Islám v České republice nechceme
11. 9. 2014, Praha
Již více než 22 000 občanů podepsalo petici proti udělení rozšířených práv Ústředí
muslimských obcí.
Petici předali organizátoři ze sdružení „Islám v ČR nechceme“ symbolicky dne 11. září
petičnímu výboru Poslanecké sněmovny. Petice je namířena vůči plnému uznání Ústředí
muslimských obcí, tj. udělení druhého stupně registrace podle § 7 zákona č. 3/2002 Sb., a
proti těm částem islámu, které nejsou slučitelné s demokratickým zřízením a rovnými
lidskými právy, ne proti jednotlivým muslimům.
ÚMO neplnilo podmínky stanovené zákonem o církvích, v mešitách vyzývali jeho
představitelé k násilí a rasové nenávisti. Názory prezentované Ústředím muslimských obcí
jsou podle našeho názoru v rozporu se základními lidskými právy a podle čl. 16 odstavce 4
Listiny základních práv a svobod může být „právo svobodně projevovat náboženství
omezeno zákonem, pokud jde o ochranu práv a svobod ostatních…“
ÚMO nezveřejňovalo výroční zprávy a tak by mu podle zákona nemělo být přiznáno
oprávnění k výkonu zvláštních práv, panují ovšem obavy, aby nebyla příslušnými úředníky
použita právnická klička, podobně jako v případě islámských rituálních „halal“ porážek.
V brněnské mešitě bývalý předseda ÚMO Alrawi vyzýval k vštěpování nenávisti vůči všemu
neislámskému mladým dětem i za použití násilí[1] a jeho nejbližší spolupracovník Lukáš Alí
Větrovec kázal o zabíjení židů v nevyhnutelné válce muslimů proti židům.[2] Pražský imám
Samer Shehaded se snaží se svou „Islámskou komisí pro rodinu“ ustanovit paralelní právní
řád, protože podle jeho slov „muslimové neuznávají české zákony“.[3] Podpisy pod peticí
vyjadřují názory lidí, kteří si nepřejí, aby tato náboženská organizace s fundamentalisty ve
vedení, organizace, která se výslovně nezřekla šaríe a ozbrojeného džihádu vůči „nevěřícím“,
byla uznána jako plnoprávná náboženská obec.
Podpisy pod petici byly sbírány bez jakékoli finanční podpory třetí stranou. Lidé se o
organizaci a sběr podpisů hlásili sami, ve svém volném čase, a jde tak o iniciativu široké
občanské společnosti. Během sběru podpisů jsme od stovek a tisíců občanů slýchali, že
islámské náboženství nepatří do sekulární společnosti a že si nepřejí, aby v horizontu
několika desetiletí čelili stejným problémům s expanzívním islámem, jakým dnes čelí občané
západoevropských zemí.
Dlouhodobým cílem IvČRN je postavit mimo zákon šíření a propagaci těch částí islámu, jež
ohrožují demokratické pořádky v zemi, především všech aspektů práva šaría. Islámské právo
šaría je podle rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku z února 2003
„neslučitelné se základními demokratickými principy.“[4] ÚMO navíc prokazatelně porušilo
písm. a, b, c § 5 zákona 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech.[5]
Další informace:
Artur Fišer, tiskový mluvčí IvČRN
Tel.: 739 40 20 68
E-mail: [email protected]
Tisková zpráva online: http://www.ivcrn.cz/petice_11_9
Petice: http://www.ivcrn.cz/wp-content/uploads/2014/06/petice-nakba-2014.pdf
Přílohy
1. Alrawiho kázání:
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/alrawiho-kazani-proveri-urednici-ohrozuje-islam-vbrne-20130713.html
2. Vyjádření pražské židovské obce ke kázání vybízejícím k zabíjení židů:
http://www.fzo.cz/1573/prohlaseni-federace-zidovskych-obci-v-cr-zidovske-obce-v-praze-azidovskeho-muzea-v-praze/
3. Zavedení paralelního právního systému:
http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/52181/britsky-muslim-by-chtel-v-cesku-zavest-islamskepravo.html
4. Rozhodnutí štrasburského soudu:
http://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_2003_02_50_ENG_815402.pdf
5. Zákon č. 3/2002 Sb. § 5 „Vznikat a vyvíjet činnost nemůže církev a náboženská společnost,
jejíž učení nebo činnost sleduje porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným
způsobem, zejména pokud
a) popírá nebo omezuje osobní, politická nebo jiná práva fyzických osob pro jejich národnost,
pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání nebo sociální
postavení,
b) rozněcuje nenávist a nesnášenlivost,
c) podporuje násilí nebo porušování právních předpisů,“
Download

Ke stažení zde