DERVENTA
IZBORI / ИЗБОРИ 2014.
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
PRELIMINARNO ODREĐENOM BIRAČKOM / GLASAČKOM MJESTU PRIDRUŽENE SU
SLIJEDEĆE ADRESE:
DERVENTA
ДЕРВЕНТА
Biračko / Glasačko mjesto
Бирачко мјесто
Ukupan broj birača / glasača
Укупан број бирача
014B040
238
ŠIFRA
ADRESE
/ ШИФРА
АДРЕСЕ
MJESTO
/
МЈЕСТО
ULICA
/
УЛИЦА
NAČIN
DODJELE
/ НАЧИН
ДОДЈЕЛЕ
31
LUŽANI
LUŽANI
KOMPLETNA
ЛУЖАНИ
ЛУЖАНИ
КОМПЛЕТНА
LUŽANI
NEPOZNATA ULICA
KOMPLETNA
ЛУЖАНИ
НЕПОЗНАТА УЛИЦА
КОМПЛЕТНА
84
VRSTA BROJA
/
ВРСТА БРОЈА
OD BROJA
/
ОД БРОЈА
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
1 /9
BROJ
DO BROJA
BIRAČA
/
/ GLASAČA
ДО БРОЈА
/БРОЈ
БИРАЧА
238
0
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
014
DERVENTA
ДЕРВЕНТА
RBR
/
РБР
014B040 - LUŽANI
014B040 - ЛУЖАНИ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
1
ALIĆ (ZAJIM) RAZIJA
АЛИЋ (ЗАЈИМ) РАЗИЈА
Ž/Ж
31
13.02.1956
2
ALIHODŽIĆ (MUHAREM) HUSEJN
АЛИХОЏИЋ (МУХАРЕМ) ХУСЕЈН
M/М
31
08.01.1943
3
ALIHODŽIĆ (DEDO) MELVETA
АЛИХОЏИЋ (ДЕДО) МЕЛВЕТА
Ž/Ж
31
07.05.1950
4
ALIHODŽIĆ (HUSEJIN) SEMIR
АЛИХОЏИЋ (ХУСЕЈИН) СЕМИР
M/М
31
28.04.1980
5
АЛИХОЏИЋ ПЕТРОВИЋ (ХУСЕЈИН)
СЕЛМА
АСЕНТИЋ (ЖИВКО) МИЛОВАН
Ž/Ж
31
01.10.1978
6
ALIHODŽIĆ PETROVIĆ (HUSEJIN)
SELMA
ASENTIĆ (ŽIVKO) MILOVAN
M/М
31
29.04.1953
7
ASENTIĆ (BORKO) SAJA
АСЕНТИЋ (БОРКО) САЈА
Ž/Ж
31
10.06.1955
8
AVDIĆ (SULEJMAN) MIRSAD
АВДИЋ (СУЛЕЈМАН) МИРСАД
M/М
31
16.05.1967
9
Ž/Ж
31
08.03.1995
10
BILJANOVIĆ (STANKO) ALEKSANDRA БИЉАНОВИЋ (СТАНКО)
АЛЕКСАНДРА
BLAGOJČIĆ (NENAD) MILICA
БЛАГОЈЧИЋ (НЕНАД) МИЛИЦА
Ž/Ж
31
08.12.1991
11
BLAGOJČIĆ (DUŠAN) NENAD
БЛАГОЈЧИЋ (ДУШАН) НЕНАД
M/М
31
23.03.1964
12
BULAJIĆ (BOŽO) ĐURO
БУЛАЈИЋ (БОЖО) ЂУРО
M/М
31
15.10.1949
13
BUNDAVICA (SULEJMAN) ADEM
БУНДАВИЦА (СУЛЕЈМАН) АДЕМ
M/М
31
20.06.1961
14
BUNDAVICA (AHMET) AMELA
БУНДАВИЦА (АХМЕТ) АМЕЛА
Ž/Ж
31
10.06.1971
15
BUNDAVICA (SALKO) BEHIJA
БУНДАВИЦА (САЛКО) БЕХИЈА
Ž/Ж
31
05.12.1937
16
BUNDAVICA (SUHAD) BERNARD
БУНДАВИЦА (СУХАД) БЕРНАРД
M/М
31
11.03.1988
17
BUNDAVICA (IBRAHIM) BESIM
БУНДАВИЦА (ИБРАХИМ) БЕСИМ
M/М
31
21.10.1954
18
BUNDAVICA (IBRAHIM) EDHEM
БУНДАВИЦА (ИБРАХИМ) ЕДХЕМ
M/М
31
14.01.1957
19
BUNDAVICA (AHMET) EDIB
БУНДАВИЦА (АХМЕТ) ЕДИБ
M/М
31
01.07.1970
20
BUNDAVICA (EDHEM) EDIN
БУНДАВИЦА (ЕДХЕМ) ЕДИН
M/М
31
12.09.1983
21
BUNDAVICA (JASMIN) EDVINA
БУНДАВИЦА (ЈАСМИН) ЕДВИНА
Ž/Ж
31
24.09.1980
22
BUNDAVICA (BAJRO) FADIL
БУНДАВИЦА (БАЈРО) ФАДИЛ
