PREDMET: Isprava o usaglašenosti za uvoz pokretne opreme pod pritiskom
U cilju sprečavanja uvoza određenih tehničkih gasova pod pritiskom u opremi koja ne ispunjava
zakonom propisane uslove, novom Odlukom o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno
tranzit propisano pribavljanje određenih isprava, koja je 03. aprila 2015. godine objavljena u
„Službenom glasniku RS“ broj 32/2015 i stupa na snagu 11. aprila 2015. godine, u okviru Priloga
5A obuhvaćen je novi tarifni broj 7311 sa naimenovanjem „Kontejneri za komprimovane ili tečne
gasove, od gvožđa ili čelika“.
Na ovaj način, za uvoz robe iz navedenog tarifnog broja neophodno je priložiti odgovarajuću
ispravu o usaglašenosti. Naime, uvoznici pokretne opreme pod pritiskom (boce, burad pod
pritiskom, svežnjevi boca i MEGC kontejner – gasni kontejner sa više elemenata) moraju
obezbediti jedan od dokumenata kojim se potvrđuje usaglašenost pokretne opreme pod pritiskom,
i to:
1. Potvrdu o kontrolisanju (kontrolisanju i ispitivanju),
2. Rešenje o priznavanju inostrane isprave o usaglašenosti
Potvrdu o kontrolisanju (kontrolisanju i ispitivanju) izdaje jedno od sledećih Imenovanih tela za
ocenjivanje usaglašenosti:
1.
2.
3.
4.
5.
“ITC KONTROL” D.O.O Novi Beograd, Gandijeva 130, lokal 9;
„PRO-ING” D.O.O Beograd, Zaplanjska 86;
„PED INSPECT” D.O.O Beograd, Kneginje Zorke 26;
“ZAVOD ZA ZAVARIVANJE”, A.D Beograd , Grčića Milenka 67;
“KONTROL INSPEKT” D.O.O Beograd, Milana Mijalkovića 1/7;
Rešenje o priznavanju inostrane isprave o usaglašenosti pokretne opreme pod pritiskom izdaje
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Uprava za transport opasnog tereta, na
osnovu člana 15. Zakona o transportu opasnog tereta.
Pri popunjavanju isprava u carinskom postupku uvoza robe iz tarifnog broja 7311, kao šifru za
priložene gore navedene isprave, potrebno je upisati oznaku U78.
Kontakt osobe u Upravi carina nadležne za pitanja transporta opasnog tereta su carinski službenici
iz Odeljenja za TARIS, instrumente carinske i spoljnotrgovinske zaštite, porez i akcizu.
(Dopis Sektora za tarifske poslove broj 148-11-353-04-5/2015 od 06.04.2015. godine)
Download

Kontrola opreme za transport tehnickih gasova-isprava o