TISKOVÁ ZPRÁVA
Bolesti kloubů zasahují lidi v každém věku a dokáží zkrátit život.
To připomene REVMADEN® ve třech městech České republiky.
(Praha, 9. října 2014) Vyvrátit mýty o revmatických onemocněních a zvýšit jejich včasné odhalení je
cílem druhého ročníku akce REVMADEN®. V sobotu 11. října budou v Praze, v Brně a Hradci Králové
odborní lékaři a revmatologické sestry pomáhat zájemcům z řad široké veřejnosti odhalit případná
kloubní onemocnění. Včasná diagnostika a zahájení léčby je u revmatických chorob klíčové. Jejich
brzké odhalení a vhodná léčba mohou odvrátit i trvalé poškození kloubů, které je nevratné. Akce
se koná u příležitosti Světového dne artritidy.
Ač je nejčastěji spojována s lidmi pokročilého věku či přetrénovanými sportovci, bolest kloubů dokáže
postihnout i malé děti. Záleží na typu revmatického onemocnění. Mezi revmatické choroby patří celá
škála nemocí pohybového aparátu. Vedle běžných degenerativních onemocnění kloubů
zapříčiněných opotřebením (ať už věkem či sportem) mohou být příčinou kloubních otoků zánětlivá
autoimunitní onemocnění – revmatoidní artritida, psoriatická artritida či Bechtěrevova choroba.
V tomto případě jsou nemoci způsobené onemocněním imunitního systému člověka – jeho imunita
napadá zdravou tkáň a způsobuje chronický zánět, který ohrožuje převážně klouby a tkáně.
„U zánětlivých revmatických onemocnění hrajeme o čas – čím dříve nemoc dokážeme diagnostikovat,
tím má pacient vyšší šanci na záchranu kloubů a vyhne se pokročilé fázi nemoci, kdy může zasáhnout
další orgány v těle – srdce, plíce či oči,“ upozorňuje prof. Karel Pavelka z Revmatologického ústavu
v Praze. „Pokud nemoc včas neléčíme, dojde k trvalému poškození kloubů, ztrátě schopnosti pracovat,
mnohdy až k invaliditě,“ dodává profesor Pavelka.
Chronické autoimunitní bolesti kloubů – revmatoidní artritida
Revmatoidní artritida zasahuje pacienty od batolat po seniory. V ČR nemocí trpí přibližně 100 000
pacientů. Revmatoidní artritidou dokáže onemocnět člověk v každém věku, nejčastěji se však
objevuje u žen (až třikrát více než u mužů) mezi 25 a 55 lety. Bolesti a otoky zasáhnou nejdříve malé
klouby rukou, a to symetricky, tedy na pravé i levé části těla najednou. S postupujícím onemocněním
se nemoc rozšiřuje i na další klouby - kyčelní, kolenní, ale může zasáhnout i krční páteř.
Nemoc může postupně pacienta omezit v každodenních činnostech, kdy se otočení klíčem v zámku či
zapnutí knoflíku u kalhot může stát nezdolatelným úkolem. Podle průzkumu RAJF1 z roku 2013,
do kterého se spolu s dalšími 41 zeměmi zapojil i tým prof. Pavelky z Revmatologického ústavu ČR,
41 % pacientů uvedlo, že jejich onemocnění má negativní dopad na jejich zaměstnání či kariéru.
Život s nemocí a možnosti léčby
S revmatoidní artritidou jsou mnohdy spojené i mimokloubní projevy, kdy zánět působí i v dalších
částech těla. Nejčastěji jde o revmatické uzly pod kůží (v okolí kloubů, ale třeba i v plicích), oční
obtíže, osteoporózu, svalovou slabost, chudokrevnost či aterosklerózu. Až 40 % pacientů zároveň trpí
1
Největší celosvětový průzkum pořádaný iniciativou Join The Fight (www.rajointhefight.com) byl proveden mezi pacienty
s revmatoidní artritidou. Zúčastnilo se ho 10 171 pacientů ze 42 zemí světa. Respondenti v průměru žili s diagnostikovanou
revmatoidní artritidou devět let a častěji se jednalo o ženy než muže (74 % proti 26 %) s průměrným věkem 49,8 let.
úzkostmi, obavami z budoucnosti či depresemi. Důležité je proto zapojit do léčby celou rodinu
pacienta a upravit jeho životní styl včetně odpočinku, stravy a pohybové aktivity.
Léky používané při léčbě revmatoidní artritidy lze rozdělit do několika skupin. Základní skupinou jsou
tzv. chorobu modifikující léky RA (DMARDs – Disease Modifying Antirheumatic Drugs). Základním
lékem této skupiny je metotrexát, který se aplikuje téměř u všech pacientů. Principem je zahájení
léčby co nejdříve a podávání tohoto léku dlouhodobě. Druhou skupinu tvoří glukokortikoidy, které se
používají především při zahájení léčby, ale jejichž podávání by mělo být časově omezené. Podávání
DMARDs v kombinaci s glukokortikoidy tvoří tzv. první krok v léčbě RA. Při nedostatečné účinnosti
fáze jedna se přistupuje do fáze dvě, jejímž základem je podávání tzv. biologických léků RA. Při jejich
aplikaci lze docílit úspěchu u 70-80 % pacientů. Při selhávání fáze dvě se přistupuje k fázi tři, kterou je
změna biologického léku za jiný biologický lék. Cílem léčby RA musí být rychlé navození stavu nízké
aktivity či remise a zpomalení strukturální progrese revmatoidní artritidy.
Další skupinou léků, která se používá u RA, jsou nesteroidní antirevmatika a analgetika. Tyto léky
nemají efekt na potlačení aktivity onemocnění a ovlivňují pouze symptomy onemocnění.
Dále se používá řada pomocných léků, například k léčbě osteoporózy, deprese, poruch spánku a
substituce některými vitamíny.
Pro zvládnutí nemoci je dobré si o ní zjistit co nejvíce informací, aby se na své léčbě mohl pacient
aktivně podílet. K předávání informací o aktuálních možnostech léčby a bezplatnému poradenství
existuje v České republice několik pacientských organizací, např. Revmaliga, které se celkově sdružují
do asociace CARD - Česká asociace pro revmatické choroby. Obě organizace jsou také partnery
letošního REVMADNE.
REVMADEN® bude probíhat 11. 10. 2014 od 10.00 do 18.00 hod. na těchto místech:
Praha – Václavské náměstí
Praha – OC Galerie Harfa
Brno – náměstí Svobody
Hradec Králové – OC Futurum
Užitečné odkazy:
www.revmaden.cz
www.bolestkloubu.cz
Kontakty pro další informace:
Barbora Šumanská
Ogilvy Public Relations
+ 420 602 658 209
[email protected]
Šárka Augustinová
Ogilvy Public Relations
+420 601 388 213
[email protected]
Download

Bolesti kloubů zasahují lidi v každém věku a dokáží zkrátit život. To