Naziv organizacije
Društvo “Manifest”
Kulturna, NV, omladinska
Vrsta organizacije
Polje djelovanja
Kultura, Obrazovanje, Mladi,
Područje djelovanja
Opština Prijedor i regija
Adresa
Omladinska BB,
Grad, Opština, poštanski broj
Prijedor,79 000
Telefon
065 909 411
Fax
E-mail
[email protected]
Web
www.manifestpd.info
Datum, broj i mjesto registracije
Banja Luka
U periodu kraha velikih privrednih preduzeća na koja se u prošlosti
uglavnom oslanjao privredni razvoj prijedorske regije, te jednog vida
ekonomske stagnacije podstaknute svjetskom ekonomskom krizom, kulturi se
nužno mora dodjeliti sasvim druga pozicija, koja se odlikuje najviše tim da
upravo ona postane jedana od pokretačkih motora privrednog razvoja lokalne
zajednice.
Razvojno pitanje lokalne zajednice ogleda se u mnogo aspekata koji
idu od afirmacije, trgovine kreativnom industrijom,
i razvoja
međunarodne razmjene kulturnih sadržaja, do procesa stvaranje
pozitivne klime koju odlikuje inerkulturalnost i multietničnost.
Vizija
Sve to direktno stimuliše kulturni turizam, privlačenje donatorskih
i sponzorskih sredstava, zapošljavanje, te brendiranje, kako kulturnih
manifestacija, tako i proizvoda kulture.
Mladi sa područja opštine Prijedor imaju veliki udio i uticaj na
promociju kulturnih sadržaja, jer se upravo među njima kriju najveći kapaciteti
kreativne industrije. Sa druge strane, stepen njihovih prava, uslovi u kojima
rade, te podrška njihovom često subkulrnom modernom i alternativnom
izrazu, su na veoma niskom nivou.
Misija
Društvo urbanih umjetnika «Manifest» je neprofitno udruženje građana čiji je
cilj podrška nezavisnim stvaraocima. To se prevashodno odnosi na muzičare,
likovne i multimedijalne umjetnike kojima je potrebna materijalna i
profesionalna pomoć i podrška. Programska ideja udruženja je da se na
području Opštine Prijedor i šire regije stvori centar okupljanja stvaralaca koji
bi u budućnosti omogućio da Prijedor povrati status regionalnog centra u
smislu davanja podrške umjetnicima i stvaraocima iz manjih sredina. Na taj
način bi opština Prijedor zauzela odgovarajuće mjesto na ljestvici kulturnih
dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Jedan od ciljeva Manifesta je da se u Prijedoru osnuje klub u vidu kulturnog centra u
kojem bi aktivisti Manifesta zajedno sa ostalim stvaraocima različitih profila (muzička,
literarna, pozorišna, likovna scena, filmske projekcije i edukacija) bili u mogućnosti da
predstave svoj rad u vidu koncerata, izložbi, književnih i poetskih manifestacija, a
takođe i da ugoste umjetnike slične orijentacije sa kojima je Udruženje u kontaktu
putem domaćih i stranih mreža saradnje u ovoj oblasti djelovanja.
Ciljne grupe
Mladi, ugrozene kategorije drustva, poklonici umjetnost, umjetnici,
stvaraoci...
Vrijednost organizacije ogleda se prvenstveno u njenim ljudskim i materijalnim
kapacitetitima, te brojnim projektima iz oblasti kulture, zaštite prava mladih i
obrazovanja.
Organizacija broji 64 aktivna člana i 20 aktivnih volontera. Obrazovni profil
organizacije ide od samostalnih umjetnika i kantautora, profesionalnih
muzičara audio i video tehničara do visiokoobrazovanog kadra kao što su
novinari, akademski umjetnici, komunikolozi, ekonomisti...Organizacija
postigla je redovnu saradnju sa brojnim institucijama na lokalnom i državnom
nivo, kao i sa međunarodnim fondacijama i mrežama saradnje.
Unutar organizacije postoje sekcije za muziku, novinarstvo, multimediju i
dizajn, likovne umjetnosti, klub sineasta.
U sklopu organizacije djeluju dva afirmisana benda; „Tattoo“ koji izdaje album
za City Records Beograd i „Dbau“ koji izdaje album za sarajevsku muzičku
kuću Ekipa.
Vrijednosti rada
Udruženja
Materijalni kapaciteti i oprema organizacije uključuju: profesionalni razglas
JBL 10kW, kompletna binska oprema, audio-video studio, prostor u kojem se
održavaju probe bendova, sastanci redakcije, montažnu i zvučnu sobu.
Prostor je površine 150 kvadrata i nalazi se u blizini centra grada.
Organizacija je postigla samoodrživost u smislu organizivanja komercijalnih
kulturnih manifestacija, iznajmljivanja opreme i produkcije iz oblasti
multimedije kojom se organizacija finansira i plaća kiriju i režije.
InfoMedia projekat je neprofitni informativni servis Drustva. Dnevno azurirana
obavjestenja i vijesti iz oblasti omladinskih i gradanskih inicijativa, kulture,
nevladinog sektora i medunarodne akademske razmjene.
