LISTA BESPLATNIH BROJEVA OPERATERA IZIMOBIL
1/2
Red. br.
Spisak pretplatnika usluge besplatni poziv
Free phone broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Transparency International BiH
Mc Milan
Volksbank
Blagoleks d.o.o.Bijeljina
Nova banka a.d.Bijeljina
JPŠ ŠUME RS a.d. Sokolac
OPŠTINA Mrkonjić Grad
Unicredit Banka
80055555
80050800
80059999
80050605
80050011
80050102
80050101
80051051
80050103
80050104
80050504
80051100
80050300
80050106
80050500
80050501
80050400
80050008
80050000
80050005
80050040
80050052
80050700
80051010
80050508
80050507
80050004
80050105
80050203
80050205
80050204
80050600
80050302
80050509
80050304
80050107
80050242
80050308
80050307
80050206
80051314
MARBO d.o.o. Laktaši
Ministarstvo prosvjete i kulture RS
EURO-EXPRES d.o.o. Banjaluka
SD Informatika d.o.o.Doboj
LEONARDO d.o.o. Brčko Distrikt
Banjalučka pivara a.d. Banjaluka
Moja apoteka d.o.o. Banjaluka
MEDICOM d.o.o.
za potrebe Telekoma Srpske -telepresence usluga
za potrebe Telekoma Srpske -info telefon
za potrebe Telekoma Srpske -prijava smetnji na ADSL
NTH MEDIA d.o.o. Sarajevo
FRUCTA-TRADE d.o.o. Derventa
Ministarstvo civilnih poslova BiH, Centar za uklanjanje mina
FONLIDER
CT Retail d.o.o. Sarajevo
Javno preduzeće za komunalne djelatnosti "Komunalno Brčko"
za potrebe Telekoma Srpske -prepaid usluga
AQUA TIM d.o.o.
TOTAL TV BH d.o.o.
BAUERFEIND d.o.o.Banjaluka
Mlijekoprodukt d.o.o. Kozarska Dubica
Kosig Dunav osiguranje a.d. Banja Luka
DUKAT d.o.o. Banjaluka
SAFE INVEST d.o.o. Banjaluka
FAGUS HAUS d.o.o. Kotor Varoš
Udruženje građana RS STOP MOBBING Trebinje
Balkan Investment Bank AD Banjaluka
JP Radio-Televizija Republike Srpske Banjaluka
NESTRO PETROL a.d. Banjaluka
BLAGOLEKS FARM Bijeljina
ISPLATA - ODŠTETA d.o.o. Banjaluka
LISTA BESPLATNIH BROJEVA OPERATERA IZIMOBIL 2/2
Red. br.
Spisak pretplatnika usluge besplatni poziv
Free phone broj
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
INFOMEDIA d.o.o. Banjaluka
Centar za odgovornu demokratiju COD Luna Rudo
Plantago d.o.o. Laktaši
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske
Delta Maxi d.o.o. Banjaluka
BIMAL d.d. Brčko
ELEKTRO-BIJELJINA a.d. Bijeljina
IZI MOBIL d.o.o. Sarajevo
CENTAR ZA UNAPREĐENJE TRŽIŠTA OSIGURANJA I FINANSIJSKIH USLUGA Banjaluka
Zdravstvena ustanova-Socijalistička oftamološka ambulanta SVJETLOST Banjaluka
Udruženje za zaštitu žiranata u Bosni i Hercegovini
Fonlider d.o.o. Pale
MEDIKO LASER Banjaluka
OTUS d.o.o. Pale
PAVLOVIĆ INTERNATIONAL BANK
GOLD EXCHANGE d.o.o. Banjaluka
AS BROKER Banjaluka
NIS PETROL d.o.o. Banjaluka
Mikrokreditna fondacija EKI Sarajevo
AUTO MILOVANOVIĆ d.o.o. Banjaluka
Mikrofin osiguranje a.d. Banjaluka
BRČKO DISTRIKT Brčko
MLADOST-TRADE d.o.o. Glamočani-Laktaši
GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED predstavništvo BiH
Galerija McMIlan d.o.o. Banjaluka
NELT d.o.o. Istočno Sarajevo
za potrebe Mtela-dojavno operativni centar (DOC)
PRO-TIM
OSIGURANJE AURA
IEE d.o.o. Banja Luka
ONE d.o.o. Prijedor
FRUCTA TRADE d.o.o. Derventa
PHOENIX Pharma d.o.o.
Bobar Banka a.d. Bijeljina
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Istočno Sarajevo
80050108
80050207
80050208
80050100
80051200
80050701
80051400
80056767
80050211
80050113
80050112
80051011
80050214
80056789
80050213
80050212
80050210
80058888
80051052
80051053
80050702
80050999
80050608
80050707
80050800
80051054
80050900
80050503
80051055
80050306
80050303
80050052
80050114
80051000
80054321
Download

ovdje - IZI mobil