Přírodovědné kroužky
Hrátky nejen se zvířátky I. .............................................pondělí 13.00 – 14.00
Hrátky nejen se zvířátky II..............................................pondělí 15.30 – 16.30
Pro předškoláky a prvňáčky
Objevování přírody prostřednictvím her, malování, tvoření, vyprávění. Součástí budou i pravidelné
návštěvy zvířátek v naší domečkové ZOO.
Vedoucí: Mgr. Jana Dvořáková
Doplatek: 300,- Kč
Mladý přírodovědec.........................................................pondělí 14.00 – 15.30
Pro děti od 3. třídy
Budeme si povídat o přírodě, seznamovat se s ní hlavně prostřednictvím povídání, her a kvízů. Často
budeme podnikat objevitelské výpravy do parku a jeho okolí.
Vedoucí: Mgr. Jana Dvořáková
Doplatek: 450,- Kč
Mladý chovatel I...............................................................úterý 15.00 – 17.00
Mladý chovatel II. ............................................................středa 14.00 – 16.00
Pro děti od 2. třídy
Společně se budeme starat o zvířata v naší domečkové ZOO. Zde si každý může vyzkoušet, co
obnáší péče o zvířátko dřív, než si ho pořídí domů. Vhodné i pro ty, kteří již zvířátko doma mají.
Vedoucí: Mgr. Jana Dvořáková
Doplatek: 600,- Kč
Plazi a plazíci.....................................................................čtvrtek 14.00-16.00
Pro děti od 3. třídy, začátečníky i pokročilé
Vhodné pro každého, koho láká chov hadů. S námi si to může vyzkoušet.
Vedoucí: Mgr. Jana Dvořáková
Doplatek: 600,- Kč
Jezdecký I. ........................................................................pondělí 16.00 – 19.00
Jezdecký II........................................................................středa 16.00 – 19.00
Jezdecký III. .....................................................................pátek 16.00 – 19.00
Pro děti od 8 let, pro začátečníky i pokročilé
Získání znalostí o chovu koní, ošetřování, základní výcvik jízdy na koni. Kroužek probíhá v Otíně, sraz
dětí je vždy v herně DDM J. Hradec, Růžová ul.
K přihlášce je nutno přiložit souhlas lékaře a úrazové pojištění.
Vedoucí: Ing. Lenka Knapíková
Doplatek: 1100,- Kč
Kroužky astronomie
Astrokroužek I…………………………………….......... úterý 14.30 - 16.00
Pro děti od 1. třídy (není podmínkou)
Co víte o vesmíru? Budeme si hrát, povídat…(hry, skládačky, malování, planetárium, pohádky
a pověsti, filmy, pozorování Slunce atd.).
Vedoucí: Mgr. Jana Jirků
Doplatek: 400,- Kč
Astrokroužek II…………………………………............ úterý 16.00 – 17.30
Pro děti od 10 let (není podmínkou)
Povídání o tom, jak to bylo dřív a jak je tomu dnes…(filmy, hry, videa, kosmonautika, planetárium,
pozorování Slunce, manipulace s malými dalekohledy atd.).
Vedoucí: Mgr. Jana Jirků
Doplatek: 400,- Kč
Sportovní a turistické kroužky
Sportovní hry.................................................................... pátek
13.45 – 15.00
Pro děti od 1. do 5. třídy
Sp. hala v Růžové ulici
Základy míčových her a netradičních sportů, cvičení na gymnastickém nářadí a další.
Vedoucí:V. Šelong
Doplatek: 600,- Kč
Střelecký kroužek ........................................................... čtvrtek 16.30 – 18.00
Pro děti od 4. do 9. třídy
DDM v Růžové ulici
Střelba ze vzduchové pušky a pistole, vzduchovky Hanel, střelba z luku a další.
Vedoucí: V. Šelong
Doplatek: 700,- Kč
Stolní tenis......................................................................... úterý 14.00 – 15.30
Pro děti od 3. do 9. třídy, které chtějí dělat tento sport pro zábavu.
Vedoucí: V. Šelong
DDM v Růžové ulici
Doplatek: 400,- Kč
Lezecký - začátečníci........................................................ pondělí 13.30 – 15.00
Pro děti od 2. do 4. třídy
Základy lezení na umělé boulderingové stěně, pohybové hry.
