meranie
izolácie a únikov
Adaptér vybavený CEE 16 A schuko zástrčkou
podporuje meranie izolácie a dotykového unikajúceho prúdu pre spotrebiče triedy 1 s kovovými
prístupnými časťami.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A 1096
Adaptér pre meranie
na pevne pripojených
spotrebičoch
Umožňuje test spojitosti a izolácie
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A 1153
Testovací vodič,
čierny, 20 m
Predlžovací kábel pre meranie zemného odporu
     
a spojitosti
–
   
A 1154
Testovací vodič,
čierny, 4 m
Predlžovací kábel pre meranie zemného odporu
     
a spojitosti
–
   
A 1331
Testovací vodič s
krokosvorkou, čierny,
1,5 m
Pre testovanie el. spotrebičov a náradia
–
   
–
–
–

–
Testovací vodič s
hrotom, čierny, 1,5 m
Pre testovanie odporu pripojenia PE vodiča el.
spotrebičov a náradia
 
–
–
–

–
–
–
–
A 1334
IEC kábel, 2 m
Dodatočný IEC kábel pre test PRCD s testerom
MI 3309
–
  
–
–
–
–

–
A 1341
Testovací vodič,
zelený, 1.5 m
Pre testovanie el. spotrebičov a náradia
    
–
–
–
–

–
A 1342
Testovací vodič,
hnedý 1.5 m
Pre testovanie el. spotrebičov a náradia.
–
  
–
–
–
–
–
–
A 1309
Krokosvorka, zelená
Pre zvýšenie spoľahlivosti kontaktu na zbernici    
ach, skrutkách a pod.
–
–
–
–

–
A 1404
–
–
–
–

3. 34
Na obj.
–
Nedostupné
Príslušenstvo:
Accessories:strana
page 3.32
Bezpečnosť
pracovných strojov
/ rozvádzačov
Appliance /spotrebičov
Machine //Switchboard
Safety
Foto
Obj.
číslo
Popis
Použitie
MI 3305
MI 3304
MI 3310A
MI 3310
MI 3309
MI 3311
MI 2142
A 1322
MI 2094
MI 3321
MI 2170
Sprievodca výberom príslušenstva pre testery spotrebičov
A 1310
Krokosvorka, modrá
Pre zvýšenie spoľahlivosti kontaktu na zberniciach, skrutkách a pod.
–
–
–
–
–
–
–
–

–
A 1297
Krokosvorka, hnedá
Pre zvýšenie spoľahlivosti kontaktu na zberniciach, skrutkách a pod.
–
–
  
–
–
–
–
–
–
A 1013
Krokosvorka, čierna
Pre zvýšenie spoľahlivosti kontaktu na zbernici     
ach, skrutkách a pod.
–
–
  
A 1064
Krokosvorka, červená
Pre zvýšenie spoľahlivosti kontaktu na zberniciach, skrutkách a pod.
–
–
–
–
  
A 1062
Merací hrot, zelený
Merací hrot so 4mm pripojením na univerzálne
    
použitie.
–
–
–
–

–
A 1015
Merací hrot, modrý
Merací hrot so 4mm pripojením na univerzálne
použitie.
–
–
–
–
–
–
–
–

–
A 1298
Merací hrot, hnedá
Merací hrot so 4mm pripojením na univerzálne
použitie.
–
–
  
–
–
–
–
–
–
A 1014
Merací hrot, čierny
Merací hrot so 4mm pripojením na univerzálne
     
použitie.
–
–
  
A 1016
Merací hrot, červený
Merací hrot so 4mm pripojením na univerzálne
použitie.
–
–
–
A 1268
Merací hrot s kefou
Merací hrot so 4mm pripojením pre zabezpečenie
kontaktu s otáčajúcili sa časťami, plochými pov-       
rchmi, skrutkami a podobne.
–
  
A 1103
Tlačiareň výsledkov
Pre rýchlu tlač nameraných výsledkov priamo na
 
mieste
–
–
–
–

–
–

–
A 1226
RS232 / DB 25 kábel
pre tlačiareň A 1103
Komunikačný kábel pre tlačiareň A 1103.
–
–
–
–

–
–

–
–
–
–
–
 
–
–
–
–
–
–

Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 3.32
–
Na obj.
–
–
 
Nedostupné
3. 35
Bezpečnosť
pracovných strojov
/ rozvádzačov
Appliance /spotrebičov
Machine //Switchboard
Safety
Foto
Obj.
číslo
Popis
MI 3305
MI 3304
MI 3310A
MI 3310
MI 3309
MI 3311
MI 2142
A 1322
MI 2094
MI 3321
MI 2170
Sprievodca výberom príslušenstva pre testery spotrebičov
Použitie
A 1276
Tlačiareň štítkov s
napájacím aj dátovým káblom
Pre tlač identifikačných štítkov s kompletnými
     
údajmi o spotrebiči a s výsledkom testu
–
–
–

–
A 1318
Tlačiareň štítkov
(Bluetooth)
Pre tlač identifikačných štítkov s kompletnými
údajmi o spotrebiči a s výsledkom testu
–
–
–
–
–
–
–
A 1295
Náhradné štítky
Pre tlačiarne A 1276 a A 1318.
     
