AUKČNÍ
KATALOG
2014
SEZNAM AUTORŮ
str. 3 / Adensamová Blanka
str. 12 / Anderle Jiří
str. 12 / Anuschka (Nedvědická Marta)
str. 12 / Autratová Iveta
str. 12 / Bednářová Ivana
str. 20 / Bílek Ilja
str. 3 / Bím Tomáš
str. 12 / Blažíček František
str. 3 / Bocher Jaroslav (VTN)
str. 3 / Born Adolf
str. 3 / Bouda Jiří
str. 3 / Brázda Pavel
str. 3 / Brejcha Šimon
str. 12, 13 / Brett Luboš
str. 4 / Březina Karel
str. 4 / Císařovský Tomáš
str. 4 / Dostál Jiří
str. 20 / Eliáš Bohumil
str. 20 / Exnar Jan
str. 13 / Flídrová Dana
str. 4 / Franta Karel (VTN)
str. 13 / Frýz Zdeněk
str. 13 / Gardiánová Pavlína
str. 22 / Glückaufová Marie
str. 13 / Hadomský Vladimír
str. 4, 13 / Halva Michal
str. 4 / Hanvald David
str. 14 / Hoffmanová Anna
str. 14 / Höhmová Zdena
str. 19 / Honzík Josef
str. 14 / Horáček Václav
str. 4 / Hušková Zdenka
str. 4, 5 / Chválová Ilona
str. 14 / Chvojková Leona
str. 5 / Immrová Monika
str. 20 / Jakobsen Martin
str. 14 / Jakubíčková Eliška
str. 5 / Jelen Oldřich
str. 22 / Jirsová Magdaléna
str. 5 / Jurík Stanislav (Juríková Anna)
str. 6 / Kaloč Robin
str. 22 / Kalousek Jaroslav
str. 14 / Kalousková Nataša
str. 6 / Kasalová Jana
str. 14, 15 / Klíma Vladimír
str. 6 / Kodet Kristián
str. 6 / Komárek Vladimír (Vinklát Josef)
str. 6 / Kopal Ondřej
str. 15 / Koželuhová Marie
str. 15 / Králová Martina
str. 6 / Křen Ivo
str. 6, 7 / Kubínová Eva
str. 15 / Kužel Břetislav
str. 7 / Lamr Aleš
str. 20, 21 / Lhotský Zdeněk
str. 20 / Machek Roman
str. 21 / Malivánek Karel
str. 7 / Mareš Dominik (VTN)
str. 15 / Matoušová Ludmila
str. 7 / Matoušová Vlasta
str. 15 / Maupicová Michaela
str. 7 / Mézl Zdeněk (Vinklát Josef )
str. 16 / Nepasický Jiří
str. 7 / Nikl Petr
str. 7 / Novotná Vaňová Jaroslava
str. 21 / Novotný Josef - Spiderglass
str. 21 / Novotný Petr - AJETO s.r.o.
str. 21 / Pačinek Jiří
str. 21 / Pánková Dagmar
str. 16 / Patočka František
str. 8 / Pečinka Miloslav (M. Jirsová)
str. 8 / Piačke Igor (VTN)
str. 8 / Plechatý Václav
str. 8 / Pokorný Václav (Vinklát Josef )
str. 8 / Pošvic Miroslav (VTN)
str. 16 / Rapin Jan (VTN)
str. 8 / Róna
str. 9 / Růžičková Zuzana
str. 9 / Ryvola Jiří (VTN)
str. 16 / Řeháková Šafka Zdena
str. 16 / Řízek Tomáš
str. 17 / Salaba Jiří
str. 17 / Salajka Jiří (VTN)
str. 21 / Satrapa Pavel
str. 20 / Sazama Josef
str. 9, 17 / Serafínová Jana
str. 21 / Skuhravá Kamecová Jitka
str. 9 / Smutný Dalibor
str. 22 / Sokolová Marie
str. 17 / Srna Jiří
str. 21 / Stacho Petr
str. 22 / Svoboda Jaroslav
str. 17 / Šinkmanová Eva
str. 22 / Šípek Bořek
str. 9, 10 / Škapík Štefan
str. 10 / Šlapáková Alena
str. 10 / Šlechtová Marie (VTN)
str. 17 / Šnobl Ivan
str. 17 / Štefková Hrušková Helena
str. 10 / Švabinský Max
str. 10 / Švejdová Vlasta
str. 18 / Terlecká Jana Betty
str. 22 / Tománek Bohumil
str. 18 / Trantina Dan
str. 18 / Trčková Šárka
str. 18 / Trs Zdeněk
str. 10 / Tůma Lukáš
str. 18 / Valčík Aleš (VTN)
str. 18 / Valečka Jaroslav
str. 19 / Vaňura Karel
str. 19 / Véla Vladimír
str. 11 / Velčovský Josef
str. 11 / Velíšek Martin
str. 11 / Vičar Jan
str. 12 / Vik Karel (Ing. Loucká Svatava)
str. 19 / Vyleťalová Olga
str. 22 / Werner Pavel
str. 19 / Zábranská Marie
str. 19 / Zábranský Vlastimil
str. 19 / Zárybnický Rostislav
str. 19 / Zíka Josef
str. 22 / Zoubek Olbram
V aukci budou dražena díla malířská (obrazy, kresby, grafiky), sochařská (sklo, keramika, kov, kámen), tisky (reprodukce), fotografie, užitá díla...
Jednotlivá díla budou dražena zapůjčenými dražebními čísly a platbu za vydražené předměty lze provést po skončení aukce v hotovosti nebo
bezhotovostně platební kartou. Lze dražit i po telefonu.
PROGRAM AUKCE
Sobota 29. listopadu 2014 v podbazénové hale Oblastní galerie v Liberci, zahájení ve 13 hodin,
předpokládaný konec v 17 hodin. Aukce proběhne ve spolupráci s Oblastní galerií Liberec.
Záštitu nad benefiční aukcí převzal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
Průběh dražby se řídí aukčním řádem.
Vystavená díla bude možné shlédnout od 20. 11. do 28. 11. 2014 v prostorách Oblastní galerie Liberec
(Masarykova 14), vernisáž výstavy proběhne 20. 11. 2014 od 17.30 hodin, vstup do galerie je ve čtvrtek
27. 11. 2014 volný.
2
/ 1 / Adensamová Blanka
/ 2 / Bím Tomáš
Cesta, Ostrov snů, Křehkost žití, Dívka 1, Dívka 2
různé techniky, volně
5 000 Kč
Červená pramice - r. 2012
litografie, volně, 49 x 31,5 cm / 52 x 35,5 cm
3 500 Kč
/ 4 / Born Adolf
/ 5 / Bouda Jiří
/ 7 / Brázda Pavel
/ 8 / Brázda Pavel
Cizokrajní umělci na dvoře císaře Rudolfa II. - r. 2014
Sladovna - r. 2011
litografie, volně, 49 x 32,5 cm / 61,5 x 48 cm
litografie, volně, 37,5 x 26,5 cm / 47,5 x 38,5 cm
10 000 Kč
1 500 Kč
Sdílnost
sítotisk, volně, 29,5 x 38 cm
4 000 Kč
/1/
ADENSAMOVÁ Blanka
24. 11. 1949 Turnov
Malířka, sklářská výtvarnice.
1967-70 SUPŠ Železný Brod,
1970–76 VŠUP (S. Libenský). Držitelka řady ocenění
především za skleněné
plastiky. Četné výstavy doma
i v zahraničí, zastoupena ve
veřejných i soukromých sbírkách v tuzemsku i cizině.
/2/
BÍM Tomáš
12. 11. 1946 Praha
Malíř, grafik, ilustrátor. Praco-
val jako knihtiskař, výtvarník
SDS Reduta. „Malíř poezie
vyhnané z ateliérů“, knižní
ilustrace. Dílo zastoupeno ve
sbírkách doma i v zahraničí. Přes 100 samostatných
výstav a účast na společných
výstavách v tuzemsku
i v cizině.
/3/
BOCHER Jaroslav
Dílo z majetku VTN.
/4/
BORN Adolf
12. 6. 1930 České Velenice
Velký astronaut
sítotisk, volně, 49,5 x 70 cm
4 000 Kč
Grafik, ilustrátor, karikaturista. 1950–53 VŠUP Praha,
1953–56 AVU Praha (A. Pelc).
Vystavuje od r. 1958. Získal
řadu mezinárodních ocenění.
Je zastoupen v českých
a zahraničních veřejných
i soukromých sbírkách.
/5/6/
BOUDA Jiří
5. 5. 1934
Grafik, malíř, ilustrátor. Do
r. 1959 VŠUP Praha (Svolinský). Jeho díly se prolíná
především téma dopravy,
zejména železniční. Výstavy
/ 3 / Bocher Jaroslav
Angličanka - r. 1991
litografie, volně, 18 x 26,5 cm / 25 x 34 cm
800 Kč
/ 6 / Bouda Jiří
Nádraží bývalé koňské dráhy - r. 2014
litografie, volně, 32,5 x 27 cm / 42 x 42,5 cm
1 500 Kč
/ 9 / Brejcha Šimon
Aircraft 1 - r. 2014
hlubotisk se šab., volně, 83 x 52 cm / 94 x 62 cm
8 000 Kč
doma i v zahraničí zaměřeny
především na dopravní tematiku. Vytváří exlibris, věnuje
se také tvorbě poštovních
známek.
/7/8/
BRÁZDA Pavel
21. 8. 1926 Brno
Malíř, grafik. Masarykova
univerzita Brno, UMPRUM
Praha. Jeho díla z 50. let jsou
považována za naprosto originální a radikálně moderní
– směr hominismus. Vystavoval mj. v Národní galerii
v Praze, Českém centru
v Paříži. Spolupracuje
s manželkou malířkou Věrou
Novákovou.
/9/
BREJCHA Šimon
2. 10. 1963 Karlovy Vary
Malíř, grafik, PFUK Praha, rezidenční pobyty v německých
grafických ateliérech Wilke
(Bremerhaven), Art House
Hooksiel. Samostatné výstavy
v tuzemsku a Německu, účast
na výstavách v USA, Japonsku, Německu, Číně
a Polsku.
