Woodcock-Johnson: Mezinárodní edice II–Česky
Program na vyhodnocení výsledků testů–Compuscore
Instalace softwaru a podpora
Instalace
The Woodcock-Johnson®: Mezinárodní edice II–Česky Compuscore® je počítačový program, který
poskytuje skóry testů Woodcock-Johnson: Mezinárodní edice II–Česky upravené (z norem pro
USA) tak, aby odrážely srovnání jedinců v rámci České republiky. Tyto úpravy jsou založeny na
datech shromážděných v reprezentativní studii jedinců z České republiky.
Ke stažení a instalaci WJ IE II (česky) Compuscore proveďte následující kroky. Vytisknutí těchto
instrukcí vám ulehčí další postup instalace.
Poznámka: Pokud užíváte Microsoft® Windows XP nebo Windows Vista®, musíte se před
zahájením instalace přihlásit do Windows jako administrátor, nebo jako uživatel s
administrátorskými právy.

Stáhněte WJ IE II (česky) Compuscore kliknutím na tlačítko Stáhnout WJ IE II.
Soubor uložte na místní disk vašeho počítače.

Po ukončení stahování zavřete všechny pod Windows běžící programy. Pak vyhledejte
uložený soubor WJIECzechInst.exe a dvojitým kliknutím spusťte instalaci.

Když se objeví dialogové okno otevíracího spuboru, klikněte na Run/Spustit.

Poté, co se spustí Průvodce instalací, klikněte na tlačítko Další pro pokračování
instalace. Dále postupujte podle instrukcí na obrazovce.
Podpora softwaru
Buletiny a aktualizace softwaru jsou dostupné přes stránku Nadace WMF Press:
http://www.woodcock-munoz-foundation.org/press.html
Otázky týkající se stahování, instalace nebo základního fungování software posílejte elektronickou
poštou paní Melanie Maerz na adresu, [email protected], nebo poštou
na: adresu:
Software Support, WMF Press
27W525 High Lake Road, #535
Winfield, IL 60190
USA
1
Žádáte-li o asistenci týkající se softwaru, uvádějte prosím v angličtině následující informace:

Číslo verze Woodcock-Johnson: Mezinárodní edice II—Česky (WJ IE II Česky)

Verzi Windows

Kapacitu instalované paměti (RAM)

Typ a model tiskárny

Stručný popis pozorovaného problému
Otázky technického charakteru týkající se překladu nebo skórování WJ IE II Česky budou
postoupeny Antonovi Furmanovi nebo Davidu Daileymu.
Licenční smlouva
VAROVÁNÍ: Tento program je chráněn autorskými právy a mezinárodními smlouvami.
Neoprávněná reprodukce nebo distribuce tohoto programu nebo jakékoliv jeho části může mít za
následek tvrdé civilní a trestní sankce, a bude stíhána v největším možném rozsahu podle zákona.
2
Download

Woodcock-Johnson: Mezinárodní edice II–Česky Program na