3/31/2015
TEORIJE
PROTEKTIVNIH
FAKTORA
Protektivni faktori
Pozitivno vezivanje
Rezilijentnost
Kompetencija
INDIVIDUALNI
FAKTORI
Samodeterminacija
Spiritualnost
Samoefikasnost
Jasan i pozitivan identitet
Vera u budućnost
1
3/31/2015
Protektivni faktori
Pružanje priznanja za
pozitivno ponašanje
SREDINSKI
FAKTORI
Obezbeđivanje mogućnosti
za pozitivno angažovanje
Jačanje prosocijalnih normi
Vezivanje
Emocionalna
PRIVRŽENOST I
POSVEĆENOST
socijalnim
jedinicama
Pozitivno vezivanje
(prosocijalne jedinice)
Negativno vezivanje
(antisocijalne jedinice)
STRATEGIJA SOCIJALNOG RAZVOJA
(Dejvid Hokins, Ričard Katalano)
2
3/31/2015
Strategija socijalnog razvoja
Uverenja i standardi
ponašanja socijalnih jedinica
Pružanje mogućnosti
VEZIVANJE
Ovladavanje veštinama
Priznavanje postignuća
Individualne
karakteristike
Strategija socijalnog razvoja
Zdrava uverenja i jasni
standardi ponašanja
Pozitivno vezivanje
Individualne karakteristike
Prosocijalno ponašanje
3
3/31/2015
Rezilijentnost
Individualni
KAPACITET
za zdrave i
fleksibilne
načine
adaptacije na
tranzicije
Sposobnost
USPEŠNOG opstajanja
u nepovoljnim životnim
uslovima
Sposobnost postizanja
POZITIVNIH razvojnih
ishoda u situacijama
suočavanja sa rizicima
MODEL REZILIJENTNOSTI
(Boni Benard)
Model rezilijentnosti
Urođeni kapacitet
za razvijanje
rezilijentosti
MANIFESTACIJE
REZILIJENTNOSTI
Socijalna kompetencija
Veštine rešavanja
problema
Autonomija
Unutrašnje snage i
prednosti
Opažanje svrhe,
značenja i budućnosti
4
3/31/2015
Model rezilijentnosti
Verovanje odraslih
u potencijale i
snage dece
Briga i podrška
KARAKTERISTIKE
SOCIJALNOG
OKRUŽENJA
Visoka očekivanja
Aktivna participacija
Spoljašnje snage i
prednosti
Model rezilijentnosti
Verovanje odraslih u snage i
potencijale mladih
Spoljašnji protektivni faktori –
karakteristike socijalnog okruženja
Unutrašnji protektivni faktori –
manifestacije rezilijentnosti
Prosocijalno ponašanje
5
3/31/2015
Literatura
Popović-Ćitić, B. (2004). Strategija socijalnog
razvoja u prevenciji devijantnog ponašanja.
Istraživanja u defektologiji, 4, 103-116.
Popović-Ćitić, B. (2004). Osnovne postavke
modela elastičnosti u prevenciji devijantnih
ponašanja. Socijalna misao, 11(2), 45-59.
6
Download

pp 10 – teorije protektivnih faktora