Český svaz házené Praha
www.chf.cz
ROZPIS SOUTĚŽÍ
V HÁZENÉ
řízených ČSH
červenec 2014
Praha
Český svaz házené
sídlo: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6
kancelář: Bolzanova 1, 110 00 Praha 1
www.chf.cz
Mgr. Aleš Pospíšil
prezident ČSH
Radek Bendl
generální sekretář ČSH
Jiří Konečný
manažer soutěžního úseku ČSH
774 240 404
[email protected], [email protected]
Stanislav Svoboda
soutěžní sekretář
603 287 588
[email protected]
Romana Hrubá
soutěžní sekretář
273 160 086
[email protected]
Petra Vozobulová
sekretář projektů mládeže
777 855 870
[email protected]
Marcela Železňáková
ekonomický sekretář
273 160 086
[email protected]
3 2
Obsah
Přehled soutěží řízených SK ČSH
I. PŘEHLED REPUBLIKOVÝCH SOUTĚŽÍ
ŘÍZENÝCH SOUTĚŽNÍ KOMISÍ ČSH
5
1. Systém soutěží
6
Soutěž
Kategorie
Označení
skupiny
Působnost
Počet
účastníků
2. Úhrada nákladů a odměn rozhodčích
7
3. Startovné v soutěžích
7
4. Pořadatel utkání
7
5. Rozlosování
7
1. liga
1. liga
muži
ženy
B
R
celostátní
celostátní
12
13
6. Postupy, sestupy, tituly
8
2. liga
7. Termínová listina
10
8. Předpisy
13
9. Startující hráči
13
10. Podmínky startu v soutěžích ČSH
13
muži
muži
muži
muži
ženy
ženy
C
D
E
F
S
T
Čechy JZ
Čechy SV
Morava J
Morava S
Čechy
Morava
12
12
12
12
11
8
11. Náležitosti družstev
14
12. Náležitosti jednotlivců
16
13. Hrací doba
17
14. Hrací termíny
17
15. Hlášení utkání
18
starší dorostenci
starší dorostenci
starší dorostenci
mladší dorostenci
mladší dorostenci
mladší dorostenci
G
H
I
J
K
L
celostátní
Čechy
Morava
celostátní
Čechy
Morava
12
11
12
12
12
12
16. Řízení utkání
19
Rozhodčí
19
Delegáti
21
starší dorostenky
starší dorostenky
starší dorostenky
starší dorostenky
starší dorostenky
starší dorostenky
mladší dorostenky
mladší dorostenky
mladší dorostenky
mladší dorostenky
mladší dorostenky
mladší dorostenky
mladší dorostenky
UA
UB
UC
U
UE
UF
VA
VB
VC
VD
V
VE
VF
Čechy
Čechy/Vysočina
Morava
celostátní
Čechy
Morava
Čechy
Čechy/Vysočina
Morava/Vysočina
Morava
celostátní
Čechy
Morava
6 (podzim)
6 (podzim)
7 (podzim)
7 (jaro)
5-7 (jaro)
5-7 (jaro)
6
6
6
6
8 (jaro)
8 (jaro)
8 (jaro)
Zápisy o utkání
22
Zapisovatel a časoměřič
23
17. Zajištění mistrovských utkání
24
18. Umístění v soutěži
25
19. Disciplinární řízení a sankce
26
20. Námitky a odvolání
28
21. Poplatky
28
22. Závěrečná ustanovení
30
Adresář klubů, hracích míst a organizačních pracovníků
31
Adresář rozhodčích
40
2. liga
1. DL
2. DL
1. DL
2. DL
DL
DL
DL
1. DL
2. DL
2. DL
DL
DL
DL
DL
1. DL
2. DL
2. DL
Žákovské ligy jsou řešeny samostatným rozpisem v gesci komise mládeže ČSH.
Rozlosování
Tento rozpis je určen:
 oddílům 1. a 2. lig dospělých
 oddílům 1. a 2. lig dorostu
 rozhodčím a delegátům uvedených na listinách ČSH
 všem orgánům krajských svazů házené ČSH
3
4
54
II.
1.
VŠEOBECNÁ ČÁST
Systém soutěží
1.1. Všechny výše uvedené soutěže řídí soutěžní úsek ČSH. Jsou to soutěže dlouhodobé,
hrané dvoukolově (čtyřkolově) systémem každý s každým, doma – venku. Soutěže
jsou rozděleny na části podzimní a jarní.
1.2. Soutěžní ročník trvá od 1.7.2014 do 30.6.2015.
1.3. Upravená struktura soutěží žen
a) první ligu žen (R) hraje v tomto ročníku mimořádně 13 družstev
b) 2.ligu žen – Čechy (S) hraje 11 družstev
c) 2.ligu žen – Morava (T) hraje 8 družstev
1.4. Nová struktura soutěží starších dorostenek (U)
Ve skupinách UA (6 družstev), UB (6 družstev) a UC (Morava - 7 družstev) hrají
družstva na podzim dvoukolově každý s každým (doma - venku), tj. ve skupinách UA
a UB 10 utkání, ve skupině UC 12 utkání.
Družstva umístěná na 1. a 2. místě ve skupinách UA a UB spolu se družstvy
umístěnými na 1. až 3. místě ve skupině UC vytvoří pro jarní část ročníku 1.DL
starších dorostenek (U) se 7 družstvy a budou hrát dvoukolově každý s každým
dalších 12 utkání. Vítěz získá titul Mistr ČR a spolu s družstvem, které se umístí na 2.
místě, získá právo účasti v Československém poháru dorostenek.
Ostatní družstva (umístěná na 3.-6. místě ve skupinách UA a UB a na 4.-7. místě ve
skupině UC) budou pro jarní část rozdělena do dvou skupin 2. DL starších dorostenek
(UE a UF) geograficky západ – východ a budou hrát také znovu dvoukolově každý
s každým, doma - venku.
2.
Úhrada nákladů a odměn rozhodčích
2.1. Příspěvek na cestovné při prokazatelné a ekonomické cestě autem činí 5 Kč/km.
Rozhodčí mohou tuto náhradu účtovat nejvýše za vzdálenost mezi bydlištěm
a sportovištěm, příp. místem setkání s kolegou ze dvojice, podle serveru mapy.cz.
Výše odměn v soutěžích řízených ČSH
2.2. Rozhodčím náleží v mistrovských soutěžích řízených a organizovaných ČSH za jedno
utkání odměna:
–
1. liga dospělých
1 000 Kč
–
2. liga dospělých
400 Kč
–
všechny dorostenecké ligy
300 Kč
2.3. Pokud je na utkání nominován delegát, náleží mu za jedno utkání odměna:
–
1. liga dospělých (a ostatní soutěže)
400 Kč
2.4. Stravné
–
–
–
(Vyhláška 435/2013 Sb. platná k 1.1.2014)
5 až 12 hod.
déle než 12 až do 18 hod.
déle než 18 hod.
2.5. Poštovné (k 1.7.2014)
- Doporučené psaní standard 50g/100g
Družstva umístěná na 1. a 2. místě ve skupinách VA, VB, VC a VD vytvoří pro jarní
část 1.DL mladších dorostenek (V) s 8 družstvy, která sehrají celkem 14 utkání
dvoukolově každý s každým. Vítěz získá titul Mistr ČR a spolu s družstvem, které se
umístí na 2. místě, získá právo účasti v Československém poháru dorostenek.
Družstva umístěná na 3.-6. místě ve skupinách VA a VB vytvoří pro jarní část 2. DL
mladších dorostenek Čechy (VE), ze skupin VC a VD 2. DL mladších dorostenek
Morava (VF), vždy s 8 družstvy. Budou hrát také dvoukolově každý s každým celkem
14 utkání.
29,- Kč / 37,- Kč
2.6. Příspěvek na cestovné při prokazatelné a ekonomické cestě autem činí 5 Kč/km.
3.
Startovné v soutěžích (SŘH čl. 16)
Kluby, které přihlašují svoje družstva do soutěží řízených ČSH, uvedených v části I. výše,
jsou povinny do termínu, stanoveného řídícím orgánem pro podání přihlášky, za tato
družstva uhradit startovné v soutěžích ve výši určené článkem V. odst.2 a 3 „Zásad
stanovování poplatků v ČSH“ jako příspěvek na úhradu nákladů na řízení a organizaci
soutěží:
1.5. Nová struktura soutěží mladších dorostenek (V)
Ve 4 skupinách VA, VB (Čechy) a VC, VD (Morava) po 6 družstvech se hraje na
podzim dvoukolovým systémem každý s každým (doma - venku) - 10 utkání.
67,- Kč
102,- Kč
160,- Kč
startovné
1. liga muži
1. liga ženy
2. liga muži
1. DL st. dorostenců
2. DL st. dorostenců
2. ligy ženy
1. a 2. DL mladší dorostenci
DL starší a mladší dorostenky
4.
15.000,15.000,7.000,7.000,3.000,7.000,3.000,5.000,-
„za mládež“
za chybějící družstvo v soutěžích
5.000,- /kat.
5.000,- /kat.
Pořadatel utkání (SŘH čl. 27)
Pořadatele utkání určuje Rozpis soutěže; zpravidla je to klub uvedený v rozlosování
mistrovských utkání v Rozpise soutěže na prvním místě. Pořadatel utkání nese plnou
odpovědnost za bezpečnost hráčů, rozhodčích, delegáta a dalších oficiálních
delegovaných zástupců ČSH. Pořadatel nese plnou odpovědnost za bezpečnost diváků
a za to, že nebude překročena oficiální kapacita hlediště.
5
6
76
5.
Rozlosování
Rozlosování provedla Soutěžní komise Exekutivy ČSH na svém zasedání dne 20.6.2014
v souladu s ustanoveními SŘH čl. 5.
6.
6.1. – muži
1. liga muži
Postup:
vítěz 1. ligy postupuje přímo do Extraligy 2015/2016.
Pokud vítěz postoupit nemůže nebo neuplatní nárok na postup, postupuje
druhé družstvo v pořadí. V ostatních případech rozhoduje o postupu řídící
orgán.
družstva umístěná na 11. a 12. místě sestupují do 2. ligy podle územní
příslušnosti. V případě, že nikdo z 1. ligy nepostoupí do extraligy, může
sestoupit také družstvo umístěné na 10. místě.
2.liga muži
Postup:
do 1. ligy ČR postupuje 1 družstvo z Čech a 1 družstvo z Moravy.
Vítězové skupin C a D (Čechy - JZČ a SVČ) a vítězové skupin E a F (Morava
- JM a SM) sehrají dvě utkání o postupové místo (baráž).
Baráž se hraje pohárovým způsobem. Pořadatel prvního utkání bude určen
losem.
Sestup:
z každé skupiny (C,D,E,F) poslední 1 až 4 družstva do krajských soutěží
podle územní příslušnosti
Postup do 2. ligy:
Do skupiny C a D 2. ligy postupují z krajských soutěží celkem 3 družstva, která budou
určena buď na základě výsledků dlouhodobé společné soutěže více krajů, nebo baráží:
- vítěz baráže mezi vítězi soutěží Plzeňského a Jihočeského kraje;
- vítěz nebo druhý v pořadí ze společné soutěže krajů Praha, Střední Čechy
a Ústeckého kraje (regionální liga);
- vítěz baráže mezi vítězi krajských soutěží Libereckého kraje a kraje Vysočina.
Baráž se hraje pohárovým způsobem. Pořadatel prvního utkání bude určen losem.
Do skupiny E 2. ligy (JM) postupují vítězové krajských soutěží Jihomoravského
a Zlínského kraje, do skupiny F 2. ligy (SM) postupují vítězové krajských soutěží
Olomouckého a Moravskoslezského kraje.
O konkrétním zařazení družstev do jednotlivých skupin 2. ligy rozhodne soutěžní úsek
ČSH.
6.2. – ženy
1. liga ženy
Postup:
vítěz 1. ligy získává právo účasti ve WHIL 2015/2016.
Pokud vítěz postoupit nemůže nebo neuplatní nárok na postup, postupuje
druhé družstvo v pořadí.
Všechny účastníky WHIL (včetně postupujícího) navrhuje soutěžní úsek
ČSH a schvaluje Exekutiva ČSH.
Sestup:
Sestup:
Postupy, sestupy, tituly
Postupy a sestupy se řídí SŘH čl. 6, 7, 8, 9
Sestup:
2. liga ženy
Postup:
vítězové skupin Čechy a Morava 2. ligy (S a T) postupují do 1. ligy ČR
poslední 1 až 4 družstva v závěrečném hodnocení 1. ligy sestupují do
územně příslušných skupin 2. ligy tak, aby v následujícím ročníku 2015-16
měla 1. liga žen opět 12 účastníků.
78
Čechy (S) – poslední 1 až 4 družstva sestoupí do krajských soutěží podle
územní příslušnosti;
Morava (T) – bez sestupu.
Postup do 2. ligy: podle přihlášek potvrzených krajskými svazy.
6.3. – starší dorostenci
1. DL starší dorostenci
Titul:
vítězné družstvo získává titul „Mistr ČR“ pro soutěžní ročník 2014-2015
Sestup:
družstva umístěná na 11. a 12. místě sestupují do 2. ligy podle územní
příslušnosti
Postup:
do 1. DL postupují vítězové skupin 2. DL Čechy a Morava.
2. DL starší dorostenci
Postup:
družstva umístěná na 1. místě ve skupinách Čechy a Morava postupují do
1. DL. Pokud vítěz neuplatní nárok na postup, může postoupit druhé
družstvo v pořadí.
Sestup:
ze skupiny Čechy (H) sestupuje poslední 1 až 2 družstva;
ze skupiny Morava (I) – sestupují poslední 1 až 3 družstva.
V mimořádných případech, v souladu se SŘH čl. 5, rozhoduje o sestupu ze
soutěže a postupu do soutěže Exekutiva ČSH na základě návrhu soutěžního
úseku ČSH.
6.4. – starší dorostenky
Titul:
vítězné družstvo 1. DL st. dorostenek (v jarní části) získává titul „Mistr ČR“
pro soutěžní ročník 2014-2015
Sestupy a postupy:
O struktuře soutěží v kategorii starších dorostenek pro soutěžní ročník
2015-2016 rozhodne Exekutiva ČSH na základě návrhu soutěžního úseku po
vyhodnocení zkušeností z ročníků 2013-2015 (podle čl.5 odst.8 SŘH)
6.5. – mladší dorostenci
1. DL mladší dorostenci
Titul:
vítězné družstvo získává titul „Mistr ČR“ pro soutěžní ročník 2014/2015
Sestup:
družstva umístěná na 11. a 12. místě sestupují do 2. ligy dle územní
příslušnosti
Postup:
do této soutěže postupují vítězové 2. DL ml. dorostenců Čechy a Morava
2. DL mladší dorostenci
Postup:
družstva umístěná na 1. místě ve skupinách Čechy a Morava postupují do
1. DL mladšího dorostu Pokud vítěz nárok na postup neuplatní, může
postoupit druhé družstvo v pořadí.
Sestup:
ze skupiny Čechy (K) sestupují poslední 1 až 4 družstva v návaznosti na
sestupy z 1. DL a na přihlášky potvrzené ze strany KSH;
ze skupiny Morava (L) sestupují poslední 1 až 4 družstva v návaznosti na
sestupy z 1. DL a na postupy/přihlášky potvrzené ze strany KSH.
8
9
Postupy do 2. DL mladších dorostenců:
Čechy: v návaznosti na potvrzené přihlášky z KSH;
Morava: do skupiny L postupuje ze společné mezikrajové soutěže mladších
dorostenců nejlepší družstvo z kraje Olomouckého a nejlepší družstvo
z krajů Jihomoravského a Zlínského. O případných dalších postupech
z moravských krajů a z kraje Vysočina rozhodne SK ČSH podle přihlášek.
6.6. – mladší dorostenky
Titul:
vítězné družstvo 1. DL mladších dorostenek (v jarní části) získává titul
„Mistr ČR“ pro soutěžní ročník 2014-2015
Sestupy a postupy:
O struktuře soutěží v kategorii mladších dorostenek pro soutěžní ročník
2015-2016 rozhodne Exekutiva ČSH na základě návrhu soutěžního úseku
ČSH po vyhodnocení zkušeností z ročníků 2013-15 (podle čl.5 odst.8 SŘH).
6.7. V mimořádných případech, v souladu se SŘH čl. 5, rozhoduje o sestupu ze soutěží
a postupu do soutěží Exekutiva ČSH na základě návrhu soutěžního úseku ČSH.
7.
Termínová listina
7.1. mužské složky 2014/2015
Podzim
hrací termín
30.8.-31.8.2014
6.9.-7.9.2014
2.DL starší
H, I
1.DL mladší
J
2.DL mladší
K, L
ČP 1/4
ČP 1/4
x
x
x
x
7.2.-8.2.2015
x
x
x
x
x
x
14.-15.2.2015
12
12
12
12
12
12
21.2.-22.2.2015
13
13
13
13
13
13
ČP 1/2
ČP 1/2
x
x
x
x
28.2.-1.3.2015
14
14
14
14
14
14
7.3.-8.3.2015
15
15
15
15
15
15
25.2.2015
14.3.-15.3.2015
16
16
16
16
16
16
ČP F1
ČP F1
x
x
x
x
21.3.-22.3.2015
17, ČP F2
17, ČP F2
17
17
17
17
28.3.-29.3.2015
18
18
18
18
18
18
18.3.2015
4.4.-5.4.2015
x
x
x
x
x
x
11.4.-12.4.2015
19
19
19
19
19
19
18.4.-19.4.2015
20
20
20
20
20
20
25.4.-26.4.2015
21
21
21
21
21
21
1.DL mladší
J
2.DL mladší
K, L
2.5.-3.5.2015
x
x
x
x
x
x
9.5.-10.5.2015
22
22
22
22
22
22
ČP 1
ČP 1
x
x
x
x
16.5.-17.5.2015
NT
NT
NT
NT
NT
NT
x
CZE-SVK
pohár
x
CZE-SVK
pohár
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
20.9.-21.9.2014
1
1
1
1
1
1
27.9.-28.9.2014
2
2
2
2
2
2
4.10.-5.10.2014
3
3
3
3
3
3
11.10.-12.10.2014
4
4
4
4
4
4
18.10.-19.10.2014
5
5
5
5
5
5
25.10.-26.10.2014
6
6
6
6
6
6
1.-2.11.2014
x
x
x
x
x
x
8.11.-9.11.2014
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
ČP 3
ČP 3
x
x
x
x
22.11.-23.11.2014
9
9
9
9
9
9
29.11.-30.11.2014
10
10
10
10
10
10
13.12.-14.12.2014
1.DL starší
G
2.DL starší
H, I
ČP 2
10.12.2014
2.liga
C, D, E, F
1.DL starší
G
x
6.12.-7.12.2014
31.1.-1.2.2015
1.liga
B
2.liga
C, D, E, F
ČP 2
19.11.2014
hrací termín
1.liga
B
13.9.-14.9.2014
15.11.-16.11.2014
Jaro
11
11
11
11
11
11
ČP 1/8
ČP 1/8
x
x
x
x
NT
NT
NT
NT
NT
NT
910
23.5.-24.5.2015
x
Česko-Slovenský pohár
Družstva umístěná na 1. a 2. místě v kategorii staršího a mladšího dorostu (chlapci,
dívky) získávají právo účasti v Československém poháru 2015. Tato společná
nadstavbová soutěž ČSH a SZH se řídí samostatným rozpisem.
10
11
III.
7.2. ženské složky 2014/2015
podzim
hrací termín
30.8.-31.8.2014
1.liga
2.liga Č
2.liga M
DL starší
DL mladší
předkolo ČP
předkolo ČP
předkolo ČP
x
x
x
6.9.-7.9.2014
ČP 1
ČP 1
ČP 1
x
13.9.-14.9.2014
ČP 2
ČP 2
ČP 2
x
x
20.9.-21.9.2014
1
1
1
1
1
27.9.-28.9.2014
2
2
2
2
2
4.10.-5.10.2014
3
3
3
3
3
11.10.-12.10.2014
x
X
x
x
x
18.10.-19.10.2014
4
4
4
4
4
5
25.10.-26.10.2014
5
5
5
5
ČP 3
ČP 3
ČP 3
x
x
1.-2.11.2014
6
6
6
6
6
8.11.-9.11.2014
7
7
7
7
7
28.10.2014
15.11.-16.11.2014
8
8
8
8
17.11.2014
x
X
x
14 M
x
22.11.-23.11.2014
9
9
9
9
9
29.11.-30.11.2014
10
10
x
10
10
6.12.-7.12.2014
11
11
x
11 M
x
12
X
x
12 M
x
20.12.-21.12.2014
13
X
x
13 M
x
8.2. Úprava pravidel o time-outu družstva (team time-out, pravidlo 2:10 a vysvětlivka 3)
Každé družstvo má nárok na tři time-outy družstva (“Team Time-out”) v délce jedné
minuty během řádné hrací doby utkání. Družstvo si však může vyžádat nejvýše dva
team-time-outy v průběhu jednoho poločasu utkání a nejvýše jeden time-out družstva
v posledních 5 minutách řádné hrací doby utkání.
9.
jaro
hrací termín
1.DL
starší
1
2.DL st.
Č,M
x
1.DL
mladší
1
2.DL ml.
Č,M
1
1.liga
2.liga Č
2.liga M
31.1.-1.2.2015
14
x
X
7.2.-8.2.2015
15
x
X
2
x
2
2
14.-15.2.2015
16
12
10
3
1
3
3
4
21.2.-22.2.2015
17
13
11
4
2
4
ČP 1/4
ČP 1/4
ČP ¼
x
x
x
x
28.2.-1.3.2015
18
14
12
5
3
5
5
25.2.2015
7.3.-8.3.2015
19
15
13
6
4
6
6
14.3.-15.3.2015
20
16
14
7
5
7
7
21.3.-22.3.2015
x
x
X
x
x
x
x
ČP 1/2
ČP 1/2
ČP ½
x
x
x
x
21
17
15
8
6
8
8
25.3.2015
28.3.-29.3.2015
4.4.-5.4.2015
x
x
X
x
x
x
x
11.4.-12.4.2015
22
18
16
9
7
9
9
18.4.-19.4.2015
x
x
X
x
x
x
x
25.4.-26.4.2015
23, ČP F
19
17
10
8
10
10
2.5.-3.5.2015
24
20
18
11
9
11
11
9.5.-10.5.2015
25
21
X
12
10
12
12
16.5.-17.5.2015
26
22
X
13
x
13
13
23.5.-24.5.2015
x
x
X
x
x
x
X
14
CZE-SVK
pohár
14
30.5.-31.5.2015
14
CZE-SVK
pohár
11
12
x
Předpisy
8.1.
Hraje se podle pravidel házené IHF platných od 1.7.2010, legislativních předpisů ČSH
platných k 1.7.2014 a podle všech ustanovení tohoto Rozpisu soutěží.
V utkáních soutěží řízených tímto rozpisem může za družstvo nastoupit nejvýše 14 hráčů.
8
13.12.-14.12.2014
8.
Technická část
x
Startující hráči (SŘH čl. 12)
9.1.
soutěže dospělých
dospělí
- starší 19 let, tj. ročník 1995 a starší
+ hráči nejbližší nižší věkové kategorie – starší dorost (1996-1997),
9.2.
soutěže dorostu
starší dorost
- mladší 19 let, tj. ročníky 1996 a 1997
+ hráči nejbližší nižší věkové kategorie – mladší dorost (1998-1999),
mladší dorost
- mladší 17 let, tj. ročníky 1998 a 1999
+ hráči nejbližší nižší věkové kategorie – starší žactvo (2000-2001)
9.3. K utkání mohou nastoupit pouze hráči, kteří jsou za dané družstvo řádně
registrováni dle Registračního řádu (RŘH) nebo mají v daném klubu limitovaný
přestup či hostování podle Přestupního řádu (PŘH) platného od 1. 6. 2014. Za start
hráčů je plně odpovědný oddíl či klub.
Výjimku mají hráči, kterým limitované přestupy (LP) povolené před 15.2.2015
skončí po tomto datu uplynutím doby LP.
9.4. Hráči přeřazení výjimečně rozhodnutím SK ČSH do vyšší věkové kategorie („VJ“)
mohou startovat v další vyšší kategorii (t.j. ročníky 2000-01 za st.dorost nebo
ročníky 1998-99 za dospělé) pouze na základě zvláštního dokumentu potvrzeného
SK ČSH a předloženého s hracími doklady před utkáním.
10. Podmínky startu v soutěžích ČSH
10.1. Všeobecné podmínky stanoví článek 15 soutěžního řádu (SŘH)
10.2. Povinnosti klubu k mistrovským soutěžím
V ročníku 2014-2015 musí oddíly, jejichž družstva hrají celorepublikové soutěže
dospělých (tj. 1. ligu mužů nebo žen), současně přihlásit a aktivně zapojit do
dlouhodobých soutěží řízených ČSH nebo KSH následující počty družstev mládeže:
 soutěž 1. liga mužů
– min. 1x dorostenci + min. 2x žáci
 soutěž 1. liga žen
– min. 1x dorostenky + min. 2x žákyně
V případě, že oddíly tuto povinnost nesplní, zaplatí za chybějící družstvo mládeže
poplatek dle čl. 3 („za mládež“), tedy 5.000 Kč za každou chybějící kategorii.
12
13
10.3. Základní vybavenost je stanovena v SŘH čl. 17
Halové soutěže:
1. liga mužů a žen,
2. liga mužů a žen,
1. DL starších dorostenců
1. DL starších dorostenek (jarní část)
1. DL mladších dorostenců
1. DL mladších dorostenek (jarní část)
V halových soutěžích hrají družstva svá domácí - pořadatelská utkání na hracích plochách
sportovních hal v místě uvedeném oficiálně v přihlášce do soutěže.
Změnu tohoto místa během jednoho soutěžního ročníku (i na jednotlivá utkání) musí
schválit řídící orgán, tedy soutěžní úsek ČSH.
Utkání 2. DL starších a mladších dorostenců, podzimní části DL starších a mladších
dorostenek a 2. DL st. i ml. dorostenek (jarní část) mohou být odehrána jak ve
sportovních halách, tak na regulérních venkovních hřištích.
Družstva hrající na venkovním hřišti, jsou povinna zajistit pro případ nepříznivých
klimatických podmínek SH v místě nebo nejbližším okolí.
 Pokud bylo utkání hlášeno na venkovní hřiště, ale odpovědní vedoucí obou
družstev před zahájením utkání potvrdí podpisem v zápise dohodu o jeho sehrání
v hale, bude zápas odehrán v hale.
10.4. Dresy (SŘH čl. 23)
Každé družstvo je povinno mít pro každé utkání dvě barevně rozdílné sady dresů. Pokud
rozhodčí event. delegát dojdou k názoru, že pro dostatečné rozlišení soupeřů je třeba
oblečení změnit, potom změní dresy hostující družstvo.
V případě, že hostující družstvo nemá dresy k dispozici, je domácí družstvo povinno
soupeři půjčit náhradní sadu dresů bez jmenovek. Rozhodčí je povinen tuto skutečnost
uvést do zápisu o utkání. Za prokazatelné zneužití tohoto ustanovení bude hostující
družstvo kromě povinnosti uhradit náklady také disciplinárně potrestáno.
10.5. Míče
Pro mistrovská utkání soutěží ČSH jednotlivých kategorií jsou stanoveny následující
velikosti míčů (v cm):
mladší i starší dorostenky
54-56
mladší dorostenci
54-56
starší dorostenci
58-60
ženy
54-56
muži
58-60
10.6. Zdravotnické vybavení
Pořadatelský oddíl-klub je povinen zajistit

zdravotní službu s vybavením pro první pomoc,

mít k dispozici vhodné prostory pro výkon antidopingové kontroly,

v blízkosti hrací plochy dostatečně vybavenou lékárničku.
13
14
11. Náležitosti družstev (SŘH čl. 19)
11.1. Za náležitosti každého družstva nezbytné pro zařazení do soutěže se považují:
a) registrace klubu dle RŘ ČSH
b) přihláška do dané soutěže a úhrada startovného / vkladu za družstvo
c) soupiska družstva nejvyšší soutěže každé kategorie, ve které má klub dvě a více
družstev v soutěži
d) zajištění trenéra družstva při dodržení licenční politiky svazu
e) zajištění odpovědného vedoucího družstva, vždy staršího než 18 let.
11.2. Soupisky družstev (SŘH čl. 21)
Soupisky družstva nejvyšší soutěže, platné pro celý soutěžní ročník, zasílají ty oddíly,
které mají v dané kategorii více družstev v soutěžích:
a) v termínu nejpozději 1 den před sehráním prvního mistrovského utkání celého
soutěžního ročníku kteréhokoliv družstva dané kategorie, zašle klub soupisku hráčů
družstva nejvyšší soutěže příslušnému řídícímu orgánu. Opis soupisky musí zaslat
na řídící orgány soutěží, v nichž startují jeho ostatní družstva této kategorie.
b) Na soupisce mohou být pouze aktivní hráči mateřského klubu dané věkové
kategorie. Hostující hráči na soupisce být nesmí; hráči na limitovaný přestup pak
pouze ti, kteří mají limitovaný přestup do daného oddílu na celý soutěžní ročník.
c) Hráči uvedení na soupisce musí nastoupit k více jak 60% utkání v každé části
soutěže. Části soutěže jsou stanoveny v Rozpisu soutěže pro příslušný soutěžní
ročník.
d) Nenastoupení hráče a nesplnění výše uvedeného ustanovení je nutné doložit
lékařským potvrzením případně jiným věrohodným potvrzením o nezbytném,
souvislém pobytu mimo sídlo klubu. Nebude-li potvrzení doloženo, nebo neuzná-li
řídící orgán oprávněnost omluvy, bude hráč a klub disciplinárně trestán
Upozornění:
 Omluvitelné důvody pro nenastoupení hráče však nejsou důvodem pro změny
soupisky a řídící orgán je neprovede.
 Na návrh klubu může řídící orgán provést změnu soupisky. Takto klubem odebraný
hráč ze soupisky již nesmí do konce soutěžního ročníku za družstvo nejvyšší soutěže
startovat.
 Za družstva mladších dorostenek DHK Zora Olomouc B a DHC Sokol Poruba B
mohou startovat pouze hráčky uvedené na seznamu potvrzeném soutěžním úsekem
ČSH.
11.3. Licenční politika ČSH – Licenční řád ČSH
a) oddíly/kluby jsou povinny respektovat licenční politiku ČSH – mít kvalifikované
trenéry pro přihlášená družstva v soutěžích se všemi následnými povinnostmi
– dle Licenčního řádu platného od 1.7.2013
b) Pro soutěžní ročník 2014-2015 musí mít družstva v soutěžích ČSH na utkání
 1. ligy dospělých a 1. DL starších dorostenců trenéra licence B nebo vyšší;
 ostatních soutěží trenéra licence C nebo vyšší
c) Na základě článku 5. odst. 7 Licenčního řádu stanovila Exekutiva ČSH
za nedodržení stanovené minimální licence trenéra v utkání:
- za nedodržení licenční politiky u 1. ligy mužů a žen
- za nedodržení licenční politiky u 1. ligy starších a mladších dorostenců
- za nedodržení licenční politiky v ostatních soutěžích řízených ČSH
14
15
poplatek
700,- Kč
700,- Kč
500,- Kč
Tento poplatek se neplatí za první dvě porušení v rámci soutěžního ročníku.
Celková výše těchto poplatků pro jedno družstvo je omezena limitem a dalšími
podmínkami, které jsou uvedeny v Zásadách stanovování poplatků v ČSH,
platných od 1.3.2014.
d) Za splnění podmínek licenční politiky se považuje v celorepublikových soutěžích
ČSH přítomnost trenéra s odpovídající licencí a jeho uvedení v oficiálním zápise
o utkání v kolonce trenér.
e) Na základě článku 5. odst. 7 Licenčního řádu stanovila Exekutiva ČSH jednorázový
poplatek za neúčast trenéra na jakémkoli utkání v soutěžích ČSH dospělých
a dorostu ve výši
200,- Kč
Tento poplatek nenahrazuje poplatek za nedodržení stanovené minimální licence
trenéra pro příslušnou soutěž podle odstavce c) výše. Tento poplatek se neplatí za
první dvě porušení v rámci soutěžního ročníku. Při třetím a dalším porušení se
budou výše uvedené poplatky dle odstavců c) a e) sčítat.
Hráče, který nepředloží před utkáním potvrzení o zdravotní prohlídce, nebo předloží
potvrzení starší než 12 měsíců, rozhodčí nepřipustí k utkání. Prohlídka absolvovaná např.
1.9.2013 platí naposledy 31.8.2014.
