Stavební firma
Kroměříž
®
Kojetínská 3881
tel.: 573 330 279
www. roos.cz
TOPENÍ, VODA, PLYN
KOUPELNOVÉ STUDIO
Trávník 140, Kroměříž
Tel.: 573 339 308,
tel./fax: 573 343 216
www.harko.cz
díme vám
Zateplíme váš dům a vyří
Nový panel
dotace Zelená úsporám a
s.r.o.
ELEKTROMONTÁŽE
montáže, opravy a revize
elektroinstalací a hromosvodů
montáž a instalace TV zařízení
pro příjem digitálního signálu
v rodinných i bytových domech
OKRESU KROMĚŘÍŽ
Plešovec 60, Chropyně
Úspora proti běžným
způsobům vytápění 50 až 80 %
Tepelná čerpadla
všech typů a výkonů
Prodej, montáž, servis
TEL.: 573 334 982, 606 156 833 • [email protected]
Tel.: 573 355 141,
mobil: 777 651 065, 602 553 776
www.tecer.cz
číslo 8
ŘÍJEN 2010
ročník XV
výběr článků naleznete i na www.kromeriz.cz
Stěhování proběhlo v klidu
a bez větších problémů
Pneuservis Jelšík, Těšnovice 37
Kroměříž, tel./fax: 573 342 311
ŘIDIČI, POZOR!
Máte dobře připravené
své vozidlo na cesty?
Je čas výměny
letních pneu za zimní!
Navštivte nás!
Kompletní vedení
účetnictví a mzdové agendy
Nabízíme Vám zpracování daňové evidence,
účetnictví a přechod z daňové evidence na účetnictví.
Dále Vám nabízíme pomoc při zakládání firmy,
při přijetí prvního zaměstnance
a při prvních kontaktech s úřady
za velmi příznivé ceny.
Například přiznání k DPH za 100 Kč.
Kontakt: tel.: 604 670 391
e-mail:[email protected]
Začátkem října se začalo se stěhováním zbývajících rodin z baráků ze
Školní ulice v Holešově do jiné lokality města. Ze starých domů ve špatném stavu, které jsou určeny k demolici, šly rodiny do nových kontejnerových domů. Vedení města je nechalo
postavit v ulici Bořenovská. Jedná se
celkem o 17 bytů, dva z nich jsou řešeny jako 3+kk, ostatní jsou 2+kk.
V nových bytech je pochopitelně
i sociální zařízení, kdežto ve starých
domech ve Školní ulici mohly rodiny
využívat většinou suché WC.
„Stěhování proběhlo v klidu a bez
větších problémů. Jednalo se o přestěhování téměř dvacítky rodin během
několika dnů. Díky pochopení samotných rodin a organizaci nedošlo k větším problémům. Poděkování si tak
zaslouží všichni lidé, co se stěhovali,
a také pracovníci města a veřejně prospěšných prací a také technických služeb za pomoc a spolupráci. V součas-
né době probíhá postupné zabydlování a bude v nejbližší době zahájena
demolice zbývající části ulice Školní,“
uvedl místostarosta Holešova
Mgr. Rudolf Seifert.
Tomuto stěhování předcházely čtyři roky jednání a příprav. Rodiny,
vesměs sociálně slabší, se většinou
nechtěly stěhovat na okraj města.
Řada Romů argumentovala, že mají
právo na hezké bydlení, tak ať jim
město nechá zrekonstruovat domy ve
Školní ulici v blízkosti centra. Rekonstrukce starých baráků by však byla
vysoce finančně nákladná a jejich
obyvatelé patřili většinou mezi nepla-
tiče nájemného. Nyní mají splátkové
kalendáře a mnozí z nich začali pracovat. Město pro ně ve spolupráci
s úřadem práce zřídilo pracovní místa
při úklidu města.
Další argumenty rodin proti stěhování se týkaly toho, že nové byty budou
malé, že jejich děti budou mít do školy
delší cestu než z původního bydliště. Je
pravda, že ze Školní ulice to děti měly
do školy blízko, ale přesto některé
z těchto dětí mají problém se školní
docházkou a neomluvenými hodinami.
S problémovými rodinami bude Při stěhování rodin v Holešově ze Školní ulice do nových bytů na ulici Bořeměsto spolupracovat i nadále.
novská pomáhali mimo jiné i pracovníci MěÚ Holešov a Technických sluFoto: Mgr. R. Seifert
-ja- žeb.
Teď jsem starostou města a budeme si vykat
V nadcházejících senátních volbách Senátu ČR kandidovat bývalá úředse mohla odehrát neobvyklá situace. nice kroměřížské radnice Mgr. Lea
Za jednu z politických stran měla do Piskovská, kterou nechal starosta
Mgr. Miloš Malý (nyní kandidující do
Senátu) propustit pro údajnou nadbytečnost. Jistě by bylo zajímavé sledovat, zda voliči podpoří víc starostu
Malého, který likviduje nepohodlné
lidi, nebo ekoložku Piskovskou, která
své úkoly plnila více než stoprocentně.
Což ostatně po nedávném článku vyjádřila i řada z čtenářů INFOnovin.
Jenže zasáhla „vyšší moc“ a přes
veškerou snahu kroměřížské organizace byl stranou dosazen kandidát
odjinud. Paradoxem je, že kandidát
do Senátu za ČSSD Malý na svých
billboardech pod heslem „Rovné šance všem“ žádá lidi, aby ho volili „pro
záchranu pracovních míst“! Sám však
v praxi nechává pracovní místa rušit.
Bohužel ne ta, která by na kroměřížské
radnici měla být už dávno zrušena,
aby úspory byly na pravém místě. Zrušit místo úřednice, která prokazatelně
svojí aktivitou nad rámec svých pracovních úkolů přinesla milionové
úspory za účinná a levná protipovodňová opatření, bylo chybou.
Zarážející je navíc fakt, že podnikatel, kterému Piskovská stála v cestě,
věděl o jejím plánovaném propuštění
několik měsíců dřív, než se začalo zjišťovat, zda je nějaké místo na odboru
životního prostředí nadbytečné. Stejnému podnikateli jmenovaný starosta
ušlapával cestičku v jiné kauze…
Je škoda, že se pan Malý takto „vybarvil“. Přitom ze začátku vypadal jako
starosta velmi nadějně. Slušné vystupování, sympatické plány ve vedení úřadu, slova o transparentním řízení radnice atd. Jenže jeho slova a skutečnost
se leckdy rozcházejí. Běžný občan si to
většinou nemá šanci ověřit. Novinář si
ale fakta ověřovat musí. Když například
před pár lety starosta Malý křivě obvinil
občanku města, že mu údajně prostřednictvím SMS zprávy vyhrožovala, že ho
zničí, několikrát u toho použil slova:
„Já mluvím pravdu, však si to paní
redaktorko ověřte a napište.“ Ověřila
jsem si vše, ale jinou cestou, než mi tehdy navrhoval. Paní Pavlínková měla
naštěstí inkriminovanou esemesku uloženou mobilu. Nebylo v ní žádné vyhrožování. Jen zklamání nad jednáním starosty Malého.
Senátor by měl být slušný a čestný
člověk. Ne lhář a manipulátor. I když
při tom umí vystupovat jako slušňák.
Zda si město Kroměříž zaslouží lepšího starostu a okres lepšího senátora,
rozhodnou brzy voliči a pak zvolení
zastupitelé města, kterého si mezi
sebou vyberou do funkce starosty.
Každý má možnost udělat si svůj
názor. A pokud by se Mgr. Malý nyní
do vedení města nedostal, bude zajímavé, zda těm, kterým před čtyřmi
lety řekl, že když se stal starostou, tak
si budou znovu vykat, navrhne pak
znovu tykání.To by však zvláště v případě dam bylo krajně nespolečenské.
Jana Janoušková
Senátor Zdeněk Janalík
umí naslouchat a pomáhat občanům
Vážení přátelé, čtenáři INFOnovin. Vrcholí tzv. „supervolební rok“.
Pro naši oblast obzvlášť, neboť vedle
komunálních voleb volíme navíc ještě svého senátora (senátorku) do Parlamentu České republiky.
Kandidáti, kteří se ucházejí o tento
post, jsou převážně lidé vzdělaní
a mají za sebou určitě relativně bohaté životní zkušenosti i s ohledem na
svůj věk, který je v tomto případě
zákonem limitován minimální hranicí 40 let.
Dovolte mi však vyzvednout jednoho kandidáta, který si určitě
zaslouží Vaši pozornost a přízeň
a kterého budu volit i já. Je to PaedDr.