3
/ 10 / Březina Karel
/ 11 / Císařovský Tomáš
Tossa de Mar - Španělsko
linoryt, volně, 36,5 x 29,5 cm
1 500 Kč
/ 13 / Franta Karel
Ve škole
orig. tisk, volně, 31,5 x 27 cm / 42 x 29,5 cm
1 000 Kč
4
/ 15 / Halva Michal
Přelet nad historickým jádrem města - r. 2005
litografie, volně, 19 x 25 cm / 26 x 35 cm
700 Kč
/ 17 / Hušková Zdenka
/ 18 / Chválová Ilona
/ 16 / Hanvald David
/ 11 /
CÍSAŘOVSKÝ Tomáš
2. 1. 1962 Praha
Malíř, grafik, 1978-82 SUPŠ
/ 14 / Halva Michal
Stromy a kameny - r. 2001
k. t., pasparta, 42 x 31 cm / 61 x 50,5 cm
3 000 Kč
Anděl surfující na Měsící - r. 2005
litografie, volně, 19 x 25 cm / 26 x 35 cm
700 Kč
Z cyklu Objekty - H. Demartini I. (1968) - r. 2014
sítotisk, volně, 70 x 50 cm
2 000 Kč
/ 10 /
BŘEZINA Karel
1922-2004
Malíř, grafik. VŠUP Praha
(Benda, Fišárek). V díle převažuje krajina, veduta
a figurální tvorba, věnoval se
práci se sklem (sklo leptané,
pískované, mozaika). Vystavoval především v tuzemsku,
několik výstav uskutečnil
v zahraničí.
/ 12 / Dostál Jiří
Chlapec s rejnoky - r. 2010
serigrafie, volně, 35 x 50 cm
3 000 Kč
Praha obor Tvarování dřeva
a řezbářství, AVU 1983–88
(Paderlík, Ptáček). Maluje
olejovými a akvarelovými
výraznými odstíny, většinou
portréty a figurální výjevy,
v posledních letech i krajinu.
Vystavuje od r. 1984 doma
i v zahraničí.
/ 12 /
DOSTÁL Jiří
1. 10. 1946 Nová Paka
Sochař, malíř, grafik, 1959–63
SUPŠ Železný Brod, obor
kovorytectví, 1964–70 VŠUP
Praha (S. Libenský), pracoval
Organické uspořádání - r. 2013
linoryt, volně, 70 x 50 cm
4 000 Kč
jako výtvarný pedagog,
kromě kresby, malby a reliéfu
navrhuje i mince a medaile.
Zúčastnil se řady výstav, je
zastoupen ve veřejných
i soukromých sbírkách doma
i v zahraničí.
/ 13 /
FRANTA Karel
Dílo z majetku VTN.
/ 14 / 15 /
HALVA Michal
20. 4. 1964 Brno
Malíř, grafik, ilustrátor,
soukromá výtvarná studia.
Podmořský svět I.
k. t., volně, 24 x 32 cm
700 Kč
V dílech převažují symboly,
stylizované figury, znaky,
vytváří příběhy, vzkazy, šifry,
experimentuje v kombinovaných technikách. Vystavuje
od r. 1989, jeho práce jsou
zastoupeny v soukromých
sbírkách doma i v zahraničí.
/ 16 /
HANVALD David
1. 12. 1980 Liberec
Malíř, 1996-2000 SUPŠ, Jablonec nad Nisou, 2003-09 VŠUP
Praha (S. Diviš, A. Popaja),
tvorba založena na prostoru,
řádu, geometrii a barevnosti.
Četné výstavy v tuzemsku.
/ 17 /
HUŠKOVÁ Zdenka
22. 2. 1977 Jablonec n. N.
Malířka, grafička, 1991-95
SUPŠ Železný Brod, 19972004 AVU Praha (J. Lindovský), stáž ve finské Satakunta
Polytechnic. Kromě linorytu
a strukturální grafiky se
věnuje kresbě tužkou či tuší.
Držitelka ocenění Grafika
roku. Samostatné výstavy
v tuzemsku a účast na
společných výstavách doma
i v cizině.
/ 19 / Chválová Ilona
/ 20 / Chválová Ilona
Podmořský svět llI.
k. t., volně, 24 x 34 cm
700 Kč
Bez názvu - r. 2014
autor. tisk - slepotisk, volně, 24,5 x 30 cm
5 000 Kč
/ 22 / Jelen Oldřich
/ 23 / Jelen Oldřich
/ 24 / Jelen Oldřich
Podmořský svět lI.
k. t., volně, 24 x 33 cm
700 Kč
/ 21 / Immrová Monika
Proměna
litografie, volně, 21 x 25 cm / 29 x 34,5 cm
2 500 Kč
Muž
litografie, volně, 21 x 25 cm / 29 x 34,5 cm
2 500 Kč
/ 25 / Jurík Stanislav
/ 26 / Jurík Stanislav
Loďka - r. 1986
autorský list, volně, 15 x 15 cm / 20 x 21 cm
800 Kč
/ 18 / 19 / 20 /
CHVÁLOVÁ Ilona
8. 12. 1953 Liberec
Malířka, grafička. 1973-78
FF UP Olomouc – výtvarná
výchova, čeština. Od
r. 1994 výtvarná pedagožka
na PF TU Liberec, nyní na
katedře designu TU. Věnuje
se převážně kombinované
technice na papíře.
Vystavuje doma i v zahraničí.
Žije v Liberci.
Lůžko - r. 1986
autorský list, volně, 10,5 x 7 cm / 14 x 11 cm
500 Kč
/ 21 /
IMMROVÁ Monika
9. 12. 1970 Louny
Sochařka, grafička, 19952001 AVU Praha (Zeithamml),
držitelka ocenění Grafika
roku. K základním principům
plastičnosti a kresebnosti se
přibližuje používáním jednoduchých forem. Samostatné
výstavy doma, účast na
kolektivních výstavách
v tuzemsku a Německu.
/ 22 / 23 / 24 /
JELEN Oldřich
25. 2. 1961 Bělá p. Bezdězem
Grafik, ilustrátor. Vyučen
knihařem, soukromá
výtvarná studia, nedokončil
AVU. Používá lavírovanou
tužkovou kresbu a jemný
drobnopis. V současné době
se věnuje zejména litografii.
Oceněn za knižní ilustrace.
Od roku 1992 vystavuje v
tuzemsku
a Německu.
Žena
litografie, volně, 21 x 25 cm / 29 x 34,5 cm
2 500 Kč
/ 27 / Jurík Stanislav
Beruška na prstu - r. 1986
autorský list, volně, 8 x 11 cm / 14 x 18 cm
500 Kč
/ 25 / 26 / 27 /
JURÍK Stanislav
1948-1993
Malíř, grafik, ilustrátor. Autodidakt, soukromá výtvarná
studia. Bibliofilské tisky,
grafické výzdoby, ilustrace
knih (Vodňanský, Žáček,
Dědeček), exlibris, spolupráce na animovaném filmu.
Vystavoval doma
i v zahraničí.
5
/ 28 / Kaloč Robin
/ 30 / Kodet Kristián
Z cyklu Galaxie - r. 2000
lept, volně, 35 x 46 cm / 49 x 65,5 cm
3 000 Kč
Souznění - r. 2010
suchá jehla, rám, sklo, 20 x 28 cm / 51 x 64 cm
6 000 Kč
/ 31 / Komárek Vladimír
/ 32 / Komárek Vladimír
/ 33 / Komárek Vladimír
Portrét s broméliemi
suchá jehla, volně, 24,5 x 33 cm / 42 x 59,5 cm
1 500 Kč
/ 34 / Kopal Ondřej
Čínský zvěrokruh - r. 2013
sít., tužka, akryl. bar., pasparta, 83,5 x 59 cm / 102 x 72 cm
4 000 Kč
/ 28 /
KALOČ Robin
22. 3. 1982 Rychnov n. K.
Malíř, grafik, arteterapeut.
2003–09 AVU Praha (J. Lindovský), stáže na uměleckých
školách ve Francii. Držitel
několika ocenění Grafika
roku. Tuzemské samostatné
výstavy, účast na výstavách
kolektivních.
/ 29 /
KASALOVÁ Jana jr.
19. 5. 1974 Turnov
Malířka, kreslířka, fotografka.
1992-99 FVU Brno (Načerad-
6
/ 29 / Kasalová Jana jr.
Krajina v Provence I.
suchá jehla, volně, 20 x 15 cm / 30 x 24 cm
2 000 Kč
Smutný anděl
suchá jehla, volně, 33 x 45 cm / 42 x 59,5 cm
500 Kč
/ 35 / Křen Ivo
Tichý déšť na „Strawberry Field“ - r. 2013
linorit, volně, 38 x 38,5 cm / 44 x 55,5 cm
3 000 Kč
ský), postgraduální studium
umění a arteterapie Universidad Complutense v Madridu,
Cuenca. Samostatné výstavy
doma i v zahraničí, díla
zastoupena ve veřejných
a soukromých sbírkách
v Evropě a USA.
/ 30 /
KODET Kristian
17. 7. 1948 Praha
Malíř, grafik, jevištní výtvarník. 1964–67 Académie des
Beaux Arts, Brusel. Po r. 1968
žil v exilu ve Švýcarsku a USA,
od r. 1990 v ČR. Jeho tvorba
je imaginativní, poetická se
záhadnou barevností. Četné
samostatné výstavy doma,
v Evropě i zámoří, zastoupen
v soukromých a veřejných
sbírkách v tuzemsku
i v zahraničí.
/ 31 / 32 / 33 /
KOMÁREK Vladimír
1928-2002
Malíř, grafik, ilustrátor.
1946–47 AVU Praha (Minář),
1948–54 VŠUP Praha (Štipl).
Zastoupen ve veřejných
a soukromých sbírkách doma
i v zahraničí.
Zahrada
suchá jehla, volně, 27,5 x 37 cm
2 600 Kč
/ 36 / Kubínová Eva
Stará zahrada 1/4 - r. 2014
dřevořez, volně, 25 x 63 cm / 30 x 73 cm
2 500 Kč
/ 34 /
KOPAL Ondřej
9. 8. 1974 Liberec
Malíř. 1996-2002 AVU Praha
(S. David, V. Skrepl). Tvůrčí
pobyty v Egyptě, Venezuele,
Indii, Novém Zélandu, Austrálii. Zastoupen ve veřejných
i soukromých sbírkách. Výstavy v tuzemsku i v zahraničí.
/ 35 /
KŘEN Ivo
6. 2. 1964 Pardubice
Malíř, grafik, kurátor. 1983–88
PF Hradec Králové - výtvarná výchova. Několikrát
oceněn titulem Grafika roku.