Má-li rozhodčí pochybnosti o platnosti či správnosti předloženého potvrzení, hráče
k utkání připustí, ale záležitost popíše do zápisu o utkání a v případě potřeby předmětné
potvrzení nebo jeho kopii k zápisu přiloží a odešle řídícímu orgánu k rozhodnutí.
Případný start hráče bez platné zdravotní prohlídky v utkání bude trestán hracími
a disciplinárními důsledky, včetně potrestání rozhodčích.
12.4. Odpovědnost za předložení registračních průkazů sportovců i funkcionářů
a potvrzení o zdravotním stavu sportovců má odpovědný vedoucí družstva. Předkládají
se pouze průkazy hráčů a funkcionářů uvedených v zápise.
12.5. Konfrontace
Případná kontrola totožnosti se provádí dle SŘH čl. 33.
12. Náležitosti jednotlivců (SŘH čl. 24)
13. Hrací doba
12.1. Registrační průkaz (RP)
Všichni hráči i funkcionáři družstev zúčastnění na utkáních soutěží ČSH musí mít platný
registrační průkaz. Start hráče bez platného RP je neoprávněný a má za následek
kontumační výsledek utkání ve prospěch soupeře a disciplinární řízení proti
odpovědnému vedoucímu družstva.
12.2. Individuální startovné (IS)
Všichni hráči i funkcionáři družstev zúčastnění na utkáních soutěží ČSH musí mít
zaplacené individuální startovné pro ročník 2014-15, což bude kontrolováno přes systém
Handball-net (viz Zásady IS). Start hráče bez zaplaceného IS je neoprávněný a má za
následek hrací důsledky: výsledek dosažený na hřišti bude zachován, avšak družstvu
bude po skončení soutěže odečten 1 bod, v opakovaném případě 2 body. Odpovědný
vedoucí družstva bude vystaven disciplinárnímu řízení.
12.3. Zdravotní prohlídky
Všichni hráči družstva musí mít lékařskou prohlídku ne starší jak 1 rok; potvrzení
o platných zdravotních prohlídkách hráčů musí být k dispozici před každým utkáním.
Potvrzení o zdravotní prohlídce musí obsahovat pro každého hráče tyto náležitosti:
 jméno a příjmení hráče
 datum narození
 datum absolvování prohlídky
 příjmení a podpis lékaře
 razítko zdravotnického zařízení.
Všechna utkání soutěží řízených ČSH se v souladu s pravidly házené hrají 2 x 30 minut
s přestávkou o délce 10 minut.
14. Hrací termíny (SŘH čl. 14)
14.1. Hrací termíny
Hracími dny jsou sobota a neděle, případně jiné dny pracovního klidu (svátky).
Na základě souhlasu soupeře a po schválení řídícím orgánem lze utkání v souladu s čl.13
SŘH předehrát, a to i v jiné dny.
Povolené začátky utkání hraných v hale:
v sobotu
9.00 - 19.00 hodin
v neděli
9.00 - 17.00 hodin
v pracovních dnech
17.00 - 19.00 hodin.
Hlášení utkání s jiným časem začátku podléhá schválení soutěžním úsekem ČSH a je
podmíněno zajištěním rozhodčích.
Začátky utkání hraných na venkovních hřištích musí odpovídat článku 14 SŘH.
Kluby jsou povinny před zahájením soutěže nahlásit hrací termíny a časy, tak aby mohly
být uvedeny v Rozpisu soutěže; jinak musí postupovat dle čl. 25 SŘH.
Přeložení utkání pro umožnění řádné akce reprezentace povoluje soutěžní
úsek ČSH, jestliže z družstva jsou povoláni minimálně dva hráči z pole,
brankář nebo trenér.
Potvrzení o zdravotní prohlídce může mít formu:
 kartičky / formuláře, který distribuuje ČSH;
 lékařské zprávy či potvrzení v libovolném formátu;
 seznamu více hráčů družstva s potvrzením bez jakýchkoli oprav či změn
s výslovným uvedením formulace „Potvrzení o zdravotní prohlídce“.
Veškerá komunikace související s oblastí reprezentace, včetně vyžádání hráčů pro
potřeby reprezentace, bude realizována přes modul interní komunikace systému
Handball.net.
15
16
16
17
14.2. Termíny jednotlivých kol soutěží jsou uvedeny v termínové listině, kterou schvaluje
Komise pro soutěže, rozhodčí a pravidla (SK ČSH).
Termíny konkrétních utkání jsou uvedeny v tomto rozpisu soutěží a jsou závazné pro
všechny kluby, jejichž družstva startují v soutěži, rozhodčí a delegáty.
Řídící orgán má v mimořádných a odůvodněných případech právo provádět změny
v termínové listině.
8.
14.3. Omezení pro počet a pořadí utkání v jednom dni
Oficiální začátek druhého a dalšího utkání v pořadí musí být stanoven nejméně 2 hodiny
po začátku předchozího utkání u zápasů dospělých a dorostů, a 30 minut po utkání
u zápasů žactva.
Pokud je nahlášeno více utkání soutěží ČSH po sobě, platí následující pravidla
a podmínky pro nominace rozhodčích:
- rozhodčí, kteří pískají utkání 1. ligy mužů nebo žen, mohou být dále v místě
nominováni jen na jedno další utkání (předzápas nebo pozápas);
- rozhodčí mohou být nominováni nejvýše na 3 utkání soutěží ČSH, z nich však jen
jedno může být 2. liga mužů;
- při kumulaci 4 či více utkání v řadě nominuje řídící orgán soutěže vždy dvě dvojice
rozhodčích;
- pokud je mezi koncem utkání a začátkem dalšího v jednom místě souvislá
přestávka delší než 2 hodiny, může řídící složka nominovat dvě dvojice rozhodčích.
16.1. Delegace rozhodčích
15. Hlášení utkání (SŘH čl. 25, 26)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hlášení utkání se neprovádí, pokud hrací termíny a hrací časy jsou uvedeny
v Rozpisu soutěží.
V případě, že pořadatel utkání bude již uvedený bezhlášenkový nebo hlášenkový
termín utkání (den nebo čas) měnit, provede hlášení změny utkání. Každou
hlášenou změnu musí schválit řídící orgán.
Změna hracího termínu v době kratší než v řádné době 10 dnů před utkáním musí
být podložena dohodou obou soupeřů s hlášenou změnou.
Hlášení změny obsahuje:
a.
označení utkání,
b.
jména soupeřů, když na prvním místě je uveden pořádající klub,
c.
jména rozhodčích a případně delegáta,
d.
místo utkání,
e.
den a čas začátku utkání.
Hlášení utkání hostujícímu klubu provádí pořadatel utkání. Za řádné hlášení utkání
je považováno hlášení doručené aktérům utkání nejpozději 10 dnů před utkáním.
Hlášení provedená pořadatelem utkání doporučenou poštou nebo e-mailem musí
být zaslána na ČSH k odsouhlasení. Při hlášení změny e-mailem je povinnost zpětné
odezvy – to znamená, že adresát musí potvrdit přijetí zprávy nejpozději do 48 hodin
od odeslání. V případě, že nebude přijetí do 48 hodin pořadateli potvrzeno, je
povinností pořadatele provést neprodleně telefonickou kontrolu.
Každé hlášení utkání znamená provedení změn v utkání soutěžním sekretářem
a může mít za následek náhradní delegaci rozhodčích či delegáta, včetně prošetření
důvodů hlášené změny termínu.
Každé hlášení změny termínu utkání (den, čas) je spojené s poplatkem 200 Kč
(var.symbol 300) Tento poplatek musí být zaslán současně s hlášením; při
nedodržení tohoto ustanovení nebude změna soutěžním úsekem schválena!
17
18
Vzniknou-li hostujícímu klubu nebo rozhodčím vinou pozdního hlášení prokazatelné
dodatečné výlohy, které nebudou pořádajícím klubem vyrovnány, pak řídící orgán
soutěže určí finanční odškodnění.
16. Řízení utkání
1. Všechna utkání jsou řízena dvojicemi rozhodčích.
2. Delegovanými rozhodčími jsou rozhodčí s platnou licencí rozhodčího ČSH, kteří byli
k řízení utkání nominováni soutěžním úsekem ČSH.
3. Proti delegaci rozhodčích nelze podávat námitky.
4. Proti výkonu rozhodčích lze vznášet námitky pouze tehdy, když rozhodčí hrubě
porušují ustanovení pravidel házené IHF, SŘH nebo Rozpisu soutěže.
5. Rozhodčí ČSH jsou povinni v místě utkání soutěží ČSH řídit i utkání krajských soutěží,
pokud jsou k nim krajským svazem řádně delegováni a celkový počet zápasů
v jednom dni není větší než 3.
16.2. Rozhodčí (SŘH čl. 38)
1.
2.
3.






Delegaci na jednotlivá utkání oznámí soutěžní sekretář přímo rozhodčím, a to buď
poštou, nebo standardně e-mailem, v urgentních případech také telefonicky.
Delegace může být provedena hromadným nebo samostatným hlášením na utkání
nebo také „Hlášením změn v utkání“, vystaveným soutěžním sekretářem.
Všichni delegovaní rozhodčí jsou po obdržení delegace povinni obratem potvrdit
převzetí delegace a akceptování delegace (telefonicky nebo e-mailem), a to u všech
forem sdělení delegace s výjimkou delegací uvedených v Rozpise soutěže.
Nepotvrzení delegace na utkání některým z rozhodčích znamená odmítnutí delegace
a má za následek náhradní delegaci, včetně prošetření odmítnutí. Omluva (mimo
případy „vyšší moci“) je možná do pěti dnů před termínem delegace.
Rozhodčí jsou povinni:
dostavit se k utkání 60 minut před jeho stanoveným začátkem
pokud na utkání není vyslán delegát, tak převzít všechny kontrolní funkce, tj.:
- kontrolovat registrační průkazy hráčů a funkcionářů včetně hlavního pořadatele,
zapisovatele a časoměřiče,
- kontrolovat lékařské prohlídky hráčů ve smyslu článku 12.3; do zápisu o utkání
uvést případné nesrovnalosti,
- kontrolovat platnost licencí trenérů a nesrovnalosti uvést do zápisu o utkání,
vždy podrobně popsat důvod udělení červené karty (D)
NEPOVOLIT:
- start hráčům, kteří nesplňují podmínky startu
ODEBRAT RP:
- ve všech případech, kdy potrestají hráče či funkcionáře trestem diskvalifikace se
zvláštním hlášením řídícímu orgánu (D+ ve smyslu pravidel házené);
- ve všech dalších případech mimořádného nesportovního chování nebo závažných
přestupků hráčů a funkcionářů (např. mimo hrací dobu), které to vyžadují.
OZNÁMIT:
- hlavnímu pořadateli všechny připomínky k organizaci a zajištění utkání, které
budou uvedeny v zápise o utkání;
- odpovědným vedoucím všechny připomínky, které budou uvedeny do zápisu;
18
19
- odpovědným vedoucím obou družstev udělení přímé diskvalifikace, odebrání RP,
vystavení člena družstva DŘ a případně připomínky druhého družstva, uváděnou
do zápisu o utkání; vedoucí obou družstev potvrdí podpisem na zadní straně
zápisu, že tyto informace obdrželi;
- v případě vážného přestupku a odebrání RP sdělit tyto skutečnosti telefonicky
nejbližší pracovní den soutěžnímu sekretáři.
16.3. Sankce proti rozhodčím
Nahodilé a neúmyslné technické chyby, kterých se rozhodčí dopustí především při
organizaci utkání, v oblastech administrativy, dostavení se na utkání a omluv, a které
nemají přímý vliv na samotné utkání, budou – pokud nepodléhají disciplinárnímu řízení
- vyřízeny uhrazením sankčního poplatku ze strany rozhodčího v souladu se
„Zásadami řízení sboru rozhodčích“.
Sankční poplatky bude po prověření konkrétní situace a po případném projednání
s odborným útvarem předepisovat SK ČSH. Neuhrazení sankčního poplatku ve
stanovené lhůtě 10 dní od obdržení rozhodnutí bude mít za následek odvolání z řízení
dalších utkání a předání původního přestupku k disciplinárnímu řízení.
obou družstev, musí být uvedena do zápisu o utkání. Zápis o utkání je směrodatný
pro řídící orgán a za jeho řádné odeslání v tomto případě ručí pořádající klub.
11. V každém případě bude utkání odehráno jako mistrovské.
12. Zahájí-li utkání laický rozhodčí a dostavil-li se kdykoli během utkání delegovaný
rozhodčí, převezme tento řízení ihned a utkání dokončí.
13. Jiní rozhodčí i laický rozhodčí přebírají všechny povinnosti a práva delegovaných
rozhodčích. Nemusí však utkání řídit v předepsaném úboru.
14. V žádném případě nemůže řídit utkání divák či jiná osoba neuvedená v tomto článku.
16.5. Delegáti (SŘH čl. 39)
1.
2.
3.
16.4. Absence delegovaných rozhodčích (SŘH čl. 35)
1. V případě, že se dostaví pouze jeden z dvojice delegovaných rozhodčích, řídí utkání
sám, bez čekací doby. Dostaví-li se druhý rozhodčí během utkání, zapojí se do řízení
utkání ihned.
2. V případě, že se do doby 30 minut před plánovaným začátkem utkání nedostaví
rozhodčí do místa utkání, je povinností pořadatele klubu zahájit zajišťování
náhradních rozhodčích.
3. Nedostaví-li se delegovaní rozhodčí do konce čekací doby a obě družstva jsou
přítomna, je povinností družstev utkání přesto odehrát.
4. Nedostaví-li se delegovaní rozhodčí do konce čekací doby, musí se odpovědní vedoucí
obou družstva shodnout na jiném rozhodčím a utkání odehrát.
5. Jsou-li na hřišti přítomni jiní rozhodčí s licencí rozhodčího, musí dva z nich převzít
řízení utkání. Pouze je-li přítomen jen jeden jiný rozhodčí, tak bude pískat utkání
sám. V případě přítomnosti více rozhodčích přísluší přednostní právo řídit utkání
rozhodčím zařazeným ve vyšší výkonnostní skupině sboru rozhodčích ČSH, případně s
vyšší licencí. Mají-li stejnou kvalifikaci, rozhodne dohoda obou odpovědných
vedoucích družstev nebo jejich los.
6. Tito „jiní rozhodčí“ mohou utkání řídit jen po předložení platného registračního
průkazu s uvedením platné licence.
7. Pokud řídí utkání „jiní rozhodčí“ a do zahájení druhého poločasu se dostaví alespoň
jeden delegovaný rozhodčí, přebírá okamžitě řízení utkání sám. V případě, že se
delegovaný rozhodčí dostavil až během druhého poločasu, utkání dokončují jiní
rozhodčí.
8. V případě, že některý z dvojice rozhodčích nemůže utkání dořídit, rozhodčí utkání
přeruší, oznámí to zodpovědným vedoucím a utkání dokončí zbývající rozhodčí sám.
9. V případě, že nemůže utkání dokončit žádný z delegovaných rozhodčích, postupuje se
stejně jako při nedostavení se rozhodčích.
10. Není-li na hřišti žádný rozhodčí, musí utkání řídit jeden z trenérů nebo vedoucích
obou družstev, kteří jsou uvedeni v zápise o utkání (dále jen „laický rozhodčí“).
O tom, kdo bude v takovém případě utkání řídit, rozhodnou mezi sebou zodpovědní
vedoucí družstev, případně los. Tato dohoda, podepsaná zodpovědnými vedoucími
19
20
4.
5.
Na vybraná utkání 1. ligy mužů a žen může být nominován delegát ČSH, který zde
zastupuje řídící orgán.
Delegaci na jednotlivá utkání oznámí soutěžní úsek ČSH přímo v Rozpise soutěže
nebo ve Zpravodaji ČSH nebo samostatným Hlášením utkání resp. Hlášením změn
v utkání.
Všichni delegáti jsou po obdržení delegace povinni obratem řediteli soutěže potvrdit
převzetí a akceptování delegace (telefonicky nebo e-mailem), a to u všech forem
sdělení delegace s výjimkou delegací uvedených v Rozpise soutěže. Nepotvrzení
delegace na utkání některým z delegátů znamená odmítnutí delegace a má za
následek náhradní delegace, včetně prošetření odmítnutí. Omluva (mimo případy
„vyšší moci“) je možná do tří dnů před termínem utkání.
Delegát je povinen dostavit se k utkání 60 minut před jeho stanoveným začátkem.
Přehled povinností delegáta:
Před utkáním
 Po příjezdu do SH kontaktovat následující osoby:
- Funkcionáře domácího družstva
- Funkcionáře hostujícího družstva
- Hlavního pořadatele
- Rozhodčí
 Provede nejpozději 35 minut před utkání prohlídku SH s ohledem na soulad
hrací plochy s platným zněním pravidel IHF a směrnicemi ČSH (rozměry
a značení na hrací ploše, bezpečnostní zóna, míra bezpečnostních
a ochranných opatření, osvětlení, střídačky, rozhlas a časomíra)
 Provede kontrolu aktuálních podmínek pro případné provedení dopingové
kontroly
 Společně s rozhodčími dohlédne na stav sportovní výstroje hráčů
 Převezme vyplněný zápis o utkání od hlavního pořadatele
 Provede věcnou a formální kontrolu náležitostí hráčů a funkcionářů
zúčastněných na utkání
 Provede kontrolu provádění videozáznamu domácím klubem.
 Zajistí další kontroly a aktivity nařízené soutěžním úsekem ČSH.
V průběhu utkání a během přestávky
 Sleduje výkon rozhodčích, zpracovává si průběžné poznámky, aby po utkání
mohl provést metodický rozbor utkání a stanovit výsledné hodnocení
 Sleduje činnost hlasatele – objektivitu, odbornou způsobilost atd.
 Sleduje činnost časoměřiče a zapisovatele
 Sleduje zajištění bezpečnostních opatření při příchodu a odchodu všech
aktérů na a z hrací plochy
 Sleduje chování hráčů a členů realizačních týmů, zda je v souladu s pravidly
házené, dokumenty ČSH, obecnými zásadami fair-play
20
21





Sleduje chování diváků
Přijímá hrací doklady hráčů doplňujících v průběhu utkání družstvo
Na požádání vedoucího družstva soupeře provádí konfrontaci hráčů
Provádí kontrolní měření hrací doby a vede si vlastní záznam gólů, trestů,
team-time-outů a mimořádných situací;
Delegát přebírá ve smyslu pravidel IHF – poznámky k pravidlu 17:9
- odpovědnost za sledování skóre utkání podle pravidla 17:8.
Po utkání
 Z hrací plochy odchází jako poslední a dohlédne na odchod hráčů
a rozhodčích z hrací plochy
 V zápisu o utkání potvrdí svým podpisem výsledek utkání
 Spolu s rozhodčími provede metodický rozbor utkání, stanoví hodnocení
jejich výkonu a nechá si potvrdit tuto skutečnost do zprávy delegáta
 Hodnocení rozhodčích zašle elektronicky na sekretariát ČSH ([email protected])
a případně na další určenou adresu nejpozději první pracovní den po utkání
 Podrobně popíše ve zprávě mimořádné události, pokud k nim došlo
6.
7.
Další povinnosti delegáta
 Zkontrolovat zda je zajištěno hlídané parkování pro dopravní prostředky
hostujícího družstva, rozhodčích a delegáta utkání
 Dohlédnout na stav šaten a sociálního zázemí
 Všechna svá pozorování a dotazování konat maximálně obezřetně s mírou
porozumění pro místní podmínky avšak jednotně u všech organizátorů.
Delegát nepovolí vystupování trenérů a funkcionářů v trestu v souladu
s DŘH, čl. 21:2
V případě, že se delegát k utkání nedostaví, platí tento postup:
a) jestliže je v hale přítomen jiný delegát ČSH, je povinen tento svého kolegu
v plném rozsahu zastoupit. Je-li v hale přítomno více delegátů ČSH, ujme se
funkce delegát člensky nespojený s žádným klubem hrajícím dané utkání nebo
delegát vzešlý ze vzájemné dohody přítomných delegátů.
b) Není-li žádný licencovaný delegát přítomen, utkání proběhne bez přítomnosti
delegáta. Kontrolu hráčských dokladů před utkáním v takovém případě
provádí rozhodčí utkání.
16.6. Zápisy o utkání (SŘH čl. 29)
1. Zápisy o utkání musí mít k dispozici pořádající klub. Lze použít oficiální formuláře
zápisů distribuované ČSH pro 14 nebo 16 hráčů nebo počítačovou verzi formuláře,
která je k dispozici na webu CHF.cz v sekci „ke stažení“.
2. Zápis o utkání musí být vyplněn na počítači nebo čitelně tiskacím písmem
a zapisovatelem předložen rozhodčím utkání včetně registračních průkazů funkcionářů
a pořadatelů nejpozději 45 minut před utkáním. Pořadí hráčů uvedených v zápise
o utkání se zapíše u obou družstev vzestupně podle čísel dresů.
3. Správnost vyhotoveného zápisu o utkání ověří vedoucí družstev před utkáním
vlastnoručními podpisy. Hráči na hostování nastupující do utkání musí být v zápise
před jménem označeni „H“, cizinci písmenem „C“.
4. Oddechový čas (Team-Time-out)
Pro 3 time-outy družstva podle pravidla 2:10 (viz článek 8) musí být obě družstva
vybavena 3 zelenými kartami s označením T1, T2, T3, které zajistí pořadatel utkání.
Pokud starší formulář zápisu obsahuje pro uvedení časů čerpání team-time outů jen 2
připravená pole, uvede zapisovatel čas třetího TTO daného družstva do volného místa
pod první a druhý TTO. Čas se zapisuje ve formátu 0 až 60 minut, tedy např. 52:30.
21
22
5. Po skončeném utkání musí být přední strana zápisu uzavřena ihned na hrací ploše
podpisem vedoucích družstev, kteří tak potvrdí výsledek utkání, a následně nejdéle
do 60 minut podpisem rozhodčích, případně dalšími podpisy vedoucích družstev na
zadní straně zápisu.
6. Uzavření zápisu spočívá ve vyplnění zápisu o utkání rozhodčími utkání na obou jeho
stranách v celém rozsahu, včetně zprávy rozhodčích. Následně rozhodčí vyzvou
odpovědné vedoucí obou družstev k případnému podpisu uvedených přímých
diskvalifikací, důvodů odebrání RP nebo disciplinárního řízení, případně komentářů
nahlášených vedoucími družstev. Na závěr rozhodčí podepíší zadní stranu zápisu
a pořadatel utkání bezprostředně poté zajistí, aby obě strany zápisu o utkání obdrželi
v kopii vedoucí obou družstev. První kopie zápisu zůstává domácímu družstvu.
Nejpozději s kopií zápisu převezmou vedoucí družstev také hrací doklady.
7. Originál zápisu o utkání obdrží rozhodčí uvedený v rozpise na prvním místě (pokud se
rozhodčí nedohodnou jinak), který jej zašle na sekretariát ČSH doporučeně první
pracovní den po utkání.
8. Při zadávání zápisu klubovým redaktorem do Handball-netu je třeba
dodržet pořadí hráčů tak, jak je na zápise o utkání (nikoliv podle abecedy)
16.7. Zapisovatel a časoměřič (SŘH čl. 41)
1. Funkci zapisovatele a časoměřiče v utkání může vykonávat osoba starší 18 let,
registrovaná v ČSH, ovládající pravidla házené a problematiku zápisu nebo rozhodčí.
V utkáních 1. ligy mužů (B) a 1. ligy žen (R) smí tyto funkce zastávat pouze
osoba s platnou licencí časoměřiče nebo rozhodčího.
V ostatních soutěžích určuje zapisovatele i časoměřiče pořádající klub.
2. Zapisovatel musí mít během utkání k dispozici žlutou, červenou a zelené karty pro
pomocnou signalizaci od stolku.
3. Pro soutěže ČSH mimo 1. ligy dospělých plní úkoly s následujícími změnami:
 časoměřič spolu se zapisovatelem nekontrolují nástup hráčů doplňujících družstvo
(na plný počet 14) – za povolení doplnění družstva odpovídají rozhodčí;
 časoměřič nekontroluje a nepíská vstup a odchod chybně střídajících hráčů – za
sledování chyb při střídání odpovídají rozhodčí;
 pořádající oddíl může sloučit funkci zapisovatele a časoměřiče;
 pořádající oddíl je povinen umožnit jednomu funkcionáři z družstva hostí
(uvedeném v zápise) trvalou přítomnost u stolku zapisovatele po celé utkání, který
může kontrolovat činnost zapisovatele a časoměřiče (měření času, provádění
zápisu), nesmí však, stejně jako domácí funkcionáři, zasahovat do hry; družstvo
hostí toto právo nemusí využít
4. Karty na signalizaci vyloučených:
Časoměřič a zapisovatel musí mít k dispozici dostatečný počet karet formátu A4
(30 x 21 cm !!!), na které jsou povinni zřetelně velkými znaky silným fixem
oboustranně uvádět číslo vyloučeného hráče (např. A14 nebo B22) a čas jeho
návratu do hry ve formátu použitém na ukazateli skóre (např. 29:44). Karta po
přeložení napůl musí být postavena na příslušném kraji stolku (u daného družstva)
tak, aby číslo a čas vyloučení byly viditelné z obou stran, tj. pro obě družstva.
Předávání malých "lístečků" pouze danému hráči není přípustné.
Používání těchto karet formátu A4 je povinné vždy, pokud na ukazateli skóre nelze
zobrazit čas vyloučení a současně také číslo hráče - a samozřejmě i tehdy, pokud
je vyloučeno více hráčů, než lze na tabuli zobrazit, nebo v případě poruchy či
chyby při signalizaci vyloučení.
Porušení tohoto ustanovení bude trestáno pořádkovou pokutou.
22
23
17. Zajištění mistrovských utkání
17.1. Zajištění mistrovských utkání (SŘH čl. 28)
Pořadatelská služba je ustanovena
a) z hlavního pořadatele staršího 18 let;
b) z nezbytného počtu prokazatelně poučených členů pořadatelské služby starších 18 let
pro hladký průběh utkání a pro bezpečnost všech aktérů utkání včetně diváků.
Pořadatelská služba musí být řádně označena. Hlavní pořadatel musí být registrovaným
členem pořádajícího klubu (nestačí limitovaný přestup či hostování do klubu), předložit
platný RP a být viditelně označen jako „Hlavní pořadatel“. Před utkáním se představí
rozhodčím, případně také delegátovi, a domluví se s nimi na spolupráci.
Za nedostatky v pořadatelské službě odpovídá v plném rozsahu hlavní pořadatel.
Pořadatelská služba zajišťuje splnění všech příkazů hlavního pořadatele, delegovaných
rozhodčích a delegáta, příp. policie.
17.6. Hodnocení rozhodčích
1.
přílohu elektronické pošty na adresy [email protected] a také [email protected]
Základní barva hodnotících formulářů pro ročník 2014/15 je oranžová; staré
formuláře prosím již nepoužívejte.
Vždy posílejte jako přílohu ve formátu MS Excel (.xls), v žádném případě neměňte
rozložení, strukturu či formáty polí, pouze vyplňte údaje o utkání, kdo a za které
družstvo hodnotí a vlastní hodnocení. Rozhodně nepřevádějte do jiných formátů;
dokumenty jsou zpracovávány pomocí software.
2.
Ostatní soutěže (C až L, S až V):
V ostatních soutěžích (2. ligy dospělých a všechny dorostenecké ligy) hodnotí kluby
výkon rozhodčích NOVĚ udělením 1 až 8 bodů celé dvojici; hodnocení (jen toto
číslo od 1 do 8) zapisují kluboví redaktoři do příslušného pole v aplikaci vyplňování
zápisů na Handball-netu. Do pole „hodnocení rozhodčích“ má nově přístup
také klubový redaktor hostujícího družstva.
Kluby jsou povinny vyplnit toto jednoduché hodnocení vždy nejpozději první
pracovní den po utkání.
Při nedodržení tohoto ustanovení bude udělena pořádková pokuta.
Zdůvodnění případného nízkého hodnocení (1 nebo 2) nebo jiné reakce na výkon
rozhodčích zasílá klub samostatným e-mailem na adresu [email protected]
3.
Při podání stížnosti (námitky) na výkon rozhodčích musí oddíl zaplatit poplatek 500,Kč a přiložit videozáznam utkání.
17.3. Dopingová kontrola
Oddíly musí mít k dispozici vhodné prostory pro výkon antidopingové kontroly. Oddíl je
povinen umožnit provedení dopingové zkoušky pověřeným pracovníkem Exekutivy
antidopingového výboru ČR. Určení hráči jsou povinni se podrobit dopingové zkoušce dle
„Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu“.
Kterýkoliv registrovaný sportovec může být podroben dopingové kontrole i kdykoliv mimo
soutěžní období. Odmítnutí takovéto kontroly se posuzuje stejně jako doping.
17.4. Záznam videotechniky
1.
2.
3.
Všechny kluby 1. ligy mužů a žen jsou povinny provést videozáznamy
domácích utkání, kterých jsou pořadateli. Průběh utkání se zaznamenává proti
střídačkám od úvodního hvizdu rozhodčího až do opuštění hrací plochy všech aktérů
utkání po každém poločase, včetně přerušení hry, s uváděním stavu skóre
a odehraného času.
Tento videozáznam jsou kluby povinny zaslat na sekretariát ČSH pouze
v případě vyžádání pro potřeby řídících nebo odborných orgánů ČSH. Nezaslání
bude trestáno pokutou. Klub je povinen záznamy uchovat a mít k dispozici nejméně
do 30.6.2015.
Pořádající klub je při každém utkání v soutěžích ČSH povinen umožnit družstvu
soupeře, ostatním klubům z dané soutěže i zástupcům odborných útvarů ČSH
pořídit videozáznam utkání soupeřem, pokud je o to včas před utkáním požádán.
Tyto subjekty jsou povinny dodržet prostor pro natáčení vymezený jim hlavním
pořadatelem. Tyto záznamy mohou sloužit pouze k metodickým nebo soutěžně
disciplinárním účelům a jejich komerční použití a veřejná produkce jsou zakázány.
17.5. Povinnosti klubů
1.
2.
3.
4.
Reklamy umístěné na hrací ploše nesmí, s výjimkou středového kruhu, překrývat či
jinak omezovat značení na hrací ploše dané pravidly házené.
Na všech hřištích a v halách je zakázán prodej nápojů ve skleněných a plechových
obalech. Zakázán je rovněž prodej alkoholických nápojů s výjimkou piva.
Pořadatelská služba nesmí umožnit vnášení takových nápojů a obalů do haly.
Každý domácí klub (pořadatel utkání) zodpovídá za ochranu vozidel rozhodčích
nebo delegáta a hostujícího klubu, pokud o to byl jimi před utkáním požádán.
Poskytnout rozhodčím občerstvení ve formě nealkoholických nápojů.
23
24
1. liga mužů (B) a žen (R):
Kluby 1. ligy mužů i žen hodnotí výkon rozhodčích po utkání na formuláři
"HodnoceníKlub2014.xls" v 10 položkách vždy v rozmezí 1 (nejhorší) až 5 (nejlepší)
bodů. Vyplněný dokument uloží hodnotitel pod názvem "číslo utkání".xls (např.
B063.xls nebo R122.xls) a odešle do tří kalendářních dnů po utkání jako
17.7. Hlášení výsledků
Všechny soutěže:
Pořádající klub je povinen nejpozději do 12:00 hod první pracovní den po skončení utkání
zadat údaje ze zápisu do systému Handball.net.
Oba kluby jsou povinny zadat hodnocení výkonu rozhodčích v utkání za své družstvo
první pracovní den po utkání do systému Handball.net (netýká se 1. ligy mužů a žen)
V případě nemožnosti zadat údaje zápisu na Handball.net v uvedeném termínu je klub
povinen oznámit výsledek utkání na sekretariát ČSH ([email protected] nebo 273 160 086).
1. liga mužů a žen:
Pořádající oddíl je povinen nejpozději do 60 minut po skončení utkání nahlásit výsledek
na TELETEXT ČT: na e-mail [email protected] nebo telefon 261 137 479.
18. Umístění v soutěži (SŘH čl. 44)
V případě shodného počtu bodů dvou nebo více družstev rozhoduje o celkovém umístění
po skončení soutěže:
a) větší počet bodů ze vzájemných utkání
b) větší rozdíl branek ze vzájemných utkání
c) větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání
d) větší rozdíl branek ze všech utkání
e) větší počet vstřelených branek ze všech utkání
f) zvláštní rozhodnutí řídícího orgánu
24
25
19. Disciplinární řízení a sankce
Disciplinární komise (DK) ČSH během soutěžního období zasedá vždy ve čtvrtek od 14.00
hod. v kanceláři ČSH v Praze 1, Bolzanova 1.
