Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovina
KANTON SARAJEVO
OPĆINA HADŽIĆI
Općinski načelnik
SPECIFIKACIJA - CJENOVNIK ZA NABAVKU
GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA POTREBE OPĆINE
HADŽIĆI U 2015. GODINI
MATERIJAL ZA GRUBE GRAĐEVINSKE RADOVE
R/B
VRSTA MATERIJALA
1.
CEMENT
2.
KREČ
3.
BETONSKI
BLOKOVI
DIM.12X40X20 cm
BETONSKI
BLOKOVI
DIM.40X25X20 cm
ŠENT ZA DIMNJAK FI 16
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
ŠENTOVI ZA DIMNJAK
FI 18
BLOK CIGLA 25x25x20
BETONSKI
BLOKOVI
40X20X20 cm
BLOK CIGLA 25X25X12
cm
PUNA
CIGLA
12X25X6,5cm
FASADNA CIGLA
AMRATURNA
MREŽA
4,2X4,2X6m
AMRATURNA
MREŽA
8X8X6m
AMRATURNA
MREŽA
6X6X6m
ARMATURNA
MREŽA
10x6x6m
ARMATURNA ŠIPKA RA
400/500 Ø6-Ø 12
ARMATURNA ŠIPKA RA
400/500 >Ø 12
ARMATURNA
MREŽA
7X7X6m
ARMATURNA MREŽA Q
385
ARMATURNI
REŠETKASTI
NOSAČ
L=6 m
BETONSKA
DIMNJAČKA
VRATAŠCA
DIMNJAČKA ROZETNA
EKSTRUDIRANI
POLISTIREN 2 cm
EKSTRUDIRANI
POLISTIREN 3 cm
EKSTRUDIRANI
POLISTIREN 5 cm
JEDINI KOLIČINA
CA
kg
1
kg
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
kom
1
1
kom
1
kom
1
kom
1
kg
1
kg
1
kg
1
kg
1
kg
1
kg
1
kg
1
kg
1
kom
1
kom
1
kom
m2
1
1
m2
1
m2
1
CIJENA
IZNOS
NAPOMENA
26.
TERVOL 3 cm
m2
1
27.
TERVOL 5 cm
m2
1
28.
TERVOL 10 cm
m2
1
29.
RIGIPS PLOĆA OBIČNA
m2
1
30.
m2
1
31.
RIGIPS
PLOĆA
VODOOTPORNA
TRAKA ZA RIGIPS
kom
1
32.
VIJCI ZA RIGIPS 70 MM
1
33.
PAKET
FUGEN MASA ZA RIGIPS 1000
kg
34.
RABIC PLETIVO
m2
1
35.
m2
1
m2
1
m2
1
kom
1
40.
ČEONI LIMENI OPŠAV rš
33
KERAMIČKE PLOČICE
PODNE
KERAMIČKE PLOČICE
ZIDNE
POCINČANI LIM d=0,55
mm 2X1 m
KROVNA
LJEPENKA
kom
1
41.
ROLA 10 M2
IBITOL 20/1 l
kom
1
36.
37.
39.
42.
BIVERPLAST LJEPENKA
4 mm
ROLNA
1
1
kom
1
kg
1
43.
PVC FOLIJA
44.
BITUMEN 20/1
kom
1
45.
EKSERI RAZNI
kg
1
46.
ŽICA ZA OPLATU 3 mm
kg
1
47.
ČELIČNA
CIJEV
KVADRATNA 40X40X2
kg
1
kg
48.
ČELIČNA CIJEV
KVADRATNA 80X80X2
49.
ČELIĆNA CIJEV d=2 mm
a) Ø 30
1
kg
1
kg
50.
b) Ø 50
SADOLIN /LESOL/
lit
1
1
51.
KUKE ZA OLUKE
kom
1
52.
OBUJMICE ZA OLUKE
kom
1
53.