Zastoupen ve sbírkách doma
i v zahraničí, výstavy v tuzemsku, účast na kolektivních
výstavách v cizině.
/ 36 / 37 /
KUBÍNOVÁ Eva
21. 2. 1925
Malířka, grafička, ilustrátorka.
1945-50 VŠUP Praha (Svolinský), PF UK Praha. Výtvarná
pedagožka na VŠST a TU
v Liberci. Výstavy doma
i v zahraničí, zastoupena
ve sbírkách v tuzemsku
i v cizině.
/ 37 / Kubínová Eva
/ 38 / Lamr Aleš
/ 39 / Mareš Dominik
Stará zahrada 4/4 - r. 2013
dřevořez, volně, 21 x 63 cm / 30 x 73 cm
2 500 Kč
Apoštol
litografie, volně, 71 x 56 cm
4 000 Kč
Touha po moci - r. 2004
litografie, rám, sklo, 38 x 49 cm / 57,5 x 76,5 cm
4 000 Kč
/ 40 / Matoušová Vlasta
/ 41 / Mézl Zdeněk
/ 42 / Mézl Zdeněk
Zubokřídlec paví oko - r. 2014
lept, volně, 34 x 24 cm / 44 x 33 cm
1 400 Kč
Deo gratis
dřevořez, volně, 50 x 35 cm
2 200 Kč
Sabat
dřevoryt, volně, 21 x 34 cm
2 000 Kč
/ 43 / Mézl Zdeněk
/ 44 / Nikl Petr
/ 45 / Novotná Vaňová Jaroslava
Krylovy bajky
dřevoryt, volně, 17 x 9 cm
180 Kč
/ 38 /
LAMR Aleš
12. 6. 1943 Olomouc
Malíř, grafik, sochař, keramik,
architekt, ilustrátor. 1960–64
SUŘ Brno. Pro jeho tvorbu je
charakteristická ornamentální fantazie. Oceněn titulem
Grafika roku. Vystavuje od
r. 1968 v tuzemsku i v cizině.
Je zastoupen v soukromých
a veřejných sbírkách doma
i v zahraničí. Žije v Praze.
/ 39 /
MAREŠ Dominik
Dílo z majetku VTN.
Svinutí - r. 2014
dvoubar. litografie, volně, 71 x 70 cm
4 000 Kč
/ 40 /
MATOUŠOVÁ Vlasta
16. 7. 1955 Turnov
Malířka, grafička, ilustrátorka.
1970-74 SUPŠ Železný Brod,
soukromá studia. Výtvarná
pedagožka. Věnuje se volné
tvorbě, vědecké ilustraci
s entomologickou a botanickou tematikou a návrhu
známek. Vystavuje doma
i v zahraničí. Žije a pracuje
v Turnově.
/ 41 / 42 / 43 /
MÉZL Zdeněk
31. 10. 1934 Praha
Grafik a ilustrátor. 1953–56
AVU (Pukl, Silovský), studijní
pobyt na Akademii v Sofii.
Čestná uznání v soutěžích
o nejkrásnější knihu. Věnuje
se zejména ilustraci knih
technikou dřevorytu (více
jak 70), navrhuje i poštovní
známky. Samostatně vystavuje od r. 1970. Žije a pracuje
v Praze.
Chrámové ticho - r. 2014
k. t., rám, 51 x 55 cm
1 400 Kč
/ 44 /
NIKL Petr
8. 2. 1960 Zlín
Malíř, grafik, ilustrátor, scénograf, fotograf, divadelník,
loutkoherec, spisovatel.
1981-87 AVU Praha (A. Paderlík, J. Ptáček). Pro jeho díla
je charakteristická decentní
barevnost. Oceněn cenami
Magnesia Litera a J. Chalupeckého. Díla zastoupena
ve sbírkách doma i v zahraničí. Vystavuje v tuzemsku
i v cizině. Působí v Praze.
/ 45 /
NOVOTNÁ VAŇOVÁ Jaroslava
7. 8. 1956 Zvolen
Malířka, výtvarnice, fotografka, ilustrátorka. Soukromá
studia (S. Kovář). Věnuje se
ilustrační, volné a grafické
tvorbě. Autorka spojuje malbu a fotografii s poetickými
texty, vydala několik publikací. Muzejní a univerzitní
pedagožka. Vystavuje
v tuzemsku. Žije v Liberci.
7
/ 46 / PečInka Miloslav
/ 47 / Piačke Igor
Na scéně - r. 2008
k. t., volně, 20 x 29 cm / 30 x 42 cm
1 700 Kč
Nepřekonatelná chuť něco popadnout - r. 2007
grafika, volně, 29,5 x 37,5 cm / 38 x 57 cm
1 800 Kč
/ 49 / Plechatý Václav
/ 50 / Pokorný Václav
/ 51 / Pokorný Václav
Rozmary léta - r. 2001
litografie, volně, 49 x 34 cm
1 300 Kč
/ 52 / Pokorný Václav
Bez názvu 3
akvatinta, volně, 30 x 19 cm
1 100 Kč
/ 46 /
PEČINKA Miroslav
1924-2013 Ostrava
Malíř, grafik. 1945–49 AVU
Praha (prof. V. Rada, M. Holý,
V. Sychra, J. Bauch), 1969–70
AVU Praha (prof. F. Jiroušek),
člen sdružení výtvarných
umělců Vysočiny, vystavoval
v tuzemsku i v zahraničí.
/ 47 /
PIAČKE Igor Dílo z majetku VTN.
8
/ 48 / Plechatý Václav
Luhačovice - r. 1985
lit. - monotyp, rám, sklo, 22,5 x 18 cm / 36,5 x 33,5 cm
2 000 Kč
Bez názvu 1
akvatinta, volně, 24,5 x 19,5 cm
1 100 Kč
Bez názvu 2
mědirytina, volně, 30 x 18,5 cm
1 100 Kč
/ 53 / Pošvic Miroslav
/ 54 / Róna Jaroslav
Neustálé požďuchování - r. 2005
litografie, volně, 47 x 59 cm / 67 x 89 cm
4 000 Kč
/ 48 / 49 /
PLECHATÝ Václav
26. 2. 1948 Tanvald
Řezbář, grafik, spisovatel.
Autodidakt. Jeho figurální
dřevěné plastiky i grafiky
vyjadřují autorův optimistický pohled na svět. Spoluautor orloje v Kryštofově údolí.
Vedle desítek samostatných
výstav účast na výstavách
společných doma i v zahraničí (od r. 1971). Žije a pracuje
v Liberci.
/ 50 / 51 / 52 /
POKORNÝ Václav
1914-2005
Grafik, malíř, restauratér.
1931-36 ČVUT (C. Bouda),
výtvarný pedagog. Ovládal
téměř všechny výtvarné
techniky. Věnoval se zejména
linorytu, čárkovému leptu
a leptu doplněnému akvatintou. Vystavoval doma
i v Německu a Francii. Většinu
života prožil v Jablonci nad
Nisou.
Harmonie - r. 2007
bar. litografie, volně, 30,5 x 36,5 cm
5 000 Kč
/ 53 /
POŠVIC Miroslav
25. 12. 1959 Vrchlabí
Dílo z majetku VTN.
Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor.
Vystudoval AVU Praha (M. Pirner). Člen SVU Mánes, SČUG
Hollar, prof. AVU Praha.
/ 54 /
RÓNA Jaroslav
27. 4. 1957 Praha
Sochař, malíř, keramik, umělecký sklář, grafik, scénograf,
literát a amatérský herec.
VŠUP Praha (S. Libenský)
1984, 1986 a 1991 v USA jako
asistent prof. Libenského.
1992 nominace na Českého
lva za výtvarné řešení filmu
Amerika. Studijní cesty po
Evropě, Mexiku, Izraeli, Indonésii a Indii. Za pomník F. Kafky obdržel cenu Grand Prix
Obce architektů. Sochařský
pedagog na AVU. Zúčastnil
se řady výstav doma
i v cizině. Zastoupen ve sbírkách v tuzemsku i v zahraničí.
Žije a pracuje v Praze.
/ 55 / Růžičková Zuzana
/ 56 / Růžičková Zuzana
/ 58 / Ryvola Jiří
/ 59 / Serafínová Jana
/ 57 / Růžičková Zuzana
I. z cyklu: Výzkumný ústav mořské biologie - r. 2013 IV. z cyklu: Výzkumný ústav mořské biologie - r. 2013 „A“ z cyklu: Výzkumný ústav mořské biologie - r. 2013
linorit, tisk z hloubky, volně, 16 x 15,5 cm / 29 x 29 cm linorit, tisk z hloubky, volně, 16 x 15,5 cm / 29 x 28 cm linorit, tisk z hloubky, volně, 19,5 x 19,5 cm / 35 x 35 cm
1 500 Kč
1 500 Kč
2 000 Kč
Dámský gambit
litografie, volně, 27 x 22 cm / 43,5 x 42,5 cm
1 200 Kč
Zátiší - r. 2014
roláž, rám, 31 x 17 cm / 32 x 18,5 cm
500 Kč
/ 61 / Smutný Dalibor
/ 62 / Škapík Štefan
Teď - r. 2014
mezzotinta, volně, 60 x 70 cm
9 000 Kč
/ 55 / 56 / 57 /
RŮŽIČKOVÁ Zuzana
13. 9. 1982 Olomouc
Grafička, výtvarnice. 2006-12
AVU Praha (Kokolia), stáž
a pracovní cesta na Tchajwanu. Kromě grafiky se
věnuje i gázotiskům. Samostatně vystavuje doma
a účastní se kolektivních
výstav v tuzemsku i v cizině.
Žije a tvoří v Praze.
/ 58 /
RYVOLA Jiří
Dílo z majetku VTN.
Jizerka - r. 2014
bar. litografie, pasparta, 28 x 13 cm / 40 x 27 cm
500 Kč
/ 59 / 60 /
SERAFÍNOVÁ Jana
7. 7. 1943 Praha
Malířka. Vyučená malířka
skla v Novém Boru. Věnuje
se hlavně olejomalbě
a ilustracím. Pracovala mj.
jako malířka v ZOO. Vystavovala v Chrastavě. Žije a tvoří
v Liberci.
