HOTLINE linka: 731 445 800
FAQ – nejčastější poruchy
1. Při práci mi přestal reagovat počítač.
Pravidlem číslo jedna je si svojí práci průběžně ukládat, aby při nenadálé situaci jako je zaseknutí programu
anebo výpadku elektrické energie nedošlo ke ztrátě vypracovaných dokumentů. Proto chvíli vydržte, zda se
aplikace znovu zaktivní, pokud ne, ukončete zaseknutou aplikace přes správce úloh stisknutím klávesové
zkratky ctrl+alt+delete, jestliže počítač i nadále nereaguje a ani nereaguje dioda při vypínání a zapínání
klávesy "numlock" je už možné jenom vypnout PC stiskem tlačítka napájení po dobu cca 5 sekund.
2. Po výpadku elektrické energie se mi nedaří zapnout počítač.
Při kolísání nebo výpadku elektrické energie může dojít k zaseknutí napájecího zdroje. Proto odpojte na dobu
cca 10 sekund napájecí kabel do PC a nebo, pokud má napájecí zdroj vypínací kolíbku přepněte na krátkou
dobu do pozice "O". Jestliže nadále nelze zapnout počítač obraťte se na nás, může být poškozen napájecí
zdroj, popřípadě jiný hardware.
3. Nedaří se mi zapnout počítač.
Zkontrolujte veškeré kabely, jestli jsou správně zapojeny, mohlo dojít například při úklidu k vytažení
napájecího kabelu.
Zkontrolujte, jestli svítí kontrolka na monitoru, popřípadě vyzkoušejte jiný elektrospotřebič, mohlo dojít k
výpadku elektrických pojistek.
4. Přestal mi fungovat internet
• Pokud se jedná o pevný počítač připojený přes kabel, zkontrolujte, zda nedošlo k vytržení
internetového kabelu.
• Jestliže je kabel v pořádku, vypněte a zapněte Váš modem a vyčkejte k znovu načtení internetového
připojení.
• Jedná-li se o notebook připojený pomocí wi-fi, vypněte a znovu zapněte Váš wi-fi router a vyčkejte
znovu načtení wi-fi připojení.
• Vyčkejte 15 minut a znovu vyzkoušejte Vaše internetové připojení, mohlo dojít ke krátkému výpadku
připojení ze strany Vašeho poskytovatele internetu.
5. Netiskne mi tiskárna.
Zkontrolujte jestli je tiskárna ve stavu on-line, postupujte:
1. Start -> Ovládací panely -> Zařízení a tiskárny
2. Pokud je tiskárna zašedlá zkontrolujte propojovací kabel mezi počítačem a tiskárnou
3. Jestliže tiskárna není zašedlá, otevřete tiskovou frontu a vymažte veškeré dokumenty, pokud se
zaseknutý dokument nepodaří vymazat, je nutné restartovat službu zařazování tisku. Tuto službu
naleznete v start -> ovládací panely -> nástroje pro správu -> služby. U Windows XP se služba jmenuje
"zařazování tisku" u Windows 7 "služba zařazování tisku". Po restartování služby může dojít k znovu
vytisknutí posledního dokumentu. Jestliže se Vám nepodaří službu restartovat z důvodu například
omezení administrátorských práv, proveďte restart počítače.
HOTLINE linka: 731 445 800
6. Zhasnul mi monitor.
Zkontrolujte, jestli nedošlo k vysunutí napájecího kabelu do monitoru nebo k uvolnění propojovacího kabelu
mezi monitorem a počítačem (má většinou modré koncovky).
7. Přestala mi reagovat myš.
Vyčistěte myš, i pokud se jedná o optickou myš, může dojít k nanesení nečistot do otvoru se senzorem myši.
jedná-li se o starší typ myši zakončený PS/2 koncovkou většinou zelené barvy, odpojte a znovu zapojte myš,
poté je nutné restartovat PC.
8. Máte jakýkoliv jiný problém?
Na našich internetových stránkách (www.nemosnet.cz) si spusťte aplikaci TEAMVIEWER a zavolejte na naší
HOTLINE, nahlaste našemu pracovníkovi vaše ID a vygenerované heslo. Náš pracovník se poté připojí na Váš
počítač a pokusí se problém vyřešit. V tuto dobu nepoužívejte Váš počítač a nemanipulujte s myší, pokud k
tomu nebudete vyzváni naším technikem. S Vaší myší pracuje na dálku náš pracovník, nemusíte se obávat, že
by manipuloval s Vaším PC někdo cizí nebo vir.
Download

FAQ - nejčastější poruchy