ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Петар Лазић
Марко Игрутиновић
Магдалена Обрадовић
Лазар Ђурић
Ана Рајчевић
Ана Обреновић
Василије Вучетић
Марија Весковић
Огњен Мирковић
Димитрија Остојић
Тамара Радовановић
Анђела Јонтуловић
Јована Никић
Ђорђе Ракићевић
Тијана Пришћ
Михаило Божовић
Лука Јевтић
Сунчица Марковић
Марко Јевтовић
Јована Жижовић
Владислав Петровић
Лука Петровић
Ненад Мрдаковић
Мина Пантић
Стефан Деспотовић
Спасоје Васовић
Шифра
604
601
606
619
615
603
622
620
605
610
600
614
611
691
612
607
618
617
608
626
609
602
616
621
623
613
I
II
III
IV
П
Р
Р
П
I
II
IV
IV
Р
III
I
I
II
IV
IV
П
I
II
II
IV
Т
Т
1.
2.
3.
4.
5.
Укупно
поена
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Име и презиме ученика
школа
Редни
број.
Разред: ШЕСТИ
Место одржавања: ОШ „Свети Сава“ Горњи Милановац
Датум: 28. фебруар 2015.
Тестове сачинио: „Друштво математичара Србије“
9
20
20
20
/
20
20
0
9
9
9
9
9
20
20
/
0
0
0
9
0
0
/
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
20
5
0
20
0
0
/
0
0
/
0
/
0
5
/
/
0
0
0
20
/
20
0
/
/
/
/
20
4
/
20
0
4
/
0
20
/
/
0
/
/
/
/
0
/
20
20
/
20
0
20
20
20
0
20
/
0
20
0
0
20
0
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
/
0
0
0
/
0
0
0
/
0
0
/
/
/
0
0
/
/
0
/
/
49
40
40
40
40
40
40
40
34
33
29
29
29
24
20
20
20
20
20
9
5
0
0
0
0
0
Број поена по задацима
Име и презиме наставника
Петар Балшић
Вера Марковић
Верица Видојевић
Драган Зорић
Братислав Средојевић
Јелена Средојевић
Јелена Средојевић
Милева Глишић
Петар Балшић
Ненад Станкић
Марина Ерић
Драган Зорић
Јелена Средојевић
Верица Видојевић
Петар Балшић
Петар Балшић
Вера Марковић
Драган Зорић
Драган Зорић
Братислав Средојевић
Петар Балшић
Ненад Станкић
Ненад Станкић
Драган Зорић
Милан Јанковић
Милан Јанковић
пласман
I место
II место
II место
II место
II место
II место
II место
II место
III место
III место
похвалница
похвалница
похвалница
Download

шести разред - "Свети Сава" Горњи Милановац