TNBOnline-Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) Panosu Teknik Soru ve İsteklere Ait Bilgilendirme Dokümanı
S.No Soru/İstek
1.
2.
3.
4.
5.
01.09.2014 TARİHLİ BİLİŞİM KOMİSYONU TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLEN MADDELER
Bilgi
SÖZLEŞMELER başlığı, DİĞER SÖZLEŞMELER 4.7 alt başlığı
, SORUMLU YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ 4.7.6 alt başlığı altında yer alan işlem
formülünde İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL SÖZLEŞMESİ yer
almaktadır. Ayrı bir SORUMLU YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ işlem formülü
tasarımı yapılması ; 4.7.6 işlem alt başığının da İSTİHDAMI ZORUNLU
PERSONEL SÖZLEŞMESİ şeklinde değiştirilmesi gerektiği kanısındayım.
Araç üzerine rehin sözleşmesi yapılırken sisteme diğer işlemlerde olduğu gibi
yanılgı ile ilk önce REHİN ALACAKLISINI girdiğimizde REHİN BORÇLUSU
olarak çıkmakta, ikinci olarak girilen borçluda REHİN ALACAKLISI olarak
çıkmaktadır. Her işlemi okumadan imzalamayacağız, ama personel eskiden
olduğu gibi, dalgınlıkla ilk olarak REHİN ALACAKLISINI girdiğinde ve dikkat
etmediğinde, zaten ilgiliside okudum diyor ama okumuyor, iş yoğunluğundan
ve katiplerine güvendiğinden noterde evrakı okumadan imzalarsa REHİN
ALACAKLISI REHİN BORÇLUSU OLUR ve TRAFİKTE devamlı REHİN
ALACAKLISI olarak REHİN SÖZLEŞMESİ getiren kişinin REHİN
ALACAKLISI olduğunu varsayarak (ki o da güven duyuyor ve okumuyor)
esasında REHİN BORÇLUSU OLAN KİŞİYİ REHİN ALACAKLISI olarak şerh
düşerse ne olacak? Nitekim böyle bir olay gerçekleşmiştir. Bu durumun
SORUMLUSU NBS KOMİSYONUDUR.
Lütfen bu yanlışlığı İVEDİ olarak düzeltelim. ARAÇ REHİN
SÖZLEŞMESİNDE İLK GİRDİĞİMİZ TARAF 1 KİMLİĞİNİ GİRDİĞİMİZDE
REHİN ALACAKLISI, TARAF 2 KİMLİĞİKİMLİĞİNİ GİRDİĞİMİZDE REHİN
BORÇLUSU olarak çıksın.
Ön İzlemede işlem tek sayfa olduğu halde yazıcıdan çıktı alırken iki sayfa
çıkmakta olup
ikinci sayfa boştur.Bu benim bir hatamdan mı
kaynaklanıyor,yoksa proğramdan mı?Yardımcı olunmasını,programdansa
düzeltilmesini rica ediyorum.
Birden fazla ilgili için düzenlediğimiz Düzenleme Muvafakatnamede
"Muvafakat edenler" yazısı imza kısmının hemen üstünde yer alması
gerekirken paragraftan önce yer almaktadır.Düzeltilmesi gerekir.
Sakıncalı listesine, ad soyadın yanında TC nosu olmayan gerçek kişileri
artık kaydedemiyoruz. Bu nedenle gerek noter odalarından gerekse TNB den
gelen yazılara konu gerek kişilerin TC nolarının da belirtilmesi veya TC nosuz
da kaydeden eski hale geri dönülmesini talep ediyorum. Aksi hale gelen
yazılar işlevsiz kalıyor.
Ayrıca adı, sakıncalı listesi olmasına rağmen
kaydettiğimiz isimleri niçin liste halinde göremiyoruz?
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, 4.7.6
kodlu işlemin her iki talebi de yerine getirdiği görülmüş olduğundan başlık kısmının
değiştirilerek kullanılabileceği görüşüne varılmıştır.
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, uzun
yıllardır eski yazı programlarında da format önce Borçlunun sisteme girilmesi ve işlem
evrakına öncelikle borçlunun yazılması üzerine kurgulanmıştır. İlgili talep yerine
getirilse dahi YANILGI ile bu sefer de Borçlu’nun Alacaklı yerine yazılabilmesinin
mümkün olduğu, Sistemin yanılgılar üzerine değil olması gereken üzerine kurgulandığı
ve sorunun çözümünün asıl olarak kullanıcının dikkatinde yattığı ifade edilmiştir. Bu
nedenle çalışma yapılmaması görüşüne varılmıştır.
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, konu
hakkında çalışma başlatılmıştır.
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, konu
hakkında gerekli düzeltme yapılarak sürümden bağımsız olarak dağıtılacaktır.
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
sakıncalı listesine kişinin ad ve soyadı ile kayıt yapılması elektronik ortamda ciddi
hatalara sebep olabilecektir. Örneğin; Türkiye de Mehmet Yılmaz isminde binlerce isim
bulunmaktadır. Doğru Mehmet Yılmaz’ın sisteme kayıt edilebilmesi ayrı bir
parametreye ihtiyaç doğurmaktadır. Bu parametrede günümüzde gerçek kişilerde T.C.
Kimlik Numarası, Tüzel kişilerde ise Vergi Numarasıdır. Bu nedenle talep yönünde
çalışma yapılamayacağı görüşüne varılmıştır.
Sayfa 1 / 61
6.
7.
8.
9.
Araç Satış Sözleşmesi ve İş Makinası Satış Sözleşmesinde satıcı ve alıcının
kendisini vekille temsil ettirmesi halinde, "Satıcı" ve "Alıcı" beyanlarının
"vekaleten" sözleşme metninde yer alması önemlidir. Bu hususun NBS
güncellemelerinde dikkate alınması gerekir.
İşlemlerde yazıcıdan çıktı aldıktan sonra yapılan sorgulamada işlem
hatalarını düzeltip yeniden kaydetmek istediğimizde kaydetmek mümkün
olmuyor. Sorgulamadan sonra yeniden kaydetme imkânı sağlanmalıdır.
ortak hesap rapor hazırlama ekranı sağ tarafta bulunan kolondaki "yatan "
ibaresi yerine yanlış anlaşılmayı önleyecek, kim tarafından yatırılan sorusuna
sebep vermeyecek ve sol taraftaki "gelen" ibaresinin tam zıtını oluşturacak
şekilde "yatan değil de gider veya giden" şeklinde değiştirilmesini
istiyorum.
Bugün NBS yazımdan vergi dairesine bir dilekçe yazıp göndermek istedim.
Ekranda ortaladığım dilekçe başlığı yazıcıdan sola yaslanmış olarak, sağa
yasladığım bir satır yine sola yaslanmış şekilde çıktı. Düzeltilmesini talep
ediyorum.
1-İşlem başlıklarını göremiyoruz,
2-Vekaletnamelerin içerisine ek yetkiler ekleyemiyoruz,
10.
3-Senet protestolarında muhatabın T.C.'si zarfa çıkmıyor,
4-Sorgulamalı azillerde muhatabın adresi çıkmıyor elle yazmak zorunda
kalıyoruz.
11.
12.
13.
nbs yabancı işlemlerinde tercüman eklediğimizde ( tüm işlemlerde ) kimlik
dökümü kısmında okuryazar ve türkçe bilmiyor çentiklerini işaretlediğimiz
halde (örneğin nbs yazım 1.18.3 kodlu işlem) , düzenleme kimlik dökümü
kısmında ...adresinde oturan, (......) dilini bildiğini ve okuryazar olduğunu
...şeklinde parantez içinde
boşluk gelmekte ve her defasında
doldurulması
unutulmaktadır.tercümanı seçerken ,tercümanın tercüme
edeceği dilin seçimi de sorulup bu boşluğa otomatik gelmesi sağlansa büyük
bir aksaklık giderilmiş olacaktır.
Kefil/Muvafakat/Yasal Danışman girişlerinde tüzel kişilik giriyoruz . Tüzel
kişiliğe firma yetkilisi eklememiz gerekiyor fakat Firma yetkilisi kartı
bulunmamaktadır. Bu sorunun giderilmesi için gerekli çalışmanın yapılmasını
rica ederim. İyi Çalışmalar Diliyorum.
10.1 kodlu imza sirküleri veya dayanaklarda şirket temsiliyle ilgili ik adet satır
var.
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, işlem
metninde Vekaleten hareket eden kişinin gerek vekalet bilgileri ve gerekse vekil bilgileri
işlem metninde açıkça görüldüğünden ve ayrıca vekilin vekil sıfatı ile sözleşmeyi
imzalamış olmasından ve makbuz kesildiği anda da araç satış işleminin satış ve alıcı
adına tescil işlemi gerçekleşmiş bulunduğundan böyle bir çalışmanın pratik fayda
sağlamayacağı görüşüne varılmıştır.
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, çıktı
ile sistemdeki verinin bütünlüğünün bozulmaması için kaydetme seçeneklerinin
kapatıldığı anlaşıldığından çalışma yapılmasına gerek olmadığı görüşüne varılmıştır.
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, uzun
yıllardır ortak hesap raporlarında bu ifadelerin kullanıldığı, değiştirilmesi halinde
karışıklığa neden olacağı görüldüğünden çalışma yapılmasına gerek olmadığı
görüşüne varılmıştır.
İlgili talep için gerekli çalışma başlatılmıştır.
1 ve 2. : İlgili hatanın bilgisayarda yüklü bulunan java sürümünden kaynaklanmış
olması mümkündür, BIM Yardım Masası ile Çevrim içi bağlantı sağlanarak Java
sürümü kontrol ettirilebilir.
3 ve 4. : İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş
olup, Muhataba ait T.C. Kimlik numaralarının zarf üzerine çıkmaması konusunda görüş
birliğine varılmıştır. Sorgulamalı azillerde muhatabın adresi değişmiş olabileceğinden
beyan üzerine yeniden girilmesi konusunda görüş birliğine varıldığından herhangi bir
çalışma yapılmaması görüşüne varılmıştır. Bu durum önceki sürümlerde de geçerli
olup yeni sürüm (1.4.5.1) ile bir değişiklik yapılmamıştır.
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, konu
hakkında çalışma yapılması ve sonraki sürümlerde yayınlanması görüşüne varılmıştır.
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, konu
hakkında çalışma devam etmektedir. Mevcut sürümde Tüzel Yetkilisi sisteme
Muvafakat/Kefil/Yasal Danışman olarak girilmeli, metin alanı, imza alanı ve onay
şerhinde ise Tüzel Ünvanı manuel olarak yazılmalıdır.
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
Yetkinin Kullanım Şekli alanına; “Münferiden, Müştereken, Birlikte veya ayrı Ayrı” ve
benzeri ifadeler yazılmakla birlikte Temsil Şekli bölümüne; “1. Dereceden, Müdür sıfatı
Sayfa 2 / 61
YETKİNİN KULLANIM ŞEKLİ: Münferiden,Müştereken ve Birlikte veya ayrı
ayrı
ile” ve benzeri sıfatlar yazılabileceği anlaşıldığından yapılacak işlem bulunmadığı
görüşüne varılmıştır.
Hemen altındaki satırda;
TEMSİL ŞEKLİ/SÜRESİ : ...Tarihinden itibaren 5 yıl veya aksi karara kadar
veya süresiz yazıyoruz.
14.
15
Bu satırdaki TEMSİL ŞEKLİ önceki Satırdaki YETKİNİN KULLANIM
ŞEKLİ'nden farklı bir anlamı mı vardırki yazılmıştır. Bana göre iki kavramda
aynı kavram. İkincisi kafa karıştırıyor. İkincisinin yani TEMSİL ŞEKLİ
kavramının işlem formülünden kaldırılması gerekir.
Yeni Pasaportların kimlik olarak tanımlanması gerekir. Düzenleme işlemde
ön izlemeye geçmeden DİĞER'den manuel olarak girilen kimlik bilgilerini
müteakiben işlemin başlangıcı gözükmediği için işlem formülünü tam olarak
kağıda yansıtmıyor. Yani okuryazar olup olmadığı, kimlği hakkında kanı
sahibi olma ve ilgilinin yeteneği hakkındaki bilgiler eksik çıkıyor. Bu itibarla
ne yazılıp yazılmadığı öz izlemeye gitmeden görülmeli ve yeni pasaportlar
kimlik olarak tanımlanmalıdır. Yoksa durum vahim. 5 nüsha hazırlanmış
gelmiş, bir baktım vekaletin başlangıcındaki yukarıya aktardığım bilgiler yok.
Tekrar drüzeltmeye ilgilinin vakti olmadığı için işlemi yapmadı en azından
eksik işlem yapmamış olduk.
Merkez kasa sisteminde 2 günlük kasa verilerini görüyor da dönemlik
vergi(Harç,Damga , Değ.Kağıt ve trafik) dökümünü göremez miyiz.Çok iyi
biliyorum ki vergi beyarnamelerini benim gibi birçok meslektaşım kendisi
hazırlıyor. Oysaki dönemlik vergi dönemlerinde noterlik bölgesi dışında
olmak adeta bir eziyet Merkez kasada dönemlik vergi dökümlerini görürsek
E-beyanname yüklü bir bilgisayardan (laptop,note book,tabletten) elektronik
vergi tahakkukunu yapar ve hatta birçok bankanın uygulamakta oduğu
internet üstünden harç beyannamesinide öder, işimize devam ederiz.GÜZEL
OLMAZ MI?
- Noterin/vekilinin herkesi tanıması gerekiyor mu ?
-"ispat belgesi " ibaresinden kasıt, ispat yöntemi mi ?
16.
-kimliksiz veya kimlik fotokopisiyle veya başkaca (pasaport, milletvekili,
avukat kimlikleri veya ehliyetname dışında ) yetersiz diyebileceğimiz kimlik
ile gelen ilgiliyi iki tanık huzuru ile tanıyıp fotoğrafını da ekleyip, adına
münhasıran kimlik çıkarma amacına yönelik başkasını vekil tayin eden
vekaletname veya başka bir işlem yapabilir miyiz ?
İlgili talep 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, konu
hakkında çalışmalar devam etmektedir.
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, vergi
dairesi entegrasyonunun rapor ekleri dolayısı ile mümkün olamadığı, Merkezi kasa
raporundan tarih aralığı verilerek bu raporlar alınabilir durumdadır. (Geçmiş Aylar
Dahil)
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
işlemlerin Diğer Kimlik tipi seçilerek yapılması, onay şerhinin istendiği gibi
yazılabileceği, bu durumda sorulan soruların sistemde karşılığının bulunduğu
sonucuna varılmıştır. Ayrıca imza atamayan kişilerle ilgili olarak işlemlerde Sol El Baş
Parmak İzi ifadesi sistem tarafından önerilen ve ön değer olarak verilen bir ifade olup,
kişinin durumuna göre manuel değiştirilme durumu vardır. Kısacası Sol El Baş Parmak
İzi ifadesi işlemde silinebilir, yerine Sağ El Baş Parmak ifadesi yazılabilir.
Sayfa 3 / 61
- bu mevzuat hükümlerinin bir uygulaması /pratiği var mı ? Yoksa
formaliteden ibaret pasif maddeler midir ?
-hayır geçerli ve aktif olması gerektiğini düşünüyor isek Prof. Nbs' de nasıl
uygulayacağız ?
17.
18.
19.
20.
Ayrıca tüm işlemlerde : sol el başparmak dışında başka el veya ayak
parmağı basılması gerektiğinde prof. Nbs 'de nasıl uygulayacağız
/belirteceğiz ? (bu hususta ben bir yol göremedim)
Manuel olarak hazırlanan zarfı da diğer posta listesine ekleyebilir miyiz?
Hazırladığımız bir vasiyetname hakkında nüfus müdürlüğüne bilgi vermek
için manuel hazırlanan zarfı posta listesine ekleyemeyince hem normal
posta listesi hem de manuel zarf için posta listesi olmak üzere aynı gün için
iki ayrı posta listesi hazırlamak zorunda kaldık. Yanı sıra
vasiyetnamede sadece nüfusa bilgi için zarf ekleme imkanı olabilir mi?
Noter bilgisayarından veznedeki bütün raporlara ulaşılabilmesi yönünde
çalışma yapılmasını dilerim.
NBS yazı servisinde tevkil yetkisi ile vekalet düzenlediğimizde asil kişi
bilgilerini
T.C
kimlik
numarası
olmadan
girmek
mümkün
olmuyor.Vekaletname tarihi eski ise; asil kişinin kimlik bilgilerinde T.C
numarası bulunmuyor."diğer kimlik" bilgisi ile elle giriş yaptığımızda dahi T.C
kimlik bilgisi girişi yapılmadığında asil kişi kimlik bilgileri vekalette
atılmıyor,çıkmıyor.Dayanak vekaletnamede(Orjinal belgede )asilin T.C
kimlik numarası yazmadığı halde öğrenip T.C kimlik numarasını yazarak
tevkil vekaletnamesi düzenlemek gerekiyor ki bu da orjinal belgede kimliğie
ilişkin yazılmayan bir hususun yazılıyor olması sonucunu doğuruyor.Bu
nedenle tevkilen yapılan vekaletnamelere T.C kimlik bilgisi girişi yapılmadan
da asilin kimlik bilgilerini asıl vekaletteki belgelerle uyumlu olacak şekilde
yazabilme imkanı getirilmelidir.
Noterliklerde tnb yazım programında ki şirket hisse devirlerinde senelerdir
uyguladığımız devre konu miktarlar , hisse olarak yazılmakta idi. Tnb nin
yaptığı son güncellemelerden sonra ise hisse devir işlem
Manuel Zarf Hazırlama ekranı ile tanımlanan zarf bilgileri sadece yerel kullanıcı
bilgisayarında saklanmaktadır. Tebligat Listesi’ne düşmesi mümkün değildir.
Vasiyetname konusundaki talep 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında
görüşülmüş olup, manuel zarf hazırlama ve manuel posta listesi hazırlama bölümlerinin
kullanılarak işlemin tamamlanması görüşüne varılmıştır.
İlgili talep 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, konu
hakkında çalışmalar sürdürülmektedir.
İlgili talep 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, çok eski
tarihli vekaletnamelerde öncelikle işlem ilgilisinden kendisine vekalet verenlerin T.C.
Kimlik numaralarını tespit edip bildirmesinin talep edilmesine, tespit imkansızlığı
halinde ilgili taraf olarak işleme eklenip kendisine vekalet verenlerin ise elle yazılması
görüşüne varılmıştır.
İlgili talep 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, ilgili
işlemleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine paralel hale getirildiğinden yapılacak işlem
olmadığı görüşüne varılmıştır.
Örneklerinin devre konu miktarları hisse değil de pay olarak geçmektedir.
Türk ticaret kanununun gerek eski , gerekse yeni 595.maddesinde de pay
olarak geçmekteydi. Yazım programında hissenin pay olarak
değiştirilmesinin nedeni nedir?
Örneğin türk ticaret sicil gazetelerinde 100 pay karşılığı 2,500 tl lik hissesi ,
bazı ticaret sicil gazetelerinde ise 2,500 tl. Lik hisse diye yazmaktadır. Bu
durumda pay yazılmayan şirketlerde hisse miktarı 25 ve katları olduğunu
Sayfa 4 / 61
noterler mi belirleyip pay oranına yazacaktır? Bu durum yanlışlıklara
sebebiyet verebilir.
Bu konu hakkında acilen bilgi verilmesini talep ediyorum
Diğer vekaletler arasında, öğretmenlerin atanma işlemlerini yaptırabilmeleri
için verecekleri vekaletname örneğinden bulamadım.
21.
Arkadaşlardan temin ederek işlemi yaptım. Ancak nbs yazımda bulunması
gerekir diye düşünüyorum.
NBS yazım da tapuda işlem yapılmasını gerektiren vekaletler açıldığında,
yan taraftaki uyarıda 2006/49 sayılı genelgeye atıfla ,kimlik tesbitinde nüfus
cüzdanı, pasaport, avukatlık kimliğinin gerektiği belirtilmektedir.
22.
Oysa 2013/96 sayılı genel yazı ile 12.04.2013 tarihinden sonra verilen mavi
kartlar
ile 2013 /87 sayılı genel yazı ile milletvekili kimliğinin
bu tür
işlemlerde kimlik olarak kabul edileceği belirtilmiştir.Bu nedenle bu uyarıda
bu hususlarada yer verilmesi ,işlem talep edildiğinde bu yanlış bilgilendirme
nedeni ile işlemi reddedilen kişilerle karşı karşıya kalmak sözkonusu
olabilecektir.
1-Düzenleme işlemlerde ilgili için alınan sağlık raporu işleme kimlik ile birlikte
ekleniyor. Ancak işlemin ilgilinin işlem yeteneğinin anlaşıldığı kısma değil
daha sonraki ilgisiz bir yere ekleniyor "......adlı ilgilinin bu işlemi yapma
yeteneğinin olduğunu..... Raporundan
anladım "şeklinde yer alması
gerekiyor.
23.
2-Onaylama işlemi ilgilinin ehliyeti ile yapıyorsak ve ehliyette T.C.kimlik
numarası yoksa kimlik(ehliyete) ait bilgilerin yer aldığı onay kısmından
T.C.kimlik nurasını silmemize izin vermiyor.Oysa imza için isim açılan yerdeki
kimlik numarası kalmalı ancak onay kısmındaki kimlik numarasını
silebilmemiz lazım,zira işleme esas aldığımız kimlikte T.C.kimlik nurası yok.
1. Yabancı ülkede çalışan avukat eklenemiyor (örneğin tarafımızca sadece
doğru bir şekilde adı-soyadı ve çalıştığı ülke bilinen bir avukat )
2. Yabancı vekil eklemeden yapmaya çalıştığımızda
Numarasını istiyor ve doğum tarihini zorunlu kılıyor
24.
İlgili talep 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, “Ek
cümle” kısmına bu tür yetkilerin girilerek Boş Vekaletname işleminden
kullanılabileceği görüşüne varılmıştır.
İlgili talep 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, ilgili
konuda çalışma yapılması görüşüne varılmıştır.
İlgili talep 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
1. İlgili konuda çalışma yapılması,
2. TC Kimlik Numarasının silinmeyerek onay şerhinde TC Kimlik numarasının
önüne “beyanına göre” ifadesinin elle eklenmesi,
görüşlerine varılmıştır.
İlgili talep 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, konular
hakkında çalışma yapılacaktır.
vatandaşlık (!)
3. Yabancı vekaletnamelerinde vekalet verenin vergi numarası ekranı boş
geçilebilmeli,zira ülkemize turistik amaçla gelmiş bir yabancıdan vergi nosu
istemek saçmalık değil mi?
4. Yabancı vekaletnamelerinde kimlik dökümü sırasında bildiği dili
yazdığımız halde,tercüman beyanı kısmında bir ve kimlik döküm kısmında
Sayfa 5 / 61
da iki adet bildiği dil için (...) Şeklinde boşluk geliyor.otomatik olarak diğer
yerlere de gelmesi sağlanmalı.
5. Boşlukları doldurduktan ve/veya eklemeleri yapıp, yazdırdıktan sonra o
haliyle sisteme kayıt olması gerekirken,sırf gereksiz bir boşluğu unutup
yazdırdıktan sonra ,her nasılsa bir önceki yazdırmadan önce düzelttiğimden
tekrar düzeltmeme gerek yok deyip aynı ekleri boşluk doldurmaları
yapmadığımızda defalarca aynı işlemi eksik haliyle yazdırmak zorunda
kalabiliriz,bunun da giderilmesi gerekir
25.
26.
-tüm işlemlerde bir bankayı veya şirketi temsile yetkili birden fazla yetkili kişi
eklemek istediğimizde aynı vergi numarasıyla olmayacağına dair hata verip
işlemi yapmıyor. (tüm yetkililerin aynı noterlikte-aynı tarih ve yevmiye
numarasıyla imza sirküleri yaptırma mecburiyeti varmış gibi )
Sahibi ve hissedarı bulunduğum...... gayrimenkul üzerinde dilediği zaman,
dilediği şekil ve koşullarda ev, apartman, işyeri, vesair her nevi
inşaatlar yaptırmaya diye devam eden ve geniş yetkiler içeren inşaat
vekaletnamesinde ,"İNŞAAT YAPIMI İÇİN DİLEDİĞİ ÖZEL VE TÜZEL
KİŞİLERLE, dilediği bedel ve koşullarda inşaat sözleşmeleri yapma" yetkisi
ile "dilediği şekil ve şartlarda YIKIM SÖZLEŞMELERİ yapmaya" yetkilerinin
de eklenmesi gerekmektedir. Mevcut haliyle inşaat için geniş yetkili
vekaletnameye istinaden İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ yapılması
konusundaki tereddüt ve duraksama giderilmelidir.
Noterliklerden dökümler geç gelemekte,bu nedenle ortak hesap dağılımları
,dolayısıyle aylık iş ve muvazene cetvellerinin düzenlenmesi ve gönderilmesi
gecikmetedir.Vezne programında gerekli düzenleme yapılmalı ve aylık
ortak hesap dökümlerinin emaille mutemet noterlere gönderilmesi
Sağlanmalıdır.
S.No Soru/İstek
İlgili talep 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, işlem
yapılmaması görüşüne varılmıştır.
Tarih : 17.07.2014 – 03.09.2014
Bilgi
Sözleşmelerden 4.3 kodlu kira sözleşmelerinden 4.3.5 alt kodlu İŞYERİKONUT KİRA SÖZLEŞMESİ alt başlıklı işlem metnindeki birinci madde :
1.
İlgili talep 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, 1.6.1 ve
1.6.2 kodlu işleme eklenerek sürümden bağımsız olarak dağıtılacaktır.
Konu hakkında düzeltme yapılarak sürümden bağımsız olarak dağıtılacaktır.
1-Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz yine yukarıda yazılı bedel ve süre ile
kiralayan tarafından kiracı kiraya verilmiştir.
şeklinde olup, kiracıya yerine kiracı şeklinde yazılarak anlam eksikliği
oluşmuştur. Acilen düzeltilmesi dileğiyle
SÖZLEŞMELER başlığı, DİĞER SÖZLEŞMELER 4.7 alt başlığı
, SORUMLU YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ 4.7.6 alt başlığı altında yer alan işlem
formülünde İSTİHDAMI ZORUNLU PERSONEL SÖZLEŞMESİ yer
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, 4.7.6
kodlu işlemin her iki talebi de yerine getirdiği görülmüş olduğundan başlık kısmının
değiştirilerek kullanılabileceği görüşüne varılmıştır.
Sayfa 6 / 61
2.
almaktadır. Ayrı bir SORUMLU YÖNETİCİ SÖZLEŞMESİ işlem formülü
tasarımı yapılması ; 4.7.6 işlem alt başığının da İSTİHDAMI ZORUNLU
PERSONEL SÖZLEŞMESİ şeklinde değiştirilmesi gerektiği kanısındayım.
4.7.27 başlıklı Zilyedlik Devir sözleşmesi İşleminde ,birinci satırda alan
birden sonra gelen kelime 'tarihinden' olması gerekirken 'taihinden' şeklinde
yer almakta.Diğer satırlarda da aynı yazım hatası sözkonusu.
Araç üzerine rehin sözleşmesi yapılırken sisteme diğer işlemlerde olduğu gibi
yanılgı ile ilk önce REHİN ALACAKLISINI girdiğimizde REHİN BORÇLUSU
olarak çıkmakta, ikinci olarak girilen borçluda REHİN ALACAKLISI olarak
çıkmaktadır. Her işlemi okumadan imzalamayacağız, ama personel eskiden
olduğu gibi, dalgınlıkla ilk olarak REHİN ALACAKLISINI girdiğinde ve dikkat
etmediğinde, zaten ilgiliside okudum diyor ama okumuyor, iş yoğunluğundan
ve katiplerine güvendiğinden noterde evrakı okumadan imzalarsa REHİN
ALACAKLISI REHİN BORÇLUSU OLUR ve TRAFİKTE devamlı REHİN
ALACAKLISI olarak REHİN SÖZLEŞMESİ getiren kişinin REHİN
ALACAKLISI olduğunu varsayarak (ki o da güven duyuyor ve okumuyor)
esasında REHİN BORÇLUSU OLAN KİŞİYİ REHİN ALACAKLISI olarak şerh
düşerse ne olacak? Nitekim böyle bir olay gerçekleşmiştir. Bu durumun
SORUMLUSU NBS KOMİSYONUDUR.
Lütfen bu yanlışlığı İVEDİ olarak düzeltelim. ARAÇ REHİN
SÖZLEŞMESİNDE İLK GİRDİĞİMİZ TARAF 1 KİMLİĞİNİ GİRDİĞİMİZDE
REHİN ALACAKLISI, TARAF 2 KİMLİĞİKİMLİĞİNİ GİRDİĞİMİZDE REHİN
BORÇLUSU olarak çıksın.
----Dün e-postamda E-GÜVEN den gelen yukarıdaki maili buldum, Oysa
ben E- İMZAMI GÜNCELLEMİŞTİM.
3.
4.
5.
Ben de bunun üzerine durumu öğrenmek için 0850 321 85 55 numaralı
telefonu aradım. Ama bu numaradan yardım almak mümkün değil, PEK
ÇOK KERELER TELEFONLA ULAŞMAYA ÇALIŞTIYSAM DA, MAALESEF
MÜŞTERİ HİZMETLERİNDEN HİÇ KİMSEYE ULAŞAMADIM. Lütfen Bilgi
işlem bu durumla ilgilensin, ve bizlere açıklama yapsın..
Ayrıca 2 elemanım için sıfırdan 2 E-İMZA Talebime de NİSAN -TEMMUZ
2014 den beri, hiçbir cevap gelmedi.Lütfen bilgi işlem bu konularda biraz
daha aktif olsun.Bize bilgi versin. Malum 15 EYLÜL’ e AZ KALDI….
Ön İzlemede işlem tek sayfa olduğu halde yazıcıdan çıktı alırken iki sayfa
çıkmakta olup
ikinci sayfa boştur.Bu benim bir hatamdan mı
kaynaklanıyor,yoksa proğramdan mı?Yardımcı olunmasını,programdansa
düzeltilmesini rica ediyorum.
Birden fazla ilgili için düzenlediğimiz Düzenleme Muvafakatnamede
"Muvafakat edenler" yazısı imza kısmının hemen üstünde yer alması
gerekirken paragraftan önce yer almaktadır.Düzeltilmesi gerekir.
Konu hakkında düzeltme yapılarak sürümden bağımsız olarak dağıtılacaktır.
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, uzun
yıllardır eski yazı programlarında da format önce Borçlunun sisteme girilmesi ve işlem
evrakına öncelikle borçlunun yazılması üzerine kurgulanmıştır. İlgili talep yerine
getirilse dahi YANILGI ile bu sefer de Borçlu’nun Alacaklı yerine yazılabilmesinin
mümkün olduğu, Sistemin yanılgılar üzerine değil olması gereken üzerine kurgulandığı
ve sorunun çözümünün asıl olarak kullanıcının dikkatinde yattığı ifade edilmiştir. Bu
nedenle çalışma yapılmaması görüşüne varılmıştır.
Yasal mevzuatlar gereği algoritma değişikliklerinde e-imza sağlayıcı firmalar
güncelleme çıkarmakta olup, bu güncelleme sertifika geçerliliği bitiş süresi ile ilgili
değildir. Noter veya Noterlik personeli için ilk kez e-imza talep ediliyor ise TNB Satın
Alma Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi yeterli olacaktır.
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, konu
hakkında çalışma başlatılmıştır.
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, konu
hakkında gerekli düzeltme yapılarak sürümden bağımsız olarak dağıtılacaktır.
Sayfa 7 / 61
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Sakıncalı listesine, ad soyadın yanında TC nosu olmayan gerçek kişileri
artık kaydedemiyoruz. Bu nedenle gerek noter odalarından gerekse TNB den
gelen yazılara konu gerek kişilerin TC nolarının da belirtilmesi veya TC nosuz
da kaydeden eski hale geri dönülmesini talep ediyorum. Aksi hale gelen
yazılar işlevsiz kalıyor.
Ayrıca adı, sakıncalı listesi olmasına rağmen kaydettiğimiz isimleri
niçin liste halinde göremiyoruz?
4.7.13 kodlu Taşıma Sözleşmesinin 3.maddesine 'şartıyla' ibaresi 'şarıyla'
şeklinde yer almakta.Farkına vararak düzeltiyoruz ama,gözden kaçırdığımız
zamanlarda oluyor.Yazım hatasının düzeltilmesi yerinde olacaktır.
Bilgi İşlem yöneticileri, NBS'nin önceki sürümleri eski model araç kasko
değerlerini hesaplıyordu. Son sürümler, (1.4.5.1 sürümü de dahil) eski model
araç kasko değeri hesabını yapmıyor.
Araç Satış Sözleşmesi ve İş Makinası Satış Sözleşmesinde satıcı ve alıcının
kendisini vekille temsil ettirmesi halinde, "Satıcı" ve "Alıcı" beyanlarının
"vekaleten" sözleşme metninde yer alması önemlidir. Bu hususun NBS
güncellemelerinde dikkate alınması gerekir.
