УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ I ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКЕ 2013/2014 ГОДИНЕ
I - ГОДИНА СТУДИЈА – БОЛОЊА
Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Дан, месец,год.
Час
Сала бр.
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
Проф. др Драгана Миленковић
24.09.2014.
1000
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
СОЦИОЛОГИЈА
Др Александар Костић, доцент
26.09.2014.
1000
МАТЕМАТИКА ЗА ЕКОНОМИСТЕ
Проф. др Љубица Спалевић
08.10.2014.
1000
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
Проф. др Јован Митровић
01.10.2014.
1000
РАЧУНAРСКИ
ЦЕНТАР
ДЕКАНАТ
ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
Проф. др Љиљана Арсић
30.09.2014.
900
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО
Др Снежана Тодосијевић-Лазовић, доц.
22.09.2014.
1000
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
СТАТИСТИКА
Проф. др Љубица Спалевић
07.10.2014.
1000
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I
Наташа Лукић, предавач
02.10.2014.
1000
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
РУСКИ ЈЕЗИК I
Проф. др Вукашин Костић
26.09.2014.
1200
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
ПРЕДМЕТИ
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ I ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКЕ 2013/2014 ГОДИНЕ
II - ГОДИНА СТУДИЈА - БОЛОЊА
Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Дан,месец,год.
Час
Сала бр.
МАКРОЕКОНОМСКА АНАЛИЗА
Др Иван Божовић, доцент
23.09.2014.
1300
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
МЕЂУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ
ОДНОСИ
Проф. др Мирјана Маљковић
НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА
Проф. др Звездица Симић
25.09.2014.
1100
ДЕКАНАТ
07.10.2014.
00
ПРИВРЕДНО ПРАВО
Др Александар Костић, доцент
26.09.2014.
1100
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
ТРЖИШНА АНАЛИЗА И ЦЕНЕ
Проф. др Небојша Стошић
06.10.2014.
1200
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
МОНЕТАРНЕ И ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
Др Исидора Љумовић, доцент
09.10.2014.
1200
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА
Проф. др Љубица Спалевић
07.10.2014.
1000
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II
Наташа Лукић, предавач
02.10.2014.
1000
РУСКИ ЈЕЗИК II
Проф. др Вукашин Костић
26.09.2014.
1200
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
ОСНОВИ КИБЕРНЕТИКЕ
Проф. др Јован Митровић
02.10.2014.
1000
РАЧУНАРСКИ
ЦЕНТАР
ДЕКАНАТ
ТЕОРИЈА ТРОШКОВА
Проф. др Љиљана Арсић
30.09.2014.
1000
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
Проф. др Владан Павловић
29.09.2014.
1200
САЛА
СТАНДАРД
СТАТИСТИКА
Проф. др Љубица Спалевић
07.10.2014.
1000
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
ПРЕДМЕТИ
12
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
СТАРИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
II - ГОДИНА
10.
11.
12.
13.
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ I ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКЕ 2013/2014 ГОДИНЕ
III - ГОДИНА СТУДИЈА - БОЛОЊА
Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Ред.
Бр.
Дан,месец,год.
Час
Сала бр.
30.09.2014.
1400
1.
УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
Проф. др Срећко Милачић
08.10.2014.
1000
2.
ПОСЛОВНЕ БАЗЕ ПОДАТАКА
Проф. др Славиша Трајковић
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
РАЧУНАРСКИ
ЦЕНТАР
ДЕКАНАТ
02.10.2014.
1000
3.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК III
Наташа Лукић, предавач
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
26.09.2014.
1200
4.
РУСКИ ЈЕЗИК III
Проф. др Вукашин Костић
30.09.2014.
1200
5.
МАРКЕТИНГ
Проф. др Тања Вујовић
25.09.2014.
1200
6.
ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
Проф. др Александар Доганџић
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТ.
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
03.10.2014.
1100
29.09.2014.
1200
САЛА СТАНДАРД
23.09.2014.
1100
9.
БИЛАНСИ ПРЕДУЗЕЋА И БАНАКА
Проф. др Шериф Шабовић
УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
Проф. др Владан Павловић
ЕКОНОМСКЕ ДОКТРИНЕ
Др Иван Божовић, доцент
26.09.2014.
1100
10
МЕТОДИКА НАСТАВЕ
Др Александар Костић, доцент
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
7.
8.
ПРЕДМЕТИ
САЛА СТАНДАРД
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ I ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКЕ 2013/2014 ГОДИНЕ
IV- ГОДИНА СТУДИЈА - БОЛОЊА
Ред.
Бр.
ПРЕДМЕТИ
Дан, месец,год.
Час
Сала бр.
29.09.2014.
1200
САЛА
СТАНДАРД
30.09.2014.
1000
03.10.2014.
1200
24.09.2014.
1000
25.09.2014.
1200
06.10.2014.
1200
30.09.2014.
1400
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТ.
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТЕКE
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТ.
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТ.
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
29.09.2014.