VERTIKALNI
POCINČANI
OLUCI
m
1
54.
m
1
kom
1
m2
1
m3
m3
kom
kom
kg
1
1
1
1
1
kg
m3
m3
1
1
1
m2
m2
m2
kg
1
1
1
1
kg
1
kg
1
69.
HORIZONTALNI OLUCI
POCINČANI
ŠARAFI
ZA
LIM
POKROVNI IMITACIJA
CRIJEPA
LIM
POKROVNI
IMITACIJA CRIJEPA
PIJESAK 0-4 mm
FRAKCIJA O-16 mm
FALCOVANI CRIJEP
SAMARI
MASA ZA FUGIR.
KERAM.PLOČICA
PALJENA ŽICA
TUCANIK 40/50 mm
LOMLJENI KAMEN DO
400 mm
EKSPANDIRANI
POLISTIREN
d= 2 cm
d= 5 cm
d= 8 cm
GOTOVE BOJE ZA
ZIDOVE, POSNE
TEMELJNA BOJA ZA
METAL (nitro)
MASNA BOJA ZA
METAL (nitro)
MASNA BOJA ZA DRVO
kg
1
70.
NITRO RAZREĐIVAČ
lit
1
KOM
71.
ČELIĆNI "L" PROFIL
30X30/6000
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
1
KG
72.
EDELPUC 2MM
1
KG
73.
CEMENTNI MALTER
74.
FASADNA MREŽICA
AL.POČETNI PROFIL
5CM
1
M
75.
1
M
1
UKUPNO:
ELEKTROMATERIJAL
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90
91.
92.
93
94.
95.
96.
97.
98.
99.
PGP KABAL 3X2,5 mm2
UTIČNICA ŠUKO
PREKIDAČ ZA STRUJU
OBIČNI
SIJALIČNO GRLO
INDIKATOR
ZA
KUPATILO
KUTIJA
SA
12
AUTOMATSKIH
OSIGURAČA
ELEKTRIČNO ZVONCE
RAZVODNA KUTIJA O
78
RAZVODNA KUTIJA O
55
RAZVODNA
KUTIJA
80x80
GIPS
KABAL PPY 5x6 mm2
KABAL PGP 3X1,5mm2
UTIČNICE DUPLEX
KABAL 5X4 mm2
PREKIDAČ ZA STRUJU
SERIJSKI
AUTOMATSKI
OSIGURAČI
PF žica 6 mm
KUTIJA ZA
IZJEDNAČENJE
POTENCIJALA
PS-49
RAZVODNA TAB
LA SA 8 AUTOM.
OSIGURAČA
PREKIDAČ ZA
ZVONO
OG utičnica
Bužir crijevo
0 20
Bužir crijevo 0 36
m
kom
kom
1
1
1
kom
kom
1
1
kom
1
kom
kom
1
1
kom
1
kom
1
kg
m
1
1
m
kom
m
kom
1
1
1
1
kom
1
m
1
kom
1
kom
1
kom
kom
1
m
m
1
1
UKUPNO
MATERIJAL ZA VODU, KANALIZACIJU I SANITARNI UREĐAJI
100.
101.
kom
kom
1
1
kom
kom
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
kom
1
kom
kom
1
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
kom
kom
1
1
kom
kom
kom
1
1
1
kom
1
kom
1
kom
1
129.
LINIJSKA
REŠETKA
TRAKA OD LJEVANOG
ŽELJEZA BEZ OKVIRA
DIM 250X800X50X45
SLAVINA
ZA
VEŠ
MAŠINU
VEZA ZA KOMPLET
BOJLER
OKITEN CRIJEVO 3/4"
m1
1
130.
131.
