ČERVENEC 2012
Nenechte si ujít 18. narozeniny Centra Paraple
Posilovna a půjčovna sportovních pomůcek
Co nabízí ergoterapie v Centru Paraple
Ohlasy na kurzy ZŽS a MTnV
Č A S O P I S
P R O
K L I E N T Y
A
P Ř Á T E L E
C E N T R A
P A R A P L E
Inzerce
Actreen® Glys Set
IHNED
K POUŽITÍ
Unikátní uzavřený systém pro cévkování v různých situacích
Přizpůsobený každému uživateli
(muži, ženy, děti)
Ihned k použití (v autě, na cestách,
v práci, na lůžku, …)
ƒ Bez smáčení
ƒ Kompaktní a lehký
Manipulace v ochranném obalu
Anti-refluxní chlopeň
ƒ Zabraňuje úniku moči ze sáčku
do katetru
Transparentní a kalibrovaný
sběrný sáček
ƒ Objem 50 až 1 250 ml
ƒ Snadná kontrola kvality
a množství moči
ƒ Ergonomický tvar
B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112 | www.bbraun.cz
Actreen Glys Set_A5L_0612.indd 1
28.6.2012 9:34:59
3
Úvodník
Milí čtenáři, milí přátelé Centra Paraple,
před námi je léto, doba dovolených. Přeji vám, abyste
obnovili síly, podívali se do přírody, potkali se s lidmi,
kteří vás mohou něčím inspirovat.
Nám v Centru Paraple letos uteče léto rychle. Po něm
přijde podzim a slavnost, spojená s 18. výročím otevření
Centra Paraple Zdeňkem Svěrákem a Olgou Havlovou.
V říjnu Centrum Paraple oslaví „plnoletost“.
Před 18 lety jsme nebyli spokojení s tím, jak vypadá zdravotní a rehabilitační péče o člověka, kterému se stane
úraz s poškozením míchy. Rozhodli jsme se ukázat, že
to jde i jinak, že pacient může být partnerem zdravotníků,
ne jen na pomoc odkázaným závislým člověkem. Jestli se
nám to v Centru Paraple podařilo a daří, mohou posoudit
nejlépe ti z vás, kteří využívají našich služeb.
Rádi bychom oslavili společně s vámi 18 let úspěšné činnosti Centra Paraple. Zveme vás na setkání klientů, pracovníků, těch, kteří s Centrem Paraple spolupracovali,
Děkujeme, že jste přišli!
Děkujeme všem, kteří nás i přes nepřízeň počasí přišli podpořit na
Běh pro Paraple do Letenských sadů.
Třináctý ročník Běhu pro Paraple v pražských Letenských sadech
14. června 2012 vynesl 163 650 Kč. V běhu na sto metrů závodilo
300 dospělých i dětí, utkali se přátelé, rodiny i firmy. Koncert skupiny
MIG 21, Divadélko Romaneto a další doprovodný program si nenechalo ujít více než 500 lidí.
pomáhali mu jako dobrovolníci, dárci a partneři. Nabídneme vám pohled do naší historie, vzájemná setkání,
zajímavý program na zahradě i uvnitř budovy, samozřejmě
občerstvení. Narozeninové setkání plánujeme na úterý
9. října. Podrobné informace o programu zveřejníme na
webu Centra Paraple v září.
Přeji vám příjemné čtení a hlavně krásné letní dny, energii, chuť a příležitosti k malým i velkým zážitkům i k odpočinku.
Fota zde a na obálce: Martin Salajka
Za Centrum Paraple i za sebe
Alena Kábrtová
Z obsahu:
Co nabízí ergoterapie v Centru Paraple? ........................................ 4
Pumpy pro život i v roce 2012 ..................................................... 5
Běh pro Paraple na Letné ........................................................... 6
Přijďte s námi oslavit 18 let
činnosti Centra Paraple!
úterý 9. října 2012 od 12.00 hodin
Nová kampaň Centra Paraple ...................................................... 7
Půjčovna sportovních pomůcek v Centru Paraple ............................ 9
Kurz zdravého životního stylu..................................................... 10
Vodácký kurz – Vltava 2012 ...................................................... 11
Česká asociace paraplegiků ..................................................... 14
Tipy z Revue:
Handcycling .............................................................................. I
Rozhovor se Zbyškem Lorenzem ................................................. II
Taneční kurzy pro vozíčkáře ....................................................... IV
X
Aktuality
CP / Důležité informace / Z odborného světa
4
Počítačové kurzy
Dovolujeme si vás pozvat na
počítačové kurzy, které probíhají
v Centru Paraple již několikátý rok.
Ve druhém pololetí se můžete těšit
na kurzy zaměřené na podnikání,
účetnictví nebo digitální fotografii. Jste-li začátečníci, můžete se
v Centru Paraple naučit pracovat
s počítačem od základů nebo rozšiřte své dovednosti a možnost
pracovního uplatnění na kurzu
základní kancelářské sady MS
Office. Termíny kurzů naleznete
také na webových stránkách.
nejpozději do 20. 7. 2012 na Každý klient musí mít vytvořenou
[email protected]
rezervaci na přesně stanovený čas
a tuto dobu dodržovat.
Klienti na pobytu jsou informování
o masážích na první schůzce na
začátku pobytu a dále jsou průběžně oslovováni během pobytu.
„Akvarel (začátečníci, pokročilí)“
Mohou se také hlásit individuálně
v termínu 7. 9. – 9. 9. 2012.
na recepci CP nebo telefonicky.
Náplní kurzu budou základy malby
akvarelovými barvami, seznámení Klienti Centra Paraple
s barvami a technikou akvarelu,
malování zátiší, krajiny květin, 150,- Kč/30 min.
malování v plenéru, využití akvarelu 250,- Kč/60 min.
v abstraktním malování. Zájem
o účast na tomto kurzu nám Zrušení rezervace do středy
sdělte nejpozději do 24. 8. 2012 aktuálního týdne do 12:00.
Patrik Zalmay na [email protected]
Pozvánka na výtvarný
workshop
Koordinátor PC kurzů
Změna termínu kurzu
Kreativní fotografie
Masáže
Ostatní zájemci
250,- Kč/30 min
Masáže probíhají ve středu od 400,- Kč/60 min.
9:00 do 12:00 a od 16:00 do
20:00 v Centru Paraple (změny Vytvoření rezervace telefonicky,
Aktuální termín je
kontaktováním recepce Centra
časů jsou vyhrazeny).
17. – 19. 8. 2012.
Kurz bude zaměřen na využití Informace o místě, kde bude masáž Paraple +420 274 771 478. Zrusvětla jako kreativního nástroje prováděna, obdržíte na recepci šení do úterý aktuálního týdne do
i cíle, luminografii, světelnou nebo na informačním letáku, který 16:00.
projekci a obrazy. Zájem o účast bude vyvěšen na nástěnkách v proJakub Krátký
Sportovní terapeut CP
na tomto kurzu nám sdělte storách CP pro aktuální týden.
Programy v Centru Paraple v roce 2012
Termín
Název
Místo
Kotaktní osoba
1.6. - 6.6.2012
Vodácký kurz
Jižní Čechy
Lenka Honzátková
4.6. - 8.6.2012
PC kurz - Redakční systémy
Centrum Paraple
Patrik Zalmay
18.6. - 22.6.2012
PC kurz - Adobe InDesign
Centrum Paraple
Patrik Zalmay
25.6. - 30.6.2012
Sportovní kurz
Centrum Paraple
Jakub Krátký
9.7. - 13.7.2012
PC kurz - Internet a multimedia (foto&video)
Centrum Paraple
Patrik Zalmay
17.7. - 22.7.2012
Cyklistický kurz 1
Jižní Čechy
Lenka Honzátková
23.7. - 3.8.2012
PC kurz - Správa PC sítí ve Windows
Centrum Paraple
Patrik Zalmay
srpen 2012
Tematické setkání klientů a jejich blízkých
Centrum Paraple
Alena Kyselová
13.8. - 17.8.2012
PC kurz - Základy práce na PC
Centrum Paraple
Patrik Zalmay
13.8. - 18.8.2012
Cyklistický kurz 2
Východní Čechy
Jiří Pokuta
17.8. - 19.8.2012
Výtvarné techniky - Kreativní fotografie
Centrum Paraple
Zuzana Korbelová
27.8. - 7.9.2012
PC kurz - Podnikání a orientace na finančních trzích
Centrum Paraple
Patrik Zalmay
2.9. - 9.9.2012
Vodní sporty
Chorvatsko
Lenka Honzátková
7.9. - 9.9.2012
Výtvarné techniky - Akvarel
Centrum Paraple
Zuzana Korbelová
17.9. - 21.9.2012
PC kurz - MS Office 2010
Centrum Paraple
Patrik Zalmay
17.9. - 28.9.2012
Zdravý životní styl
Centrum Paraple
Jiří Pokuta
1.10. - 5.10.2012
PC kurz - Digitální fotografie
Centrum Paraple
Patrik Zalmay
11.10. - 14.10.2012
Máma, táta na vozíku
Centrum Paraple
Martina Barcalová
15.10. - 26.10.2012
PC kurz - Účetnictví
Centrum Paraple
Patrik Zalmay
listopad 2012
Tematické setkání klientů a jejich blízkých
Centrum Paraple
Alena Kyselová
5.11. - 16.11.2012
PC kurz - Podnikání a orientace na finančních trzích
Centrum Paraple
Patrik Zalmay
26.11. - 30.11.2012
PC kurz - Adobe Photoshop
Centrum Paraple
Patrik Zalmay
3.12. - 7.12.2012
PC kurz - Hlasové technologie - My Voice a My Dictate
Centrum Paraple
Patrik Zalmay
červenec 2012
Konference o pomůckách
pro spinální pacienty
Fyzioterapeuti a ergoterapeuti Centra Paraple se aktivně
účastnili konference Pomůcky
v rehabilitaci spinálních pacientů,
kterou uspořádala 20. dubna
v Kongresovém centru Praha
Česká asociace paraplegiků ve
spolupráci se Spinální jednotkou
v Motole a UNIFY ČR.
Na konferenci se setkali zástupci
všech spinálních jednotek,
rehabilitačních ústavů a dalších
subjektů zabývajících se rehabilitací spinálních pacientů spolu
s uživateli těchto služeb a firmami dodávajícími pomůcky.
Za odborné příspěvky na konferenci patří poděkování Lence
Kratochvílové, Martinu Gregorovi, Mirkovi Černému, Tomáši
Pertlíkovi, Zuzaně Korbelové
a Barboře Benešové.
-ap-
Co nabízí ergoterapie
v Centru Paraple?
Rádi bychom vám představili,
co nabízí ergoterapie v Centru Paraple.
Do aktivit ergoterapie v Centru
Paraple patří:
1. Funkční trénink zvyšování
soběstačnosti – nácviky jsou
prováděny s instruktorem
soběstačnosti
bADL (základní všední denní
činnosti) – přesuny (přesun
vozík-lůžko, vozík-toaleta, vozíksprchová sedačka, vozík-auto,
vozík-zem). Mobilita na žíněnce
– posazování, otáčení, přenášení váhy, manipulace s dolními
končetinami, posuny pánve –
trénink pro samostatné otáčení
na lůžku. Nácvik sebesycení
a pití s kompenzační pomůckou nebo lépe bez ní. Nácvik
hygieny – čištění zubů, mytí obličeje a rukou, česání, holení,
svlékání a oblékání horní i dolní
poloviny těla na lůžku či na
vozíku. Vyprazdňování – návrh
kompenzačních pomůcek pro
asistované nebo samostatné
vyprazdňování moče a stolice.
Vhodný způsob jízdy na mechanickém vozíku.
iADL (složitější všední denní činnosti) – příprava pokrmů s využitím kompenzačních pomů-
červenec 2012
X odborného světa
Z
5
mie, strategie přesunů a další. Na přednáškách bude dostatečný
Vaše případné dotazy zodpoví prostor pro dotazy a navázání
nových kontaktů.
ergoterapeutky:
Mgr. Korbelová Zuzana,
[email protected]
Bc. Benešová Barbora, Dis.,
[email protected]
Telefon 274 001 325
Foto: Barbora Benešová
cek či bez nich. Jízda v terénu
(cvičný chodník) a použití městské dopravy. Ovládání automobilu – možnosti úprav řízení a také
úpravy pro zjednodušení nakládání
a vykládání vozíku do a z auta.
Modelová činnost – jako je nakupování, domácí práce a další.
Na jakékoliv otázky a žádosti
o další informace vám rádi odpovíme na kontaktní adrese info@
pumpyprozivot.cz.
Zuzana Korbelová
Ergoterapeut Senior CP
Zuzana Korbelová
Ergoterapeut Senior CP
četin a vlastní ruky – zaměřuje se
na prevenci vzniku kontraktur, udr- Pumpy pro život
žení rozsahu pohybů kloubů, ovliv- i v roce 2012
nění nežádoucí spasticity, otoků
a bolestí - zahrnuje termoterapii, Na loňské úspěšné turné přednámobilizace, měkké techniky, dla- šek o moderním způsobu léčby
spasticity – baclofenové pumpě
hování, taping.
navazuje společnost Pumpy pro
Aktivní cvičení horních končetin –
život i letos. Přednášky pro paci2. Poradenská a konzultační klade důraz na udržení a zvýšení
činnost
fyzické kapacity, posílení oslabe- enty, jejich blízké, ošetřovatele
a další proběhnou v osmi českých
Poradenství při výběru kompen- ných svalů, obnovení nebo zlep- a moravských městech.
šení
pohybových
stereotypů,
(zahrzačních pomůcek – antidekubitní
polštář, mechanický vozík, kom- nuje trénink úchopových funkcí První část přednášek se odehrála
ponenty k vozíku (zádová opěrka, a jemné motoriky, facilitaci a další). v těchto termínech:
bederní klín, peloty) a další - tyto Specializovaná terapie ruky po 22. května Olomouc, NH Congress
kompenzační pomůcky si může šlachových transferech – péče Hotel, sál Madrid, 16:00 – 17:30
u nás klient po domluvě vyzkoušet. o jizvu, edukace o vhodném zapo- 5. června Hradec Králové, konPodpora při získání kompenzač- jení svalů do nového pohybu, dla- gresové centrum Aldis, 16:00 –
ních pomůcek – v případě potřeby hování. Zapojení horní končetiny 17:30
vám můžeme napsat podpůrný do aktivit denního života – úchopy. 6. června Brno, Paracentrum Fenix
dopis se zdůvodněním pro revizní 5. Ergodiagnostika
Brno, 17:00 – 18:30
lékaře pojišťoven.