–
–
–

–
A 1328
Hi-Q DT štítky
Vysokokvalitné štítky pre tlačiarne A 1276 a A
     
1318.
–
–
–

–
A 1379
Papier
Špeciálny termo papier pre tlačiarne A 1276 a A
     
1318.
–
–
–

–
A 1359
Sada na čistenie
Pre tlačiarne A 1276 a A 1318. Obsahuje 25
čistiacich kariet a 25 a which includes 25      
priľnavých odstraňovačov.
–
–
–

–
A 1061
Snímač čiarového
kódu
Pre identifikáciu spotrebičov označených
čiarovým kódom (pre MI 2094 HW1 a HW2).
–
–
–

–
–
A 1105
Snímač čiarového
kódur
Pre identifikáciu
čiarovým kódom
spotrebičov
označených
      
–
 
–
A 1321
Snímač čiarového
kódu(Bluetooth)
Pre identifikáciu
čiarovým kódom
spotrebičov
označených
–
–
–
–
–
–
A 1106
Štítky s čiarovým
kódom, 1000 ks
Pre označenie testovaných spotrebičov pre
      
rýchlejšiu identifikáciu.
–
 
–
A 1107
RFID čítač /
zapisovač
Umožňuje čítanie a zapisovanie výsledkov testu
      
aj údajov o spotrebiči do RFID pamätí.
–
–

–
A 1108
RFID pamäť, samolepiacatags, 25 ks
RFID pamäť,
prívesok, 25 ks
RFID pamäť pre uloženie výsledkov testu a úda      
jov o spotrebiči. Bez napájania.
–
–

–
–
–
–

–
–


3. 36
–
–
–
–
–
Na obj.
–
–
–
Nedostupné
Accessories:strana
page 3.32
Príslušenstvo:
Bezpečnosť
pracovných strojov
/ rozvádzačov
Appliance /spotrebičov
Machine / /Switchboard
Safety
Foto
MI 3305
MI 3304
MI 3310A
MI 3310
MI 3309
MI 3311
MI 2142
A 1322
MI 2094
MI 3321
MI 2170
Sprievodca výberom príslušenstva pre testery spotrebičov
Obj.
číslo
Popis
Použitie
A 1337
RFID pamäť, samolepiaca 50 ks
RFID pamäť pre uloženie výsledkov testu a údajov o spotrebiči. Bez napájania.
–
–
   
–
–
–

–
A 1160
Rýchly napíjač pre 8
AA aku, vrátane sady
6 ks NiMH AA aku
Pre napájanie a nabíjanie náhradnej sady batérií
–
–
–
 
–
–
–
–
–
A 1169
Rýchly nabíjač AA, C,
D a 9 V aku batérií
Pre nabíjanie batérií
–
–
   
–
–
–
–
–
A 1017
Komunikačný kábel
RS232
Pre pripojenie prístroja ku PC
 
–
–
–
–
    
A 1171
RS232 / USB adaptér, Pre pripojenie prístrojov bez USB portu ku USB
1m kábel
vstupu počítača.
–
–
–
–
–
–

–

–

A 1073
PC SW CE Link s
káblom RS 232
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
A 1203
Upgrade kód PATLink
Heslo pre ugrade programu PATLink PRO na
PRO na PATLink
      
vyššiu verziu PATLink PRO Plus.
PRO Plus
–
–
 
A 1305
PC SW PATLink PRO
PC Software PATLink PRO umožňuje sťahovanie
s káblami USB a
      
údajov do PC, ich spávu a tlač protokolu.
RS232-PS/2
–
–
 
A 1306
PC SW PATLink PRO
Plus s káblami USB a
RS232-PS/2
PATLink PRO Plus poskytuje funkcie ako PATLink
PRO, a navyše upload údajov do prístroja,
rozšírenú analýzu údajov a tvorbu profresionálnej
správy z merania.
–
–
–
A 1271
Malá taška
Pre uloženie a transport malých prístrojov alebo
          
príslušenstva.
A 1289
Taška
Pre uloženie a transport prístrojov a príslušenstva.           
A 1302
Sada upevňovacích
pásov
Pre zavesenie prístroja na krk, čím sa uvoľnia
obe ruky.
Pre programovanie MI 2094, sťahovanie údajov a
ich vyhodnotenie a tlač správy z merania.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 3.32
–
 
 
Na obj.
–
–
–
–
–
–
–
Nedostupné
3. 37
Bezpečnosť
pracovných strojov
/ rozvádzačov
Appliance /spotrebičov
Machine //Switchboard
Safety
Obj.
číslo
Mäkký pás na ruku
Použitie
Pre bezpečné držanie prístroja v ruke.
–
–
–
–
 
MultiServicerXA:
A 1303
Popis

3. 38
Na obj.
–
–
–
–
–
Xtraordinary Abilities
Xtraordinarily Adaptable
We lead by XAmple
Foto
MI 3305
MI 3304
MI 3310A
MI 3310
MI 3309
MI 3311
MI 2142
A 1322
MI 2094
MI 3321
MI 2170
Sprievodca výberom príslušenstva pre testery spotrebičov
–
Nedostupné
Príslušenstvo:
strana
Accessories:
page 3.32
Poznámky: METREL d.d.
Measuring and Regulation Equipment Manufacturer
Zastúpenie pre Slovensko:
MICRONIX spol. s r. o.
Jegorovova 37
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048 472 5730; Fax: 048 415 1404
E-mail: micronix∞micronix.sk
http://www.micronix.sk
Kancelária Bratislava:
Púchovská 8, 83106 Bratislava
Tel.: 02 5341 4270; Fax: 02 5363 3562
E-mail: bratislava∞micronix.sk
Upozornenie! Obrázky použité v tomto katalógu sa môžu mierne odlišovať od vzhľadu prístroja v čase jeho dodania.
GENERAL_2012/13_predbežné vydanie 1 časť
Download

Bezpečnosť elektrických inštalácií