İşlemlerde yazıcıdan çıktı aldıktan sonra yapılan sorgulamada işlem
hatalarını düzeltip yeniden kaydetmek istediğimizde kaydetmek mümkün
olmuyor. Sorgulamadan sonra yeniden kaydetme imkânı sağlanmalıdır.
Temmuz ayında 25.08.2014 tarihine kadar geçerli olan araç satış vekaleti
yapmışız, vekaletnamenin başlık kısmında ve içeriğinde bu tarih görünüyor.
başka bir noterlikte satış için vekalet sorgulandığında vekaletin süresi geçtiği
için sistem vekalet ile satış yapmıyor, biz de sorguladık vekaletin süresi
geçmiş görünüyor. İşlem yapmak isteyen noterlikten arandığında sistemden
kaynaklandığını yapılacak bir şey olmadığı belirtilmiş.
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
sakıncalı listesine kişinin ad ve soyadı ile kayıt yapılması elektronik ortamda ciddi
hatalara sebep olabilecektir. Örneğin; Türkiye de Mehmet Yılmaz isminde binlerce isim
bulunmaktadır. Doğru Mehmet Yılmaz’ın sisteme kayıt edilebilmesi ayrı bir
parametreye ihtiyaç doğurmaktadır. Bu parametrede günümüzde gerçek kişilerde TC
Kimlik Numarası, Tüzel kişilerde ise Vergi Numarasıdır. Bu nedenle talep yönünde
çalışma yapılamayacağı görüşüne varılmıştır.
Düzeltme işlemi yapılarak sürümden bağımsız olarak dağıtılmıştır.
Konu hakkında çalışma yapılmış olup sonraki sürümlerde yayınlanacaktır.
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, işlem
metninde Vekaleten hareket eden kişinin gerek vekalet bilgileri ve gerekse vekil bilgileri
işlem metninde açıkça görüldüğünden ve ayrıca vekilin vekil sıfatı ile sözleşmeyi
imzalamış olmasından ve makbuz kesildiği anda da araç satış işleminin satış ve alıcı
adına tescil işlemi gerçekleşmiş bulunduğundan böyle bir çalışmanın pratik fayda
sağlamayacağı görüşüne varılmıştır.
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, çıktı
ile sistemdeki verinin bütünlüğünün bozulmaması için kaydetme seçeneklerinin
kapatıldığı anlaşıldığından çalışma yapılmasına gerek olmadığı görüşüne varılmıştır.
Aynı durumu test ortamında oluşturmak mümkün olmadığından, sorun oluştuğunda
Yardım Masası ile Çevrim içi bağlantı sağlanarak durumun incelenmesi gerekmektedir.
İlgiliye yeni vekalet hazırlayarak sorunu şimdilik çözdük. Ya bu şekilde
çözme imkanımız kalmamış olsaydı(örneğin ilgili vekalete verdi ve yurt dışına
çıktı) ne yapacaktık, sorumlu kim?
Böyle bir sorunla karşılaşan meslektaşım oldu mu bilmiyorum ama
telafisi imkansız sıkıntılar çıkması muhtemeldir. Hatanın giderilmesini talep
ediyorum.
ortak hesap rapor hazırlama ekranı sağ tarafta bulunan kolondaki "yatan "
ibaresi yerine yanlış anlaşılmayı önleyecek, kim tarafından yatırılan sorusuna
sebep vermeyecek ve sol taraftaki "gelen" ibaresinin tam zıtını oluşturacak
şekilde "yatan değil de gider veya giden" şeklinde değiştirilmesini
istiyorum.
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, uzun
yıllardır ortak hesap raporlarında bu ifadelerin kullanıldığı, değiştirilmesi halinde
karışıklığa neden olacağı görüldüğünden çalışma yapılmasına gerek olmadığı
görüşüne varılmıştır.
Sayfa 8 / 61
A....şirketini temsile yetkili B....şirketi temsilcisi C......isimli gerçek kişi için
yapılan imza sirkülerinde imza kısmı
İlgili talep için gerekli çalışma başlatılmıştır.
*A şirketinin yetkilisi C kişisi,
*B şirketinin yetkilisi C kişisi
13.
olarak açılıyor. Şuan bunu yazıcı çıktısını daksilleme tekrar fotokopisini
çekme yolu ile düzeltiyoruz. Onay bölümü doğru ve buna göre düzeltilmesine
ihtiyaç var. Programın yenilenmesi ile bu sorun yaşanmaya başladı. Eski
versiyonlarda yaşanmıyordu.
ve yine
14.
A şirketini temsile yetkili B şirketinin temsilcisi C kişisine yapılan düzenleme
şeklinde vekaletnamede OKUR YAZAR OLMAYAN diye bir laf çıkıyor. Her
defasında bunu silmek zorunda kalıyoruz. Bu sorunun da giderilmesini talep
ediyorum.
Bugün NBS yazımdan vergi dairesine bir dilekçe yazıp göndermek istedim.
Ekranda ortaladığım dilekçe başlığı yazıcıdan sola yaslanmış olarak, sağa
yasladığım bir satır yine sola yaslanmış şekilde çıktı. Düzeltilmesini talep
ediyorum.
1-İşlem başlıklarını göremiyoruz,
2-Vekaletnamelerin içerisine ek yetkiler ekleyemiyoruz,
15.
3-Senet protestolarında muhatabın T.C.'si zarfa çıkmıyor,
4-Sorgulamalı azillerde muhatabın adresi çıkmıyor elle yazmak zorunda
kalıyoruz.
S.No Soru/İstek
İlgili talep için gerekli çalışma başlatılmıştır.
1 ve 2. : İlgili hatanın bilgisayarda yüklü bulunan java sürümünden kaynaklanmış
olması mümkündür, BIM Yardım Masası ile Çevrim içi bağlantı sağlanarak Java
sürümü kontrol ettirilebilir.
3 ve 4. : İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş
olup, Muhataba ait T.C. Kimlik numaralarının zarf üzerine çıkmaması konusunda görüş
birliğine varılmıştır. Sorgulamalı azillerde muhatabın adresi değişmiş olabileceğinden
beyan üzerine yeniden girilmesi konusunda görüş birliğine varıldığından herhangi bir
çalışma yapılmaması görüşüne varılmıştır. Bu durum önceki sürümlerde de geçerli
olup yeni sürüm (1.4.5.1) ile bir değişiklik yapılmamıştır.
Tarih : 04.07.2014 – 16.07.2014
Bilgi
NBS Yapılandırma ayarlarında "vezne geri yükleme" bölümünden tüm vezne
raporlarını yükleyip güncel bilgileri görebilirsiniz. Ancak daha önce de dile
getirdiğim gibi burada şöyle bir problemle karşılaşıyoruz.
1.
Yükleme yaptığınızda, yükleme tarih ve saatine kadar olan işlem ve raporlar
yükleniyor, sonraki işlem ve raporları göremiyorsunuz. Sonradan yapılan
işlem ve raporları görebilmek için yeniden yükleme yapmanız gerekmektedir.
NBS Vezne Geri Yükleme bölümü Noterlikteki Vezne bilgisayarının arızalanması,
kullanılamaz hale gelmesi ve benzeri durumlarda veri kaybını engellemek amacı ile
merkezde vezne verisini tekrar oluşturabilmek için yapılmıştır. Noterin bilgisayarından
tüm raporları birebir görmesi ya da görebilmesi için web tabanlı ve merkezi uygulama
olması gerekmektedir. NBS uygulaması internet bağlantısı olmadığında da Noterliğin
işini kesmeyecek “akıllı istemci” mimarisi ile tasarlandığından ve de merkezi bir web
uygulaması olmadığından vezne işlemi diğer bilgisayarlardan gecikmeli olarak
Sayfa 9 / 61
İşte asıl sorun burada yaşanmakta. Yeni yapılan güncelleme sırasında
sistem önce ilk yapılan yüklemeleri tamamen siliyor, sonra o ana kadar
yapılan tüm işlem ve raporları silbaştan yeniden yüklüyor, tabi bunları
yaparken de uzun bir zaman ayırmanız gerekiyor. Halbuki sonradan yapılan
yükleme sırasında önceki bilgiler silinmeden sadece son yükleme tarihinden
sonra yapılan işlem ve raporların yüklenmesi veya noter şifresi ile girilen nbs
sistemine son güncel bilgilerin, otomatik olarak gelmesi gerekir.
2.
3.
4.
5.
6.
Sanırım bunları yapmak teknik olarak mümkün olsa gerek.
Az önce başkandan gelen duyuruyu okudum... özetle Mustafa Ufuk Karhan
Pasaport No: U-00015127
Sema KARHAN Pasaport No: U-07492231
Merve KARHAN Pasaport No: U-07444102
Cem KARHAN Pasaport No: U-05885800 ” pasaportunu kaybetmiş işlem
yapmayın denilmektedir.Halbuki bu duyurunun yanında sistemede bunların
bilgileri bilgi işlem tararfından yüklenmeli bu pasaportlarla noterliğe işlem
yapılmaya gelindiğinde sistem kabul etmemeli ve uyarmalıdır. Büyük yerlerde
gelen yazıları okumakta sorun olabilir...Gözden kaçabilir.. bu tür yazılar haftada
biriki geliyor ve Bilgi işlem bunu yapabilir kanaatindeyim.
Bir şirketin (örneğin A ŞİRKETİ) temsilcisi başka bir şirket olan(B ŞİRKETİ)
ve temsilci olan şirkete tayin edilmiş okuryazar gerçek kişi( HASAN)
tarafından düzenleme şeklinde bir vekaletname verilmek istendiğinde, 1.19.1
boş vekaletname formu kullanıldığında işlem altında
gözükebilmektedir. Sonraki sürümlerde Merkezi Kasa raporu gibi diğer raporlarda
merkezden alınabilecek şekilde çoğaltılacaktır. Ancak esas olan Vezne bilgisayarından
alınacak rapordur.
2014/77 sayılı Genel Yazı ile duyurulan ilgili kişilere ait bilgiler TNB Hukuk İşleri
Müdürlüğü tarafından Merkezi Sakıncalı Liste bilgilerine girilerek sürümden bağımsız
olarak dağıtılmıştır. Birliğimize gönderilen bu tür bilgiler TNB Hukuk İşleri Müdürlüğü
tarafından Merkezi Sakıncalı Liste bilgilerine girilecektir. Geçmişe ait bilgilerin
ayıklanması işlemleri ise yine bu Müdürlüğümüz tarafından devam ettirilmektedir.
İlgili talep için gerekli çalışma başlatılmıştır.
" yazılan bu tutanak okuryazar ilgiliye okunması için verildi.Okudu.Yazılan
bu tutanak okuryazar olmayan ilgiliye tarafımdan tanıklar huzurunda
okundu.Açıkça anlatıldı..."
şeklinde şerh çıkmaktadır. Okuryazar olmayan bir kişi ve tanıklar
tanıltılmadığı halde şerhin bu şekilde çıkması hatalıdır ve düzeltilmesi
gerekir.
nbs yabancı işlemlerinde tercüman eklediğimizde ( tüm işlemlerde ) kimlik
dökümü kısmında okuryazar ve türkçe bilmiyor çentiklerini işaretlediğimiz
halde (örneğin nbs yazım 1.18.3 kodlu işlem) , düzenleme kimlik dökümü
kısmında ...adresinde oturan, (......) dilini bildiğini ve okuryazar olduğunu
...şeklinde parantez içinde
boşluk gelmekte ve her defasında
doldurulması
unutulmaktadır.tercümanı seçerken ,tercümanın tercüme
edeceği dilin seçimi de sorulup bu boşluğa otomatik gelmesi sağlansa büyük
bir aksaklık giderilmiş olacaktır.
tasfiye halindeki koop sirkülerinde koop adı iki temsilci için ayrı ayrı metne
çıkıyor
Kefil/Muvafakat/Yasal Danışman girişlerinde tüzel kişilik giriyoruz . Tüzel
kişiliğe firma yetkilisi eklememiz gerekiyor fakat Firma yetkilisi kartı
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, konu
hakkında çalışma yapılması ve sonraki sürümlerde yayınlanması görüşüne varılmıştır.
İlgili güncelleme yapılmış olup ve sürümden bağımsız olarak dağıtılmıştır.
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, konu
hakkında çalışma devam etmektedir. Mevcut sürümde Tüzel Yetkilisi sisteme
Sayfa 10 / 61
bulunmamaktadır. Bu sorunun giderilmesi için gerekli çalışmanın yapılmasını
rica ederim. İyi Çalışmalar Diliyorum.
Şirket hisse devir sözleşmesinde (mesela bkz: ltd.şt. pay devir
sözleşmesi) yazım aşamasında "ön izleme" alanına geçince:
Muvafakat/Kefil/Yasal Danışman olarak girilmeli, metin alanı, imza alanı ve onay
şerhinde ise Tüzel Ünvanı manuel olarak yazılmalıdır.
İlgili güncelleme yapılmış olup ve sürümden bağımsız olarak dağıtılmıştır.
"asıl nüsha sayısı : 2
suret nüsha sayısı :1
olarak gelmektedir.
7.
Oysa, Vergi Dairesine de bildirim yapılacağından EN AZ 2 asıl (1 Noterlikte,
1 devralana) 2 SURET (1 devredene, 1 maliyeye) olarak gelmelidir.
Sözleşme olmakla nüshaların EN AZ TARAF SAYISINCA (ayrıca ilaveten
beher taraftaki ilgililer 1 den fazla ise talepleri halinde her birine) artırılması
zorunlu olduğundan (bazı Noterlikler devredene nüsha vermemektedir)
rekabete de mani olmak için nüsha sayısının 2 asıl ve 2 suret olmak üzere
EN AZ 4 nüsha olarak gelmesi (ve bu değerlerin AZALTILAMAMASI)
sağlanmalıdır.
Araç satış sözleşmesi tarafları vekaleten işlem yapıyorlarsa vekilin adresi
imza alanına çıkmadığı gibi, onay şerhinde de vekil için "halen yukarıdaki
adreste bulunduğunu bildiren" biçiminde açıklama çıkıyor.
8.
9.
NBS soru istek dökümanında bu konuda düzenleme yapıldığı ve bir sonraki
sürüme eklendiği belirtilmesine karşın, halen vekil adresi araç satışlarında
görülmemektedir.
Ayrıca NBS soru istek dökümanında soruların ve yanıtların tarihleri yazılırsa,
hangi tarihten itibaren neyin düzeltimiş olduğu görülecektir diye
düşünüyorum. Gereğini saygıyla diliyorum.
1- editörde evrakı hazırlarken yan tarafta veya önerilen vezne kod no su
yanında evrakın kaç yazı olduğu görülmelidir. bunu neden istiyoruz yazı
sayısını bilmiyoruz müşteri ücretini soruyor hesaplayamıyoruz yazdırmak
zorunda kalıyoruz.
2- dernek imza sirküleri yapılırken imza bölümü açılmıyor. imza yazısı
çıkmadığı gibi imza aralığı kendiliğinden kapanıyor.
10.1 kodlu imza sirküleri veya dayanaklarda şirket temsiliyle ilgili ik adet satır
var.
10.
İlgili talep önceki Bilişim Komisyonu toplantılarında görüşülmüş olup, çalışma
yapılmasına karar verilmiştir. Halen devam eden bu çalışma ilgili tüm şablonları
etkilediğinden uzun bir süreç almaktadır. Tamamlandığında sürümden bağımsız olarak
yayınlanacaktır.
1- Ön izleme ekranında ilgili talep karşılandığından dolayı bu konuda bilişim komisyonu
tarafından çalışma yapılmasına gerek olmadığı görüşüne varılmıştır.
2- Taraf olarak Tüzel tanımlanıp temsilcisinin girilmesi durumunda İmza alanları
görüntülenecektir.
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
Yetkinin Kullanım Şekli alanına; “Münferiden, Müştereken, Birlikte veya ayrı Ayrı” ve
benzeri ifadeler yazılmakla birlikte Temsil Şekli bölümüne; “1. Dereceden, Müdür sıfatı
ile” ve benzeri sıfatlar yazılabileceği anlaşıldığından yapılacak işlem bulunmadığı
görüşüne varılmıştır.
Sayfa 11 / 61
YETKİNİN KULLANIM ŞEKLİ: Münferiden,Müştereken ve Birlikte veya ayrı
ayrı
Hemen altındaki satırda;
TEMSİL ŞEKLİ/SÜRESİ : ...Tarihinden itibaren 5 yıl veya aksi karara kadar
veya süresiz yazıyoruz.
11.
12.
13.
Bu satırdaki TEMSİL ŞEKLİ önceki Satırdaki YETKİNİN KULLANIM
ŞEKLİ'nden farklı bir anlamı mı vardırki yazılmıştır. Bana göre iki kavramda
aynı kavram. İkincisi kafa karıştırıyor. İkincisinin yani TEMSİL ŞEKLİ
kavramının işlem formülünden kaldırılması gerekir.
NBS de 4.5.4 kodlu Vasiyetname (Mirasçılıktan çıkarma) işlemi
hazırlanıp, NBS numarası ile tahakkuka geçilince işlemi mirastan sözleşmesi
kodundan 4.54 den tahakkuk ettiriyor. Bu durumda vasiyetname düzenleme
ücreti almamış oluyor. Normalde vasiyetname kodu olan 4.51 den makbuzun
kesilmesi gerekiyor. Bu yanlışlığın düzeltilmesi gerekmekte,
Yeni Pasaportların kimlik olarak tanımlanması gerekir. Düzenleme işlemde
ön izlemeye geçmeden DİĞER'den manuel olarak girilen kimlik bilgilerini
müteakiben işlemin başlangıcı gözükmediği için işlem formülünü tam olarak
kağıda yansıtmıyor. Yani okuryazar olup olmadığı, kimlği hakkında kanı
sahibi olma ve ilgilinin yeteneği hakkındaki bilgiler eksik çıkıyor. Bu itibarla
ne yazılıp yazılmadığı öz izlemeye gitmeden görülmeli ve yeni pasaportlar
kimlik olarak tanımlanmalıdır. Yoksa durum vahim. 5 nüsha hazırlanmış
gelmiş, bir baktım vekaletin başlangıcındaki yukarıya aktardığım bilgiler yok.
Tekrar drüzeltmeye ilgilinin vakti olmadığı için işlemi yapmadı en azından
eksik işlem yapmamış olduk.
Merkez kasa sisteminde 2 günlük kasa verilerini görüyor da dönemlik
vergi(Harç,Damga , Değ.Kağıt ve trafik) dökümünü göremez miyiz.Çok iyi
biliyorum ki vergi beyarnamelerini benim gibi birçok meslektaşım kendisi
hazırlıyor. Oysaki dönemlik vergi dönemlerinde noterlik bölgesi dışında
olmak adeta bir eziyet Merkez kasada dönemlik vergi dökümlerini görürsek
E-beyanname yüklü bir bilgisayardan (laptop,note book,tabletten) elektronik
vergi tahakkukunu yapar ve hatta birçok bankanın uygulamakta oduğu
internet üstünden harç beyannamesinide öder, işimize devam ederiz.GÜZEL
OLMAZ MI?
S.No Soru/İstek
1.
İlgili güncelleme yapılmış olup ve sürümden bağımsız olarak dağıtılmıştır.
İlgili talep 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, konu
hakkında çalışmalar devam etmektedir.
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, vergi
dairesi entegrasyonunun rapor ekleri dolayısı ile mümkün olamadığı, Merkezi kasa
raporundan tarih aralığı verilerek bu raporlar alınabilir durumdadır. (Geçmiş Aylar
Dahil)
Tarih : 02.06.2014 – 03.07.2014
Bilgi
Bilindiği gibi, NBS yapılandırmadan yazıcıları işaretleyip kaydediyoruz. Buna
göre Yazı servisinden yazdıracağımız tüm metinlerin çıktısını işaretleyip
kaydettiğimiz yazıcıdan alıyoruz. Noterliğimizde eternet üzerinden kayıtlı 3
İlgili çalışma tamamlanmış olup, 1.4.5.1 sürümünden sonra yayınlanacak olan yeni
sürümde açılacaktır.
Sayfa 12 / 61
2.
4.
adet yazıcı var. Birinde fotokopide çekiliyor. Yazı servisinden metinleri boş
yazıcıdan alabilmeliyim. Alabiliyorum ancak yine yapılandırmadan tekrar
yapılandırmak suretiyle. Ben ise yazı servisinde işlemi hazırlayıp yazıcıya
gönedereceğim ön izleme ekranında yazıcı kutusunun gelip benim yazıcıyı
seçmeme imkan veren bir düzenleme istiyorum. Yani ön izlemede istediğim
yazıcıyı seçip yazdırabilmeliyim.
Türkiyede ikmetgahı olmadığı için 99 la başlayan kimlik numarası olmayan
yabancıların noterde işlem yaptırmaları sorun kendilerine verilen vergi kimlik
numaraı 10 haneli olup T.C. Kimlik numarası 11 haneli olduğu için sorun
yaşıyoruz sistem vergi numarasını kabul etmiyor vergi numarasının önüne
bir numara ekleyerek onu 11 hane yapıp sonrada işlem kağıdında vergi
kimlim numarasının doğrusunu elle girip vergi kimlik numarası alarak
açıklayıcı bilgi yazmak zorunda kalıyoruz bu durumlar içinde bir sistem
getirilmesi gerek.
NBS yapılandırma ayarlarında bulunan Vezne Geri Yükleme bölümünden
güncelleme yapılırken her seferinde eski kayıtlar silinip yeni baştan sıfırdan
yükleme yapılıyor. Böyle bir uygulama hem zaman kaybına neden oluyor,
hem de noterliğin ve TNB'nin sistemine gereksiz yük bindirilmiş oluyor.
Bunun önüne geçebilmek için eski kayıtlar silinmeden, sadece son
güncelleme tarihinden sonraki bilgilerin yüklenmesinin sağlanması sanırım
mümkün olmalıdır.
- Noterin/vekilinin herkesi tanıması gerekiyor mu ?
-"ispat belgesi " ibaresinden kasıt, ispat yöntemi mi ?
-kimliksiz veya kimlik fotokopisiyle veya başkaca (pasaport, milletvekili,
avukat kimlikleri veya ehliyetname dışında ) yetersiz diyebileceğimiz kimlik
ile gelen ilgiliyi iki tanık huzuru ile tanıyıp fotoğrafını da ekleyip, adına
münhasıran kimlik çıkarma amacına yönelik başkasını vekil tayin eden
vekaletname veya başka bir işlem yapabilir miyiz ?
Türkiyede ikamet etmeyen yabancıların Vergi Numarası ile işlem yapmaları NBS
uygulamasında mümkündür. Sorunun tam olarak anlaşılabilmesi için daha ayrıntılı
bilgiye ihtiyaç bulunmaktadır. Yardım masası çevrim içi destek bölümünden
bağlanılırsa tam olarak anlaşılmayan bu sorunun ayrıntısına bakılabilecektir.
NBS uygulamasının çevrimdışı çalışabilme özelliğinden dolayı veri bütünlüğünün
bozulmaması için parçalı yedekten dönüş yapılamamaktadır. Ayrıca NBS Vezne Geri
Yükleme bölümü Noterlikteki Vezne bilgisayarının arızalanması, kullanılamaz hale
gelmesi ve benzeri durumlarda veri kaybını engellemek amacı ile merkezde vezne
verisini tekrar oluşturabilmek için yapılmıştır.
İlgili talepler 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
işlemlerin Diğer Kimlik tipi seçilerek yapılması, onay şerhinin istendiği gibi
yazılabileceği, bu durumda sorulan soruların sistemde karşılığının bulunduğu
sonucuna varılmıştır. Ayrıca imza atamayan kişilerle ilgili olarak işlemlerde Sol El Baş
Parmak İzi ifadesi sistem tarafından önerilen ve ön değer olarak verilen bir ifade olup,
kişinin durumuna göre manuel değiştirilme durumu vardır. Kısacası Sol El Baş Parmak
İzi ifadesi işlemde silinebilir, yerine Sağ El Baş Parmak ifadesi yazılabilir.
5.
- bu mevzuat hükümlerinin bir uygulaması /pratiği var mı ? Yoksa
formaliteden ibaret pasif maddeler midir ?
-hayır geçerli ve aktif olması gerektiğini düşünüyor isek Prof. Nbs' de nasıl
uygulayacağız ?
Ayrıca tüm işlemlerde : sol el başparmak dışında başka el veya ayak
parmağı basılması gerektiğinde prof. Nbs 'de nasıl uygulayacağız
/belirteceğiz ? (bu hususta ben bir yol göremedim)
Sayfa 13 / 61
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Manuel olarak hazırlanan zarfı da diğer posta listesine ekleyebilir miyiz?
Hazırladığımız bir vasiyetname hakkında nüfus müdürlüğüne bilgi vermek
için manuel hazırlanan zarfı posta listesine ekleyemeyince hem normal
posta listesi hem de manuel zarf için posta listesi olmak üzere aynı gün için
iki ayrı posta listesi hazırlamak zorunda kaldık. Yanı sıra
vasiyetnamede sadece nüfusa bilgi için zarf ekleme imkanı olabilir mi?
NBS 'de 1.18.22 kodu ile yer alan " 3. Şahısların borcu için ipotek verme"
vekaletnamesinde, "Sahibi bulunduğum xx xx taşınmazlar üzerinde dilediği
kişi veya kurumların doğmuş veya doğacak borçlarının" ibaresinde yer alan
"KİŞİ" kelimesi , gerçek veya tüzel kişiler şeklinde yazılmadığı için tapuda
kabul edilmedi ve gittiği şehirden bir hafta sonra geri döndü. İşlem sahiplerine
sıkıntı yaşatmamak adına "üzerinde dilediği gerçek veya tüzel kişi veya
kurumların" şeklinde cümlenin değiştirilmesini dikkatinize sunarım.
Protesto metninde bir borçlu birde kefil protesto edilirken yazımda öncelikle
protesto edilen borçlunun adı metinde ikinci kişi olarak çıkmaktadır bu
durumun incelenerek düzeltilmesini rica ediyorum.
Noter bilgisayarından veznedeki bütün raporlara ulaşılabilmesi yönünde
çalışma yapılmasını dilerim.
NBS yazı servisinde tevkil yetkisi ile vekalet düzenlediğimizde asil kişi
bilgilerini
T.C
kimlik
numarası
olmadan
girmek
mümkün
olmuyor.Vekaletname tarihi eski ise; asil kişinin kimlik bilgilerinde T.C
numarası bulunmuyor."diğer kimlik" bilgisi ile elle giriş yaptığımızda dahi T.C
kimlik bilgisi girişi yapılmadığında asil kişi kimlik bilgileri vekalette
atılmıyor,çıkmıyor.Dayanak vekaletnamede(Orjinal belgede )asilin T.C
kimlik numarası yazmadığı halde öğrenip T.C kimlik numarasını yazarak
tevkil vekaletnamesi düzenlemek gerekiyor ki bu da orjinal belgede kimliğie
ilişkin yazılmayan bir hususun yazılıyor olması sonucunu doğuruyor.Bu
nedenle tevkilen yapılan vekaletnamelere T.C kimlik bilgisi girişi yapılmadan
da asilin kimlik bilgilerini asıl vekaletteki belgelerle uyumlu olacak şekilde
yazabilme imkanı getirilmelidir.
Noterliklerde tnb yazım programında ki şirket hisse devirlerinde senelerdir
uyguladığımız devre konu miktarlar , hisse olarak yazılmakta idi. Tnb nin
yaptığı son güncellemelerden sonra ise hisse devir işlem
Manuel Zarf Hazırlama ekranı ile tanımlanan zarf bilgileri sadece yerel kullanıcı
bilgisayarında saklanmaktadır. Tebligat Listesi’ne düşmesi mümkün değildir.
Vasiyetname konusundaki talep 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında
görüşülmüş olup, manuel zarf hazırlama ve manuel posta listesi hazırlama bölümlerinin
kullanılarak işlemin tamamlanması görüşüne varılmıştır.
İlgili tasarım Bilişim Komisyonu tarafından güncellenmiş ve sürümden bağımsız olarak
dağıtılmıştır.
1.4.1.0 sürümünde gerekli düzeltme yapılmıştır.
İlgili talep 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, konu
hakkında çalışmalar sürdürülmektedir.
İlgili talep 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, çok eski
tarihli vekaletnamelerde öncelikle işlem ilgilisinden kendisine vekalet verenlerin T.C.
Kimlik numaralarını tespit edip bildirmesinin talep edilmesine, tespit imkansızlığı
halinde ilgili taraf olarak işleme eklenip kendisine vekalet verenlerin ise elle yazılması
görüşüne varılmıştır.
İlgili talep 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, ilgili
işlemleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine paralel hale getirildiğinden yapılacak işlem
olmadığı görüşüne varılmıştır.
Örneklerinin devre konu miktarları hisse değil de pay olarak geçmektedir.
Türk ticaret kanununun gerek eski , gerekse yeni 595.maddesinde de pay
olarak geçmekteydi. Yazım programında hissenin pay olarak
değiştirilmesinin nedeni nedir?
Örneğin türk ticaret sicil gazetelerinde 100 pay karşılığı 2,500 tl lik hissesi ,
bazı ticaret sicil gazetelerinde ise 2,500 tl. Lik hisse diye yazmaktadır. Bu
durumda pay yazılmayan şirketlerde hisse miktarı 25 ve katları olduğunu
Sayfa 14 / 61
noterler mi belirleyip pay oranına yazacaktır? Bu durum yanlışlıklara
sebebiyet verebilir.
12.
Bu konu hakkında acilen bilgi verilmesini talep ediyorum
Nbs sistemini bazı konularda olumlu bulmakla birlikte, özellikle veznede
noterin kendi bilgisayarında işlemleri görmesinin, raporları almasının denetim
yapmasının imkansız olması konusundaki eleştiriler sonuç verdi derken,
yapılan değişiklikle sadece son iki günün kasa drökümünün alınmasına izin
verildiğini görünce doğrusu çok şaşırdım. Noter sadece kasada kaç para
olduğunu merak eden saymanmıdır ki bunun dışında hiçbir şeyin raporunu
alma hakkımız yok. Noter olarak aylık iş cetvelini, muvazenemi görmek,
giderlerimi görmek işlemek, her türlü rapouru istediğim an kendi
bilgisayarımdan düzenlemek benim asli görevim değil midir?
Lütfen mesleğin asli unsurunu yok sayıp sadece kasada kaç para oldğunu
merak eden kişi konumuna düşürmeyin. Artık bu sorunu çözün ve
mesleğimizi yapmamıza izin verin.
Diğer vekaletler arasında, öğretmenlerin atanma işlemlerini yaptırabilmeleri
için verecekleri vekaletname örneğinden bulamadım.
13.
Arkadaşlardan temin ederek işlemi yaptım. Ancak nbs yazımda bulunması
gerekir diye düşünüyorum.
Nbs yazımda : tekli kişi için hazırlanmış şablonların şirketler (tüzel kişiler
) veya çoğul kişiler için kullanılması durumunda kelime ve ekleri ile cümle
bütünü bakımından çoğul veya şirkete uyarlanması sırasında epey zaman
kaybı oluyor.
İlgili talep hakkında çalışmalar sürdürülmektedir.
İlgili talep 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, “Ek
cümle” kısmına bu tür yetkilerin girilerek Boş Vekaletname işleminden
kullanılabileceği görüşüne varılmıştır.
İlgili işlem kodlarının belirtilmesi durumunda metin güncellenecek ve sürümden
bağımsız olarak dağıtılacaktır.
14.
Bu nedenle şablonlardaki tekil kişi için hazırlanmış matbuların ,kelime ve
eklerinin çoğul ve/veya şirkete yada boşluk bırakmak suretiyle (....ünvanlı
tüzel kişi) 'ye uyarlanmasının sağlanması halinde bu meslek var oldukça
kolaylık sağlayacaktır.
NBS yazım da tapuda işlem yapılmasını gerektiren vekaletler açıldığında,
yan taraftaki uyarıda 2006/49 sayılı genelgeye atıfla ,kimlik tesbitinde nüfus
cüzdanı, pasaport, avukatlık kimliğinin gerektiği belirtilmektedir.
15.
16.
Oysa 2013/96 sayılı genel yazı ile 12.04.2013 tarihinden sonra verilen mavi
kartlar
ile 2013 /87 sayılı genel yazı ile milletvekili kimliğinin
bu tür
işlemlerde kimlik olarak kabul edileceği belirtilmiştir.Bu nedenle bu uyarıda
bu hususlarada yer verilmesi ,işlem talep edildiğinde bu yanlış bilgilendirme
nedeni ile işlemi reddedilen kişilerle karşı karşıya kalmak sözkonusu
olabilecektir.
1-Düzenleme işlemlerde ilgili için alınan sağlık raporu işleme kimlik ile birlikte
ekleniyor. Ancak işlemin ilgilinin işlem yeteneğinin anlaşıldığı kısma değil
İlgili talep 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, ilgili
konuda çalışma yapılması görüşüne varılmıştır.
