Elektrárenská č.5
spol. s r.o.
Estónska 1/A
945 01 KOMÁRNO
821 06 BRATISLAVA
Tel./FAX: 035 / 7713 479
Tel./FAX: 02 / 4564 3554 - 6
7713 480
[email protected]
Mobil: 0905 473 236
[email protected]
Maloobchodný cenník platný od: 23.03.2015
Všetky ceny sú uvedené bez DPH
Obsah:
PSN - Poplachové ústredne DSC a BENTEL (KYO), detektory, infrazávory, sirény, príslušenstvo...
Zdroje a akumulátory - Zdroje DSC, BENTEL, ELSO, MAKRAI ELEKTRONIK, PULSAR
GSM - komunikátory a GSM brány VT, GECON a WILLARM
EPS - Konvenčné a adresné požiarne ústredne BENTEL, senzory BENTEL a SYSTEM SENSOR
Ochrana tovaru - TELSEC
Systémy domových vrátnikov - Domové audio a video vrátniky COMMAX a FARFISA
www.kombitalarm.sk
Nové alarmcentrály
DSC HS2016 / NK
DSC HS2016 / PCBE
DSC HS2032 / NK
DSC HS2032 / PCBE
DSC HS2064 / NK
DSC HS2064 / PCBE
DSC HS2128 / NK
DSC HS2128 / PCBE
DSC HS2LEDE1
DSC HS2LCDEE3
DSC HS2LCDRF8EE3
DSC HS2LCDWF8EE3
DSC M2108
DSC M2300
DSC M2208
DSC M2HOST8
DSC PG8920EU
DSC 3G2080-EU
DSC TL2803G-EU
DSC TL280
DSC PCL422
DSC rady
Alarmcentrála 6-16 zón bez klávesnice v kovovej skryni PC5003C, s
komunikátorom. 2 PGM na základnej doske. Rozšíritelné na 22 PGM výstupov.
podsystémy. 48 užívateľských kódov. Pamäť udalostí 500 záznamov.
Doska alarmcentrály HS2016 bez skrinky
Alarmcentrála 8-32 zón bez klávesnice v kovovej skryni PC5003C, s
komunikátorom. 2 PGM na základnej doske. Rozšíritelné na 38 PGM výstupov.
podsystémy. 72 užívateľských kódov. Pamäť udalostí 500 záznamov.
Doska alarmcentrály HS2032 bez skrinky
Alarmcentrála 8-64 zón bez klávesnice v kovovej skryni PC5003C, s
komunikátorom. 4 PGM na základnej doske. Rozšíritelné na 70 PGM výstupov.
podsystémov. 95 užívateľských kódov. Pamäť udalostí 500 záznamov.
Doska alarmcentrály HS2064 bez skrinky
67,03
2
53,12
76,78
4
61,29
98,38
8
Alarmcentrála 8-128 zón bez klávesnice v kovovej skryni PC4001C, s
komunikátorom. 4 PGM na základnej doske. Rozšíritelné na 148 PGM výstupov. 8
podsystémov. 95 užívateľských kódov. Pamäť udalostí 1000 záznamov.
Doska alarmcentrály HS2128 bez skrinky
Klávesnice a moduly k alarmcentrálam rady "NEO"
LED klávesnica pre 16 zón. Jedna klávesnicová zóna alebo PGM výstup.
LCD klávesnica. Jedna klávesnicová zóna alebo PGM výstup. Voliteľné
jazyky:English, Slovakian, Croatian, Lithuanian, Estonian, Romanian
LCD klávesnica s expanderom pre 128 bezdrôtových zón a 32 diaľkových
ovládačov. Jedna klávesnicová zóna alebo PGM výstup. Voliteľné jazyky:English,
Slovakian, Croatian, Lithuanian, Estonian, Romanian
Bezdrôtová LCD klávesnica s expanderom pre 128 bezdrôtových zón a 32
diaľkových ovládačov. Voliteľné jazyky:English, Slovakian, Croatian, Lithuanian,
Estonian, Romanian
Zónový expander 8 zón
Prídavný napájací modul
Výstupný modul 8 PGM výstupov
Komunikačný transceiver s obojsmernou komunikáciou pre bezdrôtové klávesnice a
bezdrôtové komponenty.
Opakovač na zväčšenie dosahu bezdrôtových komponentov
Komunikátory k alarmcentrálam rady "NEO"
3G GSM komunikátor pre napojenie na PCO. Podporuje formáty SIA a Contact ID.
Umožňuje ovládanie cez SMS.
Dvoj cestný Internetový a 3G GSM komunikátor.
Internetový komunikátor
69,35
169,34
106,44
38,29
66,12
107,96
116,12
17,47
38,22
31,45
138,70
84,82
171,36
246,76
100,80
28,22
Modul pre predĺženie PC-linku o 15m v prípade, že komunikátor je napájaný cez
tento predlžovací kábel. Ak sa použije pre komunikátor vlastný napájací zdroj v
mieste jeho inštalácie, tak až do 300m. Pre použitie sú potrebné dva kusy modulov.
DSC PG8901
DSC PG8911
DSC PG8911BAT
Bezdrôtové sirény k alarmcentrálam rady "NEO"
Interiérová bezdrôtová siréna
Exteriérová bezdrôtová siréna s majákom
Batéria ER34615M-T1 3,6V 14,5Ah pre bezdrôtové sirény PG89xx
DSC PG8945
DSC PG8975
DSC PG8912
DSC PG8904
DSC PG8904P
DSC PG8974P
DSC PG8984P
DSC PG8926
DSC PG8916
DSC PG8913
DSC PG8939
Bezdrôtové detektory k alarmcentrálam rady "NEO"
Magnetický kontakt
Magnetický kontakt s nízkym profilom
Detektor trieštenia skla
PIR detektor
PIR detektor s PET Imunity funkciou
Zrkadlový PIR detektor s PET Imunity funkciou
Duálny PIR/MW detektor s PET Imunity funkciou
Opticko-dymový detektor
Kombinovaný opticko-dymový a tepelný detektor
Detektor CO
4 tlačítkový diaľkový ovládač
76,44
95,96
16,13
28,61
37,73
106,24
43,55
45,23
68,51
92,40
67,74
72,58
96,77
29,84
DSC - alarmcentrály rady "6000"
DSC PC 6010
DSC PC 6501
DSC PC 6108A
DSC PC 6216
DSC PC 6204
DSC PC 6400
DSC PC 6820
Alarmcentrála 16 slučiek s klávesnicou PC 6501. Rozšíriteľná na 256 slučiek. 32
podsystémov. Digitálny komunikátor
Prídavná LCD klávesnica
Zónový koncentrátor 8 slučiek
Výstupný modul 16 výstupov
Prídavný napájací modul 1,5A / 4 reléový výstupný modul
Modul rozhrania RS 232 pre sériovú tlačiareň alebo PC
Riadiaca jednotka pre 2 kartové čítačky
536,00
85,76
42,87
53,61
75,05
85,76
214,40
DSC - alarmcentrála rady "MAXSYS"
DSC PC 4020/NK (MAXSYS)
DSC PC 4501
DSC PC 4108
DSC PC 4116
DSC PC 4204
DSC PC 4216
DSC PC 4401
DSC ESCORT 4580
DSC PC 4632
DSC PC 4664
DSC PC 4600LA-M
DSC PC 4820
KANT P 325W26
KANT P 345MTR
Alarmcentrála 16 slučiek. Rozšíriteľná na 128 slučiek. 8 podsystémov. Digitálny
komunikátor. (Bez klávesnice)
Klávesnica k alarmcentrále MAXSYS, prídavné funkčné klávesy a kontrolka READY
Zónový koncentrátor 8 slučiek
Zónový koncentrátor 16 slučiek
Prídavný napájací zálohovaný modul 1,5A / 4x reléový výstupný modul
Výstupný modul 16 výstupov (otvorený kolektor)
Modul rozhrania RS 232 pre pripojenie na tlačiareň alebo PC
ESCORT modul. Modul pre diaľkový monitoring a ovládanie systému cez pevnú
telefónnu linku. Telefón s tónovou voľbou slúži ako klávesnica. (Angličtina,
francúzština a španielčina)
Zobrazovací panel pre 32 signálov (skriňa s matricou a 16 LED, 1ks PC 4216)
Zobrazovací panel pre 64 signálov (skriňa s matricou a 32 LED, 2ks PC 4216)
Balenie 16ks LED diód s držiakmi (červ., zel., žltá) do PC 4632 a PC 4664
Riadiacia jednotka pre dve kartové čítačky
Bezkontaktná čítačka pre karty IO-PROX pre PC 4020 V3 a PC 6010
DSC P 10SHL
DSC P 40KEY
Univerzálna bezkontaktná čítačka pre rôzne formáty kariet (ioProx Kantech XSF,
HID with Kantech Secured Format (KSF), HID proximity, CASI® ProxLite®, Deister
proximity, ISO 14443A serial number, MIFARE® serial number, DESFire serial
number, ISO 14443B serial number, ISO 15693 serial number, iCLASS® serial
number, MIFARE sectors)
Bezkontaktná identifikačná karta
Bezkontaktný identifikačný prívesok
DSC RF 4164
Bezdrôtové komponenty série 4000
Zónový expander pre 64 bezdrôtových zón - prijímač k PC 4020
289,45
85,76
42,87
64,33
75,05
51,46
85,76
96,10
118,94
203,70
39,26
214,40
73,92
352,80
2,00
3,93
82,35
DSC - alarmcentrály rady "Power Series"
DSC PC 1404 / RKZ1404ENG
DSC PC 1404RKZ
DSC PC 1404RKZWH
DSC PC 585 / PC 1555RKZ
DSC PC 585 / NK
DSC PC 1616 / PCBE
DSC PC 1616 / NK
DSC PC 1616 / PC 1555RKZ
DSC PC 1616 / PK 5501
DSC PC 1616 / PK 5516
DSC PC 1832 / NK
DSC PC 1864 / NK
DSC PTK 5507
DSC PK 5500 H1
DSC LCD 5511
DSC LED 5511
DSC PK 5501
DSC PK 5508
DSC PK 5516
DSC PC 1555RKZ
DSC RFK 5500 H1
DSC PC 5108
DSC PC 5204
DSC PC 5208
DSC PC 5400
DSC IT 100
DSC PC 5580
DSC PC 5320
64,68
Alarmcentrála 4 slučky s možnosťou zdvojenia počtu slučiek odlišnými hodnotami
zakončovacích odporov. Alebo 4 + 4 klávesnicové slučky. Maximálne 4 klávesnice.
