ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ
(ZKSH)
KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ
JARO 2014
soutěžní ročník 2013 - 2014
ZLÍN
ÚNOR 2014
ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ
Sportovní hala Euronics, U Zimního stadionu 4286, 760 01 Zlín
[email protected]
www.zksh.chf.cz
Exekutiva ZKSH
Předseda Exekutivy ZKSH
-
Místopředseda Exekutivy ZKSH, předseda DK
Petr NOVÁK
739 231 311
[email protected]
Předseda STK
Dita DVOŘÁKOVÁ
776 883 836
[email protected]
Předseda KR, ekonom
Petr VIDECKÝ
603 468 238
[email protected]
Předseda KM
Radek ČÍŽ
731 401 589
[email protected]
Řízení soutěží ZKSH, OLKSH a MSKSH
Předseda STK:
Muži:
Mladší žactvo:
Starší žáci, starší žačky:
Mladší dorostenci (OLKSH):
Ženy (MSKSH):
Minižáci:
Dita Dvořáková, 776 883 836, [email protected]
Radek Číž, 731 401 589, [email protected]
Hana Kolářová, 723 562 058, [email protected]
Dita Dvořáková, 776 883 836, [email protected]
Ing. Pavel Spurný, 731 426 524, [email protected]
Jiří Štefek, 603 274 288, [email protected]
Radek Číž, 731 401 589, [email protected]
Odborné komise ZKSH
Soutěžně – technická komise ZKSH:
Předseda STK:
Člen STK:
Člen STK:
Dita DVOŘÁKOVÁ, 776 883 836, [email protected]
Radek ČÍŽ, 731 401 589, [email protected]
Hana KOLÁŘOVÁ, 723 562 058, [email protected]
Disciplinární komise ZKSH:
Předseda DK:
Člen DK:
Člen DK:
Petr NOVÁK, 739 231 311, [email protected]
Dita DVOŘÁKOVÁ, 776 883 836, [email protected]
Petr VIDECKÝ, 603 468 238, [email protected]
Komise rozhodčích ZKSH:
Předseda KR,
obsazovací referent:
Člen KR:
Petr VIDECKÝ, 603 468 238, [email protected]
Pavel ŠOHAJ, 739 611 478, [email protected]
Komise mládeže ZKSH:
Předseda KM:
Člen KM:
Člen KM:
Člen KM:
Radek ČÍŽ, 731 401 589, [email protected]
Mgr. Miloslav JANOŠEK, 739 039 074, [email protected]
Petr HABROVANSKÝ, 608 750 577, [email protected]
Mgr. Jiří MIKA, 739 424 493, [email protected],
Ostatní kontakty:
Správce webových stránek a krajský redaktor systému Handball net:
Dita Dvořáková, 776 883 836, [email protected]
Rozpis soutěží ZKSH
–3–
jaro 2014
OBSAH
ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ ............................................................................2
EXEKUTIVA ZKSH .....................................................................................................2
ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ ZKSH, OLKSH A MSKSH......................................................................2
ODBORNÉ KOMISE ZKSH .............................................................................................3
I.
R O Z P I S ................................................................................................................................ 6
PŘEHLED DRUŽSTEV ZKSH V
SOUTĚŽÍCH
ZKSH, OLKSH,MSKSH .........................................7
II. V Š E O B E C N Á Č Á S T .................................................................................................. 9
1. SYSTÉM SOUTĚŽÍ ...................................................................................................9
2. ZMĚNY V UTKÁNÍCH MLADŠÍHO A STARŠÍHO ŽACTVA – CESTA K ÚSPĚCHU (?) .................. 10
3. ÚHRADA ............................................................................................................ 11
4. STARTOVNÉ V SOUTĚŽÍCH (SŘH ČL. 16) ................................................................... 11
5. POŘADATEL UTKÁNÍ (SŘH ČL. 27) .......................................................................... 12
6. ROZLOSOVÁNÍ..................................................................................................... 12
7. POSTUPY, SESTUPY, TITULY .................................................................................... 12
8. TERMÍNOVÁ LISTINA ............................................................................................. 14
I I I . T E C H N I C K Á Č Á S T ............................................................................................ 16
9. PŘEDPIS ............................................................................................................ 16
10. KATEGORIE A VĚKOVÉ HRANICE (SŘH ČL. 12) ........................................................... 16
11. PODMÍNKY STARTU V SOUTĚŽÍCH ZKSH ................................................................... 17
12. NÁLEŽITOSTI DRUŽSTEV (SŘH ČL. 19) .................................................................... 19
13. NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVCŮ (SŘH ČL. 24) ................................................................ 21
14. HRACÍ DOBA ..................................................................................................... 22
15. HRACÍ TERMÍNY SOUTĚŽÍ, UTKÁNÍ (SŘH ČL. 14) ........................................................ 22
16. HLÁŠENÍ UTKÁNÍ (SŘH ČL. 25) ............................................................................. 23
17. ZMĚNY HLÁŠENÍ (SŘH ČL. 26) .............................................................................. 24
18. ŘÍZENÍ UTKÁNÍ .................................................................................................. 24
19. ZAJIŠTĚNÍ MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ .......................................................................... 28
20. UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽI (SŘH ČL. 44) ....................................................................... 29
21. DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ ......................................................................................... 29
22. POKUTY A POPLATKY ........................................................................................... 31
23. PLATBY ZKSH................................................................................................... 33
24. ZASEDÁNÍ KOMISÍ .............................................................................................. 34
25. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ..................................................................................... 34
ADRESÁŘ KLUBŮ ...................................................................................................... 35
ADRESÁŘ SCHVÁLENÝCH HRACÍCH MÍST .......................................................................... 38
ADRESÁŘ ROZHODČÍCH ............................................................................................. 41
ROZPIS SOUTĚŽE ZA – ZLÍNSKÁ LIGA MUŽI ..................................................................... 49
ROZPIS SOUTĚŽE ZC – ZLÍNSKÁ LIGA STARŠÍ ŽÁCI ............................................................ 50
ROZPIS SOUTĚŽE ZDJA – ZLÍNSKÁ LIGA MLADŠÍ ŽACTVO I.................................................. 52
ROZPIS SOUTĚŽE ZDJB – ZLÍNSKÁ LIGA MLADŠÍ ŽACTVO II ................................................ 54
ROZPIS SOUTĚŽE ZE – ZLÍNSKÁ LIGA STARŠÍ ŽAČKY .......................................................... 56
ROZPIS SOUTĚŽE OE – LIGA OLOMOUCKÉHO KRAJE MLADŠÍ DOROST ..................................... 58
ROZPIS SOUTĚŽE NI – MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA ŽENY ....................................................... 59
I.
R O Z P I S M I N I H Á Z E N É ........................................................................................ 61
Rozpis soutěží ZKSH
–4–
jaro 2014
I. ČÁST SOUTĚŽE OD 14. 9. DO 10. 11. 2013 ................................................................ 61
II. ČÁST SOUTĚŽE OD 16. 11. 2013 DO 13. 4. 2014 ...................................................... 62
III. ČÁST SOUTĚŽE OD 26. 4. 2014 DO 8. 6. 2014 ......................................................... 64
II. V Š E O B E C N Á Č Á S T ................................................................................................ 67
1. SYSTÉM SOUTĚŽE ................................................................................................. 67
2. ÚHRADA ............................................................................................................ 67
3. STARTOVNÉ V SOUTĚŽÍCH SŘH ČL. 16 ...................................................................... 67
4. POŘADATEL TURNAJE SŘH ČL. 27 ............................................................................ 67
5. ROZLOSOVÁNÍ..................................................................................................... 67
6. TERMÍNOVÁ LISTINA ............................................................................................. 67
I I I . T E C H N I C K Á Č Á S T ............................................................................................ 68
7. PŘEDPIS ............................................................................................................ 68
8. STARTUJÍ SŘH ČL. 12 .......................................................................................... 68
9. NÁLEŽITOSTI DRUŽSTEV SŘH ČL. 19 ........................................................................ 69
10. HRACÍ DOBA ..................................................................................................... 69
11.UMÍSTĚNÍ V TURNAJI 6+1 (SŘH ČL. 44).................................................................. 69
13. HRACÍ TERMÍNY SŘH ČL. 14................................................................................. 71
14. HLÁŠENÍ UTKÁNÍ SŘH ČL. 25, 26 .......................................................................... 71
15. ŘÍZENÍ UTKÁNÍ .................................................................................................. 71
16. ZAJIŠTĚNÍ MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ .......................................................................... 72
17. DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ ......................................................................................... 72
18. POPLATKY ........................................................................................................ 72
19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ..................................................................................... 73
PRAVIDLA MINIHÁZENÉ ....................................................................................... 74
ROZLOSOVÁNÍ TURNAJŮ MINIŽACTVA ................................................................. 77
Rozpis soutěží ZKSH
–5–
jaro 2014
I.
ROZPIS
krajských soutěží
Rozpisy soutěží jsou základními úplnými dokumenty obsahující provádění
ustanovení a způsoby konání jednotlivých soutěží daného soutěžního ročníku
s uvedením herního průběhu, počtu družstev, finančního průběhu, možnosti
námitek.
Při utkáních řízených ZKSH je pořadatel utkání povinen mít k dispozici
tištěný rozpis ZKSH a tento poskytnout v případě potřeby, k dispozici
rozhodčím nebo vedoucímu družstva soupeře.
Soutěž
Kategorie
Označení
Působnost
skupiny
ZL
muži
ZA
Zlínský kraj
7
ZL
starší žáci
ZC
Zlínský kraj
9
ZL
ZL
mladší žactvo I
mladší žactvo II
ZDJA
ZDJB
Zlínský kraj
Zlínský kraj
10
10
ZL
starší žačky
ZE
Zlínský kraj, Olomoucký kraj
9
LOLK
mladší dorost
OE
Olomoucký, Zlínský kraj
3
MSL
ženy
NI
Moravskoslezský, Zlínský kraj
4
minižáci
minižáci
minižáci
minižáci
A 6+1
A 4+1
B
C
Zlínský
Zlínský
Zlínský
Zlínský
6
8
8
8
kraj
kraj
kraj
kraj
Počet
účastníků
Tento rozpis je určen:
• Oddílům hrajícím soutěže řízené ZKSH
• rozhodčím uvedených na listinách KSH a ČSH
• všem orgánům ZKSH, OLKSH a ČSH
• členům Exekutivy ZKSH a členům jeho odborných komisí
• soutěžím miniházené 4 + 1
Rozpis soutěží ZKSH
–6–
jaro 2014
Přehled družstev ZKSH v soutěžích ZKSH,
OLKSH,MSKSH
ZL MUŽI - ZA
Soutěž řídí: Radek ČÍŽ
1. TJ Holešov
2. HC Zlín „B“
3. TJ Lesana Zubří
4. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště
5. X
6. TJ Bystřice pod Hostýnem „B“
7. TJ Veselá
8. TJ Handball Valašské Meziříčí
ZL STARŠÍ ŽÁCI - ZC
Soutěž řídí: Dita DVOŘÁKOVÁ
1. HC Zubří „B“
2. HC Zubří „A“
3. HC Zlín „B“
4. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště
5. TJ Rožnov pod Radhoštěm
6. TJ Bystřice pod Hostýnem
7. KH Z Vsetín
8. X
9. HC Zlín „A“
10. TJ Fatra Slavia Napajedla
ZL MLADŠÍ ŽACTVO I - ZDJA
ZL MLADŠÍ ŽACTVO II - ZDJB
Soutěž řídí: Hana KOLÁŘOVÁ
Soutěž řídí: Hana KOLÁŘOVÁ
1. TJ Jiskra Otrokovice (d)
1. TJ Holešov (ch)
2. HC Zubří „A“ (ch)
2. HC Zubří „C“ (ch)
3. HC Zubří „B“ (ch)
3. TJ Lesana Zubří (d)
4. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště (ch)
4. HC Zlín „B“ (d)
5. TJ Rožnov pod Radhoštěm „A“ (ch)
5. TJ Rožnov pod Radhoštěm „B“ (ch)
6. HC Zlín „C“ (d)
6. TJ Bystřice pod Hostýnem (ch)
7. KH Z Vsetín (ch)
7. TJ Sokol Luhačovice
8. HC Zlín „A“ (d)
8. SHK Kunovice (d)
9. HC Zlín „A“ (ch)
9. HC Zlín „B“ (ch)
10. TJ Fatra Slavia Napajedla (ch)
10. TJ Sokol Hovězí (d)
Pozn: Chlapecké týmy mají uvedeno za jménem družstva (ch), dívčí pak (d).
ZL STARŠÍ ŽAČKY – ZE
Soutěž řídí: Dita DVOŘÁKOVÁ
1. TJ Jiskra Otrokovice
2. SK Žeravice
3. TJ Lesana Zubří
4. DHK Zora Olomouc
5. DHK Litovel
6. SHK Kunovice
7. HC Zlín „A“
8. HC Zlín „B“
9. SK Velká Bystřice
10. X
Pozn: Mezikrajská soutěž ZKSH a OLKSH, řídícím soutěže je ZKSH
LOLK MLADŠÍ DOROST - OE
Soutěž řídí: Pavel SPURNÝ (OLKSH)
1. TJ Senice na Hané
2. TJ Šumperk
3. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště
Pozn: Mezikrajská soutěž ZKSH a OLKSH,
řídícím soutěže je OLKSH
Rozpis soutěží ZKSH
–7–
MSL ŽENY - NI
Soutěž řídí: Jiří ŠTEFEK (MSKSH)
1. HC Ostrava
2. TJ Lesana Zubří
3. KH Orel Paskov
4. TJ Lokomotiva Suchdol
Mezikrajská soutěž ZKSH a MSKSH,
řídícím soutěže je MSKSH
jaro 2014
MINIŽÁCI – A 6+1 (2003)
1. HC Junior Zlín „A“
2. KH Z Vsetín „A“
3. TJ Rožnov pod Radhoštěm „A“
4. TJ Jiskra Otrokovice „A“
5. HC Junior Zlín „B“
6. TJ Sokol Luhačovice „A“
MINIŽÁCI – A 4+1 (2003)
1. TJ Bystřice pod Hostýnem „A“
2. HC Junior Zlín „C“
3. HC Zubří „A“
4. TJ Fatra Slavia Napajedla
5. TJ Bystřice pod Hostýnem „B“
6. TJ Handball Valašské Mez. „A“
7. HC Junior Zlín „D“
8. HC Zubří „B“
MINIŽÁCI – B 4+1 (2004)
1. TJ Handball Valašské Meziříčí „B“
2. TJ Rožnov pod Radhoštěm „B“
3. TJ Bystřice pod Hostýnem „C“
4. TJ Lesana Zubří
5. KH Z Vsetín „B“
6. TJ Sokol Luhačovice „B“
7. SHK Kunovice
8. TJ Jiskra Otrokovice „B“
MINIŽÁCI – C 4+1 (2005)
1. HC Junior Zlín 05_d
2. HC Zubří 05
3. TJ Bystřice pod Hostýnem 05 „B“
4. SHK Kunovice 05
5. HC Junior Zlín 05_ch
6. TJ Rožnov pod Radhoštěm 05
7. TJ Bystřice pod Hostýnem 05 „A“
8. TJ Bystřice pod Hostýnem 06
Turnaje minižáků řídí: Radek ČÍŽ
Rozpis soutěží ZKSH
–8–
jaro 2014
II. V Š E O B E C N Á Č Á S T
1. Systém soutěží
Výše uvedené soutěže řídí Soutěžně - technická komise (dále jen STK) Exekutivy ZKSH.
Mimo soutěže mladšího dorostu, kterou řídí SK OLKSH, soutěže žen, kterou řídí STK
MSKSH a soutěže minižactva, kterou řídí Komise mládeže ZKSH.
V soutěžích ZKSH uvedených níže, mohou startovat dvě a více družstev jednoho
oddílu/klubu.
ZL muži – hraje se dlouhodobě podzim - jaro, dvoukolově, systémem každý s každým,
doma - venku.
ZL starší žáci – hraje se dlouhodobě podzim - jaro, dvoukolově, systémem každý
s každým, doma - venku.
ZL mladší žactvo I, II – jarní část se hraje jako nová soutěž, jednokolově, systémem
každý s každým.
Chlapecké týmy mají uvedeno za jménem družstva (ch), dívčí pak (d).
ZL starší žačky – mezikrajská soutěž s družstvy OLKSH. Řídícím orgánem soutěže je
STK ZKSH. Hraje se dlouhodobě podzim - jaro, dvoukolově, systémem každý s každým,
doma - venku.
LOLK mladší dorost – mezikrajská soutěž s družstvy OLKSH. Řídícím orgánem soutěže
je SK OLKSH. Hraje se dlouhodobě turnajovým systémem každý s každým.
MSL ženy – mezikrajská soutěž s družstvy MSKSH. Řídícím orgánem soutěže je STK
MSKSH. Soutěž se hraje čtyřkolově.
Minižáci – soutěž se řídí samostatným rozpisem.
Rozpis soutěží ZKSH
–9–
jaro 2014
2. Změny v utkáních mladšího a staršího žactva –
CESTA K ÚSPĚCHU (?)
Na schůzce trenérů žactva ZKSH dne 12.6.2013 byly odsouhlaseny změny v soutěžních
utkáních mladšího a staršího žactva.
Cílem
1.
2.
3.
4.
těchto změn je:
Zlepšení obranné činnosti jednotlivce 1:1
Zlepšení účinnosti střelby z velké a střední vzdálenosti
Podpora výkonnostního růstu výrazných individualit
Podpora všestranného rozvoje hráčů
V „herních pravidlech“ tyto změny prezentují následující pravidla:
Kategorie mladšího žactva (chlapci, děvčata):
1. Povinnost hrát v 1. poločase utkání obranný systém 3 : 3.
3 vysunutí obránci za hranici 9m hodu. Při záběhu útočníka je možný pohyb
vysunutého obránce směrem k čáře brankoviště s tímto útočníkem.
Není myšleno jako obrana 3 + 3 (osobní bránění).
2. Zákaz osobní obrany na jednoho nebo dva hráče v utkání.
3. Střídání hráčů je povoleno pouze při přechodu z obrany do útoku, tedy pouze
v době kdy má střídající družstvo v držení míč. Taktéž není povoleno střídat hráče
bránícího družstva při 9m hodu. V případě zranění hráče, je možno provést
střídání i při přechodu z útoku do obrany.
Poznámka: u kategorie mladšího žactva I bylo rozhodnuto o navýšení herního času
na 2 x 25 min.
Kategorie staršího žactva (chlapci, děvčata):
1. Povinnost hrát v 1. poločase utkání obranný systém 0 : 6.
2. Zákaz osobní obrany na jednoho nebo dva hráče v utkání.
3. Střídání hráčů je povoleno pouze při přechodu z obrany do útoku, tedy pouze
v době kdy má střídající družstvo míč v držení. Taktéž není povoleno střídat hráče
bránícího družstva při 9m hodu. V případě zranění hráče, je možno provést
střídání i při přechodu z útoku do obrany.
Rozhodčí utkání:
Rozhodčí utkání mají povinnost pouze upozornit družstvo, které zjevně nedodržuje
některé z výše uvedených pravidel na tuto skutečnost a v případě, že upozorněné
družstvo opakovaně pravidla nedodrží, uvést tuto skutečnost do zápisu.
Při posuzování těchto pravidel (zvláště pravidel 1), by měli rozhodčí přihlížet k herním a
pohybovým dovednostem v daných kategoriích.
Výše uvedená pravidla platí pro všechna družstva (i z ostatních krajských svazů), která
se účastní soutěží ZKSH: starší žáci (ZC), starší žačky (ZE) a mladší žactvo (ZDJA,
ZDJB).
Rozpis soutěží ZKSH
– 10 –
jaro 2014
V případě, že bude STK ZKSH povoleno sehrát utkání některé z výše uvedených soutěží
v rámci turnaje a současně se bude započítávat do soutěže ZKSH, je povinností družstev
se řídit při těchto utkání výše uvedenými pravidly.
Vyjímku tvoří případné utkání Žákovské ligy. Pokud bude sehráno utkání v průběhu
Žákovské ligy, a bude započítáno do dlouhodobé soutěže ZKSH, výše uvedená pravidla
neplatí a utkání se hraje dle regulí soutěže, řízené ČSH.
3. Úhrada
Družstva startují na vlastní náklady. Úhrada odměn delegovaných rozhodčích se provádí
podle Ekonomické směrnice ČSH ze dne 1. 7. 2012 a dle její úpravy platné od 1.1.2013.
Výše odměny v soutěžích řízených ZKSH
1. Rozhodčím náleží v soutěžích řízených a organizovaných ZKSH za jedno utkání
odměna:
Mistrovské soutěže řízené krajskými svazovými orgány:
–
ZL dospělých
300,- Kč
–
ZL staršího žactva
200,- Kč
–
ZL mladšího žactva
200,- Kč
–
minižáci 6 + 1
50,- Kč
2. Stravné (Vyhláška 429/2011 Sb. platná k 1.1.2013)
–
5 -12 hodin
–
déle než 12 až do 18 hod.
–
déle než 18 hod.
66,- Kč
100,- Kč
157,- Kč
3. Cestovné
Úhrada výdajů při použití vlastního motorového vozidla je 5,- Kč/km.
4. Poštovné
Náleží pouze jednomu
zásilky
–
1-2 zápisy
–
3-4 zápisy
–
5 a více
z rozhodčích ve výši tarifu ČP a.s. k 1.8.2013 pro doporučené
29,-Kč
37,-Kč
39,-Kč
+ 1,-Kč obálka
+ 1,-Kč obálka
+ 1,-Kč obálka
celkem
celkem
celkem
=30,- Kč
=38,- Kč
=40,- Kč
V případě úpravy tarifu ČP a.s. zveřejní STK novou výši ve svých zprávách.
4. Startovné v soutěžích (SŘH čl. 16)
Kluby, které přihlašují svoje družstva do soutěží řízených KSH, jsou povinny dle
Ekonomické směrnice čl. 14, odst. 3 uhradit do termínu, stanoveném řídícím orgánem
pro podání přihlášky, za tato družstva startovné v soutěžích.
Senioři
Žactvo
Minižactvo
Rozpis soutěží ZKSH
1.200,- Kč
400,- Kč
200,- Kč
– 11 –
jaro 2014
Poznámka: Exekutiva ZKSH dne 21.1.2014 rozhodla o startu nově přihlášených
mládežnických družstev (včetně minižactva) do jarní částí částí soutěží bez startovného
v soutěžích.
5. Pořadatel utkání (SŘH čl. 27)
Pořadatele utkání určuje Rozpis soutěže, ale zpravidla je to klub uvedený v rozlosování
mistrovských utkání v Rozpisu soutěže na prvním místě.
Pořadatel utkání nese plnou odpovědnost za bezpečnost hráčů, rozhodčích, delegáta a
dalších oficiálně delegovaných zástupců ČSH a KSH, a to nejen v prostoru hřiště, ale
podle potřeby a jejich přání i mimo prostor hřiště.
Pořadatel nese plnou odpovědnost za bezpečnost diváků a za to, že nebude překročena
oficiální kapacita hlediště.
Další povinnosti pořadatele utkání jsou podrobně uvedeny v bodu 4, článku 27 SŘH.
6. Rozlosování
Rozlosování provedla STK ZKSH na zasedání Exekutivy dne 16.12.2013 v souladu
s ustanoveními SŘH čl. 5.
7. Postupy, sestupy, tituly
Postupy, sestupy SŘH čl. 6, 7, 8, 9.
Všechny níže uvedené soutěže jsou bez sestupů.
