KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVĚTEM FOREXU
OBSAH
KAPITOLA 1: ÚVOD DO SVĚTA FOREXU
Co je Forex?
Měnové páry
Zisk z býčích a medvědích trhů
Výhody forexového trhu
Finanční páka
Marže
Pipy
Spready
Základy grafů
Svíčkové grafy
KAPITOLA 3: ÚVOD DO TECHNICKÉ ANALÝZY
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
Obchodování měnových párů na základě technické
analýzy
Odpor a podpora
Obchodování v pásmu (tzv. range trading)
Tržní momentum
Oscilátory
Index relativní síly RSI a pět různých způsobů jeho
užití
Exponenciální klouzavé průměry
Fibonacciho úrovně zpětných pohybů
7
7
7
7
8
KAPITOLA 4: ZAČÍNÁME S NOVÝM FOREXOVÝM ÚČTEM
Obchodní účty
17
Obchodní platformy
17
Řízení rizik
18
Psychologie obchodníka
19
Filozofie obchodování a tržní šum
20
Obchodní strategie
20
11
11
12
13
14
15
15
16
KAPITOLA 2: ÚVOD DO FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZY
Základní faktory ovlivňující cenové pohyby
Finanční kalendář
Úrokové sazby
Míry nezaměstnanosti
Obchodování měnových párů na základě
fundamentální analýzy
- EUR/USD
- USD/JPY
- GBP/USD
- USD/CHF
- AUD/USD
- USD/CAD
- NZD/USD
8
8
8
8
8
8
8
KAPITOLA 5: SHRNUTÍ
Shrnutí
22
1
KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVĚTEM FOREXU
KAPITOLA 1: ÚVOD DO SVĚTA FOREXU
Co je Forex?
Forex je zkratka pro Foreign Exchange (anglicky směna cizích
měn). Týká se tedy současného nákupu a prodeje měnového
páru. Ve světě Forexu se cizí měny vždy obchodují jedna vůči
druhé a jsou kótovány v párech. Například USD/JPY označuje
měnový pár tvořený americkým dolarem a japonským jenem.
Mezi hlavní měny obchodované na forexových trzích patří
švýcarský frank (CHF), euro (EUR), britská libra (GBP) a japonský
jen (JPY). Všechny tyto měny se obchodují oproti americkému
dolaru (USD).
Měnové páry
Všechny měny se obchodují v párech. Přitom první měna daného
měnového páru se označuje jako základní a druhá jako kótovaná
nebo vedlejší. Veškeré kotace se na forexových trzích stanovují
vůči základní měně. V rámci kotace měnového páru se používají
dvě různé ceny: nabídková a poptávková. Nabídková cena je cena,
za kterou můžete danou měnu prodat, zatímco poptávková cena
je cena, za kterou ji můžete koupit. Obě tyto ceny se stanovují
vůči základní měně. Řekněme, že směnný kurz páru USD/CHF je
0,9579. To znamená, že jeden dolar odpovídá 0,9579 švýcarským
frankům.
Konkrétní měnový pár tedy odráží kurz, za který lze dané dvě
měny mezi sebou směňovat. V našem předchozím příkladu kurz
páru EUR/USD určuje, kolik euro je možné směnit za americké
dolary.
USD/CHF 0,9579
1 USD = 0,9579 CHF
2
KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVĚTEM FOREXU
Schopnost těžit z býčího či medvědího trhu
Finanční páka
Obchodník může těžit ze situace na trhu nezávisle na tom, zda trh
právě posiluje či oslabuje. Důležité je pouze to, zda vstoupí do
„krátké“ či „dlouhé“ pozice. Při vstupu do „krátké pozice“
obchodník očekává, že cena obchodovaného produktu bude
klesat. Zatímco při vstupu do „dlouhé pozice“ obchodník naopak
očekává, že cena půjde nahoru.
Většina forexových makléřů poskytuje svým klientům účty pro
maržové obchodování. Díky nim mohou obchodníci zhodnocovat
své obchody v mnohem vyšších poměrech.
Výhody forexového trhu
Vysoce likvidní trh
Na forexovém trhu se denně obchodují cizí měny v celkové
hodnotě větší než 4 biliony dolarů, přičemž tržní příkazy jsou
prováděny bez prodlení. To znamená, že je tento trh příliš velký
na to, aby jej mohl ovládat jeden jedinec nebo instituce.
Například: Váš makléř vám nabídne finanční páku 100:1. To
znamená, že s pouhým 1 000 dolarů můžete obchodovat
kontrakty až do výše 100 000 dolarů. I s malým množstvím
kapitálu tedy budete schopni zaujmout větší pozici na trhu. Pokud
vám vaše tržní pozice následně způsobí těžké ztráty, které
dosáhnou výše celkového zůstatku na vašem obchodním účtu,
makléř ji uzavře.
24hodinový trh
Ve světě Forexu se koncept finanční páky týká situací, kdy si
obchodník půjčuje finanční prostředky od makléřské společnosti
a ty pak používá k obchodování na forexovém trhu. Díky finanční
páce může obchodník i s malým kapitálem investovat do
kontraktů výrazně vyšší hodnoty.
Vzhledem k tomu, že forexový trh není svázán s žádnou konkrétní
lokací, je možné na něm obchodovat 24 hodin denně.
Obchodovat se začíná v pondělí ráno v Sydney (GMT +10) a končí
v pátek večer v New Yorku (EST).
Forexové makléřské společnosti běžně nabízejí finanční páky
s poměrem 100:1, nebo vyšší. Naproti tomu na akciovém trhu
potřebuje obchodník u každého prováděného obchodu 50 %
z hodnoty transakce.
Žádné poplatky ani makléřské provize
Hlavní myšlenkou za použitím finanční páky je především
maximalizace zisku při současné minimalizaci rizika. Díky finanční
páce mohou forexoví obchodníci dosahovat s každým
provedeným obchodem větších a větších zisků. Zároveň se však
také mnohonásobně zvyšuje rizikový faktor jejich transakcí a je
proto potřeba myslet i na správné řízení rizik.
Na forexovém trhu si většina makléřů neúčtuje makléřské provize
z vašeho nákupu či prodeje měn. Místo toho platíte tzv. „spread“.
Ten je určen rozdílem mezi nabídkovou a poptávkovou cenou.