Kompatibilná aj s klávesnicami POWER série, doplniteľná o moduly PC 5204 a PC
5208. Zabudovaný telefónny komunikátor. Konektor pre PC Link a programovateľná
cez DLS-5. Pamäť udalostí 128 záznamov. 40 užívateľských kódov.
Prídavná klávesnica
Prídavná klávesnica s bočným nočným orientačným prisvietením
Alarmcentrála 4+4 slučky s komunikátorom a klávesnicou PC 1555RKZ
PC 585 bez klávesnice
Doska alarmcentrály PC 1616 bez klávesnice a skrinky
Alarmcentrála PC 1616 bez klávesnice v kovovej skrinke
Alarmcentrála 6-16 zón s klávesnicou PC 1555RKZ a komunikátorom. 2 podsyst.
Pamäť udalostí 500 záznamov.
Alarmcentrála 6-16 zón s ikonovou klávesnicou PK 5501 a komunikátorom.
2
podsystémy. Pamäť udalostí 500 záznamov.
Alarmcentrála 6-16 zón so 16 LED klávesnicou PK 5516 a komunikátorom.
2
podsystémy. Pamäť udalostí 500 záznamov.
Alarmcentrála 8-32 zón bez klávesnice, s komunikátorom. 4 podsystémy. Pamäť
udalostí 500 záznamov.
Alarmcentrála 8-64 zón bez klávesnice, s komunikátorom. 8 podsystémov. Pamäť
udalostí 500 záznamov.
Klávesnice a moduly k alarmcentrálam rady "Power series"
Dotyková klávesnica
LCD klávesnica. Jedna klávesnicová zóna alebo PGM výstup. Voliteľné
jazyky:English, German, Slovakian, Czech, Hungarian, Slovenian, Latvian,
Lithuanian, Estonian
Ikonová klávesnica - štíhla na stojato
LED klávesnica - štíhla na stojato
Ikonová klávesnica - design klávesníc PK 55xx. Jedna klávesnicová zóna alebo
PGM výstup
LED klávesnica 8 zón. Jedna klávesnicová zóna alebo PGM výstup
LED klávesnica 16 zón. Jedna klávesnicová zóna alebo PGM výstup
Prídavná klávesnica pre signalizáciu 8 zón. Jedna klávesnicová zóna.
LCD klávesnica s integrovaným prijímačom bezdrôtových komponentov. Voliteľné
jazyky:English, German, Slovakian, Czech, Hungarian, Slovenian, Latvian,
Lithuanian, Estonian
Zónový expander 8 zón
Prídavný napájací modul 1,5A / 4 výstupový modul
Výstupný modul 8 PGM výstupov
Modul rozhrania RS 232 - jednosmerný pre zápis na tlačiareň
Komunikačný modul RS232 pre obojsmernú komunikáciu
ESCORT modul. Modul pre diaľkový monitoring a ovládanie systému cez pevnú
telefónnu linku. Telefón s tónovou voľbou slúži ako klávesnica. (Angličtina,
francúzština a španielčina)
Interface modul pre pripojenie viacerých prijímačov RF 5108 k ústredni.
32,26
36,29
70,74
36,96
54,70
53,76
84,71
103,99
97,57
84,71
90,06
253,71
83,61
53,61
36,99
53,61
42,87
37,30
33,87
130,07
12,84
47,17
32,17
85,76
95,16
96,48
42,87
DSC TL 150
Užívateľský Internetový (IP) komunikátor (Diaľkové ovládanie a monitoring systému
cez web stránku. Podporuje ústredne POWER série)
Internetový komunikátor: na PCO, na diaľkové programovanie ústredne, odosielanie
e-mailových správ o poplachu...
110,88
DSC TL 260GS
Poplachový internetový komunikátor kompatibilný s PC 1864/1832/1616 v.4.2
a vyššej. Podporuje uploading/downloading cez GSM/GPRS. Prenos všetkých
udalostí. SIA a Contact ID protokol. Pripojenie cez PC Link. Kompatibilný s pultami
Sur-Gard System I/II/III.
299,19
DSC GS 2060
Poplachový GSM/GPRS komunikátor kompatibilný s PC 1864/1832/1616 v.4.2
a vyššej. Podporuje uploading/downloading cez GSM/GPRS. Prenos všetkých
udalostí. SIA a Contact ID protokol. Pripojenie cez PC Link. Kompatibilný s pultami
Sur-Gard System I/II/III.
259,56
DSC TL 250
DSC PC 5132
DSC RF 5108-433W
DSC RF 5108WKK1-433W
Bezdrôtové komponenty "Power series"
Zónový expander 32 bezdrôtových zón - prijímač k ústedniam rady Power Series
Prijímač pre 8 bezdrôt. snímačov a 8 ovládačov WS 4939 k PC 585, PC 1565 a
ústedniam rady POWER
Súprava prijímač RF5108-433W a diaľkový ovládač WS 4939
DSC - bezdrôtová alarmcentrála - ALEXOR
DSC KIT 495-42EUH1 ALEXOR Bezdrôtová ústredňa s obojsmernou komunikáciou s komponentmi a s bezdrôtovou
klávesnicou WT5500E1H1, transformátorom a akumulátorom
(English/Latvian/Croatian/Slovenian/Lithuanian/Slovakian/Hungarian/Estonian)
DSC KIT 495-4EUH1 ALEXOR Súprava bezdrôtovej ústredňe s obojsmernou komunikáciou s komponentmi.
Súprava obsahuje: ústredňu ALEXOR s bezdrôtovou klávesnicou WT5500E1H1,
2ks bezdrôtových detektorov WS4904W, 1ks bezdrôtový magnetický kontakt
WS4945W, 1ks diaľkový ovládač s Iconovým displayom WT4989, transformátor a
akumulátor.
(English/Latvian/Croatian/Slovenian/Lithuanian/Slovakian/Hungarian/Estonian)
WT5500E1H1
Prídavná bezdrôtová klávesnica
WT5500PE1H1
Prídavná bezdrôtová klávesnica s PROXI čítačkou
WT5500X
Sieťový napájací adaptér ku klávesnici ALEXOR
WT5500DMKEU
Držiak klávesnice ALEXOR
PT4
PROXI identifikačný prívesok k ústredniam ALEXOR
WS4920
Opakovač na zväčšenie dosahu bezdrôtových komponentov
WT4989
Ovládacie tlačidlo s obojsmernou komunikáciou a ICON-ovým displayom.
WT4901EU
Interiérová siréna s obojsmernou komunikáciou (85dB)
WT4911BAM
Exteriérová siréna s obojsmernou komunikáciou s modrým majákom
WT4911RAM
Exteriérová siréna s obojsmernou komunikáciou s červeným majákom
WT4911AAM
Exteriérová siréna s obojsmernou komunikáciou s jantárovým majákom
WT4911BAT
Batéria ER34615M-T1 3,6V 14,5Ah pre bezdrôtové sirény WT4911
GS2065
GSM/GPRS alarmový komunikátor navrhnutý špeciálne pre ústredne ALEXOR
TL265
Internetový dvojcestný alarmový komunikátor navrhnutý špeciálne pre ústredne
ALEXOR
TL265GS
Internetový a GSM/GPRS dvojcestný alarmový komunikátor navrhnutý špeciálne
pre ústredne ALEXOR
PC-link - 5WP
PC-link pre programovanie komunikátorov GS2065, TL265 a TL265GS k
ALEXORU.
DSC SCW 445 EU2
DSC KIT 445-4UE
SCW Akupack
DSC WS-4904W
DSC WS-4904PW
DSC WLS-912L
DSC WS-4945W
DSC WS 4975W
DSC WLS-907TNB
DSC WS-4916EU
DSC WS-4913
DSC WS-4985W
DSC WS-4939EU
DSC MD-12
DSC PC-link
DSC AFT-100
Skrinka ústredne DSC PC585
DSC PC 4001C
DSC PC 5001C
DSC PC 5001CP
DSC PC 5003C
DSC PC 5004C
Zámok DSC CL1
Spínač TAMPER DSC T1
Ostatné bezdrôtové komponenty DSC
Bezdrôtová ústredňa v klávesnici
Súprava bezdrôtovej ústredne v klávesnici s 2ks PIR, 1ks diaľkový ovládač, napájací
adaptér, akumulátor.
Akupack NiMh 7,2V 1650mAh pre ústredne SCW 445 EU2
Infrapasívny detektor
Infrapasívny detektor s PET Imunity funkciou
Detektor trieštenia skla
Magnetický spínač
Magnetický spínač - nízky profil
Snímač teploty
Opticko - dymový detektor
Detektor CO - (Iba k ústredniam ALEXOR a POWER V.4.5 a vyššie)
Detektor zaplavenia - bezdrôtový . Kompatibilný s ústredňami Alexor, PowerSeries
9045, PC1616/1832/1864, PC 4020. Je kontrolovaný ústredňou.
4 tlačítkový diaľkový ovládač - ( so sadou upevňovacích clipov )
Montážne a servisné príslušenstvo DSC
Telefónny modem pre DLS
Kábel na programovanie DSC ústrední a B-GSM brán cez PC
Tester snímačov trieštenia skla
Originálna skrinka ústredne DSC (PC585)
Originálna skrinka ústredne MAXSYS
Kovová krabička na expander. Rozm.:š.153,v.125,h.40mm.
Plastová krabička na expander. Rozm.:š.147,v.110,h.25mm.