M/М
31
18.09.1938
23
BUNDAVICA (ENVER) HALISA
БУНДАВИЦА (ЕНВЕР) ХАЛИСА
Ž/Ж
31
11.05.1976
24
BUNDAVICA (HUSEIN) JASMIN
БУНДАВИЦА (ХУСЕИН) ЈАСМИН
M/М
31
30.03.1953
25
BUNDAVICA (FADIL) MEVLUDIN
БУНДАВИЦА (ФАДИЛ) МЕВЛУДИН
M/М
31
02.11.1969
26
BUNDAVICA (AMELA) NISVET
БУНДАВИЦА (АМЕЛА) НИСВЕТ
M/М
31
26.10.1994
27
BUNDAVICA (STIPO) PAMELA
БУНДАВИЦА (СТИПО) ПАМЕЛА
Ž/Ж
31
15.01.1991
28
BUNDAVICA (SABIT) SAHRA
БУНДАВИЦА (САБИТ) САХРА
Ž/Ж
31
30.01.1961
29
BUNDAVICA (EMIN) SUHAD
БУНДАВИЦА (ЕМИН) СУХАД
M/М
31
13.11.1954
30
BUNDAVICA (ZAIM) TAIB
БУНДАВИЦА (ЗАИМ) ТАИБ
M/М
31
25.08.1981
31
BUNDAVICA (IBRAHIM) ZAIM
БУНДАВИЦА (ИБРАХИМ) ЗАИМ
M/М
31
27.01.1949
32
BUNDAVICA (ALISAID) ZEKIJA
БУНДАВИЦА (АЛИСАИД) ЗЕКИЈА
Ž/Ж
31
18.06.1954
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
2 /9
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
014
DERVENTA
ДЕРВЕНТА
RBR
/
РБР
33
014B040 - LUŽANI
014B040 - ЛУЖАНИ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
Ž/Ж
31
03.01.1977
34
BUNDAVICA-PFEIFER (SAFET) INDIRA БУНДАВИЦА-ПФЕИФЕР (САФЕТ)
ИНДИРА
ČOMIĆ (MEVLUDIN) SAJMA
ЧОМИЋ (МЕВЛУДИН) САЈМА
Ž/Ж
31
21.01.1975
35
ČUTURA (JERKO) DINKO
ЧУТУРА (ЈЕРКО) ДИНКО
M/М
31
04.03.1967
36
ĐEKIĆ (MIRO) BILJANA
ЂЕКИЋ (МИРО) БИЉАНА
Ž/Ж
31
23.08.1982
37
ĐUKIĆ (PETAR) MILICA
ЂУКИЋ (ПЕТАР) МИЛИЦА
Ž/Ж
31
17.09.1973
38
GRAČANKIĆ (ŠEFIK) ALDIN
ГРАЧАНКИЋ (ШЕФИК) АЛДИН
M/М
31
18.10.1982
39
GRAČANKIĆ (ŠEFIK) ALMA
ГРАЧАНКИЋ (ШЕФИК) АЛМА
Ž/Ж
31
15.03.1985
40
GRAČANKIĆ (MEHO) EMKA
ГРАЧАНКИЋ (МЕХО) ЕМКА
Ž/Ж
31
29.04.1935
41
GRAČANKIĆ (ADEM) SAMILA
ГРАЧАНКИЋ (АДЕМ) САМИЛА
Ž/Ж
31
04.03.1962
42
GRAČANKIĆ (TEUFIK) ŠEFIK
ГРАЧАНКИЋ (ТЕУФИК) ШЕФИК
M/М
31
22.03.1958
43
HALILOVIĆ (SULEJMAN) ALMASA
ХАЛИЛОВИЋ (СУЛЕЈМАН) АЛМАСА
Ž/Ж
31
01.06.1931
44
HALILOVIĆ (ASIM) BEHADIL
ХАЛИЛОВИЋ (АСИМ) БЕХАДИЛ
M/М
31
06.07.1958
45
HALILOVIĆ (ASIM) ISMIRA
ХАЛИЛОВИЋ (АСИМ) ИСМИРА
Ž/Ж
31
03.08.1966
46
HALILOVIĆ (ASIM) SAFET
ХАЛИЛОВИЋ (АСИМ) САФЕТ
M/М
31
20.09.1947
47
HAMZIĆ (ŠEFKO) ADEM
ХАМЗИЋ (ШЕФКО) АДЕМ
M/М
31
27.09.1953
48
HAMZIĆ (ADEM) ADNAN
ХАМЗИЋ (АДЕМ) АДНАН
M/М
31
29.09.1981
49
HAMZIĆ (NIDŽAZ) ADNEL
ХАМЗИЋ (НИЏАЗ) АДНЕЛ
M/М
31
12.08.1988
50
HAMZIĆ (HALIM) AJIDIN
ХАМЗИЋ (ХАЛИМ) АЈИДИН
M/М
31
08.10.1979
51
HAMZIĆ (HUSEJIN) ALEMA
ХАМЗИЋ (ХУСЕЈИН) АЛЕМА
Ž/Ж
31
13.08.1994
52
HAMZIĆ (REŠAD) ALMIR
ХАМЗИЋ (РЕШАД) АЛМИР
M/М
31
06.05.1981
53
HAMZIĆ (ŠEFIK) AMRA
ХАМЗИЋ (ШЕФИК) АМРА
Ž/Ж
31
