...Upotreba bez mane...
. . . Bizerba bazna klasa vaga BC II
Nova „Bazna klasa” postavlja sopstvena merila za
efikasan samostalni rad. Primetno šire mogućnosti
upotrebe zadovoljavaju povećane zahteve za upotrebu
elektronskih trgovačkih vaga. „Baznu klasu“ krasi i
izuzetan odnos cene i performansi.
...bolje za sve osnovne potrebe...
Velike prednosti, velika budućnost
Bizerba BC II vage se mogu koristiti na više različitih
načina. Bazirane na multi-funkcionalnom konceptu posebno su pogodne za upotrebu kao vage za brzo posluživanje
i za štampanje etiketa sa cenama. Po potrebi, BC II vage je
moguće opremiti kompletom dopunjivih baterija. Vreme
rada sa jednim punjenjem baterija iznosi oko 20 do 25
časova. Ova kompaktna mašina je idealan saputnik pokretnih štandova i tezgi. Vagu je moguće je povezati i na 12 V
spoljni izvor napajanja ili sa fiokom kase i dobiti dodatnu
Programabilna fleš
memorija smanjuje troškove
funkcionalnost.
održavanja i daje mogućnost
brze reakcije u slučaju
promene programa vage.
Podaci o artiklu kao što su osnovna/komadna cena, identifikacija artikla, grupa proizvoda, rok trajanja, bar kod i
tara unose se i snimaju u vagu preko integrisane tastature
ili se kompletno upravljanje podacima vrši preko računara.
1 MB memorije dovoljan je za snimanje 2000 artikala
ukoliko je dužina teksta prosečno 130 karaktera odnosno
6000 artikala ako je dužina teksta prosečno 30 karaktera.
Jednako korisna je sistemska fleš memorija od 4 MB koja
omogućava da se program vage unapređuje direktno sa
računara. Nova Bizerba „Bazna klasa“ svojim tehnološkim
napretkom i procesorom velike brzine nudi performanse
vrhunskih mašina.
Impresivno, zar ne?
Bizerba BC II vage su opremljene robustnim termalnim štampačen etiketa koji
pouzdano štampa etikete ili
bonove visokog kvaliteta.
Direktan taster za promenu
režima rada omogućava
brzo prebacivanje iz režima
posluživanja u režim
označavanja cene. Jednako je
impresivna
Brzo, centralizovano programiranje i
povećana
brzina
održavanje podataka i povezivanje sa
štampe (do
menadžment sistemom čini BC II vage vrhun-
102 mm/s).
skim uređajima u klasi.
Bez obzira
da li
štampate
etikete ili
bonove nova
„Bazna klasa“ štampa brže i
pouzdanije. U glavnim prodajnim delovima dana prodavci će
imati brzu i pouzdanu vagu.
Bazna klasa je vrhunska klasa : fleksibilna memorija za
artikle, displej sa pozadinskim osvetljenjem i ergonomska tastatura.
... Izbegnite greške, pobedite vreme...
. . . budite uspešni
Moguć je izbor između
osnovnog modela sa
membranskom tastaturom
ili modela sa standardnom
tastaturom. Obe vrste
tastature opremljene su sa
84 tastera od kojih su 30
funkcijskih i 54 direktna
tastera za poziv artikla ili
dodatne funkcije. Tastaturu je lako prilagoditi
vašim potrebama. Obojeni
tasteri, piktogrami i lako
prepoznatljivi simboli za
artikle predstavljaju jednostavnost razumevanja i
upotrebe. Želite da znate
više? Sa zadovoljstvom
ćemo vam udovoljiti!
Moguće je pozvati i
štampati informacije o artiklima ili grupama proizvoda ,
uključujući i ukupan priomet, direktno sa vage ili što je
često pogodnije preko udaljenog PC računara.
Sa vašom BC II vagom moguće je planirati i izmeriti uspeh.