Cílem ergodiagnostiky je pomoci 7. června Ostrava, FN Ostrava
Poradenství při bezbariérových klientovi k výběru pracovní čin- Poruba, přednáškový sál, 16:00 –
úpravách – domácnosti, přístupu nosti, která odpovídá jeho funkč- 17:30
do domu, ale také pracovního ním dovednostem a reflektuje jeho
Další čtyři přednášky proběhnou
místa.
ambice.
na podzim tohoto roku v Liberci,
Poradenství při úpravách automo- Výstupem ergodiagnostiky klienta
Praze (v Centru Paraple, o.p.s.),
bilu na ruční řízení (klient si může je individuálně zpracovaný postup
Plzni a Českých Budějovicích.
vyzkoušet různé typy ovládání, pro přípravu k pracovnímu uplatBližší informace budou zveřejposkytujeme též kontakty na firmy nění.
něny na webových stránkách
realizující potřebné úpravy.
Zpráva k pracovnímu uplatnění kli- www.pumpyprozivot.cz.
Poradenství týkající se řešení opti- enta obsahuje doporučení charakNa přednáškách se budou řešit
mální postury sedu – úprava sedu teru práce, délky pracovní doby,
především praktické aspekty léčby
na vozíku - přenastavení těžiště upozornění na limity, specifické
baclofenovou pumpou – zařízením,
vozíku, úhlu sedací jednotky, potřeby, nároky na bezbariérovost,
které si samo dávkuje potřebné
úprava výšky zádové opěrky a stu- doporučení uspořádání pracovního
množství léků a pacientům tak
paček, dále výběr vhodného anti- místa a vhodných pomůcek.
významně usnadňuje život. Díky
dekubitního polštáře.
6. Doplňkový program
optimálním dávkám baclofenu se
Poradenství poskytujeme zdarma Víkendové nebo odpolední pacienti zbavují křečí a bolestivých
i klientům, kteří aktuálně nevyuží- výtvarné workshopy zaměřené na spasmů a navrací se do normálního
vají pobytové či ambulantní služby rozšíření obzorů v trávení volného
života, v němž se mohou svobodně
Centra Paraple.
času s pozitivním efektem jak na pohybovat, sportovat a aktivně žít.
3. Trénink stability a reaktibility fyzickou, tak na psychickou konJako hlavní přednášející se předtrupu
dici a pro zlepšení funkce horních
staví Mgr. Lenka Laiblová, zdravotní
Nejčastěji jako skupinové cvičení končetin.
sestra, která se dlouhodobě věnuje
na čočce nebo válcích. Při této Při terapii jsou využívány specifické lidem postiženým spasticitou.
terapii se také zaměřujeme na tré- ergoterapeutické metody a kon- 12 let byla jednou z vůdčích osobnink přesunu, manipulaci s dolními cepty jako například Bobath kon- ností Centra spasticity v Nemockončetinami, posuny pánve.
cept, SET koncept (cvičení v závě- nici Na Homolce. Jako host
4. Terapie cílená na horní kon- sech Therapi Master), koncept vystoupí pacientka Radmila KrčmáSpiraldynamik, přístup STEPS, řová, která má osobní zkušenost
četiny
Pasivní forma terapie horních kon- přístup stupňování aktivit, ergono- s implantací baclofenové pumpy.
Centrum Paraple
a šlachové transfery
Centrum Paraple i letos pokračuje
v pravidelné poradně ke šlachovým
transferům. Na problematice úzce
spolupracuje s doc. MUDr. Igorem
Čižmářem, Ph. D., primářem Traumatologického oddělení z Fakultní
nemocnice v Olomouci a s fyzioterapeutkou a ergoterapeutkou
Zdenou Faltýnkovou. Poradna se
v Centru Paraple koná zpravidla
dvakrát ročně. První poradna roku
2012 se uskutečnila 23.2., poté
následovaly další dvě. Celkem je
využilo 15 klientů. Kromě získání
obecných informací o metodě
funkční rekonstrukční chirurgie
horních končetin metodou šlachových transferů měli klienti také
příležitost konzultovat s odborníky
svou situaci.
Pokud máte zájem se do poradny
zapojit, kontaktujte její koordinátorku Mgr. Zuzanu Korbelovou, a to
telefonicky na čísle 274 001 325,
emailem na adrese korbelova@
paraple.cz nebo osobně v průběhu
rehabilitačního pobytu v Centru
Paraple. Konkrétní termín konání
poradny naleznete vždy v Aktualitách na www.paraple.cz
V případě, že jste již na operačním zákroku s lékařem domluveni,
informujte se o přibližném termínu,
ve kterém můžete začít rehabilitovat. Na toto období si neprodleně
objednejte rehabilitaci (v Centru
Paraple, nebo jinde), aby byla zajištěna kontinuita péče. Rehabilitační
pobyty v Centru Paraple koordinuje Richard Franta, DiS., kterého
můžete kontaktovat na telefonním
čísle 274 001 322 nebo emailem
na adrese [email protected]
Další informace o metodě šlachových transferů včetně užitečných odkazů naleznete na
stránkách Centra Paraplehttp://
www.paraple.cz/nase-sluzby/
poradenske-programy/
poradna---slachove-transfery.html.
-aš-
Z odborného světa / Legislativa / O nás
6
Výběr vozíku není
legrace
Co ví chytrý vozíčkář, se můžete
dozvědět na webu mechanicky.
invalidnivozik.cz zaměřeném na
poradenství při výběru vozíku.
Můžete si nechat zaslat na email
příručku, kde se dozvíte rady,
jak správně vozík vybrat, jak
by měl být vozík nastaven a 10
nejčastějších chyb. Bezplatnou
konzultaci našich ergoterapeutek k výběru vozíku si samozřejmě můžete domluvit v Centru
Paraple.
-ap-
Změna lhůty u příspěvku
na auto
Zákonodárci v květnu schválili
novelizaci právní úpravy příspěvku na zvláštní pomůcku.
Nesmyslná diskriminační 10letá
lhůta pro příjemce příspěvku na
pořízení auta před rokem 2012
byla zrušena a snížena zpět na 5
let. Pokud jste tedy žádali o příspěvek na pořízení motorového
vozidla před více než pěti lety,
můžete si znovu podat žádost
o příspěvek, který vám bude
nově přiznán na 10 let a může
činit až 200 tisíc korun, podle
výše vašeho příjmu a vašich
majetkových poměrů.
-ap-
Karta sociálních systémů
Konec června bude na úřadech práce patřit tzv. sKartě kartě sociálních systémů, která
by měla zjednodušit a zlevnit
agendu spojenou s výplatou
sociálních dávek a zároveň by
měla snížit možnosti zneužívání
těchto dávek.
Karta sociálních systémů zavede
jedno místo k vyplácení nepojistných sociálních dávek a dávek
z oblasti státní politiky zaměstnanosti: rodičovského příspěvku,
přídavku na dítě, příspěvku na
bydlení, podpory v nezaměstnanosti, dávek v hmotné nouzi,
dávek pro osoby se zdravotním
postižením (příspěvek na mobilitu, příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní pomůcku) a řady
dalších dávek. sKarta nebude
sloužit k výplatě důchodů a nemo- ních službách. Je dobré jednotlivé
životní potřeby posoudit v běžných
censké.
Karta bude sloužit jako běžná pla- denních situacích a zhodnotit, jak
tební karta České spořitelny, a.s., velkou pomoc v jednotlivých úkokde standardní služby spojené nech potřebujete.
s vedením účtu budou bezplatné.
Do základního bezplatného balíčku
vedení účtu patří přístup k dávce,
jeden bezhotovostní převod nebo
jeden výběr z bankomatu České
spořitelny, bezhotovostní platby
v obchodech jsou bez omezení
zdarma. V případě čerpání více
dávek najednou se navyšuje počet
výběrů z bankomatu nebo bezhotovostních převodů. Další výběr
z bankomatů České spořitelny
bude zpoplatněn částkou 6,-Kč.
Informace o pohybech na účtu
bude možné sledovat po přihlášení
na www.skontakt.cz nebo v bankomatu České spořitelny zdarma.
Dále nahradí stávající kartu mimořádných výhod TP, ZTP, ZTP/P.
Na kartě, která bude sloužit jako
průkaz osoby zdravotně postižené,
bude černobílá fotografie držitele,
typ průkazu, stupeň zdravotního
postižení a datum narození (na
zadní straně karty).
sKarta bude dále sloužit jako klíč
ke státní správě - s její pomocí se
bude občan prokazovat při vyřizování agendy na úřadech práce.
Zkušební vydávání sKarty bude
zahájeno v červenci pro zkušební
provoz, aby byly vyřešeny případné
nedostatky.
Sociální pracovnice úřadu práce
bude vaši schopnost zvládat životní
potřeby posuzovat osobně ve vaší
domácnosti při sociálním šetření.
Je velmi důležité, abyste dobře
popsali, s čím potřebujete v každodenním životě pomoc a kdo
a v jakém rozsahu vám asistuje.
Zamyslete se, které oblasti životních potřeb zvládáte sami a které
byste bez jiných osob nemohli
zajistit.
Sociální pracovnice na základě
sociálního
šetření
vypracuje
posudek, ve kterém vymezí, kolik
oblastí životních potřeb zvládáte
sami a v jaké míře nezbytně potřebujete pomoc druhé osoby. Tento
posudek poté s žádostí o zhodnocení zdravotního stavu putuje
k posudkovému lékaři Lékařské
posudkové služby místně příslušné
správy sociálního zabezpečení.
Posudkový lékař posuzuje kromě
vyjádření sociální pracovnice také
vaši aktuální zdravotní dokumentaci, kterou si vyžádá od ošetřujícího lékaře, nejčastěji obvodního
lékaře. Je tedy velmi důležité, aby
váš praktický lékař byl dobře informován a měl co nejvíce vašich
aktuálních lékařských zpráv také
od specialistů, které navštěvujete.
Na základě posudku lékaře poté
dávky: krajská pobočka úřadu práce
vydá rozhodnutí o stupni příspěvku
Blokace sKarty: 800 752 782
na péči. Pokud se stupněm příspěvku nesouhlasíte, můžete
Zdroj: www.skontakt.cz
podat odvolání. Před samotným
Rudolf Hemelík
podáním odvolání se seznamte se
Sociální pracovník CP
spisem, který obsahuje odůvodnění stupně příspěvku. Pokud jste
Řízení o příspěvku na péči přesvědčeni, že nebyly při rozhodnutí brány v úvahu důležité skuPříspěvek na péči představuje tečnosti, například změna vašeho
pro osoby se zdravotním postiže- zdravotního stavu nebo bariérovost
ním finanční podporu nezbytnou prostředí, můžete tyto argumenty
k zajištění běžného života doma. sepsat v odvolání a požádat o přeOd nového roku došlo ke změně zkoumání. Pokud s odvoláním
způsobu stanovení stupně pří- neuspějete a řízení bude ukonspěvku. Procházíte-li nyní proce- čeno, můžete podat novou žádost
sem posuzování výše příspěvku na o změnu výše příspěvku na péči.
péči, mohlo by se vám hodit něko- Příspěvek na péči je určen na
lik tipů.
úhradu sociálních služeb nebo
Kontaktní centrum
844 844 803
pro
Předně, doporučuji vám si způsob posouzení nejprve nastudovat
a seznámit se s 10 základními životními potřebami, které jsou v rámci
řízení zohledňovány. Přesné znění
jednotlivých
oblastí
životních
potřeb naleznete v zákoně o sociál-
pro vašeho pečovatele, který vám
doma pomáhá. Pracovníci úřadu
práce mají právo být informováni
o tom, jakým způsobem příspěvek na péči využíváte až jeden
rok zpětně. Pokud využíváte sociální služby, uschovejte si doklady
červenec 2012
o úhradě služeb. V případě, že vám
pomáhá člen rodiny, není třeba
tuto péči písemně dokládat. Pokud
vám pomáhá někdo z vašeho okolí,
ale není vaším příbuzným nebo
osobou žijící ve vaší domácnosti,
máte povinnost si s takovým pečovatelem, odborně asistentem sociální péče, sepsat smlouvu, kde
je stanoven rozsah péče a výše
úhrady. Váš asistent je pak povinen
příspěvek od vás vykazovat jako
svoje příjmy. Pokud si s odvoláním
nevíte rady, neváhejte se obrátit na
pracovníky poraden sociálních služeb nebo na sociální úsek Centra
Paraple.
-ap-
Běh pro Paraple na Letné
Třináctý ročník Běhu pro
Paraple v pražských Letenských sadech 14. června 2012
vynesl i přes nepřízeň počasí
163 650 Kč. V běhu na sto
metrů závodilo více než 300
dospělých i dětí, utkali se
přátelé, rodiny i firmy. Koncert
skupiny MIG 21, Divadélko
Romaneto a další doprovodný
program si nenechalo ujít více
než 500 lidí.
Závody dvojic, rodin s dětmi,
známých
osobností,
firem
a médií zahájil prezident správní
rady Centra Paraple Zdeněk
Svěrák spolu s moderátory akce
Kateřinou Nekolnou a Vladimírem Krocem, ultramaratonec
Miloš Škorpil se svými běžci
a Postoloprtské mažoretky.
Na trati se vedle dalších běžců
vystřídali obyvatelé obce Rádlo
u Liberce, studenti z blízkého
gymnázia i děti z mateřské
školy. Podpořit Centrum Paraple přišli Jaroslav Uhlíř, Pavel
Nový, Doubravka Svobodová,
prof. MUDr. Pavel Pafko, Miroslav Táborský, Jaromír Hanzlík, Zdeněk Izer, Šárka Vaňková a mnozí další.
Každý, kdo chtěl Centrum Paraple podpořit, si mohl koupit
tričko s vtipem.
