Kotao sa gorionikom na pelet
Ÿ
Kombinovani kotlovi sa gorionikom na pelet
Ovaj model kotla konstruisan je tako da se kao gorivo mo`e koristiti pelet kao primarno gorivo, a
kao alternativa sve vrste ~vrstih goriva (drvo, breiket, ugalj). Konfiguracija lozista je specijalno
prilagodjena za rad sa pelet gorionikom, tako daje veoma visok stepen korisnosti , kao kod
koriscenja peleta, tako i kod lozenja cvrstim gorivom. Komplet sadr`i kombinovani kotao, gorionik
na pelete sa elektronikom, rezervoar i pu`ni dozator za pelete.
Ÿ Prelazak sa jedne vrste goriva na drugu je vrlo jednostavan bez ikakvih zahvata. Kod lozenja
cvrstim gorivom, kontrola sagorevanja se vrsi pomocu elektronike i ventilatora. Na samom
gorioniku se nalazi displej preko koga se pomu}u tastera pode{avaju svi parametri za optimalan
rad gorionika i ocitavaju trenutne i zadane vrednosti . Gorionik ima 5 stepena snage, automatski i
modularni rezim rada, kao i izbor vrste goriva. Kontrola paljenja i kontrola plamena vrsi se
fotocelijom. Paljenje i ga{enje gorionika je potpuno automatsko. ^i{}enje ostataka sagorevanja
je veoma jednostavno i vr{i se prema potrebi. Standardni kapacitet rezervoara za pelete je 220l,
a mo`e se izraditi i u drugim dimenzijama po zahtevu kupca.
Ÿ
Model
Snaga kotla (boiler power) (kW)
Snaga gorionika (burner power) (kW)
Dimenzije kotla (boiler dimensions) (mm)
Dimenzije Spremnika (tank dimensions) (mm)
Te`ina kotla (boiler weight) (kg)
Te`ina gorionika komplet (burner weight (kg)
Zapremina rezervoara (tank volume) ( l )
Pre~nik dimnjaka (chimney diameter) (mm)
PK-25
15-25
15-45
500x550x1100
400x750x1250
240
43
220
145
PK-35
25-35
15-45
500x620x1100
400x750x1250
265
43
220
160
PK-50
35-50
15-45
600x700x1100
400x750x1250
320
43
220
160
TERMIS mkm d.o.o. Knja`evac, Srbija
tel/fax: (00381) 019 730 262, mob: (+381) 062 485 775, 063 477 973
e-mail: [email protected], www.termismkm.rs
Download

Kotao na pelet Prospekt bez Cena - TERMIS mkm gorionik na pelet