Originálna skrinka ústrední (PC1616, 1832, 1864)
Originálna skrinka pre moduly PC5580 a PC5400
Zámok pre skrine DSC s univerzálnym kľúčom
252,00
68,70
56,83
80,88
284,10
394,13
139,59
162,57
9,86
19,71
11,49
90,72
42,71
60,77
114,96
114,96
114,96
16,13
197,06
117,33
245,36
51,91
177,41
369,60
34,80
36,61
38,64
76,27
26,43
42,76
37,97
61,17
110,88
60,48
25,03
167,33
17,61
104,73
7,50
35,68
11,89
7,93
14,18
20,38
1,83
6,65
Montážne a servisné príslušenstvo
Reléový modul s relé 12V= a pripojovacou svorkovnicou. 1x prepínací kontakt
(30V/1A) s tavnou poistkou. Stavová LED. Opatrený dvojstrannou lepiacou páskou
PK-1 (AWZ 513)
Reléový modul s relé 12V= a pripojovacou svorkovnicou. 2x prepínací kontakt
(30V/2A) s tavnou poistkou. Stavová LED. Opatrený dvojstrannou lepiacou páskou
RM10
DPS modul 10x reléový výstup C, NC, NO. Vstupné spínacie napätie voliteľné 12V
alebo 24V.
RM10000
DPS modul 10x relééový výstup C, NC, NO v kovovom kryte. Vstupné spínacie
napätie voliteľné 12V alebo 24V.
RM16
DPS modul 16x reléový výstup C, NC, NO. Vstupné spínacie napätie voliteľné 12V
alebo 24V.
RM16000
DPS modul 16x reléový výstup C, NC, NO v kovovom kryte. Vstupné spínacie
napätie voliteľné 12V alebo 24V.
Skrinka ústredne MAV MAX Kovová skrinka s predlisovanými otvormi pre dosky ústrední DSC. Dvere na skrutky
povrchová
alebo na zámok. Miesto pre Aku 18Ah. Rozm.:š.320, v.385, h.120 mm
Skrinka ústredne AWO510 Kovová skrinka s falcovaním pre zapustenie do steny. Vynímateľný panel s
zápustná
predlisovanými otvormi pre dosky ústrední DSC. Zabudovaný transformátor 40VA.
Miesto pre Aku 18Ah. Rozm.:š.345, v.393, h.105 mm.
Skrinka ústredne MAVZ
Kovová skrinka s falcovaním pre zapustenie do steny. Vynímateľný panel s
zápustná
predlisovanými otvormi pre dosky ústrední DSC. Bez transformátora. Miesto pre Aku
18Ah. Rozm.:š.350, v.400, h.110 mm.
Skrinka na expander AWO452 - Kovová skrinka s predlisovanými otvormi pre moduly ústrední DSC. Rozm.:š.215,
malá
v.150, h.50 mm. S tamper kontaktom
Skrinka na expander AWO453 - Kovová skrinka s predlisovanými otvormi pre moduly ústrední DSC. Rozm.:š.260,
veľká
v.170, h.40 mm. S tamper kontaktom
Skrinka na klávesnicu Box VK
(AWO351)
Kovová skrinka pre klávesnicu. Rozm.:š.235, v.135, h.40mm. So zámkom.
PU-1 (AWZ 510)
4,12
5,29
32,36
50,52
35,99
57,72
31,17
62,75
37,42
14,46
15,12
15,31
Detektory a príslušenstvo
DSC BV 201B
DSC EC 301 - ENCORE
DSC EC 301D - ENCORE
DSC EC 301DP - ENCORE
DSC EC BRKT
DSC ST 301D - STRATA
DSC BV 501
DSC BV 501GB
DSC BV 601
DSC DMW
DSC DMC
DSC L2
DSC L3
DSC L4
DSC - séria BV a EC
Infrapasívny detektor pohybu - 12m
Infrapasívny detektor pohybu -15m
Digitálny PIR detektor pohybu - 15m
Digitálny PIR detektor pohybu odolný voči malým zvieratám - 15m
Kĺbový držiak pre detektory ENCORE
Digitálny PIR detektor pohybu so zrkadlovou optikou-15m ( s kĺb. držiakom )
Infrapasívny detektor pohybu - stropný
Infrapasívny detektor pohybu s detektorom trieštenia skla - stropný
Dvojitý PIR detektor
Prídavný kĺbový držiak detektorov - nástenný
Prídavný kĺbový držiak detektorov - stropný
Optika pre detektory BV a EC - chodbová
Optika pre detektory BV a EC - záclonová
Optika pre detektory BV a EC - PET Imunity (odolnosť voči malým zvieratám)
10,72
13,31
15,57
15,57
1,02
27,72
26,11
53,61
25,74
3,83
4,13
3,53
3,93
4,03
LC-100PI
LC-101CAM
LC-102PIGBSS
LC-103PIMSK
LC-104PIMW
LC-105GB
LC-MBS
LC-L/R SET
LC-101CAM - plastic
LC-CAM-BW
LC-CAM-COL
DSC - séria LC
QUAD PIR detektor s vypínateľnou PET Imunity funkciou a reguláciou citlivosti
QUAD PIR detektor, PET Imunity, s miestom pre PIN HOLE kameru s audiom
PIR + detektor trieštenia skla so šok senzorom
Duálny detektor PIR/MW s antimaskingom
Duálny det. PIR/MW s nastav. citlivosťami a prepínateľnou funkciou AND/OR
Digitálny detektor trieštenia skla
Kĺbový držiak snímačov
Chodbová a záclonová optika k LC snímačom
Plastový korpus detektoru bez elektroniky (vhodný pre Semi Pinhole kameru )
Čierno-biela kamera do detektorov LC 101CAM s audiom
Farebná kamera do detektorov LC 101CAM s audiom
8,57
25,62
22,68
30,49
26,38
14,28
1,21
0,81
5,04
31,05
67,74
! ! ! Nové stropné detektory ! ! !
Stropný detektor 360° - PIR
QUAD PIR detektor s voliteľným počítačom impulzov. Maximálne pokrytie kruh o
priemere 20m
Stropný detektor 360° - PIR+MW QUAD PIR a MW detektor. Maximálne pokrytie kruh o priemere 20m. Pracovná
teplota -20 až +50°C
Detektory do vonkajšieho prostredia
Vonkajší duálny detektor PIR/MW, PET Imunity, montážna výška 1,8 - 2,4m, dosah
15m, vnútorný aj vonkajší tamper
DSC LC-B1-15X
Kĺbový držiak snímača LC-151
DSC LC-171
Vonkajší duálny detektor 2x PIR/MW, PET Imunity, montážna výška 0,8 - 1,5m,
dosah 18m, vnútorný aj vonkajší tamper
ATSUMI TRI WATCHER SIR 10SVonkajší trojitý PIR detektor. Vysoko precízna detekcia, tri nezávislé detekčné
zariadenia. Dosah 12m.
ATSUMI TRI WATCHER SIR 10SA
Vonkajší trojitý PIR detektor s funkciou ANTI MASKING. Vysoko precízna detekcia,
tri nezávislé detekčné zariadenia. Dosah 12m.
DSC LC-151
24,19
52,42
54,43
12,10
76,61
171,36
171,36
TANE SM 35
TANE FM 102
TANE FM 106
TANE MINI 10mm
TANE TAP - 10WH
TANE MET - 200 ARM
TANE MET - 44
Magnetické kontakty
Magnetický spínač - vývody na skrutku
Magnetický spínač - pevné vývody / samolepiaci
Magnetický spínač - pevné vývody / samolepiaci
Magnetický spínač závrtný,dlžka 15mm - káblové vývody
Magnetický spínač závrtný, dlžka 30mm - káblové vývody
Magnetický spínač celokovový, 50x18x9mm, zaliate káblové vývody v oceľovom
husom krku
Magnetický spínač celokovový prejazdový na podlahu, 105x44x11mm, magnetický
protikus s "L" konzolou,zaliate káblové vývody v oceľovom husom krku
1,93
1,55
1,55
1,40
1,27
6,01
8,43
Aktívne infra závory ATSUMI
Infrazávora, 30m vonkajší dosah, 2 lúčová s pulznou moduláciou
Infrazávora, 60m vonkajší dosah, 2 lúčová s pulznou moduláciou
Infrazávora, 90m vonkajší dosah, 2 lúčová s pulznou moduláciou
Infrazávora, max.110m vonkajší dosah, 4 lúčová s duálnou moduláciou
Infrazávora, max.160m vonkajší dosah, 4 lúčová s duálnou moduláciou
Infrazávora, max.200m vonkajší dosah, 4 lúčová s duálnou moduláciou
88,70
102,82
116,93
342,72
362,88
453,60
Aktívne infra bariéry POLITEC SANDOR
Politec Sandor Plus 9215S infrazávora (1 ks). Stľp 1,5 m výška ; vnútorný dosah
400m, vonkajší dosah 100 m. 4 x 2 lúče, 2Tx+2Rx, And/Or, odchylka zvisle +/-10°,
horizontálne +/-90° nastavitelné. Imunita - vypínač proti hmle, vypínateľný spodný
lúč, nastaviteľný čas detekcie. IP54, -25...+65°C, napájanie 12VDC, vyhrievanie
24VAC. Cena za 1ks
364,55
POL-SAN-PL9220
Politec Sandor Plus 9220S infrazávora (1 ks). Stľp 2 m výška ; vnútorný dosah
400m, vonkajší dosah 100 m. 4 x 2 lúče, 2Tx+2Rx, And/Or, odchylka zvisle +/-10°,
horizontálne +/-90° nastavitelné. Imunita - vypínač proti hmle, vypínateľný spodný
lúč, nastavitešný čas detekcie. IP54, -25...+65°C, napájanie 12VDC, vyhrievanie
24VAC. Cena za 1ks
416,61
POL-SAN-PL9615
Politec Sandor Plus 9615S infrazávora (1 ks). Stľp 1,5 m výška ; vnútorný dosah
400m, vonkajší dosah 100 m. 6 x 2 lúče, 3Tx+3Rx, And/Or, odchylka zvisle +/-10°,
horizontálne +/-90° nastavitelné. Imunita - vypínač proti hmle, vypínateľný spodný
lúč, nastavitešný čas detekcie. IP54, -25...+65°C, napájanie 12VDC, vyhrievanie
24VAC. Cena za 1ks
468,71
POL-SAN-PL9620
Politec Sandor Plus 9620S infrazávora (1 ks). Stľp 2 m výška ; vnútorný dosah
400m, vonkajší dosah 100 m. 6 x 2 lúče, 3Tx+3Rx, And/Or, odchylka zvisle +/-10°,
horizontálne +/-90° nastavitelné. Imunita - vypínač proti hmle, vypínateľný spodný
lúč, nastavitešný čas detekcie. IP54, -25...+65°C, napájanie 12VDC, vyhrievanie
24VAC. Cena za 1ks
505,17
POL-SAN-PL9815
Politec Sandor Plus 9815S infrazávora (1 ks). Stľp 1,5 m výška ; vnútorný dosah
400m, vonkajší dosah 100 m. 8 x 2 lúče, 4Tx+4Rx, And/Or, odchylka zvisle +/-10°,
horizontálne +/-90° nastavitelné. Imunita - vypínač proti hmle, vypínateľný spodný
lúč, nastavitešný čas detekcie. IP54, -25...+65°C, napájanie 12VDC, vyhrievanie
24VAC. Cena za 1ks
510,38
POL-SAN-PL9820
Politec Sandor Plus 9820S infrazávora (1 ks). Stľp 2 m výška ; vnútorný dosah
400m, vonkajší dosah 100 m. 8 x 2 lúče, 4Tx+4Rx, And/Or, odchylka zvisle +/-10°,
horizontálne +/-90° nastavitelné. Imunita - vypínač proti hmle, vypínateľný spodný
lúč, nastavitešný čas detekcie. IP54, -25...+65°C, napájanie 12VDC, vyhrievanie
24VAC. Cena za 1ks
556,76
ATSUMI NR30TS
ATSUMI NR60TS
ATSUMI NR90TS
ATSUMI NR110QS
ATSUMI NR160QS
ATSUMI NR200QM
POL-SAN-PL9215
Perimetrická ochrana plotov detekčným káblom
MAMBA 102
MAMBA TUBE
BENTEL 601 P
BENTEL 601 PH
BENTEL 601 H-F
BENTEL 601 H-R
BENTEL 601 CH
BENTEL MUB-RV
CY 35 PPS
CY 85 PSW
CY 44Q
PS-40
S-03
Zál. siréna DSC - LADY kit
Zál. siréna BENTEL CALL
Zál. siréna BENTEL CALL-SV
BENTEL LED-OPT
Set vonkajšieho plotového perimetru, jedna zóna, max. dĺžka detekčného kábla
500m, napájanie 10-25 V=, 7 mA, -25 až 80 °C, NC kontakt, IP67. Set obsahuje: 1ks
MAMBA senzor, 3m prepojovací kábel, 1ks zakončovací člen, 2ks káblová spojka,
10ks viazacích pásiek, 1ks upchávka. Ako detekčný kábel pre pletivové ploty sa
používa štandardný stienený FTP kábel kat. 5e do vonkajšieho prostredia.
