Studium nás učí pravidel, život výjimek.
Peter Niemann
Das Studium lehrt uns Regeln, das Leben die
Ausnahmen.
Peter Niemann
Katolický
studentský spolek
Pragensis
si dovoluje Vás,
ctěné dámy a vážení pánové, kolegové studenti,
hosté, přátelé a členové spolku,
tímto srdečně pozvat k účasti
na programu našeho 29. semestru,
zimního semestru roku 2014/2015.
Die Katholische
Studentenverbindung
Pragensis
erlaubt sich,
ihren verehrten Damen, Gästen und Freunden,
den geschätzten Kartellschwestern und -brüdern im EKV
sowie allen Bundesschwestern und Bundesbrüdern
das Programm des 29. Couleursemesters,
des Wintersemesters 2014/2015,
als persönliche Einladung zu überreichen.
Ondřej Sedláček v/o Mauli Jakub Charvát v/o Charvaj
Senior/Aktivensenior
Senior st./Philistersenior
SPOLEK
Katolický studentský spolek Pragensis je korporací katolických
studentů vyznávajících barvy Prahy. Byl založen 17. června 2000.
V roce 2004 se stal členem evropského kartelu. Naše barvy - bílá,
červená a žlutá - jsou vyjádřeny v naší stuze, cípu a naší čepici.
Náš spolek představuje jednotu, v jejímž středu stojí společný život
křesťanských vysokoškolských studentů z Česka, Německa a Rakouska
ve stověžaté Praze.
Proto pro všechny členy KStV Pragensis platí principy religio,
amicitia, patria a scientia.
RELIGIO
Společné katolické přesvědčení a vyznávání křesťanských hodnot tvoří
základ našeho přátelského spolku a našich životů.
AMICITIA
V našem spolku vyznáváme úzké přátelství, které nekončí složením
závěrečných zkoušek na vysoké škole, nýbrž tvoří hodnotový a sociální
rámec pro celý náš život.
PATRIA
Sounáležitost s naší vlastí nabývá formy jak v kulturních zájmech a v
udržování a pěstování studentských tradic, tak i ve vyznávání dědictví
evropské kultury, demokracie a svobody jakožto nosných sloupů
našeho společného bytí.
SCIENTIA
Jako akademický spolek podporujeme vědecké studium a všeobecné
vzdělání, které by mělo přispívat k zachování a prohloubení
evropských a křesťanských kulturních hodnot.
DIE VERBINDUNG
Die Katholische Studentenverbindung Pragensis ist eine farbentragende, nichtschlagende Korporation in Prag und wurde am 17. Juni
2000 gegründet. Im Jahr 2004 wurde Pragensis in den Europäischen
Kartellverband aufgenommen. Als Farben tragen wir in Band, Zipfel
und Mütze die Farben Weiß, Rot und Gelb.
Unsere Verbindung versteht sich als ein Bund, in dem das Miteinander
von christlichen Studenten und Akademikern aus Tschechien,
Deutschland und Österreich in der Goldenen Stadt Prag im Mittelpunkt
steht.
Daher hat sich die KStV Pragensis für ihre Mitglieder die Prinzipien
religio, amicitia, patria und scientia gegeben.
RELIGIO
Die gemeinsame katholische Grundüberzeugung und das Bekenntnis zur christlichen Wertegesellschaft
schaffen die Grundlage für unseren Freundschaftsbund und unser
Leben.
AMICITIA
Wesentlich für unseren Bund ist eine enge
Freundschaft, die nicht mit dem Universitätsabschluss endet, sondern
einen wertbeständigen sozialen Rahmen für unser ganzes Leben bildet.
PATRIA
Die Verbundenheit mit unserem Vaterland
kommt sowohl in einem besonderen kulturellen Interesse und der
Pflege studentischer Traditionen zum Ausdruck als auch in dem
Bekenntnis zum Erbe der europäischen Kultur, zu Demokratie und zu
Freiheit als den tragenden Säulen unseres Zusammenlebens.
