SPISAK SUDIJA
R.B. PREZIME I IME
1.
SAVIĆ BRANKO
2.
ALEKSIĆ MILAN
3.
REKIĆ ASIM
4.
BARNA
VLASTIMIR
5.
JOVETIĆ BOGDAN
6.
Adresa stanovanja
Opština
Novi Sad, Loţioniĉka
2
Omladinskog Pokreta
4b Novi Sad
Preradovićeva 139
Petrovaradin
Novi sad Masarikova
25
Novi Sad
Jedinstveni broj
graĊana
e.mail adresa
.telefon
mobilni
021/400-161
065/7774902
064/4400161
064/8521016
063/651743
063/539-296
Novi Sad
[email protected]
021/6337-199
Novi sad
[email protected]
021/6432-595
Novi Sad
[email protected]
[email protected]
021/523-090
401-368
063/442875
022/672/962
062/455643
021/6619-943
064/1609140
021/849-773
063/1293038
Stari Grad
011/2928-519
063/8242186
Niš
018/521-123
063/412020
011/2894677
065/4894677
017/717-350
060/3195112
064/3195112
060/0706673
064/1706673
Laćarak KaraĊorĊeva Sremska
bb
Mitrovica
Novi Sad, Futoška 105 Novi Sad
BAJĈETIĆ PAVLE
7.
VUJĈIĆ MILAN
8.
DELIĆ MILUN
9.
Sirig, Milana reljina
44
Beograd, Dubrovaĉka
22
Niš Strahinjića bana 1
Temerin
Beograd Luneta
Milovanovića 6
Vranje Pere
Maĉkatovca 55
Beograd, Braće
Vuĉković 72/11
Zvezdara
[email protected]
RADIĆ OGNJEN
10.
11.
12.
BALINT JOŢEF
STANOJKOVSKI
LJUBE
RADOMANKOVAĈEVIĆ
GORJANA
Vranje
Beograd
[email protected]
[email protected] 011/2396-286
R.B. PREZIME I IME
13.
14.
MARKOVIĆ
LEPOSAVA
STANIŠIĆ SLAVKO
15.
ILIJIN PETAR
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
Asresa stanovanja
Opština
Panĉevo Maksima
Gorkog 78A
Panĉevo M.
Petrovića 9/15
Panĉevo
Knićaninova 1
Ruma Orlovićeva 33
Panĉevo
MALEŠEVIĆ
NIKOLA
STIPANĈEVIĆ
Novi Sad Balzakova
VINKO
3
KOZOMORA MILOŠ Beograd, Surĉin
Baštovanska 154
NIKITOVIĆ
Beograd Vinodolska
BRANKO
5
VUĈKOVIĆ
Beograd
VLADIMIR
Kajmakĉalanska 73
NIKOLIĆ NEMANJA Beograd
Dalmatinska 84
KOHAJM
Novi Sad, Toplice
ALEKSANDAR
Milana 14/15
SAVATOVIĆ
Zrenjanin
NIKOLA
Birĉaninova 14
SVETKOVIĆ
Niš Palih Boraca 10
MATEJA
ALFIREV ANA
Beograd, Braće
Kovaĉ
Jedinstveni broj
graĊana
e.mail adresa
telefon
mobilni
013/351-461
065/3515277
Panĉevo
leposava_markovic@
Yahoo.com
[email protected]
013/322-989
Panĉevo
[email protected]
013/354-368
063/8622272
064/5869360
064/2524866
Ruma
[email protected] 022/479305
063/528652
Novi Sad
[email protected]
021/6397-062
064/2237965
[email protected]
011/8441-260
065/2744472
Ĉukarica
[email protected]
064/2582070
Zvezdara
[email protected]
065/2906350
Palilula
Novi Sad
065/2377881
021/6346-017
063/1053277
Zrenjanin
Aleksandar.kohajm@
covlsdovoj.rs
[email protected]
023/526-669
064/1477232
Niš
[email protected]
018/210-202
063/8428859
[email protected]
011/2420581
064/1645526
R.B. PREZIME I IME
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
36.
MARKOVIĆ
SANELA
MILJKOVIĆ
MIROSLAV
PENKOV VLADA
39.