Stienená káblová spojka
Detektory požiaru
Opticko dymový hlásič
Kombinovaný opticko dymový + tepelný hlásič s vysokým rozlíšením
Tepelný hlásič - fixná teplota 60°C
Tepelno - diferenciálny hlásič
Snímač zvýšenia CO
Špeciálna pätica požiarnych hlásičov pre pripojenie k PSN ústredniam s reléovým
výstupom
Akustická signalizácia
Siréna 15 W - lievik malý
Siréna 30 W -137dB - lievik veľký
Siréna vnútorná 20 W - štvorcová plochá s mriežkou - biela
Piezo siréna 100 dB
Siréna vnútorná s majákom - plochá s mriežkou - biela
Zálohovaná siréna s majákom ( 105dB )
Zálohovaná siréna s majákom ( 105dB )
Zálohovaná siréna s majákom ( 105dB ) - chrómové prevedenie
Prídavný optický blikač do BENTEL sirén - cez PGM výstup môže signalizovať
napríklad stav zapnutého alarmu
1180,00
12,00
13,24
18,88
9,55
10,00
40,61
9,21
4,28
10,08
4,47
2,86
7,94
36,29
36,29
41,67
5,88
BENTEL SECURITY - NOVÉ alarmcentrály ABSOLUTA
73,04
BENTEL ABS16
Alarmcentrála 8 slučiek (4 slučky + 4 svorky ktoré sú
programovateľné, či majú byť ako vstupné slučky alebo ako PGM
výstupy. Rozšíriteľná na 16 slučiek. 8 podsystémov. Použiteľné
zdroje BAQ15T12 alebo BAQ35T12. Použiteľné klávesnice
CLASSIKA-LCD alebo PREMIUM-LCD. Základná doska bez skrine.
97,68
BENTEL ABS42
Alarmcentrála 8 slučiek. 6 programovateľných výstupov na
základnej doske. Rozšíriteľné na 20 PGM výstupov. Rozšíriteľná na
42 slučiek. 32 bezdrôtových slučiek s prídavným prijímačom. 8
podsystémov. 128 ID príveskov alebo kariet. Použiteľné zdroje
BAQ15T12 alebo BAQ35T12. Použiteľných 8 klávesníc CLASSIKALCD alebo PREMIUM-LCD. Základná doska bez skrine.
172,73
BENTEL ABS104
BENTEL ABS-M
BENTEL ABS-P
BENTEL ABS-TOUCH
BENTEL ABS-IP
BENTEL ABS-GSM
BENTEL B-GSM100CA
Alarmcentrála 8 slučiek. 6 programovateľných výstupov na
základnej doske. Rozšíriteľné na 50 PGM výstupov. Rozšíriteľná na
104 slučiek. 32 bezdrôtových slučiek s prídavným prijímačom. 16
podsystémov. 250 ID príveskov alebo kariet. Použiteľné zdroje
BAQ15T12 alebo BAQ35T12. Použiteľných 16 klávesníc
CLASSIKA-LCD alebo PREMIUM-LCD. Základná doska bez skrine.
Kovová skriňa ústredne
Plastová skriňa ústredne
Dotyková klávesnica 7" k ústredniam ABSOLUTA
IP modul k ústredniam ABSOLUTA. Internetový komunikátor,
odosiela notifikácie e-mailom, UP a DOWN loading dát pomocou
SW BOSS, podpora aplikácie na SMARTPHONE ABSOLUTA
APP20.
GSM komunikátor do ústrední ABSOLUTA. Prenos Contact-ID a
SIA formáty cez GSM, odosielanie hlasových správ. Notifikácia
udalostí cez SMS (250 SMS správ). Max. 32 telefónnych čísiel.
Anténa ku komunikátoru ABS-GSM (pre kovovú skrinku)
35,52
31,84
99,47
8,03
BENTEL SECURITY - alarmcentrály KYO
BENTEL KYO 320
BENTEL KYO 32 M
BENTEL KYO 32 GLSW1
BENTEL KYO 8 M
BENTEL CLASSIKA -LCD
BENTEL CLASSIKA -LED
BENTEL PREMIUM -LCD
BENTEL PREMIUM -LED
BENTEL M-6IN/OUT
BENTEL B-ISOL
BENTEL NCDUE/VOX
BENTEL K3-VOX
BENTEL K3-PRT
BENTEL PROXI READER
BENTEL PROXI-CARD
Alarmcentrála 8 slučiek. Rozšíriteľná na 296 slučiek. 32
podsystémov. 5A pulzný zdroj.
Alarmcentrála 8 slučiek. Rozšíriteľná na 32 slučiek. 8 podsystémov.
Zdroj 1A / max. 0,6A do záťaže. 3 výstupy po 150mA. Kovová
skriňa.
Alarmcentrála 8 slučiek. Rozšíriteľná na 32 slučiek. 8 podsystémov.
Pulzný zdroj BAQ15 1,5A / max. 1A do záťaže. 5 výstupov po 0,5A.
Väčšia kovová skriňa.
Alarmcentrála 8 slučiek. 4 podsystémy. Kovová skriňa.
LCD klávesnica k ústredniam BENTEL
LED klávesnica k ústredniam BENTEL
LCD klávesnica k ústredniam BENTEL - premium line
LED klávesnica k ústredniam BENTEL - premium line
Univerzály vstupno-výstupný modul so 6 svorkami.
Programovateľný ako zónový expander alebo modul výstupnej
signalizácie
BPI-BUS izolátor
Hlasový modul pre KYO 4, KYO 8, KYO 32
Hlasový modul pre KYO 300
Paralelný tlačiarňový interface ku KYO 300
Čítačka bezkontaktných kariet k ústredniam KYO
Bezkontaktná identifikačná karta
226,59
73,47
113,28
62,31
53,18
35,99
68,54
59,98
23,10
29,38
66,40
88,68
57,83
31,49
4,62
BENTEL PROXI-KEY
BENTEL MINI-PROXI
Bezkontaktný identifikačný prívesok
Mini PROXI prívesok o rozmere 50x30mm k proxi čítačke BENTEL KYO
VECTOR BPI
AMD 20
AMD 20P
AMC 10
ASD 10
Bezdrôtové komponenty - BENTEL
Zónový expander - prijímač
Infrapasívny snímač
Infrapasívny snímač odolný voči malým zvieratám
Magnetický spínač
Optický dymový hlásič
90,91
41,98
41,98
32,36
57,73
BENTEL MIA/D
BENTEL ICON/KP
Výpredaj výbehových komponentov BENTEL
Klávesnica LCD pre centrálu KYO 300
Ikonová klávesnica pre centrály KYO 4, KYO 8 a KYO 32
60,51
42,34
3,86
5,12
ME.TRE-20.60116/BSS
ME.TRE-30.60116/BSS
ME.TRE-45.60116/BSS
ME.TRE-45.60124/BSS
DSC PS 1520
DSC PS 3020
BENTEL BAQ 35T12
BENTEL BAQ 60T12
BENTEL BAQ 35T24
BENTEL BAQ 60T24
BENTEL BAQ 140T24
ME.20/1,5A
ME.40/3A
ME.80-14/6ASW
ME.12V/1A
ME.6-12/0,5ASW
SYS 1298-2412-W2E
SYS 1298-2412-KM
PR-12V1A
PR-12V3A
PR-12V5A
SYS RS-150-12
STUN 9019-M3
ZD 1,5
ZD 1500
ZD 2200S
ZD 3
Transformátory
Zapúzdrený transformátor so svorkami a poistkou 230/16,5V 20VA
Zapúzdrený transformátor so svorkami a poistkou 230/16V 30VA
Zapúzdrený transformátor so svorkami a poistkou 230/16,5V 45VA
Zapúzdrený transformátor so svorkami a poistkou 230/24V 1,5A 45VA
Bezvýpadkové zálohované zdroje
Doska zálohovaného napájacieho modulu 1,5 A - bez komunikácie s ústredňou
Doska zálohovaného napájacieho modulu 3 A - bez komunikácie s ústredňou
Spínaný zdroj 13,8V / 3A s možnosťou zálohovania, v kovovom kryte
Spínaný zdroj 13,8V / 5A s možnosťou zálohovania, v kovovom kryte
Spínaný zdroj 24V / 1,5A s možnosťou zálohovania, v kovovom kryte
Spínaný zdroj 24V / 2,5A s možnosťou zálohovania, v kovovom kryte
Spínaný zdroj 24V / 5A s možnosťou zálohovania, v kovovom kryte
Stabilizovaný zálohovaný zdroj 13,8/1,5A, zaliaty transformátor s doskou PS
Stabilizovaný zálohovaný zdroj 13,8V/3A, zaliaty transformátor s doskou PS,
ochrana aku (bez zálohovania regulovateľné výstupné napätie 10 - 14V)
Stabilizovaný zálohovaný kombinovaný zdroj 13,8V/5A, v kovovom kryte. Pri
nastavenom napätí nad 13V pracuje ako zálohovaný zdroj s obvodmi ochrany
akumulátora. Pri napätí pod 12,5V pracuje ako nezálohovaný napájací zdroj 5A s
automaticky vypnutými obvodmi ochrany akumulátora.