SIFON ZA UMIVAONIK
OKITEN CRIJEVO 1/2"
kom
m
1
1
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
WC ŠOLJA "SIMPLON"
VODOKOTLIĆ
SA
ISPIRNOM CIJEVI
UMIVAONIK
VENTIL
SA
NIKLOVANOM KAPOM
1/2"
ČELIĆNA KADA 120 CM
ČELIĆNA KADA 140 CM
ČELIČNA KADA 160 CM
EK.VENTIL 1/2"
VIJCI ZA WC ŠOLJU
KOMPLET
DASKA ZA WC ŠOLJU
REDUKCIJA
3/4"X 1/2"
BATERIJA SA DVIJE
CIJEVI
USADNA
JEDNOR.
TUŠ
BATERIJA
JEDNORUČNA
PVC KOLJENO
O 110/90
PVC KOLJENO
O 110/45
PVC RAČVA
110X50/45
SIFON ZA KADU
TOP SIFON
VRATAŠCA ZA KADU
15X15
NOGE ZA KADU
EL.BOJLER 50 l
TUŠ KADA 80X80
SA IZLJEVOM
PRELJEVOM
FILC TRAKA
DEKORADOL TRAKA
132.
133.
134.
135.
PVC CIJEV O 110
PVC CIJEV O 50
PVC RAČVA 50X50/45
PVC KOLJENO 50/90
m
m
kom
kom
1
1
1
1
136.
PVC KOLJENO 50/45
kom
1
137.
POC.CIJEV 1/2"
m
1
138.
139.
POC.CIJEV 3/4"
NIPL 1/2"
m
kom
1
1
140.
141.
MUFNA 1/2"
"T" KOMAD 1/2"
kom
kom
1
1
142.
POC.KOLJENO 1/2"
kom
1
TUŠ KADA 90X90
SA IZLJEVOM
143.
kom.
PRELJEVOM
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
BOJLER 80 L SA
VEZAMA I SIGUR.
VENTILOM
DVORUČNA
T-H BATERIJA
NIPL 3/4"
POCINČANO KOLJENO
3/4"
"T" KOMAD 3/4"
MUFNA 3/4"
SLIVNIČKA
REŠETKA
50X50X5
VENTIL SA ISPUSTOM
1/2"
SLAVINA POKRETNA
1
kom.
1
kom
kom
kom
1
1
1
kom
kom
1
1
kom
kom
1
1
kom
1
m
1
m
1
kom
1
PVC CIJEV SA
NAGLAVKOM I
GUMENOM
153.
BRTVOM ND 200
PVC CIJEV SA
NAGLAVKOM I
GUMENOM
154.
BRTVOM ND 250
PVC CIJEV SA
NAGLAVKOM I
GUMENOM
155.
BRTVOM ND 300
156.
LIVENO
ŽELJEZNI
POKLOPAC ZA TEŠKI
SAOBRAČAJ(400 KN) O
60CM
A.B. CIJEV ZA ŠAHTOVE
UNUTRAŠNJEG
PREČNIKA 100 cm
DUŽINE 100 cm
kom
1
kom
1
158.
BETONSKI
KONUSNI
DIO REVIZIONOG OKNA
DUŽINE 60cm
kom
1
159.
kom
1
160.
TUŠ
BATERIJA
DVORUČNA
VEZA ZA VODOKOTLIĆ
kom
1
161.
POC. ČEP 1/2
kom
1
162.
kom
1
kom
1
164.
VRATA ZA KADU 20X20
CM
NASTAVAK
ZA
WC
ŠOLJU
PVC RAČVA 110X110X45
kom
1
165.
PVC RAČVA 110X50X45
kom
1
166.
DRENAŽNA CIJEV Ø 100
kom
1
167.
168.
PVC RAČVA 110X110X90
kom
1
SLAVINA TH ZIDNA
JEDNORUČNA
VENTIL 1/2 "OBIČNI
kom
1
kom
1
a) Ø 300
kom
1
b) Ø 400
c) Ø 500
d) Ø 800
PPR CIJEVI za vodu Ø 25
mm
DAKTIL VODOVODNA
CIJEV FI 300 PN 40
DAKTIL VODOVODNA
CIJEV FI 400 PN 40
kom
kom
kom
1
1
1
m
1
m
1
m
1
157.
163.
169.