Ubedljiv izgled
Zahvaljujući narandžastom pozadinskom osvetljenju
7-segmentni displej poseduje veći kontrast nego ranije. Na taj način smanjen je stres prodavaca i kupcu
je omogućeno lako čitanje cifara na displeju. Opciono
je na raspolaganju pored numeričkog i alfanumerički
dot-matrix displej sa prikazivanjem teksta koji nudi više
informacija kupcu i transparentnost prilikom razgovora
sa kupcem. Do sada, u ovoj klasi vaga kupci su morali da
veruju prodavcu da li je izabran pravi artikal, sada mogu
da se uvere i sami da je pored cene i mase odabran pravi
artikal. Kada vaga nije u potrebi displej se može koristiti
za prikazivanje teksta specijalnih ponuda i reklamiranje
na mestu prodaje. Istraživanja pokazuju da se na ovaj
način može povećati prodaja artikala. Tekst displej može
prikazati do 25 karaktera.
Bez obzira na model, rad sa Bizerba Baznom klasom vaga
je zabavan zahvaljujući jednostavnosti upotrebe, pouzdanosti i najvišim standardima upotrebljenih materijala.
O svim detaljima je vođeno računa. Na primer: kako za
najkraće moguće vreme higijenski očistiti mašinu.
Dizajn i funkcija na delu.
...Umesto standardnog rešenja, odaberite
šta je najbolje za vas
Baš kao što ste zamišljali da treba da bude
Bizerba BC II vage izrađuju se u nekoliko različitih modela:
n Elektronske stone vage
n Elektronske stone vage sa displejom za kupca
ugrađenim na postolju
n Elektronske stone vage sa displejom za kupca, tastaturom i štampačem ugrađenim na postolju
Kompanijski sertifikat DIN EN ISO 9001 garantuje visok
nivo bezbednosti proizvoda.
Svakodnevno čišćenje vaga umnogome je olakšano
zahvaljujući glatkim zaobljenim površinama i robustnim
Nova generacija trgovačkih vaga
izrađena je sa našim specijali-
tastaturama. Štampač je moguće očistiti i iznutra skidanjem termo-glave. A u slučaju da nešto ne radi kako treba,
Bizerba servisni tim je tu da pomogne - brzo i efikasno.
zovanim poznavanjem trgovine
svežim i prerađenim namirnicama
Za garantovanu raspoloživost vašeg uređaja neophodno je
redovno i preventivno održavanje. Bizerba nudi nekoliko
modela servisnih ugovora i naši zaposleni će se potruditi da
zajedno sa vama dođu do najefikasnijeg rešenja.
Široka paleta originalnih Bizerba rezervnih delova i
potrošnih materijala upotpunjuje kvalitet i brzinu servisne
usluge.
BC II 800 E
Više funkcionalne BC II vage
Elektronske stone vage sa displejom
nude sve što očekujete mod-
za kupca, tastaturom i štampačem
ernih elektronskih vaga kao i
ugrađenim na postolju
brzu i jednostavnu upotrebu.
Kontakt očima sa kupcem
uvek garantovan.
BC II 200 E
Elektronske stone vage sa displejom
za kupca ugrađenim na postolju
BC II 100 E
Elektronske stone vage sa displejom
za kupca
Merni opseg Podeljak (e)
6 kg 2g
15 kg 5g
100 g 30 kg1) 10 g
Min.merenje 40 g Max. tara -6 kg -9,995 kg -30 kg
1)
Rad sa unutrašnjim baterijama
n I nterno pakovanje litijum-jonskih baterija, dopunjivih preko glavnog
napajanja, vreme rada približno 20 do 25 časova (kontrolisano punjenje),
prikaz statusa baterije
3/6 kg1) 6/15 kg1) 15/30 kg1)
200 g
1/2 g
20 g 2/5 g
40 g 5/10 g
100 g
-6 kg -9,995 kg -30 kg
Rad sa spoljnim baterijama1)
n 12V, preko specijalnog baterijskog kabla
Automatsko postavljanje nule, programabilni taster za nuliranje
n Štampač etiketa: 432 dots; rezolucija 8 dots/mm; brzina štampe 102
mm/s; štampa grafike; štampa logoa; velika i mala slova; fontovi različitih
veličina i stilova; EAN/UPC bar kod; max. dužina etikete 145 mm; širina
bona 58 mm; širina štampe 54 mm; korisničke dizajnirane etikete; veliki
broj predefinisanih tipova etiketa i stilova; termo ili termo-transfer
štampa
Temperaturni opseg
n od -10°C do +40° C
Radni napon
n (-10 +6%) 230V ili (-15 +10%) 120V
Potrošnja
n na 230 V max. 250 mA
na 120 V max. 350 mA
Displej
n 7 segmentni LC displej sa pozadinskim osvetljenjem; visina cifre 12 mm;
4 ili 5 cifara za masu; 6 cifara za osnovnu i prodajnu cenu; 4 cifre za taru.