3
KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVĚTEM FOREXU
Marže
Dříve, než obchodník může začít těžit z pákového efektu při
forexovém obchodování, musí složit marži. Tu lze v podstatě
chápat jako zálohu v dobré víře či závazek plnění. Forexový
obchodník tedy může zadat příkaz přesahující zůstatek na jeho
obchodním účtu až poté, co splní požadavek dané makléřské
společnosti na marži. V případě, že dojde k obchodním ztrátám
a prostředky na obchodním účtu klesnou pod požadovanou marži,
makléř uzavře některé nebo všechny obchodníkovy pozice, aby
vyrovnal vzniklý deficit. Pokud po uzavření všech tržních pozic
zůstane obchodníkovi na účtu záporný zůstatek, je makléřem
vyzván k dodatkové úhradě finančních prostředků (tzv. margin
call). V takovém případě musí obchodník na svůj obchodní účet
vložit další peníze, aby splnil požadavek na marži.
Pokud má například obchodník na svém obchodním účtu 10 000
dolarů, znamená to, že má 10 000 dolarů využitelné marže.
Použije-li 6 000 dolarů k nákupu několika lotů měnového páru,
zůstane mu na účtu využitelná marže ve výši 4 000 dolarů.
Obchodník tak může přijít až o 4 000 dolarů, než makléř uzavře
jeho obchodní pozice, aby zabránil dalším ztrátám.
Pipy
Ve světě Forexu se „pipy“ používají k vyjádření veškerých fluktuací
měnových kurzů. Přitom jeden pip vyjadřuje nejmenší možnou
změnu kotace měnového páru.
V takovém případě může mít pip v závislosti na velikosti kontraktu
(či „lotu“), se kterým obchodujete, hodnotu 1 dolaru (u lotu o
velikosti 10 tisíc dolarů) nebo 10 dolarů (u lotu o velikosti 100 tisíc
dolarů).
Spread
Při každém forexovém obchodě se používají dva různé kurzy
v závislosti na tom, zda obchodník daný měnový pár kupuje nebo
prodává. Při prodeji měnového páru bude požadovat jeho
„nabídkovou“ cenu. A naopak při jeho nákupu se bude dívat na
„poptávkovou“ cenu. Přitom poptávková cena je vždy vyšší než
nabídková.
Obchodník však nebude nikdy obchodovat přímo za tržní kurz.
Vzhledem k tomu, že se na forexové obchodování nevztahuje
žádná provize, zaplatí makléři tzv. „spread“. Jak již bylo zmíněno
dříve, spread vyjadřuje rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou
cenou. U každé transakce jej platí pouze kupující strana. Při
prodeji měnového páru tedy obchodníkovi tento náklad nevzniká.
Jinými slovy lze spread popsat také jako poplatek za kompletní
transakci. V našem předchozím příkladu měnového páru EUR/USD
s kotací 1,2650/52 je spread roven 2 pipům. Pro forexového
obchodníka to znamená, že každou výchozí pozici začíná se
ztrátou, dokud se mu nepodaří nashromáždit dostatek zisků na
pokrytí spreadu dané transakce. Proto pokud vstoupí do obchodní
pozice za nákupní cenu a ihned ji uzavře za prodejní cenu, utrpí
ztrátu odpovídající výši spreadu.
Pokud se například nabídková cena páru EUR/USD změní na
1,2650, znamená to, že se posunula o 5 pipů (z hodnoty 1,2655).
4
KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVĚTEM FOREXU
Základy grafů
Forexové grafy znázorňují vývoj tržních cen. V každém grafu jsou
přítomny dvě základní proměnné: cena a čas. Forexový obchodník
má k dispozici hned několik různých druhů grafu.
Čárové grafy
Čárové grafy znázorňují celkový přehled fluktuací v daném
časovém horizontu. Přestože nejsou tak podrobné jako „čárkové
grafy” nebo „svíčkové grafy“, jsou velmi jednoduché a snadno se
analyzují. Čárové grafy jsou v podstatě tvořeny jednoduchou
spojitou čárou, která spojuje všechny uzavírací ceny měnového
páru v daném období. Příklad čárového grafu si můžete
prohlédnout níže:
Čárkové OHLC grafy (Otevírací cena [Open], High, Low, Uzavírací
cena [Close])
Tyto grafy jsou již podrobnější. Délka každé čárky znázorňuje
rozsah pohybu ceny v daném časovém úseku. Výrazný rozdíl mezi
nejnižší (low) a nejvyšší hodnotou (high) se v grafu projeví delší
čárkou. Otevírací cena (open) se znázorňuje odrážkou na levé
straně čárky, zatímco uzavírací cena (close) odrážkou na pravé
straně. Díky tomu je již na první pohled patrné, v jakém směru se
ceny pohybují a také jak významné tyto pohyby jsou. Vzhledem
k tomu, že jsou tyto grafy velmi podrobné, může být jejich čtení
po vytisknutí na papír poměrně náročné. Na následujícím obrázku
si můžete prohlédnout, jak čárkový graf vypadá:
5
KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVĚTEM FOREXU
Svíčkové grafy
Tyto grafy se podobají čárkovým grafům, ale navíc znázorňují
otevírací (Open) a uzavírací cenu (Close) a také nejvyšší (High)
a nejnižší hodnotu (Low) daného časového intervalu obchodování.
Vzhledem k tomu, že se tyto grafy používají ke stanovení pohybu
cen, jsou ve srovnání s čárkovými grafy mnohem čitelnější.
Ke znázornění rostoucích cen se v grafu používá modrá barva,
zatímco ceny pohybující se v opačném směru se vykreslují
červeně. Příklad svíčkového grafu si můžete prohlédnout níže:
Je-li otevírací kurz nižší než uzavírací, znamená to, že došlo k jeho
zvýšení a svíce bude znázorněna modře. Při poklesu kurzu bude
červená. Horní knot ukazuje nejvyšší kurz v průběhu svíčky.
Spodní knot pak naopak znázorňuje ten nejnižší.
Interpretace svíček
Každá svíčka znázorňuje nejvyšší a nejnižší cenu a také otevírací
a uzavírací cenu cenného papíru v daném časovém úseku.
Například: V 30minutovém grafu představuje každá svíčka časový
interval v délce 30 minut. Otevírací kurz je první výchozí kurz na
začátku těchto 30 minut a uzavírací kurz je naopak ten poslední.