SCIENTIA
Als Akademikerbund befürworten wir ein
vollständiges, wissenschaftliches und allgemeinbildendes Studium,
welches zur Erhaltung und Vertiefung europäischer und christlicher
Kulturwerte beitragen soll.
ZÁŘÍ 2014
St
10.9.
19:30
Posezení spolku
„Kulový Blesk“
St
17.9.
19:00
Večer deskových her
U Báry doma
14. Výroční slavnost KStV Pragensis
Pá
26.9.
Uvítací večer, 1. AC
So
27.9.
Slavnostní komers
Ne
28.9.
Mše svatá ke dni sv. Václava
Sv. Jan Nepomuk na Skalce
Budou zaslány zvláštní pozvánky.
SEPTEMBER 2014
Mi
10.9.
19:30
Stammtisch
„Kulový Blesk“
Mi
17.9.
19:00
Brettspielabend
Bei unserer Bschw. Bára zu Hause
14. Stiftungsfest KStV Pragensis
Fr
26.9.
Begrüßungsabend, 1. AC
Sa
27.9.
Festkommers
So
28.9.
Heilige Messe zum Hl. Wenzelstag
Im Hl. Jan Nepomuk am Felsen
Es ergehen gesonderte Einladungen.
ŘÍJEN 2014
St
8.10.
15:00
Pá 10.10.
Ne 12. 10.
Vladimír Dlouhý: Budoucnost české
ekonomiky
Přednáška na VŠE, W. Churchilla 4
Spolkový výlet na Velehrad
Na pozvání x a xxxx
St
15.10.
19:30
Setkání spolku
„Haštalský Dědek“
St
22.10.
18:30
Laser Game
LaserFun Praha, Drahobejlova 36, P 9
19:30
Peter Morée: Bílá hora a česká
identita
Přednáška, Sv. Jiljí, Dominikánská 8
Čt
30.10.
http://www.pragensis.cz
OKTOBER 2014
Mi
8.10.
15:00
Fr 10.10.
So 12. 10.
Vladimír Dlouhý: Die Zukunft der
tschechischen Wirtschaft
Vortrag, VŠE, W. Churchilla 4
Couleurfahrt nach Velehrad
Auf Einladung von x und xxxx
Mi 15.10.
19:30
Stammtisch
„Haštalský Dědek“
Mi 29.10.
18:30
Laser Game
LaserFun Praha, Drahobejlova 36, P 9
19:30
Peter Morée: Schlacht am Weißen
Berg und die tschechische identität
Vortrag, Sv. Jiljí, Dominikánská 8
Do 30.10.
http://www.pragensis.cz
LISTOPAD 2014
St
12.11.
19:30
Setkání spolku
„Haštalský Dědek“
Hledáme nové členy / Sport
St
18:30
Turnaj ve stolním tenisu
Bowling 19. Ocelářská 17, Praha 9
20:30
Vyhlášení cen
Bowling 19. Ocelářská 17, Praha 9
19.11.
Knajpa tří zemí
Pá 28.11.
Ne 30.11.
Společně se spolky SkaS Istropolitan
Bratislava a KÖStV Nordmark
Hohenau
Valtice, další informace u xx
Důležité: Přihlášky na Knajpu tří zemí nejpozději do
12.11.2014 u xx.
Šarže přejí váženým dámám, všem hostům, přátelům a
členům spolku příjemný a úspěšný zimní semestr
2014/2015!
NOVEMBER 2014
Mi 12.11.
19:30
Stammtisch
„Haštalský Dědek“
Keilarbeit / Sport
18:30
Tischtennis-Turnier
Bowling 19. Ocelářská 17, Praha 9
20:30
Preisverleihung
Bowling 19. Ocelářská 17, Praha 9
Mi 19.11.
Dreiländerkneipe
Fr 28.11.
