MEDIÁLNÍ POKRYTÍ – SPOLEČNOST SAFINA
Listopad 2014
TECHNICKÝ TÝDENÍK: Nové technologie šetří energii a vracejí drahé kovy zpět do výroby
25. 11. 2014
Náklad: 9 000
INOVACE PRO PRAXI
PlasmaEnvi® – špičková technologie pro recyklaci použitých průmyslových katalyzátorů
Využít lze i sekundární produkty
Efektivní recyklace materiálů je aktuálně velké téma a nejen ve světě průmyslu. Specifickou skupinu v
této sféře tvoří předměty a materiály s obsahem drahých kovů. Běžný člověk si mnohdy
neuvědomuje, kolik drahých kovů se nachází v předmětech denní potřeby, takže by ho ani nenapadlo
je recyklovat. Drahé kovy jsou aplikovány a spotřebovávány také v průmyslové výrobě. Se zvyšujícími
se cenami energií a drahých kovů je nutné zavést koncepční recyklační plán a hledat možnosti i
technologie, jak tyto kovy znovu využít. Tuny drahých kovů v průmyslu V České republice se za rok
2013 zrecyklovalo přibližně 100 t Ag, 3 t Au, 5 t Pt, 2,5 t Pd a 0,2 t Rh. Analyzujme si kupř. situaci
okolo zlata. Z hlediska jeho recyklace jsou na předních příčkách USA a Itálie. Ročně recyklují více než
125 t tohoto kovu. Následují Čína a Indie. Na celém světě se každoročně recykluje přes 1600 t, což
představuje 37 % světové nabídky zlata. Od roku 2007 došlo k 60% nárůstu objemu recyklovaného
zlata. To potvrzuje klíčovou roli recyklace drahých kovů pro globální ekonomiku, zejména vzhledem k
tomu, že těžba těchto kovů je značně limitována. A zapomenout nelze ani na ekologický efekt
recyklace. Zásadní množství drahých kovů se zpracovává v automobilovém a elektrotechnickém
průmyslu. Na tato dvě odvětví dohromady připadá cca 55 %. Výrazné množství kovů se spotřebovává
na pájení a výrobu některých prvků elektroinstalace či integrovaných obvodů. Zhruba 20% podíl
zaujímá chemický, petrochemický a sklářský průmysl. Chemický průmysl využívá drahé kovy v
katalyzátorech. Sklářský při produkci plochého skla či speciálních prvků výtokových systémů a měření
teploty. Vzhledem k narůstajícím nárokům na recyklaci z hlediska ekonomické výhodnosti pro
zákazníka a environmentální legislativy v průmyslovém sektoru komerční společnosti vyvíjejí speciální
recyklační technologie. Pomáhají zvýšit výtěžnost recyklace při zachování ekonomických kritérií a
dodržování ekologických limitů. Na vývoji nových technologií se podílí rovněž SAFINA
Úspěšně je zapojuje do výrobního procesu. Mezi nejvýznamnější a zároveň nejzajímavější
zpracovatelské technologické celky patří reaktor na plazmové tavení PlasmaEnvi® a velkoobjemová
elektrická elevátorová žíhací pec, včetně nového systému čištění odpadních plynů.
PlasmaEnvi® je špičková technologie pro recyklaci použitých průmyslových katalyzátorů s obsahem
drahých kovů. Ojedinělý plazmový reaktor operuje s teplotami až 10 000 °C. Součástí
technologického celku jsou rovněž mikroturbíny, efektivně spalující vygenerované plyny. Podobnou
technologii nenajdeme nikde jinde v Evropě. Vstupním materiálem pro plazmové tavení jsou odpady
z petrochemického a chemického průmyslu. Jde převážně o katalyzátory s obsahem drahých a
neželezných kovů a o odpady ze širokého spektra průmyslových odvětví. Takto lze už recyklovat i
NiMH baterie. Plazmový reaktor, který tvoří srdce celé technologie, obsahuje plazmový hořák v
centrální části klenby reaktoru. Nejdůležitějším výstupním produktem jsou kov nebo slitina, která je
často kolektorem zlata a stříbra a kovů platinové skupiny. Dalšími dvěma produkty jsou odvalová
struska a syntézní plyn. Odvalová struska je tavenina oxidů kovů s vysokou afinitou k O2 s relativně
vysokým bodem tavení okolo 1400–1500 °C. Struska se podle složení používá ve stavebním průmyslu
nebo v metalurgii železa a oceli. Je samozřejmě nutné zpracovávat i syntézní plyny vzniklé
zplynováním organických částí materiálu. K tomu slouží speciální zařízení s kogenerační jednotkou s
mikroturbínou. Umožňuje tento plyn opět energeticky využít. Konkrétně: základními složkami tohoto
plynu jsou CO, H2, CH4 a plazmotvorný plyn. Výhřevnost závisí na druhu použitého plazmotvorného
plynu, jeho množství a na chemickém složení vlastního zpracovávaného odpadu. Obecně lze
konstatovat, že může činit až 25 MJ.m–3.
Přelomová technologie
Elektrická žíhací pec pro termickou úpravu materiálů, společně s novým systémem čištění odpadních
plynů, má v SAFINĚ zajímavý vedlejší efekt: využití plynu a energie, které se při spalování uvolňují.
Materiál se do pece zakládá vsádkově, do nádob ze žáruvzdorné oceli. Žíhání probíhá při teplotě 800
°C po dobu 4–8 hodin podle typu, vlastností materiálu a jeho množství. Proces žíhání je možné
regulovat vytvořením inertní nebo oxidační atmosféry pomocí dávek inertního plynu či vzduchu,
nebo plynulým ovládáním teploty procesu a rychlosti jak ohřevu, tak chlazení pece.
Při tepelné degradaci materiálů se začne uvolňovat velké množství zplodin plynného skupenství.
Potrubím se odvádí do dopalovací komory, kde jsou dopalovány při teplotě až 1100 °C. Při této
teplotě dochází k bezpečnému rozkladu látek, které by jinak znečišťovaly životní prostředí. Horký plyn
se následně odvádí do výměníku tepla, kde odevzdá své zbývající teplo vodě. Následně projdou
zplodiny (do nichž se dávkují sorbenty) filtrem. Ven odchází jen vyčištěný CO2, H2O a malé množství
emisních plynů.
ZLATY-SLITEK.CZ: Největšího českého obchodníka se zlatem Safinu kupuje ruský obr Renova
24. 11. 2014
Středoevropskou jedničku na zpracování kovů Safina koupila ruská skupina.Ruská Renova Group
působí po celém světě a zaměstnává 134 tisíc lidí. Šéf Tomáš Plachý mladší ve firmě končí, ale bude
dál působit v Safichem Group.
Společnost Safina, největší průmyslový zpracovatel a recyklant drahých kovů ve střední a východní
Evropě, na začátku tohoto týdne změnila majitele. Od Tomáše Plachého staršího a jeho skupiny
Safichem Group koupila firmu velká ruská skupina Renova Group. Firma o prodeji počátkem týdne
informovala dopisem všechny své obchodní partnery.
"Ano, k prodeji došlo. Pro Safinu to znamená lepší příležitosti k dalšímu rozvoji a pro Safichem Group
možnost více se orientovat na farmacii, inženýring a strojírenství," potvrdil prodej firmy její dosavadní
šéf a syn majitele Tomáš Plachý mladší.