Pomocný stabilizovaný zdroj 12V/1A pre zálohované napájanie kamier. Zapojiteľný
za ľubovoľný zálohovaný zdroj 13,8V. Minimálne napätie na vstupe 12,5V.
Nezálohované napájacie zdroje
ME 6 - zapúzdrený stab.zdroj 12V/0,5A - do púzdra kamery
Spínaný adaptér 12V/2A prevedenie: adaptér do zásuvky
Spínaný adaptér 12V/2A prevedenie: so šnúrou na zapojenie do svorky
Spínaný adaptér 12V/1A prevedenie: stolový so šnúrou do zásuvky
Spínaný adaptér 12V/3A prevedenie: stolový so šnúrou do zásuvky
Spínaný adaptér 12V/5A prevedenie: stolový so šnúrou do zásuvky
Spínaný zdrov 12V/12,5A , prevedenie: perforovaný kovový kryt ( 200 x 110 x 50mm)
Spínaný zdrov 19V/4,74A, prevedenie: stolový so šnúrou do zásuvky
Zálohované bezvýpadkové zdroje výrobcu EL-VY Elektrovýroba (CZ)
Klasické lineárne zdroje
Doska stabilizovaného zdroja so zálohovaním 12V / 1,5A (1A AUX + 0,5A Aku)
ZD 1,5 v kryte s transformátorom. Miesto pre Aku 7Ah
Stabilizovaný zdroj so zálohovaním 12V / 2,2A (2A AUX + 0,2A Aku) v kovovom
kryte s miestom pre Aku 7Ah. Obmedzenie dobíjacieho prúdu. Elektronická poistka
výstupu. Signalizácia poruchy AC (LED dióda).
Doska stabilizovaného zdroja so zálohovaním 12V / 3A (2A AUX + 1A Aku).
Obmeduenie dobíjacieho prúdu. Signalizácia poruchy AC (relé).
ZD 3300S
ZD 350D
ZD 3500D
ZD 3500DZ
ZD 244
ZD 243
ZD 2430
ZD 2430Z
ZD 159
PZD 300/12V
PZD 3000/12V
8,45
10,22
13,01
13,60
16,13
25,20
45,71
61,99
45,71
61,99
83,92
22,68
38,35
48,67
4,73
11,38
14,42
18,47
4,04
11,25
14,44
32,45
53,86
7,28
28,36
36,12
20,60
48,17
Stabilizovaný zdroj so zálohovaním 12V / 3,3A (3A AUX + 0,3A Aku) v kovovom
kryte s miestom pre Aku 17Ah. Obmedzenie dobíjacieho prúdu a obvod ochrany
vybitého akumulátora. Elektronická poistka výstupu. Signalizácia poruchy AC a Aku.
12V/3A digitálny zdroj v kryte s transformátorom. Miesto pre Aku 17Ah. Obmedzenie
Doska
zdrojaprúdu
12V /a3A,
obvody
pre ochranu
a aku Elektronická poistka
dobíjacieho
obvod
ochrany
vybitéhozdroja
akumulátora.
výstupu. Signalizácia poruchy AC a Aku.
Parametre ako u zdroja 3500D ale priestornejší kryt s možnosťou montáže zámku.
Doska zdroja 24V / 3A. Kontrola AC (LED)
Doska zdroja 24V / 3A, obvody pre ochranu zdroja a aku. Diaľkové odpojenie zdroja
ZD 243 v kryte s transformátorom. Miesto pre 2x Aku 7Ah. Diaľkové odpojenie
zdroja
Parametre ako u zdroja 2430 ale priestornejší kryt s možnosťou montáže zámku.
Doska zdroja s bezpečnostným transformátorom 9V
Pulzné zdroje
Doska pulzného zdroja 12V / 3A, obvody pre ochranu zdroja a aku. Signalizačné
výstupy. (Nutné doplniť trafo 25V)
Zdroj v kovovom kryte 12V / 3A s miestom pre aku 17Ah. Stabilný zdroj s
omedzením prúdu.Obvody pre ochranu zdroja a aku.
24,09
59,90
65,10
13,94
23,45
59,90
65,10
23,45
24,09
59,90
PZD 50/12V
PZD 50/24V
PZD 60/12V
PZD 6000/12V
PZD 6000/12V 44Ah
PZD 6000/24V
PZD 100
PZD 10000/12V
PZD 10000/12V 65Ah
PZD 10000/24V
PZD 13000/12V
PZD 13000/12V 65Ah
PZD 13000/24V
TR24100
Zdroj 12V/5A v malom kovovom kryte pre montáž do rozvádzača. Kontrola AC
(LED). Obmedzenie prúdu do aku 1A alebo 2A.
Zdroj 24V/5A v malom kovovom kryte pre montáž do rozvádzača. Kontrola AC
(LED). Obmedzenie prúdu do aku 1A alebo 2A.
Zdroj 12V/6A (3A AUX + 3A Aku) v malom kovovom kryte pre montáž do
rozvádzača. Hlásenie porúch.Obvod ochrany vybitého akumulátora.
Parametre ako PZD 60/12V v kryte s miestom pre Aku 26Ah
Parametre ako PZD 60/12V v kryte s miestom pre Aku 44Ah
Ako PZD 6000. Výstup 24V. Miesto pre 2x Aku 17Ah.
Zdroj 12V/10A (5A AUX + 5A Aku) v malom kovovom kryte pre montáž do
rozvádzača. Hlásenie porúch.Obvod ochrany vybitého akumulátora.
Parametre ako PZD 100 v kryte s miestom pre Aku 44Ah
Parametre ako PZD 100 v kryte s miestom pre Aku 65Ah
Ako PZD 10000. Výstup 24V. Miesto pre 2x Aku 26Ah.
Zdroj 12V/13A (10A záťaž + 3A dobíjanie) v kryte s miestom pre Aku 44Ah. Hlásenie
porúch.Obvod ochrany vybitého akumulátora.
Zdroj 12V/13A (10A záťaž + 3A dobíjanie) v kryte s miestom pre Aku 65Ah. Hlásenie
porúch.Obvod ochrany vybitého akumulátora.
Ako PZD 13000. Výstup 24V. Miesto pre 2x Aku 26Ah.
Striedavé napájacie zdroje
Toroidný transformátor v kryte 230V/25V - 4,8A 120VA. Istenie primáru a sekundáru
tavnými poistkami. Tepelná ochrana transformátora.
TR241008F
91,27
91,27
116,38
132,73
140,33
144,13
150,59
185,98
194,33
197,38
204,98
216,02
216,40
40,89
47,22
Parametre ako TR24100 + 8x istený výstup F1A so signalizáciou prerušenia poistky
PZD10000DB/12V
PZD10000DB/24V
PZD13000DB/12V
PZD13000DB/24V
Dobíjače akumulátorov
Zdroj 12V/3A AUX + 7A pre dobíjanie akumulátora v kovovom kryte s miestom pre
aku 44Ah. Hlásenie porúch a obvod ochrany vybitého akumulátora.
Zdroj 24V/3A AUX + 7A pre dobíjanie akumulátora v kovovom kryte s miestom pre
aku 2x 26Ah. Hlásenie porúch a obvod ochrany vybitého akumulátora.
Zdroj 12V/3A AUX + 10A pre dobíjanie akumulátora v kovovom kryte s miestom pre
aku 44Ah. Hlásenie porúch a obvod ochrany vybitého akumulátora.
Zdroj 24V/3A AUX + 10A pre dobíjanie akumulátora v kovovom kryte s miestom pre
aku 2x 26Ah. Hlásenie porúch a obvod ochrany vybitého akumulátora.
186,73
199,66
207,27
219,81
Akumulátory
UL 12-1,3
UL 12-2,2
UL 12-4,2
UL 12-7,2
UL 12-18
Akumulátor 12 V /
Akumulátor 12 V /
Akumulátor 12 V /
Akumulátor 12 V /
Akumulátor 12 V /
1,3 Ah
2,2 Ah
4,2 Ah
7,2 Ah
18 Ah
8,83
9,97
14,38
19,55
46,78
GSM brány a komunikátory
BENTEL B-GSM-G
Univerzálny bezdrôtový komunikátor. Odosiela SMS správy, simuluje telefónnu linku
a prenáša ContactID na PCO cez GPRS. 4 vstupy, 2 SMS pre každý vstup a 5
stavových SMS správ. 8 telefónnych čísiel pre SMS správy, 4 telefónne čísla pre
ContactID a 95 telefónnych čísiel pre ovládanie výstupov. 4 ovládateľné výstupy cez
SMS alebo prezvonením z naprogramovaného čísla.
GSM/GPRS komunikátor v kryte s anténou. Má 3 výstupy otvorený kolektor. Prenos
formátu Contact ID cez GPRS na PCO. Možnosť aktivácie výstupov identifikáciou
volajúceho. Pre túto funkciu je možné nastaviť 100 tel. čísiel.
Ako B-GSM-100BA, ale bez krytu (iba základná doska s anténou), pre vlastné
zabudovanie.