So 30.11.
Zusammen mit e.v. SkaS Istropolitan
Bratislava und e.v. KÖStV Nordmark
Hohenau
Valtice, weitere Infos beim xx
Wichtig: Anmeldung zur Dreiländerkneipe spätestens bis
12.11.2014 beim xx.
Die Chargen wünschen den verehrten Damen, allen
Freunden, Kartell-, Farben- und Bundesschwestern und
-brüdern und ihren Angehörigen ein angenehmes
Wintersemester 2014/2015!
PROSINEC 2014
St
3.12.
18:00
Biblický večer
U Mauliho
St
10.12.
19:30
Setkání spolku
„Haštalský Dědek“
17:30
1. konvent členů
„Bizerba“
19:30
Vánoční setkání spolku
„Bizerba“
Čt
18.12.
Výlet aktivních do Norimberka
Pá 19.12.
Ne 21.12.
Návštěva ke dni sv. Tomáše
v Norimberku
bližší informace u xx
Důležité: Přihlášky na Den sv. Tomáše nejpozději do
28.11.2014 u xx.
Šarže přejí velectěným dámám, všem přátelům, členům,
Vám a Vašim příbuzným příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný Nový rok 2014!
DEZEMBER 2014
3.12.
18:00
Biblischer Abend
Bei Bbr. Mauli
Mi 10.12.
19:30
Stammtisch
„Haštalský Dědek“
17:30
1. Cumulativconvent
„Bizerba“
19:30
Weihnachtskneipe
„Bizerba“
Mi
Do 18.12.
Aktivenfahrt nach Nürnberg
Fr
So
19.12.
21.12.
Aktivenfahrt zum Thomastag nach
Nürnberg
nähere Infos beim xx
Wichtig: Anmeldung zum Thomastag spätestens bis
28.11.2014 beim xx.
Die Chargen wünschen den verehrten Damen, allen
Freunden, Farben-, Kartell- und Bundesschwestern und
-brüder und ihren Angehörigen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2014!
LEDEN 2015
St
14.1.
19:30
Novoroční setkání spolku
„Haštalský Dědek“
Ples CV v Linci
Pá
Ne
16.1.
18.1.
St
22.1.
18:00
Návštěva planetária
Královská obora 233, Praha 7
Pá
30.1.
19:00
Senior slaví narozeniny
"Bizerba"
Bližší informace u xx
Důležité: Přihlášky na ples CV nejpozději do 30.12.2014 u xx.
Šarže přejí mnoho úspěchů ve zkouškovém období.
JANUAR 2015
Mi
14.1.
19:30
Neujahrsstammtisch
„Haštalský Dědek“
CV Ball in Linz
Fr
Ne
16.1.
18.1.
Mi
22.1.
18:00
Planetariumsbesuch
Královská obora 233, Prag 7
Fr
30.1.
19:00
Senior feiert Geburtstag
"Bizerba"
Weitere Infos beim xx
Wichtig: Anmeldung zum CV Ball spätestens bis 30.12.2014
beim xx.
Die Chargen wünschen viel Erfolg bei den Prüfungen.
ÚNOR 2015
St
Pá
11.2.
13.2.
19:30
Setkání spolku
„Haštalský Dědek“
18:00
Taneční čaj – večer spol. tance
EuroDanceCenter
Praha 1, Národní tř.10
Ples Rudolfina Redoute
v sálech vídeňského Hofburgu
So
Út
Předepsané oblečení:
Páni: smoking, frak, uniforma
Dámy: plesové šaty ke kotníkům
14.2.
17.2.
Více informací: u Bbr. Mauliho a
http://redoute.rudolfina.at
Popeleční Středa
St
18.2.
16:30
Mše svatá
kostel sv. Ludmily, Náměstí Míru
St
25.2.
19:30
Filmový večer
u Bbr. Mauliho
Důležité: Přihlášky na Rudolfinu Redoute do Vídně
nejpozději do 17.1.2014 u Mauliho
FEBRUAR 2015
Mi
Fr
11.2.