Velký úspěch mezi dětmi měla
jízda zručnosti na vozíku nebo
představení Divadélka Romaneto. Kdo neběžel, mohl se
seznámit s činností Centra Paraple a vyzkoušet si třeba jízdu na
handbiku. Program mile zakončil
červenec 2012
O nás
7
Chceme se vyhnout citovému vydírání dojemnými obrázky a pomocí
vtipů jsme si dovolili situaci trochu
odlehčit. Doufáme, že lidé budou
S Během pro Paraple přicházíme přispívat na konto Paraple s úsměs novou kampaní, která vznikla ve vem a ne provinile.
spolupráci s komunikační agenKateřina Kotasová
turou VCCP. Kampaň je založena
Vedoucí PR a fundraisingu CP
Za výrobu děkujeme:
Nová kampaň Centra
Paraple
Děkujeme za podporu
Akce se koná pod záštitou primátora hlavního města Prahy
Partner kampaně Běhu pro Paraple
je komunikační agentura VCCP
Partneři
Běhu pro Paraple
Hlavní partneři Centra Paraple
www.paraple.cz
Za podporu děkujeme
DESKOVÉ
PODLAHY
www.deskovepodlahy.cz
MojePlacky
POMÁHÁME VOZÍČKÁŘŮM S POŠKOZENÍM MÍCHY NAJÍT CESTU DÁL
Za mediální a inzertní podporu děkujeme
koncert Jiřího Macháčka a skupiny MIG 21.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na zajištění akce a kteří nás
přišli podpořit.
konkrétně ve sportovním areálu
Vodník. Město Vimperk zde společně s Občanským sdružením
Stanislavy Schumannové úspěšně
pořádají mnoho akcí pro veřejnost.
K propojení města Vimperk s Centrem Paraple došlo nejen díky
Běh pro Paraple
aktivním zastupitelům, ale hlavně
ve Vimperku
díky panu Janu Pospíchalovi, který
ve Vimperku žije a dojíždí na rehaPražským Během pro Paraple
bilitační pobyty do Centra Paraple.
běhání pro Paraple letos ještě
Těšíme se, že nás do Vodníku
nekončí. Díky nadšení starosty
u Vimperka přijedete podpořit i Vy.
a místostarostky města Vimperk
proběhne v sobotu 15. září 2012
Kateřina Kotasová
Vedoucí PR a fundraisingu CP
Běh pro Paraple ve Vimperku, a to
Běh pro Paraple Letná. Foto: Martin Salajka
na sloganu „Bavte se na náš účet
932 932 932 / 0300“. Žádá
o podporu Centra Paraple, aby
dál mohlo pomáhat lidem po poranění míchy. Ukazuje veřejnosti
s pomocí nadsázky a humoru situace, které lidé na vozíku zažívají,
a upozorňuje na význam pomoci.
Kreslení tak trochu jinak
9 klientů „potrápilo“ na výtvarném
workshopu svou pravou mozkovou
hemisféru.
V termínu 11. – 13. 5. 2012 se
v Centru Paraple uskutečnil další
Kurz Kreslení. Foto: Lukáš Salák
červenec 2012
X nás
O
8
z řady oblíbených víkendových
výtvarných workshopů, tentokrát
s názvem „Kreslení pravou mozkovou hemisférou“.
a in-line dráhy. O děti se mezitím
postaral nejtrpělivější hlídač pod
sluncem (i za deště) Lukáš Salák
se synem Kryštofem, kterým také
patří velký dík za úspěch celé
akce.
Netradiční téma připravila pro zájemce
lektorka Mgr. Alena Andrysová.
Více o metodě kreslení pravou
mozkovou hemisférou naleznete
na www.umim-kreslit.cz
Náladu workshopu i jeho výsledky
můžete posoudit zde:
http://jusanka.rajce.idnes.cz/
K r e s l e n i _ p r a v o u _ m o z ko v o u _
hemisferou_11.-13.5.2012.
Aleně Andrysové velice děkujeme a těšíme se, že pro nás připraví další zajímavý a inspirativní
workshop. Dále děkujeme všem
asistentům za jejich významnou
pomoc.
ným ředitelem Karlovarského filmového festivalu Kryštofem Muchou.
Nechyběli ani mistr světa ve skikrosu Tomáš Kraus, sportovní
moderátorka Kateřina Nekolná,
a hřiště bylo i přes nepřízeň počasí
obsazené celý den. Trávník tak i za
deště ožil skupinkami „paraplat“,
která připevněna na golfových vozících neúnavně kroužila od jamky
Zuzana Korbelová
Ergoterapeut Senior CP
Kateřina Kotasová
Vedoucí PR a fundraisingu CP
Začátek golfové sezóny
patřil Centru Paraple
Čarodějnice
v Centru Paraple
Jarní „KLEMENT golfový turnaj
pro Centrum Paraple“ přinesl na
činnost Centra Paraple 527 340
korun. Řada firem a významných
osobností ze světa kultury a sportu
změřila své síly ve prospěch Centra Paraple a jeho klientů.
Ani aprílové deštivé počasí neodradilo v neděli 15. dubna 2012
v resortu Golf & Spa Kunětická
hora desítky golfistů od účasti v dalším dobročinném turnaji ve prospěch Centra Paraple. Motivace
pomáhat vozíčkářům, a přitom se
věnovat svému oblíbenému sportu,
byla u všech velká, a díky tomu se
podařilo vybrat více než půl milionu
korun. Výtěžek z turnaje bude využit na zajištění služeb poskytovaných Centrem Paraple. „Náklady
na jeden rok činnosti Centra Paraple jsou v současné době přes 28
miliónů Kč, z toho více jak polovina
je hrazena z darů občanů a firem.
Bez jejich vytrvalé podpory by činnost Centra nebyla vůbec možná“,
uvedl Marek Eben, který je členem
správní rady Centra Paraple. Nebýt
pana Marka Ebena, jen stěží by se
podařilo uspořádat turnaj v takovém rozsahu a s takovou účastí.
Jako každým rokem se do akce
zapojili i pracovníci Paraplete, kteří
byli vždy ochotně k dispozici tam,
kde bylo třeba.
Golf pro Paraple si společně s patronem turnaje Markem Ebenem
zahráli také Jiří Bartoška s výkon-
Generálního partnerství golfového turnaje se zakoupením čtyř
flightů již podruhé ujala společnost Klement a.s. Prostory golfového hřiště včetně ochotného
personálu již počtvrté zdarma
poskytla společnost Golf Resort
Kunětická hora. Oceňujeme
zejména trpělivost a laskavost, se
kterou nám nehráčům pracovníci
resortu opět ve všem vyšli vstříc
a vše nepochopitelné nám neváhali i poněkolikáté znovu vysvětlit.
Všem děkujeme a doufáme, že
příští ročník bude takto úspěšný
i bez deště.
24. 4. se konal již tradiční čarodějnický podvečer pro klienty, zaměstnance a přátele Centra Paraple
a jejich rodiny.
Foto: Martin Salajka
filmový režisér David Ondříček,
grafický designér Aleš Najbrt nebo
golfový profesionál Filip Juhaniak. Hrálo se bez úpravy handicapu, systémem „texas scramble“
k jamce. Turnaj si užil také nehrající doprovod. Připravena byla
golfová akademie, prohlídka saunového centra, služby kosmetické
poradkyně, využití tenisových kurtů
Setkání odstartoval dobročinný
bazar, který vynesl sympatickou
částku 2 000,- Kč. Tu jsme, jako
i v dalších případech, použili na
dobrou věc – prostřednictvím společnosti Člověk v tísni jsme dvěma
africkým rodinám pořídili kozu
domácí.
Následovalo tanečně hudební
vystoupení folklórního souboru
Limbora, ve kterém účinkuje i naše
psycholožka Noemi Miňová.
Po upálení čarodějnice se ještě
dlouho opékalo, jedlo, pilo, zpívalo
a povídalo.
Těšíme se na vás příští rok!
-aš-
Dobrovolnice
získala Křesadlo
Foto: Martin Salajka
S potěšením jsme přijali zprávu,
že dlouholetá dobrovolnice Centra Paraple Monika Rampasová
obdržela cenu Křesadlo, kterou
od roku 2003 předává organizace
Hestia. Mottem Křesadla je „cena
pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“. Monika ochotně
odpověděla Majce Vydrželové na
několik otázek:
Pokračování na straně 9
červenec 2012
Paraple revue
Handcycling – cyklistika
na třech kolech
Cyklistika je pro spoustu lidí
srdeční záležitost. Hlava myslí,
nohy šlapou a ruce vedou. Při
jízdě na kole je využíváno celé tělo
a nikdo z relativně zdravých jedinců
biky až v roce 1990. Tehdy se
Evropa začala zabývat cyklistikou
tělesně postižených. První sportovní handbiky v Evropě sestrojili pánové Kees Van Breukelen
roku 1993 v Holandsku a Gregor
Peterson téhož roku v Německu.
Německo s Holandskem se
dodnes považují za kolébku evrop-
Foto: Lenka Honzátková
si nedokáže představit, jaké to je,
používat ze svého těla jen část.
Osudy lidí jsou různé a některé
z nás život připraví o možnost hlavního prvku lidské soběstačnosti,
a to o možnost chodit. Existuje
spousta lidí s handicapem, kteří to
navzdory svému životnímu ortelu
nevzdali a vydali se s handcyclingem za slávou, a nebo jen tak pro
dobrý pocit z jízdy na třech kolech.
Handcycling nebo také handbike
je v podstatě cyklistika pro tělesně
postižené jedince upoutané především na invalidní vozík. Tento
pojem si můžeme přeložit i jako
ruce, které řídí kolo a v neposlední
řadě handcycling patří k mezinárodně uznávaným paralympijským
sportům (uznávaným mezinárodním paralympijským výborem IPC
a cyklistickou federací UCI). Cyklistika tělesně postižených zaznamenala v poslední době obrovský
vývoj a pozitivní zájem z řad amatérských závodníků i z řad široké
veřejnosti. Přínosem je zařazení
handcyclingu jako sportu i pro
tělesně nepostižené.
Handbike, jak již mnozí z vás jistě
měli tu čest poznat, je speciální
kolo uzpůsobené pro ruční pohon.
Je zde vykompenzované postižení
dolních končetin a handbike je
poháněn vpřed pomocí končetin
horních. Ty jsou téměř jedinou
aktivně využitou částí těla, když
nepočítáme hlavu řídící naše myšlení.
Historie handcyclingu sahá až
k roku 1983, kdy byl v USA sestrojen první handbike. Do Evropy se
z USA dostaly první americké hand-
ského handcyclingu. Historie
závodů v handbike odstartovala
roku 1993 Mistrovstvím Evropy ve
Švýcarsku v rámci Human Powered Vehicles, kde byla vyčleněna
samostatná kategorie pro handicapované cyklisty. Závodní handbike
dostál své první podoby v roce
1995 a to v Německu, kde vznikl
pod rukama Heino Schnula a Wolfganga Petersona. Prvním důležitým mezníkem v historii handcyclingu bylo jeho zařazení jakožto
součást programu Mezinárodního
paralympijského výboru. V roce
2001 došlo k dalšímu historickému průlomu. Tehdy byla založena European Handcycling Federation (EHF) s ředitelstvím v Belgii.
Evropská a světová handcycling
federace jsou organizace, které se
velmi významně podílely na raketovém vzestupu handcyclingu. V současné době se handcycling dočkal
uznání federace UCI jakožto mezinárodní organizace sdružující cyklistické disciplíny i pro sportovce
s handicapem. Handcycling se
tedy poprvé stal součástí cyklistiky
a roku 2004 byl s podporou UCI
zařazen na letních paralympijských
hrách v Aténách.
Handcycling má mnoho tváří. Od
toho amatérsky provozovaného
individuálně jedinci, po cyklokurzy
pořádané odbornými institucemi
až k výkonnostní handcyklistice
(paracyklistice). Závody v handbike pořádají organizace jako je
European nebo World Handcycling Federation (WHF). Jedná se
především o evropský pohár EHC
(European Handbike Circuit). Do
I
roku 2007 se tyto dvě federace
podílely i na pořádání světového
poháru WHF World Cup Series.
Jak již bylo zmíněno výše, obě
federace od roku 2009 spolupracují s mezinárodní cyklistickou
federací UCI a svá samostatná
mistrovství nepořádají. UCI pořádá
pro handcyklisty mistrovství světa.
Na tuto vrcholovou soutěž musejí
být závodníci nominováni oprávněnou asociací, což je pro ČR Česká
asociace tělesně handicapovaných
sportovců (ČATHS). Dále pak mají
handbikeři možnost zúčastnit se
závodů jako jsou národní mistrovství, poháry ale také mezinárodní
městské maratony.
série 3 pro zdraví. Jedná se o štafetový závod Újezdský duatlon, kdy
své síly prověří se soupeři skupina
handbike + běžec. Druhým závodem ze stejné série, který se koná
o pár kilometrů dál, je orientační
závod Klánovické MTBO. Závodit
opět bude dvoučlenný tým handbike + cyklista. Více informací
o tomto seriálu 3 pro zdraví najdete
www.triprozdravi.cz.
Při výběru sportovního zaměření ať už na úrovni vrcholového
sportu nebo jen rekreačního, vám
pomůžou některé neziskové organizace, jako je například Centrum
Paraple, které pořádá sportovní
kurzy, mezi nimi najdete i ty cyklistické. Další organizací, vytvářející
prostor pro rekreační i vrcholové
sportování tělesně postižených lidí
je Sportovní klub vozíčkářů Praha.
A v neposlední řadě hraje velkou
roli ve sportovním světě tělesně
postižených
Česká
asociace
tělesně handicapovaných sportovců.
2 pražské závody pod taktovkou
Viktora Zapletala - Kings of Prague a Pražský cyklokros.