/ 60 / Serafínová Jana
Květiny ve váze žluté - r. 2014
roláž, rám, 35 x 18 cm / 36 x 19 cm
500 Kč
/ 63 / Škapík Štefan
Liberec - radnice - r. 2013
bar. litografie, pasparta, 28 x 13 cm / 40 x 27 cm
500 Kč
/ 61 /
SMUTNÝ Dalibor
22. 5. 1964
Malíř, grafik. SPŠ bižuterní
v Jablonci nad Nisou,
1982–88 AVU Praha, od
1991 odborný asistent AVU
Praha (Lindovský), od r. 2012
docent v oboru kresba
a grafika. Několikrát oceněn
titulem Grafika roku. Věnuje
se převážně mezzotintě.
Samostatně vystavuje od
roku 1990, účastní se kolektivních výstav doma
i ve světě. Žije a pracuje
v Praze a v Rasochách.
/ 62 / 63 / 64 /
ŠKAPÍK Štefan
4. 12. 1961 Praha
Malíř, grafik. 1969–81 LŠU
Praha (Štekrová-Košťálová, Hilská), SOŠ výtvarná
(Valenta, Veškrna), vyučený
knihtiskař, vystudovaný
propagační výtvarník. Věnuje
se krajinomalbě, abstraktnímu projevu, grafice, linorytu,
akvarelu, kamenotisku
a práci se sklem. Vystavuje
v tuzemsku. Žije a pracuje
v Liberci.
9
/ 64 / Škapík Štefan
/ 66 / Šlapáková Alena
Píseň pozdního léta - r. 2004
bar. litografie, volně, 59,5 x 42,5 / 69 x 54,5 cm
2 600 Kč
Sluneční koupel - r. 2007
bar. litografie, volně, 59,5 x 42,5 / 69 x 54,5 cm
2 600 Kč
/ 67 / Šlapáková Alena
/ 68 / Šlechtová Marie
/ 69 / Šlechtová Marie
Květ pouště - r. 1998
bar. litografie, volně, 59,5 x 42 / 64,5 x 49,5 cm
2 400 Kč
Klaun - r. 2012
kombinovaná technika, volně, 28 x 37 cm
900 Kč
Bez názvu - r. 2012
kombinovaná technika, volně, 20 x 28 / 29 x 37,5 cm
900 Kč
/ 70 / Švabinský Max
/ 71 / Švejdová Vlasta
/ 72 / Tůma Lukáš
J. V. Myslbek
litografie, volně, 11,5 x 17,5 cm / 28,5 x 40 cm
2 000 Kč
/ 65 / 66 / 67 /
ŠLAPÁKOVÁ Alena
1941 Praha
Grafička a malířka, textilní
výtvarnice. Výtvarná škola
Praha, pracovala jako propagační výtvarnice v Klementinu. Od r. 1983 se věnuje
barevnému kamenotisku,
v současnosti litografii
i olejomalbě. Náměty čerpá
především z přírody (stromy),
země jako celku, vesmíru
a věčného tématu života.
Vystavuje v tuzemsku
i v zahraničí. Žije v Praze.
10
/ 65 / Šlapáková Alena
Tůňka splněných přání - r. 2014
bar. litografie, pasparta, 36 x 45 / 52 x 60 cm
900 Kč
/ 68 / 69 /
ŠLECHTOVÁ Marie
Dílo z majetku VTN.
Zimní podvečer
giclée, rám, sklo, 42 x 39 cm
2 200 Kč
/ 70 /
ŠVABINSKÝ Max
1873–1962
Malíř, kreslíř, grafik, rytec,
ilustrátor. Vystudoval AVU
Praha (M. Pirner). Profesor
na AVU Praha (8x rektorem).
Vynikal neobyčejnou kreslířskou zručností a rozmanitostí
grafických technik, položil
základy našeho moderního
výtvarného umění 20. století.
Krajina - r. 2009
autorský sítotisk, volně, 50 x 70 cm
4 000 Kč
/ 71 /
ŠVEJDOVÁ Vlasta
22. 7. 1946 Brno
Ilustrátorka, malířka,
spisovatelka. 1960-64 Škola
uměleckých řemesel Brno
(loutkářství a hračky, Langr).
Ilustrovala přes 90 dětských
knih a učebnic, autorka několika kreslených filmů.
V současnosti se věnuje perokresbě a olejomalbě. Od roku
1978 desítky samostatných
výstav doma i v zahraničí,
účast na kolektivních výstavách. Zastoupena ve sbírkách
doma i v zahraničí.
/ 72 /
TŮMA Lukáš
12. 2. 1976 Jihlava
Grafik, 1990–94 Škola
uměleckých řemesel Brno
(propagační a užitá malba)
1994-2000 AVU Praha (Lindovský, Zeithamml), stáže ve
Francii, Rakousku. Oceněn
titulem Grafika roku. Pedagog na Fakultě restaurování
Univerzity Pardubice. Od
roku 1995 samostatné výstavy v ČR, účast na kolektivních
výstavách v tuzemsku
a v Německu.
/ 73 / Velčovský Josef
/ 74 / Velčovský Josef
Fata morgana
litografie, volně, 34 x 24,5 cm / 42 x 34 cm
2 500 Kč
/ 76 / Velčovský Josef
/ 75 / Velčovský Josef
Zeď nářků
litografie, volně, 34 x 24,5 cm / 42 x 34 cm
2 500 Kč
Meditace na břehu vyschlé řeky
litografie, volně, 21,5 x 27 cm / 34,5 x 44,5 cm
2 000 Kč
/ 77 / Velíšek Martin
/ 78 / Velíšek Martin
Elefantastický výhled
litografie, volně, 27 x 32,5 cm / 43,5 x 54,5 cm
4 000 Kč
Přemysl Oráč na růžovém poli - r. 2013
kolor. hlubotisk, pasparta, 47 x 19,5 cm / 66,5 x 43 cm
1 000 Kč
Perforation - r. 2007
hlubotisk, volně, 41 x 28 cm / 55,5 x 44 cm
1 000 Kč
/ 79 / Vičar Jan
/ 80 / Vičar Jan
/ 81 / Vičar Jan
Krajina - r. 1999
tisk na plátně, plátno, 15,5 x 21,5 cm / 22,5 x 31,5 cm
700 Kč
/ 73 / 74 / 75 / 76 /
VELČOVSKÝ Josef
7. 10. 1945 Václavovice
Malíř, grafik, ilustrátor. 196369 AVU Praha (K. Souček),
1970 „Atelier 13“ Paříž (S. W.
Hayter). Studijní cesty po
Evropě, Asii. Ilustroval více jak
70 knih. Navázal na tradice
české imaginativní malby,
v dílech se objevuje melancholie, poetičnost a jemný
humor. Vystavuje samostatně
doma i v zahraničí, zastoupen
v galeriích, muzeích
a v soukromých sbírkách
v tuzemsku i v cizině.
Africa
linorit, volně, 11,5 x 16,5 cm / 21,5 x 30,5 cm
700 Kč
/ 77 / 78 /
VELÍŠEK Martin
6. 11. 1968 Atény, Řecko
Malíř, grafik. 1989–96 AVU
Praha (Dlouhý, Šejn), 19992003 doktorandské studium
AVU (Petříček, Beran). Četná
ocenění, mj. titul Grafika
roku. Autor kombinuje konceptuální myšlení a malířství,
věnuje se mj. reliéfní grafice,
hlubotisku. Samostatně
vystavuje od roku 1995 v
tuzemsku, Francii, Lucembursku, účastní se kolektivních
výstav doma i v Evropě.
Z Afriky
linorit, volně, 11,5 x 7,5 cm / 21 x 13,5 cm
300 Kč
/ 79 / 80 / 81 /
VIČAR Jan
9. 4. 1967 Svitavy
Malíř, grafik, pedagog,
ilustrátor. 1987–93 AVU Praha
(Lindovský, Hodomský).
Oceněn titulem Grafika roku.
Charakteristickým rysem
tvorby je spojení klasických
technik s experimentálními
postupy. Používá nejčastěji
linoryt, dřevoryt, vytváří
strukturované tisky velkých
formátů. Studijní cesty USA,
Jižní Afrika, Izrael, Alžírsko.
Samostatné výstavy od roku
2000 doma i v zahraničí.
11
/ 82 / Vik Karel
Hradčany
čtyřbarevný dřevoryt, rám, sklo, 49 x 37 cm
1 800 Kč
/ 83 / AndErle Jiří
Kotě pro štěstí
kolorovaný lept, volně, 15,5 x 19,5 cm / 24 x 32 cm
3 500 Kč
/ 84 / Fiala Kaiser Anuschka
/ 85 / Autratová Iveta
/ 86 / Bednářová Ivana
/ 87 / Blažíček František
Poledne
olej na plátně, rám, sklo, 52 x 57 cm
10 000 Kč
Tvoření stvoření II. - r. 2014
olej na plátně, rám, 40 x 40 / 56 x 56 cm
23 000 Kč
/ 88 / Blažíček František
/ 89 / Blažíček František
Divoký koník Ryn + tři frgále
akryl na papíře, volně, 35 x 50 cm
3 800 Kč
12
/ 82 /
VIK Karel
1883-1964
Grafik, malíř, ilustrátor, loutkař. 1902–08 AVU (Rudolf von
Ottenfeld). Navázal na české
impresionisty, věnoval se
převážně grafice, linorytům
a barevným dřevorytům.
V roce 1925 vystavoval mj.
i s Kupkou a Modiglianim
v Paříži. V roce 1948 udělena
cena Josefa Mánesa.
Malíř, grafik, herec, hudební
redaktor. 1955–61 AVU Praha (A.
Pelc, V. Silovský), 1969-73 asistent
na VŠUP (Trnka, Sklenář). Získal
řadu významných mezinárodních cen. Vystavuje od r. 1966. Je
zastoupen v předních českých
a světových sbírkách.
/ 83 /
ANDERLE Jiří
14. 9. 1936 Pavlíkov u Rak.
/ 85 /
AUTRATOVÁ Iveta
1964 Nové Město na Moravě
/ 84 /
FIALA KAISER Anuschka
Česká malířka, od roku 1969
žila v emigraci ve Švýcarsku.
Krasavec Fox
akryl na papíře, volně, 35 x 50 cm
4 000 Kč
Malířka, ilustrátorka. Maluje
od dětství (LŠU), vystudovala
ekonomii, výtvarné vzdělání
doplňuje samostudiem,
kurzy a semináři. Inspiraci
nachází v přírodě, ilustruje
knihy o zvířatech.