Zdeněk Janalík, současný starosta
Holešova a také senátor PČR.
Pana Zdeňka Janalíka znám desítky let jako velmi slušného, sportovně, kulturně a rodinně založeného
člověka, se silným sociálním cítěním. Měl jsem možnost, především
v posledních čtyřech letech, jako
poslanec PČR, ale i jako člen zastupitelstva a rady města Holešova se
přesvědčit o tom, že Zdeněk Janalík
tyto své vlastnosti a schopnosti
umocněné silným pracovním nasazením uplatňuje zcela přirozeně všude, kde má možnost cokoliv pozitivně ovlivnit. Už jako ředitel Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově
nebývale pozvedl úroveň této školy,
což je všeobecně známo i daleko
mimo náš region. V roli starosty města Holešova nás všechny přesvědčil,
že je dobrý manažer a především
týmový hráč. Opravené školy, školky, sportoviště, místní komunikace
a především zrekonstruovaný holešovský zámek, ale i nově vybudovaná kanalizační síť v místních částech
Holešova jsou toho mimo jiné důkazem.
Navíc spojení komunální a parlamentní politiky se v praxi ukázalo
v případě pana senátora Janalíka jako
téměř ideální kombinace. Mohu
potvrdit, že díky své senátorské pozici dokázal celé řadě obcí a měst, ale
i jednotlivým občanům zajistit výraznou pomoc a prosadit různé regionální zájmy i na úrovni ústředních
orgánů a institucí, což není vždy jednoduché a samozřejmé. Kromě výše
uvedených vlastností chci na závěr
podtrhnout ještě jednu schopnost
pana dr. Zdeňka Janalíka, která je
u politika snad tou nejdůležitější a to, schopnost naslouchat a být
v kontaktu a nápomocen běžným
občanům.
Pavel Svoboda
poslanec PS PČR
INFOnoviny – říjen 2010
2
INFOnoviny – říjen 2010
3
Kina
ZATEPLOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH A PLASTOVÝCH OKEN
Kino Klub Sušil Bystřice p. H.
Začátky od 20 h, není-li uvedeno
jinak.
8. 10. Kajínek. 10. 10. A-team.
15. 10. Expendables: Postradatelní.
16. 10. Predátoři. 21. 10. Staré pověsti
české (od 8 h) a Bunny a býk (od 20 h).
22. 10. 22 výstřelů (od 17.30 h). 23. 10.
Samyho dobrodružství (od 17.30 h).
29. 10. Ženy v pokušení. 30. 10.
Poslední vládce větru.
Neměňte celá okna, vyměňte jen skla za kvalitní izolační dvojskla
Kino Nadsklepí Kroměříž
Není-li uvedeno jinak, začátky představení v 17 a 19.30 h.
Do 13. 10. Sammyho dobrodružství
(od 17 h). Do 10. 10. 22 výstřelů (od
19.30 h). 12. – 13. 10. Salt (od 19.30 h).
14. – 20. 10. Román pro muže.
21. – 24. 10. Zatím spolu, zatím živí.
25. – 27. 10. Machři. 28. 10. – 3.11. Já,
padouch (jen od 17 h). 28. – 31. 10. Dál
než se zdálo (jen od 19.30 h). 1. – 3. 11.
(K)Lamač srdcí (jen od 19.30 h).
Kino mladých. V kině Nadsklepí od
15.15 h. 9. 10. Čtyřlístek. 23. 10.
Skrtkem do pohádky I.
Večery náročného diváka. V kině
Nadsklepí od 19.30 h. 11. 10. Alenka
vříši divů. 1. 11. Rozchod.
VÝHODY:
snížení TEPELNÝCH ZTRÁT OKNY až
snížení ROSENÍ až
o 60%
o 95% a hluku až o 30%
montáž bez bourání celoročně
Dále nabízíme:
montáž plastových oken
a eurooken,
montáž garážových vrat
NÁ
ZELE M
RÁ
ÚSPO
NOVINKA:
ČISTÍCÍ SADA NA PLASTOVÁ OKNA
OBJEDNEJTE SI ZDARMA NÁVŠTĚVU NAŠEHO TECHNIKA
NA INFOLINCE
800 100 307
www.zateplovanioken.cz
UŠETŘETE!!! – RYCHLÁ, LEVNÁ A ÚČINNÁ METODA IZOLACE
E KONOMICKÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE OKNA
Výstava v Hulíně
Kulturní klub v Hulíně připravuje
výstavu prací Jany Veselé a Edity
Šenkyříkové. Malířka a keramička
Mgr. Jana Veselá žije nyní v Praze,
do roku 1996 však působila v Hulíně
jako učitelka na základní škole
J. A. Komenského a na základní umělecké škole. Obrazy maluje technikou
tempery a suchého pastelu nebo rudky. Mgr. Edita Šenkyříková je rodačka
Kino Svět Holešov
Začátky promítání v 19.30 h, není-li
uvedeno jinak.
12. 10. Expendables: Postradatelní.
13. a 14. 10. Agora (13. 10. od 19.30 h,
14. 10. od 17.30 h). 17. 10. (K)Lamač
srdcí. 19. – 20. 10. Největší zČechů.
20. 10. Planeta 51 (od 13.15 h).
22. – 23. 10. Twighlight sága: Zatmění
(22. 10. od 19.30 h, 23. 10. od 17.30 h).
25.
10.
Petrolejové
lampy.
26. – 27. 10. Počátek. 28. 10. The Doors - When You’re Strange. 30. 10.
Na výstavu s názvem Pravěk počíČarodějův učeň (17 a 19.30 h). 31. 10.
Mrchy aneb Řekni mi pravdu o své tačů se asi spíše než milovníci umění
přijdou do Muzea Kroměřížska podílásce.
z Kroměříže, v letech 1996 až 2008
v Praze učila na ZŠ, nyní je na mateřské dovolené a žije v Holešově. Bude
vystavovat keramiku a výrobky
z pedigu.
Vernisáž výstavy se v sále Kulturního klubu Hulín uskuteční 18. října
v 16 hodin, výstava je k nahlédnutí
denně (10–12 a 13–16 hodin) a potrvá
do 23. října.
Jana Nábělková
Za počítači do muzea
KNIHAŘSTVÍ • Jana Foltýnová
Kollárova 2978 Kroměříž
573 338 425, 608 777 499
veškeré knihařské práce
dárkové kazety nejen na brýle
vat počítačoví fandové. Výstava starých „pravěkých“ počítačů pochází
ze soukromé sbírky ing. B. Zaorala.
Jedná se o průřez historií výpočetní
techniky z doby, kdy už začala sloužit
nejen podnikům, ale i jednotlivcům.
Najdeme zde zajímavé modely,
především zahraničních, ale i našich
výrobců. Například si můžete pro-
hlédnout předchůdce notebooku
s miniaturní obrazovkou, který vážil
15 kilo. Výstava obsahuje exponáty
nejrůznějších firem, řada z nich již
zanikla nebo se věnuje jiným oblastem výroby. Kdysi počítače vyráběla
např. i firma Mattel, ale její model
nebyl zrovna úspěšný a druhá verze
se už na trh nedostala, a tak tato firma
zůstala i nadále u výroby hraček.
Výstava bude v muzeu otevřena do
28. listopadu.
-ja-
KAM ZA KULTUROU
Vážení pořadatelé kulturních akcí!
Chcete-li, aby vaše pořady byly vINFOnovinách uvedeny, pošlete do redakce
jejich přehled vdostatečném časovém
předstihu.
BYSTŘICE p. Hostýnem
10. 10. Harmonia Moraviae. Koncert
duchovní hudby v kostele sv. Jiljí od 18 h.
16. 10. 12. myslivecká svatohubertská pouť. Bazilika sv. Hostýn, od 10.15
h pontifikální mše svatá.
22. 10. 127. zámecký koncert. Od 19
h.
HOLEŠOV
Předprodej Městské informační centrum, tel. 573 395 344.
8. 10. Podzimní Mode show. New Drive Club od 19 h.
16. 10. Zámecká Oldies párty. New
Drive Club.
15.–16. 10. Ozvěny židovského festivalu aneb Co se nevešlo. Přednášky,
prezentace, besedy, výstava, koncert, promítání. Bližší program na www.mks.holesov.cz.
27. 10. Slavnostní koncert kvýročí
vzniku Československa. Filharmonii Zlín
diriguje V. Spurný. Zámek od 19.30 h.