İlgili talep 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
Sayfa 15 / 61
daha sonraki ilgisiz bir yere ekleniyor "......adlı ilgilinin bu işlemi yapma
yeteneğinin olduğunu..... Raporundan
anladım "şeklinde yer alması
gerekiyor.
17.
2-Onaylama işlemi ilgilinin ehliyeti ile yapıyorsak ve ehliyette T.C.kimlik
numarası yoksa kimlik(ehliyete) ait bilgilerin yer aldığı onay kısmından
T.C.kimlik nurasını silmemize izin vermiyor.Oysa imza için isim açılan yerdeki
kimlik numarası kalmalı ancak onay kısmındaki kimlik numarasını
silebilmemiz lazım,zira işleme esas aldığımız kimlikte T.C.kimlik nurası yok.
Nbs yazım 1.18.2 kodlu düzenleme
yabancılar için taşınmaz alım
vekaletnamesi şablonuna "yabancı kimliği eklendiğinde " kimlik döküm
bölümünün sonundaki kelime eksik olup,metne gelmiyor.şöyleki: "şu suretle
söze " şeklinde bitiyor ve "başladı "ibaresi/kelimesi metne gelmiyor
1. Yabancı ülkede çalışan avukat eklenemiyor (örneğin tarafımızca sadece
doğru bir şekilde adı-soyadı ve çalıştığı ülke bilinen bir avukat )
2. Yabancı vekil eklemeden yapmaya çalıştığımızda
Numarasını istiyor ve doğum tarihini zorunlu kılıyor
3. İlgili konuda çalışma yapılması,
4. TC Kimlik Numarasının silinmeyerek onay şerhinde TC Kimlik numarasının
önüne “beyanına göre” ifadesinin elle eklenmesi,
görüşlerine varılmıştır.
İlgili hata giderilmiş olup ve sürümden bağımsız olarak dağıtılmıştır.
İlgili talep 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, konular
hakkında çalışma yapılacaktır.
vatandaşlık (!)
3. Yabancı vekaletnamelerinde vekalet verenin vergi numarası ekranı boş
geçilebilmeli,zira ülkemize turistik amaçla gelmiş bir yabancıdan vergi nosu
istemek saçmalık değil mi?
18.
4. Yabancı vekaletnamelerinde kimlik dökümü sırasında bildiği dili
yazdığımız halde,tercüman beyanı kısmında bir ve kimlik döküm kısmında
da iki adet bildiği dil için (...) Şeklinde boşluk geliyor.otomatik olarak diğer
yerlere de gelmesi sağlanmalı.
5. Boşlukları doldurduktan ve/veya eklemeleri yapıp, yazdırdıktan sonra o
haliyle sisteme kayıt olması gerekirken,sırf gereksiz bir boşluğu unutup
yazdırdıktan sonra ,her nasılsa bir önceki yazdırmadan önce düzelttiğimden
tekrar düzeltmeme gerek yok deyip aynı ekleri boşluk doldurmaları
yapmadığımızda defalarca aynı işlemi eksik haliyle yazdırmak zorunda
kalabiliriz,bunun da giderilmesi gerekir
19.
-tüm işlemlerde bir bankayı veya şirketi temsile yetkili birden fazla yetkili kişi
eklemek istediğimizde aynı vergi numarasıyla olmayacağına dair hata verip
işlemi yapmıyor. (tüm yetkililerin aynı noterlikte-aynı tarih ve yevmiye
numarasıyla imza sirküleri yaptırma mecburiyeti varmış gibi )
Sahibi ve hissedarı bulunduğum...... gayrimenkul üzerinde dilediği zaman,
dilediği şekil ve koşullarda ev, apartman, işyeri, vesair her nevi
inşaatlar yaptırmaya diye devam eden ve geniş yetkiler içeren inşaat
vekaletnamesinde ,"İNŞAAT YAPIMI İÇİN DİLEDİĞİ ÖZEL VE TÜZEL
İlgili talep 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, 1.6.1 ve
1.6.2 kodlu işleme eklenerek sürümden bağımsız olarak dağıtılacaktır.
Sayfa 16 / 61
20.
21.
22.
23.
KİŞİLERLE, dilediği bedel ve koşullarda inşaat sözleşmeleri yapma" yetkisi
ile "dilediği şekil ve şartlarda YIKIM SÖZLEŞMELERİ yapmaya" yetkilerinin
de eklenmesi gerekmektedir. Mevcut haliyle inşaat için geniş yetkili
vekaletnameye istinaden İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ yapılması
konusundaki tereddüt ve duraksama giderilmelidir.
Vekaletname sorgulama sayfasında çıkan sonucu bir türlü yazdırmayı
başaramadım.
Bu mümkün olmalı.
Noterliklerden dökümler geç gelemekte,bu nedenle ortak hesap dağılımları
,dolayısıyle aylık iş ve muvazene cetvellerinin düzenlenmesi ve gönderilmesi
gecikmetedir.Vezne programında gerekli düzenleme yapılmalı ve aylık
ortak hesap dökümlerinin emaille mutemet noterlere gönderilmesi
Sağlanmalıdır.
NBS de yazım sayfasında metinin içine ekleme yaparken görünüm ayarı
%100 de değilse, imleç bağımsız hareket ediyor. İstediğimiz metni yazmakta
zorlanıyoruz. Durumun düzeltilmesi gerekir.
5.4.1 nolu Tüketici cayma ihtarnamesinde hata var,düzeltilmesi gerekir.,
Vekaletname sorgulaması sonucu Azil/İstifa/Düzeltme Beyanı bilgisi yok ise gelen
uyarıdaki ‘Rapor Al’ butonundan, Azil/İstifa/Düzeltme Beyanı bilgisi var ise ilgili listenin
altındaki ‘Rapor Al’ butonundan rapor alınabilmektedir.
İlgili talep 01.09.2014 tarihli Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, işlem
yapılmaması görüşüne varılmıştır.
İlgili konu hakkında çalışmalar sürdürülmektedir.
İlgili tasarım Bilişim Komisyonu tarafından güncellenmiş ve sürümden bağımsız olarak
dağıtılmıştır.
{Alan1}
tarihinde
aramızda
akdetmiş
bulunduğumuz
{Alan2}
Sözleşmesinden; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun
hükümleri çerçevesinde ve 14 günlük yasal süre içerisinde cayma hakkımı
kullanarak cayıyorum.
Bu cayma bildiriminin tebliğinden itibaren 6502 sayılı Kanun ile
belirlenmiş yükümlülüklerinizi yerine getirmesinizi (getirmenizi olması gerekir
!), aksi takdirde yasal yollara başvuracağımı, uğrayacağım her türlü zarar ile
yargılama giderlerini talep edeceğimi bildiririm.
Sayfa 17 / 61
S.No
1.
2.
3.
Tarih : 26.05.2014 - 01.06.2014
Soru/İstek
Bilgi
İhtar, ihbar işlemlerinde vergi no ile sorgulamanın mümkün hale İlgili talep Bilişim Komisyonunun 04.06.2014 günlü toplantısında görüşülmüş olup,
getirilmesinde fayda var. nbs yetkililerine duyurulur.
gerekli çalışma başlatılmıştır.
Merhabalar. Vezne güvenlik raporunda eski programda (tnb vezne) değişen İlgili talep Bilişim Komisyonunun 04.06.2014 günlü toplantısında görüşülmüş olup,
makbuz için esti tutar - yeni tutar bölümleri vardı ama nbs programında eski gerekli çalışma başlatılmıştır.
tutar - yeni tutar bölümü olmasına rağmen orası boş çıkmakta. Bunun
düzeltilmesi çok faydalı olacaktır.teşekkürler.
NBS 1.3.1.4 sürümü ile birlikte, Vekâletname işlemi hazırlanması sırasında; İlgili talep Bilişim Komisyonunun 04.06.2014 günlü toplantısında görüşülmüş olup, bir
VEKALET VERİLEN ekle butonundan, tüzel kişiden vekil sorgulanması ve sonraki sürümde olacak şekilde çalışma yapılması uygun görülmüştür. Ayrıca mükerrer
eklenmesi sonrasında, yeni bir vekaletname yaparken önceden kayıtların silinebilmesi için de Kayıt Ara ekranına SİL düğmesi eklenecektir. Sonraki
sorguladığımız tüzel vekili KAYIT ARA ile çağırıp vekil olarak eklediğimizde, sürümde mükerrer hatası düzeltilmiştir.
VEKALET VERİLEN SEÇİMİ ekranı, Vekalet Verilen Listesi’nde, aynı tüzel
kişi alt alta mükerrer olarak çoğalarak çıkmaktadır. Bu durum, sonraki
vekalet hazırlama işlemlerinde de işleme, tüzel vekili, KAYIT ARA ile
eklemeye her devam ettikçe, her işlem sonrası aynı tüzel kişi alt alta sayısı
bir artarak ve mükerrer olarak çoğalmaktadır. Önceki sürümlerde bu hata
yoktur.
1- Protesto işlemlerinde protesto çeken;
İlgili talep Bilişim Komisyonunun 04.06.2014 günlü toplantısında görüşülmüş olup;
•
•
•
4.
bankanın ismi ticaret sicilinde tescil edilmiş tam ünvanı
şeklinde yazılmalıdır. bir banka adı "yapı ve kredı bankası t.a.s."
iken başka bir banka adı "halk bankası" olarak yer almaktadır. bu
isimler
yazım
programını
hazırlayan
kişinin
bildiği
şekliyle yazılmamalıdır.
bankanın isminde türkçe karakterler kullanılmalıdır. yukarıdaki
örnekteki gibi "kredı" değil "kredi", "t.a.S." değil "t.a.Ş." olmalıdır.
şube isimleri doğru şekilde yazılmalıdır. örn.bir banka adının
yanında simav, bir banka yanında simav/kütahya gibi. doğru
olan
"........ bankası t.a.ş. simav şubesi" olmalıdır.
1. Banka bilgileri Merkez Bankası verilerinden alındığı ve yaklaşık 14.000 kayıt
bulunduğu için konu hakkında herhangi bir işlem yapılabilmesi uygun
görülmemiştir.
2. Konu daha önceki Bilişim Komisyonu toplantılarında da görüşüldüğü üzere,
mevcutta kullanılan editör alt yapısı HTML tabanlı olduğundan ara punto
büyüklükleri desteklememekte ve mevcut punto büyüklüklerinin yeterli olduğu
görüşüne varılmıştır.
Bu yanlışlıklar yazım ve vezne kayıtlarında düzeltilmeli veya bizim
düzeltmemize olanak verilmelidir. Bu yazılım hataları ile Hatalı Resmi Evrak
düzenlemek zorunda kalıyoruz.
2- Bu tarihten önce de yazmıştım bu vesileyle bir kez daha talep ediyorum.
yazım programında harf boyutlarının seçenekleri çoğaltılmalıdır. sınırlı harf
boyut seçenekleri bizi gereksiz kağıt kullanımına zorlamaktadır.
Bu hususların dikkate alınmasını talep ediyorum.
Sayfa 18 / 61
S.No
1.
2.
3.
4.
Tarih : 14.05.2014 - 25.05.2014
Soru/İstek
Bilgi
NBS'de yapı denetim şirketinden istifa yok. Daha öncede yazdım ama bir İlgili talep Bilişim Komisyonunun 04.06.2014 günlü toplantısında görüşülmüş olup,
türlü şablonu eklenmedi.
konu hakkında çalışma yapılmasına ve sürümden bağımsız olarak yayınlanması
görüşüne varılmıştır.
6502 sayılı yeni tüketiciyi Koruma Kanunu 28.05.2014 günü yürülüğe İlgili tasarımlar Bilişim Komisyonu tarafından PEŞİN ve TAKSİTLİ olacak şekilde
girecektir.Noterleri ilgilendiren en öenemli madde ÖN ÖDEMELİ KONUT hazırlanmış ve sürümden bağımsız olarak dağıtılmıştır.
SATIŞ
SÖZLEŞMELERİ'dir.Sözleşme
şablonu
ve
istenecek
belgeler ivedilikle NBS'ye eklenmelidir.
Yurt dışında kullanmak üzere yapılan vekaletname bilindiği gibi veriler ters İlgili talep Bilişim Komisyonunun 04.06.2014 günlü toplantısında görüşülmüş olup,
olarak verilmektedir.Yurt dışından örnek gönderilen vekaletnamelere göre “Dışarıda Hazırlanan Vekaletname” şablonundan yapılabileceği görüldüğünden talep
bilgi işlemin yapılandırmasını rica ederiz.
uygun bulunmamıştır.
Zaman zaman karşılaşılan;vadenin olanaksız bir tarih (örneğin 30 Şubat İlgili talep önceki Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, hakkında çalışma
2014) ya da tanzim tarihinin vade tarihiyle çelişen bir tarih (örneğin vadenin başlatılmıştır.
22.05.2014,tanzim tarihinin ise 11.11.2014 olması) ya da benzer kapsamda
olmak üzere ibraz tarihinin mantıksız bir tarih (örneğin senedin tanzim
tarihinin 10.10.2013,ibraz tarihinin ise 08.10.2013 olması) içermesi gibi
durumların senedin protesto edilmesine hukuksal olarak engel olmadığı
bilinmektedir.
Ne var ki,NBS uygulamasında sistem bu tarih dengesizliklerini ya da
çelişkilerini algılamakta ve metnin kaydına engel olmaktadır.Protestoyu
yapmamız hukuksal yükümlülüğümüz,senet metnini protesto metnine
doğru yansıtmamız da zorunlu olduğuna göre;bir noterlik dairesi sizce bu
durumda nasıl hareket etmelidir?
P.S.:Örneklenen konum hiç de seyrek gerçekleşmemektedir!
Veznadarımız kayıtlı vezneden tahakkuk yapıp makbuz keserken, Noter
kullandığı bilgisayardan tahakkuk esnasında bu işlemleri görebilme ekranı
eklenirse, denetim görevini daha iyi yapabileceğini düşünüyorum. Böyle bir
özellik eklenebilir mi?
5.
6.
Daha öncede bir kaç kez gündeme gelmişti .O kadar güncellemeler yaşadık
; ancak halen bu sorun aşılamamış.Küçük adına kayıtlı araç var.Baba
anneye vekalet vermiş .Satıcı küçük .iki adet Veli girdik.Veli olan babaya
, vekil tayin edelim diye düşünüyoruz.Evet sadece düşünebiliyoruz.Fiiliyata
bir türlü geçemiyor.Velinin vekil tayin etme hakkı olur mu ?
Noterin tahsilatı yapılmış vezne verilerini merkez üzerinden izleyebileceği bölüm NBS
üzerinde hazırlanmış olup merkezi veri tabanı performans çalışmaları tamamlandıktan
sonra kullanıma açılacaktır.
Birebir bilgisayarın anlık olarak izlenmesi, gerektiğinde müdahale edilmesi konusu da
önceki Bilişim Komisyonu toplantılarında görüşülmüş olup NBS uygulaması paket
boyutunu büyüteceğinden ve NBS uygulamasının amacı dışında kaldığından entegre
edilmemesi, gerektiğinde bu tür ihtiyaçları karşılayan hazır uygulamaların olması
nedeni ile uygun bulunmamıştır.
İlgili talep Bilişim Komisyonunun 04.06.2014 günlü toplatışında görüşülmüş olup, ilgili
taraf ve vekil bilgisi girilerek veli bilgisi serbest olarak metne eklenmesi görüşüne
varılmıştır.
Sayfa 19 / 61
İş başa düşüyor.Manuel hazırlama başlıyor.Babanın açılan isim altına
vekaleten yazıyoruz.Vekilin ismini yazıyoruz.Onaylama şerhine girip
babanın isminin devamına vekaleten ve kendi adına asaleten diyerek
devam ediyoruz.
7.
8.
Tabii bunu bilen yapabiliyor.Bilmeyen bir personel ugraşıp duruyor.
Deneme baskısı aldığımızda çıkan ''ÖRNEKTİR'' yazısı (FİLİGRAN), işlem
metnini okumaya engel olmaktadır. ''ÖRNEKTİR'' yazısının Çerçeveli
Baskının sol tarafında resim yapıştırdığımız yere sığacak şekilde, yukarı
doğru, noterlik bilgileri üstüne de gelebilecek şekilde, yazının çaprazlığının
düzeltilerek, dikey şekilde (ilgilinin okuması gereken metnin
dışına) aşagıdaki şekilde görüldüğü üzere, altına da "GEÇERLİLİĞİ
YOKTUR" ibaresi eklenerek konumlandırılması daha iyi olacaktır
kanatindeyim.
NBS ana ekran yardımcı programlarda yer alan farklı sorgulama tiplerine
VERGİ KİMLİK sorgulamada eklenebilir mi lütfen ?
NBS de bazı işlemler de uyarılar şeklinde yardımcı bilgiler var(Örnek araç
satış vekaletnamesi).
9.
S.No
1.
İlgili talep Bilişim Komisyonunun 04.06.2014 günlü toplantısında görüşülmüş olup,
filigranın değiştirilmesi ve kaldırılması talebi uygun görülmemiş olup, mevcut
ÖRNEKTİR yazısının daha şeffaf ve okunabilir olarak değiştirilmesi konusunda çalışma
yapılması uygun görülmüştür.
Yardımcı Programlar  Kimlik Sorgulama ekranında Tüzel kimlik tipi seçeneği ile vergi
kimlik sorgusu yapılabilmektedir. İlgili talep Bilişim Komisyonunun 04.06.2014 günlü
toplantısında görüşülmüş olup, üzerine gelindiğinde açıklama gelecek şekilde uyarı
eklenecektir.
İlgili talep Bilişim Komisyonunun 04.06.2014 günlü toplantısında görüşülmüş olup,
Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen ilgili komisyonun çalışmasını bitirmesi
beklenmektedir.
Ancak bu uyarılar çok az işlemde mevcut. Yazımnetteki gibi işlem
başlıklarına göre işlemle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar, ilgili
genelge, genel yazılar ve mevzuat NBS'ye eklenirse yararlı olur. Tereddüt
hasıl olduğunda hemen araştırma yapmak her zaman mümkün olmayabilir.
Tarih : 26.04.2014 - 13.05.2014
Soru/İstek
Bilgi
Noterlik dairelerimizde % 100 microsoft işletim sistemi ve windows NBS uygulaması, çalışmaların başladığı ilk günden beri Platform bağımsız olarak
yazılımları kullanmakta ve bu programlara para ödemekteyiz. Oysaki Linux tasarlanmış ve Microsoft İşletim Sistemi dışında Macintosh ve Linux sistemlerinde de
İşletim sistemini ve ücretsiz yazılımları kullandığımızda bu para cebimizde çalışacak şekilde yapılandırılmıştır.
kalacaktır. Noterlik Bilgi Sistemini yukarıda belirttiğim işletim sistemlerine
uyumlu hale getirilirse sorun kalmayacaktır. Bu işte o kadar zor değil. Bu Bu kapsamda TNBOnline-Üye Ana Sayfası-NBS Destek bölümünde testleri bitirilen
yazdıklarımızı dikkate alacak olan yönetim kurulu. Yönetim Kurulu tamam hem Microsoft Windows hem de Macintosh MacosX işletim sistemlerinde çalışan
dedikten sonra bakınız nasıl bir kâr sağlayacağız?
sürümler yayınlanmıştır. Linux (Çekirdek sürümü 2.6 ve üzeri olan Debian, Ubuntu ve
Pardus) işletim sistemlerinde yapılan testlerde sorun görülmemiştir. Aynı zamanda bu
Diyelim ki bir noterlikte 5 bilgisayar kullanılıyor, 5 bilgisayarın microsofta işletim sisteminde çalışması gereken güvenli bağlantı (Open VPN) yazılımının otomatik
ödediği para yaklaşık 2.400,00 (İkibindört yüz) TL.dır. 1743 Noterlik için kurulabilmesi ve işletiminin sorunsuz yapılabilmesi için testler son aşamaya gelmiştir.
4.183.200,00 (Dört Milyon Yüz Seksen Üç Bin İki Yüz) TL.dır. Bu paranın
yabancılara gitmesine göz yumulmamalıdır. Bu para Türkiye’mizde kalsın.
Yönetimin yapacağı iş Bilgi İşleme bir emir vermesinden geçiyor. Bu o kadar
Sayfa 20 / 61
zor bir iş değil, gayet basit. İş bir söze ve icraata bakıyor. Ama tabiiki önce
her zaman dediğimiz gibi niyet. Niyet yoksa, icraat yapamazsınız.
Linux Nedir ?
Linux, serbestçe dağıtılabilen, çok görevli, çok kullanıcılı UNIX işletim
sistemi türevidir. Linux, İnternet üzerinde ilgili ve meraklı birçok kişi
tarafından ortak olarak geliştirilmekte olan ve başta IBM-PC uyumlu kişisel
bilgisayarlar olmak üzere birçok platformda çalışabilen ve herhangi bir
maliyeti
olmayan
bir
işletim
sistemidir.
Llinux işletim sisteminde dosya oluşturmak, ofis işlemleri yapmak için
ayrıca Win OFİS yazılımına gerek yoktur. İşletim sistemini kendi bünyesinde
bu işlemleri yapabiliyor. Ofis programının bütün özellikleri mevcut wörd, exel
işlemleri yapabilirsiniz.
Ayrıca dönüştürücü (ABBYY FineReader) programa gereksinim
duyulmadan wörd belgesini pdf ye, pdf'yi wörde dönüştürmek kolayca
mümkündür. (Böylece ABBYY FineReader programı için ödeyeceğimiz bir
Noterlik Dairesine 1 ABBYY FineReader Lisansı için 400 TL x 1743 =
697.200 (Altı Yüz Doksan Yedi Bin İki Yüz) TL.da cebimizde kalacaktır.)
Kullanımı kolay. Sürekli gelişen, güvenlik açığı Windows işletim sistemine
göre çok daha az, dünyada ve Türkiye'de hızla yayılan ve gelişen işletim
sistemidir.
2.
3.
4.
5.
6.
YÖNETİMİN bu talebimizi İVEDİ olarak yerine getireceğini ümit ediyoruz. .
"...bu husuta bankalarda her türlü iş ve işlemleri kendi adına yapmasına,
hesaplarından dilediği gibi para çekmesine ve yatırmasına, muvafakat
ederim." cümlesindeki husuta,hususta olması gerekir.
Değerli Arkadaşlar .Önceki Vezne’de gider toplamı yazılıyor, KDV oranı
seçiliyor, Ayrıntısını kendi yapıyordu. Yeni NBS de bunu yapamıyorum ;ben
mi bilmiyorum ? yoksa sistem mi böyle. Sistem böyle ise bizi boşuna
uğraştırıyor.
Haftalık milyonluk işlem Oda Bildirimi yapmak için ekran başına geçiyorum.
Tarihleri gir. Milyonluk tıkla. Sorgula, Oda bilgileri eksik tamamla. Bu uyarıyı
görmek istemiyorum artık. Ekranı, sistemi açıp kapatmak istemiyorum. Bir
kerede göndersin. Yeter artık. Şöyle bir basit mesele ile ugraşıp durmak
istemiyorum.
Engelli araç taahhütnamesi metninde çocuk yazıyor.
Bugün yayınlanan son NBS 1.2.4.0 versiyonunda vekalet verenle (Taraf1
veya Temsilci), vekil aynı işlemde yer alabilmektedir. Vekalet vereni birden
çok olan işlemlerde bu bir ihtiyaçtır. Ancak buna bir kontrol eklenmelidir. Zira
iş yoğunluğu arasında, bir tek vekalet vereni olan bir işlemde, yanlışlıkla
Bu işletim sistemleri ülkemizde yaygın olarak kullanılmadığından yeterli sayıda
yetişmiş uzman eleman bulmak zordur. Bu yüzden işletim sisteminde çıkabilecek olası
sorunların çözümü de zaman alabilecektir.
Ofis yazılımları işletim sistemlerinin (ne Windows, ne Linux, ne MacOS, ne de diğerleri)
doğal bir parçası değildir, ayrı yazılımlardır. (MS Office, Open Office, vb) ofis
yazılımlarının kendi içinde yetenekleri farklıdır ve yeteneklere ve destek isteğine göre
bazıları ücretsiz, bazıları da ücretli olarak dağıtılmaktadır. Kullanım tercihi tamamen
kişisel bilgisayarın sahibine kalmıştır. TNB Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilen yazılımlar ofis programları konusunda ayrım yapmadan çalışabilecek
şekilde hazırlanmıştır (örnek:mirasçılık belgesi çıktısı).
PDF belgelerini okuyarak metinlere dönüştüren yazılımlar da işletim sistemlerinin bir
parçası değildir. Bazı firmalar tarayıcılarla birlikte dönüştürücü yazılımları da
sağlamaktadır. Burada kullanıcının karar vermesi gereken ana kriter, bu dönüştürücü
yazılımın ne kadar başarılı çalıştığı, yani, PDF dokümanını ne kadar doğru olarak metin
haline dönüştürdüğü olmalıdır. Yoksa internet üzerinden ücretsiz dağıtılan sayısız
dönüştürücü yazılımlarından birisi indirilip kullanılabilir. Bu yazılımların NBS ile ilgisi
yoktur.
NBS sistemini Linux işletim sisteminde kullanmak isteyen noterlerimiz 444 1512
numaralı Bilgi İşlem Müdürlüğü Yardım Masası ile irtibata geçerek kurulum talep
etmeleri yeterlidir.
Konu hakkında Bilişim Komisyonu tarafından düzeltme yapılarak sürümden bağımsız
olarak yayınlanacaktır.
Sistem Bilişim Komisyonu tarafından mali mevzuata uygun olacak şekilde
tasarlanmıştır. Gider veri girişinde önce KDV’siz tutar girilir, KDV oranı seçilir ve sistem
otomatik olarak KDV tutarını hesaplayarak toplam tutarı bulur. Ayrıca KDV ve Belge
Toplam alanlarında el ile müdahale edilebilmektedir.
İlgili talep hakkında düzenleme yapılmış olup, yeni sürüm ile birlikte yayınlanacaktır.
Konu hakkında Bilişim Komisyonu tarafından düzeltme yapılarak sürümden bağımsız
olarak yayınlanacaktır.
Önceki sürümlerde olan kontrol Bilişim Komisyonu tarafından kaldırılmıştır.
Sayfa 21 / 61
aynı kişi hem vekalet veren, hem de vekil yazılabilir. Bu vekaletname hiçbir
işe yaramaz. Bu versiyon (1.2.4.0) bu duruma izin vermektedir.
Eğer vekalet veren tek kişi ise sistem aynı kişiyi vekil olarak eklemeye izin
vermemelidir.
7.
S.No
1.
Vekalet verenle ( Taraf 1), vekilin aynı işlemde yer alabilmesi için en az 2
adet vekalet veren (Taraf 1) bulunmalıdır.
Nbs yazım servisinde tebliğ şerhlerinin yazışmalar bölümünde yer almadığı,
yazım nette olduğu gibi yazışmalara tebliğ şerhlerinin yazımı için bir bölüm
eklenmesini rica ederiz.
İlgili talep Bilişim Komisyonunun 04.06.2014 günlü toplantısında görüşülmüş olup, her
tebliğ şerhinin tebliğ mazbatasındaki şekli ile aynen yazılması zorunlu bulunduğundan
ortak bir şablon veya metin oluşturulması mümkün bulunmamaktadır.
Tarih : 17 - 25.04.2014
Bilgi
1. Elektronik ortamda şirket kuruluşları işlemlerinde şirket ana sözleşme içeriği
yazı biçimleri (yazı karakteri, punto büyüklüğü, sağ sol marjin ayarları vb.) ile
birlikte Bakanlık tarafından sağlanmaktadır. Gelen bilginin içeriği veya
1 - Mersis sistemi üzerinden dökülen şirket ana sözleşmelerinin çok küçük
biçiminde TNB tarafından değiştirme yapma yetkisi bulunmamaktadır. İlgili
puntolarla döküldüğünden dolayı ilgililer okumakta güçlük çekmektedirler.
talep birçok kez Bakanlığa iletilmiştir ancak henüz Bakanlık tarafından bir
Tüketiciyi koruma kanununa göre bankalar bile sözleşme puntolarını
güncelleme yapılmamıştır.
değiştirerek belirli standartlar getirmişlerdir. O nedenle sözleşmelerin daha
2. İşlemlerdeki suret ve asıl sayfaları surette çıkan bilgilerle birlikte değişiklik
okunur ve büyük puntolarla dökülmesi için gereğinin yapılmasını ve yine
gösterebilmektedir. Asıl 1 sayfa iken suret 2 sayfa olabilmektedir. Bahsi geçen
diğer işlemlerde kaç sayfa yazı alınacağı belirtilmiş olmasına rağmen şirket
konu asıl sayfalarda yaşanıyor ise metin boşlukları alınarak veya işlem bir
ana sözleşmelerinin kaç sayfa olduğu çıkmadığından dolayı yazıların da
sayfaya sığdır seçeneği ile bir sayfa olarak bastırılabilmektedir.
küçük olduğu için vezne de sayımda hatalar olabilmektedir. Bu da farklı
3.
Çift
taraflı baskı önceki komisyon toplantılarında görüşülmüş olup, çift taraflı
ücret alımlarına neden olacağandan vatandaşın notere güveni
baskı
yapılmaması gerektiği öngörüldüğünden NBS’de bu özellik
sarsılmaktadır.
bulunmamaktadır.
4. İlgili talep Bilişim Komisyonunun 04.06.2014 günlü toplantısında görüşülmüş
2- Bir sayfada biten işlemlerde noterin adını soyadını ikinci sayfaya
olup, Avukatlara verilen Dava Vekaletnamelerinde standarttın sağlanması için
dökmektedir. İkinci sayfada sadece noterin adı soyadı ve ünvanı
sistemde bulunan Dava Vekalet metinlerinin kullanılması uygun
çıkmaktadır. Vezneye tek sayfa gelen işlem listeden tahakkuk'a girildiğinde
bulunduğundan talep yerinde görülmemiştir.
d.kağıt iki görülmektedir.bu durum d.kağıt ücretini artırmaktadır. İkinci
Soru/İstek
Aşağıda belirtilen hususlarda ki önerilerim şunlardır,
sayfaya atlanması engellenerek ilk sayfaya kaşe basılarak tek sayfa olarak
işlem bitirilebilmelidir.
3- İşlemlerin önlü arkalı dökülmemesi hem d.kağıdı artırıyor, hemde arşivde
fazla yer tutup ve ayrıca kağıt israfına sebep olmaktadır. Daha önceki
yıllarda işlemler önlü arkalı dökülebiliyordu..
Sayfa 22 / 61
4- Boştan çağrılan dava vekaletnamelerinde vekil avukat olduğunda adres
bilgisi başlangıçta girildiği halde , evrakta çıkmamakta ve ikinci defa adres
bilgisi girilmesi gerekmektedir. Bu durum zaman kaybına neden olmaktadır.
Bu hususlarda ki sıkıntıların giderilmesi için gereğinin yapılmasını
ivedilikle rica ederim.
Veznadarımız kayıtlı vezneden tahakkuk yapıp makbuz keserken, Noter
kullundığı bilgisayardan tahakkuk esnasında bu işlemleri görebilme ekranı
eklenirse, denetim görevini daha iyi yapabileceğini düşünüyorum. Böyle bir
özellik eklenebilir mi?
2.
3.
4.
5.
6.
7.
vekaletnameler hazırlanırken yapılan ve gözden kaçan bazı tuş hatalarının
vezne makbuzu kesildikten sonra fark edilmesi halinde ve işlem henüz
ilgilinin eline verilmeden önce Yevmiyenin ve makbuzun iptali ile yazılacak
yeni vekaletnamenin yeni NPS nosu ve yeni Yevmiye nosu ile vekaletname
tanzim edilebilirmi
Dışarıda hazırlanan bir vekalet geldi. Dosya resim dosyası idi. Vekalet
verilen kısmına giriş yapmak için dışarıda hazırlananı işaretleyip dosya seç
seçeneğine girdiğimde vekillerin ismi yazılan resim dosyasını seçtiğimde
işlem hata veriyor ve vekiller işleme kopyalanamıyor.
Son güncellemede manuel zarfları barkodlu çıkartabiliyoruz fakat manuel
zarf hazırlandığında tebligat listesi bölümünde manuel hazırladığımız
zarfları atmıyor yani tebligat listesinde barkod oluşturduğumuz zarfların
listesi ayrı çıkıyor, manuel zarf hazırladığımız tebligatlara ait liste ayrı bir
liste oluşturmak zorunda kalıyoruz.
Manuel zarf hazırla bölümündeki tebligat listesi ile diğer tebligat listesinin
birleştirilerek tebligat bölümünde sorgulama yapıldığında tüm listeyi birlikte
vermesini rica ederiz.
