Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Certified Public Accountant
Steuerberater
YAV U Z S E L İ M Ş E N
Hakkımızda
Yavuz Selim Şen Mali
Müşavirlik Bürosu
2000 yılında 3568
sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanunu kapsamında
kurulmuştur.
Türkiye’de faaliyet gösteren Yabancı Sermayeli Şirketlere danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır.
Ofisimiz şirketlerin kurululuş aşamasından başlayarak
tüm beklentileri karşılayabilmekte ve müşterilere özel
çözümler getirmektedir.
İhtiyaç ve taleplere en kısa zamanda doğru şekilde
cevap veren proaktif bir anlayışla, müşterilerimiz için
değer yaratmak, beklentilerine kalite ile karşılık vermek en büyük önceliğimizdir.
Uluslararası tecrübeye sahip seçkin ekibimiz,
müşterilere tüm aşamalarda eksiksiz bilgi sunarak,
sürecin en iyi şekilde sonuçlandırılabilmesi için üst
düzey danışmanlık vermekte ve hizmet kalitesini
sürekli arttırmaktadır.
Başarımızı taviz vermediğimiz değerlerimize borçluyuz;
Doğruluktan ve mükemmellikten vazgeçmiyoruz.
Verimli çalışabilmek için açık ve etkili iletişimi ön
planda tutuyoruz.
İlişkilerimizi saygı, hoşgörü ve eşitlik ilkeleri üzerine
kuruyoruz.
Hedeflerimize ulaşmak için hiçbir sorumluluktan
kaçınmıyoruz.
Yaratıcılığı, yenilikçiliği, risk almayı teşvik ederek
işimize değer katıyoruz.
Almanya ve Avusturya Başta olmak üzere Tüm Almanca konuşulan ülker özel ilgi alanımızdır.
Büromuz AHK İstanbul (Alman - Türk Ticaret ve Sanayi Odası) üyesidir.
Ayrıca Almanya KOBİ Bilrliği olan BVMW ile çözüm
ortaklığı, Avusturya Ticaret Ofisi
ile danışmanlık ilişkileri yürütmekteyiz.
Yavuz Selim Şen Mali Müşavirlik Bürosu, bu ihtiyaçlar doğrultusunda, şirketlerin (Muhasebe, Bordro, Raporlama ve Ticari Sicil işlemleri gibi) hedef ve operasyonlarını gerçekleştir-mesine destek
sağlayacak veri ve hizmetleri sağlamak için “dış
kaynaklı olarak” gerekli tüm hizmetleri vermektedir.
Böylece şirketlerdeki personelin kendilerini işlerine,
hedef ve operasyonlarına odaklamalarını sağlayarak
geliştirdikleri stratejileri daha etkin ve verimli bir
şekilde uygulayabilmelerine ve kaliteyi artırmalarına
yardımcı olmaktadır.
Yavuz Selim Şen Mali Müşavirlik Bürosu 'na
göstermiş olduğunuz güven ve destekten dolayı sizlere
teşekkürlerimizi sunarız.
Hizmetlerimiz
Şirket Kuruluşu
Şirketin kuruluşu ve Türkiyede yatırım için Ortak olacak kişi veya Şirketlerin hazırlayacakları gerekli evrak
ve dökümanlar listesinin sunulması ve izlenecek yol
harita hakkında bilgi verilmesi
Kurulmasını istediğiniz şirketin Ana Statüsünü
hazırlasmak için gerekli olan bilgiler; Ortaklık yapısı,
adres, Müdürlük ve temsil yetkisi, sermaye tespitleri
yapılması
-Şirketin kurulmasını arzu ettiğiniz sektörlere göre
Ana Sözeşmesinin Hazırlanması
•Ticaret Odaları, Ticaret Sicilleri, Noter işlemleri ve
Resmi Kurumlarla ilgili tüm işlemlerin yapılması
•Resmi Kurumlardan izin, ruhsatve gerekli belgelerin
alınması
•Vergi daire tescil ve kayıt işlemleri
•SGK dahil sosyal kurumlara kayıt işlemleri
•İhtiyaç halinde şirket kayıt işlemlerini
gerçekleştirebilmek için Adres temini
•İhtiyaç halinde vergi dairesine karşı şirket kuruluş
süresi içinde ve devamında Müdürlük temini
•Servis destekli hazır büro temini kısa süreli çalışma
masası veya odası temini
Modern prestijli bir adreste, Atatürk Havalimanına