6
KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVĚTEM FOREXU
KAPITOLA 2: ÚVOD DO FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZY
Úrokové sazby
Základní faktory ovlivňující cenové pohyby
V každé zemi, jejíž měna se obchoduje na forexovém trhu, určuje
její centrální banka jednodenní zápůjční úrokové sazby pro
komerční banky. Řízení úrokových sazeb je stěžejně důležité pro
realizaci měnové politiky centrální banky. Úrokové sazby je možné
použít také jako nástroj ke zvýšení či snížení množství peněz
v oběhu. Obecně platí, že nižší úrokové sazby způsobují devalvaci
měny v důsledku přechodu forexových obchodníků k obchodům
typu carry trade. Carry Trade je forma obchodní spekulace, při
které forexový obchodník prodává měnu s nízkou úrokovou
sazbou za jinou měnu s vyšší úrokovou sazbou. U měny s vyššími
úrokovými sazbami totiž obyčejně dochází k nárůstu jejich
hodnoty. Kromě toho mohou obchodníci díky tzv. rolování či
převedení obchodů získávat úroky na denní bázi.
Aby mohl forexový obchodník při obchodování na trhu vydělávat,
měl by být schopen předpovídat cenové pohyby. Při formulaci
předpovědi těchto pohybů může použít buď „fundamentální
analýzu“, nebo „technickou analýzu“. Fundamentální analýza se
zabývá makroekonomickými faktory, které mohou mít dopad na
směnný kurz, jako jsou zprávy, ekonomické události či ukazatele.
Finanční kalendář
Někteří obchodníci používají k udržení přehledu o důležitých
událostech finanční kalendář, který může vypadat jako ten na
obrázku níže:
Míra nezaměstnanosti
Jedná se o jeden z primárních ukazatelů stavu ekonomiky dané
země. Vysoká míra nezaměstnanosti signalizuje, že si ekonomika
dané země nevede příliš dobře, což v důsledku povede k oslabení
její měny.
Geopolitický scénář
Nejen forexový trh, ale obecně všechny finanční trhy jsou
ovlivňovány důležitými světovými politickými událostmi.
7
KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVĚTEM FOREXU
Použití fundamentální analýzy při obchodování hlavních
měnových párů
Fundamentální analýza je užitečná zejména při předpovídání
dlouhodobého trendu měny a jejího měnového páru. Obchodníci,
kteří sledují tyto dlouhodobé faktory ovlivňující ekonomický růst
země, jsou schopni na jejich základě předpovídat, jakým směrem
se bude daný měnový pár pohybovat v dlouhodobém horizontu.
Příklad:
Řekněme, že se forexový obchodník domnívá, že Britská centrální
banka (BOE) zasáhne do dění na finančních trzích snížením
úrokových sazeb.
Pokud se tak skutečně stane, dojde v důsledku také ke snížení
hodnoty britské libry vůči americkému dolaru. Proto obchodník
v takovéto situaci otevře u páru GBP/USD „krátkou“ pozici.
Následně se bude snažit dostat za tento měnový pár
„poptávkovou“ cenu s výhledem na jeho koupi.
Proto obchodník koupí (poptá) euro s očekáváním, že vůči dolaru
posílí. Obdobně, pokud vzroste poptávka po amerických
finančních instrumentech, jako jsou státní dluhopisy nebo vlastní
kapitál, americký dolar vůči euru posílí. V takovém případě bude
chtít obchodník euro prodat (nabídnout), protože jeho hodnota
vůči americkému dolaru poklesne.
USD/JPY
Chce-li japonská vláda zvýšit poptávku po svém vyváženém zboží,
bude se snažit oslabit japonský jen ve vztahu k americkému
dolaru. Pokud se jí to podaří, kurz páru USD/JPY vzroste. Proto by
obchodníci, kteří chtějí z takovéhoto scénáře těžit, měli kupovat
pár USD/JPY (za poptávkovou cenu) při očekávaném zvýšení
hodnoty amerického dolaru. Obdobně, pokud v Japonsku vzroste
úroveň přímých zahraničních investic (FDI), dojde k posílení
hodnoty jenu vůči americkému dolaru. V takovém případě by měli
obchodníci prodávat pár USD/JPY (za nabídkovou cenu)
s výhledem na zisk z posilujícího jenu.
GBP/USD
Pokud naopak obchodník věří, že hodnota britské libry půjde vůči
americkému dolaru nahoru, bude se snažit dostat za pár GBP/USD
„nabídkovou“ cenu s výhledem na jeho prodej.
EUR/USD
Obvykle, když dolar oslabuje, euro zároveň s ním posiluje.
A naopak, když dolar posiluje, hodnota eura klesá. Pokud
například americká ekonomika čelí rostoucí vysoké míře
nezaměstnanosti, dojde v jejím důsledku k oslabení dolaru.
Zvýší-li se ve Velké Británii množství peněz v oběhu, dojde
k převýšení poptávky po penězích jejich nabídkou. To znamená, že
banky budou mít více peněz na půjčky, což v důsledku povede ke
snížení úrokových sazeb. Tyto faktory sníží hodnotu britské libry
vůči americkému dolaru a obchodník bude usilovat o prodej
měnového páru GBP/USD (za nabídkovou cenu). Pokud však
naopak bude britská ekonomika zažívat silný ekonomický růst
v důsledku obezřetné měnové politiky, zvýší se také tempo růstu
jejího hrubého domácího produktu (HDP). To bude mít za
8
KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVĚTEM FOREXU
následek snížení hodnoty britské libry vůči americkému dolaru.
V takovém případě budou chtít obchodníci kupovat měnový pár
GBP/USD (za poptávkovou cenu).
USD/CHF
Švýcarský frank je obvykle vnímán jako měna se statusem
„bezpečného přístavu“. V době globální nestability se tedy frank
stává velmi žádanou měnou a jeho hodnota vůči americkému
dolaru roste. Proto by měli obchodníci v nejistých ekonomických
časech pár USD/CHF prodávat (za nabídkovou cenu). V době
stability však naopak poptávka po americkém dolaru poroste,
protože obchodníci budou mít menší potřebu ukládat své peníze
do švýcarského franku coby „bezpečného přístavu“. V takové
situaci budou obchodníci nakupovat pár USD/CHF (za
poptávkovou cenu), vzhledem k tomu, že dolar bude vůči
švýcarskému franku posilovat.