İhtarnameyi hazırlarken belli bir aşamaya gelindikten sonra kira sözleşme
tarihi yazılacak Alan 2'ye giriş olmuyor. Alan dışına yazarak işi halletmeye
çalışıyoruz oraya da olmuyor.Aynı şekilde devam eden Alan 3,Alan 4,Alan5
ve Alan 6 'ya da giriş mümkün olmuyor.Bu alan içine giriş yapma konusunda
hataların düzeltilmesini rica ederim.
Bugün düzenlediğim bir vekaletnamede gözüme çarptığı üzere
NBS sisteminin Noterliklerde çalışan bölümünde bilgisayarların birbirlerini izleyebilme
özelliği yoktur. Yazım tarafında hazırlanmış bir belge merkeze geldiği takdirde Noter ya
da diğer kullanıcılar tarafından görülebilir ve veznede makbuzu kesilmeden ücreti
hesaplanabilir. Yani her bilgisayarda aslında vezne uygulaması açıktır, Noter ya da
çalışan kişi evrakın bedelini bu vezne özelliğinden faydalanarak, makbuz kesilmeden
önce görebilir, ancak sadece kayıtlı vezneden makbuz kesilmelidir. Bu özellik
sayesinde Noterin denetim yapması mümkündür. Diğer türlü doğrudan vezne
bilgisayarına bağlanıp görme özelliği mevcut NBS’de yoktur. İlgili talep önceki
komisyon toplantılarında görüşülmüş olup, herhangi bir bilgisayarın izlenmesi NBS
konusu dışında ücretsiz uygulamalar ile çözülebildiğinden NBS sistemine böyle bir
özellik eklenmesi Komisyon tarafından uygun bulunmamıştır.
İlgili talep Bilişim Komisyonunun 04.06.2014 günlü toplantısında görüşülmüş olup,
talep hakkında Yönetim Kurulu’nun takdirleri beklenmektedir.
Bu işlem için sadece .doc, .docx, .rtf veya .odt uzantılı yazı dosya biçimleri
desteklenmektedir.
Manuel Zarf Basım ekranı, Tebligat Listesi’ne muhatap bilgisi düşmeyen işlemler için
hazırlanmıştır. Lokal bir liste olduğundan tebligat listesi ile birleşmesi mümkün
olamamaktadır.
Yapılan testlerde böyle bir soruna rastlanılmamıştır. Daha ayrıntılı inceleme için hata
oluştuğu anda Çevrim İçi destek ile bağlantı sağlanması gerekmektedir.
A - İlgili talep Bilişim Komisyonunun 04.06.2014 günlü toplantısında görüşülmüş olup,
düzeltme yapılmış ve sürümden bağımsız olarak yayınlanmıştır.
Sayfa 23 / 61
A-)Düzenleme şeklinde yapılan vekaletnameye ek işlem olarak eklenmesi
halinde; 1.18.28 kodundan İnşaat Vekaletnamesi (Geniş Yetki)
vekaletnamesinde işlem metninde " İNŞAATLA İLGİLİ GENİŞ
YETKİLER:" ibaresinden sonra ikinci kez ,ancak bu defa yazım hatasıda
bulunan ve "NŞAATLA İLGİLİ GENİŞ YETKİLER:" şeklinde bir yazı daha
çıkıyor.Bu ikinci yazının ilgi vekaletnameden kaldırılması yerinde olacaktır,
B-) Yine düzenleme şeklinde yapılan vekaletnameye ek işlem olarak
eklenmesi halinde; 1.13.9 Abonelik İptal Vekaletnamesi (Elektrik,Su
Doğalgaz) vekaletnamesinin içeriğinde (ELKTRİK-SU-DOĞALGAZ)
şeklinde yazı çıkıyor.ELEKTRİK olarak düzeltilmesi yerinde olacaktır.
Tescil bildirimleri tebliğat listesinde çıkmıyor
8.
Noterlik Kanunu Yönetmeliği md.23/f.4- “ İşlemin sağ üst köşesine yevmiye
numarası basılır.Kağıdın sağ alt tarafı noterlik mührü ile mühürlenir.İşin
niteliğine göre evrakın üst orta kısmına örnek,tercüme ve sair şerhleri ihtiva
eden kaşe basılır.”
B – Sürümden bağımsız olarak düzenleme yapılmış ve yayınlanmıştır.
İlgili talep Bilişim Komisyonunun 04.06.2014 günlü toplantısında görüşülmüş olup, bu
tür işlemlerin Yardımcı Programlar-Manual Zarf Hazırlama bölümünden
hazırlanmaktadır.
İlgili talep Bilişim Komisyonunun 04.06.2014 günlü toplantısında görüşülmüş olup,
konu hakkında çalışma yapılması ve sonraki sürümlerde yayınlanması uygun
bulunmuştur.
Noterlik Kanunu Yönetmeliği md.63/f.1- “ Mühür,noterlikte yapılan her türlü
işlemlerin en sonuna ve sağ alt köşeye ve noterliğin unvanı altına yazılan
noterin yada imzaya yetkili memurun isim ve soyadının altına okunaklı
şekilde basılır ve bunun üzeri noter veya imzaya yetkili memur tarafından
imzalanır.” denilmektedir.
Ayrıca; 13/04/2007 tarih ve 53 sayılı Genel Yazı’da Noterlik işlemlerindeki
imza,mühür ve kaşelerin ne şekilde olacağını açıklamaktadır.
9.
Oysa yeni NBS programında düzenlenmiş olan tasarımlarda bilhassa işlem
birden fazla sayfa sürdüğünde işlemin 2’nci,3’üncü ve devam eden
sayfalarının sağ üst köşelerine yevmiye numarası basılacak yeterli alan
bulunmamaktadır.
Yine işlem birden fazla sayfa sürdüğünde işlemin ilk ve devam eden
sayfalarının sonunda ilgililer ile noterlik yetkilisinin imzalarını atabilecekleri
yeterli alan bulunmamakta, sadece işlemin son sayfasında yeterli alan
bulunmaktadır.
İşlem tasarımlarının her sayfa için yeterli imza alanları ve yevmiye numarası
basım alanları olacak şekilde düzenlenmesi ve hatta her sayfa sonuna
ilgililerin ve noterlik yetkilisinin adı ve soyadı açılmış ve altına imzaların
Sayfa 24 / 61
atılabileceği bir boşluk bulunacak şekilde düzenlenmesi uygun ve yerinde
olacaktır.
10.
S.No
1.
Bunun gibi örnek,tercüme ve sair şerhlerin de her işlem sayfasının üst orta
kısmında otomatik olarak çıkması uygun olacaktır.
Bu gün noterliğimize reşit olmayan küçüğün anne ve babasının birlikte
vermiş oldukları araç satış vekaleti ile satış için gelindi. Ancak vekilin
küçüğün anne ve babasının aracı satması için yetkisi olmasına rağmen
sistem vekil eklemeye izin vermiyor
1.2.4.0 sürümü ile birlikte vekil ekleme izni verilmiştir.
Tarih : 08 - 16.04.2014
Soru/İstek
Bilgi
1-) İlgili hem vekalet veren, hemde vekil olamıyor. Arsa payı karşılığı
İlgili talepler 17.04.2013 günlü Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş
inşaat sözleşmesi yapılırken müteahhit kendiside arsa sahibi olabildiğinden
olup;
dolayı iş takibi için verilen vekaletnameyi kendisinin de vermesi gerekiyor.
Ancak hem vekalet veren hemde vekil olamadığı için vekaletnamesini ayrı
1. Sürümden bağımsız olarak yapılacak ve dağıtılacaktır.
yazmak zorunda kalıyoruz ve bu durumda neden böyle yazıldığına dair
2. Aynı kişilerin hem taraf 1 hem de taraf 2 ye eklenmesi hukuken taraf birleşmesi
birçok sorular soruluyor. İlgili hem vekalet veren hemde vekil yazılmak
olduğundan sakıncalı görülmüş olup, bu tür işlemlerde kişinin 1.taraf olarak
istenildiğinde
uyarı
vererek
geçişe
izin
verilebilir
mi?
işlem metnine doğrudan yazılması ile çözülmelidir.
2-) Müteahhit aynı zamanda arsa sahibi ise başka birisine sözleşme
3. İşlem hazırlanırken önce vekalet verilenlerin girilmesi, daha sonra yetkilerin
yapmak üzere vekalet veriyor. 1.taraf olarak Arsa sahibi sıfatıyla
işlem metnine ek işlemlerden eklenmesi ile işlem yapılabilmektedir. Mükerrer
müteahhidin vermiş olduğu vekalet bilgileri doğrultusunda vekalet verenin
vekiller ise istenilen yere yazılarak eklenebilmektedir.
ve daha sonra vekilin bilgileri girildikten sonra,
2.taraf olarak
4. Sürümden bağımsız olarak yapılacak ve dağıtılacaktır.
müteahhidin kimlik bilgileri giriliyor. Ön izleme yapıldığında “Noterlik işlem
5. Sürümden bağımsız olarak yapılacak ve dağıtılacaktır.
tarafına aynı T.C. kimlik numaralı birden fazla kişi eklenemez” ifadesi
6. Telefon numarasının noterlik evrakı üzerinde çıkması zorunlu değildir. Bu
çıkıyor.
evrakın noterlik dışında bir çok kişi ve kurum elinde dolaşımda olması nedeni
3-Vekaletnamede bazı yetkileri bir veya birkaç vekile, bazı yetkileri bunlarla
ile komisyon tarafından sakıncalı bulunduğu için evrakta yazılmaması ancak
birlikte başka vekillere verebilir miyiz. Yani aynı işlem kağıdında iki
sistemde lokal kimlik arama ekranında kayıt altında tutulması görüşüne
vekaletnameyi birleştirebilirmiyiz. Vekaletnamenin içerisinde örneğin on
varılmış olup, ilgilinin telefon numarasına ihtiyaç duyulması halinde kimlik
tane vekilimiz var. On vekilden sekiz tanesi inşaat yapımı için, iki tanesi
ekranının kayıt ara menüsünün kullanılmasının uygun olduğu düşünülmüştür.
gayrimenkul satışı için, 9 tanesi yapı denetim için yetkilendirilip, yetkiler
ayrılabilir
mi.
4-İnşaatla ilgili geniş yetkilerin içerisindeki kat mülkiyeti ile ilgili yetkilerin
içerisindeki “daha önce yapılanları bozmaya” yetkisini “ kurulmuş veya
kurulacak kat irtifakını terkine, yeniden tesisine “şeklinde düzeltilebilir
mi? Vekaletnamelerde eklenecekler içerisinde bulunan arsa payı karşılığı
inşaat sözleşmesinin devamında bulunan kat mülkiyeti yetkileri inşaat
yapımı geniş yetkilerin içerisindeki kat mülkiyeti yetkilerden daha iyi direk
arsa payının sonundaki kat mülkiyeti yetkileri inşaat yapımı geniş
yetkilerinin
sonuna
eklense
olabilir
mi.
5-Onaylama inşaat ile ilgili vekaletnameler ana başlıklı vekaletler içerisinde
yer alan yapı denetim ile ilgili vekaletnamede yapı denetim sözleşmelerini
“Noterliklerde “ imzaya şeklinde yazılmış. Yapı denetim ile ilgili yetkileri
Sayfa 25 / 61
ordan yazdığımızda Noterliklerde ifadesini siliyoruz, ancak atlayan olmasın
diye
tamamen
silinebilir
mi.
6-İlgilinin kimliği sorgulandığında çıkan ekrana telefon numarası yazıldığı
halde kimlik işleme eklendiğinde işlem metnine ilgilinin telefon numarası
çıkmıyor. Özellikle satışlarda alıcının ve satıcının telefon numaralarını kimlik
kısmına yazıyoruz, işleme eklenince telefon numaraları çıkmadığından ,
ilgililere tekrar sormak zorunda kalıyoruz.
Harçlar yasasına ekli 2 sayılı tarifenin maktu harçlar başlıklı 2 nolu
bölümünün 5. Maddesine göre;
5. Suretler ve tercümeler:
2.
İlgili talepler 17.04.2013 günlü Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup; ilgili
genelge (1990/18, 1990/45) uyarınca nüfus cüzdanı gibi ek harç alınması zorunlu olan
belgelerin çevirisinin örnek çıkarılması durumunda nüfus cüzdanı işleme ekli ise
fazladan ek harç alınmasını sağlamak amacıyla bu koda ihtiyaç vardır.
a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı
kâğıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından
(1,60
TL.)
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve
tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil) (3,80 TL.)
harç
alınır.
3.
S.No
1.
2.
3.
bu hükme göre 3.5 vezne koduna gerek var mı ?
Vekaletnamelerde süre yazarken süre sonu hafta sonu tatiline denk geliyor
ise NBS tatil uyarısı veriyor. Ancak süre sonunun resmi ya da dini bayram
günlerine rastlaması halinde bir uyarı yapmıyor. Bu uyarının tüm tatil günleri
için yapılmasında fayda görüyorum.
İlgili talepler 17.04.2013 günlü Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup; konu
hakkında çalışma başlatılmıştır.
Tarih : 29.03- 07.04.2014
Soru/İstek
Bilgi
Aynı adreste işveren-işçi statüsünde çalışan birden fazla avukata yetki İlgili talepler 17.04.2013 günlü Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup;
veren vekaletname düzenlediğimizde, üstteki vekiller bölümünde ikinci çalışma devam etmektedir. Tamamlandığında sürümden bağımsız olarak
avukatın isminin önünde çıkması gereken "Av." sıfatı/kısaltması evraka yayınlanacaktır.
çıkmıyor. Oysa metin içinde çıkıyor. Bağımsız veya ortak girdiğinizde
yukarıda da çıkıyor. Yukarıda "Av." çıkmayınca sanki avukat değilmiş gibi
bir görüntü veya anlamaya, alınganlıklara sebebiyet verebiliyor.
NBS Noterlik Personeli Görüş ve Önerileri/ne noter olarak niçin yanıt Noterlik Personeli için açılan NBS Görüş ve İstekler panosunun kullanımı için Bilgi
veremiyoruz?
İşlem Müdürlüğü’ne sadece Noterlik Personeline yetki verilmesi talimatı verilmiştir.
NBS Yazın programında Mal Rejimi Sözleşmelerinin tümü evlenmeden İlgili talepler 17.04.2013 günlü Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup; konu
sonra ya göre yazılmış... Halbuki bilindiği gibi evlenmeden önce de hakkında çalışma tamamlanmıştır. Sürümden bağımsız olarak dağıtılacaktır.
yapılmaktadır. Hata daha çok evlenmeden nikahtan önce yapılıyor. Buna
uygun kalıp yapılması gerekir, veya aynı kalıbı mümkün ise seçenekli
yapılabilir.
Sayfa 26 / 61
4.
5.
S.No
1.
2.
3.
4.
5.
Araç satışları ve araç satışlarına ilişkin düzeltme beyannamelerinde tahsilat
aşamasında Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli alınmadığı halde,
bahse konu işlem evraklarının sol alt kısmında “ ...Harç, Damga Vergisi ve
Değerli Kağıt bedeli makbuz karşılığı tahsil edilmiştir.” ibaresi yazılmaya
devam etmektedir. Bu yanlışlığın giderilmesi hususu yetkili ve ilgililerin
bilgilerine önemle sunulur.
X Finansal A.Ş. ile Y Ltd. Şti. arasında bir finansal kiralama sözleşmesi
düzenleniyor. 3 gerçek kişi 1 tüzel kişi müteselsil kefil. Kiralayanı taraf 1,
kiracı tüzel kişi ve yetkilisini taraf 2 olarak tanımladık kefilleri taraf 2 olarak
girdiğimizde işlemde kiracı bölümünde gerçek kişiler önce yer almakta tüzel
kişiler onların altında yer almaktadır. kefilleri muvafakat edenden
girdiğimizde ise kiracı şirketin yetkilisi aynı zamanda kendi adına asaleten
müteselsil kefil olduğu için iki sefer kayıt yapılamaz uyarısı gelmektedir.
Muvafakat eden ekle kısmından Kefil olarak şirketi girdiğimizde yetkili
eklenememekte, Manuel olarak yetkili girişi yaptığımız zaman ise önizleme
alanına geçiş yapılamamakta şirket yetkilisi ekleyin hatası verilmektedir. Bu
duruma bir çözüm bulamadık işlemi Word sayfasına atarak gerçekleştirdik.
Emek ve Zaman kaybı ve ilgililerle yaşanan diyalog anlatılamaz. Kefil
ekleme alanı oluşturulmasını, kısa zaman içerisinde bu durumun
çözümlenmesi dileğiyle.
İlgili talepler 17.04.2013 günlü Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, konu
ile ilgili TNB Mali Danışmanlığının vereceği görüşü doğrultusunda işlem yapılacaktır.
İlgili talepler 17.04.2013 günlü Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup; konu
hakkında çalışma başlatılmıştır.
Tarih : 22- 28.03.2014
Soru/İstek
Bilgi
Protestolarda noter dışındaki imzaya yetkililerin imzası açılamıyor
İlgili talep hakkında düzenleme yapılmış olup, yeni sürüm ile birlikte yayınlanacaktır.
Araç satışına engel durumların tümünün tek seferde ve liste olarak gelmesi Konu Emniyet Genel Müdürlüğü ile önceki toplantılarda görüşülmüş olup, halen bu
sağlanamaz mı?
talebimizle ilgili bir gelişme olmadığı belirtilmiştir.
1- İmza beyannamesinde BEYAN EDEN,
İlgili talepler hakkında Bilişim Komisyonu düzeltmeye gerek olmadığına karar vermiştir.
2-Gayrimenkul satış vaadinin sonunda SATMAYI VAAD EDEN- SATIN
ALMAYI VAAD EDEN düzenlenmemiş bilgilerinize,
NBS sisteminde yazdığımız evrakların yazı puntoları çok düzensiz 12-10-8
olarak düzenlenmiş elle herhangi bir müdahale şansımız bulunmuyo bunun
düzenlemesi serbest modda olması daha kolaylık sağlayacaktır.
Birden fazla okur -yazar olan kişilerin bir arada aynı işlem kağıdında
yaptırmış oldukları vekaletname, taahhütname, muvafakatname vs.buna
benzer işlem türlerinde vezneye imza sayısı otomatik olarak 1 düşmektedir.
Malüm bu imza sayısı manüel olarak çoğaltılabiliyor, sehven dalgınlığa
gelebileceğini, bundan böyle imza sayısında harç ikmali çıkabileceğini
düşünerek, otomatik olarak kişi sayısına göre imza adedinin vezneye
düşmesi kanaatindeyim.
HTML tabanlı editör kullanımı nedeni ile ara puntolar (5,7,9,11 vb..) HTML sayfa
standartlarını desteklememektedir. Konu hakkında çalışma devam etmekte olup bu
puntolarında sistem entegre edilme çalışmaları devam etmektedir.
İlgili talep önceki Bilişim komisyonu toplantılarında görüşülmüş olup, İmza adedi
bilgisinin editör tarafından vezne ekranına otomatik düşmemesi, Veznedar tarafından
belge üzerinden kontrol edilerek uygulamaya girilmesi kararı alınmıştır.
Sayfa 27 / 61
6.
S.No
Vekaletname yaptığımda, vekillerin sayısı çok ise, bilindiği gibi getirilen
hazır vekalet taratılıp, vekiller; dışarıda hazırlanan vekaletname yolu ile
giriliyor. Fakat, bu hazır gelen vekaletnamelerdeki vekilleri sorgularken,
vekillerin arasında ölü olan var ise, sistem bu durumu atlayıp, ölü kişiyi de
vekil olarak ekliyor. Bununla ilgili gerekli düzeltmenin yapılması gerektiğini
düşünüyorum.
İlgili talepler 17.04.2013 günlü Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup;
hukuken sakınca yaratmadığından talep uygun görülmemiştir.
Tarih : 15 - 21.03.2014
Soru/İstek
Bilgi
Daha önce hazırlanmış bir işlem çağrılıp yeniden döküm alındığında ,işlem İlgili düzenleme
ekrana ilk hazırlayan imzaya
yetkili kişi adı ve ünvanıyla yayınlanacaktır.
geliyor. Fakat çağırdığınız ve döküm aldığınız anda, proğramda en son
seçili imzaya yetkili kişi farklı ise, onay şerhinin altına onun adını ve
ünvanını atıyor.
çalışmaları
başlatılmış
olup
tamamlandığı
sürümle
birlikte
Onaylama işlemlerde , başka bir yerde imzaya yetkili ismi ve ünvanı
olmadığı için, bu hata ciddi bir problem doğurmasa da ,aynı hatayı
düzenleme işlemlerde de yapıyor. Şöyle ki ;
1.
Düzenleme işlemin başlangıcındaki metin kısmında, ilk döküm alınan
metindeki imzaya yetkili kişinin ismi ve ünvanı yer almasına rağmen , altta
imza edilecek yerde, o an programda en son seçili imzaya yetkili kişi farklı
ise , onun ismi ve ünvanı çıkıyor.
İşin daha da tuhafı bunu işlem ekrandayken yapmıyor. Ekranda evrakın üst
metin kısmında da, alt imza kısmında da aynı isim ve ünvanlar yer
alıyor.Fakat ön izleme ekranına geçtiğinizde durum değişiyor.Tabi
yazıcıdan çıktı aldığımızda böyle bir evrakla karşı karşıya kalıyoruz.Yani
işlemin başında başka, sonunda başka imzaya yetkili kişi
adına düzenlenmiş bir evrakla.
Böyle bir hata, hele de ölüme bağlı tasarruflara ilişkin bir işlemde gözden
kaçarsa, telafisi imkansız zararlar doğuracaktır.
2.
Bu nedenle bu hatanın acilen düzeltilmesi gerekir.
Taşınmaz satış,intikal,ifraz parselasyon vekaletlerinde geçen "cins tashihi
yaptırmaya" ifadesindeki "tashihi" kelimesi" düzelttirme" kelime
anlamına gelmektedir.Bu ifade örneğin;tapuda, avlulu ev ve ahır şeklinde
geçen bir kaydın,2 katlı kagir ev şeklinde değiştirilmesi için ilgilinin vereceği
vekalette "cins tashihini yaptırmaya " değil"cins değişikliği yaptırmaya"
şeklinde düzeltilmesinin daha doğru olacağını düşünmekteyim.Zira
tapu dairesi bu tür kelimeler üzerinde çok hassasiyet göstermektedir.
İlgili talepler 17.04.2013 günlü Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup;
istenen talebin anlam değişikliğine yol açmadığı görülmüş ve çalışma yapılmamasına
karar verilmiştir.
Sayfa 28 / 61
3.
nbs
yazım,sözleşme,diğer
sözleşmeler
kısmındaki
sözleşmeler
listesinde "sorumlu yönetici sözleşmesi" ne tıkladığımızda karşımıza gelen
şablonun başlığında bu başlıkla çelişen ( "istihdamı zorunlu personel
sözleşmesi " başlıklı ) ve içerik olarak da değişik meslekler /olaylar
/taleplere uymayacak formata sahip ve sadece 5996 Sayılı Kanun
kapsamındaki gıda mühendisi olan sorumlu yöneticilere uygulanabilecek
kişiler için kullanılabilecek bir metinle karşılaşmakta ve çoğu zaman da
talebe uygun olmadığı için kullanılamamaktadır.Bu işlemde de (tüm işlemler
için istediğimiz gibi ) başlık değiştirme/düzeltme imkanı getirilmeli,içerik
olarak da değişik meslekler için kullanılabilecek içeriğe kavuşturulmalı ya
da diğer meslek mensupları için de sözleşme şablonu /örneği hazırlanıp
sunulmalıdır.Zira "mesul müdür " ibaresi/başlığı yerine eş anlamdaki
"sorumlu yönetici " ibaresini arayıp bulamadığında da işlemi reddeden
memurlar yüzünden defalarca tartışma yaşanılan bir memlekette Noterlik
yaptığımızı akıldan çıkarmayalım.
-tahakkuktan çağrılarak getirilen tüm sözleşmelerin makbuzunun en az iki
taraf ismine otomatik olarak (kısaltılmış da olsa )
kesilmesi
sağlanmalı,ikiden fazla taraf veya kişi olduğunda ,bunların ismi yerine
"vs." veya "arkadaşları " ibaresinin gelmesi sağlanmalı
4.
5.
6.
7.
İnşaat yapım sözleşmesi metninde sözleşme konusu iki kere çıkıyor
NBS'de hazırlanan Muristen kalan araç satış vekaletinde "miras kalan
araçtaki hak ve hisselerimden feragate" cümlesini de eklemek gerekiyor.
NBS de hazırlanan vekalet ile hisse satışı yerine diğer mirasçılar bir mirasçı
lehine feragat etmek istediklerinde bu yetki olmadığı için
işlem yapılamamakta; bu nedenle noterlikler,vekaletnamede bu yetki niye
yazılmadığı diye tartışmalara muhatap olmaktadır.
İşçinin kendince haklı bir sebebe dayanarak iş akdini feshi ile ilgili işlem
şablonunu bulamadım. Sadece işverenin feshi ile ilgili şablon var. Oysa
işçilerde işakdini fesih edebilir. Dershanede çalışan bir öğretmen ücretlerini
alamadığı için iş akdini fesih edip yasal haklarını talep etmek istiyor.
Personelime istifaname yazdırıyor. Oysa istifa yasal haklarını mahkemede
talep etmesini sağlamayabilir. Yazıyı kontrol edip isteğin aslında bir feshi
ihbar olduğunu düşündüm. Yazıyı düzlelterek yeniden yazdırdım. İşçinin
feshi hakkıyla ilgili bir şablonun fesihnameler arasına eklenmesi gerekir diye
düşünüyorum.
Yapılan işlemlerde işleme uygun başlıklar yazabilme imkanı sağlanmalı bu
nedenle
işlem
formullerine
uygun
olarak
DÜZENLEME
ŞEKLİNDE............(İŞLEMİN ADININ YAZILABİLECEĞİ BİR ALAN)
şeklinde bir işlem türü yaratılmalı veya sözleşme işlem türü altındaki 4.7.31
kodlu boş sözleşmenin DÜZENLEME (İŞLEMİN ADININ YAZILABİLECEĞİ
İşlem başlıklarının değiştirilmesi daha önceki Bilişim Komisyonu toplantılarında
görüşülmüş olup, kabul edilmemiştir. Alternatif çözümler üzerinde çalışma yapılmasına
karar verilmiştir.
İlgili talepler 17.04.2013 günlü Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup;
makbuz kesilen ilgili bilgisinin el ile düzeltilebilmektedir.
İlgili talep konusunda güncelleme yapılmış olup sürümden bağımsız olarak
yayınlanacaktır.
İlgili talepler 17.04.2013 günlü Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup;
çalışma yapılmasına ve tamamlandığında sürümden bağımsız yayınlanmasına karar
verilmiştir.
İlgili talepler 17.04.2013 günlü Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup; genel
istifa, boş ihbarname, tek taraflı sözleşme feshi tasarımlarından herhangi birisi
kullanılabileceğinden yeni bir tasarım yapılmasına gerek görülmemiştir.
İşlem başlıklarının değiştirilmesi daha önceki Bilişim Komisyonu toplantılarında
görüşülmüş olup, kabul edilmemiştir. Alternatif çözümler üzerinde çalışma yapılmasına
karar verilmiştir.
Sayfa 29 / 61
BİR ALAN) SÖZLEŞME (EK ALANI) şeklinde bir düzenleme yapılmalı, yine
gerek vekalatnemelerede ve gerekse taahhüt ve muvafakatnamelerde
tatbikatta ilgili kurumlarca istenildiği gibi birlikte yapılan işlemlerin adlarının
işlem başlığına eklenme imkanı sağlayan alan yaratılmalı.
Gerek onaylama işlemlerde ve gerekse düzenleme işlemlerde Dayanak
özetleme bölümünün onaylama mühür ve imzası altında yer alması
sağlanmalı.
8.
9.
10.
11.
Nbs sisteminde manuel hazırladığımız zarflara da barkod oluşturmamıza
izin verilmesini ve listeninde oluşturulmasını istiyoruz,
5.1.3 Kodlu İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarında KİRAYA KONU TAŞINMAZ
ADRESİ satırının karşısındaki alanı yazarak dolduğduğumuzda diğer
alanları ve işlemin tamamını kilitlemekte bir harf dahi yazmamız mümkün
olmamaktadır. Bu itibarla bahsekonu satırı en son girmekle işlemi bitirdim.
Ancak bunu keşffedinceye kadar deneme yanılma ve vakit kaybını sıkıntıyı
siz tahmin edebilirsiniz.
TNB Defter Onay Sayfasında, özel hesap dönemine tabi mükelleflerin
bilgilerini girerken zorluk yaşadım. 2014-2015(01.04.2014-31.03.2015)
vergi dönemini gereğince giremedim. Belki de uygulamada çok fazla
karşılaşılan bir durum değildir. Ancak yine de bir tek mükellef için bile olsa,
meşruhatının gereğince doğru düzgün yazılabilmesi gerekir diye
düşünüyorum.
Ünvan hanesinin altına, özel hesap dönemine tabi olduğunu bilgisayar
yardımıyla not edip, vergi dönemi kısmını da elle tamamlama yoluna gittim.
Bu konuda bir iyileştirme yapılabilir düşüncesindeyim.
NBS vezne
yevmiye listesi ve yevmiye soruşturmasında araç
satışları,vekaletnameler ve aziller değişiklik veya düzeltmenin mümkün
olmadığının belirtilmesi için koyu kırmızı bir renkle üzerleri
kapatılmaktadır.Renk koyu ve baskın bir renk olduğu için kontrol için listeye
girildiğinde okumakta ve kontrol etmekte
zorluk arzetmektedir. Koyu
kırmızı yerine daha yumuşak ve açık bir renk seçilebilir diye düşünüyorum.
Muhatap tanımlayıp kaydettikten sonra değişiklik yapılabilmeli.
İlgili talepler 17.04.2013 günlü Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup; talep
uygun görülmemiştir.
İlgili talep hakkında çalışma başlatılmış olup yayınlanacak ilk sürümde kullanıma
açılacaktır.
İlgili konu hakkında yapılan testlerde hataya rastlanmamıştır. Konunun daha detaylı
incelenmesi için lütfen Çevrimiçi Destek bölümünden bağlantı kurunuz.
İlgili talepler 17.04.2013 günlü Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup; Ek
Bilgi kısmına özel hesap dönemi bilgileri girilebildiğinden talep uygun görülmemiştir.
İlgili talep hakkında çalışma başlatılmış olup yayınlanacak ilk sürümde kullanıma
açılacaktır.
İlgili çalışma tamamlanmış olup 1.1.0.24 sürümü ile birlikte yayınlanmıştır. Sürüm
numaranızı kontrol ederek gerekli ise lütfen yeni sürüme güncelleme yapınız.
yanlış kişi yada adres tanımlandığında düzeltilebilmeli
12.
sorusu sorulmuş.aşagıdaki cevap alınmiş fakat 2 ay geçtiği halde bir
düzenleme yapılmamıştır ?
Sayfa 30 / 61
Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Bir sonraki sürümde dağıtılacaktır
Bu talebimiz hakkında ön sayfada yayınlanmakta olan bilgilendirme
dokümanında şu bilgi veriliyor:
İlgili talepler 17.04.2013 günlü Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup; anlık
olarak bilgi bankalarına yansıması gereken bilgiler noter onayını beklediği/bekleyeceği
sürece bilgi bankalarına yansımayacağı için talep uygun görülmemiştir.
"Konu önceki Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, bahsi
geçen
işlemlerden Araç Satış işleminin tescil kayıtlarına anlık
yansıması gerektiğinden dolayı talebin mümkün olmamasına, vekaletname,
azilname ve istifaname işlemlerinin halen noterliklerde bulunan teyit
mekanizmasına anında yansıması gerektiğinden, sistem oturduktan sonra
da gerekli yasal düzenlemelerden sonra dış kurumlara teyit amaçlı sorgu
açılması istenildiğinden işlemlerin anlık bilgi bankalarına yansıması
gerektiğinden talebin mümkün olmadığına karar verilmiştir."
13.
Oysa talebimiz ile bilgi dokümanında belirtilen gereklilikler arasında bir
çelişki/uyumsuzluk yoktur. İşlemin makbuz kesilirken arşive gönderilmesi ile
Noter tarafından imzalanırken ve bu imzayı müteakip verilecek işaretle
arşive gönderilmesi arasında, belirtilen gerekçe ve gereklilikler açısından ne
gibi bir fark ve sakınca vardır anlayamadım doğrusu.
Mevcut uygulamada işlem henüz tekemmül etmeden (= Noter tarafından
imzalanmadan) (ki Yasa uyarınca bunun için harçların tahsil edilmiş olması
şarttır) veznede makbuzun kesilmesiyle birlikte arşive gönderilmekte ve
yukarıda sayılan işlemlerde, imza esnasında farkettiğimiz yazım ve vezne
hatalarının düzeltilmesi mümkün olamamaktadır. Bu durum N.K.ndaki
düzenlemelere de aykırıdır.
