INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION
sekce ČR
124. územní skupina PRAHA
Policie ČR Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
P.O.BOX. 51/IPA-124, 140 21 Praha 4
IČ: 75100649 Bankovní spojení:KB, Spálená 51, 110 00 Praha 1, č.ú:000035-8816910257/0100
http://10.92.76.56/web_apli/IPA/inndex.html
www.ipa124praha.cz
e-mail: [email protected]
Nevládní organizace s konzultačním (zvláštním) statusem vůči Ekonomické a
Sociální radě OSN, Radě Evropy a Organizaci Amerických států, mezinárodní
nevládní organizace udržující operativní vztahy s UNESCO a EUROPOL
Ve spolupráci s VPŠ MV Praha a Sportovním klubem SKPŠ Praha
od 15:00 hodin na
na střelnici VPŠ v Chaloupkách (bez čísla)
198 00 Praha 9 - Hloubětín
ve střelbě z velkorážní pistole
dle přiložených propozic.
Startovné : 100.00 Kč,
Přihlášky a informace
u PaedDr. Jiří Bobuski
telefon: 721 105 018
nebo
e-mail: [email protected]
„Úspěch ve střelbě neznamená jen umět
správně zamířit a stisknout spoušť , ale
dobrý střelec a závodník musí vědět a
znát podmínky, za kterých může střílet.“
Vlastimil Hejl
INTERNATIONAL
POLICE ASSOCIATION
sekce ČR
124. územní skupina PRAHA
Policie ČR KŘP hlavního města Prahy
P.O.BOX. 51/IPA-124, 140 21 Praha 4
http://10.92.76.56/web_apli/IPA/inndex.html
www.ipa124praha.cz
e-mail: [email protected]
Naše motto: Svou činností přispívat k tomu, aby si policisté a občanští zaměstnanci
uvědomili, že jejich náročné povolání je posláním, ke kterému je nutné přistupovat
zodpovědně, s láskou ale i s hrdostí.“ © 2007 KEŠUD
Motto IPA: „SERVO PER AMIKECO“ (SLUŽBA PŘÁTELSTVÍM).
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
P R O P O Z I C E střeleckého přeboru
ve střelbě z velkorážní pistole
Pořadatel: 124. ÚS IPA sekce ČR
Datum: 14.5. 2014
Místo konání: střelnice VPŠ MV Praha, ul.V
Chaloupkách bez č. 198 00 Praha 9
(ze stanice metra Hloubětín nebo od tramvaje č.
3 nebo 19 dále ulicí Hloubětínská kolem
plaveckého bazénu s návazností na ulici
V Chaloupkách- možnost parkování autem)
Ředitel soutěže: PaedDr. Jiří Bobuski
Tajemník: Miluška Böhmová
Za VPŠ MV Praha PaedDr. Vladimír Procházka a zástupci z Oddělení tělesné a
speciální přípravy VPŠ MV v Praze
Hlavní rozhodčí: mjr.v.v. Milan Černý
Platba: na střelnici
Technická ustanovení:
Účast: členové IPA , z. VETERÁNA PČR z.s. a pozvaní
Doklady: občanský průkaz (OP), při střelbě z vlastní zbraně zbrojní průkaz (ZP), průkaz
zbraně, členský průkaz IPA. Členové IPA se mohou zúčastnit i bez ZP.
Zbraně: zabezpečuje pořadatel (možnost střelby z vlastních nebo služebních zbraní.). Pistole
od ráže 7.62 - 9mm, bez optiky, revolver není povolen.
Písemný souhlas na použití služební zbraně na přeboru od přímého služebního
funkcionáře si každý zajišťuje sám.
Náboje: 13 ks bude zajištěno, případně vlastní, není povoleno střelivo zápalné, průbojné aj.
nebezpečné střelivo.
Startovné: 100, - Kč jednotlivci, členové IPA i hosté
Organizační ustanovení:
Kategorie: jednotlivci
Zdravotnické zabezpečení: zdravotníka zabezpečí pořadatel.
Bezpečnost: každý účastník soutěže stvrdí svým podpisem, že se seznámil s provozním
řádem střelnice, vnitřními a bezpečnostními předpisy. Všichni účastníci jsou
povinni dodržovat pravidla bezpečnosti a jsou zodpověděni za škody, které
způsobí svým jednáním.
Občerstvení: zajištěno na střelnici.
Časový program:
15:00 - 16:00 hodin, registrace, kontrola zbraní a dokladů
16:00 - 18:30 Zahájení soutěže
18:45 - 19:00 Vyhlášení výsledků soutěže
Systém a disciplíny (druh) soutěže:
1. Mířená střelba 10 + 3 rány nástřelné v neomezeném čase na mezinárodní pistolový terč
50x20 ze vzdálenosti 25 metrů, bez optiky.
2. Směny po 6 soutěžících
Celkové hodnocení:
Vítězem se stává jednotlivec s nejvyšším součtem bodů.
Závěrečná ustanovení:
Ceny: zajištěny pro 7 nejlepších jednotlivců.
Protesty:
Protesty proti vyhodnocení střelby se podávají protest do 10 minut po zveřejnění výsledků a
to písemně k rukám hlavního rozhodčího se vkladem 100,- Kč.
Přihlášky:
Přihlášky se podávají na střelnici před soutěží řediteli soutěže.
Informace:
PaedDr. Jiří Bobuski: telefon 721 105 018,
e-mail: [email protected]
PaedDr. Jiří Bobuski
Download

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION