KONFERENCIJA O PRERANOM NAPUŠTANJU ŠKOLOVANJA I
USPEHU U UČENJU: POLITIKE, PRAKSE I PREVENCIJA U
SRBIJI
Datum i mesto:
19. jun 2014. u 12h
Kulturni centar REX
Jevrejska 16
11000 Beograd
SPISAK UČESNIKA/CA
Br.
Ime i
prezime
1.
Zoran
Zlatković
2.
Snežana
Zdravković
3.
Jelena
Bubanja
4.
5.
Marko
Stojanović
Ryan
Rowlands
Pozicija
Organizacija
kreativnog
okupljanja - OKO
Organizacija
kreativnog
okupljanja - OKO
direktor
WEBIN
YOUTH
direktor za
razvoj
6.
Angelina
Skarep
samostalna
savetnica
7.
Slavica
Pavličević
profesorka
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Institucija
Western Balkans
Institute - WEBIN
Western Balkans
Institute - WEBIN
U.S. Embassy
Belgrade
Ministarstvo
prosvete, nauke i
tehnološkog
razvoja
Visoka škola
strukovnih studija
za obrazovanje
vaspitača
Mesto
e-mail adresa
Beograd
okoorganizacija(at)gmail.com
Beograd
zdravkovicsn(at)gmail.com
Beograd
jelena.bubanja(at)wb-institute.org
Beograd
marko.stojanovic(at)wb-institute.org
Beograd
Beograd
angelina.skarep(at)mpn.gov.rs
Kruševac
pavlicevic(at)vaspks.edu.rs
Pirot
slavicas52(at)gmail.com
Slavica
Stanisavljević
Radovan
Asković
ekspertkinja za
podršku deci
predsednik
RC Pirot
Pirot
askovicr(at)ptt.rs
Anđelija Roglić
zamenica
direktora
OŠ Sutjeska
Raška
anđaroglić(at)yahoo.com
koordinator
Kancelarija za
mlade Raške
Raška
kzmraska(at)gmail.com
direktorka
Fondacija GRUBB
Beograd
dobrila.grubb(at)gmail.com
predsednica
NVO LUNETA
Beograd
spomena(at)beotel.rs
PRAXIS
Beograd
mia.fukuda(at)praxis.org.rs
Otvoreni klub
Niš
mladen(at)gmail.com
UG Roditelj
Beograd
marija.koncar0410(at)gmail.com
Đorđe
Radoičić
Dobrila
Karaulić
Spomena
Milačić
Mia Fukuda
Mladen
Milutinović
Marija Končar
Projektni
koordinator
Konferencija je organizovana u okviru projekta ’’Lokalna javno-privatna partnerstva za smanjenje prevremenog napuštanja
školovanja’’ koji sprovodi Zapadnobalkanski institut WEBIN a finansira Ambasada SAD u Republici Srbiji. Konferenciju su podržali
World Vision Austrija i Agroinvest fondacija Srbija.
17.
Miloš Vojnović
18.
Slavica
Kijevčanin
predstavnica u
zemlji
19.
Ankica Simona
Kovačević
profesorka
20.
Jasmina
Mladenović
tutorka – tim
liderka
21.
Dijana
Janković
tutorka
22.
Jovana Stošić
tutorka
23.
Milica Simić
24.
Dušica
Radoičić
tutorka
25.
Tijana Vasović
tutorka
28.
29.
Marko
Miljković
Mario
Stanojević
Maja Knežević
Ana Ilić
30.
Božidar Delić
31.
Dušica Jeleč
32.
Milena Ilić
33.
Ivana Vučković
34.
Dragana
Dragutinović
35.
Vanja Spasić
36.
Miroslav Ilić
26.
27.
37.
38.
Predrag
Ninkov
Milan Ilijin
tutor
izvršni direktor
profesorka
kabinet
predsednika
opštine
Romski
koordinator
predsednik
UG Roditelj
Pestalozzi
Childrens
Foundation
Visoka škola
strukovnih studija
za obrazovanje
vaspitača
Visoka škola
strukovnih studija
za obrazovanje
vaspitača
Visoka škola
strukovnih studija
za obrazovanje
vaspitača
Visoka škola
strukovnih studija
za obrazovanje
vaspitača
Dečji Romski
centar
Kancelarija za
mlade Raške
Kancelarija za
mlade Raške
Kancelarija za
mlade Raške
Beograd
milosh.vojnovic(at)gmail.com
Beograd
s.kijevcanin(at)pestalozzi.ch
Aleksinac
ankicakovacevic(at)yahoo.com
Aleksinac
mladenovicjasmina91(at)gmail.com
Aleksinac
dijanadida92(at)hotmail.com
Aleksinac
jovanastosic90(at)gmail.com
Beograd
derocent(at)eunet.rs
Raška
dusicaradoicic(at)yahoo.com
Raška
tijanavasovic(at)gmail.com
Raška
markoraska90(at)yahoo.com
NVO CEPORA
Beograd
mariofasper(at)gmail.com
SKGO
SKGO
Prijatelji dece
opštine Voždovac
Centar za
unapređenje
društva
Centar za socijalni
rad
Impakt centar
Visoka škola
strukovnih studija
za obrazovanje
vaspitača
Beograd
Beograd
maja.knezevic(at)skgo.org
ana.ilic321(at)gmail.com
Beograd
pdvozd(at)gmail.com
Beograd
dusicaje(at)yahoo.com
Aleksinac
csraleksinac(at)beotel.net
Pirot
impaktcentar(at)gmail.com
Pirot
draganad.pi(at)sbb.rs
Svrljig
vanjaspasitj(at)gmail.com
Odžaci
ilicmiroslav808(at)gmail com
Uprava opštine
Svrljig
Uprava opštine
Odžaci
Uprava opštine
Odžaci
Prijatelji dece
Odžaci
Zemun
mickopdz(at)eunet.rs
Konferencija je organizovana u okviru projekta ’’Lokalna javno-privatna partnerstva za smanjenje prevremenog napuštanja
školovanja’’ koji sprovodi Zapadnobalkanski institut WEBIN a finansira Ambasada SAD u Republici Srbiji. Konferenciju su podržali
World Vision Austrija i Agroinvest fondacija Srbija.
39.
Milena
Kočinac
40.
Maja Žmukić
41.
Stefan Đurić
42.
Marko Pajević
Asmet
Ibraimović
Selda Ragapi
Marija
Balubdžić
Darko Manasić
43.
44.
45.
46.
koordinator
Zemun
Kancelarija za
mlade opštine
Palilula
Kancelarija za
mlade opštine
Palilula
Kancelarija za
mlade opštine
Aleksinac
Fondacija GRUBB
Beograd
milena.kocinac(at)gmail.com
Beograd
mzmukic87(at)gmail.com
Aleksinac
kzmaleksinac(at)aleksinac.org
Beograd
marko.grubb(at)gmail.com
Fondacija GRUBB
Beograd
Fondacija GRUBB
Beograd
asmet.grubb(at)gmail.com
selda.grubb(at)gmail.com
Fondacija GRUBB
Beograd
marija.grubb(at)gmail.com
Fondacija GRUBB
Beograd
darko.grubb(at)gmail.com
Konferencija je organizovana u okviru projekta ’’Lokalna javno-privatna partnerstva za smanjenje prevremenog napuštanja
školovanja’’ koji sprovodi Zapadnobalkanski institut WEBIN a finansira Ambasada SAD u Republici Srbiji. Konferenciju su podržali
World Vision Austrija i Agroinvest fondacija Srbija.
Download

Učesnici konferencije Kontakt lista