25.12.1985
54
HAMZIĆ (IBRAHIM) ANNA
ХАМЗИЋ (ИБРАХИМ) АННА
Ž/Ж
31
27.05.1983
55
HAMZIĆ (HAMDIJA) ASIM
ХАМЗИЋ (ХАМДИЈА) АСИМ
M/М
31
23.06.1953
56
HAMZIĆ (HAMDIJA) ASIMA
ХАМЗИЋ (ХАМДИЈА) АСИМА
Ž/Ж
31
11.03.1951
57
HAMZIĆ (NIJAZ) ASMINA
ХАМЗИЋ (НИЈАЗ) АСМИНА
Ž/Ж
31
31.07.1986
58
HAMZIĆ (BESIM) AZEMINA
ХАМЗИЋ (БЕСИМ) АЗЕМИНА
Ž/Ж
31
05.04.1978
59
HAMZIĆ (HAJRO) BESIM
ХАМЗИЋ (ХАЈРО) БЕСИМ
M/М
31
02.10.1956
60
HAMZIĆ (HUSEIN) DERVIŠA
ХАМЗИЋ (ХУСЕИН) ДЕРВИША
Ž/Ж
31
17.02.1952
61
HAMZIĆ (MEHMED) DERVIŠA
ХАМЗИЋ (МЕХМЕД) ДЕРВИША
Ž/Ж
31
31.03.1952
62
HAMZIĆ (MUJO) DŽENITA
ХАМЗИЋ (МУЈО) ЏЕНИТА
Ž/Ж
31
27.04.1978
63
HAMZIĆ (MUJO) DŽEVAD
ХАМЗИЋ (МУЈО) ЏЕВАД
M/М
31
03.03.1931
64
HAMZIĆ (MUJO) EDIM
ХАМЗИЋ (МУЈО) ЕДИМ
M/М
31
06.04.1957
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
3 /9
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
014
DERVENTA
ДЕРВЕНТА
RBR
/
РБР
014B040 - LUŽANI
014B040 - ЛУЖАНИ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
65
HAMZIĆ (ASIM) EDIN
ХАМЗИЋ (АСИМ) ЕДИН
M/М
31
01.11.1975
66
HAMZIĆ (DŽAFER) EKREM
ХАМЗИЋ (ЏАФЕР) ЕКРЕМ
M/М
31
15.11.1939
67
HAMZIĆ (ENVER) ELVIR
ХАМЗИЋ (ЕНВЕР) ЕЛВИР
M/М
31
11.04.1972
68
HAMZIĆ (MUJO) FAZILA
ХАМЗИЋ (МУЈО) ФАЗИЛА
Ž/Ж
31
01.06.1956
69
HAMZIĆ (RAMO) HAJRIJA
ХАМЗИЋ (РАМО) ХАЈРИЈА
Ž/Ж
31
18.03.1948
70
HAMZIĆ (DŽAFER) HALIM
ХАМЗИЋ (ЏАФЕР) ХАЛИМ
M/М
31
06.02.1949
71
HAMZIĆ (MUJO) IBRAHIM
ХАМЗИЋ (МУЈО) ИБРАХИМ
M/М
31
26.05.1937
72
HAMZIĆ (MAHMUT) IBRAHIM
ХАМЗИЋ (МАХМУТ) ИБРАХИМ
M/М
31
15.09.1929
73
HAMZIĆ (IBRAHIM) JASMINA
ХАМЗИЋ (ИБРАХИМ) ЈАСМИНА
Ž/Ж
31
06.05.1984
74
HAMZIĆ (MAHMUT) KADIR
ХАМЗИЋ (МАХМУТ) КАДИР
M/М
31
15.03.1937
75
HAMZIĆ (SEJAD) KENAN
ХАМЗИЋ (СЕЈАД) КЕНАН
M/М
31
19.05.1988
76
HAMZIĆ (BESIM) MAID
ХАМЗИЋ (БЕСИМ) МАИД
M/М
31
05.11.1980
77
HAMZIĆ (SMAJL) MEJRA
ХАМЗИЋ (СМАЈЛ) МЕЈРА
Ž/Ж
31
28.05.1952
78
HAMZIĆ (MEHMED) MIJADA
ХАМЗИЋ (МЕХМЕД) МИЈАДА
Ž/Ж
31
07.08.1960
79
HAMZIĆ (EKREM) MIRSAD
ХАМЗИЋ (ЕКРЕМ) МИРСАД
M/М
31
01.07.1965
80
HAMZIĆ (ENVER) MURIS
ХАМЗИЋ (ЕНВЕР) МУРИС
M/М
31
09.03.1979
81
HAMZIĆ (OMER) NAZIFA
ХАМЗИЋ (ОМЕР) НАЗИФА
Ž/Ж
31
20.03.1920
82
HAMZIĆ (ASIM) NERMIN
ХАМЗИЋ (АСИМ) НЕРМИН
M/М
31
25.10.1977
83
HAMZIĆ (ADEM) NEZIRA
ХАМЗИЋ (АДЕМ) НЕЗИРА
Ž/Ж
31
26.10.1941
84
HAMZIĆ (IBRAHIM) NIDŽAZ
ХАМЗИЋ (ИБРАХИМ) НИЏАЗ
M/М
31
09.02.1964
85
HAMZIĆ (HALIM) NIHAD
ХАМЗИЋ (ХАЛИМ) НИХАД
M/М
31
13.08.1974
86
HAMZIĆ (NIHAD) NIHADA
ХАМЗИЋ (НИХАД) НИХАДА
Ž/Ж
31
