Припадници криминалне групе државног правобраниоца
Корумпиране судије које помажу крађу имовине Р.Србије
Кг.1.1
Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу
3Р.460/02,
Кг.1.2
Новица Стефановић, истражни судија Окружног суда у Нишу
Верица Стаменковић, председник Окружног суда у Нишу
Анђелка Станковић, судија Окружног суда у Нишу
Ранко Динић, судија Окружног суда у Нишу
веће-судија ВСС
Анђелка Станковић, судија Окружног суда у Нишу
Снежана Милошевић, судија Окружног суда у Нишу
Зоран Крстић, судија Окружног суда у Нишу
Никола Латиновић, судија ВСС
Предраг Глигоријевић, судија ВСС
Никола Мићуновић, судија ВСС
Kв.149/04,
Kв.149/04,
Kв.149/04,
Kв.149/04,
Ки.24/03,
Kв.37/05,
Kв.37/05,
Kв.37/05,
Kж.II 406/05,
Kж.II 406/05,
Kж.II 406/05;
Кг.2.1
Ксенија Џомбић, судија Општинског суда у Нишу
Деса Симић, судија Окружног суда у Нишу
Вера Милошевић, судија Окружног суда у Нишу
Миомир Митровић, судија Окружног суда у Нишу
П.4089/02,
Гж.4040/08,
Гж.4040/08,
Гж.4040/08;
Кг.3.1
Саша Кнежевић, истражни судија Oпштинског суда у Нишу
Катарина Ранђеловић, судија Општинског суда у Нишу
Јелена Максимовић, судија Општинског суда у Нишу
Александар Теодосић, судија Општинског суда у Нишу
Братислав Крстић, судија Окружног суда у Нишу
Иван Булатовић, судија Окружног суда у Нишу
Саша Бошковић, судија Окружног суда у Нишу
Зоран Поповић, истражни судија Окружног суда у Нишу
Братислав Крстић, судија Окружног суда у Нишу
Саша Бошковић, судија Окружног суда у Нишу
Иван Булатовић, судија Окружног суда у Нишу
др Данило Николић, председник Окружног суда у Нишу
Гордана Павловић, судија Окружног суда у Нишу
Иван Булатовић, судија Окружног суда у Нишу
Драгомир Милојевић, судија ВСС
Драган Јоцић, судија ВСС
Зоран Таталовић, судија ВСС
Kи.1640/06,
Ки.1756/06,
Kв.610/07,
Kв.610/07,
Kв.610/07,
Kж.1082/07,
Kж.1082/07,
Kж.1082/07,
Ки.161/07,
Kв.507/07,
Kв.507/07,
Kв.507/07,
Kв.580/07,
Kв.580/07,
Kв.580/07,
Kж.II 319/08,
Kж.II 319/08,
Kж.II 319/08;
Кг.4
др Данило Николић, председник Окружног суда у Нишу
Гордана Павловић, судија Окружног суда у Нишу
Милан Николић, судија Окружног суда у Нишу
Јанко Лазаревић, судија ВСС у Београду
Милена Инић-Дрецун, судија ВСС у Београду
Горан Чавлина, судија ВСС у Београду
др Данило Николић, председник Окружног суда у Нишу
Гордана Павловић, судија Окружног суда у Нишу
Зоран Савељић, судија Окружног суда у Нишу
Kв.436/05,
Kв.436/05,
Kв.436/05,
Kж.II 1886/05,
Kж.II 1886/05,
Kж.II 1886/05,
Kв.237/06,
Kв.237/06,
Kв.237/06,
Кг.5.1
Јелена Павловић, судија Општинског суда у Нишу
Александар Теодосић, судија Општинског суда у Нишу
Милан Миљковић, судија Општинског суда у Нишу
Биљана Миладиновић, председник Општинског суда у Нишу
Kв.1499/08,
Kв.1499/08,
Kв.1499/08,
VI Су-461/09,
Саша Кнежевић, истражни судија Oпштинског суда у Нишу
Валентина Миладиновић-Пешић, истражни судија Основног суда у Нишу
Тонио Ранковић, истражни судија Основног суда у Нишу
Саша Бошковић, в.ф. председника Основног суда у Нишу
Олгица Паповић, судија Основног суда у Нишу
Ана Вукојичић, судија Основног суда у Нишу
Ки.1563/09,
2 Kи.1399/10,
3 Ки.1399/10,
Kв.1710/10,
Kв.1710/10,
Kв.1710/10;
Кг.3.2
Јанко Лазаревић, судија ВСС у Београду
Горан Чавлина, судија ВСС у Београду
Бата Цветковић, судија ВСС у Београду
истражни судија Окружног суда у Пироту
Свeта Манчић, судија Окружног суда у Пироту