Jako každoročně nesmí chybět
závody s dlouholetou tradicí, například Author Znovín Cup, kde se
letos pojede o titul MČR, Houštecký Cyklomaraton, Author Král
Šumavy nebo třeba Malevil Cup,
který je pro rok 2012 zapsán jako
Mezi jednotlivé typy závodů, v nichž mistrovství Evropy v MTB marakaždý tělesně postižený jedinec tonu.
může startovat, se řadí silniční Do pohárové listiny přibyly i další
závody, silniční kritérium, časovka atraktivní závody a akce. Jedním
a etapové závody. Handicapo- z nich je 24 hodinový závod Těžká
vaní cyklisté mají i svou horskou Pohoda v okolí Liberce. Handicacyklistiku, za zmínku stojí oficiální povaní závodníci absolvují dle své
český pohár v mtb cyklistice, který kategorie jeden či dva okruhy z 24
pořádá paracycling team Černí hodinového závodu.
koně. A jak vypadá rozdělení Za zmínku jistě stojí i nezávodní
závodníků v handbike do přísluš- akce - Výprava na kance, připraných kategorií? Závodníci jsou roz- vovaná jako celodenní výlet na
děleni dle platných klasifikačních 7. července. V pořadí již 5. ročník
řádů vydaných pořádající federací. výpravy na kance je příjemným
Od 1. 1. 2010 nabyl platnosti nový setkáním všech příznivců cyklistiky.
klasifikační řád. Jedná se o rozdě- Trasa vede po silnici, měří 50 km
lení do jednotlivých kategorií na a tempo akce udávají handbiky.
základě stupně zdravotního posti- Cílem je Hájenka v Kersku. Pro přížení bez rozlišení věku.
znivce okruhů XC jsou připraveny
I letos bude několik míst v České
republice hostit handicapované
cyklisty na každoročních závodech
ČP HandiCUPU. První závod, tentokrát ze série Cyklomaraton Tour
- Okolovaltic je situovaný do prostředí malebných vinic Valtického
zámku. Jsou připraveny i další
závody ze série Cyklomaraton Tour,
jako je Okolohradce, Okoloústí,
Okoloostravy, Okoloprahy a Okolopardubic. Do závodů pro handicapované cyklisty jsou zařazeny
i nepohárové závody převážně ze
Chcete-li se o cyklistice a handbikách dozvědět více, podívejte
se na odkazy www.cernikone.
cz/, http://www.honzatomanek.
com/,
http://www.handbikecr.
cz/, http://www.caths.cz/, http://
www.redbikes.eu/ nebo http://
hermanvolf.cz/
Renata Hanušová
Dobrovolnice CP
Vítání jara ve Fénixu
Stalo se již tradicí, že v brněnském Para Centru Fenix se členové, rodinní příslušníci a známí
scházejí na Vítání jara. Bylo tomu
tak i 5. května, kdy přišla většina
pozvaných, aby tento den strávili
společně v přátelském prostředí
mezi svými známými. Pro všechny
byl připraven pestrý program, tak
aby v něm každý našel něco zajímavého pro svoje uspokojení nebo
pobavení. Již v 10 hodin dopoledne byl zahájen turnaj v petan-
červenec 2012
Paraple revue
II
zvýhodněné vstupné či odborná
asistence. Zajímavostí každého
festivalu je bezBAR, speciálně
upravený bar, v němž budou obsluhovat vozíčkáři. Na festivalech
bude prostor pro chráněné dílny
a jejich ojedinělé výrobky.
Foto: Milan Robiček
que a ve stolním tenisu. Především
turnaj ve stolním tenisu měl hojnou účast soutěžících a celá řada
vozíčkářů zde předváděla mistrovské výkony. Dále to bylo "výtvarné
tvoření", protože má tento druh
zájmové činnosti ve Fenixu značnou tradici a upoutal velký zájem
celé řady přítomných všech generací. Příznivci této netradiční a přitom zajímavé tvorby malovali jimi
zvolené náměty na velké plátno,
které po dokončení bude zavěšeno na stěně jedné z místností ve
Fenixu.
Odpoledne se pak všichni zájemci
sešli ve velké společenské místnosti, aby si vyslechli přednášku
o cestě po Normandii, kterou poutavým způsobem posluchačům
přiblížil Milan Robiček. Provedl
je mimo jiné po historických místech, kde došlo 6. června 1944
k vylodění spojenců, k zahájení
osvobozování západní Evropy a tím
i k urychlenému ukončení druhé
světové války. Na závěr pak všichni
přítomní mohli obdivovat skvost
Normandie, horu sv. Michala s jeho
překrásným chrámem v gotickém
slohu a rozsáhlé podzemní prostory. To vše bylo dílem řádu Benediktinů, jejichž základním posláním
byla práce a modlitba.
Tímto skončil plánovaný program
a pak již následovalo přátelské
posezení všech těch, kteří si měli
navzájem co povědět. To bylo
k všeobecnému potěšení vystřídáno ochutnáváním grilovaného
masa a klobás. A pak již pokročilý
čas zavelel, že i toto tak příjemné
setkání musí končit. Při rozloučení
jsme si znovu uvědomili, že i přes
naše trvalé tělesné postižení může
náš život být pestrý a zajímavý a je
pouze na nás, abychom se o to
přičinili. Slunné dny jara nechť nás
provázejí co nejdéle.
Tip pro dámy na vozíku
Rádi bychom vám představili projekt Nadace OKD, která ve spolupráci se čtyřmi českými a moravskými hudebními festivaly připravila
pro jejich znevýhodněné návštěv-
níky servis, který jim umožní užívat si hudbu a atmosféru festivalu
plnými doušky.
-ap-
Obecné informace o projektu
Zážitky bez bariér můžete nalézt Euroklíče v CP
na stránkách nadace OKD http://
Euroklíče, které jistě bohatě
www.nadaceokd.cz/zazitkyBB/
využijete na vašich cestách jak
v České republice, tak v zahraničí,
Stránky jednotlivých festivalů
United Islands České spořitelny: si můžete zakoupit také v Centru
Paraple na sociálním úseku. Pro
www.unitedislands.cz
osoby žijící v Plzni, Plzeňském
Colours of Ostrava:
a Středočeském kraji jsou eurowww.coloursofostrava.cz
klíče zdarma, pro osoby z jiných
Štěrkovna Open Music:
částí ČR je distributorem stanowww.sterkovnamusic.com
vena cena 360,- Kč.
Živá ulice:
-apwww.zivaulice.eu
Společnost Lydda Wear, která
nabízí nejen oděvy pro vozíčkáře,
přináší novinku pro dívky a ženy.
Jedná se o kalhoty na míru, které
jsou velmi praktické při návštěvě
-apu gynekologa. Tento model je opatřen dlouhým zipem, díky kterému
není nutné obtížné svlékání kalhot. Do Zoo za korunu
Pod kalhoty stačí obléci klasické
body. V případě zájmu nás nevá- Zoo Praha promíjí vstupné doprohejte kontaktovat, rádi vám zodpo- vodné osoby držitele průkazu
ZTP/P a každé první pondělí
víme vaše další případné dotazy.
v měsíci mají senioři a držitelé průwww.lyddawear.cz
[email protected] kazu ZTP/P vstup do zoo za 1Kč.
Parkování mají držitelé zdarma.
tel: 733 177 594
Jednodenní vstupné pro osoby
Lada Horová s průkazkou mimořádných výhod
vyjde na 150 Kč a roční vstupenka
na 12 vstupů stojí 450 Kč.
Festivaly bez bariér –
Nadace OKD
tence, informační servis, speciální
doprava a bezplatné vstupné pro
hosty i doprovod. Podívejte se na
www.kinobezbarier.cz a vydejte se
za filmovými zážitky.
Rozhovor se Zbyškem
Lorenzem o jeho nové
knize a nejen o ní
Zbyška Lorenze (41) jsem poprvé
potkala jako nadějného studenta
psychologie a inženýra letadlových motorů. Bylo mi, tuším, něco
kolem 19ti let. Zbyšek nebyl na
vozíku a já jsem nestudovala psychologii. Teď je mi 29 let a pracuji
jako psycholožka v Parapleti.
Zbyšek není psycholog „na
papíře“, ale v září mu vyjde výborná
-apkniha o životě kvadruplegika. A co
víc - v mém řemeslu by mi mohl
Respekt na silnicích
velmi snadno konkurovat. Tato
kniha (nebude jediná) se jmenuje
Kladruby
Příručka jednoho vozíčkáře.
Rádi bychom vás upozornili na Troufám si říci, že je více než pouze
festival Respekt v areálu Rehabili- kvalitním průvodcem člověku, který
tačního ústavu Kladruby, který se se rozhodl pochopit trochu „z hlubude konat 28. července. 5. Roč- bin vozíčkářovy duše“. Některé
ník festivalu pro všechny, "pro které myšlenky mají univerzální platse motocykl stal součástí jejich nost pro „choďáky“ a určitě jsou
života, láskou či osudem", nabídne i mementem pro ty, které potkal
koncerty, kaskadérskou show či podobný osud. Je pro každého,
spanilou jízdu. Bližší informace kdo se kdy alespoň trochu zabýval
k této populární akci bez alkoholu tím, co je za tou hromadou z masa
a s dobrovolným vstupným nalez- a kostí, kterou nazýváme člověk.
nete na www.keeprespect.cz.
Zbyšku, na úvod cituji z Tvojí
-ap- knížky: „...Pobyt na vozíku je
k naštvání. Toto naštvání lze
řešit pouze přijetím zodpoKino bez bariér
vědnosti a zodpovědnost, jak
v Karlových Varech
známo, je schopnost odpovíKarlovarský filmový festival, který dat na otázky...“. Chytám Tě za
bude slavnostně zahájen 29. června slovo a hned tedy s otázkou:
a potrvá až do 7. července, bude Jak se Ti stalo, že jsi nyní na
opět zpřístupněn pro vozíčkáře. vozíku?
Na festivalech budou zajištěny V rámci projektu Kino bez bariér Začalo to tím, že jsem se přestal
speciální plošiny a bezbariérová bude pro hendikepované návštěv- bát, už jsem byl unavený z (vlastMilan Robiček hlediště a nabídnuto bude také níky festivalu připravena asis- ních) mezilidských her a ega.
červenec 2012
Paraple revue
Začal jsem říkat to, co mě napadalo, chtěl jsem se osvobodit od
zbytečného přemýšlení a přetváření. Dostal jsem se do naprosté
společenské izolace. Doslova
jsem se zbláznil. Ve své nevinné
a dobromyslné důvěře jsem se
vzdálil myšlení běžných lidí, důvěřujíc své vnitřní intuici, pocitu, že
vše, co se děje, je správné, a tak
jsem připadal sobě i všem lidem
jako cvok. To jsem neunesl a udělal jsem všechno proto, abych se
vrátil mezi lidi a riskování a úraz byl
jistým řešením. Jsem si jistý, že má
pýcha předešla můj pád z barokních hradeb.
ležitost přesunout pozornost
od svého těla k tomu, co nikdy
žádný psycholog ani neurokognitivní vědec neumí definovat,
natož umístnit – tedy ke svému
vědomí, lidské duši, „nitru“…
Přišel jsi na něco zásadního
během Tvého života na vozíku?
Když poslouchám svou duši, říká,
že jsem si svůj propad zařídil sám,
abych sám sobě dal příležitost.
Možná jsem tak líný a natvrdlý,
že má fantazie nepřišla s něčím
jiným, než je úraz. Anebo je duše
tak chytrá, že to rozhodla za mě chytřeji, než by si můj rozum kdy
připustil. Možná mám na vozíku
Vzpomeneš si na den před úra- blíž k cíli, o kterém nemám tušení.
zem? Bylo něco významného, Ale asi ho tuším. Je to pro mě,
co jsi v té době dokončoval stručně, „úplné a definitivní zamilované porozumění“.
a řešil?
Úplně všední a šedý den, ve kterém
jsem si přál, aby už se konečně
něco důležitého stalo a já se osvobodil od trápení. Netušil jsem, jaká
změna mě čeká, a dodnes jsem
překvapen, že se mi to vyplnilo.
Jsem i mile překvapen, takže jen
tak brzy nezestárnu…
Zaujala mě věta ve Tvé knize
„Vztahy mezi lidmi jsem ve
zdraví nasával o dvě stě procent intenzivněji než běžná
populace. Na vozíku je to procent asi pět set.“ Jak to myslíš?
Dvě stě procent jsem musel, jelikož jsem vůbec nerozuměl tomu,
proč se lidé mají rádi, proč vůbec
existuje život. Žil jsem v dokonalé
poušti. Pět set procent nasává
houba, která byla dlouho bez
vody a protože ji to baví a protože
musí. Z dlouholetých pozorování
„nesmyslu“ jsem vytvořil závěry
nejen pro sebe, ale také pro
druhé, které neváhám se svými
nápady seznamovat.
Nevinnost a důvěru jsem si uchoval
díky úrazu. Prioritou bylo neztratit
duši a nezdržovat se trapnými tanci
kolem zlatých prasat: peníze, kariéra, rodina, levné i drahé hračky,
domněnky a cizí lži. Bez intuice
nestojí život za nic a je třeba za ní
položit i život – třeba na ležato.
K tomu mě napadá – přestože
nemám přímou zkušenost vážného úrazu nebo onemocnění,
které by mě na vozík připoutalo, potkaly mě v životě jiné
momenty, které mnou zacloumaly. V momentě psychického
propadu má každý člověk
možná paradoxně dobrou pří-
III
do budoucna nějaké vize, plány knihy, které mě dojaly k slzám
v těchto oblastech?
nebo rozesmály tak, že jsem
Ty mě teda hladíš… po srsti. Já nemohla usnout. Jsou univervím, že jsem schopný malíř, ale zálně platné - nezáleží, jestli
mé obrazy jsou bez příběhu, jsou jezdíš kolečkama po zemi nebo
to ostrovy mé soukromé krásy, chodíš po vlastních. Tahle mě
mého odpočinku. Mohou se líbit, ale zaskočila: „ ... Pocit lásky je
ale nic neřeknou. Mnohem lepší něco, v co nevěřím.“
jsem v oborech „zrcadlení a tkaní“.
Zrcadlení je znázorněním druhému
člověku, jak působí na své okolí
a tkaním mám na mysli sestavení
budoucnosti ze současných projevů chování a vůbec dělání obecných závěrů, což bývá morálně
riskantní.
Rozumím tomu, proč lásku
nevidíš pouze jenom jako
„pocit“, vidíš ho jako stav. To
asi chápu. Co je ale u Tebe ta
“Prázdnota mysli, plnost duše,
stav bez pocitů, bez paměti,
kruh bez kruhu, nesdělitelnost,
pevný bod trvanlivější než věčBudu zase citovat z Tvé knížky. nost?“
„...Pokud bych si měl vybrat
Takhle miluješ? Toto je z Tvé
mezi chůzí a vyrovnaností
zkušenosti?
(harmonií), kterou jsem získal
úrazem, neváhal bych...“ Co Ti To jsem někde opsal, ale zní to
Mám to štěstí, že TO na mě přišlo k Tvé vyrovnanosti kromě úrazu dobře, dobrodružně…
samo od sebe. Je pravda, že mi při pomáhá?