Vedoucí: V. Šelong
Fitko Eden v Jarošovské ul.
Doplatek: 700,- Kč
Lezecký............................................................................. čtvrtek 14.30 – 16.00
Pro děti od 5. do 8. třídy
Lezení na umělé boulderingové stěně, pohybové hry.
Vedoucí: V. Šelong
Fitko Eden v Jarošovské ul.
Doplatek: 700,- Kč
Lezecký pro pokročilé ..................................................... pátek
15.15 – 16.45
Tento kroužek je pro děti, které již mají s lezením zkušenosti a zvládnou i náročnější lezecké
cesty, práci s lezeckými pomůckami. Říjen až březen - lezení a příprava na umělé boulderingové
stěně. Duben, květen - lezení na venkovní umělé 10m stěně a lezení na skalách v přírodě
formou 4 sobotních celodenních výletů.
Vedoucí: V. Šelong
Doplatek: 700,- Kč
Škatulata, hejbejte se…………………………………… čtvrtek 13.00 – 14.30
Pro děti od 1. do 2. třídy
DDM v Růžové ulici
Koordinace pohybu, orientace v prostoru, relaxační cvičení s prvky jógy, základy atletiky, sportovní
a míčové hry.
Vedoucí: Lucie Dominová
Doplatek: 600,- Kč
NOVINKY!
Badminton………………………………........................ ...středa 15.30 – 17.00
Pro děti od 5. třídy
V. ZŠ na sídl. Vajgar
Základy, trénink a hra badmintonu, olympijském raketovém sportu, při kterém hráči odpalují míček
přes síť.
Vedoucí: V. Šelong
Doplatek: 600,- Kč
Horské kolo + spinning ……………………………….…. úterý 16.00 - 18.00
Pro děti od 5. třídy
Terénní cyklistika – základy a správná technika jízdy v terénu, trénink zručnosti a základní údržby
a opravy kola, to vše doplněné různými soutěžemi a závody. V zimních měsících spinning
– skupinové cvičení na stacionárních kolech za doprovodu hudby – zvyšování tělesné zdatnosti
a upevňování zdraví.
Podmínka: vlastní dobře vybavené horské kolo a přilba.
Vedoucí: V. Šelong
Doplatek: 500,- Kč
Šachový kroužek ……………………………………..... čtvrtek 15.30 – 17.30
Pro děti od 1. třídy
Kroužek je vhodný pro začátečníky i pokročilé.
Vedoucí: V. Königsmark
DDM v Hradební ulici
Doplatek: 100,- Kč
Krátkodobé kurzy
Kurz vodních sportů......................................................... pátek 15.00 – 17.00
Pro děti od 3. do 8. třídy – plavce.
Výcvik na plachetnicích třídy Optimist doplněný výcvikem, hrami a soutěžemi
plavidlech (kanoe, kajak, raft atd.). Kurz má 8 lekcí.
Začíná v pátek 25. dubna 2014.
Vedoucí: V. Šelong
Cena 650,- Kč
na dalších
Kurz ricochetu I………………………………………… pondělí 15.30 – 17.00
Kurz má 10 lekcí a začíná 7. října 2013
Kurz ricochetu II………………………………………... pondělí 15.30 – 17.00
Kurz má 10 lekcí a začíná 13. ledna 2014
Základy, trénink a hra ricochetu, což je hra pro 2 hráče, podobná squashi a částečně tenisu
Oba kurzy jsou určené dětem od 5. třídy a proběhnou v Ricochetovém centru na sídl. Vajgar.
Vedoucí: V. Šelong
Cena 600,- Kč
Rukodělné kroužky
Rady ptáka Domováka I..................................................úterý 14.00 – 15.30
Rady ptáka Domováka II.................................................středa 14.00 – 15.30
Pro děti od 1. třídy
Vše, čím můžete vyzdobit svůj domov – vazby suchých květin, výrobky z korálků, dekorace pro
slavnostní chvíle, nové moderní techniky, twist art, tvorba dárků z různých materiálů, pletení
z pedigu, ze šénu, vyrábění aranžovacích rohoží, výroba přírodních květů, výroba šperků (ketlovací
technika) atd.