Олгица Ђорић, судија Окружног суда у Пироту
Марина Живкoвић-Васић, судија Окружног суда у Пироту
Никола Мићуновић, судија ВСС
Зoран Савић, судија ВСС
Миодраг Вићентијевић, судија ВСС
Kр.356/08,
Kр.356/08,
Kр.356/08,
Кв.75/08,
Kв.75/08,
Kв.75/08,
Kв.75/08,
Kж.II 3165/08,
Kж.II 3165/08,
Kж.II 3165/08;
Кг.6
Бранислав Пантелић, истражни судија Окружног суда у Београду
Зoран Ганић, судија Окружног суда у Београду
Надежда Мијатовић, судија Окружног суда у Београду
Растко Поповић, судија Окружног суда у Београду
Ки.635/08,
Kв.2955/08,
Kв.2955/08,
Kв.2955/08;
Кг.7
Томислав Трајковић, истражни судија Oпштинског суда у Нишу
Дијана Јанковић, судија Општинског суда у Нишу
Новица Стефановић, судија Окружног суда у Нишу
Снежана Милошевић, судија Окружног суда у Нишу
Братислав Крстић, судија Окружног суда у Нишу
K.2018/08,
K.2018/08,
Kж.1155/09,
Kж.1155/09,
Kж.1155/09,
Кг.9
истражни судија Посебног одељења Вишег суда у Београду
Кри.П.8/09,
Кри.П.24/09,
Кг.2.2
Татјана Ћирић, судија Општинског суда у Нишу
Биљана Миладиновић, председник Општинског суда у Нишу
П.6924/08,
VII Су-164/09,
VII Су-190/09;
Кг.9.1
Иван Булатовић, в.ф. председника Вишег суда у Нишу
Иван Булатовић, в.ф. председника Вишег суда у Нишу
Иван Булатовић, в.ф. председника Вишег суда у Нишу
веће-судија Вишег суда у Нишу
веће-судија Апелационог суда у Нишу
Саша Дујаковић, судија Вишег суда у Нишу
Мирко Драшковић, судија Вишег суда у Нишу
Небојша Жикић, судија Вишег суда у Нишу
VII Су.39/10-4,
VI Су.27/11 (VII Су.39/10-15),
1 Ки.145/10,
VI Су.5/11 (2 Кв.838/10),
VI Су.5/11 (2 Кв.838/10),
5 Кв.73/11,
5 Кв.73/11,
5 Кв.73/11;
Кг.10
истражни судија Посебног одељења Вишег суда у Београду
Кри.П.75/09,
Кг.11
Бранислав Пантелић, истражни судија Окружног суда у Београду
Драган Милошевић, судија Вишег суда у Београду
Наташа Албијанић, судија Вишег суда у Београду
Јане Парђовски, судија Вишег суда у Београду
Ки.1100/09,
Кв.623/10,
Кв.623/10,
Кв.623/10;
Кг.12.1
Миодраг Пауновић, истражни судија Окружног суда у Београду
веће-судија Вишег суда у Београду
Kи.1133/09,
VI Су.609/10 (Кв.1092/10);
Кг.13
Иван Булатовић, в.ф. председника Вишег суда у Нишу
VII Су.39/10-3,
2
Александар Теодосић, истражни судија Вишег суда у Нишу
Саша Дујаковић, судија Вишег суда у Нишу
Мирко Драшковић, судија Вишег суда у Нишу
Небојша Жикић, судија Вишег суда у Нишу
2 Ки.38/10,
1 Кв.317/10,
1 Кв.317/10,
1 Кв.317/10;
Кг.9.2
Јасмина Васовић, истражни судија Вишег суда у Београду
Зоран Тејић, истражни судија Вишег суда у Београду
Владан Иванковић, судија Вишег суда у Београду
Слађана Марковић, судија Вишег суда у Београду
Александар Степановић, судија Вишег суда у Београду
Ки.2360/10,
Ки.2360/10,
Кв.4123/12,
Кв.4123/12,
Кв.4123/12;
Кг.2.3
Градимир Николић, судија Oпштинског суда у Нишу
Зоран Стаменковић, заменик в.ф. председника Основног суда у Нишу
Грозданка Јовановић, судија Вишег суда у Нишу
Милена Јовановић, судија Вишег суда у Нишу
Јадранка Митровски, судија Вишег суда у Нишу
(П.190/09) П.6924/08,
VIII Су-39/10-84,
3 Гж.1882/10,
3 Гж.1882/10,
3 Гж.1882/10;
Кг.14
Татјана Ћирић, судија Општинског суда у Нишу
судија Основног суда у Нишу
Саша Бошковић, в.ф. председника Основног суда у Нишу
Јасна Симић, судија Основног суда у Нишу
Братислав Крстић, судија Апелационог суда у Нишу
Весна Стевановић, судија Апелационог суда у Нишу