To jsou ty okamžiky, které musíš
TOM praskly dva důležité obratle. Nadace se svými příspěvky, stát, bránit před celým světem až do
Pořád lepší, než kdybych zradil potažmo město Praha 2, úřad krušné smrti. Přeji si, aby se okasvůj nekonečně malý hlas, který práce, mí staří přátelé Čmejla mžiky staly delšími a delšími a já
vyjadřuje ten nekonečně velký a Vanžura a psychicky můj asi- nemusel nic bránit.
hlas. To by byla prasklina mnohem stent Jan Hupka a mí další noví
Kdybys mohl teď pomyslně
větší.
přátelé, kteří si mě váží. Byl jsem vytáhnout z kouzelné krabice
Přišel jsem na to, že je nutné bojo- příliš nevážený a stále jsem odlétal jednu z rad pro někoho, kdo
vat na straně dobra, tím se dostat vzhůru mezi ptáky, kam nepatřím. je v silné fázi vzteku a nepřijetí
na stranu zla a pak se za to stydět. Ti všichni mě drží při zemi a vyrov- toho, že nemůže chodit nebo
To stále dokola a odměnou je asi naného do latě.
ani hýbat rukama, jak by Tvá
nic neříkající a zároveň vševědoucí
Ve Tvé knize ses dotkl hinduis- rada zněla?
Buddhův úsměv. Vitální únava plus
tického přístupu k životu. Život Myslím, že je to zdravé a bez kouvšechny ctnosti.
podle brahmánů je víc „hrán“ zel. Vykresluje to příběh z ForTo jsi napsal krásně. Člověk než podle křesťanů „tvořen“. resta Gumpa, kdy Forrestův bývalý
údajně prospí (prosní) téměř Jaký pocit máš ze života ty?
a beznohý kapitán sedí na stožáru
třetinu svého života, proto by Nebuddhista Buddha říká, že život a nadává bohu.
mě docela zajímalo, jak se od je obojí a obojí je klam. K tomu už
úrazu (z)měnily tvé sny, myslím není co přidat. Zúčastnit se tvořivé Zbyšku, díky za rozhovor.
v jaké podobě (fyzické) v nich hry není zpoplatněno, ale vede Také děkuji, rádo se stalo, provystupuješ, eventuálně, jestli k poznání, že za všechno se platí. tože můj první e-mail rozhovor mě
mají nějaký časový vývoj?
Čím méně chci, tím méně sháním. s tebou moc bavil. Dobrý nápad
a taky dík za přečtení knížky.
Sny změnily mě. Vystupuji různě, Co Ti dělá radost?
někdy na vozíku, někdy zdráv,
Noemi Miňová
někdy chromý pajdám. To je Láskyplné porno, milí lidi, máma
Psycholožka CP
jedno. Jednou se mi zdálo, že s tátou, tiskař Štika.
sedím na vozíku a chystám se číst Chodíš s Honzou Hupkou také
knížku a libuji si, jakou mám pěk- do škol, ukazovat dětem „jaký Druhý ročník Prague Pride
nou chvilku a že se ten vozík není je svět ze 120cm“. Co tě u dětí bez bariér
k zahození. V tu chvíli mě drapsla překvapilo?
za vozík děsivá ruka, vytáhla mě Že klucí jsou mnohem zvídavější Festival Prague Pride ve dnech 13.
z mého kutlochu, postavila do než dívky a tím pro mě i zajíma- – 19. srpna 2012, jehož vrchodlouhé kladrubské podzemní vější. Ptají se na zajímavé věci: lem bude průvod městem 18.
chodby s malým oknem na konci „Máte spolu konflikty?“ „Kolik stojí srpna, nabídne koncerty, diskuze,
divadelní představení, výstavy
a ukázala: „jeď!“. Tak nevím, co asistence?“ atd.
a jiné akce nejen pro lesby, gaye,
si o tom mám myslet. Prostě jedu,
bisexuály, transsexuály a queer
Co
z
praktických
rad
bys
dopokdyž řekli! A nezáleží na tom, jestli
(LGBTQ). Pod sloganem ´Dáme
ručil
nezkušenému
člověku,
to bylo ve snu nebo po probuzení.
který se v tramvaji rozhodne, že barvy dohromady´ chce informovat
o menších komunitách, o nichž se
Jsi schopný grafik, také malíř Ti z ní pomůže?
- máš srdce umělce nejen Chtěl bych, aby si koupil moji příliš neví. Zaměří se například na
zdravotně znevýhodněné či etnické
v umění výtvarném, ale i hudeb- knížku. Je i dost praktická.
minority. Podrobnější o informace
ním. To je docela široký záběr.
Na čem teď pracuješ? Máš teď Upřímně, jsou pasáže z Tvé o bezbariérovosti doprovodných
červenec 2012
Paraple revue
IV
akci naleznete na webu www.praguepride.com. Hudební festival na
Střeleckém ostrově bude zpřístupněn plošinou a vybaven bezbariérovou toaletou.
Roztržitý předseda klubu Bohouš
Hůlka nám k tomu řekl: "Kolik?
Dvacet? To je moc pěkný a inspirativní věk. Kdožé? Naše sdružení?
No nazdar, zase jsem něco prošvihnul!"
-ap-
Fanděte paralympionikům
v Londýně
Paralympijské
hry
v
Londýně
odstartují 29. srpna a potrvají do
9. září. Těšit se můžete na 21
sportovních disciplín, například
bocciu, handcycling, judo, atletiku, stolní tenis, rugby, basketbal,
tenis nebo veslování. Z Pekingu
přivezl Český paralympijský tým
v roce 2008 6 zlatých, 3 stříbrné
a 18 bronzových medailí. Letos
bude o medaile bojovat 55 reprezentantů. Štěstí můžete popřát
lukostřelci Davidu Drahonínskému,
cyklistovi Jiřímu Ježkovi, plavkyni
Běle Hlaváčkové-Třebínové či koulaři Romanu Musilovi.
-ap-
Sportovní klub vozíčkářů
Praha propásl kulaté
narozeniny!
V září loňského roku tomu bylo
právě dvacet let, kdy vznikl první
Sportovní klub vozíčkářů v České
republice. Významné jubileum
zůstalo nejen bez povšimnutí
médií, ale dokonce i samotných
členů sdružení. SKV Praha má
přitom více než sto členů, kteří se
věnují široké škále sportů - od historicky nejstaršího stolního tenisu
přes florbal, lyžování, potápění,
orientační závody po nejmladší
skupinu outdoorových sportů.
Většina lidí, kteří klub řídí, jsou
vozíčkáři, kteří to dělají ve svém
volném čase. A možná právě tady
je zakopaný pes. Mezi sportování,
shánění financí a snahu o transparentní hospodaření se už slavení
výročí zřejmě nevejde.
Nelinka a nejstarší účastnicí paní Završením každoročního tanečního
Marie, sokolnice, které bylo 92 let. kurzu se již tradičně stal VozíčKurzy probíhají za významné kářský ples, kam jsou zváni nejen
finanční pomoci města Žatce a díky samotní tanečníci-vozíčkáři, ale
projektům získáváme finanční pro- i jejich rodinní příslušníci a taneční
středky i z jiných zdrojů – např. asistenti. Na tomto plese vozíčkáři
předvedou, co se za celý rok na
-ap- nadace, sponzorské dary. Taneční
kurzy jsou zcela zdarma, sdružení kurzech naučili. Tyto společenpreferuje taneční asistenty z řad ské akce jsou vždy medializovány
Taneční kurzy jako
rodin, přátel, kamarádů, kteří tuto regionální televizí OK Plus Žatec,
prospěšnou činnost provádějí na prvním plese o nás natopsychická terapie
čila dokument vysílaný na TN.cz
a rehabilitace pro
televize Nova, v roce 2011 jsme
vozíčkáře
vzbudili pozornost televize Prima,
která s naším sdružením natočila
Kurzy pro vozíčkáře realizuje
dokument do pořadu Soukromá
občanské sdružení Roztančená
dramata.
kolečka v Žatci již od roku 2008.
Jsme schopni za svými klienty,
Podmínkou přijetí do kurzu je alev rámci Ústeckého a Středočesspoň jedna částečně pohyblivá
kého kraje v případě většího zájmu,
horní končetina. Kurzy se uskudojíždět i s tanečními asistenty.
tečňují pod vedením Jaroslavy
Podmínkou je zajištění bezbariéroPanské, předsedkyně tohoto sdruvých prostor pro konání tanečních
žení, která je sama trvale upoukurzů. Občanské sdružení Roztantána na invalidní vozík. S tímto
čená kolečka získalo své příznivce
nápadem přišla před čtyřmi lety
v celé České republice, o čemž
za svými dvěma kamarádkami dobrovolně. V případě, že vozíč- svědčí ohlasy, kterých se nám
– Ivanou Jaholčíkovou (sociální kář nemá nikoho, kdo by s ním dostává.
pracovnice Domova pro seniory byl schopen či ochoten tancovat,
Kontakt: www.roztancena-kolecka.cz
v Žatci) a Bc. Evou Ládovou (spe- dodá občanské sdružení placeIvana Jaholčíková,
ciální pedagožka v Kamarád Lorm ného tanečního asistenta.
Jaroslava Panská a Eva Ládová
Žatec), které se pro nápad okamžitě nadchly a dobrovolně se
začaly učit úlohu tanečního asis- Inzerce
tenta právě s Jaroslavou Panskou.
Po zaučení členek občanského
sdružení a po získání registrace
na Ministerstvu práce a sociálních
bezbariérové ubytování v Rokytnici nad Jizerou
věcí, rozjely taneční kurzy s obrovským zájmem ze strany vozíčkářů.
KRKONOŠE
Byli zaučeni také další taneční asistenti. V prvním roce realizace proběhlo asi 8 kurzů. V následujícím
roce již 30 a v roce 2011 zhruba
70. Každý z nás ví, kolik týdnů má
rok, z čehož je jasné, že probíhaly
i 2 kurzy týdně.
Apartmán Ivana
Ivana Jaholčíková jako sociální
pracovnice a zároveň taneční asistentka zahájila tzv. volnočasovou
aktivitu taneční terapie na vozíčku
v Domově pro seniory v Žatci.
Zpočátku se tato akce jmenovala
taneční kurz, ale po zvládnutí alespoň 5 tanečních figur se pozvolně
kurz přeměnil na taneční terapii,
neboť terapií skutečně je a také
v tomto zařízení velmi oblíbenou
volnočasovou aktivitou.
Tanec na vozíku není jen radost
z pohybu, ale je to i významná
rehabilitace pro paraplegiky a tetraplegiky a posilování horních končetin a pro osoby s DMO a jiným
neurologickým
onemocněním
posilování celého těla. Nejmladší
účastnicí těchto kurzů byla tříletá
» celý objekt bezbariérový
» ubytování vhodné pro rodiny s malými
i velkými dětmi
» celková kapacita apartmánu je 7 míst
+ přistýlka a dětská postýlka
» plně vybavená kuchyň přizpůsobená
vozíčkářům
»
»
»
»
»
»
»
obývací pokoj s TV+SAT a PC
bezbariérová koupelna s WC
druhá koupelna s pračkou a sušičkou
celková plocha cca 70 m2
WIFI připojení
parkoviště s kamerovým systémem
letní venkovní posezení
APARTMÁN IVANA, Horní Rokytnice 600, 512 45 ROKYTNICE NAD JIZEROU, Krkonoše
Telefon: +420 602 334 517, +420 724 107 426, E-mail: [email protected]
www.apartman-krkonose.com
GPS: 50°43‘38.884“N, 15°28‘15.387“E
červenec 2012
Sport / Auto-moto
Dobrovolnicí Centra Paraple
jsi už řadu let. Jak ses k tomu
vlastně dostala?
Půjčovna sportovních
pomůcek v Centru Paraple
V Centru Paraple jsem byla
v rámci studia fyzioterapie na
14tidenní letní praxi. Terapie v terénu mě lákala, slibovala nové zážitky s lidmi, které
jsem znala v jiné, pacientské
roli. Naučila jsem se, jak jezdit
s vozíkem, tehdy ještě třeba i na
eskalátorech, získávala jsem
nové zkušenosti a samotný kontakt s vozíčkáři mi přinesl nový
pohled na problematiku míšního
poranění. Začala jsem se do TT
nejdřív nepravidelně zapojovat
a postupně jsem se stala dobrovolnicí Centra.
Rezervaci pomůcek můžete provést emailem na [email protected]
cz, osobní komunikací na sportovním úseku a telefonicky +420
274 771 478 v pracovní době
Centra Paraple. Důležitá je včasná
rezervace a zpracování požadavku
do elektronického systému. Přesný
čas vypůjčení a vrácení pomůcky
se stanoví na základě individuální
komunikace. Při osobním převzetí
předmětu nájmu na sportovním
úseku provedou zaměstnanci sportovního úseku zaškolení a případně
technické úpravy předmětu nájmu.
Jak ses o Křesadlu dozvěděla? A jaká byla tvoje první
reakce?
O mé nominaci mě informovala
koordinátorka dobrovolníků
Eliška Drbohlavová. Nejdřív
jsem se bránila, nemyslím, že
bych dělala něco víc než ostatní.
Podmínky vypůjčení:
1. osobní převzetí na sportovním
úseku
2. klient vyplní Předávací protokol
a na recepci zaplatí vratnou zálohu
3000,-Kč
3. cena vypůjčení pomůcky je
200,- Kč na 1 den používání
4. klient převezme předmět nájmu
5. při vrácení nájmu podepisuje
pronajímatel Předávací protokol
a stvrzuje vrácení pomůcky bez
poškození a ve stejném stavu jako
při převzetí nájmu
Případné prodloužení výpůjční
doby provádí nájemce emailem či
telefonicky.
Jakub Krátký
Sportovní terapeut CP
Foto: Kateřina Kotasová
Nakonec jsem svolila, a když
mi Eliška telefonicky sdělila, že
cenu skutečně dostanu, byla
jsem překvapená, cena mě velmi
potěšila.
Co bys poradila budoucím
dobrovolníkům? Jak si udržet motivaci či jak k dobrovolnické práci přistupovat?
Lidem, kteří o dobrovolničení
uvažují, bych vzkázala, ať se
nebojí a zkusí to. Dostanou se
do nového sociálního prostředí,
poznají lidi z úplně jiných oborů.
Jako dobrovolníci jsme, myslím,
dobrá parta a stejně tak klienti
CP jsou fajn. A pro udržení motivace? Ať si nepřipouští, že jako
dobrovolník mají za povinnost
pravidelně se účastnit, ať to
berou prostě jako příjemně strávený čas a užívají si to.