Info Media projekat, prvobitno finasiran od strane holandske fondacije
„Stichting Kinder Netherlandes“, te u jednom periodu i od Opštine Prijedor,
trenutno realizujei dvije aktivnosti:
* Informativni segment projekta koji putem portala ažurira obavještenja i
vijesti
* Analitički segment projekta koji podrazumjeva analize i istraživanja
različitih društvenih pojava a koje su usko vezane za populaciju mladih,
kulturu i obrazovanje
Analitički tim Info Media projekta Društva Manifest do sad je zvanično objavio
dva istraživanja i to:
*
*
POTREBE I PROBLEMI MLADIH U OPŠTINI PRIJEDOR
STUDENSKI IDENTITET IZMEĐU PRIVATNOG I DRŽAVNOG SEKTORA
Dosadašnje najbitnije aktivnosti:
* »Rape the Music – Open Metal Festival«- Manifest je bio inicijator prvog
festivala te vrste u RS
* Aktivnosti oko obezbjedjenja prostorija za probe bendova u okviru kampanje
za povratak omladinskih prostora Ljetna bašta mladima od 2002. do 2005.
godine. U sklopu kampanje Manifest je organizovao koncerte, potpisivanje
peticije i pozorišne predstave u cilju skretanja pažnje javnosti na ovaj
problem.* Tonska i video obrada muzičkog materijala i snimanje muzičkih
spotova bendovima od strane »Manifesta«.
* Organizacija koncerta danskog benda »Iris« i D.J Phonetic, danskog benda
"Astrud" i norveškog benda "Bronco Busters" u Prijedoru, u novembru 2000 u
Prijedoru, u saradnji sa UNS GETO Banjaluka i »Wired« programom, koji
predstavlja jedno od prvih gostovanja stranih muzičara u Prijedoru poslije
rata.
* Nastup italijanskog benda »Helein« u sklopu Dana italijanske kulture u
Prijedoru, maj 2001.
* Saradnja sa Partnerskim omladinskim programom u 2003. i 2004. godini.
Organizovanje koncerata u sklopu
Kampanje za povratak omladinskih
prostora u gradovima u BiH (Mostar, Sarajevo, Bugojno, Vlasenica, Travnik,
Banja Luka, Novi Grad), učešće u kampanjama u gradovima u BiH.
* Multimedijalne radionice, seminari iz novinarstva, radionice za muzičare i
umjetnike iz BiH, Srbije, Hrvatske
* Organizovanje prvomajskih festivala u saradnji sa Opštinom Prijedor i
partnerskim organizacijama (2003 – 2009.) koje su uključivale koncerte
lokalnih i bendova iz regije, izložbe i tematske projekcije filmova i video
materijala
* Kampanja za povratak omladinskih prostora „Ljetna bašta mladima“ 2001 2004
* Realizacija multikulturalnog festivala „May Day“ 2009
* Realizacija istraživanja „Problemi i potrebe mladih u opštini Prijedor“ (20072008.)
* Učestvovanje u kreiranju dokumenta „Omladinska politika Opštine Prijedor“
* Saradnja sa danskom organizacijom „Wired“ u osnivanju vježbaonice i audio
studija za rad sa neafirmisanim muzičarima
•
„Wired“, „Partnerski omladinski program
* Suorganizacija festivala „Grubo buđenje“ na kojem je nastupio sarajevski
bend „Dubioza kolektiv“
* PYAF! (POP Youth Art Fair), prvi sajam omladinske kulture Bosne i
Hercegovine u saradnji sa P.O.P. /
Partnerski Omladinski Program - BiH / Youth Partnership Programme - BiH.
Okupljanje 80 mladih umjetnika i predstavnika omladinskih organizacija, kao i
predstavnika vlasti,izdavackih kuca sa podrucja bivse Jugoslavije, a sa ciljem
upoznavanja, uspostavljanja kontakata i prezentovanja aktivnosti omladinskih
organizacija u Bosni i Hercegovini, koncert deset bendova iz BiH,Srbije i
Hrvatske, izdavanje kompilacijskog CD-a sa festivala i izložba radova likovne
kulture, kao i projekcija filmova.
PROJEKAT „LJETNA BAŠTA“
Društvo Manifest od 2000. godine u saradnji sa organizacijama partnerima
provodi kampanju za povratak omladisnki prostora, odnosno povratak
prijedorskog najvećeg kulturnog objekta „Ljetne bašte“ mladima. Kampanje je
prošle godine ušla u završnu fazi i Manifest upravu kreće u realizaciju
aktivnosti i prograna Ljetne bašte.
Osnovna ideja projekta je revitalizacija kulturno-edukativno centra za
umjetnike i stvaraoce u prostoru prijedorske “Ljetne bašte” koja je
prije rata bila najveći kulturni centar na prostoru prijedorske i
banjalučke regije.
Osnovna namjena ovog centra je organizovanje nacionalnih i
internacionalnih festivala, samostalnih koncerata afirmisanih i
neafirmisanih umjetnika iz zemlje i regije, filmskih projekcija,
pozorišnih predstava, umjetničkih performansa i izložbi slika.
Aktuelno
AKTIVNOSTI:
Otvorena scena - Realizacija multikulturalnih manifestacija na
otvorenoj ljetnoj sceni Kulturno -edukativnog centa „Ljetna bašta“
Kompleks Ljetne bašte sadrži veliki otvoreni plato sa binom i zidom za video
projekcije i kao takav predstavlja jedinstven prostor te vrste u BiH.
Manifestacije su razluičitog kulturnog karaktera.
Centar za razvoj kreativne industrije – Kulturno multimedijalni
resursni centra i audio-video produkcijsi servisa
Ova aktivnost podrazmjeva formiranje Kulturnog multimedijalnog resursnog
centra i audio-video produkcijskog servisa koji će pružati svu neophodnu
logističku i tehničku podršku lokalnim umjetnicima u procesu samog stvaranja
kulturnih proizvoda, ali i u njihovoj prezentaciji i plasiranju na tržište. Korisnici
centra i servisa bili bi muzičari, slikari, vajari , multimedijalni umjetnici,
književnici, fotografi i dizajneri, odnosno svi oni koji imaju šta da ponude u
sferi kulture i alternativne culture.
Download

Društvo “Manifest” Kulturna, NV, omladinska Kultura