oldukça yakın bir bölgede
Tam donanımlı, altyapısı güçlü hazır ofisler bilgi için
çözüm ortağımız www.cys.com.tr
Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri
•Muhasebe kayıtlarını tutmak,
•Gelir Gider fatura kontrolü,
•Müşteri Cari Hesapları kontrolü, mutabakatı, tahisilatı
ve ödemesi,
•Banka, finansman işlerleri tabiki ödemeleri
gerçekleştirme
•Stok takibi, kontrolu,
•Maliyet Muhasebesi
•Dönem Beyanlarını vermek KDV, Muhtasar, 3 aylık
Geçici Vergi , Ba Bs formları ve zorunlu vergi dairesi
bildirimleri
•Yıllık Kurumlar vergisi, Mali tabloları düzenlemek,
mali analizler yapmak,
•Kayıtları ve belgeleri kontrol etmek,
Personel İşlemleri ve Bordolama
•İşyeri SGK ve diğer Sosyal Sigorta kurum açılış
işlemleri
.Personel işe alım sözleşmeleri hazırlanması
.İşe giriş işlemleri personelin SGK ve diğer kurum
kayıtları
•Personel Ücret bordroları hazırlamak,
•Personel çalışma , izin ve tazminat işlemleri bordroları
hazırlanması
Finansal Raporlama
Şirketlerin ve Merkez şirketlerin isteği doğrultusunda
IFRS ,US GAAP VE Alman R HBB ve HBB2 raporlama işlemleri yapmak
Şirketlerin talep edeceği tüm Aylık, Üç aylık, Yıllık
raporlamaları yapmak
Yılsonu kapanış Bilanço ve diğer Tablolarını raporlamak.
Müşteri Temsilciliği
Müşteri odaklı doğrudan şirketinize atanacak müşteri
temsilcilerimiz.
Almanca İngilizce dillerinde konuşma
Şirketinizin ihtiyacı doğrultusunda Yönetim destek
hizmetleri
Hukuk ve Avukatlık
İlgili konularda uzman Avukatlarla hukuk desteği için
çözüm ortaklarımız tarafından sağlanan danışmanlık
Yetkin ve komplike Uluslararsı Hukuk büroları ile
çözüm ortaklığı
İş geliştirme ve yatırım konularında yetkin Hukuk
Büroları ile çözüm ortaklığı
Alternatif Çalışma Alanları Sağlama
•Vergi denetimlerinde, SGK denetimlerinde, Belediye
denetimlerinde ve Hukuki Konularda vekillik yapmak
•Ulusal ve uluslararası vergi kanunlarında danışmanlık
vermek
•Serbest Bölge Mevzuatı Danışmanlığı
•İhracatta K.D.V. İadesi Danışmanlığı
•Şirket Birleşme, Bölünme, Değişiklikleri
•Genel Kurullar ve Tasfiye İşlemleri
•Kayyumluk ve Tasfiye Memurluğu
•Teşvik Mevzuatı Danışmanlığı
•Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme Rejimleri
•Finansman ve Kredi Konularında bilgi vermek, yol
göstermek
•Serbest Ticaret Bölgelerinde izin ve ruhsat almak
Lojistik ve Gümrükleme
•İthalat ve İhracat İşlemlerinde Danışmanlık
•Gümrükleme Hizmetlerinde çözüm ortaklarımızla
koordinasyon
•Lojistik, Antrepo, Depo işlerinizde çözüm
ortaklarımızla koordinasyon
İnsan Kaynakları
•Personel Bulma işlemlrinde çözüm ortaklarımızla
koordinasyon
YAV U Z S E L İ M Ş E N
Über uns
Das Steuerberatungsbüro Yavuz Selim Şen Mali
Müşavirlik wurde 2000 auf der Grundlage von Gesetz Nr. 3568 – Gesetz über freiberufliche Buchhalter
(SM), freiberufliche Buchhalter und Wirtschaftsprüfer
(SMMM) und vereidigte Wirtschaftsprüfer (YMM) –
gegründet und bietet in der Türkei tätigen Fremdkapitalfirmen Beratungsdienstleistungen an.
Unser Leistungsumfang – beginnend bei den Vorgängen zur Firmengründung – genügt sämtlichen Erwartungen an einen Fachdienstleister.
Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir Anforderungen in kürzester Zeit und nach Ihren Vorstellungen
erfüllen, dass wir proaktiv für unsere Kunden Wert
schöpfen und Ihren Erwartungen in der gebotenen
Qualität entsprechen.