29. 10. Zámecká diskotéka. New Drive Club od 21 h.
30. 10. Noční prohlídka zámku. Slavnostní ukončení zámecké sezóny s kulturním programem. Od 17, 19 a 21 h.
31. 10. Dámská jízda. V tělocvičně
TYMY od 15 h.
5. 11. Veronika Nováková. Recitál.
6. 11. Expo.
12. 11. Ladies párty. Pánský striptýz.
13. 11. Bluesový podzimek. Festival
jazz a blues muziky.
15. 11. Magdalena Kožená. Slavná
mezzosopranistka vystoupí v zámku na
slavnostním koncertu od 19 h.
19. 11. Cymbelín a host. Koncert. Jako
předkapela vystoupí Květa Karafiatek
band. Klub kina Svět od 19.30 h.
20. 11. CRASH rock. Koncert regionální kapely.
25. 11. Mácho! Hynku! Karle! Literárně dramatický pořad s divadlem Hvizd.
Městská knihovna od 17 h.
26. 11. Marián Varga&Collegium
musicum. Zámek od 19 h.
27. 11. Vladimír Mišík a Etc. Koncert.
HULÍN
Předprodej vstupenek tel. 573 350 728.
Místo konání Kulturní klub, pokud není
uvedeno jinak.
9. 10. Večer skapelami VSPH, The
Kitchen, Wražedné Emauzy. Sál KK
od 20 h.
13. 10. O Balynce, dobrém štěněti.
Pohádka od 9 h.
14. 10. Orgasmus bez předsudků.
Komedie v podání divadla SemTamFór
Slavičín. Od 19 h.
13. 11. Hulín má (taky) talent. Finálový večer talentů.
21. 11. Zvířátka a loupežnice. Pohádka v podání divadelního souboru z Napajedel.
24. 11. Jeptišky. Volné pokračování
muzikálu v podání Divadelního spolku
Kroměříž. Od 19 h.
CHROPYNĚ
Předprodej vstupenek 573 355 323.
Místo konání: Městské kulturní středisko Chropyně.
14. 10. O Balynce, dobrém štěněti.
Hudební pohádka s ekologickou tématikou pro děti. Od 8.20 h.
24. 11. Zázračný pramínek. Pohádku
pro děti hraje divadelní agentura Gordia.
Od 9 h.
KROMĚŘÍŽ
Pořady se konají vDomě kultury
Kroměříž, není-li uvedeno jinak. Informace a předprodej v DK tel. 573 337
422, 573 341 400, předprodej on line na
www.dk-kromeriz.cz.
8. a 9. 10. XXXVIII. ARSfilm amatérů - Kroměříž 2010. Mezinárodní soutěž neprofesionálního filmu a videotvorby.
Nový sál DK. 8. 10. od 16 h, 9. 10. od 9
h.
10. 10. Koncert STEEL Jazzu KM
a hostů. Restaurace Oskol od 18.30 h.
14. 10. Daniela Zbytovská: Nebe?
Divadelní sál DK od 19 h. Předplatné Malá
scéna.
14.–27. 10. Fotobraní 2010. Výstava
fotografií členů Fotoklubu DK Kroměříž
a autorů z Ružomberku. Vestibul DK.
18. 10. Edmond Rostand: Cyrano
zBergeracu. Divadelní předplatné. Od
18, sál.
21. 10. To jsi teda přehnal. Námluvy
podle Gogolovy Ženitby v podání divadla
PostScriptum Praha. Klub Starý pivovar
od 19 h, vstup jen na předplatné.
21. 10. Swing koktejl vpodání J&J
Band a hostů. Večer s tancem. Černý orel,
Velké náměstí od 19 h.
22. 10. Výtečníci. Komedii ze studentského života hrají žáci ZUŠ Kroměříž.
Klub Starý pivovar od 19 h.
24. 10. Miloš Macourek: Opice Žofka. Výpravnou pohádku uvádí Městské
divadlo Zlín. Od 14.30 h, divadelní sál
DK.
24. 10. Koncert Old Starr Zlínsko.
Swing. Restaurace Oskol od 18.30 h.
25. 10. Michal Prokop – Framus Five.
Legendární rocková kapela. Od 19 h, divadelní sál DK.
5. 11. Fantasy of dance. Irská taneční
show v podání souboru Merlin. Působivé
vystoupení ve strhujícím rytmu a údernosti
irského stepu. Divadelní sál DK od 19 h.
8. 11. Věra Špinarová aAdam Pavlík
band. Koncert jedné z nejvýraznějších
osobností českého popu a rocku. Divadelní
sál od 19 h.
10. 11. Janka Ryšánek Schmiedtová:
Fridy Kahlo. Malířská ikona divadelním
štětcem. V rámci komorního předplatného
Malá scéna uvádí Městské divadlo Zlín,
zbylé vstupenky v prodeji. Vystoupí i holešovští Los Perdidos. Divadelní sál DK od
19 h.
12. 11. Orientální show. Kouzlo orientu, podmanivá hudba, krásné kostýmy
tanečnic. Divadelní sál DK od 18.30 h.
19. 11. Jaroslav Fránek: Sladký
hřích. Komedie z Divokého západu
v podání divadelního souboru DK v Kroměříži. Hrají: V. Hrubý, J. Fránek, R. Polák, M. Kubík, D. Novák, P. Kubíček,
E. Fochr, L. Švrčinová, B. Filgasová,
L. Michlíčková, P. Bartoňková, L. Czereová, P. Capíková, P. Poláková, L. Vojvodíková, E. Fránková a K. Michálková.
Divadelní sál DK od18.30 h.
21. 11. Šípková Růženka. Pohádka
v podání Docela velkého divadla Litvínov.
Divadelní sál DK od 14.30 h.
23. 11. Radůza. Koncert české zpěvačky, šansoniérky, písničkářky, harmonikářky, která skládá vlastní písně. Divadelní
sál od 19 h.
25. 11. SPydlou vzádech. Obnovená
legendární komedie. V rámci předplatného
hraje Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Praha. Divadelní sál od 18 h.
29. 11. Outlet People Toxique Tour
2010. Česká kapela, která má úspěchy
i v zahraničí. Společenský sál DK od
19 h.
INFOnoviny – říjen 2010
4
Krásný koncert pro seniory
K mezinárodnímu dnu seniorů se
v kroměřížském Sněmovním sále
zámku konal krásný koncert. A protože vedení Centra pro seniory
Zachar, které bylo pořadatelem koncertu, dobře zvolilo účinkující a zajistilo náležitou propagaci, byl sál zcela
zaplněn. Přišli nejen senioři, ale i příznivci pěveckého sboru Zesrandy, který pod vedením PaedDr. Evy Kočařové působí při Gymnáziu Kroměříž.
Jeho členové jsou bývalí studenti,
rodiče současných studentů, vyučující
i příznivci školy.
Není divu, že všichni přítomní
odcházeli z koncertu velice spokojeni,
vždyť kromě krásných písní v podání
sympatického sboru Zesrandy, se
i pobavili. První třetina koncertu byla
vážnější, ale při bloku lidových písní
vystupující otevřeli deštníky a začali
zpívat Prší, prší… K pohodové a veselé náladě pak přispělo i několik dalších
nápadů, jak ozvláštnit koncert. A asi
poprvé se přímo v sále při vystoupení
za paravánem převlékali účinkující.
Pochopitelně stále při hudbě.
Úžasná byla jako vždy především
sbormistryně Eva Kočařová, nešlo
neobdivovat její způsob dirigování,
zvláště když u toho i stihla tančit s kastanětami… Při dojemném závěru koncertu, kdy za svými zpívajícími
maminkami přišly na pódium i jejich
děti, se k úsměvům na tvářích seniorů
přidaly i slzy dojetí v očích. Krásný
koncert.
-ja-
1 MĚSÍC
INTERNET ZDARMA
– platí při předložení výstřižku
tohoto inzerátu při sepisování
nové smlouvy a uhrazení
instalačního poplatku.
WWW.HELEMIK.CZ
tel.: 776 614 845
Zpěváci sboru Zesrandy MUDr. Kateřina Nakládalová a ing. Josef Křeháček
se v programu koncertu stali i tanečníky.
Tančit opravdu umějí. Foto: J. Vojáček
Omluva
Hulín má (taky) talent
Amatérská talentová soutěž jednotlivců i skupin pro širokou veřejnost
bez rozdílu věku byla vyhlášena
v Hulíně. Hlavní cena v hodnotě 100 €
a divácká cena za nejlepší výkony.