İşlem, harçların tahsilinden sonra Noterin imzasına sunulmalı ve Noterin
imzayı müteakip vereceği işaret ile arşive gönderilmelidir. Ve bu husus
MUHAKKAK sağlanmalıdır.
S.No
1.
Tarih : 07 - 14.03.2014
Soru/İstek
Bilgi
Araç satışı, vekaletname, azilname gibi işlemlerin "gün sonunda veya gün Konu önceki Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, bahsi geçen
içinde FAKAT mutlaka Noter'in işaretiyle" merkezi arşive kaydedilmesi işlemlerden Araç Satış işleminin tescil kayıtlarına anlık yansıması gerektiğinden dolayı
ve bu ana kadar diğer işlemler gibi iptalinin/düzeltilmesinin mümkün talebin mümkün olmamasına, vekaletname, azilname ve istifaname işlemlerinin halen
olması
gerekir. noterliklerde bulunan teyit mekanizmasına anında yansıması gerektiğinden, sistem
oturduktan sonra da gerekli yasal düzenlemelerden sonra dış kurumlara teyit amaçlı
Böylece "vezne"nin denetimine de imkân verilmiş olur. Çünkü makbuz
Sayfa 31 / 61
kesilmeden önce işlemi imzalasak vezneyi kontrol edememiş olacağız.
İşlemi imzalarken makbuzu da kontrol ederek gerekirse düzeltme/iptal
yapabilmeliyiz.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sistemde buna uygun olarak değişiklik cihetine gidilmesi yerinde olur.
işlemin başlığı, "DÜZENLEME ŞEKLİNDE SÖZLEŞME" şeklinde
çıkıyor. "DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ"
şeklinde düzeltilmesi daha uygun olur.
1.1.12
KODLU
'ARAÇ-YURTDIŞINA
ÇIKARILACAK
TAŞIT
VEKALETNAMESİ' yazı sayfası 2 olarak çıkmakta. Oysa hesapladığımızda
2 yazı değil. Dolayısıyla 2 yazıyla ilgili fazla ücret ödemekte.1 yazı
yapılamaz mı?
Vekalet işlemi yapıp makbuzu çıkartmayıp sadece kaydetseniz bile size
yeni yevmiye veriliyor..Makbuzu dökmediğiniz halde dahi tahsilatını
yapmadığınız bir parayı almış kabul ediliyorsunuz. Bugün başıma böyle bir
olay geldi. Bu uygulamanın düzeltilmesi rağmen. Makbuzu kaydetsek bile
çıktısını almadığımız sürece her zaman iptali mümkün olabilmeli. Maalesef
destek masası da bunun çözümsüz olduğunu söyledi. NBS işletim hatasının
düzeltilmesi lazım diye düşünüyorum...
Sayın Bilgi İşlem yetkililiri; Banka Senet Protestolarında İmza yetkilisi
değiştirilmiyor. Sadece Protesto metinlerinde Noterin Adı Soyadı ve Ünvanı
gözüküyor. Biz değiştiremedik. Varda yapamadık mı acaba?
1. Feragatname bölümüne gerekli işlemlerde kullanılmak üzere düzenleme
boş feragatname örneği yüklemelerini(şimdiki boş feragatname sekmesi ile
açılan formun başlığı "Düzenleme Şeklinde İbraname ve Feragatname gibi
garip bir halde, üstelik müdahale de edemiyoruz, silemiyoruz.)
2. Defter onay tutanaklarını MERSİS numarasını da gösterecek şekilde
yeniden düzenlenmelerini,
3.İş-Kur ve piyango çekilişlerine uygun kur'a tespit tutanağı formu
oluşturmalarını, talep ediyorum.
Düzenleme işlemlerde bir kişi 2 vekille müşterek olarak temsil ediliyorsa ve
bu vekiller aynı zamanda kendi adına da hareket ediyorlar ise vekillerin
kimlikleri başındaki "Kendi adına asaleten" ibaresi siliniyor, sadece filan
şahıs vekili olarak diye devam ediyor. Tek vekille temsil halinde böyle bir
problem yok. Bu hatanın düzeltilmesi gerekmekte.
NBS yazımda kura çekiliş tutanakları hep taşınmazlar için (toki-kooperatif)
düzenlenmiş olduğu görülmektedir. fakat birde doğu ve güneydoğu anadolu
bölgelerinde sıklıkla yapılan iş-kur kuraları olmaktadır.kura tutanağı
formatına iş-kur kura çekilişi ile ilgili bir metin yapılamız mı?
sorgu açılması istenildiğinden işlemlerin anlık bilgi
gerektiğinden talebin mümkün olmadığına karar verilmiştir.
bankalarına
yansıması
İşlem başlıklarının değiştirilmesi daha önceki Bilişim Komisyonu toplantılarında
görüşülmüş olup, kabul edilmemiştir. Alternatif çözümler üzerinde çalışma yapılmasına
karar verilmiştir.
İlgili talepler 17.04.2013 günlü Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup;
belirtilen hususta bir hata görülmediği ve yazı sayfasının 1 olarak çıktığı görülmüştür.
İşlemin dayanaklı yapılması durumunda karakter sayısı 1000’i geçer ise doğru
hesaplama yaparak 2 yazı olabilmektedir.
Konu hakkında eski uygulama olan Vezne programındaki alışkanlık göz önüne alınarak
aynı sistem kullanılmıştır. Kaydet ile Kayıt ve Makbuz düğmeleri her zaman bir yevmiye
numarası kullanarak işlemin yevmiye numarasını atamaktadır. İşleme yevmiye
numarası verilmek istenmiyor ise Vazgeç düğmesi kullanılmalıdır.
İlgili talep hakkında çalışma başlatılmış olup yayınlanacak ilk sürümde kullanıma
açılacaktır.
İlgili talepler 17.04.2013 günlü Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup;
1. Konu ile ilgili çalışma yapılmasına,
2. Yapılacak işlemlerin öncelik sırasına göre talep işleme alınacaktır.
3. Konu ile ilgili çalışma yapılmasına,
karar verilmiştir.
İlgili düzenleme çalışmaları başlatılmış olup tamamlandığında sürümden bağımsız
olarak yayınlanacaktır.
İlgili talepler 17.04.2013 günlü Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup; konu
hakkında çalışma yapılmasına ve sürümden bağımsız yayınlanmasına karar verilmiştir.
Sayfa 32 / 61
9.
10.
S.No
Muayenesiz araçların satışına sistem izin vermiyor. Bu sebeple; araç satışı
için verilen vekalet yazım tasarımına " Aracın fenni muayenesini yaptırmaya
" şeklinde bir ibare de eklenirse iyi olur.
Yaptığımız taşıma sözleşmesinin başlığından dolayı Ulaştırma Müdürlükleri
kabul
etmiyor.
İşlem
başlığını
düzeltemiyoruz.
Acil
,işlem
başlıklarını düzeltme sağlanmalıdır.
İlgili talepler 17.04.2013 günlü Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup; konu
hakkında çalışma tamamlanmış ve sürümden bağımsız olarak yayınlanmıştır.
İşlem başlıklarının değiştirilmesi daha önceki Bilişim Komisyonu toplantılarında
görüşülmüş olup, kabul edilmemiştir. Alternatif çözümler üzerinde çalışma yapılmasına
karar verilmiştir.
Tarih : 21.02 - 06.03.2014
Soru/İstek
Bilgi
Gerek NBS ‘ de ve gerekse daha önce Yazım.net’te işlem metinlerini Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
hazırlayıp istifademize sunan değerli arkadaşlarımıza teşekkür borçluyuz. oluşturulan şablonların birçok farklı duruma göre ortak alan içermesinden dolayı, işlem
formüllerine uyumluluğunun mümkün olduğunca birebir tutulduğu görüldüğünden
Ancak; hazırlanan işlem metinlerinin, dört yıl geçerli olmak üzere hazırlanıp yapılacak işlem olmadığına karar verilmiştir.
Adalet Bakanlığınca da onaylanarak İŞLEM FORMÜLLERİ KİTABI’nda
yayınlanan işlem formüllerine uygun olarak hazırlanması gerekmez mi?
Örneğin; görme engelli bir ilgili için NBS de hazırladığım bir işlemin son
cümlesi şöyle:
"Yazılan bu tutanak, okuryazar olmayan görme engelli ilgiliye tarafımdan
tanıklar huzurunda okundu. Gerçek isteklerinin aynen yazıldığını okuryazar
olmayan, görme engelli ilgilinin bildirmesi üzerine okuryazar olmayan
ilgilinin sol el başparmak izi bastırıldı ,tanıklar ve tarafımdan imzalandı,
mühürlendi. [(Yedi Ocak İkibinondört) Salı günü ] [07/01/2014]"
1.
Halbuki; İşlem Formülleri Kitabının 12. sayfasında yer alan işlem formülüne
göre şöyle olmalıydı:
"Yazılan tutanak tanıklar önünde açıkça okunup, anlatıldı. İlgili, tutanakta
yazılanların gerçek istekleri olduğunu tanıklar yanında beyan etti. Tanıkların
da, ilgilinin gerçek isteklerinin aynen yazıldığını beyan etmeleri üzerine,
tutanağın altına ilgilinin sol el başparmak izi alınarak, tanıklar ve tarafımdan
imzalandı, mühürlendi.İkibinondört yılı Ocak ayının Yedisi Salı günü
07/01/2014"
Görüldüğü gibi, iki metin "mealen" aynı gibi görünmekle birlikte tamamen
ayrı bir formül konulmuş. Tarih formatı bile tutmuyor. Bu durum sadece bu
formül için veya sadece NBS için geçerli değil; diğer işlem metinlerinde ve
Yazım.net'te
de
durum
böyle.
Sayfa 33 / 61
2.
“Ne fark eder?” diyenlere saygılıyım, fakat “işlem metinlerinde işlem
formüllerine sadık kalmak gerekir” diyen ustalar doğru düşümüyor mu?
Araç satış sözleşmesi içindeki muayene bilgilerine ulaşılamadığı şeklindeki
cümlenin çıkarılması gerekir. Muayenesiz araç satışına sistem artık izin
vermediği halde bizim sözleşme metninde muayene bilgilerine
ulaşılamadığı şeklindeki cümlenin değiştirilerek "muayene bilgilerine
ulaşıldı, muayene süresinin bitmediği görüldü" şeklinde bir düzeltmeye
ihtiyaç var... Müfettiş denetiminde sanki muayenesiz aracın satışını
yapmışız gibi gereksiz sıkıntıya neden olabilecek bu konu düzeltilmelidir.
Sayın TNB- NBS YETKİLİLERİ, Sayın MESLEKTAŞLARIM.
1. Okur yazar olmayan İlgililerin, "MÜHÜR" ve "PARMAK İZİ " onayı
işlemlerinde, İşlem Formüllerinde kullanılan; " .............. tüm işlemlerde
aşağıda örneği bulunan MÜHRÜMÜ ve Sol El Başparmak izimi
kullanacağımı, bu Mühür ve Parmak İzimi taşıyan belgelerin beni her
bakımdan sorumlu kılacağını beyan eder,....... " ifadesinin, tatbikatta farklı
ya da yanlış yorumlamalara bağlı suiistimal, ihtilaf ve hak kayıplarına
sebebiyet vermesinin, önüne geçilebilmesi için, bu Formülün, (araya
"birlikte" ifadesi eklenerek) "MÜHRÜMÜ VE SOL EL BAŞPARMAK İZİMİ
BİRLİKTE KULLANACAĞIMI" şeklinde düzenlenmesi/ değiştirilmesi
kanaatindeyim.
3.
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
işlem metninin güncelleme çalışmasının başlatılmasına karar verilmiştir.
1. Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş
olup, editörde gerekli düzenlemenin el ile yapılması mümkün bulunduğundan
talep ret edilmiştir.
2. Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş
olup, konu hakkında çalışma yapılmasına karar verilmiştir.
Meslek hayatım süresince, özellikle çoğunluğu okur yazar olmayan yalnız
yaşlıların, bir yakını/tanıdığı/ komşusu gibi kişiler vesilesi ile, Noterliklere
taşınarak, o yaşlıdan dolaylı istifade yollarını denemeye çalıştıklarını
gözlemledim! Özellikle de Banka Kredi işlemlerinde sık rastladım. Bu
sebeple, “MÜHÜR İZİ” ile PARMAK İZİ” nin birbirinden bağımsız
kullanılabileceği intibaı bırakan işlemlerin, bir kez İlgili“MÜHÜR
İZİ” alındıktan sonra, İlgili haricinde de, başkaları tarafından Banka, v.s.
kuruluşlara ibraz ile İlgili istismarına engel olabilmek için, “MÜHRÜMÜ VE
SOL EL BAŞPARMAK İZİMİ BİRLİKTE KULLANACAĞIMI” şeklinde
düzenlenmesinde Kamu Yararı bulunmaktadır!
Nitekim, Noterlerin varlık sebebinin, Hukuki işlem güvenliğini temin etmek
olduğu hususu da göz önüne alınacak olursa, bu tür düzenlemeler daha da
bir ehemmiyet kazanacaktır!
2. NBS sisteminde doktora sevk yazısında ilgilinin kimlik bilgileri
dökümü yazı altında ayrıntılı olarak çıktığı halde,nüfusa vasiyet
bildirim yazısında yazı içerisine tek tek kimlik bilgilerini elle girmek
gerekmektedir.Pratiklik açısından " Aşağıda kimlik bilgileri
Sayfa 34 / 61
gösterilen ilgili noterliğimizde ... tarih ve ... yevmiye numarası ile bir
vasiyetname yapmıştır.
Söz konusu vasiyetnamenin adı geçenin nüfus kayıtlarına
şerh edilmesini ve adı geçenin ölümü halinde de noterliğimize
bilgi
verilmesini
rica
ederim."
şeklinde
düzenlemenin
yapılmasının uygun olacağını bilgilerinize sunarım.
4.
5.
6.
7.
düzenleme yapılması gereken işlemi bu seçimi yapmadan hazırladık tüm
bilgi girişlerini tamamladıktan sonra durumu fark ettik böyle bir durumda
onaylama suretiyle hazırlanan işlemi tek butonla düzenlemeye çevirmek
mümkün olmalı diye düşünüyorum
Yazım nette vekaletname hazırlarken BAŞKALARINI DA TEVKİL TEŞRİK
VE AZLE kelimeleri kendiliğinden geliyor idi. İşlem sahibi istemez ise bunları
vekaletnameden çıkarabiliyor idik. NBS de vekaletnamelerde bu kelimeler
yazmıyor, personel sormayı ve yazmayı unuttuğunda sıkıntı yaşanmaktadır.
Sistem tasarımla eklemeye de izin vermediğinden, yapılacak
güncellemelerde
ya
bu
kelimeler
eklenmeli
veya
vekalet
müşterekenmi/münferidenmi gibi soru seçeneği eklenerek hatırlatılmalıdır.
Yine aynı şekilde VEKİLE DAİREDEKİ İŞLEMDEN SURET ALMA yetkisi
de vekaletnamelere eklenmelidir. Böylece katiplerin sormayı ve yazmayı
unutmaları halinde işlem ilgilileri ile Noterleri karşı karşıya getirebilecek
sorunlar önlenecektir.
Müşteri bir vekalet düzenletmek istedi. Bu vekalette iki farklı vekil sınıfı var.
Yönetici vekiller ve Personel vekiller şeklinde. Yönetici vekiller A-B-C ve
personel vekiller D-E-F. Vekaletteki işlemlerden bir kısım işlemleri yönetici
vekillerden herhangi biri ile personel vekillerden herhangi biri müşterek
imzaları ile yapsınlar. Bir kısım işlemleri sadece yönetici vekillerden
herhangi biri münferit imzasıyla yapabilsin. Bir kısım işlemleri de sadece
personel olarak vasıflandırılan vekillerden herhangi biri münferit imzası ile
yapabilsin şeklinde bir talebi var. Şimdi NBS sisteminde bu vekaleti pratik
olarak nasıl düzenleyeceğiz? Vekaletin kullanım şekli kutucuğuna yazmak
istiyoruz sistem izin vermiyor.Her bir iş altına yetkili vekilleri ayrıca yazmak
istiyoruz, sisteme uygun düşmüyor. Vekaletin en başına süreli, süresiz
girişine not olarak dikkat bu vekalette vekiller yetkiyi şu şekilde kullanırlar
ve yetkilidirler deyip,aynı notu işlem metni içine de yazalım diyoruz sistem
izin vermiyor. Nihayetinde uzun bir uğraş sonucu bu vekaleti düzenledik
ama bir vekalet için bu kadar zahmet ve zaman kaybı olmamalı. Böyle
durumlar için çözümler üretilmesini rica ve talep ediyorum.
Yapılandırma bölümünden uygulama parametrelerinden yakınlaştırma
düzeyini değiştirdiğimizde yazımda imleçle ilgili sıkıntı oluşuyor.
Güncellemelerle bu durumun düzeldiğini düşünmüştük ama bugün aynı
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
sistemin yapısı (şablon, iş akışı vb) uygun olmadığından talep ret edilmiştir.
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
ilgili ibarelerin Eklenecek Cümleler bölümünde bulunduğu, var olan cümlenin
değiştirilmesinin dahi mümkün bulunduğu ve metnin herhangi bir yerine eklenebileceği
dikkate alınarak, talep uygun görülmemiştir.
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
şu anki sürümde verilen örneğe göre tüm taraf ve vekillerin işleme tanımlanması,
vekalet konularına göre her grup yetkinin vekalet verilen kişilerin isimlerin arasına ek
metinlerden eklenmesi, gerekirse elle yazılması, yetki paylaşımı hususlarının ise
kopyala-yapıştır yöntemi ile hazırlanması mümkündür. Vekaletname tasarımları genel
tasarımlar olup, özel durumlara özgü tasarım yapmak teknik olarak mümkün
görünmemektedir. Ancak belirtilen konuda daha pratik uygulama yöntemi hakkında
çalışma devam etmektedir.
İlgili düzenleme, sonraki sürümlerde yayınlanacak şekilde takvimlendirilmiştir
Sayfa 35 / 61
8.
9.
hatayı yine verdi. Düzeltilmesi işlemlerimizde kolaylık sağlayacaktır diye
düşünüyorum. Saygılar.
Noterlik Bilgi Sisteminde hazırlanan işlemleri yazıcıya göndermeden önce,
işlemlerin sayfa yapısında değişiklik yapmak mümkün olmuyor. Bir kısım
metinlere müdahale etme imkânı yok. Üstelik NBS'den gelen metinlerde
birçok yazım hatası mevcut olduğu halde bu hataları düzeltemiyoruz. Oysa
işlem metinlerinin sayfa düzenini tam bir serbestlikle yapabilmeli değil
miyiz? Sistem, harf karakterinden tutun da, punto büyüklüğüne kadar her
türlü düzenlemeye ve müdahaleye açık olmalıdır.Porgrama bu esnekliğin
verilmesi gerektiği kanaatindeyim.
Her güncellemede yazıcı tanımları siliniyor bu nedenle yapılandırmadan
yazıcıları yeniden tanıtılması gerekiyor.
11.
Mavi kartlarda işlem yaparken
Seni No.bölümünde seri numarası
yazılamamaktadır.Gerekli düzeltmelerin yapılmasını rica ederim.
NBS de Düzenleme Şeklinde Vasiyetname yaptığımızda vasiyet edilen için
alan konmamış ve ilgililer kısmında da vasiyet edilen mevcut değil.
Bu hatayı daha önce de vermişti ve bunu yazmıştım. Bu güne kadar yapılan
güncellemelere rağmen, dün yine aynı hatayla karşılaştık .
12.
Proğram makbuz keserken hesap hatasını kendi yapıyor ve bu hata ancak,
yevmiye kapatılırken ortaya çıkıyor. Allahtan bu güne kadar yüksek
meblağlı veya iptali ve düzeltilmesi mümkün olmayan bir işleme denk
gelmedi. Ama bu gelmeyeceği anlamına gelmez.
10.
13.
Bu çok ciddi bir hatadır ve bir an önce düzeltilmesi gerekir.
Yeni güncellemeler gelmesine rağmen halen Daha önceden kayıt edilen
şirket bilgileri, kimlik bilgileri bölümündeki telefon numaraları, (Genellikle
araç satışında) sorgulama yapıldığında siliniyor. Baştan girmek gerekiyor.
Vekaleten yapılan işlemler var ve genellikle araç satış işleminde hep aynı
kişilere vekaleten işlem yapmaktayız, her seferinde vekaleti baştan
girmemiz gerekiyor, noterlerin kendi dairelerinde yapılan işlemlerin kayıt
altına alınarak bir tarafa vekil eklendiğinde, kayıtlı vekalet bilgileri
kutucuğu gelse ve zamandan tasarruf yapılsa çok güzel olur.
Vezne bölümünde tüm kodlardan varsayılan bilgilerden imza adedi, sayfa
sayısı ve yazı sayfasına kadar herşeyin baştan girilmesi daha güzel
olur, İster istemez yoğun zamanlarda yanlış makbuzlar kesilebiliyor.
Ve yine vezne bölümde tahakkuk listesinden evrak çağrıldığı zaman
makbuz bilgileri gelmekte, fakat burda imza adetleri girilen kişi sayısına göre
gelmiyor.
Soruşturma deposundan isim sorgulama yapıldığında (araç satışı vekalet
v.b. işlemler tahakkuk listesinden makbuz kesildiği zaman) vekaleten
İlgili düzenleme, sonraki sürümlerde yayınlanacak şekilde takvimlendirilmiştir.
Metinlerde tespit edilen her türlü imla hatasının işlem kod numarası ile birlikte panoya
yazılması halinde gereken düzenlemeler yapılarak sürümden bağımsız olarak
yayınlanacaktır.
NBS güncellemelerinde yazıcı tanımları silinmemektedir. Yazdırma seçeneklerine Hızlı
Yazdırma (XPS) seçeneği eklendiği için bir defaya mahsus bu işlemin yapılması zaruri
olmuştur.
İlgili düzenleme, sonraki sürümlerde yayınlanacak şekilde takvimlendirilmiştir
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
talep uygun görülmemiştir.
NBS uygulamasında hatalı işlem ile yevmiye gününün kapatılmaması için oto kontrol
sistemi bulunmaktadır. Gün içinde yapılan ve dış etkenler nedeni ile (virüs, bellek
yetersizlikleri, kullanıcı hataları, elektrik kesintileri, işletim sistemi hataları vb.) yevmiye
listesine hatalı kayıt edilen işlemler için program yevmiye kapanış işlemi sırasında hata
kontrolü yapmakta ve yevmiyenin kapatılmamasını sağlayarak ilgili yevmiye kaydının
düzeltilmesine imkan sağlamaktadır. Toplam hatası fark edildiği anda hiçbir değişiklik
yapılmadan Çevrim İçi Destek bölümünden bağlantı kurulması gerekmektedir.
Yeni güncellemelerde kayıt edilen bilgilerin silinmesi hatasına testlerde
rastlanılmamıştır. Konunun daha detaylı incelenmesi için güncelleme sonrasında böyle
bir tespit yapıldığında başka işlem yapmadan lütfen çevrimiçi destek bölümünden
bağlantı kurunuz.
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
işleme eklenen her vekaletname ve vekil bilgilerinin sorgulanması gerektiğinden
otomatik eklemenin şu an için mümkün olmadığı kararı alınmıştır. Ancak belirtilen
konuda daha pratik uygulama yöntemi hakkında inceleme yapılması kararlaştırılmıştır.
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
talep uygun görülmemiştir.
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
imza adedinin sistem tarafından hesaplanması mümkün olmadığından işlemin içeriğine
göre veznedar tarafından imza adedinin hesaplanarak girilmesi gerekmektedir.
Sayfa 36 / 61
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
yapılan bir işlemde vekilin adı sorgulandığında işlem görüntülenemiyor.
mahkemeden savcılıkdan o kişi ile ilgili bir evrak istendiği zaman yok demek
zorunda kalıyoruz. Halen eski veznedeki sıkıntılar bu konuda da mevcut.
Halbuki evrak müvekkile ait olabilir fakat biz vekilin imzasını onaylıyoruz.
örnek,dayanak ile dairemize gelip de işlem isteyen ilgililer için ( belki de en
fazla zaman ve emek
harcadığımız ve
aradığımız ) "yetki
varmıydı,yokmuydu diye harcadığımız zamanı azaltmak aramayı
kolaylaştırmak için mevcut şablonlara sonradan eklenen şablonlar ile
eklenen diğer metinlerin farklı yazı türü ve koyu bir şekilde
eklenerek çıktısının alınması sağlanırsa faydalı olacaktır.
Telefon numarasının girilmemesi penceresinin uyarısı kaldırılabilir mi ?
işlemler vekaletnameli olduğunda bile bütün pencerelerde aynı uyarıyı
veriyor. mouse kullanımı çok arttı. ve bir satışta 4 kez aynı uyarı çıkıyor.
Abonelik işlemlerinde zorunlu deprem sigortasını da yaptırma zarureti
aranmaktadır. Bu sebeple bu vekalet tasarımı içine "Doğal Afet Sigortaları
Kurumu Zorunlu Deprem Sigortasını yaptırmaya, sözleşmesini akd ve
imzaya " şeklinde bir cümle eklenmesi faydalı olacaktır.
Gün içerisinde yapılan bir işlemin aynı gün içerisinde tekrar çağırılıp hatalı
bilgi (örneğin: hatalı T.C.kimlik nosu veya isimdeki harf hataları gibi)
düzeltilebilmesi için NBS sisteminde gerekli düzenlemenin yapılması
zaruridir. Aksi halde vatandaş ile Noter karşı karşıya kalmaktadır. Düzeltme
Beyannamesi ise çözüm değildir. Düzeltme beyannamesinin de bir masrafı
olacaktır. Vatandaş bu masrafı ödemek istemeyecektir. Sistem yeni olduğu
için benim başıma geldiği gibi vekilin ve vekalet verenin baba adındaki bir
yanlışlık işlemin yeniden tanzim edilmesini gerektiriyor. Komisyonun bu
konuda bir açıklama yapmasını bekliyorum.
Veznede Toplu kesilen defter işlemlerinde iptal,sil yapıldığında yerine toplu
defter mak.kesimlerinde boş yevmiyeler çağrıldığında boş yevmiyeden
kesmeyip sıradaki yevmiyeyi kesmektedir.Bu durum sıkıntı doğurmakta
olduğu gibi özellikle Aralık ayında daha zor durumlarla karşılaşma ihtimalı
bulunmaktadır.Durumun değerlendirilerek düzeltilmesini rica ederim.
Bugün 21.02.2014 tarihinde bir vekaletname yaptık. Ancak makbuz
kesilirken vekaletnamenin ücreti şahsa söylenmiş, şahsın sessiz kalması
sonucunda makbuzu kesilmiş, ancak makbuzun kesilmesinden sonra şahıs
bu kadar çok ücret olurmu diyerek vekaleti almadan noterliği terkedip çıkıp
gitmiştir.Bu işlemin iptali mümkün olmamaktadır.Bu sebeple vatandaşın
hatalı davranışının sonuçlarına biz katlanmak zorunda kalmaktayız.Noterler
Birliği tarafından gün içinde yapılan işlemlerinin iptali ile ilgili bir çalışma
yapılarak bu sıkıntımızın giderilmesi gerekmektedir.Proğramda bir
değişiklik yapılmasını talep ederim.
Noterliklerde sıklıkla yapılan FASON SÖZLEŞME örneğinin sistemdeki
sözleşme örneklerine eklenmesi ricası ile lütfen
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
işlem sorgulama bölümünden bu bilginin görüntülenebilmesi için tarih aralığı
girilebilmesi konusunda çalışma yapılmasına karar verilmiştir.
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
talep uygun görülmemiştir. Metin eklendikten sonra veya eklerken karakter biçim (italic,
bold, renkli vb.) seçenekleri kullanıcı tarafından seçilebilmektedir.
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün araç tescilleri için bu bilgiyi istemeleri nedeni ile
uygun görülmemiştir.
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş
bahsedilen sigorta poliçesinin düzenlenmesi için bir yetkiye gerek olmadığından
uygun görülmemiştir.
olup,
talep
olup,
talep
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
işlemin veri bankasına yüklenmesi nedeni ile her türlü düzeltme ve değişiklik makbuz
kesildikten sonra (işlem tamamlandıktan sonra) ancak düzeltme beyanı ile yapılması
mümkündür. Bu işlemler vekaletname, azilname ve istifa işlemleridir. Diğer işlemler için
işlem daireden çıkmadan önce fark edilmiş ise ve yevmiye kapatılmamış ise makbuz
iptali ve işlemin yeniden hazırlanarak veya hazırlanmış işlem sorgulamadan çağrılıp
işlem görüntülenip gerekli düzeltme yapıldıktan sonra tekrar yazdırılıp makbuz
kesilmek sureti ile düzeltilebilmektedir. Sayılan ve düzeltilmesi ihtimali bulunmayan
vekaletname, azilname ve istifa işlemlerinde yapılacak her türlü kullanıcı hatalarının
sonucuna hatayı yapanın katlanmasına karar verilmiştir.
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
konu hakkında çalışma yapılmasına karar verilmiştir.
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
işlemin veri bankasına yüklenmesi nedeni ile her türlü düzeltme ve değişiklik makbuz
kesildikten sonra (işlem tamamlandıktan sonra) ancak düzeltme beyanı ile yapılması
mümkündür. Bu işlemler vekaletname, azilname ve istifa işlemleridir. Diğer işlemler için
işlem daireden çıkmadan önce fark edilmiş ise ve yevmiye kapatılmamış ise makbuz
iptali ve işlemin yeniden hazırlanarak veya hazırlanmış işlem sorgulamadan çağrılıp
işlem görüntülenip gerekli düzeltme yapıldıktan sonra tekrar yazdırılıp makbuz
kesilmek sureti ile düzeltilebilmektedir. Sayılan ve düzeltilmesi ihtimali bulunmayan
vekaletname, azilname ve istifa işlemlerinde yapılacak her türlü kullanıcı hatalarının
sonucuna hatayı yapanın katlanmasına karar verilmiştir.
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
konu hakkında çalışma yapılarak sürümden bağımsız yayınlanmasına karar verilmiştir.
Sayfa 37 / 61
21.
S.No
1.
2.
1. Tamamlanmamış işlemlerden açılan belgelerde, kayıt butonuna arka
arkaya basılması durumunda işlem içeriğinde değişiklik olmamasına
rağmen işlem mükerrer olarak kayıt edilmektedir. Bu durum NBS işlem
numaralarının israfına sebep olup, serverlerda gereksiz yer kaybına neden
olmaktadır.
2. Tamamlanmamış işlemler ekranında işlemin sağ başında çentik kutuları
olmalı ve çentikli olanların eklenecek sil butonu ile istendiğinde silinebilmesi
sağlanmalıdır. Tamamlanmamış işlemler ekranında KAYIT TARİHİ
başlığına tarihin yanı sıra İŞLEM SAATİ de eklenmelidir. Böylece aynı işlem
başlıklı kayıtlar arasından seçim işlemi kolaylaştırılıp, hızlandırılmış olur.
3. Gerek işlem ekranına, gerekse tamamlanmamış işlemlerden gelen belge
ekranlarına, KAYDET butonunun yanına FARKLI KAYDET butonu ilave
edilmelidir. Eğer açılan işlemde değişiklik yoksa aynı belge üzerine kayıt
yapılmalı (mükerrer kayıtın önlenmesi bakımından), işlem içeriğinde
değişiklik varsa, kullanıcı isterse KAYDET butonuna basarak aynı işlem
üzerine kayıt yapabilmeli veya FARKLI KAYDET butonunu kullanarak
önceki kayıt dururken yenisini kayıt yapabilmeli.
4. İşlem mahallinde seçeneği unutularak seçilmeden işlem başlanıp
tamamlandıktan sonra mahallinde şekline çevrilemiyor. İşlemi sil baştan
yeniden yazmak gerekiyor. Bu sebeple Araç çubuğuna eklenecek
MAHALLİNDE butonu ile (İmza yetki devrinde olduğu gibi) işlem ekranda
iken mahallinde veya dairede seçeneklerine çevrilebilmelidir.
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
1.
2.
3.
4.
Konu hakkında düzeltme yapılarak sonraki sürümlerde yayınlanmasına,
Konu hakkında çalışma yapılmasına,
Konu hakkında çalışma yapılmasına,
Bu durumlarda elle yazılma serbestisi olduğundan talebin reddine,
karar verilmiştir.
Tarih : 17 - 20.02.2014
Soru/İstek
Bilgi
NBS'de hazırladığımız ihtarname, azilname gibi tebliğ gerektiren İlgili düzenleme, sonraki sürümlerde yayınlanacak şekilde takvimlendirilmiştir
işlemlerde, birden fazla muhatap olduğunda, tebligat listesinde her bir
muhatap için toplam muhatap posta ücreti çıkartmaktadır, başka bir deyişle
3 muhatabı olan bir ihtarname yaptığımızda, posta listesinde her bir
muhatabın karşısında posta ücreti olarak 8,00.-TL yazması gerekirken
24,00.-TL.sı yazmakta ve toplam posta ücreti de buna bağlı olarak olması
gerekenden yüksek yazılmaktadır, bu yanlış rakamlara da müdahale edip
düzeltmeye izin vermemektedir. Bu hususun düzeltilmesini, eğer bu hataya
müdahale ederek bir düzeltme yolu var ise paylaşılmasını diliyorum.