24.09.1983
87
HAMZIĆ (IBRAHIM) NIJAZ
ХАМЗИЋ (ИБРАХИМ) НИЈАЗ
M/М
31
10.09.1955
88
HAMZIĆ (MUJO) OMER
ХАМЗИЋ (МУЈО) ОМЕР
M/М
31
15.02.1945
89
HAMZIĆ (RASIM) RAISA
ХАМЗИЋ (РАСИМ) РАИСА
Ž/Ж
31
21.12.1991
90
HAMZIĆ (BEĆIR) REŠAD
ХАМЗИЋ (БЕЋИР) РЕШАД
M/М
31
07.09.1950
91
HAMZIĆ (RAMO) SABINA
ХАМЗИЋ (РАМО) САБИНА
Ž/Ж
31
18.03.1967
92
HAMZIĆ (NASKO) ŠEMSA
ХАМЗИЋ (НАСКО) ШЕМСА
Ž/Ж
31
01.02.1933
93
HAMZIĆ (DEDO) VAHDETA
ХАМЗИЋ (ДЕДО) ВАХДЕТА
Ž/Ж
31
01.07.1938
94
HAMZIĆ (IBRAHIM) VELDINA
ХАМЗИЋ (ИБРАХИМ) ВЕЛДИНА
Ž/Ж
31
06.06.1975
95
HAMZIĆ (SADIK) ZAMIR
ХАМЗИЋ (САДИК) ЗАМИР
M/М
31
18.06.1966
96
HAMZIĆ (SULEJMAN) ZEHRA
ХАМЗИЋ (СУЛЕЈМАН) ЗЕХРА
Ž/Ж
31
04.01.1958
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
4 /9
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
014
DERVENTA
ДЕРВЕНТА
RBR
/
РБР
014B040 - LUŽANI
014B040 - ЛУЖАНИ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
97
HAMZIĆ (IBRAHIM) ZIJAD
ХАМЗИЋ (ИБРАХИМ) ЗИЈАД
M/М
31
06.07.1954
98
HAMZIĆ (MUJO) ZIJAH
ХАМЗИЋ (МУЈО) ЗИЈАХ
M/М
31
09.05.1950
99
IGNJIĆ (RANKO) BOGDAN
ИГЊИЋ (РАНКО) БОГДАН
M/М
31
10.05.1967
100
INĐIĆ (DANE) MIRJANA
ИНЂИЋ (ДАНЕ) МИРЈАНА
Ž/Ж
31
30.11.1973
101
JARČEVIĆ (SALIH) ARIFA
ЈАРЧЕВИЋ (САЛИХ) АРИФА
Ž/Ж
31
21.03.1956
102
JARČEVIĆ (ALAGA) FATIMA
ЈАРЧЕВИЋ (АЛАГА) ФАТИМА
Ž/Ж
31
27.04.1956
103
JARČEVIĆ (HAŠIM) ISLAM
ЈАРЧЕВИЋ (ХАШИМ) ИСЛАМ
M/М
31
19.06.1947
104
JARČEVIĆ (HAŠIM) MEHMED
ЈАРЧЕВИЋ (ХАШИМ) МЕХМЕД
M/М
31
10.04.1951
105
KAPIDŽIĆ (IBRAHIM) SABIHA
КАПИЏИЋ (ИБРАХИМ) САБИХА
Ž/Ж
31
27.05.1952
106
KARLOVIĆ (IVO) MIRJANA
КАРЛОВИЋ (ИВО) МИРЈАНА
Ž/Ж
31
15.08.1944
107
KECMAN (BOGDAN) VESELKA
КЕЦМАН (БОГДАН) ВЕСЕЛКА
Ž/Ж
31
12.12.1955
108
KESKINOVIĆ (EKREM) MIHNETA
КЕСКИНОВИЋ (ЕКРЕМ) МИХНЕТА
Ž/Ж
31
07.01.1963
109
KOJIĆ (VLADO) ANA
КОЈИЋ (ВЛАДО) АНА
Ž/Ж
31
21.12.1932
110
KVAKIĆ (HAŠIM) ABDULAH
КВАКИЋ (ХАШИМ) АБДУЛАХ
M/М
31
30.01.1965
111
KVAKIĆ (NIHADA) ALDIN
КВАКИЋ (НИХАДА) АЛДИН
M/М
31
07.08.1992
112
KVAKIĆ (REFIK) ALEN
КВАКИЋ (РЕФИК) АЛЕН
M/М
31
22.01.1991
113
KVAKIĆ (BRANKO) BRANKICA
КВАКИЋ (БРАНКО) БРАНКИЦА
Ž/Ж
31
16.07.1982
114
KVAKIĆ (NIJAZ) DAMIR
КВАКИЋ (НИЈАЗ) ДАМИР
M/М
31
06.11.1977
115
KVAKIĆ (REFIK) DAMIR
КВАКИЋ (РЕФИК) ДАМИР
M/М
31
16.06.1983
116
KVAKIĆ (ABDULAH) DINO
КВАКИЋ (АБДУЛАХ) ДИНО
M/М
31
19.03.1995
117
KVAKIĆ (SELIM) MEVLIDA
КВАКИЋ (СЕЛИМ) МЕВЛИДА
Ž/Ж
31
13.08.1976
118
KVAKIĆ (HALIM) NIHADA
КВАКИЋ (ХАЛИМ) НИХАДА
Ž/Ж
31
02.02.1972