Soutěž bude probíhat ve dvou předkolech s postupem do finálového galavečera 13. listopadu od 18 hodin.
Vystoupení musí být proveditelné na
pódiu (popř.v sále) a jeho délka by
neměla překročit pět minut. Přivítáme
všechny obory, například: pěvecké,
hudební, taneční, sportovní, divadelní,
artistické, cvičitelské. Přihlášky posílejte poštou nebo přineste osobně na
Kulturní klub Hulín nejpozději do
18. října 2010. Zápisné 30 Kč za
vystoupení.
Petr Kratochvíl
V minulém čísle bylo v rubrice Kam
za kulturou chybně uvedeno datum
Hulínských svatováclavských hodů.
Za chybu se případným návštěvníkům
omlouvám.
Jana Janoušková
VYKUPUJEME
NEMOVITOSTI
(i s hypotékou
nebo jiným dluhem).
Řešíme exekuce
a dluhy.
602 192 583
573 333 863
Prohlídka Květné zahrady
pro vozíčkáře
Letos již po třetí pořádá kroměřížská radnice pro imobilní občany prohlídky památek, do nichž by se vzhledem k chybějícímu bezbariérovému
přístupu jinak nedostali. Letos se akce
nazvaná Otevřené památky koná
v úterý 12. října.
Když radnice v roce 2008 se svými
partnery poprvé uspořádala akci Bezbariérový zámek, která umožnila osobám s pohybovým omezením navštívit Arcibiskupský zámek v Kroměříži,
z pozitivních ohlasů bylo zřejmé, že
tato aktivita bude mít své pokračování.
O rok později se imobilní občané těšili
z prohlídky Sala terreny doplněné kulturním programem a zajímavým povídáním.
„Letos sprůvodkyní a jejím výkladem projdeme Květnou zahradou
a prohlédneme si Rotundu, kde se
uskuteční i koncert pro účastníky,“
vysvětlila Libuše Spáčilová z kroměřížské radnice, která má organizaci
na starosti. Akce začíná v úterý
12. října ve 13 hodin u vchodu do
Květné zahrady.
Mgr. Pavel Zrna
INFOnoviny – říjen 2010
5
0tázka pro Michaelu Šojdrovou
S čím kandidujete do zastupitelstva v Kroměříži
a proč ne tady do senátu?
Kandiduji proto, abych nabídla své dlouholeté zkušenosti svému městu. Od počátku jsem pomáhala na
svět projektu Národního centra zahradní kultury pro
zámek a parky. Čeká nás historická investice za 320 milionů korun a jako zastupitelka budu chtít, aby se město projektu účastnilo
a využilo ho pro zvýšení turistického ruchu a počtu pracovních míst. Budu
chtít, aby město bylo lepším hospodářem a nezbavovalo se strategického
majetku, jako jsou Vodovody a kanalizace (VAK), budu chtít, aby si město
zajistilo většinový podíl a tím také vliv na kvalitu a cenu vody. Jsem ráda,
že kandidátku křesťanských demokratů vede Mgr. Motyčka, který symbolizuje nástup nové generace, pro město Kroměříž to je skutečná šance!
Do senátu podporuji nezávislého kandidáta pana starostu Pánka.
Je za ním vidět výsledek jeho práce, dobře spravované město Bystřice
pod Hostýnem, a především má pověst čestného člověka. Jeho kandidatury
si natolik cením, že jsem mu dala přednost a sama kandiduji do senátu
v obvodu Kutná Hora. Jako předsedkyně KDU se snažím získat mandát
v regionu, kde křesťanští demokraté nemají tradičně silnou pozici. Přijala
jsem tuto kandidaturu ráda, přišla od lidí, kterých si vážím, a s nimiž jsem
dlouho spolupracovala.
Pokud tam budu zvolena do senátu, bude mít Kroměříž výhodu, bude
mít o jednu senátorku navíc, Kroměříži zůstanu věrná, tak jako dosud.
Koho nevolit?
Odpověď je těžká. To, že do zastupitelstev v nadcházejících volbách bychom měli zakřížkovávat slušné
a poctivé lidi (pokud nevolíme stranu
jako při jiných volbách), je celkem samozřejmé. Jenže zároveň by to měli být
lidé, kteří se umějí ozvat a diskutovat
nad spornými návrhy. Volit hodnou paní
z vedlejší ulice nebo pána, který celkem
slušně zdraví, je sice fajn, ale byli jste se
na ně někdy při jednání zastupitelstva
podívat? Jsou zastupitelé, kteří na zastupitelstvu po celé roky ani nešpitnou
a svůj čas zde odsedí, poslušně zvednou
ruku při hlasování, když jsou vyzváni.
Nejsou to rozhodně lidé špatní, jen do
zastupitelstva se moc nehodí. Ale možná
jen nemají čas se na jednání připravit
a zjistit si třeba doplňující skutečnosti…
I na to pomyslete, až budete hlasovat.
Někteří čtenáři žádali, zda bych
mohla v předvolebním vydání INFOnovin zopakovat jména zastupitelů, kteří
Politici, nedělejte z voličů blbce
Probíhá volební kampaň do senátu a tak jako v případě kampaně do Euro parlamentu a krajských zastupitelstev, i nyní se objevují na plakátech a billboardech
lživá a zavádějící hesla. Například kandidát do senátu
pan Malý tvrdí, že jako senátor zachrání pracovní místa
a zabezpečí dostupnou a kvalitní zdravotní péči a další
nesmysly. To je lež, jako věž. Senát může maximálně
vrátit poslancům zákon a ti jej zase mohou přehlasovat.
Copak to někdo, kdo kandiduje do senátu, neví? Nebo
spoléhá na to, že to nevědí voliči? Pan Malý jako senátor
nikdy nebude schopen zachraňovat pracovní místa
a ovlivňovat dostupnost a kvalitu zdravotní péče. Je to
opět promyšlená propaganda a lidé ji jistě prohlédnou.
Teď již pouze chybí slíbit modré z nebe, v létě léto,
v zimě zimu, jistotu desetinásobku a pro každého důchodce vilu na Bahamách a je to všechno. Politici, nedělejte z voličů blbce.
Ing. Petr Komínek
před dvěma lety v Kroměříži hlasovali
pro přijetí dohody města s cizí soukromou firmou kvůli společnosti Vodovody
a kanalizace Kroměříž. Protože se žádosti opakovaly, zde je seznam 14 zastupitelů, kteří hlasovali pro přijetí
dohody (přes velká nebezpečí, které
z tohoto kroku městu hrozí a které byly
zastupitelům opakovaně zdůrazněny
i odborníky, které občané a někteří akcionáři VaK nechali tehdy pozvat na jednání). Pro dohodu hlasovali: Malý,
Sehnalová MUDr., Sehnalová ing., Slanina, Šindler, Nosková (všichni za
ČSSD), Číhalová, Bednář, Kašpárková,
Novák, Sum (za Šanci pro Kroměříž),
Křemeček, Coufal (KSČM) a Kubáček
(KDU-ČSL). Zastupitelé za komunisty
a za lidovce pro dohodu hlasovali proti
doporučení svých organizací. Jediný,
kdo své hodně po město nebezpečné
zvednutí ruky několikanásobně vynahradil svým dalším hlasováním proti zásadním prodejům majetku, byl M. Sum.
A nehlasoval ani v představenstvu VaK
pro vítěze zvláštního výběrového řízení,
kde se zaplatilo o 14 mil. víc proti předpokládané ceně zakázky, což občané zaplatí v ceně vody.
Je nutno dodat, že dohoda zatím naštěstí nebyla naplněna, soudy stále běží
a Energie AG Bohemia s. r. o. se dosud
nestala majitelem balíku akcií. Příští
vývoj ovlivní jaké bude složení zastupitelstva.
-ja-
Bude někdy podpora města pro spolky spravedlivá? Zlínský kraj a Město Kroměříž – s láskou ke kulturním památkám
Kulturní, sportovní, zájmové a jiné
spolky jsou pro velké množství lidí
důležité. Buď jsou jejich členy a aktivně v nich tráví svůj volný čas, nebo
se účastní jejich akcí pro veřejnost,
chodí sledovat zápasy a soutěže, kulturní vystoupení atd. Je logické, že
tyto spolky, kroužky či kluby potřebují finanční pomoc pro svoji činnost, neboť členské příspěvky na řadu
pěkných akcí nestačí.
V Kroměříži panuje poslední dobou
čím dál větší nespokojenost. Sice snad
všichni chápou, že zadlužené město
nemůže rozdávat peníze tak jako dříve
a v době krize se musí uskrovňovat
i podobné spolky v jiných městech.