115,00
GSM/GPRS komunikátor v kryte s anténou. Má 3 programovateľné svorky pre
vstupy/výstupy. Hlasový volač pre 8 hlasových správ, SMS volač pre 11SMS správ
(dve pre každý vstup, štyri stavové a jedna periodická). 8 telefónnych čísel pre
hlasový a SMS volač. Prenos formátu Contact ID cez GPRS na pult Sur-Gard
System III. Možnosť aktivácie výstupov identifikáciou volajúceho alebo SMS
správou.
Ako B-GSM-120BA, ale bez krytu (iba základná doska s anténou), pre vlastné
zabudovanie.
Kábel na programovanie DSC ústrední a B-GSM brán cez PC
147,84
GSM VT20
GSM brána, pulzný formát 4-2 a Contact ID. 2 vstupy ktoré pri aktivovaní odošlú
naprogramované SMS správy alebo aj volajú na 4 telefónne čísla. Číta výstup
digitálneho komunikátora ústredne PSN a odosiela až 185 druhov SMS správ. 2
reléové výstupy ovládateľné pomocou SMS správ. posielanie periodickej testovacej
správy. Maximálny špičkový odber 1,5A
232,50
GSM VT21
GSM modul. 6 vstupov / 6 SMS + poplachové zvonenie. 2 reléové výstupy
ovládateľné SMS správou alebo prezvonením. Vstupom a výstupom je možné
priradiť názvy. Číta výstup digitálneho komunikátora ústredne PSN a odosiela až
185 druhov SMS správ. Maximálny špičkový odber 1A.
216,00
GECON-Lite+
GSM komunikátor. Zvoní alebo posiela SMS na 4 telefónne čísla. 4
programovateľné vstupy. 1 reléový výstup ovládateľný SMS správou (režim stáleho
alebo časovo regulovaného prepnutia). Výstup na signalizačnú LED. Periodický test
vo forme kontrolného zvonenia alebo SMS správy. Doska komunikátora s anténou
pre vlastné zabudovanie.
Kábel na programovanie cez PC
125,49
AKCIA!!!
BENTEL B-GSM-100BA
BENTEL B-GSM-100KCA
BENTEL B-GSM-120BA
BENTEL B-GSM-120KCA
DSC PC-link
GEKON PC kábel
110,40
100,80
135,78
16,24
7,00
WILARM ONE
Dva vstupy, jeden môže byť využitý aj ako ovládaný výstup. Jedno relé výstupu
NC/NO. SMS alebo hlasové upozornenie naprogramovanou správou na 5
telefónnych čísiel. Programovanie brány pomocou MINI-USB portu pomocou
vstavaného PC softwéru. Možnosť programovania aj pomocou SMS. Dodávané ako
doska PS pre vlastné zabudovanie.
82,55
WILARM CID-EP (EasyPhone)
Jeden vstup TIP/RING. Generovanie telefónnej linky. Prepojenie Contact ID na
PCO. Nie je potrebné žiadne programovanie komunikátora. Umožňuje aj diaľkový
prístup DLS. Dodávané ako doska PS pre vlastné zabudovanie.
82,55
WILARM FIVE
WILARM CID
Päť vstupov, z čoho dva môžu byť využité aj ako ovládané výstupy. Dve relé
výstupov NC/NO. SMS alebo hlasové upozornenie naprogramovanou správou až na
10 telefónnych čísiel. Programovanie brány pomocou MINI-USB portu pomocou
vstavaného PC softwéru. Možnosť programovania aj pomocou SMS. Pripojením
mikrofónu a reproduktoru možnosť využitia aj ako INTERCOM alebo odposluch z
objektu. Dodávané v plastovej krabičke s tamper kontaktom.
Jeden vstup TIP/RING. Generovanie telefónnej linky. Prepojenie Contact ID na
PCO. Prípadne alternatívne prevod kódov Contact ID na SMS správy. Umožňuje aj
diaľkový prístup DLS. Dodávané v plastovej krabičke s tamper kontaktom.
118,30
118,30
Konvenčné systémy
BENTEL J408-4
BENTEL J408-8
BENTEL J424
BENTEL J400-REP
BENTEL J400-EXT
BENTEL J400-EXP
BENTEL J400-LCD
Úsredne rady J400
Ústredňa EPS, 4 - slučková - konvenčná neadresovateľná
Ústredňa EPS, 8 - slučková - konvenčná neadresovateľná
Ústredňa EPS, 24 - slučková - konvenčná neadresovateľná
Repeater - opakovač, modul diaľkového ovládania
Hasiaci modul
8 slučkový rozširujúci modul
LCD dysplay modul
125,05
142,01
381,70
105,94
36,57
33,61
35,65
BENTEL 601 P
BENTEL 601 PH
BENTEL 601 H-F
BENTEL 601 H-R
BENTEL 601 CH
BENTEL 5B
DEMCO SM-108
SYSTEM SENSOR 6424
SYSTEM SENSOR 6500R
Hlásiče a príslušenstvo
Opticko dymový hlásič
Kombinovaný opticko dymový + tepelný hlásič s vysokým rozlíšením
Tepelný hlásič - fixná teplota 60°C
Tepelno - diferenciálny hlásič
Snímač zvýšenia CO
Pätica k hlásičom rady 600
Tlačidlový hlásič
Lineárny hlásič (TX a RX oddelené)
Lineárny hlásič (TX a RX v jednom kryte, pracuje so zrkadlovým protikusom)
13,24
18,88
9,55
10,00
40,61
2,27
9,03
539,48
564,06
BENTEL RILED-WRR
Paralelná signalizácia - viditeľnosť zo širokého zorného uhla
BENTEL FC 510
BENTEL FC 520
BENTEL FC 500REP
Nové ústredne rady FC 510 a FC 520 s príslušenstvom
Ústredňa EPS - adresná (jednoslučková, 250 adries)
Ústredňa EPS - adresná (dvojslučková, 500 adries)
Prídavné zobrazovacie a ovládacie tablo k ústredniam FC510 a FC520
3,59
Adresné systémy
BENTEL FC 410LI
BENTEL FC 410MIM
BENTEL FC 410SIO
BENTEL FC 410MIO
BENTEL FC 470CV
BENTEL FC 470DGB
557,87
794,96
197,25
0,00
29,21
38,95
71,48
126,47
2,53
2,98
BENTEL FC 430SB
BENTEL FC 500IP
Oddelovač - izolátor
Adresný miniatúrny vstupný modul
Adresný vstupno - výstupný modul
Adresný multi vstupno - výstupný modul (3x IN + 4x OUT)
Inštalačná krabica modulov SIO a MIO - základňa
Inštalačná krabica modulov SIO a MIO - vrchný diel
Prístroj pre diagnostiku, testovanie a nastavovanie adresy adresných zariadení
systému FC500.
Zvukový adresovateľný modul (siréna 90dB)
Nízkoodberová zvuková pätica (odber 6,8mA pri 90dB a 1,2mA pri 68dB, v
kľudovom režime 0,2mA)
IP modul, slúži k pripojeniu ústredne série FC500 do siete LAN.
BENTEL FC 400P
BENTEL FC 400PH
BENTEL FC 400H
BENTEL FC 450UB (5B)
BENTEL FC 450IB (4B-I)
BENTEL FC 420CP2
BENTEL FC 420CPT
BENTEL FC 421CP
BENTEL Fireray50
BENTEL Fireray100
BENTEL FC 410BDM
Hlásiče
Analógový adresný optický hlásič
Analógový adresný opticko-tepelný hlásič
Analógový adresný tepelný hlásič - fixná teplota
Pätica k adresným hlásičom (univerzálna pätica)
Pätica k adresným hlásičom s izolátorom
Tlačidlový hlásič - adresný
Montážna krabica pre tlačidlový hlásič FC 420CP
Tlačidlový hlásič do vonkajšieho prostredia - adresný
Optický lúčový detektor dymu 5-50m
Optický lúčový detektor dymu 50-100m
Modul pre pripojenie detektorov Fireray do adresnej slučky systému FC500.
32,48
40,11
27,95
2,27
14,90
55,56
4,99
178,72
462,47
616,94
147,61
BENTEL BTM 800 (Beam
Termination Module)
Sklíčko
BENTEL FC490ST
BENTEL FC490STK
Slúži k zjednodušeniu prepojenia medzi FC410BDM a lúčovým detektorom.
Umožňuje modul FC410BDM umiestniť do vzdialenosti 40m od lúčového detektora.
