Akreditacija Kongresa Akreditacija u Republici Srbiji: Dokumentacija je predata za akreditaciju kod Zdravstvenog saveta Srbije www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs Evropska Akreditacija: Dokumentacija je predata za akreditaciju kod Evropskog akreditacionog saveta za kontinuiranu medicinsku edukaciju -­‐ EACCME® (Institucija Evropske unije medicinskih specijalista) www.eaccme.eu 
Download

ovde - Miross