19.1. Účast osob vystavených disciplinárnímu řízení (DŘ)
1. Dle DŘH čl. 12.7,8 platí, je-li hráč, trenér či funkcionář, zúčastňující se soutěže,
potrestán diskvalifikací se zvláštním hlášením nebo dopustí-li se závažného
provinění a je-li mu rozhodčími odebrán RP, má až do rozhodnutí disciplinárního
orgánu pozastavenou činnost hráče či funkcionáře pro všechny soutěže.
Pro trenéry a funkcionáře družstva to v souladu s DŘH čl. 21.2. znamená,
že se nesmí během utkání pohybovat v prostoru,
kde by mohli přímo ovlivňovat své družstvo.
2.
3.
4.
5.
Osoba vystavená DŘ je vždy povinna se k disciplinárnímu provinění vyjádřit. Může
tak učinit osobně na zasedání DK nebo písemně (e-mailem) s výslovným souhlasem
k projednání bez vlastní účasti.
Bez písemného vyjádření nebo osoby vystavené DŘ nebude DK případ projednávat.
Není-li DK k dispozici vyjádření (ústní či písemné) do 14 dnů, bude následně případ
projednán i bez vyjádření.
Takové jednání může být v rámci DŘ posouzeno jako přitěžující okolnost.
V souladu s DŘH čl. 14 je klub povinen vyjádřit se k provinění svých hráčů nebo
funkcionářů. Toto vyjádření musí být k dispozici DK do 14 dnů od zahájení DŘ
(případně od odebrání RP). Zástupce klubu může podat vyjádření osobně na
zasedání DK nebo písemně (e-mailem). Neučiní-li tak, bude klub potrestán pokutou
za nezájem o DŘ.
Rozhodčí nebo delegát vystavený DŘ odpovídá za svou účast a vyjádření sám.
19.2. Poplatek za disciplinární řízení
Za projednání každého disciplinárního provinění je stanovena povinnost uhradit poplatek
na náklady disciplinárního řízení. Příslušný poplatek musí být zaplacen nejpozději do
zahájení disciplinárního řízení.
Nebude-li před zahájením jednání předložen doklad o zaplacení, provinění se
neprojednává. Nebude-li poplatek za disciplinární řízení zaplacen do 14 dnů od zahájení
disciplinárního řízení, bude klub potrestán za nezájem o disciplinární řízení pořádkovou
pokutou.
19.3. Disciplinární postihy bez disciplinárního řízení
1. Hráč, který během ročníku v jedné soutěži obdrží
 druhou přímou diskvalifikaci, bude automaticky bez disciplinárního řízení
(DŘ) potrestán zákazem závodní činnosti (ZZČ) na jedno následující utkání dané
soutěže;
 již třetí přímou diskvalifikaci, bude automaticky bez DŘ potrestán ZZČ na dvě
následující utkání dané soutěže;
 čtvrtou či další přímou diskvalifikaci, bude vždy vystaven samostatnému
disciplinárnímu řízení.
2. Trenér či jiný funkcionář družstva, který během ročníku v jedné soutěži obdrží
 první diskvalifikaci, bude automaticky bez DŘ potrestán zákazem výkonu funkce
(ZVF) na 1 utkání s podmíněným odkladem na dobu 3 měsíců. Případná další
diskvalifikace během doby podmínky znamená automaticky změnu tohoto trestu
na nepodmíněný;
 druhou diskvalifikaci, bude automaticky bez DŘ potrestán ZVF na 1 utkání dané
soutěže;
 třetí a další diskvalifikaci, bude vždy vystaven samostatnému DŘ.
3. Za sledování a vedení si přehledu udělených ČK je zodpovědný oddíl! Ten je povinen
si situaci po každé udělené přímé ČK zkonzultovat se soutěžním sekretářem ČSH.
4. Udělené diskvalifikace hráčům i funkcionářům v různých soutěžích se hodnotí
samostatně pro každou soutěž zvlášť.
5. V případě nedodržení těchto ustanovení bude proti hráči či funkcionáři a klubu
zahájeno disciplinární řízení za porušení SŘH – neoprávněný start během
nepodmíněného ZZČ či ZVF.
19.4. Pořádkové pokuty bez disciplinárního řízení
Za porušení ustanovení tohoto Rozpisu soutěží a neplnění ostatních povinností vůči
řídícímu orgánu ČSH může SK ČSH uložit klubům bez disciplinárního řízení tyto
peněžité pokuty:
 vystoupení, odhlášení ze soutěže
o 1.ligy mužů a žen
15.000,o ostatní soutěže řízené ČSH
12.000, nedostavení se a nesehrání utkání
o 1.ligy mužů a žen
10.000,o ostatní soutěže řízené ČSH
8.000, svévolné opuštění hrací plochy během utkání
o 1.ligy mužů a žen
10.000,o ostatní soutěže řízené ČSH
8.000, sehrání utkání v jiném termínu bez souhlasu řídícího orgánu
5.000, nezaslání soupisky v termínu
500, nehlášení výsledku na Teletext ČT, nezadání na HNET
500, nezaslání / nevyplnění hodnocení rozhodčích
200, neplnění ustanovení o videozáznamech
2.000, pozdní příjezd k utkání SŘH čl. 31:1
2.000, neopodstatněné čerpání čekací doby SŘH čl. 32
2.000, neplnění, nerespektování rozhodnutí řídících orgánů,
legislativních předpisů a rozpisů soutěží
od 500,- do 3.000, nezájem o disciplinární řízení
o 1.ligy mužů a žen
800,o ostatní soutěže řízené ČSH
500,-
Pořádkové pokuty udělené klubům nebo jednotlivcům jsou splatné vždy do 10 dní
od doručení rozhodnutí, a to na účet ČSH č.1730408504/0600.
Nejedná se o diskvalifikace (ČK) za třetí vyloučení, ale ani o diskvalifikace (D+) se
zvláštním hlášením, které jsou vždy řešeny disciplinárním řízením.
V případě nedodržení tohoto ustanovení bude v utkání vyhlášen kontumační
výsledek.
25
26
26
27
20. Námitky a odvolání
-
1.
Námitky lze podávat v souladu se SŘH a DŘH proti:
a) porušení SŘH, ustanovení Rozpisu soutěže a Pravidel házené,
b) regulérnosti soutěže, porušení vzájemných závazků.
2.
Odvolání lze podávat v souladu se SŘH a DŘH proti:
a) rozhodnutí řídících orgánů soutěží,
b) rozhodnutí SK ČSH,
c) rozhodnutí DK ČSH,
d) rozhodnutí o námitce.
3.
Odvolání se podává písemně doručenou poštou a musí splňovat náležitosti podle
ustanovení SŘH a DŘ.
21. Poplatky
21.1. Registrační poplatky
Kolektivů
Jednotlivců
stávajícího
nového
dospělí
mládež
minižáci
Přeregistrace funkcionáře
Registrace smlouvy
Manipulační poplatek (cena RP)
Expresní poplatek (vystavení RP v ten samý den)
Duplikát (vystavení RP bez vrácení původního)
Výměna platného RP z důvodu změny jména
1.000,- Kč
2.000,- Kč
200,- Kč + 25,100,- Kč + 25,50,- Kč + 25,200,- Kč + 25,100,- Kč
25,- Kč
50,- Kč
200,- Kč + 25,25,- Kč
21.2. Ostatní poplatky dle řádů
-
-
-
individuální startovné (IS) na jeden ročník (od 1.7. do 30.6.) za osobu
- člen ČSH starší 19 let
250,- Kč
- člen ČSH od 11 do 19 let
125,- Kč
- mladší 11 let (nar. od 1.7.2003)
bez poplatku
za projednání přestupů, limitovaných přestupů (LP), hostování, ukončení LP
nebo hostování hráčů do soutěže
- Extraliga a WHIL
1.000,- Kč
- 1.liga dospělí
500,- Kč
- 2.liga dospělí
300,- Kč
- dorostenecká liga
200,- Kč
- ostatní dospělí
100,- Kč
- ostatní mládež
50,- Kč
odvolání proti rozhodnutí o přestupech, LP a hostování
- do Extraligy a WHIL
3.000,- Kč
- do ostatních soutěží řízených ČSH
1.000,- Kč
27
28
-
-
podání námitek (protestu) v dlouhodobých soutěžích, odvolání proti
rozhodnutí o námitkách, odvolání proti rozhodnutí orgánu
- dospělí (1. a 2. ligy mužů a žen)
1.500,- Kč
- mládež (všechny soutěže dorostu)
500,- Kč
za disciplinární řízení
- 1.ligy dospělí
800,- Kč
- 2.ligy dospělí + 1.ligy staršího dorostu
500,- Kč
- ostatní soutěže
300,- Kč
odvolání proti rozhodnutí disciplinárního orgánu
600,- Kč
poplatek při stížnosti na výkony rozhodčích
500,- Kč
každá hlášená změna hracího termínu
200,- Kč
21.3. Odškodnění
Za dodatečné výlohy mohou být klubům stanoveny rozhodnutím SK ČSH další poplatky
až do dále uvedené výše, a to jako náhrada prokazatelných ztrát oddílu vinou:
- pozdního hlášení utkání
- 1.ligy dospělí
5.000,- Kč
- 2.ligy dospělí + 1.ligy staršího dorostu
3.000,- Kč
- ostatní soutěže ČSH
2.000,- Kč
- nedostavení se k utkání
- 1.ligy dospělí
10.000,- Kč
- 2.ligy dospělí + 1.ligy staršího dorostu
4.000,- Kč
- ostatní soutěže ČSH
2.000,- Kč
- nenastoupení domácích
úhrada ztrát (cestovné+stravné)
21.4. Poplatky za tiskoviny:
- zápis o utkání
- pravidla házené
- tiskopisy na výplatu rozhodčích
80,- Kč / blok
50,- Kč / kus
55,- Kč / blok
21.5. Poplatky se hradí standardně bezhotovostně platbou na účet ČSH.
Pro úhradu složenkou lze použít pouze poštovní poukázku typu „A“.
Variabilní symboly pro platby na účet ČSH
100 startovné do soutěží
200 registrace (nová, přestupy, hostování), registrace smluv
300 disciplinární řízení a ostatní pokuty, hlášení utkání
400 účastnické poplatky-semináře, vzdělávací poplatky-rozhodčí a delegáti
500 roční poplatek klubů
600 metodické materiály, zápisy, pravidla, tiskopisy, prodej zboží
700 individuální startovné
800 vstupenky
Specifický symbol: poslední tři čísla z přiděleného registračního čísla klubu
(např. pro reg.číslo 2A001 bude spec.symbol: 001)
28
29
22. Závěrečná ustanovení
1. Nedílnou součástí tohoto rozpisu jsou adresář klubů, adresář rozhodčích, adresář
delegátů a rozlosování jednotlivých soutěží.
2. Pro zasílání hlášenek a všech oficiálních materiálů mezi kluby, funkcionáři, jsou
všichni povinni užívat pouze oficiální adresy klubů a funkcionářů uvedených
v adresářích ČSH či KSH.
3. Tento rozpis je platný a účinný po dobu soutěžního ročníku 2014/2015.
Přílohy:
Adresář hracích míst a organizačních pracovníků klubů
Adresář rozhodčích
Adresář delegátů
Rozpis utkání v jednotlivých soutěžích
Vydal:
Soutěžní úsek ČSH
Schválila:
Komise pro soutěže, pravidla a rozhodčí ČSH
Červenec 2014
29
30
30
31
ADRESÁŘ HRACÍCH MÍST A ORGANIZAČNÍCH PRACOVNÍKŮ
ADRESÁŘ HRACÍCH MÍST A ORGANIZAČNÍCH PRACOVNÍKŮ
Bělá p.B TJ Sokol
SH regupol, Mělnická 283, Bělá
TH 728 616 945
František Šindelář
Tyršova 73
294 21 Bělá p.B.
M 777 797 969
Bohunice TJ Tatran
SH parkety, Neužilova 35, Brno
TH 547 217 931
Radomil Říčka
Hraničky 49
625 00 Brno
M 725 811 528
Brno Handball KP
SH palubovka, Vodova 108, Brno
TH 541 212 152
Petr Kamarád, Bc.
Vodova 108
612 00 Brno
M 734 787 118
Bystřice p.H TJ
SH parkety, Fryčajova 601, Bystřice p.H.
TH 573 381 542
Karel Oškera
Nádražní 604
768 61 Bystřice p.H.
M 739 611 151
České Budějovice TJ Lokomotiva
SH palubovka, Třebížského 1, ČB
TH 602 443 276
Jaroslav Hlásek
Vodní 40
370 06 Č.Budějovice
Dolní Cerekev TJ Sokol
SH pulastic, D.Cerekev
TH
Martin Jetleb
Polní 474
394 03 Horní Cerekev
Dvůr Králové 1.HK
SH loba, E.Krásnohorské 2919, Dvůr Kr.
TH 499 621 020
Miloš Kastner
Poděbradova 2028
544 01 Dvůr Králové
M 605 789 172
Frýdek-Místek SKP
SH palubovka, Pionýrů 2069, F-M
TH 558 421 211
Břetislav Šoltys
Agentura SKP
Střelniční 2812
738 02 Frýdek-Místek
M 731 558 642
Havlíčkův Brod TJ Jiskra
SH palubovka, Ledečská 3028, HB
TH 603 296 805
David Kučera
Na Výšině 3244
580 01 Havl. Brod
M 721 596 164
Hlučín HC
SH palubovka, Sokolská tř., Ostrava
TH 774 774 504
Martin Schmack
Opavská 12
748 01 Hlučín
M 604 361 048
Hodonín HK
SH parkety, Lipová alej 23a, Hodonín
TH 518 340 857
Radek Bičan
HK Hodonín
Lipová alej 23a
695 03 Hodonín
M 724 014 816
31
32
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
M 606 615 604
[email protected]
M 720 234 159
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Hranice TJ Cement
SH taraflex, Žáčkova 1988,Hranice
TH 581 601 695
Martin Schober
M 774 051 169
Autoschober, Teličkova 460
751 24 Přerov
[email protected]
Hustopeče Házená Legata
SH parkety, Šafaříkova 22, Hustopeče
TH 519 411 129
ing. David Semerád
Herbenova 983/2B
693 01 Hustopeče
M 608 821 016,519 413 347
[email protected]
[email protected]
Cheb TJ Lokomotiva
SH palubovka, U Stadionu 1, Cheb
TH 354 431 495
Lenka Schneiderová
Sekerské chalupy 71
353 01 Mar.Lázně
M 777 019 844
Chrudim TJ Sokol
SH palubovka, Tyršovo nám. 12, Chrudim
TH 469 621 028
Zdeněk Herzán
Růžová 1047
537 01 Chrudim 4
M 721 475 945
Ivančice HK
SH parkety, Rybářská 33, Ivančice
TH 546 419 432
Jiří Obršlík
P.Bezruče 2
664 91 Ivančice
M 725 824 730
Jablonec TJ ELP
SH palubovka, U Přehrady 20, Jablonec
TH 773 336 774
Petr Balatka
Velké Hamry 400
468 45 Velké Hamry
M 702 466 506
Jičín HBC
SH palubovka, Revoluční 863, Jičín
TH 493 533 462
Mgr. Aleš Babák
Revoluční 1142
506 01 Jičín
M 775 311 801
Jindřichův Hradec TJ Házená
SH palubovka, U stadionu 1137, JH
TH 384 361 235
ing. Jaroslava Krupicová
Pod Kasárny 968/II
377 01 Jindř.Hradec
M 723 520 104
Juliánov Sokol
SH regutec, Slatinská ul., Brno
TH 603 262 169
ing. Zdeněk Pešák
Velkopavlovická 8
628 00 Brno
M 603 262 169
Karviná HCB
SH parkety, Cihelní 1652, Karviná
TH 596 311 971
Jana Hajžmanová
Cihelní 1652/51
735 06 Karviná
M 732 735 363
Karviná MHK
SH gerfloor, Sportovní 898, Karviná
TH 603 463 132
zákaz používání lepidel
Petr Pomahač
Haškova 639
734 01 Karviná
M 739 368 716
Karviná TJ Sokol
SH gerflor, Cihelní 1652, Karviná
TH 596 311 971
Lada Wojaczková
V Aleji 477
734 01 Karviná
M 604 642 941
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
32
33
[email protected]
[email protected]
Kolín HC
SH palubovka, Koželská 550, Ledeč n.S.
TH 739 673 864
Blanka Pelikánová
Březinova 974
280 02 Kolín
M 776 694 480
Kopřivnice KH
SH IPSAL, Sportovní 741, Kopřivnice
TH 556 810 262
zákaz obuvi s černou podrážkou
Jaromír Petřek
Sportovní 741
742 21 Kopřivnice
M 608 824 190
Kostelec n.H. TJ Sokol-HK
SH linodur, Sportovní 850, Kostelec n.H.
TH 582 373 841
Radek Navrátil
Partyzánská 585
798 41 Kostelec n.H.
M 720 196 319
Košutka TJ
SH umělý povrch, E.Krásnohorské, Plzeň
TH 378 028 766
zákaz používání lepidla vyjma zn.Trimona
Jaroslav Krafka
Ke Křižovatce 597
330 08 Zruč-Senec
M 603 414 851
Kunovice SHK
SH parkety, Panská 9, Kunovice
TH 572 547 121
Jarmila Štěrbová
Obecní 1314
686 04 Kunovice
M 604 904 325
Kuřim SK
SH regupol, U Stadionu, Kuřim
TH 773 117 553
ing. Milan Vlk
Bezručova 1115
664 34 Kuřim
M 607 508 033
Kutná Hora TJ Sparta
SH palubovka,Na Pohoří, Zruč
hřiště tartan, Kutná Hora
TH 736 648 095
Petr Vobořil
SH BIOS, Puškinská 617
284 01 Kutná Hora
M 723 266 082
Ledeč n.S. TJ Kovofiniš
SH palubovka, Koželská 551, Ledeč n.S.
TH 739 673 864
Zdeněk Tůma
Želivská 1029
584 01 Ledeč n.S.
M 731 612 182
[email protected]
Libčice TJ Sokol
SH IPSAL, Hájecká 1290, Břve
TH 603 588 518
Ondřej Kříž
Pod Hájem 646
252 66 Libčice
M 728 504 566
Liberec Handball
SH palubovka, Dobiášova 851/5, Liberec
TH
Zdeněk Kamaryt
Jabloňová 407/23
460 01 Liberec 12
M 723 052 210
Litovel TJ Tatran
SH palubovka, Vítězná 1250, Litovel
TH 585 156 298
Radovan Šimek
Havlíčkova 704
784 01 Litovel
Louny TJ Lokomotiva
SH palubovka, Rybalkova 2673, Louny
TH 415 653 027
Petr Klemm
Tylova 1580
440 01 Louny
33
34
[email protected]
[email protected]
Lovosice HK
SH conipur HG, Terezínská, Lovosice
TH 416 571 111
Roman Jelínek
Dlouhá 1059/21
410 02 Lovosice
M 721 354 335
Luhačovice TJ Sokol
SH palubovka, Hradisko 1029
TH 577 134 112
Robert Kolařík
Masarykova 50
763 26 Luhačovice
M 777 795 047
Maloměřice SHC
SH regutec, Slatinská ul, Brno
TH
Jiří Musil
Bořetická 18
628 00 Brno
M 724 237 886
Milevsko HC
SH palub., Komenského 1034, Milevsko
TH 382 521 269
Petra Šilhanová
Palackého 351
390 01 Tábor
M 737 233 129
Mladá Boleslav HC TJ AŠ
SH parkety, U Stadionu 1322, MB
TH 722 946 095
Radovan Kábrt
Palackého 43
293 01 Mladá Boleslav
M 739 254 614
[email protected]
Most Baník HK
SH palubovka, Budovatelů 112, Most
TH 602 467 090
Alois Křivan
M 604 856 265
SH-Tř.Budovatelů 112/2
434 01 Most
[email protected]
Most DHK Baník
SH palubovka, Tř.Budovatelů 112/7, Most
TH 474 774 702
Pavla Chotěborská
Tř.Budovatelů 112/7
434 01 Most
M 777 707 036
Napajedla TJ Slavia Fatra
SH conipur, Komenského 398, Napajedla
TH 577 941 093
Zákaz obuvi s černou podrážkou
Vítězslav Dalajka
Dr.E.Beneše 941
763 61 Napajedla
M 737 230 572
Náchod TJ
SH alsapan, Na Hamrech 2001, Náchod
TH 605 149 685
Jan Kosinka
Tyršova 200
547 01 Náchod
M 739 084 004
Nové Veselí TJ Sokol
SH palubovka, Žďárská 158, N.Veselí
TH 728 775 188
Michaela Valoušková
Žďárská 384
592 14 Nové Veselí
M 736 405 135
Olomouc DHK Zora
SH lobadur, U Stadionu 6, Olomouc
TH 585 234 709
ing. Václav Dobeš
Wolkerova 23
779 00 Olomouc
M 602 543 545
Olomouc SK UP HSC
SH palubovka, U sport.haly 2, Olomouc
TH 585 631 302
Sylvie Hartmanová
Tomkova 13
779 00 Olomouc
M 605 424 055
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
M 728 581 971
[email protected]
M 602 183 863
[email protected]
34
35
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Olomouc TJ STM
SH lobadur, U Stadionu 6, Olomouc
TH 585 234 709
ing. Petr Lerch
Mozartova 17
779 00 Olomouc
M 737 538 172
Ostrava TJ Sokol
SH palubovka, Sokolská tř., Ostrava
TH 774 774 504
Luděk Novotný
Buničitá 1132
739 32 Vratimov
M 737 238 512
Ostrava HC
SH parkety, Hrušovská 15, Ostrava
TH
Jaroslav Maciolek
Mjr.Nováka 3
700 30 Ostrava
M 774 369 101
Ostrava Zábřeh TJ Sokol
SH stilmat,Místecká 381,Paskov
TH 776 713 168
Jiří Matula
Dr. Šavrdy 7/3020
700 30 Ostrava
M 731 501 029
Otrokovice TJ Jiskra
SH palubovka, T.Bati 1266, Otrokovice
TH 577 926 141
Zbyšek Cileček
Tř.Spojenců 957
765 02 Otrokovice
M 603 527 268
Pardubice 1.HC
SH alsagym, V Ráji 2766, Pardubice
TH 724 113 065
Stanislav Valenta
M 724 094 102
P.Holého 549
533 51 Pardubice-Rosice [email protected]
Pardubice DHK
SH alsagym, V Ráji 311, Pardubice
TH 466 035 110
Rudolf Šimon
Kozašice 30
535 01 Jankovice
Písek Sokol
SH conipur HG, Tylova ul., Písek
TH 382 215 837
Michal Horák
M 602 338 042
BBM spol.s.r.o., Kocínova 5/138
397 01 Písek
[email protected]
Plzeň DHC
SH umělý, E.Krásnohorské
TH 726 848 782
Jaroslava Šmrhová
Sokolovská 40
323 00 Plzeň
Plzeň DHC SVŠ
SH umělý, Borský park, Plzeň
TH 607 191 629
Jana Palečková
K Češníkům 22
326 00 Plzeň
M 606 235 945
Plzeň HC
SH palubovka, Úslavská 75, Plzeň
TH 724 756 133
Libuše Škvařilová
Krokova 18
326 00 Plzeň
M 777 256 603
Plzeň HK Slavia VŠ
SH palubovka, Borský park, Plzeň
TH 607 191 629
Josef Nový
Mandlova 17
301 00 Plzeň
M 604 557 936
Plzeň Talent
SH palubovka, Úslavská 75, Plzeň
TH 377 444 827
Zuzana Strýcová
Gerská 20
323 23 Plzeň
M 605 229 313
35
36
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
M 604 313 066
[email protected]
M 607 703 698
Polanka DTJ
SH palubovka, H.Salichové, Ostrava
TH 606 044 997
Radek Mohyla
1.května 983
725 25 Polanka n.O.
M 604 897 722
Poruba TJ Sokol
SH palubovka, Hrušovská 20, Ostrava
TH 736 755 064
Miroslav Bárta
P.Velikého 168
703 00 Ostrava
M 736 761 969
Praha TJ Astra
SH ipsal, Holandská 1, P-10
TH
Jana Richterová
Chudenická 1077/6
102 00 Praha 10
M 604 366 281
Praha TJ Bohemians
SH parkety, Na Třebešíně 1, Praha 3
TH 728 033 586
Jiří Bráník
Mečíkova 12/2892
106 00 Praha 10
M 731 171 914
Praha HC Dukla
SH garboflex, Pilotů 217, Praha 6
TH 973 213 078
Pavel Farář
Na Julisce 28
160 00 Praha 6
M 724 747 364
Praha HC Háje
SH umělý, Květn. vítězství 1554, Praha 11
TH 734 485 255
Přísný zákaz veškerého lepení !
Josef Studík
Schulhoffova 789/11
149 00 Praha 11
M 603 900 921
Praha TJ JM Chodov
SH umělý, Mírového hnutí 2137, Praha 11
TH 272 928 273
zákaz používání lepidla vyjma zn.Trimona
Pavel König
Filipova 2020
148 00 Praha 11
M 602 284 423
Praha TJ Sokol Kobylisy
SH tarket, U školské zahrady 43, Praha 8
TH 602 370 456
Hedvika Janoušková
Cítov 82
277 04 Cítov
M 773 988 299
Praha TJ Sokol Kobylisy II.
SH palubovka, Zelený Pruh, Praha 4
TH 244 007 308
Jitka Janečková
Svatovítská 3
160 00 Praha 6
M 604 680 380
Praha HK Slavia
SH palubovka, Vladivostocká 10, Pha 10
TH 725 957 505
Ondřej Tůma
Vršovická 663/73
100 00 Praha 10
M 723 305 087
Praha DHC Slavia
SH palubovka, Vladivostocká 10, Pha 10
TH 267 310 923
Jakub Šimák
Modletická 1388
149 00 Praha 4
M 602 393 428
Praha TJ Lokomotiva Vršovice
SH conipur, Sportovní 1380, Praha 10
TH 603 510 953
Petr Kocourek
Petrohradská 35
101 00 Praha 10
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
36
37
[email protected]
[email protected]
[email protected]
M 606 669 252
[email protected]
Praha TJ Sokol Vršovice
SH ipsal, Holandská 1, Praha 10
TH
Jan Kříženecký
Sabinova 10
130 00 Praha 3
M 724 274 186
Praha 4 SK
SH taraflex, Děkanská vinice, Praha 4
TH 201 214 292
Ivan Kotva
Španielova 1318
163 00 Praha 6
M 721 637 717
Prostějov TJ Sokol II
SH palubovka, Studentská 2, Prostějov
TH
Tomáš Jurík
J.Zrzavého 3992/10
796 04 Prostějov
Přerov HC Sokol
SH umělý, U Tenisu 3250/16, Přerov
TH 581 202 442
Petr Mikeška
Pod Skalkou 5
751 24 Přerov
Rožnov p.R. TJ
SH palubovka, SŠIEŘ, Rožnov
TH
Petr Kučera
Meziříčská 1656
756 61 Rožnov p.R
M 777 582 372
Sezimovo Ustí TJ Spartak MAS
SH conipur HG, Na Házené 696, Sez.Ústí
TH 381 275 760
Karel Hladký
Na házené 696
391 02 Sezim.Ústí
M 776 002 065
Strakonice HBC
SH taraflex, Máchova 108, Strakonice
TH 383 322 009
Martin Harant
Š.Dudáka 688
386 01 Strakonice
M 724 634 364
Starý Plzenec HK BS
SH palubovka, Borský park, Plzeň
TH 607 191 629
Ivan Chlad
Komenského 27
323 00 Plzeň
M 732 228 172
Šťáhlavy TJ Sokol
SH ipsal, U Hřiště 525, Šťáhlavy
TH
Václav Balek
Jiráskova 157
332 03 Šťáhlavy
M 605 373 418
Šumperk TJ
SH palubovka, Masarykovo nám 8, Šump.
TH 583 313 511
Ludmila Krobotová
Čajkovského 28
787 01 Šumperk
M 607 976 090
Tachov TJ Slavoj
SH palubovka, Pobřežní 1656, Tachov
TH 374 723 872
František Mráz
Ve vilkách 1969
347 01 Tachov
M 603 544 111
Telnice TJ Sokol
SH nisaplast, Brněnská 244, Telnice
TH 724 259 727
Adam Langer
Za Sokolovnou 388
664 59 Telnice
M 728 373 941
TJ Turnov
SH palub., Skálova 207, Turnov
TH 481 321 435
Vladimíra Ševrová
Lidická 846
511 01 Turnov
M 603 296 901
37
38
[email protected]
[email protected]
M 724 236 821
[email protected]
M 774 146 676
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Třeboň TJ Jiskra
SH palubovka, Sportovní 1005, Třeboň
TH 607 761 086
Karel Petržala
Žižkovo nám. 47/I.
379 01 Třeboň
M 607 761 086
Třinec TJ TŽ
SH polyuretan, Tyršova 275, Třinec
TH 558 331 441
Jana Rzymanová
Lidická 662
739 61 Třinec
M 775 971 119
[email protected]
Ústí n.L. TJ Chemička
SH fatrasport, Keplerova 800, Ústí n.L.
TH 603 971 975
Tomáš Velek
Pod Parkem 30
400 11 Ústí n.L.
M 724 131 783
Ústí n.L. HK Spartak
SH fatrasport, Keplerova 800, Ústí n.L.
TH
Helena Krbová
Obvodová 746/5
400 07 Ústí n.L.
M 775 516 803
Úvaly TJ Sokol
SH palubovka, Kostelec nad Č.lesy
TH 723 880 243
Jiří Dráb
M 777 690 814
Nám. Arnošta z Pard. 164
250 82 Úvaly
[email protected]
Velká Bystřice SK
Hřiště Na Letné, V.Bystřice
SH umělý, Masarykova škola
zákaz obuvi s černou podrážkou
Jiří Urban
Na Letné 571
783 53 Velká Bystřice
Velká n.Veličkou SKH
SH lobadur, Velká n.V
TH 604 509 836
Stanislav Dufek
Hutník 1409
698 01 Veselí n.M.
Velké Meziříčí TJ Sokol
SH polyuretan, Sportovní 1, V.Meziříčí
TH
Ladislav Veleba
Bezděkov 67
594 01 Velké Meziříčí
M 603 140 981
Veselí n.M HK
SH palubovka, Kollárova 1660, Veselí
TH 603 541 191
Miroslava Kožuchová
Nový Svět 678
696 81 Bzenec
M 774 480 281
Vsetín KH Zbrojovka
SH palubovka, Na Lapači, Vsetín
TH 733 756 665
Monika Zgarbová
M.Václavka 1188
755 01 Vsetín
M 733 575 127
Zlín HC
SH palubovka,U Stadionu 4286, Zlín
TH 777 367 483
zákaz obuvi s černou podrážkou
Oldřich Dvořák
U Stadionu 4286
760 01 Zlín
M 777 734 886
Zruč n.S. TJ Jiskra
SH palubovka, Na Pohoří, Zruč
TH 730 514 039
Jiří Dolejší
Na Pohoří 749
285 22 Zruč n.S.
M 775 745 538
38
39
kpetrzala@centrum.cz
handballul@atlas.cz
helcakrbova@seznam.cz
M 728 725 652
jiri.urban@velkabystrice.cz
M 604 509 836
stana.dufek@seznam.cz
ladislavve@seznam.cz
miroslava.kozuchova@wmw.cz
monikazgarbova@seznam.cz
novesta.sport.hazena@seznam.cz
hazena-zruc@seznam.cz
Zubří HC
SH ipsal, Hlavní 492, Zubří
TH 725 900 767
Michal Balhárek
Hlavní 492
756 54 Zubří
M 725 712 927
Zubří TJ Lesana
SH ipsal, Hlavní 492, Zubří
TH 571 658 788
Tomáš Mikulenka
Sídl.6.května 1108
756 54 Zubří
M 605 055 187
Žirovnice DHK Slavoj
SH palubovka, Nová 757, Žirovnice
TH 733 655 522
Jan Dvořák
Anglická 1218/II
377 01 Jindř.Hradec
M 723 927 097
39
40
LISTINA ROZHODČÍCH ČSH
LISTINA ROZHODČÍCH ČSH
michal.balharek@seznam.cz
tmikulenka@seznam.cz
jdvorakhazena@seznam.cz
Artl Jaroslav
Borského 989/1
152 00 Praha 5
M 603 546 749
j.artl@seznam.cz
Baader Adam
Varšavské nám. 1
779 00 Olomouc
M 777 132 834
baader@centrum.cz
Baronová Adriana
U Studny 2291/10
734 01 Karviná 7
M 733 170 605
adriana.baronova@gmail.com
Barták Filip
Sádecká 253
379 01 Třeboň
M 602 698 688
bartakfi@seznam.cz
Bauer Roman ing.