13.2.
19:30
Stammtisch
„Haštalský Dědek“
18:00
Tanztee – Gesellschaftstanzabend
EuroDanceCenter
Prag 1, Národní tř.10
Rudolfina Redoute
in den Sälen der Wiener Hofburg
Sa
Di
Vorgeschriebene Kleidung:
Herren: Smoking, Frack, Uniform
Damen: Ballkleid
14.2.
17.2.
Nähere Infos: bei Bbr. Mauli und
http://redoute.rudolfina.at
Aschermittwoch
Mi
18.2.
16:30
Hl. Messe
Kirche St. Ludmilla, Náměstí Míru
Mi
25.2.
19:30
Filmabend
bei Bbr. Mauli
Wichtig: Anmeldung Zur Rudolfina Redoute spätestens bis
17.1.2014 bei Mauli.
BŘEZEN 2015
St
11.3.
19:30
Setkání spolku
„Haštalský Dědek“
Pá
13.3.
18:30
Túra po knajpách
Sraz: nám. I.P. Pavlova před KFC
Předání Semestru
So
16:00
2. konvent aktivních
„Bizerba“
19:30
Semestrální předávací knajpa
„Bizerba“
14.3.
Ne
15.3.
11:00
Svatá mše
ve Sv. Nepomukovi na Skalce
St
25.3.
19:30
Večer deskových her
u naší milé Bschw. Báry
Pragensis přeje příjemné prožití semestrálních prázdnin!
MÄRZ 2015
Mi
11.3.
19:30
Stammtisch
„Haštalský Dědek“
Fr
13.3.
18:30
Kneipentour
Treffpunkt: Platz I.P. Pavlova vor KFC
Semesterübergabe
Sa
16:00
2. Aktivenconvent
„Bizerba“
19:30
Semesterübergabekneipe
„Bizerba“
14.3.
So
15.3.
11:00
Heilige Messe
im Hl. Nepomuk am Felsen
Mi
25.3.
19:30
Brettspielabend
bei unserer lb. Bschw. Bára
Pragensis wünscht erholsame Semesterferien!
MÍSTA KONÁNÍ / VERANSTALTUNGSORTE
Kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce“
Kirche „St. Johannes Nepomuk am Felsen“
Vchod z křižovatky ulic „Vyšehradská“ a „U Nemocnice“ na Karlově
náměstí, Praha 2 - Nové Město
Eingangstor an der Ecke Vyšehradská / U Nemocnice am Karlovo
náměstí (Karlsplatz), Praha 2 - Nové Město
„Bizerba“
Bizerba s.r.o.
Kamenická 673/5, Praha 7-Holešovice
Restaurant „Haštalský Dědek“
Haštalská 20, Praha 1 - Staré Město
Tel.: (+420) 224 827 19
SLOKY SPOLKU / STROPHAS
Burschenstrophe
Fuxenstrophe
Weiß, rot, gelb sind uns‘re Farben,
Rot und Gelb vereint im Bande,
Nepomuk der Schutzpatron,
um die junge Brust ich leg,
Brücken bauen, Freundschaft wagen,
sind Pragensis Fuxenfarben,
sei des Bundes höchste Kron.
die mir weisen meinen Weg.
Esse potius quam haberi,
Rot, die Liebe zur Pragensis,
das sei uns das Losungswort,
Gelb, die Sterne über Prag,
unserer Pragensis Ehre,
und dank Nepomuk im Himmel,
gestern, heut‘ und immerfort.
Fux Pragensis unverzagt.
POZNÁMKY / ANMERKUNGEN
Při všech akcích platí plenis coloribus.
Zu allen Veranstaltungen gilt plenis coloribus.
Ke konventům jsou zváni pouze členové. Na všech ostatních akcích
jsou srdečně vítáni všechny dámy, hosté, jakož i členové ostatních
spolků.
