ELDOM doo TUZLA [PROIZVODNI PROGRAM GRIJACA ZA DOMACINSTVA]
ELDOM doo TUZLA A.Herljevica 45 , 75000 Tuzla , Tel/Fax 035/282-233, 035/228-009 GSM
061/131-715,www.eldomdoo.pik.ba , [email protected]
1
ELDOM doo TUZLA [PROIZVODNI PROGRAM GRIJACA ZA DOMACINSTVA]
148
169
GORENJE 1100W
5,50KM
GORENJE 900W
5,00KM
267
182
GORENJE 1150W
GORENJE 1200W UZI
6,50KM
5,50KM
225
237
GORENJE 1200W SIRI
GORENJE 600W
6,00KM
174
4,00KM
126
6,00KM
GORENJE 1100W
ALTERNATIVA PERLASTOM
GORENJE 2950W DUPLI
11,00KM
264
133
8,00KM
GORENJE 2400W
VENTILATORSKI
14,00KM
GORENJE 2950W DUPLI
NOVI TIP
149
280
6,50KM
GORENJE 1100W NOVI TIP
6,00KM
SLOBODA – MINI 600W
230V
ELDOM doo TUZLA A.Herljevica 45 , 75000 Tuzla , Tel/Fax 035/282-233, 035/228-009 GSM
061/131-715,www.eldomdoo.pik.ba , [email protected]
2
ELDOM doo TUZLA [PROIZVODNI PROGRAM GRIJACA ZA DOMACINSTVA]
268
5,50KM
129
13,00KM
BEKO 1100W 230V
„TROKUT“
BEKO 3400W 230V DUPLI
171
276
5,50KM
BEKO 1300W 230V
KLASIČNI MODEL
6,00KM
BEKO 1300W 230V SA
DODATNOM PETLJOM
167
181
5,50KM
BEKO 1100W 230V
BEKO 2300W 230V DUPLI
11,00KM
188
189
KONČAR 1550W 230V
KONČAR 1400W 230V
6,00KM
219
6,00KM
193
11,00KM
KONČAR 850W 230V
5,50KM
KONČAR 2850W 230V
DUPLI
183
191
5,50KM
ARTUR MARTIN 1400W
230V
11,00KM
ARTUR MARTIN 2950W
230V-DUPLI
ELDOM doo TUZLA A.Herljevica 45 , 75000 Tuzla , Tel/Fax 035/282-233, 035/228-009 GSM
061/131-715,www.eldomdoo.pik.ba , [email protected]
3
ELDOM doo TUZLA [PROIZVODNI PROGRAM GRIJACA ZA DOMACINSTVA]
150
190
6,00KM
ISKRA 1200W 230V
ISKRA 650W 230V
5,00KM
226
220
BIRA 1200W 230V
12,00KM
BIRA 2500W 230V DUPLI
6,00KM
142
140
6,50KM
TEBA 1100W 230V
12,00KM
TEBA 2500W 230V DUPLI
122
127
7,00KM
AEG 1050W S KAPILAROM
6,50KM
AEG 1200W 230V
„GITARA“
186
128
5,50KM
PREPOROD 1250W 230V
6,00KM
ELIT,NEO 1000W 230V
124
141
7,00KM
BOMAN 1300W 230V S
DODATNOM PETLJOM
11,00KM
STRANI SPORET CANDY DUPLI
GRIJAC
ELDOM doo TUZLA A.Herljevica 45 , 75000 Tuzla , Tel/Fax 035/282-233, 035/228-009 GSM
061/131-715,www.eldomdoo.pik.ba , [email protected]
4
ELDOM doo TUZLA [PROIZVODNI PROGRAM GRIJACA ZA DOMACINSTVA]
187
121
6,00KM
GORENJE PS 2400W 230V
8,00KM
GORENJE PS 1700W+700W
230V DUPLI
114
269
6,00KM
GORENJE PS 2000W 230V
6,00KM
CANDY PS 1850W 230V
270
271
6,00KM
10,00KM
6,00KM
GRIJAČ PS 2000W 230V
RAVAN L 210mm
GRIJAC PS 2000W 230V
RAVAN L 250mm
348
349
GRIJAČ PS 2000W o8,1mm
L310mm