Celní 16/4
639 00 Brno
M 608 812 312
bloomberg@volny.cz
Bečička Marek ing.
J.Švermy 28
796 01 Prostějov
M 774 246 646
marekbecicka@seznam.cz
Beneš Adam
Sportovní 251
592 14 Nové Veselí
M 739655459
benny.benes@gmail.com
Berger Jindřich
Kuldova 22/65
615 00 Brno
M 736 211 765
jindraberger@seznam.cz
Blanár Pavel
Jabloňová 409
460 01 Liberec
M 734 824 288
paja.tw@centrum.cz
pavel.blanar@sulko.cz
Blažeková Monika
Nad Přehradou 405
109 00 Praha 10
M 723 333 132
blazekova91@seznam.cz
Brejcha Jiří
Kruhová 268/64
400 01 Ústí n.L.
M 728 253 354
brejky1@seznam.cz
Brůna Bohumil
Platanová 2818
440 01 Louny
M 725 329 969
bohumilbruna@seznam.cz
Brzósková Kateřina ing.
Mokrá II/6148
760 01 Zlín
M 737 737 787
k.brzoskova@gmail.com
Bubeníček Tomáš
Krušinova 1/11
644 00 Brno
M 731 539 545
tomas.bubenicek@bcas.cz
Bujnoch Otakar
Dr. Skaláka 8
750 22 Přerov
M 737 348 442
bujnocho@seznam.cz
41
Burďák Adam
R.Kubíčka 988
686 05 Uherské Hradiště
M 725869859
adamburdak@gmail.com
Fridrichová Ivona
Čajkovského 2020
734 01 Karviná
M 733 549 334
ivonafridrich@gmail.com
Čapek Josef
B. Němcové 1095
379 01 Třeboň
M 602 967 038
joooza@seznam.cz
Friedel Pavel
Ostravská 1189
725 25 Polanka n.O.
M 721 830 186
paul.friedel@seznam.cz
Černý Michael
V podluží 7
140 00 Praha 4
M 602 616 603
cerny@gastcom.cz
Frieser Lukáš
28.října 17/841
410 02 Lovosice
M 607 570 268
frieser.lukas@seznam.cz
Dalajka Vítězslav
Dr. E.Beneše 941
763 61 Napajedla
M 737 230 572
dalajka@smnapajedla.cz
Fukala Přemysl
Společná 66
742 85 Ostrava-Vřesina
M 734 601 997
fukala.p@gmail.com
Deml Tomáš
Demokratické mládeže 1305
530 04 Pardubice
M 605388629
tom.deml@seznam.cz
Gebauer Josef
V Dolině 1155
101 00 Praha 10
M 601 594 575
josef.gebauer@ness.com
Dlouhý Jan
Máchova 844/10
410 02 Lovosice
M 723 190 042
hanz.lovosice@seznam.cz
Hájek Milan
Tachovská 75
323 00 Plzeň
M 602 421 872
hajek.milan@volny.cz
Divácký Jan
Nedašov 323
763 32
M 733 665 124
jandivacky@seznam.cz
Halada Petr, ing.
Na Suchých 323
252 42 Vestec
M 603 970 231
halada@biomed.cas.cz
Dolejší Jiří, ml.
Na Pohoří 749
285 22 Zruč n.S.
M 775 745 538
dolejsid@seznam.cz
Halíř Jaromír
Libušina 2773
544 01 Dvůr Králové
M 739 085 338
j.halirova@centrum.cz
Dostál Jaroslav
Jižní 791/15
500 03 Hradec Králové
M 774 688 690
dostal.dedek@gmail.com
Hanák Michal
Na Loučkách 1220
664 34 Kuřim
M 604 931 599
hanysm@volny.cz
Douda Daniel
Stará 17
602 00 Brno
M 607 671 307
dan.douda@seznam.cz
Hanych Jaroslav
Oblá 33
634 00 Brno
M 723 426 973
jardahanych@volny.cz
Drobný Milan
Partyzánská 1166
470 01 Česká Lípa
M 603 907 168
manasdrobny@seznam.cz
Haramul Michael
Nová Ves 163
277 52 Nová Ves
M 734 553 768
misaharyky@seznam.cz
Dvořák Jiří
Bělehradská 320
530 09 Pardubice
M 737 317 686
dvorak.jiri70@centrum.cz
Harbich Ondřej
Ruprechtická 320/18
460 01 Liberec
M 775 412 826
ondras.harbich@seznam.cz
Dvořáček Michal
Stojice 26
535 01 Přelouč
M 723 737 061
xdvoracekm@seznam.cz
Hladký Karel, st.
Svépomoc 679
391 02 Sezimovo Ústí
M 776 002 065
khladky@seznam.cz
Eiseltová Pavla
Sokolovská 61
323 00 Plzeň
M 721 835 239
PavlaEiseltova@seznam.cz
Hladký Karel, ml.
Svépomoc 679
391 02 Sezimovo Ústí
M 775 552 100
karlhladky@seznam.cz
Florián Dominik
9.května 761
664 53 Újezd u Brna
M 606 947 350
dominik.florian@seznam.cz
Hlavinka Martin
K.Sedláka 1220/2
784 01 Litovel
M 721 718 724
hlavinka-martin@centrum.cz
Fogl Miloš
Rozdvojená 104
463 12 ŠimonoviceMinkovice
M 725 811 853
fogl1@centrum.cz
Horalík Zbyněk
Dvouletky 49
700 30 Ostrava
M 605 373 533
n.horalka@seznam.cz
Horáček Václav, ing.
Lipůvka 401
679 22
M 602 731 990
horacekvaclav@seznam.cz
42
43
Horák Jiří, Mgr.
Netušilova 3
796 01 Prostějov
M 777 200 525
horakjura@seznam.cz
Koleček Vítězslav
Bačová 313
756 61 Rožnov p.R.
M 721 932 864
vita313@seznam.cz
Horsák Marcel
V.Košaře 16/118
700 30 Ostrava
M 777 920 336
marcelhorsak@centrum.cz
Kosa Marcel
E.Podgorného 4
700 30 Ostrava
M 776 555 102
kosamarcel@seznam.cz
Hosnedl Jiří
Třebízského 409
397 01 Písek
M 605 723 828
temesvar1@seznam.cz
Kosa Martin
B. Četyny 8
700 30 Ostrava
M 602 555 675
martin.referee@seznam.cz
Chalupa Stanislav
Luční 303
592 14 Nové Veselí
M 605 347 656
standacha@seznam.cz
Kosmák Jan
Farského 1059
664 34 Kuřim
M 724 321 162
j.kosmak@email.cz
Chmelíř Václav
Nádražní 284
351 34 Skalná
M 606 335 775
chmelir.v@seznam.cz
Kozler Tomáš
Pražská 998/II
337 01 Rokycany
M 737 387 674
tkozler@seznam.cz
Jaroň Marek
Jičínská 274
741 01 Nový Jičín
M 722 014 915
jaron.marek@seznam.cz
Králíček Jiří
Mokrá IV./6209
760 01 Zlín
M 608 737 331
jiri.kralicek@email.cz
Jaroň Petr
Jičínská 274
741 01 Nový Jičín
M 724 063 645
jaron_petr@cmail.cz
Kramoliš Arnošt
Bezručova 769
756 61 Rožnov p.R.
M 728 608 659
arnost.kramolis@seznam.cz
Jurečka Břetislav
Nezamyslova 20
615 00 Brno
M 731 781 026
bretajurecka@seznam.cz
Krejčí Jaromír
Nádražní 623
753 01 Hranice n.M.
M 728 744 381, 581 606 943
jaromir.64@email.cz
Kábrt Radovan
Palackého 43
293 01 Mladá Boleslav
M 739 254 614
radovan.kabrt@seznam.cz
Kremláček Petr
J.Blahoslava 8
664 91 Ivančice
M 724 934 299
petrkremlacek@seznam.cz
Kahoun Štěpán
Blažejov 38
378 52 Blažejov
M 733 532 083
Krobothová Michaela
Wolkerova 16
779 00 Olomouc
M 774 715 490
krobothova.michaela@seznam.cz
Kasík Martin
K.Marxe 726/10
434 01 Most
M 723 539 300
kasamartin@centrum.cz
Krupa Miloslav
Oděská 1659
756 61 Rožnov p.R.
M 605 187 822
mikruparo@seznam.cz
Kaufman Jiří
Kosmonautů 14
772 00 Olomouc
M 732 602 787
jirka.kaufman@seznam.cz
Kříženecký Jan
Sabinova 10
130 00 Praha 3
M 724 274 186
jkrizenecky@gmail.com
Kavulič Radoslav, Mgr.
Šmerhovská 97
294 29 Bezno
M 604 292 687
radokavulic74@gmail.com
Kuča Radomír
Bělská 625
739 21 Paskov
M 736 782 797
kukuc7@seznam.cz
Klimek Martin
Palackého 494/8
739 61 Třinec-Lyžbice
M 608 728 732
klimek16@centrum.cz
Kučerka Tomáš
Vítězná 1742
756 61 Rožnov p.R.
M 775 103 318
kucerkatomas@centrum.cz
Kloudová Karolína
Obránců míru 459
674 01 Třebíč
M 739 173 808
klokajoulinka@seznam.cz
Kummerová Kristýna
Synkova 6
779 00 Olomouc
M 605 079 694
kristyna.kummerova@seznam.cz
Kobielusz David
Odbojářů 98
739 61 Třinec
M 607 907 363
davidkobielusz@gmail.com
Kupsa Tomáš
Lipová 603
391 02 Sezimovo Ústí
M 776 531 709
tkupsa@seznam.cz
Kokoška Josef
U Nadjezdu 5/835
410 02 Lovosice
M 737 667 699
fjody@seznam.cz
44
45
Laštovička Petr
Termesivy 92
580 01 Havlíčkův Brod
M 721 337 731
lastovicka.petr@gmail.com
Mohyla Radek
1.května 983
725 25 Polanka n.O.
M 604 897 722
radekmohyla@gmail.com
Ledvinka Lukáš
Dolní Černá Studnice 11
468 21 Pěnčín
M 603 313 994
ledvinka1994@seznam.cz
Moravec Lukáš
Sv.Čecha 468
386 01 Strakonice
M 723 085 617
lmoravec.hazena@seznam.cz
Lehký Lukáš
Jasmínová 235/4
460 01 Liberec 11
M 606 064 540
lehky8@seznam.cz
Mošna Pavel, ing.
Krašovská 4
323 00 Plzeň
M 775 223 557
mosna.pavel@email.cz
Letev Milan, ing.
Teyschlova 5
635 00 Brno
M 606 693 531
mletev@gmail.com
Motl Jiří
K.Maličkého 980/5
410 02 Lovosice
M 737 889 911
motti@centrum.cz
Lédr Zdeněk, Mgr.
Novosady 21
741 01 Nový Jičín
M 603 596 652
zdenek24@post.cz
Navrátil Kamil
Větrná 340
250 63 Veleň
M 602 691 459
kamil.navratil@ahold.com
Lízl Tomáš
Terezínská 215/14
410 02 Lovosice
M 778 470 176
lizl.tomas@gmail.com
Netík Patrick
Na Hrázi 5
664 47 Střelice
M 776 286 769
patrick.netik@centrum.cz
Lorenc Jaroslav
Fr.Malíka 1019/15
434 01 Most
M 777 247 831
jara.komar@seznam.cz
ing. Nezbeda Michal
Komenského 33
323 00 Plzeň
M 723 813 029
michalnezbeda@seznam.cz
Macharáčková Pavla
Werichova 16
779 00 Olomouc
M 723 349 518
macharackovap@seznam.cz
Novotný Jiří (79)
Kalinová 11
612 00 Brno
M 606 782 755
jiriref@seznam.cz
Macho Karel
Jarní 50
322 00 Plzeň
M 606 387 347
karel.macho@seznam.cz
Novotný Jiří (83)
Týnecká 363
783 73 Grygov
M 603 955 932
jnovisek@volny.cz
Machová Veronika
Tachovská 51
323 00 Plzeň
M 731 321 745
veronikamm5@seznam.cz
Novotný Pavel
Bukovany 52
772 00 Bukovany
M 604 130 061
pavka.novotny@seznam.cz
Malínek Pavel
Heyrovského 12
779 00 Olomouc
M 777 031 557
malinek.pavel@seznam.cz
Novotný Vilém
U Stadionu 961/II
293 01 Mladá Boleslav
M 721 820 220
novotny-vilem@centrum.cz
Mára Jindřich, Mgr.
Poděbradská 111
198 00 Praha 14
M 776 281 761
jindmara@seznam.cz
Ochmann Petr
Kollárova 383
783 53 Velká Bystřice
M 739 951 964
ochmann.p@seznam.cz
Martiník Radek
Korunní 26/1023
709 00 Ostrava
M 733 653 295
martinik.radek@seznam.cz
Olexa Petr
B.Martinů 1210/1
434 01 Most
M 734 186 264, 606 713 819
71drobek@seznam.cz
Matis Miroslav
Čechova 766/22
400 07 Ústí n.L.
M 734 307 485
mirda26@seznam.cz
Opava Jiří, ing.
E.Košťála 958
530 12 Pardubice
M 604 738 320
jiri.opava@seznam.cz
Matuška Jiří
Střední 925/2
693 01 Hustopeče
M 606 690 506
jiri.matuska.hazena@seznam.cz
Ördögh Adam
Ztracená 15/204
724 00 Ostrava
M 728 953 191
adam.ordogh@seznam.cz
Melka Jiří
Moldavská 3
101 00 Praha 10
M 720 111 976
General.Tvrdas@seznam.cz
Paululik Jaroslav, Bc.
Kirovova 2309
734 01 Karviná 7
M 732 928 046
paululik@obaka-havirov.cz
Michlová Dominika
Synkova 1
779 00 Olomouc
M 608 805 348
dmichlova@seznam.cz
Paululik Michal
Kirovova 2309
734 01 Karviná 7
M 732 674 980
paululik13@seznam.cz
46
47
Pavelová Karolína
Englišova 80
746 01 Opava
M 774 741 991
karolina.pavelova@seznam.cz
Rutta Pavel
Erbenova 1090
397 01 Písek
M 603 259 369
frutak@post.cz
Pavlát Dalibor
Na Panském 163
403 32 Povrly
M 725 099 798
dalibor.pavlat@seznam.cz
Řeháček Zdeněk
Libušínská 170/4
591 01 Žďár n.S.
M 605 968 888
zdenek.rehacek@seznam.cz
Pavlíček Luboš
U Lesa 870
734 01 Karviná
M 732 186 161
gimm@seznam.cz
Semerád Jiří, ing.
Chemiků 125
530 09 Pardubice
M 606 604 010
jiri.semerad@vakpce.cz
Pavlíček Patrik
Střelnice 2288
470 01 Česká Lípa
M 775 276 821
pavlicek.p@atlas.cz
Skružná Pavla
Zlonín 193
250 64 Měšice u Prahy
M 603 848 646
pavla.skruzna@seznam.cz
Pelech Milan
Nádražní 137
702 00 Ostrava
M 724 958 756
milan.pelech@centrum.cz
Skružný Libor
Zlonín 193
250 64 Měšice u Prahy
M 603 839 879
LSkruzny@seznam.cz
Pešek Petr
Růžový Palouček 12
400 01 Ústí n.L.
M 774 601 113
peta.pesak@seznam.cz
Sláma Petr
Zručská cesta 85
301 00 Plzeň
M 605 247 546
petr-slama@email.cz
Petruška Tomáš
K Vydralinám 856
725 25 Polanka n.O.
M 605 869 985
tomas.petruska@seznam.cz
Smékal Jakub
Nádražní 1
783 53 Velká Bystřice
M 737 025 747
smekal.jakubVB@seznam.cz
Planka Ladislav
Mozartova 2
796 01 Prostějov
M 775 111 053
L.Planka@seznam.cz
Smékal Roman
Zikova 9
779 00 Olomouc
M 607 629 714
smekal.R@seznam.cz
Pluhař Pavel
Zahradní 740/18
733 01 Karviná 1
M 775 253 571
pavel.kain@seznam.cz
Směšná Jaroslava
U Panelárny 6b
772 00 Olomouc
M 774 433 504
Ja.smes@seznam.cz
Podzimek Aleš
Nejedlého 1517
511 01 Turnov
M 607 775 425
ales.podzimek@seznam.cz
Sovová Marta
Polák Martin
Krčínova 28
370 11 České Budějovice
Koresp.: Dobrovského 13, Praha 7, 170 00
M 724 803 173
sovova.marta@seznam.cz
marta.sovova@kaufland.cz
Lužice 30
435 24 Lužice u Mostu
M 732 752 826
m.p.a.polak@seznam.cz
Staněk Martin
Werichova 29
779 00 Olomouc
M 725 921 598
stanekmartin6@gmail.com
Pri Krízi 18
841 02 Bratislava - SVK
M 775 421 216
jakubko.popluhar@gmail.com
Studecký Jiří
Přívorská 59
181 00 Praha 8
M 607 577 597
j.studecky@centrum.cz
Sámova 23
101 00 Praha 10
M 604 466 853
adam@miraon.com
Suchánek Tomáš
Krátká 1932/1
733 01 Karviná
M 721 311 007
tom.47@email.cz
Drásov 326
664 24
M 776 126 007
prochazkafilip@seznam.cz
Svítek Jiří
Osvoboditelů 1364/3
153 00 Praha 16
M 724 281 025
jsvitek@seznam.cz
Maroldova 1202
250 82 Úvaly
M 721 940 836
pruzek.jaroslav@seznam.cz
Šajnerová Kateřina
Na Spojce 16
101 00 Praha
M 731 760 109
sajnerka11@seznam.cz
Pražská 3008
407 47 Varnsdorf
M 606 879 850
martinpriba14@seznam.cz
Ševčík Martin
Pod Terasami 5
664 48 Moravany
M 607 855 220
smart7n@aol.com
Královské svahy 433
354 91 Lázně Kynžvart
M 777 102 332
danus.radova@post.cz
Šiška Marián
Bartákova 1107/40
140 00 Praha 4
M 739 622 283
siskamarian@seznam.cz
Škarda Václav
Kamenná 5119
430 04 Chomutov
Popluhár Jakub
Pospíšil Adam
Procházka Filip
Průžek Jaroslav
Přibyl Martin
Radová Daniela
48
49
M 606 330 998
skarda.vasa@gmail.com
140 00 Praha 4
siskamarian@seznam.cz
Škarda Václav
Kamenná 5119
430 04 Chomutov
M 606 330 998
skarda.vasa@gmail.com
Škroch Josef
J.Glazarové 3
779 00 Olomouc
M 775 995 155
skroch.rescue@seznam.cz
Šlezingr David
Járy Cimrmana 3
621 00 Brno
M 776 140 434
dsleza@seznam.cz
Šohaj Pavel
Dvořákova 1424
763 61 Napajedla
M 739 611 478
sohaj@ec-cz.cz
Špunar Jiří
Bieblova 1760/15
613 00 Brno
M 606 899 677
1.shpoony@gmail.com
Špaček Jan
Kestřanská 133/b
143 00 Praha 4
M 601 567 076
hspacek@email.cz
Štrebl Stanislav
Nad Benediktem 3251
434 01 Most
M 774 031 877
s.strebl@seznam.cz
Švidernoch Pavel
Chalupníkova 22
700 30 Ostrava
M 728 959 872
svidernoch.rozhodci@centrum.cz
Točík Luděk Mgr.
Východní stráň 268
250 72 Předboj, p.Kojetice
M 777 314 183
lutoc@seznam.cz
Tokoš Rostislav
Divišová 2826/22
733 01 Karviná
M 731 735 377
referee.csh@seznam.cz
Tomeš Tomáš
Bílá Třemešná 73
544 72 Dvůr Králové
M 604 779 092
tomastomes.handball@seznam.cz
Turczyk David
Horníkova 26
628 00 Brno
M 734 492 810
davcaturca@seznam.cz
Tůma Martin
Na Zámecké 409/6
140 00 Praha 4
M 739 087 906
pcrmartintuma@seznam.cz
Tůma Zdeněk
Želivská 1029
584 01 Ledeč n.S.
M 731 612 182
tuma@watek.cz
Uhlíř Jakub
K Otočce 8
143 00 Praha 12
M 723 582 183
kuba.uhlir@gmail.com
Václavík Petr
U Nových domů II/3
140 00 Praha 4
M 775 644 325
petrvaclavik@seznam.cz
Vala Robert
Zbrojovácká 1594
755 01 Vsetín
Všechovice 55
753 53 Všechovice
M 722 921 611
robertvala@seznam.cz
M 777 208 067
mojmir.valasek@cement.cz
Valášek Mojmír
Válek Pavel, ing.
Máchova 684
252 64 Velké Přílepy
50
M 606 615 699
valekpavel@gmail.com
Vala
Robert
Vala
Robert
Vala
Robert
Vala
Vala Robert
Robert
Vala
Robert
Vala
Valášek
Mojmír
Vala Robert
Robert
Valášek
Mojmír
Valášek
Mojmír
Valášek
Mojmír
Valášek
Mojmír
Valášek
Mojmír
Valášek
Valášek Mojmír
Mojmír
Válek
Pavel,
ing.
Válek
Pavel,
ing.
Válek
Pavel,
ing.
Válek
Pavel,
ing.
Válek
Pavel,
ing.
Válek
Pavel,
ing.
Válek
Válek Pavel,
Pavel, ing.
ing.
Vaněček
Zdeněk
Vaněček Zdeněk
Zdeněk
Vaněček
Vaněček
Zdeněk
Vaněček
Vaněček Zdeněk
Zdeněk
Vaněček
Vaněček Zdeněk
Zdeněk
Vaník Vladimír
Vladimír
Vaník
Vaník
Vladimír
Vaník
Vaník Vladimír
Vladimír
Vaník
Vladimír
Vaník
Vaník Vladimír
Vladimír
Večeřa
Filip
ing.
Večeřa
Filip
ing.
Večeřa
Filip
ing.
Večeřa
Filip
ing.
Večeřa
Filip
ing.
Večeřa
Filip
ing.
Večeřa
Večeřa Filip
Filip ing.
ing.
Veselý
Lukáš
Veselý Lukáš
Lukáš
Veselý
Veselý
Lukáš
Veselý
Veselý Lukáš
Lukáš
Veselý
Veselý Lukáš
Lukáš
Větrovský Jiří
Jiří ing.
ing.
Větrovský
Větrovský
Jiří ing.
Větrovský
Větrovský Jiří
Jiří ing.
ing.
Větrovský
Jiří
ing.
Větrovský
Větrovský Jiří
Jiří ing.
ing.
Videcký
Petr
Videcký
Petr
Videcký
Petr
Videcký
Petr
Videcký
Petr
Videcký
Petr
Videcký
Videcký Petr
Petr
Vítek
Jan
Vítek Jan
Jan
Vítek
Vítek
Jan
Vítek
Vítek Jan
Jan
Vítek
Vítek Jan
Jan
Vitner Jan
Jan
Vitner
Vitner
Jan
Vitner
Vitner Jan
Jan
Vitner
Jan
Vitner
Vitner Jan
Jan
Vlk
Vlastimil
Vlk
Vlastimil
Vlk
Vlastimil
Vlk
Vlastimil
Vlk
Vlastimil
Vlk
Vlastimil
Vlk
Vlk Vlastimil
Vlastimil
Voláková
Eva
Voláková
Eva
Voláková
Eva
Voláková
Eva
Voláková
Voláková Eva
Eva
Voláková
Voláková Eva
Eva
Vychodil Jaroslav
Jaroslav
Vychodil
Vychodil
Jaroslav
Vychodil
Vychodil Jaroslav
Jaroslav
Vychodil
Jaroslav
Vychodil
Vychodil Jaroslav
Jaroslav
Zelenka
Jan
Zelenka
Jan
Zelenka
Jan
Zelenka
Jan
Zelenka
Jan
Zelenka
Jan
Zelenka
Zelenka Jan
Jan
Zelenka
Václav
Zelenka
Václav
Zelenka
Václav
Zelenka
Václav
Zelenka
Zelenka Václav
Václav
Zelenka
Zelenka Václav
Václav
Zezulová
Zezulová Kristýna
Kristýna
Zezulová
Kristýna
Zezulová
Zezulová Kristýna
Kristýna
Zezulová
Kristýna
Zezulová
Zezulová Kristýna
Kristýna
Zych Martin, ing.
Zych Martin, ing.
Žďárský Jiří
Žďárský Jiří
Zbrojovácká
1594
Zbrojovácká
1594
Zbrojovácká
1594
Zbrojovácká
1594
755
01
Vsetín
Zbrojovácká
1594
755
01
Vsetín
Zbrojovácká
1594
755
01
Vsetín
Zbrojovácká
1594
755
01
Vsetín
Všechovice
55
Zbrojovácká
1594
755
01 Vsetín
Všechovice
55
755
01
Vsetín
Všechovice
55
755
01
Vsetín
Všechovice
55
753
53
Všechovice
755
01
Vsetín
Všechovice
55
753
53
Všechovice
Všechovice
55
753
53
Všechovice
Všechovice
55
753
53
Všechovice
55
753
53 Všechovice
Všechovice
753
53
Všechovice
753
53
Všechovice
Máchova
684
753
53 Všechovice
Máchova
684
Máchova
684
Máchova
684
252
64 Velké
Přílepy
Máchova
684
Máchova
684
252
64
Velké
Přílepy
Máchova
684
252
64
Velké
Máchova
684 Přílepy
252
64
Velké
Přílepy
252
64
Velké
252 64
64 Velké
Velké Přílepy
Přílepy
252
Přílepy
Zelená
1957
252
64
Velké
Zelená 1957
1957 Přílepy
Zelená
Zelená
1957
547
01
Náchod
Zelená
547
01 1957
Náchod
Zelená
1957
Zelená
1957
547
01
Náchod
Zelená
1957
547
01
Náchod
547
01
Náchod
547
01
Náchod
547
01
Náchod
547
01
Náchod
Brněnská
46
Brněnská
46
Brněnská
46
Brněnská
46
323
00
Plzeň
Brněnská
46
323
00
Plzeň
Brněnská
46
323
00
Plzeň
Brněnská
46
323
00
Plzeň
Brněnská
46
323
00
Plzeň
323
00
Plzeň
323
00
Plzeň
Dolní
350
323 00350
Plzeň
Dolní
Dolní 350
Dolní
350
592
14
Nové
Veselí
Dolní
350
592
14
Nové
Veselí
Dolní
350
592
14
Nové
Veselí
Dolní
350
592
14
Nové
Veselí
592
14
Nové
Veselí
592
14
Nové
Veselí
592
14
Nové
Veselí
Na
Švihance
11
592
14
Nové
Veselí
Na Švihance
Švihance 11
11
Na
Na
Švihance
11
120Švihance
00 Praha
Praha11
2
Na
120
00
2
Na
Švihance
11
120
00
Praha
2
Na
Švihance
11
120
00
Praha
2
Na
Švihance
11
120
00
Praha
2
120
00
Praha
2
120
00
Praha
120 00 14
Praha 2
2
Větrná
Větrná
14
Větrná
14
Větrná
14
370
05
České
Budějovice
Větrná
14
370
05
České
Budějovice
Větrná
14
370
05
České
Budějovice
Větrná
14
370
05
České
Budějovice
Větrná
370
05
České
370
05 14
České Budějovice
Budějovice
370
370 05
05 České
České
Budějovice
Nábřeží
1338 Budějovice
Nábřeží
1338
Nábřeží
1338
Nábřeží
1338
763
61
Napajedla
Nábřeží
1338
763
61 Napajedla
Napajedla
Nábřeží
1338
763
61
Nábřeží
1338
763
61
Nábřeží
1338
763
61 Napajedla
Napajedla
763
61
Napajedla
763
61
Napajedla
763
61
Napajedla
Mikuláškova
Mikuláškova 8/264
8/264
Mikuláškova
8/264
Mikuláškova
8/264
750
02
Mikuláškova
750
02 Přerov
Přerov8/264
Mikuláškova
8/264
Mikuláškova
8/264
750
02
Přerov
Mikuláškova
8/264
750
02
Přerov
750
750 02
02 Přerov
Přerov
750
02
Přerov
Pavla
Semčic
9
750 02Švandy
Přerovze
Pavla
Švandy
ze
Semčic
9
Pavla
Švandy
ze
Semčic
Pavla
Švandy
ze
Semčic 9
9
150
00
Praha
5
Pavla
9
150
00Švandy
Praha ze
5 Semčic
Pavla
Švandy
ze
Semčic
9
Pavla
Švandy
ze
Semčic
150
Praha
5
Pavla00
Švandy
ze
Semčic 9
9
150
00
Praha
5
150
00
Praha
5
150
00
Praha
5
150
5
E.Košťála
957
150 00
00 Praha
Praha
5
E.Košťála
957
E.Košťála
957
E.Košťála
957
E.Košťála
957
530
12
Pardubice
E.Košťála
957
530
12
E.Košťála
957
530
12 Pardubice
Pardubice
E.Košťála
957
530
12
Pardubice
530
12
Pardubice
530
12
Pardubice
530 12
12 Pardubice
Pardubice17
E.Krásnohorské
530
E.Krásnohorské
E.Krásnohorské 17
17
E.Krásnohorské
17
323
11
Plzeň
E.Krásnohorské
17
323
11
Plzeň
E.Krásnohorské
17
323
11
Plzeň
E.Krásnohorské
17
323
11
Plzeň
323
11
Plzeň
323
11
Plzeň
323
11
Plzeň
V
Zahradách
272
323
11 Plzeň272
V
Zahradách
V
Zahradách 272
V
272
751
11 Radslavice
V Zahradách
Zahradách
272
V
Zahradách
272
751
11
Radslavice
V
Zahradách
272
751
11
Radslavice
V
Zahradách
272
751
11
Radslavice
751 11
11 Radslavice
Radslavice
751
751
11
Radslavice
Dolní
302
751 11302
Radslavice
Dolní
Dolní
302
Dolní
302
370
06
Srubec
Dolní
302
370
06
Srubec
Dolní
302
370
06
Srubec
Dolní
302
370
06
Srubec
Dolní
302
370
06
Srubec
370
370 06
06 Srubec
Srubec
370
06
Srubec
Křimická
17
Křimická
17
Křimická
17
Křimická
17
318
00
Plzeň
Křimická
17
318
00
Plzeň
Křimická
17
318
00
Plzeň
Křimická
17
318
00
Plzeň
318
00
Plzeň
318
00
Plzeň
318
00
Plzeň
Nad
Kunšovcem
1444/2
318
00
Plzeň
Nad
Kunšovcem
1444/2
Nad
Kunšovcem
1444/2
Nad 01
Kunšovcem
1444/2
594
Velké Meziříčí
Nad
Kunšovcem
1444/2
594
01
Velké
Meziříčí
Nad
Kunšovcem
1444/2
594
01
Velké
Meziříčí
Nad
Kunšovcem
1444/2
594
01
Velké
Meziříčí
594 01
01 Velké
Velké Meziříčí
Meziříčí
594
Smržová
15
594
01
Velké
Meziříčí
594 01 Velké
Meziříčí
Smržová
15
104 00 Praha 10
104
Praha 10
Lesní002968
Lesní472968
407
Varnsdorf
407 47 Varnsdorf
51
M
722
921
611
M
722
921
M
722
921 611
611
M
722
robertvala@seznam.cz
M
722 921
921 611
611
robertvala@seznam.cz
M
722
921
611
robertvala@seznam.cz
M
722
921
robertvala@seznam.cz
M
777
208
067
722 208
921 611
611
robertvala@seznam.cz
M
777
067
robertvala@seznam.cz
M
777
208
067
robertvala@seznam.cz
M
777
208
067
mojmir.valasek@cement.cz
robertvala@seznam.cz
M
777
208
067
mojmir.valasek@cement.cz
M
777
208
067
mojmir.valasek@cement.cz
M
777
208
mojmir.valasek@cement.cz
M 777 208 067
067
mojmir.valasek@cement.cz
mojmir.valasek@cement.cz
mojmir.valasek@cement.cz
mojmir.valasek@cement.cz
M
606
615
699
M
606
615
699
M
606
615
699
M
606
615
699
valekpavel@gmail.com
M
606
615
699
M
606
615
699
valekpavel@gmail.com
M
606
615
699
valekpavel@gmail.com
M
606
615
699
valekpavel@gmail.com
valekpavel@gmail.com
valekpavel@gmail.com
valekpavel@gmail.com
M
604
987
valekpavel@gmail.com
M 604
604 987
987 279
279
M
M
604
987 279
279
zdenda.vanda@seznam.cz
M
604
zdenda.vanda@seznam.cz
M 604
604 987
987 279
279
M
987
279
zdenda.vanda@seznam.cz
M
604
987
279
zdenda.vanda@seznam.cz
zdenda.vanda@seznam.cz
zdenda.vanda@seznam.cz
zdenda.vanda@seznam.cz
M
608
465
138
zdenda.vanda@seznam.cz
M
608
465
138
M
608
465
138
M
608
465
138
kastan@volny.cz
M
608
465
138
kastan@volny.cz
M
608
465
138
M
608
465
kastan@volny.cz
M 608 465 138
138
kastan@volny.cz
kastan@volny.cz
kastan@volny.cz
kastan@volny.cz
M
608
516
116
kastan@volny.cz
M
608
516
M 608
608 516
516 116
116
M
116
M
608
516
116
filip.vecera@seznam.cz
M
filip.vecera@seznam.cz
M 608
608 516
516 116
116
filip.vecera@seznam.cz
M
608
516
116
filip.vecera@seznam.cz
filip.vecera@seznam.cz
filip.vecera@seznam.cz
filip.vecera@seznam.cz
M
725 333 673
filip.vecera@seznam.cz
M
M 725
725 333
333 673
673
M
725
333
673
lv.lvesely@gmail.com
M
725
333
673
lv.lvesely@gmail.com
M
725
333
673
lv.lvesely@gmail.com
M
725
333
673
lv.lvesely@gmail.com
lv.lvesely@gmail.com
lv.lvesely@gmail.com
lv.lvesely@gmail.com
M
602 485
485 239
239
lv.lvesely@gmail.com
M
602
M
602 485
239
M
jiri.vetrovsky@eon.cz
M 602
602 485
485 239
239
M
602
485
239
jiri.vetrovsky@eon.cz
M
602
485
jiri.vetrovsky@eon.cz
M 602 485 239
239
jiri.vetrovsky@eon.cz
jiri.vetrovsky@eon.cz
jiri.vetrovsky@eon.cz
jiri.vetrovsky@eon.cz
M
603
468
238
jiri.vetrovsky@eon.cz
M
603
468
238
M
603
468
238
M
603
468
238
petr.videcky@gmail.com
M
603
468
238
petr.videcky@gmail.com
M
603
468
petr.videcky@gmail.com
M 603
603 468
468 238
238
M
238
petr.videcky@gmail.com
petr.videcky@gmail.com
petr.videcky@gmail.com
petr.videcky@gmail.com
petr.videcky@gmail.com
M
725
145
M 725 145 266
266
M
725
145
266
M
725
145
266
jan.vitek1987@gmail.com
M
725
145
266
jan.vitek1987@gmail.com
M
725
145
266
jan.vitek1987@gmail.com
M
725
145
266
jan.vitek1987@gmail.com
jan.vitek1987@gmail.com
jan.vitek1987@gmail.com
jan.vitek1987@gmail.com
M
725
666
151
jan.vitek1987@gmail.com
M
725
666
151
M
725 666
151
M
jan.vitner@gmail.cz
M 725
725 666
666 151
151
M
725
666
151
jan.vitner@gmail.cz
M
725
666
jan.vitner@gmail.cz
M 725 666 151
151
jan.vitner@gmail.cz
jan.vitner@gmail.cz
jan.vitner@gmail.cz
jan.vitner@gmail.cz
M
608
270
494
jan.vitner@gmail.cz
M
608
270
494
M
608
270
494
M
608
270
494
vl.vlk@seznam.cz
M
608
270
494
M
608
270
494
vl.vlk@seznam.cz
M
608
270
494
vl.vlk@seznam.cz
M
608
270
494
vl.vlk@seznam.cz
vl.vlk@seznam.cz
vl.vlk@seznam.cz
vl.vlk@seznam.cz
M
737
389
365
vl.vlk@seznam.cz
M
M 737
737 389
389 365
365
M
737
389
365
Volakova5@seznam.cz
M
737
389
Volakova5@seznam.cz
M 737
737 389
389 365
365
Volakova5@seznam.cz
M
365
M
737
389
365
Volakova5@seznam.cz
Volakova5@seznam.cz
Volakova5@seznam.cz
Volakova5@seznam.cz
Volakova5@seznam.cz
M
737
040
M 737 040 552
552
M
737
040
552
jaroslav.vychodil@seznam.cz
M
737
040
552
jaroslav.vychodil@seznam.cz
M
737
040
552
jaroslav.vychodil@seznam.cz
M
737
040
jaroslav.vychodil@seznam.cz
M 737 040 552
552
jaroslav.vychodil@seznam.cz
jaroslav.vychodil@seznam.cz
jaroslav.vychodil@seznam.cz
jaroslav.vychodil@seznam.cz
M
607
877
989
M
607
877
989
M
M 607
607 877
877 989
989
M
607
877
989
Zelda44@seznam.cz
M
607
877
989
Zelda44@seznam.cz
M
607
Zelda44@seznam.cz
M
607 877
877 989
989
Zelda44@seznam.cz
Zelda44@seznam.cz
Zelda44@seznam.cz
Zelda44@seznam.cz
M
737
585
110
Zelda44@seznam.cz
M
737
585
110
M
737
585
110
M
737
585
110
vzelenka@email.cz
M
737
585
vzelenka@email.cz
M 737
737 585
585 110
110
M
110
vzelenka@email.cz
M
737
585
110
vzelenka@email.cz
vzelenka@email.cz
vzelenka@email.cz
vzelenka@email.cz
M
720
266
vzelenka@email.cz
M 720
720 266
266 259
259
M
259
M
720
266
259
zene@centrum.cz
M
720
266
259
zene@centrum.cz
M
720
266
259
M
720
266
259
zene@centrum.cz
M
720
266
259
zene@centrum.cz
zene@centrum.cz
zene@centrum.cz
M
602
315
568
zene@centrum.cz
zene@centrum.cz
M
602
315
568
martin.zych@comax.cz
martin.zych@comax.cz
M 602 951 852
M 602 951 852
zdarskyj@seznam.cz
zdarskyj@seznam.cz
52
53
26.10.2014
25.10.2014
hlášenka
25.10.2014
hlášenka
26.10.2014
9.11.2014
hlášenka
8.11.2014
hlášenka
9.11.2014
9.11.2014
16.11.2014
hlášenka
15.11.2014
hlášenka
16.11.2014
16.11.2014
hlášenka
22.11.2014
hlášenka
23.11.2014
23.11.2014
22.11.2014
30.11.2014
29.11.2014
hlášenka
30.11.2014
30.11.2014
hlášenka
6.12.2014
hlášenka
7.12.2014
7.12.2014
6.12.2014
hlášenka
20.9.2014
hlášenka
21.9.2014
21.9.2014
hlášenka
20.9.2014
28.9.2014
28.9.2014
28.9.2014
28.9.2014
hlášenka
27.9.2014
hlášenka
5.10.2014
5.10.2014
hlášenka
4.10.2014
hlášenka
12.10.2014
12.10.2014
11.10.2014
hlášenka
11.10.2014
hlášenka
19.10.2014
19.10.2014
hlášenka
18.10.2014
hlášenka
19.10.2014
10:30
16:30
17:00
18:00
15:00
16:30
10:30
16:30
17:00
17:00
17:00
16:00
15:00
16:30
17:00
10:30
17:00
17:00
18:00
15:00
16:30
17:00
17:00
17:00
10:30
18:00
15:00
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
18:00
15:00
16:30
17:00
18:00
17:00
10:30
17:00
16:30
15:00
16:30
17:00
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
HBC Jičín B
TJ Tatran Bohunice
TJ STM Olomouc
TJ Náchod
HCB Karviná B
TJ JM Chodov
TJ Sokol Nové Veselí
1.HK Dvůr Králové
HBC Strakonice
KH Kopřivnice
TJ Bystřice p.H.
