LÉKAŘSKÉ SYMPOZIUM
FYZIKÁLNÍ LÉČBA METODOU MESODIENCEFALICKÉ
MODULACE (MDM) V LÉKAŘSKÉ PRAXI
TOP HOTEL PRAHA – 4.10.2010
III.Blok přednášek na téma:
MDM metoda
Praktické zkušenosti s použitím
18:40 – 19:00 hod
MUDr. Hana Horychová
Lucie Martínková MDM metoda
Praktické zkušenosti
použitím
MUDr. Hana Horychová
s
MDM metoda v Bukovanech
 Působnost od podzimu 2008 do léta 2010
 První zavedení MDM terapie do praxe po
klinických zkouškách u
Prof.MUDr.Z.Zadáka,CSc. v Hradci Králové
 Odléčeno přes 80 pacientů
Průběh MDM terapie
 Zjistit kontraindikace
 Vysvětlit princip a bezpečnost
 Informovat o možných pocitech ( pacient si podle
snášenlivosti sám určuje výši působícího proudu –
musí něco cítit, ale ne aby to bylo nepříjemné ).
Tyto pocity během prvních minut ustupují.
 Upozornit na možnost spánku
 Dodržovat klid
 Možnost vzniku tzv. balneo efektu ( většinou po 4.
až 7. proceduře )
Průběh MDM terapie
 jeden až jeden a půl hodiny po jídle
(neprovádět na lačno ani těsně po jídle )
 ne těsně před spánkem
 provádí se vsedě nebo vleže na boku
 nutnost přítomnosti ošetřovatelského
personálu u pacienta během procedury
Terapeutické účinky
 Terapeutické účinky se projeví většinou již během
léčebné terapie
 Možnost zlepšování ještě několik dní či týdnu po
ukončení terapie
 Délka léčebného efektu je individuální
(v průměru 2 až 3 měsíce, někdy i delší)
 Terapii se doporučuje opakovat při návratu potíží
 Při opakování terapie – dojde k dalšímu zlepšení
(u pacientů, kde předchozí léčba měla efekt )
Sledovaná kriteria
 Subjektivní obtíže
 parestesie,bolest,křeče,neklid
končetin,pálení,chlad,poruchy citlivosti,
inkontinence,zažívací obtíže,kvalita spánku,energie
 Objektivní vyšetření
 TK,puls,ladička,orientačně povrchové čití,pulsace,
orientačně teplota aker,barva,defekty
 Tyto sledované parametry jsme zaznamenávali před
započetím a po skončení léčebné terapie
NEJČASTĚJŠÍ POCITY PACIENTŮ








Více prohřáté končetiny – mizí pocity chladu
Zmírnění nebo vymizení parestezií
Zmírnění neklidu končetin
Zmírnění bolesti (menší spotřeba analgetik)
Větší stabilita a jistota při chůzi
Zlepšení spánku
Zvýšení energie
Výše účinku závisela na vitalitě, stupni postižení a
délce trvání potíží.
HODNOCENÍ ÚSPĚŠNOSTI PODLE
SUBJEKTIVNÍCH POCITŮ
 Osmistupňová škála





0 – bez účinku
2 – mírné zlepšení
4 – poloviční úleva
6 – výrazné zlepšení
8 – bez obtíží
 Většinou pacienti hodnotili léčbu stupněm 2 – 4,
při opakovaní procedur u pacientů, kde byl aspoň
částečný pozitivní efekt se efekt násobil.
ZÁVĚREM
 Působení MDM– antistresové,
analgetické,protizánětlivé,
imunomodulační a desensibilizující.
 Při pozitivním efektu MDM má
rozhodující vliv zlepšení mikrocirkulace.
Poslání a vize
MDM Centra s.r.o.
Lucie Martínková
MDM Centrum s.r.o.
nestátní zdravotnické zařízení
MDM Centrum s.r.o.
specializované pracoviště v ČRnabízí diabetikům jedinečnou možnost využití
terapie MDM při léčbě diabetické polyneuropatie.
Právní forma:
Společnost s ručenímomezeným, IČ: 290 81 751
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni odd.
C, vložka 23 690
Pracoviště:
1. MDM Centrum s.r.o. - Plzeň - Červený Hrádek
2. MDM Centrum s.r.o. – Mariánské Lázně (Centrální lázně)
Webové strany : www.mdmcentrum.com
E-mail: [email protected], telefon: +420 377 280 141
MDM Centrum s.r.o.
Tým MDM Centra s.r.o.
Odborný garant :
• Prof. MUDr. Vladimir A. Pavlov, DrSc.
• Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, DrSc.
Lékař: MUDr. Michal Kravec
Zdrav.sestra: Michaela Šrámková, Martina Adlerová, Lucie
Kazimourová
Obchod a marketing:
Lucie Martínková, Ing. Alena Svátová
Servis: ZAT a.s.
Cenová politika MDM Centra pro klienty
Ceník léčebné terapie
(1 terapie = 13 procedur)
1. terapie
Každá další následná terapie
Standard
25.000,- Kč
15.000,- Kč
Zvýhodněná cena (důchodci, ZPP,
smluvní partneři)
15.000,- Kč
12.000,- Kč
Způsoby platby :
•
převodem či vkladem na č.ú. 231835574/0300, variabilní symbol = ID klienta, konst.
symbol 0308
Oficiální stránky: www.mdmcentrum.com
Šíření povědomí o MDM metodě
Za období od
16.8. – 3.9.2010 celkový počet
návštěv
www.mdmcentrum.com
Celkem: 1 366
Průměrná doba
návštěvy webové
stránky:
05:02 min
Zdroj:
https://www.google.com/analytics/reporting/maps?id=24126380&pdr=20100902-20101002&cmp=average&rpt=Ge
Využití MDM metody v ČR
FN Motol - Praha
24 pacientů (v rámci
klinických zkoušek na
mikrocirkulaci)
MDM Centrum – Plzeň
50 klientů
FN Hradec Králové
25 pacientů (v rámci
klinických zkoušek na
diabetickou polyneuropatii)
DOL Bukovany
80 klientů
Celkem v ČR
pacientů/klientů:
179
MDM Centra v ČR
MDM Centrum
Mariánské Lázně
MDM Centrum
podnikové - ÚJV
ŘEŽ
MDM Centrum
(Plzeň)
Červený Hrádek
Před otevřením
MDM Centrum
veřejné Jeseník
MDM Centrum
veřejné
Praha
MDM Centrum
veřejné
Bukovany
MDM Centrum
veřejné
Kdyně
Funkční
MDM Centrum
podnikové ŠKODA
AUTO
Mladá Boleslav
Čes.Budějovice
Připravuje se
MDM Centrum
veřejné
Pardubice
MDM Centrum
veřejné
Ostrava
Brno
MDM Centrum
veřejné
Luhačovice
Možnosti spolupráce
1. Dislokované pracoviště MDM Centra
•
•
Smluvní partneři, kteří provozují dislokované pracoviště
dle standardů MDM Centra s.r.o.
Dokumenty: Smlouvyo spolupráci.doc
1. Lékaři, kteří předepíší MDM terapii svým
pacientům
•
•
Pacienti přicházejí do MDM Centra na doporučení svého
lékaře.
Dokumenty: „Návrh na léčbu mesodiencefalickou modulací “
Dokumenty:
Návrh na léčbu
mesodiencefalickou modulací
Smlouva o nájmu
PROSTOR PRO VAŠE
OTÁZKY
DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST
A DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA
SPOLEČENSKOU VEČEŘI FORMOU
RAUTU
Download

ke stažení - MDM Centrum