119
KVAKIĆ (HAŠIM) REFIK
КВАКИЋ (ХАШИМ) РЕФИК
M/М
31
27.08.1957
120
KVAKIĆ (RAMIZ) SELVETA
КВАКИЋ (РАМИЗ) СЕЛВЕТА
Ž/Ж
31
15.08.1930
121
KVAKIĆ (MILORAD) STANKA
КВАКИЋ (МИЛОРАД) СТАНКА
Ž/Ж
31
17.04.1963
122
KVAKIĆ (NAIM) ŠEFIK
КВАКИЋ (НАИМ) ШЕФИК
M/М
31
18.02.1960
123
ЛЕИСЦХНЕР-ЈАШАРЕВИЋ (АГО)
ЂЕЛАРДИНА
МАРКОВИЋ (НИКОЛА) САВО
Ž/Ж
31
20.11.1975
124
LEISCHNER-JAŠAREVIĆ (AGO)
ĐELARDINA
MARKOVIĆ (NIKOLA) SAVO
M/М
31
07.07.1956
125
MAROŠIČEVIĆ (ĆAMIL) DINA
МАРОШИЧЕВИЋ (ЋАМИЛ) ДИНА
Ž/Ж
31
30.12.1962
126
MASLIĆ (MITAR) MARA
МАСЛИЋ (МИТАР) МАРА
Ž/Ж
31
07.10.1955
127
MAŠIĆ (ALIJA) SEIDA
МАШИЋ (АЛИЈА) СЕИДА
Ž/Ж
31
06.03.1946
128
MAŠIĆ (NEZIR) SENAD
МАШИЋ (НЕЗИР) СЕНАД
M/М
31
14.03.1971
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
5 /9
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
014
DERVENTA
ДЕРВЕНТА
RBR
/
РБР
014B040 - LUŽANI
014B040 - ЛУЖАНИ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
129
MEHMEDOVIĆ (SEJAD) EDIN
МЕХМЕДОВИЋ (СЕЈАД) ЕДИН
M/М
31
25.09.1980
130
MEHMEDOVIĆ (OMER) RAMO
МЕХМЕДОВИЋ (ОМЕР) РАМО
M/М
31
01.12.1936
131
MEMIŠ (RASIM) JASMINA
МЕМИШ (РАСИМ) ЈАСМИНА
Ž/Ж
31
15.08.1983
132
MILOŠEVIĆ (MILAN) SLAĐANA
МИЛОШЕВИЋ (МИЛАН) СЛАЂАНА
Ž/Ж
31
05.09.1977
133
MLIVIĆ (ADNAN) ELVIR
МЛИВИЋ (АДНАН) ЕЛВИР
M/М
31
01.09.1989
134
MLIVIĆ (BAJRO) MILADA
МЛИВИЋ (БАЈРО) МИЛАДА
Ž/Ж
31
14.10.1963
135
MORAČA (RAJKO) MILAN
МОРАЧА (РАЈКО) МИЛАН
M/М
31
21.01.1966
136
MUHAREMOVIĆ (NAHDET) AMRA
МУХАРЕМОВИЋ (НАХДЕТ) АМРА
Ž/Ж
31
01.03.1980
137
MUHAREMOVIĆ (SLAVKO) DANIJELA
Ž/Ж
31
28.10.1986
138
МУХАРЕМОВИЋ (СЛАВКО)
ДАНИЈЕЛА
MUHAREMOVIĆ (MUHAREM) DŽEVAD МУХАРЕМОВИЋ (МУХАРЕМ) ЏЕВАД
M/М
31
01.03.1944
139
MUHAREMOVIĆ (MUHAREM) EDIN
МУХАРЕМОВИЋ (МУХАРЕМ) ЕДИН
M/М
31
22.02.1978
140
MUHAREMOVIĆ (NAHDET) JASMIN
МУХАРЕМОВИЋ (НАХДЕТ) ЈАСМИН
M/М
31
11.09.1978
141
MUHAREMOVIĆ (MEHO) KADIRA
МУХАРЕМОВИЋ (МЕХО) КАДИРА
Ž/Ж
31
08.12.1944
142
MUHAREMOVIĆ (SALIH) MUHAREM
МУХАРЕМОВИЋ (САЛИХ) МУХАРЕМ M / М
31
05.10.1948
143
MUHAREMOVIĆ (AGO) NAHDET
МУХАРЕМОВИЋ (АГО) НАХДЕТ
M/М
31
07.03.1951
144
MUHAREMOVIĆ (NAHDET) RUSMIR
МУХАРЕМОВИЋ (НАХДЕТ) РУСМИР
M/М
31
21.09.1983
145
MUHAREMOVIĆ (HUSEIN) URFETA
МУХАРЕМОВИЋ (ХУСЕИН) УРФЕТА
Ž/Ж
31
13.10.1951
146
MUHAREMOVIĆ (DERVIŠ) ZEKIRA
МУХАРЕМОВИЋ (ДЕРВИШ) ЗЕКИРА
Ž/Ж
31
18.09.1957
147
MUJKANOVIĆ (HUSEIN) AZINA
МУЈКАНОВИЋ (ХУСЕИН) АЗИНА
Ž/Ж
31
06.05.1963
148
MURATOVIĆ (ŠEVAL) EDITA
МУРАТОВИЋ (ШЕВАЛ) ЕДИТА