Vedoucí: S. Kozlová
Doplatek: 800,- Kč
Košíkářství I. (pro začátečníky i pokročilé)...................úterý 16.00 – 17.30
Pro děti od 2. třídy
Košíkářství II. (pro začátečníky i pokročilé)………….středa 16.00 – 17.30
Pro děti od 2. třídy
Košíkářství III. (pro začátečníky i pokročilé)................čtvrtek 14.00 – 15.30
Pro děti od 2. třídy
Košíkářství IV.(pro začátečníky i pokročilé).................čtvrtek 16.00 – 17.30
Pro děti od 2. třídy
Výroba košů, táců a tácků, ošatek, váz, vánočních ozdob, výzdoba pro byt.
Používat budeme pedig, šén, Elharovu šňůru atd.
Vedoucí: S. Kozlová
Doplatek: 800,- Kč
Módní tvorba…………………………………………….pondělí 16.00 – 17.30
Pro děti od 3. třídy
Výroba vlastních originálních modelů, doplňků, šperků.
Vedoucí: I. Brusová
Doplatek: 800,- Kč
Jehly a háčky………………………………………….... úterý 16.00 – 17.30
Pro děti od 2. třídy
Šperky, oděvní i bytové doplňky vyšívané, háčkované, tkané, prostě jaké jaké zrovna frčí.
Vedoucí: S. Vopravilová
Doplatek: 600,-Kč
NOVINKA!
Tkaní tapisérií …..............................................................úterý 14.30 – 16.30
Pro děti od 4. třídy. Kroužek bude probíhat za spolupráce s Domem gobelínů - v jejich atraktivních
prostorách. Děti se naučí základy hladkého tkaní, podle návrhu, práci podle pauzy se vzorkem i tkaní
na velkém čtyřlistovém stavu.
Vedoucí: Mileva Müllerová - pracovnice gobelínových dílen.
Doplatek: 500,- Kč
Hudební kroužky
Ptáčátka………………………………………………....….čtvrtek 13.00 – 14.00
Pro děti od 4 do 6 let.
Zpívání pro nejmenší, hudebně pohybové a dramatické hry.
Vedoucí: V. Kadičová, Bc. M. Fillerová, DiS
Doplatek: 400,- Kč
Ptáčata………………………………………………….......čtvrtek 14.30 – 15.30
Pokračování loňského kroužku.
Rádi uvítáme i nováčky od 5 let, kteří s námi chtějí zpívat, hýbat se a hrát si.
Vedoucí: V. Kadičová, Bc. M. Fillerová, Dis.
Doplatek: 400,- Kč
Flétnička – začátečníci…………………………………….pondělí 13.30 – 14.30
Pro děti od 1. třídy.
Základy hry na zobcovou flétnu, rytmika, hudební hry.
Vedoucí: Bc. M. Fillerová, Dis.
Doplatek: 500,- Kč
Flétnička – pokročilí………………………………………pondělí 14.30 – 16.00
Pokračování loňských kroužků. Přihlásit se mohou i ostatní děti, které hrají podle not alespoň
tóny levé ruky.
Vedoucí: Bc. M. Fillerová, Dis.
Doplatek: 500,- Kč
Zpívání s kytarou – začátečníci ………………………… .středa 15.30 – 17.00
Pro děti od 3. třídy, které se chtějí naučit doprovázet zpěv svůj i svých kamarádů.
Na kroužek budete potřebovat vlastní kytaru.
Vedoucí: J. Fillerová
Doplatek: 600,- Kč
Zpívání s kytarou mírně pokročilí………………………..pondělí 16.00 – 17.30
Pro loňské začátečníky a děti od 4. třídy, které zvládnou základní akordy.
Vedoucí: J. Fillerová
Doplatek: 600,- Kč
Zpívání s kytarou – pokročilí I……………………………úterý 16.00 – 17.30
Pro loňský kroužek mírně pokročilých a další děti, které zvládají základy doprovodné hry.
Vedoucí: L. Holubová
Doplatek: 600,- Kč
Zpívání s kytarou – pokročilí II…………………………...čtvrtek 16.00 – 17.30
Pro loňský kroužek pokročilých a další děti, které se chtějí zdokonalit v doprovodné hře.