V kategoriích mladšího žactva budou všechny hráčky a hráči odměněni medailemi. V
kategorii staršího žactva obdrží první tři družstva medaile, poháry a diplomy a to i
v případě družstva z jiného kraje při mezikrajské soutěži, kterou řídí ZKSH.
V kategorií mužů obdrží vítěz pohár a diplom, druhé a třetí družstvo diplom.
ZL MUŽI – vítěz postupuje do II. ligy JM a získá titul Vítěz Zlínské ligy. V případě, že
vítěz nárok na postup neuplatní, přechází toto oprávnění postoupit do vyšší soutěže na
družstvo umístivší se v konečné tabulce na druhém místě.
Neuplatní-li ani vítěz ani druhý tým nárok na postup, pak o postupu rozhodne řídící orgán
vyšší soutěže. Má-li postoupit družstvo klubu, jehož jiný celek již v takovéto soutěži
startuje a ze soutěže nesestupuje, pak oprávnění postoupit do vyšší soutěže přechází na
družstvo další v pořadí.
ZL STARŠÍ ŽÁCI – titul Vítěz Zlínské ligy získá nejvýše postavené družstvo po jarní
části soutěže. Vítěz podzimní části má nárok na přímý postup do Žákovské ligy (ŽL).
Druhý, třetí a čtvrtý v pořadí má nárok na postup do Regionální kvalifikace (Jihovýchod)
Žákovské ligy (RK ŽL), kde se společně s družstvy z Jihomoravského kraje utká o dvě
postupová místa. V případě neuplatnění nároku na jednotlivé postupy do ŽL nebo RK ŽL,
Rozpis soutěží ZKSH
– 12 –
jaro 2014
přechází tento na další nejvýše umístěné družstvo v soutěži. V mimořádných a
nepředvídaných případech rozhodne o postupujícím do ŽL a do RK ŽL řídící orgán STK
ZKSH, s ohledem především na sportovní hledisko.
ZL MLADŠÍ ŽACTVO I, II - všechny hráčky a hráči obdrží medaile. Titul „Vítěz Zlínské
ligy“ se v této kategorii nebude vyhlašovat. Nejvýše a druhé nejvýše umístěné dívčí a
chlapecká družstva ve skupině „I“, po podzimní části, mají nárok na postup do Regionální
kvalifikace Jihovýchod Házenkářského desetiboje (RK HD) chlapců a dívek, kde se
společně s družstvy Jihomoravského kraje utkají o jedno postupové místo do finále HD.
V případě neuplatnění nároku na jednotlivé postupy do RK HD, přechází tento na další
nejvýše umístěné dívčí nebo chlapecké družstvo v soutěži. V mimořádných a
nepředvídaných případech rozhodne o postupujícím RK HD řídící orgán STK ZKSH,
s ohledem především na sportovní hledisko.
ZL STARŠÍ ŽAČKY – titul Vítěz Zlínské ligy získá nejvýše postavené družstvo po jarní
části soutěže. Nejvýše postavené družstvo ZKSH po podzimní části má nárok na přímý
postup do Žákovské ligy (ŽL). Druhé, třetí a čtvrté nejvýše postavené družstvo ZKSH na
postup do Regionální kvalifikace Jihovýchod Žákovské ligy (RK ŽL), kde se společně
s družstvy Jihomoravského kraje utká o 2 postupová místa. V případě neuplatnění
nároku na jednotlivé postupy do ŽL a RK ŽL, přechází tento na další nejvýše umístěné
družstvo ZKSH v soutěži. V mimořádných a nepředvídaných případech rozhodne o
postupujícím do ŽL a do RK ŽL řídící orgán STK ZKSH, s ohledem především na sportovní
hledisko.
Postup družstev OLKSH, hrající soutěž ZKSH je v kompetenci příslušného řídícího orgánu
OLKSH.
LOLK MLADŠÍ DOROST – řídí se dle rozpisu OLKSH.
MSL ŽENY – vítěz je oprávněn postoupit do vyšší soutěže. Přeborník MSKSH získá
družstvo umístěné po jarní části na prvním místě.
Rozpis soutěží ZKSH
– 13 –
jaro 2014
8. Termínová listina
8.1 Termínová listina 2013/2014
PODZIM 2013
Hrací termín
muži
ml.dorost
st. žáci
ml. žactvo
st.žačky
ženy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
X
7.
8.
9.
NT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
X
7.
8.
9.
NT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
X
7.
8.
9.
NT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NT
turnaj
ženy
1.
07. – 08.09.
14. – 15.09.
21. – 22.09.
28. – 29.09.
05. – 06.10
12. – 13.10.
19. – 20.10.
26. – 27.10.
02. – 03.11.
09. – 10.11.
16. – 17.11.
23. – 24.11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NT
7.
NT
2.
3.
4.
5.
6.
Poznámka: termínový kalendář minižáků je upraven samostatným rozpisem
JARO 2014
Hrací termín
muži
ml.dorost
st. žáci
ml. žactvo
st.žačky
22. – 23.03.
11.
2.
11.
29. – 30.03.
12.
3.
12.
05. – 06.04.
1.
13.
4.
13.
8.
12. – 13.04.
2.
14.
5.
14.
9.
19. – 20.04.
X
X
X
X
X
X
26. – 27.04.
1.
3.
15.
6.
15.
10.
03. – 04.05.
2.
4.
16.
7.
16.
12.
10. – 11.05.
3.
17.
8.
17.
11.
17. – 18.05.
4.
5.
18.
9.
18.
7.
24. – 25.05.
5.
6.
31.05. – 01.06.
6.
10.
07. – 08.06.
7.
NT
NT
1.
10.
NT
14. – 15.06.
Poznámka: jarní část termínové listiny soutěží ZKSH byla upravena dle domluvy klubů na schůzce
dne 21.11.2013. Termínový kalendář minižáků je upraven samostatným rozpisem
Rozpis soutěží ZKSH
– 14 –
jaro 2014
TERMÍNY ŽÁKOVSKÉ LIGY:
Kvalifikace dle regionů
07. – 08. 12. 2013
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
Finále
18.
08.
01.
22.
12.
03.
30.
– 19.
– 09.
– 02.
– 23.
– 13.
– 04.
05. –
01.
02.
03.
03.
04.
05.
01.
2014
2014
2014
2014
2014
2014
06. 2014
sobota nebo neděle
chlapci (JMKSH)
děvčata (ZKSH)
sobota nebo neděle
sobota nebo neděle
sobota nebo neděle
sobota nebo neděle
sobota nebo neděle
sobota nebo neděle
pátek - neděle
KEMPY HÁZENKÁŘSKÝCH NADĚJÍ:
Dívky
23. – 26. 01. 2014 (Nymburk)
Chlapci
30. 01. – 02.02.2014 (Nymburk)
FINÁLE NOVINÁŘSKÉHO KALAMÁŘE:
Obě kategorie
21. – 23. 05. 2014
čtvrtek – neděle
čtvrtek – neděle
středa – pátek
Místo bude upřesněno dle výsledků VŘ
HÁZENKÁŘSKÝ DESETIBOJ:
Kvalifikace dle regionů
Dívky
Chlapci
do 31.3.2014
29.3.2014 (Ivančice)
06. – 08. 06. 2014 (Zlín)
06. – 08. 06. 2014 (Lovosice)
chlapci (ZKSH)
děvčata (JMKSH)
pátek – neděle
pátek – neděle
KONFERENCE MLÁDEŽE:
11. – 12.1.2014 (Olomouc)
sobota a neděle
Rozpis soutěží ZKSH
– 15 –
jaro 2014
III. Technická část
9. Předpis
9.1.
Hraje se podle pravidel házené IHF platných od 1.7.2010, platných legislativních
předpisů ČSH a podle všech ustanovení tohoto Rozpisu.
9.2.
Úprava pravidel o time-outu družstva (team time out)
Nový text pravidla 2:10
2:10 Každé družstvo má nárok na tři time-outy družstva („Team Time out“) v délce
jedné minuty během řádné hrací doby utkání. Družstvo si však může vyžádat nejvýše
dva time-outy družstva v průběhu jednoho poločasu utkání a nejvýše jeden time-out
družstva v posledních 5 minutách řádné hrací doby utkání. Time-out družstva nemůže
být udělen v případném prodloužení utkání (vysvětlivka č. 3).
Vysvětlivka 3: Time-out družstva (2:10)
Družstvo žádá o Time-out pomocí zelené karty postupem (nezměněným) uvedeným níže
ve Vysvětlivce 3 pravidel. Pro každé družstvo musí být k dispozici 3 zelené karty
označené velkými symboly T1, T2 a T3, které zajistí pořadatel. Do prvního poločasu
dostanou funkcionáři družstva karty označené T1 a T2. Do druhého poločasu pak
funkcionáři dostanou kartu označenou T3, a navíc – pouze v případě, že v prvním
poločase využili jen 1 nebo žádný Time-out – kartu T2.
V posledních 5 minutách utkání je však dovoleno mít pouze 1 time-out pro každé
z družstev. Pokud si tedy družstvo vyžádá svůj první time-out ve druhém poločase –
standardně použitím karty T2 – v čase 55:00 či později (obdobně při zkrácené hrací době
v posledních 5 minutách), nemůže již použít kartu T3 a musí ji také odevzdat
časoměřiči/zapisovateli.
Pokud formulář zápisu obsahuje pro uvedení času čerpání team-time outů je 2
připravená pole, uvede zapisovatel čas třetího TTO daného družstva do volného místa
pod první a druhý TTO.
10. Kategorie a věkové hranice (SŘH čl. 12)
10.1. Soutěže dospělých
dospělí
- starší 19 let, tj. ročník 1994 a starší
+ hráči nejbližší nižší věkové kategorie – starší dorost (1995-1996)
10.2. Soutěže žactva
starší žactvo
- mladší 15 let, tj. ročníky 1999 a 2000
+ hráči nejbližší nižší věkové kategorie – mladší žactvo (2001-2002)
mladší žactvo
- mladší 13 let, tj. ročníky 2001 a 2002
Rozpis soutěží ZKSH
– 16 –
jaro 2014
+ hráči nejbližší nižší věkové kategorie – minižactvo (2003-2004)
minižactvo
- mladší 11 let, tj. ročníky 2003 a 2004
+ hráči nejbližší nižší věkové kategorie – předžactvo (2005-2006)
Hráč, který v průběhu soutěžního ročníku dovrší věkovou hranici pro přechod do vyšší
věkové kategorie může soutěž dohrát!
Pro IS je rozhodující datum narození 1.7.2002.
Start hráčů o dvě kategorie výše není povolen !
1. K utkání mohou nastoupit pouze hráči, kteří jsou za dané družstvo řádně registrováni
dle RŘH nebo mají v daném klubu limitovaný přestup či hostování podle PŘH
platného od 1. 7. 2011. Za start hráčů je plně odpovědný oddíl či klub.
2. V kategorii mladšího žactva se hraje společná soutěž chlapců a dívek. Je možno hrát
s družstvem pouze dívčím, pouze chlapeckým nebo smíšeným.
V případě smíšeného družstva se toto považuje za chlapecké v případě, že převažují
v družstvu chlapci, za dívčí pak v opačném případě (účast v Házenkářském
desetiboji). V rozlosování ZKSH jsou družstva rozlišena příponou „_ch“ (chlapci) a
„_d“ dívky.
11. Podmínky startu v soutěžích ZKSH
11.1. Všeobecné podmínky (SŘH čl. 15 a 16)
Všeobecné podmínky viz. SŘH házené článek 15 a 16.
11.2. Základní vybavenost (SŘH čl. 17)
Družstva hrají svá domácí - pořadatelská utkání na hracích plochách sportovních hal,
tělocvičen nebo regulérních venkovních hřištích v místě oficiálně uvedeném v přihlášce
do soutěže. Tyto hrací plochy musí odpovídat pravidlům házené IHF platným od
1.7.2010. Vyjímky z pravidel o rozměrech hrací plochy povoluje pouze řídící orgán
soutěže (STK) na základě řádného zdůvodnění.
Změnu tohoto místa během jednoho soutěžního ročníku (i na jednotlivá utkání!!) musí
schválit řídící orgán (STK) na základě písemné žádosti oddílu.
Družstva hrající na venkovním hřišti, jsou povinna zajistit pro případ nepříznivých
klimatických podmínek sportovní halu v místě nebo nejbližším okolí, která splňuje
podmínky pravidel házené a je uvedena v adresáři hracích míst tohoto rozpisu.
Nepříznivé klimatické podmínky:
V soutěžích ZKSH je povinností každého družstva se vždy dostavit k utkání, pokud
není STK ZKSH v předstihu odsouhlaseno sehrát utkání v náhradním termínu.
Rozpis soutěží ZKSH
– 17 –
jaro 2014
V případě, že rozhodčí uzná terén za neregulérní a pořadatel nebude mít
zajištěnou náhradní krytou hrací plochu (halu), utkání se neuskuteční. Tuto
skutečnost musí rozhodčí poznačit do zápisu o utkání.
Pořadatel utkání je povinnen vyplatit rozhodčím vždy polovinu odměny za řízení
utkání, cestovné a poštovné.
Pořadatel utkání je povinnen uhradit hostujícímu družstvu náklady spojené
s dopravou k tomuto utkání.
Pokud se oba soupeři přímo na místě dohodnout na náhradním termínu konání
tohoto utkání, musí rozhodčí poznačit tuto dohodu do zápisu o utkání a
pořadatel utkání musí tuto dohodu neprodleně (nejpozději první pracovní den po
odloženém utkání) písemně oznámit STK ZKSH.
Pokud se oba soupeři přímo na místě nedohodnou na náhradním termínu
konání tohoto utkání, musí rozhodčí poznačit tuto skutečnost do zápisu o utkání.
STK ZKSH rozhodne o kontumaci 10:0 a zisku 2 bodů ve prospěch hostujícího
družstva.
DK ZKSH udělí oběma družstvům pokutu dle čl. 22.1. Rozpisu soutěží ZKSH
Další možnosti hry v halách:
rozhodčí uzná terén za neregulérní; domácí oddíl má k dispozici halu a hostující
družstvo vhodnou obuv – není nutný souhlas řídícího orgánu STK ZKSH a utkání
se odehraje v náhradních prostorách. Rozhodčí musí tuto skutečnost poznačit do
zápisu o utkání.
Oba soupeři se předem dohodnou na sehrání utkání v hale – uvedenou dohodu
zašlou včas písemně řídícímu orgánu (není třeba souhlasu STK ZKSH),
Terén regulérní, ale oba soupeři se na místě dohodnou o sehrání utkání v hale,
rozhodčí před utkáním nechají potvrdit tuto dohodu odpovědnými vedoucími obou
družstev do zápisu (není třeba souhlasu řídícího orgánu STK ZKSH).
11.3. Dresy (SŘH čl. 23)
Každé družstvo je povinno mít dvě barevně rozdílné sady dresů.
Pokud rozhodčí dojdou k názoru, že pro rozlišení soupeřů je třeba oblečení změnit,
potom změní dresy domácí družstvo!
Černá barva oblečení je přednostně určena pro rozhodčí.
11.4. Zdravotnické vybavení
Pořadatelský oddíl - klub je povinen zajistit
zdravotní službu s vybavením pro první pomoc,
mít k dispozici vhodné prostory pro výkon antidopingové kontroly.
Dané sportoviště musí být vybaveno lékárničkou s obsahem:
povinným:
Septonex spray, Opthal s vaničkou nebo Opthalmoseptonex, Framykoin zásyp,
sterilní gáza, obinadla -10 ks různých velikostí, elastická obinadla - 3 ks,
leukoplast, rychloobvaz (Spofa 10 ks), třírohý šátek, dřevěná špachtle, gumové
škrtidlo, dlahy na zlomeniny, záznamník s tužkou.
doporučeným navíc:
buničitá vata, obvazová vata, Ketazon comp.mast, Akutol spray, Acylpyrin,
pinzeta, teploměr lékařský, Framykoin mast, mýdlo, kartáček, ručník, nůžky.
Rozpis soutěží ZKSH
– 18 –
jaro 2014
12. Náležitosti družstev (SŘH čl. 19)
Za náležitosti každého družstva zařazeného do soutěže se považují:
a) registrace klubu dle RŘ ČSH
b) zdravotní prohlídky všech hráčů nastupujících k utkáním
c) zaplacení individuálního startovného - viz. Zásady IS
d) soupiska družstva nejvyšší soutěže každé kategorie, ve které má klub dvě a více
družstev v soutěži
e) dodržení licenční politiky svazu
f) odpovědná osoba starší 18-ti let u každého družstva při vedení utkání
12.1. Zdravotní prohlídky (SŘH čl. 20)
Podmínkou startu hráčů v každém utkání je platná lékařská prohlídka, ne starší 1 rok. Za
pravidelné zdravotní prohlídky zodpovídá oddíl, za který hráč startuje!
Potvzení o zdravotní prohlídce musí obsahovat jméno, přijmení, evidenční číslo
registrace, razítko zdravotnického zařízení, včetně jména a specializace lékaře, podpis
lékaře, datum prohlídky a zaznačenou zdravotní skupinu. Toto potvrzení musí být na
„Průkazu zdravotních prohlídek“ (formulář ČSH) nebo na samostatném dokumentu,
Kolektivní seznam hráčů/hráček není povolen.
Hráči s neplatnou lékařskou prohlídkou nebo bez potvrzení o prohlídce nebudou
připuštěni ke hře.
Podle Směrnice MZ č.3/81 „Péče o zdraví při provádění tělesné výchovy a sportu“ ve
znění Směrnice č.5/85, preventivní prohlídky sportovců ve všech soutěžích ČSH provádějí
praktičtí lékaři, u mládeže dětští lékaři. Tito lékaři mají možnost odeslat sportovce na
odd. Tělovýchovného lékařství.
Případné pochybnosti o oprávněnosti lékaře, který prohlídku potvrdil, řeší řídíci orgán
soutěže (STK ZKSH) na základě informace od rozhodčích utkání, uvedené v zápise o
utkání, ale tato pochybnost není důvodem nepřipuštění hráče ke hře ze strany
rozhodčích.
12.2. Soupisky družstev (SŘH čl. 21)
Soupisky družstva, platné pro celý soutěžní ročník, zasílají ty oddíly, které mají v dané
kategorii dvě a více družstev v soutěžích. Tato povinnost neplatí pro kategorii minižactva.
a) v termínu nejpozději 1 den před sehráním prvního mistrovského utkání celého
soutěžního ročníku, kteréhokoliv družstva dané kategorie, zašle klub soupisku hráčů
družstva daného tímto rozpisem příslušnému řídícímu orgánu – STK ZKSH ([email protected]). Opis soupisky musí zaslat na řídící orgány soutěží, v nichž startují
jeho ostatní družstva této kategorie.
b) Na soupisce mohou být pouze aktivní hráči mateřského klubu dané věkové kategorie
nebo hráči nižší věkové kategorie, kteří však po zařazení na soupisku nemohou
startovat ve své kategorii. Hostující hráči na soupisce být nesmí; hráči na limitovaný
přestup pak pouze ti, kteří mají povolení na celý soutěžní ročník.
c) Na soupisce musí být uvedeno nejméně 8 hráčů a počet hráčů na soupisce nesmí
během soutěžního ročníku klesnout.
d) Hráči musí nastoupit k více jak 60% utkání v každé části soutěže. Části soutěže jsou
stanoveny v Rozpisu soutěže pro příslušný soutěžní ročník.
Rozpis soutěží ZKSH
– 19 –
jaro 2014
e) Nenastoupení hráče a nesplnění výše uvedeného je nutné doložit lékařským
potvrzením event. věrohodným potvrzením o nezbytném, souvislém pobytu mimo
sídlo klubu. Nedoložení potvrzení, nebo neuzná-li řídící orgán oprávněnost omluvy,
bude hráč a klub disciplinárně trestán.
f) Soupiska musí obsahovat: přesný název klubu a družstva, příjmení a jména hráčů,
data narození, registrační čísla, datum, razítko a podpis odpovědné osoby
Upozornění!
1. Omluvitelné důvody nejsou důvodem pro změny soupisky a řídící orgán je neprovede.
2. Na návrh klubu může řídící orgán provést změnu soupisky. Takto klubem odebraný
hráč ze soupisky již nesmí do konce soutěžního ročníku za družstvo nejvyšší soutěže
startovat.
-Doplňující ustanovení ZKSH
Jestliže má oddíl dvě a více družstev ve stejné soutěži dané věkové kategorie
(v kategorii mladšího žactva se družstva s označením „ch“ a „d“ považují za
rozdílná), musí mít svoji soupisku o minimálně 8 hráčích družstvo „A“. Hráči
uvedeni na soupisce nemohou startovat za jiné družstvo.
STK ZKSH respektuje i plné soupisky v případě, že družstva hrají ŽL.
V případě družstev mladšího žactva HC Zlín platí následující ustanovení:
Hráč (hráčka) družstva, s označením „ch“, který nastoupil za takto označené
družstvo v utkání, již nesmí nastoupit za družstvo s označením „d“ a naopak.
Změnu soupisky je možno provést před zahájením jarní části soutěže.
Soupisky ZKSH pro jarní část soutěží:
HC Zlín
– družstvo muži „A“ – opis soupisky zaslané na ČSH
(zaslat pouze v případě změny oproti podzimní části)
– družstvo starší žáci „A“
(zaslat pouze v případě změny oproti podzimní části)
– družstvo mladší žáci „A“_ch – nová soutěž, nutno zaslat
– družstvo mladší žačky „A“_d – nová soutěž, nutno zaslat
– družstvo starší žačky „A“
(zaslat pouze v případě změny oproti podzimní části)
TJ Rožnov p. Radh.
– družstvo mladší žáci „A“_ch – nová soutěž, nutno zaslat
HC Zubří
– družstvo starší žáci „A“
(zaslat pouze v případě změny oproti podzimní části)
– družstvo mladší žáci „A“_ch – nová soutěž, nutno zaslat
TJ Bystřice p.H. „B“
– opis soupisky mužů „A“
(zaslat pouze v případě změny oproti podzimní části)
Rozpis soutěží ZKSH
– 20 –
jaro 2014
12.3. Licenční politika ČSH – Licenční řád ČSH
Oddíly (kluby) jsou povinny respektovat licenční politiku ČSH – mít kvalifikované trenéry
pro přihlášená družstva v soutěžích se všemi případně následnými povinnostmi – dle
Licenčního řádu platného od 1.7.2012.
Pro splnění licenční politky v soutěžích ZKSH platí, že trenér s platnou licencí může v
utkání současně vykonávat funkci ZVD, do zápisu o utkání se uvede jen jako ZVD – viz.
Článek 18.2. Zápisy o utkání (Každý funkcionář družstva smí být v zápise zapsán pouze
jednou). V tomto případě je současně povinností ZVD zakroužkovat odpovídající licenci
v kolonce trenér. Oprávněnost licence následně kontrolují rozhodčí dle RP. V případě, že
není licence zakroužkována, je na tuto skutečnost nahlíženo jako na neúčast trenéra na
utkání a bude sankciována dle platných předpisů.
Pro soutěžní ročník 2013-2014 dle Licenčního řádu platí, že musí být :
u všech soutěží ZKSH nejméně trenér licence C (neplatí pro kategorii minižáků)
při vedení jakéhokoliv družstva v utkání musí být zodpovědná osoba
starší 18-ti let.
V případě, že se družstvo mládeže dostaví k utkání bez odpovědné osoby starší 18 let,
nebo tato osoba nebude vlastnit platný registrační průkaz funkcionáře či hráče, utkání se
nesmí odehrát a oddíl bude potrestán za zavinění nesehrání utkání podle platných
předpisů.
