Mehanika stijena i tla – praktikum
S. Kostić
Univerzitet u Banjoj Luci
Rudarski fakultet Prijedor
Predmet: Mehanika stijena i tla
Nastavna jedinica: Sekundarni naponi.
Vežba br. 10
Sekundarna naponska stanja u stenskim masama
U hidrotehničkom tunelu jedne hidroelektrane, u cilju izučavanja raspodele napona u stenskoj
masi oko tunelskog otvora, izvršena su merenja brzina prostiranja talasa u paralelnim radijalnim
bušotinama. Merenja su izvršena u osam radijalnih pravaca, a na rastojanjima r od tunelskog
otvora. Rezultati merenja brzina prostiranja talasa su dati u Tabeli br. 1. Grafički prikazati brzine
prostiranja longitudinalnih talasa u funkciji odstojanja od tunelskog otvora, i odrediti granice
zone rasterećenja i zone povećanih napona.
Tabela br.1. Rezultati merenja brzina prostiranja longitudinalnih talasa.
rastojanje
r (m)
pravac
1
2
3
4
5
6
7
brzine prostiranja longitudinalnih talasa Vl (km/s)
8
22
Download

Vežba br. 10 Sekundarna naponska stanja u stenskim masama