Výtky jsou však na údajné neobjektivní rozdělování financí radnicí.
Sportovci si stěžují, že musejí
žádat o každou korunu, ale třeba pro
hokej se dávají velké částky.
Kroužky a soubory zájmově umělecké činnosti, které pracují při Domě
kultury v Kroměříži, s velkými obavami hledí do budoucnosti. Po změnách, které vedení DK v jejich
činnosti od příštího roku chystá,
možná čeká některé z nich zánik. Stát
se občanským sdružením a potřebovat pro činnost souboru víc peněz, to
chce najít ve svých řadách schopného
manažera, ochotného ve volném čase
zdarma vypisovat stohy lejster s žádostmi o dotace a granty. Asi chápete,
že takových lidí je málo.
Snad nejmarkantnější rozdíly panují v podpoře seniorských organi-
zací. V Kroměříži je zhruba čtvrtina
obyvatel v seniorském věku. Mnoho
z nich využívá možnost aktivnějšího
trávení volného času prostřednictvím
některých ze seniorských organizací.
Těch je v Kroměříži dost. Největší
podporu města však nemá nejaktivnější z nich, ale jedna, která automaticky čerpá peníze přímo z rozpočtu
města na své potřeby, aniž by musela
tak jako ostatní pokorně vypisovat
žádosti a prosit o každou korunu na
činnost.
Tato nerovnost je do očí bijící
zvláště po založení Centra pro seniory Zachar. Toto centrum v posledních pár letech zintenzívnilo
a rozšířilo svoji činnost pro stovky
svých členů, ale jejich široké nabídky kurzů a dalších akcí využívají
i nečlenové centra. Velkou šíři aktivit
pro seniory města a zároveň i pro
zdravotně postižené děti a mládež ve
jmenovaném
centru
zvládají
(zdarma a s vypětím všech sil) s podporou pouhých 49 tisíc korun od
města za rok! Uvedená částka slouží
především na energie a provozní náklady.
Stejně jsou na tom i senioři učitelé,
váleční veteráni a další zájmové skupiny. Možná by se problémy i částečně vyřešily zřízením společného
centra pro seniory na Mánesově ul.
I když Mgr. Jitka Dvořáková (která
v podstatě jako jediná v radě města
hájí i zájmy seniorů) opakovaně na
nynější velkou nerovnost v podpoře
seniorských organizací upozorňovala, vedení města situaci stále neřeší.
Máte-li postřehy a připomínky
k tématu podpory kulturních, sportovních a jiných spolků, napište je.
Vybrané příspěvky budou zveřejněny.
Jana Janoušková
K r á s n á
architektura
neodmyslitelně patří k Městu Kroměříž. Vytváří neopakovatelné genius loci, pro které Kroměříž navštěvují turisté z celé České
republiky a z mnoha zemí světa.
Měšťanský dům „U zeleného stromu“, který vlastníme, je součástí
Velkého náměstí, přilehlého
k areálu kroměřížského zámku.
Výjimečnost tohoto souboru staveb
se projevuje ve veřejné podpoře
péče o jejich stavební obnovu ze
strany Zlínského kraje a Města Kroměříž. Stavební obnova domu
„U zeleného stromu“ byla v roce
2010 podpořena dotací z rozpočtu
Zlínského kraje ve výši 304 000 Kč
a dotací Města Kroměříž ve výši
65 372 Kč.
Program regenerace městských
památkových rezervací a městských
památkových zón Zlínského kraje
tak byl v letošním roce, a do
budoucna zůstává, významným
zdrojem finančních prostředků pro
zachování našeho kulturního dědictví.
Prostřednictvím uvedeného programu dochází ke sjednocení soukromého a veřejného zájmu s cílem
zachování kulturního dědictví naší
země pro budoucí generace.
Za poskytnutí dotace oběma
institucím touto cestou děkujeme.
Karel Vyskočil,
Irena Spitzová
– optimální volba pro Holešováky
www.koalice-holesov.cz
Vážení spoluobčané,
v letošních volbách do Zastupitelstva města Holešova se o Vaše hlasy uchází i „Koalice pro Holešov“.
Jedná se o sdružení vzdělaných, aktivních a pozitivně laděných lidí, kterým není lhostejná budoucnost Holešova a jeho místních částí. Kandidujeme pod hlavičkou několika „menších“ politických stran a tím vyjadřujeme svůj postoj i závazek k veřejnému životu a společenskému vývoji. Nejedná se tedy o volné či účelové
sdružení bez hlubší programové ideje ani o „velkou“ politickou stranu mající na mysli prospěch a prestiž.
Zajímá nás prostředí, ve kterém žijeme, a občanská svoboda a důstojnost, jež jsou základními prvky pro
rozvoj společnosti a spokojenost občanů.
Srdečně Rudolf Seifert
Pokud chcete podpořit kandidáty Koalice pro Holešov a jejich program, volte, prosím, celou stranu – tj.
udělejte křížek ve větším čtverečku v záhlaví sloupce strany č. 5 na kandidátce do Zastupitelstva města Holešova. Kandidáti „Koalice pro Holešov“ jsou: Rudolf Seifert * Ivana Bozděchová * Jan Stavěl * Jana Slovenčíková * Jakub Šneidr * Renata Juráňová * Roman Hyánek * Jana Šťastná * Jiří Olšák * Gabriela
Holčáková * Petr Šenkyřík * Ivona Vávrová * Aleš Reimer * Monika Vyhlídalová * Lubomír Dědič * Zdena
Kadlecová * Jakub Leško * Helena Jandová * Miroslav Olšina * Alena Kurečková * Martin Šando * Barbora
Winklerová * David Telecký.
Zásadní doporučení pro voliče z Holešovska
Kandidátku sdružení Koalice pro Holešov doporučuje i císař
František Josef I. V doporučení voličům říká: „Kandidáty „Koalice
pro Holešov“ doporučuji, protože ve svém programu a jednání
preferují zásadní lidské a hodnoty, jako je lidská důstojnost, společenský řád, vztah k tradicím, kulturnost a respekt k okolnímu
prostředí a také tak důležitá střídmost a skromnost. Jen si vzpomeňte na zlatá a idylická léta přelomu 19. a 20. století, kdy jsem
podobné principy uváděl v realitu. Zapřemýšlejte také, až kam
nás mohou zavést nesmyslné a bezohledné ambice jednotlivců
a malých skupin, různé nereálné sliby a ideje o blahobytu a rovnostářství. Na celé století pak přeměnili svět vzhůru nohama.
Přeji Vám, Vašemu městu i regionu šťastnou volbu… Já budu
volit 5…“
Zamyslete se, prosím, a volte v Holešově a místních částech
kandidátku č.
5
– Koalici pro Holešov!
INFOnoviny – říjen 2010
6
Opět zaostřeno na záchytnou stanici v Kroměříži
I když problémům kroměřížské
záchytné stanice byl poměrně nedávno
věnován více než celostránkový prostor, podívejme se na toto zařízení opět.
Článek Lubomíra Šušlíka, pracovníka
uvedeného zařízení v místní nemocnici, vzbudil zájem čtenářů. Otevřel
problémy, porovnal ceny záchytu
v Kroměříži a jinde, komentoval mimo
jiné i souvislost jednoho ze zachycených opilých lidí s pověstnou „Kalouskovou složenkou“ a politikovi poslal
na oplátku také složenku.
Článek L. Šušlíka však nemohl
podrobně rozebírat všechny problémy
okolo záchytky. Byl napsán člověkem
s pohledem „zevnitř“. Záchytka má
i další problémy, které vadí spíše
„zvenku“.
Ví o tom své například pacientky,
které v nemocnici leží o patro výš na
gynekologickém oddělení třeba kvůli
udržení rizikového těhotenství. Potřebují klid, ale často musejí poslouchat
opilecký řev, mlácení a lomcování
mřížemi. Záchytka je v nemocnici
nevhodně umístěná. Už jen cesta policistů s agresivním opilým člověkem
nemocniční budovou nebývá klidná.
Před časem byly plány na umístění
záchytky do jiného místa v areálu
nemocnice: do objektu bývalého
archívu. Jenže z plánů nějak sešlo
a navíc se začalo uvažovat, že se možná záchytná stanice převede z Kroměříže do Zlína jako centra kraje. Ve
vyhlášce totiž stojí, že dojezd z částí
kraje má být 45 minut. Ale pokud policisté vezou opilého ze vzdálenější části Vsetínska, trvá dojezd přes dvě
hodiny. Cestou dojde k částečnému
vystřízlivění a pak už by byl záchyt
omezováním osobní svobody, když
již dotyčný neohrožuje sebe nebo své
okolí. Takže opilec se vlastně jen sve-
zřizovatel prokáže, že vymáhal dlu- klienty záchytky. Primářka MUDr.
