All Property Limited
Fairmont Tower
Sheikh Zayed Road
7th Floor 712, P.O. Box 65886
Dubai, U.A.E.
Phone: 0097-14-312-4095
fax: 0097-14-312-4098
mail [email protected]
Dubai, 12-01-2011
Vážení klienti APL, 12.01.2011
Pokud jde o převody „Základních investic“, chtěl bych Vás informovat, že v lednu 2011
nám bylo nabídnuto několik možností jak vyřešit návrat investic a způsoby převodu.
Poté, co vytvoříme pevný základ pro požadované podmínky převodů investic, vás budu
informovat o dalších a posledních - finálních krocích.
Děkuji za Vaši trpělivost a pochopení
Christian Hartmann
Ředitel All Property Limited
Sehr geehrte Kunden der APL, 12.01.11
Ich moechte Sie kurz ueber den derzeitigen Stand unserer Auszahlungsverhandlungen
informieren. Es wurden uns nun im Januar 2011 mehrere Loesungsvorschlaege
angetragen, welche die Auszahlungen endgueltig regeln koennen. Sobald wir die
noetigen Bedingungen sicher geschaffen haben, werde ich Sie abschliessend ueber
den Ablauf informieren.
Vielen Dank fuer Ihre Geduld
Christian Hartmann
Director All Property Limited
Dear Clients of APL, 12.01.11
Concerning the paybacks I would like to inform you that in January 2011 a few options
have been offered to us to solve the paybacks and ways of transfer. After having created
a solid basis for the required conditions I will inform you about the further and final steps.
Thanks for your patience
Christian Hartmann
Director All Property Limited
Download

Vážení klienti APL, 12.01.2011 Pokud jde o převody „Základních