Talent Plzeň B
HBC Jičín B
TJ STM Olomouc
TJ Náchod
HCB Karviná B
TJ JM Chodov
TJ Sokol Nové Veselí
1.HK Dvůr Králové
HBC Strakonice
KH Kopřivnice
TJ Bystřice p.H.
Talent Plzeň B
TJ Tatran Bohunice
HBC Jičín B
TJ Náchod
HCB Karviná B
TJ JM Chodov
TJ Sokol Nové Veselí
1.HK Dvůr Králové
HBC Strakonice
KH Kopřivnice
TJ Bystřice p.H.
Talent Plzeň B
TJ Tatran Bohunice
TJ STM Olomouc
TJ Náchod
HCB Karviná B
TJ JM Chodov
TJ Sokol Nové Veselí
1.HK Dvůr Králové
HBC Strakonice
HBC Jičín B
TJ Bystřice p.H.
Talent Plzeň B
TJ Sokol Nové Veselí
TJ STM Olomouc
TJ Náchod
HCB Karviná B
TJ JM Chodov
TJ Sokol Nové Veselí
1.HK Dvůr Králové
HBC Strakonice
KH Kopřivnice
HBC Jičín B
Talent Plzeň B
TJ Tatran Bohunice
TJ STM Olomouc
TJ Náchod
HCB Karviná B
TJ JM Chodov
TJ Sokol Nové Veselí
1.HK Dvůr Králové
HBC Strakonice
KH Kopřivnice
TJ Bystřice p.H.
Rozpis soutěže B 1. liga mužů
-
-
Talent Plzeň B
TJ Bystřice p.H.
KH Kopřivnice
HBC Strakonice
1.HK Dvůr Králové
TJ Sokol Nové Veselí
HBC Jičín B
TJ JM Chodov
HCB Karviná B
TJ Náchod
TJ STM Olomouc
TJ Tatran Bohunice
TJ Tatran Bohunice
Talent Plzeň B
TJ Bystřice p.H.
KH Kopřivnice
HBC Strakonice
1.HK Dvůr Králové
HBC Jičín B
TJ Sokol Nové Veselí
TJ JM Chodov
HCB Karviná B
TJ Náchod
TJ STM Olomouc
TJ STM Olomouc
TJ Tatran Bohunice
Talent Plzeň B
TJ Bystřice p.H.
KH Kopřivnice
HBC Strakonice
HBC Jičín B
1.HK Dvůr Králové
TJ Sokol Nové Veselí
TJ JM Chodov
HCB Karviná B
TJ Náchod
HBC Jičín B
TJ STM Olomouc
TJ Tatran Bohunice
Talent Plzeň B
TJ Bystřice p.H.
KH Kopřivnice
KH Kopřivnice
HBC Strakonice
1.HK Dvůr Králové
TJ Tatran Bohunice
TJ JM Chodov
HCB Karviná B
HBC Jičín B
TJ Náchod
TJ STM Olomouc
TJ Tatran Bohunice
Talent Plzeň B
TJ Bystřice p.H.
TJ Bystřice p.H.
KH Kopřivnice
HBC Strakonice
1.HK Dvůr Králové
TJ Sokol Nové Veselí
TJ JM Chodov
HBC Jičín B
HCB Karviná B
TJ Náchod
TJ STM Olomouc
TJ Tatran Bohunice
Talent Plzeň B
Fogl
Pluhař
Brzósková
Dolejší
Kaufman
Mošna
Kaufman
P.Novotný
Blanár
Fukala
Kosa ml.
Moravec
Dolejší
Friedel
Kaufman
Martiník
Rutta
Horsák
Rutta
Hájek
Pluhař
Friedel
Barták
Horsák
Blanár
Fukala
Martiník
Mošna
Valášek
Kokoška
Dolejší
Friedel
Horsák
Fogl
P.Novotný
Kosa ml.
Blanár
Kosa ml.
Moravec
Rutta
Fogl
Mošna
P.Novotný
Pluhař
Kokoška
Kaufman
Fukala
Fogl
Friedel
Rutta
Valášek
Blanár
Barták
Kosa ml.
Kaufman
Rutta
Martiník
Pluhař
P.Novotný
Horsák
Blanár
Barták
Mošna
Kozler
Valášek
Fukala
-
-
Lízl
Suchanek
Pavelová
Dvořák
Procházka
Vaník
Procházka
J.Smékal
Haramul
Mohyla
Švidernoch
Veselý
Dvořák
Kučerka
Procházka
Petruška
Větrovský
Videcký
Větrovský
Macho
Suchanek
Kučerka
Čapek
Videcký
Haramul
Mohyla
Petruška
Vaník
Vychodil
Matis
Dvořák
Kučerka
Videcký
Lízl
J.Smékal
Švidernoch
Haramul
Švidernoch
Veselý
Větrovský
Lízl
Vaník
J.Smékal
Suchanek
Matis
Procházka
Mohyla
Lízl
Kučerka
Větrovský
Vychodil
Haramul
Čapek
Švidernoch
Procházka
Větrovský
Petruška
Suchanek
J.Smékal
Videcký
Haramul
Čapek
Vaník
Radová
Vychodil
Mohyla
54
55
26.10.2014
25.10.2014
26.10.2014
26.10.2014
26.10.2014
26.10.2014
8.11.2014
8.11.2014
hlášenka
9.11.2014
8.11.2014
8.11.2014
16.11.2014
16.11.2014
16.11.2014
16.11.2014
16.11.2014
15.11.2014
22.11.2014
hlášenka
22.11.2014
22.11.2014
22.11.2014
22.11.2014
30.11.2014
30.11.2014
30.11.2014
30.11.2014
30.11.2014
29.11.2014
hlášenka
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
7.12.2014
21.9.2014
21.9.2014
21.9.2014
20.9.2014
20.9.2014
hlášenka
27.9.2014
27.9.2014
27.9.2014
27.9.2014
28.9.2014
28.9.2014
5.10.2014
5.10.2014
4.10.2014
5.10.2014
hlášenka
4.10.2014
12.10.2014
11.10.2014
11.10.2014
12.10.2014
12.10.2014
12.10.2014
19.10.2014
18.10.2014
18.10.2014
hlášenka
18.10.2014
18.10.2014
18:00
17:00
15:30
18:00
17:00
18:00
17:00
16:30
18:00
17:00
18:00
10:45
17:00
17:00
18:00
18:00
17:00
15:30
15:00
17:00
18:00
10:45
17:00
15:00
18:00
15:30
18:00
17:30
18:00
10:45
17:00
17:00
18:00
15:00
17:00
18:00
15:00
15:30
18:00
17:00
18:00
10:45
17:00
17:00
18:00
13:00
17:00
15:30
18:00
15:00
18:00
10:45
17:00
17:00
11:00
18:00
10:45
17:00
17:00
18:00
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
HK BS Starý Plzenec
TJ Jiskra Třeboň
VŠ Plzeň
TJ Bohemians Praha
TJ Spartak MAS Sezim.Ústí
TJ JM Chodov B
Lokomotiva Č.Budějovice
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
TJ Sokol Kobylisy
Vršovice
TJ Košutka
HC Milevsko
HK BS Starý Plzenec
VŠ Plzeň
TJ Bohemians Praha
TJ Spartak MAS Sezim.Ústí
TJ JM Chodov B
Lokomotiva Č.Budějovice
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
TJ Sokol Kobylisy
Vršovice
TJ Košutka
HC Milevsko
TJ Jiskra Třeboň
HK BS Starý Plzenec
TJ Bohemians Praha
TJ Spartak MAS Sezim.Ústí
TJ JM Chodov B
Lokomotiva Č.Budějovice
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
TJ Sokol Kobylisy
Vršovice
TJ Košutka
HC Milevsko
TJ Jiskra Třeboň
VŠ Plzeň
-
-
HC Milevsko
TJ Košutka
Vršovice
TJ Sokol Kobylisy
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
Lokomotiva Č.Budějovice
HK BS Starý Plzenec
TJ JM Chodov B
TJ Spartak MAS Sezim.Ústí
TJ Bohemians Praha
VŠ Plzeň
TJ Jiskra Třeboň
TJ Jiskra Třeboň
HC Milevsko
TJ Košutka
Vršovice
TJ Sokol Kobylisy
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
HK BS Starý Plzenec
Lokomotiva Č.Budějovice
TJ JM Chodov B
TJ Spartak MAS Sezim.Ústí
TJ Bohemians Praha
VŠ Plzeň
VŠ Plzeň
TJ Jiskra Třeboň
HC Milevsko
TJ Košutka
Vršovice
TJ Sokol Kobylisy
HK BS Starý Plzenec
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
Lokomotiva Č.Budějovice
TJ JM Chodov B
TJ Spartak MAS Sezim.Ústí
TJ Bohemians Praha
HK BS Starý Plzenec
VŠ Plzeň
TJ Jiskra Třeboň
HC Milevsko
TJ Košutka
Vršovice
Vršovice
TJ Sokol Kobylisy
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
Lokomotiva Č.Budějovice
TJ JM Chodov B
TJ Spartak MAS Sezim.Ústí
HK BS Starý Plzenec
TJ Bohemians Praha
VŠ Plzeň
TJ Jiskra Třeboň
HC Milevsko
TJ Košutka
TJ Košutka
Vršovice
TJ Sokol Kobylisy
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
Lokomotiva Č.Budějovice
TJ JM Chodov B
HK BS Starý Plzenec
TJ Spartak MAS Sezim.Ústí
TJ Bohemians Praha
VŠ Plzeň
TJ Jiskra Třeboň
HC Milevsko
(Čechy – jih a západ)
TJ Bohemians Praha
TJ Spartak MAS Sezim.Ústí
TJ JM Chodov B
Lokomotiva Č.Budějovice
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
TJ Sokol Kobylisy
HK BS Starý Plzenec
TJ Košutka
HC Milevsko
TJ Jiskra Třeboň
VŠ Plzeň
TJ Bohemians Praha
TJ Spartak MAS Sezim.Ústí
TJ JM Chodov B
Lokomotiva Č.Budějovice
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
TJ Sokol Kobylisy
Vršovice
HK BS Starý Plzenec
HC Milevsko
TJ Jiskra Třeboň
VŠ Plzeň
TJ Bohemians Praha
TJ Spartak MAS Sezim.Ústí
TJ JM Chodov B
Lokomotiva Č.Budějovice
TJ Jiskra Zruč nad Sázavou
TJ Sokol Kobylisy
Vršovice
TJ Košutka
Rozpis soutěže C 2. liga mužů JZ
Mošna
Hladký st.
Špaček
Artl
Melka
Kábrt
Mošna
Mára
Hosnedl
Špaček
Kasík
Navrátil
Lorenc
M.Tůma
Špaček
Melka
Olexa
Hladký st.
Semerád
Kábrt
Halíř
Lorenc
Artl
Kahoun
Mára
Navrátil
Rutta
Dostál
Barták
Špaček
Chmelíř
Mára
Olexa
Kahoun
Hosnedl
Motl
Mára
Hosnedl
Hladký st.
Kahoun
Artl
Chmelíř
Kasík
Mára
Hosnedl
Artl
Kahoun
Kříženecký
Artl
Hosnedl
Skružná
Navrátil
Kábrt
Lorenc
Chmelíř
Kahoun
M.Tůma
Lorenc
Semerád
Navrátil
Kahoun
Průžek
Špaček
Olexa
Moravec
Hosnedl
-
-
Vaník
Kupsa
Tokoš
Černý
Studecký
Vaněček
Vaník
Svítek
J.Zelenka
Tokoš
Olexa
Šiška
Motl
Václavík
Tokoš
Studecký
Štrébl
Kupsa
Vlk
Vaněček
Podzimek
Motl
Černý
Hladký ml.
Svítek
Šiška
Větrovský
Kříženecký
Čapek
Tokoš
Sláma
Svítek
Štrébl
Hladký ml.
J.Zelenka
Lorenc
Svítek
J.Zelenka
Kupsa
Hladký ml.
Černý
Sláma
Štrébl
Svítek
J.Zelenka
Černý
Hladký ml.
M.Tůma
Černý
J.Zelenka
Sovová
Šiška
Vaněček
Motl
Sláma
Hladký ml.
Václavík
Motl
Vlk
Šiška
Hladký ml.
M.Tůma
Tokoš
Štrébl
Veselý
J.Zelenka
56
57
26.10.2014
26.10.2014
hlášenka
26.10.2014
hlášenka
26.10.2014
9.11.2014
9.11.2014
8.11.2014
9.11.2014
8.11.2014
9.11.2014
1.11.2014
hlášenka
16.11.2014
hlášenka
16.11.2014
15.11.2014
23.11.2014
22.11.2014
23.11.2014
22.11.2014
22.11.2014
23.11.2014
hlášenka
30.11.2014
hlášenka
30.11.2014
29.11.2014
30.11.2014
6.12.2014
7.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
7.12.2014
hlášenka
21.9.2014
hlášenka
21.9.2014
20.9.2014
hlášenka
20.9.2014
28.9.2014
27.9.2014
27.9.2014
28.9.2014
hlášenka
28.9.2014
hlášenka
5.10.2014
4.10.2014
5.10.2014
4.10.2014
5.10.2014
11.10.2014
12.10.2014
12.10.2014
hlášenka
12.10.2014
hlášenka
19.10.2014
18.10.2014
19.10.2014
18.10.2014
19.10.2014
18.10.2014
16:00
15:00
16:00
10:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:30
17:00
17:00
16:00
10:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:30
17:00
15:00
16:00
10:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:30
17:00
17:00
16:00
15:00
16:00
10:30
17:00
17:00
17:30
16:00
18:00
16:00
10:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:30
10:30
14:30
17:00
17:00
17:00
16:00
15:00
17:30
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
TJ ELP Jablonec
1.HC Pardubice
TJ HC AŠ Mladá Boleslav
SK Praha 4
TJ Chemička Ústí n.L.
HK Lovosice B
Liberec Handball
TJ Sokol Libčice
HC Kolín
HK Slavia Praha
TJ Sokol Bělá p.B.
1.HC Pardubice
TJ ELP Jablonec
TJ HC AŠ Mladá Boleslav
SK Praha 4
TJ Chemička Ústí n.L.
HK Lovosice B
Liberec Handball
TJ Sokol Libčice
HC Kolín
HK Slavia Praha
TJ Sokol Bělá p.B.
TJ Lokomotiva Louny
1.HC Pardubice
TJ ELP Jablonec
SK Praha 4
TJ Chemička Ústí n.L.
HK Lovosice B
Liberec Handball
TJ Sokol Libčice
HC Kolín
HK Slavia Praha
TJ Sokol Bělá p.B.
TJ Lokomotiva Louny
1.HC Pardubice
TJ HC AŠ Mladá Boleslav
-
-
TJ Lokomotiva Louny
TJ Sokol Bělá p.B.
HK Slavia Praha
HC Kolín
TJ Sokol Libčice
Liberec Handball
TJ ELP Jablonec
HK Lovosice B
TJ Chemička Ústí n.L.
SK Praha 4
TJ HC AŠ Mladá Boleslav
TJ Lokomotiva Louny
1.HC Pardubice
TJ Lokomotiva Louny
TJ Sokol Bělá p.B.
HK Slavia Praha
HC Kolín
TJ Sokol Libčice
TJ ELP Jablonec
Liberec Handball
HK Lovosice B
TJ Chemička Ústí n.L.
SK Praha 4
TJ HC AŠ Mladá Boleslav
TJ HC AŠ Mladá Boleslav
1.HC Pardubice
TJ Lokomotiva Louny
TJ Sokol Bělá p.B.
HK Slavia Praha
HC Kolín
TJ ELP Jablonec
TJ Sokol Libčice
Liberec Handball
HK Lovosice B
TJ Chemička Ústí n.L.
SK Praha 4
TJ ELP Jablonec
TJ HC AŠ Mladá Boleslav
1.HC Pardubice
TJ Lokomotiva Louny
TJ Sokol Bělá p.B.
HK Slavia Praha
HK Slavia Praha
HC Kolín
TJ Sokol Libčice
Liberec Handball
HK Lovosice B
TJ Chemička Ústí n.L.
TJ ELP Jablonec
SK Praha 4
TJ HC AŠ Mladá Boleslav
1.HC Pardubice
TJ Lokomotiva Louny
TJ Sokol Bělá p.B.
TJ Sokol Bělá p.B.
HK Slavia Praha
HC Kolín
TJ Sokol Libčice
Liberec Handball
HK Lovosice B
TJ ELP Jablonec
TJ Chemička Ústí n.L.
SK Praha 4
TJ HC AŠ Mladá Boleslav
1.HC Pardubice
TJ Lokomotiva Louny
(Čechy – sever a východ)
SK Praha 4
TJ Chemička Ústí n.L.
HK Lovosice B
Liberec Handball
TJ Sokol Libčice
HC Kolín
TJ ELP Jablonec
TJ Sokol Bělá p.B.
TJ Lokomotiva Louny
1.HC Pardubice
TJ HC AŠ Mladá Boleslav
SK Praha 4
TJ Chemička Ústí n.L.
HK Lovosice B
Liberec Handball
TJ Sokol Libčice
HC Kolín
HK Slavia Praha
TJ ELP Jablonec
TJ Lokomotiva Louny
1.HC Pardubice
TJ HC AŠ Mladá Boleslav
SK Praha 4
TJ Chemička Ústí n.L.
HK Lovosice B
Liberec Handball
TJ Sokol Libčice
HC Kolín
HK Slavia Praha
TJ Sokol Bělá p.B.
Rozpis soutěže D 2. liga mužů SV
M.Tůma
Semerád
Mára
Kahoun
Polák
Kasík
Polák
Artl
Melka
Lorenc
Halíř
V.Novotný
Artl
Dostál
Melka
Mára
V.Novotný
Navrátil
Průžek
Mára
Navrátil
Laštovička
Kasík
Kříženecký
Semerád
Hosnedl
Fogl
Brůna
Kasík
Lorenc
Artl
M.Tůma
Halíř
Špaček
Navrátil
Polák
Artl
Olexa
Špaček
Halíř
Lorenc
Kábrt
Halíř
Melka
V.Novotný
Kábrt
Semerád
Navrátil
Špaček
Dostál
Kasík
M.Tůma
Mára
Artl
Přibyl
Polák
Halíř
Semerád
M.Tůma
V.Novotný
Artl
Mára
Melka
Semerád
Navrátil
Dostál
-
-
Václavík
Vlk
Svítek
Hladký ml.
Škarda
Štrébl
Škarda
Černý
Studecký
Motl
Podzimek
Průžek
Černý
Kříženecký
Studecký
Svítek
Průžek
Šiška
V.Novotný
Svítek
Šiška
Zd.Tůma
Štrébl
M.Tůma
Vlk
J.Zelenka
Lízl
Halada
Olexa
Motl
Černý
Václavík
Podzimek
Tokoš
Šiška
Škarda
Černý
Štrébl
Tokoš
Podzimek
Motl
Vaněček
Podzimek
Studecký
Průžek
Vaněček
Vlk
Šiška
Tokoš
Kříženecký
Olexa
Václavík
Svítek
Černý
Žďárský
Škarda
Podzimek
Vlk
Václavík
Průžek
Černý
Svítek
Studecký
Vlk
Šiška
Kříženecký
58
59
hlášenka
26.10.2014
25.10.2014
25.10.2014
hlášenka
26.10.2014
hlášenka
hlášenka
8.11.2014
hlášenka
hlášenka
9.11.2014
hlášenka
15.11.2014
15.11.2014
hlášenka
16.11.2014
hlášenka
hlášenka
22.11.2014
hlášenka
hlášenka
23.11.2014
23.11.2014
hlášenka
29.11.2014
hlášenka
30.11.2014
hlášenka
hlášenka
6.12.2014
hlášenka
hlášenka
7.12.2014
7.12.2014
6.12.2014
20.9.2014
hlášenka
21.9.2014
20.9.2014
hlášenka
20.9.2014
hlášenka
hlášenka
28.9.2014
28.9.2014
27.9.2014
27.9.2014
hlášenka
5.10.2014
hlášenka
hlášenka
4.10.2014
hlášenka
hlášenka
12.10.2014
12.10.2014
11.10.2014
12.10.2014
hlášenka
19.10.2014
hlášenka
hlášenka
18.10.2014
hlášenka
hlášenka
10:30
15:00
17:00
15:00
18:00
17:00
10:30
15:00
15:00
18:00
17:00
17:00
10:30
15:00
18:00
15:00
17:00
17:00
15:00
18:00
10:30
15:00
17:00
17:00
15:00
18:00
10:30
15:00
17:00
17:00
15:00
18:00
10:30
17:00
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
Rozpis soutěže E
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
TJ Sokol-HK Kostelec na H.
TJ Tatran Bohunice B
TJ Sokol Velké Meziříčí
HK Ivančice
SHC Maloměřice
Sokol Juliánov
SK Kuřim
Handball KP Brno B
TJ Sokol II Prostějov
TJ Sokol Telnice
TJ Slavia Fatra Napajedla
Házená Legata Hustopeče
TJ Sokol-HK Kostelec na H.
TJ Sokol Velké Meziříčí
HK Ivančice
SHC Maloměřice
Sokol Juliánov
SK Kuřim
Handball KP Brno B
TJ Sokol II Prostějov
TJ Sokol Telnice
TJ Slavia Fatra Napajedla
Házená Legata Hustopeče
TJ Tatran Bohunice B
TJ Sokol-HK Kostelec na H.
HK Ivančice
SHC Maloměřice
Sokol Juliánov
SK Kuřim
Handball KP Brno B
TJ Sokol II Prostějov
TJ Sokol Telnice
TJ Slavia Fatra Napajedla
Házená Legata Hustopeče
TJ Tatran Bohunice B
TJ Sokol Velké Meziříčí
HK Ivančice
SHC Maloměřice
Sokol Juliánov
Házená Legata Hustopeče
Handball KP Brno B
TJ Sokol II Prostějov
TJ Sokol-HK Kostelec na H.
TJ Slavia Fatra Napajedla
Házená Legata Hustopeče
TJ Tatran Bohunice B
TJ Sokol Velké Meziříčí
HK Ivančice
SHC Maloměřice
Sokol Juliánov
SK Kuřim
Handball KP Brno B
TJ Sokol II Prostějov
TJ Sokol Telnice
TJ Sokol-HK Kostelec na H.
Házená Legata Hustopeče
TJ Tatran Bohunice B
TJ Sokol Velké Meziříčí
HK Ivančice
SHC Maloměřice
Sokol Juliánov
SK Kuřim
Handball KP Brno B
TJ Sokol II Prostějov
TJ Sokol Telnice
TJ Slavia Fatra Napajedla
2. liga mužů JM
-
-
Házená Legata Hustopeče
TJ Slavia Fatra Napajedla
TJ Sokol Telnice
TJ Sokol II Prostějov
Handball KP Brno B
SK Kuřim
TJ Sokol-HK Kostelec na H.
Sokol Juliánov
SHC Maloměřice
HK Ivančice
TJ Sokol Velké Meziříčí
TJ Tatran Bohunice B
TJ Tatran Bohunice B
Házená Legata Hustopeče
TJ Slavia Fatra Napajedla
TJ Sokol Telnice
TJ Sokol II Prostějov
Handball KP Brno B
TJ Sokol-HK Kostelec na H.
SK Kuřim
Sokol Juliánov
SHC Maloměřice
HK Ivančice
TJ Sokol Velké Meziříčí
TJ Sokol Velké Meziříčí
TJ Tatran Bohunice B
Házená Legata Hustopeče
TJ Slavia Fatra Napajedla
TJ Sokol Telnice
TJ Sokol II Prostějov
TJ Sokol-HK Kostelec na H.
Handball KP Brno B
SK Kuřim
Sokol Juliánov
SHC Maloměřice
HK Ivančice
TJ Sokol-HK Kostelec na H.
TJ Sokol Velké Meziříčí
TJ Tatran Bohunice B
SK Kuřim
TJ Slavia Fatra Napajedla
TJ Sokol Telnice
TJ Sokol Telnice
TJ Sokol II Prostějov
Handball KP Brno B
SK Kuřim
Sokol Juliánov
SHC Maloměřice
TJ Sokol-HK Kostelec na H.
HK Ivančice
TJ Sokol Velké Meziříčí
TJ Tatran Bohunice B
Házená Legata Hustopeče
TJ Slavia Fatra Napajedla
TJ Slavia Fatra Napajedla
TJ Sokol Telnice
TJ Sokol II Prostějov
Handball KP Brno B
SK Kuřim
Sokol Juliánov
TJ Sokol-HK Kostelec na H.