BETONSKE CIJEVI
170.
171.
172.
L=1,0 m
UKUPNO:
STOLARIJA
172.
173.
174.
175.
KRILO VRATA B/F
65X199,5
PROZOR SA TERMO
STAKLOM DIM 60x80
PROZOR SA TERMO
STAKLOM 60x60
PROZOR SA TERMO
STAKLOM 80x120
kom
kom
1
1
kom
1
kom
1
176.
PROZOR SA TERMO
STAKLOM 80x140
kom
1
177.
PROZOR SA TERMO
STAKLOM 100x140
PROZOR SA TERMO
STAKLOM 100x120
PROZOR SA TERMO
STAKLOM 120X120
PROZOR SA TERMO
STAKLOM 120X140
PROZOR SA TERMO
STAKLOM 140X140
PROZOR SA TERMO
STAKLOM 160X120
PROZOR SA TERMO
STAKLOM 180X120
PROZOR SA TERMO
STAKLOM 180X140
BALKONSKA VRATA SA
TERMO STAKLOM DIM
80X220
BALKONSKA VRATA SA
TERMO
STAKLOM
80X210
KROVNI
PROZOR
80X100 SA OPŠAVOM
ULAZNA VRATA 110/210
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
SOBNA
VRATA
B/F
90/205
SOBNA
VRATA
B/F
POLUSTAKLENA 90/205
kom
1
kom
1
VRATA B/F 70/205
kom
1
kom
1
kom
1
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
KRILO VRATA B/F
75X199,5
KRILO VRATA B/F
85X199,5
ULAZNA VRATA 110/210
90X210
ULAZNA VRATA 110/210
kom
194
100X210
ULAZNA VRATA 110/210
kom
1
195.
130X210
ULAZNA VRATA 110/210
kom
1
196.
NADSVJET.110X250
kom
1
kom
1
ULAZNA VRATA 110/210
197.
SA NADSV.130X250
BALKONSKA
VRATA SA TERMO
198.
STAKLOM 100X210
BALKONSKA
VRATA SA TERMO
kom
1
199.
STAKLOM100X220
BALKONSKA VRATA SA
TERMO
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
kom
1
1
kom
1
VRATA SA TERMO
200.
STAKLOM 140X210
BALKONSKA
VRATA SA TERMO
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
STAKLOM 140X220
PROZOR SA TERMO
STAKLOM
TERMO STAKLOM
80X90
PROZOR SA TERMO
STAKLOM
TERMO STAKLOM
80X80
PROZOR SA
TERMO STAKLOM
140X120
PROZOR SA TERMO
STAKLOM 160X120
TERMO STAKLOM
160X120
PROZOR SA
TERMO STAKLOM
140X140
PROZOR SA TERMO
STAKLOM
TERMO STAKLOM
160X140
KROVNI PROZOR SA
OPŠAVOM 80x100
PUR PJENA
UKUPNO
REZANA GRAĐA
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
ŠTAFLA 8X5 l=4m
LETVA 5X3 l=4m
DASKA 24 mm l=4m
REZANA GRAĐA DIM
DO 6 m
REZANA GRAĐA DIM
OD 6-8 m
DASKA 24 MM KRATICA
1-1,7 m
ŠIP- POD
LAMPERIJA
ŠTAFLE 5X5X4 m
KUTNE
LAJSNE
TROUGLE
m3
m3
m3
m3
1
1
1
1
m3
1
m3
1
m2
m2
m3
m
1
1
1
1
UKUPNO:
REKAPITULACIJA
I
MATERIJAL ZA GRUBE GRAĐEVINSKE RADOVE
II
ELEKTROMATERIJAL
III
MATERIJAL ZA VODU, KANALIZACIJU I SANITARNI UREĐAJI
IV
STOLARIJA
V
REZANA GRAĐA
UKUPNO
PDV 17%
SVEUKUPNO
Download

SPECIFIKACIJA MATERIJALA ZA TENDER 2015