n O pcija: 7 segmentni LC displej sa poz. osvetljenjem, visina cifri 12 mm;
4 ili 5 cifara za masu; 6 cifara za osnovnu i prodajnu cenu; 4 cifre za taru;
dodatni LC dot matrix displej od 25 cifara sa poz. osvetljenjem za prikaz
teksta artikla i prikazivanje reklamnih informacija
1)
optional
ca. 421
ca. 456
ca. 53
ca. 210
ca. 223
Sun&Dun.a.v.
Vojvođanska 75
22304 Novi Banovci
Srbija
Tel. +381 22 342 259
Fax +381 22 342 242
[email protected]
www.sun-dunav.rs
R2
ca.
3
R6
ca. 248
ca. 360
210
91.5
53
270
330
248
50
432
360
330
330
360
360
270
270
174
336
174
ca. 11.5
336
50
50
248
248
432
432
I/330srb ©1
st
66
174
49
461
336
ca. 11.5
ca. 14
ca. 73
izdanje. Podložno promeni bez najave.
ca. 93
ca. 84
ca. 15
˚
ca. 12
ca. 11.5
Generalni zastupnik
ca. 270
33
ca. 51
Interfejsi
n Ethernet interfejs (100 Base-T) , fioka kase
Ostale mogućnosti
n kontinualno praćenje datuma/vremena, podesivi EAN kodovi, višelinijsko
zaglavlje i začelje kod štampe na bon rolni, podesiva visina EAN koda,
dokazi o poreklu mesnih proizvoda, 99 grupa proizvoda, ponavljanje i
ponovno otvaranje bona, konverzija strane valute, zaokruživanje totala
kupca, međusuma, preuzimanje novog programa vage preko interfejsa,
16 tastera za prodavce, 4 tastera za fiksne tara vrednosti
14
ca. 315
ca. 342
Režimi rada
n Funkcije posluživanja, samoposluživanja i brzog posluživanja; ručno ili
automatsko etiketiranje artikala, sa ili bez dodavanja; označavanje mase;
Izveštaji
n Kompletni izveštaji o korisniku, PLU artuiklu, grupu proizvoda i poreklu
R1
ca. 197
ca. 336
Programabilni podaci za PLU artikle
n Osnovna/komadna cena; tekst artikla max. 500 karaktera; dodatni tekst
max. 6000 karaktera; grupa proizvoda; rok trajanja; bar kod; funkcija upisivanja cene; tara; brojanje; osnova cene kg, 100g; podaci o poreklu
ca.
ca.
Rohr =
Ellipse 65x50
41˚
Memorija za podatke
n 1 MB za 2000 / 6000 PLU artikala sa osnovnom cenom i tekstom artikla
ca. 511
07
61˚
Tastatura
n M embranska ili konvencionalna tastatura (opcija); potpuno podesiva;
84 tastera, 30 funkcijskih i 54 direktna tastera za artikle ili ostale funkcije;
ram sa 24 tastera za umetanje na konvencionalnu tastaturu (opcija)
Download

BC II serbian web