Marie Vydrželová
Personální a provozní
manažerka CP
Posilovna v Centru Paraple
Na míru navržená posilovna i přes
svůj omezený prostor nabízí příjemné prostředí. Máte-li zájem
si nerušeně zasportovat nebo
se příjemně pobavit v kolektivu
ostatních, jste u nás na správném
místě. Personál nabízí rehabilitační
cvičení a poradenství sportovního
tréninku a ve spolupráci s dalšími pracovníky také poradenství
v oblasti výživy. Klademe důraz na
efektivní dýchání, nácvik správných
pohybových stereotypů a dobrou
techniku cvičení.
Vybavenost posilovny je velice pestrá a nabízí cardio zónu (veslovací
trenažer, handbike trenažer, krankcykl, trenažer klasického běhu na
lyžích, trenažer kajakářský a cyklo
trenažer). Zmíněné trenažery dovolují uskutečňovat pohyby po delší
dobu, tj. od několika minut až po
hodiny bez přerušení nebo s vymezenými pauzami. Další součástí
9
Foto: Martin Salajka
posilovny je vybavení pro zlepšování silových schopností a protahování. Jedná se o 4 kompresorové
posilovací stroje, které umožňují
snadnou ovladatelnost, samozřejmostí je využití těchto strojů
přímo z mechanického a elektrického vozíku. Důležitost klademe
na nácvik jednoduchých cvičení,
která lze provádět v domácím prostředí a která využívají dostupných
pomůcek, např. posilovacích gum,
expanderů, kladkových a závěsných systémů.
muje s pomůckami a konzultuje
cvičební jednotku se sportovním
terapeutem. Posilovnu lze využít
pouze pod dozorem. Dozor v posilovně zajišťují sportovní terapeuti
a fyzioterapeuti. Klientům je doporučeno dodržovat v rámci cvičení
pitný režim.
Ceník
80,- Kč / cvičební hodina bez permanentky
70,- Kč / cvičební hodina s permanentkou (permanentka – zvýhodPo příchodu do Centra Paraple něná – 10 vstupů = 700,- Kč)
se klient registruje na recepci, Cena zahrnuje cvičební hodinu,
předloží permanentku či zaplatí individuální asistenci a konzultaci
vstupné. V úvodu se klient sezna- sportovního terapeuta, využití šatny
a sprchy.
Inzerce
červenec 2012
X
Auto-moto
/ Ohlasy na kurzy
10
Pro zájemce o posilovnu je nut- nován od 8. 9. do 16. 9. 2012
ností objednání, telefonicky na pro dvě sedmičlenné skupiny
+420 274 771 478 nebo osobně po čtyřech dnech. Na kurzu
na recepci v Centru Paraple.
Na přelomu března s dubnem se
v CP pořádala první část již třetího
ročníku kurzu zdravého životního
stylu.
Otevírací doba posilovny v CP
Pondělí 15:00 - 16:00
Úterý
13:00 - 16:00
Středa
10:00 - 11:00
16:00 - 20:00
Čtvrtek
14:00 - 16:00
Pátek
10:00 - 11:00
Jakub Krátký
Sportovní terapeut CP
Nové vozy od Škody Auto
Automobilka ŠKODA AUTO, a.s.,
náš dlouhodobý partner a sponzor nám v dubnu vyměnil automobily, které používáme v Centru
Paraple ke svozu klientů, za vozy
nové. A tak v našem „autoparku“
máme jednu Škodu Octavii kombi
a Škodu Superb kombi. Výhodou
Superbu je dostatek místa i na
se účastník seznámí například
s pravidly bezpečnosti jízdy na
čtyřkolce, proběhne instruktáž a nácvik jízdy v terénu.
Náročnost se vždy přizpůsobí
skladbě účastníků. Jezdí se
krajinou Železných hor, v okolí
řeky Chrudimky. Ubytování je
zajištěno v bezbariérovém hotelu
ŠARZ ve Vršově, kde máme po
zkušenostech z minulých sezón
pozitivní zkušenost se vstřícným
přístupem personálu. Podrobnější informace najdete na www.
mkvcr.cz nebo www.paraple.cz.
V případě zájmu o účast nás prosím kontaktujte na barcalova@
paraple.cz.
Martina Barcalová
Koordinátorka kurzu
Setkání čtyřkolek
v Chrastu
Foto: Aleš Černohous
zadních sedadlech, tím vzniká
lepší možnost obsadit i zadní sedadla klienty – vozíčkáři. Přesun do
nových automobilů si hned řada
z nich vyzkoušela a v průběhu roku
budou zkoušet i další, například
zájemci o autoškolu. Za nové vozy V červnu proběhl tradiční, již
VII. ročník setkání čtyřkolek –
velmi děkujeme.
Chrast 2012. Součástí bohatého
Bohumil Kábrt programu byly například závody,
Vedoucí úseku správy a údržby CP koncert, ohňostroj nebo spanilá jízda – nejen čtyřkolek, ale
také motorek či veteránů. Letos
Naučíme vás jezdit na
se bude konat již druhý ročník
čtyřkolce
mezinárodního seriálu čtyřkolMotoklub vozíčkářů také v letošní kových offroadových závodů
již započaté sezóně nezapomněl – HandyCup 2012. Další inforna začátečníky, pro které připra- mace naleznete na www.mkvcr.
vuje kurz jízdy na čtyřkolce pro cz nebo www.handycup.cz
vozíčkáře. Termín akce je naplá-
Kurz zdravého
životního stylu
Martina Barcalová
Cílem kurzu je motivovat klienta ke
změně životního stylu a předat mu
potřebné informace, se kterými
může na sobě dále samostatně
pracovat. Kurz je rozdělen do
dvou čtrnáctidenních bloků, které
se konají v rozmezí šesti měsíců.
Klienti mají připravený individuální
jídelníček, jehož energetickou
hodnotu stanoví nutriční terapeut.
V programu kurzu je pravidelná
pohybová činnost, rehabilitace,
relaxace, konzultace s nutričním
terapeutem, vaření, přednášky
o výživě, pohybové terapii, možnost praktického nákupu potravin. Součástí kurzu jsou tělesná
Foto: Lukáš Salák
měření, rychlostní a vytrvalostní
testy. Měření se opakuje vždy na
začátku a konci prvního i druhého
čtrnáctidenního bloku. Je tak
možné porovnat výsledky u stejných klientů po půlroce jejich
samostatné práce.
Nově jsme pro klienty zařadili
skupinové sezení, které měl na
starosti náš psychologický úsek.
Jeho cílem byla práce s motivací
ke změně životního stylu. V rámci
pohybové terapie byla nově vložena do programu dvakrát týdně
hodina taneční terapie s prvky
kickboxu, aerobiku a tanečních
prvků. Součástí letošního kurzu
bylo i tematické setkání s přednáškou Péče o vyměšování moči
a stolice u osob s poškozením
míchy MUDr. Martina Sutorého.
Přednáška se týkala problematiky
vyprazdňování z lékařského hlediska. Setkání bylo otevřeno všem
klientům a odborníkům na spinální
problematiku. Souhrnné informace
týkající se technik vyprazdňování,
ale i jiná témata ze života po poranění míchy můžete nalézt na informačním webu s online poradnou
www.prvnikrok.cz.
Účastníci kurzu zakončili svoje
snažení večerem s taneční tématikou v latinskoamerickém stylu.
Před odjezdem byli opět přeměřeni
a po zdravém vyváženém obědě se
rozjeli do svých domovů. Za cíl si
do podzimního kurzu dali všichni
účastníci zhubnout nějaké to kilo.
Uvidíme na podzim, jak dostáli
svých závazků.
Rád bych vyjádřil jménem Centra Paraple poděkování za spolupráci při přípravě a realizaci kurzu
Mgr. Ladě Noskové z firmy Dietplan. Dále děkujeme za spolupráci
Fakultě tělesné výchovy a sportu,
Veslařskému Klubu Slavia Praha
a za podporu děkujeme firmám
KRANKcycle, Rowline, USN. Velmi
děkuji všem pracovníkům, kteří se
podíleli na kurzu, nemohu opomenout skvělou práci kuchyně,
pomoc fyzioterapeutů, asistentů
a dobrovolníků, zdravotního úseku,
psychologie, ergoterapie a sociálního úseku. Bez jejich vydatné
pomoci by tento kurz jen stěží fungoval.
Jiří Pokuta
Sportovní terapeut CP
Kurz Máma, táta na vozíku
Již tradičně na jaře a na podzim,
i pro letošní duben byl zorganizován tematický kurz Máma, táta na
vozíku. Proběhl v termínu od 26. 4.
Foto: Lukáš Salák
červenec 2012
Ohlasy na kurzy
Vodácký kurz – Vltava
2012
Díky ochotě lidí ze sociálního
a sportovního úseku CP jsem se
měla možnost zúčastnit vodáckého
kurzu.
Byla jsem z toho nadšená, zároveň jsem se toho i trochu obávala.
Přece jen to byl můj první kontakt s vozíčkáři a hned jsem byla
v podstatě „hozena do vody“ skoro
doslova.
Vyrážela jsem spolu s ostatními
od CP a už na cestě tam ze mě
díky přátelské atmosféře a zábavě
v autě trochu opadla počáteční
nervozita. Když jsme dorazili do
kempu, každý hned věděl, co
dělat. Celý tým sporťáků a asistentů byl skvěle sehraný a tak netrvalo dlouho a všichni měli postavenou plachtu nad hlavou, vybalené
věci a mohlo se vyrazit na večerní
posezení v hospůdce.
První seznamovací večer pro mě
byl moc důležitý. Prakticky poprvé
jsem se setkala s lidmi s různým
stupněm postižení a silnými životními příběhy. Sešla se úžasně
pohodová parta lidí a já byla čím
dál šťastnější, že jsem u toho.
Ochota a nasazení sporťáků
a všech asistentů je úctyhodná,
protože opravdu není snadné organizovat plán po celou dobu kurzu
a ještě stíhat být nápomocen.
zkušeností. Myšleno bylo i na
oddechovou část programu. Firma
B. Braun Medical věnovala Centru
Paraple dva míče na hru Kin-ball,
kterou si účastníci kurzu hned rádi
vyzkoušeli.
Fota: Martin Salajka
do 29. 4. 2012. Kurzu se zúčastnilo 12 rodin, 13 dětí a 3 psi. Pro
účastníky byl připraven bohatý
jak odborný, tak i odpočinkový
program. V programu kurzu bylo
několik odborných přednášek na
různá témata, například týkající se
partnerství, rodičovství a výchovy
dětí, porodnictví či zdravé výživy.
Kurz nabídl také mnoho prostoru
k diskuzi a vzájemnému sdílení
Andrea Čepová vedla dopolední
výtvarný workshop a pro děti bylo
připraveno loutkové představení
Žabáci, které připravila a zahrála
loutkoherečka Renáta Kubišová.
Pro dospělé účastníky přišli zahrát
muzikanti z kapely Faux pas. Celý
kurz proběhl v pohodové atmosféře, nejen díky milým účastníkům
a zajímavému a pestrému programu, ale také pro skvěle odvedenou práci kulturního a rodinného
centra Nová Trojka a dobrovolníků,
kteří pomáhali s hlídáním dětí. Další
kurz je naplánován v termínu od
11. 10. do 14. 10. 2012. Těšíme
se na vás!
Martina Barcalová
Koordinátorka kurzu
Velmi mile mě překvapilo, kolik
vozíčkářů se kurzu zúčastnilo
a všichni mají můj velký obdiv!
Nikoho jsem neslyšela si jedinkrát postěžovat, ať už na cokoliv.
Všichni si vodu užívali a snažili se
vše zvládnout. Od pondělí nám
počasí přálo trochu méně, ale
nikomu to neubralo chuť znovu
a znovu vyrážet na lodě. Z mého
pohledu musel být kurz pro
všechny jeho účastníky fyzicky
náročný, také všichni pořádně
makali a ono dá pádlování dost
zabrat. Po psychické stránce to
bylo strašně nabíjející a takové
doopravdy lidské.
11
Dana a Vašek o MTNV
Milí rodičové, nastávající rodičové
i Vy, kteří teprve o rodině přemýšlíte. My se na kurz přihlásili koncem listopadu, kdy jsme o těhotenství vážně přemýšleli a pomalu
začali všechno připravovat. Věci
pak šly jako po másle a tak jsme
do Paraplete dorazili už s malinkatým miminkem v bříšku, spoustou
otázek a „ jazykem na vestě “ díky
prvním letošním tropickým dnům.
Celý barák okamžitě ožil dětským
smíchem, křikem a nejrůznějšími
hračkami, přátelskou atmosférou
a pocitem sounáležitosti.
Program byl víc než nabitý, tak
snad je pár poznámek a postřehů.
Začněme třeba sportem - ranní
rozcvičkou, kterou jsme se snažili
nevynechávat a také seznámení
s pro nás neznámým Kinballem.
O zajímavosti přednášek a přednášejících svědčí mimo jiné i to,
že přítel nepočítal, že na všech
vydrží až do konce a ještě ho to
bude vcelku bavit. Kupodivu ani na
nedělním závěrečném výtvarném
workshopu nevzal nohy na ramena
a ani jsme se nad vystřihováním
ozdobiček na fotorámeček nepohádali a nezabodli si nůžky mezi
oči. Velmi příjemným zjištěním
bylo, že prakticky všechny rodiny
dorazily v kompletním složení, že
personál nezklamal a jako vždycky
všude se všem věnoval, jak jen bylo
potřeba. Věříme, že rodiče ocenili
i hlídání dětí, které bylo zajištěno.
Rady a návody ohledně výchovy
dětí a fungování rodiny byly pro
nás trochu teorií a trochu konfrontací s vlastními představami, zatím,
pro ty zkušenější pak nabídnutím jiného úhlu pohledu. Diskuze
na téma pomůcek a vychytávek
byla fajn a škoda jen, že se zdá,
„NIC NENÍ PROBLÉM A ÚSMĚV
STÁLE NA TVÁŘI“ – takové motto
nejlépe vystihuje tento kurz. Všem
bych chtěla moc poděkovat za
mnoho krásných momentů, duši
pohlazující ukázky lidské síly
a pozitivní energie, která ve mně
po vodě s Parapletem zůstane na
dlouho.