Sklíčko do FC 420CP2
Programátor analógových adresných hlásičov rady FC400
Kufrík s príslušenstvom k programátoru
37,84
1,02
229,12
66,44
BENTEL FC100
BENTEL FC200
BENTEL FC200/SL
Výbehové ústredne rady FC 100 a FC 200 s príslušenstvom
Ústredňa EPS - adresná (100 adries)
Ústredňa EPS - adresná (200 adries)
Podružná (SLAVE) ústredňa EPS k FC 200 (200 adries)
BENTEL FC 490ST
BENTEL FC 430SAM
229,12
24,53
45,82
155,93
775,44
1045,54
660,00
BENTEL FC200 REP
BENTEL FC200 OUT
Prídavné zobrazovacie a ovládacie tablo k ústredniam FC100 a FC200
Rozširujúci expander výstupov (6x OUT) k ústredniam FC
SYSTEM SENSOR M200 XE
SYSTEM SENSOR M201 E
SYSTEM SENSOR M210 E
SYSTEM SENSOR M220 E
SYSTEM SENSOR M221 E
M 200 BE (SBM 200)
Oddelovač - izolátor
Adresný monitorovací modul pre externý výstup (1x OUT)
Adresný monitorovací modul pre externý vstup (1x IN)
Adresný monitorovací modul pre externé vstupy (2x IN)
Adresný monitorovací modul pre externé vstupy a výstup (2x IN + 1x OUT)
Montážna krabica adresných modulov
44,09
52,70
54,36
64,36
84,10
10,15
SS 22051E-23-IV
SS 22051TE-23-IV
SS 52051E-23-IV
SS 52051RE-23-IV
SS B501AP-IV
SYSTEM SENSOR MCP-5A
SYSTEM SENSOR SR3T-P
Hlásiče
Analógový adresný optický hlásič bez izolátora
Analógový adresný opticko-tepelný hlásič bez izolátora
Analógový adresný tepelný hlásič - fixná teplota bez izolátora
Analógový adresný tepelno diferenciálny hlásič bez izolátora
Pätica k adresným hlásičom
Tlačidlový hlásič - adresný
Montážna krabica pre tlačidlový hlásič M500 KAC
52,96
66,68
45,13
45,13
6,54
54,68
8,70
SS 22051EISE-IV
SYSTEM SENSOR IST 200
SYSTEM SENSOR Y 72221
Hlásiče do výbušného prostredia
Analógový adresný optický hlásič do výbušného prostredia
Prevodník pre hlásič 2251 EIS
Oddelovač - izolátor pre hlásič 2251 EIS
251,29
231,82
427,04
BENTEL H-900
BENTEL HS-900
BENTEL H-200
BENTEL HS-200
BENTEL SOLO100
BENTEL SOLO330
BENTEL SOLO SMOKE
Požiarne sirény
Interierová požiarna siréna bez majáku
Interierová požiarna siréna s majákom
Exterierová požiarna siréna bez majáku. Nastaviteľných 32 druhov tónov. Pracovné
napätie 18-28V. Nastavenie hlasitosti
Exterierová požiarna siréna s majákom. Nastaviteľných 32 druhov tónov. Pracovné
napätie 18-28V. Nastavenie hlasitosti
Príslušenstvo pre testovanie systémov EPS
Skúšobná teleskopická tyč 1,26-4,5m
Skúšobný kôš
Testovací plyn na hlásiče
252,49
102,92
21,42
39,43
31,50
44,08
543,48
271,74
19,91
Rádiofrekvenčný systém ochrany tovaru
Dvojanténny systém DUAL PLEXI
TELSEC
Príslušenstvo
Deaktivátor samolepiacich etikiet
Uvolňovač ihiel pre ochranné prívesky OVNI, MULTI a PICO
Ochranný prívesok - veľký ( 6cm ) - biely
Ochranný prívesok - malý ( 4 cm ) - biely
Ochranný prívesok - ( 4x4,5cm ) - čierny
Samostatný zámok pre ihlu k upevneniu vlastných "firemných" etikiet
Ihla pre upevnenie príveskov OVNI, PICO, MINItag a zámkov s etiketou
Samolepiaca ochranná etiketa s falošným čiarovým kódom
Samolepiaca ochranná etiketa s falošným čiarovým kódom
1487
534
76,43
0,522
0,510
0,450
0,332
0,056
0,046
0,076
!!!NOVINKA!!!
Domový GSM audio vrátnik FARFISA "myCom"
Systém nepotrebuje žiadne káblové prepojenie medzi domom a "vzdialenou" bránou
alebo závorou. Postačuje zabezpečenie lokálneho napájania zo silového okruhu
brány alebo závory. Zvonenie, vzájomná audio komunikácia a povel na otvorenie
brány pracujú cez GSM sieť. Hláska má zabudované dve relé s vyvedenými
bezpotenciálovými kontaktmi, pre otváranie dvoch nezávislých prechodov (bránička
a brána pre vozidlá). Programovanie cez USB port. Maximálne 50 užívateľských
telefónnych čísiel.
PL10G
PL11G
PL12G
GSM audio hláska bez zvonkového tlačidla. Pre použitie s viac tlačidlovými
doplnkovými panelmi.
GSM audio hláska s jedným tlačidlom pre jedného užívateľa.
GSM audio hláska s dvomi tlačidlami pre dvoch užívateľov.
PRS210
AN01
Napájací zdroj
Prídavná GSM anténa pre prípad lokality so slabým GSM signálom.
24,66
PL24S
PL20
PL50
Doplnkový tlačidlový panel pre 4 účastníkov.
Zaslepovací modul o veľkosti jedného panelu.
Zaslepovací modul o veľkosti jedného panelu s plastovým okienko napríklad pre
vloženie čísla domu.
39,00
8,60
PL71
PL72
PL73
Montážna krabica pre 1 modul - zápustná montáž
Montážna krabica pre 2 moduly (vertikálne) - zápustná montáž
Montážna krabica pre 3 moduly (vertikálne) - zápustná montáž
22,00
26,00
29,00
PL81
PL82
PL83
Proti dažďová strieška pre 1 modul
Proti dažďová strieška pre 2 moduly
Proti dažďová strieška pre 3 moduly
21,00
29,00
36,00
PL91
PL92
PL93
Montážna krabica pre 1 modul s proti dažďovou strieškou - povrchová montáž
Montážna krabica pre 2 moduly s proti dažďovou strieškou - povrchová montáž
Montážna krabica pre 3 moduly s proti dažďovou strieškou - povrchová montáž
56,00
66,00
75,00
397,55
422,35
448,80
19,75
Farebné video telefóny COMMAX
DRC-4CH
DRC-4CAN
DRC-40K
DRC-4CGN2
Kamery jednoužívateľské
Kamera pre povrchovú montáž. Možnosť natáčania kamery aj do boku. Kovové
tlačítko. Regulácia hlasitosti. Rozmery: 1116 x 169 x 42,5mm.
Kamera s montážnou krabicou pre zapustenie do omietky. Možnosť natáčania
kamery aj do boku. Kovové tlačítko. Rozmery: 124 x 186 x 50mm.
1 tlačidlová vonkajšia kamerová jednotka v kovovom prevedení s moderným
designom, v noci pri zazvonení je sledovaný priestor prisvetlovaný bielym svetlom,
možnosť vertikálneho nasmerovania objektívu kamery, spôsob montáže: povrchová,
napájanie z video telefónu.
Kamera pre povrchovú montáž v prevedení Antivandal. Skrytý kamerový modul bez
možnosti nastavovania. V prípade zazvonenia prisvietenie bielym svetlom.
Regulácia hlasitosti. Rozmery: 87 x 118 x 18mm.
105,00
105,00
90,00
68,00
DRC-4CPN2
Kamera pre povrchovú montáž v prevedení Antivandal. Skrytý kamerový modul bez
možnosti nastavovania. Súčasťou dodávky je uhlová podložka umožňujúca montáž
kamery s natočením do prava alebo do ľava pod uhlom 30°. Bez možnosti
nastavenia záberu kamery. Regulácia hlasitosti. Rozmery: 20 x 118 x 30mm.
78,00
DRC-41UN
1 tlačidlová elegantná dverová stanica s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníka
s novým designom. Kamerový modul je možné horizontálne aj vertikálne
nasmerovať pod uhlom až 20°. Dverová stanica je určená pre zápustnú montáž.
Dverová stanica je vybavená prísvitom sledovaného priestoru na vzdialenosť 70cm.
Kamera pre povrchovú montáž. Rozmery: 100 x 142 x 33mm.
Interiérová kamera s montážnou krabicou pre zapustenie do omietky.
Interiérová kamera pre povrchovú montáž
115,00
66,53
112,90
76,55
Kamery viac užívateľské
Kamera pre 2 účastníkov s montážnou krabicou pre zápustnú montáž. Kovové
tlačítka. Horizontálne aj vertikálne nasmerovanie objektívu kamery, napájanie z
video telefónu, prisvietenie priestoru bielym svetlom. Rozmery: 123 x 208 x 50mm.
115,00
Kamera pre 6 účastníkov s montážnou krabicou pre zápustnú montáž. Kovové
tlačítka. Horizontálne aj vertikálne nasmerovanie objektívu kamery, napájanie 12 V
DC (doporučený zdroj RF-1AS). Regulácia hlasitosti. Rozmery: 123 x 235 x 50mm.
120,00
DRC-4G
DRC-4CM
DRC-40CK
DRC-2AC1
DRC-6AC
DRC-8AC
Kamera pre 6 účastníkov s montážnou krabicou pre zápustnú montáž. Kovové
tlačítka. Horizontálne aj vertikálne nasmerovanie objektívu kamery, napájanie 12 V
DC (doporučený zdroj RF-1AS). Regulácia hlasitosti. Rozmery: 123 x 320 x 50mm.
142,00
DRC-4DC
Kamera pre 4 účastníkov s montážnou krabicou pre povrchovú montáž v prevedení
Antivandal. Kovové tlačítka. Horizontálne aj vertikálne nasmerovanie objektívu
kamery, napájanie 12 V DC (doporučený zdroj RF-1AS). Regulácia hlasitosti.
Rozmery: 123 x 320 x 50mm.
105,00
DRC-2UC
2 tlačidlová elegantná dverová stanica s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníka
s novým designom. Kamerový modul je možné horizontálne aj vertikálne
nasmerovať pod uhlom až 20°. Dverová stanica je určená pre zápustnú montáž.
Dverová stanica je vybavená prísvitom sledovaného priestoru na vzdialenosť 70cm.
3 tlačidlová elegantná dverová stanica s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníka
s novým designom.
4 tlačidlová elegantná dverová stanica s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníka
s novým designom.
5 tlačidlová elegantná dverová stanica s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníka
s novým designom.
6 tlačidlová elegantná dverová stanica s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníka
s novým designom.
7 tlačidlová elegantná dverová stanica s povrchovou úpravou z eloxovaného hliníka
s novým designom.
DRC-3UC
DRC-4UC
DRC-5UC
DRC-6UC
DRC-7UC
135,00
142,00
149,00
156,00
164,00
172,00
Monitory - pre jedno aj viac užívateľské systémy
CDV-1020AQ
Unikátny video telefón s luxusným designom a 10,2" dotykovým displayom. Hands
free komunikácia. Pripojenie 2 kamerových jednotiek a 2 ďalších monitorovacích
CCD kamier. Aj multi screen zobrazenie. Videopamäť na 56 obrázkov pre každú
zapojenú kamerovú jednotku. Umožňuje pripojenie pevnej telefónnej linky alebo
GSM brány simulujúcej linku. Pripojiteľné až 4 bezdrôtové telefóny CDT-180. Tieto
stanice umožňujú komunikáciu s dvernými jednotkami a aj otváranie dverí, príjem
hovorov a aj volanie do vonkajších sietí.
620,00
CDV-1020AE
CDV-72BE
Unikátny video telefón s luxusným designom a 10,2" dotykovým displayom. Hands
free komunikácia. Pripojenie 2 kamerových jednotiek a 2 ďalších monitorovacích
CCD kamier. Zobrazenie pripojených CCD kamier formou PIP (obraz v obraze).