SHC Maloměřice
HK Ivančice
TJ Sokol Velké Meziříčí
TJ Tatran Bohunice B
Házená Legata Hustopeče
(Morava - jih)
Dalajka
Jurečka
Douda
Hanych
Šlezingr
Kummerová
Chalupa
Bauer
Bujnoch
Králíček
Baader
Bubeníček
Kramoliš
Popluhár
Jurečka
Bauer
Valášek
Šlezingr
Popluhár
Dalajka
Kaufman
Planka
Douda
Šlezingr
Kummerová
Kaufman
Popluhár
Chalupa
P.Novotný
Douda
Baader
Chalupa
Kummerová
Dalajka
Bubeníček
Králíček
Hanák
Douda
Chalupa
Šlezingr
Bauer
Dalajka
Baader
Kramoliš
Popluhár
Douda
Matuška
Bubeníček
Chalupa
Šlezingr
Bauer
Jurečka
Baader
Hanák
Krobothová
Šlezingr
Popluhár
Hanych
Chalupa
Bauer
Popluhár
Horáček
Kaufman
Horalík
Chalupa
Bujnoch
-
-
Šohaj
Matuška
Škroch
Netík
Špunar
Macharáčková
Řeháček
Berger
Divácký
Letev
Novotný ml.
Kosmák
Krupa
Zbožínková
Matuška
Berger
Vychodil
Špunar
Zbožínková
Šohaj
Procházka
R.Smékal
Škroch
Špunar
Macharáčková
Procházka
Zbožínková
Řeháček
J.Smékal
Škroch
Novotný ml.
Řeháček
Macharáčková
Šohaj
Kosmák
Letev
L.Pavlíček
Škroch
Řeháček
Špunar
Berger
Šohaj
Novotný ml.
Krupa
Zbožínková
Škroch
Jurečka
Letev
Řeháček
Špunar
Berger
Matuška
Novotný ml.
L.Pavlíček
Malínek
Špunar
Zbožínková
Netík
Řeháček
Berger
Zbožínková
Letev
Procházka
Kosa st.
Řeháček
Divácký
60
61
hlášenka
hlášenka
hlášenka
26.10.2014
hlášenka
hlášenka
8.11.2014
hlášenka
8.11.2014
9.11.2014
9.11.2014
9.11.2014
hlášenka
hlášenka
16.11.2014
hlášenka
hlášenka
15.11.2014
hlášenka
22.11.2014
23.11.2014
23.11.2014
23.11.2014
hlášenka
hlášenka
30.11.2014
hlášenka
hlášenka
29.11.2014
hlášenka
6.12.2014
7.12.2014
hlášenka
7.12.2014
hlášenka
hlášenka
21.9.2014
hlášenka
hlášenka
20.9.2014
hlášenka
20.9.2014
hlášenka
28.9.2014
28.9.2014
hlášenka
hlášenka
28.9.2014
hlášenka
hlášenka
4.10.2014
hlášenka
4.10.2014
5.10.2014
hlášenka
12.10.2014
hlášenka
hlášenka
12.10.2014
hlášenka
hlášenka
18.10.2014
hlášenka
18.10.2014
19.10.2014
19.10.2014
10:00
16:00
17:00
17:30
17:00
16:00
17:00
10:30
10:00
17:30
17:00
16:00
17:00
10:30
10:00
17:30
17:00
16:00
17:00
10:30
17:30
17:00
10:00
16:00
17:00
17:30
17:00
16:00
10:00
16:00
17:30
17:00
Rozpis soutěže F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
TJ Cement Hranice B
TJ Sokol Ostrava
SKP Frýdek-Místek B
HC Zubří B
TJ Rožnov p.R.
KH Zbrojovka Vsetín
SK Velká Bystřice
HC Hlučín
MHK Karviná
TJ Lesana Zubří
TJ Šumperk
DTJ Polanka
TJ Cement Hranice B
SKP Frýdek-Místek B
HC Zubří B
TJ Rožnov p.R.
KH Zbrojovka Vsetín
SK Velká Bystřice
HC Hlučín
MHK Karviná
TJ Lesana Zubří
TJ Šumperk
DTJ Polanka
TJ Sokol Ostrava
TJ Cement Hranice B
HC Zubří B
TJ Rožnov p.R.
KH Zbrojovka Vsetín
SK Velká Bystřice
HC Hlučín
MHK Karviná
TJ Lesana Zubří
TJ Šumperk
DTJ Polanka
TJ Sokol Ostrava
SKP Frýdek-Místek B
HC Zubří B
TJ Rožnov p.R.
KH Zbrojovka Vsetín
SK Velká Bystřice
HC Hlučín
MHK Karviná
TJ Cement Hranice B
TJ Šumperk
DTJ Polanka
TJ Sokol Ostrava
SKP Frýdek-Místek B
HC Zubří B
TJ Rožnov p.R.
KH Zbrojovka Vsetín
SK Velká Bystřice
HC Hlučín
MHK Karviná
TJ Lesana Zubří
TJ Cement Hranice B
DTJ Polanka
TJ Sokol Ostrava
SKP Frýdek-Místek B
HC Zubří B
TJ Rožnov p.R.
KH Zbrojovka Vsetín
SK Velká Bystřice
HC Hlučín
MHK Karviná
TJ Lesana Zubří
TJ Šumperk
2. liga mužů SM
-
-
DTJ Polanka
TJ Šumperk
TJ Lesana Zubří
MHK Karviná
HC Hlučín
SK Velká Bystřice
TJ Cement Hranice B
KH Zbrojovka Vsetín
TJ Rožnov p.R.
HC Zubří B
SKP Frýdek-Místek B
TJ Sokol Ostrava
TJ Sokol Ostrava
DTJ Polanka
TJ Šumperk
TJ Lesana Zubří
MHK Karviná
HC Hlučín
TJ Cement Hranice B
SK Velká Bystřice
KH Zbrojovka Vsetín
TJ Rožnov p.R.
HC Zubří B
SKP Frýdek-Místek B
SKP Frýdek-Místek B
TJ Sokol Ostrava
DTJ Polanka
TJ Šumperk
TJ Lesana Zubří
MHK Karviná
TJ Cement Hranice B
HC Hlučín
SK Velká Bystřice
KH Zbrojovka Vsetín
TJ Rožnov p.R.
HC Zubří B
TJ Cement Hranice B
SKP Frýdek-Místek B
TJ Sokol Ostrava
DTJ Polanka
TJ Šumperk
TJ Lesana Zubří
TJ Lesana Zubří
MHK Karviná
HC Hlučín
SK Velká Bystřice
KH Zbrojovka Vsetín
TJ Rožnov p.R.
TJ Cement Hranice B
HC Zubří B
SKP Frýdek-Místek B
TJ Sokol Ostrava
DTJ Polanka
TJ Šumperk
TJ Šumperk
TJ Lesana Zubří
MHK Karviná
HC Hlučín
SK Velká Bystřice
KH Zbrojovka Vsetín
TJ Cement Hranice B
TJ Rožnov p.R.
HC Zubří B
SKP Frýdek-Místek B
TJ Sokol Ostrava
DTJ Polanka
(Morava - sever)
Bujnoch
Krejčí
M.Jaroň
Ördögh
Klimek
Fukala
Kremláček
Kuča
Horalík
P.Jaroň
Planka
Horsák
Planka
P.Jaroň
Krejčí
Ördögh
Pluhař
Bujnoch
Baronová
Klimek
Krejčí
Kummerová
Kuča
Baader
Krobothová
Klimek
P.Jaroň
Horalík
Baader
Ördögh
Kuča
Klimek
Kremláček
J.Paululík
M.Jaroň
Horalík
Kramoliš
Horalík
Krejčí
Krobothová
Kuča
P.Jaroň
Kremláček
Krobothová
Kosa ml.
J.Paululík
Klimek
Horalík
Kuča
Kramoliš
Kummerová
P.Jaroň
Krejčí
Ördögh
Kummerová
J.Paululík
Friedel
Brzósková
P.Jaroň
Krejčí
Kuča
Planka
Martiník
Klimek
Kramoliš
Baader
-
-
Divácký
Lédr
Vala
J.Paululík
Kobielusz
Mohyla
Netík
Pelech
Kosa st.
Vala
R.Smékal
Videcký
R.Smékal
M.Jaroň
Lédr
M.Paululík
Suchanek
Divácký
Fridrichová
Kobielusz
Lédr
Macharáčková
Pelech
Novotný ml.
Malínek
Kobielusz
Vala
Kosa st.
Novotný ml.
J.Paululík
Pelech
Kobielusz
Netík
M.Paululík
Vala
Kosa st.
Krupa
Kosa st.
Lédr
Malínek
Pelech
M.Jaroň
Netík
Malínek
Švidernoch
M.Paululík
Kobielusz
Kosa st.
Pelech
Krupa
Macharáčková
Vala
Lédr
J.Paululík
Macharáčková
M.Paululík
Kučerka
Pavelová
Vala
Lédr
Pelech
R.Smékal
Petruška
Kobielusz
Krupa
Novotný ml.
62
63
26.10.2014
hlášenka
hlášenka
26.10.2014
hlášenka
26.10.2014
9.11.2014
8.11.2014
hlášenka
hlášenka
8.11.2014
9.11.2014
16.11.2014
hlášenka
16.11.2014
hlášenka
16.11.2014
16.11.2014
22.11.2014
hlášenka
hlášenka
22.11.2014
23.11.2014
hlášenka
30.11.2014
30.11.2014
hlášenka
30.11.2014
30.11.2014
29.11.2014
hlášenka
hlášenka
6.12.2014
7.12.2014
hlášenka
hlášenka
20.9.2014
hlášenka
21.9.2014
21.9.2014
20.9.2014
hlášenka
28.9.2014
27.9.2014
28.9.2014
hlášenka
hlášenka
28.9.2014
hlášenka
5.10.2014
5.10.2014
4.10.2014
hlášenka
hlášenka
12.10.2014
12.10.2014
hlášenka
hlášenka
12.10.2014
hlášenka
19.10.2014
19.10.2014
18.10.2014
hlášenka
hlášenka
18.10.2014
14:00
14:30
14:00
14:30
14:30
15:00
15:00
14:00
14:30
15:15
14:30
14:30
15:00
14:00
15:00
15:00
15:15
14:30
14:30
15:00
15:00
14:00
14:00
14:30
14:30
15:00
15:00
15:00
14:00
14:30
14:30
15:00
15:00
14:00
13:00
14:00
14:30
14:30
15:00
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Rozpis soutěže G
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
HBC Jičín
TJ Sokol Ostrava
SKP Frýdek-Místek
HC Zubří
HCB Karviná
HK Lovosice
TJ Sokol Nové Veselí
Handball KP Brno
TJ Sokol Kobylisy
KH Kopřivnice
HC Dukla Praha
Talent Plzeň
HBC Jičín
SKP Frýdek-Místek
HC Zubří
HCB Karviná
HK Lovosice
TJ Sokol Nové Veselí
Handball KP Brno
TJ Sokol Kobylisy
KH Kopřivnice
HC Dukla Praha
Talent Plzeň
TJ Sokol Ostrava
HBC Jičín
HC Zubří
HCB Karviná
HK Lovosice
TJ Sokol Nové Veselí
Handball KP Brno
TJ Sokol Kobylisy
KH Kopřivnice
HC Dukla Praha
Talent Plzeň
TJ Sokol Ostrava
SKP Frýdek-Místek
HC Zubří
HCB Karviná
HK Lovosice
TJ Sokol Nové Veselí
Handball KP Brno
TJ Sokol Kobylisy
HBC Jičín
HC Dukla Praha
Talent Plzeň
TJ Sokol Ostrava
SKP Frýdek-Místek
HC Zubří
HCB Karviná
HK Lovosice
TJ Sokol Nové Veselí
Handball KP Brno
TJ Sokol Kobylisy
KH Kopřivnice
HBC Jičín
Talent Plzeň
TJ Sokol Ostrava
SKP Frýdek-Místek
HC Zubří
HCB Karviná
HK Lovosice
TJ Sokol Nové Veselí
Handball KP Brno
TJ Sokol Kobylisy
KH Kopřivnice
HC Dukla Praha
-
-
Talent Plzeň
HC Dukla Praha
KH Kopřivnice
TJ Sokol Kobylisy
Handball KP Brno
TJ Sokol Nové Veselí
HBC Jičín
HK Lovosice
HCB Karviná
HC Zubří
SKP Frýdek-Místek
TJ Sokol Ostrava
TJ Sokol Ostrava
Talent Plzeň
HC Dukla Praha
KH Kopřivnice
TJ Sokol Kobylisy
Handball KP Brno
HBC Jičín
TJ Sokol Nové Veselí
HK Lovosice
HCB Karviná
HC Zubří
SKP Frýdek-Místek
SKP Frýdek-Místek
TJ Sokol Ostrava
Talent Plzeň
HC Dukla Praha
KH Kopřivnice
TJ Sokol Kobylisy
HBC Jičín
Handball KP Brno
TJ Sokol Nové Veselí
HK Lovosice
HCB Karviná
HC Zubří
HBC Jičín
SKP Frýdek-Místek
TJ Sokol Ostrava
Talent Plzeň
HC Dukla Praha
KH Kopřivnice
KH Kopřivnice
TJ Sokol Kobylisy
Handball KP Brno
TJ Sokol Nové Veselí
HK Lovosice
HCB Karviná
HBC Jičín
HC Zubří
SKP Frýdek-Místek
TJ Sokol Ostrava
Talent Plzeň
HC Dukla Praha
HC Dukla Praha
KH Kopřivnice
TJ Sokol Kobylisy
Handball KP Brno
TJ Sokol Nové Veselí
HK Lovosice
HBC Jičín
HCB Karviná
HC Zubří
SKP Frýdek-Místek
TJ Sokol Ostrava
Talent Plzeň
1. liga starších dorostenců
Halíř
Krejčí
M.Jaroň
Ördögh
Kuča
Kasík
Kaufman
Bauer
Hosnedl
Ördögh
Semerád
Chmelíř
Semerád
P.Jaroň
Krejčí
Kosa ml.
V.Novotný
Horsák
Popluhár
Kábrt
P.Jaroň
Hosnedl
Polák
Baader
Melka
Klimek
Friedel
Brůna
Valášek
Douda
Chmelíř
Planka
Hladký st.
Hosnedl
M.Jaroň
Horalík
Kramoliš
Fukala
Špaček
Rutta
Bauer
Chmelíř
V.Novotný
Chmelíř
Hladký st.
J.Paululík
Klimek
Horalík
Horsák
Dostál
Valášek
Jurečka
Kábrt
Pluhař
Kábrt
Melka
Friedel
Brzósková
P.Jaroň
Horalík
Artl
Barták
Kaufman
Olexa
Kummerová
Motl
-
-
Podzimek
Lédr
Vala
J.Paululík
Pelech
Štrébl
Procházka
Berger
J.Zelenka
J.Paululík
Vlk
Sláma
Vlk
M.Jaroň
Lédr
Švidernoch
Průžek
Videcký
Zbožínková
Vaněček
Vala
J.Zelenka
Škarda
Novotný ml.
Studecký
Kobielusz
Kučerka
Halada
Vychodil
Škroch
Sláma
R.Smékal
Kupsa
J.Zelenka
Vala
Kosa st.
Krupa
Mohyla
Tokoš
Větrovský
Berger
Sláma
Průžek
Sláma
Kupsa
M.Paululík
Kobielusz
Kosa st.
Videcký
Kříženecký
Vychodil
Matuška
Vaněček
Suchanek
Vaněček
Studecký
Kučerka
Pavelová
Vala
Kosa st.
Černý
Čapek
Procházka
Štrébl
Macharáčková
Lorenc
64
65
12:30
9:30
15:00
15:00
14:00
9:00
13:00
13:00
8.11.2014
1.11.2014
15.11.2014
16.11.2014
16.11.2014
15.11.2014
hlášenka
22.11.2014
23.11.2014
22.11.2014
22.11.2014
29.11.2014
30.11.2014
30.11.2014
30.11.2014
hlášenka
6.12.2014
7.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
14:00
9:00
13:00
13:00
25.10.2014
26.10.2014
26.10.2014
8.11.2014
hlášenka
8.11.2014
8.11.2014
12:30
9:30
15:00
15:00
16:00
14:00
9:00
13:00
15:00
12:15
9:30
15:00
15:00
15:00
16:00
26.10.2014
25.10.2014
12:30
13:30
15:00
15:00
16:00
hlášenka
4.10.2014
5.10.2014
11.10.2014
11.10.2014
11.10.2014
13:30
15:00
14:00
9:00
13:00
27.9.2014
5.10.2014
5.10.2014
18.10.2014
18.10.2014
12:30
12:30
15:00
15:00
16:00
14:00
9:00
13:00
15:00
13:00
15:00
21.9.2014
20.9.2014
hlášenka
20.9.2014
28.9.2014
27.9.2014
27.9.2014
27.9.2014
11.10.2014
12.10.2014
19.10.2014
18.10.2014
hlášenka
14:00
20.9.2014
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Rozpis soutěže H
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
TJ ELP Jablonec
TJ Jiskra Třeboň
volno
TJ Náchod
TJ Spartak MAS Sezim.Ústí
TJ JM Chodov
Lokomotiva Č.Budějovice
1.HK Dvůr Králové n.L.
HBC Strakonice
TJ Sokol Úvaly
TJ Košutka
TJ Sokol Dolní Cerekev
TJ ELP Jablonec
volno
TJ Náchod
TJ Spartak MAS Sezim.Ústí
TJ JM Chodov
Lokomotiva Č.Budějovice
1.HK Dvůr Králové n.L.
HBC Strakonice
TJ Sokol Úvaly
TJ Košutka
TJ Sokol Dolní Cerekev
TJ Jiskra Třeboň
TJ ELP Jablonec
TJ Náchod
TJ Spartak MAS Sezim.Ústí
TJ JM Chodov
Lokomotiva Č.Budějovice
1.HK Dvůr Králové n.L.
HBC Strakonice
TJ Sokol Úvaly
TJ Košutka
TJ Sokol Dolní Cerekev
TJ Jiskra Třeboň
volno
TJ Náchod
TJ Spartak MAS Sezim.Ústí
TJ JM Chodov
Lokomotiva Č.Budějovice
1.HK Dvůr Králové n.L.
HBC Strakonice
TJ ELP Jablonec
TJ Košutka
TJ Sokol Dolní Cerekev
TJ Jiskra Třeboň
volno
TJ Náchod
TJ Spartak MAS Sezim.Ústí
TJ JM Chodov
Lokomotiva Č.Budějovice
1.HK Dvůr Králové n.L.
HBC Strakonice
TJ Sokol Úvaly
TJ ELP Jablonec
TJ Sokol Dolní Cerekev
TJ Jiskra Třeboň
volno
TJ Náchod
TJ Spartak MAS Sezim.Ústí
TJ JM Chodov
Lokomotiva Č.Budějovice
1.HK Dvůr Králové n.L.
HBC Strakonice
TJ Sokol Úvaly
TJ Košutka
-
-
TJ Sokol Dolní Cerekev
TJ Košutka
TJ Sokol Úvaly
HBC Strakonice
1.HK Dvůr Králové n.L.
Lokomotiva Č.Budějovice
TJ ELP Jablonec
TJ JM Chodov
TJ Spartak MAS Sezim.Ústí
TJ Náchod
volno
TJ Jiskra Třeboň
TJ Jiskra Třeboň
TJ Sokol Dolní Cerekev
TJ Košutka
TJ Sokol Úvaly
HBC Strakonice
1.HK Dvůr Králové n.L.
TJ ELP Jablonec
Lokomotiva Č.Budějovice
TJ JM Chodov
TJ Spartak MAS Sezim.Ústí
TJ Náchod
volno
volno
TJ Jiskra Třeboň
TJ Sokol Dolní Cerekev
TJ Košutka
TJ Sokol Úvaly
HBC Strakonice
TJ ELP Jablonec
1.HK Dvůr Králové n.L.
Lokomotiva Č.Budějovice
TJ JM Chodov
TJ Spartak MAS Sezim.Ústí
TJ Náchod
TJ ELP Jablonec
volno
TJ Jiskra Třeboň
TJ Sokol Dolní Cerekev
TJ Košutka
TJ Sokol Úvaly
TJ Sokol Úvaly
HBC Strakonice
1.HK Dvůr Králové n.L.
Lokomotiva Č.Budějovice
TJ JM Chodov
TJ Spartak MAS Sezim.Ústí
TJ ELP Jablonec
TJ Náchod
volno
TJ Jiskra Třeboň
TJ Sokol Dolní Cerekev
TJ Košutka
TJ Košutka
TJ Sokol Úvaly
HBC Strakonice
1.HK Dvůr Králové n.L.
Lokomotiva Č.Budějovice
TJ JM Chodov
TJ ELP Jablonec
TJ Spartak MAS Sezim.Ústí
TJ Náchod
volno
TJ Jiskra Třeboň
TJ Sokol Dolní Cerekev
2. liga starších dorostenců - Čechy
Halíř
Rutta
Dostál
Barták
Kábrt
Melka
Gebauer
Olexa
Hanych
Hosnedl
Laštovička
Melka
Olexa
Hladký st.
Deml
Gebauer
Eiseltová
Lorenc
Berger
Kloudová
Artl
Drobný
Melka
Kábrt
Mošna
Ledvinka
Blažeková
Gebauer
M.Tůma
Hladký st.
Drobný
Hosnedl
Deml
Navrátil
Kahoun
Průžek
Laštovička
Ledvinka
Gebauer
Brejcha
Přibyl
Douda
M.Tůma
Ledvinka
Artl
Hosnedl
Hladký st.
Kahoun
Deml
Melka
Halíř
Mára
Bauer
Artl
Gebauer
-
-
Podzimek
Větrovský
Kříženecký
Čapek
Vaněček
Studecký
Vitner
Štrébl
Ševčík
J.Zelenka
Zd.Tůma
Studecký
Štrébl
Kupsa
Dvořáček
Vitner
Voláková
Motl
Florián
Zezulová
Černý
P.Pavlíček
Studecký
Vaněček
Vaník
Lehký
Šajnerová
Vitner
Václavík
Kupsa
P.Pavlíček
J.Zelenka
Dvořáček
Šiška
Hladký ml.
M.Tůma
Zd.Tůma
Lehký
Vitner
Dlouhý
Žďárský
Ševčík
Václavík
Lehký
Černý
J.Zelenka
Kupsa
Hladký ml.
Dvořáček
Studecký
Podzimek
Svítek
Berger
Černý
Vitner
66
67
25.10.2014
hlášenka
hlášenka
25.10.2014
hlášenka
hlášenka
8.11.2014
hlášenka
8.11.2014
hlášenka
hlášenka
9.11.2014
15.11.2014
hlášenka
15.11.2014
hlášenka
hlášenka
15.11.2014
hlášenka
22.11.2014
hlášenka
hlášenka
23.11.2014
hlášenka
29.11.2014
29.11.2014
hlášenka
hlášenka
29.11.2014
hlášenka
6.12.2014
hlášenka
hlášenka
7.12.2014
hlášenka
hlášenka
20.9.2014
hlášenka
hlášenka
20.9.2014
hlášenka
20.9.2014
27.9.2014
hlášenka
28.9.2014
hlášenka
hlášenka
27.9.2014
hlášenka
hlášenka
4.10.2014
hlášenka
4.10.2014
hlášenka
12.10.2014
12.10.2014
hlášenka
hlášenka
12.10.2014
hlášenka
hlášenka
18.10.2014
hlášenka
18.10.2014
hlášenka
hlášenka
14:00
13:00
15:30
15:00
15:00
14:00
13:00
15:30
15:00
14:00
15:00
13:00
15:30
15:00
15:00
13:00
15:30
15:00
11:30
14:00
13:00
15:30
15:00
14:00
13:00
15:00
15:30
15:00
Rozpis soutěže I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
TJ Tatran Litovel
HC Zlín
TJ STM Olomouc
HK Ivančice
TJ Rožnov p.R.
KH Zbrojovka Vsetín
SK Velká Bystřice
HC Sokol Přerov
TJ Sokol II Prostějov
TJ Sokol Telnice
TJ Slavia Fatra Napajedla
DTJ Polanka
TJ Tatran Litovel
TJ STM Olomouc
HK Ivančice
TJ Rožnov p.R.
KH Zbrojovka Vsetín
SK Velká Bystřice
HC Sokol Přerov
TJ Sokol II Prostějov
TJ Sokol Telnice
TJ Slavia Fatra Napajedla
DTJ Polanka
HC Zlín
TJ Tatran Litovel
HK Ivančice
TJ Rožnov p.R.
KH Zbrojovka Vsetín
SK Velká Bystřice
HC Sokol Přerov
TJ Sokol II Prostějov
TJ Sokol Telnice
TJ Slavia Fatra Napajedla
DTJ Polanka
HC Zlín
TJ STM Olomouc
HK Ivančice
TJ Rožnov p.R.
KH Zbrojovka Vsetín
SK Velká Bystřice
HC Sokol Přerov
TJ Sokol II Prostějov
TJ Tatran Litovel
TJ Slavia Fatra Napajedla
DTJ Polanka
HC Zlín
TJ STM Olomouc
HK Ivančice
TJ Rožnov p.R.
KH Zbrojovka Vsetín
SK Velká Bystřice
HC Sokol Přerov
TJ Sokol II Prostějov
TJ Sokol Telnice
TJ Tatran Litovel
DTJ Polanka
HC Zlín
TJ STM Olomouc
HK Ivančice
TJ Rožnov p.R.
KH Zbrojovka Vsetín
SK Velká Bystřice
HC Sokol Přerov
TJ Sokol II Prostějov
TJ Sokol Telnice
TJ Slavia Fatra Napajedla
-
-
DTJ Polanka
TJ Slavia Fatra Napajedla
TJ Sokol Telnice
TJ Sokol II Prostějov
HC Sokol Přerov
SK Velká Bystřice
TJ Tatran Litovel
KH Zbrojovka Vsetín
TJ Rožnov p.R.
HK Ivančice
TJ STM Olomouc
HC Zlín
HC Zlín
DTJ Polanka
TJ Slavia Fatra Napajedla
TJ Sokol Telnice
TJ Sokol II Prostějov
HC Sokol Přerov
TJ Tatran Litovel
SK Velká Bystřice
KH Zbrojovka Vsetín
TJ Rožnov p.R.
HK Ivančice
TJ STM Olomouc
TJ STM Olomouc
HC Zlín
DTJ Polanka
TJ Slavia Fatra Napajedla
TJ Sokol Telnice
TJ Sokol II Prostějov
TJ Tatran Litovel
HC Sokol Přerov
SK Velká Bystřice
KH Zbrojovka Vsetín
TJ Rožnov p.R.
HK Ivančice
TJ Tatran Litovel
TJ STM Olomouc
HC Zlín
DTJ Polanka
TJ Slavia Fatra Napajedla
TJ Sokol Telnice
TJ Sokol Telnice
TJ Sokol II Prostějov
HC Sokol Přerov
SK Velká Bystřice
KH Zbrojovka Vsetín
TJ Rožnov p.R.
TJ Tatran Litovel
HK Ivančice
TJ STM Olomouc
HC Zlín
DTJ Polanka
TJ Slavia Fatra Napajedla
TJ Slavia Fatra Napajedla
TJ Sokol Telnice
TJ Sokol II Prostějov
HC Sokol Přerov
SK Velká Bystřice
KH Zbrojovka Vsetín
TJ Tatran Litovel
TJ Rožnov p.R.
HK Ivančice
TJ STM Olomouc
HC Zlín
DTJ Polanka
2. liga starších dorostenců - Morava
Baader
Krobothová
Brzósková
Hanych
Klimek
Fukala
Kremláček
Kummerová
Bujnoch
Králíček
Baader
Horsák
Planka
Friedel
Jurečka
Ördögh
Pluhař
Bujnoch
Krobothová
Dalajka
Kaufman
Planka
Kuča
Kramoliš
Burďák
Kaufman
P.Jaroň
Horalík
Baader
Florián
Baader
Chalupa
Kummerová
J.Paululík
Krobothová
Kosa ml.
Hanák
Horalík
Krejčí
Krobothová
Hanych
Dalajka
Ochmann
Kramoliš
Kosa ml.
Bujnoch
Fukala
Bubeníček
Kuča
Kramoliš
Kummerová
Hlavinka
Baader
Hanák
Kummerová
J.Paululík
Dalajka
Pluhař
Chalupa
Krejčí
Kuča
Planka
Ochmann
Horalík
Chalupa
Bujnoch
-
-
Novotný ml.
Malínek
Pavelová
Netík
Kobielusz
Mohyla
Netík
Macharáčková
Divácký
Letev
Novotný ml.
Videcký
R.Smékal
Kučerka
Matuška
M.Paululík
Suchanek
Divácký
Malínek
Šohaj
Procházka
R.Smékal
Pelech
Krupa
Vítek
Procházka
Vala
Kosa st.
Novotný ml.
Hanych
Novotný ml.
Řeháček
Macharáčková
M.Paululík
Malínek
Švidernoch
L.Pavlíček
Kosa st.
Lédr
Malínek
Ševčík
Šohaj
Staněk
Krupa
Švidernoch
Divácký
Mohyla
Letev
Pelech
Krupa
Macharáčková
Směšná
Novotný ml.
L.Pavlíček
Macharáčková
M.Paululík
Šohaj
Suchanek
Řeháček
Lédr
Pelech
R.Smékal
Staněk
Kosa st.
Řeháček
Divácký
68
69
26.10.2014
hlášenka
hlášenka
26.10.2014
hlášenka
26.10.2014
9.11.2014
hlášenka
8.11.2014
hlášenka
8.11.2014
9.11.2014
16.11.2014
hlášenka
16.11.2014
hlášenka
16.11.2014
16.11.2014
hlášenka
22.11.2014
hlášenka
22.11.2014
23.11.2014
hlášenka
30.11.2014
30.11.2014
hlášenka
30.11.2014
30.11.2014
hlášenka
6.12.2014
hlášenka
6.12.2014
7.12.2014
hlášenka
hlášenka
21.9.2014
hlášenka
21.9.2014
21.9.2014
hlášenka
20.9.2014
28.9.2014
27.9.2014
28.9.2014
hlášenka
hlášenka
28.9.2014
hlášenka
5.10.2014
5.10.2014
hlášenka
4.10.2014
hlášenka
12.10.2014
12.10.2014
hlášenka
hlášenka
12.10.2014
hlášenka
19.10.2014
19.10.2014
hlášenka
18.10.2014
hlášenka
18.10.2014
12:00
12:30
16:00
12:00
12:30
13:00
13:00
12:00
12:30
14:00
13:30
12:30
13:00
12:00
13:00
13:00
16:00
13:30
12:30
13:00
13:00
12:00
16:00
12:00
12:30
13:00
13:00
13:00
16:00
12:00
12:30
13:00
16:00
13:00
12:00
15:00
12:00
12:30
13:00
Rozpis soutěže J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
HBC Jičín
HC Zlín
SKP Frýdek-Místek
HC Zubří
HCB Karviná
Lovosice
TJ Sokol Nové Veselí
1.HK Dvůr Králové n.L.
HBC Strakonice
KH Kopřivnice
HC Dukla Praha
Talent Plzeň
HBC Jičín
SKP Frýdek-Místek
HC Zubří
HCB Karviná
Lovosice
TJ Sokol Nové Veselí
1.HK Dvůr Králové n.L.
HBC Strakonice
KH Kopřivnice
HC Dukla Praha
Talent Plzeň
HC Zlín
HBC Jičín
HC Zubří
HCB Karviná
Lovosice
TJ Sokol Nové Veselí
1.HK Dvůr Králové n.L.
HBC Strakonice
KH Kopřivnice
HC Dukla Praha
Talent Plzeň
HC Zlín
SKP Frýdek-Místek
HC Zubří
HCB Karviná
Lovosice
TJ Sokol Nové Veselí
1.HK Dvůr Králové n.L.
HBC Strakonice
HBC Jičín
HC Dukla Praha
Talent Plzeň
HC Zlín
SKP Frýdek-Místek
HC Zubří
HCB Karviná
Lovosice
TJ Sokol Nové Veselí
1.HK Dvůr Králové n.L.
HBC Strakonice
KH Kopřivnice
HBC Jičín
Talent Plzeň
HC Zlín
SKP Frýdek-Místek
HC Zubří
HCB Karviná
Lovosice
TJ Sokol Nové Veselí
1.HK Dvůr Králové n.L.
HBC Strakonice
KH Kopřivnice
HC Dukla Praha
-
-
Talent Plzeň
HC Dukla Praha
KH Kopřivnice
HBC Strakonice
1.HK Dvůr Králové n.L.
TJ Sokol Nové Veselí
HBC Jičín
Lovosice
HCB Karviná
HC Zubří
SKP Frýdek-Místek
HC Zlín
HC Zlín
Talent Plzeň
HC Dukla Praha
KH Kopřivnice
HBC Strakonice
1.HK Dvůr Králové n.L.
HBC Jičín
TJ Sokol Nové Veselí
Lovosice
HCB Karviná
HC Zubří
SKP Frýdek-Místek
SKP Frýdek-Místek
HC Zlín
Talent Plzeň
HC Dukla Praha
KH Kopřivnice
HBC Strakonice
HBC Jičín
1.HK Dvůr Králové n.L.