1200
САЛА
СТАНДАРД
24.09.2014.
1200
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
07.10.2014.
1000
МОДУЛ 1 – РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
1.
2.
3.
4.
КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
Проф. др Владан Павловић
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА
Проф. др Радмила Мицић
СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
Проф. др Небојша Ђокић
СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
Др Драгић Марић, доцент
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Проф. др Александар Доганџић
5.
ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА
Проф. др Славомир Милетић
6.
АНАЛИЗА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
Проф. др Срећко Милачић
7.
СПЕЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ
Проф. др Владан Павловић
8.
МЕЂУН. ШПЕД. ТРАНСП. И ОСИГУРАЊЕ
Проф. др Драгана Миленковић
9.
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
Проф. др Славиша Трајковић
О
О
О
О
И
И
О
О
И
И
10.
ЕЛЕКТР. ПОСЛОВ. СА ИНOСТРАНСТВОМ
Проф. др Славиша Трајковић
И
07.10.2014.
1000
11.
ПОСЛОВНА ЛОГИСТИКА
Др Драгић Марић, доцент
24.09.2014.
1000
12.
ЕКОЛОГИЈА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Проф. др Драгана Миленковић
24.09.2014.
1100
13.
ЕКОНОМИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА
Проф. др Небојша Стошић
06.10.2014.
1300
И
И
И
САЛА
СТАНДАРД
САЛА
СТАНДАРД
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТ.
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
IV- ГОДИНА СТУДИЈА - БОЛОЊА
Ред.
Бр.
ПРЕДМЕТИ
Час
Сала бр.
29.09.2014.
1200
САЛА
СТАНДАРД
02.10.2014.
1100
30.09.2014.
1400
24.09.2014.
1000
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТ.
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТ.
06.10.2014.
1200
01.10.2014.
1000
02.10.2014.
1000
24.09.2014.
1200
07.10.2014.
1000
07.10.2014.
1000
24.09.2014.
1000
24.09.2014.
1200
06.10.2014.
1300
Дан, месец,год.
МОДУЛ 2 – ФИНАНСИЈЕ, БАНКАРСТВО И ОСИГУРАЊЕ
1.
2.
3.
4.
5.
КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
Проф. др Владан Павловић
МЕЂУНАРОДНО БАНКАРСТВО
Проф. др Јелена Божовић
АНАЛИЗА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
Проф. др Срећко Милачић
ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И
ИНСТИТУЦИЈЕ
Проф. др Иван Миленковић
ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА
Проф. др Славомир Милетић
6.
БАНКАРСТВО
Проф. др Јелена Божовић
7.
ОСИГУРАЊЕ
Проф. др Јелена Божовић
8.
МЕЂУН. ШПЕД. ТРАНСП. И ОСИГУРАЊЕ
Проф. др Драгана Миленковић
9.
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
Проф. др Славиша Трајковић
10.
ЕЛЕКТР. ПОСЛОВ. СА ИНOСТРАНСТВОМ
Проф. др Славиша Трајковић
11.
ПОСЛОВНА ЛОГИСТИКА
Др Драгић Марић, доцент
12.
ЕКОЛОГИЈА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Проф. др Драгана Миленковић
13.
ЕКОНОМИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА
Проф. др Небојша Стошић
О
О
О
И
И
О
О
И
И
И
И
И
И
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТ.
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТ.
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТ.
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
САЛА
СТАНДАРД
САЛА
СТАНДАРД
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТ.
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
IV- ГОДИНА СТУДИЈА – БОЛОЊА
Ред.
Бр.
ПРЕДМЕТИ
Час
Сала бр.
03.10.2014.
1200
24.09.2014.
1000
30.09.2014.
1000
26.09.2014.
1000
25.09.2014.
1000
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТЕКE
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТ.
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТ.
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТ.
ДЕКАНАТ
06.10.2014.
1200
30.09.2014.
1400
25.09.2014.
1200
24.09.2014.
1000
06.10.2014.
1200
30.09.2014.
1000
26.09.2014.
1000
02.10.2014.
1200
02.10.2014.
1200
30.09.2014.
1400
25.09.2014.
1100
06.10.2014.
1300
24.09.2014.
1000
24.09.2014.
1100
Дан, месец,год.
МОДУЛ 4 – МЕНАЏМЕНТ, МАРКЕТИНГ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
Проф. др Небојша Ђокић
СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
Др Драгић Марић, доцент
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА
Проф. др Радмила Мицић
МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
Др Соња Вујовић, доцент
ТЕХНОЛОГИЈА СА ПОЗНАВАЊЕМ РОБЕ
Проф. др Зоран Милићевић
ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА
Проф. др Славомир Милетић
АНАЛИЗА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
Проф. др Срећко Милачић
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Проф. др Александар Доганџић
ТРГОВИНСКИ МЕНАЏМЕНТ
Др Драгић Марић, доцент
МЕНАЏМЕНТ УСЛУГА
Проф. др Славомир Милетић
ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА
Проф. др Тања Вујовић
МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ
Др Соња Вујовић, доцент
МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА
Проф. др Звездан Ђурић
ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ
Проф. др Звездан Ђурић
ТЕОРИЈА И ПЛАН. ПРИВРЕД. РАЗВОЈА
Проф. др Срећко Милачић
РЕГИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА
Проф. др Мирјана Маљковић
ЕКОНОМИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА
Проф. др Небојша Стошић
ПОСЛОВНА ЛОГИСТИКА
Проф. др Драгић Марић
ЕКОЛОГИЈА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Проф. др Драгана Миленковић
О
О
О
О
И
И
О
О
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
И
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТ.