Na základě článku 5, odst. 7, Licenčního řádu stanovuje exekutiva ZKSH jednorázový
poplatek za neúčast trenéra na utkání v soutěžích řízených ZKSH pro ročník 2013-2014:
- poplatek za neúčast trenéra na utkání 50 Kč
Tento poplatek se neplatí za první dvě porušení v rámci soutěžního ročníku.
V případě třetího a dalšího porušení se budou výše uvedené poplatky sčítat.
Zodpovědný vedoucí družstva nesmí vykonávat v průběhu jednoho utkání dvě funkce –
ZVD + hlavní pořadatel, ZVD + člen pořadateské služby atd.
13. Náležitosti jednotlivců (SŘH čl. 24)
Všichni hráči a hráčky, jakož i ostatní funkcionáři zúčastnění na mistrovských utkáních
m u s í být držiteli platného registračního průkazu dle RŘH ! (mimo kategorii
minižactva)
m u s í mít zaplacené individuální startovné, které bude kontrolováno přes systém
Handball Net (viz. Zásady IS).
Jmenovité označení IS pro jednotlivé hráče provádí klubový redaktor.
Start hráče bez vyznačeného IS je neoprávněný. Družstvo bude potrestáno
hracími důsledky – odečtem 2 bodů po skončení soutěže; a zodpovědný
Rozpis soutěží ZKSH
– 21 –
jaro 2014
vedoucí disciplinárním řízením
zůstává dle zápisu o utkání.
(SŘH čl. 45, odst. 1-a2). Výsledek utkání
Hráči a hráčky m u s í mít potvrzení o platné lékářské prohlídce (viz. Bod 12.1
Zdravotní prohlídky, tohoto rozpisu).
Odpovědnost za předkládání registračních průkazů sportovců i funkcionářů
a potvrzení o zdravotním stavu sportovců má zodpovědný vedoucí družstva.
Družstva předkládají pouze průkazy aktérů uvedených v zápise.
Případná kontrola totožnosti hráčů (konfrontace) se provádí dle SŘH čl. 33
14. Hrací doba
muži
starší žáci,žákyně
-
2 x 30 minut s 10 minutovou přestávkou
2 x 25 minut s 10 minutovou přestávkou
-
2 x 25 minut s 10 minutovou přestávkou
2 x 20 minut s 10 minutovou přestávkou
je řešeno samostatným rozpisem
mladší žactvo I
mladší žactvo II
minižáci
15. Hrací termíny soutěží, utkání (SŘH čl. 14)
1. Hracími dny jsou sobota, neděle, začátky utkání musí odpovídat tomuto článku
SŘH. V soutěžích ZKSH jsou povoleny začátky utkání i dříve, nejdříve však v 8:00
hodin během volných dnů (schválené rozlosování soutěží, schválené hlášenky).
V případě sehrání utkání pracovní den musí s dnem utkání a případným dřívějším
(pozdějším) začátkem souhlasit oba soupeři (v případě, že se jeden ze soupeřů
písemně proti navrhovanému začátku neodvolá nejpozději při převzetí hlášení
utkání, je považován čas utkání za odsouhlasený ze strany obou družstev).
V případě, že se soupeři neshodnou, rozhoduje o dni a času utkání STK ZKSH.
2. V soutěžích ZKSH musí být oficiální začátek druhého a dalšího utkání v pořadí
stanoven minimálně. 90 minut po začátku předchozího utkání u zápasů dospělých
a dorostu s hrací dobou 2 x 25 minut, a minimálně 75 minut po začátku
předchozího utkání u zápasů žactva s hrací dobou 2 x 20 nebo 2 x 25 minut.
3. Kluby jsou povinny před zahájením soutěže nahlásit hrací termíny a časy, tak aby
mohly být uvedeny v Rozpisu soutěže.
4. Termíny utkání schvaluje řídící složka soutěže. Termíny jsou uvedené v termínové
listině a rozpisu soutěže a jsou závazné pro všechny kluby, jejichž družstva startují
v soutěži a rozhodčí.
5. Řídící orgán má v mimořádných a odůvodněných případech právo provádět změny
v termínové listině!
6. Hrát utkání se stejným soupeřem v obráceném pořadí než je los je možné na
základě písemné dohody obou klubů a za podmínky, že utkání budou sehrána na
obou hřištích.
Rozpis soutěží ZKSH
– 22 –
jaro 2014
7. Řídící orgán může rozhodnout, že změna utkání závisí na tom, zda klub, který o
změnu požádal, převezme veškeré náklady vzniklé touto změnou – jak řídícímu
orgánu (rozhodčí), tak klubu soupeře.
8. Pokud byl návrh změny termínu utkání řídícím orgánem zamítnut nebo schválen,
je toto rozhodnutí platné a nenapadnutelné
9. Přeložení nebo odložení mistrovského utkání na jiný termín z důvodů reprezentace
jakékoliv kategorie se povoluje tehdy, jestliže z družstva jsou povoláni minimálně
dva hráči z pole a brankář, případně trenér.
10. Důvodem k přeložení nebo odložení mistrovského utkání na jiný termín není
zranění nebo běžné nemoci hráčů. Jediným důvodem je případ epidemie
vyhlášené KHS.
11. Pokud přesto klub postižený nemocností nebo zraněními požádá řídící složku
soutěže o přeložení nebo odložení mistrovského utkání na jiný termín a doloží
žádost písemným souhlasem soupeře, řídící složka soutěže žádosti vyhoví.
12. Pokud klub postižený nemocností nebo zraněními nezíská souhlas soupeře
k přeložení nebo odložení mistrovského utkání na jiný termín a k utkání v řádném
termínu nenastoupí, bude disciplinárně potrestán pokutou za nedostavení se
k utkání a kontumačním výsledkem 0:10 ve prospěch soupeře. Pokud se takto
proviní domácí družstvo, navíc uhradí svému soupeři náklady vzniklé s tímto
utkáním.
Předehrání, přeložení či dohrání utkání je možné. Před schválením změny
řídícím orgánem je vždy nutné předložit vzájemnou dohodu obou klubů o
změně termínů a o vyrovnání případných nadnákladů.
16. Hlášení utkání (SŘH čl. 25)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hlášení utkání se neprovádí, pokud hrací termíny a hrací časy jsou uvedeny
v Rozpisu soutěží.
V případě, že v rozlosování soutěží není uveden přesný termín sehrání utkání (je
uvedeno „hlášenka“), je povinností pořadatele utkání nahlásit.
Za řádné hlášení utkání je považováno hlášení doručené aktérům nejpozději 10 dnů
před utkáním.
Hlášení je způsob sdělení přesného místa, data a času utkání. Dále hlášení
obsahuje:
a. druh a číslo utkání dle rozpisu
b. jména soupeřů, na prvním místě je pořádající klub
c. druh povrchu hrací plochy a doporučenou obuv
d. jména rozhodčích.
Hlášení utkání pořadatel odešle řídícímu orgánu a obsazovacímu referentovi KR (!!!
STK a KR na společný e-mail: [email protected] !!!), rozhodčím a soupeři a to
pouze e-mailem.
Na takto obdržené hlášení je povinnost zpětné odezvy – tj. potvrzení přijetí zprávy
nejpozději do 48 hod. V případě, že nebude přijetí do 48 hod. pořadateli potvrzeno,
je povinností pořadatele provést telefonickou kontrolu a to nejpozději 5 dnů před
termínem sehrání utkání.
Na nesrovnalosti v hlášení utkání jsou povinni všichni účastníci (soupeř, rozhodčí)
neprodleně upozornit řídící orgán.
Rozpis soutěží ZKSH
– 23 –
jaro 2014
17. Změny hlášení (SŘH čl. 26)
1.
2.
3.
4.
V případě, že pořadatel utkání bude již uvedený bezhlášenkový i hlášenkový termín
(den i čas) měnit, provede hlášení utkání. Každou hlášenou změnu musí chválit
STK. Hlášení utkání je nutno zaslat STK ZKSH, KR (na společný e-mail [email protected]), rozhodčím a soupeři.
Změna hracího termínu v době kratší než řádné době 10 dnů před utkáním, musí
mít dohodu obou soupeřů s hlášenou změnou.
Hlášení změny obsahuje
a. označení utkání
b. jména soupeřů, když na prvním místě je uveden pořádající klub
c. jména rozhodčích
d. datum, čas začátku utkání a místo utkání
e. jméno klubu, který změnu požaduje.
Každé hlášení utkání znamená provedení změn v utkání STK a má za následek příp.
náhradní delegaci rozhodčích, včetně prošetření důvodů hlášené změny termínu.
- JARO 2014 - POZOR NOVĚ VARIABILNÍ SYMBOL
5.
Každé hlášení změny termínu utkání (den, čas) je spojené s poplatkem
200,- Kč/ utkání (variabilní symbol 910663). Tento poplatek je povinen
zaplatit klub žádající změnu. Kopie dokladu o zaplacení tohoto poplatku
musí být zaslána současně s hlášením, a za její zaslání STK je zodpovědný
pořádající klub!!! V případě nedodržení tohoto ustanovení nebude tato
změna STK schválena. Změnu konání mistrovského utkání zasílá na STK
vždy pořádající klub. V případě, že bude měněn pouze čas utkání a hrací
den zůstává nezměněn, je povinností tuto změny nahlásit, ale na změnu
se nevztahuje poplatek.
Poplatek za změnu termínu se taktéž nevztahuje na změnu utkání
družstva, která je prováděna v důsledku účasti jednoho ze soupeřů
v soutěžích řízených ČSH (Žákovská liga, Házenkářský desetiboj, Český
pohár).
6.
Vzniknou-li hostujícímu klubu vinou pozdního hlášení prokazatelné dodatečné
výlohy, které nebudou pořádajícím klubem vyrovnány, pak řídící orgán soutěže určí
finanční odškodnění.
18. Řízení utkání
1.
2.
3.
4.
Všechna utkání jsou řízena dvojicemi rozhodčích.
Delegovanými rozhodčími jsou rozhodčí s platnou licencí rozhodčího ČSH, kteří byli
k řízení utkání delegováni příslušnou odbornou komisí.
Proti delegaci rozhodčích nelze podávat námitky.
Proti výkonu rozhodčích lze vznášet námitky pouze tehdy, když rozhodčí hrubě
porušují ustanovení pravidel házené IHF, SŘH nebo Rozpisu soutěže.
Při nedostavení se rozhodčích se postupuje následovně (SŘH čl. 35):
1.
2.
3.
Nedostaví-li se delegovaní rozhodčí do konce čekací doby a obě družstva jsou
přítomna, je povinností družstev utkání odehrát.
Nedostaví-li se delegovaní rozhodčí do konce čekací doby, musí se odpovědní
vedoucí obou družstva shodnout na jiném rozhodčím a utkání odehrát.
Jsou-li na hřišti přítomni jiní rozhodčí, musí převzít řízení utkání. V případě
přítomnosti více rozhodčích přísluší přednostní právo řídit utkání rozhodčím s vyšší
Rozpis soutěží ZKSH
– 24 –
jaro 2014
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
licencí, popř. řídících vyšší soutěž. Mají-li stejnou licenci, rozhodne dohoda obou
odpovědných vedoucích družstev nebo jejich los.
Jiní rozhodčí mohou utkání řídit jen po předložení platného registračního průkazu
s uvedením platné licence.
V případě, že se dostaví jeden z dvojice delegovaných rozhodčích, řídí utkání sám,
bez čekací doby. Dostaví-li se druhý rozhodčí během utkání, ujímá se řízení ihned.
Dostaví-li se do zahájení druhého poločasu delegovaný rozhodčí, přebírá okamžitě
řízení utkání sám. V případě, že se delegovaný rozhodčí dostavil až během druhého
poločasu, utkání dokončují jiní rozhodčí.
V případě, že některý z dvojice rozhodčích nemůže utkání dořídit, rozhodčí utkání
přeruší, oznámí to zodpovědným vedoucím a utkání dokončí zbývající rozhodčí sám.
V případě, že nemůže utkání dokončit žádný z delegovaných rozhodčích, postupuje
se stejně jako při nedostavení se rozhodčích.
Není-li na hřišti žádný rozhodčí, musí utkání řídit jeden z trenérů nebo vedoucích
družstev obou klubů, kteří jsou uvedeni v zápise o utkání (dále jen laický rozhodčí).
O tom, kdo bude utkání řídit, rozhodnou mezi sebou zodpovědní vedoucí družstev,
případně los. Tato dohoda, podepsaná zodpovědnými vedoucími obou družstev,
musí být uvedena do zápisu o utkání. Zápis o utkání je směrodatný pro řídící orgán
a za jeho řádné odeslání v tomto případě ručí pořádající klub.
V každém případě bude utkání odehráno jako mistrovské.
Zahájí-li utkání laický rozhodčí a dostavil-li se během utkání delegovaný rozhodčí,
převezme tento řízení ihned a utkání dokončí.
Jiní rozhodčí i laický rozhodčí mají všechny povinnosti a práva delegovaných
rozhodčích. Nemusí však utkání řídit v předepsaném úboru.
V žádném případě nemůže řídit utkání divák nebo jiná osoba neuvedená v tomto
článku.
18.1. Rozhodčí (SŘH čl. 38)
1.
2.
3.
4.
5.
Delegaci na jednotlivá utkání oznámí řídící orgán přímo rozhodčím e-mailem.
Delegace může být provedena samostatným hlášením na utkání resp. hlášením
změn v utkání, vystaveným soutěžní komisí.
Všichni delegovaní rozhodčí jsou po obdržení delegace povinni obratem potvrdit
převzetí delegace a akceptování delegace (e-mail), a to u všech forem sdělení
delegace s výjimkou delegací uvedených v Rozpise soutěže. Nepotvrzení delegace
na utkání některým z rozhodčích znamená odmítnutí delegace a má za následek
náhradní delegaci, včetně prošetření odmítnutí. Omluva (mimo případy „vyšší
moci“) je možná nejpozději do tří dnů před termínem delegace.
Omluvy z utkání zasílají rozhodčí písemně na [email protected] a telefonicky
na 603 468 238 (obsazovací referent Petr Videcký), jinak je omluva neplatná.
Obsazení přípravných utkání a turnajů rozhodčími jsou kluby povinny nahlásit
předsedovi KR (Petr Videcký, 603 468 238, [email protected]).
Rozhodčí, který přijme nabídku klubu na řízení jakéhokoliv přípravného utkání nebo
turnaje je povinnen tuto skutečnost nahlásit předsedovi KR (Petr Videcký,
603 468 238, [email protected]).
Při nedodržení této podmínky budiu provinivší se klub i rozhodčí trestání finanční
pokutou ve výši dle článku 22, odst. 22.1. tohoto rozpisu.
Rozhodčí jsou povinni:
dostavit se k utkání 60 minut před jeho stanoveným začátkem
Rozpis soutěží ZKSH
– 25 –
jaro 2014
kontrolovat registrační průkazy hráčů a funkcionářů včetně hlavního pořadatele,
zapisovatele a časoměřiče,
kontrolovat lékařské prohlídky ve smyslu čl. 11. Případné nesrovnalosti uvést do
zápisu o utkání,
kontrolovat platnost trenérských licencí a jejich neplatnost uvést do zápisu o
utkání.,
NEPOVOLIT:
-
start hráčům, kteří nesplňují podmínky startu
vystupování trenérů a funkcionářů v trestu v rozporu s DŘH čl. 21.2
ODEBRAT RP:
-
provinilci odebrat RP a vystavit jej DŘ vždy, kdy je to dle jejich názoru
nezbytné.
dále pak ve všech případech, kdy potrestají hráče a funkcionáře trestem
diskvalifikace se zvláštním hlášením řídícímu orgánu (D+ ve smyslu pravidel
házené).
OZNÁMIT:
hlavnímu pořadateli a zodpovědným vedoucím družstev všechny připomínky
k přípravě a průběhu utkání, které budou uvedeny v zápisu o utkání,
- zodpovědným vedoucím družstev udělení přímé diskvalifikace, příp. vystavení
člena družstva DŘ a na zadní straně zápisu nechat potvrdit jejich podpisem
(příp. další připomínky k utkání)
- v případě vážného přestupku a odebrání RP sdělit tyto skutečnosti telefonicky
nebo e-mailem předsedovi disciplinární komise nejbližší pracovní den, včetně
zdůvodnění.
Sankce proti rozhodčím
Nahodilé a neúmyslné technické chyby, kterých se rozhodčí dopustí především při
organizaci utkání, v oblastech administrativy, dostavení se na utkání a omluv, a které
nemají přímý vliv na samotné utkání, budou – pokud nepodléhají disciplinárnímu
řízení - vyřízeny uhrazením sankčního poplatku ze strany rozhodčího v souladu se
„Zásadami řízení sboru rozhodčích“ max. do uvedené výše:
a. chyby při převzetí a předání dokladů družstev
= 50 Kč
b. pozdní odeslání zápisu
=100 Kč
c. nesprávné a neúplné vyplnění zápisu o utkání
= 50 Kč
d. nesprávný postup při odebrání registračního průkazu
= 50 Kč
e. chyby ve vyúčtování (kromě napravení chyby)
=100 Kč
f. nedostatečná nebo pozdní omluva z nominace na utkání
=100 Kč
g. odmítnutí nominace při hlášené pohotovosti
=100 Kč
h. pozdní příjezd na utkání
= 50 Kč
i. nedostavení se k utkání
=100 Kč
j. umožnění odehrání utkání bez podpisu ZVD
žactvo
=200 Kč
dospělí
=300 Kč
-
6.
Sankční poplatky bude po prověření konkrétní situace a na návrh KR ZKSH
předpisovat DK ZKSH. Neuhrazení sankčního poplatku ve stanoveném lhůtě 10 dní od
obdržení rozhodnutí bude mít za následek odvolání z řízení dalších utkání a
disciplinární řízení.
Rozpis soutěží ZKSH
– 26 –
jaro 2014
18.2. Zápisy o utkání (SŘH čl. 29)
Zápisy o utkání musí mít k dispozici pořádající oddíl. Rozhodčím utkání předá vyplněný
zápis (SŘH čl. 29) nejpozději 30 minut před utkáním, včetně registračních průkazů
funkcionářů - pořadatelů dle SŘH čl. 41, zapisovatel.
Každý funkcionář družstva smí být zapsán v zápise pouze jednou.
ZKSH má dané pořadí hráčů na zápise dle čísla dresů vzestupně.
V zápise musí být vyznačena trenérská licence u trenérů družstev.
Pokud trenér není uveden v zápise, nebo nemá platnou licenci, musí rozhodčí tuto
skutečnost zapsat do zápisu o utkání.
Oddechový čas (Teami-Time-out –TTO)
Pro 3 TTO družstva podle nového pravidla 2:10 (viz. Článek 8.2.) musí být obě družstva
vybavena třemi zelenými kartami s označením T1, T2, T3, které zajistí pořadatel utkání.
Pokud formulář zápisu obsahuje pro uvedení čerpání TTO jen 2 připravená pole, uvede
zapisovatel čas třetího TTO daného družstva do volného místa pod první a druhý TTO.
Originál zápisu o utkání zašle rozhodčí doporučeně první pracovní den po utkání (SŘH čl.
38). Při nedostavení se rozhodčích zasílá zápis pořádající oddíl, případně delegát.
Adresa pro zasílání zápisů soutěží ZKSH
(muži ZA, starší žáci ZCJ, mladší žáctvo ZDJA, ZDJB, starší žačky ZEJ):
ZKSH, Sportovní hala EURONICS
U Zimního stadionu 4286
760 01 Zlín
V případě, že rozhodčí odevzdávají zápisy přímo na Sportovní hale EURONICS
(Zlín) – na vrátnici, je nutno tyto dát do obálky s označením:
PRO ZKSH (pan Petr NOVÁK) – ZÁPISY Z UTKÁNÍ, a dále na zadní stranu
zápisu o utkání, k údaji Datum odeslání poznamenat – ODEVZDÁNO OSOBNĚ.
Adresa pro zasílání zápisů soutěží OL KSH
(mladší dorost OE):
OLKO, ČUS
Legionářská 12
772 00 Olomouc
Adresa pro zasílání zápisů soutěží MS KSH
(ženy NI):
MS KO ČUS
MSKSH Ostrava - STK
Vítkovická 3083/1
702 00 Ostrava
Rozpis soutěží ZKSH
– 27 –
jaro 2014
První kopie zápisu náleží pořádajícímu klubu.
Záznam statistik z utkání do systému Handball Net je nutno provádět přesně v pořadí
hráčů, tak jak jsou uvedeni na zápisu.
Hostující hráči nastupující do utkání musí být v zápise před jménem označení „H“, cizinci
písmenem „C“.
18.3. Zapisovatel a časoměřič (SŘH čl. 41)
Funkci zapisovatele a časoměřiče v utkání může vykonávat osoba starší 18-ti let,
registrovaná v ČSH podle PŘ, ovládající pravidla házené a problematiku zápisu nebo
rozhodčí, kterou určuje pořádající klub. Zapisovatel musí mít během utkání k dispozici
žlutou, červenou a zelené karty T1, T2, T3 pro pomocnou signalizaci od stolku.
Úkoly těchto funkcionářů jsou stanoveny SŘH čl. 41. s těmito změnami:
časoměřič spolu se zapisovatelem nekontrolují nástup hráčů doplňujících družstvo
(na plný počet 14) – odpovídají rozhodčí
časoměřič nekontroluje a nepíská vstup a odchod chybně střídajících hráčů –
odpovídají rozhodčí
pořádající oddíl může sloučit funkci zapisovatele a časoměřiče, pokud bude
zajištěn bezproblémový chod
pořádající oddíl je povinen umožnit jednomu funkcionáři z družstva hostí
(uvedeném v zápise) trvalou přítomnost u stolku zapisovatele po celé utkání, který
kontroluje činnost zapisovatele a časoměřiče (měření času, provádění zápisu),
nesmí však, stejně jako domácí, zasahovat do hry
družstvo hostí toto právo nemusí využít
v soutěžích řízených ZKSH smí tuto funkci vykonávat osoby i bez platné licence
na tuto činnost
19. Zajištění mistrovských utkání
19.1. Zajištění mistrovských utkání (SŘH čl. 28)
Hlavní pořadatel je uveden v zápise o utkání a je označen. Před utkáním se představí
rozhodčím a domluví se s nimi na spolupráci. Pořadatelská služba musí být řádně
označena.
pořadatelská služba je ustanovena
a) z hlavního pořadatele staršího 18 let,
b) nezbytného počtu členů pořadatelské služby složené z osob starších 18 let, pro
hladký průběh utkání a pro bezpečnost všech aktérů utkání včetně diváků,
hlavní pořadatel musí být registrovaným členem klubu – pořadatel utkání
pořadatelská služba musí být sestavena z osob starších 18 let, musí znát své úkoly
a povinnosti,
všichni pořadatelé musí být označeni. Hlavní pořadatel je označen odlišně od
ostatních pořadatelů, musí být uveden celým jménem v zápise o utkání a musí
předkládat registrační průkaz,
za nedostatky v pořadatelské službě odpovídá v plném rozsahu hlavní pořadatel,
pořadatelská služba zajišťuje splnění všech příkazů hlavního pořadatele,
delegovaných rozhodčích a delegáta, příp. policie.
Hlavní pořadatel ani člen pořadatelské služby nesmí vykonávat během utkání jinou
funkci než tu, pro kterou jsou určeni. Člen pořadatelské služby může maximálně,
Rozpis soutěží ZKSH
– 28 –
jaro 2014
na vyžádání rozhodčími, utřít hrací plochu v místě znečištění potem hráčů nebo
jinou tekutinou.