Ten z firmy nyní odchází a má se více věnovat strojírenství a farmacii v rámci skupiny Safichem Group.
V dopise partnerům nicméně Safina slibuje, že ve vedení firmy nenastane žádná revoluce a
generálním ředitelem se stane dosavadní šéf obchodu Viktor Fiala.
Nový majitel české firmy není v oboru žádný nováček. Renova je obří skupina s mezinárodní
působností v oblasti drahých kovů, strojírenství, v telekomunikacích, energetice, finančnictví atd. Po
celém světě zaměstnává více než 134 tisíc lidí, roční obrat skupiny je přes 15 miliard dolarů (330
miliard korun).
Byznys Safiny, která sídlí ve Vestci u Prahy, tvoří dva hlavní pilíře: rafinace drahých kovů, jako je zlato,
stříbro, platina a další, a následně jejich zpracování. A prodej finálních výrobků od dodávek pro
průmysl, přes investiční kovy či klenoty až po zubařské materiály. Kromě zastoupení po celé Evropě
spoluvlastní i výrobní závod v Číně a v USA se snaží o otevření nové rafinerie na zpracování
platinových kovů.
V posledních letech se firmě dařilo poměrně dobře. V loňském roce se při obratu 5,9 miliardy korun
dostala na čistý zisk přes 225 milionů korun, rok předtím dosáhla obratu 4,7 miliardy a čistého zisku
117 milionů korun.
Za kolik skupina Renova Safinu koupila, odmítl Plachý s odkazem na dohodu o mlčenlivosti sdělit. Při
standardním ocenění, kdy se výsledná hodnota firmy pohybuje většinou mezi pěti- a desetinásobkem
EBITDA, tak mohla cena firmy činit zhruba 1,3 až 2,6 miliardy korun.
Poslední rok byl pro Safichem Group na prodeje a nákupy poměrně divoký. Letos prodala švýcarské
společnosti Casale majoritu v inženýrské firmě Chemoproject Nitrogen, která se specializuje na
technologie dusíku – tedy hlavně na výrobu kyseliny dusičné, čpavku, močoviny či hnojiv. Za
většinový podíl měl podle informací HN inkasovat vyšší stovky milionů korun.
Skupina ale i nakupovala. A postupně získala firmy ZVU Potez, Dukla – Strojírny Kolín a od ČKD i
Pacovské strojírny. Vznikla tak nová „strojírenská divize“, která by mohla příští rok dosáhnout obratu
2,2 až 2,6 miliardy korun. Právě té se spolu s dalším členem Safichemu, farmaceutickou firmou VUAB
Pharma, má nyní hlavně věnovat Plachý mladší.
http://www.zlaty-slitek.cz/clanky/nejvetsiho-ceskeho-obchodnika-se-zlatem-safinu-kupuje-ruskyobr-renova/
PATRIA.CZ: Českou firmu Safina koupila ruská skupina Renova. Safina je lídrem ve zpracování
drahých a neželezných kovů ve střední a východní Evropě a zaměstnává asi dvě stovky lidí. (HN)
(Patria)
24. 11. 2014
http://www.patria.cz/hotnews/2783768/ceskou-firmu-safina-koupila-ruska-skupina-renova-safinaje-lidrem-ve-zpracovani-drahych-a-nezeleznych-kovu-ve-stredni-a-vychodni-evrope-azamestnava.html
OZLATU.CZ: Safina prodána ruskému Renovu
23. 11. 2014
Michal Rost
Hospodářské noviny 19. 11. 2014 uveřejnily zprávu, že největšího českého obchodníka se zlatem firmu Safina koupila ruská skupina Renova Group. O dva dny později tuto skutečnost potvrdila i
agentura interfax.com. Cena prodeje zatím nebyla zveřejněna, ale je odhadována mezi 1,3 až 2,6
miliardami korun.
Akciová společnost Safina byla založena v roce 1992, specializuje se na recyklaci drahých kovů (z
odpadů i z použitých šperků a elektrospotřebičů) a následnou výrobu klenotnických a průmyslových
polotovarů. Mimoto provozuje zkušební laboratoře pro analýzu sloučenin s obsahem drahých kovů a
prodává investiční drahé kovy (zdroj safina.cz).
Renova je mezinárodní investiční skupina, která se zaměřuje hlavně na těžařský, chemický a
energetický průmysl. Nemalý zájem věnuje také dopravnímu průmyslu a telekomunikacím. Skupina
působí především v Rusku, Švýcarsku, Itálii, Jihoafrické republice a v USA (zdroj renova.ru).
http://www.ozlatu.cz/post/safina-prodana-ruskemu-renovu/
DOTYK: Události
21. 11. 2014
Hned dvě velké transakce s ruským finišem se uskutečnily v posledním týdnu. Nejprve ruští investoři
a skupina FID Group koupili za nezveřejněnou částku nákupní a kancelářské centrum Slovanský dům v
ulici Na Příkopě v centru Prahy. Nového majitele má také největší český obchodník se zlatem,
společnost Safina. Největší průmyslový zpracovatel a recyklant drahých kovů ve střední a východní
Evropě nově spadá pod ruskou skupinu Renova Group. Hospodářské noviny odhadly prodejní cenu na
1,3 až 2,6 miliardy korun.
ČIANEWS: HN: Gold merchant Safina being acquired by Russian Renova
21. 11. 2014
Hospodářské Hoviny looks at the acquisition of Safina, the largest processor of precious metals in
Central and Eastern Europe. The buyer is Russian Renova Group. According to HN’s estimates, the
price of the company could be between CZK 1.3 and 2.6 billion. Company director Tomáš Plachý
expects the sale to result in better opportunities for the further development of the company and an
opportunity to focus more on chemistry and engineering. (HN-13)
ČIA: Ruská RENOVA Group koupila firmu SAFINA
21. 11. 2014
Ruská společnost RENOVA Group, která působí mimo jiné v oblasti metalurgie a zpracovává drahé
kovy, se stala novým vlastníkem společnosti SAFINA. Na dotaz ČIANEWS to potvrdil generální ředitel
SAFI NA Viktor Fiala s tím, že akvizice skupinou RENOVA Group upevní její pozici na globálním trhu a
zlepší přístup k rudám drahých kovů ze zdrojů RENOVA Group. Dle V. Fialy získá SAFINA přístup na
nová odbytiště v Rusku a Asii, což jí poskytne prostor pro další růst a umožní rozšířit portfolio
produktů. Značka SAFINA zůstane zachována a společnost bude pod tímto názvem pokračovat
v činnosti.
ČIANEWS: Russian RENOVA Group acquires SAFINA
21. 11. 2014
Russian RENOVA Group, which is doing business e.g. in the segment of metallurgy and precious metal
processing, became the new owner of SAFINA. The information was confirmed to ČIANEWS by
SAFINA’s general director Viktor Fiala. The acquisition by RENOVA Group will boost SAFINA’s position
on the global market and improve its access to precious metal ores from RENOVA Group’s resources.
Mr. Fiala says that SAFINA will gain access to new markets in Russia and Asia, offering room for
further growth and product portfolio expansion. SAFINA will thus be able to focus on products with
higher added value. The SAFINA brand will be preserved and the company will continue to use the
name in its business.
Tisková agentura ČTK – anglická verze
CTK: Summary of CTK Business News in English
21. 11. 2014
Prague/Vestec - Major Russian group Renova has bought Czech firm Safina, a leader in processing of
precious and nonferrous metals in Central and Eastern Europe with sales reaching billions of corwns,
the server IHNED.cz said on Wednesday.