Vedoucí: J. Fillerová
Doplatek: 600,- Kč
Zpívání s kytarou – pokročilí III………………………….čtvrtek 16.00 – 18.00
Pro děti, které chtějí svůj zpěv i doprovodnou hru dále zdokonalovat. (schůzky na GVN)
Vedoucí: P. Jarčevský
Doplatek: 600,- Kč
Taneční kroužky
Hravé tanečky ………………………………………….......středa 13.00 – 14.00
Pro děti od 4 do 6 let
Pohybová a taneční přípravka, jednoduché taneční kroky, choreografie, rytmika, hry.
Vedoucí: J. Fillerová, V. Kadičová
Doplatek: 600,- Kč
Country tanečky …………………………………………..čtvrtek 14.00 – 15.00
Pro děti od 5 do 7 let
Pohybové a taneční hry, rytmika, country tance, taneční základy.
Vedoucí: Mgr. V. Kovandová
Doplatek: 500,- Kč
Krůčky začátečníci………………………………………...středa 14.00 – 15.30
Pro děti od 7 - 8 let
Pohybové a taneční hry, rytmika, country tance, taneční základy.
Vedoucí: Mgr. L. Huboňová Štufková
Doplatek: 700,- Kč
Krůčky...............................................................................…pondělí 14.00 – 15. 30
Mini Kroky........................................................................…středa 15.30 – 17.00
Pokračování loňských kroužků
Vedoucí: Mgr. L. Huboňová Štufková
Doplatek: 700,- Kč
AT Hvězdičky..…………………………………..……........čtvrtek 15.00 – 16.00
Nový aerobic pro děti od 6 do 9 let
Technické provedení kroků, držení těla, výraz, energie a společná choreografie.
Vedoucí: Bc. Jitka Růtová (606 216 011), Alena Marková
Doplatek: 500,- Kč
AT Piškvorky…………………………………………........čtvrtek 16.15 – 18.15
Spojení s AT Cik Cak - pokračování loňských kroužků.
Nové členky přibíráme po domluvě s vedoucí kroužku.
Choreografie budou rozděleny podle věku. Důraz na zvýšení svalové síly a flexibility,
zařazení těžších prvků.
Vedoucí: Bc. Jitka Růtová (606 216 011)
Doplatek: 700,- Kč
Roztleskávačky …………………………………………....pondělí 17.00 – 19.00
Pro děti od 10 do 16 let
Úžasné propojení sportu, tance a povzbuzování.
Vedoucí: Bc. Jaroslava Váňová
Baletní sál ZUŠ
Doplatek: 800,- Kč
HIP – HOP……………………………………………….……….…..úterý 16.15 – 17.45
Pro děti od 9 do 15 let
Sál cyklosport Hájek
Dobíráme nové členy do stávající taneční skupiny Me Gusta. Základy tanečního stylu HIP HOP,
taneční a pohybová průprava.
Vedoucí: Lucie Dominová a Jana Pešková
Doplatek: 750,- Kč
Klika……………………………………………………...…pátek 17.00 – 20.00
Pokračování loňského kroužku.
Vedoucí: N. Svěráková, K. Říhová
Doplatek: 800,- Kč
Tři tečky: taneční studio moderního tance
Přípravka…………........................................................středa 15.30 – 17.00
Pro děti z loňského kroužku, ale i pro nováčky od 7 do 9 let.
Pohybová a taneční průprava, držení těla, rytmické hry a první nakouknutí do světa moderního tance.
Přípravku povedou tanečnice z nejstaršího souboru Tři tečky Dream´s.
Vedoucí: Nikola Prinzová, Jolana Břízová, Barbora Dušková
Doplatek: 600,- Kč
Začátečníci………..........................................................úterý 16.00 – 17.30
Pro děti z loňského kroužku, ale i pro nováčky od 10 let.
Pohybová a taneční průprava, základy současných tanečních technik, experimenty s hudbou, tělem
i prostorem. Začátečníky povede tanečnice z nejstaršího souboru Tři tečky Dream´s.