TJ Sokol Nové Veselí
Lovosice
HCB Karviná
HC Zubří
HBC Jičín
SKP Frýdek-Místek
HC Zlín
Talent Plzeň
HC Dukla Praha
KH Kopřivnice
KH Kopřivnice
HBC Strakonice
1.HK Dvůr Králové n.L.
TJ Sokol Nové Veselí
Lovosice
HCB Karviná
HBC Jičín
HC Zubří
SKP Frýdek-Místek
HC Zlín
Talent Plzeň
HC Dukla Praha
HC Dukla Praha
KH Kopřivnice
HBC Strakonice
1.HK Dvůr Králové n.L.
TJ Sokol Nové Veselí
Lovosice
HBC Jičín
HCB Karviná
HC Zubří
SKP Frýdek-Místek
HC Zlín
Talent Plzeň
1. liga mladších dorostenců
Halíř
Krobothová
M.Jaroň
Ördögh
Kuča
Kasík
Špunar
Ledvinka
Blanár
Ördögh
Semerád
Chmelíř
Semerád
P.Jaroň
Krejčí
Kosa ml.
V.Novotný
Kloudová
Deml
Hájek
P.Jaroň
Hosnedl
Polák
Kramoliš
Melka
Klimek
Friedel
Brůna
Jurečka
Kábrt
Melka
Planka
Hladký st.
Hosnedl
Krobothová
Horalík
Kramoliš
Fukala
Špaček
Kremláček
Deml
Mošna
V.Novotný
Chmelíř
Hladký st.
Bujnoch
Klimek
Horalík
Horsák
Dostál
Popluhár
Ledvinka
Barták
Pluhař
Kábrt
Melka
Dalajka
Brzósková
P.Jaroň
Horalík
Artl
Bauer
Laštovička
Kozler
Kummerová
Motl
-
-
Podzimek
Malínek
Vala
J.Paululík
Pelech
Štrébl
Šlezingr
Lehký
Haramul
J.Paululík
Vlk
Sláma
Vlk
M.Jaroň
Lédr
Švidernoch
Průžek
Zezulová
Dvořáček
Macho
Vala
J.Zelenka
Škarda
Krupa
Studecký
Kobielusz
Kučerka
Halada
Matuška
Vaněček
Studecký
R.Smékal
Kupsa
J.Zelenka
Malínek
Kosa st.
Krupa
Mohyla
Tokoš
Netík
Dvořáček
Vaník
Průžek
Sláma
Kupsa
Divácký
Kobielusz
Kosa st.
Videcký
Kříženecký
Zbožínková
Lehký
Čapek
Suchanek
Vaněček
Studecký
Šohaj
Pavelová
Vala
Kosa st.
Černý
Berger
Zd.Tůma
Radová
Macharáčková
Lorenc
70
71
12:00
15:00
15:00
13:00
16:00
13:00
17:00
13:00
14:30
15:00
14:00
12:00
15:00
15:00
16:00
9:00
13:00
14:30
17:00
14:30
15:00
14:00
12:00
15:00
15:00
13:00
16:00
13:00
11:00
13:00
17:00
15:00
14:00
12:00
15:00
15:00
15:00
16:00
13:00
14:00
13:00
15:00
17:00
14:00
12:00
15:00
15:00
15:00
16:00
13:00
14:30
13:00
14:30
15:00
17:00
12:00
15:00
15:00
13:00
16:00
13:00
14:30
13:00
14:30
15:00
14:00
20.9.2014
20.9.2014
21.9.2014
20.9.2014
20.9.2014
20.9.2014
28.9.2014
27.9.2014
27.9.2014
28.9.2014
28.9.2014
27.9.2014
4.10.2014
5.10.2014
4.10.2014
5.10.2014
4.10.2014
4.10.2014
12.10.2014
12.10.2014
12.10.2014
12.10.2014
11.10.2014
11.10.2014
19.10.2014
18.10.2014
18.10.2014
18.10.2014
18.10.2014
18.10.2014
26.10.2014
26.10.2014
26.10.2014
25.10.2014
25.10.2014
26.10.2014
9.11.2014
8.11.2014
8.11.2014
9.11.2014
8.11.2014
9.11.2014
16.11.2014
16.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
16.11.2014
15.11.2014
22.11.2014
22.11.2014
22.11.2014
22.11.2014
22.11.2014
23.11.2014
30.11.2014
29.11.2014
29.11.2014
30.11.2014
29.11.2014
29.11.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
6.12.2014
7.12.2014
7.12.2014
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Rozpis soutěže K
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
TJ Sokol Chrudim
1.HC Pardubice
TJ Lokomotiva Vršovice
TJ Náchod
TJ Sokol Šťáhlavy
HK Baník Most
Liberec Handball
TJ Sparta Kutná Hora
TJ Kovofiniš Ledeč nad Sáz.
TJ Sokol Vršovice
TJ Sokol Bělá p.B.
1.HC Pardubice
TJ Sokol Chrudim
TJ Lokomotiva Vršovice
TJ Náchod
TJ Sokol Šťáhlavy
HK Baník Most
Liberec Handball
TJ Sparta Kutná Hora
TJ Kovofiniš Ledeč nad Sáz.
TJ Sokol Vršovice
TJ Sokol Bělá p.B.
TJ Lokomotiva Louny
1.HC Pardubice
TJ Sokol Chrudim
TJ Náchod
TJ Sokol Šťáhlavy
HK Baník Most
Liberec Handball
TJ Sparta Kutná Hora
TJ Kovofiniš Ledeč nad Sáz.
TJ Sokol Vršovice
TJ Sokol Bělá p.B.
TJ Lokomotiva Louny
1.HC Pardubice
TJ Lokomotiva Vršovice
TJ Náchod
TJ Sokol Šťáhlavy
HK Baník Most
Liberec Handball
TJ Sparta Kutná Hora
TJ Kovofiniš Ledeč nad Sáz.
TJ Sokol Chrudim
TJ Sokol Bělá p.B.
TJ Lokomotiva Louny
1.HC Pardubice
TJ Lokomotiva Vršovice
TJ Náchod
TJ Sokol Šťáhlavy
HK Baník Most
Liberec Handball
TJ Sparta Kutná Hora
TJ Kovofiniš Ledeč nad Sáz.
TJ Sokol Vršovice
TJ Sokol Chrudim
TJ Lokomotiva Louny
1.HC Pardubice
TJ Lokomotiva Vršovice
TJ Náchod
TJ Sokol Šťáhlavy
HK Baník Most
Liberec Handball
TJ Sparta Kutná Hora
TJ Kovofiniš Ledeč nad Sáz.
TJ Sokol Vršovice
TJ Sokol Bělá p.B.
-
-
TJ Lokomotiva Louny
TJ Sokol Bělá p.B.
TJ Sokol Vršovice
TJ Kovofiniš Ledeč nad Sáz.
TJ Sparta Kutná Hora
Liberec Handball
TJ Sokol Chrudim
HK Baník Most
TJ Sokol Šťáhlavy
TJ Náchod
TJ Lokomotiva Vršovice
TJ Lokomotiva Louny
1.HC Pardubice
TJ Lokomotiva Louny
TJ Sokol Bělá p.B.
TJ Sokol Vršovice
TJ Kovofiniš Ledeč nad Sáz.
TJ Sparta Kutná Hora
TJ Sokol Chrudim
Liberec Handball
HK Baník Most
TJ Sokol Šťáhlavy
TJ Náchod
TJ Lokomotiva Vršovice
TJ Lokomotiva Vršovice
1.HC Pardubice
TJ Lokomotiva Louny
TJ Sokol Bělá p.B.
TJ Sokol Vršovice
TJ Kovofiniš Ledeč nad Sáz.
TJ Sokol Chrudim
TJ Sparta Kutná Hora
Liberec Handball
HK Baník Most
TJ Sokol Šťáhlavy
TJ Náchod
TJ Sokol Chrudim
TJ Lokomotiva Vršovice
1.HC Pardubice
TJ Lokomotiva Louny
TJ Sokol Bělá p.B.
TJ Sokol Vršovice
TJ Sokol Vršovice
TJ Kovofiniš Ledeč nad Sáz.
TJ Sparta Kutná Hora
Liberec Handball
HK Baník Most
TJ Sokol Šťáhlavy
TJ Sokol Chrudim
TJ Náchod
TJ Lokomotiva Vršovice
1.HC Pardubice
TJ Lokomotiva Louny
TJ Sokol Bělá p.B.
TJ Sokol Bělá p.B.
TJ Sokol Vršovice
TJ Kovofiniš Ledeč nad Sáz.
TJ Sparta Kutná Hora
Liberec Handball
HK Baník Most
TJ Sokol Chrudim
TJ Sokol Šťáhlavy
TJ Náchod
TJ Lokomotiva Vršovice
1.HC Pardubice
TJ Lokomotiva Louny
2. liga mladších dorostenců - Čechy
Gebauer
Semerád
Harbich
Drobný
Eiseltová
Přibyl
Polák
Deml
Melka
Špaček
Halíř
V.Novotný
Harbich
Ledvinka
Laštovička
Eiseltová
Přibyl
Navrátil
Pospíšil
Mára
Halíř
Laštovička
Kasík
Kříženecký
Laštovička
Halíř
Pospíšil
Přibyl
Kasík
Gebauer
Artl
Mára
Halíř
Špaček
Navrátil
Brejcha
Gebauer
Eiseltová
Brejcha
Halíř
Drobný
Kábrt
Laštovička
Melka
V.Novotný
Kábrt
Pospíšil
Ledvinka
Eiseltová
Drobný
Kasík
Pospíšil
Mára
Lorenc
Pospíšil
Polák
Halíř
Blažeková
Deml
Brejcha
Kokoška
Mára
Přibyl
Semerád
Brejcha
Dostál
-
-
Vitner
Vlk
Tomeš
P.Pavlíček
Voláková
Žďárský
Škarda
Dvořáček
Studecký
Tokoš
Podzimek
Průžek
Tomeš
Lehký
Zd.Tůma
Voláková
Žďárský
Šiška
Uhlíř
Svítek
Podzimek
Zd.Tůma
Štrébl
M.Tůma
Zd.Tůma
Podzimek
Uhlíř
Žďárský
Olexa
Vitner
Černý
Svítek
Podzimek
Tokoš
Šiška
Dlouhý
Vitner
Voláková
Dlouhý
Podzimek
P.Pavlíček
Vaněček
Zd.Tůma
Studecký
Průžek
Vaněček
Uhlíř
Lehký
Voláková
P.Pavlíček
Olexa
Uhlíř
Svítek
Motl
Uhlíř
Škarda
Podzimek
Šajnerová
Dvořáček
Dlouhý
Matis
Svítek
Žďárský
Vlk
Dlouhý
Kříženecký
72
73
25.10.2014
hlášenka
25.10.2014
25.10.2014
hlášenka
26.10.2014
8.11.2014
8.11.2014
8.11.2014
9.11.2014
9.11.2014
9.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
hlášenka
16.11.2014
15.11.2014
22.11.2014
22.11.2014
23.11.2014
22.11.2014
23.11.2014
hlášenka
29.11.2014
29.11.2014
hlášenka
30.11.2014
29.11.2014
29.11.2014
6.12.2014
7.12.2014
6.12.2014
7.12.2014
hlášenka
6.12.2014
20.9.2014
hlášenka
21.9.2014
20.9.2014
20.9.2014
20.9.2014
27.9.2014
28.9.2014
28.9.2014
hlášenka
27.9.2014
27.9.2014
hlášenka
5.10.2014
4.10.2014
4.10.2014
4.10.2014
5.10.2014
12.10.2014
12.10.2014
hlášenka
11.10.2014
12.10.2014
hlášenka
19.10.2014
18.10.2014
18.10.2014
18.10.2014
19.10.2014
18.10.2014
15:00
16:00
13:30
12:30
17:00
10:45
16:30
12:00
13:00
13:00
16:00
13:30
12:30
17:00
10:45
18:30
12:00
16:00
13:30
12:30
17:00
10:45
14:30
12:00
13:00
15:00
13:00
15:00
13:00
13:00
16:00
13:30
12:30
17:00
10:45
17:00
15:00
13:00
16:00
13:30
12:30
17:00
10:45
9:30
12:00
15:00
13:00
16:00
13:30
12:30
17:00
13:00
14:30
12:00
13:00
Rozpis soutěže L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
TJ Tatran Litovel
TJ Sokol Ostrava
TJ Sokol Velké Meziříčí
HK Ivančice
TJ Rožnov p.R.
Sokol Juliánov
SK Velká Bystřice
Handball KP Brno
TJ Sokol II Prostějov
TJ Sokol Luhačovice
TJ TŽ Třinec
DTJ Polanka
TJ Tatran Litovel
TJ Sokol Velké Meziříčí
HK Ivančice
TJ Rožnov p.R.
Sokol Juliánov
SK Velká Bystřice
Handball KP Brno
TJ Sokol II Prostějov
TJ Sokol Luhačovice
TJ TŽ Třinec
DTJ Polanka
TJ Sokol Ostrava
TJ Tatran Litovel
HK Ivančice
TJ Rožnov p.R.
Sokol Juliánov
SK Velká Bystřice
Handball KP Brno
TJ Sokol II Prostějov
TJ Sokol Luhačovice
TJ TŽ Třinec
DTJ Polanka
TJ Sokol Ostrava
TJ Sokol Velké Meziříčí
HK Ivančice
TJ Rožnov p.R.
Sokol Juliánov
SK Velká Bystřice
Handball KP Brno
TJ Sokol II Prostějov
TJ Tatran Litovel
TJ TŽ Třinec
DTJ Polanka
TJ Sokol Ostrava
TJ Sokol Velké Meziříčí
HK Ivančice
TJ Rožnov p.R.
Sokol Juliánov
SK Velká Bystřice
Handball KP Brno
TJ Sokol II Prostějov
TJ Sokol Luhačovice
TJ Tatran Litovel
DTJ Polanka
TJ Sokol Ostrava
TJ Sokol Velké Meziříčí
HK Ivančice
TJ Rožnov p.R.
Sokol Juliánov
SK Velká Bystřice
Handball KP Brno
TJ Sokol II Prostějov
TJ Sokol Luhačovice
TJ TŽ Třinec
-
-
DTJ Polanka
TJ TŽ Třinec
TJ Sokol Luhačovice
TJ Sokol II Prostějov
Handball KP Brno
SK Velká Bystřice
TJ Tatran Litovel
Sokol Juliánov
TJ Rožnov p.R.
HK Ivančice
TJ Sokol Velké Meziříčí
TJ Sokol Ostrava
TJ Sokol Ostrava
DTJ Polanka
TJ TŽ Třinec
TJ Sokol Luhačovice
TJ Sokol II Prostějov
Handball KP Brno
TJ Tatran Litovel
SK Velká Bystřice
Sokol Juliánov
TJ Rožnov p.R.
HK Ivančice
TJ Sokol Velké Meziříčí
TJ Sokol Velké Meziříčí
TJ Sokol Ostrava
DTJ Polanka
TJ TŽ Třinec
TJ Sokol Luhačovice
TJ Sokol II Prostějov
TJ Tatran Litovel
Handball KP Brno
SK Velká Bystřice
Sokol Juliánov
TJ Rožnov p.R.
HK Ivančice
TJ Tatran Litovel
TJ Sokol Velké Meziříčí
TJ Sokol Ostrava
DTJ Polanka
TJ TŽ Třinec
TJ Sokol Luhačovice
TJ Sokol Luhačovice
TJ Sokol II Prostějov
Handball KP Brno
SK Velká Bystřice
Sokol Juliánov
TJ Rožnov p.R.
TJ Tatran Litovel
HK Ivančice
TJ Sokol Velké Meziříčí
TJ Sokol Ostrava
DTJ Polanka
TJ TŽ Třinec
TJ TŽ Třinec
TJ Sokol Luhačovice
TJ Sokol II Prostějov
Handball KP Brno
SK Velká Bystřice
Sokol Juliánov
TJ Tatran Litovel
TJ Rožnov p.R.
HK Ivančice
TJ Sokol Velké Meziříčí
TJ Sokol Ostrava
DTJ Polanka
2. liga mladších dorostenců - Morava
Baader
Krejčí
Douda
Hanych
Klimek
Kummerová
Kremláček
Bauer
Bujnoch
Kramoliš
Martiník
Horsák
Planka
Popluhár
Jurečka
Ördögh
Valášek
Bujnoch
Popluhár
Dalajka
Bujnoch
Horalík
Kuča
Baader
Burďák
Kaufman
P.Jaroň
Chalupa
Baader
Douda
Baader
Hlavinka
Baronová
J.Paululík
M.Jaroň
Králíček
Hanák
Horalík
Chalupa
Krobothová
Bauer
Dalajka
Ochmann
Baronová
Kosa ml.
J.Paululík
Jurečka
Bubeníček
Kuča
Šlezingr
Kummerová
Jurečka
Baader
Burďák
Kummerová
J.Paululík
Friedel
Hanych
Chalupa
Krejčí
Popluhár
Planka
Kaufman
Horalík
Dalajka
Pluhař
-
-
Novotný ml.
Lédr
Škroch
Netík
Kobielusz
Macharáčková
Netík
Berger
Divácký
Krupa
Petruška
Videcký
R.Smékal
Zbožínková
Matuška
M.Paululík
Vychodil
Divácký
Zbožínková
Šohaj
Divácký
Kosa st.
Pelech
J.Novotný
Vítek
Procházka
Vala
Řeháček
Novotný ml.
Škroch
Novotný ml.
Směšná
Fridrichová
M.Paululík
Vala
Letev
L.Pavlíček
Kosa st.
Řeháček
Malínek
Berger
Šohaj
Staněk
Fridrichová
SH ZŠ Bystřice n.Olší
Švidernoch
M.Paululík
Matuška
Letev
Pelech
Špunar
Macharáčková
Matuška
Novotný ml.
Vítek
Macharáčková
M.Paululík
Kučerka
Netík
Řeháček
Lédr
Zbožínková
R.Smékal
Procházka
Kosa st.
Šohaj
Suchanek
74
75
17:30
15:00
15:00
15:30
13:00
16:15
1.11.2014
hlášenka
2.11.2014
hlášenka
hlášenka
hlášenka
8.11.2014
8.11.2014
hlášenka
8.11.2014
9.11.2014
16.11.2014
16.11.2014
15.11.2014
hlášenka
hlášenka
hlášenka
22.11.2014
22.11.2014
hlášenka
22.11.2014
23.11.2014
hlášenka
15:30
2.11.2014
15:00
11:00
18:00
15:00
14:00
15:00
16:00
13:00
14:00
15:00
17:00
13:00
15:00
hlášenka
hlášenka
25.10.2014
25.10.2014
hlášenka
25.10.2014
19.10.2014
hlášenka
19.10.2014
hlášenka
18.10.2014
hlášenka
18:30
15:00
16:00
15:00
13:00
15:30
hlášenka
28.9.2014
28.9.2014
hlášenka
28.9.2014
hlášenka
28.9.2014
hlášenka
hlášenka
hlášenka
4.10.2014
4.10.2014
hlášenka
18:00
16:00
21.9.2014
hlášenka
hlášenka
hlášenka
20.9.2014
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Rozpis soutěže R
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
HC Plzeň
TJ Sokol Kobylisy II
TJ Házená Jindř.Hradec
Lokomotiva Č.Budějovice
DHC Slavia Praha B
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
volno
DHK Zora Olomouc B
SHK Kunovice
DHK Baník Most B
TJ Jiskra Otrokovice
TJ Sokol Vršovice
HC Zlín B
HC Plzeň
TJ Sokol Kobylisy II
TJ Házená Jindř.Hradec
Lokomotiva Č.Budějovice
DHC Slavia Praha B
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
volno
TJ Sokol Poruba B
DHK Zora Olomouc B
DHK Baník Most B
TJ Jiskra Otrokovice
TJ Sokol Vršovice
HC Zlín B
HC Plzeň
TJ Sokol Kobylisy II
TJ Házená Jindř.Hradec
Lokomotiva Č.Budějovice
DHC Slavia Praha B
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
volno
TJ Sokol Poruba B
SHK Kunovice
TJ Sokol Vršovice
HC Zlín B
HC Plzeň
TJ Sokol Kobylisy II
TJ Házená Jindř.Hradec
Lokomotiva Č.Budějovice
DHC Slavia Praha B
DHK Zora Olomouc B
volno
TJ Sokol Poruba B
SHK Kunovice
DHK Baník Most B
TJ Jiskra Otrokovice
TJ Sokol Vršovice
HC Zlín B
HC Plzeň
TJ Sokol Kobylisy II
TJ Házená Jindř.Hradec
Lokomotiva Č.Budějovice
DHC Slavia Praha B
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
DHK Zora Olomouc B
TJ Sokol Poruba B
SHK Kunovice
DHK Baník Most B
TJ Jiskra Otrokovice
TJ Sokol Vršovice
HC Zlín B
1. liga žen
-
-
DHK Zora Olomouc B
HC Zlín B
TJ Sokol Vršovice
TJ Jiskra Otrokovice
DHK Baník Most B
SHK Kunovice
TJ Sokol Poruba B
TJ Sokol Poruba B
volno
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
DHC Slavia Praha B
Lokomotiva Č.Budějovice
TJ Házená Jindř.Hradec
TJ Sokol Kobylisy II
DHK Zora Olomouc B
HC Plzeň
HC Zlín B
TJ Sokol Vršovice
TJ Jiskra Otrokovice
DHK Baník Most B
SHK Kunovice
SHK Kunovice
TJ Sokol Poruba B
volno
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
DHC Slavia Praha B
Lokomotiva Č.Budějovice
TJ Házená Jindř.Hradec
DHK Zora Olomouc B
TJ Sokol Kobylisy II
HC Plzeň
HC Zlín B
TJ Sokol Vršovice
TJ Jiskra Otrokovice
DHK Baník Most B
DHK Zora Olomouc B
TJ Jiskra Otrokovice
DHK Baník Most B
SHK Kunovice
TJ Sokol Poruba B
volno
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
DHC Slavia Praha B
Lokomotiva Č.Budějovice
TJ Házená Jindř.Hradec
TJ Sokol Kobylisy II
HC Plzeň
HC Zlín B
DHK Zora Olomouc B
TJ Sokol Vršovice
TJ Jiskra Otrokovice
DHK Baník Most B
SHK Kunovice
TJ Sokol Poruba B
volno
volno
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
DHC Slavia Praha B
Lokomotiva Č.Budějovice
TJ Házená Jindř.Hradec
TJ Sokol Kobylisy II
HC Plzeň
Kosa ml.
Martiník
Barták
Fukala
Skružná
Moravec
Kaufman
Točík
Dolejší
P.Novotný
Pluhař
Brzósková
Kozler
Skružná
Horsák
Dolejší
Valášek
Rutta
Skružná
Kokoška
Mošna
Fogl
Valášek
Martiník
Kozler
Kokoška
Skružná
Barták
Blanár
Rutta
Friedel
Brzósková
Kokoška
P.Novotný
Moravec
Kosa ml.
Valášek
Martiník
Mošna
Brzósková
Kozler
Fukala
Kozler
Fogl
Moravec
Skružná
Dolejší
Kozler
Horsák
Kokoška
Friedel
Skružná
Dolejší
Barták
-
-
Švidernoch
Petruška
Čapek
Mohyla
Sovová
Veselý
Procházka
Zych
Dvořák
J.Smékal
Suchanek
Pavelová
Radová
Sovová
Videcký
Dvořák
Vychodil
Větrovský
Sovová
Matis
Vaník
Lízl
Vychodil
Petruška
Radová
Matis
Sovová
Čapek
Haramul
Větrovský
Kučerka
Pavelová
Matis
J.Smékal
Veselý
Švidernoch
Vychodil
Petruška
Vaník
Pavelová
Radová
Mohyla
Radová
Lízl
Veselý
Sovová
Dvořák
Radová
Videcký
Matis
Kučerka
Sovová
Dvořák
Čapek
SH Sokolská ul.
76
77
21.12.2014
hlášenka
21.12.2014
hlášenka
13.12.2014
13.12.2014
hlášenka
21.12.2014
7.12.2014
hlášenka
7.12.2014
14.12.2014
14.12.2014
hlášenka
hlášenka
hlášenka
hlášenka
29.11.2014
7.12.2014
hlášenka
6.12.2014
30.11.2014
hlášenka
30.11.2014
13:00
15:00
10:00
14:00
15:00
13:00
13:45
18:00
10:00
16:00
18:00
15:00
16:00
15:30
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
DHK Zora Olomouc B
TJ Jiskra Otrokovice
TJ Sokol Vršovice
HC Zlín B
HC Plzeň
TJ Sokol Kobylisy II
TJ Házená Jindř.Hradec
Lokomotiva Č.Budějovice
DHC Slavia Praha B
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
volno
TJ Sokol Poruba B
SHK Kunovice
DHK Baník Most B
DHK Zora Olomouc B
TJ Sokol Vršovice
HC Zlín B
HC Plzeň
TJ Sokol Kobylisy II
TJ Házená Jindř.Hradec
Lokomotiva Č.Budějovice
DHC Slavia Praha B
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
volno
TJ Sokol Poruba B
SHK Kunovice
DHK Baník Most B
TJ Jiskra Otrokovice
-
DHK Baník Most B
SHK Kunovice
TJ Sokol Poruba B
volno
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
DHC Slavia Praha B
Lokomotiva Č.Budějovice
DHK Zora Olomouc B
TJ Házená Jindř.Hradec
TJ Sokol Kobylisy II
HC Plzeň
HC Zlín B
TJ Sokol Vršovice
TJ Jiskra Otrokovice
TJ Jiskra Otrokovice
DHK Baník Most B
SHK Kunovice
TJ Sokol Poruba B
volno
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
DHC Slavia Praha B
DHK Zora Olomouc B
Lokomotiva Č.Budějovice
TJ Házená Jindř.Hradec
TJ Sokol Kobylisy II
HC Plzeň
HC Zlín B
TJ Sokol Vršovice
Kosa ml.
Valášek
Mošna
Friedel
Mošna
Kokoška
Rutta
P.Novotný
Martiník
Pluhař
Blanár
Fukala
Fogl
Horsák
Barták
Moravec
Kozler
Dolejší
Moravec
Brzósková
Kaufman
Pluhař
Brzósková
Skružná
Švidernoch
Vychodil
Vaník
Kučerka
Vaník
Matis
Větrovský
J.Smékal
Petruška
Suchanek
Haramul
Mohyla
Lízl
Videcký
Čapek
Veselý
Radová
Dvořák
Veselý
Pavelová
Procházka
Suchanek
Pavelová
Sovová
SH Sokolská ul.
78
79
18:00
15:00
14:15
16:15
15:00
17:30
14:00
18:00
hlášenka
hlášenka
5.10.2014
4.10.2014
4.10.2014
4.10.2014
18.10.2014
18.10.2014
19.10.2014
hlášenka
hlášenka
26.10.2014
hlášenka
26.10.2014
hlášenka
hlášenka
30.11.2014
hlášenka
29.11.2014
6.12.2014
6.12.2014
hlášenka
6.12.2014
7.12.2014
17:30
14:00
15:00
14:15
16:15
12:00
10:00
10:30
16:15
18:00
17:30
15:00
8.11.2014
15.11.2014
hlášenka
hlášenka
16.11.2014
hlášenka
22.11.2014
22.11.2014
22.11.2014
hlášenka
hlášenka
15:00
14:15
16:00
18:00
15:00
14:00
1.11.2014
2.11.2014
hlášenka
hlášenka
2.11.2014
hlášenka
9.11.2014
8.11.2014
9.11.2014
16:00
26.10.2014
hlášenka
13:30
15:00
14:15
15:00
17:30
14:00
12:00
21.9.2014
hlášenka
21.9.2014
20.9.2014
27.9.2014
hlášenka
27.9.2014
28.9.2014
hlášenka
Rozpis soutěže S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
TJ Lokomotiva Cheb
TJ Slavoj Tachov
volno
TJ Turnov
HK Spartak Ústí n.L.
TJ Astra Praha
TJ Sokol Kobylisy II B
DHC SVŠ Plzeň
HBC Strakonice
TJ Sokol Vršovice B
TJ Sokol Bělá p.B.
HC Milevsko
TJ Lokomotiva Cheb
volno
TJ Turnov
HK Spartak Ústí n.L.
TJ Astra Praha
TJ Sokol Kobylisy II B
DHC SVŠ Plzeň
HBC Strakonice
TJ Sokol Vršovice B
TJ Sokol Bělá p.B.
HC Milevsko
TJ Slavoj Tachov
TJ Lokomotiva Cheb
TJ Turnov
HK Spartak Ústí n.L.
TJ Astra Praha
TJ Sokol Kobylisy II B
DHC SVŠ Plzeň
HBC Strakonice
TJ Sokol Vršovice B
TJ Sokol Bělá p.B.
HC Milevsko
TJ Slavoj Tachov
volno
TJ Turnov
HK Spartak Ústí n.L.
TJ Astra Praha
TJ Sokol Kobylisy II B
DHC SVŠ Plzeň
HBC Strakonice
TJ Lokomotiva Cheb
TJ Sokol Bělá p.B.
HC Milevsko
TJ Slavoj Tachov
volno
TJ Turnov
HK Spartak Ústí n.L.
TJ Astra Praha
TJ Sokol Kobylisy II B
DHC SVŠ Plzeň
HBC Strakonice
TJ Sokol Vršovice B
TJ Lokomotiva Cheb
HC Milevsko
TJ Slavoj Tachov
volno
TJ Turnov
HK Spartak Ústí n.L.
TJ Astra Praha
TJ Sokol Kobylisy II B
DHC SVŠ Plzeň
HBC Strakonice
TJ Sokol Vršovice B
TJ Sokol Bělá p.B.
2. liga žen - Čechy
-
-
HC Milevsko
TJ Sokol Bělá p.B.
TJ Sokol Vršovice B
HBC Strakonice
DHC SVŠ Plzeň
TJ Sokol Kobylisy II B
TJ Lokomotiva Cheb
TJ Astra Praha
HK Spartak Ústí n.L.
TJ Turnov
volno
TJ Slavoj Tachov
TJ Slavoj Tachov
HC Milevsko
TJ Sokol Bělá p.B.
TJ Sokol Vršovice B
HBC Strakonice
DHC SVŠ Plzeň
TJ Lokomotiva Cheb
TJ Sokol Kobylisy II B
TJ Astra Praha
HK Spartak Ústí n.L.
TJ Turnov
volno
volno
TJ Slavoj Tachov
HC Milevsko
TJ Sokol Bělá p.B.
TJ Sokol Vršovice B
HBC Strakonice
TJ Lokomotiva Cheb
DHC SVŠ Plzeň
TJ Sokol Kobylisy II B
TJ Astra Praha
HK Spartak Ústí n.L.
TJ Turnov
TJ Lokomotiva Cheb
volno
TJ Slavoj Tachov
HC Milevsko
TJ Sokol Bělá p.B.
TJ Sokol Vršovice B
TJ Sokol Vršovice B
HBC Strakonice
DHC SVŠ Plzeň
TJ Sokol Kobylisy II B
TJ Astra Praha
HK Spartak Ústí n.L.
TJ Lokomotiva Cheb
TJ Turnov
volno
TJ Slavoj Tachov
HC Milevsko
TJ Sokol Bělá p.B.
TJ Sokol Bělá p.B.
TJ Sokol Vršovice B
HBC Strakonice
DHC SVŠ Plzeň
TJ Sokol Kobylisy II B
TJ Astra Praha
TJ Lokomotiva Cheb
HK Spartak Ústí n.L.
TJ Turnov
volno
TJ Slavoj Tachov
HC Milevsko
Harbich
Fogl
Blažeková
Kozler
Polák
Melka
Mára
Halíř
Kahoun
Blažeková
Deml
Mára
Ledvinka
Moravec
Mošna
Gebauer
Halíř
Laštovička
Artl
Navrátil
Polák
Kábrt
Polák
Dolejší
Skružná
Kahoun
Blažeková
Špaček
Chmelíř
Chmelíř
Laštovička
Blažeková
Ledvinka
Pospíšil
Laštovička
Kokoška
Brejcha
Polák
Gebauer
Lorenc
Eiseltová
Hladký st.
Blažeková
Drobný
Špaček
Harbich
Blažeková
Dolejší
Navrátil
Melka
Polák
Melka
Hosnedl
Eiseltová
Harbich
-
-
Tomeš
Lízl
Šajnerová
Radová
Škarda
Studecký
Svítek
Podzimek
Hladký ml.