EUR/CHF
Při tomto scénáři sníží vysoká míra inflace v zemích Evropské unie
hodnotu páru EUR/CHF. Obchodníci na to zareagují jeho
prodejem (za nabídkovou cenu). Na druhou stranu zvyšující se
HDP v zemích Evropské unie bude chápáno jako důkaz dobrého
stavu evropské ekonomiky. V tomto případě dojde ke zvýšení
hodnoty páru EUR/CHF, na které obchodníci zareagují jeho
nákupem (za poptávkovou cenu).
AUS/USD
Jedním z největších zdrojů australských příjmů z exportu
je těžební sektor. Proto každý nárůst cen komodit zvýší příjmy
Austrálie z vývozu, což bude mít za následek posílení hodnoty
australského dolaru. Na toto zvýšení hodnoty australského dolaru
vůči americkému obchodníci zareagují nákupem měnového páru
AUS/USD (za poptávkovou cenu). Dalším důležitým odvětvím
podílejícím se na příjmech Austrálie z vývozu je zemědělský
sektor. Proto pokud Austrálie čelí období sucha, sníží se také podíl
její zemědělské produkce na příjmech z vývozu. To bude mít za
následek snížení hodnoty australského dolaru vůči americkému.
Proto by obchodníci, kteří chtějí z této situace těžit, měli prodávat
pár AUS/USD (za nabídkovou cenu) vzhledem k tomu, že hodnota
australského dolaru vůči americkému poklesne.
USD/CAD
Přetrvávající vysoká míra nezaměstnanosti, která oslabuje
kanadskou ekonomiku, povede v důsledku ke snížení hodnoty
kanadského dolaru vůči americkému. Obchodníci mohou této
situace využít tak, že začnou kupovat měnový pár USD/CAD (za
poptávkovou cenu). Pokud však kanadská ekonomika začne
naopak posilovat v důsledku snížení míry nezaměstnanosti,
kanadský dolar zvýší svou hodnotu vůči americkému. V takové
situaci by měli obchodníci začít prodávat pár USD/CAD (za
nabídkovou cenu).
NZD/USD
Nový Zéland ovládá třetinu světového trhu v oblasti mléčných
a masných výrobků. To v podstatě znamená, že ekonomika této
země je založena především na zemědělském sektoru. Proto
všechny faktory, které ovlivňují příjmy z vývozu tohoto sektoru,
9
KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVĚTEM FOREXU
budou mít vliv také na směnný kurz novozélandské měny. Pokud
například v USA dojde ke snížení mléčné produkce z důvodu
přírodní katastrofy, zvýší se poptávka po novozélandských
mléčných výrobcích. Tím pádem dojde i ke zvýšení hodnoty
novozélandského dolaru vůči americkému. Obchodníci, kteří
chtějí na této situaci vydělat, by měli začít nakupovat měnový pár
NZD/USD (za poptávkovou cenu). Pokud se však naopak na
Novém Zélandu objeví slintavka a kulhavka, dojde k poklesu
mléčné a masné výroby. V důsledku toho dojde také k poklesu
příjmů z vývozu a oslabení novozélandského dolaru. Pro
obchodníky je vhodné začít v tuto chvíli s prodejem měnového
páru NZD/USD (za nabídkovou cenu).
10
KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVĚTEM FOREXU
KAPITOLA 3: ÚVOD DO TECHNICKÉ ANALÝZY
Technické faktory ovlivňující cenové pohyby
Další metodou výzkumu, kterou forexoví obchodníci mohou využít
při vytváření své obchodní strategie, je technická analýza. Ačkoliv
se technická analýza může zdát na první pohled obtížná, jakmile
její techniky jednou pochopíte, uvidíte, že jejich použití v rámci
vaší obchodní strategie je velmi jednoduché. Technická analýza je
velmi užitečný nástroj, který odstraňuje nedostatky
fundamentální analýzy.
Hlavním problémem, kterému musí obchodníci v rámci technické
analýzy čelit, je nepřeberné množství možných způsobů, jakými
lze s její pomocí analyzovat informace z trhů. Jakýkoliv mylný
výklad totiž povede k nesprávným závěrům a výsledkům.
Vzhledem k tomu, že však na nástroje technické analýzy spoléhá
většina obchodníků na trhu, jejich prognózy se skutečně plní.
Obchodníci totiž sledují stejné technické indikátory, takže je
předem jasné, že se trh bude pohybovat přesně tím směrem,
který tyto indikátory odvozené z technické analýzy určují.
Použití technické analýzy při obchodování hlavních měnových
párů
obchodníkům obchodovat, ať už jde trh nahoru nebo dolů.
A právě v této situaci je technická analýza tím nejefektivnějším
nástrojem při předpovídání vývoje trendu.
Na rozdíl od ostatních finančních trhů se ve světě Forexu
technická analýza používá velmi často. Pohyby na trhu se částečně
předpovídají tak, že se technické indikátory přidají do svíčkových
grafů. Jak již však bylo zmíněno, vzhledem k tomu, že většina
obchodníků spoléhá při určování vývoje cen na tytéž technické
indikátory, jejich prognózy ohledně pohybů na trhu se skutečně
plní. Proto pokud technická analýza předpovídá pokles ceny
daného měnového páru, lze očekávat, že skutečně poklesne,
protože většina obchodníků bude jednat na základě této analýzy.
Odpor a podpora
Mezi základní koncepty technické analýzy patří podpora a odpor.
Odpor ve světě Forexu označuje situaci, kdy ceny dosáhnou svého
maxima a mají potíže vyšplhat se ještě výše nahoru. Úroveň,
kterou se ceně nedaří prorazit, se označuje jako „hladina odporu“.
Stanovení této hladiny je poměrně subjektivní, takže někdy může
být velmi obtížné určit, kde přesně leží.