Unser international erfahrenes Team hält Kunden bei
allen Vorgängen stets vollumfänglich auf dem Laufenden, berät sie auf höchstem Niveau, um Vorgänge
bestmöglich zum Abschluss zu bringen, und fühlt sich
kontinuierlicher Qualitätsverbesserung verpflichtet.
Unser Erfolg ist das Resultat strikt eingehaltener Werte.
In Punkto Fehlerfreiheit und Exzellenz machen wir
keine Kompromisse.
Offene und effiziente Kommunikation sind unser
Schlüssel zu effektiver Leistung.
Unsere Beziehungen gründen sich auf Respekt, Toleranz und Gleichheit.
Um unsere Ziele zu erreichen, sind wir bereit, jede
damit verbundene Verantwortung zu übernehmen.
Wir schaffen Mehrwert durch die Förderung von Kreativität, Innovation und kontrollierten Risiken.
Unsere Leistungen richten sich in der Hauptsache an
Unternehmen aus deutschsprachigen Länder und insbesondere aus Deutschland und Österreich.
Unser Büro ist Mitglied der AHK Istanbul (DeutschTürkische Industrie- und Handelskammer)
Darüber hinaus sind wir Lösungspartner des Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) und
Berater für die Wirtschaftskammer Österreich.
Das Steuerberatungsbüro Yavuz Selim Şen Mali
Müşavirlik unterstützt Firmen als externer Dienstleister vollumfänglich bei der Beschaffung von Daten und
Dienstleistungen, die nach Maßgabe ihrer Anforderungen (Handelsregistervorgänge, Buchhaltung, Gehaltsabrechnung und Finanzausweise) zur Realisierung ihrer
Geschäftstätigkeiten und zur Verwirklichung ihrer
Ziele erforderlich sind.
Damit bieten wir Firmen die Möglichkeit, ihr Personal
gezielt für ihren eigentlichen Geschäftszweck einzusetzen, ihre Unternehmensstrategien effizienter und
produktiver umzusetzen und die Qualität ihrer Leistungen zu steigern.
Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation und Ihr
Vertrauen in die Leistungen von Yavuz Selim Şen Mali
Müşavirlik.
Unsere Leistungen
Firmengründung
-Aufstellung der Liste von Dokumenten und Unterlagen, die bei einer Firmengründung oder bei Investitionen in der Türkei von natürlichen und/oder juristischen Personen einzureichen sind, und Erklärung der
Vorgangsabfolge.
-Beratung zur Erstellung der Firmenstatuten einer neu
zu gründenden Firma: Partnerstruktur, Niederlassung,
Geschäftsführung, Vertretungsvollmachten, Kapitalanteile
-Erstellung der Firmenstatuten je nach gewähltem
Wirtschaftszweig
•Erledigung sämtlicher Vorgänge bei Handelskammern, Handelsregistern, Notariaten und staatlichen
Behörden
•Einholung bei Behörden von Zulassungen, Genehmigungen und sonstiger erforderlicher Bescheinigungen
•Eintragung beim Finanzamt
•Eintragung bei Sozialeinrichtungen einschließlich der
Sozialversicherungsanstalt (SGK)
•Bei Bedarf Bereitstellung einer Kontaktanschrift zur
Durchführung der Vorgänge zur Firmeneintragung
•Bei Bedarf Stellung eines Geschäftsführers zur Firmenvertretung gegenüber dem Finanzamt in der
Gründungsphase und darüber hinaus
•Bereitstellung von voll ausgestatteten Büros nebst
Büroleistungen; kurzfristige Bereitstellung eines
Schreibtisch oder Zimmers
Informationen zu voll ausgestatteten Büros nebst Büroleistungen unseres Lösungspartners in einem angesehenen Stadtteil unweit des internationalen Flughafens
Atatürk Istanbul finden Sie unter der folgenden Webadresse www.cys.com.tr
Buchhaltungs- und Finanzberatungsleistungen
•Führung der Buchhaltungsunterlagen
•Rechnungskontrolle von Einnahmen und Ausgaben
•Kontrolle von Kundenkontokorrentkonten, Abstimmung, Inkasso und Auszahlungen
•Verfolgung von Bank- und Finanzvorgängen, Zahlungsabwicklung
•Kontrolle und Verfolgung der Lagerhaltung
•Kostenbuchhaltung
•Regelmäßige Erklärungen: MwSt, Abzugssteuer, vierteljährliche Vorsteuer, Ba/Bs Formulare und vorgeschriebene Meldungen an das Finanzamt
•Jährliche Körperschaftssteuererklärung, Erstellung der
Finanzausweise, Durchführung von Finanzanalysen
•Überprüfung von Aufzeichnungen und Unterlagen
Personalarbeit und Lohn- und Gehaltsabrechnung
•Mit der Firmengründung verbundene Vorgänge bei
der Sozialversicherungsanstalt und sonstigen Sozialeinrichtungen
•Erstellung von Einstellungsverträgen
•Anmeldung eingestellter Mitarbeiter bei der Sozialversicherungsanstalt und sonstigen Sozialeinrichtungen
•Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen
•Abrechnung von Arbeitszeiten, Urlaub und Abfindungen
Finanzberichterstattung
Auf Antrag von Firmenzentrale oder Zweigniederlassungen Berichterstattung gemäß IFRS ,US GAAP oder
deutschem R HBB und HBB2
Auf Antrag Erstellung aller Monats-, Vierteljahresund Jahresberichte
Schlussbilanz zum Jahresende und sonstige Finanzausweise
Kundenvertretung
Unsere Kundenvertreter, die kundenorientiert direkt
für ihre Firma ernannt werden.