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
Aşağıda NBS programımızın Manuel Defter Hazırlama bölümü ile ilgili konu hakkında çalışma yapılmasına karar verilmiştir.
önerilerim ve gördüğüm eksikliklerin dikkate alınmasını dilerim.
1) Defter Tanımlama ekranının, Defter Onay Türü
altına GÖRÜLDÜ/YENİLEME başlığı eklenmelidir.
2) Defter Meşruhatlarında vergi numarası çıkmamaktadır.
açılır
listesi
Sayfa 38 / 61
3) Ek defter onayı meşruhatında, yapılan ek defter sayfası ve kaçıncı
sayfada başlayıp kaçıncı sayfada bittiği açıklaması çıkmamaktadır.
4) Tebliğdeki Kapanış Onayı tereddütlere sebep olarak kafa
karıştırmaktadır. İşlem birliği ve anlaşılırlığı açısından, Manuel Defter
Hazırlama bölümünde onay başlıkları ve sıralaması ve Meşruhat
açıklamaları için aşağıda önerdiğim şekilde düzenlemeler yapılmalıdır.
ONAY TÜRLERİ:
1) İLK İŞE BAŞLAMA
2) YENİ MALİ DÖNEM
3) EK DEFTER ONAYI
4) ARA ONAY
5) GÖRÜLDÜ / YENİLEME
6) KAPANIŞ
3.
MEŞRUHAT AÇIKLAMALARI;
1) İLK İŞE BAŞLAMA
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı iş bu defterin bütün sahifeleri, ilgili
mevzuatlar gereğince mühürlenerek onaylandı.
2) YENİ MALİ DÖNEM
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı iş bu defterin bütün sahifeleri, ilgili
mevzuatlar gereğince mühürlenerek onaylandı.
3) EK DEFTER ONAYI
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı iş bu deftere, 251. Sahifeden başlamak
üzere, 50 sahife ek defterin, bütün sahifeleri ilgili mevzuatlar gereğince
mühürlenerek onaylandı.
4) ARA ONAY
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı iş bu defterin 15. Sahifesinden, 250.
Sahifesine kadar olan yapraklarının, 2014 yılında kullanılmak
üzere ARA(YENİLEME) onayı yapıldı.
5) GÖRÜLDÜ/YENİLEME
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı iş bu defterin son kaydı görülerek, 45.
Sahifeden, 250. Sahifeye kadar olan yapraklarının, 2014 yılında kullanılmak
üzere GÖRÜLDÜ/YENİLEME onayı yapıldı.
6) KAPANIŞ
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı iş bu defterin, 40. Sahifesindeki son kaydı
görülerek KAPANIŞ onayı yapıldı
Yapılan bir vekaletname işleminde sehven değerli kağıt bedelinin fazla
alındığını tespit etmemiz üzerine iade işlemini yapılırken esas vekaletname
yine sehven ortak hesaba dahil olarak kabul edilerek yapıldığını sonradan
anladık. İadenin yapıldığı güne ait milyonluk raporunun son toplamını
bankaya yatırdık. Daha sonra milyonluk raporu odaya elektronik ortamda
göndermek istediğimizde sistemin verdiği sonuç toplamı ile iade işlemin de
içinde yer aldığı rapor toplamının birbirini tutmadığını gördük. Raporda
İlgili talep konusunda gereken çalışma yapılmak üzere kayıt altına alınmıştır.
Sayfa 39 / 61
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
sehven ortak hesaba dahil olarak kabul edilerek iade işlemine konu edilen
ve milyonluk raporda yer alan vekaletnamenin sair tahsilatının elektronik
ortamda gönderilecek raporda yer almadığını tespit ettik. Bu farklılığa
meydan verilmemesi için programda düzeltme yapılması gerekir
Daha önceleri ve yeni güncellemeye kadar, yardımcı programlardan ölü
kişilerinde kayıtlarını sorgulayabiliyorduk, artık sorgulayamıyoruz. Durumun
düzeltilmesini dilerim.
Telefon numarasının girilmemesi penceresinin uyarısı kaldırılabilir mi ?
işlemler vekaletnameli olduğunda bile bütün pencerelerde aynı uyarıyı
veriyor. mouse kullanımı çok arttı. ve bir satışta 4 kez aynı uyarı çıkıyor.
1-Veznede girilen yevmiye aralığı (4000-4010) yazım modunda yevmiye
numarası yerine makbuzda yazan şekli ile çıkmaktadır.
2-Noterden başka imza yetkilisi tanımlanamıyor.
okul aile birliği defterini manuel defterden hazırladık ancak meşhuat çıktısını
aldığımızda vergi noyu yazmadığını gördük yine hesap döneminin akabinde
yılı veya takvim yılı ibaresi olsa iyi olurdu. bilgi olmayan bölümlerin çıktığını
gördük
Daha önce 2 kez ricada bulunmamıza rağmen bilgiişlem müdürlüğü yeni
versiyonda bu konulu es geçip yapılacak işler listesinde de bu konuya hiç
değinmediklerinden tekrar yazma gereği doğmuştur . Lütfen bu konuyu da
gündeme almanızı ve hata yapmamızı önlemenizi istiyoruz. Vezne zemini
eski veznede olduğu gibi renklendirilmeli kontras renkteki satırlar ve harfler
parlak ve kalın olmalı, yazı ve harf boyutu da büyütülmelidir.
NBS de mevcut 8.2.4 kodlu "Kooperatifi Tescil Talepnamesi" kuruluş
aşamasını tamamlayan ve faaliyette bulunan kooperatifler için uygun ise
de;
Yazım.Net'te 42.23 kodlu (Beyanname Tescil Talepnamesi/Kooperatif
Kuruluş) beyanname formatının NBS ye eklenmesinin uygun olacağını
düşünmekteyim.
1- mevcut işlem şablonlarının elden/gözden geçirilerek ,hem tekil ve hem
de çoğul iliglilerin olduğu uygulamalar için de geçerli olabilecek şekilde
, beni / bizi - adıma /adımıza - ..rum /...ruz - ...rim/..riz - ...rım/...rız tarafımca/tarafımızca -vs şeklinde çok basit düzeltme ve tasarımda
eklemeler
yapmak
suretiyle
çoklu ilgililerin bulunduğu uygulamalar sırasında her defasında tek tek
hangi ibarelerin çoğula dönüştürülmesi gerektiğini araştırmaktan bizi
kurtaracağı gibi,emek,zamandan kazandırır,yanlış ve eksik düzeltme
yapmamızı da önlemiş olacaktır.
2- (İkinci defa yazıyorum ) bu forumda yazılan yazıların puntolarının sabit
olarak en az 16 punto olarak ayarlanmasının teminini de rica ederim.
İşlem içerisinde sağ tıklayıp KİMLİK EKLE ekranına girdiğimizde bu
bölümden hafızadaki kimlikleri çağırma imkanı bulunmamaktadır. Vekalet
Gerekli düzenleme yapılmış olup yeni sürümle birlikte dağıtımı yapılacaktır.
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün araç tescilleri için bu bilgiyi istemeleri nedeni ile talep
uygun görülmemiştir.
1- Gerekli düzenleme yapılmış olup yeni sürümle birlikte dağıtımı yapılacaktır.
2- İlgili düzenleme, sonraki sürümlerde yayınlanacak şekilde takvimlendirilmiştir
Gerekli düzenleme yapılmış olup yeni sürümle birlikte dağıtımı yapılacaktır.
Konu hakkında çalışma tamamlanmış olup ekran renk ayarı değiştirme bölümü
Yapılandırma ayarları bölümüne eklenmiştir. Test aşamasında olduğundan devam
eden işler bölümüne eklenmemiş olup, testleri sorunsuz bittiğinde sonraki sürümlerle
birlikte dağıtılacaktır.
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
konu hakkında çalışma yapılmasına karar verilmiştir.
1. Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş
olup, konunun ileriki sürümlerde değerlendirilmesine karar verilmiştir.
2. İlgili talep hakkında çalışma yapılacaktır.
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
talep uygun görülmemiştir.
Sayfa 40 / 61
Verilen opsiyonuna konulan F2 tuşu ile hafızada var olan kimliklerden
seçme ve ekleme yapma opsiyonunun konulması gerektiği kanaatindeyim.
S.No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tarih : 08 - 16.02.2014
Soru/İstek
Bilgi
NBS Vezneyi güncelledik 2013 Yıllık İş Cetvelinde bu seferde yanlış Yıllık İşcetveli raporundaki hesap hatası düzeltilmiş olup, ilk yeni sürümle birlikte
olarakTrafik Belgesi bedeli Tescil Belgesi ile eşit çıkıyor. Teminatı'da yanlış ivedilikle yayınlanacaktır.
hesapladı.
1.1.0.18 sürümünü yükledim. Dönemlik vergi raporunda hata alıyorum.
Dönemlik vergi dökümü raporu alınan rapor dönemine göre noter bilgileri çıkacak
şekilde güncellenmiştir. Ancak bilgisayardaki kayıtlarında adres bilgisi olmayan
noterliklerde bu rapor alınmamaktadır. Eksik adres bilgileri merkezden otomatik olarak
sürümden bağımsız gönderilmiştir.
1.1.0.18 sürümünü yükledim. Windows XP işletim sistemi kullanıyorum. NBS 1.1.0.18 sürümüne hızlı yazdırma seçeneği (xps) eklenmiştir. Windows XP
Yazı servisinden döküm almaya çalışırken hata oluştu diyor ve çıktı sürümlerinde bu yazdırma biçimi işletim sistemi tarafından desteklenmemektedir. Bu
alamıyorum. İşlem sorgulamadan ise hatasız çıktı alabiliyorum. Yazı durumu düzeltmek için bir defaya mahsus NBS-Yapılandırma-Yazıcı Ayarları
servisinden çıktı almam için ne yapmam lazım.
bölümünden, mevcut yazıcının yerine, sistemde kayıtlı olan farklı bir yazıcı seçilerek
kaydedilmesi, daha sonra aynı yerden, çıktı almak istediğiniz yazıcının seçilerek
kaydedilmesi gerekmektedir.
Hazırladığım imza onaylı bir istifa işleminde, bir muhatap adresi girmiş İşleme muhatap eklenmesi durumunda ilgili alan otomatik güncellenmektedir. Lütfen
olmama ve iki asıl bir suret yazdırmış olmama rağmen; sistem Notere bu tür işlemlere muhatap eklemeyi unutmayınız.
hitaben yazılan kısımda;
"Talebim ve beyanım üzerine yazılan bu istifanamenin "0" adedinin PTT ile
muhataba tebliğini, bir adedinin de daireniz dosyasında saklanarak bir
adedinin tarafıma verilmesini talep ederim." diye basmış.
İşlem postaya verildikten sonra fark ettiğim bu durumu telafi etmem
imkansız. Belki ben çok daha fazla dikkatli hareket etmeliydim,
ancak; metnin düzenlenmesinde bir hata olabilmesi ihtimaline dayanarak,
bu işlem metninin bir kez daha gözden geçirilmesini rica ediyorum.
NBS veznede 19.4 kodda muafiyetler sekmesinde "sendika" yı seçince harç 1.1.018 sürümünden itibaren Sendika muafiyeti ve istisnası uygulamadan kaldırılmıştır.
damga alınmaz noter ücreti yarım alınır şeklinde çıkıyor. Oysa 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun yürürlüğe girmesi ile "4688
sayılı Kanunun 43 üncü maddesi de muafiyet yönünden 2821 sayılı
Kanunun 64 üncü maddesine atıf yaptığı cihetle, bu hükmün de harç
muafiyeti yönünden uygulama kabiliyeti kalmamıştır." şeklinde 16.01.2014
tarihli yazı var. Bu durumda muafiyeti harç alınır damga alınmaz noter ücreti
yarım alınır şeklinde düzenlemek gerekiyor sanırım.
Dışarıda tanzim edilerek getirilen ihtarnamelerin tasdik şerhi yazıldıktan 1.1.0.18 sürümünden itibaren dışarıda hazırlanan işlemlerde imza yok ise asıl/suret
sonra vezne hesabında karşılaştırma almak istediğinizde vezne sistemi en yazı sayfaları 0 olarak Vezne bölümüne yansıtılmaktadır.
az bir yazı almanızı istiyor oysa işlem dışarıda hazırlanıp gelmektedir. Yazı
aldığınızda fazla ücret almaya sebebiyet vermektedir. Eski veznede 3
karşılaştırma verdiğinizde doğru sonuç alırken yeni veznede yazı almadan
Sayfa 41 / 61
7.
8.
9.
S.No
1.
2.
3.
4.
geçmediğinden 2 karşılaştırma 1 yazı vermek zorunda kalıyorsunuz ve fazla
alıyor.
1- Aynı kişinin farklı kişilere ve farklı yetkilerle verdiği vekaletnameleri aynı
kağıt üzerinde yazdığımız zaman eski vezne de imza sayısını 2 yaparak
tahsilat yapılabiliyordu. Şimdide aynı şeyi yapmak istediğimizde yazı servisi
buna izin vermemekte, bu şekilde kişilerin daha fazla ödemede
bulunmasına sebebiyet vermektedir.
2- 8.7 kod nolu imza sirküleri suretinde karşılaştırmayı 1 verdiğinizde
karşılaştırma bedeli 3.40 olarak (yarı ücret) alınmaktadır. Zorunlu olarak
karşılaştırmayı 2 almaktayız. dikkat edilmediği takdirde eksik tahsilata
sebebiyet vermektedir.
18.1.1 kodlu Genel istifa işleminde, Notere hitaben kaleme alınmış ilgilinin
istemi bölümünde, tebliğe çıkacak nüsha sayısı "Değiştirilemez"
biçimde (0) olarak görünüyor ve müdahale kabul etmiyor. Hazırladığım 2
adet işlem, bu nedenle kusurlu kaleme alınmış durumda. İlkindede
kocaman bir (0) tebligat istemine rağmen tebliğe çıkarmış durumdayım;
diğerinde ise onay şerhinde açıklama yaptığım kısma, aksaklık neticesi olan
bu hatanın giderilemediğini yazıp, istem bölümüne yazı ile (0)'ın yanına
yazıyla "Bir" yazdım. Bu konuya acil ilgilerinizi rica ediyorum.
Kemer 1. Noterliğin'den 03.01.2014 tarihinde ilişik keserek ,06.01.2014
tarihinde Mustafakemalpaşa 2. noterliğinde göreve başladım. Vekil ve asil
dönem için ayrı ayrı muvazene almak istediğimizde sadece sonraki
dönemin bilgileri çıkıyor. Yani Kemer'de vekil dönemi, burada da benim
dönemime ait bilgiler geliyor. 01-03 tarihlerine ilişkin dönem, Kemer'de de
burada da ekranda seçmemize rağmen gelmiyor. Mevcut döneme ait
bilgiler geliyor.
1- Yazım servisinde, öncelikle vekalet verilenlerin girilmesi ve daha sonra metin alanı
içinde, vekalet verilenlerin aralarına yetki bilgilerinin yazılması durumunda aynı kişinin
farklı kişilere farklı yetkilerle vekalet verme işlemi gerçekleştirilebilmektedir. İmza sayısı
yazım servisinden otomatik gelmemektedir, vezne tahsilat bilgisindeki imza adedi alanı
kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
2- 1.1.0.18 sürümünden itibaren 8.7 Sirküler/ İmza Beyanı Sureti işlem kodunda
Karşılaştırma Asıl bilgisine girilen bilgi otomatik olarak Ek Karşılaştırma bölümünde
çıkmaktadır.
İşleme muhatap eklenmesi durumunda ilgili alan otomatik güncellenmektedir. Lütfen
bu tür işlemlere muhatap eklemeyi unutmayınız.
1.1.0.18 sürümünde konu ile ilgili güncelleme yapılmıştır.
Tarih : 01 - 07.02.2014
Soru/İstek
Bilgi
Yıllık iş cetveli raporunda hatalı hesaplama yapıyor.
Gerekli düzenleme yapılmış olup yeni sürümle birlikte dağıtımı yapılacaktır.
Güvenlik raporunda değiştirilen yeni tutar görülmekle birlikte eski tutar Gerekli düzenleme yapılmak üzere kayıt altına alınmıştır.
görülmemektedir.
Yazıcı çıktısı alırken çok yavaş çalışıyor, yazıcım yeni ve hızlı olmasına 06-08.01.2014 tarihli tablonun 17.maddesinde bilgi verilmiştir. (Sayfa 14)
rağmen çıktı alırken çok bekletiyor.
1-) Protesto işlemlerinde düzenleme işlemlerde zorunlu olan tarih bilgisi Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup;
metin sonunda çıkması gerekmiyor mu?
" bir nüshası da dairedeki dosyasına konulmuştur. "
05.02.2014
1. Çalışma yapılmış yapılmış olup yeni sürümle yayınlanmıştır.
İkibinondört Yılının Şubat Ayının Beşinci Günü. şeklinde yazılması
2. Konu hakkında çalışma yapılmasına karar verilmiştir.
Sayfa 42 / 61
5.
2-) Şirket Kuruluşu Vergi Dairesi Bildiriminde 2 kurucu fazla Kişi
eklenememektedir. Kurucu kişi sayısının arttırılmasını
3-) Protesto İşlemlerinde olduğu gibi Tebliği zorunlu işlemlerde de
(İbraname, Azilname, Şirket Kuruluşu Bildirimi v.b. İşlemlerinde) tebligat
zarfını hazırlarken Zarfın basımı ve Tebligat listesinin Hazırlanmasına ve
Zarf üzerine Barkod oluşturulmasına izin verilmesi
4-) Yapılan işlemlerde vatandaşın Telefon Numarasının evrak üzerinde de
gösterilmesi
5-) Araç satış sözleşmesinde Araç Bilgilerinin kesilmesi ve ikinci satıra
atması örneğin;
Motor Numarası: xxx111xxxx111
xx (gibi )
Şasi Numarası : KZEİ111EAİA222
TD (gibi)
Motor, Şasi Numaralı, Aracın Kullanım Şekli 1. satırda kesilip 2 satır da
devam ediyor.
Hisseli araç satışlarında sistem toplam payı eksik hesaplıyor sanırım.
Mirasçılardan biri satın aldığında payını hesaplamıyor ve tam hisse
oluşmuyor.
9.
Beyannamede 1049 olması gereken kod hala 1046 olarak çıkıyor ve
karşısında da bu koda ait işlem adedi çıkmıyor.
İşlem kontrollerini yaparken, eski vezne kodları ile yeni vezne kodları
tablosundan yararlanıyor ve nbs veznedeki yeni harç damga değerlerine
göre karşılaştırmalar yapıyorum. Ancak yeni NBS vezne kodlarının
yayınlanan karşılaştırma tablosunda olmadığını gördüm. Arada bir gelen
işlemler için de olsa, bu karşılaştırma tablosunun güncellenmesinin iyi
olacağını düşünüyorum.
Yeni vezne renk ve harf-rakam boyutları biz yaşını başını almış noterler ve
veznadarlar için hiç uygun değil . Eski veznemiz koyu renk bir zemin üzerine
parlak beyaz harfler ile kontras renkli satırlardan oluşuyordu .lütfen bu
vezne nin renklerini de eski vezne renk mantığı ile keza harf / rakam
boyutlarını daha büyüterek kullanımım ve görme kolaylığı sağlaması
açısından yeniden düzenlenmesini ve yaşadığımız olumsuzlukları bir nebze
olsun hafifletmenizi rica ediyorum saygılarımla
Vezne'de damga vergisine tabi işlemlerin tercümelerini damga vergisi
almadan kesiyor, dikkate alınması gerekiyor.
10.
Gider olarak sgk noter aidatını işlediğimi halde ocak ayı muvazene
defterinde gider olarak gözükmüyor
6.
7.
8.
3. Manuel zarfa barkod basılma özelliği ekleneceğinden talebin reddine,
4. Talebin reddine karar verilmiştir.
5. Konu hakkında çalışma yapılmasına karar verilmiştir.
Hisse satışlarında satılan hissenin mirasçılık belgesinden alınan hisse oranları
üzerinden girilmesi durumunda Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen aracın 1 bütün
hissesi üzerinden hesaplaması yapılamamaktadır. Bu sebeple girilecek hisse oranının
aracın 1 tam payı üzerinden girilmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılan testlerde bir
hata ile karşılaşılmamıştır.
Gerekli düzenleme yapılmış olup yeni sürümle birlikte dağıtımı yapılacaktır.
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
konu hakkında çalışmanın devam ettiği ve bittiğinde güncel dosyanın yayınlanması
kararı alınmıştır.
Uygulamada TEMA seçim özelliği eklenmiş olup ileriki sürümlerde kullanıma
açılacaktır.
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
işlemin 21.1 Çeviri İşleminden Ek İşlemler bölümündeki Damga Ekle seçeneği ile
yapılabildiği görülmüştür.
Yapılan testlerde böyle bir hataya rastlanılmamıştır. Bu duruma sebebiyet verecek iş
akışının ayrıntılı analizi için hata ile karşılaşıldığı anda çevrim içi destek ile bağlantıya
geçiniz.
Sayfa 43 / 61
11.
Noterlerce yapılacak makbuz karşılığı ödemelere ait beyanname"
yine
nbs
vezne
programında
düzenleme
yapılmamış...
Bu nedenle:
bu
ayda:
Beyanname
word
ortamında
manuel,
damga detay bilgileri nbs vezneden alınacak.
Gerekli düzenleme yapılmış olup yeni sürümle birlikte dağıtımı yapılacaktır.
Sayfa 44 / 61
S.No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tarih : 25-31.01.2014
Bilgi
NBS sisteminde Vezne tahakkuk ekranındaki değerler değiştirildiğinde tutar ve
ayrıntılar yeniden hesaplanacak şekilde tasarlanmıştır. Asıl-Yazı, Suret Nüsha,
Sözleşme Bedeli gibi değerler DELETE tuşu yerine SHİFT+DELETE veya
CTRL+DELETE tuş kombinasyonları ile silindiğinde değişiklik tutara yansımamaktadır.
Yeni sürümde bu sorun düzeltilmiştir.
Yazıcı çıktısı alırken çok yavaş çalışıyor, yazıcım yeni ve hızlı olmasına 06-08.01.2014 tarihli tablonun 17.maddesinde bilgi verilmiştir. (Sayfa 14)
rağmen çıktı alırken çok bekletiyor.
İstisna ve muafiyet uygulamasının son hali vezneyi yavaşlatmaktadır. Eski Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
vezne kod sisteminin getirilmesini talep ediyorum.
vezne kodlarının eski sistemdeki gibi tasarlanması halinde mevzuat değişikliklerine
uyum çok zor, zahmetli ve hatalara yol açtığından, yeni sistem benimsenmiştir. Ek
İşlemler kısmındaki Kalıba Alma yönteminin kullanılması ihtiyacı görmektedir.
Defter listesinden makbuz kesme aşamasında mükerrer veya farklı yevmiye Sistemle iletişim yavaşladığı veya noterliğin internet bağlantısı olmasına rağmen
numaralı birden fazla makbuz kesilmektedir.
merkezden cevap alamadığı, defter listesinden makbuz kesimi işlemi sırasında oluşan
bir uygulama hatasıdır. Yeni sürümde bu hata düzeltilmiştir.
Yevmiye kapanış ekranı vezne ekranında olduğu için gün içinde hataen Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
yevmiyenin kapatılma ihtimali vardır. Şayet yevmiye kapanış ekranı raporlar yanlışlıkla yevmiye kapatma seçeneği seçilmiş olsa bile iki kez uyarı verildiğinin
kısmında günlük raporların hemen üzerine eklenmesi hem kullanım görülmüş olması sebebi ile talep ret edilmiştir.
kolaylığı getirecektir, hem de hataen yevmiye kapatma riskini bertaraf
edecektir
Soru/İstek
Vezne hatalı hesaplıyor, değerler değiştirilse bile tutar değişmiyor.
Bankalar toplu olarak senet protestoları getirdiklerinde öteden beri tek
makbuz kesilerek alınır. Bu sistemde aynı şeyi yaptığımızda protesto
evraklarının alt kısmında tüm makbuz dökümü çıkmaktadır. Daha sonra
tekrar bunların silinmesi için uğraşılmaktadır. Eski programda olduğu gibi
toplu makbuz kesilmesine rağmen işlemlerin altında kendi masraf
miktarlarının yazılması gerekir
Vekil ekle denince imleç T.C bölümüne otomatik inmeli.
Vekil ekle ekranından arama yapılabilmeli.
Serviste, yazıcıdan çıkan bir işlemde 2865 harf olduğu halde, işlemin sol
altındaki bilgide yazı 4 olarak çıkıyor. Bu da fazla harç ve yazı ücreti
alınmasına, vatandaşın fazla ücret ödemesine ,mağduriyetine yol açıyor.
NBS İletişim Kontrol Uygulaması'nı masa üstüne kaydedip, sonra
çalıştırdım. Başarı ile yüklendi mesajı geldi. Ancak kasko listem hala Aralık
2013 görünüyor.
Noterliğimiz Belediye yakınında olduğu için çok sayıda Şantiye Şefliği
Hizmet Sözleşmesi yapmaktayız. Eski programdan kes yapıştır ile
yaptığımızda işlemin uzamasına sebep olmaktadır. Bu nedenle (kaç noterin
bu sözleşmeyi hazırladığını bilmediğim) Yarış Atı antrenörlük sözleşmesi
örneği dahi programa konulmuşken lütfen Şantiye Şefliği Hizmet
sözleşmesi ile LPG ve Akaryakıt istasyonlarının Sorumlu Müdür
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
yeni sürüm ile birlikte düzeltme yapılmıştır.
İlgili talepler yeni sürümde olacak şekilde kayıt altına alınmıştır.
Bahsi geçen konuda yapılan testlerde bu duruma rastlanılmamıştır. Bu duruma
sebebiyet verecek iş akışının ayrıntılı analizi için hata ile karşılaşıldığı anda çevrim içi
destek ile bağlantıya geçiniz.
NBS uygulaması içindeki Yapılandırma bölümü Kasko Değer Yükleme sayfası
kullanılarak Ocak 2014 Kasko Değer Listesi yüklenebilmektedir.
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi (4.7.38) ve Yarış Atı Antrenörlük Sözleşmeleri
(4.7.36) sisteme eklenmiştir. LPG ve Akaryakıt istasyonlarının Sorumlu Müdür
sözleşmeleri konusunda çalışma yapılarak sürümden bağımsız olarak yayınlanmasına
karar verilmiştir.
Sayfa 45 / 61
11.
12.
sözleşmelerinin de örneklerine uygun olarak hazırlanarak sisteme
konulmasını özellikle rica ediyorum
İmleç düzgün konumlanmıyor, Silme işlemi yaparken farklı harfler
silinebiliyor.
Okur-yazar VASİYETNAME şablonu İşlem Formülleri kitabına uygun
değildir.
NBS’de işlem başlıklarını düzenleme/düzeltme, işlemin bazı yerlerini de
aynı şekilde ekleyebilme /düzeltme imkanı tanınmalı.
13.
S.No
1.
2.
3.
4.
5.
Ekran büyütme oranının %100’den farklı bir ayara getirilmesi bu soruna neden
olmaktadır. Konu ile ilgili çalışma devam etmektedir.
Konu 3.3.2014 haftasında yapılan Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
konunun incelenmesine, gerek görüldüğü takdirde çalışma yapılmasına karar
verilmiştir.
Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, sistem
bütünlüğünün korunması amacıyla başlıkların değiştirilmesine izin verilmeyeceği
görüşülmüş, bunun yanı sıra Alt başlık olarak şablonlardaki metin alanına
değiştirilebilir/silinebilir başlıklar eklenmeye başlamıştır. Tamamlandığından sürümden
bağımsız olarak yayınlanacaktır. İşlemin metin kısımlarında düzeltme / ekleme özelliği
bulunmaktadır. Kimlik alanları Kimlik ekranlarından değiştirilebilmektedir.
Tarih : 18-24.01.2014
Soru/İstek
Bilgi
Eski veznede sözleşme içinde vekalet varsa 10,14 den makbuz kesiliyordu. Vekaletname ve azilname bilgi banklarının sağlıklı oluşturulabilmesi için, başka işlem
Yeni programda sözleşmeden girdiğinizde damga ekle seçeneği var harç başlıkları altında vekaletname veya azilname işlemini iç içe yapmak Bilişim Komisyonu
ekle yok. Harcı damgaya ekledim vergi ziyanına neden olmamak için işleme tarafından sağlıklı bulunmamış ve işlemlerin tek tek yapılması yönünde karar alınmıştır.
not düştüm vekalet harcı damga ilave diye. Başka yöntem var mıdır?
NBS programının, örnek tasdiki kısmına
İşlem şablonları Bilişim Komisyonu tarafından hazırlanmış olup sürümden bağımsız
1-ibraz edilen tasdikli örneğin aynı olduğuna dair örnek tasdikine
olarak yayınlanmıştır.
2-İbraz edilen veya dairedeki belgenin bir kısmının örnek tasdikine ilişkin
şablonların eklenmesi, ihtiyaç halinde işlemlerin daha seri yapılmasını
sağlayacaktır.
NBS de vekalet dönemine ilişkin muvazene defteri alırken noter dönemi Bu durum düzeltilmiş olup yayınlanacak ilk sürümde dağıtılacaktır.
verilerini alıyor vekil dönemini almıyor.
Geçenlerde ilgililer taşıt kira sözleşmesi yapmak istediklerini söylediler. Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, sistem
NBS"de sözleşmelerden taşıma sözleşmesi başlığı altında işlemleri yaptım. bütünlüğünün korunması amacıyla başlıkların değiştirilmesine izin verilmeyeceği
Tarafların kimliği, vekalet. dayanak.... Yazıcıdan çıkardım. Taraflar başlık görüşülmüş, bunun yanı sıra Alt başlık olarak şablonlardaki metin alanına
taşıma sözleşmesi olmayacak, Diyarbakır ulaştırma bu şekildeki değiştirilebilir/silinebilir başlıklar eklenmeye başlamıştır. Tamamlandığından sürümden
sözleşmeleri geri gönderiyor dedi. Başlığa müdahele edemedik.
bağımsız olarak yayınlanacaktır.
Dün, elinde ustalık belgesi olan bir kişi ile yeni işyeri açmak isteyen ilgili İşlem şablonları Bilişim Komisyonu tarafından hazırlanmakta olup, ilk Bilişim
arasında bir hizmet sözleşmesi yaptık. Sözleşmenin 4.md.sinde işverene Komisyonu toplantısı gündeminde görüşülmek üzere istek kayıt altına alınmıştır.
ve ustaya tek taraflı fesih yetkisi verildiği halde,5.maddede aynen' 'işveren
faaliyet konusu ile ilgili olarak 1 yıl süre ile kendi adına ustalık belgesi
alamadığı takdirde bu sözleşmeyi ustalık belgesi alacağı süreye kadar
yenileyeceğini kabul etmiştir'' ibaresi bulunmaktadır.
bu madde,4.madde ile kanaatimce çelişmektedir. Ayrıca sözleşme
serbestisi ilkesine de aykırı değil midir? Kendi adına ustalık belgesi almayan
işveren bu madde gereğince eğer diğer taraf kabul etmezse hiçbir zaman
sözleşmeyi fesh edemeyecektir. Bu 5.md.nin yasal dayanağı var mıdır?
yoksa değiştirilmesi gerekmez mi?
Sayfa 46 / 61
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Hazırlanan işlem ikinci sayfaya geçiyor ise birinci sayfanın alt kısmı çok az
kalıyor mühür vurduğumuzda yazıların üzerine geliyor imza alma yeri
kalmıyor hele birden fazla ilgiliye işlem yapılırsa imza almak sorun oluyor.
Metinde kaydırma yaparak kendi imkanlarımızla boşluk bırakıyoruz ama
yazdırırken kendi formatında yazdırıyor müdahale edemiyoruz. Diğer bir
sorunumuz işlem hazırlanıp ön izleme yaptığımızda noterlik ismi veya
dayanak kısmı ikinci sayfaya çıktığı için daraltma yapıyoruz bu seferde
yazıları çok küçültüyor bunu ayarlayabilmemiz mümkün olmuyor bu konuda
ne yapabiliriz.
Muhatap tanımlayıp kaydettikten sonra değişiklik yapılabilmeli. yanlış kişi
yada adres tanımlandığında düzeltilebilmeli
Dışarda hazırlanan ihtarname onayı yaptık, hızlı tebligat kutusunu
işaretledik, lakin vezne'de hızlı tebligat ücreti düşmedi. vezneci arkadaş
kendisi el ile girmek zorunda kaldı.
NBS de vezneden kestiğimiz protestoları sonradan hazırlıyoruz.