CTK: Russian group Renova buys Czech precious metal processor Safina
21. 11. 2014
Prague/Vestec - Major Russian group Renova has bought Czech firm Safina, a leader in processing of
precious and nonferrous metals in Central and Eastern Europe with sales reaching billions of corwns,
the server IHNED.cz said today. The price of the acquisition has not been disclosed. Safina employs
about 200 people. Renova Group employs around 134,000 people and generates sales worth
Kc330bn. Safina head Tomas Plachy junior told the server he did not expect the new owner to make
any major personnel changes in the company management. According to Plachy, current sales
director Viktor Fiala will most likely become the CEO. "For Safina this means better opportunities for
further development," Plachy said. Safichem Group, to which Safina has belonged so far, is going to
focus on chemistry and engineering, said Plachy junior, who is the son of Safichem owner Tomas
Plachy. Safina, based in Vestec near Prague, is engaged in refining and processing of precious metals
and selling them as investment metals, jewels and material for dentists. Besides representation
offices all over Europe Safina also has a plant in China and plans to open a new refinery in the
USA. Last year, Safina generated sales worth Kc5.9bn and posted a net profit of Kc225m, IHNED.cz
said. Renova Group is active all over the world and is engaged in the sectors of precious metals,
engineering, telecommunications, energy and financings, the server said.
KITCO.CZ: Českou Safinu koupil ruský gigant
21.11 2014
František Prokop
Společnost Safina, největší český a středoevropský zpracovatel zlata a dalších drahých kovů, změnil
majitele. Podnikatel Tomáš Plachý starší firmu prodal ruskému gigantu Renova Group.
Kdo je nový majitel? Skupina Renova Group se sídlem v Rusku je mezinárodní společností působící ve
zpracování drahých kovů, strojírenství, telekomunikacích, energetice, finančnictví a dalších oborech.
Celkově po celém světě zaměstnává 134 tisíc lidí, její roční obrat převyšuje 15 miliard dolarů (cca 330
miliard korun).
Safina se sídlem ve Vestci u Prahy je největším českým i středoevropským zpracovatelem drahých
kovů. Její roční obrat loni dosáhl 5,9 miliardy korun a čistý zisk 225 milionů korun. Kromě evropských
aktivit spoluvlastník i výrobní závod v Číně a snaží se o otevření nové rafinerie na zpracování
platinových kovů v USA.
I když cena prodeje nebyla zveřejněna, analytici ji odhadují částkou mezi 1,3 až 2,6 miliardy korun.
Současně se změnou vlastníka se mění i šéf firmy. Dosavadní šéf a syn majitele Tomáš Plachý mladší
se chce věnovat dalším aktivitám ve skupině Safichem Group, strojírenství a farmacii. Na postu
generálního ředitele Safiny jej střídá dosavadní šéf obchodu Viktor Fiala.
http://www.kitco.cz/ceskou-safinu-koupil-rusky-gigant/
IRUCZ.RU: Ruská finanční skupina Renova koupila největšího zpracovatele drahokamů ve střední
Evropě
21. 11. 2014
Ruská finanční skupina Renova Viktora Vekselberga koupila českou společnost Safina - největšího
zpracovatele drahokamů ve střední Evropě.
Jak sdělila česká strana, je to spojeno s tím, že holding Safichem Group, jehož součástí je i Safina, se
plánuje více zaměřit na farmacii, inženýrství a stavebnictví.
Cena kontraktu není známa. Předpokládá se, že by mohlo jít o sumu od 59 do 118 milionů dolarů.
Safina se zabývá mimo jiné výrobou produkce z drahých kovů, která je používána v průmyslu,
klenotnictví a lékařství. Firma měla zastoupení prakticky ve všech evropských zemích, v USA i Číně.
Ruská Renova Group působí po celém světě a zaměstnává 134 tisíc lidí, oční obrat skupiny je přes 15
miliard dolarů (330 miliard korun).
Cena SAFINY by podle iHNED.cz mohla činit zhruba 1,3 až 2,6 miliardy korun.
http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/102000000000-ceska-republika/000-/102000610000-prahahlm/105-investice-evropa/27879-ruska-financni-skupina-renova-koupila/
KURZY.CZ: Indie se stala ve 3. čtvrtletí odběratelem zlata číslo jedna
28. 11. 2014
Indie se stala ve 3. čtvrtletí odběratelem zlata číslo jedna.
V listopadu se cena zlata propadla na své několikaleté minimum, 7. listopadu byla cena zlata pouhých
1 134 dolarů za troyskou unci. Cena zlata je přímo ovlivněna globální poptávkou po drahém kovu,
která se ve 3. čtvrtletí propadla téměř na své pětileté minimum. Na trhu s drahými kovy chybí
tradiční signály pro investory k nákupu zlata, a tak své investice spíše zdržují. Výjimkou byla Indie, kde
se poptávka po zlatě zdvojnásobila díky období svateb a říjnovému festivalu Diwali. Také ruská
centrální banka navýšila ve třetím čtvrtletí tohoto roku zásoby žlutého kovu. Globální poptávka po
zlatě ve třetím čtvrtletí poklesla o 2 %, jednalo se o 929,3 tun, což je oproti předešlému čtvrtletí
propad o 28 tun a v porovnání s prvním čtvrtletím o 148 tun. Čína jako jeden z největších
konzumentů zlata v tomto období snížila své nákupy o 37 % a ztratila tak své světové prvenství, které
v tomto období převzala Indie. Ta se stala odběratelem zlata číslo jedna s 60% nárůstem poptávky po
zlatých špercích. Celkově Indie tohoto kovu nakoupila 225,1 tun, Čína „pouze“ 182,7 tun. Podle
Světové rady pro zlato vyšší poptávku v Indii rozpoutala nízká cena zlata, ale také vyšší důvěra v
novou vládu vedenou Narendrem Modim. Alistair Hewitt, vedoucí oddělení market intelligence ve
Světové radě pro zlato, řekl, že tento rok v Číně i Indii očekává stejnou poptávku po zlatě, ta by měla
do konce roku dosáhnout 850-950 tun. Celková globální poptávka by se pak měla vyšplhat přes 4 000
tun zlata. Oproti celosvětovému trendu i ruská centrální banka ve třetím čtvrtletí tohoto roku
nakupovala více zlata, posílila tak své rezervy zlata o 55 tun. Celkově se jedná o více než polovinu
zlatých rezerv, které byly za toto čtvrtletí centrálními bankami nakoupeny. Chtěla tak ruská centrální
banka pomoci ceně zlata vyšplhat nahoru nebo vnímá zlato právě vzhledem k jeho nízké ceně jako
vhodnou investici? Důvody jsou jiné, jde o diversifikaci rezerv jako takových. Navíc, poptávka po zlatě
v Rusku je velmi složitá a váže se spíše k politické než ekonomické situaci. Dopad sankcí proti Rusku
poznamenal těžaře zlata, kteří sami nemůžou vytěžené zlato vyvážet mimo Rusko. Vytěžené zlato je
prodáváno převážně privátním lokálním subjektům a komerčním bankám, které jej prodávají
centrální bance nebo zahraničním bankám, ale ty jsou vzhledem k současným západním sankcím v
této věci neaktivní. Vláda tedy přislíbila odkup domácího drahého kovu za tržní cenu a byla tak
donucena zvýšit nákupy zlata. Guvernérka ruské centrální banky Elvira Nabiullina učinila prohlášení,
které naznačovalo, že Rusko vidí své zlaté rezervy jako geopolitickou a finanční válečnou zbraň.