19.2. Míče
Pro mistrovská utkání jednotlivých kategorií jsou stanoveny následující velikosti míčů:
gumový míč zn. Molten
1. minižáci 4+1
2. minižáci 6 +1, mladší žactvo, starší žačky
50 – 52 cm
3. starší žáci, mladší dorostenci, ženy
54 – 56 cm
4. muži
58 – 60 cm
19.3. Povinnosti klubů
1.
2.
V halách je zakázán prodej nápojů ve skleněných a plechových obalech. Takové
nápoje není možné přinášet ani z venku.
Každý klub zodpovídá za ochranu vozidel rozhodčích nebo delegáta. Místo jejich
zaparkování určuje pořadatelská služba, která po zaparkování vozidla přebírá
zodpovědnost za jeho ochranu.
19.4. Hlášení výsledků
Pořádající klub je povinen nejpozději do 20:00 hod první pracovní den po skončení
utkání zadat údaje ze zápisu do systému Handball net.
V případě, že zápis nelze z jakýkoliv důvodů (technických, administrativních) zadat, je
pořádající klub povinen oznámit toto nejpozději do 20:00 hod první pracovní den po
skončení utkání, STK ZKSH ([email protected] nebo [email protected]) e-mailem.
Nevložení výsledku do systému Handball net nebo nenahlášení nemožnosti jeho vložení
ve výše uvedeném termínu, má za následek sankce.
20. Umístění v soutěži (SŘH čl. 44)
V případě shodnosti počtu bodů dvou nebo více družstev rozhoduje o umístění:
a) větší počet bodů ze vzájemných utkání
b) větší rozdíl branek ze vzájemných utkání
c) větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání
d) větší rozdíl branek ze všech utkání
e) větší počet vstřelených branek ze všech utkání
f) jiné rozhodnutí řídícího orgánu
21. Disciplinární řízení
Disciplinární komise ZKSH během soutěžního období zasedá ve Zlíně (ZKSH, Hala
Euronics, U Zimního stadionu 4286, 760 01 Zlín) dle potřeby.
21.1. Účast provinilce
1.
Dle DŘH čl. 12.7, 8 platí, je-li hráč, trenér či funkcionář, zúčastňující se soutěže,
vykázán ze hry nebo dopustí-li se závažného provinění a je-li mu rozhodčími
Rozpis soutěží ZKSH
– 29 –
jaro 2014
odebrán RP, má až do rozhodnutí disciplinárního orgánu pozastavenou činnost
hráče či funkcionáře pro všechny soutěže!
Pro trenéry to znamená, v souladu s DŘH čl. 21.2., že se nesmí během utkání
pohybovat v prostoru, kde by mohli přímo ovlivňovat jakékoliv družstvo
2.
3.
Provinilec je povinen se k disciplinárnímu provinění vždy vyjádřit! Může tak učinit
osobně na zasedání DK nebo písemně s výslovným souhlasem k projednání bez
jeho účasti!
Bez písemného vyjádření nebo účasti provinilce nebude DK případ projednávat.
Není-li DK k dispozici vyjádření (ústní či písemné) do 14 dnů, bude následně případ
projednán bez něj.
Takovéto jednání provinilce bude vždy charakterizováno jako závažná
přitěžující okolnost!
4.
5.
V souladu s DŘH čl. 14 je klub povinen se k provinění vyjádřit! Toto vyjádření musí
být k dispozici DK do 14 dnů od zahájení disciplinárního řízení (odebrání RP). Může
tak učinit osobně zástupce klubu na zasedání DK nebo písemně. Neučiní-li tak, bude
klub potrestán pokutou za nezájem o DŘ.
V případě rozhodčího je za účast odpověden provinilec sám.
21.2. Poplatek z disciplinárního řízení
Za projednání každého disciplinárního provinění se stanoví povinnost uhradit náklady
disciplinárního řízení. Příslušný poplatek m u s í být zaplacen nejpozději do zahájení
disciplinárního řízení. V případě osobní účasti na disciplinárním řizení, předloží provinilec
kopii dokladu o zaplacení poplatku. Nebude-li před zahájením jednání předložen doklad o
zaplacení, provinění se neprojednává. V případě písemného vyjádření zašle kopii
dokladu současně s tímto vyjádřením, v opačném případě nebude provinění
projednáváno. V případě neustálého odkládání disciplinárního řízení z důvodů
nezaplacení, bude klub potrestán za nezájem o disciplinární řízení pokutou!
Disciplinární postihy bez disciplinárního řízení
21.3. Disciplinární postihy za přímou diskvalifikaci
Disciplinární postihy za přímou diskvalifikaci hráče (není to diskvalifikaci za třetí
vyloučení)
a) Za druhou přímou diskvalifikaci, kterou obdrží hráč v soutěži jednoho ročníku, je
automaticky bez disciplinárního řízení trest – nepodmíněné ZZČ na 1 utkání.
b) Hráč, který v průběhu soutěžního ročníku obdrží třetí přímou diskvalifikaci, má
automaticky bez disciplinárního řízení trest – nepodmíněné ZZČ na 2 utkání.
c) Hráč, který v průběhu soutěžního ročníku obdrží čtvrtou a další přímou diskvalifikaci
již podléhá disciplinárnímu řízení.
Disciplinární postihy za přímou diskvalifikaci funkcionáře.
a) Za každou přímou diskvalifikaci, kterou obdrží funkcionář v soutěži jednoho ročníku
má automaticky bez disciplinárního řízení trest – ZVF na 1 utkání, podmíněně
odložené na dobu 3 měsíců.
b) Funkcionář, který v průběhu soutěžního ročníku obdrží druhou přímou diskvalifikaci,
automaticky bez disciplinárního řízení dostává trest – nepodmíněně ZVF na 1 utkání.
c) Funkcionář, který v průběhu soutěžního ročníku obdrží třetí a další přímou
diskvalifikaci již podléhá disciplinárnímu řízení.
Rozpis soutěží ZKSH
– 30 –
jaro 2014
Za sledování a vedení přehledu udělených diskvalifikací je zodpovědný oddíl. Ten si
předmětný stav počtu diskvalifikací konzultuje s řídícím orgánem soutěže.
Automatický trest se týká vždy následujícího mistrovského utkání družstva. V případě
nedodržení tohoto ustanovení bude proti hráči či funkcionáři a proti oddílu zahájeno
disciplinární řízení za porušení ustanovení SŘH o startu během nepodmíněného ZZČ či
ZVF.
Udělené diskvalifikace hráčům i funkcionářům v různých soutěžích se hodnotí samostatně
pro každou soutěž zvlášť.
Přímá diskvalifikace (s odebráním RP) vedoucí k následnému přímému disciplinárnímu
řízení se do tohoto přehledu nezapočítává.
22. Pokuty a poplatky
22.1. Pokuty
Za porušení ustanovení tohoto „Rozpisu soutěží“ a neplnění ostatních povinností vůči
řídícímu orgánu ZKSH lze uložit klubům bez disciplinárního řízení tyto maximální
peněžité pokuty:
nedostavení se k utkání, nesehrání utkání
o soutěže mužů
=3 000 Kč
o starší žactvo, mladší žactvo
=1 500 Kč
o minižactvo (turnaj)
= 500 Kč
vystoupení, odhlášení ze soutěže
o soutěže mužů
=6 000 Kč
o starší žactvo, mladší žactvo
=3 000 Kč
o minižactva
=1 000 Kč
svévolné opuštění hrací plochy
o soutěže mužů
=3 000 Kč
o starší žactvo, mladší žactvo, minižactvo
=1 000 Kč
sehrání utkání v jiném termínu bez souhlasu STK
= 500 Kč
nepředložení trenérského průkazu
=
50 Kč
nezaslání hlášenky včas
=
50 Kč
nezaslání soupisky v termínu
= 500 Kč
pozdní příjezd k utkání SŘH čl. 31:1, neopodstatněné
čerpání čekací doby SŘH čl. 32
= 400 Kč
neplnění, nerespektování příkazů řídících orgánů,
legislativních předpisů a rozpisů soutěží
do = 150 Kč
nezájem o disciplinární řízení
o soutěže mužů
= 300 Kč
o starší žactvo, mladší žactvo, minižactvo
= 100 Kč
nevložení nebo pozdní vložení výsledku do HN
= 50 Kč
nenahlášení KR obsazení rozhodčího na nemistrovská utkání
= 200 Kč
prokazatelné ztráty klubu vinou nenastoupení domácích
úhrada cestovné + stravné
Udělené pokuty klubům nebo jednotlivcům jsou splatné vždy do 10-ti dnů ode
dne doručení rozhodnutí, a to na účet ČSH – dle článku 23. Platby ZKSH
Rozpis soutěží ZKSH
– 31 –
jaro 2014
tohoto rozpisu. V této lhůtě je povinnost vyrozumět předsedu DK zasláním
kopie dokladu o provedené platbě na e-mail [email protected]
UPOZORNĚNÍ
PŘÍKAZU:
NA
SPRÁVNÉ
VYPLNĚNÍ
SLOŽENEK
NEBO
PLATEBNÍHO
VARIABILNÍ SYMBOL (číselný kód platby + číselný kód kraje) a jeho správné složení
je uvedeno v čl. 23 tohoto Rozpisu.
SPECIFICKÝ SYMBOL (číselný kód klubu) je uveden v tabulce v čl. 23 tohoto Rozpisu
22.2 Registrační poplatky
Kolektivů
Jednotlivců
stávajícího
nového
dospělí
mládež
minižáci
Registrace smlouvy
Manipulační poplatek (cena RP)
Expresní poplatek (vystavení RP v ten samý den)
Duplikát (vystavení RP bez vrácení původního)
(Výměna platného RP z důvodu změny jména
1 000 Kč
2 000 Kč
200 Kč + 25 Kč
100 Kč + 25 Kč
50 Kč + 25 Kč
100 Kč
25 Kč
50 Kč
200 Kč + 25 Kč
25 Kč
22.3. Ostatní poplatky dle řádů
-
-
-
-
-
Individuální startovné na jeden ročník za osobu
- člen ČSH starší 19 let
250 Kč
- člen ČSH od 11 do 19 let
125 Kč
- mladší 11 let
bez poplatku
Za projednání přestupů, limitovaných přestupů a hostování hráčů do soutěže,
za odvolání proti rozhodnutí o přestupech a hostování
- dospělí
100 Kč
- mládež
50 Kč
podání námitek (protestu) v dlouhodobých soutěžích, odvolání proti rozhodnutí
o námitkách, odvolání proti rozhodnutí orgánu
800 Kč
- dospělí
- mládež
300 Kč
za disciplinární řízení
- dospělí
300 Kč
- mládež
100 Kč
odvolání proti rozhodnutí disciplinárního orgánu
300 Kč
poplatek při stížnosti na výkony rozhodčích
300 Kč
změna hlášení utkání
200 Kč
Odškodnění
Za dodatečné výlohy mohou být klubům stanoveny poplatky jako náhrada
- prokazatelných ztrát oddílu vinou:
- pozdního hlášení utkání
500,- Kč
Rozpis soutěží ZKSH
– 32 –
jaro 2014
-
-
nedostavení se k utkání
- dospělí
- ostatní soutěže
nenastoupení domácích
2.000,- Kč
500,- Kč
úhrada ztrát (cestovné+stravné)
23. Platby ZKSH
Číslo účtu (GEMB):
Specifický symbol:
1730408504/0600
evidenční číslo oddílu – viz tabulka níže
Variabilní symbol – první trojčíslí: 100 – startovné do soutěží
200 – registrační poplatky, poplatky za hostování,
přestupní poplatky
300 – disciplinární poplatky, pokuty
400 – účastnické poplatky semináře, vzdělávací
poplatky rozhodčí, vzdělávací poplatky delegáti
500 – klubové členské poplatky
600 – metodické materiály, tiskopisy, zápisy, prodej
zboží
700 – individuální startovné
800 – vstupenky
900 – ostatní
910 – hlášenky změny utkání soutěží ZKSH
Variabilní symbol – druhé trojčíslí: 663 – Zlínský kraj
000 – nebo se neuvádí při platbě ČSH
Specifický symbol:
Název oddílu
Registrační číslo
HC Junior Zlín
1Z637
Evidenční číslo =
SPECIFICKÝ SYMBOL
637
KH Zbrojovka Vsetín
1Z509
509
HC Zubří
1Z510
510
Lesana Zubří
1Z511
511
TJ Veselá
1Z513
513
TJ Rožnov p.R.
1Z514
514
TJ Bystřice p.H.
1Z603
603
TJ Holešov
1Z604
604
HC Zlín
1Z605
605
Fatra-Slavia Napajedla
1Z606
606
TJ Slovácká Slavia Uh.Hradiště
1Z614
614
Rozpis soutěží ZKSH
– 33 –
jaro 2014
TJ Sokol Luhačovice
2Z646
646
TJ Jiskra Otrokovice
1Z645
645
SHK Kunovice
1Z648
648
TJ Handball Val.Meziříčí
1Z560
560
TJ Sokol Hovězí
2Z674
674
Pozor: V rámci jedné platby nelze platit více „účelů“
24. Zasedání komisí
V průběhu soutěžního ročníku zasedají odborné komise
soutěžní komise
dle potřeby
disciplinární komise
dle potřeby
komise mládeže
dle potřeby
Uvedené komise budou zasedat na adrese ZKSH, pokud nastane změna místa zasedání,
budou o tom možné přítomní účastníci informování.
Sportovní hala Euronics
U Zimního stadionu 4286
760 01 Zlín
25. Závěrečná ustanovení
1. Nedílnou součástí tohoto rozpisu jsou adresář klubů, adresář hracích míst, adresář
rozhodčích a rozlosování soutěže.
2. Pro zasílání hlášenek a všech oficiálních materiálů mezi kluby, funkcionáři, jsou
všichni povinni užívat pouze oficiální adresy klubů a funkcionářů uvedených
v adresářích KSH či ČSH.
3. Tento rozpis vypracovala Exekutiva ZKSH a schválila na svém jednáni 21.1.2014
4. Tento rozpis má platnost po dobu trvání soutěžního ročníku 2013/2014.
Leden 2014
Dita DVOŘÁKOVÁ
předseda STK ZKSH
Rozpis soutěží ZKSH
Petr NOVÁK
předseda DK ZKSH
– 34 –
Petr VIDECKÝ
předseda KR ZKSH
jaro 2014
Adresář klubů
KLUBY ZKSH
Handball club Zlín
Oldřich DVOŘÁK
SH EURONICS
U Zimního Stadionu 4286
760 01 Zlín
T: 777 734 886
[email protected]
www.hazenazlin.cz
HC Junior Zlín
Marta SLAVÍKOVÁ
Ostrá horka 473
760 01 Zlín
T: 777 111 060
[email protected]
www.hcjuniorzlin.webnode.cz
HC Zubří
Michal BALHÁREK
Hlavní 492
756 64 Zubří
T: 725 712 927
[email protected]
www.hczubri.cz
KH Zbrojovka
Vsetín
Monika ZGARBOVÁ
M. Václavka 1188
755 01 Vsetín
T: 733 575 125
[email protected]
www.hazena-vsetin.cz
SHK Kunovice
Pavla OMELKOVÁ
Brněnská 1389
686 03 Staré Město
T: 737 556 666
[email protected]
www.shk-kunovice.cz
Slovácká Slavia
Uherské Hradiště
Mgr. Irena ZLATNÍKOVÁ
Na Kopečku 136
686 01 Uh.Hradiště
T: 608 546 397
[email protected]
www.hazenauh.cz
TJ Bystřice pod
Hostýnem
Karel OŠKERA
Nádražní 604
768 61 Bystřice p.Host.
T: 739 611 151
[email protected]
www.hazenabph.wz.cz
TJ Fatra Slavia
Napajedla
Vítězslav DALAJKA
Dr. Ed.Beneše 941
763 61 Napajedla
T: 737 230 572
[email protected]
www.hazenanapajedla.wz.cz
TJ Handball
Valašské Meziříčí
Zdeněk ŠKROBÁK
Střítež n.Bečvou 131
756 52 Střítež n.Bečvou
T: 774 881 626
[email protected]
TJ Holešov
Rudolf JUŘENA
Náměstí svobody 123
769 01 Holešov
T: 605 435 557
[email protected]
TJ Jiskra
Otrokovice
Jiří SALAČ
ul. SNP 1184
765 02 Otrokovice
T: 605 202 679
[email protected]
www.jiskra.otrokovice.cz
Rozpis soutěží ZKSH
– 35 –
jaro 2014
TJ Lesana Staré
Zubří
Simona PALÁTOVÁ
M.Mičoly 1218
756 54 Zubří
T: 604 131 197
[email protected]
www.lesanazubri.9e.cz
TJ Lesana Staré
Zubří – ženy
Renata ŠVECOVÁ
Na Potoku 1225
756 54 Zubří
T: 776 554 952
[email protected]
TJ Rožnov pod
Radhoštěm
Petr KUČERA
Meziříčská 1656
756 61 Rožnov p.R.
T: 777 582 372
[email protected]
www.hcroznov.cz
TJ Sokol Hovězí
Šárka HAPLOVÁ
Hovězí 725
756 01 Hovězí.
T: 606 030 552
[email protected]
TJ Sokol
Luhačovice
Robert KOLAŘÍK
Masarykova 50
763 23 Luhačovice
T: 777 795 047
[email protected]
www.hazenaluhacovice.cz
TJ Veselá
Ludvík ČERNOCH
Zašová 553
756 51 Zašová
T: 737 522 816
[email protected]
www.tjvesela.tym.cz
Rozpis soutěží ZKSH
– 36 –
jaro 2014
KLUBY OL KSH
DHK Litovel
Ing. Vlastimil HABERMANN
Uničovská 1197
784 01 Litovel
T: 603 224 546
[email protected]
www.dhklitovel.cz
DHK Zora a ZŠ
Holečkova Olomouc
Václav DOBEŠ, ing.
Wolkerova 23
779 00 Olomouc
T: 602 543 545
[email protected]
www.dhkzoraolomouc.cz
SK Velká Bystřice
Jiří URBAN
Na Letné 571
783 53 Velká Bystřice
T: 728 725 652
[email protected]
hazena.velkabystrice.cz
SK Žeravice
Jiří ZUBÍK
U Stadionu 214/7
750 02 Přerov XII - Žeravice
T: 728 756 651
[email protected]
www.sk-zeravice.cz
TJ Senice na Hané
Jiří KOPECKÝ
Polní 387
783 45 Senice na Hané
T: 776 745 164
[email protected]
www.tjsenice.webnode.cz
TJ Šumperk
Ludmila Krobotová
Čajkovského 28
787 01 Šumperk
T: 607 976 090
[email protected]
HC Ostrava
Jaroslav MACIOLEK
Mjr.Nováka 3
700 30 Ostrava - Hrabůvka
T: 774 369 101
[email protected]
www.hcostrava.wbs.cz
KH Orel Paskov
Jiří ŠTEFEK
Kirilova 113
739 21 Paskov
T: 603 274 288
[email protected]
TJ Loko Suchdol
n.O.
Ing. Jaroslav JEŽEK
ČSA 387
742 01 Suchdol n.O.
T: 739 971 900
[email protected]
KLUBY MS KSH
Rozpis soutěží ZKSH
– 37 –
jaro 2014
Adresář schválených hracích míst
KLUBY ZKSH
Hala EURONICS
U Zimního Stadionu 4286
Zlín
Palubovka
Zákaz obuvi s černou podešví
Hala SPŠ
tř. T. Bati 4187
Zlín
Palubovka
Zákaz obuvi s černou podešví
Hřiště u ZŠ
Křiby 4788
Zlín
Tartan
Kluzký terén při dešti
Hřiště u Sokolovny
Sokolská 663
Zlín
Tartan
Kluzký terén při dešti
HC Junior Zlín
Hřiště u ZŠ
Křiby 4788
Zlín
Tartan
Kluzký terén při dešti
HC Zubří
Hala ZUBŘÍ
Hlavní 492
Zubří
IPSAL
Zákaz obuvi s černou podešví
KH Zbrojovka
Vsetín
Hala
Na Lapači 247
Vsetín
Palubovka
Zákaz obuvi s černou podešví
SHK Kunovice
Hala
Panská 8
Kunovice
Parkety
Slovácká Slavia
Uherské Hradiště
Hala
Stonky 860
Uherské Hradiště
Lobadur
Zákaz používání štěpařského
vosku, pouze Trimona
TJ Bystřice pod
Hostýnem
Hala
Fryčajova ulice
Bystřice p.Host.
Parkety
Zákaz obuvi s černou podešví
Pouze lepidlo na házenou
TJ Fatra Slavia
Napajedla
Hala (2.ZŠ Napajedla)
Komenského 398
Napajedla
Conipur
Zákaz obuvi s černou podešví,
zákaz lepení
TJ Handball
Valašské Meziříčí
Hřiště (ZŠ Šafaříkova)
Šafaříkova 726/9
Val.Mez
Obě hřiště - Duratan
Jen dvě šatny
Handball club Zlín
Rozpis soutěží ZKSH
– 38 –
jaro 2014
Tělocvična (ZŠ Zašová)
Zašová 500
Zašová
IPSAL
Zákaz obuvi s černou podešvou
Pouze pro kategorii mini
TJ Holešov
Hala
Smetanovy sady 625
Holešov
Palubovka
Zákaz obuvi s černou podešví,
zákaz lepení
TJ Jiskra
Otrokovice
Hala (SOU Štěrkoviště)
tř. Tomáše Bati
Parkety
Hala (Městská)
Mánesova 1584
Tartan
Hřiště (Sport.ar. Trávníky)
Ul. Lidická
Tartan
Hřiště
Starozuberská 341
Staré Zubří
Durotan
Zákaz obuvi se špunty
Hala ZUBŘÍ
Hlavní 492
Zubří
IPSAL
Zákaz obuvi s černou podešví
TJ Rožnov pod
Radhoštěm
Hala SŠIEŘ
Koryčanské Paseky
Rožnov p.R.
Palubovka
TJ Sokol Hovězí
Tělocvična (ZŠ Hovězí)
Hovězí 426
Hovězí
Parkety
Zákaz obuvi s černou podešví,
zákaz lepení
TJ Lesana Staré
Zubří
Povolená vyjímka na rozměr 36 x
20 m pro mladší žactvo
TJ Sokol
Luhačovice
Sport.centr. Radostova
Hradisko 1029
Luhačovice
Palubovka
Zákaz obuvi s černou podešví,
lepidlo pouze pro házenou
TJ Veselá
Hřiště
Pod smrečím
Veselá
Asfalt
Rozpis soutěží ZKSH
– 39 –
jaro 2014
KLUBY OL KSH
SH ZŠ Vítězná
Vítězná 1250
Litovel
Palubovka
Hřiště
Areál u Sokolovny
Litovel
Conipur
DHK Zora
Olomouc
Hala DHK Zora
U Stadionu 6
Olomouc
Lobadur
Zákaz obuvi s černou podešvou
SK Velká Bystřice
Hřiště
Na Letné 766
Velká Bystřice
Sanitan
Zákaz obuvi s černou podešvou
SK Žeravice
Hřiště
U Stadionu 214/7
Přerov – Žeravice
Conipur
Hala
U Stadionu 214/7
Fatrasporting
V případě nepříznivého počasí
schválená pro mladší a starší
žactvo hala 36 x 18 m
TJ Senice na Hané
Hřiště
Sokolská 6
Senice na Hané
Umělá tráva
TJ Šumperk
Tyršův stadion
Žerotínova 55
Šumperk
Polytan
Hřiště za školou
ZŠ - Nádraží 117
Ostrava
Umělá tráva
KH Orel Paskov
Nafukovací SH
Místecká 381
Paskov
Stilmat
Zákaz obuvi se špunty a černou
podrážkou
Zákaz štěpařského vosku
TJ Loko Suchdol
n.O.