Šajnerová
Dvořáček
Svítek
Lehký
Veselý
Vaník
Vitner
Podzimek
Zd.Tůma
Černý
Šiška
Škarda
Vaněček
Škarda
Dvořák
Sovová
Hladký ml.
Šajnerová
Tokoš
Sláma
Sláma
Zd.Tůma
Šajnerová
Lehký
Uhlíř
Zd.Tůma
Matis
Dlouhý
Škarda
Vitner
Motl
Voláková
Kupsa
Šajnerová
P.Pavlíček
Tokoš
Tomeš
Šajnerová
Dvořák
Šiška
Studecký
Škarda
Studecký
J.Zelenka
Voláková
Tomeš
SH ZČU Borský park
80
81
16:00
hlášenka
hlášenka
26.10.2014
13:00
16:00
15:00
15.11.2014
hlášenka
hlášenka
16.11.2014
22.11.2014
hlášenka
11.10.2014
16:00
16:00
15:00
9.11.2014
8.11.2014
hlášenka
hlášenka
hlášenka
2.11.2014
17:00
17:00
19.10.2014
hlášenka
13:00
hlášenka
18.10.2014
5.10.2014
16:00
14:00
28.9.2014
hlášenka
16:00
17:00
13:00
16:00
21.9.2014
21.9.2014
27.9.2014
28.9.2014
hlášenka
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
Rozpis soutěže T
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
SK Velká Bystřice
TJ Tatran Bohunice
HK Ivančice
TJ Sokol Karviná
volno
TJ Sokol Velké Meziříčí
volno
DHK Pardubice
HK Hodonín
SK Velká Bystřice
TJ Tatran Bohunice
HK Ivančice
TJ Sokol Karviná
volno
SK UP HSC Olomouc
volno
DHK Pardubice
HK Hodonín
SK Velká Bystřice
TJ Tatran Bohunice
TJ Sokol Velké Meziříčí
TJ Sokol Karviná
volno
SK UP HSC Olomouc
volno
DHK Pardubice
HK Hodonín
SK Velká Bystřice
TJ Tatran Bohunice
HK Ivančice
TJ Sokol Velké Meziříčí
volno
SK UP HSC Olomouc
volno
DHK Pardubice
HK Hodonín
SK Velká Bystřice
TJ Tatran Bohunice
HK Ivančice
TJ Sokol Karviná
TJ Sokol Velké Meziříčí
SK UP HSC Olomouc
volno
DHK Pardubice
HK Hodonín
2. liga žen - Morava
-
-
TJ Sokol Velké Meziříčí
HK Hodonín
DHK Pardubice
volno
SK UP HSC Olomouc
SK UP HSC Olomouc
volno
TJ Sokol Karviná
HK Ivančice
TJ Tatran Bohunice
TJ Sokol Velké Meziříčí
SK Velká Bystřice
HK Hodonín
DHK Pardubice
volno
TJ Sokol Velké Meziříčí
SK UP HSC Olomouc
volno
TJ Sokol Karviná
HK Ivančice
HK Ivančice
TJ Tatran Bohunice
SK Velká Bystřice
HK Hodonín
DHK Pardubice
TJ Sokol Velké Meziříčí
volno
SK UP HSC Olomouc
volno
TJ Sokol Karviná
TJ Sokol Karviná
HK Ivančice
TJ Tatran Bohunice
SK Velká Bystřice
HK Hodonín
TJ Sokol Velké Meziříčí
DHK Pardubice
volno
TJ Sokol Karviná
volno
volno
TJ Sokol Karviná
HK Ivančice
TJ Tatran Bohunice
SK Velká Bystřice
Kábrt
Hanych
Malínek
Jurečka
Chalupa
Ördögh
Beneš
Hlavinka
Šlezingr
Popluhár
Blažeková
Kremláček
Malínek
Bauer
Gebauer
Chalupa
Burďák
Hlavinka
Beneš
Hanych
Bujnoch
Laštovička
Planka
Malínek
Beneš
Šlezingr
Krejčí
Semerád
-
-
Vaněček
Netík
Michlová
Matuška
Řeháček
M.Paululík
Večeřa
Směšná
Špunar
Zbožínková
Šajnerová
Netík
Michlová
Berger
Vitner
Řeháček
Vítek
Směšná
Večeřa
Kremláček
Divácký
Zd.Tůma
R.Smékal
Michlová
Večeřa
Špunar
Lédr
Vlk
82
83
10:00
13:00
18:00
18:00
13:00
15:00
18:00
14:00
12:00
15:00
14:00
16:00
15:00
13:00
10:00
18:00
13:00
15:00
18:00
17:00
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
21.9.2014
hlášenka
hlášenka
27.9.2014
27.9.2014
28.9.2014
hlášenka
hlášenka
5.10.2014
18.10.2014
19.10.2014
19.10.2014
hlášenka
26.10.2014
25.10.2014
1.11.2014
2.11.2014
2.11.2014
9.11.2014
hlášenka
9.11.2014
15.11.2014
16.11.2014
15.11.2014
22.11.2014
23.11.2014
hlášenka
29.11.2014
30.11.2014
30.11.2014
11:00
12:30
15:00
12:30
11:00
15:00
13:00
13:00
15:00
15:00
15:00
11:00
13:00
15:00
15:00
15:00
11:00
15:00
12:30
11:00
9:00
15:00
15:00
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
Rozpis soutěže UB
21.9.2014
21.9.2014
hlášenka
27.9.2014
hlášenka
28.9.2014
4.10.2014
hlášenka
5.10.2014
18.10.2014
18.10.2014
18.10.2014
hlášenka
26.10.2014
hlášenka
1.11.2014
hlášenka
2.11.2014
9.11.2014
hlášenka
9.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
hlášenka
hlášenka
23.11.2014
hlášenka
30.11.2014
29.11.2014
30.11.2014
Rozpis soutěže UA
-
DHK Baník Most
TJ HC AŠ Mladá Boleslav
TJ Astra Praha
TJ Astra Praha
HC Plzeň
DHC SVŠ Plzeň
DHK Baník Most
TJ Sokol Vršovice
TJ HC AŠ Mladá Boleslav
TJ HC AŠ Mladá Boleslav
TJ Astra Praha
HC Plzeň
DHK Baník Most
DHC SVŠ Plzeň
TJ Sokol Vršovice
TJ Sokol Vršovice
DHC SVŠ Plzeň
HC Plzeň
DHK Baník Most
TJ HC AŠ Mladá Boleslav
TJ Sokol Vršovice
DHC SVŠ Plzeň
HC Plzeň
TJ Astra Praha
DHK Baník Most
TJ Sokol Vršovice
DHC SVŠ Plzeň
HC Plzeň
TJ Astra Praha
TJ HC AŠ Mladá Boleslav
Kokoška
Navrátil
Skružná
Mošna
Semerád
Kozler
Polák
Chmelíř
Harbich
Kokoška
Brejcha
Chmelíř
Kozler
Laštovička
Mára
Brejcha
V.Novotný
Dolejší
Pospíšil
M.Tůma
Kahoun
Přibyl
Barták
Dostál
Drobný
Špaček
Kozler
Přibyl
Polák
Skružná
-
Sokol Písek
TJ Házená Jindř.Hradec
TJ Sokol Kobylisy II
TJ Sokol Velké Meziříčí
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Sokol Písek
TJ Házená Jindř.Hradec
TJ Sokol Kobylisy II
DHC Slavia Praha
TJ Sokol Velké Meziříčí
Sokol Písek
TJ Házená Jindř.Hradec
TJ Sokol Kobylisy II
DHC Slavia Praha
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
TJ Sokol Velké Meziříčí
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
DHC Slavia Praha
DHC Slavia Praha
TJ Sokol Kobylisy II
TJ Házená Jindř.Hradec
TJ Sokol Velké Meziříčí
Sokol Písek
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
DHC Slavia Praha
TJ Sokol Kobylisy II
TJ Sokol Velké Meziříčí
TJ Házená Jindř.Hradec
Sokol Písek
-
TJ Sokol Velké Meziříčí
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
DHC Slavia Praha
DHC Slavia Praha
TJ Sokol Kobylisy II
TJ Házená Jindř.Hradec
TJ Sokol Velké Meziříčí
Sokol Písek
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
DHC Slavia Praha
TJ Sokol Kobylisy II
TJ Sokol Velké Meziříčí
TJ Házená Jindř.Hradec
Sokol Písek
Sokol Písek
TJ Házená Jindř.Hradec
TJ Sokol Kobylisy II
TJ Sokol Velké Meziříčí
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Sokol Písek
TJ Házená Jindř.Hradec
TJ Sokol Kobylisy II
DHC Slavia Praha
TJ Sokol Velké Meziříčí
Sokol Písek
TJ Házená Jindř.Hradec
TJ Sokol Kobylisy II
DHC Slavia Praha
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
V.Novotný
Barták
Přibyl
Šlezingr
Deml
Blažeková
Hladký st.
Fogl
Dolejší
Hanych
V.Novotný
Moravec
Pospíšil
Blanár
Beneš
Douda
Kloudová
Dostál
Fogl
Drobný
Hladký st.
Beneš
Kahoun
Gebauer
P.Novotný
Dolejší
Blažeková
Šlezingr
V.Novotný
Eiseltová
-
Průžek
Čapek
Žďárský
Špunar
Dvořáček
Šajnerová
Kupsa
Lízl
Dvořák
Kremláček
Václavík
Veselý
Uhlíř
Haramul
Večeřa
Škroch
Zezulová
Kříženecký
Lízl
P.Pavlíček
Kupsa
Večeřa
Hladký ml.
Vitner
J.Smékal
Dvořák
Šajnerová
Špunar
Průžek
Voláková
Matis
Šiška
Sovová
Vaník
Vlk
Radová
Škarda
Sláma
Tomeš
Matis
Dlouhý
Sláma
Radová
Zd.Tůma
Svítek
Dlouhý
Průžek
Dvořák
Uhlíř
Václavík
Hladký ml.
Žďárský
Čapek
Kříženecký
P.Pavlíček
Tokoš
Radová
Žďárský
Škarda
Sovová
liga starších dorostenek – skupina B Čechy + Vysočina
TJ Sokol Vršovice
DHC SVŠ Plzeň
HC Plzeň
DHK Baník Most
TJ HC AŠ Mladá Boleslav
TJ Sokol Vršovice
DHC SVŠ Plzeň
HC Plzeň
TJ Astra Praha
DHK Baník Most
TJ Sokol Vršovice
DHC SVŠ Plzeň
HC Plzeň
TJ Astra Praha
TJ HC AŠ Mladá Boleslav
DHK Baník Most
TJ HC AŠ Mladá Boleslav
TJ Astra Praha
TJ Astra Praha
HC Plzeň
DHC SVŠ Plzeň
DHK Baník Most
TJ Sokol Vršovice
TJ HC AŠ Mladá Boleslav
TJ HC AŠ Mladá Boleslav
TJ Astra Praha
HC Plzeň
DHK Baník Most
DHC SVŠ Plzeň
TJ Sokol Vršovice
liga starších dorostenek – skupina A Čechy
SH ZČU Borský park
84
85
12:00
17:00
17.11.2014
hlášenka
hlášenka
17.11.2014
hlášenka
hlášenka
hlášenka
hlášenka
hlášenka
14.12.2014
hlášenka
14.12.2014
hlášenka
hlášenka
30.11.2014
30.11.2014
hlášenka
hlášenka
hlášenka
hlášenka
16.11.2014
hlášenka
hlášenka
hlášenka
hlášenka
hlášenka
hlášenka
2.11.2014
15:00
15:30
15:00
12:00
12:00
13:00
12:00
10:15
hlášenka
28.9.2014 11:00
hlášenka
Rozpis
soutěže
hlášenka
hlášenka
21.9.2014 17:00
hlášenka
hlášenka
19.10.2014
9:00
hlášenka
hlášenka 12:00
28.9.2014
hlášenka
hlášenka
hlášenka 11:00
28.9.2014
hlášenka
2.11.2014
hlášenka 10:15
hlášenka
hlášenka
hlášenka
hlášenka
hlášenka
19.10.2014
9:00
hlášenka
hlášenka
16.11.2014
hlášenka 12:00
hlášenka
hlášenka
28.9.2014
21.9.2014
hlášenka
U C01
U C02
U C03
U C04
U C05
U C06
U C07
U C08
U C09
UC
U C10
U C11
C12
U C01
C13
U C02
C14
U C03
C15
U C04
U C16
C05
C17
U C06
U C18
C07
C19
U C08
U C20
C09
C21
U C10
C22
U C11
C23
U C12
C24
U C13
C25
U C14
C26
U C15
U C27
C16
C28
U C17
U C29
C18
C30
U C19
U C31
C20
C32
U C21
U C22
U C23
U C24
U C25
U C26
U C27
U C28
U C29
U C30
U C31
U C32
U C33
U C34
U C35
U C36
U C37
U C38
U C39
U C40
U C41
U C42
U C43
U C44
U C45
U C46
U C47
U C48
U C49
U C50
U C51
U C52
U C53
U C54
U C55
U C56
Rozpis soutěže UC
TJ Sokol Poruba
- DHK Zora Olomouc
Baronová
HC Zlín
- TJ Jiskra Otrokovice
Friedel
HK Hodonín
- volno
HC Ostrava
- HK Veselí nad Moravou
Ördögh
DHK Zora Olomouc
- HK Veselí nad Moravou
Dalajka
volno
- HC Ostrava
TJ Jiskra Otrokovice
- HK Hodonín
Brzósková
TJ Sokol Poruba
- HC Zlín
Friedel
HC Zlín
- DHK Zora Olomouc
Fukala
liga
starších dorostenek
– skupina
HK Hodonín
- TJ Sokol
Poruba C Morava
Hanych
HC Ostrava
- TJ Jiskra Otrokovice
Baronová
HKSokol
VeselíPoruba
nad Moravou
volnoZora Olomouc
TJ
- DHK
Baronová
DHKZlín
Zora Olomouc
volno
HC
- TJ
Jiskra Otrokovice
Friedel
TJ Jiskra
Otrokovice
HK Veselí nad Moravou
P.Novotný
HK
Hodonín
- volno
TJ Sokol
Poruba
HC Veselí
Ostrava
Friedel
HC
Ostrava
- HK
nad Moravou
Ördögh
HC
- HK Hodonín
Kosa
ml.
DHKZlín
Zora Olomouc
Veselí nad Moravou
Dalajka
HK Hodonín
DHKOstrava
Zora Olomouc
Chalupa
volno
- HC
HC
Ostrava
- HC
Zlín
Baronová
TJ Jiskra
Otrokovice
HK Hodonín
Brzósková
HKSokol
VeselíPoruba
nad Moravou
TJ Sokol
Planka
TJ
- HC
Zlín Poruba
Friedel
volno
- TJ
Jiskra
HC Zlín
DHK
ZoraOtrokovice
Olomouc
Fukala
DHKHodonín
Zora Olomouc
Jiskra Poruba
Otrokovice
Planka
HK
- TJ Sokol
Hanych
TJ Sokol
Poruba
volno
HC
Ostrava
- TJ
Jiskra Otrokovice
Baronová
HC Veselí
Zlín nad Moravou
HK Veselí nad Moravou
Valášek
HK
- volno
HK Hodonín
HC Ostrava
Kremláček
DHK
Zora Olomouc
- volno
HCJiskra
Ostrava
DHKVeselí
Zora nad
Olomouc
Klimek
TJ
Otrokovice
- HK
Moravou
P.Novotný
HKSokol
VeselíPoruba
nad Moravou
HK Hodonín
Dalajka
TJ
- HC
Ostrava
Friedel
volno
- HC
HC Zlín
HK Zlín
Hodonín
Kosa ml.
TJ Jiskra
Otrokovice
TJ Sokol
Ochmann
HK
Hodonín
- DHK
ZoraPoruba
Olomouc
Chalupa
DHK
Zora Olomouc
- TJ
P.Novotný
HC Ostrava
HCSokol
Zlín Poruba
Baronová
TJ Jiskra
HCSokol
Zlín Poruba
Burďák
HK
VeselíOtrokovice
nad Moravou
- TJ
Planka
volno
- HK
Hodonín
TJ Jiskra
Otrokovice
HK Veselí
Moravou
HCJiskra
Ostrava
Kummerová
DHK
Zora nad
Olomouc
- TJ
Otrokovice
Planka
TJ Sokol Poruba
- volno
HC Zlín
- HK Veselí nad Moravou
Valášek
HK Hodonín
- HC Ostrava
Kremláček
HC Ostrava
- DHK Zora Olomouc
Klimek
HK Veselí nad Moravou
- HK Hodonín
Dalajka
volno
- HC Zlín
TJ Jiskra Otrokovice
- TJ Sokol Poruba
Ochmann
DHK Zora Olomouc
- TJ Sokol Poruba
P.Novotný
TJ Jiskra Otrokovice
- HC Zlín
Burďák
volno
- HK Hodonín
HK Veselí nad Moravou
- HC Ostrava
Kummerová
HK Veselí nad Moravou
- DHK Zora Olomouc
Kremláček
HC Ostrava
- volno
HK Hodonín
- TJ Jiskra Otrokovice
Kloudová
HC Zlín
- TJ Sokol Poruba
Kramoliš
DHK Zora Olomouc
- HC Zlín
Kosa ml.
TJ Sokol Poruba
- HK Hodonín
Krejčí
TJ Jiskra Otrokovice
- HC Ostrava
Brzósková
volno
- HK Veselí nad Moravou
volno
- DHK Zora Olomouc
HK Veselí nad Moravou
- TJ Jiskra Otrokovice
Ochmann
HC Ostrava
- TJ Sokol Poruba
Fukala
HK Hodonín
- HC Zlín
Bauer
DHK Zora Olomouc
- HK Hodonín
Fukala
HC Zlín
- HC Ostrava
Horsák
TJ Sokol Poruba
- HK Veselí nad Moravou
Kosa ml.
TJ Jiskra Otrokovice
- volno
TJ Jiskra Otrokovice
- DHK Zora Olomouc
Friedel
volno
- TJ Sokol Poruba
HK Veselí nad Moravou
- HC Zlín
Krobothová
HC Ostrava
- HK Hodonín
Martiník
DHK Zora Olomouc
- HC Ostrava
Valášek
HK Hodonín
- HK Veselí nad Moravou
HC Zlín
- volno
TJ Sokol Poruba
- TJ Jiskra Otrokovice
Martiník
liga starších dorostenek – skupina C Morava
Petruška
Michlová
Petruška
Vychodil
Kučerka
Staněk
Mohyla
Berger
Mohyla
Videcký
Švidernoch
Zezulová
Krupa
Švidernoch
Lédr
Pavelová
Macharáčková
Netík
Staněk
J.Smékal
Vítek
Vychodil
Netík
Kobielusz
Šohaj
Macharáčková
R.Smékal
Pavelová
Kučerka
Mohyla
Netík
Fridrichová
Fridrichová
Kučerka
J.Smékal
Kučerka
J.Paululík
Švidernoch
Šohaj
Řeháček
Fridrichová
Pavelová
R.Smékal
Kučerka
Mohyla
R.Smékal
Netík
Fridrichová
Vychodil
Netík
Kobielusz
J.Smékal
Šohaj
Kučerka
Švidernoch
Staněk
Řeháček
J.Smékal
Fridrichová
Vítek
R.Smékal
J.Paululík
Šohaj
Fridrichová
Kučerka
SH Sokolská ul.
SH Sokolská ul.
86
87
14:00
12:30
12:30
14:30
10:30
10:30
16:00
16:00
10:30
12:30
10:30
16:00
16:00
16:00
12:30
9:00
12:30
10:30
14:00
14:00
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
21.9.2014
hlášenka
hlášenka
27.9.2014
28.9.2014
28.9.2014
hlášenka
hlášenka
5.10.2014
18.10.2014
19.10.2014
19.10.2014
hlášenka
26.10.2014
26.10.2014
1.11.2014
2.11.2014
2.11.2014
9.11.2014
hlášenka
9.11.2014
15.11.2014
16.11.2014
16.11.2014
23.11.2014
23.11.2014
hlášenka
30.11.2014
30.11.2014
30.11.2014
13:00
15:00
13:00
15:00
11:00
13:00
11:00
11:00
13:00
13:00
15:00
11:00
14:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
15:00
11:00
11:00
13:00
13:00
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Rozpis soutěže VB
21.9.2014
hlášenka
hlášenka
27.9.2014
28.9.2014
28.9.2014
hlášenka
hlášenka
5.10.2014
18.10.2014
18.10.2014
hlášenka
hlášenka
28.10.2014
25.10.2014
1.11.2014
1.11.2014
1.11.2014
17.11.2014
hlášenka
hlášenka
15.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
22.11.2014
23.11.2014
hlášenka
30.11.2014
hlášenka
30.11.2014
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
Rozpis soutěže VA
-
DHK Baník Most
HC Háje
DHC Plzeň
DHC Plzeň
HC Plzeň
HK Spartak Ústí n.L.
DHK Baník Most
TJ Sokol Vršovice
HC Háje
HC Háje
DHC Plzeň
HC Plzeň
DHK Baník Most
HK Spartak Ústí n.L.
TJ Sokol Vršovice
TJ Sokol Vršovice
HK Spartak Ústí n.L.
HC Plzeň
DHK Baník Most
HC Háje
TJ Sokol Vršovice
HK Spartak Ústí n.L.
HC Plzeň
DHC Plzeň
DHK Baník Most
TJ Sokol Vršovice
HK Spartak Ústí n.L.
HC Plzeň
DHC Plzeň
HC Háje
Kokoška
Olexa
Skružná
Mošna
Harbich
Kozler
Špaček
Chmelíř
Eiseltová
Kokoška
Brejcha
Pospíšil
Kozler
Chmelíř
V.Novotný
Brejcha
Gebauer
Eiseltová
Brejcha
M.Tůma
Eiseltová
Přibyl
Barták
Pospíšil
M.Tůma
Chmelíř
Kozler
Přibyl
Fogl
Skružná
-
Matis
Štrébl
Sovová
Vaník
Tomeš
Radová
Tokoš
Sláma
Voláková
Matis
Dlouhý
Uhlíř
Radová
Sláma
Průžek
Dlouhý
Vitner
Voláková
Dlouhý
Václavík
Voláková
Žďárský
Čapek
Uhlíř
Václavík
Sláma
Radová
Žďárský
Lízl
Sovová
Sokol Písek
TJ Házená Jindř.Hradec
TJ Sokol Kobylisy II
Lokomotiva Č.Budějovice
DHK Slavoj Žirovnice
Sokol Písek
TJ Házená Jindř.Hradec
TJ Sokol Kobylisy II
DHC Slavia Praha
Lokomotiva Č.Budějovice
Sokol Písek
TJ Házená Jindř.Hradec
TJ Sokol Kobylisy II
DHC Slavia Praha
DHK Slavoj Žirovnice
Lokomotiva Č.Budějovice
DHK Slavoj Žirovnice
DHC Slavia Praha
DHC Slavia Praha
TJ Sokol Kobylisy II
TJ Házená Jindř.Hradec
Lokomotiva Č.Budějovice
Sokol Písek
DHK Slavoj Žirovnice
DHK Slavoj Žirovnice
DHC Slavia Praha
TJ Sokol Kobylisy II
Lokomotiva Č.Budějovice
TJ Házená Jindř.Hradec
Sokol Písek
-
Lokomotiva Č.Budějovice
DHK Slavoj Žirovnice
DHC Slavia Praha
DHC Slavia Praha
TJ Sokol Kobylisy II
TJ Házená Jindř.Hradec
Lokomotiva Č.Budějovice
Sokol Písek
DHK Slavoj Žirovnice
DHK Slavoj Žirovnice
DHC Slavia Praha
TJ Sokol Kobylisy II
Lokomotiva Č.Budějovice
TJ Házená Jindř.Hradec
Sokol Písek
Sokol Písek
TJ Házená Jindř.Hradec
TJ Sokol Kobylisy II
Lokomotiva Č.Budějovice
DHK Slavoj Žirovnice
Sokol Písek
TJ Házená Jindř.Hradec
TJ Sokol Kobylisy II
DHC Slavia Praha
Lokomotiva Č.Budějovice
Sokol Písek
TJ Házená Jindř.Hradec
TJ Sokol Kobylisy II
DHC Slavia Praha
DHK Slavoj Žirovnice
V.Novotný
Barták
Přibyl
Barták
Kahoun
Blažeková
Hladký st.
Fogl
Dolejší
Průžek
V.Novotný
Moravec
Pospíšil
Blanár
Kahoun
Hladký st.
Hosnedl
Dostál
Fogl
Drobný
Hladký st.
Hladký st.
Kahoun
Beneš
Hladký st.
Dolejší
Blažeková
Barták
V.Novotný
Eiseltová
-
Průžek
Čapek
Žďárský
Čapek
Hladký ml.
Šajnerová
Kupsa
Lízl
Dvořák
M.Tůma
Václavík
Veselý
Uhlíř
Haramul
Hladký ml.
Kupsa
J.Zelenka
Kříženecký
Lízl
P.Pavlíček
Kupsa
Kupsa
Hladký ml.
Večeřa
Kupsa
Dvořák
Šajnerová
Čapek
Průžek
Voláková
liga mladších dorostenek – skupina B Čechy + Vysočina
TJ Sokol Vršovice
HK Spartak Ústí n.L.
HC Plzeň
DHK Baník Most
HC Háje
TJ Sokol Vršovice
HK Spartak Ústí n.L.
HC Plzeň
DHC Plzeň
DHK Baník Most
TJ Sokol Vršovice
HK Spartak Ústí n.L.
HC Plzeň
DHC Plzeň
HC Háje
DHK Baník Most
HC Háje
DHC Plzeň
DHC Plzeň
HC Plzeň
HK Spartak Ústí n.L.
DHK Baník Most
TJ Sokol Vršovice
HC Háje
HC Háje
DHC Plzeň
HC Plzeň
DHK Baník Most
HK Spartak Ústí n.L.
TJ Sokol Vršovice
liga mladších dorostenek – skupina A Čechy
88
89
11:00
13:00
10:15
10:15
11:00
11:00
9:00
13:00
11:00
12:00
15:00
15:00
12:00
13:00
13:00
15:00
10:15
11:00
15:00
15:00
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
21.9.2014
hlášenka
hlášenka
28.9.2014
28.9.2014
28.9.2014
hlášenka
hlášenka
hlášenka
19.10.2014
19.10.2014
hlášenka
hlášenka
hlášenka
hlášenka
2.11.2014
1.11.2014
hlášenka
hlášenka
hlášenka
hlášenka
16.11.2014
16.11.2014
15.11.2014
22.11.2014
hlášenka
hlášenka
30.11.2014
hlášenka
30.11.2014
9:00
13:45
13:45
9:00
11:30
15:00
13:45
15:00
13:45
11:00
13:45
18:00
9:00
13:00
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
Rozpis soutěže VD
21.9.2014
hlášenka
21.9.2014
28.9.2014
27.9.2014
28.9.2014
hlášenka
4.10.2014
hlášenka
19.10.2014
19.10.2014
hlášenka
25.10.2014
hlášenka
25.10.2014
2.11.2014
2.11.2014
hlášenka
hlášenka
8.11.2014
hlášenka
16.11.2014
16.11.2014
15.11.2014
22.11.2014
hlášenka
22.11.2014
30.11.2014
hlášenka
30.11.2014
Rozpis soutěže VC
-
DHK Zora Olomouc B
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
HK Ivančice
HK Ivančice
TJ Tatran Bohunice
DHK Pardubice
DHK Zora Olomouc B
TJ Sokol Poruba A
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
HK Ivančice
TJ Tatran Bohunice
DHK Zora Olomouc B
DHK Pardubice
TJ Sokol Poruba A
TJ Sokol Poruba A
DHK Pardubice
TJ Tatran Bohunice
DHK Zora Olomouc B
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
TJ Sokol Poruba A
DHK Pardubice
TJ Tatran Bohunice
HK Ivančice
DHK Zora Olomouc B
TJ Sokol Poruba A
DHK Pardubice
TJ Tatran Bohunice
HK Ivančice
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
Baronová
Semerád
Beneš
Dalajka
Deml
Friedel
Laštovička
Kloudová
Beneš
Burďák
Baronová
Gebauer
Popluhár
Bauer
Beneš
Planka
Kloudová
Beneš
Popluhár
Šlezingr
Harbich
P.Novotný
Kuča
Gebauer
P.Novotný
Chalupa
Jurečka
M.Kosa
Deml
Krejčí
TJ Sokol Poruba B
HC Zlín
TJ Sokol Ostrava Zábřeh
DHK Zora Olomouc A
TJ Sokol Karviná
TJ Sokol Poruba B
HC Zlín
TJ Sokol Ostrava Zábřeh
SKH Velká nad Veličkou
DHK Zora Olomouc A
TJ Sokol Poruba B
HC Zlín
TJ Sokol Ostrava Zábřeh
SKH Velká nad Veličkou
TJ Sokol Karviná
DHK Zora Olomouc A
TJ Sokol Karviná
SKH Velká nad Veličkou
SKH Velká nad Veličkou
TJ Sokol Ostrava Zábřeh
HC Zlín
DHK Zora Olomouc A
TJ Sokol Poruba B
TJ Sokol Karviná
TJ Sokol Karviná
SKH Velká nad Veličkou
TJ Sokol Ostrava Zábřeh
DHK Zora Olomouc A
HC Zlín
TJ Sokol Poruba B
-
DHK Zora Olomouc A
TJ Sokol Karviná
SKH Velká nad Veličkou
SKH Velká nad Veličkou
TJ Sokol Ostrava Zábřeh
HC Zlín
DHK Zora Olomouc A
TJ Sokol Poruba B
TJ Sokol Karviná
TJ Sokol Karviná
SKH Velká nad Veličkou
TJ Sokol Ostrava Zábřeh
DHK Zora Olomouc A
HC Zlín
TJ Sokol Poruba B
TJ Sokol Poruba B
HC Zlín
TJ Sokol Ostrava Zábřeh
DHK Zora Olomouc A
TJ Sokol Karviná
TJ Sokol Poruba B
HC Zlín
TJ Sokol Ostrava Zábřeh
SKH Velká nad Veličkou
DHK Zora Olomouc A
TJ Sokol Poruba B
HC Zlín
TJ Sokol Ostrava Zábřeh
SKH Velká nad Veličkou
TJ Sokol Karviná
Baronová
Hlavinka
Klimek
Horsák
Krejčí
Friedel
Ochmann
Klimek
Dalajka
Burďák
Baronová
Krobothová
Horalík
Hlavinka
Kosa ml.
Martiník
Pluhař
Ochmann
Burďák
Krejčí
Krobothová
Brzosková
Kuča
Horalík
Ördögh
Bujnoch
Fukala
Pluhař
Ochmann
Krejčí
liga mladších dorostenek – skupina D Morava
TJ Sokol Poruba A
DHK Pardubice
TJ Tatran Bohunice
DHK Zora Olomouc B
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
TJ Sokol Poruba A
DHK Pardubice
TJ Tatran Bohunice
HK Ivančice
DHK Zora Olomouc B
TJ Sokol Poruba A
DHK Pardubice
TJ Tatran Bohunice
HK Ivančice
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
DHK Zora Olomouc B
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
HK Ivančice
HK Ivančice
TJ Tatran Bohunice
DHK Pardubice
DHK Zora Olomouc B
TJ Sokol Poruba A
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
TJ Jiskra Havlíčkův Brod
HK Ivančice
TJ Tatran Bohunice
DHK Zora Olomouc B
DHK Pardubice
TJ Sokol Poruba A
-
-
Fridrichová
Směšná
Kobielusz
Videcký
Lédr
Kučerka
Staněk
Kobielusz
Šohaj
Vítek
Fridrichová
Michlová
Kosa st.
Směšná
Švidernoch
Petruška
Suchanek
Staněk
Vítek
Lédr
Michlová
Pavelová
Pelech
Kosa st.
M.Paululík
Divácký
Mohyla
Suchánek
Staněk
Lédr
Fridrichová
Vlk
Večeřa
Šohaj
Dvořáček
Kučerka
Zd.Tůma
Zezulová
Večeřa
Vítek
Fridrichová
Vitner
Zbožínková
Berger
Večeřa
R.Smékal
Zezulová
Večeřa
Zbožínková
Špunar
Tomeš
J.Smékal
Pelech
Vitner
J.Smékal
Řeháček
Matuška
Švidernoch
Dvořáček
Lédr
liga mladších dorostenek – skupina C Morava + Vysočina
SH Sokolská ul.
SH Sokolská ul.
POZNÁMKY
90
WENDY s.r.o.
Kokořínská 1615, 276 01 Mělník
Tel.: 315 625 115
Fax: 315 627 318
E-mail: wendy@wendy.cz
www.wendy.cz
Download

rozpis soutěží čsh 2014/2015