Zu den Conventen sind nur Verbindungsmitglieder zugelassen. Zu
allen anderen Veranstaltungen sind Damen, Gäste, Farben- und
Kartellbrüder herzlich willkommen.
Konta KStV Pragensis / Konten der KStV Pragensis:
Aktivenkonto:
Fio Bank CZK: Nr.: 26 0014 1826, BLZ: 2010
IBAN: CZ22 2010 0000 0026 0014 1826, BIC: FIOBCZPPXXX
Altherrenkonten
Tschechien
CZK-Konto:
Kto.-Nr. 2300251214/ BLZ 2010;
IBAN: CZ6420100000002300251214; BIC: FIOBCZPPXXX
EUR-Konto:
Kto.-Nr. 2600251216/ BLZ 2010;
IBAN: CZ4520100000002600251216; BIC: FIOBCZPPXXX
Österreich
EUR-Konto:
Kto.-Nr. 2714806/ BLZ 34000
IBAN: AT923400000002714806; BIC: RZOOAT2L
Dary na podporu spolku a na klubovnu rádi přijmou senioři popřípadě
quaestoři.
Spenden zur Unterstützung der Verbindung und des Budenvereins
nehmen die Seniores bzw. die Quaestores gerne entgegen.
HODINY LIŠEK / FUXENSTUNDEN
Hodiny lišek se konají vždy hodinu před každým Setkáním spolku
(tj. v 18:30) v restauraci „Kulový Blesk“.
Fuxenstunden finden eine Stunde vor jedem Stammtisch
(d.i. um 18:30) im Restaurant „Kulový Blesk“ statt.
ADRESA SPOLKU / VERBINDUNGSADRESSE
KStV Pragensis zu Prag
c/o Lukáš Charvát
Revoluční 23
CZ-110 00 Praha 1
www.pragensis.cz
[email protected]
ŠARŽE STAŘEŠINŮ / PHILISTERCHARGEN
Philistersenior PhilX
Dipl.-Ing. Jakub Charvát v/o Charvaj
Hradecká 554, CZ-503 31 Vysoká nad Labem
Mobil: (+420) 724 505 081, [email protected]
Philisterconsenior PhilXX
Dipl.-Ing. Lukáš Charvát v/o Luky
Mobil: (+420) 724 621 131, [email protected]
Philisterscriptor PhilXXX
Dipl.-Geogr. Albrecht Malcherek v/o Pantani
Mobil: (+43) 699 103 118 23, [email protected]
Philisterquaestor PhilXXXX
Mag. Clemens Czapka v/o Amiculus
Mobil: (+43) 664 601 65 38 54, [email protected]
ŠARŽE AKTIVNÍCH/ AKTIVENCHARGEN
Senior / Senior x
Ondřej Sedláček, v/o Mauli
Pátkova 3, CZ – 182 00 Praha 8
ICQ: 220 286 559
Mobil : (+420) 774 061 199
[email protected]
Nadlišák / Fuxmajor FM
Ondřej Tůma v/o Alter Bruna
Hálkova 11, CZ – 370 04 České Budějovice
Mobil : (+420) 775 162 727
[email protected]
Consenior xx
Pavel Švec v/o Pivoňka
Nad Královskou oborou 232/31, CZ – 170 00 Praha
Mobil: (+420) 721 736 926
[email protected]
Zapisovatel / Scriptor xxx
Roman Plát v/o Cooc
Přímětice 672, CZ – 669 04 Znojmo
Mobil CZ: (+420) 608 307 887
[email protected]
Pokladník / Questora xxxx
Renata Hurychová v/o Renča
Pátkova 3, CZ – 182 00 Praha 8
Mobil: (+420) 776 127 947
[email protected]
Bližší informace na / Weitere Infos unter
www.pragensis.cz
Download

Studium nás učí pravidel, život výjimek. Peter