Výroba a vývoj přístroje pro
mesodiencefalickou modulaci v ZAT a.s.
Tisková
Ti
k á konference
k f
Praha
P h 20.6.2011
20 6 2011
Ing. Jaroslav Neužil
ZAT aa.s.
s ‐ základní údaje
Obchodní jméno: ZAT aa.s.
s
Rok založení: 1962
Právní forma:
ƒ Akciová společnost, IČ: 45148431
ƒ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
odd. B, vložka 1583
Vlastnická struktura:
ƒ 100% akcií vlastní společnost BRIXEN INVESTMENTS LIMITED
Základní kapitál: 215 000 000 Kč
Počet zaměstnanců: 371 ((k 30. 4. 2011))
Dceřiné společnosti: MDM Centrum s.r.o.
ZAT aa.s.
s – www.zat.cz
www zat cz
ƒ
Sídlo fi
Sídl
firmy, poštovní
š
í adresa
d
ZAT a.s.
K Podlesí 541
261 80 Příbram
Česká republika
Tel.: +420 318 652 111
GPS: 49° 41' 33.88" N, 13° 59' 31.58" E
E‐mail: [email protected]
ƒ
Pracoviště Plzeň:
ZAT a.s.
Písecká 16
326 00 Plzeň
Č ká republika
Česká
blik
Tel.: +420 377 438 111
GPS: 49° 42' 16.08" N, 13° 25' 38.18" E
EE‐mail:
mail: [email protected]
[email protected] cz
ZAT a.s.
a s - dodávky pro obory:
ƒ Speciální lékařské přístroje
ƒ Automatizace
A
i
pro jjaderné
d é elektrárny
l k á
ƒ Automatizace pro tepelnou energetiku
ƒ Automatizace technologických procesů
ƒ Výroba průmyslové elektroniky
ƒ Údržba
Úd žb a servis
i
ZAT a.s.
a s - Historie a současnost
1958
1973
1992
1997
2000
2003
2005
2006
2007
2009
2009
2011
ZZaložení
l ž í Vý
Vývojového
j éh střediska
tř di k uranového
éh průmyslu
ů
l
Založení sídla firmy v Příbrami (nynější areál ZAT a.s.)
Privatizace společnosti a modernizace výrobní technologie pro řídicí systémy
Počátek spolupráce mezi ZAT a.s. a prof. V. A. Pavlovem ‐ autorem metody
mesodiencefalitické modulace (MDM)
První dodávkyy lékařských
ý přístrojů
p
j
Akvizice energetických aktivit ŠKODA Energo, divize Controls (Škoda Controls)
Akvizice společnosti Easy Control Systems
Vý t b nového
Výstavba
éh "Vý
"Vývojově‐výzkumného
j ě ýk
éh centra"
t " v Plzni
Pl i ‐ Písecká
Pí ká ul.l
Certifikát CE pro lékařský přístroj MDM‐2000/1 – diabetická polyneuropatie
Založení dceřiné společnosti MDM Centrum s.r.o.
Akvizice 100% podílu Severočeských elektrotechnických závodů s.r.o.
CE certifikát ‐ rozšíření účelu použití o zlepšení mikrocirkulace v periferních
tkáních
Přístroje
j MDM‐2000/1
/
1. Elektroterapeutický přístroj
MDM‐2000/1
2 PC , SW pro terapii MDM
2.
3. Monitor
4. UPC
5 Oddělovací transformátor
5.
6. Kontaktní elektrody
7. Klávesnice
8 Myš
8.
M š
9. Přístrojový stolek
MDM Centrum s.r.o.
nestátní zdravotnické zařízení
MDM Centrum s.r.o.
ƒ nestátní zdravotnické zařízení, založeno v r. 2009, Červený Hrádek u Plzně
ƒ vysoce specializované pracoviště v ČR
ČR, které nabízí možnost využití MDM
terapie při léčbě a prevenci civilizačních chorob
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným, IČ: 290 81 751
Pracoviště:
1. MDM Centrum s.r.o. – Plzeň ‐ Červený Hrádek
2 MDM C
2.
Centrum
t
s.r.o. – Příbram
Příb
3. MDM Centrum s.r.o. – Mariánské Lázně (Centrální lázně)
4. MDM Centrum s.r.o. – Praha (od 1.6.2011)
MDM Centrum ss.r.o.
ro
Centrální pracoviště MDM Centra ‐ Červený Hrádek u Plzně
MDM Centrum s.r.o.
IČ 29081751
IČ:
29081 1
Přímá 8, Červený Hrádek u Plzně, 312 00,
GPS: 49
49°45'22
45 22.632
632"N
N, 13
13°27'39
27 39.369
369"EE
Kontakt:
email:
il [email protected]
i f @ d
t
Provoz: Lucie Martínková ‐ tel: +420 377 280 141
Více info: www.mdmcentrum.com
MDM Centra v ČR
Funkční
Před otevřením
MDM Centrum
Mariánské Lázně
Připravuje se
MDM Centrum
Praha
MDM Centrum
Košumberk
MDM Centrum
Olomouc
MDM Centrum
(Plzeň)
Červený Hrádek
MDM C
Centrum
t
Příbram
Oficiální stránky: www.mdmcentrum.com
Šíření povědomí o metodě MDM
Statistika webu
eb za
a období od
1.9.2010. – 13.5.2011
www.mdmcentrum.com
Celkem: 2 736 návštěvníků
ů
Z toho:
2 591
145
1 727
12 310
4,68
00:04:03
41,59 %
61,07 %
Návštěvy z ČR
Č
návštěvy ze zahraničí
Absolutní unikátní návštěvníci
Zobrazení stránek
Průměrná
ů ě á zobrazeníí stránky
á
Doba na webu
Míra opuštění
Nové návštěvy
Zdroj: https://www.google.com/analytics/reporting/maps?id=24126380&esig=1&pdr=20100901‐
20110128&cmp average&rpt GeoMapReport&segkey city&d1 CZ&mdet COUNTRY#lts 1296224839968
20110128&cmp=average&rpt=GeoMapReport&segkey=city&d1=CZ&mdet=COUNTRY#lts=1296224839968
ZÁVĚR
Děkuji za pozornost
Download

ZAT as - MDM Centrum