Cijena bez PDV
BoRö solarni program
Sve cijene su bez PDV
Proizvod Opis Art.nr BoRö Solarni kolektor
Solarni kolektor SRC G2B Plocasti 1,16 m2 Snaga 339 kW/m/god. kod 50°C.
(BxHxD) 1980x580x80 mm
NAPOMENA:
Reflektori od aluminijskog lima 1mm
195­0002 RSK­nr Cijena KM
bez PDV
6201592 300,­
330
330
BoRö Solarni kolektor
Solarni kolektor SRC Plocasti 1,16 m2 Snaga 320kW/m/god. kod 50°C.
(BxHxD) 1980x580x80 mm
NAPOMENA:
Reflektori od inoxa 1mm
195­0003 220,­
270
BoRo upravljacka jedinica solara
700
Upravljacka jedinica za 1 do 12 solarnih kolektora, B450 x H250 x D180 mm 600,­
SADRZI:
­Pumpa fine regulacije VILO sa mogucnoscu memorisnja rada
­Sigurnosni ventil 9 bar
­Nepovratni ventil
­Automatika solara
­Manometar
BoRö Nosaci solara
40
Nosac solara crni, za 2 kom. solara 195­1004 30,­
Nosac solara crni, za 3 kom. solara 195­1005 40,­
50
BoRö Solarni spremnik 300 Cu
196­1000 725,­
810
1 kom. Spremnik (bojler u bojleru Cu) 185/105 Fc ,
1 kom. Solaran spirala Cu ɸ 15 mm x 10 m.
Dimenzije :B600 x D600 x H1550
Izolacija staklena vuna 100 mm
NAPOMENA: Spremnik je bez el.grijaca
BoRö Solarni spremnik 500 Cu
196­1000 950,­
1070
1 kom. Spremnik (bojler u bojleru Cu) 285/180 Fc ,
1 kom. Solaran spirala Cu ɸ 15 mm x 20 m
Dimenzije :B700 x D700 x H1750
Izolacija staklena vuna 100 mm
NAPOMENA: Spremnik je bez el.grijaca
Cijene su bez PDV
BoRö solarni program
Proizvod Opis BoRö Solarni spremnik Combi 300 Cu
Art .nr RSK­nr Cijena KM
196­1000 822,­
957
1.270
196­1000 1167,­
1 kom. Spremnik (bojler u bojleru Cu) 185/105 Fc ,
2 kom.el.grijac 9 kW
1 kom. Solaran spirala Cu ɸ 15 mm x 10 m
Dimenzije :B600 x D600 x H1550
Izolacija staklena vuna 100 mm
BoRö Solarni spremnik Combi 500 Cu
1 kom. Spremnik (bojler u bojleru Cu) 285/180 Fc ,
2 kom.el.grijac 6 kW
1 kom. Solaran spirala Cu ɸ 15 mm x 20 m
Dimenzije: B700 x D700 x H1750
Izolacija staklena vuna 100 mm
BoRö Solpaket Combi 300 Cu
Sa akumulacionim spremnikom, uravljackom jedinicom,solarnim kolektorima
2900
Varijanta 1 …………………………………………………………………………………………………………..2620,­
1 kom. Spremnik (bojler u bojleru Cu) Combi FC300 Lit.,B600 x D600 x H1550
2 kom.El.grijac 6 kW
4 kom. Solarni kolektor SRC G2 4 m2
1 kom. Upravljacka jedinica sa senzorima
Varijanta 2 …………………………………………………………………………….……………………………2191,­
2500
1 kom. Spremnik bez el.grijaca (bojler u bojleru Cu) FC300 Lit.,B600 x D600 x H1550
4 kom. Solarni kolektor sa inox reflektorima SRC 4 m2
1 kom. Upravljacka jedinica sa senzorima
BoRö Solpaket Combi 500 Cu
Sa akumulacionim spremnikom,uravljackom jedinicom,solarnim kolektorima
3850
Varijanta 1……………………………………………………………………………………………………..….….3573,­
1 kom. Spremnik (bojler u bojleru Cu) Combi FC500 Lit.,B700 x D700 x H1750
1 kom.El.grijac 9 kW
6 kom. Solarni kolektor SRC G2 6 m2
1 kom. Upravljacka jedinica sa senzorima
3220
Varijanta 2 ……………………………………………………………….………………………………………….2879,­
1 kom. Spremnik bez el.grijaca (bojler u bojleru Cu) FC500 Lit.,B700 x D700 x H1750
6 kom. Solarni kolektor sa inox reflektorima SRC 6 m2
1 kom. Upravljacka jedinica sa senzorima
Cijene su bez PDV
BoRö solarni program ­Hybridi
Proizvod Opis Art .nr RSK­nr Cijena KM
BoRo Hybrid 500
9450
Sistem grijanja sa solarnim kolektorima i toplotnom pumpom……………………………………….8.801,­
1 kom Akumulacioni spremnik Hybrid 500 L
6 kom Soalrni kolektor SRC G2
1 kom Toplotna pumpa zrak/zrak Mitshubishi PUH 100
1 kom Upravljacka jedinica za solar
2 kom Nosaca solara ­3 solara
2 kom El.griajc 6 kW
BoRo Hybrid 750
18800
Sistem grijanja sa solarnim kolektorima i toplotnom pumpom………………………………………17.015,­
1 kom Akumulacioni spremnik Hybrid 750 L
9 kom Soalrni kolektor SRC G2
1 kom Toplotna pumpa zrak/zrak Mitshubishi PUH 200
1 kom Upravljacka jedinica za solar
3 kom Nosaca solara ­3 solara
2 kom El.griajc 6 kW
BoRo Hybrid 1000
Sistem grijanja sa solarnim kolektorima i toplotnom pumpom………………………………………19.600,­
21000
1 kom Akumulacioni spremnik Hybrid 1000 L
12 kom Soalrni kolektor SRC G2
1 kom Toplotna pumpa zrak/zrak Mitshubishi PUH 200
1 kom Upravljacka jedinica za solar
3 kom Nosaca solara ­3 solara
2 kom El.griajc 6 kW
Download

Sve cijene su bez PDV - Elektro-test