žnou částku neúspěšně, tak pohledáv- Lenka Mergenthalová vysvětluje:
Službu konající anestezioložka musí
ky předá krajskému úřadu.“
Takže i když řada lidí není schopna být na sále při případných operacích,
zaplatit 12 700 Kč na noční pobyt musí se starat o pacienty na lůžkovém
v záchytné stanici, nemocnice obnos oddělení ARO a když za noc policisté
získá jinak. Příjem za záchyt je zaru- přivezou ještě tři agresivní opilce,
čen, a tak možná někomu nevadí, že nastává problém, komu dát předněkteří lidé, kteří se ze žalu třeba jed- nost.“ A to, že okamžitou přednost
norázově opijí (protože se například dostane jiný pacient přímo ohrožený
dostali do finančních problémů), pak na životě, se nelze divit.
Za poněkud nešťastnou situaci na
po vystavení složenky za noc na
záchytce spadnou totálně do dluhové záchytce neodpovídá nyní vedení
pasti, z níž se již nevzpamatují. A prá- oddělení ARO. Pod něj záchytka spavě nejvíc klientů superdrahé kromě- dala do 30. 6. 2007. Nyní v nemocnici
řížské záchytky je podle L. Šušlíka spadá pod náměstka preventivní péče.
Záleží na vedení nemocnice a kraje,
z nejchudších vrstev.
A nyní ke kritizované neochotě na jakou cenu za záchyt v Kroměříži
Jana Janoušková
V Muzeu Kroměřížska bylo 2. října lékařek z oddělení ARO zaobírat se se dohodnou.
rušněji než v jiné soboty. Pořádal se
zde totiž Den otevřených dveří v rámci
Dne kraje. Vystoupila zde skupina historického šermu Biskupští manové
z Kroměříže, hrál Jazz Club Kroměříž.
Návštěvníci využili nejen volného
vstupu do jednotlivých expozic muzea
nebo do odborné knihovny, ale i do
dalších prostor, které bývají obvykle
veřejnosti nepřístupné. Například konzervátorské dílny, v kterých jsou konzervovány nejen archeologické nálezy,
ale i jiné sbírkové předměty.
Návštěvníci Dne kraje se většinou
zastavovali již ve foyeru muzea, kde
je instalována výstava 100 let nemocnice v Kroměříži. Byla zde totiž možnost nechat si od zdravotníků změřit
krevní tlak, vypočítat BMI index a případná zdravotní rizika.
-ja- Měření krevního tlaku v muzeu v rámci Dne kraje.
ze tam a zpět v policejním voze na
náklady daňových poplatníků.
Pochopitelně čtenáře INFOnovin
nejvíc nazvedlo Šušlíkovo srovnání
plateb za záchyt v různých městech.
Například v Praze se za záchyt platí
necelé dva tisíce, ale kroměřížská
cena je asi sedmkrát vyšší: 12 700 Kč.
Je zároveň bezkonkurenčně nejvyšší
v celé republice.
Extrémně vysoká cena byla stanovena za minulého vedení Kroměřížské nemocnice, a. s. Současné vedení
částku nesnížilo. Má smlouvu s krajským úřadem, ve které stojí: „Když
Den kraje
Dny belgické kultury v Kroměříži
Výstavy, besedy, promítání filmů,
ale i ochutnávka belgické čokolády
budou součástí Dnů belgické kultury
v Kroměříži. Akci, kterou pořádá
europoslankyně MUDr. Olga Sehnalová, zahájí v domě kultury vernisáž
výstavy „Rok v evropském parlamentu“ 11. října od 17 hod. Tuto výstavu
Vážení spoluobčané,
v komunálních volbách má každý z nás právo spolurozhodnout o tom,
které osobnosti budou v příštích čtyřech letech pracovat v zastupitelstvu
našeho města.
Komunální volby se zásadně liší od voleb parlamentních, v nichž můžeme
zvolit pouze jednu politickou stranu. Zde není až tak podstatná stranickost
či politická orientace jednotlivých kandidátů, ale spíš jsou důležité jejich
znalosti, zkušenosti, jejich morální kredit. Osobnosti na radnici bychom
měli vybírat podle kritického zhodnocení jejich dosavadní práce.
Kandidátka „Volba pro Kroměříž“ je kandidátkou nestraníků. Řadu
z nich jistě dobře znáte. Šest z nich pracuje v současném zastupitelstvu.
O všech lze s určitostí říci, že se dobře uplatnili ve svých profesích či
úspěšně podnikají. Své zkušenosti chtějí využít ve prospěch obyvatel
našeho krásného města. Všichni mají zájem na tom, aby naše město
bylo bezpečné a příjemné pro život, aby mělo stanovenu dlouhodobou
vizi a směřovalo správným směrem k prosperitě.
Mohu vám slíbit, že naši zastupitelé se budou zajímat o vaše názory
a rozhodovat tak, aby mohli ze své práce za čtyři roky čestně skládat účty
a nestyděli se pohlédnout vám do očí. Věřím, že nikdo z nich nezklame
vaši důvěru.
Zvolte kandidáty, kteří zajistí lepší budoucnost města!
MUDr. Jarmila Číhalová
lídr kandidátky
si můžete prohlédnout do konce měsíce. Další výstava, zaměřená na život
v Belgii, bude otevřena v Muzeu Kroměřížska od 11. do 14. října a od
18. do 29. října ve foyeru radnice.
Z dalších akcí jistě zaujme přednáška o belgické čokoládě s ukázkami
výroby (12. 10. od 15 hod. ve Střední
škole hotelové a služeb) nebo promítání cestopisných filmů v Muzeu Kroměřížska (13. 10. v 16 hod.). Kromě
besed a dalších výstav si můžete zajít
i na jídla belgické kuchyně. Speciální
nabídku belgických pokrmů najdete
v jídelním lístku restaurace a kavárny
Scéna od 11. do 17. října.
-ja-
Kandidáti:
MUDr. Jarmila Číhalová
Ing. Jan Žárský
PhDr. Šárka Kašpárková
Ing. Milan Hebnar
Mgr. Jaroslav Němec
Mgr. Markéta Mercová, Dr.
Ing. Marek Šimčák, Ph. D.
MUDr. Aleš Bednář
Alice Juračková
MVDr. Michal Novák
Ing. Marie Horáková
Miloslav Mucha
MgA. Ivona Křivánková
Mgr. Pavlína Švecová
Mgr. Jaroslav Forýtek
Ing. Antonín Mudroch
Mgr. Jaroslava Loučková
Bc. Martina Zapletalová
MgA. Miroslav Šiška
Martin Hassa
JUDr. Stanislav Kaliňák
MUDr. Martin Sedlák, Ph. D.
Zdenka Dočkalová
Ing. Marie Pokorná
Ing. Josef Čech
Ing. Pavel Kadava
Marek Zdráhal
49 let
61 let
52 let
61 let
44 let
42 let
39 let
51 let
35 let
57 let
56 let
67 let
39 let
36 let
30 let
48 let
58 let
46 let
56 let
42 let
55 let
40 let
63 let
57 let
33 let
59 let
37 let
místostarostka
ředitel Obchodní akademie Kroměříž
ředitelka Knihovny Kroměřížska
ředitel Okresní agrární komory Kroměříž
ředitel ZŠ Slovan Kroměříž
historička Muzea Kroměřížska
jednatel společnosti
soukromý lékař
ředitelka ČČK Kroměříž
soukromý veterinární lékař
podnikatelka
fotograf
ředitelka ZUŠ Kroměříž
vedoucí MC Klubíčko Kroměříž
vedoucí DZR Strom života Kroměříž
jednatel BIOPAS, spol. s r. o., Kroměříž
ředitelka MŠ Mánesova ul., Kroměříž
manažerka
ředitel Konzervatoře PJV Kroměříž
jednatel společnosti
advokát
praktický lékař pro děti a dorost
důchodce
koordinátorka projektu ESF
referent Ministerstva zemědělství
správce bytových domů
manažer fotbalového klubu
www.volbaprokromeriz2010.cz
INFOnoviny – říjen 2010
7
INFOnoviny – říjen 2010
8
Lékařem stříbrného týmu byl primář Alois Hrabec
Sportovní fanoušci žili v minulých
dnech mistrovstvím světa v basketbalu. Naše basketbalistky získaly
stříbrné medaile. I náš okres měl na
světovém mistrovství svého zástupce.