*** Protesto yazıldıktan sonra otomatik barkod oluşturulması lazım.
*** Protesto ekranında liste yazdır zarf yazdır barkod oluştur vb.
seçeneklerin bulunması işlemlerimizi daha hızlandıracağı kanısındayım.
Protestoyu hazırladıktan sonra tebligat listesine gidip (barkod oluştura
giriyoruz) sonra tekrar protesto ekranına gidip protestoları yazdırıyoruz ?
Vekalet, taahhüt ve muvafakat şeklinde içinde değer geçen çoklu bir işlemi
NBS de muvakat ya da taahhüt başlığı altında yazdırdığımızda işleme vekil
ismi eklemek mümkün olmuyor. Vekalet başlığı altında metni
hazırladığımızda ise vezne de harca esas işlem değeri göstermek mümkün
olmamakta.
özellikle araç satışlarında
Normal-Aynı Plaka
Normal-Plaka değişikliği seçeneklerinin alt alta olmasından dolayı defalarca
yanlış yaptığımız satışların parasını cebimizden ödedik..
tabiki çözüm bunların yerlerini değiştirmek degil makbuzu kesilen satışı iptal
etme yetkimiz olmalı.
satış vezneden geçmeden aynı satışı baştan yazmak yerine mevcut
hazırlanan satış içinde düzeltme imkanı verilebilmeli.
bu plaka değişikliği ile ilgili bir çözüm bulunmalı. vezneden makbuz
kesildikten sonra geri dönüşü yok. Böyle bir önemli husus için çözümler
üretilmeli.. kaç kez vatandaşın satışını 2 kez yaptığımız oldu. ücretleride
cebimizden ödendi.
araç satışı yapma eylemi noterlerin hakimiyetinde, fakat yeteri kadar
hakimiyetimiz yok sanırım..
Konu 17.01.2014 tarihi öncesindeki Komisyon toplantısında görüşülmüş olup, bu
konudaki çalışma devam etmektedir.
Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, çalışma
yapılmasına karar verilmiştir. Bir sonraki sürümde dağıtılacaktır.
Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, çalışma
yapılmasına karar alınmıştır.
Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, çalışma
yapılmasına karar alınmıştır.
Vekaletname ve azilname bilgi banklarının sağlıklı oluşturulabilmesi için, başka işlem
başlıkları altında vekaletname veya azilname işlemini iç içe yapmak Bilişim Komisyonu
tarafından sağlıklı bulunmamış ve işlemlerin tek tek yapılması yönünde karar alınmıştır.
Kullanım şekli kutusundaki seçenekler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından servis
edilmektedir.
Araç Satış iptal işleminde iptal işleminin elektronik ortamda yapılması ile ilgili
başvurularımız, projenin başlangıç aşamasından beri Emniyet Genel Müdürlüğü ile
yapılan toplantılarda dile getirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü iptal işleminin tescil
kayıtları ve Gelir İdaresi Başkanlığı mükellef bilgileri açısından ayrı bir iş akışına sahip
olduğunu ve bu nedenle iptal işleminin elektronik ortam yerine Trafik Eğitim ve
Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yürütülmesine ve sadece tersine satış ile
düzeltilemeyen işlemlerde iptal yoluna gidilmesine karar vermiştir.
Sayfa 47 / 61
noter olarak pek çoğumuz veznede bizzat makbuz kesmiyoruz, vezne
bilgisayarı bizim önümüzdeki bilgisayar değil. Ancak ertesi gün yapılan
işlemleri içerik olarak ve vezne olarak kontrol ederken yevmiye
dökümü, harç beyannameleri, aylık iş cetvelini görmek ve ona göre kontrol
etmek istiyorum. Ve hatta işlem için makbuz kesilirken anında vezneyi
görmek istiyorum.
12.
Yevmiye Kapanışında hesap hatası uyarısı almaktayız.
13.
14.
Sözkonusu işlemin makbuzunu kontrol ettiğimizde ; kendi içindeki verilere
göre, 81,21 TL.olması gereken GENEL TOPLAM tutarının 81,15
TL.olduğunu;ayrıca KDV.de 1 Kuruşluk hata olduğunu;
Sonuç olarak 81,22 TL.lik tahsilatın, 81,15 TL.olarak tahsil edildiğini tesbit
ettik.
1. Bilindiği üzere hatalı yapılan ve veznede makbuzu kesilen
vekaletnameler için düzeltme yapamıyoruz. Bu vekaletnameleri yeniden
yaparak ücretini de cebimizden ödüyoruz. Ancak önceki hatalı vekalet için
birde azil masrafı ve durumu işlem sahibine izah etme zorluğu var. Nasılki
hatalı araç satışlarında Noter Bilgi işlem aracılığı ile trafik tescil daire
başkanlığına müracaat ederek bu satışı iptal edebiliyor ise vekaletnameler
içinde böyle bir yol olmalı. Bu suretle hatasız vekalet yapılmasını beklemek
gibi imkansız bir yük sırtımızdan alınmalı.
2. Düzenleme şeklinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yaptığımızda
yazım da başlıkta çıkan GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ kısmını silmemize
izin verilmeli. Aynı şekilde halen uygulaması devam eden Finansal kiralama
sözleşmesi ve finansal kiralama sözleşmesi devri başlığını ve buna benzer
başlıkları da kullanabilmeliyiz.
3. Birden fazla kişinin vekalet verdiği veya beyanname ve sair işlem
yaptığında vezne de makbuz kesim esnasında tahakkuk listesinden işlemi
Noterlik Bilgi Sistemi web tabanlı ve merkezi bir sistem değil, merkezle haberleşerek
işlem yapan bir sistemdir. Bu özelliği sayesinde internet yokken de işlemlerini bağımsız
olarak noterlikte yapabilmektedir. Bu şekilde kurulmuş olmasının nedeni internet
yokken noterlik işlerini durmamasını sağlamaktır. Bu yapıda, noterlikteki her bir
bilgisayar ayrı ayrı merkezle haberleşmekte, yazım tarafından hazırlanan belge
merkeze geldikten sonra (tahakkuk listesi) bölümünden sorgulandığında veznede
gösterilebilmektedir. Vezne bilgisayarı kestiği makbuz bilgisini temel olarak kendisinde
biriktirmekte, ayrıca da arka planda merkeze göndermektedir. Vezne raporları
(yevmiye vb.) sadece kayıtlı vezne bilgisayarında çalışabilmekte ve o bilgisayardaki
biriktirilmiş vezne verilerini kullanarak sonuç üretmektedir. Her bir bilgisayardan ayrı
ayrı bu raporların alınabilmesi, web tabanlı merkezi bir yapıda ve vezne dahil tüm
verilerin sadece merkezde toplanması ile mümkündür. Ancak bu durum internet
kesildiğinde hiçbir raporun alınamaması sorununu da beraberinde getirir. Veriler
merkeze anlık düşmediği zamanlarda da merkezden alınacak raporlar ya da takip
edilmek istenen vezne verilerinde eksiklikler görünebilir.
Tüm bu çekinceler yüzünden vezne verileri tek bir vezne bilgisayarında ve yerelde
toplanmıştır. Bu durumun dışında, noter tarafından görülebilecek bir vezne özet bilgi
ekranı yapılması ve bu ekranın merkezdeki vezne verileri üzerinden çalışması için
Bilişim Komisyonu tarafından karar alınmış ve teknik çalışmalar başlatılmıştır. Mevcut
durumda işlem sorgu ekranından yevmiyesi kesilmiş işlemlerin özet bilgileri ile
hazırlanan işlemin metni görüntülenebilmektedir.
NBS uygulamasında hatalı işlem ile yevmiye gününün kapatılmaması için oto kontrol
sistemi bulunmaktadır. Gün içinde yapılan ve dış etkenler nedeni ile (virüs, bellek
yetersizlikleri, kullanıcı hataları, elektrik kesintileri, işletim sistemi hataları vb.) yevmiye
listesine hatalı kayıt edilen işlemler için program yevmiye kapanış işlemi sırasında hata
kontrolü yapmakta ve yevmiyenin kapatılmamasını sağlayarak ilgili yevmiye kaydının
düzeltilmesine imkan sağlamaktadır.
1. İlgili talep ilk Bilişim Komisyonu toplantısı gündeminde görüşülmek üzere istek kayıt
altına alınmıştır.
2. Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, sistem
bütünlüğünün korunması amacıyla başlıkların değiştirilmesine izin verilmeyeceği,
istendiği takdirde onaylama işlemlerde metnin başına, düzenleme işlemlerde ise tarih
kısmının üstüne yeni alt başlık girilebileceği kararı alınmıştır.
3. Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, imza
sayısı alanının veznedar tarafından evrak üzerinden kontrol edilerek tanımlanması
gerektiği kararı alınmıştır.
4. İlgili talep ilk Bilişim Komisyonu toplantısı gündeminde görüşülmek üzere istek kayıt
altına alınmıştır.
Sayfa 48 / 61
çağırdığımızda imza adedi 1 geliyor. Şayet giriş yapılan kişi ve taraf
sayısına uygun imza adedi gelmesi yanlış makbuz kesimini ve harç
ikmallerini önleyecektir.
4. Ayrıca kapalı zarfla gelen vasiyetnameler için uygun makbuz kodu
oluşturulmalı veya eklenecek ücretler kısmına emanet saklama süresi ve
ücreti eklenmelidir.
NBS metninde kanunun ismi şöyle:6292 sayılı Orman Köylülerinin
Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına
Çıkarılan
Yerlerin
Değerlendirilmesi
Hakkındaki
Kanun
İlgili talep ilk Bilişim Komisyonu toplantısı gündeminde görüşülmek üzere istek kayıt
altına alınmıştır.
Oysa Kanunun tam ismi böyle:6292 sayılı ORMAN KÖYLÜLERİNİN
KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN
SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE
HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN
Yani eksik yazılmış."Hakkındaki" de değil;"hakkında" üstelik. Yani yanlışlık
da var.
15.
16.
17.
18.
Halk arasında 2 B olarak geçse de bu kanun sadece Orman Köylülerine ait
hükümler içermiyor. Hazineye ait tarım arazilerinin satışını da içeriyor.
Devamını yazmazsanız, İşlem Orman Köylüleri ile ilgili değil de, hazineye
ait tarım arazilerinin satışına dair ise; eksik yazıldığı zaman bir işe
yaramıyor.
Bu yüzden hazırladığımız işlem geri geldi. Yeni bir işlem yapmak zorunda
kaldık. Yakışıksız bir durum doğdu.
Düzeltilmesi gerekmektedir.
Bir diğer konu okur-yazar olmayanlarla ilgili sözleşmelerde; harç, damga,
değerli kağıt muafiyetlerini işaretlememize karşın veznede muafiyet
uygulanmadan ücretlendirme gerçekleşiyor.
Bu hususun da acilen düzeltilmesi gerekiyor.
İlgilinin kimliğini sorguladıktan sonra yazdığımız telefon numarası işlemde
gözükmüyor
Veznede makbuz keserken aynı şirkete ait seri işlemlerde ilgili adını ve vergi
kimlik numarasını her seferinde ayrı ayrı yazmak işleri yavaşlatıyor, eski
sistemdeki gibi ilgili adının ilk üç harfini yazınca liste halinde ilgilinin adı ve
vergi numarası geleir ise hızlı bir şekilde makbuz kesilir.
VEZNE servisinde defter kapanış, ara devam, işe başlama gibi makbuzları
kesiyoruz ve f7 fonksiyon tuşu ile de defter bilgilerini tamamlayıp vezne
ekranından bilgileri TNB 'ye gönderiyoruz. Bu göndermeden önce XML
formatında ekranın altında (referans sorgula, vazgeç gibi butonların
bulunduğu yerde bir buton daha oluşturulup meşruhat çıktısını al butonu
ile bir kolaylık sağlanamaz mı elimizdeki bilgileri TNB ye yolluyoruz sonra
Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, telefon
numaralarının belge üzerinde görünmemesi gerektiği kararı alınmıştır. Kimlik
ekranında ilgili kaydın bilgiler saklanmaktadır.
Tahakkuk ekranındaki ilgili kutusu çok amaçlı kullanılmaktadır. Protestolar için Banka
listesi, Tahakkuk listesinden gelen işlemler için ilgili taraf bilgileri ile doldurulmaktadır.
Bu nedenle kutu üzerinden arama yerine aynı işlevi daha kapsamlı yapacak şekilde
“İlgili Arama” düğmesi eklenmiştir.
İlgili talep ilk Bilişim Komisyonu toplantısı gündeminde görüşülmek üzere istek kayıt
altına alınmıştır.
Sayfa 49 / 61
da web sitesine girip nerdeydi diye arıyoruz bu bir buton ile basitleştirilemez
mi.
S.No
1.
2.
3.
4.
5.
Tarih : 10-17.01.2014
Soru/İstek
Bilgi
NBS'den aldığımız kod listesinde yaptığımız damgalı işlemleri sadece 2 Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, çalışma
koda topladığını gördük. Mukavele ve Taahhüt. Mukavele 18 adet. Taahhüt yapılarak sürümden bağımsız yayınlanmasına karar verilmiştir.
1 adet. Halbu ki biz araç rehin sözleşmesi yaptık diğer bazı damgalı işlemler
yaptık araç rehin sözleşmesinin hem NBS veznede hemde BDP'de ayrı
kodu var. Zira BDP'de onlarca ayrıntı kod var. Araç rehin sözlemesini
NBS'de araç rehin sözleşmesinden kestiğimiz halde neden aldığımız çıktıda
mukaveleye dahil edilmiştir. Bilmiyorum bu haliyle beyanname vermek bir
problem yaratırmı?
Tüzel kişinin vergi numarasından sorgulamadan elle doldurma, yabancı Sistem güvenliği ve sorgulama işleminin standart hale getirilmesi amacı ile eklenmiştir.
vekil bilgisini elle doldurma gibi durumlarda doğrulama ekranı gelmesi ve bu
ekrandaki karakterlerin oldukça zor anlaşılabiliyor olması nedendir?
Toplu ihtarnamelerde (örneğin özel finans kuruluşu) - bir önceki proğramda Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, çalışma
makbuzlar çok seri kesilirken. Şuan tek tek girildiinde, muhatap adetleri yapılarak ileriki sürümlerde yayınlanmasına karar verilmiştir.
ayrı ayrı olması dolaysıyla da , ayrı ayrı kesilmek zorunluluğu var. Bu
bakımdan -yeni nbs proğramında ayrı ayrı, tc kimlik ve posta ücretlerini
girilmek suretiyle gecikmelere neden olmaktadır. Bu proğramın daha seri
hale getirilmesi mümkün olabilir. Teker teker girilmekten se finans
kuruluşunun vergi numarı bir defaya mahsus olmak üzerine girilmek
suretiyle muhatap adedini girildikten sonra, posta ücretini de kendisi
otamatik olarak ayarlamak suretiyle proğaram daha verilmi ve seri hale
geline bilinir
Kasko bulma ekranındaki değeri 0 olan araçları listeletmeme sorunu Kasko bilgisi Maliye Bakanlığı tarafından araç satış sözleşmesi bilgileri içinde
hakkında acaba bir çalışma var mı ?
bulunması istenen bir bilgidir. Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında
Gerçektende programın en çok vakit kaybettiren kısmı bu kasko bulma işi. görüşülmüş olup, çalışma yapılarak ileriki sürümlerde yayınlanmasına karar verilmiştir.
Liste o kadar kabarık çıkıyor ki, Kasko değerini bulmada çok zorlanıyoruz.
a) değeri 0 olan araçlar listeye gelmeyecek
b) arama motoruna otomatik süz koyulması ( aracın tipi ile ilgili kelime
yazıldığında otomatik listeden bulup getirmesi)
c) kasko kodu'na göre arama yapabilme özelliği
d) listbox'a listelenen araç tiplerinin ALFABETİK SIRA ile gelmesi
İki veya daha fazla şahıslı işlemlerde tüm şahısları eklesek dahi makbuzda Konu önceki Bilişim Komisyonu toplantılarında da görüşülmüş olup fiziken makbuz
sadece bir tanesinin adı çıkmaktadır. Bunun düzeltilmesi girilen isimlerin üzerinde yeterli yerin olmaması nedeni ile bir ilgili adının çıkması kararlaştırılmıştır.
hepsinin makbuzda gözükmesi gerektiği düşüncesindeyim.
Sayfa 50 / 61
6.
7.
8.
Satış vaadi sözleşmelerine 2 adet alan daha eklenmesinin yararlı olacağı
kanaatindeyim.
1. Satış vaadi sözleşmesinde TAŞINMAZIN TESLİM EDİLİP EDİLMEDİĞİ
İLE İLGİLİ BİLGİ ALANI eklenmesi tarafların hukuksal durumlarını
etkileyeceğinden (zamanaşımının önlenmesi gibi)
işbu alanın
eklenmesi taraflara bu hususun sorularak sözleşmede önemli bir eksikliğin
oluşmasını önleyecektir.
2. Bir de zaman zaman ihtiyati tedbir veya başkaca devri engelleyen
hallerin varlığından dolayı taraflar bedelinin de ödendiğini belirterek satış
vaadi
sözleşmesi
yapabiliyorlar
bu
durumda
satış
vaadi
sözleşmesinin vaadde bulunan tarafından ne zaman ifa edileceğinin
sözleşmede belirtilmesine olanak sağlayacak bir ALAN daha eklenmesinin
muğlak sözleşmeler yapmamak adına fayda getireceğini düşünüyorum.
Satış vaadi sözleşmesinin sisteme tanımlanan hali, belirtilen yönlerden
eksiklik oluşturmaya aday gibi.
1- Kimlik sorgulama alanında, görme özürlü, sağır dilsiz, türkçe bilmiyor,
bölümünden sonra, varsa rapor bilgisi butonu eklense ve orada açılacak
yere raporu veren makam, tarih ve sayısı girilirse iyi olur,
2- Özellikle düzenleme işlemlerde olmak üzere, Noter adı, imzalayan adı,
ilgili adı, vekil adı dışında, koyu harf basımı yapılmasa, evrak denetiminde
çok karmaşık oluyor, ileride müfettiş teftişlerinde de sorun çıkaracak gibi
duruyor,
3- Kimlik sorgulama alanına yazılan telefon faks vb bilgilerin en azından
noterlikte kalan nüshaya dip not olarak çıkarılmasının sağlanması gerekir.
İleride teftiş zamanlarında veya işlemle ilgili olarak ilgililerine ulaşmayı
gerektirecek durumlarda zorluk çekilecektir.
4- Araç satış sonrası rehin işlemi ile araçla ilgili diğer rehin işlemlerine
aşağıdaki metnin eklenmesi talep olunur.
Taraflar birlikte söz alarak dediler ki, İş bu rehin işlemi tescil kuruluşunda
araç dosyasına tarafımızdan işletilecektir. Araç satış işlemlerinin internet
ortamında online olarak yapılması dolayısıyla, rehinin herhangi bir sebeple
araç dosyasına işletilememiş olması veya gecikmesi ve benzeri sebeplerle
araç mülkiyeti üzerinde bir tasarrufta bulunulmasından ortaya çıkabilecek
her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olacağını, bu hususların noter
tarafından bize açıklandığı ve hukuki durumuna tamamen vakıf olarak rehin
işlemini yaptığımızı ve bundan noteri vareste tuttuğumuzu beyan ve kabul
ederiz.
5- Vekaletnamelerde yer alan araç satış için genel vekaletname içeriğinin
"Sahibi bulunduğum bulunacağım bilumum motorlu veya motorsuz
araçlarımı dilediği gerçek veya tüzel kişilere satmaya" diye güncellenmesi,
yada orada geçen aracımı kelimesinin araçlarımı diye düzeltilmesi rica
olunur.
Kredi temliknamelerinde tebliğ harcı almamaktadır.
Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, eklenmesine
gerek olmadığına, istendiği takdirde manuel (elle) girilme imkanının bulunduğuna karar
verilmiştir.
Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, talepler
uygun görülmemiştir.
Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, işleme
muhatap tanımlandığı durumlarda tebliğ harcının alındığı görülmüştür.
Sayfa 51 / 61
9.
S.No
1.
2.
3.
4.
Yazım net teki DGD taahhütnamesi çok kullanışlı idi.Zira taşınmaza ilişkin
bilgiler alt alta degil yan yana yer alıyordu, bir de diğer hissedarların isim
soyisim ve T:C. leri vardı ,diğer bilgileri yer almıyordu. NBS de ise taşınmaz
bilgileri alt alta yazıldığı için ve diger hissedarların gerekmeyen nüfus
bilgileri yazıldığı için, fazla taşınmaz bilgileri yazıldığında gereğinde fazla
uzuyor ,değerli kagıt nedeni ile maliyet artıyor.
Kopyala yapıştır halinde tamamen düzensiz bir tablo çıkıyor düzeltmek
çok vakit kaybına sebep oluyor.Kopyala yapıştır veya bazı satırları silmek
şeklinde rahat çalışabileceğimiz bir düzenleme yapılmasını talep ediyorum.
Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, çalışma
yapılmasına karar verilmiştir.
Tarih : 09.01.2014
Bilgi
Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, ilgili işlemin
hazırlanmasına ve sürümden bağımsız dağıtılmasına karar verilmiştir.
Şirket hisse devri, şirket kuruluş sözleşmeleri gibi vergi dairesine veya Manuel zarf hazırlama bölümü Bilişim Komisyonu tarafından barkod üretilmeyecek
vasiyetname gibi nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gereken işlemlerimiz için şekilde tasarlanmıştır. Bu tür tebligatlar için PTT’den alınmış eski barkodlar
tebligat zarfı hazırlama işlemini manuel zarf hazırlama bölümünden kullanılabilir.
yapıyoruz. Ancak bu tebligat zarfları tebligat listesinde çıkmıyor ve barkot
numarası da verilemiyor. Bunlar için tebligat listesi de ayrı yapılmak zorunda
kalınıyor.
Eski vezne ekranımızda baz zemin koyu renk olup rakam ve harfler beyaz Uygulamada TEMA seçim opsiyonu bulunmaktadır. Ancak gerçek ortam ( noterlik
olarak yer almak da
idi Formasyon olarak da tasarımı çok iyi kullanım ortamı) testleri tamamlanmadığından kullanıma açılmamıştır.
planlandığından anlatımı ve öğretimi kolay idi. Yeni vezne beyaz zemin
çok ince harf ve rakamlardan oluşuyor. Yaşını başını almış noter veya
veznedar için veznenin kendi olumsuzluğu yanında artı bir olumsuzluk daha
yaşamaktayız .Acaba zemin kontrast ve renkli olursa daha görünür olmaz
mı ?
1. Öncelikle ,önemine de binaen ayrı mesaj olarak da yazdığım gibi 1. Düzeltilen şablon bilgisi sürümden bağımsız, otomatik olarak bilgisayarlarınızda
T.C.NO. ibaresi numaraların önünde kayıtlı çıkmıyor !
güncellenecektir.
2. Araç satış işlemlerinde 3 asıl olduğu halde 2 asıl bir suret çıkıyor.
2. Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, işlemin
3. Azilnamelerde avukat azli halinde muhatap bölümüne "AV." ibaresi onaylama işlemlere uygun olarak hazırlandığı ve değişiklik yapılmasına gerek olmadığı
eklenemiyor ,sadece ad ve soyad çıkıyor.
kararlaştırılmıştır.
4. Yazım alan yardımı bölümünde; sağda dayanak bölümü önceden vardı 3. Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, çalışma
şimdi yok.
yapılmasına ve sonraki sürüm güncellemeleri içinde dağıtılmasına karar alınmıştır.
5. Veznede önhesaplama yok.
4. Dayanak bölümü sadece editör içinde dinamik olarak oluşturulmaktadır.
Soru/İstek
At Antrenör sözleşmesinin sisteme ilave edilmesi.
Sayfa 52 / 61
6. Matbu evraklarda;önceden
inş.sözleşmesi yok ...
5.
6.
7.
S.No
1.
2.
3.
4.
5.
olduğu
halde
mesela
kat
karşılığı 5. NBS Vezne uygulamasında tahakkuk işlemi ekrandaki verilerin değişimine göre anlık
hesaplanabilmektedir. Bu nedenle ayrı bir Ön Hesaplama işlemine gerek kalmamıştır.
6. Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, bu konuda
4.7.26 ve 4.7.34 numaralı kodların kullanılması gerektiği konusunda karar alınmıştır.
Tamamlanmamış
işlemlerde
değişiklik
yapıldığından
yeniden
kaydedilmesinin sağlanması
Düzenleme parmak izi beyannamesi tek başına bulunmamakta, mühür ve
parmak izi beyannamesi tek başlık olarak çıkmaktadır. Boş beyannameden
girildiğinde başlığın değişmesine izin verilmemektedir.Bir meslektaşım da
yazmıştı. Başlıkları değiştirebilme yetkimiz olmalı.
Vekaletnamelerde vekilin yabancı olması durumunda sistem vekilin T.C.
nosunu girmeden ilerlemiyor. Yabancılara nasıl vekalet yapabileceğimiz
konusunda bilgi verir misiniz.?
İlgili düzenleme teknik olarak tamamlanmış olup, bir sonraki sürümde yayınlanacaktır.
Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, sistem
bütünlüğünün korunması amacıyla başlıkların değiştirilmesine izin verilmeyeceği,
istendiği takdirde onaylama işlemlerde metnin başına, düzenleme işlemlerde ise tarih
kısmının üstüne yeni başlık girilebileceği kararı alınmıştır.
Vekilin yabancı uyruklu olması durumunda ilgili Çevirili kimlik ekranından Vatandaşlık
numarası girilerek eklenebilmektedir. (Lütfen Vekil Ekleme (Kimlik Tipi-Çevirili kimlik)
videosunu izleyiniz.)
Tarih : 06-08.01.2014
Soru/İstek
Bilgi
NBS programında "TAŞIMA SÖZLEŞMESİ" olarak düzenlediğimiz Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, sistem
sözleşmeyi Ulaştırma Bakanlığı kabul etmemekte "TAŞIT KİRA bütünlüğünün korunması amacıyla başlıkların değiştirilmesine izin verilmeyeceği,
SÖZLEŞMESİ" olarak istemektedir. Vatandaşla kavgalık oluyoruz. Acilen istendiği takdirde onaylama işlemlerde metnin başına, düzenleme işlemlerde ise tarih
sorunun çözülmesi temennilerimle.
kısmının üstüne yeni başlık girilebileceği kararı alınmıştır.
İstihdamı zorunlu personel sözleşmesindeki maddelerin düzeltilmesi
Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, çalışma
Madde 7
yapılmasına karar alınmıştır.
b)Taraflar çalışma süresince 4857 sayılı iş kanununun ilgili
b) taraflar çalışma süresince 6331sayılı işçi sağlığı ve iş güvenliği
kanununun ilgili şeklinde
Madde 8
b) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
b) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı şeklinde düzeltilmesi
Ankara Emniyet Müdürlüğü silah masası yazım-net teki Silah Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, talep uygun
Sözleşmesinin içeriğini kabul etmemektedir. Uzun zamandır işlemlerimiz görülmemiştir.
geri çevrilmektedir. İlgililer ile sorunun görüşülerek çözülmesi veya yasal
işlem yapılması; istenirse kendilerinin bir örnek metin var elimizde,
gönderebiliriz
Hazırlanan işlem metinlerinin, Adalet dört yıl geçerli olmak üzere hazırlanıp Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, işlem
Bakanlığınca da onaylanarak İŞLEM FORMÜLLERİ KİTABI’nda yayınlanan formüllerinin ilgili kitaba uygun olarak hazırlandığı ve bu konuda yeni bir çalışma
işlem formüllerine uygun olarak hazırlanması gerekmez mi?
yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.
taraf1 ve taraf2 gibi opsiyonların klavye kısayol tuşları var. Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, talepler
taraf1
'e
vekil
ekle
opsiyonuna
mesela
CTRL+
ALT+1 uygun görülmemiştir.
taraf2 'nin temsilcisine mesela CTRL+SHİFT+2 gibi kısayollar atanabilir mi
?
Sayfa 53 / 61
6.
7.
Vakıf Senedi düzenleyeceğiz. İlgililer senedi kendileri hazırlamışlar biz
sadece kimlikleri girip hazırlanan metni monte etmekle işi bitirmek istiyoruz.
Gelgelelim bu amacımıza uygun YAZIM'da uygun kod bulamadık. Bir senet
metni var. Kimlikleri girdiğimiz zaman otomatik olarak ilgilileri Mütevelliye ve
Yönetime atıyor silemiyoruz. BOŞ bir form bulabilir miyim dedim.
Bulamadım. BOŞ'ların BAŞLIĞINI değiştirmek mümkün değil. Mesela BOŞ
SÖZLEŞME'nin işlem başlığı DÜZENLEME ŞEKLİNDE SÖZLEŞME
çıkıyor.
Bu
başlıkta
direnilmesini
anlayamıyorum.
Başlığın
değiştirilmesinden ne tür bir problem olur bunu da çözemedim. Sadece bu
hususta dahi yani en azından BOŞ işlemlerin başlığındaki değişiklik
uygulayıcıyı rahatlatacaktır.
''İşlem bir yapraktır'' dan kasıt müstenit olarak eklenen sayfa sayısı mıdır?
Ya da: yaptığımız bir sayfadan oluşan bir işleme, bir sayfadan ibaret bir imza
sirküsü veya bir vekaletname eklediğimizde, veznede işlem 1 yapraktır
kutucuğunu işaretleyip, sağ tarafa da toplam sayfa adedini 2 mi gireceğiz?
Yoksa işlem 1 yapraktır işaretlenip sağ taraftaki sayfa adedine geri kalan
sayfa sayısını yani 1 mi gireceğiz?
Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, talepler
uygun görülmemiştir.
İşlem bir yapraktır:
Eski uygulamadaki “Müstenit için ek yaprak adedi” giriş kutusu yeni uygulamada
kaldırılmıştır. Bunun yerine;
Yeni uygulamada “Bir nüshadaki yaprak” giriş kutusuna, ayrım gözetmeksizin, tüm
işlemlerde bir nüshadaki yaprak sayısı kaç ise o yazılacaktır.
Özel değerli kağıda tabi işlemlerde ve düzenleme işlemlerinde, işleme özel alanlarda
“İşlem bir yapraktır” seçim kutusu uygulama tarafından görüntülenecektir.
Eğer yaptığınız işlemde, işlemin dayanaksız metni sadece 1 yaprak ise “İşlem bir
yapraktır” seçimini işaretlemeniz gerekmektedir.
Bu durumda uygulama, ilk değerli kağıdı özel değerli kağıt değerinden, sonraki değerli
kağıtları normal değerli kağıt değerinden hesaplayacaktır.
İşlemin dayanaksız metni toplam 1 sayfa ise işlemin kendisi 1 yapraktır ve bu durumda
"İşlem Bir Yapraktır" seçeneği seçilmelidir.
8.
Yevmiye günü açılmamış eski tarihli yevmiye dökümleri GEÇİCİ DÖKÜM
olarak çıkmaktadır.
9.
Noterliğimizde vezne için Başkâtibin bilgisayarını tanımladım. Ancak ben
kendi bilgisayarımda NBS Vezne takibi yapamıyorum.
10.
NBS programı ile birlikte TNB Duyuru programını da kullanıyorum. Duyuru
programını kaldırmam gerekli midir?
11.
Vekaletnameli araç satışlarında vekilin adresi metinde görünmüyor kimlik
bölümünde yukarıdaki adreste oturduğunu diye yazmasına rağmen
yukarıda vekilin değil vekalet verenin adresi yazıyor.
Resmi Yevmiye Dökümünün alınabilmesi için yevmiye günü açılmış ve kapatılmış
olması gerekmektedir. Bilişim Komisyonu kararı gereği yevmiyesi açılmamış geçmiş
günler için yevmiye raporu resmi olarak alınmamaktadır.
Gün içinde tahsilatı gerçekleştirilen işlemler İşlem Sorgulama ekranından ‘Yevmiye
Numarası Verilmiş’ seçeneği ile görülebilir. Ancak detaylı takip şu aşamada sadece
Vezne bilgisayarından yapılabilmektedir. Konu Bilişim Komisyonu gündeminde
bulunmakta olup, hangi raporların takip edilmesi belirlenecektir.
Hayır. NBS uygulaması, ana ekranda duyuruları göstermekle birlikte anlık değildir.
Anlık duyurular TNB Duyuru program ile gönderilmeye devam edecektir. Duyuru
programı sadece Bilgi İşlemin değil diğer tüm TNB birimlerinin kullandığı bir
uygulamadır, kesinlikle bilgisayarlardan kaldırılmamalı, noterliklerdeki tüm
bilgisayarlarda kurulu ve çalışır durumda tutulmalıdır.
Konu Bilişim Komisyonu toplantı gündemine alınmıştır.
Sayfa 54 / 61
12.
13.
15.
16.
17.
18.
S.No
1.
2.