Hlavním cílem technické analýzy je identifikovat v grafech trendy
přesně v tom okamžiku, kdy se začnou rozvíjet. Díky tomu totiž
obchodníci budou mít dostatek času z nich těžit dříve, než opět
změní svůj směr. Důvodem, proč technická analýza hraje tak
důležitou roli na forexovém trhu, je to, že se tento trh zakládá
právě na trendech. Povaha forexového trhu umožňuje
11
KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVĚTEM FOREXU
Pokud uvidíte hladinu odporu, jako je ta zobrazená na obrázku
níže, měli byste se pokusit prodat měnový pár co nejblíže u ní:
Podpora je na druhu stranu opakem odporu. Týká se situace, kdy
ceny poklesnou na své minimum a mají problém dostat se níže.
Ačkoliv je technická analýza spíše vědeckým či matematickým
konceptem, neexistuje zde žádná přesná metoda, jak určit, kde
přesně se nachází hladiny podpory a odporu daného měnového
páru. Tyto hladiny se více či méně určují intuitivně na základě
obchodních zkušeností.
V případě hladiny odporu se snažíte nakupovat co nejblíže k ní, jak
je patrné z následujícího obrázku:
Ceny, které se nacházejí v těchto dvou oblastech mají obvykle
problém prorazit hladinu podpory či odporu vzhledem
k nedostatku opačných tržních příkazů. Toto jsou body, na základě
kterých lze předpokládat, že se trh brzy otočí, což může spoustu
obchodníků odradit od účasti na obchodování.
Obchodování v pásmu (tzv. range trading)
Ačkoliv je velmi obtížné přesně vymezit, kde přesně se tyto
hladiny nacházejí, obchodníci mohou tyto koncepty přesto využít,
protože jim určí pásmo, ve kterém mohou obchodovat. Když se
pár obchoduje poblíž hladiny podpory, uzavírají obchodníci
„dlouhé“ pozice a když se obchoduje poblíž hladiny odporu,
uzavírají „krátké“ pozice.
Nevýhody obchodování v pásmu
Jednou z hlavních nevýhod obchodování v pásmu je to, že je zde
velmi malá pravděpodobnost mimořádných zisků. Dojde-li
12
KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVĚTEM FOREXU
k prolomení těchto prahových hodnot, trh obvykle náhle prudce
vzroste, nebo se naopak propadne. Pokud se tak stane, ceny
poskočí nahoru, nebo se prudce propadnou a obchodníci
využívající strategie pro obchodování v pásmu utrpí obrovské
ztráty.
Níže je zobrazen graf znázorňující koncept obchodování v pásmu:
Výše uvedený graf znázorňuje vzor rostoucího trendu, což
znamená, že když je momentum pozitivní, můžete jednotlivá dna
spojit trendovou čárou a získat tak trend.
Tržní momentum
Alternativní obchodní strategií k obchodování v pásmu je
strategie, kdy obchodník využívá konceptu podpory a odporu
k tomu, aby obchodoval mimo toto vymezené pásmo. Při přijetí
této obchodní strategie obchodník očekává, že se trhu podaří
prolomit práh těchto hladin. Proto zadá limitní příkaz „koupit“
nad hladinu odporu a tržní příkaz „prodat“ pod hladinu podpory.
Základní princip spočívá v tom, že jakmile dojde k překročení
těchto prahových hodnot, dostane trh nový impuls. Jakmile ceny
prolomí tyto hladiny, začnou obchodníci vydělávat.
Na výše uvedeném grafu je zachycena čára klesajícího trendu,
která znamená, že když je momentum negativní, budou chtít
obchodníci měnový pár prodávat.
13
KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVĚTEM FOREXU
Oscilátory
Oscilátory jsou souborem technických indikátorů, které pomáhají
obchodníkovi určit, zda je trh překoupený nebo přeprodaný.
Jedním z takovýchto oscilátorů, který obchodníci ve světě Forexu
běžně používají, je index relativní síly (RSI).
Index relativní síly (RSI)
Index relativní síly, který byl vyvinut J. Wilderem, srovnává
klesající a rostoucí trendy cen v rámci určitého časového
intervalu. Tento index přitom přikládá největší váhu nejnovějším
datům a poskytuje tedy lépe vypovídající údaje než jiné oscilátory.
Vzhledem k tomu, že je index relativní síly také méně citlivý
k prudkým výkyvům cen, pomáhá odstínit nežádoucí „šum“
forexového trhu.
Zatímco graf uvedený výše zachycuje index RSI pod hodnotou 30,
na grafu níže se index RSI pohybuje nad hodnotou 70, což
znamená, že se měnový pár nachází na hranici přeprodání.
Kromě toho, že je dobrým ukazatelem momenta, používají ho
obchodníci také jako ukazatel objemu obchodů. Vzhledem ke své
decentralizované povaze trh Forex neumožňuje podávání zpráv o
objemu obchodů v reálném čase. Index RSI se pohybuje na
stupnici od 0 do 100. Přitom každá hodnota nižší než 30 indikuje
přeprodání trhu a každá hodnota vyšší než 70 značí jeho
překoupení.
14
KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVĚTEM FOREXU
Pět různých způsobů použití indexu RSI
1. K určení překoupených a přeprodaných tržních podmínek.
Jejich hranice jsou určeny hodnotami 30 a 70.
2. Divergence – Pokud cena měny dosáhne nového maxima
a index RSI neukazuje stejnou situaci, obvykle to znamená, že se
blíží obrácení cenového trendu.
3. Podpora a odpor – Index RSI je možné použít také k určení
hladin podpory a odporu trendu měnových párů.
dlouhodobých trendů. Exponenciální klouzavé průměry se
používají také k výpočtu PPO oscilátorů a indexu MACD (Moving
Average Convergence Divergence).
Tyto průměry jsou známé také jako exponenciálně vážené
klouzavé průměry.
S jejich pomocí můžeme monitorovat a určovat nejlepší hodnoty
pro otevření či uzavření tržní pozice. Dále také zachycují veškeré
změny ve vzoru trendu. Při překřížení exponenciálních klouzavých
průměrů dochází k obracení trendu.
4. Dále slouží také k bližšímu určení grafových formací. Formace,
jako je „dvojitý vrchol“ nebo „hlava a ramena“, jsou na grafu
indexu RSI mnohem zřetelnější než na samotném grafu cenového
vývoje.
5. Klesající vlny (Failure Swings) – Pokud se indexu RSI podaří
překonat jeho předchozí maximum nebo minimum, lze očekávat,
že se blíží i cenový průlom.