Ž/Ж
31
14.03.1981
149
MURATOVIĆ (NUSRET) JASMIN
МУРАТОВИЋ (НУСРЕТ) ЈАСМИН
M/М
31
31.10.1977
150
NUHIĆ (ŠAHDO) AHMED
НУХИЋ (ШАХДО) АХМЕД
M/М
31
10.10.1944
151
NUHIĆ (HILMIJA) AIDA
НУХИЋ (ХИЛМИЈА) АИДА
Ž/Ж
31
04.06.1967
152
NUHIĆ (SALKO) AMIR
НУХИЋ (САЛКО) АМИР
M/М
31
21.01.1981
153
NUHIĆ (MEHMED) AMIRA
НУХИЋ (МЕХМЕД) АМИРА
Ž/Ж
31
19.04.1949
154
NUHIĆ (SAKIB) ARNES
НУХИЋ (САКИБ) АРНЕС
M/М
31
22.12.1987
155
NUHIĆ (SALKO) ASIM
НУХИЋ (САЛКО) АСИМ
M/М
31
25.01.1983
156
NUHIĆ (SULJO) ASIMA
НУХИЋ (СУЉО) АСИМА
Ž/Ж
31
06.03.1948
157
NUHIĆ (ŽELJKO) BOJANA
НУХИЋ (ЖЕЉКО) БОЈАНА
Ž/Ж
31
15.06.1990
158
NUHIĆ (IZUDIN) DAMIR
НУХИЋ (ИЗУДИН) ДАМИР
M/М
31
17.07.1996
159
NUHIĆ (AHMET) DŽENANA
НУХИЋ (АХМЕТ) ЏЕНАНА
Ž/Ж
31
10.08.1974
160
NUHIĆ (ŠAHDO) DŽEVAD
НУХИЋ (ШАХДО) ЏЕВАД
M/М
31
16.11.1940
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
6 /9
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
014
DERVENTA
ДЕРВЕНТА
RBR
/
РБР
014B040 - LUŽANI
014B040 - ЛУЖАНИ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
161
NUHIĆ (DŽEMALUDIN) EDIN
НУХИЋ (ЏЕМАЛУДИН) ЕДИН
M/М
31
23.10.1974
162
NUHIĆ (NUSRET) EMINA
НУХИЋ (НУСРЕТ) ЕМИНА
Ž/Ж
31
19.06.1991
163
NUHIĆ (NEVZET) ERMIN
НУХИЋ (НЕВЗЕТ) ЕРМИН
M/М
31
06.08.1982
164
NUHIĆ (KASIM) EVLIJA
НУХИЋ (КАСИМ) ЕВЛИЈА
Ž/Ж
31
22.01.1953
165
NUHIĆ (NUMAN) FAHRUDIN
НУХИЋ (НУМАН) ФАХРУДИН
M/М
31
27.11.1956
166
NUHIĆ (ABDULAH) FARUK
НУХИЋ (АБДУЛАХ) ФАРУК
M/М
31
15.07.1962
167
NUHIĆ (ZAIM) HAJRUDIN
НУХИЋ (ЗАИМ) ХАЈРУДИН
M/М
31
18.03.1966
168
NUHIĆ (IBRO) HATIDŽA
НУХИЋ (ИБРО) ХАТИЏА
Ž/Ж
31
18.11.1981
169
NUHIĆ (ŠAHDO) HAZIM
НУХИЋ (ШАХДО) ХАЗИМ
M/М
31
01.06.1937
170
NUHIĆ (HAZIM) HAZIR
НУХИЋ (ХАЗИМ) ХАЗИР
M/М
31
26.12.1981
171
NUHIĆ (MUHAREM) ISMETA
НУХИЋ (МУХАРЕМ) ИСМЕТА
Ž/Ж
31
31.01.1947
172
NUHIĆ (RUSMIR) IZET
НУХИЋ (РУСМИР) ИЗЕТ
M/М
31
09.09.1992
173
NUHIĆ (NUMAN) IZUDIN
НУХИЋ (НУМАН) ИЗУДИН
M/М
31
02.01.1960
174
NUHIĆ (ŠAHDAN) MELIHA
НУХИЋ (ШАХДАН) МЕЛИХА
Ž/Ж
31
01.11.1960
175
NUHIĆ (NEZIR) MIRSADA
НУХИЋ (НЕЗИР) МИРСАДА
Ž/Ж
31
01.05.1965
176
NUHIĆ (FAHRUDIN) NAIDA
НУХИЋ (ФАХРУДИН) НАИДА
Ž/Ж
31
16.08.1990
177
NUHIĆ (FAHRUDIN) NAMIK
НУХИЋ (ФАХРУДИН) НАМИК
M/М
31
28.08.1983
178
NUHIĆ (SABRIJA) NAZIFA
НУХИЋ (САБРИЈА) НАЗИФА
Ž/Ж
31
24.11.1964
179
NUHIĆ (KADRIJA) NEVZET
НУХИЋ (КАДРИЈА) НЕВЗЕТ
M/М
31
04.03.1943
180
NUHIĆ (DŽEVAD) NIHAD
НУХИЋ (ЏЕВАД) НИХАД
M/М
31
14.06.1973
181
NUHIĆ (KADRIJA) NUSRET
