ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Стеван Аџић
Сара Петковић
Анђела Дамњановић
Милош Јевтовић
Владан Павловић
Александар Мирковић
Лазар Бајић
Милан Умељић
Милица Савић
Ана Васовић
Вања Јанковић
Лука Обрадовић
Тамара Плачић
Лука Таловић
Стефана Стојановић
Вук Спалевић
Ивона Манојловић
Ема Прокић
Бојана Вучковић
Шифра
810
805
821
804
812
807
809
813
815
800
818
817
814
811
802
819
820
816
822
I
I
IV
IV
IV
П
III
III
III
III
II
III
IV
IV
I
III
IV
IV
II
1.
2.
3.
4.
5.
Укупно
поена
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Име и презиме ученика
школа
Редни
број.
Разред: ОСМИ
Место одржавања: ОШ „Свети Сава“ Горњи Милановац
Датум: 28. фебруар 2015.
Тестове сачинио: „Друштво математичара Србије“
20
20
20
20
20
20
20
14
20
7
20
20
0
20
0
0
20
20
0
0
20
20
20
0
20
0
0
0
0
/
/
20
0
20
20
/
/
/
0
0
0
/
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
/
/
0
20
20
20
5
20
0
10
20
10
/
/
5
/
5
0
/
/
/
/
20
0
0
0
0
0
5
0
0
0
5
0
5
/
0
0
/
/
/
60
60
60
45
40
40
35
34
30
27
25
25
25
25
20
20
20
20
0
Број поена по задацима
Име и презиме наставника
Маја Теофиловић
Маја Теофиловић
Марина Николић
Марија Јаковљевић
Марина Николић
Братислав Средојевић
Дејан Радовановић
Дејан Радовановић
Дејан Радовановић
Дејан Радовановић
Вера Марковић
Дејан Радовановић
Марина Николић
Марина Николић
Петар Балшић
Дејан Радовановић
Марина Николић
Марина Николић
Вера Марковић
пласман
I место
I место
I место
II место
III место
III место
похвалница
похвалница
похвалница
Download

осми разред - "Свети Сава" Горњи Милановац