Stadion TJ Lokomotiva Suchdol
n.O.
Sportovní ulice
Suchdol n.O.
DUR-O-TAN (umělý)
DHK Litovel
KLUBY MS KSH
HC Ostrava
Rozpis soutěží ZKSH
– 40 –
jaro 2014
Adresář rozhodčích
Rozhodčí ZKSH
1.
"C"
BARDOŇ Aleš
Svazarmovská 1574/35
756 61 Rožnov p.R.
MOBIL 737 455 202
2.
"A"
BRZÓSKOVÁ Kateřina, ing.
[email protected]
U Stadionu 4286
760 01 Zlín
MOBIL 737 737 787
3.
"B"
DALAJKA Vítězslav
[email protected]
Dr.Beneše 941
763 61 Napajedla
MOBIL 737 230 572
4.
"A"
DIVÁCKÝ Jan
[email protected]
Nedašov 323
763 32 Nedašov
MOBIL 733 665 124
5.
"C"
KADAVÝ Zdeněk
Luční 1339
757 01 Valašské Meziříčí
MOBIL 736 127 420
6.
"A"
KRÁLÍČEK Jiří
[email protected]
Mokrá 284
760 01 Zlín
MOBIL 608 737 331
7.
"C"
KRÁLÍK Lukáš, ing.
[email protected]
Budovatelská 4797
760 05 Zlín
MOBIL 731 004 761
8.
"A"
KRAMOLIŠ Arnošt
[email protected]
Bezručova 769
756 61 Rožnov p.Radh.
MOBIL 728 608 659
9.
"B"
KRUPA Miroslav
[email protected]
Oděská 1659
756 61 Rožnov p.Radh.
MOBIL 605 187 822
10.
"A"
KUČERKA Tomáš
[email protected]
Vítězná 1742
756 61 Rožnov p. Radh.
MOBIL 775 103 318
11.
"C"
MRÁZEK Jan
[email protected]
Lúčky 314
763 16 Fryšták
MOBIL 736 119 437
12.
"C"
NESRSTA František
[email protected]
L. Váchy 500
760 01 Zlín
MOBIL 775 624 054
13.
"C"
RAFAJOVÁ Aneta
[email protected]
Ke Skalce 106
763 16 Fryšták
MOBIL 733 324 214
14.
"C"
SEDLÁČEK Pavel, ing.
[email protected]
Na včelíně 1903
760 01 Zlín
MOBIL 724 902 589
15.
"C"
SOŠKO David
[email protected]
Nedakonice 392
687 38 Nedakonice
MOBIL 724 572 524
16.
"C"
ŠOHAJ Pavel
[email protected]
Dvořákova 1424
763 31 Napajedla
MOBIL 739 611 478
Rozpis soutěží ZKSH
– 41 –
jaro 2014
17.
"A"
VALA Robert
[email protected]
Zbrojovácká 1594
755 01 Vsetín
MOBIL 722 921 611
18.
"A"
VIDECKÝ Petr
[email protected]
Nábřeží 1338
763 61 Napajedla
MOBIL 603 468 238
19.
"C"
ZAORAL Jan
[email protected]
Lorencova 3345
760 01 Zlín
MOBIL 777 257 395
Rozhodčí ZKSH – noví (pouze žactvo)
1.
HOFEROVÁ Natálie
"C/D" [email protected]
Zemanky 674
756 54 Zubří
MOBIL 732 407 567
2.
KAČMARIKOVÁ Andrea
"C/D" [email protected]
Zemanky 674
756 54 Rožnov p.R.
MOBIL 720 730 663
3.
KOLAŘÍK Michal
"C/D" [email protected]
Nábřeží 1053
763 27 Luhačovice
MOBIL 739 419 196
4.
MACH Jaromír
"C/D" [email protected]
Hlavní 824
756 54 Zubří
MOBIL 777 324 950
5.
MALINA Josef
"C/D" [email protected]
Na Kopci 1248
756 54 Zubří
MOBIL 732 527 562
6.
NOVOSÁD Dominik
"C/D" [email protected]
Holubyho 382
763 26 Luhačovice
MOBIL 737 027 967
7.
POBOŘIL Lukáš
"C/D" [email protected]
Sídlištní 815
756 54 Zubří
MOBIL 731 596 944
8.
ROSMAN Daniel, ing.
"C/D" [email protected]
Na Honech 4913
687 74 Starý Hrozenkov
MOBIL 602 407 703
1. ADÁMEK Dušan
"A" [email protected]
Hýlov č. 7
742 83 Klimkovice 1
MOBIL 737 500 680
2. BARONOVÁ Adriana
"C" [email protected]
U Studny 2291/10
734 01 Karviná
MOBIL 733 170 605
3. FRIEDEL Pavel
"A" [email protected]
Ostravská 1189/1E
725 25 Polanka na Odrou
MOBIL 721 830 186
ROZHODČÍ MS KSH
Rozpis soutěží ZKSH
– 42 –
jaro 2014
4. FRIDRICHOVÁ Ivona
"C" [email protected]
Čajkovského 2020
734 01 Karviná 7
MOBIL 733 549 334
5. FUKALA Přemysl
"A" [email protected]
Společná 66
742 85 Vřesina
MOBIL 734 601 997
6. HLAVÁČ Petr
"C" [email protected]
Záchalupčí 315
753 61 Hranice 4 - Drahotuše MOBIL 737 641 773
7. HORALÍK Zbyněk
"A" [email protected]
Dvouletky 49
700 30 Ostrava - Hrabůvka MOBIL 739 118 502
8. HORSÁK Marcel
"A" [email protected]
V. Košaře 16
700 30 Ostrava - Hrabůvka MOBIL 777 920 336
9. JAROŇ Marek
"C" [email protected]
Jičínská 274
741 01 Nový Jičín - Loučka MOBIL 722 014 915
10. JAROŇ Petr
"A" [email protected]
Jičínská 274
741 01 Nový Jičín - Loučka MOBIL 724 063 645
11. KLIMEK Martin
"C" [email protected]
Na Samotách 123
739 61 Třinec
MOBIL 608 728 732
12. KOBIELUSZ David
"C" [email protected]
Odbojářů 98
739 61 Třinec
MOBIL 607 907 363
13. KONDĚLKA Adam
"A" [email protected]
F.S.Tůmy 1204
735 14 Orlová-Lutyně
MOBIL 724 416 867
14. KONDĚLKA David
"A" [email protected]
Osvobození 820
735 14 Orlová-Lutyně
MOBIL 604 160 934
15. KOSA Marcel
"A" [email protected]
Plavecká 16
700 30 Ostrava-Hrabůvka
MOBIL 776 555 102
16. KOSA Martin
"A" martin.referee@seznam.cz
B. Četyny 8
TZ: 553 401 692
700 30 Ostrava-Bělský Les MOBIL 775 105 106
17. KOWALCZUK Dominik
"C" dominik.kowalczuk@seznam.cz
Dolní Lištná 154
739 61 Třinec
18. KUČA Radomír
Bělská 625
Rozpis soutěží ZKSH
– 43 –
MOBIL 732 498 071
jaro 2014
"C" kukuc7@seznam.cz
739 21 Paskov
19. KREJČÍ Jaromír
"A" jaromir.64@email.cz
Nádražní 623
TB: 581 606 943
753 01 Hranice na Moravě MOBIL 728 744 381
20. LÉDR Zdeněk, Mgr.
"A" zdenek24@post.cz
Novosady 21
741 01 Nový Jičín
TZ: 556 414 777
MOBIL 603 596 652
21. MARTINÍK Antonín
"A" tonymarty@seznam.cz
Dolní Sklenov 162
739 46 Hukvaldy
TZ: 595 952 309
MOBIL 604 230 236
22. MARTINÍK Radek
"A" martinik.radek@seznam.cz
Korunní 26
709 00 Ostrava 9
MOBIL 733 653 295
23. MAXILON Alexandr
"C" amaxilon@seznam.cz
Zálesní 371/2
724 00 Polanka nad Odrou
MOBIL 731 266 945
24. MOHYLA Radek
"A" radekmohyla@gmail.com
1. Května 983
725 25 Polanka nad Odrou MOBIL 604 897 722
25. ÖRDÖGH Adam
"C" adam.ordogh@seznam.cz
Ztracená 15
724 00 Proskovice
MOBIL 728 953 191
26. PAULULIK Jaroslav
"A" paululik@obaka-havirov.cz
Kirovova 2309
734 01 Karviná 7
TZ: 596 647 101
MOBIL 732 928 046
27. PAULULIK Michal
"C" paululik13@seznam.cz
Kirovova 2309
734 01 Karviná 7
MOBIL 732 674 980
28. PAVELOVÁ Karolína
"B" karolina.pavelova@seznam.cz
Englišova 80
746 01 Opava
MOBIL 774 741 991
29. PAVLÍČEK Luboš
"A" gimm@seznam.cz
U lesa 870
734 01 Karviná-Mizerov
TB: 774 761 616
MOBIL 732 186 161
30. PELECH Milan
"C" milan.pelech@centrum.cz
Nádražní 137
702 00 Ostrava
TZ: 558 692 091
MOBIL 724 958 756
31. PETRUŠKA Tomáš
"A" tomas.petruska@seznam.cz
K Vydralinám 856
725 25 Polanka n/Odrou
MOBIL 605 869 985
32. PLUHAŘ Pavel
"A" pavel.kain@seznam.cz
Zahradní 740/18
733 01 Karviná 1
MOBIL 775 253 571
Rozpis soutěží ZKSH
– 44 –
MOBIL 736 782 797
jaro 2014
33. POLIAČÍK Martin
"C" m.poliacik@seznam.cz
Cihelní 1646
735 06 Karviná 6
MOBIL 731 897 164
34. RZYMANOVÁ Jana
"A" tjtztrinec@gmail.com
Lidická 662/3
739 61 Třinec
TZ: 558 993 320
MOBIL 775 971 119
35. SAMEK Petr
"A" petr.samek@vitkovice.cz
Emila Filly 12
709 00 Ostrava-Mar.Hory
TZ: 595 954 251
MOBIL 736 675 999
36. SIMU Vangelis
"A" gm@hotel-olympia.cz
Kpt. Jaroše 1324
742 21 Kopřivnice
TZ: 556 843 007
MOBIL 603 367 844
37. ŠTEFEK Jiří
"A" stefek5@seznam.cz
Kirilovova 113
739 21 Paskov
MOBIL 603 274 288
38. SUCHANEK Tomáš
"A" tom.47@email.cz
Krátká 1932/1
733 01 Karviná-Hranice
MOBIL 721 311 007
39. ŠVIDERNOCH Pavel
"A" svidernoch.rozhodci@centrum.cz
Chalupníková 22
700 30 Ostrava-Zábřeh
MOBIL 728 959 872
40. ŠVRČEK Vlastimil
"C" vlastimil.svrcek@vitkovice.cz
vlastimil@svrcek.org
Provaznická 57
700 30 Ostrava
TZ: 595 952 030
MOBIL 724 593 583
41. TOKOŠ Rostislav
"A" referee.csh@seznam.cz
Divišova 2826
733 01 Karviná 8 - Hranice MOBIL 731 735 377
42. TVARŮŽEK Božetěch
"C" btvaruzek@seznam.cz
Hlubočická 249
742 85 Vřesina u Bílovce
MOBIL 732 553 524
43. WALEK Matěj
"C" walekmatej@seznam.cz
Lidická 862
739 61 Třinec
MOBIL 774 810 833
ROZHODČÍ OL KSH
1.
"C"
AXMANN Arnošt
arne.axmann@seznam.cz
Tř. Pionýrů 718
783 91 Uničov
MOBIL 605 767 977
2.
"B"
BAADER Adam, Mgr.
baader@centrum.cz
Varšavské nám. 1
779 00 Olomouc
MOBIL 777 132 834
Rozpis soutěží ZKSH
– 45 –
jaro 2014
3.
"A"
BEČIČKA Marek, Ing.
MarekBecicka@seznam.cz
J.Švermy 28
796 01 Prostějov
MOBIL 774 246 646
4.
"A"
BUJNOCH Otakar
bujnocho@seznam.cz
Dr. Skaláka 8
750 02 Přerov
MOBIL 737 348 442
5.
"C"
GRYGAROVÁ Gabriela
gabrielagrygarova@seznam.cz
Nádražní 1/696
783 53 Velká Bystřice
MOBIL 602 754 455
6.
"C"
HLAVINKA Martin
hlavinka-martin@centrum.cz
Karla Sedláka 1220/2
784 01 Litovel
MOBIL 721 718 724
7.
"A"
HORÁK Jiří, Mgr.
horakjura@seznam.cz
Netušilova 3
796 01 Prostějov
MOBIL 777 200 525
8.
"C"
JAROLÍM Jiří
vodni.polo@seznam.cz
Nábřeží Dr. Beneše 17
750 02 Přerov
MOBIL 603 756 116
9.
"C"
JUREČKOVÁ Monika
r.jureckova@seznam.cz
Hněvotín 507
783 47 Hněvotín
MOBIL 775 972 352
10.
"A"
KAUFMAN Jiří, Bc.
jirka.kaufman@seznam.cz
Kosmonautů 14
772 00 Olomouc
MOBIL 732 602 787
11.
"C"
KOLÁŘ Josef
josefkolar.pracovni@gmail.com
nám. Svobody 817
784 01 Litovel
MOBIL 777 951 637
12.
"B"
KROBOTHOVÁ Michaela
krobothova.michaela@seznam.cz
Wolkerova 16
779 00 Olomouc
MOBIL 774 715 490
13.
"C"
KUMMEROVÁ Adéla
adela.kummerova@seznam.cz
Synkova 6
779 00 Olomouc
MOBIL 737 642 399
14.
"B"
KUMMEROVÁ Kristýna
kristyna.kummerova@seznam.cz
Synkova 6
779 00 Olomouc
MOBIL605 079 694
15.
"A"
MACHARÁČEK Valdemar
walda@mybox.cz
Werichova 16
779 00 Olomouc
MOBIL 702 078 036
16.
"B"
MACHARÁČKOVÁ Pavla
macharackovap@seznam.cz
Werichova 16
779 00 Olomouc
MOBIL 723 349 518
17.
"A"
MALÍNEK Pavel
malinek.pavel@seznam.cz
Heyrovského 12
779 00 Olomouc
MOBIL 777 031 557
18.
"C"
MICHLOVÁ Dominika
dmichlova@seznam.cz
Synkova 1
779 00 Olomouc
MOBIL 608 805 348
19.
"C"
MUŽNÝ Petr
petr.muzny@centrum.cz
Na Šibeníku 16
779 00 Olomouc
MOBIL 737 288 171
20.
NASTOUPIL Vladimír
Varšavské nám. 1
Rozpis soutěží ZKSH
– 46 –
jaro 2014
"C"
vladimirnastoupil@seznam.cz
779 00 Olomouc
MOBIL 702 078 037
21.
"B"
NOVOTNÝ Jiří
jnovisek@volny.cz
Týnecká 363
783 73 Grygov
MOBIL 603 955 932
22.
"A"
NOVOTNÝ Pavel
pavka.novotny@seznam.cz
Bukovany 52
772 00 Olomouc
MOBIL 604 130 061
23.
"C"
OCHMANN Petr
ochmann.p@seznam.cz
Kollárova 383
783 53 Velká Bystřice
MOBIL 739 951 964
24.
"C"
PLANKA Ladislav
L.Planka@seznam.cz
Mozartova 2
796 01 Prostějov
MOBIL 775 111 053
25.
"C"
ROUBALOVÁ Monika
monika.roubalovaa@email.cz
Smrčkova 3
779 00 Olomouc
MOBIL 775 930 509
26.
"A"
SMÉKAL Jakub, Bc.
Smekal.JakubVB@seznam.cz
Nádražní 1/696
783 53 Velká Bystřice
MOBIL 737 025 747
27.
"A"
SMÉKAL Roman
Smekal.R@seznam.cz
Zikova 9
779 00 Olomouc
MOBIL 607 629 714
28.
"C"
SMĚŠNÁ Jaroslava
Ja.smes@seznam.cz
U panelárny 6b
779 00 Olomouc
MOBIL 774 433 504
29.
"A"
doc. Mgr. STANĚK Antonín, Ph.D. Werichova 29
staneka@centrum.cz
779 00 Olomouc
MOBIL 728 212 997
30.
"C"
STANĚK Martin
stanekmartin6@gmail.com
Werichova 29
779 00 Olomouc
MOBIL 725 921 598
31.
"A"
STEIGER Martin
steiger.martin@seznam.cz
Zámecké náměstí 76
783 53 Velká Bystřice
Korenspondeční adresa:
Synkova 8
779 00 Olomouc
32.
"B"
STOKLASA Josef
josefstoklasa@seznam.cz
Pavlovice u Přerova 63
751 11 Přerov
MOBIL 732 643 412
33.
"A"
ŠKROCH Josef
skroch.rescue@seznam.cz
J. Glazarové 3
779 00 Olomouc
MOBIL 775 995 155
34.
"C"
ŠROTÍŘ Jiří
jsrotirovi@seznam.cz
Mišákova 14
779 00 Olomouc
MOBIL 774 244 621
35.
"B"
VALÁŠEK Mojmír
mojmir.valasek@cement.cz
Všechovice 53
753 53 Všechovice
MOBIL 777 208 067
36.
"B"
VÍTEK Jan
jan.vitek1987@gmail.com
Mikuláškova 8
750 02 Přerov
MOBIL 725 145 266
Rozpis soutěží ZKSH
– 47 –
MOBIL 773 152 993
jaro 2014
37.
"B"
VYCHODIL Jaroslav
Jaroslav.Vychodil@seznam.cz
Rozpis soutěží ZKSH
V zahradách 272
75 111 Radslavice
– 48 –
MOBIL 737 040 552
jaro 2014
Rozpis soutěže ZA – Zlínská liga muži
8. kolo, 26.-27. dubna 2014
27.04.
27.04.
27.04.
volno
10:30
14:00
17:00
ZA029 TJ Holešov
ZA030 TJ Veselá
ZA031 TJ Bystřice p.H. "B"
X
-
TJ Val.Mez.
HC Zlín "B"
TJ Lesana Zubří
TJ S.Sl.Uh.Hradiště
Nesrsta František
Kramoliš Arnošt
Sedláček Pavel
Králík Lukáš
Krupa Miloslav
Divácký Jan
-
TJ Val.Mez.
TJ Bystřice p.H. "B"
TJ Veselá
TJ Holešov
Videcký Petr
Hlaváč
Vala Robert
Šohaj Pavel
Štefek Jiří
Divácký Jan
-
HC Zlín "B"
TJ Lesana Zubří
TJ S.Sl.Uh.Hradiště
X
Kramoliš Arnošt
Videcký Petr
Nesrsta František
Krupa Miloslav
Sedláček Pavel
Králík Lukáš
-
TJ Val.Mez.
TJ Veselá
TJ Holešov
HC Zlín "B"
Šohaj Pavel
Dalajka Vítězslav
Králík Lukáš
Vala Robetr
Sedláček Pavel
Divácký Jan
-
TJ Lesana Zubří
Krupa Miloslav
TJ S.Sl.Uh.Hradiště Šohaj Pavel
X
TJ Bystřice p.H. "B" Kučerka Tomáš
Kramoliš Arnošt
Dalajka Vítězslav
-
TJ Val.Mez.
TJ Holešov
HC Zlín "B"
TJ Lesana Zubří
Nesrsta František
Divácký Jan
Králík Lukáš
Dalajka Vítězslav
Sedláček Pavel
Videcký Petr
-
TJ S.Sl.Uh.Hradiště Kučerka Tomáš
X
TJ Bystřice p.H. "B" Dalajka Vítězslav
TJ Holešov
Kramoliš Arnošt
9. kolo, 3.-4. května 2014
volno
X
03.05.
14:00 ZA034 TJ S.Sl.Uh.Hradiště
04.05.
15:00 ZA035 TJ Lesana Zubří
hlášenka
ZA036 HC Zlín "B"
10. kolo, 10. - 11. května 2014
hlášenka
ZA037 TJ Val.Mez.
11.05.
10:30 ZA038 TJ Holešov
11.05.
14:00 ZA039 TJ Veselá
volno
TJ Bystřice p.H. "B"
11. kolo, 17. - 18. května 2014
18.05.
volno
17.05.
18.05.
10:30 ZA041 TJ Bystřice p.H. "B"
X
12:00 ZA043 TJ S.Sl.Uh.Hradiště
15:00 ZA044 TJ Lesana Zubří
12. kolo, 24. - 25. května 2014
24.05.
14:00 ZA045 TJ Val.Mez.
ZA046 HC Zlín "B"
hlášenka
volno
TJ Holešov
25.05.
14:00 ZA048 TJ Veselá
Divácký Jan
13. kolo, 31. května - 1. června 2014
01.06.
14:00 ZA049 TJ Veselá
01.06.
11:45 ZA050 TJ Bystřice p.H. "B"
volno
X
hlášenka
ZA052 TJ S.Sl.Uh.Hradiště
14. kolo, 7. - 8. června 2014
07.06.
14:00 ZA053 TJ Val.Mez.
volno
TJ Lesana Zubří
hlášenka
ZA055 HC Zlín "B"
07.06.
15:00 ZA056 TJ Veselá
Vala Robert
Šohaj Pavel
Krupa Miloslav
Řídící soutěže: Radek ČÍŽ
Rozpis soutěží ZKSH
– 49 –
jaro 2014
Rozpis soutěže ZC – Zlínská liga starší žáci
11. kolo, 22. - 23. března 2014
23.03.
15:30 ZC051 TJ Bystřice p.H.
22.03.
11:00 ZC052 TJ Rožnov p.R.
volno
TJ S.Sl. Uh.Hradiště
hlášenka
ZC054 HC Zlín "B"
hlášenka
ZC055 HC Zubří "A"
-
TJ S.F. Napajedla
KH Z Vsetín
X
HC Zlín "A"
HC Zubří "B"
Horsák Marcel
Videcký Petr
Králík Lukáš
Mach Jaromír
Soško David
Mrázek Jan
Kramoliš Arnošt
Mach Jaromír
-
HC Zubří "A"
HC Zlín "B"
TJ S.Sl. Uh.Hradiště
TJ Rožnov p.R.
TJ Bystřice p.H.
Mrázek Jan
Soško David
Vala Robert
Mach Jaromír
Divácký Jan
Králík Lukáš
Ördögh Adam
Paululík Jaroslav
-
TJ S.F. Napajedla
X
HC Zlín "A"
HC Zubří "B"
HC Zubří "A"
Kramoliš Arnošt
Pobořil Lukáš
Kučerka Tomáš
Mach Jaromír
Dalajka Vítězslav
Divácký Jan
Soško David
Mrázek Jan
-
HC Zlín "B"
TJ S.Sl. Uh.Hradiště
TJ Rožnov p.R.
TJ Bystřice p.H.
KH Z Vsetín
Douda Daniel
Škroch Josef
Králík Lukáš
Rafajová Aneta
Králík Lukáš
Rafajová Aneta
Soško David
Mrázek Jan
-
TJ S.F. Napajedla
HC Zlín "A"
HC Zubří "B"
HC Zubří "A"
HC Zlín "B"
Králík Lukáš
Rafajová Aneta
Sedláček Pavel
Divácký Jan
Divácký Jan
Rosman Daniel
Novosad Dominik
Kolařík Michal
-
TJ S.Sl. Uh.Hradiště
TJ Rožnov p.R.