Exponenciální klouzavé průměry
Tento typ klouzavých průměrů je podobný jednoduchým
klouzavým průměrům, jen přikládá větší váhu nejnovějším
cenovým údajům. Exponenciální klouzavé průměry jsou citlivější
na změny cen a také na ně rychleji reagují.
Pro krátkodobý horizont forexoví obchodníci používají 12denní
a 26denní průměry. Pro dlouhodobý horizont pak obvykle
spoléhají na 50denní a 100denní průměry coby signály
Použití exponenciálních klouzavých průměrů
Sledováním trendu můžeme zachytit veškeré jeho změny
v okamžiku, kdy k nim dojde. Díky tomu máme ideální příležitost
využít jeho obratu. Všechny pohyby na trhu probíhají ve třech
různých směrech: nahoru, dolů nebo do strany.
15
KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVĚTEM FOREXU
Díky klouzavým průměrům dokážeme tyto pohyby izolovat
a následně z dané situace těžit. Dříve než však může obchodník
dosáhnout ziskové pozice, musí dojít k překřížení těchto
klouzavých průměrů. Zároveň je však potřeba dávat pozor na
situace, kdy se exponenciální klouzavé průměry pohybují velmi
blízko u sebe, i když se vyhýbají, čímž mohou dávat falešný signál
o tom, že se překřížily.
Důvodem proč existují klouzavé průměry pro krátkodobé
i dlouhodobé horizonty, je snaha vyhnout se situacím, kdy by se
mohly dávat falešné signály. Obrazy dané krátkodobými
a dlouhodobými průměry se pak kompletují za účelem potvrzení
celkového obrazu. Vezměte však na vědomí, že samotné
exponenciální klouzavé průměry nejsou dostatečným ukazatelem,
na který by obchodníci mohli při potvrzování obratu tržních
trendů spoléhat. Proto by se měli před formulací jakékoliv
hypotézy podívat také na jiné technické ukazatele a přesvědčit se,
zda udávají stejný celkový obraz. To je také hlavní důvod, proč
forexoví obchodníci spoléhají při analýze situace na trhu také na
Fibonacciho úrovně zpětných pohybů.
Díky speciálnímu softwaru na naší obchodní platformě si můžete
vypočítat Fibonacciho úrovně zpětných pohybů a určit hladiny, na
kterých budete muset realizovat své zisky. Vzhledem k tomu, že
většina forexových obchodníků na Fibonacciho úrovně spoléhá
v rámci svých obchodních strategií, jejich prognózy se skutečně
plní.
Na následujícím příkladu si ukážeme, jak vlastně koncept
Fibonacciho úrovní funguje. Níže uvedený graf je denním grafem
měnového páru USD/CAD. Podle tohoto grafu se dno vlny nachází
na úrovni 0,9799, zatímco její vrchol je na úrovni 1,0313.
Fibonacciho úrovně jsou vykresleny na hladinách:
• 1,0116 (0,382)
• 1,0056 (0,500)
• 0,9996 (0,618)
Fibonacciho úrovně zpětných pohybů
Fibonacciho poměry tvoří v podstatě řadu čísel, která se používá
k popisu přirozené progrese proporcí. Tyto hodnoty byly objeveny
matematikem Leonardem Fibonaccim. Hlavní myšlenkou
Fibonacciho poměrů je jejich využití při stanovování hladin
odporu a podpory. Lze je využít také při určování úrovní, na
kterých mohou obchodníci realizovat své zisky.
V případě, že je trh býčí, doporučují se dlouhé tržní pozice.
16
KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVĚTEM FOREXU
Na výše uvedeném grafu vykazuje měnový pár USD/CAD
vzestupný trend, který se však začal na vrcholu vlny na úrovni
1,0313 lámat na sestupný. Obchodníci na tuto situaci zareagují
tak, že budou vyčkávat, zda se zpětný pohyb zastaví na
Fibonacciho úrovni 0,382 a pokud ano, otevřou na této úrovni
dlouhé pozice, aby mohli realizovat velké zisky. Cena se tak
obvykle zastaví na jedné z vykreslených úrovní, protože prodejní
příkazy pro ni vytvoří dostatečnou podporu. Pokud se ceně podaří
prolomit hladinu podpory na Fibonacciho úrovni 0,382, budou
obchodníci opět čekat, zda dojde také k prolomení úrovně 0,500.
Pokud ne, dojde opět k obratu k vzestupnému trendu. Za známku
ukončení vzestupného trendu pak lze považovat prolomení
úrovně 0,618. Na této úrovni budou obchodníci opět otevírat
krátké pozice měnového páru, čímž dosáhnou realizace velkých
zisků.
KAPITOLA 4: ZAČÍNÁME S NOVÝM FOREXOVÝM ÚČTEM
Obchodní účty
Forexoví obchodníci si obvykle mohou vybrat z několika různých
typů účtů. Portál UFXMarkets jich nabízí sedm: zkušební účet,
mikroúčet, miniúčet, standardní, zlatý a platinový účet a také
islámský účet pro obchodníky dodržující právo šaría.
Obchodní platformy
Obchodní platformy nabízíme dvě. Obchodníci mohou využívat
webovou platformu, jako je platforma portálu UFXMarkets, na
kterou mohou přistupovat, aniž by museli cokoliv stahovat. Nebo
mají možnost si stáhnout software pro obchodování na Forexu
a nainstalovat si svou vlastní obchodní platformu. Tato druhá
možnost je však v porovnání s webovou platformou složitější.
17
KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVĚTEM FOREXU
Dříve, než obchodník zahájí obchodování, by se měl s obchodní
platformou dobře seznámit. Naši platformu nejlépe poznáte
prostřednictvím našeho zkušebního účtu, který byste si měli co
nejpodrobněji vyzkoušet.
Neměli byste zapomínat ani na to, že obchodování s danou měnou
bývá vždy spojeno se skrytými náklady. Jedním z nich je například
úrok účtování za držení pozice daného měnového páru přes noc.
Tento náklad je účtován z toho důvodu, že obchodujeme na marži,
což znamená, že k provádění obchodů používáme „vypůjčené“
peníze. Tento úrok je znám jako poplatek za „rolování“ a jeho sazba
závisí na dané makléřské společnosti.
ujistěte se, že nejsou příliš blízko u sebe nebo naopak příliš daleko.
V opačném případě totiž ztrácí jejich použití smysl.