Vedoucí: Denisa Kotková
Doplatek: 700,- Kč
Junioři C……….............................................................čtvrtek 15.00 – 16.30
Pro děti z loňského kroužku, ale i pro nováčky od 10 let.
Pohybová a taneční průprava, základy současných tanečních technik, experimenty s hudbou, tělem
i prostorem. Tento soubor povede tanečnice z nejstaršího souboru Tři tečky Dream´s.
Vedoucí: Nikola Prinzová
Doplatek: 700,- Kč
Junioři B……….............................................................pondělí 15.30 – 17.00
Pro děti z loňského kroužku, ale i pro tanečnice s tanečními zkušenostmi od 12 let.
Show art, dance art.
Vedoucí: Tereza Kavalová
Doplatek: 700,- Kč
Junioři A………............................................................čtvrtek 16.30 – 18.00
Pro děti z loňského kroužku,
sál cyklosport Hájek
ale i pro tanečnice s tanečními zkušenostmi od 12 let.Show art, dance art.
Vedoucí: Tereza Kavalová
Doplatek: 750,- Kč
Dream´s………..............……..…..…………..………..středa 17.00 –18.30
Pokračování loňského kroužku.
Vedoucí: Denisa Kotková, MgA. Malina Procházková
Doplatek: 700,- Kč
NOVINKY!
Street dance....................................................................pondělí l6.30 – 18.00
Pro děti od 12 let
Street dance je moderní taneční styl, který se vyvinul přímo na ulicích a v tanečních klubech. Je
tvořen tanečními prvky hip hopu, funky, r´n´b, house aj. Pokud se rádi vrtíte do rytmu současné
hudby a nechcete nadále tancovat jen u televize, přijďte mezi nás.
Vedoucí: Lucie Valová
Doplatek: 600,- Kč
Disco dance 1…………………...............…………....…čtvrtek 15.00 - 16.30
Pro děti od 6 do 10 let.
Sál Cyklosport Hájek
Doplatek: 750,-Kč
Disco dance 2…………………...............…………....…pondělí 17.00 - 18.30
Pro děti od 11 do 15 let
DDM Růžová
Rozvíjení pohybových schopností na moderní diskotékovou hudbu, tvorba formačního tance
v malých skupinách, technické tréninky v podobě toček, skoků, strečinku a klasiky. Energické,
dynamické tancování, možno využít i jiných stylů.
Vedoucí: Tereza Kavalová
Doplatek: 700,-Kč
Irské tance začátečníci………………………………… úterý 15.30 – 16.30
Pro děti od 2. třídy
Základní kroky a taneční variace na krásnou irskou hudbu.
Rozvíjení pohybových schopností, držení těla, rytmus.
Vedoucí: Katka Trpáková (tanečnice úspěšné pražské irské skupiny Rinceoirí)
Doplatek: 600,- Kč
Kuchařské umění
Vaření.....................................................................................pátek 14.00 – až to sníme
Od přípravy menu až ke zdobení dortů a samozřejmě - co si uvaříme, to si sníme!
Vedoucí: E. Hiršová, A. Novotná
Doplatek: 700,- Kč
Vaří chlapi …………………………………........…............čtvrtek 14.00 – až to sníme
Pro všechny kluky kulináře, kteří chtějí být také „kluci v akci“ (od 4. do 6. třídy)
Vedoucí: V. Prokýšek, V. Pavlík
Doplatek: 700,- Kč
Divadlo
Dramaťáček…………..........................................................úterý 14.30 – 16.00
Pro děti od 1. třídy
Dramatické a pohybové hry, divadelní přípravka, básničky a hlavně spousta legrace.
Vedoucí: Bc. Markéta Fillerová, DiS.
Doplatek: 600,- Kč
Dramaťák…………............................................................úterý 16.30 – 18.30
Pro loňské členy a ostatní děti od 5. třídy
Práce s tělem a hlasem, literárním textem, tvořivé řešení dramatických situací, základy improvizace,
nahlédnutí do tajů divadla.
Vedoucí: Bc. Markéta Fillerová, DiS.
Doplatek: 700,- Kč
NOVINKA!