TJ Bystřice p.H.
KH Z Vsetín
X
Fukala Přemysl
Mohyla Radek
Vala Robert
Divácký Jan
Kučerka Tomáš
Kačmariková Andrea
Kučerka Tomáš
Hoferová Natálie
12. kolo, 29. - 30. března 2014
hlášenka
ZC056 TJ S.F. Napajedla
30.03.
9:00 ZC057 HC Zubří "B"
hlášenka
ZC058 HC Zlín "A"
volno
X
hlášenka
ZC060 KH Z Vsetín
13. kolo, 5.-6. dubna 2014
hlášenka
ZC061 KH Z Vsetín
volno
TJ Bystřice p.H.
05.04.
11:00 ZC063 TJ Rožnov p.R.
05.04.
15:00 ZC064 TJ S.Sl. Uh.Hradiště
hlášenka
ZC065 HC Zlín "B"
14. kolo, 12. - 13. dubna 2014
hlášenka
ZC066 TJ S.F. Napajedla
13.04.
11:45 ZC067 HC Zubří "A"
13.04.
8:00 ZC068 HC Zubří "B"
hlášenka
ZC069 HC Zlín "A"
volno
X
15. kolo, 26. - 27. dubna 2014
volno
26.04.
27.04.
26.04.
26.04.
10:00
15:30
10:30
10:30
ZC072
ZC073
ZC074
ZC075
X
KH Z Vsetín
TJ Bystřice p.H.
TJ Rožnov p.R.
TJ S.Sl. Uh.Hradiště
16. kolo, 3. - 4. května 2014
hlášenka
ZC076 TJ S.F. Napajedla
hlášenka
ZC077 HC Zlín "B"
04.05.
9:15 ZC078 HC Zubří "A"
hlášenka
ZC079 HC Zubří "B"
hlášenka
HC Zlín "A"
Rozpis soutěží ZKSH
– 50 –
jaro 2014
17. kolo, 10.-11. května 2014
hlášenka
ZC081 HC Zlín "A"
volno
X
10.05.
10:00 ZC083 KH Z Vsetín
11.05.
15:30 ZC084 TJ Bystřice p.H.
10.05.
10:30 ZC085 TJ Rožnov p.R.
-
TJ S.F. Napajedla
HC Zubří "B"
HC Zubří "A"
HC Zlín "B"
TJ S.Sl. Uh.Hradiště
Mach Jaromír
Kačmariková Andrea
Kramoliš Arnošt
Krupa Miloslav
-
TJ Rožnov p.R.
TJ Bystřice p.H.
KH Z Vsetín
X
HC Zlín "A"
Nesrsta František
Rosman Daniel
Králík Lukáš
Sedláček Pavel
Friedel Pavel
Kučerka Tomáš
Brzósková Kateřina
Hoferová Natálie
-
HC Zubří "B"
HC Zubří "A"
HC Zlín "B"
TJ S.Sl. Uh.Hradiště
TJ Rožnov p.R.
Brzósková Kateřina
Rafajová Aneta
Krupa Miloslav
Kramoliš Arnošt
Malina Josef
Pobořil Lukáš
Divácký Jan
Dalajka Vítězslav
Kondělka Adam
Kondělka David
Malina Josef
Pobořil Lukáš
18. kolo, 17. - 18. května 2014
hlášenka
ZC086 TJ S.F. Napajedla
17.05.
10:30 ZC087 TJ S.Sl. Uh.Hradiště
hlášenka
ZC088 HC Zlín "B"
volno
HC Zubří "A"
18.05.
10:30 ZC090 HC Zubří "B"
10. kolo, 31. května - 1. června 2014
hlášenka
ZC046
hlášenka
ZC047
volno
31.05.
10:00 ZC049
01.06.
10:15 ZC050
TJ S.F. Napajedla
HC Zlín "A"
X
KH Z Vsetín
TJ Bystřice p.H.
Řídící soutěže: Dita DVOŘÁKOVÁ
Rozpis soutěží ZKSH
– 51 –
jaro 2014
Rozpis soutěže ZDJA – Zlínská liga mladší žactvo I
2. kolo, 22. - 23. března 2014
hlášenka
22.03.
20.03.
23.03.
23.03.
9:45
17:30
9:15
8:00
ZDJA006
ZDJA007
ZDJA008
ZDJA009
ZDJA010
HC Zlín "C"_d
TJ Rožnov p.R. "A"_ch
TJ S.Sl. U.Hradiště_ch
HC Zubří "B"_ch
HC Zubří "A"_ch
-
TJ S.F. Napajedla_ch
KH Z Vsetín_ch
HC Zlín "A"_ d
HC Zlín "A"_ch
TJ J. Otrokovice_d
Mrázek Jan
Soško David
Králík Lukáš
Mach Jaromír
Videcký Petr
Novosad Dominik
Kramoliš Arnošt
Pobořil Lukáš
Kramoliš Arnošt
Pobořil Lukáš
-
HC Zubří "A"_ch
HC Zubří "B"_ch
TJ S.Sl. U.Hradiště_ch
TJ Rožnov p.R. "A"_ch
HC Zlín "C"_d
Mrázek Jan
Soško David
Nesrsta František
Rafajová Aneta
Králík Lukáš
Rosman Daniel
Divácký Jan
Rosman Daniel
Ördögh Adam
Paululík Jaroslav
-
TJ S.F. Napajedla_ch
HC Zlín "A"_ d
HC Zlín "A"_ch
TJ J. Otrokovice_d
HC Zubří "A"_ch
Kramoliš Arnošt
Pobořil Lukáš
Soško David
Rafajová Aneta
Kučerka Tomáš
Mach Jaromír
Dalajka Vítězslav
Divácký Jan
Hoferová Natálie
Kačmariková Andrea
-
HC Zubří "B"_ch
TJ S.Sl. U.Hradiště_ch
TJ Rožnov p.R. "A"_ch
HC Zlín "C"_d
KH Z Vsetín_ch
Douda Daniel
Škroch Josef
Králík Lukáš
Rafajová Aneta
Horsák
Videcký Petr
Soško David
Mrázek Jan
Soško David
Mrázek Jan
-
TJ S.F. Napajedla_ch
HC Zlín "A"_ch
TJ J. Otrokovice_d
HC Zubří "A"_ch
HC Zubří "B"_ch
Soško David
Mrázek Jan
Králík Lukáš
Rafajová Aneta
Soško David
Mrázek Jan
Divácký Jan
Rosman Daniel
Novosad Dominik
Kolařík Michal
-
TJ S.Sl. U.Hradiště_ch
TJ Rožnov p.R. "A"_ch
HC Zlín "C"_d
KH Z Vsetín_ch
HC Zlín "A"_ d
Fukala Přemysl
Mohyla Radek
Kučerka Tomáš
Hoferová Natálie
Kučerka Tomáš
Kačmariková Andrea
Soško David
Rafajová Aneta
Soško David
Rafajová Aneta
3. kolo, 29. - 30. března 2014
hlášenka
hlášenka
hlášenka
hlášenka
hlášenka
ZDJA011
ZDJA012
ZDJA013
ZDJA014
ZDJA015
TJ S.F. Napajedla_ch
TJ J. Otrokovice_d
HC Zlín "A"_ch
HC Zlín "A"_ d
KH Z Vsetín_ch
4. kolo, 5.-6. dubna 2014
hlášenka
ZDJA016 KH Z Vsetín_ch
hlášenka
ZDJA017 HC Zlín "C"_d
05.04.
9:45 ZDJA018 TJ Rožnov p.R. "A"_ch
05.04.
13:30 ZDJA019 TJ S.Sl. U.Hradiště_ch
hlášenka
ZDJA020 HC Zubří "B"_ch
5. kolo, 12. - 13. dubna 2014
hlášenka
ZDJA021 TJ S.F. Napajedla_ch
13.04.
10:30 ZDJA022 HC Zubří "A"_ch
hlášenka
ZDJA023 TJ J. Otrokovice_d
hlášenka
ZDJA024 HC Zlín "A"_ch
hlášenka
ZDJA025 HC Zlín "A"_ d
6. kolo, 26. - 27. dubna 2014
hlášenka
ZDJA026 HC Zlín "A"_ d
26.04.
8:30 ZDJA027 KH Z Vsetín_ch
hlášenka
ZDJA028 HC Zlín "C"_d
26.04.
9:15 ZDJA029 TJ Rožnov p.R. "A"_ch
26.04.
9:00 ZDJA030 TJ S.Sl. U.Hradiště_ch
7. kolo, 3. - 4. května 2014
hlášenka
ZDJA031 TJ S.F. Napajedla_ch
hlášenka
ZDJA032 HC Zubří "B"_ch
04.05.
10:30 ZDJA033 HC Zubří "A"_ch
hlášenka
ZDJA034 TJ J. Otrokovice_d
hlášenka
ZDJA035 HC Zlín "A"_ch
Rozpis soutěží ZKSH
– 52 –
jaro 2014
8. kolo, 10.-11. května 2014
hlášenka
ZDJA036 HC Zlín "A"_ch
hlášenka
ZDJA037 HC Zlín "A"_ d
10.05.
8:30 ZDJA038 KH Z Vsetín_ch
hlášenka
ZDJA039 HC Zlín "C"_d
10.05.
9:15 ZDJA040 TJ Rožnov p.R. "A"_ch
-
TJ S.F. Napajedla_ch
TJ J. Otrokovice_d
HC Zubří "A"_ch
HC Zubří "B"_ch
TJ S.Sl. U.Hradiště_ch
Hoferová Natálie
Kačmariková Andrea
Hoferová Natálie
Mach Jaromír
Kramoliš Arnošt
Krupa Miloslav
hlášenka
ZDJA041 TJ S.F. Napajedla_ch
17.05.
9:00 ZDJA042 TJ S.Sl. U.Hradiště_ch
hlášenka
ZDJA043 HC Zubří "B"_ch
18.05.
9:15 ZDJA044 HC Zubří "A"_ch
-
TJ Rožnov p.R. "A"_ch
HC Zlín "C"_d
KH Z Vsetín_ch
HC Zlín "A"_ d
Nesrsta František
Rosman Daniel
Králík Lukáš
Sedláček Pavel
hlášenka
- HC Zlín "A"_ch
Hoferová Natálie
Mach Jaromír
Malina Josef
Pobořil Lukáš
9. kolo, 17. - 18. května 2014
ZDJA045 TJ J. Otrokovice_d
Brzósková Kateřina Hoferová Natálie
Brzósková Kateřina Hoferová Natálie
Michlová
Vítek Jan
Dominika
1. kolo, 31. května - 1. června 2014
hlášenka
ZDJA001
hlášenka
ZDJA002
hlášenka
ZDJA003
31.05.
8:30 ZDJA004
hlášenka
ZDJA005
TJ S.F. Napajedla_ch
HC Zlín "A"_ch
HC Zlín "A"_ d
KH Z Vsetín_ch
HC Zlín "C"_d
-
TJ J. Otrokovice_d
HC Zubří "A"_ch
HC Zubří "B"_ch
TJ S.Sl. U.Hradiště_ch
TJ Rožnov p.R. "A"_ch
Brzósková Kateřina Rafajová Aneta
Kučerka Tomáš
Kramoliš Arnošt
Krupa Miloslav
Kramoliš Arnošt
Malina Josef
Pobořil Lukáš
Krupa Miloslav
Kramoliš Arnošt
Poznámka: hrací doba soutěže „ZDJA“ je 2 x 25 minut
Řídící soutěže: Hana KOLÁŘOVÁ
Rozpis soutěží ZKSH
– 53 –
jaro 2014
Rozpis soutěže ZDJB – Zlínská liga mladší žactvo II
2. kolo, 22. - 23. března 2014
23.03.
22.03.
hlášenka
23.03.
23.03.
14:15 ZDBJ006 TJ Bystřice p.H._ch
8:30 ZDBJ007 TJ Rožnov p.R. "B"_ch
ZDBJ008 TJ Zlín "B"_d
9:00 ZDBJ009 TJ Lesana Zubří_d
10:30 ZDBJ010 HC Zubří "C"_ch
-
TJ S.Hovězí_d
TJ S.Luhačovice_ch
SHK Kunovice - d
HC Zlín "B"_ch
TJ Holešov_ch
Horsák Marcel
Videcký Petr
Králík Lukáš
Mach Jaromír
Mrázek Jan
Soško David
Krupa Miloslav
Malina Josef
Kramoliš Arnošt
Pobořil Lukáš
-
HC Zubří "C"_ch
TJ Lesana Zubří_d
TJ Zlín "B"_d
TJ Rožnov p.R. "B"_ch
TJ Bystřice p.H._ch
Nesrsta František
Hoferová Natálie
Videcký Petr
Kačmariková Andrea
Králík Lukáš
Rosman Daniel
Videcký Petr
Kolařík Michal
Kremláček
Netík
-
TJ S.Hovězí_d
SHK Kunovice - d
HC Zlín "B"_ch
TJ Holešov_ch
HC Zubří "C"_ch
Novosad Dominik
Kolařík Michal
Nesrsta František
Rosman Daniel
Kučerka Tomáš
Mach Jaromír
Soško David
Rafajová Aneta
Hlaváč Petr
Jaroň Petr
-
TJ Lesana Zubří_d
TJ Zlín "B"_d
TJ Rožnov p.R. "B"_ch
TJ Bystřice p.H._ch
TJ S.Luhačovice_ch
Malina Josef
Pobořil Lukáš
Králík Lukáš
Rafajová Aneta
Nesrsta František
Rosman Daniel
-
-
3. kolo, 29. - 30. března 2014
30.03.
29.03.
hlášenka
30.03.
30.03.
15:00 ZDBJ011 TJ S.Hovězí_d
10:00 ZDBJ012 TJ Holešov_ch
ZDBJ013 HC Zlín "B"_ch
13:00 ZDBJ014 SHK Kunovice - d
9:00 ZDBJ015 TJ S.Luhačovice_ch
4. kolo, 5.-6. dubna 2014
06.04.
06.04.
05.04.
hlášenka
06.04.
9:00 ZDBJ016 TJ S.Luhačovice_ch
15:30 ZDBJ017 TJ Bystřice p.H._ch
8:30 ZDBJ018 TJ Rožnov p.R. "B"_ch
ZDBJ019 TJ Zlín "B"_d
9:00 ZDBJ020 TJ Lesana Zubří_d
5. kolo, 12. - 13. dubna 2014
12.04.
13.04.
13.04.
hlášenka
13.04.
10:00 ZBJ021 TJ S.Hovězí_d
9:15 ZDBJ022 HC Zubří "C"_ch
10:00 ZDBJ023 TJ Holešov_ch
ZDBJ024 HC Zlín "B"_ch
10:00 ZDBJ025 SHK Kunovice - d
Soško David
Mrázek Jan
Novosad Dominik
Kolařík Michal
TJ S.Hovězí_d
HC Zlín "B"_ch
TJ Holešov_ch
HC Zubří "C"_ch
TJ Lesana Zubří_d
Horsák Marcel
Videcký Petr
Krejčí Jaromír
Lédr Zdeněk
Sedláček Pavel
Divácký Jan
Divácký Jan
Rosman Daniel
Soško David
Mrázek Jan
TJ Zlín "B"_d
TJ Rožnov p.R. "B"_ch
TJ Bystřice p.H._ch
TJ S.Luhačovice_ch
SHK Kunovice - d
Malina Josef
Pobořil Lukáš
Hlaváč Petr
Štefek Jiří
Kučerka Tomáš
Kačmariková Andrea
Nesrsta František
Rafajová Aneta
Vala Robert
Divácký Jan
6. kolo, 26. - 27. dubna 2014
26.04.
27.04.
27.04.
26.04.
hlášenka
11:00
9:00
14:15
8:00
ZDBJ026
ZDBJ027
ZDBJ028
ZDBJ029
ZDBJ030
SHK Kunovice - d
TJ S.Luhačovice_ch
TJ Bystřice p.H._ch
TJ Rožnov p.R. "B"_ch
TJ Zlín "B"_d
7. kolo, 3. - 4. května 2014
03.05.
04.05.
04.05.
03.05.
hlášenka
10:00
12:00
8:00
10:00
ZDBJ031
ZDBJ032
ZDBJ033
ZDBJ034
ZDBJ035
Rozpis soutěží ZKSH
TJ S.Hovězí_d
TJ Lesana Zubří_d
HC Zubří "C"_ch
TJ Holešov_ch
HC Zlín "B"_ch
– 54 –
jaro 2014
8. kolo, 10.-11. května 2014
hlášenka
10.05.
11.05.
11.05.
10.05.
10:00
9:00
14:15
8:00
ZDBJ036
ZDBJ037
ZDBJ038
ZDBJ039
ZDBJ040
HC Zlín "B"_ch
SHK Kunovice - d
TJ S.Luhačovice_ch
TJ Bystřice p.H._ch
TJ Rožnov p.R. "B"_ch
-
TJ S.Hovězí_d
TJ Holešov_ch
HC Zubří "C"_ch
TJ Lesana Zubří_d
TJ Zlín "B"_d
Hoferová Natálie
Kačmariková Andrea
Nesrsta František
Rosman Daniel
Dalajka Vítězslav
Divácký Jan
-
-
Kondělka Adam
Kondělka David
Malina Josef
Pobořil Lukáš
TJ Rožnov p.R. "B"_ch
TJ Bystřice p.H._ch
TJ S.Luhačovice_ch
SHK Kunovice - d
HC Zlín "B"_ch
Malina Josef
Pobořil Lukáš
Friedel Pavel
Kučerka Tomáš
Vala Robetr
Divácký Jan
Brzósková Kateřina
Hoferová Natálie
Soško David
Mrázek Jan
TJ Holešov_ch
HC Zubří "C"_ch
TJ Lesana Zubří_d
TJ Zlín "B"_d
TJ Rožnov p.R. "B"_ch
Vala Robert
Rosman Daniel
Kučerka Tomáš
Kramoliš Arnošt
Novosad Dominik
Kolařík Michal
Novosad Dominik
Kolařík Michal
Divácký Jan
Dalajka Vítězslav
9. kolo, 17. - 18. května 2014
17.05.
hlášenka
18.05.
18.05.
17.05.
10:00 ZDBJ041
ZDBJ042
12:00 ZDBJ043
8:00 ZDBJ044
10:00 ZDBJ045
TJ S.Hovězí_d
TJ Zlín "B"_d
TJ Lesana Zubří_d
HC Zubří "C"_ch
TJ Holešov_ch
1. kolo, 31. května - 1. června 2014
31.05.
hlášenka
31.05.
01.06.
01.06.
10:00 ZDBJ001
ZDBJ002
10:00 ZDBJ003
9:00 ZDBJ004
9:00 ZDBJ005
TJ S.Hovězí_d
HC Zlín "B"_ch
SHK Kunovice - d
TJ S.Luhačovice_ch
TJ Bystřice p.H._ch
Poznámka: TJ Sokol Hovězí má povolenou vyjímku na tělocvičnu o rozměrech 36 x 20 m.
Řídící soutěže: Hana KOLÁŘOVÁ
Rozpis soutěží ZKSH
– 55 –
jaro 2014
Rozpis soutěže ZE – Zlínská liga starší žačky
11. kolo, 22. - 23. března 2014
volno
23.03.
23.03.
23.03.
23.03.
9:15
9:00
10:15
14:45
ZE052
ZE053
ZE054
ZE055
SHK Kunovice
DHK Litovel
DHK Z. Olomouc
TJ Lesana Zubří
SK Žeravice
-
X
HC Zlín "A"
HC Zlín "B"
SK Velká Bystřice
TJ J. Otrokovice
-
SK Žeravice
TJ Lesana Zubří
DHK Z. Olomouc
DHK Litovel
SHK Kunovice
-
X
HC Zlín "B"
SK Velká Bystřice
TJ J. Otrokovice
SK Žeravice
-
TJ Lesana Zubří
DHK Z. Olomouc
DHK Litovel
SHK Kunovice
HC Zlín "A"
-
X
SK Velká Bystřice
TJ J. Otrokovice
SK Žeravice
TJ Lesana Zubří
-
DHK Z. Olomouc
DHK Litovel
SHK Kunovice
HC Zlín "A"
HC Zlín "B"
Šrotíř Jiří
Grygarová Gabriela
Nastoupil Vladimír
Kummerová Adéla
Krupa Miloslav
Malina Josef
Ochman Petr
Staňek Martin
Nesrsta František
Rafajová Aneta
Ochman Petr
Směšná Jaroslava
Divácký Jan
Králík Lukáš
Divácký Jan
Králík Lukáš
12. kolo, 29. - 30. března 2014
volno
X
hlášenka
ZE057 TJ J. Otrokovice
29.03.
14:00 ZE058 SK Velká Bystřice
hlášenka
ZE059 HC Zlín "B"
hlášenka
ZE060 HC Zlín "A"
13. kolo, 5.-6. dubna 2014
volno
03.04.
06.04.
05.04.
06.04.
16:15
17:15
10:15
10:15
ZE062
ZE063
ZE064
ZE065
HC Zlín "A"
SHK Kunovice
DHK Litovel
DHK Z. Olomouc
TJ Lesana Zubří
Videcký Petr
Šohaj Pavel
Hlavinka Martin
Kolář Josef
Smékal Roman
Kummerová A.
Hlaváč Petr
Jaroň Petr
Kratinová Zuzana
Roubalová Monika
Horsák Marcel
Videcký Petr
Hlavinka Martin
Kolář Josef
Soško David
Mrázek Jan
Soško David
Mrázek Jan
Horsák Marcel
Videcký Petr
Šrotíř Jiří
Směšná Jaroslava
Kratinová Zuzana
Macharáček Waldemar
Hlaváč Petr
Štefek Jiří
Roubalová Monika
Kummerová Adéla
Soško David
Rafajová Aneta
Kratinová Zuzana
Grygarová Gabriela
14. kolo, 12. - 13. dubna 2014
volno
X
12.04.
14:30 ZE067 SK Žeravice
hlášenka
ZE068 TJ J. Otrokovice
12.04.
14:00 ZE069 SK Velká Bystřice
hlášenka
ZE070 HC Zlín "B"
15. kolo, 26. - 27. dubna 2014
volno
HC Zlín "B"
hlášenka
ZE072 HC Zlín "A"
26.04.
13:00 ZE073 SHK Kunovice
26.04.
9:15 ZE074 DHK Litovel
26.04.
10:15 ZE075 DHK Z. Olomouc
16. kolo, 3. - 4. května 2014
volno
X
04.05.
13:15 ZE077 TJ Lesana Zubří
03.05.
14:00 ZE078 SK Žeravice
hlášenka
ZE079 TJ J. Otrokovice
03.05.
11:30 ZE080 SK Velká Bystřice
Rozpis soutěží ZKSH
– 56 –
jaro 2014
17. kolo, 10.-11. května 2014
volno
hlášenka
ZE082
hlášenka
ZE083
10.05.
11:30 ZE084
11.05.
17:15 ZE085
SK Velká Bystřice
HC Zlín "B"
HC Zlín "A"
SHK Kunovice
DHK Litovel
-
X
TJ J. Otrokovice
SK Žeravice
TJ Lesana Zubří
DHK Z. Olomouc
-
DHK Litovel
SHK Kunovice
HC Zlín "A"
HC Zlín "B"
TJ J. Otrokovice
Mach Jaromír
Kačmariková Andrea
Mach Jaromír
Kačmarková Andrea
Nesrsta František
Rosman Daniel
Ochman Petr
Směšná Jaroslava
Směšná Jaroslava
Kummerová Adéla
Vala Robetr
Divácký Jan
Ochman Petr
Grygarová Gabriela
Ochman Petr
Kratinová Zuzana
Šrotíř Jiří
Směšná Jaroslava
Krupa Miloslav
Kučerka Tomáš
Krupa Miloslav
Kučerka Tomáš
Novosad Dominik
Kolařík Michal
18. kolo, 17. - 18. května 2014
volno
17.05.