/ 86 /
BEDNÁŘOVÁ Ivana
7. 1. 1957 České Budějovice
Malířka. 1976-79 soukromé
studium v Praze (Z. Sklenář)
a 1995-2000 (J. Istler). Věnuje
se převážně olejomalbě,
v dílech se objevují prvky
surrealismu. Vystavuje od
Léda s labutí
akryl na sololitu, rám, 70 x 70 cm
1 500 Kč
Bruslař kolečkový
akryl na papíře, volně, 50 x 35 cm
3 900 Kč
/ 90 / Brett Luboš
Klukovské sny - r. 2014
k. t. na sololitu, rám, 43,5 x 43,5 cm
5 000 Kč
r. 1987, díla zastoupena ve
sbírkách doma i v zahraničí.
/ 87 / 88 / 89 /
BLAŽÍČEK František
16. 9. 1956 Havlíčkův Brod
Malíř, sochař, ilustrátor,
restauratér. Vyučen sklářem
(Z. Štorek), navštěvoval grafickou školu Hollar (J. Jelínek).
Zabývá se volnou tvorbou,
vytváří plastiky ze dřeva
a kovu, navrhuje plakáty, nábytek, sklo, vitráže. Uspořádal
množství výstav v tuzemsku
i v zahraničí, mj. je autorem
zařízení interiéru Kyocera
v Japonsku. Hojně zastoupen
v tuzemských i zahraničních
sbírkách.
/ 90 / 91 /
BRETT Luboš
1957 Jablonné v Podještědí
Malíř. PF UJEP Ústí nad
Labem – výtvarná výchova.
Maluje od r. 1989. Jeho dílo
je zastoupeno v soukromých
sbírkách a galeriích. Vystavuje na Liberecku. Žije a pracuje
jako pedagog v Jablonném
v Podještědí.
/ 91 / Brett Luboš
/ 92 / Flídrová Dana
/ 93 / Flídrová Dana
/ 94 / Frýz Zdeněk
Nový automobil
k. t. na sololitu, rám, 24,5 x 33 cm
2 900 Kč
Brána snů - r. 2012
olej, plátno, 40 x 30 cm
3 000 Kč
Za mořem - r. 2013
olej, plátno, 30 x 24 cm
2 500 Kč
Chlap ukazující na hvězdu
akryl na sololitu, rám, 33 x 39 cm / 49 x 55 cm
9 000 Kč
/ 95 / Gardiánová Pavlína
Modré okno - r. 2011
olej, sololit, rám, 50 x 75 cm / 55 x 80 cm
7 000 Kč
/ 96 / Hadomský Vladimír
/ 97 / Hadomský Vladimír
/ 98 / Hadomský Vladimír
/ 99 / Halva Michal
Masky a tváře karnevalu - r. 2011
koláž, malba, sololit, 86 x 83 cm
3 500 Kč
/ 92 / 93 /
FLÍDROVÁ Dana
10. 6. 1962
Malířka, publicistka, ilustrátorka. Soukromé studium (J.
Zeman). Maluje olejovými
barvami, tvoří mj. díla s náboženskou tematikou. Podílí
se na scénářích akad. mal. J.
Kunovského a primabaleríny
ND T. Podařilové, je spoluautorkou knih o historii Národního a Stavovského divadla,
navrhuje plakáty pro ND.
Vystavuje u nás i v zahraničí.
Její díla jsou zastoupena ve
sbírkách doma i v zahraničí.
/ 94 /
FRÝZ Zdeněk
1969 jižní Morava
Malíř. Autodidakt. Používá
olejomalbu, akryl, kombinované techniky, perokresbu
a dřevořezbu. Inspiraci čerpá
z různých kultur a národností, ze snů, i reality každodenního života. Vystavuje
od r. 1990, jeho práce jsou
zastoupeny v soukromých
sbírkách doma i v zahraničí.
Žije a pracuje v Brně.
Flóra podzimu - r. 2009
k. t., sololit, 41 x 26 cm
2 600 Kč
/ 95 /
GARDIANOVÁ Pavlína
13. 3. 1968 Jičín
Malířka. Vystudovala SOŠ
sklářskou v Jablonci nad
Nisou, obor bižuterie, SŠ
umělecko-řemeslných prací
v Praze a Teologickou fakultu
v Olomouci. 1997-2000 žila
a tvořila v Holandsku. Preferuje olejomalbu, převažuje
téma světa ženy – tělo, duch,
emoce. Vystavuje doma
i v zahraničí. Žije ve Staré
Pace.
Tváře, masky - r. 2011
k. t., sololit, 70,5 x 90 cm
4 000 Kč
Ryba
k. t., sololit, rám, 45 x 50 cm
10 000 Kč
/ 96 / 97 / 98 /
HADOMSKÝ Vladimír
1. 1. 1938 Dubová
Malíř, grafik, ilustrátor, umělecký fotograf. 1957-63 VŠUP
Praha (K. Svolinský). Maluje
krajiny, zátiší, portréty, akty,
v poslední době se věnuje
exlibris. Vyučoval výtvarnou
výchovu, estetiku, psychografologii a typologii na
gymnáziu v Mostě, kde žije
a tvoří. Vystavuje od r. 1965,
jeho práce jsou zastoupeny
v soukromých sbírkách
především v zahraničí.
/ 99 /
HALVA Michal
Viz str. 4
13
/ 100 / Hofmanová Anna
/ 102 / Horáček Václav
Rytmus dne
bar. kresba, rám, sklo, 72 x 99 cm
10 000 Kč
Čikvásky
olej na plátně, rám, 50 x 70 cm
8 000 Kč
/ 103 / Chvojková Leona
/ 104 / Jakubíčková Eliška
/ 105 / Jakubíčková Eliška
Potemnělé město - r. 2012
olej na plátně, rám, 62 x 47 cm
8 000 Kč
Sklenice s pryskyřníky - r. 2013
akryl na plátně, plátno, 40 x 40 cm
9 000 Kč
Jetel po dešti - r. 2013
akryl na plátně, plátno, 30 x 20 cm
5 000 Kč
/ 106 / Kalousková Nataša
/ 107 / Klíma Vladimír
/ 108 / Klíma Vladimír
První letecké pokusy
olej na plátně, rám, 40 x 40 cm
2 500 Kč
14
/ 101 / Hömová Zdena
Z Českého ráje 1
tempera, papír. pasp., 39 x 54 / 50 x 65 cm
3 500 Kč
/ 100 /
HOFMANOVÁ Anna
8. 9. 1949 Jičín
Malířka. Výtvarným dílem
vyjadřuje životní pocity
a představy. V tvorbě převažují motivy květin, květinových
zátiší a chalup v zahrádkách,
maluje olejovými barvami
a temperou.
PF UJEP Brno a VŠUP Praha.
Od roku 1988 se věnuje volné
malířské tvorbě, zaměřuje se
na tzv. imaginativní malbu.
Vystavuje od roku 1979, uspořádala desítky výstav doma
i v zahraničí. Získala několik
ocenění a je zastoupena v soukromých a veřejných sbírkách
doma i v cizině.
/ 101 /
HÖHMOVÁ Zdena
4. 10. 1955 Brno
Malířka, grafička, ilustrátorka. 1975-81 AVU Praha (F.
Jiroudek, O. Oplt). Pedagožka
/ 102 /
HORÁČEK Václav
15. 11. 1928 Martinice
Malíř. Žák prof. Pavlovce
z Nové Paky. Hlavními náměty
jeho obrazů jsou zátiší, krajina,
Střehomský mlýn
perokresba, volně, 30 x 21 cm
700 Kč
stavby, a především figury.
Vystavuje převážně v tuzemsku, jeho díla jsou ve sbírkách
doma i v zahraničí.
/ 103 /
CHVOJKOVÁ Leona
1968 Liberec
Malířka. PF a FF UK Praha,
výtvarné semináře na TU
Liberec (I. Chválová) a kurzy
figurální kresby (E. Kubínová).
Samostatně vystavuje od roku
2009 v severních a východních
Čechách, účastní se kolektivních výstav. Žije v Liberci.
Nosálov
perokresba, volně, 30 x 21 cm
700 Kč
/ 104 / 105 /
JAKUBÍČKOVÁ Eliška
4. 5. 1955 Pardubice
Malířka. 1988–93 AVU Praha (J.
Načeradský, Z. Beran), pro její
tvorbu je charakteristické gestické vyjádření na rozměrných
plátnech, barvy lije i stříká.
Díla zastoupena v našich
a zahraničních sbírkách.
Vystavuje samostatně i na
společných výstavách.
/ 106 /
KALOUSKOVÁ Nataša
25. 7. 1953 Trutnov
Malířka, ilustrátorka. PF
Hradec Králové - výtvarná
výchova. Výtvarná pedagožka
na ZŠ v Železnici a v Lomnici
nad Popelkou, ředitelka
muzea v Železnici. Vystavuje
na společných výstavách
v Podkrkonoší.
/ 107 / 108 / 109 /
KLÍMA Vladimír
12. 9. 1960 Písek
Malíř, autodidakt. V jeho díle
se objevuje vedle přírodních
motivů lidová architektura,
zátiší, figurální motivy. Vystavuje na společných výstavách
v Podkrkonoší.
/ 109 / Klíma Vladimír
Šaldův statek, Jilemnice
perokresba, volně, 30 x 21 cm
700 Kč
/ 110 / Koželuhová Marie
Příběh červené čáry - r. 2013
k. t., sololit, 3 x deska, 51 x 99 cm
7 500 Kč
/ 111 / Koželuhová Marie
/ 112 / Koželuhová Marie
/ 113 / Králová Martina
/ 114 / Kužel Břetislav
Z Arábie
k. t., sololit, rám, 48 x 59 cm
2 000 Kč
Naušnice
k. t., sololit, rám, 23 x 43 cm
1 500 Kč
Snění - r. 2014
olej, sololit, rám, 25 x 30 cm / 33 x 39 cm
2 500 Kč
Koupání
olej, plátno, rám, 90 x 90 cm
5 000 Kč
/ 115 / Kužel Břetislav
/ 116 / Matoušová Ludmila
/ 117 / Maupicová Michaela
Klaun
olej, dřev. deska, 58 x 40 cm
2 500 Kč
/ 110 / 111 / 112 /
KOŽELUHOVÁ Marie
11. 9. 1979 Praha
Malířka, grafička,
ilustrátorka. 1994-98
výtvarná škola V. Hollara.
Věnuje se grafice, ilustraci,
sochařství, malbě, grafickému, obalovému a webovému
designu.