Kommunikation auf Deutsch und Englisch
Managementunterstützungsleistungen zugeschnitten
auf Ihren Bedarf
Rechtsangelegenheiten und Vertretung
Beratung durch unseren Lösungspartner und Rechts-
beistand durch Fachanwälte
Lösungspartnerschaft mit kompetenten internationalen Anwaltskanzleien für komplizierte Fälle
Lösungspartnerschaft mit kompetenten Anwaltskanzleien bei Fragen zur Geschäftsentwicklung und
Investitionen
Weitere Leistungsbereiche
•Vertretung bei Steuerprüfungen, Prüfungen der Sozialversicherungsanstalt, der Kommunalverwaltung und
in Rechtsangelegenheiten
•Beratung zu nationalem und internationalem
Steuerrecht
•Beratung zum Freihandelszonenrecht
•Beratung zur MwSt.-Rückerstattung bei Exporten
•Firmenfusion, Firmenaufspaltung, Änderung des
Geschäftsgebietes
•Hauptversammlungsvorgänge, Liquidierungsverfahren
•Eintreten als Treuhänder und Konkursverwalter
•Beratung zur Fördergesetzgebung
•Beratung zu den Vorschriften zur Verarbeitung im
Inland oder Ausland
•Information in Finanzierungs- und Kreditfragen,
Richtung weisende Beratung
•Einholung von Zulassungen und Genehmigungen für
Freihandelszonen
Logistik und Zollangelegenheiten
•Beratung zu Import- und Exportvorgängen
•Koordination mit unserem Lösungspartner bei Verzollungsdienstleistungen
•Koordination mit unserem Lösungspartner bei Logistik-, Lager- und Zolllagervorgängen
Personalangelegenheiten
•Koordination mit unserem Lösungspartner bei der
Personalsuche
YAV U Z S E L İ M Ş E N
About Us
The Accounting Firm Yavuz Selim Şen Mali
Müşavirlik, established in 2000 on the basis of law
No 3568 – Accountancy Act Regarding Independent Accountants (SM), Certified Public Accountants
(SMMM) and Chartered Accountants (YMM) – is providing consulting services to foreign capital companies
operating in Turkey.
We offer you the entire range of services you would
expect of an expert service provider – starting with the
establishment of your company.
Our strengths are compliance with your requirements,
proactive value creation and quality performance.
Our internationally experienced team keep our clients
up-to-date about all procedures, provide consulting at
the highest level in order to ensure the best possible
closure of procedures, and are committed to continuous quality improvements.
Our success is the result of strict adherence to values.
No compromises when it comes to correctness and
excellence.
Open and efficient communication are key to effective
performance.
Our relations are based on respect, tolerance and
equality.
To achieve our goals, we are prepared to assume responsibility.
We create added value through creativity, innovation
and controlled risk.
Our services are primarily directed towards companies in German-speaking countries, and in particular
towards Germany and Austria.