18.05.
17.05.
17.05.
10:15
13:15
15:15
15:30
ZE087
ZE088
ZE089
ZE090
X
DHK Z. Olomouc
TJ Lesana Zubří
SK Žeravice
SK Velká Bystřice
10. kolo, 31. května - 1. června 2014
volno
X
31.05.
12:45 ZE047 SK Velká Bystřice
hlášenka
ZE048 HC Zlín "B"
hlášenka
ZE049 HC Zlín "A"
31.05.
11:30 ZE050 SHK Kunovice
-
TJ J. Otrokovice
SK Žeravice
TJ Lesana Zubří
DHK Z. Olomouc
DHK Litovel
Řídící soutěže: Dita DVOŘÁKOVÁ
Rozpis soutěží ZKSH
– 57 –
jaro 2014
Rozpis soutěže OE – Liga olomouckého kraje mladší
dorost
1. kolo, 5.-6. dubna 2014
05.04. 9:00 OG002 TJ S.Sl. Uh. Hradiště
05.04. 12:00 OG004 TJ Senice n.H.
05.04. 10:30 OG006 TJ Šumperk
- TJ Šumperk
- TJ S.Sl. Uh. Hradiště
- TJ Senice n.H.
Dalajka Vítězslav
Divácký Jan
Dalajka Vítězslav
Divácký Jan
Dalajka Vítězslav
Divácký Jan
- TJ Senice n.H.
- TJ S.Sl. Uh. Hradiště
- TJ Šumperk
Ochmann Petr
Směšná Jaroslava
Ochmann Petr
Směšná Jaroslava
Ochmann Petr
Směšná Jaroslava
- TJ Šumperk
- TJ S.Sl. Uh. Hradiště
- TJ Senice n.H.
Hlavinka Martin
Kolář Josef
Hlavinka Martin
Kolář Josef
Hlavinka Martin
Kolář Josef
- TJ S.Sl. Uh. Hradiště
- TJ Senice n.H.
- TJ Šumperk
Šohaj Pavel
Videcký Petr
Šohaj Pavel
Videcký Petr
Šohaj Pavel
Videcký Petr
- TJ Šumperk
- TJ Senice n.H.
- TJ S.Sl. Uh. Hradiště
Axmann Arnošt
Nastoupil Vladimír
Axmann Arnošt
Nastoupil Vladimír
Axmann Arnošt
Nastoupil Vladimír
Stoklasa Josef
Mužný Petr
Stoklasa Josef
Mužný Petr
Stoklasa Josef
Mužný Petr
2. kolo, 12. - 13. dubna 2014
12.04. 10:30 OG008 TJ Šumperk
12.04. 9:00 OG010 TJ Senice n.H.
12.04. 12:00 OG012 TJ S.Sl. Uh. Hradiště
3. kolo, 26. - 27. dubna 2014
26.04. 10:30 OG014 TJ S.Sl. Uh. Hradiště
26.04. 9:00 OG016 TJ Senice n.H.
26.04. 12:00 OG018 TJ Šumperk
4. kolo, 3. - 4. května 2014
03.05. 9:00 OG020 TJ Šumperk
03.05. 12:00 OG022 TJ S.Sl. Uh. Hradiště
03.05. 10:30 OG024 TJ Senice n.H.
5. kolo, 17. - 18. května 2014
17.05. 10:30 OG026 TJ Senice n.H.
17.05. 12:00 OG028 TJ S.Sl. Uh. Hradiště
17.05. 13:30 OG030 TJ Šumperk
6. kolo, 24. - 25. května 2014
24.05. 10:30 OG032 TJ Šumperk
24.05. 12:00 OG034 TJ S.Sl. Uh. Hradiště
24.05. 9:00 OG036 TJ Senice n.H.
TJ S.Sl. Uh. Hradiště
TJ Senice n.H.
TJ Šumperk
Poznámka 1: Pořadatel turnaje je zvýrazněn. Hrací doba turnajového utkání je 2x25 min.
Poznámka 2: Řídícím soutěže je OLKSH a pro tuto soutěž tudíž platí Rozpis OLKSH.
Řídící soutěže: ing. Pavel SPURNÝ
Rozpis soutěží ZKSH
– 58 –
jaro 2014
Rozpis soutěžE NI – Moravskoslezská liga ženy
8. kolo, 5.-6. dubna 2014
05.04.
hlášenka
15:00 NI15 TJ Lesana Zubří
NI16 HC Ostrava
-
TJ LOKO Suchdol Hlaváč Petr
Jaroň Petr
KH OREL Paskov
Kuča Radomír
Pelech Milan
TJ Lesana Zubří
Petruška Tomá
Martiník Radek
HC Ostrava
Tokoš Rostislav Pavlíček Luboš
HC Ostrava
Fukala Přemysl Mohyla Radek
KH OREL Paskov
Martiník Rade
Martiník Antonín
KH OREL Paskov
Hlaváč Petr
Štefek Jiří
9. kolo, 12. - 13. dubna 2014
12.04.
16:00 NI17 KH OREL Paskov
13.04.
13:00 NI18 TJ LOKO Suchdol
-
10. kolo, 26. - 27. dubna 2014
27.04.
15:00 NI19 TJ Lesana Zubří
27.04.
13:00 NI20 TJ LOKO Suchdol
-
12. kolo, 3. - 4. května 2014
04.05.
hlášenka
15:00 NI23 TJ Lesana Zubří
NI24 HC Ostrava
-
TJ LOKO Suchdol Jaroň Petr
Jaroň Marek
TJ Lesana Zubří
Jaroň Petr
Jaroň Marek
HC Ostrava
Klimek Martin
Kobielusz Daivd
TJ Lesana Zubří
Kuča Radomír
Pelech Milan
11. kolo, 10.-11. května 2014
11.05.
hlášenka
13:00 NI21 TJ LOKO Suchdol
NI22 KH OREL Paskov
-
7. kolo, 17. - 18. května 2014
hlášenka
18.05.
NI13 HC Ostrava
16:00 NI14 KH OREL Paskov
-
TJ LOKO Suchdol Horsák Marcel Fiala Tomáš
Poznámka: Řídícím soutěže je MSKSH a pro tuto soutěž tudíž platí Rozpis MSKSH.
Řídící soutěže: Jiří ŠTEFEK
Rozpis soutěží ZKSH
– 59 –
jaro 2014
ZLÍNSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ
(ZKSH)
Krajské soutěže minižactva 4 + 1
PODZIM 2013, JARO 2014
(Doplnění III. částí soutěží)
soutěžní ročník 2013 - 2014
ZLÍN
SRPEN 2013, ÚNOR 2014
I.
ROZPIS MINIHÁZENÉ
krajské soutěže miniházené
Tento rozpis v žádném případě nenahrazuje rozpis krajských soutěží ZKSH, ale pouze
některá ustanovení, která se týkají soutěže minižactva upřesňuje, resp. blíže vysvětluje.
Rozpis soutěže je základním úplným dokumentem obsahující provádění ustanovení a
způsoby konání soutěže miniházené daného soutěžního ročníku s uvedením herního
průběhu, počtu družstev, finančního průběhu.
skupina AI – minižáci A ročník 2003 a mladší
1.
HC Junior Zlín „A“
2.
HC Junior Zlín „C“
3.
TJ Bystřice pod Hostýnem „B“
4.
TJ Jiskra Otrokovice „A“
skupina AII – minižáci A ročník 2003 a mladší
5.
HC Junior Zlín „B“
6.
TJ Sokol Luhačovice „A“
7.
TJ Bystřice pod Hostýnem „A“
8.
TJ Fatra Slavia Napajedla
skupina AIII – minižáci A ročník 2003 a mladší
9.
HC Zubří „A“
10.
KH Z Vsetín „A“
11.
TJ Handball Valašské Meziříčí „A“
12.
TJ Rožnov pod Radhoštěm „A“
skupina BI – minižáci B ročník 2004 a mladší
1.
TJ Jiskra Otrokovice „B“
2.
TJ Sokol Luhačovice „B“
3.
SHK Kunovice
4.
TJ Bystřice pod Hostýnem „C“
skupina BII – minižáci B ročník 2004 a mladší
5.
KH Z Vsetín „B“
- stojí
6.
HC Zubří „B“
- stojí
7.
TJ Handball Valašské Meziříčí „B“ - stojí
8.
TJ Rožnov pod Radhoštěm „B“ - stojí
9.
TJ Lesana Staré Zubří
- stojí
pátý turnaj v I. části - 9.-10.11.
druhý turnaj v I. části - 28.-29.9.
první turnaj v I. části - 14.-15.9.
čtvrtý turnaj v I. části - 2.-3.11.
třetí turnaj v I. části - 12.-13.10.
skupina C – minižáci C ročník 2005 a mladší
1.
TJ Bystřice pod Hostýnem 05
2.
HC Junior Zlín 05
3.
SHK Kunovice 05
4.
HC Zubří 05
5.
TJ Rožnov pod Radhoštěm 05
I. část soutěže od 14. 9. do 10. 11. 2013
Na základě žádostí klubů byla vytvořena společná soutěž minižactva ZKSH, která se ve
své první části odehraje ve čtyřčlenných skupinách rozdělených na družstva tzv. před a
Rozpis miniházené
– 61 –
jaro 2014
za Sirákovem. První část soutěže se hraje opět turnajově (doba utkání 2x12 min).
Ve skupinách bude hrát každý s každým. Každé družstvo tedy na turnaji odehraje tři
utkání s hrací dobou 2x12 min. Každý účastník skupiny pořádá jeden turnaj.
Pozn. 1: V pětičlenné skupině BII bude vždy stát (turnaje se nezúčastní) jedno družstvo
(případně může být připraveno jako náhradník pro případ, že by někdo účast na turnaji
odřekl). Turnajů ve skupině BII bude tedy celkem pět, vždy za účasti čtyř družstev.
Pozn. 2: Skupina C odehraje turnaje ve skupině v průběhu celého soutěžního ročníku.
Pokud se bude turnaje skupiny C účastnit pět družstev je doporučena hrací doba 2x10
min. Maximální počet turnajů během celého soutěžního ročníku je tedy pět, u každého
účastníka skupiny jeden. Pokud by byl počet družstev ve skupině nižší, sníží se tím i
počet turnajů za sezónu.
Pozn. 3: Při udělování pořadatelství turnaje bude mít přednost družstvo, které ještě
turnaj nepořádalo, a které má zastoupeno družstva v obou skupinách, které mají být na
turnaji odehrány.
Pozn. 4: Při udělování pořadatelství turnaje v II. části soutěže - skupina B - bude mít
přednost družstvo, které leží na té straně Sirákova, ze které se turnaje účastní více
družstev.
II. část soutěže od 16. 11. 2013 do 13. 4. 2014
SKUPINA „A“ – minižáci A ročník 2003 mladší
Druhá část soutěže proběhne již tzv. přes Sirákov. Skupina A bude hrát turnaje ve dvou
základních čtyřčlenných skupinách a následně utkání o umístění. Utkání v základních
skupinách bude trvat 2x10 minut a utkání o umístění 1x15 minut. Utkání o umístění určí
pořadí na 1. - 8. místě. Ve dvou základních skupinách bude hrát každý s každým.
Následně se v utkání o umístění utkají vítězové těchto skupin o konečné 1.-2. místo na
turnaji. Druzí ze skupin se utkají o 3.-4. místo. Třetí ze skupin budou hrát o 5.-6. místo a
čtvrtí ze skupin o 7.-8. místo. V devíti kolech bude uspořádáno celkem 9 turnajů. Každé
družstvo se v II. části soutěže zúčastní šesti turnajů.
Pořadatel daného kola nasadí družstva dle rozpisu do dvou skupin (viz. níže):
Skupina 1 – čísla 1,2,3,4
Skupina 2 – čísla 5,6,7,8
Příklad: turnaj dne 16.-17.11.2013 – 1. kolo II. části soutěže - skupina A
Skupina 1 - HC Junior Zlín „A“, HC Zubří „A“, HC Junior Zlín „C“, KH Z Vsetín „A“
Skupina 2-TJ Bystřice p. Host. „B“, TJ Handball Val. Mez.“A“, TJ Jiskra Otrokovice „A“, TJ
Rožnov p. R. „A“
Rozpis miniházené
– 62 –
jaro 2014
Družstvo/Číslo kola v II. části soutěže a nasazení na turnaji
Družstvo/kolo
1.
1.
HC Junior Zlín „A“
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
5
7
1
5
7
HC Junior Zlín „C“
3
7
1
3
7
1
3.
TJ Bystřice pod Hostýnem „B“
5
1
3
5
1
3
4.
TJ Jiskra Otrokovice „A“
7
3
5
7
3
5
5.
HC Junior Zlín „B“
7
6
5
2
1
8
6.
TJ Sokol Luhačovice „A“
1
8
7
4
3
2
7.
TJ Bystřice pod Hostýnem „A“
3
2
1
6
5
4
8.
TJ Fatra Slavia Napajedla „A“
5
4
3
8
7
6
9.
HC Zubří „A“
2
8
8
6
6
2
10.
KH Z Vsetín„A“
4
2
2
8
8
4
11.
TJ Handball Val.Meziříčí „A“
6
4
4
2
2
6
12.
TJ Handball Val.Meziříčí „A“
8
6
6
4
4
8
SKUPINA B - minižáci B ročník 2004 mladší
Druhá část soutěže proběhne již tzv. přes Sirákov. Skupina B bude hrát turnaje ve dvou
základních čtyřčlenných skupinách a následně utkání o umístění. Utkání v základních
skupinách bude trvat 2x10 minut a utkání o umístění 1x15 minut. Utkání o umístění určí
pořadí na 1. - 8. místě. Ve dvou základních skupinách bude hrát každý s každým.
Následně se v utkání o umístění utkají vítězové těchto skupin o konečné 1.-2. místo na
turnaji. Druzí ze skupin se utkají o 3.-4. místo. Třetí ze skupin budou hrát o 5.-6. místo a
čtvrtí ze skupin o 7.-8. místo. Protože je ve skupině B celkem devět družstev, bude
jeden z účastníků v daném kole stát (případně může být připraven jako náhradník pro
případ, že by někdo účast na turnaji odřekl). V sedmi kolech bude uspořádáno celkem 7
turnajů. Každé družstvo se v II. části soutěže zúčastní minimálně šesti turnajů (někteří
odehrají turnajů sedm).
Pořadatel daného kola nasadí družstva dle rozpisu do dvou skupin (viz. níže):
Skupina 1 – čísla 1,2,3,4
Skupina 2 – čísla 5,6,7,8
Příklad: turnaj dne 8.-9.2.2014 – 3. kolo II. části soutěže - skupina B
Skupina 1 - SHK Kunovice, TJ Handball Val. Mez. „B“, TJ Bystřice p. Host.“C“, TJ Rožnov
p. R. „B“
Skupina 2 - KH Z Vsetín „B“, TJ Lesana Staré Zubří, TJ Jiskra Otrokovice „B“, HC Zubří
„B“
Rozpis miniházené
– 63 –
jaro 2014
Družstvo/Číslo kola v II. části soutěže a nasazení na turnaji
Družstvo/kolo
1.
2.
3.
4.
1.
TJ Jiskra Otrokovice „B“
1
7
7
2.
TJ Sokol Luhačovice „B“
3
1
3.
SHK Kunovice
5
3
1
5
4.
TJ Bystřice pod Hostýnem „C“
7
5
3
1
7
7
5.
KH Z Vsetín „B“
2
5
2
1
8
6.
HC Zubří „B“
4
2
8
4
2
7.
TJ Handball Val. Meziříčí „B“
4
2
6
4
1
7
8.
TJ Rožnov pod Radhoštěm „B“
6
6
4
7
6
3
8
9.
TJ Lesana Staré Zubří
8
8
6
8
8
5
1
3
5.
6.
7.
3
2
2
5
4
4
6
6
3
5
SKUPINA C – minižáci C ročník 2005 a mladší
1.
2.
3.
4.
5.
TJ Bystřice pod Hostýnem 05
HC Junior Zlín 05
SHK Kunovice 05
HC Zubří 05
TJ Rožnov pod Radhoštěm 05
Tato soutěž by v rámci soutěžního ročníku obsahovala turnaj u každého
účastníka soutěže, na který by se sjela ostatní družstva. Pokud by někdo
neměl zájem turnaj uspořádat, mohl by se uskutečnit i menší počet turnajů
( popřípadě někdo z ostatních pořadatelství převezme). Turnajů bude pět za celou
sezónu,
pokud by turnaj a jeho pořádání někdo neodřekl. Poslední z těchto pěti
turnajů se bude konat v rámci Superfinále ve Zlíně, pokud se tedy Superfinále
bude konat. První turnaj by se
uspořádá až v listopadu 9.11.2013.
Bude více času dát děti dohromady. A další turnaj poté na konci ledna a dále na
konci března, atd. Děti nebudeme svazovat žádnými pravidly osobní obrany,
nebo něčím, co by jim mohlo činit při hře zbytečné potíže.
III. část soutěže od 26. 4. 2014 do 8. 6. 2014
Nově vytvořené skupiny pro III. část
skupina A 6+1 – minižáci A ročník 2003 a mladší
1.
HC Junior Zlín „A“
2.
KH Z Vsetín „A“
3.
TJ Rožnov pod Radhoštěm „A“
4.
TJ Jiskra Otrokovice „A“
5.
HC Junior Zlín „B“
6.
TJ Sokol Luhačovice „A“
Rozpis miniházené
– 64 –
jaro 2014
skupina A 4+1 – minižáci A ročník 2003 a mladší
1.
TJ Bystřice pod Hostýnem „A“
2.
HC Junior Zlín „C“
3.
HC Zubří „A“
4.
TJ Fatra Slavia Napajedla
5.
TJ Bystřice pod Hostýnem „B“
6.
TJ Handball Valašské Meziříčí „A“
7.
HC Junior Zlín „D“
8.
HC Zubří „B“
skupina B 4+1 – minižáci B ročník 2004 a mladší
1.
TJ Handball Valašské Meziříčí „B“
2.
TJ Rožnov pod Radhoštěm „B“
3.
TJ Bystřice pod Hostýnem „C“
4.
TJ Lesana Zubří
5.
KH Z Vsetín „B“
6.
TJ Sokol Luhačovice „B“
7.
SHK Kunovice
8.
TJ Jiskra Otrokovice „B“
skupina C – minižáci C ročník 2005 a mladší
1. TJ Bystřice pod Hostýnem „A“ 05
2. TJ Bystřice pod Hostýnem „B“ 05
3. TJ Bystřice pod Hostýnem „06
4. HC Junior Zlín 05 – dívky
5. HC Junior Zlín 05 - chlapci
6. SHK Kunovice 05
7. HC Zubří 05
8. TJ Rožnov pod Radhoštěm 05
Skupina A 6+1 – minižáci A ročník 2003 a mladší
Skupina A 6+1 odehraje své dva turnaje v III. části systémem každý s každým. Při šesti
účastnících bude takto na každém turnaji odehráno 15 utkání. Hrací doba je doporučena
1x15 minut. Po ukončení turnaje zajistí pořadatel nástup družstev k slavnostnímu
vyhlášení a předání drobných cen a sladkostí pro každé družstvo. Pořadatel nasadí
družstva do rozlosování podle dojezdové vzdálenosti tak, že nejvzdálenější družstvo bude
začínat nejpozději. Dále pořadatel rozlosuje utkání tak, aby žádné družstvo nehrálo dvě
utkání po sobě.
Doporučené rozlosování - tabulka pro 5 a 6 týmů:
1. kolo 1-6 2-5 3-4
2. kolo 6-4 5-3 1-2
3. kolo 2-6 3-1 4-5
4. kolo 6-5 1-4 2-3
5. kolo 3-6 4-2 5-1
Turnaj 6+1 nebude hrán dle pravidel ‘‘Cesta k úspěchu‘‘, tudíž nebude vyžadována
obrana 3:3 v první půli a ani osobní obrana, jak je hrána v prvním poločase utkání v
Rozpis miniházené
– 65 –
jaro 2014
soutěži miniházené. Turnaj bude pískán rozhodčím (nominovaným ZKSH). Odměna pro
rozhodčího na jedno utkání bude 50 Kč. ZKSH poskytne na turnaj dotaci 1 000 Kč, která
bude splatná po skončení soutěží. Skupina, kde se bude hrát 6+1, by měla být určena
hlavně pro děti kategorie minižáků a nikoliv pro děti kategorie 2003, které na podzim už
hrály za mladší žactvo.
Skupina A 4+1 – minižáci A ročník 2003 a mladší
Skupina A 4+1 odehraje své dva turnaje v III. části soutěže dle Rozpisu minižactva 2013
– podzim pro II. část soutěže. Skupina A 4+1 bude tedy hrát turnaje ve dvou základních
čtyřčlenných skupinách a následně utkání o umístění. Utkání v základních skupinách
bude trvat 2x10 minut a utkání o umístění 1x15 minut. Utkání o umístění určí pořadí na
1. - 8. místě. Ve dvou základních skupinách bude hrát každý s každým. Následně se
v utkání o umístění utkají vítězové těchto skupin o konečné 1.-2. místo na turnaji. Druzí
ze skupin se utkají o 3.-4. místo. Třetí ze skupin budou hrát o 5.-6. místo a čtvrtí ze
skupin o 7.-8. místo. Nasazení do skupin je zaznačeno v termínové tabulce. První skupina
družstva A1, A2, A3, A4 a druhá skupina družstva A5, A6, A7, A8.
Skupina B 4+1 – minižáci B ročník 2004 a mladší
Skupina B 4+1 odehraje své dva turnaje v III. části soutěže dle Rozpisu minižactva 2013
– podzim pro II. část soutěže. Skupina B 4+1 bude tedy hrát turnaje ve dvou základních
čtyřčlenných skupinách a následně utkání o umístění. Utkání v základních skupinách
bude trvat 2x10 minut a utkání o umístění 1x15 minut. Utkání o umístění určí pořadí na
1. - 8. místě. Ve dvou základních skupinách bude hrát každý s každým. Následně se
v utkání o umístění utkají vítězové těchto skupin o konečné 1.-2. místo na turnaji. Druzí
ze skupin se utkají o 3.-4. místo. Třetí ze skupin budou hrát o 5.-6. místo a čtvrtí ze
skupin o 7.-8. místo. Nasazení do skupin je zaznačeno v termínové v tabulce. První
skupina družstva B1, B2, B3, B4 a druhá skupina družstva B5, B6, B7, B8.
Skupina C – minižáci C ročník 2005 a mladší
Skupina C odehraje pouze jeden turnaj a to 17.5.2014 ve Zlíně. Ve skupině C 4+1 je
doporučeno hrát turnaje ve dvou základních čtyřčlenných skupinách a následně utkání o
umístění. Utkání v základních skupinách může trvat 2x10 minut a utkání o umístění 1x15
minut. Utkání o umístění určí pořadí na 1. - 8. místě. Ve dvou základních skupinách bude
hrát každý s každým. Následně se v utkání o umístění utkají vítězové těchto skupin o
konečné 1.-2. místo na turnaji. Druzí ze skupin se utkají o 3.-4. místo. Třetí ze skupin
budou hrát o 5.-6. místo a čtvrtí ze skupin o 7.-8. místo. Nasazení do skupin je již
zaznačeno v přiložené „Excel – tabulce“. První skupina družstva C1, C2, C3, C4 a druhá
skupina družstva C5, C6, C7, C8. Pokud pořadatel turnaje skupiny C uzná za potřebné
nějakým vhodným způsobem upravit průběh turnaje pro začínající děti ročníku narození
2005 a mladší, je to plně v jeho kompetenci a na domluvě s trenéry zúčastněných
družstev.