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТ.
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТ.
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТ.
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТ.
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТ.
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТЕКЕ
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
ДЕКАНАТ
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТ.
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ I ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКЕ 2013/2014 ГОДИНЕ
III - ГОДИНА СТУДИЈА – СТАРИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
23.09.2014. 1200
1.
МАКРОЕКОНОМСКА АНАЛИЗА
Др Иван Божовић, доцент
02.10.2014. 1000
2.
ИНФОРМАТИКА
Проф. др Јован Митровић
30.09.2014. 1100
3.
ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА
Проф. др Радмила Мицић
02.10.2014. 1200
4.
ПЛАНИРАЊЕ И РАЗ. ПОЛ. ПРЕДУЗЕЋА
Проф. др Звездан Ђурић
29.09.2014. 1200
5.
ФИНАНСИЈСКО РАЧУН. АНАЛИЗА
Проф. др Владан Павловић
30.09.2014. 1000
6.
МАРКЕТИНГ
Проф. др Тања Вујовић
30.09.2014. 1400
7.
ТЕОРИЈА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА
Проф. др Срећко Милачић
25.09.2014. 1100
8.
МЕЂУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ
Проф. др Мирјана Маљковић
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
РАЧУНАРСКИ
ЦЕНТАР ДЕКАНАТ
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТ.
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТЕКА
САЛА СТАНДАРД
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТЕКА
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
ДЕКАНАТ
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ I ИСПИТНИ РОК
ШКОЛСКЕ 2013/2014 ГОДИНЕ
IV-– СТУДИЈА – СТАРИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
Ред.
Бр.
ПРЕДМЕТИ
Дан, месец,год.
Час
Сала бр.
ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ
1.
ПЛАНИРАЊЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈA
Др Слободан Брацановић, доцент
09.10.2014.
1200
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТЕКE
2.
ПРАВО ЗА ЕКОНОМИСТЕ
Др Александар Костић, доцент
УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА
Проф. др Срећко Милачић
ТЕОРИЈА И МЕТОДЕ ОДЛУЧИВАЊА
Проф. др Љубица Спалевић
ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИЦИ
Проф. др Славиша Трајковић
26.09.2014.
1100
30.09.2014.
1400
07.10.2014
1000
08.10.2014.
1000
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
РАЧУНАРСКИ
ЦЕНТАР
ДЕКАНАТ
23.09.2014.
1100
25.09.2014.
1100
08.10.2014.
1200
22.09.2014.
1000
25.09.2014.
1200
03.10.2014.
1200
26.09.2014.
1000
06.10.2014.
1200
БАНКАРСТВО
Проф. др Јелена Божовић
МЕЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ
Проф. др Срећко Милачић
01.10.2014.
1000
30.09.2014.
1400
ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
Проф. др Александар Доганџић
ОРГ. И ПОСЛОВ. У СПОЉ. ТРГОВИНИ
Проф. др Срећко Милачић
25.09.2014.
1200
30.09.2014.
1400
3.
4.
5.
ОПШТА ЕКОНОМИЈА
6.
7.
8.
9.
САВРЕМЕНЕ ЕКОНОМСКЕ ТЕОРИЈЕ
Др Иван Божовић, доцент
САВРЕМЕНИ ЕКОНОМСКИ СИСТЕМИ
Проф. др Мирјана Маљковић
НТП И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ
Проф. др Славиша Трајковић
РЕГИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА
Проф. др Радмило Тодосијевић, емеритус
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
ДЕКАНАТ
РАЧУНСКИ
ЦЕНТАР
ДЕКАНАТ
РАЧУНАРСКИ
ЦЕНТАР
ДЕКАНАТ
ПРЕДУЗЕТНИШТВО И МАРКЕТИНГ
6.
7.
8.
9.
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Проф. др Александар Доганџић
МЕНАНЏМЕНТ
Проф. др Небојша Ђокић
МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
Др Соња Вујовић, доцент
ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА
Проф. др Славомир Милетић
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТЕКE
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТЕКE
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТЕКE
ФИНАНСИЈЕ И СПОЉНА ТРГОВИНА
6.
7.
8.
9.
САЛА
УНИВЕРЗИТ.
БИБЛИОТЕКE
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
АМФИТЕАТАР
Download

универзитет у приштини економски факултет распоред испита