Videopamäť na 128 obrázkov. Bez možnosti pripojenia pevnej telefónnej linky alebo
bezdrôtových telefónov CDT-180. Pripojiteľný prídavný audio telefón DP-4VHP.
Video telefón so 7" displayom a sluchátkom. Video pamäť na 128 obrázkov. Ostatné
funkcie ako CVD-1020AQ
CDV-71BE
Video telefón so 7" displayom a sluchátkom. Pripojenie 2 kamerových jednotiek a 2
ďalších monitorovacích CCD kamier.Video pamäť na 128 obrázkov. Nie je
pripojiteľná telefónna linka a ani bezdrôtové telefóny. Pripojiteľný prídavný audio
telefón DP-4VHP.
CDV-71AM
Video telefón so 7" displayom a hands free komunikáciou. Pripojenie 2 kamerových
jednotiek a 2 ďalších monitorovacích CCD kamier. Zobrazenie obrazov v režime
PIP. Video pamäť 128 obrázkov. Pripojiteľné až 2 prídavné audio telefóny DP4VHP. V jednom systéme je možné zapojiť až 4 video telefóny CDV-71AM a CDV70A.
Video telefón so 7" displayom a hands free komunikáciou. Pripojenie 1 kamerovej
jednotky a 1 monitorovacej CCD kamery. Pripojiteľný prídavný audio telefón DP4VHP. V jednom systéme interkom komunikácia aj s video telefónmi CDV-71AM.
CDV-70A
CDV-70UM
CDV-70U
CDV-70P
Unikátny video telefón so 7" displayom a dotykovými tlačítkami vhodný pre moderné
interiéry. Hands free komunikácia. Pripojenie 2 kamerových jednotiek a 2 ďalších
monitorovacích CCD kamier. Možná aj iná kombinácia, napr.: 1 dverná jednotka a 3
CCD kamery. Zobrazenie pripojených CCD kamier formou PIP (obraz v obraze).
Záznam ozvučených video sekvencií na Micro SDHC kartu. Bez možnosti pripojenia
pevnej telefónnej linky alebo bezdrôtových telefónov CDT-180. Pripojiteľný prídavný
audio telefón DP-4VHP.
Unikátny video telefón so 7" displayom a dotykovými tlačítkami vhodný pre moderné
interiéry. Hands free komunikácia. Pripojenie 2 kamerových jednotiek alebo CCD
kamier. Pripojiteľné až 2 prídavné audio telefóny DP-4VHP.
Unikátny video telefón so 7" displayom a dotykovými tlačítkami vhodný pre moderné
a náročné interiéry. Ocenený medzinárodným ocenením "Design roku 2011".
Hands free komunikácia. Pripojenie 2 kamerových jednotiek alebo CCD kamier.
Pripojiteľné až 2 prídavné audio telefóny DP-4VHP.
510,00
375,00
275,00
242,00
185,00
375,00
260,00
154,00
CDV-70K
CDV-50A
CDV-50
Video telefón so 7" displayom, sluchátkom a dotykovými tlačítkami vhodný pre
moderné a náročné interiéry. Pripojenie 2 kamerových jednotiek alebo CCD kamier.
Pripojiteľný prídavný audio telefón DP-4VHP. Možnosť dodať aj v bielom prevedení.
Video telefón s 5" displayom a hands free komunikáciou. Pripojenie 2 kamerových
jednotiek alebo CCD kamier. Pripojiteľné až 2 prídavné audio telefóny DP-4VHP.
Video telefón s "5" displayom a sluchátkom. Pripojenie 1 kamerovej jednotky NTSC.
Pripojiteľný prídavný audio telefón DP-4VHP.
154,00
155,00
99,00
CDV-50P
Video telefón s "5" displayom a sluchátkom. Pripojenie 1 kamerovej jednotky NTSC.
Pripojiteľný prídavný audio telefón DP-4VHP.
Video telefón so 4" displayom a sluchátkom. Pripojenie 2 kamerových jednotiek a 2
CCD kamier. Pripojiteľný prídavný audio telefón DP-4VHP. Videopamäť pre záznam
videosekvencií na Micro SDHC kartu.
CDV-40NM
CDV-35U
Video telefón s 3,5" displayom, dotykovými tlačítkami a hands free komunikáciou.
Pripojenie 2 kamerových jednotiek. Pripojiteľný prídavný audio telefón DP-4VHP.
Keď je v systéme pripojených viac videotelefónov, funguje medzi nimi interkomová
komunikácia.
Video telefón s 3,5" displayom a sluchátkom. Pripojenie 2 kamerových jednotiek.
Pripojiteľný prídavný audio telefón DP-4VHP. Ovládanie dotykovými tlačítkami.
CDV-35A
Príslušenstvo k video telefónom
Domáci prídavný audio telefón pripojiteľný k vybraným monitorom. Okrem
komunikácie s dvernou stanicou umožňuje aj interkom komunikáciu a ovládanie el.
zámku.
Autonómny audio telefón, ktorý nie je podriadený video telefónu a je použitý na
vlastnej adrese dvernej stanice. Umožňuje s ňou komunikáciu a ovládanie el.
zámku.
Bezdrôtový telefón k monitorom Commax využiteľný pre telefonovanie cez pevnú
linku a aj s funkciou audio komunikácie s dvernou jednotkou a ovládaním el. zámku.
Medzi jednotlivými telefónmi je možná interkomová komunikácia.
DP-4VHP
DP-3HP
CDT-180
151,20
155,00
110,00
95,00
19,00
28,00
105,00
!!! Cenovo zvýhodnené sady video telefónov !!!
CDV-70P / DRC-40K
CDV-70K / DRC-40K
CDV-35U / DRC-40K
CDV-35A / DRC-40K
CDV-70KR3 / DRC-40KR2
CDV-70AR3 / DRC-40KR2
Ekonomická sada farebného video telefónu CDV-70P a farebnej dverovej stanice
DRC-40K,
Ekonomická sada farebného video telefónu CDV-70K a farebnej dverovej stanice
DRC-40K,
Ekonomická sada farebného video telefónu CDV-35U a farebnej dverovej stanice
DRC-40K,
Ekonomická sada farebného video telefónu CDV-35A a farebnej dverovej stanice
DRC-40K,
Ekonomická sada farebného video telefónu CDV-70KR3 a farebnej dverovej stanice
DRC-40KR2,
Ekonomická sada farebného video telefónu CDV-70AR3 a farebnej dverovej stanice
DRC-40KR2,
199,00
199,00
170,00
155,00
220,00
250,00
Audio telefóny COMMAX
DR-201D DR-201A -
plast
eloxovaný dural
Napájané zo zabudovaného zdroja v telefóne
Dverný audio telefón pre 1 účastníka - povrchová montáž- interiér
8,06
Dverný audio telefón pre 1 účastníka - zápustná montáž - exteriér - plastové tlačítka
16,73
Dverný audio telefón pre 2 účastníkov - zápustná montáž - exteriér - plastové tlačítka
17,74
DR-2AN - pieskovaný dural
DR-2A2N -"DR-2A3N -"-
Dverný audio tel. pre 1 účastníka - zápust. montáž - exteriér - kovové tlačítko
Dverný audio tel. pre 2 účastníkov - zápust. montáž - exteriér -kovové tlačítka
Dverný audio tel. pre 3 účastníkov - zápust. montáž - exteriér -kovové tlačítka
32,26
50,00
53,22
DP-2S (DP-2HP)
DP-2HPR
Domový telefón ( pre DR-201D až DR-2A3N ) - zabudovaný sieť. napájač
Domový telefón ( pre DR-201D až DR-2A3N ) - zabudovaný sieť. napájač. Dve
tlačítka pre ovládanie.
20,16
DR-201AG -
DR-4KM DR-10KS -
-"-
eloxovaný dural
-"-
DR-6KM DR-8KM DR-10KL DR-14KL DR-8AM -
-"-"-"-"pieskovaný dural
DP-SS (DP-KSS)
RF-1AS
RF-2AS
23,50
Napájané z externého zdroja
Dverný audio telefón pre 4 účastníkov - zápustná montáž - exteriér, 117x290
10 tlačidlový rozširujúci modul k DR-4KM, 117x290mm
30,24
40,32
Dverný audio telefón pre 6 účastníkov - zápustná montáž - exteriér, 117x360
Dverný audio telefón pre 8 účastníkov - zápustná montáž - exteriér, 117x360
10 tlačidlový rozširujúci modul k DR-6,8KM, 117x360mm
14 tlačidlový rozširujúci modul k DR-6,8KM, 117x360mm
36,29
41,53
41,33
39,80
Dverný audio telefón pre 8 účastníkov - zápustná montáž - exteriér - kovové
tlačítka, 125x235mm
58,46
Domový telefón ( pre DR-4KM až DR-8AM )
Zdroj 12V DC, 1A ( sieť. napájač pre radu DR-4KM až DR-8AM )
Zdroj 24V DC, 1A ( sieť. napájač pre kamery rady DRC-..KMV a DRC-..AM )
10,08
25,20
25,20
Intercom
TP-6AC
Stanica inetercomu so šiestimi tlačítkami pre rýchle volanie
S-4CAN
S-4CP
S-2AC1
S-4CH
S-4CG
S-4AC
Montážne príslušenstvo
Ochranná strieška proti dažďu a snehu pre dverné stanice DRC-4CAN a DR-2AN
Ochranná strieška proti dažďu a snehu pre dvernú stanicu DRC-4CP
Ochranná strieška proti dažďu a snehu pre dverné stanice DRC-2AC1 a DR-2A2N
Ochranná strieška proti dažďu a snehu pre dvernú stanicu DRC-4CH
Ochranná strieška proti dažďu a snehu pre dverné stanice DRC-4CG a WDR-2GD
Ochranná strieška proti dažďu a snehu pre dverné stanice DRC-4AC2, DRC-6AC2 a
DRC-8AC2
El. zámok 20.0.00
El. zámok 20.1.00
El. zámok 22.1.00
Elektrické zámky
Obyčajný bez pamäte a s pevným jazýčkom
Obyčajný bez pamäte a s nastaviteľným jazýčkom
Pamäťový s nastaviteľným jazýčkom
EZ 03
Dlhá lišta
24,19
25,00
20,00
25,00
25,00
20,00
25,00
14,21
17,16
18,71
2,80
Download

pdf stiahnuť tu - KomBit