НУХИЋ (КАДРИЈА) НУСРЕТ
M/М
31
16.03.1947
182
NUHIĆ (REDŽO) PAŠA
НУХИЋ (РЕЏО) ПАША
Ž/Ж
31
26.09.1956
183
NUHIĆ (DŽEMALUDIN) RAMO
НУХИЋ (ЏЕМАЛУДИН) РАМО
M/М
31
12.06.1977
184
NUHIĆ (NEVZET) SABINA
НУХИЋ (НЕВЗЕТ) САБИНА
Ž/Ж
31
26.09.1988
185
NUHIĆ (DŽEMALUDIN) SABIRA
НУХИЋ (ЏЕМАЛУДИН) САБИРА
Ž/Ж
31
15.01.1969
186
NUHIĆ (SAKIB) SAJEN
НУХИЋ (САКИБ) САЈЕН
M/М
31
24.04.1984
187
NUHIĆ (ABDULAH) SAKIB
НУХИЋ (АБДУЛАХ) САКИБ
M/М
31
20.09.1960
188
NUHIĆ (SALKO) SALKO
НУХИЋ (САЛКО) САЛКО
M/М
31
26.07.1948
189
NUHIĆ (DŽEVAD) ŠAHZUDIN
НУХИЋ (ЏЕВАД) ШАХЗУДИН
M/М
31
08.05.1968
190
NUHIĆ (RUSMIR) TARIK
НУХИЋ (РУСМИР) ТАРИК
M/М
31
22.03.1994
191
NUHIĆ (SMAJO) ZAHIDA
НУХИЋ (СМАЈО) ЗАХИДА
Ž/Ж
31
24.01.1975
192
NUHIĆ (NAZIF) ZILHA
НУХИЋ (НАЗИФ) ЗИЛХА
Ž/Ж
31
28.07.1950
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
7 /9
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
014
DERVENTA
ДЕРВЕНТА
RBR
/
РБР
014B040 - LUŽANI
014B040 - ЛУЖАНИ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
193
NUHIĆ (SALIM) ZUHRA
НУХИЋ (САЛИМ) ЗУХРА
Ž/Ж
31
27.06.1953
194
NUHIĆ (ALIJA) ZULFA
НУХИЋ (АЛИЈА) ЗУЛФА
Ž/Ж
31
24.05.1935
195
OEZKUL (ESAD) DŽENANA
ОЕЗКУЛ (ЕСАД) ЏЕНАНА
Ž/Ж
31
11.02.1984
196
OKIĆ (OSMAN) ADMIRA
ОКИЋ (ОСМАН) АДМИРА
Ž/Ж
31
05.06.1987
197
OKIĆ (NIJAZ) AIDA
ОКИЋ (НИЈАЗ) АИДА
Ž/Ж
31
02.06.1985
198
OKIĆ (HASAN) ALIJA
ОКИЋ (ХАСАН) АЛИЈА
Ž/Ж
31
13.03.1959
199
OKIĆ (IBRAHIM) ĆERIMA
ОКИЋ (ИБРАХИМ) ЋЕРИМА
Ž/Ж
31
21.03.1956
200
OKIĆ (RASIM) DAMIR
ОКИЋ (РАСИМ) ДАМИР
M/М
31
14.07.1987
201
OKIĆ (DEDO) EMIN
ОКИЋ (ДЕДО) ЕМИН
M/М
31
20.08.1951
202
OKIĆ (MUHAREM) KADA
ОКИЋ (МУХАРЕМ) КАДА
Ž/Ж
31
06.02.1963
203
OKIĆ (MEHO) KASIM
ОКИЋ (МЕХО) КАСИМ
M/М
31
31.12.1962
204
OKIĆ (RASIM) MAID
ОКИЋ (РАСИМ) МАИД
M/М
31
28.05.1985
205
OKIĆ (KASIM) MIRSAD
ОКИЋ (КАСИМ) МИРСАД
M/М
31
25.05.1984
206
OKIĆ (MEHO) RASIM
ОКИЋ (МЕХО) РАСИМ
M/М
31
08.08.1956
207
OKIĆ (IBRAHIM) SABIRA
ОКИЋ (ИБРАХИМ) САБИРА
Ž/Ж
31
15.11.1963
208
OKIĆ (NAZIF) SAMRA
ОКИЋ (НАЗИФ) САМРА
Ž/Ж
31
13.06.1991
209
OKIĆ (DEDO) VAHID
ОКИЋ (ДЕДО) ВАХИД
M/М
31
10.07.1954
210
OKIĆ (RAMO) ZLATA
ОКИЋ (РАМО) ЗЛАТА
Ž/Ж
31
01.01.1931
211
OMERAGIĆ (HUSEIN) ELVIN
ОМЕРАГИЋ (ХУСЕИН) ЕЛВИН
M/М
31
21.04.1986
212
OMERAGIĆ (REDŽO) HUSEIN
ОМЕРАГИЋ (РЕЏО) ХУСЕИН
M/М
31
17.10.1960
213
OMERAGIĆ (MUHAREM) KADIRA
ОМЕРАГИЋ (МУХАРЕМ) КАДИРА
Ž/Ж
31
22.04.1932
214
OMERAGIĆ (BAJRO) SENADA
ОМЕРАГИЋ (БАЈРО) СЕНАДА
Ž/Ж
31
22.12.1961
215