Pokud příkazy Stop Loss umístíte příliš daleko od sebe, utrpíte před
jejich provedením větší ztráty, než je nezbytné. Pokud naopak
příkazy Stop Loss umístíte příliš blízko u sebe, dojde k jejich
předčasnému provedení v důsledku volatility forexového trhu.
Proto si vždy při obchodování zachovávejte rozvahu a nenechte
emoce, aby zastínily váš úsudek. Pokud se na obchodování dobře
psychicky připravíte, budete vědět, co můžete očekávat, a žádná
situace vás nepřekvapí.
Portál UFXMarkets si v současné době účtuje poplatek za rolování
(známý také jako swap). Stručně řečeno, měli byste obchodovat ty
měny, které jsou vysoce likvidní a mají také dobrý potenciál, co se
týče ziskovosti, jako je britská libra, euro, japonský jen či švýcarský
frank.
Dříve, než se pustíte do obchodování, byste si měli vždy položit tyto
otázky:
Při zaujímání pozic na trhu si musíte také uvědomit to, že jsou vždy
spojeny s určitým rizikem. Abyste minimalizovali ztráty, je vhodné
zadat také příkazy Stop Loss a Take Profit. Vzhledem k tomu, že
žádná pozice na trhu není stoprocentně spolehlivá, příkazy Stop Loss
a Take Profit dříve či později využijete. Alespoň příkaz Stop Loss vám
pomůže zajistit, že se vaše ztráty zastaví v okamžiku, kdy se ceny
propadnou na prahovou hodnotu zadaného příkazu.
Chcete-li uzavřít tržní pozici, jakmile dosáhne vašeho cílového zisku,
můžete použít příkaz Take Profit. Pokud držíte „krátkou“ tržní pozici,
je vhodné tento příkaz umístit přímo pod aktuální tržní cenu,
protože právě kolem ní se nachází zisková oblast. Pokud na druhou
stranu držíte „dlouhou“ tržní pozici, měli byste příkaz Take Profit
použít nad touto tržní cenou. Díky příkazům Take Profit jste schopni
k obchodování zaujmout disciplinovanější a systematičtější přístup.
Z cenových pohybů můžete těžit, i pokud neustále nemonitorujete
situaci na trhu.
Řízení rizik
V jakém rozsahu se trh pohybuje a kdy je ten správný čas vybrat
zisky?
Uvědomte si, že forexový trh je ve své podstatě neustále v pohybu
a kolísá. Proto kdykoliv zadáváte příkazy Stop Loss nebo Take Profit,
18
KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVĚTEM FOREXU
Jaké ztráty jste ochotni přijmout, než uzavřete tržní pozici?
Pomocí příkazu Stop Loss můžete určit okamžik, kdy má dojít
k uzavření ztrátové tržní pozice. Pokud držíte „krátkou“ tržní pozici
daného měnového páru, je vhodné tento příkaz umístit nad aktuální
tržní cenu. Pokud naopak držíte „dlouhou“ tržní pozici, měli byste
příkaz Stop Loss umístit pod ní.
Kam umístit příkazy Stop Loss a Take Profit
Standardně platí, že by se příkazy Stop Loss měly na rozdíl od
příkazů Take Profit umísťovat blíže k otevírací ceně. Budete-li se této
filozofie striktně držet, bude vám stačit, abyste uzavřeli správné
obchody pouze v polovině případů, a i přesto zůstanete v zisku.
Například s 30pipovým příkazem Stop Loss a 100pipovým příkazem
Take Profit vám bude stačit mít šťastnou ruku pouze v 30 % případů,
abyste se dostali do zisku. To, kam přesně tyto příkazy umístíte,
závisí také na tom, jaké riziko jste ochotni podstoupit. Příkaz Stop
Loss byste neměli umísťovat příliš blízko, aby nedošlo k jeho
spuštění běžnými tržními výkyvy.
Co se týče příkazů Take Profit, měli byste je umisťovat tam, kde
realisticky očekáváte zisk, vezmete-li v úvahu délku tržní pozice
a tržní sentiment.
Psychologie obchodníka
Dříve, než obchodník začne obchodovat na forexovém trhu, měl by
důkladně analyzovat své potenciální pozice a také zvážit svůj
obchodní plán na následující den. Spousta začínajících forexových
obchodníků tuto část učení zanedbává, protože se nemůžou dočkat,
až začnou vydělávat peníze, a do obchodování se vrhají po hlavě na
základě svých domněnek a dohadů. Chce-li obchodník udržet své
ztráty na minimu a současně maximalizovat své zisky, může toho
dosáhnout pouze pečlivou analýzou a plánováním. Proto dříve, než
začnete na Forexu obchodovat, se ujistěte, že máte obchodní plán,
který vám pomůže omezit ztráty a zajistit zisk.
Jakmile budete mít svůj obchodní plán sestavený, je důležité, abyste
se ho drželi. A to je další kámen úrazu pro spoustu obchodníků. Bez
silné disciplíny se můžete od svého obchodního plánu snadno
odklonit a začít obchodovat na základě svých domněnek. Obchodník
pak může přestat uzavírat pozice na cílovém zisku nebo držet
klesající obchodní pozici příliš dlouho v naději, že opět poskočí
nahoru.
Dalším velkým omylem, kterého se obchodníci často dopouštějí, je
předpoklad, že všechny obchody jsou ziskové. K tomuto
předpokladu mohli dojít na základě několika výjimečných případů,
kdy došlo ke spuštění příkazu Stop Loss a později se trh opět otočil
příznivým směrem zpátky nahoru. Na základě takovéto zkušenosti
se může lehce stát, že obchodník zapomene u dalších obchodů
zadat příkazy Stop Loss. Neuvědomí si totiž to, že cílem příkazů Stop
Loss je zabránit větším ztrátám, než jaké by za normálních okolností
utrpěl. Především je potřeba si uvědomit, že příkazy Stop Loss
nepůsobí jako překážka při realizaci zisků. Přestože se občas může
stát, že dojde ke spuštění příkazu Stop Loss a obchodník přijde
o určitou částku, pokud se bude držet svého původního plánu,
následné zisky mu počáteční ztráty více než vynahradí. Proto je tak
důležité držet se vždy původního obchodního plánu.