Our firm is a member of AHK Istanbul (GermanTurkish Chamber of Industry and Commerce)
In addition, we are solution partner of the Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW - The
German Association for Small and Medium-sized
Businesses) and advisor to the Wirtschaftskammer
Österreich (Austrian Economic Chambers)
As external service provider, the Accounting Firm
Yavuz Selim Şen Mali Müşavirlik comprehensively
supports companies in the acquisition of data and
rendering of services (trade registry procedures, accounting, payroll procedures and financial statements)
which they require for the execution of their business
operations and the realisation of their objectives.
We offer companies the opportunity to employ their
own personnel target-oriented in core business activities, to implement their business strategies more efficiently and productively and to improve their performance quality.
We thank you for your cooperation and your trust in
the services of Yavuz Selim Şen Mali Müşavirlik.
Our Services
Company Establishment
-Preparation of the list of documents and papers natural and/or juridical persons need to submit for company establishment or investments in Turkey. And we
explain the entire procedure.
-Consulting on the preparation of company statutes for
a new company, partner structure, company domicile,
management, power of attorney, capital shares
-Formulation of the company statutes in accordance
with the selected business branch
•Handling of all procedures with chambers of commerce, trade registries, notaries and public authorities
•Procurement from the authorities of permits, licences
and other necessary documents
•Tax office registration
•Registration with social institutions including the
Social Security Agency (SGK)
•If required provision of a contact address for company
registration procedures
•Provision of management personnel (general manager) to represent the company in the establishment
phase vis-à-vis the tax authorities, as well as later on –
if required
•Provision of fully-equipped offices including office
services; short-term provision of an office desk or
room
For information on fully-equipped offices and office
services provided by our solution partner in an upmarket area of Istanbul near Ataturk airport Istanbul
please refer to the following web address: www.cys.
com.tr
Accounting and Finance Consulting Services
•Book keeping
•Controlling of income and expenses
•Controlling of client current accounts, settlement, col-
lection and payments
•Monitoring of banking and financing procedures,
payment transactions
•Stock control and monitoring
•Cost accounting
•Regular tax-related filings: VAT, withholding tax,
quarter-yearly pre-tax, Ba/Bs forms, and other legally
required declarations to the tax authorities
•Annual corporate tax declarations, preparation of
financial reports, financial analyses
•Controlling of documents and records
HR Activities and Payroll Procedures
•Company establishment-related social security
procedures with the Social Security Agency and other
institutions
•Preparation of employment contracts
•Registration of new recruits with the Social Security
Agency and other institutions
•Payroll preparation
•Calculation of working hours, vacation rights, severance pay
Financial Reporting
At the request of company headquarters or affiliates we
prepare financial statements acc. to IFRS ,US GAAP or
German R HBB und HBB2
Upon request, we prepare monthly, quarter-yearly and
annual reports
year-end balance sheet and other financial statements
Customer Representative
We provide customer representatives who are directly
appointed for your company.
Communication in German and English
Management support services tailored to your needs
Legal Affairs and Representation
Consulting by our solution partner and legal assistance
by expert lawyers
Solution partnership with competent international law
firms for complex cases
Solution partnership with law firms on issues regarding business development and investments
Other Services
•Representation in case of tax, social security and municipal audits, and in legal affairs
•Consulting in national and international tax law
•Free trade zone regulations
•VAT returns for exports
•Company mergers and splits, and amendments to
the area of business
•General assembly procedures, liquation procedures
•Trustee procedures, bankruptcy procedures
•Consulting on incentives regulations
•Consulting on the inward and outward processing
regime
•Information on financing and loan issues, giving
directions
•Procurement of permits and licences for free trade
zones
Logistics and Customs Procedures
•Consulting on import and export procedures
•Coordination with our solution partner for customers
brokerage services
•Coordination with our solution partner for logistics,
warehousing and customs warehouse procedures
HR-Related Services
•Coordination with our solution partner for recruitment services
•
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi EGS Blokları Çarşı Blok Kat:1
No:127 34149 Yeşilköy - Bakırköy / İstanbul / Türkiye
Tel.: +90 212 465 31 60
Faks: +90 212 465 84 47
GSM: +90 532 251 06 60
[email protected] www.yavuzselimsen.com.tr
[email protected] www.yssconsulting.com
Oda Sicil: 16730
®
BVMW
Bundesverband
mittelständische Wirtschaft
Unternehmerverband Deutschlands e.V.
AHK
Deutsch - Türkische
Industrie - und Handelskammer
Alman - Türk
Ticaret ve Sanayi Odası
A D V A N TA G E
AUSTRI A
Download

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Certified Public Accountant