Larpové hry………………………………………………...pátek 15.00 – 16.30
Pro děti od 8 let
Tento kroužek nabízí divadlo „ naživo“ s imitací šermu dřevěnými zbraněmi. Zde se naučíte základní
techniky dřevěného šermu. Zároveň si zdokonalíte manuální zručnost (vyrábění základních zbraní,
zbrojí a šití), zlepšíte si trochu fyzičku a naučíte se vypustit svojí fantazii…….
Vedoucí: Matěj Chmel
Doplatek: 700,-Kč
Výtvarné a keramické kroužky
Výtvarné kroužky kombinované – typ kroužků, který se velmi osvědčil; střídá se činnost
v keramické a grafické dílně nebo se děti dělí na skupiny (začátečníci pravidelně, pokročilejší mají
možnost volby). Ukázky prací najdete na www.ddmjh.cz - foto z akcí – výtvarná dílna.
mini K1....................................................................................pondělí 13.30 – 15.00
Pro předškoláky a děti z 1. třídy
Vedoucí: Mgr. Michaela Hanzlová, PhD.
Doplatek: 800,-Kč
K1............................................................................................ úterý 14.00 – 15.30
Pro děti od 2. třídy
Vedoucí: Mgr. Michaela Hanzlová, PhD.
Doplatek: 800,- Kč
K2……………………………………………………………středa 14.00 – 15.30
Pro děti od 2. třídy
Vedoucí: Mgr. J. Procházková a E. Hiršová.
Doplatek: 800,- Kč
Grafika...................................................................................středa 16.00- 17.30
Pro děti od 2. třídy
Kresba, malba, základy grafických technik, výtvarné experimenty, podle chuti i keramika.
Vedoucí: Mgr. J. Procházková
Doplatek: 800,-Kč
Keramika I..…………………………………………….......středa 16.00- 17.30
Pro děti od 2. třídy, podle chuti i práce v grafické dílně
Vedoucí: Eva Hiršová
Doplatek: 800,- Kč
Keramika II……………………………………………........čtvrtek 14.30 - 16.00
Pro děti od 2. třídy, podle chuti i práce v grafické dílně
Vedoucí: Eva Hiršová
Doplatek: 800,- Kč
Ateliér.....................................................................................čtvrtek 14.30 - 16.00
Pro děti od 2. třídy
Kresba, malba, základy grafických technik, výtvarné experimenty, podle chuti i keramika.
Vedoucí: Mgr.Michaela Hanzlová, PhD.
Doplatek: 800,- Kč
Šikulové I.......…………………………………………....….středa 15.00 – 16.00
Šikulové II.....…………………………………………..…...čtvrtek 15.00 – 16.00
Pro předškoláky od 5 do 7 let
Seznamování s různými výtvarnými technikami, keramikou, práce s přírodním materiálem. Výtvarné
kejkle pro šikovné ruce.
Vedoucí: Lucie Dominová
Doplatek: 700,- Kč
Z pohádky do pohádky …………………….……………....úterý 15.00 – 16.00
Pro děti od 3 do 5 let
Pohádky, říkadla, výtvarné tvoření, pohybové aktivity, vše zábavnou hravou formou přizpůsobenou
věku dětí.
Vedoucí: Veronika Háková
Doplatek: 600,- Kč
Pro rodiče s dětmi
Pro maminky s malými dětmi, které chtějí trávit čas s dětmi aktivně. U nás máte možnost se svými
dětmi tancovat, zpívat, hrát si, výtvarně tvořit… s pedagogy DDM. Výtvarná výchova, říkanky,
tanečky, pohybové hry, volná hra dětí a pohybové vyžití na sále, relaxační bazén s kuličkami
a klouzačkou, hry s padákem.
Baby Klub I………………………………………..…..…....úterý 9.00 – 11.30
Vedoucí: L. Huboňová Štufková, V. Háková
Baby Klub II……………………………………..………....středa 9.00 – 11.30
Vedoucí: L. Huboňová Štufková, N. Svěráková
Baby Klub III........................................................................čtvrtek 9.00 – 11.30
Vedoucí: L. Dominová, M. Wirknerová
Baby Klub IV....................................................................….pátek 9.00 – 11.30
Program je pro maminky rozšířen o možnost tvoření v keramické dílně (s ratolestí i bez ní). Cena
této varianty BK je 80,- Kč.