19
KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVĚTEM FOREXU
Forexoví obchodníci by také měli dávat pozor na to, aby do
obchodování nezačali zapojovat své city. Pak se totiž může lehce
stát, že pokud otevřou nějaký obchod, nejsou schopni se ho vzdát,
ani když je ztrátový. Obchodník by se měl vždy držet svého
původního záměru a nikdy se od něj neodchylovat. Při svém
investičním rozhodování by měl zůstat vždy objektivní a neměl by si
nechat svůj úsudek ničím zastínit. Běžně se také stává, že se
obchodník snaží ospravedlnit své jednání tím, že se vymlouvá na
alternativní analýzu. Vzhledem k tomu, že se již začal při
obchodování citově angažovat, jeho další analýza bude zkreslená
a nebude objektivní.
S takovýmto smýšlením obchodník lehce zapomene na svůj původní
cíl. Pokud navíc při svých obchodech použije finanční páku, mohou
jeho ztráty dosáhnout mnohonásobně větší úrovně, než očekával.
Pak se může lehce stát, že nakonec sklouzne k přeobchodovávání a
začne obchody otevírat podle situace bez jakékoliv objektivity.
Obchodníci často zapomínají na to, že jejich závazky nejsou
omezeny částkou dostupnou na jejich obchodním účtu, ale
transakční hodnotou jejich kontraktů. Normou každého obchodníka
by mělo být, že nikdy nepoužije najednou více než 20 % ze svého
maržového účtu.
Filozofie obchodování a tržní šum
Nyní byste si již měli být vědomi toho, že jako forexový obchodník
máte možnost vycházet při obchodování z fundamentální či
technické analýzy. Neexistuje však žádný jednoduchý recept, který
by bylo možné použít v tak pohyblivém prostředí, jako je forexový
trh. Proto bude opatrný forexový obchodník vždy spoléhat při
formulaci své obchodní strategie jak na fundamentální, tak také na
technickou analýzu. Fundamentální analýzu můžete použít k určení
případných trendů, které se mohou objevit, a následně pomocí
technické analýzy svou hypotézu potvrdit.
Důvodem, proč je technická analýza potřebná při formulaci
obchodní strategie, je její objektivita. Fundamentální analýza totiž
zůstává při vyvozování možného závěru částečně subjektivní.
Zaměříme-li se při potvrzování naší hypotézy na technickou analýzu,
budeme schopni odfiltrovat „tržní šum“, který tvoří podstatnou část
tržního sentimentu. Tomuto „tržnímu šumu“ se nemůžeme
vyhnout, protože je všude kolem nás: ve zprávách, které čteme,
v poznámkách, které lidé říkají, a také v analýzách prováděných
odborníky.
Strategie forexového obchodování
Forexový obchodník by měl být obecně schopen obchodovat se
všemi aktivy. Začátečníkům se však doporučuje začít obchodovat
s cizími měnami, zejména s těmi, které se obchodují v páru proti
americkému dolaru. Důvodem je, že se tyto měny obchodují ve
větším objemu, jsou likvidnější a tím pádem je u nich také větší
pravděpodobnost, že budou ziskovější.
Měli byste se zaměřit zejména na měny, jako je například britská
libra, euro, japonský jen či švýcarský frank, vzhledem k tomu, že se
na forexovém trhu obchodují ve velkých objemech. Díky nim získáte
i větší prostor k manévrování v rámci své obchodní strategie.
Přestože australský, kanadský a novozélandský dolar vykazují menší
tržní volatilitu, také v rámci těchto tříd se najdou příležitosti k izolaci
trendů.
20
KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVĚTEM FOREXU
Pokročilejší obchodníci pak mohou využít také jiné skupiny měn,
jako jsou například křížové měnové páry, které neobsahují americký
dolar. Podobně mohou obchodovat také s komoditami a indexy
s obrovským ziskovým potenciálem.
Je vhodné vždy zvážit, zda není výhodnější otevřít krátkodobou
pozici místo dlouhodobé, protože tím snížíte dobu expozice
a budete moci uzavírat obchody rychleji s rozumným ziskem.
21
KOMPLETNÍ PRŮVODCE SVĚTEM FOREXU
KAPITOLA 5: Shrnutí
Před zahájením obchodování by se forexoví obchodníci měli vždy
snažit o Forexu něco naučit. Následně by měli zformulovat vhodnou
obchodní strategii. Je důležité, aby se pak této strategie drželi
a neodkláněli se od ní. Správný obchodní plán je stejně důležitý jako
správný přístup k obchodování.
Jakmile obchodník zformuluje svou obchodní strategii, měl by zvolit
měnový pár, se kterým si přeje obchodovat. Obvykle je nejlepší
soustředit se na hlavní měny, protože mají větší objem obchodů
i vyšší likviditu. Jen tak totiž obchodníci zvýší svou šanci na svých
obchodech profitovat. Existuje několik analytických metod, které
může forexový obchodník použít při formulaci obchodních strategií.
Fundamentální analýza vychází z makroekonomických faktorů, které
mohou ovlivňovat cenový pohyb daného měnového páru. Technická
analýza je naopak založena na předchozích cenách, s jejichž pomocí
pomáhá obchodníkům určit trendy, ze kterých mohou těžit.
Obchodníci musí mít na paměti také to, že neexistuje žádná metoda
pro určení cenových fluktuací. Většina obchodníků vychází při své
formulaci hypotézy ohledně cenových fluktuací z kombinace
fundamentální a technické analýzy. Mezi technické nástroje, které
má obchodník k dispozici, patří také grafy a pohyblivé průměry.
Nejčastěji se uplatňují jednoduché čárové grafy nebo složitější
sloupcové či svíčkové grafy.
Kromě grafů mohou obchodníci používat k určování okamžiků
obratu trendu také exponenciální klouzavé průměry či Fibonacciho
poměry. Bohužel neexistuje žádný stoprocentně spolehlivý systém,
který by dokázal obchodníkovi zaručit zisky. Každé obchodování
s sebou přináší určité riziko. Je však důležité, aby měl obchodník
neustále na paměti, do čeho se vlastně pouští. Pro každého
obchodníka je také stěžejně důležité, aby se v oblasti forexového
obchodování neustále vzdělával.
OBRAŤTE SE NA NÁS:
Online chat
Telefon:
+44 208 150 0778 kl. 401
E-mail:
[email protected]
22
Download

Průvodce obchodováním