Adina Nováková
Stážistka a dobrovolnice CP
Fota: Martin Salajka
12
červenec 2012
X
Ohlasy
na kurzy
že procházka s miminkem
v kočárku je pro samotného vozíčkáře trochu sci-fi. Víme ale, co
s postýlkou, jak na koupání, co
autosedačky atd. Nakonec se zdá,
že nejpraktičtější, nejužitečnější
a nejspolehlivější pomůckou pro
nás maminky vozíčkářky je TATÍNEK. Gynekologická přednáška
poskytla vyčerpávající informace,
konkrétní odpovědi a navíc, možnost obrátit se na Dr. Špálovou
i kdykoli jindy, je uklidňující. Debata
na téma Zdravý životní styl musela
svým způsobem zaujmout všechny
a odměnou nám byly tuze „ zdravé
“ špekáčky při táboráku.
Ať už jsme si vyslechli cokoli
a dozvěděli se ledasco, zdaleka
nemáme přesnou představu, jak
co budeme dělat a tak máme na
další měsíce o zábavu postaráno.
Jedno je jasné, nějak to všechno
jde, zvládnout se to dá, a pokud
narazíme na něco, co nás zaskočí,
je koho se zeptat a komu zavolat.
Květuše o ZŽS
Tento rok v březnu jsem v Centru Paraple navštívila kurz zdravé
výživy. Byla jsem plna očekávání!
Měla jsem samozřejmě strach, zda
jídla bude dostatek a hlavně, aby
mi chutnalo.
pro nikoho problém. Atmosféra na
kurzu byla velmi přátelská a všichni
se spolu příjemně bavili.
Rádi bychom všem tento kurz
doporučili, je to výborná zkušenost
a určitě bychom ho chtěli absolvovat znovu.
Dan Rydrych
Všem účastníkům i těm nejmenším,
kompletně celému personálu Paraplete, ochotným a trpělivým odbor- Míša o ZŽS
níkům i těm, kteří se jakkoli na
kurzu podíleli, děkujeme a těšíme Když mi bylo nabídnuto, zda bych
se, že příště dorazíme už ve třech. napsala pár řádků o první části
kurzu Zdravého životního stylu,
Vám všem pohodové dny, nám který probíhal ve dnech 26. 3. –
těhotným – ať to zdárně dotáh6. 4. 2012 v Centru Paraple, nevěneme k narození miminka nebo
děla jsem jak začít. Tak to vezmu
miminek a těm, co o děťátku teprve
od konce.
přemýšlí – HURÁ DO TOHO. Nám
se po tomhle víkendu jen potvrdilo, Doporučuji ho každému, kdo se
že vozík není pro založení rodiny chce seznámit s lidmi, kteří jsou
na tom přibližně stejně váhově,
žádnou překážkou.
se stejně špatnými stravovacími
Danča a Vašek, Plzeň
návyky a hlavně špatným pitným
režimem. Tento kurz vám nabídne
nové možnosti. Každý den veliký
Dan o Máma, táta na
sportovní zápřah, který začíná svižvozíku
nou rozcvičkou, pocením se na
Jsem paraplegik 5 let na vozíku, po trenažérech a v posilovně na stroautonehodě a s manželkou jsme jích, které doma určitě nemáme.
tento kurz měli možnost absolvo- Pro mě byla nejpříjemnější taneční
vat od 26. 4. - 29. 4. 2012 jako terapie. Po fyzické námaze na nás
jedni z mála jsme byli v očekávání čekala zdravá svačina a pak cvidalšího člena rodiny. Po umělém čení na lehátkách s fyzioterapeuty.
oplodnění čekáme dvojčátka, jsme Následoval vydatný oběd, někdy
v sedmém měsíci a obavy z nastá- i ze surovin, které jsem předtím
vajících změn byly na místě. Byly ze svého jídelníčku vynechávala
pro nás připraveny přednášky (např. lilek). Ovšem paní kuchařky
odborníků, lékařů a psychologů, vařily tak úžasně a tak krásně vše
kreativní workshop a volný čas vypl- na talíři naaranžovaly, že nejen já,
něný relaxací s možností masáží. ale myslím, že i ostatní vše snědli
A samozřejmě maminky a tatínkové beze zbytku. Po poledním klidu
po poranění míchy s dětmi, kteří byla připravena druhá fáze sporse s námi podělili o své zkušenosti tovních aktivit, někdy odborné
a rady, jak co zvládnout.
přednášky na téma zdravé výživy
Byli jsme nadšení, kolik lidí mělo a zdravotních problémů vozíčkářů.
o tento kurz zájem a ani cesta Druhá svačina a později večeře
z různých koutů republiky nebyla nás posílily na společné posezení
Byla jsem příjemně překvapená.
Každé ráno jsem snídala mléčné
výrobky, tmavé celozrnné pečivo
a ovoce, k obědu byly výborně
upravené ryby, spousta zeleniny a luštěnin. Ke svačince byla
doplňková strava (chutné tyčinky
Foto: Lukáš Salák
a ovoce) a večeře se skládala vždy
z teplé stravy ve velkém množství,
s psychology. To vše za vydatného z čehož jsem byla překvapena.
Podstatné je dodržovat pravidelný
doplňování nealko tekutin.
pitný režim.
Také jsme si mohli vyzkoušet, zda
platí heslo, že „v kolektivu je síla“. Tento systém chci dodržovat
Myslím, že někteří to pochopili až i nadále a zavést ho i celé rodině,
v posledních dnech, kdy přestali záleží mi na jejich zdraví. A nemám
ignorovat program kurzu a zapojili strach, že by jim nechutnalo, zdravá
se například do soutěže na veslo- výživa je výborná a není pravda, že
vacím trenažéru mezi třemi družstvy vyjde draho. Zasytí strávníky malými
a boj to byl opravdu velkolepý. Zmi- porcemi, které se jí častěji.
ňuji se o tom proto, že určitě není Kurz probíhal poklidně, v dobré
lehké tento kurz připravit, muselo to partě. Každý den jsme dělali různé
dát hodně práce a úsilí vše zařídit. sportovní a kulturní akce, sezení
Proto patří veliké poděkování všem, s odborníky (lékaři, psychologové
kteří nám ho zprostředkovali a po a jiné).
celou dobu se o nás vzorně starali. Byla jsem velice spokojená! CviTaké jim patří díky za to, že nám čitelé byli perfektní, personál se
ubylo tuku, přibyla svalová hmota o nás dobře staral a neustále nás
a skoro všichni jsme o něco zhubli. povzbuzoval, díky tomu jsme měli
Já jsem se konečně naučila jíst
zeleninu, u televize už ne čokoláda, ale mrkev, kedluben, okurka
a uvařila jsem také „zdravý“ oběd,
který rodině chutnal.
vždy dobrou náladu.
Jsem na všechny v září moc zvědavá, s jakými výsledky a novými
poznatky o zdravé výživě a pitném
režimu přijedou na druhou část
kurzu. Ale je důležité se i pořádně
hýbat, bez toho to nejde!
Už nyní se těším na další pokračování kurzu, které se koná v září.
Vřele mohu všem ostatním doporučit účast na těchto kurzech.
Každý by měl myslet na své zdraví,
i když ho máme podlomené, i tak
nesmíme zahálet a do dalších let
si život zpříjemňovat zdravou stravou a pozitivním myšlením. Rodina
i přátele nás určitě podpoří!
Míša Knotková
Květuše Kočová
Foto: Lukáš Salák
červenec 2012
Ohlasy na kurzy
Foto: Lukáš Salák
Naučili jsme se kreslit
pravou mozkovou
hemisférou
všichni vzájemně představili
a seznámili. A mohlo se jít na věc!
Hned prvním překvapením bylo,
že dřív, než jsme se stihli něco
dozvědět o nové metodě, měli
jsme už v ruce tužku a kreslili. Tyto
kresby postavy (někoho z nás přítomných), vlastní ruky a předmětu
(většinou botky) nám měly později
sloužit k porovnání našich kreslířských dovedností před a po kurzu.
Zdálo se, že se do toho většině
nijak zvlášť nechtělo. A to jsme
ještě netušili, že bude hůř …:)
Na víkend 11. – 13. 5. 2012 naše
ergo Zuzka připravila pro skupinku zvídavých a tvorby chtivých
lahůdku v podobě výtvarného
kurzu s podivným názvem Kreslení pravou mozkovou hemisférou.
V běžném smrtelníkovi může tento
název probouzet různé představy
a je pravda, že jen málo z nás
vědělo, co přesně je čeká a do Následoval výklad o odlišných
čeho se pouští.
funkcích levé a pravé mozkové
Po pátečním poledni jsme se tedy hemisféry, o tom, že už od dětvšichni sešli ve velké tělocvičně, ství je rozvíjena ta levá, přísně
pro následující 3 dny proměněné logická, analytická, řešící atd.
ve velký prosluněný ateliér. Na Chudinka pravá je podceňována,
stolech ležely srovnány tužky, zanedbávána a utiskována. Prakgumy a složky. Všude bylo plno tické příklady ze života civilního
světla, vyhřátého jarního vzdu- i kreslířského nám byly dány jako
chu a z účastníků byl znát jak důkaz. A naše kritické levé hemiostych, tak zvědavost a nedo- sféry musely uznat, že tomu tak
čkavost. Sešlo se nás devět na skutečně je. Co naplat. Potíž je,
vozíku, dvě děti, naši pomocníci že při kresbě je dominance levé
a Zuzka s Bárou. Pozornost vět- hemisféry na škodu. Takže náslešiny ale poutala neznámá, ve které doval další výklad, jak ji během
bylo správně tušit naši lektorku kresby umlčet nebo ošálit a příMgr. Alenu Andrysovou.
slušné kouzelné techniky jsme si
Poté, co nás uvítala Zuzka i paní rovnou zkoušeli. Techniky to byly
lektorka, jsme se formou hry velmi zvláštní, někdy až nepříjemné
Foto: Zuzana Korbelová
13
nebo protivné (vyžadující notnou
dávku trpělivosti), ale vždy účinné. Ovládání počítače hlasem
Po videoprojekci a večeři byl „rozchod“ a volná zábava podle nálady Rád bych se podělil o svoji zkušenost z počítačového kurzu. Od
každého.
16. do 20. dubna jsem se účastV sobotu už všichni v devět ráno nil kurzu Hlasového ovládání
opět seděli u svých papírů a pro- PC v Centru Paraple, kde bylo
gram pokračoval. Střídal se teore- možné se naučit ovládat počítický výklad s praktickými nácviky, tač pomocí programů My Voice,
mluvilo se, kreslilo a gumovalo MyDictate a Newton Dictate. Pro
a den utekl jako voda. Večer se mě byl tento kurz novým poznáhrála boccia, někdo relaxoval
ním a moc se mi líbil.
a někdo šel ven. Velmi příjemně
Počítač mohu ovládat pouze
strávený den.
jedním prstem, proto je pro mě
Nedělní ráno bylo chladné, ale
hlasové ovládání počítače snadnaše nadšení pro nové věci to nijak
nější. Při psaní emailů je velká
nesnížilo. Po posledních teorevýhoda, že psát je možné celými
tických poznámkách nás čekalo
slovy a ne po písmenkách, což
praktické využití čerstvě nabytých
mi s použitím jednoho prstu
kreslířských dovedností. Naším
trvá velmi dlouho. Pokud počíúkolem bylo nakreslit podobné věci
tač špatně odhadne slovo, na
jako v úvodu prvního dne – tedy
pokyn slovo zpět je slovo smapostavu (modelkou nám byla sama
záno. Myš na hlasové ovládání
paní lektorka), ruku a předmět.
je sice pomalejší, ale je možné
Bylo dost času a tentokrát, vyzbromyš ovládat zároveň i pohybem.
jeni novými vědomostmi, jsme se
Posunování myši je velmi snadné,
do toho s chutí pustili. Asi všichni
myš je ovládána hlasem pomocí
jsme byli zvědaví, jestli na našich
čísel, jimiž je označen prostor na
výtvorech bude víkendové zkouobrazovce. Stačí krátká doba ke
šení, cvičení a tvoření znát. Jestli
správnému odhadu čísla v protyto naše kresby budou alespoň
o malinko lepší než ty z pátečního storu, aby se myš přesunula na
odpoledne. A každý byl překvapen. požadované místo. Na obrazovce
Někdo víc, někdo míň, ale u všech je také možné zobrazit klávesnici
bylo vidět zlepšení. To jsme nako- a hlasově volit písmena.
nec mohli posoudit nejen u sebe,
ale i u ostatních, protože na závěr
byla vyhlášena „výstava“. Každý
na svém stole nechal předložené
své kresby „před“ a „po“. Nikdy
nebylo těžké rozeznat, které jsou
které. A u někoho by dokonce člověk nehádal, že jsou od jednoho
a téhož autora – tak hodně byla
dílka odlišná. Ruka najednou nevypadala jako opičí pařátek, ale jako
hezky vykreslená lidská ruka, bota
nebyla jen chaotická změť čar, ale
botaska správných proporcí …
Programy My Voice a My Dictate
jsou pro mne v ovládání nejjednodušší. Nejvýhodnější je možnost
ručního a hlasového ovládání
kombinovat. Všem začínajícím
uživatelům počítače doporučuji
udělat si nejprve kurz základů
ovládání počítače a poté kurz
hlasového ovládání. Pořízení
programu hlasového ovládání je
sice náročnější záležitost, program vyjde asi na 13 tisíc, je však
možné využít pomoci nadace.
Myslím, že za všechny můžu ještě
jednou poděkovat Zuzce za skvělou organizaci, paní lektorce za čas
a trpělivost a ostatním za pomoc
a milou společnost. Nevím, jak
ostatní, ale já si klidně balím tašku
a razím na další výtvarný kurz. Už
aby to bylo!
Kurz probíhal jako ve škole, začínal v 9 hodin ráno a pokračoval
do 16 hodin s pauzou na oběd.
Prostředí Centra Paraple pro mne
bylo velmi příjemné a kurzy doporučuji všem, kteří se s počítačem
teprve seznamují. Počítač a internet je pro nás, kteří máme nějaké
pohybové omezení, velkým obohacením, proto neváhejte a pokud
počítač ještě nepoužíváte, nikdy
není pozdě začít. V Centru Paraple vás s počítačem skamarádí,
i když vám běžný způsob ovládání
počítače nevyhovuje, případně
s počítačem začínáte.
-phk-
Josef Brych
A byl konec. Ještě jsme každý jednotlivě stranou měli možnost krátce
promluvit o svých dojmech z kurzu
s paní lektorkou Andrysovou (bylo
příjemné, že ji zajímaly), poděkovali jsme, společně se vyfotili a byl
čas na oběd, rozloučení a odjezd.