Vedoucí: L. Dominová, M. Hanzlová
Všechny BK cena: 50,- Kč/dítě/den
Tvořivá dílna pro nejmenší 1 ………………………... .......středa 16.00 – 17.00
Tvořivá dílna pro nejmenší 2 ………………………….......čtvrtek 16.00 – 17.00
Pro rodiče s dětmi od 2 do 5 let
Seznamování s různými výtvarnými technikami, keramikou, práce s přírodním materiálem,
spolupráce rodiče a dítěte.
Vedoucí: Lucie Dominová
Doplatek: 700,- Kč
Výpočetní technika
Kroužek výpočetní techniky I………………………......…pondělí 15.00 – 17.00
Vedoucí: Mgr. Jana Jirků
Doplatek: 600,- Kč
Kroužek výpočetní techniky II………………………....…středa 15.00 - 17.00
Pro děti od 3. třídy
Náplň kroužků je individuální podle věku a schopností dítěte, od základů přes programy
Microsoft Office, práci na internetu, hry a další….
Vedoucí: Mgr. Jana Jirků
Doplatek: 600,- Kč
Technické kroužky
Železniční kroužek I.......................................…............. úterý 14.00 – 16.00
Pro děti od 3. třídy
Vedoucí: Rod Miroslav (Bob)
Doplatek: 700,-Kč
Železniční kroužek II.......................................…............ úterý 16.00 – 18.00
Pro děti od 3. třídy
Hrajeme si s vláčky a stavíme nové kolejiště. Při tom se dozvíme spoustu věcí o historii i současnosti
železnice.
Vedoucí: František Machart
Doplatek: 700,-Kč
Plastikový modelář ............................................................pondělí 15.00 -17.00
Pro děti od 2. třídy
Výroba plastikových modelů letadel, lodí či jiných modelů ze stavebnic dle vlastního výběru. Každé
dítě dostane od DDM 3 ks modelů, další si zakoupí každý sám.
Vedoucí: F. Čeloud
Doplatek: 700,- Kč
A je to!!! ……………………………………….…………pondělí 13.30 –15.00
Pro děti od 1. třídy
Kroužek je určen malým kutilům. Rozebítání starých rádií, vysavačů a počítačů, které se pokusíme
opět poskládat.
Vedoucí: Miroslav Rod (Bob)
Doplatek: 300,- Kč
Lodní modelář ....................................................................úterý 16.00 –18.00
Pro děti od 4. třídy
Výroba modelů lodí na elektrický pohon, pro zkušenější možnost stavby radiem řízeného modelu
Vedoucí: R. Malý
Doplatek: 800,- Kč
Letecký modelář .. ............................................................. pátek 15.30 –18.00
Pro děti od 4. třídy
Stavba házedel, modelů A3, A1, pro zkušenější možnost stavby motorového modelu
Vedoucí: Jiří Spilka
Doplatek: 800,- Kč
Mladý truhlář …………………….………………..……. úterý 16.00 – 18.00
Kroužek je pro děti od 5. třídy, kterým voní dřevo a chtějí si domů vyrobit např. krmítko pro ptáky,
poličky, skříňky, stoličky apod.Ukázky některých výrobků na www.ddmjh.cz sekce Foto z akcí
Vedoucí: Miroslav Rod (Bob)
Doplatek: 600,- Kč
Fotografický a filmový klub I........................….…............pátek 14.00 – 16.00
Fotografický a filmový klub II ……………………..….. pátek 16.00 – 18.00
Oba kroužky jsou pro děti od 3. třídy se zájmem o fotografování a práci s kamerou.
Vyzkoušíte si i práci ve fotoateliéru.
Vedoucí: Martin Mařík (profesionální fotograf a kameraman), M. Rod (Bob)
Doplatek: 700,- Kč
Papírový modelář…………………………………...…... čtvrtek 16.00 – 18.00
Pro děti od 1. třídy.
Stavba vystřihovacích papírových modelů aut, letadel, vojenské techniky a budov. Účast na soutěžích
po celé ČR
Vedoucí: Jiří Nymburský
Doplatek: 400,- Kč
Download

Přírodovědné kroužky