Kytice - polní kvítí - r. 2014
akvarel, k. t., pasparta, 39 x 56 cm / 59 x 78 cm
3 500 Kč
/ 113 /
KRÁLOVÁ Martina
17. 5. 1978 Chrudim
Malířka. Soukromá studia
(P. Kadeřábek). Zastoupena
v soukromých sbírkách
doma i v zahraničí.
/ 114 / 115 /
KUŽEL Břetislav
2. 3. 1939 Jičín
Malíř, grafik. SPŠ Jičín,
soukromá studia (R. Pilař,
J. Lízler). Označován jako
„solitér moderní malby“. Díla
poutají pozornost barvami a osobitým humorem
nebo příběhem. Získal řadu
ocenění, mj. od International
Art Gallery. Náměty čerpá po
celé Evropě, jeho díla jsou
zastoupena ve význačných
sbírkách i v zahraničí. Samostatně vystavuje od konce
70. let.
Z cyklu Otisky - r. 2014
akryl na papíře, volně, 30 x 30 cm
1 500 Kč
/ 116 /
MATOUŠOVÁ Ludmila
9. 10. 1924 Pardubice
Malířka, grafička, ilustrátorka.
1942–49 VŠUP Praha
(K. Svolinský). Těžištěm její
práce je volná a užitá grafika
a akvarely a pastely s přírodní
tematikou, vytváří i drobné
plastiky a šperky. Vystavuje
v tuzemsku.
/ 117 /
MAUPICOVÁ Michaela
19. 8. 1982 Příbram
Malířka, sochařka. 2002–08
AVU Praha (J. Svobodová,
M. Knížák). Relativizuje
svět hotových produktů,
zpochybňuje limit užitkovosti, pracuje s omezenou
barevností. Získala několik
domácích a zahraničních
ocenění. Od roku 2004
vystavuje doma i v cizině,
zastoupena ve veřejných
i soukromých sbírkách
v tuzemsku i v zahraničí.
15
/ 118 / Nepasický Jiří
Mlhavé světlo
kvaš, rám, 43 x 28,5 cm / 52 x 37 cm
2 000 Kč
/ 121 / Patočka František
/ 122 / Rapin Jan
Chalupy Il.
olej, sololit, 38,5 x 28 cm
4 000 Kč
Eva
olej, plátno, rám, 35 x 50 cm / 39 x 54 cm
7 000 Kč
/ 124 / Rapin Jan
/ 125 / Řeháková ŠAFKA Zdena
Dáma s kloboukem
litografie, rám, sklo, 26 x 35 cm / 43,5 x 54,5 cm
1 200 Kč
/ 118 / 119 /
NEPASICKÝ Jiří
25. 9. 1934 Velké Hamry
Výtvarník, malíř, pedagog.
1961–67 VŠUP Praha (S.
Libenský, J. Malejovský, J.
Nušl). Věnuje se malbě krajiny,
jeho tvorba byla ovlivněna též
technikou (detaily letadel).
Obrazy díky použitým technikám dosahují hloubky, světla,
živelnosti. Vystavuje od r. 1969
na samostatných i společných
výstavách doma i v zahraničí
a je zastoupen ve veřejných
i soukromých sbírkách
v tuzemsku i v cizině.
16
/ 119 / Nepasický Jiří
Pláň
kvaš, rám, 41 x 29 cm / 52 x 37 cm
2 000 Kč
/ 120 / 121 /
PATOČKA František
1909-1996
Malíř, grafik, ilustrátor,
pedagog. 1926–29 UPŠ Praha
(F. Kysela). Vytvořil stovky
dokumentárních kreseb
a grafik s náměty z regionu
i Liberce, zejména pro Českou besedu. V rodné Lomnici nad Popelkou zaujímá
významné místo ve sbírkách
muzea, zastoupen v mnoha
veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
Strom, kámen a ticho - r. 2014
akryl na plátně, plátno, 80 x 100 cm
12 000 Kč
/ 122 / 123 / 124 /
RAPIN Jan
1956 Praha
Malíř, grafik, galerista (Česká
galerie). Studia na AVU znemožněna z politických důvodů, VŠ dokončil po revoluci.
Navazuje na tradiční hodnoty
od gotické duchovnosti přes
barokní hru se světlem až po
moderní výtvarné proudy.
Ženské postavy, zátiší, svět
commedie dell´ arte, příběhy
světců mají díky stylizaci osobitý půvab. Vystavuje od roku
1976 (přes sto samostatných
výstav) doma i v zahraničí.
/ 120 / Patočka František
Chalupy I.
olej na papíře, pasparta, 43,5 x 25 / 59 x 39,5 cm
4 000 Kč
/ 123 / Rapin Jan
Zátiší s citronem - r. 2013
olej, plátno, rám, 40 x 50 cm / 46 x 56 cm
9 000 Kč
/ 126 / Řízek Tomáš
Tristan a Isolda - r. 2005
žloutková temp., papír, rám, 32,5 x 24,5 cm
8 000 Kč
/ 125 /
ŘEHÁKOVÁ Šafka Zdena
17. 2. 1953 Praha
Malířka, kostýmní výtvarnice,
pedagožka, oděvní návrhářka,
autorka gobelínů. 1974–81
UMPRUM Praha. Kostýmní
výtvarnice v divadle F. X. Šaldy,
od r. 1989 navrhovala oděvy
pod vlastní značkou (mj.
kolekce pro zimní olympiádu
v Lillehammeru, skauty a pro
Open Gate). Uspořádala 20
samostatných výstav, účastní
se i kolektivních výstav doma
i v zahraničí.
/ 126 /
ŘÍZEK Tomáš
1. 10. 1963 Praha
Malíř, grafik, ilustrátor. Autodidakt, 1984–88 soukromé
výtvarné studium (J. J. Králík).
Ilustroval více jak 50 knih pro
děti a mládež, spolupracuje
i se zahraničními nakladatelstvími. Získal řadu ocenění
doma i v zahraničí za dětskou
ilustraci. Vystavuje v tuzemsku
a na Tchaj-wanu, účastnil se
skupinových výstav doma,
v Evropě a na Tchaj-wanu.
Zastoupen v soukromých sbírkách v tuzemsku i v zahraničí.
/ 127 / Salaba Jiří
/ 128 / Salajka Jiří
/ 129 / Salajka Jiří
Jaro za oknem - r. 2004
olej, plátno, rám, 70 x 50 cm
7 000 Kč
Bez názvu - r. 2008
olej, plátno, rám, 65 x 65 cm
4 000 Kč
Bez názvu - r. 2004
akryl, volně, 40 x 50 cm / 50 x 70 cm
9 000 Kč
/ 130 / Serafínová Jana
/ 131 / Serafínová Jana
/ 132 / Srna Jiří
Anděl s krajkovými křídly - r. 2014
olej na kartonu, rám, 20 x 24 cm / 22 x 26 cm
1 000 Kč
Motýlí víla - r. 2014
olej na kartonu, rám, 54,5 x 23,5 cm / 55 x 24 cm
1 500 Kč
Jaro
k. t. na kartonu, rám, 59 x 49 cm
7 000 Kč
/ 134 / Šnobl Ivan
/ 135 / Štefková Hrušková Helena
/ 133 / Šinkmanová Eva
Podzimní - r. 2014
olej na sololitu, sololit, 40 x 30 cm
3 000 Kč
/ 127 /
SALABA Jiří
31. 3. 1947 Semily
Malíř. 1972–78 AVU Praha (F.
Jiroudek). V olejomalbách
zobrazuje především dívky
a ženy, květinové a přírodní
motivy. Samostatně vystavuje od roku 1979 doma
a v USA, účastnil se společných výstav v tuzemsku
i v cizině. Je zastoupen ve
sbírkách doma i v zahraničí.
/ 128 / 129 /
SALAJKA Jiří
Dílo z majetku VTN.
/ 130 / 131 /
SERAFÍNOVÁ Jana
Viz str. 9
/ 132 /
SRNA Jiří
8. 12. 1957 Praha
Malíř, grafik, karikaturista,
fotograf, muzikant. Autodidakt. Počáteční tvorbu
se surrealistickými náměty
vystřídala čistá abstrakce
a posléze i grafika, věnuje se
zejména kreslenému humoru. Člen Mezinárodní i České
unie karikaturistů.
Sloupy Sv. Mikuláše - r. 2007
olej, sololit, rám, 51 x 74 cm
10 000 Kč
/ 133 /
ŠINKMANOVÁ Eva
24. 12. 1948 Nová Paka
Malířka, výtvarnice. Absolventka FTVS a MATFYZ UK
Praha, soukromá výtvarná
studia. Pedagožka, předsedkyně Sdružení podkrkonošských výtvarníků, pořadatelka mezinárodních malířských
plenérů v Nové Pace. Tvorbě
dominují zejména květinová
zátiší, rostlinné motivy
a krajiny. Vystavuje v tuzemsku, je zastoupena především
v soukromých sbírkách. Žije
a pracuje v Nové Pace.
S afrikány - r. 2014
olej, plátno, rám, 56,5 x 76 cm
7 000 Kč
/ 134 /
ŠNOBL Ivan
24. 1. 1951 Praha
Malíř. 1971–76 AVU Praha
(K. Souček). Studijní cesty
po Evropě a střední Africe.
Zástupce české moderny,
věnuje se zejména olejomalbě, převládají motivy
figurální a architektonické.
Vystavuje od roku 1976,
účast na společných výstavách doma a v Paříži. Žije
v Brandýsku u Kladna.
/ 135 /
HRUŠKOVÁ - ŠTEFKOVÁ Helena
11. 2. 1955 Praha
Malířka. 1976-82 AVU Praha
(F. Jiroudek). Věnuje se převážně malbě (olej na plátně,
pastel), tvoří poeticky laděné
krajiny, květinová zákoutí,
zátiší a portréty. Vystavuje
samostatně i ve skupinových
výstavách, je zastoupena
v soukromých sbírkách doma
i v zahraničí. Žije v Praze.
