Technická správa komunikací
pan Jiří Tumpach
Poděbradská 218/185
19800 Praha 9 – Hloubětín
Vážený pane Tumpachu,
na jednání u Vás dne 23. 5.2012 jsme Vás i Vaše spolupracovnice seznámili se
vznikem občanského sdružení Starý Hloubětín o. s. a jeho cíly ke zlepšení životního prostředí,
stavu vozovek, chodníků a přilehlých zelených ploch v oblasti starého Hloubětína. Vy jste nás
naopak seznámili s Vašimi možnostmi a organizací Vašich prací. Poté jsme stejnou
problematiku projednali dne 26. 6. s panem Jokielem na TSK na Řásnovce. Po dohodě s ním
se dne 19. 7.2012 konalo místní šetření, kterého se zúčastnil za TSK pan Jokiel a paní
Merzová a na kterém jsme poukázali na řadu nedostatků při údržbě a úklidu vozovek,
zelených ploch a zejména chodníků s požadavkem provést část prací do 31.8.2012. Dne 12.
8.2012 jsme mailem požádali paní Merzovou o provedení nejnutnějších prací v oblasti škol
do zahájení nového školního roku 1.9.2012. O toto jsme rovněž požádali pracovníky odboru
dopravy a životního prostředí MČ 14 na jednání u místostarosty pana Kudy dne 13. 8. 2012.
K tomu musíme konstatovat, že společným úsilím / pracovníci škol, TSK, MČ 14 a brigádníci
z řad občanů/ se část námi požadovaných prací podařilo provést i když ne v úplné kvalitě a
zejména rozsahu.
Další Vaší činností bylo pak blokové čištění, které se v oblasti starého Hloubětína
provádělo ve dnech 13. a 15. 10.2012. Po tomto blokovém čištění jsou uklizeny pouze
vozovky, vůbec se ale neprovádělo čištění chodníků. Nadále roste plevel ze spáry mezi
chodníkem a plotovou podezdívkou a ze všech dalších spar v chodnících. Toto je například
k vidění v ulicích Hloubětínská, Šestajovická, Svépravická a Kyjská, tj. v ulicích u kterých na
tento nešvar jsme poukazovali již při místním šetření 19. 7.2012. Rovněž jsme TSK několikrát
prosili o posekání zelené plochy podél Hloubětínské ulice a oplocením stadionu v délce
stovek metrů. Tato plocha byla v tomto roce posekána pouze jednou v květnu i přes sliby
TSK. Pro informaci uvádím, že v tomto týdnu budeme na odboru dopravy a životního
prostředí MČ 14 za účasti místostarosty pana Kudy vyhodnocovat stav, údržbu a úklid
vozovek, chodníků a zelených ploch v oblasti Hloubětína a hledat možnosti zlepšení jejich
dnes katastrofálního stavu.
Vzhledem k výše uvedenému Vás žádáme urychleně provést do zimního období
úklid chodníků / odstranění plevele ze spár/ a posekat zaplevelenou plochu v Hloubětínské
ulici. A dále předpokládáme, že budete průběžně alespoň opravovat díry a výtluky
v chodnících a vozovkách v oblasti starého Hloubětína, na Vaši výzvu jsme připraveni Vám
předat přesnou specifikaci závad.
Ještě jednou děkujeme za Vámi provedené práce ke zlepšení životního prostředí a
doufáme, že budete akceptovat naše připomínky a požadavky i ve spolupráci s námi a radnicí
MČ Prahy 14.
za občanské sdružení Starý Hloubětín
Praha dne 21.10.2012
předseda ing. Miloš Rašek
Download

Technická správa komunikací pan Jiří Tumpach Poděbradská 218