Primář ortopedie Kroměřížské
nemocnice, a. s., MUDr. Alois Hrabec
byl totiž lékařem našeho reprezentačního týmu.
Po svém návratu do Kroměříže primář Hrabec uvedl, že je basketbalistou
tělem i duší. V mládí hrál léta basket
za Kroměříž. A protože jsou nyní
dostatečně známy jeho ortopedické
úspěchy, byl již podruhé požádán, aby
se stal lékařem naší reprezentace.
Realizační tým si vybírá šéftrenér.
Když se stal trenérem basketbalové
reprezentace žen bývalý Kroměřížan
PhDr. Milan Veverka (s jeho bratrem
Jiřím hrál kdysi Hrabec basket v jednom týmu), požádal doktora Hrabce
o spolupráci. Stejnou důvěru v kroměřížského lékaře má i současný kouč
týmu Lubor Blažek. „S Blažkem se
znám z Přerova. Přerovskému týmu
jsem dělal pět let doktora,“ vysvětluje
MUDr. Hrabec.
Skloubit přípravu týmu na
mistrovství s pracovními povinnostmi
nebylo pro kroměřížského primáře
jednoduché. Jezdil na zápasy i na soustředění. Jen soustředění v Tunisu se
nezúčastnil, protože jel na kongres
ortopedů do Madridu, kam byl přihlášený dlouho předem. V rámci přípravy
týmu na MS však léčil řadu reprezentačních basketbalistek. Plno práce měl
i během samotného mistrovství.
Například „vyvrknutý“ kotník kapitánky a opory družstva Hany Horákové z duelu s Koreou vypadal dost hrozivě. To, že již druhý den opět hrála,
je velkou zásluhou MUDr. Hrabce,
který k tomuto zranění říká: „Rychle
jsme kotník ledovali, pomohly přístroje, lymfomasáže, nasazená enzymoterapie a léky proti otoku.“
Ve vyprávění primáře Hrabce
o zákulisí mistrovství nechybí slova
o dojemné a bojové atmosféře, hodnocení hráček („Největší hecířka je
Míša Ferenčíková, je s ní sranda. Ale
můj největší obdiv patří Haně Horákové, která byla motorem týmu. Co
řekne, to platí.“). Úsměv budí jeho
úvaha, že když letěli z Brna do Karlových Varů, bylo v jednom letadle
šest národních družstev: „Tak jsem si
říkal, kdyby letadlo spadlo, kde by se
sehnalo tolik kvalitních hráček.“
Kvůli chaosu a organizačním zmatkům si MUDr. Alois Hrabec nepřivezl
z mistrovství medaili. Stříbrné medaile kromě hráček měli dostat i členové
realizačního týmu. Doktor Hrabec
tedy svoji medaili obdrží až na plánovaném přijetí stříbrného týmu
v Praze u prezidenta republiky.
A na závěr ještě jedna zajímavost,
související s kroměřížským basketbalem. Do Kroměříže totiž z Bruntálu
přišel jako trenér Ladislav Kusala,
který zde trénuje mladší minižáky.
Léta trénoval hvězdu a nejužitečnější
hráčku letošního světového turnaje
Hanu Horákovou. Lze si jen přát, aby
trenér, který dokáže dát tak skvělé
hráčské základy, zopakoval svůj
úspěch i s některým ze současných
kroměřížských svěřenců.
Jana Janoušková
MUDr. Alois Hrabec
Petice občanů
Riegrovo nám. 153,
Kroměříž
mob.: 603 924 466
středa 27. října
sleva 50 %
na opalování i lymfomasáže
1x lymfomasáž 130 Kč, permanentka
na 10 masáží – 15 % sleva – 1 100 Kč
Provozní doba
Po–Pá 9 až 21 h, So–Ne 10 až 21 h
Dne 28. 10. 2010 otevřeno od 10 do 20 h
cena za 1 minutu od 4 Kč
v případě permanentek
NOVINKA Ergoline 500 SP
classic – akční cena 7 Kč/min.,
běžná cena 10 Kč/min.
Studentské permanentky sleva 30 %.
Na špatný stav chodníku v kroměřížské ulici Zborovská upozorňovali
obyvatelé města již několikrát. Jenže
u takto poškozeného chodníku toho
oprava na jednom místě moc nevyřeší.
Nejsou tam žádné extrémně velké
díry, kterých si všimnete hned, ale
„zvlněný“ chodník s uvolněnými
dlaždicemi je zrádný. Chodník na břehu Moravy se „rozjíždí“ celý, obrubník je už posunutý a dlaždičky mají
více prostoru, než by měly mít.
Občané bydlící především v části
Dolní Zahrady se již naštvali a sepsali
petici, kterou s 232 podpisy odevzdali
na radnici.
„Spravujeme chodník provizorním
způsobem, nebyly vyčleněny peníze
na rekonstrukci,“ uvedl ing.V. Foltýn
z odboru služeb MěÚ Kroměříž. Zda
se peníze na rekonstrukci najdou
v příštím rozpočtu a hlavně dřív, než
se zde někdo vážně zraní, to se zatím
neví.
-ja-
Řádková inzerce G Řádková inzerce
Řádkovou inzerci přijímá Informační kancelář, Velké nám. 50/45 (ve
spodní části – podloubí), Kroměříž, tel.: 573 331 473. Ceník: 1 řádek
nekomerční 15 Kč, komerční 25 Kč (+ DPH 20 %). Rámeček: příplatek
20 %, bílé písmo na černé ploše: příplatek 100 %. Vše plus DPH 20 %.
RŮZNÉ
• TOP 09 Kroměříž perspektivně.
Hledáme odpovědné voliče. Sraz
15. a 16. října u volebních uren
v Kroměříži.
• Lyžařská burza – KM Lindovka –
20. 11. a 18. 12. 2010. Příjem 8.30–10
h. Prodej 10–12 h, výdej 13–14 h. Tel.
728 670 948, Brázdil.
• ELEKTRIKÁŘ – 150 Kč/hod. Tel.
739 850 552.
• Daruji hodným lidem do bytu zdravou, očkovanou a odčervenou kočičku. Tel. 721 228 399.
• Řez, kácení stromů. 776 064 684.
ELEKTROKOLA
Přijďte vyzkoušet!
CYKLOsport TALAŠ, Tylova
ul. Kroměříž
• Novinka! Máte nemovitost
a potřebujete půjčit, přeúvěrovat, oddlužit či zaplatit exekuce?
Půjčíme vám rychle, výhodně,
bez registrů, bez příjmu a zcela
zdarma do výše 4 mil. až na
30 let!. Tel.: 721 970 940
Nejstarší v ČR
BYTY, PRONÁJMY, GARÁŽE
• Prodám prostornou garáž v Kroměříži, ul. Štítného (vedle inst.
Vrubl), v dobrém celkovém stavu
podlaha i strop. Cena 200 tis. Kč,
všechny poplatky kolem převodu
platím. Volejte, pište. Ne RK.
724 705 036.
• Prodám prostorný byt v os. vl. 4+1.
Plast. okna, nová kuchyně, koupelna
– sprchový kout. Cena 1 900 000.
Holešov. Tel. 724 260 555.
• PRONAJMU GARÁŽ u Obchodní akademie v KM. Cena dohodou.
Mobil: 773 604 055.
PODĚKOVÁNÍ
• Kroměřížské nemocnici, a. s., děkuji
za své uzdravení. Slova díků patří
především MUDr. Ivaně Horkové,
• Kompletní vyklízecí práce, proMUDr. Filgasové a všem zdravotním
nájem 3 m3 a 9 m3 kontejneru. Tel.
pracovníkům, hlavně sestrám Renatě
774 818 908, www.vyklidto.cz.
Fojtíkové a Janě Dráňové. Děkuji.
• Návrhy a realizace zahrad. Široký Zdena Pavelková, Holešov.
sortiment kvalitních rostlin převážně od tuzemských pěstitelů za velmi
REAIA consulting s.r.o.
Realitní a znalecká kancelář
rozumnou cenu. Dovoz na místo
Kovářská 10, Kroměříž
určení. Tel. 732 985 502.
573 336 936, 603 854 884,
• Chcete vyřešit svou finanční situaci?
www.reaia.cz
Volejte 774 941 265.