Děti nebudeme svazovat žádnými pravidly osobní obrany, nebo něčím, co by jim mohlo
činit při hře zbytečné potíže.
Rozpis miniházené
– 66 –
jaro 2014
II. V š e o b e c n á č á s t
1. Systém soutěže
Soutěž miniházené je řízena Exekutivou ZKSH (komisí mládeže ZKSH) a je soutěží
dlouhodobou, bez oficiálního výsledkového (tabulkového) hodnocení.
2. Úhrada
Družstva startují na vlastní náklady. Úhrada odměn delegovaných rozhodčích je jen u
turnajů skupiny „A“ 6 +1 . Rozhodčímu náleží odměna 50 Kč za utkání + cestovní
náhrady. U ostatních skupin nebudou rozhodčí delegování.
3. Startovné v soutěžích SŘH čl. 16
Startovné v soutěžích řízených ZKSH za jedno družstvo:
Minižactvo
-
200,- Kč
Dle rozhodnutí Exekutivy zde dne 21.1.2014 nově přihlášená družstva do části III neplatí
startovné.
4. Pořadatel turnaje SŘH čl. 27
Pořadatel turnaje je určen tímto rozpisem, a kluby o něj mohli požádat do termínu
21.3.2014, kdy mohli nahlásit řídícímu soutěže požadavek na termín konání.
Hlášení utkání provádí pořadatel utkání elektronicky na příslušný email dle adresáře
soutěží ZKSH. Za řádné hlášení utkání je považováno hlášení doručené aktérům turnaje
(hostujícím družstvům) nejpozději 10dnů před uskutečněním turnaje.
Pořadatel utkání nese plnou odpovědnost za bezpečnost hráčů a za bezpečnost diváků.
5. Rozlosování
Tento rozpis schválila exekutiva ZKSH.
6. Termínová listina
14.-15.9.
21.-22.9.
28.-29.9.
28.-29.9.
12.-13.10.
19.-20.10.
2.-3.11.
Rozpis miniházené
I. část soutěže
v
v
v
v
v
v
v
v
v
jedné
jedné
jedné
jedné
jedné
jedné
jedné
jedné
jedné
hale
hale
hale
hale
hale
hale
hale
hale
hale
– 67 –
skupiny
skupiny
skupiny
skupiny
skupiny
skupiny
skupiny
skupiny
skupiny
AI+BI
AIII+BII
BI+AII
AIII+BII
AI+AII
AIII+BII
AI+BI
AIII+BII
BI+AII
jaro 2014
9.-10.11.
v jedné hale skupiny AI+AII
v jedné hale skupiny BII+ první kolo skupina C
16.-17.11.
II. část soutěže první kolo skupina A
první kolo skupina B
23.-24.11.
druhé kolo skupina A
18.-19.1.2014
druhé kolo skupina B
25.-26.1.2014
třetí kolo skupina A
druhé kolo skupina C
8.-9.2.2014
čtvrté kolo skupina A
třetí kolo skupina B
22.-23.2.2014
páté kolo skupina A
čtrté kolo skupina B
15.-16.3.2014
šesté kolo skupina A
páté kolo skupina B
22.-23.3.2014
sedmé kolo skupina A
třetí kolo skupina C
29.-30.3.2014
šesté kolo skupina B
5.-6.4.2014
osmé kolo skupina A
12.-13.4.2014
deváté kolo skupina A
sedmé kolo skupina B
26.4.-27.4.
III. část
Turnaj skupina A 6+1
26.4.-27.4.
Turnaj skupina A 4+1
3.5. – 4.5.
Turnaj skupina B 4+1
10.5.-11.5 nebo 17.5-18.5.
Turnaj skupina A 6+1
10.5.-11.5 nebo 17.5-18.5.
Turnaj skupina A 4+1
10.5.-11.5 nebo 17.5-18.5.
Turnaj skupina B 4+1
10.5.-11.5 nebo 17.5-18.5.
Turnaj skupina C
7.6.- 8.6.2014
Festival miniházené skupina A,B,C
III. Technická část
7. Předpis
Skupina A 6+1 hraje dle pravidel mezinárodní házené.
Skupina A,B,C 4+1 hraje dle pravidel mini házené – viz dále a podle všech ustanovení
tohoto Rozpisu.
8. Startují SŘH čl. 12
8.1.
Soutěž minižactva
V soutěži miniházené startují chlapci a děvčata
- mladší 11 let, tj. ročníky 2003 a mladší
V těchto kategoriích jsou povolena smíšená družstva.
Hráč, který v průběhu soutěžního ročníku dovrší věkovou hranici pro přechod do vyšší
věkové kategorie může soutěž dohrát!
Rozpis miniházené
– 68 –
jaro 2014
9. Náležitosti družstev SŘH čl. 19
K utkání soutěže žactva není nutná registrace ČSH ani zdravotní prohlídky všech hráčů
nastupujících k utkáním.
Doporučení :
Doporučuje se, aby oddíly zdravotní prohlídky svých hráčů měly provedeny. Toto platí i u
registrací u ČSH, je potřeba vést v patrnost, že pouze hráč registrovaný u ČSH, mám
nárok v případě zranění na plnění z pojistné smlouvy uzavřené s Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou. V případě zranění neregistrovaného hráče, nelze tudíž požadovat plnění.
Doplnění – Upozornění pro oddíly – poněvadž není nutno mít RP u minižactva, je
potřeba dodržovat dané věkové kategorie např. 2005 a mladší. Pokud budou signály, že
se to porušuje, tak dojde k zavedení RP i v minižactvu včetně nominací rozhodčích na
jejich turnaje.
9.1. Soupisky družstev SŘH čl. 21
Doporučuje se u oddílů s více družstvy, aby toto ust. rozpisu nebylo zneužíváno pro
potřebu dosažení výhry. Pokud bude zjištěno zneužívání, bude princip soupisek
neprodleně obnoven.
10. Hrací doba
minižáci -
1x
2x
2x
2x
1x
15
10
10
10
15
minut
minut
minut
minut
minut
skupina A 6+1
s dvouminutovou přestávkou skupina A 4+1
s dvouminutovou přestávkou skupina B 4+1
s dvouminutovou přestávkou skupina C 4+1
utkání o umístění u skupin A,B,C 4+1
11.Umístění v turnaji 6+1 (SŘH čl. 44)
V případě shodnosti počtu bodů dvou nebo více družstev rozhoduje o umístění:
a) větší počet bodů ze vzájemných utkání
b) větší rozdíl branek ze vzájemných utkání
c) větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání
d) větší rozdíl branek ze všech utkání
e) větší počet vstřelených branek ze všech utkání
12. Kritéria pro určení pořadí turnaje 4+1.
Stanovení pořadí družstev ve skupině se provádí podle následujícího klíče:
V případě rovnosti bodů dvou nebo více družstev rozhoduje o umístění v turnaji:
- pět různých hráčů z každého družstva provede nájezd na branku soupeře
(tzn. brankař vyhodí míč a spoluhráč vybíhající z křídla s možností jednoho klepnutí střílí
na soupeřova brankaře). Více proměněných branek určí vítěze. Pokud má jeden z týmů
méně než 5 hráčů, provádí se počet nájezdů souhlasný s počtem hráčů menšího týmu.
Rozpis miniházené
– 69 –
jaro 2014
Příklad: tým A – 7 hráčů, tým B – 4 hráče provádí se 4 nájezdy
Skupina A,B,C 4+1
Zápasový klíč – skupina A,B,C 4+1 – III. část:
Upozorňujeme, že je důležité dodržet níže uvedený zápasový klíč a předem nasazené
pozice při utkání družstev v II. části soutěže - skupina A, B, C.
Pozn.: Klíč je nutno dodržet také u čtyřčlenných skupin v I. části soutěže dle rozpisu
„Hřiště 1 (H1), viz. níže.
Hřiště 1 (H1)
1. utkání A1 –
2. utkání A3 –
3. utkání A1 –
4. utkání A2 –
5. utkání A4 –
6. utkání A3 –
A2
A4
A3
A4
A1
A2
Hřiště 2 (H2)
1. utkání A5
2. utkání A7
3. utkání A5
4. utkání A6
5. utkání A8
6. utkání A7
–
–
–
–
–
–
A6
A8
A7
A8
A5
A6
Upozornění :
Mezi posledními utkáními v základní skupině a prvními finálovými utkáními (utkáními o
umístění) musí být 10 min. přestávka.
Pořadí utkání o umístění :
Hřiště 1
7. utkání v pořadí čtvrtý skupiny H1 – čtvrtý H2
8. utkání druhý H1 – druhý H2
Hřiště 2
7. utkání třetí H1 – třetí H3
8. utkání vítěz H1 – vítěz H2
Utkání o umístění musí skončit vítězstvím. V případě, že utkání v normální hrací době (1
x 15 min.) skončí remízou, pak o vítězi utkání rozhodnou nájezdy nebo trestné hody
z čáry brankoviště a to v obou případech 4 pokusy. Tyto hody musí provádět 4 různí
exekutorové, tudíž nemůže jeden hráč provádět více než jeden pokus. Týká se i
případných dalších pokusů. Jakmile je vyčerpán celý počet hráčů družstva, k druhým
pokusům nastoupí vždy nejprve neúspěšní exekutoři z prvního kola. Hráč, který je
na průběhu nájezdů nebo trestných hodů určen jako brankář, nájezdy neprovádí. O
způsobu provedení hodů (nájezdy či trestný hod) rozhodnou zodpovědní vedoucí týmů –
oba týmy musí provádět „hody“ stejným způsobem. Pokud se neshodnou, pak o způsobu
provedení rozhodne rozhodčí utkání.
Dovednostní soutěže nejsou podmínkou III. části soutěže.
Pro získání dotace ZKSH ve výši 500 Kč na turnaj, splatné po skončení soutěží, je však potřeba
splnit zbývající dvě podmínky:
• zaslání Hodnotícího formuláře po turnaji. Zápisy družstev není nutno zasílat
• zaslání minimálně 3 fotografií z turnaje (určeno pro prezentaci na webu, na granty, výběr
na nový úvodní obrázek webu, atd.)
Rozpis miniházené
– 70 –
jaro 2014
13. Hrací termíny SŘH čl. 14
Hracími dny jsou sobota a neděle.
Hrací termíny utkání schválila řídící složka soutěže a jsou závazné pro všechny kluby,
jejichž družstva startují v soutěži. Řídící orgán má v mimořádných a odůvodněných
případech právo provádět změny v termínové listině!
14. Hlášení utkání SŘH čl. 25, 26
Hlášení utkání provádí pořadatel utkání elektronicky na příslušný email dle adresáře
soutěží ZKSH. Za řádné hlášení utkání je považováno hlášení doručené aktérům turnaje
(hostujícím družstvům) nejpozději 10 dnů před uskutečněním turnaje.
Hlášení turnaje obsahuje:
a) pořadatele
b) jména soupeřů
c) termín a čas uskutečnění turnaje
d) časový rozvrh turnaje
e) upřesnění zda budou dovednostní soutěže
f) předpokládaný konec turnaje
Povinností klubů, které obdrží hlášenku e-mailem je povinnost zpětné odezvy – tj.
potvrzení přijetí zprávy nejpozději do 48 hod.
15. Řízení utkání
1. Na utkání 4+1 zajišťuje rozhodčí domácí oddíl.
2. V žádném případě by neměl řídit utkání divák.
15.1. Zápisy o utkání
Každé družstvo vyplní formulář „turnajový zápis“ (k dispozici na webu ZKSH), který
před zahájením prvního utkání předloží pořadateli. Po skončení turnaje pořadatel zašle
elektronicky (emailem) do 3 dnů od uskutečnění turnaje řídícímu soutěže (zlinskyksh@seznam.cz):
• skupina A 6+1 jen výslednou tabulku a komentář, zda se zúčastnila všechna
družstva, nedošlo ke zranění a případně další jeho poznámky k turnaji.
• ostatní skupiny ,, Formulář výsledků a hodnocení turnajů minižáků“ (k dispozici na
webu ZKSH) a v případě zájmu o dotaci i foto.
Doplnění k turnajům A 6+1
V případě zranění je potřeba tuto skutečnost zaznamenat na druhou stranu zápisu
daného družstva a toto podepsat rozhodčím a zodpovědným vedoucím družstva. Kopii
zápisu (v případě zranění) pak zašle hlavní pořadatel danému klubu a řídícímu orgánu
ZKSH.
Rozpis miniházené
– 71 –
jaro 2014
16. Zajištění mistrovských utkání
16.1. Míče
Pro mistrovská utkání soutěže miniházené 4 +1 jsou stanoveny míče zn. Molten velikost
0.
Pro mistrovská utkání soutěže miniházené 6 +1 jsou stanoveny míče velikost 1 (50 – 52
cm)
17. Disciplinární řízení
17.1. Pokuty
Za porušení ustanovení tohoto „Rozpisu soutěží“ a neplnění ostatních povinností vůči
řídícímu orgánu ČSH lze uložit klubům bez disciplinárního řízení tyto maximální
peněžité pokuty:
nedostavení se a nesehrání utkání
vystoupení, odhlášení ze soutěže
nezaslání hlášení turnaje včas
neplnění, nerespektování příkazů řídících orgánů,
legislativních předpisů a rozpisů soutěží
nezájem o disciplinární řízení
=500,=1.000,=100,=150,=100,-
Udělené pokuty klubům nebo jednotlivcům jsou splatné vždy do 10 dní od
doručení rozhodnutí, a to na účet ZKSH.
18. Poplatky
18.1. Registrační poplatky
18.2. Ostatní poplatky dle řádů
- podání námitek (protestu) v dlouhodobých soutěžích, odvolání proti rozhodnutí
o námitkách, odvolání proti rozhodnutí orgánu
- mládež
300,- Kč
- odvolání proti rozhodnutí disciplinárního orgánu
300,- Kč
Odškodnění
Za dodatečné výlohy mohou být klubům stanoveny poplatky jako náhrada
- prokazatelných ztrát oddílu vinou:
- pozdního hlášení utkání
500,- Kč
- nedostavení se k utkání
500,- Kč
Rozpis miniházené
– 72 –
jaro 2014
19. Závěrečná ustanovení
1. Pro zasílání hlášenek a všech oficiálních materiálů mezi kluby, funkcionáři, jsou
všichni povinni užívat pouze oficiální adresy klubů a funkcionářů uvedených
v adresářích ZKSH.
2. Tento rozpis má platnost po dobu trvání soutěžního ročníku 2013/2014
Rozpis miniházené
– 73 –
jaro 2014
PRAVIDLA MINIHÁZENÉ
Převzato ze stránek ČSH a doplněno
Následující ustanovení pravidel sledují podporu spoluúčasti všech hrajících dětí.
Zdůrazňují myšlenku, že prožitek ze hry by měl mít přednost před konečným brankovým
výsledkem. Radost ze hry a výchovné působení stojí v popředí. Měli bychom mít
vždy na paměti, že je třeba hrát hru pro její podstatu, ne pro zisk bodů za
každou cenu.
Pravidla níže popsaná mají sloužit všem zúčastněným pouze jako vzor možných řešení v
daných podmínkách. Možné úpravy po dohodě účastníků jsou samozřejmě
možné.
1. Hřiště
Hřiště má rozměr 16x20 metrů. Pokud vnitřní prostory nedovolí, jsou možné úpravy
velikosti hřiště, ale nemělo by být užší, než 13 metrů. Pokud je i tak menší, můžeme na
hřišti snížit počet hráčů. Popřípadě můžeme hrát bez autů a stěny tělocvičny brát jako
mantinely.
2. Brankoviště
Jako brankoviště můžeme většinou použít čáry na basketbalovém hřišti, tedy polooblouky
kolem branky. Podle vyspělosti hráčů se může branka posouvat dopředu a dozadu od
brankoviště. V brankovišti má pohyb povolen pouze brankář, žádný jiný hráč nesmí do
brankoviště vstoupit. Čára brankoviště může být vedena také rovnoběžně s brankovou
čarou ve vzdálenosti pěti metrů od ní a to po celé šířce hrací plochy.
3. Branka
Branka pro miniházenou by měla mít rozměr 240x170 cm. Samozřejmě je možno použít
menší nebo větší branky.
4. Hrací doba
Hrací doba je 2 x 12 (2x10) minut s dvouminutovou poločasovou přestávkou. Pokud
bude družstvo hrát dvě utkání po sobě musí být dodržena alespoň pětiminutová
přestávka mezi utkáními. Doba utkání o umístění je 1x15 minut.
5. Míč
Oficiálním míčem je gumový míč značky MOLTEN (www.molten.cz) vel. 0, nebo míč
určený pro miniházenou o rozměru (obvodu) 46-50 cm.
6. Družstvo
Družstvo se skládá z libovolného počtu hráčů nebo hráček. Hraje se pouze se čtyřmi
hráči v poli a s brankářem. Nejmenší počet hráčů družstva je 5 (4 + 1) a nejvíce 10. Na
turnajové zápise může být plný počet hráčů, k jednotlivým utkáním však může nastoupit
pouze 10 hráčů. Při větším počtu hráčů děti spíše sedí na střídačce, než hrají na hřišti.
Děvčata a chlapci mohou hrát společně. Pokud v soutěžích minižáků ZKSH ve
výjimečných případech nemá družstvo dostatečný počet hráčů z důvodu
zranění atd. mohou se družstva domluvit a hrát utkání v počtu 4 (3+1).
V takovémto případě není povinnost družstva s dostatečným počtem hráčů
Rozpis miniházené
– 74 –
jaro 2014
stahovat dalšího hráče při vyšším rozdílu skore. Pozn.: Je lépe utkání odehrát
než ho nesehrát.
Brankář nemusí (ale může) mít oblečení odlišné od svých spoluhráčů v poli. Může se
pravidelně zapojovat do útoku svého družstva, aby vypomohl coby neobsazený hráč při
přihrávkách. Pokud se v bráně objeví během hry dva hráči stejného družstva, následuje
trestný hod.
Střídání hráčů : kdekoliv v prostoru vlastní střídačky.
Pokud je bodový rozdíl v zápase vyšší než 5 gólů, je povinností družstva, které získalo
takovéto vedení, odvolat z hrací plochy 1 hráče, takže toto družstvo hraje v počtu 3+1.
Pokud se rozdíl skóre sníží na 3 góly může družstvo hráče do hry opět vrátit.
Pozn.: Snahou by nemělo být soupeře „rozdrtit“, ale umožnit smysluplnou hru,
nedemotivovat soupeře a umožnit hrát všem dětem z lavičky a nejenom nejlepším !!!
7. Hraní s míčem
V soutěžích ZKSH je povinností družstev zařazených do skupiny A a B hrát v
prvním poločase utkání osobní obranu nejpozději od poloviny hřiště. V prvním
a druhém poločase je povolen jednoúderový driblink, tedy jeden úder míče o zem
při pohybu jednoho hráče. Doporučujeme ale velkorysost v posuzování vícenásobného
driblinku, hlavně vzhledem k hráčské vyspělosti a věku dětí. Pokud bychom byli naprosto
důslední v posuzování, děti by si téměř nezahrály. Stejně tak další pravidlo, které se týká
pohybu s míčem. Jsou povoleny pouze tři kroky, ale tolerování dalších kroků je často
nutné. Zároveň se ale dětem musí připomenout, že mohou udělat pouze kroky tři.
Pozn.: Osobní obranou se rozumí těsné obsazení všech hráčů soupeře se snahou získat
míč. Nejde o to faulovat, a tím přerušovat a kouskovat hru. Obzvláště by nemělo
docházet k faulům, pokud hráč soupeře nemá v držení míč a snaží se uvolňovat. Zde by
měli rozhodčí děti důsledně na tento přestupek proti pravidlům upozorňovat a případně
jednotlivce za takovýto faul vystřídat za jiného hráče (viz. bod 8).
Pozn.: Je přísně zakázána osobní obrana pouze na jednoho hráče
(hráčku).
8. Přestupky a provinění se proti pravidlům
Chování se k soupeři
Běžný faul vedený úmyslem získat míč nebo zastavit protihráče se posuzuje volným
hodem – rozehrání míče družstvem, které bylo faulováno. Ostatní hrubé fauly vedené
úmyslem zastavit protihráče hlavně při střelbě nebo nesportovní chování, se trestají
trestným hodem z čáry brankoviště a vyloučením hráče. Vyloučený hráč musí být ale
okamžitě nahrazen jiným spoluhráčem a do hry se může vrátit nejdříve za jednu minutu.
Za technické chyby (např. porušení pravidla o krocích) následuje volný hod z místa
přestupku.
Rozhodčí může udělit i povinné střídání (vystřídaný hráč nesmí po vystřídání hrát jednu
minutu) hráči, který hrubým nesportovním chováním porušil pravidla. Po uplynutí jedné
minuty může opět nastoupit v utkání. Není omezeno, kolikrát může být udělen jednomu
hráči jednominutový trest.
Doporučení: Trestný hod z čáry brankoviště může být nahrazen nájezdem,
který má po úspěšném zakončení (dosažení gólu) hodnotu dva body, pokud
Rozpis miniházené
– 75 –
jaro 2014
hráč docílí gólu bez porušení pravidel a bez jednoúderového driblinku. Pokud
hráč docílí gólu za použití jednoúderového driblinku, je takovýto gól oceněn
jedním bodem. O způsobu provádění trestných hodů resp. nahrazení
trestného hodu nájezdem se musí zodpovědní trenéři shodnout před začátkem
turnaje, nikoliv měnit způsob provádění v průběhu hry !!!
Popis nájezdu:
Hráč určený k trestnému nájezdu přihraje míč brankáři (který musí být celou dobu v
brankovišti) od čáry svého brankoviště. Potom běží do rychlého útoku, zpracovává zpět
přihraný míč od brankáře (může použít jednoúderový driblink) a zakončuje rychlý útok
střelou na bránu, ve které chytá určený hráč (brankář). Po celou dobu provádění
trestného hodu, nesmí brankář žádného družstva opustit brankoviště. Všechny přestupky
a provinění, při provádění trestného hodu, proti pravidlům (např. kroky, brankoviště,
přerušovaný driblink, atd..) ukončují trestný hod a pokračuje se hodem odpovídajícímu
herní situaci, při které došlo k provinění proti pravidlům
9. Provádění hodů
Při jakémkoliv rozehrávání míče musí být hráči soupeře od hráče s míčem alespoň dva
metry vzdáleni. Rozehrání volného hodu se děje v přibližně 2 metrové vzdálenosti od
čáry brankoviště v případě, že k porušení pravidel došlo na brankovišti, ostatní volné
hody se rozehrávají z místa přestupku, hráč nesmí rozehrát z chůze či běhu, pouze ze
stoje. Trestný hod se provádí od čáry brankoviště na branku soupeře. Z jakéhokoli
volného či trestného hodu je možno dosáhnout přímo branky (např. z volného hodu, z
autového vhazování).
10. Dosažení gólu
Gól platí, je-li celým objemem za brankovou čarou v brance, tedy v souladu s
oficiálními pravidly házené.
Rozpis miniházené
– 76 –
jaro 2014
ROZLOSOVÁNÍ TURNAJŮ MINIŽACTVA
Rozlosování je zvlášt přílohou tohoto rozpisu.
Download

ROZPIS ZKSH jaro 2014