Poptávka po zlatě celosvětově klesá, ale pokud bude Rusko pokračovat ve svých nákupech zlata,
mohla by se poptávka zase zvýšit, stejně tak jako jeho cena, a drahý kov by se tak díky Rusku objevil
spíše
v
politických
než
ekonomických
diskuzích.
Libor Křapka, manažer prodeje investičních kovů společnosti SAFINA
http://zlato.kurzy.cz/zpravy/374090-indie-se-stala-ve-3-ctvrtleti-odberatelem-zlata-cislo-jedna/
MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM: Zpracování materiálu s obsahem drahých kovů
13. 11. 2014
Pavel Marek
MMSPEKTRUM.COM: Zpracování materiálu s obsahem drahých kovů
13. 11. 2014
Pavel Marek
Společnost Safina, a. s., se zaměřuje na zpracování materiálů, které obsahují drahé a neželezné kovy,
zejména pak zlato, stříbro, platinu, palladium, rhodium, iridium, nikl, měď a kobalt. Pro zpracování
těchto materiálů uvedla Safina do provozu novou elevátorovou žíhací pec, v níž se materiál zbavuje
všech organických látek a vlhkosti.
Safina zpracovává jednak původem své vlastní výrobky, jako jsou použité targety nebo
termočlánkové dráty, tak průmyslové odpady, jako jsou použité chemikálie a galvanické kaly,
průmyslové katalyzátory s obsahem drahých a neželezných kovů, elektronický a elektrotechnický
materiál, samozřejmě také zlomkové zlato a stříbro či dentální a klenotnické materiály, dále použité
NiMH baterie nebo textilie či plasty s obsahem drahých kovů. Před samotnou recyklací a následnou
rafinací se musí materiál předupravit na úpravně vstupních materiálů.
Předúprava materiálu a homogenizace
Materiál obsahující drahé kovy je třeba předupravit a následně homogenizovat do vzorkovatelné
podoby. Pro předúpravu materiálu se používá metoda termického žíhání bez přístupu vzduchu v
žíhacích pecích při teplotě 800 °C. Během tohoto procesu je materiál zbaven všech organických látek
a vlhkosti.
Po testování technologie na menší peci si Safina nechala na míru vyrobit velkoobjemovou 120kW
elektrickou elevátorovou žíhací pec, která představuje aktuálně nejlepší dostupnou technologii
označovanou jako BAT (Best Available Technology). Její výhodou je výrazná úspora elektrické energie
a rychlejší zpracování materiálu, což pro zákazníky znamená i významné zkrácení zádrže drahého
kovu. V jednom cyklu lze v této peci zpracovat 500 až 1 000 kg materiálu.
Proces probíhá tak, že upravovaný materiál je vložen do nádob ze žáruvzdorné oceli a vsádkově
uložen do pece. Ta se následně uzavře a vytvoří tak uzavřenou nádobu bez vlivů okolního prostředí.
To je možné díky speciálnímu obalu, tzv. retortě, která chrání technologickou část pece i materiál
uvnitř. Podložku (tj. „podlahu“ pece) tvoří žáruvzdorný beton. Žíhání probíhá při teplotě 800 °C po
dobu 4 až 8 hodin podle typu a vlastností materiálu a jeho množství. Proces žíhání je možné regulovat
vytvořením inertní nebo oxidační atmosféry pomocí dávek inertního plynu či vzduchu nebo plynulým
ovládáním teploty procesu a rychlostí jak ohřevu, tak chlazení pece.
Při následné tepelné degradaci materiálů se začne uvolňovat velké množství zplodin plynného
skupenství, které jsou potrubím odváděny do dopalovací komory. Zde jsou pomocí hořáku na zemní
plyn dopalovány při teplotě až 1 100 °C. Přitom dochází k bezpečnému rozkladu látek, které by jinak
znečišťovaly životní prostředí. Horký plyn je následně odváděn do výměníku tepla, kde odevzdá své
zbývající teplo vodě. Do zplodin jsou pak dávkovány tři druhy sorbentů, které jsou po interakci se
spalinami oddělené společně s tuhou fází na tkaninovém filtru, ze kterého už odchází jen vyčištěný
CO2, H2O a malé množství emisních plynů. Právě garance nízkých emisí ze strany Safiny a jejich
kontrola příslušnými orgány ČR a EU byla jednou z podmínek povolení k provozu této technologie a
mimo jiné i pro udělení dotace, která na tomto projektu činí 4,2 mil. Kč.
Pro efektivní provoz recyklačního pracoviště zůstává nadále v provozu i menší pec, která původně
sloužila jako zkušební. Tato menší pec je vhodná pro žíhání malých dávek s možností zavedení dvou
cyklů za den. Její kapacita je 100 až 150 kg materiálu.
Drcení, homogenizace a vzorkování
Po vyžíhání v peci se materiál drtí a mele ve speciálních mlýnech na frakci obvykle o velikosti zrna
menší než 0,4 mm. Poté následuje homogenizace, vzorkování a příprava reprezentativního vzorku.
Jedná se o stěžejní operaci, protože výsledky analýzy slouží jako podklad pro bilancování zakázky se
zákazníkem. Celý proces je proto dokumentován a podléhá přesným kontrolním postupům.
Odběr vzorku je velmi závislý na složení vzorkovaného materiálu a jeho mechanických vlastnostech.
Proto se vždy před vzorkováním nového materiálu sestaví vzorkovací plán. Materiál se vloží do tzv.
homogenizátoru, který s ním po přesně definovanou dobu (až několik hodin v závislosti na množství a
typu materiálu) míchá. Velkoobjemové zakázky se zpracovávají v až tři a půl metru vysokém
homogenizačním mixéru, který zajišťuje, aby koncentrace drahých kovů byla ve všech místech stejná.
Potom je vzorek odebírán pomocí vzorkovacího zařízení (turniketu nebo šroubového vzorkovače).
Pokud jsou velikosti zrna homogenizovaného materiálu do 10 mm, tak se odebraný vzorek mele tak,
aby měl zrna o velikosti 0,4 mm, a následně proběhne ještě jedno kolo homogenizace a odběr vzorku.
Analytický vzorek o hmotnosti cca 100 g, který je výsledkem vzorkování, musí odpovídat složením
celému objemu přijatého zpracovávaného materiálu, ať se již jednalo o několik tun materiálu nebo
jen o několik kilogramů. Vzorek pro analýzu má zrno menší než 0,2 mm a je připravován mletím na
vibračním diskovém mlýnku, prosíván na sítech a po umletí celého množství rozdělen na osm podílů
o stejné hmotnosti a samozřejmě stejném složení. Vznikne tak sada reprezentativních vzorků, které
se dělí mezi laboratoř Safina, laboratoř zákazníka a vzorky pro potřeby rozhodčí analýzy.
Chemická analýza a rafinace
V laboratořích se provede detailní analýza a stanovení obsahu drahého kovu pomocí prověřených a
neustále kontrolovaných analytických metod. Po určení přesného složení a obsahu drahého kovu
pomocí chemické analýzy již následuje vyrafinování samotného kovu.