Opština
Jedinstveni broj
graĊana
e.mail adresa
telefon
mobilni
Obrenovac
Vojvode Putnika 22
Niš Milentija
Popovića 1/11
Niš Vladike Naselje
9 MajAtansaija
MITROVIĆ
Niš Nikodije Tatka
MIODRAG
Stojanovića 32
IVANOVIĆ
Beograd Grge
VALERIJ
Andrijanovića 88/A
MITIĆ ZORAN
Beograd
Pere Ćetkovića 43
RADOJIĈIĆ RANKO Beograd Ismeta
Mujezinovića 17/5
TOMKOVIĆ MILAN Beograd Poţeška 63
Obrenovac
[email protected]
011/8720497
064/5792913
Niš
[email protected]
018/4264-469
064/1978-500
018/4563-173
063/8112032
[email protected]
018/261-502
063/7711310
[email protected]
011/3412-529
[email protected]
011/2784-176
064/3100069
064/5644431
063/284-074
Novi
Beograd
Ĉukarica
[email protected]
011/2168780
063/253626
[email protected]
011/3059-314
063/302501
JOVANOVIĆ
MILOŠ
STOJANOVIĆ
VLADAN
STOJKOVIĆ IVANA
Novi
Beograd
Novi
Beograd
Niš
[email protected]
011/2136627
064/1215830
018/214-657
064/1198046
Novi Sad
[email protected] 021/571-091
065/9900069
Novi Sad
[email protected]
060/5745940
37.
38.
Asresa stanovanja
SURUTKA
KATARINA
NEDIĆ GORDANA
Beograd, Španskih
Boraca 10/1
Beograd
Vinogradska 96
Niš Glamoĉka
17/11
Novi Sad Dimitrija
Avramovića 11
Novi Sad Bulevar
Cara Lazara 69
18250
Niš,
Niš
[email protected]
[email protected]
065/2881668
021/6363-574
Asresa stanovanja
Opština
KENJALO
DRAGOSLAV
LONĈAREVIĆ
NEMANJA
RAHMAN GORAN
Kikinda Braće
Bogoroški 42
Beĉej
Borisa Kidriĉa 52
Vrbas 8. Marta 12
Kikinda
LONĈAREVIĆ
MILORAD
SALOPEK
DRAGANA
VUĈKOVIĆ
TAMARA
R.B. PREZIME I IME
40.
41.
Jedinstveni broj
graĊana
e.mail adresa
telefon
mobilni
023/438510
0654045683
Beĉej
[email protected]
021/6916-362
062/8952577
Vrbas
[email protected]
021/702-856
064/2188595
Beĉej 7.Sekretara
S.K.O.J.A S-II 21
Otona Zupanĉića
44/36
Beograd
Kajmakĉalanska 73
Beĉej
[email protected]
O21/6918-741
063/590046
Novi
Beograd
Zvezdara
[email protected]
011/3195722
063/7030070
[email protected] 011/3422436
065/8371119
RAKIĆ SLOBODAN
Bor Radniĉka 23/3
Bor
030/295-134
JOVIĆ LJUBIŠA
Poţarevac M.
Bogdanovića 6
Poţarevac Brastva
Jedinstva 5/46
19215 Zlot Jovana
Moskalovića 39
37220 Brus
Mala Grabovnica
Bor Omladinske
Brigade 19
Panĉevo
OsloboĊenja l9
Poţarevac
012/551718
064/1337774
061/1337774
064/1919963
42.
43.
44.
45.
46.
47.
JOVIĆ MILAN
48.
49.
50.
51.
52
OLARIĆ
DOBRIVOJE
NIKOLIĆ
PREDRAG
NEJKOV
DRAGOLJUB
KRAJNOVIĆ
MILENKO
Poţarevac
Jovic1777.@gmail.com
Bor
Brus
[email protected]
Bor
Panĉevo
[email protected]
063/283833
030/71940
064/8178095
037/827-567
065/8270567
030/439-604
030/445-601
013/510-459
013/310-298
064/2079208
063/372-113
R.B. PREZIME I IME
SIMIĆ PREDRAG
52.
VADAS KAROLJ
53.
54.
55.
KOMAZEC
DRAGAN
BELOVUKOVIĆ
VLATKO
LUĈIĆ MOMIR
56.
ŠKRBIĆ SINIŠA
57.
POPOVIĆ LIDIJA
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Asresa stanovanja
Opština
Stepanovićevo S.
Dobrovolj 140
Kanjiţa Hajduk
Stanka 11
25284 Stanišić
Alekse Šantića 110
Sombor Podgoriĉka
3/12
Novi Sad Laze
Naĉića 16 A
Beograd,
Hektorovićeva 2
Beograd, Resnik
Edvarda Griga 14
Jedinstveni broj
graĊana
e.mail adresa
telefon
mobilni
Novi Sad
[email protected]
021/717-599
Kanjiţa
[email protected]
024/877-736
060/3186238
064/1186238
064/8756401
Sombor
024/763-305
064/3120110
Sombor
[email protected] 025/420-781
064/8372531
Novi Sad
063/525-100
Zvezdara
[email protected]
Rakovica
[email protected]
063/372691
011/2634-929
011/2626-763
063/388950
Download

SPISAK SUDIJA