GRIJAČ PS 1950W O8,1mm
L220mm
LG.BEKO,BLOMBERG,BREGENZ
8,00KM
163
350
GRIJAC PS 2000W O8,1mm S
RUPOM ZA SONDU-ČITAĆ
8,00KM
8,00KM
L270mm
KONČAR
GRIJAČ PS 1900W O8,1mm S
RUPOM ZA SONDU-ĆITAĆ
8,00KM
L210mm
265
352
GRIJAČ PS 2000W O8,1mm S
RUPOM ZA SONDU-ČITAĆ
L240mm
GRIJAČ PS 2000W O8,1mm „KOSI“ S
RUPOM ZA SONDU-ČITAĆ
10,00KM
BOSCH , SIEMENS
CANDY
ELDOM doo TUZLA A.Herljevica 45 , 75000 Tuzla , Tel/Fax 035/282-233, 035/228-009 GSM
061/131-715,www.eldomdoo.pik.ba , [email protected]
5
ELDOM doo TUZLA [PROIZVODNI PROGRAM GRIJACA ZA DOMACINSTVA]
353
GRIJAČ PS 2000W-3000W SOLO
O8,1mm L=255mm
PS 1850W L230mm O6,5mm
CANDY
10,00KM
6,00KM
MIELE
272
GRIJAČ PS 4000W 380V
INOX O6,5mm
25,00KM
PRIMAT-PROFI VEŠ MAŠINA
GRIJAČ PS 3000W I 4000W
230V/380V O6,5mm
15,00KM
PRIMAT-PROFI VEŠ MAŠINA
164
GRIJAČ 2500W 230V O8,1mm
L270MM Za profi mašine:
Electrolux,Wascomat, Nyborg,
Dubix
30,00KM
GRIJAČ 250W 230V KAMINA NA
PELET „KOVAN“ L=150mm
3/8“ PRIKLJUČAK ,IZVOD Si ŽICA
12,50KM
354
20KW- 199
35i50KW-139
GRIJAČ KOTLA NA PELET 300W
230V 3/8“PRIKLJUČAK L=220mm
15,00KM
FERROLI
20,00KM
GRIJAČ KOTLOVA NA PELET
„KOVAN“ 20,35 i 50 KW 900W 230V
201
355
GRIJAČ 1100W 230V ZA VELIKE
KOTLOVE NA PELET „KOVAN“
100KW -200KW
25,00KM
GRIJAČ 800W 230V KOTLA NA
PELET „BOTIĆ METAL“
15,00KM
264-Kratki vrat
GRIJAČ GORENJE VENTILATORSKI
2000W230V Kratki „vrat“
ALTERNATIVNO MOTANJE
264-S1
GRIJAČ VENTILATORSKI 2000W
8,00KM
ELDOM doo TUZLA A.Herljevica 45 , 75000 Tuzla , Tel/Fax 035/282-233, 035/228-009 GSM
061/131-715,www.eldomdoo.pik.ba , [email protected]
8,00KM
6
ELDOM doo TUZLA [PROIZVODNI PROGRAM GRIJACA ZA DOMACINSTVA]
161
221
TIKI 2000W 230V Cu
MEBOŠ 2000W Cu
6,00KM
7,00KM
161-KONBINOVANI
273
6,00KM
12,00KM
TIKI 2000W 230V SPIRALNI
Cu
6,00KM
TIKI 2000W 230V
KONBINOVANI Cu
130
158
GRIJAČ BOJLERA „ARISTON“
2000W 230V Cu O6,5mm
TIKI 2000W 230V KOMPLET
Cu
8,00KM
172-O6,5mm
8,00KM
9,00KM
GRIJAČ BOJLERA LIKO 5/4“
2000W230V Cu O6,5mm
5,50KM
184
GRIJAČ BOJLERA LIKO 5/4“
2000W230V Cu O8,1mm
6,50KM
GRIJAČ TA PEČI 833W230V L500mm
7,50KM
119
GRIJAČ TA PEČI 1500W230V
L900mm
172-O8,1mm
155
GRIJAČ TA PEČI 1000W230V
L700mm
15,00KM
900000-TA CER 2KW
GRIJAČ TA PEČI „CER“ ČAĆAK 10002000W 230V
ELDOM doo TUZLA A.Herljevica 45 , 75000 Tuzla , Tel/Fax 035/282-233, 035/228-009 GSM
061/131-715,www.eldomdoo.pik.ba , [email protected]
7