Pavel Marek
Zpracováno s využitím podkladů od společnosti Safina
http://www.mmspektrum.com/clanek/zpracovani-materialu-s-obsahem-drahych-kovu.html
KURZY.CZ: Zlato a jeho vyhlídky do budoucnosti
21. 11. 2014
V posledních dvou měsících stále pokračuje zvýšená volatilita drahých kovů. V říjnu jsme ovšem
zaznamenali v tomto ohledu jednu zajímavost - časový rozdíl mezi maximální a minimální cenou zlata
byl pouhých 10 dnů, v září byl na to potřeba celý měsíc.
V posledních dvou měsících stále pokračuje zvýšená volatilita drahých kovů. V říjnu jsme ovšem
zaznamenali v tomto ohledu jednu zajímavost - časový rozdíl mezi maximální a minimální cenou zlata
byl pouhých 10 dnů, v září byl na to potřeba celý měsíc. Cena v obou zmiňovaných měsících výrazně
kolísala, a jinak tomu nebude ani v listopadu. Vzhledem k tomuto vývoji je velmi těžké odhadnout,
kam se cena žlutého kovu dostane ke konci roku. Investoři aktuálně spíše váhají, došlo totiž k
několika neočekávaným událostem, které šly proti logice trhu, a investory proto uvedly do stavu
nejistoty.
Co se tedy stalo?
Centrální banka Japonska (Bank of Japan) oznámila, že proti očekávání své „tištění peněz“
neomezuje, ale naopak navyšuje, a to poměrně výrazně na v přepočtu 60 miliard dolarů měsíčně.
Logicky by to mělo pozitivně ovlivnit ceny drahých kovů směrem vzhůru, a to především u zlata.
Nestalo se tak! Ve skutečnosti cena zlata poklesla na své čtyřleté minimum. Po oznámení rozhodnutí
Bank of Japan totiž zadal nějaký neznámý subjekt neprodlený příkaz k prodeji 50 tun žlutého kovu.
Zlato nebylo nabídnuto postupně, po menších gramážích rozdělených do delšího časového úseku, ale
najednou a ihned. Jako by někdo záměrně snižoval jeho hodnotu. Cena zlata také poklesla kvůli
rozhodnutí amerického Fedu, který svými oznámeními pomohl zvýšit hodnotu dolaru.
Spekulace o vývoji ceny zlata v dalších týdnech se značně liší. Podle průzkumu společnosti Reuters by
se cena zlata měla stále snižovat a mohla by klesnout až na 1 050 – 1 000 dolarů za troyskou unci. K
20. 11. 2014 se cena zlata pohybovala okolo 1 195 dolarů za troyskou unci. Optimistické prognózy
oproti tomu zveřejnily švýcarská a novozélandská národní banka, podle nichž by se cena zlata měla
ke konci roku pohybovat v rozmezí 1 200 - 1 180 dolarů za troyskou unci. Podle Daniela Hynese z
novozélandské banky se na trhu stále vyskytuje mnoho makroekonomických rizik, která udrží
investory ve střehu a podpoří jejich rozhodnutí do zlata investovat. Švýcarská národní banka ve svém
hodnocení označila jako největší riziko poklesu ceny zlata další zlepšení výhledu amerického dolaru,
zatímco pozitivní katalyzátory pro cenu zlata by mohly být korekce amerického trhu nebo zpomalení
růstu světové ekonomiky, což by zpomalilo plány amerického Fedu.
Dalším faktorem pro vývoj ceny zlata by mohla být změna procesu fixace ceny zlata na Londýnské
burze. Po 95 letech bude tento proces předán do rukou společnosti Intercontinental Exchange a mělo
by se ho účastnit 11 společností. Výsledkem by mělo být snížení rizika manipulace s cenou zlata.
Podle našeho názoru ovlivní cenu zlata v listopadu taktéž švýcarské referendum o tom, má-li být
minimálně 20 % švýcarských devizových rezerv drženo ve zlatě, či o zákazu prodeje těchto zlatých
rezerv a držení těchto rezerv jen ve Švýcarsku. Kdyby na otázky referenda odpověděla většina
obyvatel kladně, nákupy zlata by se nejspíše zvýšily, a jeho cena by tak šla nahoru.
Libor Křapka, manažer prodeje investičních kovů společnosti SAFINA
http://zlato.kurzy.cz/zpravy/373853-zlato-a-jeho-vyhlidky-do-budoucnosti/
RUVR.RU: Ruská finanční skupina Renova koupila největšího zpracovatele drahých kovů ve střední
Evropě
21. 11. 2014
Ruská finanční skupina Renova Viktora Vekselberga koupila českou společnost Safina - největšího
zpracovatele drahých kovů ve střední Evropě.
Jak sdělila česká strana, je to spojeno s tím, že holding Safichem Group, jehož součástí je i Safina, se
plánuje více zaměřit na farmacii, inženýrství a stavebnictví.
Cena kontraktu není známa. Předpokládá se, že by mohlo jít o sumu od 59 do 118 milionů dolarů.
Safina se zabývá mimo jiné výrobou produkce z drahých kovů, která je používána v průmyslu,
klenotnictví a lékařství. Firma měla zastoupení prakticky ve všech evropských zemích, v USA i Číně.
http://czech.ruvr.ru/news/2014_11_21/Ruska-financni-skupina-Renova-koupila-nejvetsihozpracovatele-drahokamu-ve-stredni-Evrope-1275/
HOSPODÁŘSKÉ NOVINY: Největšího českého obchodníka se zlatem Safinu kupuje ruský obr Renova
20. 11. 2014
Náklad: 48 234
Společnost Safina, největší průmyslový zpracovatel a recyklant drahých kovů ve střední a východní
Evropě, předevčírem změnila majitele. Od Tomáše Plachého staršího a jeho skupiny Safichem Group
koupila firmu velká ruská skupina Renova Group. Firma o prodeji počátkem týdne informovala
dopisem všechny své obchodní partnery. „Ano, k prodeji došlo. Pro Safinu to znamená lepší
příležitosti k dalšímu rozvoji a pro Safichem Group možnost více se orientovat na chemii, inženýring a
strojírenství,“ potvrdil prodej firmy její dosavadní šéf a syn majitele Tomáš Plachý mladší. Ten z firmy
nyní odchází a má se více věnovat strojírenství a farmacii v rámci skupiny Safichem Group. V dopise
partnerům nicméně Safina slibuje, že ve vedení firmy nenastane žádná revoluce a generálním
ředitelem se stane dosavadní šéf obchodu Viktor Fiala. Nový majitel české firmy není v oboru žádný
nováček. Renova je obří skupina s mezinárodní působností v oblasti drahých kovů, strojírenství, v
telekomunikacích, energetice, finančnictví atd. Po celém světě zaměstnává více než 134 tisíc lidí,
roční obrat skupiny je přes 15 miliard dolarů (330 miliard korun). Byznys Safiny, která sídlí ve Vestci u
Prahy, tvoří dva hlavní pilíře: rafinace drahých kovů, jako je zlato, stříbro, platina a další, a následně
jejich zpracování. A prodej finálních výrobků od investičních kovů přes klenoty po zubařské materiály.