17
/ 136 / Terlecká Jana Betty
/ 137 / Trantina Dan
Trubač - r. 2013
olej na papíře, pasparta, 100 x 70 cm
9 000 Kč
Příběh - r. 2014
akvarel na plátně, plátno, rám, 18 x 29 cm
4 000 Kč
/ 139 / Trčková Šárka
/ 140 / Trčková Šárka
/ 141 / Trs Zdeněk
Sněhurka - r. 2014
akvatinta, tisk na plátně, rám, 21 x 30 cm
3 000 Kč
Jas - r. 2014
akvatinta, tisk na plátně, rám, 19 x 27 cm
3 000 Kč
Oscilace - r. 2014
tužka na papíře, volně, 39,5 x 28,5 cm / 40,5 x 29,5 cm
3 500 Kč
/ 142 / Valčík Aleš
/ 143 / Valečka Jaroslav
/ 144 / Valečka Jaroslav
Jarní louka - r. 2006
akvarel, rám, sklo, 28 x 29 / 48,5 x 48 cm
5 000 Kč
/ 136 /
TERLECKÁ Jana Betty
8. 8. 1974 Mladá Boleslav
Malířka, režisérka, filmová
výtvarnice, ilustrátorka,
restaurátorka, písničkářka.
Ateliér kresleného filmu Ostravské univerzity (I. Novák),
soukromé výtvarné studium
(D. Pokorný). Provozuje
autorskou galerii Jandan
Animation, kde pořádá
kurzy kresby a malby. Díla
zastoupena v domácích
i v zahraničních sbírkách.
18
/ 138 / Trčková Šárka
Divka u okna - r. 2014
olej, plátno, rám, 50 x 45 cm
2 000 Kč
/ 137 /
TRANTINA Dan
30. 4. 1965 Přerov
Malíř, výtvarník. 1986-92 AVU
Praha (Načeradský). Věnuje
se volné tvorbě, pracuje ve
velkých formátech, experimentuje s různými materiály,
realizoval řadu interiérů.
V letech 2006-07 pobýval
v Los Angeles, kde realizoval
řadu uměleckých projektů.
Vystavuje doma i v zahraničí,
díla zastoupena v soukromých sbírkách v tuzemsku
i v cizině.
Měsíc
olej na plátně, 45 x 36 cm
10 000 Kč
/ 138 / 139 / 140 /
TRČKOVÁ Šárka
1965 Plzeň
Malířka, grafička. 1986-92
AVU Praha. Od r. 1995 AVU
Praha v Praze - odborná asistentka v ateliéru Grafika II.
(V. Kokolia). Věnuje se malbě,
linorytu, akvatintě, akvarelu.
Několikrát oceněna titulem
Grafika roku. Samostatně
vystavuje od roku 1995 doma
a v Německu, účastnila se
desítek společných výstav
v tuzemsku i v zahraničí. Žije
a pracuje v Praze, Plzni
a Rasochách.
Noční jízda
olej na plátně, 45,5 x 61 cm
12 000 Kč
/ 141 /
TRS Zdeněk
1985 Liberec
Malíř, grafik. 2007-10 AVU
Praha (Z. Beran), VŠUP
(Kopecký). Tvorba se
vyznačuje minimalistickým
přístupem a iluzivním účinkem. Je držitelem několika
ocenění. Účastní se skupinových výstav v tuzemsku,
zastoupen ve sbírkách NG,
soukromých i zahraničních.
/ 142 /
VALČÍK Aleš
Díla z majetku VTN.
/ 143 / 144 /
VALEČKA Jaroslav
27. 10. 1972
Malíř. 1991-98 AVU Praha
(Sopko, Hendrych), 1994-96
stáže v Norsku, Německu
a Holandsku. Získal řadu
ocenění, mj. cenu Sorosova
centra pro současné umění.
Od r. 1993 vystavuje na
samostatných a skupinových
výstavách doma a v cizině.
Zastoupen v tuzemských
i zahraničních sbírkách.
/ 145 / Vaňura Karel
/ 146 / Vaňura Karel
/ 147 / Véla Vladimír
Kompozice I.
růz. techniky, dřevo, rám, 30,5 x 34,5 cm
4 000 Kč
Kompozice Il.
ruz. techniky, dřevo, rám, 39,5 x 38,5 cm
5 000 Kč
/ 148 / Vyleťalová Olga
/ 149 / Zábranská Marie
Růžové květy - r. 2006
akvarel, pasparta, 40 x 52 cm
4 000 Kč
Apeluji na Váš cit, rozum, estetické cítění a kapsu!
k. t., rám, 40 x 30 cm
20 000 Kč
/ 151 / Zárybnický Rostislav
/ 152 / Zíka Josef
/ 153 / Honzík Josef
Potopená katedrála
olej na sololitu, rám, 48 x 38 cm / 58 x 48 cm
9 000 Kč
V bazénu - r. 2012
olej na sololitu, rám, 36 x 48 cm
8 000 Kč
/ 145 / 146 /
VAŇURA Karel
27. 2. 1937 Hořice
Sklářský výtvarník, grafik,
malíř, pedagog. 1957-63
UMPRUM Praha (J. Kaplický,
S. Libenský). Profesor na
UMPRUM Praha. Zastoupen
ve sbírkách doma
i v zahraničí.
/ 147 /
VÉLA Vladimír
27. 7. 1980 Turnov
Malíř, 2000-06 AVU Praha (J.
Beran, M. Knížák). Dvakrát
finalista ceny NG. Zastoupen
v NG a sbírkách doma
i v zahraničí.
/ 148 /
VYLEŤALOVÁ Olga
8. 8. 1944 Hradec Králové
Malířka a grafička. 1968-69
VŠUP Praha (K. Svolinský).
Vytvořila přes 70 filmových
plakátů, za které získala
řadu významných ocenění.
Samostatně vystavuje od
roku 1980.
/ 149 /
ZÁBRANSKÁ Marie
16. 1. 1941 Plzeň
Jehlan v prostoru
k. t., plátno, rám, 100 x 70 cm
5 000 Kč
Malířka, ilustrátorka, medailérka. Soukromé studium
výtvarné a medailérské (J.
Wenig, C. Bouda, A. Zábranský, M. Knobloch). Držitelka
řady ocenění. Vystavuje
a je zastoupena ve sbírkách
doma i v zahraničí.
/ 150 /
ZÁBRANSKÝ Vlastimil
2. 9. 1936 Vráž u Berouna
Malíř a grafik, kostýmní
výtvarník, ilustrátor, karikaturista a pedagog. 1957-60
Katedra umění FF UJEP Brno.
Zúčastnil se mnoha výstav
Spojité nádoby - r. 2014
tuš na papíře, volně, 21 x 29,5 cm
3 000 Kč
/ 150 / Zábranský Vlastimil
Pocta J. Š.
fotografie, rám, sklo, 30,5 x 41 cm
1 500 Kč
doma i v zahraničí. Zastoupen ve sbírkách v tuzemsku
i v cizině.
/ 151 /
ZÁRYBNICKÝ Rostislav
12. 12. 1936 Skliň, Volyně
Malíř. 1956–62 AVU Praha (V.
Sychra). Vystavuje samostatně i na kolektivních
výstavách, je zastoupen ve
veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí.
/ 152 /
ZÍKA Josef
5. 3. 1941 Mečichov u Strak.
Malíř, psychoterapeut. 196972 LŠU Liberec (Šulc, Švihla),
soukromá výtvarná studia
(Sopko, Slavík). Zúčastňuje se
výstav především v regionu.
/ 153 /
HONZÍK Josef
19. 12. 1948 Stará Role
Fotograf. SPŠ stavební
Liberec 1968. Fotografií se
zabývá od r. 1978. Od roku
1982 vystavuje v tuzemsku,
později i v zahraničí. Zastoupen především v soukromých
sbírkách doma i v cizině.
19
/ 154 / Machek Roman
/ 155 / Machek Roman
Z cyklu Lázně 2009 - r. 2014
digit. fotografie - tisk, 30 x 45 cm
800 Kč
Čekání
tapisérie, rám, 75 x 52 cm
2 000 Kč
/ 157 / Bílek Ilja
/ 158 / Eliáš Bohumil
/ 159 / Exnar Jan
Kontakt - r. 2013
tav. brouš. lepená plastika, sklo, 25 x 30 cm
50 000 Kč
Kostka
mal. lepené sklo, sklo, 13 x 13 x 9 cm
12 000 Kč
Radius - r. 2008
tavená plastika, sklo, 23 x 41 x 14 cm
23 000 Kč
/ 160 / Jakobsen Martin
/ 161 / Lhotský Zdeněk
/ 162 / Lhotský Zdeněk
MALVA (váza na květiny) - r. 2014
autorský prototyp, sklo, v. 45 cm
1 500 Kč
/ 154 / 155 /
MACHEK Roman
IT technik, fotograf. Institut
tvůrčí fotografie Opava.
V Severočeském muzeu
v Liberci se podílí na digitalizaci sbírek. Vystavuje
samostatně, účastní se
i kolektivních výstav.
/ 156 /
SAZAMA Josef
27. 3. 1949 Klatovy
SPŠ textilní Brno. Ve Státním
výzkumném ústavu textilním
v Liberci proměnil pracoviště
netkané textilie v experimen-
20
/ 156 / Sazama Josef
Z cyklu Zapomenutá zákoutí muzea - r. 2014
digit. fotografie - tisk, 30 x 45 cm
800 Kč
tální ateliér. Vystavuje
v tuzemsku na samostatných
i společných výstavách.
/ 157 /
BÍLEK Ilja
21. 12. 1948 Liberec
Sklářský výtvarník,
pedagog, 1969-75 UMPRUM
Praha (S. Libenský). Držitel
ocenění za výtvarnou činnost. Od roku 1977 uspořádal
desítky samostatných výstav,
účastní se kolektivních výstav
doma i v zahraničí. Zastoupen ve sbírkách v tuzemsku
i v cizině.
Mísa černá
fúzované sklo, 30 x 30 cm
2 500 Kč
/ 158 /
ELIÁŠ Bohumil
1. 4. 1980 Praha
Sklářský výtvarník, malíř.
AVU Praha, ateliér figurálního
sochařství (J. Hendrych).
Vystavuje samostatně, zúčastňuje se výstav v tuzemsku
i v zahraničí.
/ 159 /
EXNAR Jan
27. 7. 1951 Havlíčkův Brod
Malíř, sklářský výtvarník. VŠUP
Praha (S. Libenský). Vytváří
rovněž monumentální skleněné plastiky a vitráže. Držitel
Mísa křišťál
fúzované sklo, 30 x 30 cm
2 500 Kč
několika mezinárodních ocenění. Vystavuje samostatně
i na společných výstavách, je
zastoupen ve sbírkách doma
i v zahraničí.
/ 160 /
JAKOBSEN Martin
21. 7. 1987 Ilava
Produktový designér. Studuje
design na TU v Liberci. R.