NBS 'ye kara listenin eklenmesi sahte kimlik ve sahteciliğin önüne
geçeceğini düşünüyorum. Yazım nette bize gelen genel yazılara göre sahte
kimlik ve sahtecilikle ilgili kişi veya bilgileri kara listeye ekleyerek işlem
yaparken programın bizi uyarması sayesinde gözden kaçırmamış ve yanlış
bir işlem yapmamış oluyorduk. Şimdi ise nbs'de böyle bir bölüm yok. Yazım
nette olduğu gibi bir bölüm oluşturulmalı ve bu bilgiler yine eskisi gibi genel
yazılar doğrultusunda bizler tarafından sisteme girilmeli veya da noterler
birliği tarafından sisteme girilerek sistemin bizi uyarması sayesinde kontrollü
bir işlem yapılması sağlanmalıdır.
Protesto metninde sürekli değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Her
defasında aynı şeyleri tekrar tekrar eklemek zorunda kalıyoruz. Protesto
metninde yapılan bir değişikliğin kalıcı olması mümkün müdür veya ek
cümle gibi bir bölüm oluşturularak buraya girilen (noterlik çalışanları
tarafından hazırlanan protesto metni) bir kaç protesto metninden birini seçip
işlem yapmak gibi bir seçenek olabilir mi ?
Daha öncelerde belirtmemize rağmen yazı servisinde, alanlarda enter' a
basınca alandaki her şey gidiyor, geri al desek de gelmiyor çok büyük
zaman kaybı olmaktadır.
Program ilk yayınlandığı günden beri herkesin şikayet ettiği kimlik eklenince
değişikliklerin gitmesi ve araç satışlarında değişiklik yapılamaması
konularında henüz bir gelişme yoktur.
Noterliğimizde konica minolta bizhup 362 model yani dakikada 35 çekimden
2 adet makinamız var. NBS uygulamasından yavaş çıktı alınmaktadır.
Uyumsuzluğun giderilmesini talep ediyoruz.
Almanya'dan vatandaşlıktan çıkma bir vatandaş tevkil yetkili vekalet vermiş.
Vekalet Verenin ve vekilin kimliğini giremedik. Diğer Kimlikten rasgele
yazdığımız kimlik bilgileri vakelete geçmedi. Bu kısmı elle doldurmaya karar
verdik ancak T.C vatandaşı vekilin kimliğini de eklemedi.
Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, merkezi kara
liste oluşturulması için Yönetim Kurulu Kararı beklendiği, karar verildiği takdirde
çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir.
Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, çalışma
yapılmasına karar alınmıştır.
Editör üzerindeki tüm alanlar, tek veya çift tıklama sonucu, (word ve diğer editörlerde
olduğu gibi) seçili haline gelmektedir. Alan içerisine ekleme veya düzenleme yapmak
isteniyor ise, klavyenin ok tuşları ile alan içerisinde gezinerek veya fare ile alan
içerisindeki ilgili harf/kelime seçilerek düzenleme yapılmalıdır.
Yazılım teknolojisi kaynaklı bir kısıtlılıktan dolayı, işleme kimlik eklendikten sonra metin
içerisindeki değişiklikler kaybolmaktadır. Bu konudaki teknik çalışmalar
sürdürülmektedir.
Bilgisayarınıza tanımlı olan yazıcı sürücüsünün mutlaka orijinal yazıcı sürücü yazılımı
olması gerekmektedir. Ayrıca farklı yazıcılarla ilgili iletilen konular dahilinde NBS
yazdırma altyapısı güncellenmektedir. Yeni sürüm ile birlikte dağıtılacaktır.
Konu Bilişim Komisyonu toplantı gündemine alınmıştır.
Tarih : 01-05.01.2014
Soru/İstek
Bilgi
B ve C evrakların NBS sisteminde yer almasının hiç bir faydası olmayacağı Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, konu
gibi, sistemimizi gereksiz yere işgal edecektir.
hakkında Yönetim Kurulu Kararı gerektiği anlaşılmıştır.
Sistemin kapasitesi uzun vadeli olarak da sadece A ya hasredilmelidir.
yazım net kullanırken vezne yedekleme yapıyorduk flash belleğe günlük NBS yerel bilgisayarlarda kendi içinde yedekli çalışmakta, aynı zamanda, üretilen
atıyorduk. nbs de yedekleme yapmak mümkün mü, yapılabiliyorsa nasıl makbuz bilgilerini merkezde arşivleyebilmektedir. Bu durumdan dolayı günlük veya tam
yapılacak? vezne bilgisayarımızda bir sorun olduğunda bilgileri nasıl geri yedek alma işlemine gerek bulunmamaktadır. Herhangi bir sorunda NBS
yükleyebiliriz.
uygulamasının yeniden kurulması yeterlidir. Yazım tarafı kullanıcıları için veriler
uygulamanın ilk açılışında merkezden otomatik yüklenecektir, vezne tarafı için
merkezden geri yükleme işlemi çalıştırılmalıdır (Lütfen vezne geri yükleme eğitim
Sayfa 55 / 61
videosunu izleyiniz). Bu işlemler için internet ve VPN bağlantısının yapılmış olması
gerekmektedir.
S.No
1.
2.
S.No
1.
2.
3.
Tarih : 31.12.2013 – 01.01.2014
Soru/İstek
Bilgi
NBS programında özellikle damga vergili işlemler gibi yüksek meblağda Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, uygulamada
eksik damga vergisi alınabilecek işlemler ve çok kullanılan tüm kalıba alma ve kalıptan çalışma seçenekleri zaten var olduğundan bu tür işlemlerin her
noterler tarafından kullanılan işlemler, için TNB Yönetimi, Bilişim Komisyonu noterliğin kendi bünyesinde oluşturabileceğine karar verilmiştir.
ve Bilgi İşlem tarafından kalıplar oluşturulmalı ve programa yüklenmelidir.
Vezne ve Yazım-net programı için de olmayan kullanım kılavuzu biçiminde Hazırlanması ve çoğaltılması çok maliyetli olan, düzeltme ve değişiklik yapılması
bir yardım programı NBS içinde bulunmamaktadır. Deneme yanılma durumunda çok fazla kaynak tüketen Kullanım kılavuzu hazırlama işlemleri günümüzde
yöntemiyle çakıla çakıla öğrenmek ve uygulamak yerine. noterlere daha çok yerini uzaktan eğitim tekniklerine bırakmıştır. Bu teknikler durağan bir sayfadan çok
güvenen ve yardımcı olan bir anlayışla NBS programı kullanım kılavuzu canlı anlatımlı görsel videoları içermektedir. Bilgi İşlem Müdürlüğü bir süre önce
hazırlanmalı ve işlem kalıpları hazırlanıp sisteme yüklenmelidir. Yeni başlattığı çalışma ile tüm yardım, eğitim ve bilgilendirmeleri bu teknikle yapmak için
sistemde özellikle damga vergisinin eksik ya da yanlış, hatta hiç alınmaması işlemlerini sürdürmektedir.
riskine karşı NBS kalıplarını ve kolay kullanılabilecek bir NBS için de uzaktan eğitim tekniği kullanılarak hazırlanmış olan görsel eğitim videoları
kullanım kılavuzunu da bir an önce hazırlayıp yüklemeye TNB Yönetimi, (75 adet) TNBOnline-Üye ana Sayfası-NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ (NBS) DESTEK
Bilişim Komisyonu ve Bilgi İşlem yetkililerini tüm noterlerimiz adına SAYFASI altındaki Eğitim Videoları başlığı altında yayınlanmaktadır. Ayrıca NBS
uygulamasının içinde her ekranın yardım menüsü ekranda bulunan soru işareti (?)
çağırıyorum.
düğmesi ile yardım görüntülenmektedir.
Araç satışlarında türk lirası yazmıyor her seferinde elle girilmesi zor ve Düzeltme yapılmış ve sürümden bağımsız olarak otomatik olarak sistemlerinize
hataya sebep olabiliyor.
yüklenmiştir.
Tarih : 26.12.2013 – 30.12.2013
Soru/İstek
Bilgi
Hisseli araç satışında satış sözleşmesini program düzenletiyor bir sorun ile Araç satış işleminde eğer aracın tümü el değiştiriyor ise (1 tam bütünü) sistem hisse
karşılaşılmıyor fakat makbuz aşamasında sıkıntı çıkıyor sebebi ise hisse oranlarını kontrol etmez ve aracın hisse oranları emniyetten eksik gelse bile işleme
oranlarının trafikte belirlenmemiş olması yazım nette bu hata sözleşme devam edilir. Ancak aracın 1 tam bütününden daha az bir bölümü satılıyor ise sistem
hazırlanırken karşımıza geliyor ve sözleşmeyi hazırlattırmıyor.
hisse oranlarını kontrol eder. Yazım.Net programında da aynı olmak üzere NBS
uygulamasında da hisse ile ilgili bu durumların dışında bir kontrol bulunmamaktadır.
Karşılaşılan sorun bazı plakalara ait özel bir sorun olabilmektedir. Bu durumda Yardım
Masasına ilgili plaka verilerek detaylı inceleme talep edilebilir.
e-İmza kullanımı 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren NBS uygulamasında Hayır. NBS uygulamasında e-İmza kullanımı projenin ikinci aşamasında başlayacaktır.
kullanılacak mı?
Başlayacağı tarih ayrıca duyurularla bildirilecektir.
Bugün yapılan bir araç (motosiklet) satış işleminde satıcı ve vekile ait kimlik NBS uygulamasında hazırlanan işlemlerde Taraf 1 ve Taraf 2 aynı kişi olamaz kontrolü
bilgi girişi yapıldıktan sonra alıcı olarak sehven vekile ait kimlik bilgileri girişi bulunmaktadır. Ancak asaleten / vekâleten işlemlere dair bir kontrol bulunmamaktadır.
Sayfa 56 / 61
yapılmış ve sistem uyarı vermediği için işleme devam edilerek satış
tamamlanmış ve makbuz kesildikten sonra durum fark edilmiştir.
Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, talepler
uygun görülmemiştir.
Durum fark edildikten sonra Bilgi İşlem dahil görüşülen Noter ve Başkatip
arkadaşlar bu şekilde satış yapılmasının mümkün olmadığını, sistemin
kimlik bilgilerini girdikten sonra mutlaka uyarı vererek sonraki aşamalara
geçişi engelleyeceğini belirttiler. Buna karşın ortada vekil tarafından
kendisine yapılmış bir satış işlemi var.
S.No
1.
2.
3.
4.
5.
Tarih : 01.12.2013 – 26.12.2013
Soru/İstek
Bilgi
Çoklu vekil ekleme seçeneğinde tüm vekillerin baba adı ve doğum tarihi Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
bilgilerinin yazı sayfa adedini fazlalaştırdığından dolayı kaldırılması.
Yapılandırma bölümüne bu konuda ayar konmasına ve uygulamanın bu ayara göre
diğer bilgileri işleme eklemesine izin verecek şekilde çalışma yapılmasına karar
verilmiştir.
Linux işletim sisteminde NBS ve Open VPN çalışacak mı?
NBS uygulaması Microsoft Windows (32 veya 64 bit), MacOSX ve Linux sistemlerinde
çalışacak şekilde hazırlanmıştır. Temel yaygınlaştırma noterlik personelinin aşina
olduğu Microsoft Windows İşletim Sistemi ile yapılmaktadır. MacosX ve Linux
sürümünün testleri son aşamasındadır. MacOSX ve Linux sürümleri, VPN uygulaması
ile birlikte otomatik kurulacak şekilde hazırlandığından ayrıca Open VPN
uygulamasının kurulmasına gerek kalmayacaktadır. MacosX sürümü halihazırda talep
eden noterlerimize yüklenmektedir. Linux sürümü son testleri bittiğinde yayınlanacaktır.
NBS uygulaması merkezi değil merkezle haberleşerek çalışan bir sistemdir. Sistem
NBS’de merkez bağlantısı olmadan çalışmak mümkün müdür?
hem çevrim içi (internet bağlantılı) hem de çevrimdışı (internet bağlantısız) çalışacak
şekilde yapılandırılmıştır. Noterliğinizde internet bağlantınız kesilse dahi 3 (üç) gün
boyunca uygulamaya son giriş yapan kullanıcı TC Kimlik Numarası ve şifresi ile giriş
yapabilir, araç satış, KPS sorgu gibi çevrimiçi işlemler dışında tüm işlemleri elle
doldurarak yapabilirsiniz. İnternet bağlantısı sağlandığı anda program arka planda
otomatik olarak merkez ile haberleşmeye başlayacaktır.
NBS uygulamasında internet hızı ne olmalıdır?
NBS uygulaması merkez ile haberleşirken özel bir veri sıkıştırma tekniği
kullanmaktadır. Bu nedenle gönderilen ve alınan veri boyutları en küçük olacak şekilde
optimize edilmekte ve yüksek hızlı internet bağlantısına ihtiyaç duymamaktadır.
Türkiye genelinde kullanılan Türk Telekom’un 8 Mbit ADSL internet bağlantısı birden
çok bilgisayarı olan noterliklerimizde dahi uygulamanın çalışması için yeterlidir. Tüm
testler, bu konu dikkate alınarak, Birlik Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde kurulan örnek
noterlik sistemi üzerinde detaylı bir şekilde yapılmıştır.
Tüm noter personeli ve noterler aynı anda işlem yapmaya kalkıştıklarında NBS uygulaması merkezi bir sistem olmadığı için böyle bir sorun aslında fiilen yoktur.
merkezi sistem bunu karşılayabilecek mi?
Noterlikteki her bilgisayar işlemlerini kendi başına (kendi gücü ve kalitesi çerçevesinde)
yapmakta, KPS sorgu vb. işlemler için merkeze gelmektedir. Vezne tahakkuk listesi ve
benzeri işlemler için merkezle arka planda haberleşen NBS uygulamasının bu işlemler
için yarattığı trafik ve merkez bilgisayarlardaki işlem yükü en düşük olacak şekilde
ayarlanmıştır. Ayrıca, Birlik veri merkezinde kurulan merkezi sistemler tüm dünyada
kullanılmakta olan standart stres testlerine tabi tutulmuştur. Şu anki merkezi sistemlere
Sayfa 57 / 61
6.
Yabancılara ait vekaletnamelerde kimlik düzenlemesi eksiktir.
7.
Yeni pasaport bilgisine göre işlem yapılamıyor.
8.
9.
Muvazene defterinde dönem bilgileri yanlış çıkıyor.
Araç Satış İşlemlerinde Plaka, TC Kimlik/Vergi No ve Seri numarasından
biri yanlış olsa dahi bilgilerin görüntülenmesi düzeltilmelidir.
10.
14.1.1 Araç rehin İbranamesi (Banka) işleminde Türkiye Ticaret Sicil
gazetesinden dayanak eklenmiyor. Elle ekleme imkanı olmasına rağmen
sistemin oluşturduğu dayanak silinemiyor.
Tamamlanmamış işlemlerden çağrılan işlemleri kaydet seçeneği
bulunmuyor.
Türkçe bilmeyen okur yazar düzenleme vasiyetname işleminde ilgilinin bir
defa yabancı kimlik numarasını girdiğimiz halde,peşpeşe iki kez(mükerrer
olarak) kimlik dökümü yazdırıyor ve bunu metin üzerinden silemiyoruz.
Yazdırma işlemi sırasında NBS uygulaması kapanıyor.
11.
12.
13.
14.
15.
Herhangi bir işlem hazırlarken Yardımcı Programlar altındaki Kimlik
sorgulama bölümünden Kimlik sorgulama ve yeniden hazırlanmakta olan
işleme dönme imkanı olmalıdır.
Araç satış sözleşmesi hazırlanırken satış bedeli ve kasko bedelinin işlem
sırasında değiştirilmesine imkan sağlanmalıdır.
tam kapasite ile (Tüm noterliklerdeki tüm bilgisayarlar aynı anda) yüklenilse dahi
üzerindeki yük %50 ye geçmemektedir. Uygulamanın yüklemeye açıldığı 13 Mart 2013
günü Türk Telekom fiber altyapısında yaşanan sorun nedeni ile yüklemede kesintiler
yaşanmıştır, bu kesinti NBS ya da TNB merkezi sistemleri ile ilgili değil Türk Telekom
internet altyapısı ile ilgilidir. Bu olaydan sonra Türk Telekom ile görüşülerek merkezi
internet hızı 200 Mbit fiber bağlantıdan 400 Mbit bağlantı hızına çıkarılmış ve yedekliliği
sağlanmıştır.
Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, pasaporttan
kimlik çevirisi yaptırılmasına ve daha sonra işlemin Çevirili Kimlik seçeneği ile
yapılmasına karar verilmiştir.
Yeni pasaport kimlik türü olarak sonraki sürümlerde yayınlanacak şekilde
takvimlendirilmiştir. Bu süre içinde yeni pasaporta göre yapılması gereken işlemler için
“Diğer” kimlik tipi kullanılabilir.
İlgili dönem hatası giderilmiş, sonraki sürüme eklenmiştir.
Bu sorgulama yöntemi NBS uygulamasına özgü bir olay değildir. Araç satış işlemi
başladığından beri sistem böyle çalışmaktadır. Mevcut Yazım.Net uygulaması da bu
sistemi uygulamaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü her üç bilginin de her zaman tescil
bilgilerinde bulunmadığını bu sebeple üç bilgiden ikisinin doğru olması durumunda araç
teknik bilgisini dönebileceklerini iletmişler ve sorgulama yöntemi bu haliyle toplantı
tutanaklarında karara bağlanmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü tescil bilgilerindeki
eksiklikleri giderdiğinde her üç bilgininde doğru olması kuralı sisteme eklenebilecektir.
Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, çalışma
yapılmasına karar verilmiştir.
İlgili talep gerçekleştirilmiş, sonraki sürüme eklenmiştir.
İlgili talep gerçekleştirilmiş, sürümden bağımsız olarak tüm noterlik bilgisayarlarına
gönderilmiştir.
NBS’nin mevcut sürümleri yazdırma altlığı olarak Microsoft Windows yazıcı
kütüphanesini (yazıcı sürücü uygulamaları, Windows’un iç doküman işleme
uygulamaları) kullanmaktadır. Microsoft işletim sisteminin bir sorunu olan bu durum
MACos ve Linux işletim sistemlerinde yoktur. Bilgi İşlem Müdürlüğü uzmanları
tarafından Microsoft Windows’un bu sorununu çözmek için (NBS sisteminden
bağımsız) özel yazılımlar hazırlanmış ve ek seçenekler şeklinde Yapılandırma
ayarlarına ilave edilmiştir. Bunlar, “XPS olarak yazdır” ve “Pdf olarak yazdır”
seçeneklerdir. Yazıcı modeline göre bu seçeneklerden uygun olanı ile yavaş yazdırma
ve kapanma sorunu çözülmüştür. Son testleri tamamlandığında yayınlanacaktır.
Uygulama içerisinden pencere (pop-up) açılmış ise, pencere kapatılmadan diğer
ekranlara geçiş masaüstü uygulamalarında mümkün değildir. Önce bu açılan pencere
(pop-up) kapatılmalıdır.
İlgili düzenleme, sonraki sürümlerde yayınlanacak şekilde takvimlendirilmiştir.
Sayfa 58 / 61
16.
NBS’de bir bilgisayarda bulunan tüzel kişi, avukat, çoklu vekil, ek cümle gibi
bilgilerin noterlikteki tüm bilgisayarlardan da ortak kullanımının sağlanması
17.
Yazım servisinde özel alana yapışık olan sözcükler silinememektedir.
18.
Yazı ekranındaki font ile ön izlemedeki font farklı çıkıyor
19.
Banka ihtarı işlemlerinde ikinci yetkilinin birinci yetkiliden farklı bir yetki
belgesi var ise ikinci yetki belgesi “bu tüzel kişiyi iki defa ekleyemezsiniz”
şeklinde uyarı veriyor ve ikinci yetki belgesi eklenmiyor.
Vekilli araç satış işleminde vekile ait adres bilgisi onay şerhinde çıkmıyor.
20.
21.
22.
Yazımnette protesto hazırlarken"protesto listesi", "tebligat listesi" ve "zarf
listesi" bölümleri vardı. Protestoyu hazırladıktan sonra ilgili bölümleri
tıklayarak ayrı ayrı çıktı alabiliyorduk. NBS de ise protestoyu hazırladıktan
sonra "yazdır" butonuna tıklayınca tek seferde protesto ve zarfın çıktısını
alabiliyoruz ancak "tebligat listesini" (yani 2 suret hazırlayıp biri PTT de
diğeri de bizim Posta Zimmet Kartonumuzda kalan tebligat
listesini) alamıyoruz.
NBS de “TAB” veya “ENTER” tuşu ile geçişlerde sıralama düzensiz
olmaktadır.
23.
Yazı servisinde özel alanlara çift tıklandığında alandaki tüm yazı seçilmeli.
24.
Birden fazla Vezne servisinin çalışır olması
25.
Araç satış işlemlerinde kasko ve satış bedeli alanlarındaki para birimi bazı
bilgisayarlarda tam gelmekte iken bazı bilgisayarlarda çıkmamaktadır.
Bu ve benzeri özellikler sadece web tabanlı ve tamamen merkezi olan sistemlerde
mümkündür. Noterlikte işlerin (internet yokluğu ya da benzeri nedenlerden) kesintiye
uğratılmaması için NBS akıllı istemci (Smart client) mimarisinde hazırlanmıştır. Yani
her bir bilgisayar aslında tek başına çalışmakta, hazırladığı işlemleri merkezde ortak
bir havuza gönderebilmektedir. Bu ortak havuzdan da vezneye tahakkuk-tahsilat için
bilgi gönderilmektedir. İşlemler dışındaki diğer bilgiler için mevcut mimari yapı uygun
değildir. Bu isteğin yerine gelebilmesi için tüm sistemlerin web tabanlı (sadece
merkezden çalışılabilen) olması, internet olmayınca da hiçbir işlemin yapılamaması
şeklinde bir mimari yapıya geçmek gereklidir. Bu günün koşulları ve yasal altyapı ise
buna uygun değildir. Noterlikte internet yok diye işler durdurulamaz.
Sürümden bağımsız olarak eklenmiş ve yayınlanmıştır. NBS uygulaması sürümden
bağımsız merkezden gönderilen verileri otomatik almakta ve güncellenmektedir. Bu tür
hatalar sürümden bağımsız olarak çözülmektedir.
İlgili durum ile yapılan test çalışmalarında karşılaşılmamıştır. Tekrar bu durum ile
karşılaşılması durumunda yardım masası ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
Şimdilik ikinci yetkilinin sirküler bilgisi dayanak kısmına manuel olarak ilave edilmelidir.
Bu konuda çalışmalar devam etmekte olup gelecek sürümlerde bu ihtiyaç
karşılanacaktır.
Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, çalışma
yapılmasına karar verilmiştir.
NBS uygulamasında da Protesto ve Tebligat listeleri mevcuttur. Uygulamada Protesto
Listesi’nden protesto ve zarf dökümleri, Tebligat Listesi’nden ise muhatap listesi
alınabilir.
NBS uygulamasının tüm ekranları “TAB” veya “ENTER” ile geçişler olacak şekilde
hazırlanmıştır, gözden kaçan bazı ekranlar ya da alanlar olabilir, düzenlenme
çalışmaları devam etmektedir.
Editör üzerindeki tüm alanlar, tek veya çift tıklama sonucu seçili hale gelmektedir. Alan
içerisine ekleme veya düzenleme yapmak isteniyor ise, klavyenin ok tuşları ile alan
içerisinde gezinerek veya fare ile alan içerisindeki ilgili harf/kelime seçilerek düzenleme
yapılabilir.
NBS uygulaması tek bir kayıtlı vezne olacak şekilde hazırlanmıştır. Yevmiye
numaraları sadece vezne bilgisayarından ve her noterliğin kendi içinde üretilmektedir.
Birden fazla vezne olması durumunda yevmiye numaralarının merkezi bir yerden
sırayla üretilerek her vezne bilgisayarına gönderilmesi gerekir, ayrıca üretilen tahsilat
kayıtlarının da ortak bir noktada toplanması ve vezne listelerinin bu ortak noktadan
hazırlanması gerekir. NBS merkezi bir sistem değildir, merkezle haberleşerek çalışan
bir sistemdir. Bu yüzden mevcut yapıda birden fazla vezne açmak mümkün değildir.
NBS (Canlı) uygulamasına geçiş sırasında yaşanan Telekom altyapısındaki sorun
nedeniyle, merkezden gönderilen metinlerin yerel bilgisayarlara gönderiminde yavaşlık
Sayfa 59 / 61
27.
NBS pilot (test) kullanıcı iken yeni Ocak 2014 sürümünü yüklediğimde tüzel
kişi, tamamlanmamış işlemler, avukat, çoklu vekil gibi bilgilerim silindi.
28.
NBS "taşıt sözleşmesi" metninin son satırı (...sildirmedikçe başka
bir taşımacı ile sözleşme imzalayamaz.) yazdırırken kağıda çıkmıyor,
Windows 7 32 bit sistemde NBS programında imleç olması gereken yerden
daima bir karakter önde duruyor ve dolayısıyla kullanıcıyı yanıltıyor.
1. 14.1.4 İşlem kodlu ARAÇ REHİN İBRANAMESİ (ŞAHIS) - 7.3.9 İşlem
kodlu, REHİNLİ ARAÇ SATIŞ MUVAFAKATNAMESİ işlemlerinde farklı
noterliklerde tanzim edilen işlemlerin ibra ve muvafakatnamesinde bilgi için
tebligat çıkartma gereği doğduğundan, bu işlemlere “gönderilecek kişi”
eklenmesi gerekmektedir.
2. TNB’nin 1996/5 nolu Genelgesinde örneği verilen, tevkil
vekaletnamesi’nin sisteme eklenmesi faydalı olacaktır.
3. NBS 1.0.59.21 Versiyonunda yayımlanan Yardımcı Programlar altında
bulunan, Manuel Zarf basımı bölümünde, zarf ve tebligat listesinde barkod
oluşturma seçeneği bulunmamaktadır.
Tebligat listesinin günlük olarak alınmasının yanında tarih aralığı belirtilerek
bir kaç gün toplamı olarak tek listede alınması sağlanırsa daha kullanışlı
olacaktır.
4.
4.4.5 İşlem kodlu REHİNLİ BORÇ SÖZLEŞMESİ – ARAÇ SATIŞ
SÖZLEŞMESİNDEN SONRA işlemine vade tarihi eklenmesine ihtiyaç
vardır.
29.
30.
31.
32.
33.
Yapılandırma Başlığı altındaki Defter Vergi Dairesi Tanımlama Bölümünde
başka ile ait vergi daireleri bilgileri çıkmaktadır.
Aşağıdaki işlem tasarımlarının eklenmesi:
Yarış Atlarıyla İlgili Antrenör Sözleşmesi
Taşıt Kartlarıyla İlgili Feragatname
C2 Kartı İçin Kira Sözleşmesi, Feshi
Elektrik Hattı Devir Sözleşmesi
Taşınmaz Kira Sözleşmesi (Boş)
Vergi kimlik numaralarında doğrulama mekanizması var mıdır, varsa
NBS’ye eklenebilr mi?
Kimlik ekranındaki TC Kimlik No doğrulama mekanizması (yeşil renk,
Kırmızı renk olma durumu) plaka sorgu ekranındaki TC Kimlik No alanına
da uygulanabilir mi?
Nbs de makbuz kesimi denememizde araç satışında belge bedeli
yansımıyo
yaşanmıştır. Ancak şu anda tüm yerel bilgisayarlarda ilgili metin güncellenmiş ve sıkıntı
ortadan kalkmıştır.
NBS pilot uygulaması tüm noterliklerin kullanımına TEST olarak açılmıştır.
Uygulamanın yeni sürümleri ile test sürümleri arasında teknik alt yapı ve veritabanı
değişiklikleri olduğundan test sürümündeki bilgiler aktarılamamaktadır.(Genel Yazı
2013/116)
İlgili durum ile yapılan test çalışmalarında karşılaşılmamıştır. Tekrar bu durum ile
karşılaşılması durumunda yardım masası ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.
1. Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
manuel zarf hazırlamam bölümünden tebligat zarfı hazırlanmasına karar
verilmiştir.
2. Tebligat Listesi veriler merkezden sorgulanmaktadır. Performans sıkıntısı
yaşanmaması için tüm merkez sorgularda tarih seçimi günlük yapılmaktadır.
3. NBS uygulamasında Manuel zarf basımı yardımcı ve yerelde çalışacak bir
program olarak tanımlanmıştır. Genel yapı, tebligatların merkezden çalışılması
ve barkodların da tebligat listesinden basılması şeklindedir. Bu bölüm yerelde
çalıştığından dolayı merkezden barkod alma yeteneği yoktur.
4. Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup,
çalışma yapılmasına karar verilmiştir.
İlgili hata düzeltilmiş, bir sonraki sürüme eklenmiştir.
Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, sadece Yarış
Atlarıyla İlgili Antrenör Sözleşmesi’nin hazırlanarak sürümden bağımsız
yayınlanmasına karar verilmiştir.
Vergi Kimlik numaraları herhangi bir algoritma dahilinde üretilmemiş olup doğrulama
yapılamamaktadır.
Pilot (Test) ortamındaki veznede Araç Satış işlemine (gerçek satış yapılmaması için)
izin verilememesinden dolayı işlem yapılamamış olabilir.
Sayfa 60 / 61
34.
4.1.2 işleminde ilgililer kısmına “Senet ekle” düğmesi eklenebilir mi? Bu
düğme ile senet giriş ekranı düzenlenip senet adedi kadar bilginin otomatik
olarak eklenmesi sağlanabilir mi?
35.
36.
Araç satış işleminde alıcının adresi yurtdışı ise uyarı verilmesi
NBS Editör'de alan içinde herhangi bir düzeltme yapmak için alan içine
girmek istediğimizde, mouse ile imleci istediğimiz noktaya getiremiyoruz.
Bunun için klavyemizdeki yön tuşlarını kullanmak zorunda kalıyoruz. Mouse
ile tıkladığımızda tüm alan içi seçili hale geliyor ve sonrasında herhangi bir
tuşa dokunursak alan içindeki tüm bilgiler siliniyor.
NBS sistemini resmi olarak kullanıyoruz. Daha önce yazım nette
hazırlamadığımız örnek verme, mirasçılık belgesi ,çeviri v.s. gibi
işlemler NBS sisteminde eskiden olduğu gibi hazırlayıp sadece NBS
vezneden makbuzunu kesecek miyiz yoksa dışarıda hazırlanan işlemler gibi
tarayıcıdan taratıp merkezi sisteme aktaracak mıyız.
Vergi Daireleri NBS programındaki "VEKALETNAME-1.15.6 VERGİMUHASEBECİ VEKALETNAMESİ" başlıklı vekaletname içeriğinde "bu
vekaletnamenin azil edilmesi halinde azil tarihi ile azilin ilgili vergi dairesine
bildirilmesine kadar geçecek süre içerisinde vergi dairesi tarafından
yapılacak işlemlerden vergi dairesinin sorumlu tutulmayacağını kabul ve
beyanla" sözleri geçmediğinden kendilerine ibraz edilen vekaletnameyi
kabul etmemekteler.
Vekaletnamlerdeki “İşlemSüresiBitişTarihi” alanına tıklanınca açılan tarih
penceresindeki “Süreli Mi?” kutucuğu gereksizdir, direk tarih seçilip işleme
eklenmelidir.
37.
38.
39.
NBS ilgililer bölümü, işlemin şablon bilgisinden geliyor olup, sadece işlem ilgililerine
özgü bir bölümdür. ‘Senet Ekle’ düğmesi o alana eklenemez, ancak editör üzerinde sağ
tık ile eklenebilme durumu ilk Bilişim Komisyonu toplantısında görüşülmek üzere
gündeme alınmıştır.
İlgili hata düzeltilmiş, bir sonraki sürüme eklenmiştir.
Alan içerisine ekleme veya düzenleme yapmak isteniyor ise, klavyenin ok tuşları ile
alan içerisinde gezinerek veya fare ile alan içerisindeki ilgili harf/kelime seçilerek
düzenleme yapılabilir. Bu durumda alan içi verileri silinmez.
Mirasçılık belgesinin NBS uygulaması ile hazırlanması, sonraki sürümlerde
yayınlanacak şekilde takvimlendirilmiştir. NBS üzerinden hazırlanmayan işlemlerin de
NBS veznesinden tahsilatı yapılmalıdır.
Konu 17.01.2014 tarihli bilişim komisyonu toplantısında görüşülmüş olup, söz konusu
eklenmesi istenen bölümün bir taahhüt olduğu, be sebeple vekalet işleminden ayrı
çalışması gerektiğine karar verilmiştir.
Süreli bir vekaletnamenin süresiz hale getirilmesi, tarihin silinmesi için bir sürü tuşa
basmak yerine “Süreli Mi?” kutucuğundaki işaretinin bir tık ile kaldırılması işleyiş olarak
daha hızlıdır.
Sayfa 61 / 61
Download

01.09.2014 TARİHLİ BİLİŞİM KOMİSYONU TOPLANTISINDA