Горана Митић, судија Апелационог суда у Нишу
Саша Бошковић, в.ф. председника Основног суда у Нишу
Јасна Симић, судија Основног суда у Нишу
Братислав Крстић, судија Апелационог суда у Нишу
Весна Стевановић, судија Апелационог суда у Нишу
Драгана Живадиновић, судија Апелационог суда у Нишу
К.2574/09,
К.2574/09,
Су.VII-39 76/11,
11 К.4061/10,
4 Кж.1. 3193/11,
4 Кж.1. 3193/11,
4 Кж.1. 3193/11,
11 К.638/12,
11 К.638/12,
4 Кж.1 4086/12,
4 Кж.1 4086/12,
4 Кж.1 4086/12;
Кг.12.2
Раша Јанковић, истражни судија Вишег суда у Београду
Маја Илић, судија Вишег суда у Београду
Милан Лондровић, судија Вишег суда у Београду
Александар Трешњев, судија Вишег суда у Београду
Ки.216/10,
Кв.1144/11,
Кв.1144/11,
Кв.1144/11;
Кг.15.2
члан Високог савета судства
кривична пријава;
Кг.16.2.1
истражни судија Вишег суда у Београду
Александар Вујичић, ис.судија Посебног одељења Вишег суда у Београду
Драгољуб Албијанић, в.ф. председника Вишег суда у Београду
Живота Ђојинчевић, истражни судија Вишег суда у Београду
Јасмина Васовић, судија Вишег суда у Београду
Владан Иванковић, судија Вишег суда у Београду
Наташа Албијанић, судија Вишег суда у Београду
VII Су.39/10-30,
Kри-По1.402/10,
VI Су.651/12,
Кри.96/13,
Кв.2434/13,
Кв.2434/13,
Кв.2434/13;
Кг.17.1
Михајло Петровић, истражни судија Вишег суда у Лесковцу
Бисерка Костић, истражни судија Вишег суда у Лесковцу
Горан Станојевић, судија Вишег суда у Лесковцу
Сузана Митровић, судија Вишег суда у Лесковцу
Жикица Нешић, судија Вишег суда у Лесковцу
истражни судија Вишег суда у Лесковцу
истражни судија Посебног одељења Апелационог суда у Београду
Зоран Савић, председник Посебног одељења Апелационог суда у Београду
Александар Вујичић, ис.судија Посебног одељења Вишег суда у Београду
Драган Милошевић, судија Посебног одељења Вишег суда у Београду
Зоран Дрецун, судија Посебног одељења Вишег суда у Београду
Душан Војновић, судија Посебног одељења Вишег суда у Београду
Ки.148/10,
Ки.148/10,
Кв.14/11,
Кв.14/11,
Кв.14/11,
KТ.10/11,
VIII Су.131/11,
VIII Су.131/11,
Kи-По1.12/11,
Kв-По1.45/13,
Kв-По1.45/13,
Kв-По1.45/13;
3
Кг.5.2.1
Драган Лазаревић, истражни судија Посебног одељења
Драган Лазаревић, истражни судија Посебног одељења
Владимир Вучинић, судија Посебног одељења Вишег суда у Београду
Велимир Лазовић, судија Посебног одељења Вишег суда у Београду
Гордана Којић, судија Посебног одељења Вишег суда у Београду
Kри-По1.358/10,
Kри-По1.358/10,
Kв-По1.1508/10,
Kв-По1.1508/10,
Kв-По1.1508/10;
Кг.12.3
веће-судија Вишег суда у Пироту
истражни судија Вишег суда у Пироту
Зоран Колев, судија Вишег суда у Пироту
Надежда Манић, судија Вишег суда у Пироту
Марина Рајковић, судија Вишег суда у Пироту
Зоран Поповић, судија Апелационог суда у Нишу
Мирјана Ђорђевић, судија Апелационог суда у Нишу
Слободан Стојилковић, судија Апелационог суда у Нишу
Кв.156/10,
Кв.169/10,
Кв.30/11,
Кв.30/11,
Кв.30/11,
Кв.30/11,
12 КЖ.2. 359/11,
12 КЖ.2. 359/11,
12 КЖ.2. 359/11;
Кг.2.4
Милица Златковић, судија Основног суда у Нишу
Грозданка Јовановић, судија Вишег суда у Нишу
Јадранка Митровски, судија Вишег суда у Нишу
Снежана Милићевић, судија Вишег суда у Нишу
Милица Златковић, судија Основног суда у Нишу
Саша Бошковић, в.ф. председника Основног суда у Нишу
15 П.5288/10,
3 Гж.753/11,
3 Гж.753/11,
3 Гж.753/11,
15 П.5288/10,
15 П.5288/10,
Кг.17.2