2010 založil českou značku
Jakobsen Design. Designér
Mojoo Aps (Dánsko), Vinice
(Nizozemsko), Semiramis
(Itálie). Získal řadu domácích
a zahraničních ocenění.
/ 161 / 162 / 163 /
LHOTSKÝ Zdeněk - Lhotský s.r.o.
1956 Železný Brod
Sklářský výtvarník. 1972-76
SUPŠ sklářská Železný Brod,
VŠUP 1972-76 (Libenský).
Věnuje se výrobě v malých
sériích proveditelných
a unikátních interiérových
objektů z taveného skla
ve sklářském studiu
v Železném Brodě - Pelechově. Realizujei díla
dalších výtvarníků.
Oceněn design, vystavuje
a je zastoupen ve sbírkách
doma i v zahraničí.
/ 163 / Lhotský Zdeněk
Talíř malovaný
lehané, pískované sklo, 28,5 x 28,5 cm
1 600 Kč
/ 164 / Malivánek Karel
Váza
broušené hutní sklo, prům. 8 cm, v. 30 cm
8 000 Kč
/ 165 / Novotný Josef - Spiderglass
/ 166 / Novotný Petr - AJETO s.r.o.
/ 167 / Pačinek Jiří
Exploze - r. 2014
váza - sklo, v. 33 cm
7 000 Kč
/ 168 / Pánková Dagmar
Sign
stříbřený, rytý a leštěný objekt, sklo, prům. 37 cm
6 000 Kč
/ 169 / Satrapa Pavel
/ 170 / Skuhravá Kamecová Jitka
/ 171 / Stacho Petr
Mísa SATAN
váza na stopce, sklo, v. 32 cm, pr. 48 cm
5 000 Kč
Pyramida
sklo, 12 x 12 x 12 cm
8 000 Kč
/ 164 /
MALIVÁNEK Karel
25. 3. 1968 Vojnův Městec
Brusič skla, sklářský výtvarník.
SOU Světlá nad Sázavou.
Založil vlastní firmu ve
Vojnově Městci. Vytvořil mj.
skleněnou kytaru pro Lennyho Kravitze.
/ 165 /
NOVOTNÝ Josef - SPIDERGLASS
7. 2. 1945 Kolín
Sklářský výtvarník, původní
profesí stavař. V roce 1990
založil sklářský ateliér
v Heřmanicích. Exportuje do
Váza
lehané sklo, v. 34 cm
2 500 Kč
Drops (kolekce 2 ks) - r. 2011, r. 2007
Energizer - r. 2008
foukané hut. sklo, 20 x 20 x 10 cm, v. 50 cm, pr. 10 cm tav. sklo do formy, brouš., leštěné, 44 x 31 x 11 cm
19 000 Kč
23 000 Kč
celého světa a vystavuje
v galeriích doma, v Evropě
i v zámoří.
/ 166 /
NOVOTNÝ Petr – AJETO s.r.o.
9. 1. 1952
Sklář, designér, pedagog.
SOU sklářské Nový Bor,
SŠUŘ Nový Bor. R. 1991
založil sklárnu AJETO a v
roce 2003 vlastní sklářskou
školu v Novém Boru. Pořádá
samostatné výstavy doma
a v zahraničí, zastoupen
ve sbírkách v tuzemsku
i v cizině.
/ 167 /
PAČINEK Jiří
3.7.1972 Litoměřice
Sklářský výtvarník. 1987-90
SOU sklářské Nový Bor, 1995
stáž v USA. Od roku 1992
pracoval ve firmě AJETO, tvořil sklo pro světově proslulé
skláře a designéry. R. 2008
založil vlastní huť. Vystavuje
samostatně i na společných
výstavách.
/ 168 /
PÁNKOVÁ Dagmar
31. 8. 1971 Česká Lípa
Sklářská výtvarnice, peda-
gožka. SUPŠS obor malba na
sklo v Kamenickém Šenově.
Zakladatelka designérského
studia Bystro Design.
/ 169 /
SATRAPA Pavel
4. 1. 1947 Nový Bor
Sklářský výtvarník, pedagog.
1963-67 SUPŠ Kamenický
Šenov, 1974-78 PF Ústí n. L.
Vystavuje a je zastoupen ve
sbírkách doma i v zahraničí.
/ 170 /
SKUHRAVÁ KAMENCOVÁ Jitka
13. 7. 1976 Česká Lípa
Sklářská výtvarnice
a designérka. 2000-2006 VŠUP
Praha (Kopecký), UJEP Ústí nad
Labem. Držitelka domácích
a zahraničních ocenění. Účastní se kolektivních výstav doma,
v Evropě, ale zejména v Asii.
/ 171 /
STACHO Petr
23. 6. 1965 Ústí nad Labem
Sklářský výtvarník, malíř,
pedagog. 1988–94 UMPRUM
Praha (Svoboda). Učí na
SUPŠ sklářské v Kamenickém
Šenově. Vystavuje doma
i v zahraničí.
21
/ 172 / Svoboda Jaroslav
/ 174 / Tománek Bohumil
Prototyp mísy
foukané sklo, v. 48 cm, pr. 30 cm
5 000 Kč
Bez názvu
skleněný objekt, sklo, 27 x 14 x 11 cm
6 000 Kč
/ 175 / Werner Pavel
/ 176 / Kalousek Jaroslav
/ 177 / Glückaufová Marie
Mísa 2009 - r. 2009
lité sklo, rubín, v. 10 cm, š. 36 cm
3 000 Kč
/ 178 / Jirsová Magdaléna
Modrozlatý talíř
pálená keramika, pr. 31 cm
2 000 Kč
/ 172 /
SVOBODA Jaroslav
9. 2. 1938 Sokoleč u Poděbrad
Sklářský výtvarník, pedagog.
1953-57 SUPŠS Železný Brod
(Medek, Brychta, Libenský),
1966-70 FFUK Praha. Zúčastnil
se mnoha výstav a je zastoupen ve sbírkách doma
i v zahranič.
/ 173 /
ŠÍPEK Bořek
14. 6. 1949 Praha
Světoznámý výtvarník, architekt, designér, vysokoškolský
pedagog. 1964-68 UMPRUM
22
/ 173 / Šípek Bořek
Jaro - r. 2012
brouš. hutní sklo, v. 50 cm
6 000 Kč
Praha (nábytkový design).
Založil s Petrem Novotným
firmu AJETO. Díla zastoupena
v mnoha stálých sbírkách
světových galerií a muzeí
a v soukromých sbírkách.
/ 174 /
TOMÁNEK Bohumil
20. 11. 1958 Rumburk
Brusič skla, pedagog a mistr
odborného výcviku na SOU
sklářském Nový Bor. Absolvent
SUPŠS Kamenický Šenov.
Vystavuje a jeho díla jsou
zastoupena ve sbírkách doma
i v zahraničí.
Na výletě
dřevořezba, dřevo, 60 x 40 cm
3 000 Kč
/ 179 / Sokolová Marie
Anděl s dobrým srdcem - r. 2014
keramická socha, v. 67 cm
5 000 Kč
Vázička a svícen - r. 2014
hut. tech., křišťál, žula, pr. 5 cm, v. 15,5 cm, v. 10,5 cm
900 Kč
/ 180 / ZOUBEK Olbram
Zdena, z cyklu Přátelé - r. 1992
cín a olovo , v. 70 cm
20 000 Kč
/ 175 /
WERNER Pavel
15. 4. 1942 Otrokovice
Sklářský výtvarník. 1960-66
VŠUP Praha (S. Libenský, V.
Plátek). Vystavuje a svými díly
je zastoupen ve sbírkách doma
i v zahraničí.
/ 177 /
GLÜCKAUFOVÁ Marie
26. 2. 1946 Ústí nad Labem
Sklářka, designérka, grafička.
1960-64 SPŠ sklářská Kamenický Šenov. Vystavuje a je
zastoupena především
v zahraničních sbírkách.
/ 176 /
KALOUSEK Jaroslav
20. 7. 1952 Jičín
Řezbář. Vystavuje na skupinových i samostatných výstavách
v regionu. Jeho práce jsou v
soukromých sbírkách a v Třebechovickém muzeu betlémů.
/ 178 /
JIRSOVÁ Magdaléna
22. 4. 1956 Velké Meziříčí
Malířka, výtvarnice, keramička. Soukromá výtvarná studia
(u otce akad. mal. M. Pečinky). Vystavuje od r. 1979.
/ 179 /
SOKOLOVÁ Marie
Keramička, autodidakt. Od
roku 2002 se věnuje dekorativní a zahradní keramice
a modelování postav.
/ 180 /
ZOUBEK Olbram
21. 4. 1926 Praha
Sochař, restaurátor. 1945–52
VŠUP Praha (J. Wagner). Je
držitelem mnoha ocenění.
Vystavuje od r. 1952, zastoupen ve veřejných a soukromých sbírkách doma i ve světě.
Poslání
Hlavním posláním Nadace EURONISA je pomáhat
lidem žít plnohodnotný život nezávisle na jejich věku,
sociálním postavení a zdravotním stavu.
Nadace vlastní činností a podporou jiných
podobně zaměřených organizací:
• pomáhá starým, nemocným a opuštěným lidem
v jejich každodenním životě,
• zlepšuje a obohacuje život tělesně a mentálně postižených lidí,
• pomáhá rodinám s dětmi v tísni,
• podporuje programy prevence AIDS, drog a jiných negativních jevů.
Finanční prostředky získává Nadace EURONISA
od sponzorů, z darů fyzických a právnických osob,
grantů, z výnosů vlastního jmění a výtěžků
benefičních akcí.
V souladu s posláním nadace jsou získané finanční
prostředky využívány, poskytovány a darovány
k realizaci konkrétních projektů ze sociální,
zdravotní, vzdělávací a kulturní oblasti.
Nadace působí zejména na území Libereckého kraje
a Šluknovského výběžku.
Nadace EURONISA
Rumjancevova 3
460 01 Liberec 1
tel.: 485 100 218
e-mail: [email protected]
www.euronisa.cz
IČ: 46748504
Bankovní spojení:
ČSOB a. s., pobočka Liberec
č. ú. 5801683/0300
23
design by listdesign
Sponzoři aukce:
Naše poděkování patří zejména všem autorům, kteří věnovali svá díla, sponzorům, licitátorovi panu
Pavlu Vurstovi, Oblastní galerii Liberec za poskytnutí prostor a firmě TEXO PLUS s.r.o. za instalaci výstavy.
Download

ZDE! - Nadace Euronisa