Kromě zastoupení po celé Evropě spoluvlastní i výrobní závod v Číně a v USA se snaží o otevření nové
rafinerie na zpracování platinových kovů. V posledních letech se firmě dařilo poměrně dobře. Loni se
při obratu 5,9 miliardy korun dostala na čistý zisk přes 225 milionů korun, v roce 2012 dosáhla obratu
4,7 miliardy a čistého zisku 117 milionů korun. Za kolik skupina Renova Safinu koupila, odmítl Plachý s
odkazem na dohodu o mlčenlivosti sdělit. Při standardním ocenění, kdy se výsledná hodnota firmy
pohybuje většinou mezi pěti- a desetinásobkem EBITDA, tak mohla cena firmy činit zhruba 1,3 až 2,6
miliardy korun. Poslední rok byl pro Safichem Group na prodeje a nákupy poměrně divoký. Letos
prodala švýcarské společnosti Casale majoritu v inženýrské firmě Chemoproject Nitrogen, která se
specializuje na technologie dusíku – tedy hlavně na výrobu kyseliny dusičné, čpavku, močoviny či
hnojiv. Za většinový podíl měl podle informací HN inkasovat vyšší stovky milionů korun.
Skupina ale i nakupovala. A postupně získala firmy ZVU Potez, Dukla – Strojírny Kolín a od ČKD i
Pacovské strojírny. Vznikla tak nová „strojírenská divize“, která by mohla příští rok dosáhnout obratu
2,2 až 2,6 miliardy korun. Právě té se spolu s dalším členem Safichemu, farmaceutickou firmou VUAB
Pharma, má nyní hlavně věnovat Plachý mladší.
KURZY.CZ: Zlato: Safinu koupila renomovaná ruská skupina Renova Group
20. 11. 2014
Vladimír Urbánek
Středoevropská jednička v průmyslovém zpracování drahých kovů a jejich recyklace včetně zlata,
společnost Safina, oznámila, že přechází pod nového majitele, kterým se stala ruská společnost
Renova Group. Tato společnost působí celosvětově v oblasti zpracování drahých kovů, strojírenství,
telekomunikacích, energetice, finančnictví a v dalších oblastech. Skupina zaměstnává celosvětově
přes 134 000 lidí a dosahuje ročního obratu 15 mld. USD.
Cenové podrobnosti nebyly oznámeny, odhady se pohybují v řádu 1,3 - 2,6 mld. Kč.
Safina v loňském roce při obratu kolem 5,9 mld. Kč vytvořila čistý zisk ve výši 225 mil. Kč. Z pohledu
zisku to představovalo téměř 100procentní zlepšení.
http://zlato.kurzy.cz/zpravy/373804-zlato-safinu-koupila-renomovana-ruska-skupina-renova-group/
Stejný článek byl krátce zmíněn také na:
AKTUALNIZPRAVY.CZ
http://aktualnizpravy.cz/details/19477951-Zlato--Safinu-koupila-renomovana-ruska-skupina-RenovaGroup
NEWS.SK
http://news.sk.shop-02.webglobe.sk/rss/clanok/2014/11/2766784/zlato-safinu-koupilarenomovana-ruska-skupina-renova-group/
1-ZPRÁVY.CZ
http://www.1-zpravy.cz/zlato-safinu-koupila-renomovana-ruska-skupina-renova-group-2050734/
NEXTSTORIES.COM
http://www.nextstories.com/talkino/www.financninoviny.cz
VK.CLWEB.CZ
http://vk.clweb.cz/zlato-m7/zlato-safinu-koupila-renomovana-ruska-skupina-renova-group-a1938/
RADIO.CZ: Českou Safinu koupila ruská skupina Renova
20. 11. 2014
Českou firmu Safina s obratem v miliardách korun koupila významná ruská skupina Renova. Uvedl to
server IHNED.cz. Cenu firmy nezveřejnily. Safina je lídrem ve zpracování drahých a neželezných kovů
ve střední a východní Evropě a zaměstnává asi dvě stovky lidí. Renova Group zaměstnává zhruba
134.000 lidí a má obrat 330 miliard Kč. Safina sídlí ve Vestci u Prahy. Kromě zastoupení po celé
Evropě spoluvlastní i závod v Číně a chce otevřít novou rafinerii v USA. Loni dosáhla obratu 5,9
miliardy korun a čistého zisku 225 milionů. Renova Group podniká po celém světě v oblasti drahých
kovů, strojírenství, telekomunikací, energetiky i finančnictví, uvedl server.
http://radio.cz/cz/rubrika/zpravy/ceskou-safinu-koupila-ruska-skupina-renova
INVESTUJEME.CZ: Ruská skupina Renova koupila českou společnost Safina
20. 11. 2014
Ruská obří skupina Renova koupila začátkem týdne největšího zpracovalele drahých a neželezných
kovů ve střední a východní Evropě, českou společnost Safina. Prodejní cenu společnosti neuvedly.
„Ano, k prodeji došlo. Pro Safinu to znamená lepší příležitosti k dalšímu rozvoji a pro Safichem Group
možnost více se orientovat na farmacii, inženýring a strojírenství," uvedl dosavadní šéf a syn majitele
Tomáš Plachý mladší, který společnost opouští, ale dále bude pracovat v Safichem Group. Ve firmě by
kromě odchodu Tomáše Plachého mladšího nemělo dojít k zásadním změnám ve vedení.
Safina zaměstnává přibližně dvě stě lidí, její loňský obrat dosáhl 4,7 miliardy korun a čisktý zisk
117 milionů korun. Společnost Renova Group kolem 134 000 lidí, její obrat činí 330 miliard korun.
http://www.investujeme.cz/ruska-skupina-renova-koupila-ceskou-spolecnost-safina/
Stejný článek byl krátce zmíněn na:
FINCENTRUM.COM
http://www.slajchrt.fincentrum.com/kontakt
BURZADNES.COM
http://burzadnes.com/
FINANCNINOVINY.CZ: Českou Safinu s obratem v miliardách koupila obří skupina Renova
19. 11. 2014
Praha/Vestec (Praha-západ) - Českou firmu Safina s obratem v miliardách korun koupila významná
ruská skupina Renova. Dnes to uvedl server IHNED.cz. Cenu firmy nezveřejnily. Safina je lídrem ve
zpracování drahých a neželezných kovů ve střední a východní Evropě a zaměstnává asi dvě stovky lidí.
Renova Group zaměstnává zhruba 134.000 lidí a má obrat 330 miliard Kč.
V souvislosti s prodejem neočekává dosavadní šéf Safiny Tomáš Plachý mladší výrazné změny ve
vedení, generálním ředitelem firmy se podle něj stane nynější šéf obchodu Viktor Fiala. "Pro Safinu to
znamená lepší příležitosti k dalšímu rozvoji," řekl serveru. Skupina Safichem Group, do níž zatím
Safina patřila, se nyní bude více orientovat na chemii, inženýring a strojírenství, doplnil Plachý, který
je synem majitele Safichemu Tomáše Plachého staršího.