OMERAGIĆ (REDŽO) ŠEFIK
ОМЕРАГИЋ (РЕЏО) ШЕФИК
M/М
31
07.02.1949
216
POPOVIĆ (BORIVOJE) ALEKSANDRA
ПОПОВИЋ (БОРИВОЈЕ) АЛЕКСАНДРА Ž / Ж
31
09.06.1991
217
RADAKOVIĆ (MIRKO) NIKOLA
РАДАКОВИЋ (МИРКО) НИКОЛА
M/М
31
10.07.1965
218
RADMAN (EDHEM) EDVINA
РАДМАН (ЕДХЕМ) ЕДВИНА
Ž/Ж
31
19.02.1982
219
RADOVANOVIĆ (MARKO) DRAGAN
РАДОВАНОВИЋ (МАРКО) ДРАГАН
M/М
31
08.06.1965
220
REKIĆ (RASIM) ARNES
РЕКИЋ (РАСИМ) АРНЕС
M/М
31
26.05.1986
221
SPAHIĆ (RASIM) ADNAN
СПАХИЋ (РАСИМ) АДНАН
M/М
31
09.01.1973
222
SPAHIĆ (RASIM) AMAR
СПАХИЋ (РАСИМ) АМАР
M/М
31
03.03.1981
223
SPAHIĆ (RASIM) EMIR
СПАХИЋ (РАСИМ) ЕМИР
M/М
31
07.12.1975
224
SPAHIĆ (RIFAT) MEJRA
СПАХИЋ (РИФАТ) МЕЈРА
Ž/Ж
31
14.01.1949
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
8 /9
IZVOD IZ PRIVREMENOG CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA REDOVNE BIRAČE
ИЗВОД ИЗ ПРИВРЕМЕНОГ ЦЕНТРАЛНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА РЕДОВНЕ БИРАЧЕ
IZVOD IZ PRIVREMENOG SREDIŠNJEG GLASAČKOG POPISA ZA REDOVITE GLASAČE
Biračko / Glasačko mjesto (šifra i naziv)
Бирачко мјесто (шифра и назив)
014
DERVENTA
ДЕРВЕНТА
RBR
/
РБР
014B040 - LUŽANI
014B040 - ЛУЖАНИ
PREZIME (IME RODITELJA) IME / ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ
SPOL ŠIFRA ADRESE DATUM ROĐENJA
/
/
/
ПОЛ ШИФРА АДРЕСЕ ДАТУМ РОЂЕЊА
225
SPAHIĆ (FADIL) MELIHA
СПАХИЋ (ФАДИЛ) МЕЛИХА
Ž/Ж
31
07.09.1981
226
SPAHIĆ (MUHO) RASIM
СПАХИЋ (МУХО) РАСИМ
M/М
31
05.10.1949
227
STANKOVIĆ (DUŠAN) MIROSLAV
СТАНКОВИЋ (ДУШАН) МИРОСЛАВ
M/М
31
12.09.1990
228
STJEPANOVIĆ (STOJA) ANA
СТЈЕПАНОВИЋ (СТОЈА) АНА
Ž/Ж
31
24.01.1943
229
VASIĆ (UROŠ) MILENA
ВАСИЋ (УРОШ) МИЛЕНА
Ž/Ж
31
28.08.1975
230
VILDIĆ (NEZIR) ALADIN
ВИЛДИЋ (НЕЗИР) АЛАДИН
M/М
31
06.07.1976
231
VILDIĆ (NEZIR) MIRZA
ВИЛДИЋ (НЕЗИР) МИРЗА
M/М
31
09.10.1981
232
VILDIĆ (REDŽO) NEZIR
ВИЛДИЋ (РЕЏО) НЕЗИР
M/М
31
30.07.1950
233
VILDIĆ (TEUFIK) ŠEHIDA
ВИЛДИЋ (ТЕУФИК) ШЕХИДА
Ž/Ж
31
25.01.1956
234
VILDIĆ (MILAŠIN) TANJA
ВИЛДИЋ (МИЛАШИН) ТАЊА
Ž/Ж
31
24.06.1981
235
VUGDALIĆ (DŽEVAD) MIRSADA
ВУГДАЛИЋ (ЏЕВАД) МИРСАДА
Ž/Ж
31
30.11.1959
236
VUGDALIĆ (ESAD) SEAD
ВУГДАЛИЋ (ЕСАД) СЕАД
M/М
31
22.05.1980
237
ZUKANOVIĆ (AVDULAH) MIRSADA
ЗУКАНОВИЋ (АВДУЛАХ) МИРСАДА
Ž/Ж
31
01.01.1950
238
ZUKANOVIĆ (ABDULAH) RUSMIR
ЗУКАНОВИЋ (АБДУЛАХ) РУСМИР
M/М
31
18.08.1973
Centralna izborna komisija BiH / Централна изборна комисија БиХ / Središnje izborno povjerenstvo BiH
9 /9
Download

014B040