PRONÁJMY k bydlení
• RYBÁŘI! Nástražní rybičky
Takto je označeno mnoho chodníků
쐍 BT 2+1 KM Soudní, 4 500/měs. + en.
všech velikostí, i na sumce. Ce쐍 RD 3+kk Zdounky, 5 000/měs. + en.
v Kroměříži. Občany je třeba upozorloroční prodej. Sportovní rybo쐍 BT 3+1 KM Kollárova, 6 800/měs.
nit, aby se nezranili a nežádali po městu
lov. Tel. 602 738 633,
+ en.
odškodné. To se však občanům nepowww.jakoz.estranky.cz
쐍 BT 2+1 KM Velké nám., 7 500/měs.
dařilo dostat ani loni bez cedulí…
+ en.
쐍 BT 3+kk KM nám. Míru, 7 700/měs.
+ en.
쐍 BT 2+1 KM Spáčilova, 5 500/měs.
pořádá
+ en.
hotel a restaurant
쐍 BT 3+1 Kojetín, 6 000/měs. + en.
PRODEJ
****
쐍 GA KM Obvodová, 280 tis.
Kroměříž
쐍 GA KM Zachar, 250 tis.
쐍 GA Skaštice, s pozemkem 883 m2,
pátek 15. října 2010 od 18 do 22 hodin
200 tis.
Uzené selátko na grilu
쐍 BT 3+1 PR Hranická, po kompletní
rek., 1 950 tis.
Maso vytažený z kotla – Játra, srdce, jazyk, lalok, koleno
쐍 BT 1+1 KM Velehradská, cihlový,
Studená předjídačka – Škvarky, škvarková pomazánka, jitrnice, jelítko, tlačenka
850 tis.
Polévka je grunt – Ovarová s kroupami
쐍 BT 2+1 KM Hlávkova, opravený
Sviňa je sviňa – Vepřový guláš • Vepřový řízeček • Prejt pečený • Výpeček
v atypickém domě. 1 190 tis.
쐍 BT 1+1+GA, KM Skopalíkova, opraA co k tomu – Vařené brambory • Baby rajčátka, paprika, okurky, směs listových salátů
vený, 1 400 tis.
• Kysané zelí, kozí rohy, feferonky, okurky v nálevu • Cibule, hořčice, křen • Chléb
쐍 BT 2+1+GA, KM Skopalíkova, opraSlovácké koláčky
vený, 1 550 tis.
K poslechu a tanci bude hrát cimbálová muzika Josefa Marečka
쐍 BT 2+1+GA, KM Skopalíkova, opraCena 499 Kč na osobu (děti do 6 let zdarma)
vený, 1 600 tis.
쐍 RD 2+1+GA Morkovice, 700 tis.
Obsahuje přivítací nápoj, neomezenou konzumaci jídla a košt sedmi druhů odrůd vín
쐍 RD + velká dílna KM Havlíčkova,
Drink Drive 1 km/10 Kč – Odveze Vás domů Vaším vozem
2 300 tis.
(tato služba není zahrnuta v ceně vstupného)
쐍 RD 5+1 KM Kotojedská, podl.
Rezervace přijímáme již nyní u obsluhy nebo na tel. 573 505 650
pl. 140 m2, pz. 360 m2, 3 500 tis.
k jednání
쐍 RD 4+1+GA, BpH, výborný stav,
2.590 tis.
쐍RD 2+1+GA, Lubná, pěkný opravený,
Máte-li řidičský průkaz s dobou v našem okrese, kteří ještě o povinnou 830 tis.
vydání od 1. ledna 1994 do 31. pro- výměnu nepožádali, musíte se v úřed- 쐍 RD 1+1 Rusava, roubenka na polosasince 2000, skončí jeho platnost již ní hodiny osobně dostavit na příslušné motě, pz. 2 900 m2, 550 tis. k jednání
31. prosince 2010. Chcete-li bez prob- pracoviště obecního úřadu obce s roz- 쐍 RD 2+1 Prusinovice, 470 tis.
PRONÁJMY nebyt.
lémů a bez poplatků vydat nový řidič- šířenou působností nebo města (regisský průkaz, musíte dokonce roku tr řidičů odboru dopravy), přinést si 쐍 GA KM Zachar, 1 000/měs.
2
požádat o jeho výměnu. Čím dříve s sebou jednu aktuální fotografii, starý 쐍 KM Ztracená, prodejna 60 m .
2
tak učiníte, tím lépe. Očekává se totiž řidičský průkaz a platný doklad totož- 쐍 KM V. nám., 1. p., kanc. 34 m ,
5
200/měs.
zvýšený nápor žadatelů v závěru roku. nosti (občanský průkaz nebo cestovní
쐍 KM V. nám., 1. p., kanc. 46 m2,
Nenechávejte proto výměnu na pas). Lhůta pro převzetí nového řidič- 6 600/měs.
ského průkazu je pak 20 dnů.
poslední chvíli.
POZEMKY k výstavbě
-ja- 쐍 KM Skopalíkova, 480 m2, 744 tis.
Pokud patříte mezi tisíce řidičů
쐍 KM Pekelce, 895 m2 s inž. sítěmi,
INFO v RK.
쐍 KM Skopalíkova 535 m2, 830 tis.
쐍 Těšnovice, 1 100 m2 s IS, 550 tis.
쐍
Lubná, 2 916 m2 s IS, 390 tis.
SVČ TYMY letos svou nabídku středí pro své děti. Rovněž poplatek
2
v Holešově rozšířilo o kroužek bow- za kroužek, který činí 1 000 Kč na 쐍 Počenice 2 900 m s IS, 590 tis.
REAIA: „Můžete důvěřovat…“
lingu pro děti a mládež, který se koná celý školní rok je vzhledem k finanční
v holešovské bowlingové hale. Pan náročnosti tohoto sportu příznivou
Roubalík se dětem bude osobně věno- a lákavou nabídkou. Pokud máte
vat každé pondělí od 15 do 16 hodin. zájem o profesionální výuku tohoto
Jednu dráhu mají vždy čtyři hráči. sportu pro své děti nebo dospívající
V tento čas je v prostorách herny zaká- mládež je možno se přihlásit v TYMY,
záno kouření a rovněž funguje na bowlingu nebo nejlépe přímo přijít
i k tomuto účelu nově pořízené odvě- v pondělí v 15 hodin na trénink, ktetrávací zařízení, takže rodiče nemusí rému je přítomen i pedagog TYMY.
Martina – TYMY Holešov
mít strach z případné nevhodnosti pro-
OCTÁRNA
V minulých INFOnovinách byl
článek o paní
Marii Smejkalové z Kroměříže, která
12. září oslavila
107.
narozeniny.
Ve
článku Marie Smejkalová
bylo uvedeno,
že paní Smejkalová je druhou nejstarší
obyvatelkou Česka. Tehdy tomu tak
bylo. 5. října však v Prušánkách na
Hodonínsku zemřela paní Vašíčková
a Kroměřížanka Marie Smejkalová
se stala nejen nejstarší obyvatelkou
našeho kraje, ale zároveň i ČR. -ja-
• Na jarní prázdniny – lyžování ve
Francii, termín 11.–20. 2. 2011, zimní
středisko Risoul, 185 km sjezdovek,
cena od 9 450 Kč/os., v ceně doprava
lux. busem, ubytování 7 nocí, skipas
na 6 dní. Nástupní místa: Holešov,
Hulín, Kroměříž. Info a kontakt: tel.:
605 200 085.
Cimbál brunch
s koštem vín
Znovínu Znojmo
Povinná výměna řidičských průkazů
Bowling pro děti v Holešově
Vedení účetnictví, zpracování daňových přiznání, mezd.
I1.NmájeG. MARTA
MACHÁČKOVÁ
623, Kroměříž •Tel.: 605 407 618
OKRESU KROMĚŘÍŽ
Vydává J. agentura. PhDr. Jana Janoušková. Adresa redakce: INFOnoviny, Švabinského 2158/75, 767 01 Kroměříž. Telefon, záznamník a fax: 573 340 801, mobil. tel.:
602 783 300, e-mail: [email protected], WWW: http://www.infonoviny.cz. Registrace u MK ČR pod registračním číslem E 12097. Sazba a tisk SAMAB BRNO GROUP, a. s.,
Cyrilská 14, 602 00 Brno. Rozšiřováno zdarma do domácností a firem v Kroměříži, Holešově, Hulíně, Chropyni a ve Zdounkách. Dále ve vybraných obcích do obchodů.
Download

Teď jsem starostou města a budeme si vykat Senátor