Safina sídlí ve Vestci u Prahy. Zabývá se rafinací a zpracováním drahých kovů, jako je zlato, stříbro či
platina, které pak prodává jako investiční kovy, klenoty či zubařské materiály. Kromě zastoupení po
celé Evropě spoluvlastní i závod v Číně a chce otevřít novou rafinerii v USA. Loni dosáhla obratu 5,9
miliardy korun a čistého zisku 225 milionů, píše IHNED.cz. Renova Group podniká po celém světě v
oblasti drahých kovů, strojírenství, telekomunikací, energetiky i finančnictví, uvedl server.
http://www.financninoviny.cz/zpravy/ceskou-safinu-s-obratem-v-miliardach-koupila-obri-skupinarenova/1149207?utm_source=rss&utm_medium=feed
Stejný článek byl krátce zmíněn na:
CTUSI.INFO
http://www.ctusi.info/ekonomika/vseobecne/146/ceskou_safinu_s_obratem_v_miliardach_koupila_
obri_skupina_renova/
SIGNALTRADE.CZ
http://www.signaltrade.cz/zpravy-dne/ceskou-safinu-s-obratem-v-miliardach-koupila-obri-skupinarenova/
TRAFIKA.CZ
http://www.trafika.cz/detail/1766071/
OBECNI.INFO
http://www.obecni.info/3605-novinky-0-okres-nachod.html
CESKENOVINY.CZ: Českou Safinu s obratem v miliardách koupila obří skupina Renova
19. 11. 2014
Praha/Vestec (Praha-západ) - Českou firmu Safina s obratem v miliardách korun koupila významná
ruská skupina Renova. Dnes to uvedl server IHNED.cz. Cenu firmy nezveřejnily. Safina je lídrem ve
zpracování drahých a neželezných kovů ve střední a východní Evropě a zaměstnává asi dvě stovky lidí.
Renova Group zaměstnává zhruba 134.000 lidí a má obrat 330 miliard Kč.
V souvislosti s prodejem neočekává dosavadní šéf Safiny Tomáš Plachý mladší výrazné změny ve
vedení, generálním ředitelem firmy se podle něj stane nynější šéf obchodu Viktor Fiala. "Pro Safinu to
znamená lepší příležitosti k dalšímu rozvoji," řekl serveru. Skupina Safichem Group, do níž zatím
Safina patřila, se nyní bude více orientovat na chemii, inženýring a strojírenství, doplnil Plachý, který
je synem majitele Safichemu Tomáše Plachého staršího.
Safina sídlí ve Vestci u Prahy. Zabývá se rafinací a zpracováním drahých kovů, jako je zlato, stříbro či
platina, které pak prodává jako investiční kovy, klenoty či zubařské materiály. Kromě zastoupení po
celé Evropě spoluvlastní i závod v Číně a chce otevřít novou rafinerii v USA. Loni dosáhla obratu 5,9
miliardy korun a čistého zisku 225 milionů, píše IHNED.cz. Renova Group podniká po celém světě v
oblasti drahých kovů, strojírenství, telekomunikací, energetiky i finančnictví, uvedl server.
http://www.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/ceskou-safinu-s-obratem-v-miliardach-koupila-obriskupina-renova/1149207&id_seznam=46235
DENIK.CZ: Českou Safinu s obratem v miliardách koupila obří skupina Renova
19. 11. 2014
Praha/Vestec - Českou firmu Safina s obratem v miliardách korun koupila významná ruská skupina
Renova. Dnes to uvedl server IHNED.cz. Cenu firmy nezveřejnily. Safina je lídrem ve zpracování
drahých a neželezných kovů ve střední a východní Evropě a zaměstnává asi dvě stovky lidí. Renova
Group zaměstnává zhruba 134.000 lidí a má obrat 330 miliard Kč.
V souvislosti s prodejem neočekává dosavadní šéf Safiny Tomáš Plachý mladší výrazné změny ve
vedení, generálním ředitelem firmy se podle něj stane nynější šéf obchodu Viktor Fiala. "Pro Safinu to
znamená lepší příležitosti k dalšímu rozvoji," řekl serveru. Skupina Safichem Group, do níž zatím
Safina patřila, se nyní bude více orientovat na chemii, inženýring a strojírenství, doplnil Plachý, který
je synem majitele Safichemu Tomáše Plachého staršího.
Safina sídlí ve Vestci u Prahy. Zabývá se rafinací a zpracováním drahých kovů, jako je zlato, stříbro či
platina, které pak prodává jako investiční kovy, klenoty či zubařské materiály. Kromě zastoupení po
celé Evropě spoluvlastní i závod v Číně a chce otevřít novou rafinerii v USA. Loni dosáhla obratu
4,7 miliardy korun a čistého zisku 117 milionů, píše IHNED.cz. Renova Group podniká po celém světě
v oblasti drahých kovů, strojírenství, telekomunikací, energetiky i finančnictví, uvedl server.
http://www.denik.cz/ekonomika/ceskou-safinu-s-obratem-v-miliardach-koupila-obri-skupinarenova-20141119.html
Stejný článek byl krátce zmíněn na:
NOVECLANKY.CZ
http://www.noveclanky.cz/search?q=safina
NEWS.SK
http://www.news.sk/rss/clanok/2014/11/2758678/ceskou-safinu-s-obratem-v-miliardach-koupilaobri-skupina-renova/
PRAVEDNES.CZ
http://pravednes.cz/search.page?q=safina
DIGITOVARNA.CZ: Zpracování materiálu s obsahem drahých kovů
13. 11. 2014
Pavel Marek
Společnost Safina, a. s., se zaměřuje na zpracování materiálů, které obsahují drahé a neželezné kovy,
zejména pak zlato, stříbro, platinu, palladium, rhodium, iridium, nikl, měď a kobalt. Pro zpracování
těchto materiálů uvedla Safina do provozu novou elevátorovou žíhací pec, v níž se materiál zbavuje
všech organických látek a vlhkosti.
Safina zpracovává jednak původem své vlastní výrobky, jako jsou použité targety nebo
termočlánkové dráty, tak průmyslové odpady, jako jsou použité chemikálie a galvanické kaly,
průmyslové katalyzátory s obsahem drahých a neželezných kovů, elektronický a elektrotechnický
materiál, samozřejmě také zlomkové zlato a stříbro či dentální a klenotnické materiály, dále použité
NiMH baterie nebo textilie či plasty s obsahem drahých kovů. Před samotnou recyklací a následnou
rafinací se musí materiál předupravit na úpravně vstupních materiálů.
Předúprava materiálu a homogenizace
Materiál obsahující drahé kovy je třeba předupravit a následně homogenizovat do vzorkovatelné
podoby. Pro předúpravu materiálu se používá metoda termického žíhání bez přístupu vzduchu v
žíhacích pecích při teplotě 800 °C. Během tohoto procesu je materiál zbaven všech organických látek
a vlhkosti.
Po testování technologie na menší peci si Safina nechala na míru vyrobit velkoobjemovou 120kW
elektrickou elevátorovou žíhací pec, která představuje aktuálně nejlepší dostupnou technologii
označovanou jako BAT (Best Available Technology). Její výhodou je výrazná úspora elektrické energie
a rychlejší zpracování materiálu, což pro zákazníky znamená i významné zkrácení zádrže drahého
kovu. V jednom cyklu lze v této peci zpracovat 500 až 1 000 kg materiálu.
Proces probíhá tak, že upravovaný materiál je vložen do nádob ze žáruvzdorné oceli a vsádkově
uložen do pece. Ta se následně uzavře a vytvoří tak uzavřenou nádobu bez vlivů okolního prostředí.
To je možné díky speciálnímu obalu, tzv. retortě, která chrání technologickou část pece i materiál
uvnitř. Podložku (tj. „podlahu“ pece) tvoří žáruvzdorný beton. Žíhání probíhá při teplotě 800 °C po
dobu 4 až 8 hodin podle typu a vlastností materiálu a jeho množství. Proces žíhání je možné regulovat
vytvořením inertní nebo oxidační atmosféry pomocí dávek inertního plynu či vzduchu nebo plynulým
ovládáním teploty procesu a rychlostí jak ohřevu, tak chlazení pece.