14
problematiku sestavila odborný program, kterého se zhostili převážně
členové klinické zájmové skupiny
fyzioterapeutů a ergoterapeutů při
UNIFY ČR. Ohlédnutí do historie
přednesl Doc. MUDr. Jiří Votava,
CSc., který stál u začátků činnosti
Svazu paraplegiků a významně
podpořil zlepšení rehabilitační péče
o vozíčkáře.
Předání bytu se zúčastnil náměstek primátora Mgr. Ivan Kabický
CZEPA zahájila projekt
bydlení s asistencí
V úterý 3. 4. 2012 jsme převzali třípokojový bezbariérový byt v Praze,
který je k dispozici pro pilotní projekt chráněného bydlení. V bytě
budou mít zázemí dva členové
CZEPA Dan Potyš a Vít Našinec,
oba ochrnutí po poškození krční
páteře a míchy. Cílem projektu je
nabídnout na omezenou dobu 2-3
let bezbariérové prostředí, ve kterém si oba tetraplegici vyzkouší
a natrénují samostatný život s podporou osobní asistence. Rádi
bychom podobné tréninkové byty
provozovali i v jiných městech ČR.
Odborná konference
„Pomůcky v rehabilitaci
spinálních pacientů“.
Česká asociace paraplegiků –
CZEPA ve spolupráci se Spinální
jednotkou FN Motol Praha a UNIFY
ČR uspořádala v pátek 20. dubna
2012 v Kongresovém centru Praha
odbornou konferenci na téma
„Pomůcky v rehabilitaci spinálních
pacientů“.
Občanské sdružení Česká asociace paraplegiků - CZEPA navazuje
společným projektem s firmou Otto
Bock jako generálním sponzorem
konference na tradici – ještě pod
názvem Svaz paraplegiků pořá-
červenec 2012
X Česká asociace paraplegiků
dalo odborné konference. Před
patnácti lety bylo cílem konferencí
s mezinárodní účastí předat zkušenosti ze zahraničních spinálních
center a podpořit tak vznik systému péče o pacienty s poraněním míchy v ČR. Současná situace
je již jiná, v ČR funguje spinální
program, který zahrnuje návaznost akutní péče traumacenter na
postakutní péči spinálních jednotek a následně spinálních rehabilitačních jednotek RÚ. Zatím existuje pouze několik ambulantních
zařízení návazné péče specializovaných na rehabilitaci spinálních
pacientů.
Garantem odborné konference byl
primář Spinální jednotky FN Motol
MUDr. Jiří Kříž, který spolu s fyzioterapeutkou a ergoterapeutkou
Zdeňkou Faltýnkovou z České asociace paraplegiků konferencí provázel. Ta jako specialistka na spinální
Konferenci vyslechlo na 170 posluchačů – lékařů, fyzioterapeutů,
ergoterapeutů a dalších zdravotnických i sociálních pracovníků ze
všech spinálních jednotek a rehabilitačních ústavů v ČR (SJ Motol
Praha, SJ Liberec, SJ Brno a SJ
Ostrava, RÚ Kladruby, HOL LužeKošumberk, RÚ Hrabyně). Konference se zúčastnili také vozíčkářizdravotníci i laici. Dále byli přítomni
odborníci z rehabilitačních zařízení
KRL Albertov, KRL FN Královské Vinohrady, Centrum Paraple
o.p.s. a Rehafit Praha. Praktické
pomůcky na místě prezentovalo
deset firem a společností, které
byly zároveň sponzory akce.
oblasti, které jej budou provázet
během dlouhodobé rehabilitace.
Výměna odborných zkušeností
je pro léčbu a rehabilitaci lidí
s poškozením míchy zásadní. Dle
statistik se každý týden stane úraz
či jiné poškození míchy 4 lidem.
Ti po ochrnutí zůstávají po zbytek
života na vozíku. Proto chce Česká
asociace paraplegiků pořádáním
odborných konferencí s benefičním charakterem nadále pokračovat a výtěžky konferencí věnovat
právě na pomůcky nezbytné pro
nelehký začátek nového života
s poškozením míchy – vozíky.
Výtěžek 45.000 Kč podpoří získání
vozíku pro SJ FN Motol. Příští konference se uskuteční na podzim
2012 na Moravě.
DMS CZEPA
Podpora pro naši asociaci získává
od dubna 2012 nový rozměr. Podařilo se nám zařadit mezi projekty
Dárcovské SMS. Heslo pro podporu České asociace paraplegiků
DMS CZEPA se posílá na číslo
87 777. Cena DMS je 30,- Kč,
naše asociace obdrží 27,- Kč.
Celoroční
podporu
získáme
zasláním sms ve tvaru DMS ROK
CZEPA na číslo 87 777.
Jak je zřejmé z názvu konference,
odborné příspěvky byly na téma
pomůcky pro vertikalizaci a trénink
chůze, pomůcky pro sebeobsluhu
včetně autokatetrizace, problematika a souvislosti s výběrem vozíku
jako základní pomůcky a dále
téma protetiky. Mezi přednášejícími nechyběla protetička, která Příspěvek na koupi
na základě vlastní zkušenosti hod- automobilu
notila význam pomůcek z pohledu
Dne 7. 5. 2012 byl ve sbírce zákonů
uživatele – vozíčkáře.
publikován zákon č. 141/2012
Významným momentem bylo přeSb., kterým se mění některá ustadání šeku od B.Braun Medical
novení zákona č. 329/2011 Sb.
s.r.o. Zástupce společnosti na
– konkrétně se jedná o změnu lhůt
místě předal České asociaci parapro opětovné poskytnutí příspěvku
plegiků šek na částku 130 000 Kč,
na nákup osobního automobilu,
která pokryla výrobu 1.000 kusů které byly přiznány před 1. 1. 2012.
boxů s názvem „Průvodce léčbou Tento zákon nabývá účinnosti
a rehabilitací“. Boxy jsou určeny k 22. 5. 2012.
k ukládání zdravotní dokumentace
pacienta a dalších informačních V praxi tento zákon znamená,
materiálů ze zdravotní a sociální že u příspěvků přiznaných před
1. 1. 2012 zůstává zachovaná lhůta
5 let (podle již neplatné vyhlášky č.
182/1991 Sb.). Po uplynutí 5 leté
lhůty od posledního přiznaného
příspěvku má tedy vozíčkář nárok
na nový příspěvek na nákup osobního automobilu podle „pravidel“
nového zákona č. 329/2011 Sb.
– tzn. může mu být poskytnut příspěvek až do výše 200 000 Kč na
dobu 10 let.
Česká asociace
paraplegiků - CZEPA
Ovčárská 471, 108 00 Praha 10,
www.czepa.cz, tel.: 775 980 952
červenec 2012
Inzerce
Bezbariérový obytný vůz
navštíví vhodná ubytovací zařízení
v ČR, dopodrobna zmapují jejich
skutečný stav a následně je nabídnou svým zákazníkům. S Bezbatour tak bude moci každý cestovat
naprosto bez obav. Tím však projekt nekončí. Bezbatour naváže
Sexuální problematice se věnuje spolupráci s renomovanými cestaké web forum.sexnavoziku.cz, tovními kancelářemi a vytipuje bezbariérové zájezdy do zahraničí.
kde můžete sdílet své zkušenosti.
Nový informační portál pro osoby Všichni pracovníci od managese zdravotním omezením byl spuš- mentu a administrativy, přes odbortěn na jaře 2012. Tvůrci webu níky z oblasti webdesignu a IT, po
www.lidemezilidmi.cz jsou osoby prodejce zájezdů jsou lidé s postise zdravotním postižením a věnují žením. Projekt je koncipován jako
se široké škále témat od kultury po tréninkové pracoviště, kde mají
lidé s postižením příležitost pracosoukromou inzerci.
vat na atraktivních pracovních poziDalšími užitečnými zdroji jsou
cích a zvýšit tak svoje šance i pro
www.helpnet.cz či vozejkov.cz
budoucí uplatnění na trhu práce.
Najít smysluplnou činnost, udě„Tělesné postižení našich pracovlat dobrý skutek, nabídnout svoji
níků se u nás de facto stává jejich
pomoc či podporu nebo ji získat
předností. Využijeme naplno jejich
můžete na webu www.muziazeny.
potenciál a schopnosti. Cestovní
cz.
agentura je koncipována jako tréSeznam míst, kam můžete vyrazit ninkové pracoviště lidí, kteří mají
za zábavou nebo službami nalez- alespoň středoškolské vzdělání
nete na serveru ČČK www.pratel- a jen kvůli postižení jsou těžko
skamista.cz.
uplatnitelní na volném trhu práce.
-ap- Během dvou let zaměstnáme na
manažerských, IT, administrativních a prodejních postech minivisejících se životem na vozíku,
podívejte se na www.prvnikrok.
cz, kde naleznete internetovou
poradnu renomovaných odborníků
na spinální problematiku v oblasti
psychologie, sexuologie, urologie,
fyzioterapie či práva.
Koncem dubna nám pan Dan Bína
přijel ukázat do Centra Paraple
obytný automobil upravený pro
vozíčkáře. Dan se pohybuje na
vozíku, závodí na plachetnicích,
a protože se neustále přesouvá
na další a další závody, vyřešil si
touto investicí své ubytování. Automobil je krásný a upoutá velkými
vstupními dveřmi, kde se skrývá
i plošina, která vozíčkáře dopraví
do obytné zóny. Vše je vymyšlené
do detailu, přístupné WC a sprcha jsou samozřejmostí. Pokud Cestovní agentura pro
máte zájem se s vozidlem seznámit
blíže, můžete si ho prohlédnout na vozíčkáře Bezbatour
internetu na adrese http://www. zahajuje svou činnost
blucamp.com/it/cam/sky_free.
Za ukázku automobilu panu Bínovi Unikátní projekt Pestré společnosti, o.p.s. - cestovní agentura
velmi děkujeme.
Bezbatour, která usnadní cestování
Bohumil Kábrt nejen vozíčkářům, zahajuje svoji
Vedoucí úseku správy a údržby CP
činnost. Tuto firmu vymysleli, založili a řídí lidé s tělesným postižením.
Projekt Bezbatour se stal v dubnu
Poděkování
vítězem soutěže Best Eco&Social
Pavle Habrdové
Ideas, kterou pořádal Hub Praha.
Dovolujeme si vřele poděkovat Uspěl mezi 54 projekty z celé ČR.
Pavle Habrdové za její přínosnou Porota složená z odborníků z poda trpělivou práci pro Svět s Para- nikatelské sféry rozhodla, že Bezpletem. Nyní se Pavla věnuje rodin- batour patří k nápadům s největším
ným povinnostem. Přejeme jí i její pozitivním společenským přínosem
rodině mnoho zdaru a těšíme se a že má šanci na dlouhodobou
na její návrat po rodičovské dovo- udržitelnost.
lené. Roli redaktorky časopisu pře- Lidé s postižením stejně jako kdovzala sociální pracovnice Andrea koli jiný rádi cestují, ale při výběru
Preclíková.
dovolené se střetávají s nejrůznějšími překážkami. Pouhý piktogram
Alena Kábrtová vozíčkáře neznamená, že je ubytoŘeditelka CP
vací zařízení opravdu bezbariérové.
V praxi se pak turista setká s mnoha
bariérami v podobě nevyhovující
Sdílejte své zkušenosti
malých dveří či několika
a využijte odborných rad koupelny,
schůdků. Dovolená pak neplní svou
Internetové poradny a fóra mohou funkci pro odpočinek od běžných
být velmi cenným zdrojem infor- starostí, ale stává se noční můrou
mací pro všechny, jejichž potíže v překonávání překážek.
nejsou úplně běžné. Chcete-li se Bezbatour proto přichází s řešedozvědět více o tématech sou- ním. Sami pracovníci s postižením
15
málně 23 lidí. Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem
a rozpočtem hlavního města
Prahy v rámci výzvy Operačního
programu Praha – Adaptabilita“
dodává Michal Prager, ředitel projektu Bezbatour. bezbatour.cz
Zdroj: Helpnet.cz
Michal Prager
Čtvrtletník Svět s Parapletem vydalo:
Centrum Paraple, o.p.s., Ovčárská 471, Praha 10
Tel.: 274 771 478, www.paraple.cz
e-mail: [email protected]
Registrace MK ČR E 17771
Redakce si vyhrazuje právo texty krátit a upravovat.
Uveřejňované texty nemusejí vyjadřovat názory
a postoje redakce a vydavatele.
Uzávěrka tohoto čísla byla 15. 5. 2012
Další číslo vyjde v září, uzávěrka 15. 8. 2012
Náklad 850 ks
Vytiskla tiskárna: Artprint, Tomsova 6, Praha 10
Vydání připravily: Mgr. Andrea Preclíková (ap)
[email protected], [email protected]
Zuzana Joachimsthalová, [email protected]
Za příspěvky děkujeme: Centrum Paraple:
PhDr. Alena Kábrtová, Mgr. Kateřina Kotasová,
Ing. Bohumil Kábrt, Patrik Zalmay, Mgr. Zuzana
Korbelová, Mgr. Andrea Preclíková (ap), Bc. Jakub
Krátký, Marie Vydrželová, DiS., Alexandra Šilhánová
(aš), Bc. Rudolf Hemelík, Mgr. Jiří Pokuta, Martina
Barcalová, Mgr. Noemi Miňová. Česká asociace
paraplegiků: Alena Jančíková, Hana Sixtová. Další:
Anna Nováková, MUDr. Daniela Mojhová, Daniel
Rydrych, Michaela Knotková, Květuše Kočová,
Mgr. Pavlína Kalivodová, Josef Brych, Renata
Hanušová, Milan Robiček, Ivana Jaholčíková, Jaroslava
Panská, Eva Ládová, Bohumil Hůlka, Zbyšek Lorenz,
Lada Horová, Michal Prager. Administrace: Alexandra
Šilhánová. Grafická úprava: Vít Franta
Inzerce
ROHO
antidekubitní podložky a matrace
zamezují vzniku proleženin a napomáhají při jejich léčbě.
podložky do vozíků
hrazeny VZP
– 0000277
sk. 13
1
2
Rozloení tlaku
u osoby sedící
na molitanu (1)
a na antidekubitní
podloce ROHO (2)
Dováí: CZ. TECH Èelákovice, a.s.
Stankovského 1200/46, 250 88 Èelákovice
tel.: 326 993 844, fax: 326 993 845, e−mail: [email protected]
www.roho.cz
16
Inzerce
červenec 2012
Download

červencové vydání