ELDOM doo TUZLA [PROIZVODNI PROGRAM GRIJACA ZA DOMACINSTVA]
196
198
GRIJAČ KALOLIFERA KONČAR
1500W230V
GRIJAČ KALOLIFERA KONČAR
3000W230V O8,1mm
14,50KM
17,50KM
113-O6,5mm
113-O8,1mm
GRIJAČ PROFI „IGO“ PEČNICE
2500W230V O 6,5mm
GRIJAČ PROFI „IGO“ PEČNICE
2500W230V I 3000W230V O8,1mm
25,00KM
30,00KM
900000-KONČAR 2,5KW
900000-KONČAR 1,6KW
GRIJAČ PROFI „KONČAR“ PEČNICE
2500W230V O 8,1mm
GRIJAČ PROFI „KONČAR“ PEČNICE
1600W230V
30,00KM
25,00KM
152 * Navesti snagu
178 *Navesti snagu
GRIJAČ EL.KOTLA 5/4“ 3X2000W i
3X3000W
Lu 380mm, 400mm,430mm
O8,1mm
GRIJAČ EL.KOTLA 6/4“ 3X2000W i
3X3000W
Lu 380mm, 400mm,430mm
O8,1mm
25,00KM
25,000KM
900000 –L600mm
Navesti snagu i navoj
40,00KM
20,00KM
GRIJAČ EL.KOTLA 5/4“ i 6/4“
3X2000W – 3X3333W
Lu600mm O8,1mm
152/178 *Navesti snagu
30,00KM
GRIJAČ EL.KOTLA 5/4“ I 6/4“ S
KAPILAROM ZA TERMOS. O8mm
3X2000W i 3X3000W
Lu 380mm, 400mm,430mm
307-O6,5mm
307-O8,1mm
GRIJAČ EL.KOTLA NA PLOČICI
3X2000W I 3X3000W 230V
Lu400mm O6,5mm
GRIJAČ EL.KOTLA NA PLOČICI
3X2000W I 3X3000W 230V
Lu400mm O8,1mm
25,00KM
ELDOM doo TUZLA A.Herljevica 45 , 75000 Tuzla , Tel/Fax 035/282-233, 035/228-009 GSM
061/131-715,www.eldomdoo.pik.ba , [email protected]
8
ELDOM doo TUZLA [PROIZVODNI PROGRAM GRIJACA ZA DOMACINSTVA]
900000-BNT1100W
900000-S1
GRIJAČ EL.ŠPORETA BEKO 1100W
230V
GRIJAČ STRANOG ŠPORETA 1200W
230V
6,00KM
7,00KM
900000-S2
900000-S3
GRIJAČ ŠPORETA „AEG“ 1500W
230V-VENTILATORSKI
GRIJAČ KUPATILSKE GRIJALICE
1250W230V INOX O8,1mm
7,00KM
9,00KM
90000-S4
900000-S5
GRIJAČ BOJLERA „HELIOS“
2000W230V INDIR.ZAGRIJAVANJE
GRIJAČ MAŠINE ZA SUĐE 2000W
230V (340mmX320mm) BLAGO
SAVIJEN,INOX O6,5mm
20,00KM
20,00KM
900000-S6
900000-S7
GRIJAČ MAŠINE ZA SUĐE „ELIT“
1850W230V INOX O8,1mm
GRIJAČ MAŠINE ZA SUĐE „ELIT“
2000W 230V –INOX O8,1mm
20,00KM
20,00KM
900000-S8
900000-H
GRIJAČ MAŠINE ZA SUĐE 2400W
230V(345mmX425mm) INOX
O8,1mm
GRIJAČI ZA HLADNJAČU-ISPARIVAČE
POJEDINAČNO ILI U SETU
20,00KM
7,00KM-10,00KM/m
-Sve navedene cijene su bez PDV-a
-Za vece količine naručenih grijača odobravamo dodatne rabate
-„Eldom“ doo zadržava pravo izmjene cijena gore navedenih artikala
-Ističemo posebno izradu grijača prema UZORKU-SKICI
(više na www.eldom-grijaci.com)
ELDOM doo TUZLA A.Herljevica 45 , 75000 Tuzla , Tel/Fax 035/282-233, 035/228-009 GSM
061/131-715,www.eldomdoo.pik.ba , [email protected]
9
Download

proizvodni program grijaca za domacinstva