Při následné tepelné degradaci materiálů se začne uvolňovat velké množství zplodin plynného
skupenství, které jsou potrubím odváděny do dopalovací komory. Zde jsou pomocí hořáku na zemní
plyn dopalovány při teplotě až 1 100 °C. Přitom dochází k bezpečnému rozkladu látek, které by jinak
znečišťovaly životní prostředí. Horký plyn je následně odváděn do výměníku tepla, kde odevzdá své
zbývající teplo vodě. Do zplodin jsou pak dávkovány tři druhy sorbentů, které jsou po interakci se
spalinami oddělené společně s tuhou fází na tkaninovém filtru, ze kterého už odchází jen vyčištěný
CO2, H2O a malé množství emisních plynů. Právě garance nízkých emisí ze strany Safiny a jejich
kontrola příslušnými orgány ČR a EU byla jednou z podmínek povolení k provozu této technologie a
mimo jiné i pro udělení dotace, která na tomto projektu činí 4,2 mil. Kč.
Pro efektivní provoz recyklačního pracoviště zůstává nadále v provozu i menší pec, která původně
sloužila jako zkušební. Tato menší pec je vhodná pro žíhání malých dávek s možností zavedení dvou
cyklů za den. Její kapacita je 100 až 150 kg materiálu.
Drcení, homogenizace a vzorkování
Po vyžíhání v peci se materiál drtí a mele ve speciálních mlýnech na frakci obvykle o velikosti zrna
menší než 0,4 mm. Poté následuje homogenizace, vzorkování a příprava reprezentativního vzorku.
Jedná se o stěžejní operaci, protože výsledky analýzy slouží jako podklad pro bilancování zakázky se
zákazníkem. Celý proces je proto dokumentován a podléhá přesným kontrolním postupům.
Odběr vzorku je velmi závislý na složení vzorkovaného materiálu a jeho mechanických vlastnostech.
Proto se vždy před vzorkováním nového materiálu sestaví vzorkovací plán. Materiál se vloží do tzv.
homogenizátoru, který s ním po přesně definovanou dobu (až několik hodin v závislosti na množství a
typu materiálu) míchá. Velkoobjemové zakázky se zpracovávají v až tři a půl metru vysokém
homogenizačním mixéru, který zajišťuje, aby koncentrace drahých kovů byla ve všech místech stejná.
Potom je vzorek odebírán pomocí vzorkovacího zařízení (turniketu nebo šroubového vzorkovače).
Pokud jsou velikosti zrna homogenizovaného materiálu do 10 mm, tak se odebraný vzorek mele tak,
aby měl zrna o velikosti 0,4 mm, a následně proběhne ještě jedno kolo homogenizace a odběr vzorku.
Analytický vzorek o hmotnosti cca 100 g, který je výsledkem vzorkování, musí odpovídat složením
celému objemu přijatého zpracovávaného materiálu, ať se již jednalo o několik tun materiálu nebo
jen o několik kilogramů. Vzorek pro analýzu má zrno menší než 0,2 mm a je připravován mletím na
vibračním diskovém mlýnku, prosíván na sítech a po umletí celého množství rozdělen na osm podílů
o stejné hmotnosti a samozřejmě stejném složení. Vznikne tak sada reprezentativních vzorků, které
se dělí mezi laboratoř Safina, laboratoř zákazníka a vzorky pro potřeby rozhodčí analýzy.
Chemická analýza a rafinace
V laboratořích se provede detailní analýza a stanovení obsahu drahého kovu pomocí prověřených a
neustále kontrolovaných analytických metod. Po určení přesného složení a obsahu drahého kovu
pomocí chemické analýzy již následuje vyrafinování samotného kovu.
Pavel Marek
Zpracováno s využitím podkladů od společnosti Safina
http://www.digitovarna.cz/clanek-84/zpracovani-materialu-s-obsahem-drahych-kovu.html
PRAŽSKÝ DENÍK: Fajn poradna Deníku: V sobotu odpovídají odborníci
22. 11. 2014
Náklad: 6 000
Děti se ve školce naučí různá slova
Dítě
Renáta Růžková, praktická lékařka pro děti a dorost Moje dcerka začala nedávno chodit do školy a
občas mě překvapuje zvídavými otázkami a nedávno mě také zaskočila sprostými slovíčky. Poradíte
mi? Šárka Střelečková, Příbram
Nástup do mateřské školky je pro děti zlomové období. Děti čeká osamostatnění a životní změna,
kterou nesou také rodiče. Některé otázky vás mohou dostat do rozpaků, nebo řeknou slovíčko, které
nemohly doma pochytit. A co hůř, než mu stačíte vysvětlit, že takto se nemluví, uplatní peprné výrazy
pěkně a nahlas v tramvaji a několikrát je zopakuje. Buďte v klidu. Děti se ve školce naučí mnoha
věcem a nová slovní zásoba mezi ně bohužel někdy také patří. V duchu se nad tím usmějte a v klidu
dítěti vysvětlete, proč se takto nemluví.
Staré šperky se hodí na nové dráty
Hobby
Josef Bříza, vedoucí divize Recyklace, Safina Našla jsem doma staré polámané šperky a pár
ohnutých stříbrných plíšků. Dá se s nimi něco udělat? Romana Stará, Rakovník
Poničené drahokovové předměty mají svou hodnotu, protože se dají recyklovat. To znamená, že je
možné je znovu využít, třeba v průmyslové výrobě nebo se znovu například ve formě drátu nebo
plechu vrátí do šperkařské dílny. Nejlepší bude, pokud tyto předměty přinesete do specializované
prodejny, kde na místě ověří jejich pravost, ryzost a rovnou je od vás vykoupí. Vy se nejen zbavíte
nepotřebných předmětů, ale navíc za ně dostanete peníze. Vykupující společnost je určitými
technologickými postupy zrecykluje, vyčistí do požadované ryzosti a zajistí jejich znovuvyužití.
Každému od bolesti pomůže něco jiného
Zdraví
Jakub Schindler, fyzioterapeut v Lázních Praha Často mě bolí záda a mám ztuhlé celé tělo. Můžu něco
s touto bolestí dělat?
Eva Dundáčková, Český Brod
Každá bolest má svou příčinu, a to je třeba nejdříve zjistit. Jako fyzioterapeut přistupuji ke každému
klientovi komplexně a současně individuálně. Nejdříve provedu komplexní kineziologické vyšetření,
na jehož základě doporučím vhodnou terapii. Následuje série rehabilitací vedoucí k odstranění
nevhodných svalových návyků, doplněných o masáže. Současně jsou klientovi doporučeny cviky,
které pak provádí i doma. Po odstranění akutních potíží doporučuji navštívit osobního trenéra, který
vám nastaví cvičební plán, jenž povede k celkovému zlepšení fyzické kondice.
Stejný článek byl také publikovaný v dalších devíti regionálních mutacích:
Berounský deník, Boleslavský deník, Kladenský deník, Kolínský deník, Kutnohorský deník, Mělnický
deník, Nymburský deník, Příbramský deník, Rakovnický deník
Download

Mediální pokrytí listopad 2014