ANKET
TÜRKİYE’DE TEHLİKELİ MALLARIN TAŞINMASINA İLİŞKİN MEVCUT SİSTEM
-
ADR HÜKÜMLERİNİN UYGULANMA ORANI VE UYUM
Anket isimsiz olacaktır. Anketten elde edilen tüm veri ve bilgiler yalnızca analiz amacıyla TR 12 IB TR 01: Tehlikeli Malların
Taşınması Konusunda Destek AB Eşleştirme Projesi kapsamında kullanılacaktır.
Anketi doğru doldurabilmek için lütfen:
vermek istediğiniz cevabı
Yıl:
1.
2014
X ile kutu içine işaretleyiniz
2015
veya
Yarı yıl:
noktalı................ yerlere yazınız.
I
II
Şirketin profili
1.1. Karayoluyla yapılan tehlikeli mal taşımacılığı türü:
Yurtiçi taşımacılık
Esas faaliyete ek:
1.2. Yasal durum:
evet
Uluslararası taşımacılık
hayır
Tüzel kişi
Gerçek kişi
diğer
>3.5<12 ton
1.3. Araç sayısı
........................................................
> 12 ton
..........................................
1.4. Toplam çalışan sayısı …………………………., sürücüler dahil………………….
1.5. En çok kullanılan taşıma ünitesi türü:
tank
Tüplü gaz tankeri
konteyner
MEMU aracı
Dökme konteyner
MEGC
diğer ……………………………………..
2. ADR hükümlerine uyum
Aşağıda yer alan ADR hükümleri Türkiye’de (şirketinizde ve birlikte çalıştığınız şirketlerde) uygulanıyor mu?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gereklilik türleri
Araçların üretimine ve onayına ilişkin hükümler (ADR 9)
Güvenlik danışmanı (ADR 1.8.3)
Araç ekibine ilişkin gereklilikler (ADR 8)
Denetim ve Kontrol (ADR 1.8.1)
Taşıma, yükleme boşaltmaya ilişkin hükümler (ADR 7)
Sevkiyat Prosedürleri (ADR 5)
Ambalajlama ve Tank hükümleri (ADR 4)
Evet
Hayır
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
3. Karayoluyla tehlikeli mal taşımacılığına ilişkin sistem ve gerekliliklerin uygulanmasına yönelik mevcut durum
3.1. Karayoluyla tehlikeli mal taşımacılığı konusunda Türk mevzuatındaki sorunlar nelerdir?
3.2. ADR gereklilikleri dikkate alındığında mevcut iç mevzuatın avantajları ve dezavantajları nelerdir?
3.3. ADR gerekliliklerinin uygulanma seviyesinde özel sektörün etkisi sizce nedir?
3.4. ADR’nin uygulanması ve denetlenmesi için danışma kurullarının ne tür görevleri olmalıdır?
3.5. ADR gereklilikleri ile uyumlu olarak karayoluyla tehlikeli malların taşınması konusunda denetlemeden sorumlu özel
bir kontrol birimine ihtiyaç var mıdır?
Bu anketi doldurduğunuz için teşekkürler . Lütfen, [email protected] e-posta adresine gönderiniz.
Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
Download

Anket