Биљана Стевановић, истражни судија Вишег суда у Крагујевцу
истражни судија Вишег суда у Крагујевцу
Гордана Вељовић, судија Вишег суда у Крагујевцу
Милош Павловић, судија Апелационог суда у Крагујевцу
Бранислав Станић, судија Апелационог суда у Крагујевцу
Олга Пековић, судија Апелационог суда у Крагујевцу
Ки.158/10,
3 К-409/10,
3 К-409/10,
KЖ 2. 1499/10,
KЖ 2. 1499/10,
KЖ 2. 1499/10;
Кг.5.2.2
Александар Вујичић, ис.судија Посебног одељења Вишег суда у Београду
Драган Милошевић, судија Посебног одељења Вишег суда у Београду
Снежана Јовановић, судија Посебног одељења Вишег суда у Београду
Владимир Месаровић, судија Посебног одељења Вишег суда у Београду
Kри-По1.13/11,
Кв-По1. 241/13,
Кв-По1. 241/13,
Кв-По1. 241/13;
Кг.12.4.1
Зоран Тејић, истражни судија Вишег суда у Београду
Маја Илић, судија Вишег суда у Београду
Милан Лондровић, судија Вишег суда у Београду
Александар Трешњев, судија Вишег суда у Београду
Ки.552/11,
Кв.4684/11,
Кв.4684/11,
Кв.4684/11;
Кг.21.1
Иван Ракић, истражни судија Вишег суда у Прокупљу
Миломир Обрадовић, в.ф. председника Вишег суда у Прокупљу
Данијела Петровић, судија Вишег суда у Прокупљу
Ружица Јовановић, судија Вишег суда у Прокупљу
Ки.36/11,
Кв.8/12,
Кв.8/12,
Кв.8/12;
Кг.16.2.2
Зоран Тејић, истражни судија Вишег суда у Београду
Драгољуб Албијанић, в.ф. председника Вишег суда у Београду
Јасмина Васовић, заменик в.ф председника суда у Београду
Александар Степановић, судија Вишег суда у Београду
Слађана Марковић, судија Вишег суда у Београду
Владан Иванковић, судија Вишег суда у Београду
Ки.30/11,
VII Су.39/12-69,
VII Су.39/12-69,
Кв.1492/12,
Кв.1492/12,
Кв.1492/12;
Кг.12.4.2
Зоран Тејић, истражни судија Вишег суда у Београду
Драгомир Герасимовић, судија Вишег суда у Београду
Небојша Живковић, судија Вишег суда у Београду
Наталија Бабот, судија Вишег суда у Београду
Ки.552/11,
Кв.893/13,
Кв.893/13,
Кв.893/13;
4
Кг.21.2
Иван Ракић, истражни судија Вишег суда у Прокупљу
Миломир Обрадовић, в.ф. председника Вишег суда у Прокупљу
Данијела Петровић, судија Вишег суда у Прокупљу
Малиша Стојановић, судија Вишег суда у Прокупљу
Ки.1/12,
Кв.18/12,
Кв.18/12,
Кв.18/12;
Кг.20.5
Саша Бошковић, в.ф. председника Основног суда у Нишу
Горан Спасић, в.ф. председника Основног суда у Нишу
VI Су.32/12,
VI Су.8/13,
VIII Су.427/13;
Кг.20.11
председник Врховног касационог суда
VI Су.897/12;
Кг.20.12.1
Саша Дујаковић, судија Вишег суда у Нишу
Вера Милошевић, судија Апелационог суда у Нишу
Љиљана Миљковић, судија Апелационог суда у Нишу
Ранко Банковић, судија Апелационог суда у Нишу
4 K.116/13,
1 Кж.2. 1336/13,
1 Кж.2. 1336/13,
1 Кж.2. 1336/13;
Кг.20.13
Драган Јоцић, председник Апелационог суда у Нишу
VIII Су.43-14/13;
Кг.20.14
Зоран Крстић, судија Вишег суда у Нишу
Снежана Милошевић, судија Апелационог суда у Нишу
Слободан Љубић, судија Апелационог суда у Нишу
Љубомир Јовановић, судија Апелационог суда у Нишу
1 K.37/13,
9 Kж.2. 417/13,
9 Kж.2. 417/13,
9 Kж.2. 417/13;
Кг.24
Горан Спасић, в.ф. председника Основног суда у Нишу
Снежана Лазић, судија Основног суда у Нишу
VI Су.49/14,
19 П.4858/13;
Кг.20.19
Оливера Јовановић, в.ф. председника Привредног суда у Нишу
VI Су.VI/2013-12;
Кг.20.21
члан Високог савета судства
Ниш, 30.09.2014. године.
кривична пријава;
Драган Алексић
5
Download

Припадници криминалне групе државног правобраниоца